Leiderdorps Weekblad

15 januari 2020

Leiderdorps Weekblad 15 januari 2020


Wethoudersploeg weer compleet

Het college is weer compleet. V.l.n.r. Daan Binnendijk (CDA), burgemeester Laila Driessen, Rik van Woudenberg (D66) en Willem Joosten (VVD). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

politiek n Leiderdorp heeft weer een volledig college van burgemeester en wethouders. Maandagavond 13 januari werden de wethouders van de nieuwe coalitie geïnstalleerd. Dat zijn twee oude bekenden, Willem Joosten namens de VVD en Daan Binnendijk namens het CDA en de ChristenUnie-SGP, en nieuweling Rik van Woudenberg namens D66. Even daarvoor werd afscheid genomen van LPL wethouder Martine de Bas. Zij moest vertrekken omdat de LPL geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie.

Door: Corrie van der Laan

De Leiderdorpse politiek heeft een roerige periode achter de rug. Op 18 november zegde fractieleider Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp het vertrouwen op in zijn de toenmalige coalitiegenoten VVD en CDA. Waarna wethouders Joosten en Binnendijk op staande voet ontslag namen.

Het gevolg was dat de tien dagen daarvoor geïnstalleerde wethouder van de LPL, Martine de Bas, alleen overbleef. Volgens artikel 42 van de gemeentewet moet een gemeente minimaal twee wethouders hebben. Worden het er minder, dan treedt de burgemeester in de plaats van het college. Wat betekent dat Driessen acht weken lang de B en W kar alleen moest trekken, zij het dat De Bas wel de lopende zaken in haar dossiers behartigde.

Oud zeer

Aan die vreemde situatie is nu een eind gekomen, maar niet aan het ongenoegen in de raad. Maandagavond werd duidelijk dat er nog heel wat oud zeer aanwezig is. Tijdens de raadsvergadering van 18 november liepen de emoties hoog op en de boosheid van toen echoot nog na. Woordvoerder Eric Filemon van de LPL refereerde kort aan de harde woorden die acht weken geleden werden gericht aan zijn fractievoorzitter. "Toon- en taalgebruik waren ongepast", stelde hij. "We kunnen niet doen alsof er niets aan de hand is." Filemon is van mening dat dit niet zomaar vanzelf overwaait en gaf aan dat de LPL mediation niet afwijst.

Ook Joosten en Binnendijk blikten, voordat ze opnieuw geïnstalleerd werden als wethouder, terug op 18 november. Joosten vertelde dat hij de bom die Langenberg onder de coalitie legde, totaal niet had zien aankomen.         Lees verder op pagina 7

Onthulling monument Levenslicht

Foto: PR

herdenkingsstenen n Als start van de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid zal de burgemeester Laila Driessen op maandag 27 januari rond 20.00 uur bij het oorlogsmonument op de begraafplaats aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp een tijdelijk lichtmonument onthullen.

Die dag is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, hét internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Om mensen in hun eigen gemeente te betrekken bij dit oorlogsverleden, is op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei een tijdelijk lichtmonument ontworpen door kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. Het kreeg de titel 'Levenslicht'. Dit nationale lichtmonument bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland) die worden verdeeld over meer dan 170 gemeenten. Doel van dit lichtmonument is het bewustzijn te vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.

"In onze gemeente zullen ook een aantal van deze herdenkingsstenen worden geplaatst", vertelt Hans Kruidenberg, voorzitter van de Oranjevereniging Leiderdorp. "In het donker lichten zij op. De stenen 'ademen' als het ware licht en symboliseren daarmee dat de aandacht voor de slachtoffers in leven moet blijven. Alleen gemeentes van waaruit Joden, Roma of Sinti zijn gedeporteerd konden stenen voor het lichtmonument aanvragen. Ook Leiderdorp behoort daar toe; met behulp van het Leiderdorps Museum ontdekten we dat uit de Hoofdstraat een gezin naar Sobibor is afgevoerd", aldus Kruidenberg.

Lichtjestocht

Voorafgaand aan de onthulling brengen basisschoolleerlingen licht naar de begraafplaats, vanaf de Koningin Julianaschool. Daar zijn alle basisschoolleerlingen van Leiderdorp om 19.15 uur welkom. Ze krijgen een witte lampion die zij meenemen op hun tocht naar de begraafplaats. De tocht begint om 19.30 uur en eindigt bij het lichtmonument. Bij de onthulling van het monument rond 20.00 uur zullen namen van omgekomen Leiderdorpers worden genoemd. Ook zal er aandacht zijn voor Leiderdorpse veteranen. Om ca. 20.15 uur geeft Tamarco het taptoesignaal, volgt een minuut stilte en wordt ter afsluiting het Wilhelmus gezongen.

Expositie voor amateur-kunstenaars

oproep n In het weekend van 4 en 5 april 2020 organiseert Kunstkring Leiderdorp voor de dertiende keer de expositie voor amateurkunstenaars. Wie het leuk vindt zijn/haar werk aan een groot publiek te tonen, wordt uitgenodigd om zich tot uiterlijk 15 februari in te schrijven.

De expositie is opnieuw in het Atrium van het gemeentehuis van Leiderdorp. In 2018 mocht de Kunstkring voor het eerst deze ruimte gebruiken, wat een groot succes was. De vele kunstwerken kwamen daar prachtig tot hun recht.

De deelnemers bepalen zelf wat zij inzenden, maar er geldt wel een maximum van twee werkstukken. Wat de te gebruiken technieken betreft gelden er geen beperkingen. Tekeningen, steen, keramiek, brons, glas, foto's en andere materialen zijn welkom. Er vindt geen selectie plaats. Tijdens de tentoonstelling kan het werk ook te koop worden aangeboden. De eerste aanmelding kan van vanaf 15 januari tot 15 februari 2020 via de website KunstkringLeiderdorp.nl. Op een later tijdstip worden de nadere details van de werken gevraagd.

De ervaring is dat veel amateurkunstenaars willen meedoen, ook jongeren zijn van harte welkom. Er kunnen maximaal tachtig mensen deelnemen. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wacht dus niet te lang met aanmelden. Deelname kost 6 euro per persoon. Wie meer informatie wil, kan (bij voorkeur) mailen naar expositie@kunstkringleiderdorp.nl en anders bellen naar via Nel Wijsman, tel. (071) 541 5522.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 17 januari een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

SERIE n 'Van het gas af', aflevering 9

Burgemeester Driessen, onder de plu bij Arno Centen, bekeek samen met een aantal kopers het zonnedak vanaf het parkeerdek van het gemeentehuis. Foto: Marieke van Leeuwen

Eerste lokale zonnedak Zon Op Leiderdorp

35 jaar energie voor 30 huishoudens

Recordaantal kerstbomen ingezameld

Zuidwaarts op koperen wieken

Ondanks de warme winter die we nu meemaken, kan je zomaar een koperwiek tegenkomen in de bebouwde kom van Leiderdorp. | Foto: Adri de Groot Foto: Adri de Groot

Als op donkere herfstavonden de wind uit noordelijke richtingen waait kan het, hoog boven ons hoofd, onvermoed bruisen van de activiteit. Er is niets te zien, maar een late wandelaar die er oor voor heeft kan het bijbehorende geluid wel horen, zelfs in de stad, wanneer het verkeerslawaai nét even stil valt: 'siieep, siieep', klinkt het ijl en scherp. Met deze roepjes houden de in het najaar massaal naar warmere streken trekkende koperwieken onderling contact.

