Leiderdorps Weekblad

10 oktober 2018

Leiderdorps Weekblad 10 oktober 2018


Tien jaar op de bres voor het Oude Dorp

n Buurtactief viert tweede lustrum

jubileum n Stichting Buurtactief Het Oude Dorp viert zaterdag 13 oktober een feestje. De belangenvereniging voor bewoners van de Kerkwijk, de Oranjewijk, Achthoven, Doesplant en het Doeskwartier bestaat tien jaar en nodigt daarom alle inwoners van het oude deel van Leiderdorp uit om tussen 15.00 en 17.00 uur langs te komen in buurthuis 't Oude Dorp aan de Oranjegalerij voor een hapje en een drankje.

Door: Corrie van der Laan

De officiële oprichtingsdatum is 17 oktober 2008. "Op die dag werden we een stichting, maar in feite waren we al veel langer bezig", zegt voorzitter Jaap Timmermans, die vanaf het eerste uur betrokken was bij Buurtactief. Het begon allemaal eind jaren negentig, kijkt hij terug. "Ambtenaren van de gemeente Leiderdorp kwamen toen in het kader van het wijkgericht werken eens per maand met een keet op een centrale plek in het Oude Dorp staan. Bewoners konden dan langskomen met op- en aanmerkingen, zorgen of complimenten. Al gebeurde dat laatste niet zo heel veel. Meestal ging het over groenonderhoud dat te wensen overliet." Een klein clubje betrokken bewoners groeide zo als vanzelf in de rol van gesprekspartner van de gemeente. "Rennie Kramer was de eerste. Zij haalde mij erbij en ook Clemens van Soest en Han Kapsenberg sloten aan. Mensen wisten ons te vinden als hen iets dwars zat, en wij gaven dat dan weer door aan de betreffende ambtenaren."

spreekbuis

In 2008 besloten ze hun status als spreekbuis van het Oude Dorp te formaliseren. "We vonden dat belangrijk, te meer omdat de verbreding en verdieping van de A4 eraan kwam", vertelt secretaris Tenny Jonkers, die er een jaar of twaalf geleden bij kwam. "We wilden gesprekspartner van de gemeente blijven en rechtspersoon zijn. Toen hebben we ook de naam 'Buurtactief Het Oude Dorp' bedacht."

Lees verder op P3

Bouw Lidl kan in 2019 starten

politiek n De bouw van de Lidl supermarkt op het Amaliaplein kan halverwege volgend jaar starten, verwacht wethouder Willem Joosten (VVD).

Door: Corrie van der Laan

De gemeenteraad moet dan wel volgende week maandag instemmen met het nieuwe bestemmingplan 'Amaliaplein en detailhandel Oude Dorp'. Wat geen probleem zal zijn: tijdens de bespreking van het plan afgelopen maandag waren alle fracties positief. Al maken ze zich wel zorgen over de verkeersafwikkeling en balen ze van de wurggreep van de provincie Zuid-Holland, die de gemeente dwingt de nodige vierkante meters detailhandel voor de Lidl elders in het dorp, lees op de Oranjegalerij, te schrappen.

De Leiderdorpse politiek is unaniem blij met het ontwerp voor de supermarkt plus 21 sociale huurwoningen op het Amaliaplein, naast zwembad De Does. Maar er zit wel een keerzijde aan de medaille. Om toestemming van de provincie te krijgen voor de Lidl, moeten er vierkante meters detailhandel op de Oranjegalerij verdwijnen. Zittende ondernemers worden niet gedwongen te vertrekken maar staat er een pand meer dan een jaar leeg, dan vervalt de detailhandelsbestemming. Omschakelen naar een ander soort winkel mag ook niet, met andere woorden, de bakker mag niet vervangen worden door een slager.

Aan de andere kant is het onder het nieuwe bestemmingsplan wel mogelijk winkelruimtes om te bouwen naar woningen. Ook de vestiging van lichte horeca is toegestaan. Op de Oranjegalerij zorgen de komst van de Lidl en de nieuwe regels voor aardig wat commotie (zie ook het artikel 'Mini Market 't Oude Dorp sluit de deuren' op pagina 3).

Ook is nog niet duidelijk hoe straks het verkeer rond het Amaliaplein afgewikkeld moet worden. Eind dit jaar komen onderzoeksresultaten beschikbaar die hier meer helderheid over moeten geven.

n Foute boom, foute plek

Twee van de gedoemde metasequoia's. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

politiek n De metasequoia's aan de Klompenmaker en de Wagenmaker in Leiderdorp, moeten daar weg. De 25 jaar oude bomen hebben oppervlakkige wortels die breed uitwaaieren en de straatstenen omhoog duwen. Kwestie van de verkeerde boom op de verkeerde plek, concludeerde de Leiderdorpse politiek maandag.                 Lees verder op P3

Mevrouw van Egmond kreeg de taart, met daarop een beeltenis van haar huis in vroegere tijden, van wijkmedewerker Constantijn Callenbach. Foto: Corrie van der Laan

Taart voor
bijzondere
huurder

58 jaar fijn
wonen
in de
Tuinstraat

SANERING n Reiniging grondwater Kerkwijk start 12 oktober

Opknapbeurt Zijldijk
is gestart

RCL haalt
eerste punten binnen

Mini Market 't Oude Dorp sluit de deuren

Oranjegalerij n Ibo's Mini Market 't Oude Dorp op de Oranjegalerij is niet meer. De buurtsuper sloot op 1 oktober de deuren. Eind november opent hier een snackbar.

Door: Corrie van der Laan

Uitbater Ibo Olekli zag geen toekomst meer voor zijn winkel, vertelt Richard Schonk, de eigenaar van het pand. Wat alles te maken heeft met komst van een Lidl supermarkt naar het Amaliaplein. "Olekli stond op het punt zijn huurcontract te verlengen, maar wilde dat onder deze omstandigheden niet doen. Als huurbaas moet je dan coulant zijn."

Olekli zat pas twee jaar aan de Oranjegalerij. Hij nam de minimarkt op de hoek van het buurtwinkelcentrum op 1 september 2016 over van de vorige eigenaar, Gündüz Namdar. Die startte eind september 2013 met de zaak. De omwonenden waren er blij mee, want sinds de sluiting van de Troefmarkt, in april 2013, moesten ze voor de dagelijkse boodschappen of naar winkelcentrum Santhorst of naar de Winkelhof. Wat voor de vele oudere bewoners van de Oranjewijk best ver is.

Schonk heeft het pand nu verhuurd aan een ondernemer die er een snackbar wil starten. Want 'lichte horeca' mag voortaan op de Oranjegalerij. Het zal echter betekenen dat een pand aan de andere kant van de winkelrij leeg komt te staan. Hier opende Redouane Mouhyieddine eind januari dit jaar afhaalrestaurant Pizza Enzo, waar niet alleen pizza's maar ook allerlei snacks op het menu staan. "80 procent van mijn klanten komt uit de wijk. Ik ben nog aan het opbouwen, als er op een steenworp een concurrent bij komt, concurreren we elkaar kapot. Die strijd ga ik niet voeren, dat kost me teveel geld en energie. Dan vertrek ik liever meteen", kondigt Mouhyieddine aan.

