Leiderdorps Weekblad

4 maart 2020

Leiderdorps Weekblad 4 maart 2020


Burgemeester luncht mee

Burgemeester Driessen (achteraan in het midden) met bezoekers van 't Buurthuis en bestuursleden van Buurtactief 'Het Oude Dorp'. | Foto: PR Foto: PR

verhalen n Iedere vierde woensdag van de maand verzorgen vrijwilligers van stichting Buurtactief ‘Het Oude Dorp’ een lunch in ’t Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan in Leiderdorp. Woensdag 26 februari was burgemeester Laila Driessen daarbij te gast. Het werd een gezellige bijeenkomst, waar Driessen onder meer uitleg gaf over de geschiedenis van haar ambtsketen. Op haar beurt had ze volop aandacht voor de verhalen van de bezoekers waarvan de meesten al heel lang wonen in de buurt en er veel over kunnen vertellen.

Genoeg geld voor mobiel toilet

Natuurspeeltuin n Vanaf NLdoet-dag, op zaterdag 14 maart, staat er weer een mobiel toilet in de Leiderdorpse natuurspeeltuin in park De Bloemerd.

Na de oproep voor sponsors voor het toilet die het bestuur van de Stichting Natuurspeeltuin twee weken geleden deed in onder meer deze krant, stroomde het geld binnen. Het benodigde bedrag was zo razendsnel bij elkaar. “Uit de reacties blijkt dat veel bezoekers er prijs opstellen dat er een toilet aanwezig is en dat men de natuurspeeltuin een warm hart toe draagt. Het bestuur is er heel blij mee en dankt alle gevers heel hartelijk,”zo laat voorzitter Riny Vons weten.

>Collecteweek Amnesty International

Mensenrechten n Amnesty International houdt in 2020 voor de achttiende keer een landelijke collecte. Ook in Leiderdorp zullen van 9 tot en met 14 maart collectanten de straat op gaan voor de mensenrechtenorganisatie.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. Bij voorbeeld voor de Iraanse mensenrechtenactiviste Saba Kordafshari.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.

De eerste lammetjes zijn er, velen zullen nog volgen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.kranenburg

Lammetjes kondigen lente aan

Twee rammen en een ooitje

Lobke Koster helpt Leyhof aan AED

Angel Daleman snelste pupil A bij Viking Race

POLITIEK n Geen blauwe zone bij De Ommedijk

GGD Hollands Midden goed voorbereid op coronavirus

gezondheid n Het coronavirus heeft onze regio maandag 2 maart bereikt. Die dag maakte de GGD Hollands Midden bekend dat besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19) was vastgesteld bij een kind van 5 jaar in Alphen aan den Rijn. Het kind is in thuisisolatie geplaatst.

Eerder die dag stuurde Henri Lenferink, de voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden, een brief naar alle gemeenteraden en colleges van B en W van de gemeenten in de regio. Daarin gaf hij aan dat de GGD Hollands Midden goed voorbereid is en de bestrijding van het virus in de regio uitvoert op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Patiënten met het virus worden in isolatie geplaatst. Als de ziekte mild verloopt, kan dat thuis, worden ze ernstig ziek, dan gaan ze naar een van de ziekenhuizen in de regio. De GGD onderzoekt voor elke patiënt met wie deze in de afgelopen veertien dagen contact heeft gehad. Die contacten hoeven niet in quarantaine maar wel worden goede afspraken gemaakt over monitoring en melding.

Voor iedereen blijven de standaardadviezen gelden: handen wassen met water en zeep, niezen en hoesten in de elleboog, afwenden als een ander hoest of niest en papieren zakdoekjes gebruiken en die na gebruik weggooien.

Het is nog niet nodig om extra maatregelen te nemen op werk, scholen, kinderdagverblijven, sportverenigingen, etc. Ook is het volgens de huidige landelijke richtlijn van het RIVM bijvoorbeeld niet nodig om kinderen thuis te houden of om evenementen te schrappen.

Actuele informatie over het nieuwe coronavirus is te vinden op de website van het RIVM (www.rivm.nl) en op de website van de GGD Hollands Midden (www.ggdhm.nl).

>Wijzigingen in gemeenteraadsfracties

Wijzigingen n Tijdens de raadsvergadering van maandagavond is Frank van Noord geïnstalleerd als raadslid voor de VVD. Ook stemde de gemeenteraad in met de benoeming van Tom Mentink en Henri Verheggen als burgerraadsleden voor respectievelijk de VVD en de Lokale Partij Leiderdorp. Zij worden geïnstalleerd tijdens de vergadering van het Politiek Forum op 23 maart.