Bijtanken

Half oktober zoeken drie vogels tussen de straatstenen voor de tuin naar voedsel. De grootste is meteen herkenbaar aan zijn zwarte pak: het is merelman. Maar wie zijn de kleinere twee? Alle drie vertonen hetzelfde foerageergedrag: 'stop-start-lopen', een kenmerk van alle lijsterachtigen, waartoe ook de merel behoort. De verrekijker moet mijn vermoeden bevestigen. Ja, daar is de lichte wenkbrauwstreep, en bij bepaalde bewegingen kleurt een flank vlak onder de vleugel warm oranjerood. Twee koperwieken hebben hun tocht naar het zuiden even onderbroken om 'bij te tanken'. Ze eten onderweg het liefst bessen, deze noorderlingen die broeden in de gebieden ten oosten van Scandinavië, maar blijkbaar weten ze ook de afgevallen zaadjes van mijn teunisbloemen en sint-janskruid te waarderen.

Boterzachte omstandigheden

Nu is het januari en winter, of wat daarvoor door moet gaan in deze tijden van teveel CO2 uitstoot en dus warmere winters. Het hangt van het weer af waar je de koperwieken nu kunt vinden. Onder de boterzachte omstandigheden die zich voordoen op het moment van schrijven van dit stukje houden ze zich naar alle waarschijnlijkheid op in de vochtige graslanden zoals we die hier aantreffen langs de Ruigekade, waar ook de voor de vogels noodzakelijke schuilgelegenheid aanwezig is in de vorm van de bomen en struiken die het fietspad flankeren. Ze voeden zich hier vooral met regenwormen uit de grasbodem, soms samen met een grotere neef, de kramsvogel, met zijn kenmerkende tjak-tjak-tjak roep.

Naar zuiden of naar de stad

Zodra Koning Winter dan toch echt zijn vorst- en sneeuwdekbed over de velden spreidt, haasten de koperwieken zich naar nog zuidelijker regionen, óf nemen hun toevlucht tot onze steden, parken en tuinen, waar wie bessenstruiken in de tuin heeft dan op korte afstand kan genieten van deze mooie wintergasten. Ook wroeten ze, in zowel tuin als park, net als hun merelfamilie tussen de gevallen en al halfvergane bladeren in de strooisellaag van borders en randen van bosschages, zoekend naar allerhande kleine beestjes die hier overwinteren en/of meewerken aan het recyclen van wat de afgelopen zomer zoal aan afval heeft opgeleverd.

Als Koning Winter de aftocht blaast en het nog net geen voorjaar is, heb je soms het geluk een groep koperwieken te horen zingen, een geluid als van kwetterende spreeuwen. Dan is de lente niet ver meer!

Tekst: Tineke Sommeling

35 jaar energie voor 30 huishoudens dankzij zonnedak op loods gemeentewerf

Burgemeester Driessen, onder de plu bij Arno Centen, bekeek samen met een aantal kopers het zonnedak vanaf het parkeerdek van het gemeentehuis. Foto: Marieke van Leeuwen

ingebruikname n Met een druk op de knop startte burgemeester Laila Driessen vrijdagmiddag 10 januari in het Leiderdorpse gemeentehuis een kort introductiefilmpje over het eerste lokale zonnedak van zonnecoöperatie Zon op Leiderdorp (ZOLd). Daarmee werd het zonnedak symbolisch en feestelijk in gebruik genomen.

Tekst en foto: Marieke van Leeuwen

Burgemeester Driessen, onder de plu bij Arno Centen, bekeek samen met een aantal kopers het zonnedak vanaf het parkeerdek van het gemeentehuis. Foto: Marieke van Leeuwen

In totaal liggen er 224 zonnepanelen op het dak van de loods bij de gemeentewerf aan de Simon Smitweg. 28 Leiderdorpers die in de buurt wonen – dat wil zeggen postcode 2351 en de postcodes daar direct omheen – hebben certificaten gekocht die recht geven op een opbrengst van 250 kWh. Daar zijn er 240 van uitgegeven. De kopers schaften minimaal drie en maximaal twintig certificaten à 260 euro per stuk aan. De terugverdientijd ligt op zeven tot negen jaar. Het zonnedak produceert genoeg energie voor 30 huishoudens en blijft dat naar verwachting 35 jaar doen.

Voorzitter Johan Kools van ZOLd zette vele mensen in het zonnetje. Zo bedankte hij de gemeente Leiderdorp en haar medewerkers voor alle hulp die zij hebben geboden. Natuurlijk werden ook de 28 leden van de coöperatie niet vergeten. Zij gaven hun vertrouwen aan het project door middel van het aankopen van certificaten. Kools: "Door samen een dergelijk project mogelijk te maken, leveren we een bijdrage aan de transitie naar groene stroom en de vermindering van CO2 uitstoot. Iedereen is er onderhand wel van overtuigd dat dat noodzakelijk is, maar soms voelen we ons een beetje machteloos. Wat kan ik als individu doen aan het giga-probleem waar de mensheid voor staat? … Nou, dit bijvoorbeeld!"

Arno en Nelly Centen, twee van de gelukkige eigenaren van ZOLd zonnecertificaten, maakten van gelegenheid gebruik om na de officiële opening hun zonnenpanelen vanaf parkeerdak van het gemeentehuis met eigen ogen te bekijken. Zij verwachten met hun panelen genoeg stroom te kunnen opwekken om hun eigen gebruik te compenseren. Rond het huis van het echtpaar staan veel hoge bomen waardoor eigen panelen niet voldoende zouden opleveren. Ook hadden ze twijfels over de aanschaf van zonnepanelen uit esthetisch oogpunt en vanwege een eventuele verhuizing in de toekomst.

Rolf Boom, ook een eigenaar van certificaten, heeft een aantal zonnepanelen liggen op het dak van zijn huis

'Wat kan ik als individu doen aan het giga-probleem waar de mensheid voor staat? … Nou, dit bijvoorbeeld!'

maar de ruimte daar is beperkt door geplande ramen en een dakkapel. Dankzij de panelen op het dak van de gemeentelijke loods kan hij nu toch zijn aandeel in de productie van groene stroom vergroten.

ZOLd heeft plannen voor meer zonnedaken in Leiderdorp. Tips voor geschikte daken zijn welkom. Kijk op de website www.zonopleiderdorp.nl voor meer informatie.

Foto's gezocht voor Vrijheids-wandeling door Leiderdorp

Oproep n In 2020 staan we in Leiderdorp uitgebreid stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In dat kader maakt de Oranjevereniging Leiderdorp aan de hand van grote fotopanelen een Vrijheidswandeling door Leiderdorp. Deze wandeling voert langs plekken waarvan in de Tweede Wereldoorlog een foto is gemaakt. Die foto's worden groot op de panelen afgedrukt en neergezet op de plek waar de foto destijds is gemaakt. Het heden en het oorlogsverleden worden zo op één plek met elkaar verbonden. Ook wordt daarbij achtergrondinformatie gegeven over het moment waarop de foto is genomen.

De Oranjevereniging Leiderdorp is op zoek naar aansprekende foto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Leiderdorp zijn gemaakt en die voor deze Vrijheidswandeling gebruikt kunnen worden. Ieders medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld. In verband met de voorbereiding worden foto's graag uiterlijk begin februari ontvangen. Wie een foto ter beschikking wil stellen, kan dit kenbaar maken aan de Oranjevereniging, via de optie 'contact' op de website www.ovleiderdorp.nl. Vervolgens wordt contact met opgenomen over de wijze waarop de foto en het erbij behorende verhaal, het beste aangeleverd kan worden.

Klaverjassen

Kaarten n Buurtvereniging Zijlkwartier organiseert op zaterdag 18 januari een koppelklaverjasavond in het wijkgebouw aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp.