'Park rond verdiepte A4 is aan ons te danken'

Bestuursleden Tenny Jonkers en Jaap Timmermans van Buurtactief in 't Buurthuis. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Buurtactief liet duidelijk van zich horen. De kersverse stichting spande een procedure aan tegen Rijkswaterstaat omdat ze vond dat de A4 in een lange tunnel door het dorp moest lopen in plaats van in een halfopen tunnelbak. Begin 2010 gaven ze de juridische strijd op in ruil voor een stevige vinger in de pap bij de inrichting van de omgeving van de rijksweg. Wat de aanleiding was voor de oprichting van de Omgevingsgroep A4 Leiderdorp, waarin ook andere belanghebbenden zoals de Belangenvereniging A4 een plek kregen.

maandelijks overleg

Het werk aan de A4 startte in september 2009 en werd officieel afgerond in juni 2015, Die hele periode had Buurtactief het er razend druk mee. Timmermans: "We overlegden elke maand met aannemer BAM en met de gemeente. Waarbij het veelal ging over de verkeersveiligheid en de overlast door de bouw. We vonden het ook belangrijk dat de omwonenden betrokken waren, dat ze wisten wat er ging gebeuren."

Toen de weg klaar was, moest de stichting vol aan de bak om de gedroomde parkinrichting aan weerszijde van de verdiepte ligging voor elkaar te krijgen. "Dat het parkje rond de A4 er is gekomen, is dankzij ons", zegt Jonkers. "De gemeente wilde eigenlijk bouwen aan de Resedastraat en de Van Geer straat. Hadden we al die jaren een weg voor onze neus gehad, en dan zou die vervangen worden door een flat! Dat hebben we gelukkig om weten te buigen naar groen."

"Er is maar één ding niet gelukt: een goede inrichting van het kruispunt van de Erialaan, Willem-Alexanderlaan, Mauritssingel en Van Geerstraat. We hebben de gemeente nog dringend geadviseerd om dat meteen goed te doen, op kosten van Rijkswaterstaat. Maar daar werd niet naar geluisterd. En het is niet te ontkennen dat het nu wel een heel raar punt is geworden", vult Timmermans aan.

't Buurthuis

Toen het A4 project was afgerond, brak even een rustiger periode aan. Maar al snel kwamen er nieuwe plannen. Jonkers: "We hadden al heel lang de wens voor een buurthuis maar het ontbrak aan een plek en aan geld. De gemeente wist dat we iets zochten en kwam begin dit jaar met het aanbod om het pand aan de Frederik Hendriklaan 4 te beheren en in te richten als buurthuis. Wat we natuurlijk met beide handen aangrepen."

't Buurthuis, zoals het is gedoopt, werd geopend in april en loopt prima. Met onder meer koffieochtenden waar vooral ouderen komen, chillmiddagen voor de jeugd en voorleesuurtjes voor de kleintjes. Op de koffieochtenden komt de wijkagent regelmatig langs en ook bijvoorbeeld mensen van groenvoorziening laten er hun gezicht zien. Er wordt nauw samengewerkt met organisaties als Pluspunt en het Sociaal Cultureel werk en natuurlijk met de gemeente.

"We zouden nog veel meer activiteiten kunnen en willen organiseren, maar daar missen we de menskracht voor. Meer vrijwilligers zijn dus welkom", doet Jonkers meteen een oproep.

Ook voor de Kerkwijk

De bezoekers van 't Buurthuis komen vooral uit de Oranjewijk en het Doeskwartier. Kerkwijkers hebben meer moeite om deze ontmoetingsplek te vinden. "Het zou mooi zijn als zij ook langskomen op 13 oktober, dit buurthuis is nadrukkelijk ook voor de Kerkwijk bedoeld", zo nodigen Timmermans en Jonkers uit.

Meer informatie over Buurtactief Het Oude Dorp is te vinden op de website www.buurtactiefleiderdorp.nl.

'Kappen die bomen en nieuwe planten'

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om zeven van de tweeëntwintig metasequoia's naar andere plekken in de gemeente te verplaatsen, werd maandagavond in het Politiek Forum van de gemeenteraad unaniem naar de prullenbak verwezen. Daar zou een prijskaartje van 60.000 euro aan zitten en dat vonden alle fracties veel te gortig. "We kunnen trots zijn op onze groene gemeente, maar we moeten er niet failliet aan gaan", zo verwoordde LPL- raadslid Eric Filemon het.

Natuurlijk is het niet leuk om mooie grote bomen om te hakken maar in dit geval is er geen andere optie, was het algemene gevoelen. De metasequoia's zijn een kwart eeuw geleden een heel onhandige keuze geweest. Doordat ze een oppervlakkig en breed wortelstelsel hebben, vernielen ze niet alleen de straat maar beschadigen ook kabels in de grond en zelfs gevels van enkele huizen. Ook de vele naalden die elk jaar uitvallen zorgen voor overlast. PvdA fractievoorzitter Olaf McDaniel was er helder over: "We kunnen maar één ding doen, kappen die bomen en nieuwe planten."

Wat burgerraadslid Jurriaan Duijn van D66 betreft, mogen er toch nog een paar van de metasequoia's blijven. "Er staan er drie in een plantsoen, het lijkt me dat die geen probleem opleveren."

Aanmeldingen welkom voor Leiderdorpse sportverkiezingen

nominaties n De voorbereidingen voor de 24ste editie van de Leiderdorpse sportverkiezingen zijn in volle gang. De financiën zijn geregeld, de accommodatie is gereserveerd en nu moeten de nominaties gaan binnenstromen. Alle Leiderdorpers kunnen kandidaten voor de sportprijzen aanmelden.

De jury is al lang bezig zich op de hoogte te stellen van de in het afgelopen jaar geboekte resultaten in de diverse categorieën: sportvrouw, sportman, sporttalent, sportvrijwilliger, sportteam en sportvereniging van het jaar. Maar één ding wordt node gemist, namelijk meldingen van Leiderdorpers zelf over behaalde prestaties van bekenden, buren, kinderen of kleinkinderen.

Afgelopen jaren waren er altijd weer verrassende nominaties van 'onbekende' sporters zoals een deltavlieger, rolstoeldanser, kleiduivenschieter, frisbeeër, vechtsporter en een paaldanseres. Daarom deze oproep: verras de jury en de Leiderdorpse sportwereld met zo'n melding van een sportprestatie die in de afgelopen periode onvoldoende in het nieuws is geweest. Want een van de charmes van de lokale sportverkiezingen is om niet alleen de bekende sport of sporter in het zonnetje te zetten, maar ook die niet zo bekende. Denk daarbij ook eens aan jonge en aanstormende talentjes.

Reacties kunnen gestuurd worden naar secretariaat van de Stichting Sportpromotie Leiderdorp, sportduif@gmail.com. Doe dat wel zo snel mogelijk en beslist voor 24 oktober.

De winnaars van de sportverkiezingen worden bekend gemaakt tijdens een feestelijke avond op vrijdag 30 november in het zalencomplex A4 aan de Elisabethhof 5.

Mevrouw van Egmond kreeg de taart, met daarop een beeltenis van haar huis in vroegere tijden, van wijkmedewerker Constantijn Callenbach. Foto: Corrie van der Laan

Taart Rijnhart Wonen voor langstzittende huurder

Foto: PR

n Mevrouw van Egmond woont al 58 jaar in de Tuinstraat

herinneringen n De 95-ste verjaardag van mevrouw van Egmond-van Leeuwen uit de Tuinstraat in Leiderdorp kreeg donderdag 4 oktober een bijzonder staartje. Remko Adema, manager Wonen bij Rijnhart Wonen en wijkmedewerker Constantijn Callenbach kwamen langs met een fraaie taart. Niet dat Rijnhart Wonen al haar jarige huurders bezoekt, zelfs niet degenen die zo'n achtenswaardige leeftijd bereiken. Maar mevrouw van Egmond neemt een aparte positie in. Zij verhuisde in april 1960 naar de toen gloednieuwe woning in de Tuinstraat en is daar inmiddels met afstand de langstzittende huurder.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Zondag 30 september, op haar echte verjaardag, was het feest al gevierd met de hele familie, maar vier van de vijf kinderen, een van de acht kleinkinderen en twee van de zeven achterkleinkinderen waren er donderdag ook nog even bij. Om samen herinneringen op te halen aan de 58 jaar in de Tuinstraat.

verhuizing

Het gezin Van Egmond verruilde de Resedastraat voor de Tuinstraat omdat de nieuwe woning pal tegenover het bedrijf van mijnheer van Egmond lag, de handelskwekerij Vegmo Plant. Het was voor een kweker belangrijk om min of meer op zijn terrein te wonen, benadrukten de kinderen, want bij een aantal werkzaamheden, zoals het stomen van de grond, moest je 24 uur per dag beschikbaar zijn.

