Leiderdorps Weekblad

9 januari 2019

Leiderdorps Weekblad 9 januari 2019


Waardering voor bijzondere jongeren

Alle jonge toppers bij elkaar met in het midden wethouder Angelique Beekhuizen en rechts organisator Marijke Mening, de jongerenjury en de bestuursleden van Tamarco die het jongerenbestuur vertegenwoordigden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

medailles n Manouk, Dawid, Kim, Chaia, Veer, Kirat, Mahi, Robin, Kerem en de leden van het jeugdbestuur van Tamarco. Allemaal jongeren die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere manier hebben ingezet voor Leiderdorp. Zij kregen zaterdag 5 januari in het gemeentehuis de jongerenwaardering uitgereikt door jeugdwethouder Angelique Beekhuizen.

Het was de eerste keer dat de gemeente Leiderdorp jongeren op deze manier in het zonnetje zette. De jongerenwaardering is bedoeld

voor jongeren tussen 4 en 25 jaar die wonen of actief zijn in Leiderdorp en bijvoorbeeld een topsportprestatie of heldendaad

hebben verricht, langdurig vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen.

Lees verder op P3.

Vrijwilligersprijs voor Jespa

Al bijna 40 jaar actief voor gehandicapten

HONDENWEER n Wensen

Terugblik op staartje 2018

Incluzio
Leiderdorp
is gestart

Jespa Sportinstuif wint Vrijwilligersprijs 2019

Wethouder Angelique Beekhuizen (links) kwam zondag 6 januari naar het Zijlkwartier om op de nieuwjaarsreceptie van Tamarco de jongerenwaardering uit te reiken aan het jeugdbestuur van de muziekvereniging Tamarco. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

verbinding n Stichting Jespa is de winnaar geworden van de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs 2019.

De organisatie die tweemaal per maand een sport- en spelinstuif organiseert voor mensen met een beperking, kreeg de bij de prijs behorende cheque van 800 euro zaterdagmiddag 5 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, uit handen van burgemeester Laila Driessen.

V.l.n.r. staand Marco Borst en Annemiek de Groot (Sint Nicolaas Intocht), Wim Schellekens en Jan de Meij (Fietsmaatjes), Steven van der Laan en voorzitter Ger Sweys van Jespa, burgemeester Laila Driessen, Raoul Knaap (Fietsmaatjes) en Joop Pardoel (Jespa). Zittend: Conny Keijzer en Ronald Brouwer (Jespa). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P .Kranenburg

De tweede en derde prijs, elk goed voor een cheque van 600 euro, gingen naar Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp en de Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp.

"Heel Leiderdorp drijft op vrijwilligers", benadrukte burgemeester Laila Driessen voordat ze overging tot de bekendmaking van de winnaars. Vandaar ook dat ze sinds haar aantreden in 2012 ieder jaar prijzen uitreikt aan Leiderdorpse vrijwilligersorganisaties. Iedereen kan daarvoor organisaties aanmelden, een deskundige jury maakt een keuze uit de nominaties. Daarbij wordt gelet op de volgende criteria: welke organisatie zorgt voor de meeste verbinding tussen mensen, welke toont de meeste bevlogenheid, motivatie en doorzettingsvermogen, en waarin onderscheiden de activiteiten van de organisatie zich positief van andere projecten.

Jespa, dat zich al bijna veertig jaar inzet om gehandicapten in beweging en in contact met anderen te brengen, scoorde dit jaar het hoogst op verbinding, passie en onderscheidendheid. Behalve de sport- en spelinstuiven heeft Jespa ook nog een rolstoeldansgroep, de Jesdancers, waarvan de leden regelmatig uitkomen bij regionale en nationale rolstoeldanswedstrijden.

Tweedeprijswinnaar Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp is eind 2016 opgericht met als doel mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen toch de mogelijkheid te geven fietstochtjes te maken. Dat gebeurt op een duofiets met een fietsmaatje. Dat daaraan grote behoefte bestaat, blijkt uit de cijfers: in 2018 zijn in Leiden en Leiderdorp gezamenlijk 2000 ritten gemaakt, waarbij 220 vrijwilligers 260 gasten meenamen.

De jaarlijkse intocht van Sinterklaas wordt georganiseerd door een groep van zo'n honderd vrijwilligers. Sinds eind vorig jaar zijn zij verenigd in een stichting waarvan Annemiek de Groot, Marten Brederode en Marco Borst het bestuur vormen. Met het geld van de Vrijwilligersprijs gaat de stichting een gezellige bijeenkomst voor de vele vrijwilligers organiseren, verklapte De Groot zaterdag.

Leiderdorpse jongeren in het zonnetje

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Afgelopen najaar kon iedereen kandidaten aanmelden. In totaal zijn er zo zestien nominaties bij de gemeente binnengekomen. Thomas en Saylan van de jongerenjury kozen daaruit de winnaars:

• Manouk van den Berg, lid van de Leiderdorpse Kanoverenigingo Leiderdorp, speelt kanopolo op topniveau en werd met het Nederlands team zesde tijdens het WK in Canada;

• Dawid du Plessis, met 7 jaar verreweg de jongste winnaar, had de helderheid van geest om razendsnel de hulp van volwassenen in te roepen toen zijn buurmeisje in het water viel, waardoor zij tijdig gered kon worden;

• Kim Schrama is een topbasketbalster die zestien uur per week traint, meedoet aan internationale toernooien en speelt in de eredivisie;

• Chaia Fu verleent al lange tijd mantelzorg aan haar zusje en moeder;

• De broertjes Veer, Kriath en Mahi Singh hebben zich afgelopen jaar voor verschillende goede doelen ingezet: ze bakten cupcakes voor bewoners van de Ommedijk, zamelden spullen in voor de Voedselbank en haalden bijna 620 euro op voor de Kinderpostzegelactie;

• Robin Plugge zet zich enorm in voor Kanovereniging Rijnland: zij traint het jeugdteam, is bezig een tweede team op te zetten en studeert om topscheidsrechter in het kanopolo te worden;

• Kerem Isik is al lange tijd vrijwilliger van Dwars, organiseert daar van alles voor jongeren en is nu bezig met het organiseren van een bingo die jong en ouder bij elkaar moet brengen;

• Het jeugdbestuur van muziekvereniging Tamarco organiseert veel voor de vereniging, met name voor de jeugd.