De avond begint om 20.00 uur. Deelnemers betalen € 3,00 per persoon. Er wordt in drie rondes gespeeld om mooie prijzen.

Wie wil komen kaarten maar geen klaverjaspartner heeft, kan bellen naar Paul Overdijk (06-43469088). Hij zal dan proberen een koppeling te maken met een speler die ook alleen is.

n 2732 kerstbomen en 189 zakken vuurwerk

Het inzamelpunt bij de Scheppingskerk. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Record n Het kost de gemeente Leiderdorp 1460,50 euro aan 'inleververgoedingen' maar dan heb je ook wat. In totaal werden woensdagmiddag 8 januari 2.732 kerstbomen en 189 zakken vuurwerk ingezameld. Een absoluut record.

Sinds elke ingeleverde kerstboom en zak met vuurwerk direct 50 cent opbrengt, zit de oogst van de jaarlijkse inzamelingsactie in de lift. Vroeger sleepten vooral kinderen afgedankte kerstbomen naar een van de inzamelpunten in het dorp waar ze er een lootje voor terugkregen. Het gaf de kans op een leuke geldprijs maar de kans dat het niets opleverde was vele malen groter. In 2018 stapte de gemeente over op het cashsysteem en dat had meteen effect; het aantal aangeleverde kerstbomen steeg van 1.700 naar 1.750. Vorig jaar werd een grote sprong gemaakt naar 2.628 bomen en 106 zakken overgebleven vuurwerk en dit jaar waren er nog eens ruim 100 bomen en 80 zakken vuurwerk meer.

Foto: PR

Op enkele plekken in het dorp maakten kinderen er een sport van zoveel mogelijk bomen te verzamelen. Zo stond de teller bij Lars, Guido, Mendel en Thomas uit de Koningstraat dit jaar op 123 (foto inzet). Zij gaan al vijf jaar in de eerste week van het nieuwe jaar op kerstbomenjacht en zitten meestal rond de honderd bomen, maar nu dus nog een flink stuk daarboven. Toch kunnen ze zich dit jaar geen kampioen-inzamelaars noemen; ze worden overtroefd door een jongen uit de Klimopzoom die, zoals een woordvoerder van de gemeente meldt, 128 bomen had verzameld. Wat toch een leuk zakcentje oplevert.

VVD optimistisch 2020 in

Foto: J.P. Kranenburg

nieuwjaarsreceptie n De Leiderdorpse VVD gaat vol optimisme 2020 in. 2019 was politiek gezien een roerig jaar, met als climax het uiteenspatten van de coalitie van LPL, VVD en CDA op 18 november toen de LPL het vertrouwen in de coalitiegenoten opzegde. Maar voorzitter Frans Zonneveld (foto) keek woensdagavond 8 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de lokale VVD afdeling bij Area071 liever vooruit dan terug. "Ons motto voor 2020 is 'vertrouwen, samenwerken en samen besturen'", zo zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak. "Er zit veel energie in de nieuwe coalitie (van VVD, D66, CDA en CU-SGP, red.), we gaan het samen doen." | Foto: J.P.K.

Gomarus is nu De Bron

Foto: J.P. Kranenburg

Naamsverandering n De Gomarusschool is niet meer, lang leve Basisschool De Bron. Woensdag 8 januari onthulde burgemeester Laila Driessen officieel de nieuwe naam en logo van de reformatorische school die al bijna vijftig jaar in Leiderdorp is gevestigd. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere genodigden maakten er een bijzondere bijeenkomst van met een lampionnenoptocht, zang en gebed. De Bron houdt zaterdag 15 februari een open dag. Zie ook www.debronleiderdorp.nl. | Foto: J.P.K.

Bijpraten met partijgenoten

Foto: J.P. Kranenburg

nieuwjaarsreceptie n De afdelingsvoorzitters van de politieke partijen in de Leiderdorpse gemeenteraad doen hun werk als regel op de achtergrond. Maar soms treden ze even in de schijnwerpers. Bij D66 afdeling Leiderdorp en Zoeterwoude is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zo'n moment. Voorzitter Michiel Goossens (n het midden op de foto, in gesprek met bestuurslid Harry Vos) ontving de leden en belangstellenden woensdagavond 8 januari in Brasserie Park. Een mooie gelegenheid om bij te praten en kennis te maken met Rik van Woudenberg, die 13 januari werd geïnstalleerd als wethouder voor D66. | Foto: J.P.K.

Bieb in De Werf officieel geopend

Foto: J.P. Kranenburg

Tijdelijk n De Sterrentuin in Leiderdorp wordt dit jaar verbouwd. Sinds maandag 6 januari is BplusC Bibliotheek Leiderdorp daarom te vinden in gebouw De Werf aan de Simon Smitweg 9. De nieuwe locatie werd woensdagmiddag 8 januari feestelijk geopend. Dat gebeurde met een 'dans tussen de boeken' door leerlingen van de BplusC Dans- en theaterschool onder leiding van Evgenia Sivakova. Daarna knipte een medewerker van de bibliotheek samen met een trouwe bezoeker een lint door. | Foto: J.P.K.

week in beeld

Tamarco opent jubileumjaar met reünie, concert en afterparty

Tamarco in Münster, tijdens het carnaval van 2019. | Foto: PR Foto: PR

Feest n In 2020 bestaat Show- en Marchingband Tamarco 65 jaar. Het jubileumjaar wordt geopend op zaterdag 18 januari met een reünie voor leden en oud-leden in de middag en 's avonds een gratis toegankelijk concert gevolgd door een afterparty. Locatie is het clubgebouw van Tamarco aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp

Voor de reünie kunnen oud-leden zich aanmelden via reunie@tamarco.nl. Kosten zijn € 12,50 (inclusief lopend buffet). Om 19.30 uur start het concert waarvoor iedereen die dat leuk vindt is uitgenodigd. Zowel de show- en marchingband als de slagwerkers als het leerlingenorkest zullen zich presenteren. Op de afterparty speelt de fantastische liveband Cooldown7.

Optredens

De Leiderdorpse muziekvereniging Tamarco kondigde eerder al tal van activiteiten aan in het jubileumjaar. Zo staan de reguliere optredens op het programma in binnen- en buitenland, maar is Tamarco natuurlijk ook aanwezig bij veel evenementen in Leiderdorp. Hoogtepunt zal de deelname zijn aan het concours in Hamont (België) op 2e Pinksterdag. Een nieuwe uitdaging en stap in de groei waar Tamarco op dit moment mee bezig is.

Kou nog niet uit de lucht in Leiderdorpse raad

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Breekpunt was het verschil van mening tussen de LPL en de andere coalitiepartners over de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan wanneer die onderdeel wordt van de Leidse Ring Noord. De LPL wil die op 50 kilometer per uur houden, CDA en VVD zijn bereid naar 70 te gaan, zoals ook de gemeente Leiden graag wil. In het coalitieakkoord was hier niets over opgenomen, stelde Joosten, waardoor hij ervan uit ging dat iedere fractie zijn eigen lijn zou volgen en er na een open debat een besluit genomen zou worden. Toen Langenberg meldde dat er binnen enkele weken een nieuwe coalitie zou zijn en er nieuwe wethouders zouden worden aangesteld, was dat voor Joosten een mokerslag. "Ik voelde mij politiek verloochend en heb het woord 'Judas' in de mond genomen. Als wethouder moet je vanuit de ratio, het verstand praten. Maar hoofd en hart liggen dicht bij elkaar." Joosten was er klip en klaar over dat wat hem betreft ontslag nemen de enige optie was. "Als er geen vertrouwen is, kan je als wethouder niet langer functioneren."