De verhuizing viel mevrouw van Egmond aanvankelijk niet mee. In die tijd had ze al vier kleine kinderen en de nieuwe woning was een stuk kleiner dan de vorige. Het was passen en meten, zeker omdat in de beginjaren ook het kantoor aan huis was. De nieuwbouw had bovendien wat kuren. "Er hing in het begin een hele vieze lucht, ik schaamde me dood als er mensen langskwamen", kijkt mevrouw van Egmond terug. "Hoe je ook schoonmaakte, het hielp niet. Na een jaar bleek dat het riool per ongeluk niet was aangesloten. De bouwer, Noorlander, heeft dat gelukkig wel netjes opgelost."

zoete inval

Het was een razend druk maar gezellig leven, daar aan de Tuinstraat. Het kleine hoekhuis van de familie van Egmond was echt een zoete inval. De kwekerij had aanvankelijk nog geen kantine dus het vrouwelijk personeel maakte gebruik van het toilet in het woonhuis. De koffie voor op het bedrijf werd door mevrouw van Egmond persoonlijk gezet waarna een mandje met thermosflessen naar de overkant ging. "Op een gegeven moment kocht mijn man een koffieautomaat voor op de kwekerij en toen was ik eigenlijk nog beledigd ook", lacht ze. Op drukke momenten kookte ze eindeloos veel pannen soep gekookt voor de werkers en als er 24-uurs diensten gedraaid moesten worden, werden er in de Tuinstraat extra bedden klaargezet voor degenen die niet naar huis konden. "Bij dat alles hadden we ook nog honden en katten, ik snap nu niet meer hoe ik het allemaal gedaan heb", zegt mevrouw van Egmond.

Vegmo Plan is in 1997 naar Rijsenhout verhuisd, op het bedrijfsterrein verrees een woonwijk. Toch is het echtpaar van Egmond nooit verhuisd. Ook nadat haar echtgenoot twaalf jaar geleden overleed bleef mevrouw van Egmond in de Tuinstraat wonen. "Ik heb het hier naar mijn zin en wil nooit meer weg", zegt ze stellig.

Haar kinderen zijn razend trots op haar, benadrukt de jongste dochter Yvonne. "Ze heeft altijd hard gewerkt, veel meegemaakt. Lichamelijk gaat het wat moeilijker maar ze staat heel positief en wilskrachtig in het leven en heeft volop interesse in de mensen om haar heen."

Optreden 't Joppekoor in Verpleeghuis Leythenrode

zeemansliederen n 't Joppekoor uit Warmond (foto) treedt donderdag 18 oktober van 19.30 tot 21.15 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) op in de Pyramide van het Leiderdorpse verpleeghuis Leythenrode. Het vijftig man sterke koor zingt zeemansliederen in het Nederlands en Engels. Voor bewoners van Leythenrode is de entree gratis, bezoekers betalen €3,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Verpleeghuis Leythenrode aan de Hoogmadeseweg 55.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Genoeg

Zojuist was het weer zover: sta ik de poep van mijn eigen hond op te ruimen, en trap ik daarbij alweer in de poep die een ander heeft laten liggen. Daar heb ik nu echt helemaal genoeg van. Iedereen kan zien wie steeds de troep van zijn of haar hond laat liggen. Ik ben benieuwd of wat meer bekendheid voor de viespeuken opweegt tegen hun gemakzucht.

PM Reukers, Leiderdorp

Sociale vaardig-heidstraining voor kinderen

cjg n Op dinsdag 30 oktober start bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiderdorp de sociale vaardigheidstraining in Leiderdorp voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar.

Erbij horen en plezier hebben, dat wil ieder kind. Dat vraagt onder meer dat je vrienden kunt maken en houden, samen spelen, voor jezelf opkomen en ruzies oplossen. Maar dat is niet vanzelfsprekend voor ieder kind. De sociale vaardigheidstraining kan hierbij helpen.

De Sociale Vaardigheidstraining is een speelse sociale vaardigheid- en assertiviteitstraining, waarbij kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden leren en weerbaarder worden. Het is een groepstraining van zeven bijeenkomsten voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar. De groep start op dinsdag 30 oktober van 15.30 tot 16.30 uur in Leiderdorp. Meer informatie of aanmelden kan via www.cjgleiderdorp.nl.

Meedans dagen ID Dance Factory

kennismaken n Van maandag 15 tot en met zaterdag 21 oktober organiseert ID Dance Factory uit Leiderdorp meedans dagen. In deze week kan iedereen, van jong tot oud, kennis komen maken met de danslessen die de dansstudio te bieden heeft. ID Dance FActory biedt al vijf jaar dans- en sportlessen aan in Leiderdorp voor alle leeftijden; vanaf tweeënhalf jaar tot en met volwassenen. Van ballet tot streetdance en van recreatief tot aan selectie/wedstrijdgroepen.

Bestaande leden mogen deze week vriendjes en/of vriendinnetjes meenemen naar de lessen om iedereen het plezier van dansen te laten ervaren. "Dansen is goed voor je zelfvertrouwen, motoriek, je bent flink aan het bewegen en je wordt er gewoon ontzettend vrolijk van", aldus Ilona Verhoogt eigenaresse van de dansstudio..

De lessen worden gegeven in gymzaal Zijlkwartier en gymzaal Hoftuyn, beide in Leiderdorp. Kijk voor een overzicht van de lessen op www.iddancefactory.nl of neem contact op met de dansstudio via info@iddancefactory.nl.

Alle kennis over voetklachten komt samen in Loopcentrum Rijnland

Wethouder Willem Joosten (links) opende vrijdag het Loopcentrum Rijnland. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

opening n Op vrijdag 5 oktober is het unieke Loopcentrum Rijnland officieel geopend door wethouder Willem Joosten van de gemeente Leiderdorp en ondernemers Luuk en Hein van Gils. Met zijn drieën 'doopten' zij het pand met champagne.

Het Loopcentrum is gevestigd op het levendige industrieterrein De Baanderij. Wethouder Joosten benoemde in zijn woordje ook dat De Baanderij volop in ontwikkeling is en kansen biedt voor ondernemers. De ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid dragen hier aan bij. Vitaliteit is een belangrijk speerpunt van de gemeente Leiderdorp, zo vertelt Joosten. Dit sluit perfect aan bij de missie van het Loopcentrum, daarom verwelkomt de gemeente dit Loopcentrum van harte.

D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks en raadslid Prachee van Brandenburg kwamen ook langs op de Elckerlyc. | Foto: PR Foto: PR

Zo lang mogelijk mobiel blijven is voor iedereen belangrijk. We worden allemaal ouder en willen langer genieten van wat de wereld voor ons in petto heeft. Voetklachten worden steeds frequenter, diabetes en reuma liggen op de loer, hetgeen veel pijn en ellende aan de voeten kan veroorzaken. Loopcentrum Rijnland biedt alle deskundigheid onder één dak en zoekt altijd de beste oplossing voor uw voetproblemen.