Frank van Noort volgt VVD raadslid Bart Hoenen op, die in de raad van januari afscheid nam. Van Noort was al enkele jaren actief voor de VVD als burgerraadslid.

Tom Mentink neemt de plek van Van Noort over als burgerraadslid. Mentink kwam na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in het nieuws omdat het even leek of hij met voorkeursstemmen was gekozen. Bij de definitieve uitslag bleek echter dat hij daarvoor net een kwart stem tekort kwam.

Henri Verheggen, het nieuwe burgerraadlid voor de LPL, is geen onbekende in de Leiderdorpse politiek. Hij was van 2014 tot 2018 raadslid voor D66. Daarna is hij overgestapt naar de nieuwe landelijke politieke partij Code Oranje, waarvoor hij op de lijst stond bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2019. Nu gaat hij zich dus inzetten voor LPL.


Gestopt

Per 1 februari zijn ook twee burgerraadsleden gestopt. D66-er Ed Grootaarts, een man met een enorm lange staat van dienst in de Leiderdorpse politiek vind het tijd om wat meer afstand te nemen en gaat door als fractie-assistent. Tim Brouwer de Koning moest kiezen of hij zich voor de GroenLinks fractie inzet als burgerraadslid of fractie-assistent en gaf de voorkeur aan het fractie-assistentschap.

>Wethouder start inloopspreekuur

Toegankelijk n Leiderdorpers die een vraag of opmerking hebben voor het gemeentebestuur, kunnen daarmee elke maandagochtend tussen 11.00 en 12.00 uur terecht bij wethouder Rik van Woudenberg (D66). Maandag 2 maart startte hij met dit inloopspreekuur. “Er zijn twee Leiderdorpers langs gekomen en twee dames van de Stichting Fight Cancer. Best een goede opkomst voor de eerste keer”, kon hij achteraf tevreden melden.

Van Woudenberg hield een dergelijk spreekuur ook altijd in Zuidplas, waar hij van 2014 tot 2018 wethouder was. Hij vindt het belangrijk dat het gemeentebestuur makkelijk benaderbaar is voor de burgers. Daarom heeft hij het inloopspreekuur geïmporteerd in Leiderdorp, waar hij half januari is geïnstalleerd als wethouder.

Hij is binnen het college van B en W verantwoordelijk voor onder meer duurzaamheid, onderwijs, regiozaken, beheer openbare ruimte, kunst & cultuur, communicatie en wijk- en buurtgericht werken maar de vragen waarmee burgers komen hoeven niet beperkt te zijn tot die onderwerpen. “Als ik het antwoord niet weet, speel ik de vraag door naar mijn collega’s en nemen we binnen enkele dagen weer contact


op met de vragensteller.”

Maandag kreeg Van Woudenberg vragen over het kappen van een boom, over een laadpaal in de straat en over het organiseren van een 'Swim to Fight Cancer’ komende zomer in de Leiderdorpse Dwarswatering.

Of zijn collega-wethouders zijn voorbeeld gaan volgen, weet hij nog niet. “Ze kijken eerst hoe dit spreekuur bij mij uitpakt.”

Komende maandag (9 maart) is er geen spreekuur maar daarna staat het tot aan de zomervakantie elke maandag van 11.00 tot 12.00 uur gepland. Iedereen kan zonder afspraak binnenlopen op het gemeentehuis. Bezoekers moeten zich wel even melden bij de balie.

Eerste lammetjes op kinderboerderij

De eerste lammetjes zijn er, velen zullen nog volgen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.kranenburg

Kraamtijd n Ze werden verwacht op 4 of 5 maart maar waren net iets eerder. Maandag zijn op de kinderboerderij in het Leiderdorpse park De Houtkamp de eerste lammetjes geboren, twee rammen en een ooitje. Kinderboerderijbeheerder Bert van Eijk verwacht deze week nog een bevalling, opnieuw van een van de bonte schapen. Drie andere schapen en zes geiten zijn op de grens van maart en april uitgerekend. De lammetjes en hun moeder zijn te bezoeken gedurende de openingstijden van de kinderboerderij, doordeweeks van 9.00 tot 16.00 uur en in het weekend van 14.00 tot 16.00 uur.