Met de kennis van nu

Binnendijk dacht daar net wat anders over. Ook hij had absoluut niet verwacht dat de coalitie zou klappen vanwege het meningsverschil over de Oude Spoorbaan en ook hij was totaal verbijsterd door de mededeling dat de LPL fractie verder wilde zonder VVD en CDA. "Langenberg heeft gekozen voor een zo groot mogelijk verrassingseffect", zegt hij daarover, "en dat heeft als bijeffect dat mensen niet zo reageren als ze wellicht zouden moeten doen." Twee maanden geleden had hij de stellige indruk dat er nieuwe wethouders in de startblokken stonden. Toen realiseerde hij zich niet dat zijn vertrek betekende dat de burgemeester in haar eentje het college moest gaan vormen. "Met de kennis van nu was het misschien beter geweest demissionair aan te blijven", aldus Binnendijk.

De benoeming van Binnendijk en Van Woudenberg kreeg unaniem het fiat van de gemeenteraad. Joosten kreeg van slechts elf van de twintig aanwezige raadsleden het groene licht, de rest stemde blanco. De stemming is geheim maar fractievoorzitter Olaf McDaniel van oppositiepartij PvdA wilde na afloop wel kwijt dat Joosten dit kan zien als een 'wake-up call'. "Hij zal hard moeten werken om het vertrouwen te herwinnen."

Zie ook 'Oppositie kritisch over coalitieakkoord' op de website www.leiderdorpsweekblad.nl

n Vertrekkend wethouder Martine de Bas:

'Kies voor leiderschap boven macht'

Politiek n Met het aantreden van de nieuwe wethoudersploeg moest de Leiderdorpse gemeenteraad afscheid nemen van LPL-wethouder Martine de Bas. Zij werd op 8 december geïnstalleerd als opvolger van Angelique Beekhuizen die opstapte na een conflict met de LPL-fractie.

De Bas is nog geen tien weken wethouder van Leiderdorp geweest maar in die tijd heeft ze heel veel geleerd, zo zei ze maandag bij haar afscheid. En ze heeft zich verbaasd over de cultuur in het Leiderdorpse gemeentebestuur. In haar afscheidsbrief schreef ze dat met verwondering heeft gezien "hoezeer macht een centraal thema is binnen uw raad en college."

Ze roept in haar brief de raad op om aandacht en waardering te hebben voor de stem van zowel de meerderheid als de minderheid en te streven naar een samenleving waar iedereen erbij hoort. Ook in de raadszaal. "Ik hoop van harte dat u in de toekomst in staat zult zijn om met elkaar te kiezen voor leiderschap boven macht", aldus De Bas.

Voordat Martine de Bas maandagavond weer naar haar woonplaats Gorinchem vertrok, had ze nog één wijze les voor de raadsleden: "Zeggen wat je denkt, dat kan ook iets aardigs zijn."

Nieuws van de Volkuniversiteit

educatie n De komende weken biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp weer volop interessante cursussen en lezingen. Hieronder een greep uit het aanbod.

Het verleden van uw familie - Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van uw familie en wilt u uw stamboom onderzoeken? Volg dan de cursus 'Zoeken naar uw verborgen familieverleden'. In zes lessen wordt u op weg geholpen. Start: dinsdag 21 januari, 14.00 – 16.00 uur.

De Vikingen - Veroveraars, plunderaars, barbaren? Ja, maar ook met een interessante cultuur en geschiedenis, zoals ook te zien is in een interessante tentoonstelling in het Fries Museum (Leeuwarden). Onze docente Diana de Wild vertelt erover in een serie van vier lezingen. De eerste is op dinsdag 21 januari, 10.00 – 12.00 uur.

Plaatsen van cultuur en plezier in het Leiderdorp van de 80-jarige oorlog - Vierde duolezing in het kader van 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog'. De eerste lezing gaat over herbergen, tappers en herbergiers, de tweede lezing behandelt de grote Leidse loterij van 1596 en de Leiderdorpse rederijkerskamer 'De Patiëntiebloem'. Donderdag 23 januari, 20.00 – 22.00 uur.

Het boek 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog' is te verkrijgen bij De Kler, de LVU, het Kijk- en Ophaalpunt Hoofdstraat 164 en het Leiderdorps Museum. Prijs € 29,95.

Hoe de mens leerde vliegen - Twee lezingen over de geschiedenis van de luchtvaarttechniek. In de eerste lezing, 'Alle begin is moeilijk', gaat het om de periode tot 1918. De tweede lezing beschrijft de brede ontwikkeling van vliegtuigen, hun motoren, de navigatie en de besturing sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog. Woensdag 29 januari en woensdag 12 februari, 19.30 – 21.30 uur.

Arduino voor gevorderden - Cursus van vijf lessen voor degenen die al goed uit de voeren kunnen met het elektronica-platform Arduino. U leert ingewikkelder systemen maken en er wordt meer aandacht besteed aan de achterliggende software. In de cursusprijs is een aanvullingsset inbegrepen. Start: maandag 3 februari, 19.30 -21.30 uur.

Creatief met handletteren - Handletteren is het tekenen van sierlijke letters in allerlei stijlen. In de cursus 'Handletteren' (8 lessen) leer je dat én ontwikkel je een eigen stijl. Je leert hoe je versieringen en ornamenten maakt en een compositie van woorden en beelden ontwerpt. Eerste les: donderdag 6 februari, 9.30 – 11.30 uur.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

De LVU werkt er hard aan om alle belangstellenden een zo aantrekkelijk mogelijk program­ma te kunnen aanbieden. Hulp van vrijwilligers bij het samenstellen en uitvoeren van het programma en voor het verzorgen van de publiciteit kan de LVU goed gebruiken. Aanmelding via email of telefoontje naar het bureau.

INFORMATIE EN AANMELDING

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Bingo-avond

Foto: M. Muller

Zijlkwartier n Op vrijdagavond 17 januari organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier een bingo-avond in het buurtcentrum aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Er worden tien rondes gespeeld waarin per ronde drie mooie en praktische prijzen te winnen zijn. De laatste ronde is een superronde met waardebonnen.

Foto: j.p.kranenburg

Deelname kost € 15,00 voor de tien rondes. De organisatie probeert ook degenen die niets gewonnen hebben met de bingo naar huis te laten gaan met een troostprijsje, via een trekking uit een aantal opgehaalde bingokaarten. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 23.00 uur waarna er nog tijd is om een uurtje na te praten.

Lampionnen-optocht sluit feestmaand af

STOET De bewoners van Nieuw Buitenzorg, een woonzorglocatie voor mensen met een ernstige meervoudige beperking in Leiderdorp, lieten zich niet afschrikken door het druilerige weer. Ze genoten juist van de sensatie van weer en wind tijdens de lampionnentocht op 9 januari. De tocht was de afsluiting van een feestmaand gevuld met extra activiteiten. In een vrolijke stoet werd gelopen van de locatie op de Merelstraat naar de locatie op de Simon Ouwerkerstraat. Hier werd afgesloten met een lekker kom snert in de gezellige binnentuin.

Een tocht als deze is alleen mogelijk dankzij alle ouders en vrijwilligers die komen helpen om de bewoners te rijden. | Foto: M. Muller

Succesvolle kinderdisco

ZIJLKWARTIER Voor de eerste keer organiseerde DJ dejord samen met ASV Evenementen en Buurtvereniging Zijlkwartier vrijdag 10 januari een kinderdisco in het wijkgebouw van de buurtvereniging aan de Van der Marckstraat in Leiderdorp. Het werd een groot succes met 73 kinderen die zich lekker uitleefden op de dansvloer. Zeker voor herhaling vatbaar! Op de foto DJ dejord met enkele jonge bezoekers. | Foto: J.P. Kranenburg

Volg het Leiderdorps Weekblad ook online: www.leiderdorpsweekblad.nl. Het Leiderdorps Weekblad is ook aanwezig op Twitter (@Leiderdorpwkbld) en Facebook.