Samenwerking

In het centrum komt alle kennis samen van orthopedisch schoenmaker Van Gils Footcare, schoenwinkel Beterlopen Rijnland, fysiotherapeut FysioKlein, podotherapie Centrum voor Voettherapie en medisch pedicures. Alle bedrijven binnen het Loopcentrum bestaan al jaren en zijn een begrip in de omgeving. De samenwerking die in de afgelopen jaren is ontstaan, wordt door samenkomst in het Loopcentrum nog intensiever. Loopcentrum Rijnland wil hi hét kenniscentrum zijn om voetklachten op te lossen. Het totaalpakket aan dienstverleners maakt het mogelijk om bij te dragen aan zelfredzaamheid van ouderen, maar stimuleert ook de multidisciplinaire aanpak van uiteenlopende mobiliteitsklachten.

Ook de samenwerking en goede relatie met het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp en Leiden zorgt voor de juiste wisselwerking om snel en adequaat te handelen en om de (oudere) mens op de been te houden.
Deze week starten ook de inloopspreekuren. Daar is het mogelijk zonder afspraak vrijblijvend advies te krijgen van het voetenteam (op dinsdag in de oneven weken) of het ruggenteam (op dinsdag in de even weken).

Het motto van het Loopcentrum is niet voor niets: ' Als wij het samen niet kunnen oplossen, kan niemand dat!'.

Reiniging grondwater onder Kerkwijk start op 12 oktober

Evenals vorige keren leidt Huibrecht Bos het gesprek. | Foto: PR Foto: PR

sanering n Afgelopen zomer zijn diep onder een aantal straten in de Leiderdorpse Kerkwijk filters en allerhande leidingwerk aangelegd. Dit systeem gaat het vervuilde grondwater onder de woonwijk saneren door grondwater rond te pompen en te voorzien van voedingsstoffen en bacteriën die de verontreinigingen afbreken. Vrijdag 12 oktober wordt daadwerkelijk gestart met het schoonmaakproces.

Door: Corrie van der Laan

De bodemverontreiniging is een erfenis van een chemische wasserij die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gevestigd was aan het Van Leeuwenpark. De vervuilde grond pal achter het bedrijf is in 1985 al tot een diepte van twee meter afgegraven. Maar daarmee was niet alles verdwenen. Achtergebleven schadelijke stoffen zijn in de loop der jaren tientallen meters in de grond weggezakt. Ze vormen geen gevaar voor de gezondheid van de mensen die erboven wonen, maar verspreiden zich wel steeds verder in het grondwater. Een grondwateronderzoek uit 2008 liet zien dat de vervuilde plek diep onder de grond zich langzaam bleef uitbreiden in zuidoostelijke richting. In 2015 bleek uit een nieuw onderzoek dat de vlek al tot aan de A4 kwam. Dat was reden voor de Omgevingsdienst West-Holland om te gaan saneren in het gebied onder het Van Leeuwenpark, de Hoogmadeseweg, de Koningstraat en de Dr de Bruijnestraat. Daarbij worden bacteriën gebruikt die van nature ook al aanwezig zijn in de bodem en die in staat zijn de vervuiling 'op te eten'. Om ze een goede start te geven, krijgen ze stoffen mee om hun groei te stimuleren.

Het reinigingsproces zal ruim een half jaar in beslag nemen. Daarna wordt nog een aantal jaren gevolgd of de bacteriën hun werk doen.

Het draait om geluk in derde dilemmadebat

gesprek n Gelukkig zijn, dat willen we allemaal. Maar waar zit geluk in? Zit geluk in kleine dingen, of toch ook in geld? Kun je er zelf voor zorgen dat je gelukkig bent, of is het iets dat je overkomt? Om deze en andere vragen draait het in de derde editie van het Leiderdorps Dilemmadebat, op donderdag 18 oktober in de Dorpskerk.

Geluk heeft veel met levenskunst te maken. Filosoof en columnist Bert Keijzer vertelt tijdens deze bijeenkomst over twee vormen van levenskunst die hij onderscheidt. De ene vorm is: zelf je leven goed aanpakken, zo goed dat niks mislukt. De andere vorm: alle tegenslagen die je treffen aankunnen en overeind blijven. Beide vormen lijken onmogelijk. Maar hoe zit het dan met geluk?

Ook de Leiderdorpers Hans en Angelique Gestman komen aan het woord. Zij verwezenlijkten hun droom en richtten in Leiderdorp een Thomashuis op, een huis voor jongeren met een verstandelijke beperking. Ze vertellen over hoe ze dit deden en welk geluk het hen bracht. De derde bijdrage komt van Wouter Jukema, als hoogleraar cardiologie verbonden aan het hart-longcentrum van het LUMC. Hij spreekt als arts over de relatie tussen leven, ziektes en geluk.

Tijdens het dilemmadebat worden de aanwezigen uitgedaagd na te denken over dit onderwerp, en zich af te vragen: wat vind ik er zelf van? Door middel van vragen en stellingen raken mensen met elkaar in gesprek. "Als je komt, weet je na afloop beter een afweging te maken van wat voor jou belangrijk is", zegt Huibrecht Bos, mede-organisator en presentator van het debat.

De bijeenkomst wordt opgeluisterd met live muziek. Jolanda Swart zingt liedjes over het leven. Cornéline Lanooy begeleidt haar op de piano.

De dilemmadebatten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. De eerste bijeenkomst ging over voltooid leven, het tweede over de zorg voor elkaar. Met het organiseren van deze debatten wil de kerk mensen helpen om zich een mening te vormen, of je nu gelovig bent of niet. "De kerk is bedoeld als een plek waar iedereen die dat wil kan nadenken over het leven", zegt Bos.

De bijeenkomst duurt van 20.15 tot 21.30 uur. De Dorpskerk is vanaf 19.45 uur open en de bijeenkomst is vrij toegankelijk. Na afloop kunnen aanwezigen napraten onder het genot van een drankje.

D66 Leiderdorp bedankt de leraren

traktatie n 5 oktober is de Dag van de Leraar. Zoals ieder jaar bedankt D66 Leiderdorp rond deze dag de leraren voor hun goede werk. Daarom bezochten leden van D66 vorige week vrijdag alle Leiderdorpse scholen met iets lekkers voor bij de koffie.

"Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei van onze kinderen", zegt fractievoorzitter Jeroen Hendriks.

Ook lokaal is D66 actief als onderwijspartij. De Leiderdorpse afdeling is voorstander van brede scholen in Leiderdorp, die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschool-

se educatie en buitenschoolse op-

vang bieden en aandacht hebben

voor sport en cultuur en natuur en techniek bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Daarnaast is het voor D66 belangrijk dat leraren een zo groot mogelijk deel van hun tijd aan en met hun leerlingen besteden en daarvoor een eerlijke beloning ontvangen.

Workshops en activiteiten tijdens Romeinse zondag in Park Matilo

Middeleeuws koken in de volkstuin. | Foto: Claudia Thunnissen Foto: Claudia MM Thunnissen

oogsttijd n In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert Park Matilo in Leiden op 14 oktober weer een Romeinse zondag. Van 12.00 tot 16.00 uur zijn er workshops en activiteiten onder het motto 'Matilo Oogst!'.

Park Matilo is rijk aan tuinen. Het is een feest om ze te zien in hun herfstkleuren. Het is de tijd van de oogst én het is de tijd van de Romeinse wijngod Bacchus. De Stadswijngaard van Matilo is begonnen met de druivenpluk en de verwerking ervan tot echte Matilo-wijn.

Foto: PR

Voor jong en oud zijn er workshops die worden gegeven door de Historische Tuinen Matilo. In deze inloopworkshops kun je middeleeuws koken en strofiguren vlechten. Tuinders van Matilo leveren groente en kruiden aan voor soep, die ter plekke wordt gebrouwen voor de bezoekers. De wijnvereniging viert haar oogstfeest, laat haar wijn proeven en heeft eigen druivenstekken Maréchal Foch in de aanbieding. Er is een kraam met zaden, plantjes, informatie en boeken. Kunsthistorica Claudia Thunnissen houdt een korte lezing. Ook zijn er rondleidingen.