Lobke Koster helpt Leyhof aan AED

Lobke Koster laat trots de gloednieuwe AED zien. Foto: Marieke van Leeuwen

levensreddend n De Leiderdorpse wijk Leyhof heeft er sinds kort een AED (Automatische Externe Defibrillator) bij. Het apparaat is er gekomen dankzij een initiatief van Lobke Koster en hangt in een kast aan een buitenmuur van haar huis in de Maria van Hongarijelaan.

Tekst en foto: Marieke van Leeuwen

Een AED is een draagbaar apparaat dat in geval van een hartstilstand met een elektrische schok ervoor kan zorgen dat het hart weer normaal gaat kloppen. Daarbij is snel handelen letterlijk van levensbelang. Daarom is het belangrijk dat in elke buurt een AED voor het grijpen ligt. De 21-jarige studente verpleegkunde Lobke Koster is zich daar zeer van bewust. In de Leyhof was één AED beschikbaar maar dat is te weinig voor de grootte van de wijk. Daarom zette Lobke in november vorig jaar een fundraising op zodat ook in haar deel van de Leyhof voor iedereen een altijd beschikbare AED op loopafstand is.

Lobke ging de challenge van de Hartstichting aan om binnen 31 dagen het benodigde bedrag voor een AED bij elkaar te halen. In totaal is dat zo’n 2500 euro, waarvan de Hartstichting in samenwerking met AED producent Phlilips 1000 euro voor zijn rekening neemt. Om de rest in te zamelen, ging Lobke langs de deuren, vertelde over de actie en wees haar buurtgenoten op de mogelijkheden geld te storen via de website van de Hartstichting. 59 bewoners gaven gehoor aan haar oproep waarmee de actie een succes werd.

Later bleek dat het installeren van het apparaat ook nog de nodige kosten met zich meebrengt dus ging Lobke op zoek naar iemand die daarbij kon helpen. Die vond ze in John Verhoogt van het lokale bedrijf Randstad elektrotechniek. Hij was bereid om de AED kosteloos te plaatsen.

De AED hangt nu op zijn plek en kan opgehaald en bediend worden door een burgerhulpverlener die een oproep krijgt wanneer 112 daar opdracht toe geeft.

>Help mee op zaterdag 14 maart

Nldoet n Op NLdoet dag, zaterdag 14 maart, kan iedereen tussen 10.30 en 15.30 uur een uurtje of langer helpen klussen in de Leiderdorpse natuurspeeltuin in park De Bloemerd. Er is genoeg te doen om de tuin weer klaar te maken voor het seizoen. Wie de hele dag wil helpen moet zich in verband met de lunch aanmelden via natuurspeeltuinleiderdorp@gmail.nl of tel. 06 40499313.


Met Meerkosten.nl stap voor stap door de aangifte

De pontverbinding wordt altijd druk gebruikt. | Foto: PR Foto: PR

Zorgkosten n Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Komen deze kosten voor eigen rekening, dan zijn ze voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2019. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend. Aangifte kan vanaf 1 maart 2020 ingediend worden.


Laag inkomen

Ook als het inkomen laag is en iemand geen belasting hoeft te betalen, kan hij belastinggeld terugkrijgen vanwege extra zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling. Als iemand zorgkosten opvoert bij de aangifte, hoort hij vanzelf van de Belastingdienst of deze regeling voor hem van toepassing is.


Meer belastingvoordelen

Meerkosten.nl geeft niet alleen tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt kind en aftrek voor tijdelijk verblijf thuis (weekenden, vakanties en dergelijke).


Over Ieder(in)

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderddertig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. Ieder(in) behartigt de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

>Zijlpont weer in de vaart

verbinding n Sinds zondag 1 maart kunnen fietsers en voetgangers weer gebruik maken van de Zijlpont die de noordoostpunt van de Merenwijk in Leiden verbindt met de Zijldijk in Teylingen.

In maart vaart de pont alleen op vrijdag, zaterdag en zondag. Van 1 april tot 1 oktober is de pont weer volledig in bedrijf. Met uitzondering van maandag en feestdagen vaart de pont op werkdagen van 12.00 tot 18.00 uur en in het weekend van 10.00 tot 18.00 uur. Voetgangers betalen 1 euro, fietsers betalen 1,20 euro. Kinderen tot 10 jaar (zonder fiets) betalen 50 eurocent.


>Jeroen Windmeijer signeert

Boekenweek n Op de eerste dag van de Boekenweek 2020, zaterdag 7 maart, signeert de Leidse thrillerauteur Jeroen Windmeijer zijn nieuwste boek, Het Isisgeheim, in boekhandel De Kler in Leiderdorp.