Let op dat u uw contracten op tijd op orde heeft

Maaike Wetting Advocaat arbeidsrecht Foto: Corrie van der Laan

Vanaf 1 januari 2020 zijn de WW-premie en de sectorpremie voor de werkgevers afgeschaft. Daarvoor in de plaats gekomen is een premie met een hoog en een laag tarief. De lage premie is van toepassing op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. Oproepovereenkomsten voor onbepaalde tijd vallen dus niet onder de lage premie. Om onder de toepassing van dit lage tarief te vallen, is onder meer vereist dat schriftelijk is vastgelegd dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een door de werkgever en de werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst moet dus in het bezit zijn van de werkgever.

Het komt meer dan eens voor dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden verlengd naar onbepaalde tijd zonder dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Werkgevers zullen dus zo snel mogelijk aan de slag moeten met het opstellen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd of een addendum bij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en deze laten ondertekenen door de werknemer.

Overigens is niet alleen de schriftelijke arbeidsovereenkomst nodig, maar ook uit de loonadministratie moet duidelijk blijken welke type arbeidsovereenkomst bij welke werknemer van toepassing is.

De minister heeft uitstel verleend voor het vereiste van schriftelijke vastlegging voor de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die al voor 1 januari 2020 zijn afgesloten. De werkgever heeft voor deze arbeidsovereenkomsten nog drie maanden de tijd om aan de schriftelijke vereisten te voldoen. Dat betekent dat uiterlijk 1 april 2020 ook deze contracten schriftelijk moeten zijn vastgelegd. Voldoet de werkgever daar niet aan, dan zal het hoge tarief op deze arbeidsovereenkomsten van toepassing zijn.

Dit geldt overigens niet voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd die na 1 januari 2020 worden gesloten. Deze zullen direct aan de juiste schriftelijke vastlegging moeten voldoen.

Oproepkrachten

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waaruit deze wijziging voortkomt, leidt tot nog een andere reden om kritisch naar uw personeelsadministratie te kijken. Zo zullen werkgevers die met oproepkrachten werken extra waakzaam moeten zijn. Niet alleen de oproeptermijn is nu in de wet vastgelegd (maximaal vier dagen tevoren), maar ook zal de werkgever na twaalf maanden de oproepkracht een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang (geen nul uren) van het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden moeten aanbieden. Deze regel is direct van kracht sinds 1 januari dit jaar wat betekent dat u oproepkrachten die deze maand twaalf maanden of meer voor u werken, een dergelijk aanbod moet doen. Het aanbod moet binnen een maand na het verstrijken van die twaalf maanden worden gedaan.

Het is overigens een aanbod. Oproepkrachten kunnen het ook weigeren en op dezelfde wijze blijven doorwerken. Leg dat wel goed vast!

Ondernemersplatform SPARK zoekt werkzoekenden

SPARK organiseert ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden. Foto: PR

ontmoeten n Ondernemers van het maatschappelijk verantwoord ondernemersplatform (MVO) SPARK zijn op zoek naar mensen met een uitkering, die graag weer aan het werk willen.

Vanaf februari wordt een aantal activiteiten georganiseerd waarbij werkgevers en werkzoekenden elkaar op een minder formele manier ontmoeten. Zo komt er een volleybaltoernooi, staat er een kookworkshop op het programma en wordt een zwerfafval opruimactie gehouden.

De werkgevers die meedoen aan de acties, zijn op zoek naar personeel met een arbeidsafstand in onder andere de zorg, schoonmaak, horeca en administratie. De aangesloten ondernemers vinden het belangrijk dat er kansen geboden worden aan mensen die minder makkelijk terug kunnen komen op de arbeidsmarkt, of een afstand daartoe hebben.

Geïnteresseerde werkzoekenden kunnen zich melden via het e-mailadres info@sparkmvo.nl. Ondernemers die willen deelnemen aan het platform, kunnen zich via hetzelfde mailadres melden.

SPARK is het platform van de Leidse regio, waar ondernemers zich inzetten op het gebied van people, planet en profit.

Vogeltraktaties maken en vogelexcursie in de Houtkamp

natuur n Op zondag 19 januari van 14.00 tot 16.00 uur kunnen jong en oud in het Milieu- en Educatief Centrum (MEC) in Leiderdorp vogeltraktaties maken voor tuin, buurt en balkon: pindaslingers, vetbollen en vogeltaartjes met geschikt vogelvoer. Meegebrachte lege melkpakken worden omgebouwd tot voederhuisjes.

Om 14.30 uur start ook een vogelexcursie in de Houtkamp: een goede voorbereiding op de Nationale Tuinvogeltelling van 24 tot en met 26 januari van Vogelbescherming Nederland. Een meegebrachte verrekijker is handig maar niet noodzakelijk. Mezen, roodborsten, vinken, en kauwen zijn goed te zien in deze tijd. Sijzen, ijsvogel en pestvogel kunnen ons opeens verrassen.

De middag wordt verzorgd door vrijwilligers van IVN Leidse regio in samenwerking met het MEC. Dat ligt aan de Van Diepeningenlaan 110E Leiderdorp in het gebouw van De Sterrentuin. Vanwege de verbouwing is het MEC alleen toegankelijk vanaf de buiten/zij-ingang rechts van het gebouw.
Noteer ook alvast de volgende (winter)wandeling van het IVN op zondag 16 februari, die start op zelfde plaats en tijd.

leiderdorp & regio

10 / 18

Foto: PR

Advies Werkgroep Oranjewijk:

'Ga voor een hoge temperatuur warmtenet'

Buizen voor een warmtenet nemen flink wat plek in. | Foto: Bertil van Beek/Duurzaam Bouwloket Foto: Bertil van Beek

. n Voor de Werkgroep Oranjewijk zit het eerste deel van de klus erop. De groep, die bestaat uit een twaalftal bewoners, vijf gemeenteambtenaren en een vertegenwoordiger van woningcorporatie Rijnhart Wonen, heeft het afgelopen jaar gezocht naar alternatieven voor aardgas in de Oranjewijk en het Doeskwartier West. Onderzoeksbureau DWA werd aangetrokken om de meest kansrijke opties kritisch onder de loep te nemen. Daaruit kwam een heldere conclusie: een collectief hoge temperatuur warmtenet is de meest geschikte oplossing. Het vergt de minste aanpassingen aan de veelal matig geïsoleerde woningen in de wijk en pakt voor de bewoners financieel het meest gunstig uit.

De werkgroep heeft half december een uitgebreid advies gestuurd aan burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het college wordt aangeraden om op korte termijn het initiatief te nemen voor de ontwikkeling van een warmtenet in de wijk. Daarbij moet volop ingezet worden op het meenemen van de bewoners in het hele proces.

Keuzevrijheid

Iedereen moet, in ieder geval de komende twintig jaar, vrij zijn in de keuze om van het gas af te gaan, vindt de werkgroep, maar de gemeente moet wel zijn uiterste best doen om mensen over te halen de stap naar gasvrij te zetten.