De entrees van Park Matilo zijn te bereiken via de Castellumweg tegenover de Leiderdorpse brug en via de Wierickestraat. Zie ook www.parkmatilo.nl.

Expositie in Leythenrode

schilderijen n Tot en met 14 december zijn de schilderijen van Jos Gerrese te bewonderen in de hal van Verpleeghuis Leythenrode.

Jos Gerrese schildert van heel precies tot creatieve improvisaties. Hierbij maakt hij graag gebruik van een bestaande foto of afbeelding. De basis van zijn werk is aquarel, maar hier voegt hij af en toe inkt- en krijtaccenten aan toe.

Dit is de eerste keer dat Jos exposeert op zo'n grote locatie. Hij is de laatste exposant want binnenkort worden schilderijen aangeschaft die permanent blijven hangen.

De expositie is dagelijks te bekijken tussen 10.00 en 20.00 uur in de centrale hal van Leythenrode aan de Hoogmadeseweg 55 in Leiderdorp.

cultuur & uitgaan

Wisselvallig Leython DC verliest nipt van Thor

Claudia Parker-Verboom valt aan voor Leython DC. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

volleybal n De wedstrijd van Leython DC tegen Thor had twee gezichten. Deels speelden de Leiderdorpse volleybalsters de sterren van de hemel, deels wilde er niets lukken. Het resulteerde in de 2-3 verlies, waarbij de laatste en beslissende set op het nippertje uit handen werd gegeven.

Leython DC beleefde zaterdag een gouden start. In De Bloemerd liet het team voor eigen publiek prachtig volleybal zien en overdonderde de tegenstanders uit Bergambacht. De eerste set werd binnengehaald in 25-20.

Joachim Jägel in actie. | Foto: Willem Zwanenburg Foto: Willem Zwanenburg

In de tweede set deed Thor er een paar flinke scheppen bovenop en toonde dat het een ploeg is die mee kan draaien in de top van de competitie. Leython kwam vrij goed mee maar moest toch een 21-25 verlies incasseren.

Daarna kwamen de gastvrouwen in een flinke dip. "Niets lukte en bij Thor ging juist alles goed", zo verklaart trainer-coach René Leeflang het 11-25 verlies in deze set.

Maar Leython was nog niet verslagen. "We hebben alles weer op nul gezet en iedereen weer bij de les geroepen", aldus Leeflang. En dat werkte. De 'flow' kwam terug en de vierde set werd gepakt met 25-16.

In de vijfde, beslissende set gingen beide ploegen redelijk gelijk op. Leython rook zelfs even winst toen de stand op 13-12 kwam. Maar drie missers deden de weegschaal omslaan ten gunste van de dames uit Bergambacht die de set pakten met 13-15 en zo de wedstrijdwinst op hun naam konden schrijven.

Ondanks het verlies is Leeflang tevreden over zijn speelsters. "Ze hebben het goed gedaan tegen een team dat hoort bij de besten in de poule, ik ben hartstikke trots op ze." Aan de wisselvalligheid moet gewerkt worden, erkent hij. "We hebben er drie nieuwe speelsters bij dus het is niet gek dat we nog moeten bouwen aan het team. Momenteel staan we in de middenmoot, maar we kunnen zeker een eindje hoger klimmen."

Pernix maatje te groot voor Velocitas

korfbal n "Oehh… Aahh…", klonk het afgelopen zaterdag herhaaldelijk over het veld van Leidse buur Pernix. Velocitas 1 wist veel ballen in de buurt van de korf te brengen. Maar door de korf heen, dat bleek lastiger. Het lukte Velocitas opnieuw niet om punten mee te kapen naar Leiderdorp.

Door: Manon Laman

Als je punten zou krijgen voor een sterke verdediging en mooi samenspel zouden de rollen misschien anders verdeeld zijn. Het spel van Velocitas was, net als de voorgaande wedstrijden, een genot voor het publiek dat in grote getalen aanwezig was. Want dat de Leiderdorpers echt wel weten hoe korfbal in elkaar steekt bewezen ze al eerder. De pijnlijke plek zit in de afwerking. En met 'bijna-doelpunten' win je helaas geen wedstrijd. Dat neemt niet weg dat ook Pernix, de vierde op de ranglijst, liet zien al heel wat korfbalervaring te hebben.

Meteen na het startsignaal liet Pernix al zien wat ze te bieden hebben. In de eerste minuut stond het 1-0, en in de vierde minuut wisten ze het doelpuntenaantal te verdubbelen. De Leidenaren gaven Velocitas nu een strafworp cadeau, die Joachim Jägel er netjes inlegde. Maar hierna ging Pernix weer vrolijk verder met de doelpuntenreeks. 6-1 was de schade na 10 minuten. Weer leverde een overtreding van Pernix een doelpunt voor Velocitas op. Simone Laman wist de achterstand voor Velocitas nog een beetje meer in te perken met haar rake schot. Stukje bij beetje lukte het Velocitas om de bal vaker de binnenkant van de korf te laten zien, maar de achterstand bleef. 11-7 was de stand bij rust.

In de tweede helft was het scorend vermogen van beide ploegen redelijk gelijkwaardig. Maar door de opgebouwde achterstand was een inhaalslag voor Velocitas geen makkelijke opgave. Even leek het er wel op. Met nog een kleine 10 minuten op de klok werd 21-16 door het schot van Tom Glasbeek 21-17. Joachim Jägel maakte nummer 18. En 21-18 werd 21-19.

Hier bleef de stand echter steken. Hoewel Velocitas zich de laatste minuten toch nog goed herpakte, is een overwinning niet gelukt.

Velocitas gaat deze week samen met coach Leo van den Bos hard aan de slag om hun valkuil aan te pakken. Hopelijk kunnen de Leiderdorpers in de eerstvolgende wedstrijd dan eindelijk punten innen. Zaterdag 13 oktober moeten er op eigen veld tegen VEO, de nummer 6 van de ranglijst, zeker kansen zijn.

Tweede zege op rij voor Alecto

Koen Dickhoff in de aanval. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Hockey n De mannen van Alecto hebben hun winst op Hilversum Heren 1 van vorige week een mooi vervolg kunnen geven. De thuiswedstrijd tegen IJsseloever Heren 1 werd met 4-1 gewonnen. De equipe van Sander Rottier en Maarten Memelink heeft nu acht punten uit vijf duels en staat op een keurige zesde plaats.

Door: Jerome van Donk

BVL belaagt de basket van Dunkinn. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Alhoewel er sprake is van een groot verschil in score, waren de verhoudingen in het veld niet zo groot. Alecto begon gehavend aan de wedstrijd, aangezien zowel Mark Dickhoff en Dominique van Nieuwehuizen geblesseerd waren afgehaakt in de voorbereiding. Ook Jesse Huisman moest na een minuut of vijftien het strijdtoneel geblesseerd verlaten. In dit eerste kwartier waren het vooral de gasten die veelvuldig in balbezit waren. Wel had Alecto in de eerste minuut van de wedstrijd al een mogelijkeheid op voorsprong kunnen komen, maar spits Jarmo van der Velden miste in kansrijke positie.

De defensie van Alecto had het moeilijk en beperkten zich vooral tot tegenhouden. Nadat de vermoeidheid begon toe te slaan bij IJsseloever kon Alecto vrijer hockeyen en kwam het team beter tot z'n recht. Quintus Risschen, eenmalig als middenvelder gepositioneerd, bemoeide zich veelvuldig met het spel en dat wierp zijn vruchten af. Alecto was dreigend en kreeg meerdere strafcorners, maar de keeper van IJsseloever redde bekwaam. Uiteindelijk brak van der Velden de ban vlak voor rust. Een fraaie pass van Thomas Dickhoff werd door hem fraai afgerond met een droge klap in de verre hoek. Dit was tevens de ruststand.