Windmeijer, in het dagelijks leven docent godsdienst en maatschappijleer op het Visser ’t Hoof Lyceum in Leiden, verwierf faam met bestsellers als Het Pauluslabyrint en De offers. In zijn boeken weet hij feiten en fictie op onnavolgbare wijze met elkaar weet te verbinden. Het Isisgeheim schreef hij samen met cultuurhistoricus Jacob Slavenburg, die eerder publiceerde over het christendom, esoterische stromingen, mystiek en spiritualiteit.

Het Isisgeheim speelt zich gedeeltelijk af in Leiden. De korte inhoud:

Wanneer het Leidse Rijksmuseum voor Oudheden zich opmaakt voor een grootse tentoonstelling over Egypte, doet conservator Ariadne een fantastische ontdekking in een gouden beeldje van de godin Isis: de Egyptische moedergodin blijkt al eeuwenlang een groot geheim met zich mee te dragen. Al snel raken Ariadne en haar collega Thees verstrikt in een onzichtbaar netwerk met internationale vertakkingen. Big Pharma is geïnteresseerd in haar vondst – net als een gerespecteerd genootschap uit Engeland. Hun pogingen het mysterie te ontrafelen leiden hen naar Oxford, naar de oevers van een rivier met een wel heel bijzondere naam…

De signeersessie van 7 maart is van 13.00 tot 14.30 uur. Boekhandel De Kler is gevestigd in winkelcentrum Winkelhof.

>Nieuws van de Volksuniversiteit Leiderdorp

educatie n Ook deze maand biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp weer een ruime keuze aan cursussen, lezingen en workshops. Hier een greep uit het aanbod.

De Koran lezen in vergelijkend perspectief - In drie lessen krijgt u een toegankelijke inleiding tot de Koran, de basis van de Islam. U leest samen enkele Koranteksten en u neemt kennis van exegetische tradities. Het lezen van enkele Bijbelteksten maakt een vergelijking mogelijk tussen de twee heilige boeken. Voorkennis van de Islam is niet vereist. Start: woensdag 11 maart, 20.00 – 22.00 uur.


Een opgeruimd huis - Heeft u problemen om uw huis opgeruimd te krijgen en weet u niet waar te beginnen? Weet u niet hoe u uw huis na het opruimen netjes houdt? In de workshop ‘Een opgeruimd huis’ krijgt u tips en handvatten om uw huis op orde te krijgen én te houden. Vrijdag 13 maart, 9.30 – 11.30 uur.

Mysterieuze runentekens - In de workshop Mysterieuze runentekens, mét uitgebreid cursusboekje, komt u meer te weten over runentekens. Met speciale pennen schrijft u runentekens op speciaal papier. Het runenteken dat bij u past kunt u op een steen schrijven en u maakt een werkstuk met runentekens. Zaterdag 14 maart, 9.30 – 13.30 uur.


Studiedag ‘Alles over het heelal in één dag’ - Wetenschap en entertainment, met fascinerende beelden en video’s over wat wij nu over het heelal weten. Maar ook de relativiteitstheorie, de illusie van de zwaartekracht, leven buiten de aarde. En uiteindelijk de vraag naar het ontstaan en het einde van het heelal. Zaterdag 14 maart, 10.00 – 16.00 uur, incl. lunch.


De Zijderoute - Lezing over de Zijderoute. Dit eeuwenoude netwerk van karavaanroutes door Centraal-Azië voor de handel tussen China/Oost-Azië en het Midden-Oosten en Europa, spreekt hier én in China tot de verbeelding en staat nu model voor de expansie van China via de Nieuwe Zijderoute. Dinsdag 17 maart, 19.30 – 21.30 uur.


Advocaat maken - Maak zelf op eenvoudige wijze advocaat, het lekkere eierlikuertje, zónder geur-, kleur- en smaakstoffen! De docente laat zien hoe je met eieren, suiker en brandewijn en misschien een beetje vanille advocaat maakt, en laat je het resultaat proeven. Je maakt je eigen advocaat en leert fijne kneepjes om er een eigen draai aan te geven. Je gaat naar huis met ca. 750 ml. zelfgemaakte advocaat. Vrijdag 20 maart, 14.00 – 16.00 uur.


Informatie en aanmelding: kijk op www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, bel (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (ma. t/m vr., 9.30-12.00 uur).


AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 5 maart, 20.00 uur

THE WIFE

De moeder van Vincent van Gogh met schoondochter en kleinzoon. Foto: PR

Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke referenties. Veertig jaar heeft ze haar eigen talent, dromen en ambities opgeofferd voor haar charismatische man Joe en zijn succesvolle literaire carrière. Zij heeft altijd zijn ontrouw en excuses met gratie en humor genegeerd. Hun huwelijk is gebouwd op ongelijke compromissen. Joan heeft bijna haar breekpunt bereikt. Aan de vooravond van de uitreiking van Joe's Nobelprijs 'Literatuur' confronteert ze hem met het offer van haar leven en het geheim van zijn carrière.


Donderdag 19 maart, 14.00 uur

MANCHESTER BY THE SEA

Na het plotseling overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore.


Donderdag 2 april, 20.00 uur

A CASA TUTTI BENE

Een familie komt samen op een prachtig eiland om de bruiloft te vieren van een oom en tante. Het feest is een succes maar wanneer iedereen de volgende dag naar huis wil steekt er een storm op waardoor de boot niet kan varen. Als de familieleden langer samen vastzitten blijken er allerhande geheimen de kop op te steken wat leidt tot grote spanningen.


Plaats: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Ringleiding aanwezig. Toegang: € 7,50 Donateurs: € 5,00. Betaling contant en gepast aan de zaal. Reserveren via e-mail reserveren@filmhuisleiderdorp.nl of via de website: www.filmhuisleiderdorp.nl.

Hans Visser en Irena Filippova brengen Rembrandt tot leven

Hans Visser en Irena Filippova geven een voorstelling over Rembrandt en andere 17e-eeuwse kunstenaars. | Foto: PR Foto: PR

kunstkring n Hans Visser (ex-Flairck gitarist) en de Russische top-accordeoniste en zangeres Irena Filippova treden dinsdag 10 maart op bij de Kunstkring Leiderdorp. Zij geven dan de multimediale muziekvoorstelling 'Rembrandt en de Gouden Eeuw’.

Visser en Filippova vormen een prachtig muzikaal duo dat op bijzondere wijze muziek en kunst uit de 17e eeuw weet te combineren. Terwijl vele honderden beelden van kunst uit de 17e eeuw geprojecteerd worden, bezingen zij diverse kunstenaars uit die periode, hun werken en inspiratiebronnen.

Rode draad door de voorstelling is het leven van Rembrandt. De vele hoogte- maar ook dieptepunten worden met de teksten van Hans Visser mooi en soms ontroerend vertolkt. Een verrassende voorstelling met een heldere lijn, over Rembrandt en andere 17e eeuwse kunstenaars, met kleine humoristische uitstapjes naar onze tijd.

De voorstelling vindt plaats in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aanvang 20.15 uur, de deuren zijn open vanaf 19.45 uur. De toegang voor niet-leden van de Kunstkring bedraagt 8 euro.

>Zingend de lente in

cursus n Voor wie niet kan wachten tot het lente wordt, organiseert de stichting Muziekonderwijs Leiderdorp de korte zangcursus Zingend de Lente. In deze korte groepscursus ontdek je de mogelijkheden van je stem en is er behalve mooie lentemuziek uit het klassieke repertoire ook aandacht voor dat kriebeltje in je keel en een vrije manier van zingen. De cursus is bedoeld voor senioren en wordt gegeven op vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur. Docent is Jet van Helbergen. De lesdata zijn 13 en 20 maart en 3 en 10 april, de leslocatie is Berkenkade 7 in Leiderdorp. Kijk op de website www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl voor meer informatie en inschrijven.

>Rondleiding langs graven van bijzondere vrouwen

begraafplaats n In het kader van de Internationale Vrouwendag wordt op zondag 8 maart op de historische begraafplaats Groenesteeg in aan de Groenesteeg 126 in Leiden een rondleiding georganiseerd langs een twaalftal graven van een aantal bijzondere vrouwen. Onder hen zijn Jo Boekwijt (pianolerares), Anna Groll (naamgeefster Annakliniek), Anna van Gogh-Carbentus (moeder Vincent van Gogh), Johanna van Manen (actief in de Hervormde kerk), Jacqueline van Blommestein (overleefde scheepsramp), Theodora Heintz (heldin van de kruitramp) en Anna Schultz Lessig (muzieklerares). De rondleiding begint om 14.00 uur, deelname is gratis.

cultuur & uitgaan

Telefoon met kiesschijf wordt Wonderfoon

De moeder van Birgitte is zo blij met de Wonderfoon, ze geniet er elke dag van. | Foto: PR Foto: pr

welzijn n Er wonen twee motten, Zonnig Madeira, Oh wat ben jij mooi, Tulpen uit Amsterdam. Liedjes van vroeger, ze zijn te beluisteren via de telefoon. Niet zomaar een telefoon, maar via een op het oog gewone ouderwetse draaischijftelefoon, waarvan het binnenwerk is omgebouwd naar een soort Jukebox. De naam van deze telefoon? Wonderfoon, voor mensen met dementie.