Naar de bewoners toe moet helder gecommuniceerd worden dat een warmtenet gezien de leeftijd en toestand van de woningen in de wijk de meest voor de hand liggende oplossing is. Ook het kostenplaatje moet duidelijk geschetst worden. Leg de bewoners uit dat bij het huidige isolatieniveau van de huizen de energielasten bij overstap naar een warmtenet op termijn lager zijn dan bij gasverwarming, raadt de werkgroep aan. De bewoners moeten ook een "financieel interessant aanbod" krijgen om aan te sluiten op het warmtenet en de overstap zelf moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden, zo staat in het advies. Maar de keuzevrijheid blijft overeind. Geen dwang dus om aan te sluiten op het warmtenet. Ook wie wel van het gas af wil maar liever zelf een warmtepomp aanschaft, moet dat kunnen doen. Al geeft de werkgroep aan dat "een wijk vol individuele warmtepompen technisch en financieel niet haalbaar lijkt".

Warmtebron nog open vraag

De aflevertemperatuur van het warmtenet aan de voordeur moet minimaal 70 graden zijn, stelt de werkgroep. Maar waar die warmte vandaan komt, is nog een open vraag. Aanvankelijk was het idee om aan te haken bij de geplande Warmterotonde, die restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar Leiden moet gaan brengen en die langs Leiderdorp komt. Maar de aanleg van de Warmterotonde is uitgesteld. De Werkgroep Oranjewijk ziet een aantal alternatieven, waarbij uitgangspunt is dat gekozen wordt voor één of meer duurzame warmtebronnen. Gedacht wordt aan restwarmte, geothermie of warmte uit oppervlaktewater in combinatie met warmte/koude opslag en een hoge temperatuur warmtepomp om het water op de juiste temperatuur te krijgen. "Met de ontwikkelende techniek en mogelijkheden kiezen we in de komende jaren de beste warmtebron", aldus de werkgroep.

Draagvlak

Allereerst moet de gemeente nu intensief in contact gaan met de bewoners, stelt de werkgroep. Als iedereen in het projectgebied bekend is met de voor en tegens van de verschillende alternatieven voor aardgas, moet het draagvlak voor een warmtenet gepeild worden. "Laat die peiling uitvoeren door een gespecialiseerd bureau", is het dringende advies van de werkgroep.

Als er een significant draagvlak blijkt te zijn, is de werkgroep bereid in te springen bij deel twee van de klus: onderzoeken hoe een warmtenet op korte termijn gerealiseerd kan worden. De aanleg moet dan in ieder geval zoveel mogelijk synchroon lopen met de aanstaande vervanging van de riolering in het projectgebied. Dat vermindert de overlast voor de bewoners en bespaart kosten omdat de straten maar één keer open hoeven.

Blijkt er (nog) niet voldoende draagvlak te zijn, dan raadt de werkgroep aan om bij de vernieuwing van de riolering ruimte in de grond te reserveren zodat er in de toekomst plek is om alsnog een warmtenet aan te leggen.

Subsidies

De gemeente moet hoe dan ook de bewoners blijven stimuleren om hun woningen te verduurzamen en hier de helpende hand bieden door maatregelen te subsidiëren of door mensen de weg te wijzen in subsidieregelingen, zo staat in het advies. Zelf moet de gemeente ook op jacht naar subsidiegelden; de aanvraag voor een rijksbijdrage in het kader van de 'proeftuin aardgasvrije wijken' moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 april, de deur uit.

Drukte in 't Buurthuis aan de Oranjegalerij waar de Werkgroep Oranjewijk op 14 december een informatiebijeenkomst voor bewoners hield. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Bewoners Oranjewijk laten zich bijpraten

n 'Over het geheel genomen hoor ik toch wel veel enthousiaste geluiden'

"Het is een stuk drukker dan ik had verwacht!" Clemens van Soest, buurtbewoner en lid van de werkgroep Oranjewijk namens wijkorganisatie Buurtactief 't Oude Dorp, was zaterdag 14 december plezierig verrast door de opkomst bij de door de werkgroep georganiseerde informatiebijeenkomst in 't Buurthuis. Vele tientallen bewoners van de Oranjewijk en het Doeskwartier West kwamen hier langs om zich te laten bijpraten over de resultaten van het onderzoek van ingenieursbureau DWA naar mogelijkheden voor energietransitie in hun wijk.

Belangrijkste conclusie uit dat onderzoek is dat in het projectgebied een hoge temperatuur warmtenet het meest kansrijke alternatief is voor aardgas. De reacties van de bewoners daarop zijn heel verschillend, vertelt Van Soest. "Er zijn mensen die er helemaal niets in zien, anderen die niet kunnen wachten tot het warmtenet er is, en alles daar tussenin. Maar over het geheel genomen hoor ik toch wel veel enthousiaste geluiden."

Bewezen techniek

Een belangrijk voordeel van een hoge temperatuur warmtenet vindt Van Soest dat deze techniek al in de praktijk heeft bewezen goed te werken. "We willen hier geen experimentele proeftuin worden. We hebben te maken met duizend woningen en die moeten allemaal op een goede manier verwarmd worden."

Dat het hoge temperatuur warmtenet met stip als beste optie uit de bus is gekomen, heeft alles te maken met het soort woningen in de Oranjewijk en het Doeskwartier West. Voor het overgrote deel zijn dat rijtjeshuizen uit de jaren zestig, met veelal een energielabel D, E of zelfs F wat opties als een lage temperatuur warmtenet of individuele warmtepompen duur en lastig realiseerbaar maakt. Daarvoor zouden de meeste woningen ingrijpend geïsoleerd moeten worden, wat zomaar 30.000 euro per huis kan gaan kosten.

Ter vergelijking: de nodige aanpassingen per huis voor een collectief warmtenet worden geschat op gemiddeld 10.000 euro.

Theoretisch is het ook mogelijk om het gasnet te gebruiken voor hernieuwbaar gas, dus biogas of waterstof. Het zou een ideale oplossing zijn, waarbij amper aanpassingen aan de woningen nodig zijn. Maar het is niet reëel, zegt Van Soest. "We hebben dat laten uitzoeken door DWA en het blijkt dat er de komende decennia gewoon niet genoeg hernieuwbaar gas beschikbaar is."

Hordes genomen

Nu is het natuurlijk niet zo dat er morgen al gestart gaat worden met de aanleg van een warmtenet in de wijk, benadrukt Van Soest. "Het proces staat in feite nog in de kinderschoenen, maar we hebben al wel een paar belangrijke hordes genomen. We weten wat er kan in deze wijk en wat er niet kan, en dat helpt enorm."

Wacht even op nieuwe technieken

Of het warmtenet er komt en de Oranjewijk en Doeskwartier west het eerste gasvrije deel van Leiderdorp gaan vormen, hangt af van het draagvlak onder de bewoners. Nu is het moment om dat draagvlak te kweken, vindt de Werkgroep Oranjewijk (zie ook pagina 10). Daar ligt nog wel een flinke opgave, bleek tijdens de informatiebijeenkomst van half december. Want zoals werkgroeplid Clemens van Soest al aangaf: de meningen onder de bewoners over de energietransitie zijn divers. Naast enthousiasme over het warmenet zijn er ook twijfels te horen. Zo zouden Oranjewijkbewoners Sophie van der Meulen en Jan de Haas liever even pas op de plaats maken. Want wellicht zijn er over enkele jaren andere, makkelijker toepasbare en goedkopere oplossingen beschikbaar.

Toch liever waterstof

Het gedroomde alternatief van Sophie van der Meulen, sinds 1983 bewoonster van de Oranjewijk, is waterstof. Ja, ze heeft gehoord dat daar de eerstkomende decennia niet genoeg van beschikbaar is en dat het opvoeren van de productie een probleem is. Maar problemen zijn er om op te lossen, stelt ze. "Ga dan actiever aan de slag met het onderzoek!" Natuurlijk, zegt ze, we moeten van het gas af en dat gaat geld kosten. "Maar gebruik dat geld dan op een zo slim mogelijke manier. Niet ingewikkeld doen met warmtepompen, aardwarmte of warmte uit oppervlaktewater. Op naar de waterstof!"