Na rust ontspon zich een duel dat zich vooral tussen beide 23-meter gebieden zich afspeelde. IJsseloever drong aan, maar was niet bij machte om de defensie van Alecto te kraken. Alecto kon counteren en deed dat met verve. Quintus Risschen rondde koelbloedig en eigen opgezette aanval af en verschafte de gastheren wat lucht met de 2-0.

Tien minuten voor tijd werd het offensief van de bezoekers beloond en kwam de spanning terug in de wedstrijd vanwege een benutte strafcornerrebound (2-1). Het kon daarna alle kanten op, maar uiteindelijk bleek een ingeving van A-junior Diede Breedveld de redding voor Alecto. Zijn solo was fraai en hij bekroonde zijn invalbeurt met een treffer.

Luttele minuten later deed zijn broer, Heren 1 speler Sem Breedveld, dat dunnetjes over. Zijn doelpunt was beduidend makkelijker. Op aangeven van Jarmo van der Velden kon hij makkelijk de bal in een leeg goal schuiven waarmee de eindstand op 4-1 werd bepaald

Scoringsdrift bij BVL

Basketbal n BVL M22-1 had zondag weinig moeite met Dunkinn M22. In sporthal De BLoemerd werd het team uit Roelofarendsveen ingemaakt met 85-40.

Meteen na het beginsignaal zette BVL onder leiding van de ervaren coaches Peter en Wichard druk op de tegenstander, door een reeks snelle aanvallen. Na 12 minuten was het 12-0, mede door een paar knap benutte rebounds. Het eerste kwart werd afgesloten met een tussenstand van 23-7 voor de thuisspelende ploeg.
Het tweede kwart begon wat haperend, de eerste vrije worpen volgden pas na een kleine drie minuten. De effectiviteit in scoren - met name van kort onder de basket - werd echter snel opgeschroefd en bij het rustsignaal stond het al 48-22.

Na de pauze drong Dunkinn aanvankelijk wat meer aan, terwijl BVL een paar goede mogelijkheden tot scoren onbenut liet. Strakke passes van Jeroen en snelle uitvallen zorgden echter voor een kentering en de thuisploeg liep uit tot 64-31 aan het eind van het derde kwart.

In het laatste kwart gooiden de beloften van BVL er nog een schepje bovenop. Wederom strakke ballen binnendoor, enkele achterwaartse (!) scores en een fraaie driepunter zorgden ervoor, dat de Leiderdorpers uitliepen naar een eindstand van 85-40.

Topscorer werd Bo met 17 punten, gevolgd door Jelle en Jeroen, elk met 14 punten.

RCL haalt eerste punten binnen

Michael Schouten in de aanval voor RCL. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

voetbal n Na een zeer povere eerste helft en een wel meeslepende tweede rondgang bleef RCL aan de juiste kant van de score staan tegen DoCoS (2-1). Het betekende de eerste driepunter van het seizoen voor de Leiderdorpers, terwijl de Leidse ploeg juist de eerste nederlaag moesten slikken.

Uiteraard heerste er meer tevredenheid bij de thuisploeg na afloop, maar gezien vooral het niveau van de eerste helft is het nog veel te vroeg voor een juichstemming bij zowel RCL als DoCoS. Daarvoor zal het beter moeten en daar liepen de trainers van beide kanten ook niet voor weg.

Bij RCL moet het vooral weer over voetbal gaan. Veel randzaken domineerden in de voorbije tijd en de kersverse voorzitter Dick van der Bijl wil achter de schermen weer orde scheppen, maar is de terechte mening toegedaan dat vooral de hoofdmacht weer kleur op de wangen moet krijgen. Vorig seizoen verliep uitermate moeizaam en dat wil de club achter zich laten.

Vanwege aanhoudende personele problemen koos Faizel Soekhai voor een tweemansvoorhoede. Uiteraard Thom Wijnalda en daarnaast Charlie Windhorst, die multifunctioneel inzetbaar is. Wel speelde de nieuweling bij zijn laatste club Nootdorp ook in de punt van de aanval. Van het tweetal werd in de eerste helft weinig vernomen. Dat had puur te maken met de aanvoer die veelal uitbleef.

Aan de overkant werd puntspeler Chris van Empel ook nimmer bereikt. De creativiteit was ver te zoeken en het inleveren van de bal werd zo ongeveer tot kunst verheven. Het was om die reden dan ook bijna een wonder dat beide ploegen tot scoren kwamen.

Youri de Boer had eenmaal een puike voorzet in huis en dat was voor Wijnalda voldoende om bekwaam af te ronden. Lang kon RCL niet genieten van die voorsprong, want even later plantte Ronnie de Roode een hoekschop op het hoofd van Rowin Peet, die fraai zwevend in de lucht gedecideerd de 1-1 liet aantekenen.

Betere tweede helft

Gelukkig veranderde er wel het nodige in de tweede helft. Eerst kreeg Roy Elkerbout de kans om de 2-1 af te drukken, maar de van Oegstgeest overgekomen speler werd nogal gehinderd. De middenvelder bleef evenwel op de been, waar het wellicht aan te raden was geweest om het canvas op te zoeken. Een strafschop had dan zomaar zijn deel kunnen zijn. De nummer tien had bij zijn volgende actie meer succes. Een afgemeten voorzet werd door Windhorst keurig achter Joris van Harmelen geplaatst en dat deed de wedstrijd goed.

Michael Schouten was dichtbij de 3-1, maar Van Harmelen kon op knappe wijze redding brengen. Even later had Lars de Ridder een fijne voorzet in huis, maar Andrew Bontje hield goed zicht op de bal. Omdat DoCoS meer en meer ruimte moest weggeven, kon RCL een paar keer uitbreken. De eindpass was echter een keer of drie niet goed. Zo bleef de 3-1 uit en kreeg de Leidse ploeg het in de slotfase ondanks een bombardement op het doel van Bontje niet voor elkaar de gelijkmaker af te drukken.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl/Hennie Kanbier

Mooie winst Alecto dames op koploper

Alecto keepster Annick Weterings stopt een strafcorner. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Hockey n Na de verloren wedstrijd van vorige week, was dames 1 van Alecto erop gebrand om zondag op eigen veld te winnen van koploper Ring Pass uit Delft. Alecto begon erg sterk aan de wedstrijd en kwam al redelijk vroeg op voorsprong. Nine Spoorendonk gaf met haar backhand een voorzet op de tweede paal, waar Carlijn Croon de bal al glijdend in de kruising van de goal tippte.

Ring Pass gaf hierna goede druk en werd steeds gevaarlijker, maar het lukte hen niet om een doelpunt te maken. Alecto was vooral bezig met verdedigingen maar kreeg toch een paar mogelijkheden om de 2-0 te maken.

Dit lukte ook vlak voor de rust. Mathilde Dezitter sloeg de bal naar voren, waarna hij door Anne van Eindhoven verlengd werd en Carlijn Croon bereikte, die hem onder de keepster door in de goal pushte en zo voor de tweede maal deze wedstrijd scoorde.

Na de rust zette Alecto haar goede spel voort. Ring Pass kwam nog wel dicht bij een goal, maar scoorde niet. Een strafcorner voor Alecto besliste de wedstrijd. Anne van Eindhoven sleepte de bal in de goal en zo was het 3-0. In de allerlaatste minuut lukte het Ring Pass toch nog om de 3-1 te maken, maar hier bleef het bij.

Zicht op de top

Dankzij de 3-1 winst stijgt Alecto naar de 5e plek en heeft weer zicht op aansluiting met de top. Volgende week spelen de Leiderdorpse hockeysters uit tegen Rood-Wit.