Birgitte Mentink is helemaal in de ban van de Wonderfoon, waarmee zij onlangs kennismaakte. Haar moeder die lijdt aan vasculaire dementie en Alzheimer, kreeg van Stichting Met Je Hart een Wonderfoon in bruikleen.

Ze zag de blijdschap bij haar moeder toen ze de liedjes uit de goeie ouwe tijd door de Wonderfoon hoorde. ‘Ze begon meteen mee te zingen; dat was zo mooi en ontroerend om te zien,’ vertelt Birgitte, die zich meteen voornam om zoveel mogelijk oude draaischijftelefoons te gaan inzamelen, zodat ze omgebouwd kunnen worden tot Wonderfoons. Zij wil zo veel mogelijk mensen met dementie mooie geluksmomentjes bezorgen. Een prachtig streven.

Henk Bakker en Aad van der Linden, beiden uit Noordwijkerhout, zijn in de Duin- en Bollenstreek en wijde

Geluksmomenten voor mensen met dementie

omgeving verantwoordelijk voor het succes van de Wonderfoon. omgeving verantwoordelijk voor het succes van de Wonderfoon. Noordwijkerhout, zijn in de Duin- en Bollenstreek en wijde omgeving verantwoordelijk voor het succes van de Wonderfoon.

Henk bouwt de telefoons om tot Wonderfoons; Aad verzamelt de oude telefoons en regelt sponsors zodat de Wonderfoons gratis, met een bruikleenovereenkomst, ter beschikking gesteld kunnen worden aan de mensen met dementie in verzorgingshuizen en instellingen. En Birgitte helpt de mannen daarbij. Wie oude draaischijftelefoons heeft staan en deze wil doneren, kan contact met haar opnemen bmentink08@gmail.com.

‘Ik zie hoe blij mijn moeder is met haar Wonderfoon’, straalt Birgitte, ‘ik wil graag veel mensen een stukje gelukkiger maken.’ En weg zoeft Birgitte, Op een mooie Pinksterdag neuriënd. Dat heerlijke wijsje zit ook ongetwijfeld in de Wonderfoon Jukebox.

BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Griep

Hoestend en proestend kwamen de klanten de winkel binnen, hoofden diep in de kraag en het geheel afgebonden met een dikke sjaal. Ze zochten zich een weg naar de papieren zakdoekjes, die in de aanbieding waren. Een pak, met wel 24 kleine pakjes, elk met zo’n tien gevouwen papieren zakdoekjes, 99 cent. Hoe is dat mogelijk? Dat vroeg ook de man, die zijn architectonisch zeer geslaagde en stevig tegen de griep ingepakte vrouw begeleidde, zich ook af, een niesbui onderdrukkend. ‘Op de televisie zie je weleens hoe massa-artikelen worden gemaakt,’ klonk het schor, ‘dat tempo ligt zo hoog, daar komen geen mensenhanden meer aan te pas.’ Zouden die zakdoekjes uit China komen, vroeg ik. ‘Zou me niet verbazen,’ antwoordde hij weinig geruststellend. ‘Maar geen nood, we kopen meteen een voorraadje zeep. Handen wassen, luidt de boodschap in deze tijd van dat enge virus.’ Bij de kassa hing een bordje: Alle zeep uitverkocht. ‘Dan gaat de koop van de papieren zakdoekjes ook niet door,’ besliste de man. Hij legde het pak terug, sjokte achter zijn schone aan, op goed geluk naar een andere winkel. Bij het groepje waar ik mijn conditie op peil houd, is iedereen zo gezond als een vis, niemand heeft griep. Met het klimmen der jaren lijden ze wel aan ‘P h – P d’, pijntje hier, pijntje daar. Daar kun je oud mee worden.

>Kleding inleveren voor het goede doel

Oproep n Sam's Kledingactie houdt zaterdag 14 maart een inzameling in Leiderdorp.

Van 9.00 tot 11.30 uur kan dan weer schone en nog goed draagbare kleding en schoenen ingeleverd worden bij de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp en de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk. Ook beddengoed en gordijnen zijn welkom. Gevraagd wordt om alles in gesloten plastic zakken aan te leveren.