Elektrische CV?

Jan de Haas, Oranjewijkbewoner sinds 1984, vindt dat er ineens wel erg veel haast gemaakt wordt met de energietransitie in zijn wijk. Hij heeft er op zich geen moeite mee om het aardgas vaarwel te zeggen, maar twijfelt of een warmtenet de beste optie is. Op zijn dak liggen zonnepanelen en hij kookt op inductie. Hoe mooi zou het zijn als hij zijn gasgestookte CV ketel simpelweg kon inwisselen voor een elektrische, denkt hij hardop. "Dan zou ik in één keer van het gas af zijn. Ik heb begrepen dat zo'n elektrische CV ketel nog niet bestaat, maar misschien over een paar jaar wel. Dat zou een hoop trammelant en geld schelen."

De Haas heeft al aardig geïnvesteerd in het verduurzamen van zijn huis en verwacht dat de energietransitie nog meer geld gaat kosten. Daar hikt hij tegenaan, geeft hij ruiterlijk toe. "Ik hoef niet alles voor niets te krijgen maar ik ben 66 jaar. Stel dat ik hier nog tien jaar woon, dan haal ik dat er nooit meer uit. Ik denk dat heel veel mensen in deze wijk er hetzelfde over denken; je wilt wel ergens in investeren maar je wilt het er ook weer uithalen." Zijn oplossing is gebouwgebonden financiering. Daarbij wordt een lening gekoppeld aan het huis en niet aan de eigenaar. Nu is dat wettelijk nog niet mogelijk, maar naar verwachting over een jaar of twee wel. "Als je de financiering van duurzaamheidsmaatregelen koppelt aan je huis, schuiven de onkosten door

naar de volgende bewoner. Op die manier zullen een hoop mensen er makkelijker instappen", is zijn overtuiging.

Hoe nu verder?

Nu het onderzoek van DWA is afgerond en de Werkgroep Oranjewijk een advies voor de warmtetransitie in de Oranjewijk heeft uitgebracht, is het tijd voor volgende stappen. De gemeente heeft een 'tijdlijn' opgesteld, overigens zonder data-indicaties.

Wat nu bovenaan staat, is een enquête in de wijk met als doel de mening van de bewoners over de onderzoeksresultaten te peilen. De volgende stap is een onderzoek naar de financieringsmogelijkheden; zijn er subsidies en leningen die aangevraagd kunnen worden voor de energietransitie? Vervolgens moet de gemeente de markt op: welke marktpartijen kunnen een warmtenet aanleggen en wat kost dat? Is daar helderheid over, dan komt de gemeente weer naar de wijk met een plan waarin uitgewerkt staat hoe en wanneer het warmtenet kan worden aangelegd en in hoeverre dat samen kan vallen met de vervanging van de riolering. Er komen dan ook weer informatiebijeenkomsten voor de bewoners en een wijkonderzoek naar het draagvlak. Op grond van de uitkomsten daarvan wordt uiteindelijk de knoop doorgehakt of het warmtenet er daadwerkelijk komt.

Hein van Heek volgt Faizel Soekhai op bij RCL

Hein van Heek (geheel links) en RCL voorzitter Dick van der Bijl tekenen het trainerscontract. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

voetbaltrainer n Onlangs werd bekend dat Faizel Soekhai na dit seizoen vertrekt bij tweedeklasser RCL. Ondertussen heeft de club overeenstemming kunnen bereiken met zijn opvolger. Hein van Heek wordt in het seizoen 2020-2021 de hoofdtrainer bij de Leiderdorpse club.

Op dit moment is de ex-trainer van Meerburg, VV Leiden, Voorschoten'97 (za), Noordwijk en FC Rijnvogels nog werkzaam bij hoofdklasser Alphense Boys. Het gaat in eerste instantie om een eenjarige verbintenis, maar beide partijen hebben ook zeker oog voor de langere termijn.

De toernooiwinnaars Nienke Berkchoudt (l.) en Gerrie van Rooijen. | Foto: PR Foto: PR

Hein van Heek: "Het heeft geruime tijd geduurd, maar ik ben alsnog bij RCL uitgekomen en dat is een soort van mijn thuisbasis. Ik woon op een steenworp afstand en vanuit mijn tuin hoor ik de geluiden vanuit de Bloemerd. Na mijn periode bij Meerburg is er al contact geweest met RCL, maar destijds werd Bob van Bohemen uiteindelijk de trainer. Ik vind het erg plezierig dat ik er nu toch aan de slag kan. Ik ken er heel veel mensen, er lopen vrienden rond en één van onze dochters speelt er ook."

Veertien sollicitanten

Rob Engelse, bestuurslid voetbalzaken, over de komst van Van Heek: "We hebben veertien sollicitanten gehad voor de functie en uiteindelijk waren we het eens over de keuze om met deze ervaren trainer in zee te gaan. Hij kent het klappen van de zweep, past als persoonlijkheid bij de club, we hebben alle vertrouwen in zijn voetbalvisie en we achten hem in staat spelers beter te maken. Daarnaast heeft hij ook een groot netwerk en dat kan ook heel goed uitpakken."

Van Heek, op dit moment bezig aan zijn tweede seizoen bij Alphense Boys en met die club vijfde in de rangschikking van de Hoofdklasse A, ziet zijn klus helemaal zitten in Leiderdorp. "Natuurlijk wil ik mijn huidige karwei goed afmaken, maar ik heb wel bemerkt dat ik het vele reizen in de landelijke competitie niet altijd meer als prettig ervaar. Dat is er bij RCL vanaf en voor de wedstrijden en trainingen op eigen bodem kan ik er lopend heen. Het laatste stukje zelfs zwemmend als het moet. Mijn fiets kan marktplaats op. Serieus, ik ben blij met de nieuwe uitdaging straks. Een unieke kans bij een mooie dorpsclub met een geweldig complex. Ik heb de club altijd al wel gevolgd en ik weet ook dat er best goed materiaal voor handen is, hoewel de prestaties wat te wensen over laten de laatste tijd. Natuurlijk bemoei ik me er nu nog niet mee, maar ik ga zeker al wel met spelers samen zitten en vragen naar hun visie en die van mij delen. Ik ben ook een trainer die jong talent kansen wil bieden. Dat gebeurt nu bij Alphense Boys ook. Goed genoeg, is oud genoeg."

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl/ Hennie Kanbier

Velocitas op kop

Ivar van Driel in duel met 2 heren van Roda. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

korfbal n Korfbalvereniging Velocitas staat sinds afgelopen zaterdag op een gedeelde eerste plaats in de eerste klasse van de zaalcompetitie. De eerste wedstrijd van het jaar 2020 begon moeizaam maar werd uiteindelijk met groot verschil gewonnen: Velocitas versloeg Roda met 25 - 9.

Door: Siebe Schuemie

In de eerste helft leek een eenvoudige overwinning allesbehalve realistisch. Tom Glasbeek maakte na twintig seconden nog de eerste treffer maar de rest van de eerste helft werd gekenmerkt door een opeenvolging van gemiste kansen. Ook de bezoekers uit Westzaan hadden grote moeite om de korf te vinden. Roda bleef echter gedreven en fanatiek spelen waardoor Velocitas geen mogelijkheid zag om een ruime voorsprong op te bouwen. De Leiderdorpse aanval haperde maar Velocitas werd meer dan eens gered door Max Verschoor en Nick van der Zee. Het tweetal was heer en meester in de verdediging en zorgde ervoor dat de magere doelpuntenproductie alsnog voldoende was voor een voorsprong bij rust. De tussenstand was magertjes en het verschil krap: met nog een helft te gaan stond het 8 - 6 voor Velocitas.