Alle jonge kanjers kregen een medaille en een cadeaubon.

Het jeugdbestuur van Tamarco was zaterdag niet aanwezig maar ontving het voor hen bestemde beeldje zondagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging (zie foto).

Regenboogvlag wappert deze hele week bij gemeentehuis

signaal n "Wij hijsen deze week in de gemeente Leiderdorp de Regenboogvlag, omdat wij vinden dat in Leiderdorp iedereen meetelt en je mag zijn wie je bent!" Dat staat sinds maandagmiddag te lezen op de Facebook pagina van de gemeente.

Op deze manier laat ook Leiderdorp zien afstand te nemen van de Nashville verklaring, een vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. In die omstreden verklaring staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit en transgenderisme altijd moeten afwijzen. In Nederland hebben al ruim tweehonderd predikanten, voorgangers en boegbeelden van de orthodox-protestantse kerk het manifest ondertekend, waaronder Tweede Kamerlid en SGP-leider Kees van der Staaij.

In Leiderdorp besloot het college van burgemeester en wethouders maandag een signaal af te geven door de regenboogvlag te hijsen. Een zetje daartoe werd gegeven door D66 fractieleider Jeroen Hendriks, die zondagavond op Twitter voorstelde om in Leiderdorp de hele maand de regenboogvlag te laten wapperen. "Om te tonen dat in Leiderdorp iedereen meetelt, wie je ook bent, wie je ook liefhebt en - vanzelfsprekend - wat je ook gelooft (zelfs als het zo stuitend is)!", aldus Hendriks.

Buslijn 1 vanaf zondag langs Hoogmadeseweg

vervoer n Busreizigers kunnen vanaf zondag 13 januari wat makkelijker bij zwembad De Does en verpleeghuis Leythenrode komen. Dan wordt de route van lijn 1 verlegd en gaat de bus over de Hoogmadeseweg. Met de routewijziging komt busbedrijf Arriva tegemoet aan een verzoek van het Leiderdorpse college van B en W.

In de nieuwe dienstregeling van Arriva, die geldt sinds 9 december vorig jaar, was de route van buslijn 1 stevig ingekort. Voorheen reed de bus vanaf de Stierenburg via de Van der Valk Boumanweg langs de wijk Ouderzorg en door de Vogelwijk naar Winkelhof, en vandaar via de Voorhoflaan naar het Alrijne Ziekenhuis. Omdat dit teveel tijd kostte, besloot Arriva de bus rechtstreeks via de Persant Snoepweg naar het ziekenhuis te laten rijden. Een protest dat de gemeente in oktober aantekende tegen deze wijziging, leverde niets op.

Arriva stond wel positief tegenover het verzoek van de gemeente om buslijn 1 een kleine omweg te laten maken via de Hoogmadeseweg. De bus krijgt dan extra haltes op de Acacialaan en op de Hoogmadeseweg ter hoogte van zwembad De Does en bij Leythenrode.

Groenonderhoud kost gemeente vijf ton extra

Een 'tap' voor een mop. | Foto: PR Foto: PR

onkruid n Over de jaren 2017 en 2018 heeft de gemeente Leiderdorp een half miljoen euro meer uitgegeven aan groenonderhoud dan vooraf was begroot.

Al jaren wordt er regelmatig geklaagd over de staat van het groenonderhoud in Leiderdorp. Dat hoeft wat de gemeente betreft niet perfect te zijn, maar moet wel voldoen aan 'beeldkwaliteit B'. Maar ook dat werd niet gehaald. Het blijkt vooral lastig om het onkruid tussen straat- en stoepstenen onder controle te houden. Daarom is voor de periode van 1 juni 2017 tot 1 juni 2019 een aannemingsbedrijf ingehuurd om extra werkzaamheden te doen naast het reguliere groenonderhoud. Hiervoor was een bedrag van bijna 210.000 euro gereserveerd, maar dat blijkt dus bij lange na niet genoeg te zijn.

In 2019 moet het allemaal anders aangepakt worden, zo schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Er komt een nieuw groenbeheerplan waarbij helder wordt vastgelegd welke onderhoudsmaatregelen waar en wanneer tegen welke kosten worden uitgevoerd. Inhuren van derden voor extra werkzaamheden is dan niet meer nodig en de controle op kwaliteit en uitgaven wordt sterk verbeterd, aldus het college.

Moppen 'tappen' met Wecycle in Winkelhof

campagne n Deze week, tot met zondag 13 januari, kan iedereen moppen 'tappen' op een interactieve Wecycle-reclamezuil in Winkelhof Leiderdorp. Door op het scherm te tikken (to tap (Engels) = tikken) vertellen energiezuinige lampen meerdere moppen.

De actie is onderdeel van de campagne om het inleveren te stimuleren van afgedankte energiezuinige lampen in de Wecycle-bak in de supermarkt. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in Nederland.

Iedereen kan via de Facebook-pagina van Wecycle ook zelf een mop insturen. De leukste verschijnen op de Facebook-pagina.

Wecycle is de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. De stichting heeft 10.000 inzamelpunten in Nederland. In 2017 zamelde Wecycle 107 miljoen kilo e-waste in dat is gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hierdoor is een uitstoot van 345 miljoen kilo CO2 vermeden.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 11 januari een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Winkelhof zwaait bestuur winkeliersvereniging uit

Op de voorste rij het bestuur van de inmiddels opgeheven Stichting Winkelhof. V.l.n.r. Frank van Houdt (Sample), Danny Bink (Danice), Paul Catsberg (Sport 2000), Marten Brederode (secretaris), vrijwilliger Cees van Giezen, Jan Abbink (penningmeester) en John Filippo (voorzitter). Bestuurslid Carla Foto: J.P. Kranenburg

nieuwjaarsreceptie n Voor de allerlaatste keer hieven donderdagavond 3 januari de bestuursleden van de Stichting Winkelhof samen met de winkeliers het glas om een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.