De organisatie is in handen van de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en de Katholieke Parochie de Goede Herder. De opbrengst gaat naar Cordaid, Mensen in Nood en zal worden ingezet om in Ethiopië ca. 5.000 mensen te voorzien van schoon drinkwater en sanitair.


>Tweedehands speelgoedbeurs

Verkoop n De vrijwilligers van het voormalige tweedehands speelgoedwinkeltje in De Sterrentuin organiseren zaterdagmiddag 7 maart een speelgoedbeurs in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp.

Wie speelgoed wil inleveren voor de verkoop, kan contact opnemen met de organisatie via e-mail speelgoedbeurs.leiderdorp@gmail.com. Dan wordt een lijst toegestuurd met een klantnummer en instructies over hoe het speelgoed thuis van een prijs te voorzien. Van de verkoopprijs is 70 procent voor de inbrenger.

De inname van speelgoed, dat in perfecte staat moet zijn, is op vrijdag 6 maart van 18.30 tot 20.30 uur en op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 12.00 uur. De verkoop is op 7 maart van 13.00 tot 16.00 uur. Daarna, tussen 17.00 tot 18.00 uur, kunnen inbrengers van speelgoed komen afrekenen en de niet verkochte spullen ophalen.

Van de 30 procent van de opbrengst die de organisatoren krijgen, gaat een deel naar een goed doel.

>Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 6 maart een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Magere winst voor RCL

Claudia Owel (rechts) scoorde de allesbeslissende 1-0 voor RCL. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De scherpte ontbrak bij de Racing voorwaartsen in het duel tegen de vrouwen van Heerenveense Boys. De uitslag bleef steken op 1-0 en die stand was te danken aan een treffer van Claudia Owel vlak voor de pauze. Het verschil in voetballend vermogen was met name in de eerste helft veel groter dan de eindstand aangeeft. Wel de drie punten in de pocket, maar het verzilveren van kansen was ondermaats.

Tekst en beeld: Gert Jan van Heyningen

Angel op het hoogste podium. | Foto: PR Foto: PR

Op het kunstgras van het Leiderdorpse sportpark de Bloemerd ontving RCL de vrouwen van Heerenveense Boys. Om mee te doen in de top van de Hoofdklasse waren de punten voor beide teams meer dan welkom. RCL startte met lef en overtuiging en maakte direct duidelijk voor de winst te gaan. Het leverde kansen in overvloed op maar het net werd niet gevonden. Dat lag enerzijds aan de onnauwkeurigheid in de afwerking bij de Leiderdorpse voetbalsters maar anderzijds pareerde sluitpost Alissa Visch van de Friezinnen zowat alle inzetten. Manon Heiliegers schoot bijna raak en ook Madieke Zaad en Claudia Owel kregen mogelijkheden om te scoren. Ook de listige vrije trappen van aanvoerster Lesley Landweer werden uit de lucht geplukt. De meiden uit Heerenveen kwamen pas na zo’n twintig minuten spel onder de druk van de Racing uit. Niettemin hielden de roodwitten de regie stevig in handen. In de 38e minuut schoot Manon Heiliegers tegen de lat en in de rebound stopte Alissa Visch de inzet van Yara Haasnoot.


Verdiende voorsprong

In de 40e minuut kwam RCL op een verdiende voorsprong. Het begon met een sprankelende aanval opgezet door Robin Potters waarbij het leer via Manon Heiliegers en Lesley Landweer keurig op rechts in de voeten werd gespeeld van de snel opkomende Kimberley van Delft. Zij gaf een sublieme voorzet op Claudia Owel die de bal uiterst beheerst in de touwen schoot.

Met de hevige stormachtige regenbuien verdween ook het tempo uit het spel. Daarnaast trokken de linies van RCL zich volkomen onnodig terug op eigen helft. Angst kroop in de ploeg maar daar wist de tegenstander niet van te profiteren. In laatste tien minuten klaarde het weer op en dat gaf de thuisploeg de impuls om op zoek te gaan naar de bevrijdende tweede treffer. Mogelijkheden waren er voor Amber Chaudron, Yara Haasnoot, Lea Luzolo, Geke Maat en Kimberley van Delft maar het leidde niet tot doelpunten.


Toch tevreden

Na afloop was RCL coach John van der Meer tevreden met de winst. “Een prima ouverture met een grote dosis enthousiasme al waren we net niet scherp genoeg om een ruimere afstand te creëren. Maar met deze dik verdiende drie punten blijven we meedoen in de top en daar gaat het om”, aldus Van der Meer.