In de tweede helft was alles ineens anders. Roda sloeg direct na rust nog toe. Toch was het Velocitas dat beter uit de kleedkamer kwam. Na een kwartier had Velocitas al net zoveel punten gemaakt als in de hele eerste helft. Met een voorsprong van 15 - 9 was de wedstrijd die zo moeizaam begon ineens gespeeld. Een mooie gelegenheid om twee debutanten, Jasmijn de Groot en Fenna de Boer, speeltijd te geven.

In het laatste kwartier kreeg Velocitas vleugels. Met onder andere mooie schoten van aanvoerster Debby Halvemaan en Sanne Glasbeek werd een indrukwekkende reeks aan doelpunten neergezet. Velocitas kwam maar liefst veertien keer tot scoren terwijl Roda toekeek. Ook Fenna en Jasmijn droegen een doelpunt bij, met een luide ovatie voor de nieuwkomers als gevolg.

Het laatste punt was ook direct het mooiste: Mitchell de Boer speelde met een splijtende pass Ivar van Driel vrij, die vervolgens met één hand de ontstane kans feilloos afmaakte. Met de knappe goal stond er een verrassende eindstand van 25 - 9 op het bord. Velocitas kreeg in de hele tweede helft maar drie punten tegen.

De late winst is een belangrijke: met de twee gewonnen punten neemt Velocitas de eerste plaats in op de ranglijst van de competitie. Het is wel dringen op de troon: ook ONDO en Swift hebben na vijf wedstrijden acht punten.

Volgende week gaat Velocitas op bezoek bij en in Tilburg, een ploeg die meedraait in het middenmoot.

Spotvogels luiden 2020 in met knetterend Nieuwjaarstoernooi

Badminton n De Leiderdorpse badmintonclub de Spotvogels heeft op 8 januari het nieuwe jaar excellent ingeluid met een knetterend Nieuwjaarstoernooi. Dit keer was naast BC Shuttlewoude ook BC Merenwiek uitgenodigd.

De opkomst was overweldigend: alle banen waren bezet en 36 deelnemers maakten het toernooi tot een succes.

Er zijn vier rondes gespeeld in de klassen A en B (sterk en iets minder sterk) en werd heftig gestreden om elk punt. Niet alleen sportief een heel geslaagde happening, maar juist ook qua gezelligheid.

In de A-klasse werd Nienke Berkhoudt (BC De Spotvogels) de winnaar (links op de foto) terwijl in de B-klasse Gerrie van Rooijen (BC Merenwiek) de overduidelijke winnaar is geworden.

BC De Spotvogels (de enige badmintonvereniging van Leiderdorp) organiseert vier à vijf keer per seizoen een intern toernooi waarbij een item vaak centraal staat. De volgende editie wordt een handicaptoernooi en later dit jaar wordt er weer een koppeltoernooi georganiseerd. Kijk op www.spotvogels.nl voor meer informatie.

Angel Daleman snelste pupil van Zuid-Holland

Schaatsen n Angel Daleman was zondagochtend 12 januari oppermachtig bij de Zuid-Hollandse Kampioenschappen langebaan schaatsen voor pupillen in de Uithof in Den Haag. Ze reed tweemaal de 500 meter en won tweemaal in respectievelijk 43.70 en 43.66, waarmee ze zo'n zes seconden sneller was dan de nummer twee. Daarmee werd ze Zuid-Hollands Kampioen 2020.

Aansluitend vond het ZHK marathon voor pupillen plaats. Ook hier was Angel de snelste. Als kers op de taart wist Angel in de avond tijdens de reguliere wedstrijd een baanrecord te rijden op de Uithof op zowel de 100 als de 500m.

Ook Bo Hoogvorst kwam aan de start. Zij deed mee in de jongere pupillen C-categorie en eindigde daar als 8e in het eindklassement van alle pupillen. Bij het aansluitende ZHK marathon reed zij met de pupillen B en jonger. In deze categorie haalde zij een mooie 2e plek.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Ma. 20 januari is de balie van Incluzio in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1 GESLOTEN. Telefonisch zijn we zeer beperkt bereikbaar.

Ma. 20 jan: voorlichtingsbijeenkomst afvallen en meer bewegen

Met stip op 1 staat het goede voornemen afvallen en meer bewegen. Wil jij ook het nieuwe jaar aangrijpen om gezonder te eten, af te vallen of meer te gaan bewegen? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst van de Waagcoach om 19.30 uur in Dwars, Bloemerd 1c. Meer informatie en aanmelden: Joyce Thissen of jthissen@incluzio.nl

Do. 23 jan: Yoga voor mantelzorgers

Start yoga voor mantelzorgers met gratis proefles op 23 jan. van 14.00 tot 15.00 uur op de Zijlbaan 42. Voor meer informatie en aanmelden: Corina Kooter 06 83003240 of ckooter@incluzio.nl

Za. 25 jan: Optreden klassiek koor Vocal

Dit klassieke koor brengt bekende muziek ten gehore. Tijd: 14.30-16.00 uur. Plaats: Splinterlaan 156. Kosten: gratis (excl. consumpties). Wegens grote animo kunt u vanaf 16 jan. twee kaarten per persoon ophalen bij Incluzio in het gemeentehuis.

Meidenmiddag

Elke maandag is er tussen 15.30 en 17.00 uur is er een middag in Dwars (Bloemerd 1c) speciaal voor meiden tussen de 10 en 14 jaar. Bel voor meer informatie en/of aanmelden Lise Huitema via 06-83000260.

Inloopspreekuur financiën

Bij het inloopspreekuur zijn de budgetcoach, de sociaal raadsvrouw, de activeringscoach (voor statushouders) en een vitaliteitscoach aanwezig. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: Dwars, Bloemerd 1c.

Wandelfit pilotproject

De Wandelfit-groep verzamelt elke woensdag (inloop tussen 9.00-9.30 uur) bij clubhuis de Derde Helft (locatie RCL, Bloemerd). Eerst warming-up, daarna een wandeling van een uur en dan cooling-down. Vanaf 10.30 uur koffie/thee. Deelname is gedurende de pilot periode gratis (koffie voor eigen rekening).

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u van ma t/m do (9.00-17.00 uur) en op vr (9.00-13.00 uur) terecht bij de balie van Incluzio Leiderdorp in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1. Tel: (071) 5413536, E-mail: leiderdorp@incluzio.nl, Website: www.incluzioleiderdorp.nl

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

10 t/m 19 januari: Tandartspraktijk Tandheelkundig Centrum Leiden, Vrijheidslaan 53, 2321 JR Leiden. Tel. (071) 5762753.

20 t/m 26 januari: Tandartspraktijk van Wijck, Diamantlaan 174, 2332 GR Leiden. tel. (071) 5765351.

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 19 januari, Tweede zondag door het jaar

9.30 uur: Euchristieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

        

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 17 januari

Ommedijk

11.00 uur: weeksluiting.

zondag 19 januari

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. T. de Jong, Leythenrode.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: A.F de Best + tolk

De Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk. | Foto: PR

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 19 januari

10.00 uur: stud. J. Beens.

16.30 uur: stud. J. Beens (H.C. 39).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 19 januari,10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 4

07.00-10.00: Jouw muziek en info
10.00-12.00: Rudo Slappendel
12.00-14.00: Marc Wonnink
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek met Hiske Faber
Dinsdag: Muziek @ Unity
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café
Vrijdag: Weekoverzicht
Zaterdag: Vlog Naomie Noëlle