De winkeliersvereniging heeft zichzelf afgelopen najaar opgeheven. Reden was het eenzijdige besluit van Winkelhof-eigenaar Wereldhave dat de stichting voortaan geen zeggenschap meer heeft bij de besteding van het budget voor promotie van het winkelcentrum. Eigenlijk lag het ook niet in de planning dat de laatste nieuwjaarsreceptie plaats zou vinden. Het bestuur zag het jaarlijkse feestje bij Sport City Bowling niet zo zitten. Zo'n gelegenheid waarop je niet alleen terugkijkt op het afgelopen jaar maar ook vooruit naar wat je in het nieuwe jaar gaat doen, was immers in feite zinloos geworden.

Maar Annemiek de Groot, die sinds jaar en dag het secretariaat van de stichting bemenst en talloze evenementen voor het winkelcentrum op poten heeft gezet, dacht daar anders over. Samen met enkele winkeliers nam zij het initiatief om een verrassings-nieuwjaarsreceptie te houden, waarbij het bestuur uitgebreid in het zonnetje werd gezet.

Namens de winkeliers bedankte Remco Filippo de bestuursleden voor hun enorme inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren. Hij riep zijn collega's op om niet te blijven hangen in het verleden maar zich te richten op wat in de nieuwe situatie nog wèl kan. "Laten we de handen ineen slaan en in contact blijven. Alles is mogelijk, daar geloof ik in."

Wensen

Foto: PR

Ze zijn nu nog vers en volop voorradig, de goede voornemens en beste wensen voor 2019. Zeker tot Driekoningen zijn ze kakelvers. Daarna wordt het toch snel minder. En vooral: dan is het de vraag wat er van die goede voornemens terecht komt.

Honden, zouden die goede voornemens hebben? Wensen voor het nieuwe jaar? Vele hondenliefhebbers zijn overtuigd van de slimheid en intelligentie van vooral hun eigen viervoeter(s), dus het zou zo maar kunnen! Platform Hondenvrienden Leiderdorp maakte een korte rondgang om hondenwensen te peilen.

Foto: PR

"Tja, daar vraag je zowat", is de eerste reactie van de bedachtzame beagle Boris."Ik denk daar natuurlijk weleens over na, maar je bent de eerste die me ernaar vraagt. Nou, dan is mijn grootste wens misschien toch wel extra ruimte om vrij en los rond te lopen, denk ik. Ja, meer en grotere losloopgebieden in Leiderdorp, die zou ik wel willen in 2019."

"Sluit ik me bij aan!", mengt de pedante dwergpoedel Daphne zich in het gesprek. "En dan hoeft het niet om alles of niks te gaan, maar dan kan de groene ruimte misschien ook slim gedeeld worden. U kent het verschijnsel time-sharing, neem ik aan? Nou, daar zie ik veel in. Samen op een slimme manier de beschikbare ruimte van Leiderdorp delen en benutten, dat zou toch moeten kunnen!"

"Helemaal mee eens, vrienden", rondt het kittige kooikerhondje Kyra af. "Maar als ik mag, wil ik toch nog even een heel andere wens noemen. Niet direct voor ons, maar wel een puntje waarop we worden aangekeken en aangesproken. Inderdaad, ja: hondenpoep. Het zou mooi zijn, als onze baasjes dat in 2019 netjes opruimen. Het moet sowieso, en is een kleine moeite. Toch? Als dat eens wat beter zou lukken, in 2019. Daar zou echt iedereen baat bij hebben!"

En ze gingen weer elk hun eigen weg, trippelend of sjokkend, snuffelend of met de kop fier omhoog. Vol goede voornemens en beste wensen, op naar een voor mens en dier hopelijk gezond en gelukkig 2019...

Zie ook Facebook Platform Hondenweer – HVL

Meer en grotere losloopgebieden in Leiderdorp, dat is de wens van veel Leiderdorpse honden voor 2019, zo concludeert het Platform Hondenvrienden Leiderdorp na een kleine rondgang. | Foto: PR

Wereldhave steunt plan rolstoeluitleen Winkelhof

Update n Winkelhof-eigenaar Wereldhave wil meerwerken aan het plan van Annelies Hoedt en Mariette Meulman om een rolstoeluitleen te starten in het Leiderdorpse winkelcentrum, zo meldden beide initiatiefneemsters eind december.

Wereldhave wil het gebruik van de leenrolstoelen faciliteren door ruimte te creëren in de parkeergarage van Winkelhof vlakbij de invalidenparkeerplaatsen. Ook onderzoekt Werelhave of er middelen vrijgemaakt kunnen maken om een of twee leenrolstoelen aan te schaffen voor de doelgroep. Mariette en Annelies hopen in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen starten met vijf leenrolstoelen zodat in het nieuwe jaar ook mensen die niet zo mobiel zijn Winkelhof kunnen bezoeken.

Incluzio Leiderdorp van start

De medewerkers van Incluzio hebben inmiddels hun intrek genomen in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

welzijnswerk n Sinds woensdag 2 januari hebben inwoners van Leiderdorp te maken met een nieuwe welzijnsorganisatie: Incluzio Leiderdorp.

Incluzio Leiderdorp bundelt de dienstverlening die in het verleden verspreid was over een aantal andere organisaties. Waar Leiderdorpers voorheen terecht konden bij onder andere het Sociaal Team, EVA, Vluchtelingenwerk, het Sociaal Cultureel Werk en Pluspunt, kunnen zij voortaan terecht bij Incluzio Leiderdorp. Veel verandert er daarmee niet in het nieuwe jaar: Incluzio waarborgt continuïteit van activiteiten en ondersteuning.

Incluzio Leiderdorp is er voor alle inwoners die net wat extra begeleiding in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Dat kan zijn omdat iemand extra zorg nodig heeft. Of omdat hij of zij ondersteuning kan gebruiken bij bijvoorbeeld het werk als mantelzorger, financiële zaken, opvoeden of zelfstandig wonen.

Na vier maanden van intensieve voorbereiding, gaat Incluzio van start. Het team deskundigen staat klaar voor alle Leiderdorpers. "Ik heb afgelopen maanden kennis gemaakt met veel inwoners en organisaties en ben onder de indruk van alle betrokkenheid en ideeën. Ik kijk er naar uit om te gaan samenwerken met zoveel enthousiaste professionals en betrokken inwoners", aldus Janine de Vries programmaleider van Incluzio Leiderdorp.