Zaterdag gaat de ploeg naar Amsterdam waar het de strijd aangaat tegen Wartburgia.

>Angel Daleman snelste pupil A bij Viking Race

Schaatsen n De Leiderdorpse schaatsster Angel Daleman (12 jaar), was op 28 en 29 februari in Thialf de snelste in haar leeftijdscategorie tijdens de Viking Race. Ze reed bovendien een wereldrecordtijd bij de dames pupillen A op de 500 meter.

Met bijna 290 deelnemers uit heel Europa is de Viking Race het grootste internationale schaatstoernooi voor jongens en meisjes in de leeftijdscategorieën van 11 tot en met 16 jaar. De beste twee rijders per leeftijdscategorie worden hiervoor uitgenodigd

Angel wilde in het Heerenveense ijsstadion gaan voor een wereldrecord bij de pupillen A. En dat lukte op de eerste toernooidag tijdens haar tweede 500 meter, die ze reed in 40.69. Een bizar snelle tijd voor een 12-jarige. Ook haar andere tijden waren uitstekend. De eerste 500 meter op vrijdag reed ze in 41.25. Op zaterdag klokte ze 40.90 op haar derde 500 meter en 1.22.76 op de 1000 meter. Met deze toptijden pakte ze de eerste plek in het eindklassement.

Angel heeft dit seizoen al veel prijzen in de wacht gesleept en het is nog niet klaar. Komend weekend in Leeuwarden staat het NK shorttrack op het programma. En in het weekend 20 tot 22 maart treedt ze aan tijdens de Europa Cup finale in Kolomna (Rusland).

Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt

Calvin en Merel. | Foto: PR Foto: PR

ondersteuning n Sporten, muziekles, zwemmen, dansen het lijkt zo normaal dat alle kinderen dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Het Jeugdfonds helpt kinderen in armoede en heeft in het afgelopen jaar voor 128 kinderen in Leiderdorp de sport of cultuur betaald.

Het is belangrijk dat kinderen kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Door de inzet van het Jeugdfonds kunnen kinderen toch lid worden bij de plaatselijke sportvereniging en cultuurinstelling.

Naast voetbal, dansen, handbal of tekenen is het ook mogelijk om je zwemdiploma te halen via het Jeugdfonds. In het afgelopen jaar hebben 43 kinderen via het Jeugdfonds mee gedaan aan zwemles.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen hier is een intermediair voor nodig. Een intermediair is een leerkracht, buurtsportcoach of professionele hulpverlener. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl.

>Mix-goud voor Calvin van Stenus

Badminton n De Leiderdorpse badmintonner Calvin van Stenus heeft in het weekend van 22 en 23 februari tijdens het goed bezette Amor Master toernooi in Groningen goud behaald in de mix categorie 4. Calvin vormde een gelegenheidskoppel met Conquesto-speelster Merel van der Kooij omdat zijn vaste mixpartner was verhinderd.

Calvin en Merel speelden samen alsof ze dat al jaren deden. Tot en met de halve finale wonnen ze alle wedstrijden overtuigend. In de finale, tegen een koppel uit Almere, hadden ze het moeilijker. Ze verloren de eerste zet maar herstelden zich in de tweede die ze uiteindelijk naar zich toe trokken. De derde set hadden ze het ritme weer te pakken en kreeg de tegenstander nauwelijks meer de kans om wat in te brengen. En zo veroverde het ongeplaatste gelegenheidskoppel de eerste plaats op de favoriet.

In de single was Calvin minder succesvol en vloog eruit in de kwartfinale. De dubbel ging beter. Met zijn vaste partner, DKC-speler Tommy Liu, was Calvin als eerste geplaatst en het koppel bereikte vrij gemakkelijk de finale. In de eindstrijd moesten Calvin en Tommy in drie sets het hoofd buigen voor het als tweede geplaatste koppel uit Almere.

>Inloopochtend Stomavereniging

De regionale afdeling van de Stomavereniging organiseert op woensdag 11 maart aanstaande een inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de kapel van Alrijne Ziekenhuis Leiden. De inloopbijeenkomst is bedoeld voor mensen met een stoma, die informatie willen of behoefte hebben om te praten over hun ervaringen. Ook wordt praktische informatie gegeven. Als de situatie op de polikliniek het toelaat, zal een van de stomaverpleegkundigen aanwezig zijn. Iedereen is welkom op deze ochtend, dus niet alleen patiënten uit Alrijne Ziekenhuis. De toegang is gratis.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

>Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

>Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.