Tekst: Annick Weterings

McDonald's ondersteunt Leiderdorpse sport

Foto: PR

Sponsor n Dat McDonald's maatschappelijk verantwoord wil ondernemen is wel bekend door verschillende initiatieven. McDonald's Leiderdorp, gevestigd aan de Persant Snoepweg 10, doet daar nog een schepje bovenop. De hamburgergigant steunt de drie Leiderdorpse binnensportverenigingen – volleybalvereniging Leython-DC, badmintonclub De Spotvogels en Basketbal Vereniging Leiderdorp - middels een 'eye-catching' doek in sporthal De Bloemerd. Op de foto poseren Marrijolein en Sabine van de Leiderdorpse McDonald's vestiging voor het zojuist onthulde doek.

De drie binnensportverenigingen zijn sinds 2011 verenigd in de stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp (BOL). Meer sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom. Kijk op www.binnensport-leiderdorp.nl voor meer informatie.

Aquadraat incasseert eerste nederlaag

waterpolo n Het eerste damesteam van de Leiderdorps-Koudekerkse waterpolovereniging Aquadraat moest zaterdag in thuiszwembad De Does de eerste nederlaag incasseren. Tegen Poseidon werd het 3-7.

De Ridderkerkse dames waren vooral aanvallend niet van de bal af te krijgen. Door een enorme inspanning in het eerste deel van de wedstrijd lukte het Aquadraat tot ruim in de derde periode bij te blijven (3-5, 2 x Anouk Rietveld en 1 x Marlinda Dijkstra). Met nog twee goals van Poseidon in het resterende deel van de derde periode werd de eindstand bepaald. In de laatste periode kreeg Poseidon drie uitsluitingen maar die werden niet benut door Aquadraat.

Minuut stilte

De thuiswedstrijden van Aquadraat startten zaterdag met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de op 4 oktober overleden Hans van Veen. Hans kwam bij Z&PC Koudekerk terecht als ouder van twee waterpoloënde kinderen en was twintig jaar als vrijwilliger actief binnen de vereniging onder andere als adspiranten-coach, medeorganisator van vele jeugdkampen, jurylid bij waterpolowedstrijden en drijvende kracht achter het Oud Papier ophalen. Hij zal enorm gemist worden.

Rijnegom-kampioenen

biljart n Als onderdeel van elke seizoenstart werden bij biljartvereniging 'Rijnegom' op 26 september de clubkampioenschappen bandstoten en driebanden gehouden. Aan het eind van de avond konden Cees Omzicht en Gerard Wassenaar gehuldigd worden.

Bij het bandstoten gingen als finalisten van start Cees Omtzigt, Jan Turk, John Tijssen, Sjaak Vermeulen en Jan Zandbergen. Ieder van hen nam het op tegen elke concurrent voor de titel, wat betekent dat in totaal tien partijen gespeeld werden. De finalisten waren aardig tegen elkaar opgewassen. De twee grootste kanshebbers, Cees Omtzigt en John Tijssen, kwamen in de laatste partij tegenover elkaar te staan. Van de twee gelouterde toernooi-spelers was ditmaal Omtzigt zondermeer de sterkste.

Uitslag: 1. en bandstootkampioen 2018: Cees Omtzigt, 6 pnt. (97.7%); 2. John Tijssen, 6 pnt. (89%); 3. Jan Turk, 4 pnt.; 4. Jan Zandbergen, 2 pnt.(64.7%); 5. Sjaak Vermeulen, 2 pnt. (62.5%).                                

De driebanden-finalisten waren Tom Hoogenboom, John Splinter, René van Velzen en Gerard Wassenaar. Ook hier kwamen alle finalisten tegenover elkaar te staan. En ook hier was het razend spannend. Gerard Wassenaar en Tom Hoogenboom wonnen ieder twee van hun drie partijen, John Splinter en René van Velzen pakten éénmaal winst.

Uitslag: 1.en driebandenkampioen 2018: Gerard Wassenaar, 4 pnt. (96%); 2. Tom Hoogenboom, 4 pnt. (94.8%); 3. John Splinter: 2 pnt. (69%), 4. René van Velzen, 2 pnt. (56.6%).

Werkzaamheden aan Zijldijk van start

Rob ten Boden (wethouder gemeente Teylingen) Petrouchka den Dunnen (directeur provincie Zuid-Holland) en Marco Kastelein (hoogheemraad Rijnland). Foto: pr./ Buro JP Foto: pr./Buro JP

Warmond n De Zijldijk in de Boterhuispolder wordt verbeterd. Drie partijen werken tot en met mei volgend jaar samen aan een integrale aanpak: het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Teylingen en provincie Zuid-Holland. Op dinsdag 2 oktober verrichtten deze partijen de aftrap van het project door gezamenlijk het bouwbord te onthullen.

Over een half jaar is de Zijldijk verbeterd. Het hoogheemraadschap zorgt voor groot onderhoud van het dijklichaam. De gemeente Teylingen neemt de reconstructie van haar deel van de weg voor haar rekening en de provincie vernieuwt de oeverconstructies.

Alle deelnemers zien de voordelen van een gezamenlijke aanpak. Marco Kastelein, hoogheemraad van Rijnland: "Het is logisch dat je zo'n omvangrijke operatie samen efficiënter kunt oppakken. Die samenwerking zoeken we als overheden gelukkig steeds meer op. 'Werk met werk maken', dat is de gevleugelde uitdrukking waar ik blij van word. En met mij de bestuurders van de gemeente en de provincie. Zo leveren we een teamprestatie, tegen de juiste prijs en binnen een strakke tijdsplanning."

Er is bewust gekozen om de werkzaamheden nu te starten. Het was een wens van de omwonenden om deze buiten het recreatieseizoen te plannen. Daarnaast kon voldaan worden aan de wens om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode te verrichten.

Brandpreventieweken met focus op aanstaande en kersverse ouders

brandveilig n Brandweer Hollands Midden zet zich tijdens de landelijke Brandpreventieweken in oktober actief in voor brandveiligheid in de regio. Dit jaar ligt de focus op aanstaande en kersverse ouders met de slogan 'Maak van je roze wolk, geen rookwolk'.

Te midden van beschuit met muisjes, korte nachten en kraamvisite is brandveiligheid waarschijnlijk niet het eerste waar ouders aan denken. Toch is de komst van een kindje juist het moment om het huis extra brandveilig te maken om het kroost te beschermen.

Rozewolkcampagne

In het kader van de 'Rozewolkcampagne' krijgen ouders die in oktober aangifte doen van de geboorte van hun kindje een felicitatiekaartje met een link naar handige tips op www.brandweer.nl/rozewolk om de brandveiligheid in huis te verbeteren. Daarvoor heeft Brandweer Hollands Midden alle 19 gemeenten in de regio ingeschakeld. Verder zullen consultatiebureaus, kraaminstellingen en diverse doktersposten in Hollands Midden posters ophangen om de campagne te ondersteunen.

De Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland initiëren ieder jaar de landelijke Brandpreventieweken. Deze weken hebben als doel extra aandacht besteden aan het voorkomen van brand en brandwonden. Iedere regio in Nederland geeft een eigen invulling aan de Brandpreventieweken. Landelijk zullen via de verschillende social media-kanalen jonge ouders worden bestookt met goede adviezen. Brandweer Hollands Midden sluit hierbij aan met haar eigen kanalen.

Nieuwe merken bij CASBA: Zuiver & COCO maison

zakelijk n Oktober Woonmaand begint goed bij CASBA met de introductie van twee nieuwe merken. Het hippe Nederlandse designmerk Zuiver en het kleurrijke merk COCO maison zijn toegevoegd aan de uitgebreide lijst met mooie woonmerken onder het dak van multi-brandstore CASBA op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude-Rijndijk.