Professionals met verschillende expertise maken voortaan onderdeel uit van één team. Dat betekent dat er voor preventieve en algemene welzijnsvoorzieningen in Leiderdorp nu één 'voordeur' is: Incluzio. Dat moet ertoe leiden dat inwoners minder te maken hebben met verschillende organisaties en eerder passende oplossingen aangereikt krijgen.

De medewerkers hebben inmiddels hun intrek genomen op hun vaste locatie, De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Elke werkdag staan de deuren open tussen 9.00 en 17.00 uur. In de loop van het jaar komen er daarnaast ook nog op verschillende plekken inloopspreekuren.

Continuïteit

Veel van de bestaande activiteiten blijven normaal doorgang vinden. Ook de activiteiten die voorheen werden uitgevoerd onder de paraplu van stichting Pluspunt Leiderdorp keren in 2019 terug. Incluzio is blij dat vrijwilligers zich enthousiast willen blijven inzetten. De locatie van Pluspunt aan de Splinterlaan blijft ook in gebruik voor veel activiteiten. Datzelfde geldt voor jongerencentrum Dwars.

Ook de ondersteuning vanuit het Sociaal Team gaat onverminderd door. De meeste medewerkers van het Sociaal Team zijn overgegaan naar Incluzio Leiderdorp. Nagenoeg alle inwoners die in 2018 begeleiding kregen van het Sociaal Team behouden dus in 2019 hun vertrouwde gezicht. WMO-ondersteuning waarvoor een beschikking nodig is van de gemeente, zoals huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen en woonaanpassingen, kan worden aangevraagd via Incluzio Leiderdorp.

Meer informatie

Wie meer wil weten over Incluzio is van harte welkom op werkdagen in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Veel informatie is ook te vinden op de website www.incluzioleiderdorp.nl. Incluzio Leiderdorp is telefonische te bereiken via (071) 5413536 (het oude nummer van Pluspunt) en via e-mailadres leiderdorp@incluzio.nl.

Kerstkussen onder de maretak!

Als experiment groeit ook in de Leidse regio een maretak. Foto: Tineke Sommeling

Misschien hing er deze kerst ook bij u wel een bosje mistletoe in een deuropening, lonkend naar mensen die elkaar onder zijn takjes mochten komen kussen.

Dit gebruik is in de 18e eeuw uit Engeland overgewaaid. Maar hoe is het ontstaan?

De Nederlandse naam voor mistletoe is maretak. Het is een altijdgroene dwergstruik en half-parasiet die hier vooral in Limburg zijn geheimzinnige leven leidt, vaak in grote groengele bolvormige kluwens (soms een halve meter groot) groeiend op populieren. In winterse kale bomen vallen de struikjes het best op. Bij nadere beschouwing blijkt dat de maretak zich geniepig met zijn wortel bij zijn gastheer naar binnen heeft gewerkt en zo water en mineralen uit diens sapstroom aftapt. Omdat hij wel zelf zorgt voor de aanmaak van suikers en eiwitten uit zonlicht, is hij geen volledige parasiet, maar mag hij zich half-parasiet noemen.

Het oude woord 'mare' betekent 'kwade geest' (vergelijk 'nachtmerrie'). Maretak werd vroeger in stallen opgehangen om het vee te vrijwaren van boze geesten. Maar de maretak geeft ook een overgang aan. Dat kan een deuropening zijn, maar ook de jaarwisseling of de winter-wende.

En volgens de Germaanse/noordse mythologie werd de maretak door de godin Freya tot een symbool van liefde gemaakt. Veel wintergroene bomen en struiken worden in de overlevering gelinkt aan vruchtbaarheid. Zo ook de maretak. Liefde en vruchtbaarheid liggen dicht bij elkaar. Daarom kussen wij onder de maretak die boven een deuropening hangt in de periode waarin we zowel van jaar als seizoen wisselen!

De maretak moest met zijn geheimzinnige eigenschappen natuurlijk wel de aandacht trekken in kringen van priester-tovenaars. In de Klassieke oudheid al schrijft de Romeinse amateurwetenschapper Plinius de Oude (ca. 23-79) hoe het struikje, afgesneden met een gouden snoeimes, door Gallische druïden wordt gebruikt in allerlei vruchtbaarheidsrituelen. De bekendste van hen is natuurlijk Panoramix, de druïde uit de avonturen van Asterix de Galliër. Of de door hem met maretak bereide toverdrank iemand inderdaad beresterk kan maken zou ik niet testen. De plant is namelijk behoorlijk giftig. Maar kussen onder zijn bladeren kan geen kwaad!

De maretak bloeit in februari en wordt bestoven door vliegjes. Hij plant zich voort via kleverige, witte besjes die aan snoepende vogelsnavels blijven plakken en dan aan boomtakken weer worden afgeveegd. Doordat dit met enige kracht gebeurt ontstaat een wondje in de schors waarin een nieuwe maretak kan wortelen.

De naamgevers van de mistletoe hebben gezien hoe de zaden van gegeten besjes weer werden uitgepoept. Mistle of mistel is een oud woord voor 'mest'. De mistletoe groeit dan uit een zaadje dat is ingepakt in vogelpoep. Een ietwat prozaïsche achtergrond voor een romantisch gebeuren!

Tekst en foto's: Tineke Sommeling

Van Dam kondigt vertrek aan als voorzitter LOV

Didos van Dam. | Archieffoto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Door: Rutger Hondelink

nieuwjaarsreceptie n De Leiderdorpse Ondernemersvereniging had woensdag 2 januari de primeur met de eerste nieuwjaarsreceptie van Leiderdorp. LOV voorzitter Didos van Dam kondigde er zijn vertrek aan. Het is op dit moment nog niet bekend wie zijn opvolg(st)er wordt.

Van Dam is op dit moment bezig met zijn tweede termijn van drie jaar bij de LOV en blijft tot eind dit jaar aan als voorzitter. In een telefoongesprek licht hij later toe dat zijn werk als zelfstandig interim financieel directeur nu meer van hem vraagt dan voorheen. Hij is daarnaast ook een actieve vrijwilliger, onder andere als voorzitter van de Raad van Toezicht van kinderopvangorganisatie Floreokids en als bestuurslid bij de Oranjevereniging. De toegenomen belasting vraagt, volgens van Dam, om het maken van keuzes.

Alrijne weer in de zwarte cijfers

gezondheidszorg n De financiële positie van Alrijne Zorggroep ziet er weer rooskleurig uit. Om personeel mee te laten delen in deze positieve ontwikkeling, ontvangen alle medewerkers een cadeaubon van 100 euro.

Alrijne, dat in Leiderdorp een ziekenhuis en een verpleeghuis heeft, stond enkele jaren flink in het rood maar sluit in 2018 af in de plus. "Na de naweeën van de fusie en de operatiekamers van locatie Leiden die maandenlang buiten dienst waren in 2017, zien we sinds september 2017 een opgaande lijn. Doordat de zorgprocessen beter lopen, hebben we weer veel patiënten kunnen helpen." aldus Mark de Jong, lid raad van bestuur van Alrijne Zorggroep.

Alrije kan dankzij de goede financiële situatie blijven investeren, onder meer in de vernieuwing van het operatiecomplex in locatie Leiderdorp en de aanschaf van de MRI en CT scans.

Terugblik op staartje 2018

Wethouder Willem Joosten na zijn eerste ritje op de waterglijbaan. Foto: Johan Kranenburg

Het laatste Leiderdorps Weekblad met regulier nieuws verscheen op woensdag 19 december. De verslagen van de gebeurtenissen in Leiderdorp in het staartje van 2018 hebben we vanzelf-

sprekend wel gepubliceerd op onze website (www.leiderdorpsweekblad.nl) maar ze zijn nog niet in druk verschenen. Daarom hier alsnog een kleine selectie. (Foto's: J.P. Kranenburg)

Relatief rustige jaarwisseling

De jaarwisseling is in Leiderdorp relatief rustig verlopen. De politie moest achtmaal op pad voor jaarwisseling gerelateerde incidenten. Een jaar eerder was dat twaalf maal. Ook de brand-

weer had het rustiger dan vorig jaar. Toen moest tienmaal uitgerukt worden, nu waren er vier meldingen. Daaronder was wel een flinke voertuigbrand met ontploffing aan de Dennenschans.

Wethouder opent waterglijbaan

18,22 seconden. Zo lang deed de Leiderdorpse sportwethouder Willem Joosten (VVD) er donderdagochtend 27 december over om van de ruim 42 lange vernieuwde waterglijbaan in zwembad De Does af te roetsjen. Waarmee de nieuwe attractie meteen officieel geopend was.

De nieuwe glijbaan lijkt op het eerste gezicht op het oude, maar een ritje wordt een totaal andere ervaring. Dat dankzij instelbare licht- en geluidseffecten, een tijdmeting die aanmoedigt om glijrecords te breken en ingebouwde 'touch points' waarbij het de bedoeling is er zoveel mogelijk van aan te raken onderweg naar beneden. Bovendien is de glijbaan ook nog eens goed geïsoleerd en daarmee een stuk duurzamer dan de vorige.

Vrienden vervullen kerstwens

De Vrienden samen met Sven Vletter van het PC Hooftcollege (2e van links) en Vriend van de Vrienden Kees van Haasteren (4e van rechts). Foto: Johan Kranenburg

De leerlingen van het PC Hooftcollege in Leiderdorp, die kampen met problemen als autisme en angststoornissen, kunnen in het nieuwe jaar nieuwe spellen kopen die hen helpen bij het trainen van allerlei sociale vaardigheden. Deze kerstwens, die werd ingediend door leerlinge Lidewei uit de MAVO eindexamenklas, kan worden vervuld dankzij een gift van 500 euro van de Stichting Vrienden

van het Oude Dorp. De cheque werd zaterdag 22 december uitgereikt in café De Hollandsche Tuyn.

Bij diezelfde gelegenheid reikte voorzitter Fried de Rave van de Vrienden een beeldje uit aan de 'Vriend van de Vrienden', een blijk van waardering voor iemand die zich bijzonder inzet voor de stichting. Dit jaar werd Kees van Haasteren van Van Haasteren Motors BV zo in het zonnetje gezet.

Kerstnachtviering Houtkamp

Op het grote veld in park De Houtkamp kwamen op 24 december zo'n 1500 mensen samen om kerstliederen te zingen en naar de kerstboodschap te luisteren. Het was de vierde keer dat de Protestantse Gemeente Leiderdorp een laagdrempelige kerstavondviering voor het hele dorp organiseerde, waarbij het weer het voor de derde maal toeliet dit in de openlucht te doen. In de dienst spraken jongeren vredewensen uit. Muziekvereniging Tamarco begeleidde de samenzang en het optreden van een tienkoppig kerstkoor. Dominee Esther de Paauw verkondigde de kerstboodschap en burgemeester burgemeester Laila Driessen sprak over 'een lichtje zijn voor anderen'.

Cursus mantrazang en stiltewandeling

bezinning n In de vaak grauwe wintermaanden legt het Centrum voor Bezinning en Inspiratie juist nadruk op rust en bezinning. Zo organiseert het CBI vanaf donderdag 10 januari om de twee weken een cursus mantrazang in de Dorpskerk (Hoofdstraat 19), geleid door muziektherapeut Mariëtte Burm. Door mantra's te zingen komen de kracht van eenvoud, muziek, herhaling en stilte samen. De andere data zijn 24 januari, 7 en 21 februari (19.30 -21.00 uur). De kosten bedragen € 6,- per keer of bij voorinschrijving voor alle avonden € 20,-.

Daarnaast organiseert het CBI elke derde woensdag van de maand een zogeheten Stiltewandeling. De eerstvolgende 'stille tocht', in een rustig tempo ruim een uur genieten van het wandelen in harmonie, is woensdag 16 januari om 10 uur vanuit de Dorpskerk. Na afloop is napraten mogelijk onder het genot van een eenvoudige lunch. De kosten voor wandeling, lunch, koffie en thee zijn € 5,-.