De inkopers van CASBA reizen de hele wereld over om de mooiste meubelen en merken te vinden, maar soms vind je de mooiste pareltjes in eigen land. "Nederlandse ontwerpers doen het op dit moment erg goed op de internationale vakbeurzen. Zo hebben wij ook steeds meer Dutch Design merken in huis, zoals Leolux, Bert Plantagie en Auping. We zijn trots dat we daar nu ook Zuiver en COCO maison aan toevoegen", zegt Isabelle Beverwijk, marketingmanager bij CASBA.
Het frisse en jonge Dutch Design merk Zuiver heeft een prominente plek gekregen binnen CASBA. Bij binnenkomst valt je oog direct op de populaire stoelen, banken en lampen. "De complete collectie is ontworpen door het designteam in het Noord-Hollandse Westzaan. Helemaal volgens de laatste trends, fris, jong en origineel! Daarnaast werkt Zuiver ook samen met jonge Nederlandse ontwerpers, zoals Rik van Mierlo, Olaf Weller en designstudio APE."
Binnen de Trendhopper afdeling van CASBA is het merk COCO maison toegevoegd. "Of je nu van natureltinten houdt en een meer Scandinavische inrichting of juist van een kleurrijke, bohemien styling; bij COCO maison vind je voor elk wat wils. Bovendien zijn de woonaccessoires fijn betaalbaar, zodat je regelmatig iets nieuws kunt neerzetten," aldus Isabelle Beverwijk.
CASBA, op de Rijneke Boulevard in Zoeterwoude-Rijndijk, is elke dag geopend en 24/7 via casba.nl.

Rode Kruis 230 keer in actie tijdens viering Leidens Ontzet

Foto: PR

Hulpverleners n 90 vrijwilligers van het Rode Kruis Leiden e.o. zijn tijdens de viering van Leidens Ontzet 230 keer in actie gekomen om feestgangers te behandelen.

Samen bemanden zij zeven EHBO-posten en verschillende looproutes. Hulpverleners van het Bike Team werden ook ingezet. Die konden sneller ter plaatse zijn en zorgden er ook voor dat het Rode Kruis goed zichtbaar was voor mensen die hulp nodig hadden.

De verwondingen varieerden van drank- en drugs-gerelateerde problemen tot kneuzingen, verstuikingen en snijwonden. "Wij zijn bijzonder trots op het werk van onze flexibele vrijwilligers, waarvan velen extra diensten hebben gedraaid", aldus Cor Kiers, projectleider Evenementenhulp.

Op bovenstaande foto staat Kiers met de nieuwe algemeen directeur van Het Nederlandse Rode Kruis, Marieke van Schaik, die op 3 oktober op werkbezoek kwam in Leiden. Zij vertelde dat ze bijzonder onder de indruk was van de activiteiten van het Rode Kruis Leiden tijdens Leidens Ontzet.

Alzheimer Nederland zoekt collectanten

Oproep n Ook in Leiderdorp wordt in 2018 de collecte voor Alzheimer Nederland georganiseerd. Daarvoor zijn nog collectanten nodig.

Collectanten worden ingedeeld in hun eigen wijk/woonomgeving en kunnen zelf aangeven hoeveel ze willen collecteren. Bijvoorbeeld alleen in eigen flat of straat of juist in meerdere straten. Alles is mogelijk en iedereen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Martine Riske, tel. 06-57590349, email m.riske@alzheimer-nederland.nl.

Tamarco zoekt spullen voor rommelmarkt

oproep n Zondag 28 oktober is er weer rommelmarkt bij marchingband Tamarco. Daarvoor zijn meubels, speelgoed, boeken, huishoudelijke spullen, elektra of kleding welkom. De opbrengsten zijn bestemd voor muzieklessen voor de jeugd en aanschaf van instrumenten en uniformen.

Spullen kunnen op woensdagavonden tussen 19.00 en 22.00 uur gebracht worden naar het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Wie niet in staat is de spullen te komen brengen, kan ze laten halen. Neem daarvoor contact op via 06 22681341.

Je kon op 3 oktober lopen over de hoofden in de Leidse binnenstad. | Foto: De Leydenaer Foto: De Leydenaer

Genieten van Leidens Ontzet

feest n De inwoners van Leiden en omliggende gemeenten genoten weer volop van de feesten op 2 en 3 oktober. Onder prima weersomstandigheden was er sprake van een fantastische editie van Leidens Ontzet. De stad was vol lachende gezichten en de meeste onderdelen werden zeer goed bezocht.

leiderdorp & regio

Meubelen van Zuiver bij CASBA op de Rijneke Boulevard. | Foto: PR Foto: PR

        

Nieuws van Pluspunt

Activiteiten en diensten van Pluspunt

In het Leiderdorps weekblad heeft u kunnen lezen dat vanaf 1 januari 2019 Incluzio het welzijnswerk in Leiderdorp gaat uitvoeren. Bij Pluspunt krijgen we regelmatig vragen van mensen die deelnemen aan activiteiten of gebruik maken van diensten van Pluspunt over wat dit voor hen betekent. Op dit moment kan Pluspunt hierover helaas nog geen duidelijkheid geven. We zijn hierover in gesprek met Incluzio en hopen iedereen zo spoedig mogelijk te kunnen informeren.

Do 18 okt: Samen Koken Samen Eten

U kookt en eet samen een heerlijk 3-gangendiner. Tijd: 17.00-21.00 uur. Locatie: AC Gading, Griffioen 15, Leiderdorp. Kosten: € 7,50. Aanmelden bij Pluspunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur tot uiterlijk ma 15 okt 12.00 uur.

Wo 7 nov: winkelochtend Winkelhof

Voor de 18e keer wordt woensdag 7 november van 9.30 tot 12.00 uur in winkelcentrum Winkelhof een speciale winkelochtend gehouden, met het doel mensen die niet meer zelfstandig kunnen winkelen wat extra's te bieden. Er komen kramen van diverse organisaties, live muziek, speciale aanbiedingen en Winkelhof biedt de gasten een consumptie aan.

Dag van de Mantelzorg – Verras de mantelzorger!

Op do 8, vr 9 en za 10 november worden er verschillende activiteiten aangeboden voor mantelzorgers. Voor meer info: www.wijzijneva.nl (ga naar 'voor mantelzorgers' en klik op 'dag van de mantelzorg'). Aanmelden kan vanaf 26 september.

Buurtkamer de Hoeksteen

Iedere donderdag kunnen bewoners van de Schansen en Dreven om binnen lopen bij de Buurtkamer. In een ontspannen en positieve sfeer kunnen bewoners elkaar ontmoeten bij een lekker kopje koffie. U kunt ook kaarten, sjoelen, schaken of het Mahjong spel spelen in. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp. T. (071) 541 35 36, E. info@pluspuntleiderdorp.nl, W. www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: Corrie van der Laan

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 14 oktober, achtentwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 14 oktober

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

15.00 uur: ds. D. Dijk, dienst voor mensen met een verstandelijke beperking (Maaltijd van de Heer).

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. Dibbets-van der Roest, dovendienst.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Het gebouw aan de Elisabethhof 5 waar de Power City Church is gevestigd. | Foto: C. v.d. Laan

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071)5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur. NB: Geen kerkdienst op zondag 14 oktober

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 14 oktober

10.00 uur: ds. H. Paul.

16.30 uur: leesdienst (H.C. 38).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 14 oktober, 10.15 uur: ds. S.P. van de Meulen m.m.v. Practicum musicea.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

8 t/m 14 oktober: De Ι Tandarts (M. Venema), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

15 t/m 21 oktober: Dental Health (A.R. Sarbolandi), Plantage 10, 2311 JC Leiden. tel. (071) 5141874.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.