Informatie en aanmelding: www.cbileiderdorp.nl

Karateka's doen examen

Jonge karateka's van Sportcentrum van Houdt demonstreren de technieken die ze hebben geleerd. | Foto: PR Foto: PR

Karate n Bij het Leiderdorpse sportcentrum van Houdt vonden de afgelopen weken karate examens plaats onder leiding van leraar Robin Zwaan. De karateka's vermaakten het publiek met stoot- en traptechnieken, weringen en kata's, De geslaagden zijn: groene slip - Swart, Tezerdi, Le Fèvre en Kemme; groene band - Loïs van Putten; half gele band - Pianelli, Roseleur, Gil Forza. en Sznapka; oranje slip - Luuk van der End, Barashi, Marcellus en Elkhouly; oranje band - Gil Biraud en DonnaTeerlink; bruine band - Sakthivel Ghandimathi.

Foto: PR
Foto: PR

De Spotvogels start 2019 met spetterend toernooi

badminton n BC De Spotvogels uit Leiderdorp luidde 2019 woensdag 2 januari in met een druk bezet Nieuwjaarstoernooi. Behalve deelnemers van De Spotvogels en zustervereniging BC Shuttlewoude uit Zoeterwoude waren voor het eerst ook badmintonners van BC de Merenwiek uit Leiden van de partij.

In de wedstrijden bepaalde kaartloting de teamsamenstelling. Na twee rondes werden de deelnemers opgesplitst in twee sterkteklassen zodat ze zoveel mogelijk tegen tegenstanders van hetzelfde niveau konden spelen.

De winnaar in de A-klasse was geen verrassing: Martijn Vonk speelde als vanouds en heeft zich ook niet ingehouden. Maar de grootste verrassing was wel de winnaar van de B-klasse: dit werd het jeugdlid Jasper van Veenendaal!

Op de foto de twee trotse winnaars, Martijn en Jasper.

Voorbereiden op marathons

hardlopen n In het kader van de voorbereiding op de Rotterdam marathon en de Leiden (halve) marathon stond zondag 6 januari een 10 km wedstrijd in het hardloopschema. Een grote groep afgevaardigden van de Leiderdorpse loopgroep VanDrielRunners nam deel aan de kleinschalige Meerhorstloop in Stompwijk, georganiseerd door de voetbalvereniging Stompwijk92. De VanDrielRunners namen deel aan de 5 km, 10 km en 15 km. De organisatie had een fraaie route uitgezet door de omliggende polder. Onder fraaie weersomstandigheden werden persoonlijke tijden verbeterd. Na afloop smaakte de erwtensoep voortreffelijk!

Op de foto alle deelnemende VanDrielRunners.

Zelf leren fermenteren

Workshop n Op maandagavond 14 januari kan in Activiteitencentrum Gading een workshop fermenteren gevolgd worden.

Fermenteren is niets anders dan eten gecontroleerd laten rotten met behulp van gisten, bacteriën, schimmels of enzymen. Zuurkool is bijvoorbeeld gefermenteerde witte kool en kaas is gefermenteerde melk. Er worden verschillende varianten van fermenteren besproken en meerdere varianten gemaakt, (groente en zuivelfermentatie).

Iedere deelnemer gaat naar huis met drie potten die thuis verder gaan fermenteren.

De workshop wordt gegeven in de Bakery van Gading aan de Griffioen 15 in Leiderdorp. De kosten zijn € 50,00 inclusief alle materialen. Mail of bel voor Meer informatie of aanmelden naar info@ansbosmangewichtsconsulente.nl of 06-55564319 (spreek eventueel voicemail in).

Schilderen met acrylverf

Cursus n De populaire cursus acrylverf schilderen op doek, bij de Crea Kwasten, van Buurtvereniging Zijlkwartier, start weer op woensdag 16 januari 2016.

Deelnemers leren kleuren mengen, composities maken, stillevens en landschappen en abstract schilderen, maar zijn natuurlijk ook vrij om kun eigen onderwerpen te kiezen.

De cursus van bestaat uit twaalf lessen op de woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Er wordt drie keer in de maand geschilderd.

Opgeven kan bij docente Annewil Broek, tel. (071) 5896430 of per e-mail buurthuis@zijlkwartier.nl. Via dit telefoonnummer en e-mailadres kan ook informatie aangevraagd worden over data en kosten.

Avondje Sterrewacht voor de jeugd

Artistís impressionvan de CHEOPS satelliet. | Afbeelding: ESA / ATG Medialab Foto: PR

n Uitleg over ruimtevaart en sterrenkunde

lezing n De Leidse Sterrenwacht is vrijdagavond 18 januari gereserveerd voor de jeugd. Jonge bezoekers krijgen dan uitleg over ruimteonderzoek en kunnen de telescopen in de sterrenwacht bekijken.

Een voorbeeld van het werk van Agnes van Galen. Foto: PR

Marcel Verhoef werkt bij de Europese ruimtevaart organisatie ESA in Noordwijk en hij komt verletten hoe satellieten precies gemaakt en getest worden. Als voorbeeld gebruikt hij de CHEOPS satelliet. Deze wetenschappelijke satelliet - een zeer nauwkeurige vliegende telescoop – wordt in oktober 2019 gelanceerd met een Sojuz raket vanaf de lanceerbasis in Kourou in Frans-Guyana om onderzoek te doen naar planeten die buiten ons eigen zonnestelsel ontdekt zijn, de zogenaamde exo-planeten.

Na de lezing volgt een rondleiding langs de telescopen van de oude sterrewacht. Als het weer het toelaat, kan dan naar maan, planeten of sterren gekeken worden.

De avond begint om 19.00 uur. De kosten zijn 4 euro per persoon (inclusief een kop koffie, thee of glas limonade). Geïnteresseerden moeten zich vooraf aanmelden via de website www.werkgroepleidsesterrewacht.nl.

Toneelworkshops voor volwassenen

Theaterplaats n Afgelopen najaar startte de Leiderdorpse jeugdtheaterschool Theaterplaats met toneelworkshops voor volwassenen. Wegens groot succes worden die in het nieuwe jaar geprolongeerd. De nieuwe serie workshops start op 14 januari en omvat zes maandagavonden van 20.00 tot 21.30 uur.

loskomen

De leeftijden van de deelnemers aan de eerste serie workshops varieerden van 34 tot 67 jaar. Een van de deelneemsters, Sylvia Sonnenberg uit Leiderdorp, doet in januari ook weer mee en is nog altijd enthousiast om te leren toneelspelen. Ze zegt: "Voordat ik meedeed met de toneelworkshops heb ik nooit geweten dat er zoveel verschillende personen in mij huizen en het is bijzonder om mee te maken dat je rol tot leven komt en om te ervaren hoe je door de toneellessen los kunt komen van je dagelijkse wereld."

Ervaring met toneelspelen is niet van belang voor deelname. De workshops worden gegeven door een professionele theaterdocent.

De workshops worden gegeven in de theaterstudio van de Willem de Zwijgerschool aan de Bernhardstraat 1 in Leiderdorp. De kosten bedragen 15 euro per avond. Aanmelden kan via info@theaterplaats.nl.

Vogelcursus leren kennen en herkennen

natuur n Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude e.o. organiseert in 2019 een vogelcursus voor beginners. De cursus bestaat uit vijf avonden en zes excursies. Voorkennis is niet vereist. De avonden zijn in het Het Anker aan de Chopinlaan 2 in Hazerswoude-Rijndijk Op de avonden komen allerlei vragen aan de orde, zoals: waarom zingen vogels eigenlijk, waarom trekken sommige soorten weg in de winter en andere niet, hoe komen ze aan hun naam, enz. De cursusdata zijn op de woensdagen 6 maart, 3 april, 4 september, 2 oktober en 20 november, de aanvang is steeds om 20.00 uur.

De excursies sluiten aan op de stof die tijdens de avonden is behandeld en vinden plaats op de zaterdagen 23 maart (ochtend) , 13 april (ochtend) , 18 mei (ochtend) , 7 september (hele dag) , 5 oktober (ochtend) en 7 december (hele dag).

De kosten bedragen € 50,- . Aanmelden per e-mail bij Ko Katsman: ko.katsman@ziggo.nl.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag, 17 januari, 14.00 uur

HAMPSTEAD

De voorstellingen in het Filmhuis zijn razend populair dus reserveren wordt aangeraden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

De Amerikaanse weduwe Emily Waters kan zich moeilijk focussen op de dingen die aandacht nodig hebben: haar appartement, haar financiën en zoon. Ondanks de hulp van haar goede vriendin Fiona, wil ze niet toegeven aan het feit dat ze door het leven zwerft.

Donderdag, 7 februari, 20.00 uur

THE 15:17 TO PARIS

Op 21 augustus 2015 was de wereld in de ban van een verijdelde terroristische aanslag op

Thalys-trein 9364 naar Parijs. Een aanslag die werd voorkomen door drie dappere Amerikanen.

Regisseur Clint Eastwood brengt de levens van deze drie in beeld.

Donderdag, 21 februari, 14.00 uur

ME BEFORE YOU

Louisa Clark woont in een afgelegen dorpje op het Engelse platteland. Zonder een duidelijke richting in haar leven, hopt de eigenzinnige creatieve 26-jarige van baan naar baan. Haar vrolijke voorkomen wordt op de proef gesteld als ze weer switcht van baan.

Donderdag, 7 maart, 20.00 uur

DARKEST HOUR

Slechts een paar dagen nadat hij premier van het Verenigd Koninkrijk is geworden, moet Winston Churchill meteen een van zijn zwaarste beproevingen doorstaan. Hij moet kiezen of hij met Duitsland over een vredesverdrag wil onderhandelen.

Donderdag, 21 maart, 14.00 uur

OTEZ-MOI D'UN DOUTE

Als de 45-jarige weduwnaar Erwan per ongeluk ontdekt dat de man die hem opgevoed heeft, niet zijn echte vader is, gaat hij op zoek naar zijn biologische vader. Zijn zoektocht brengt hem naar de zeventigjarige Joseph, een man die kort zijn moeder kende. Erwan valt voor zijn charme.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. Reserveren via: info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang: 7,50 p.p., donateurs: 5,00. Betaling: contant aan de zaal.

Bert Tieleman zingt liedjes van Jules de Corte

Nieuwjaarsconcert n Tijdens het door de ouderenbond KBO-PCOB afdeling Leiderdorp georganiseerde nieuwjaarsconcert op dinsdagmiddag 15 januari brengt Bert Tielemans een hommage aan Jules de Corte (1924-1996).

De Corte was liedschrijver, componist, zanger en dichter en werd in Nederland en België vooral bekend met liedjes als Ik zou wel eens willen weten, Hallo Koning Onbenul en Als je overmorgen oud bent.

Het concert wordt gehouden in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. De inloop is vanaf 14.00 uur, het concert begint om 14.30 uur.

Voor leden van de ouderenbond is de toegang gratis. Voor niet- leden kost deze middag € 5,-. Hierbij is koffie, thee en een drankje na afloop inbegrepen.

Indien mogelijk opgeven voor 12 januari bij Wim Rijsbergen, tel. (071) 5238917, Guy Maris, tel. (071) 3626845 of Marianne van der Bijl, tel. (071) 5897110.

Avond over Bob Marley

Benefiet n Liefhebbers van Bob Marley en reggae kunnen vrijdag 11 januari hun hart ophalen. Dan verzorgt Mike van der Linde, een van de grootste Bob Marley- en reggaekenners ter wereld, een avond over de artiest met de toepasselijke titel: 'Babylon By Bus: Bob Marley& The Wailers in Nederland'.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Leiderdorpse Wellhalo Foundation, die zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Oost-Gambia en wordt ondersteund door BplusC. De opbrengst gaat naar de Wellhalo Foundation.

Onderdeel van de avond is een boekpresentatie over het eerste en enige fotoboek over Bob Marley in Nederland, geschreven door Martijn Huisman met foto's van popfotograaf Gijsbert Hanekroot. Ook geven Mike van der Linde en Martijn Huisman een Multimediashow met zeldzame opnames. Verder is er een optreden van de reggaeband ZionGrooves uit Rotterdam.

De avond vindt plaats in het Leidse Muziekhuis, zaal Qbus, ingang Middelstegracht 123 in Leiden. De zaal gaat open vanaf 20.15 uur, aanvang 21.00 uur. De toegang is €15 per persoon. Kijk op www.wellhalo.com voor meer informatie.

Teken- en schilderlessen voor alle niveau's

atelier n Agnes van Galen geeft van 10 januari tot en met 11 april elke donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur teken- en schilderlessen in haar atelier op de buitengalerij van winkelcentrum Winkelhof. Er is plek voor nieuwe cursisten.

Iedere cursist werkt op zijn of haar eigen niveau. Er wordt gewerkt met potlood, acryl- of aquarelverf of olieverf (op waterbasis). De cursisten kiezen zelf het materiaal dat hen het beste ligt of uitdaagt.
De ruimte is goed bereikbaar voor rolstoelgebruikers.
Bel of mail voor aanmelden en informatie naar 06 20087155 of mail Agnes@Solcon.nl (onder vermelding van 'schilderen').

cultuur & uitgaan

Tienduizendste nieuwe klant voor podologiepraktijk Van Zijp

Podologen Wim en Mark van Zijp flankeren hun 10.000ste klant (met bloemen) en zijn vader. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Mijlpaal n Podologiepraktijk Van Zijp heeft 2018 afgesloten met een bijzondere mijlpaal. De allerlaatste klant van het afgelopen jaar was de tienduizendste nieuwe klant op de locatie aan de Splinterlaan in Leiderdorp.

Sinds 2010 hebben vader en zoon Wim en Mark van Zijp, hier en in Oegstgeest, hun podologiepraktijk. Het familiebedrijf is ooit begonnen door vader Wim. Hij werkt sinds 2000 als podoloog op diverse locaties in Leiden, Alphen aan den Rijn, Oegstgeest en Leiderdorp. Zijn zoon Mark begon in 2013 als podoloog, in hetzelfde jaar dat ook Audrey Berbee in de praktijk kwam werken.

De drie podologen hebben samen een brede ervaring met diverse klachten aan voeten, knieën en rug. Klanten kunnen in de praktijk terecht voor het aanmeten van steunzolen, op maat gemaakt voor sport-, wandel-, werk- en dagelijks schoeisel.

De steunzolen worden door de podologen zelf gemaakt in de werkplaats achterin de praktijk. Daardoor kunnen zij alle klanten op maat bedienen. Naast de steunzolen maken zij ook ortheses, hulpmiddelen voor de gewrichten of wervelkolom.

Iedere klant is even belangrijk, maar vader en zoon vonden de tienduizendste klant extra speciaal. De veertienjarige I.W. Brand bleek achteraf niet geheel onbekend. De jongen zelf was nog nooit bij podologiepraktijk Van Zijp geweest maar zijn ouders en oudere broer bleken wel al lange tijd vaste klant. "Echt fijn om te merken dat we er steeds nieuwe klanten bij krijgen door de goede ervaringen van andere klanten'', zeggen vader en zoon Van Zijp. "Sporters, ouderen, kinderen, we hopen voor iedereen iets te kunnen betekenen.''

MKB-Nederland zoekt ondernemers met een mening

onderzoek n In heel het land wordt deze weken onderzocht hoe 'ondernemersvriendelijk' Nederlandse gemeenten zijn. In de gemeente Leiderdorp worden nog enkele tientallen plaatselijke ondernemers gezocht die online een korte, volledig anonieme vragenlijst willen invullen.

De gemeente heeft baat bij een gezond bedrijfsleven, voor werkgelegenheid, lokale welvaart en een gevarieerd winkel- en dienstenaanbod. Verbetering van het lokale ondernemersklimaat is dan ook het belangrijkste doel van de verkiezing tot MKB-Vriendelijkste Gemeente van Nederland.

In deze verkiezing, die MKB-Nederland iedere twee jaar organiseert, spreken lokale ondernemers zich middels een tiental vragen uit over het mkb-beleid en de servicegerichtheid van hun gemeente.

In de gemeente Leiderdorp is het onderzoek op dit moment in volle gang, maar worden nog redelijk wat ondernemers gezocht die de vragen anoniem willen beantwoorden. Dat kan via de website www.mkbvriendelijkstegemeente.nl en duurt ongeveer drie minuten.

In maart 2019 worden voor de vijfde keer de winnaars binnen diverse categorieën bekendgemaakt. Bij de laatste editie was Rijssen-Holten de landelijke winnaar en was Apeldoorn de MKB-Vriendelijkste Stad.

Gratis advies voor ondernemers

klankbord n Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf kunnen op vrijdag 11 januari terecht in het Leids Handelshuis voor gratis en onafhankelijk advies van ervaren oud-ondernemers.

Adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord zijn daar van 14.00 uur tot 16.00 uur aanwezig.De vrijwillige en onbetaalde OKB adviseurs werken belangeloos en onafhankelijk. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of faillissementspreventie.

Het Leids Handelshuis is gevestigd aan de Stationsweg 26 – 28 in Leiden (boven de VVV). Kijk voor meer informatie op de website: www.ondernemersklankbord.nl.

Bloemenhof breidt uit

verbouwing n De klanten zullen hun ogen uitkijken, belooft eigenaar Pieter Straathof van Bloemenhof. De bloemenzaak in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof gaat vrijdag 11 januari weer open na een uitgebreide verbouwing.

"Op kerstavond hebben we de hele winkel leeggeruimd en na kerst is alles eruit gesloopt, behalve de vloer", vertelt de bloemist. "Het interieur wordt totaal vernieuwd en is straks helemaal van deze tijd." Bloemenhof krijgt er ook 20 vierkante meter ruimte bij waarmee het totaal op 170 vierkante meter komt. "Behoorlijk groot voor een bloemenzaak", weet Straathof.

De uitbreiding geeft Straathof de kans zijn assortiment uit te breiden. Daarbij wil hij vooral inspelen op nieuwe trends. Zoals de verkoop van losse bloemen voor zelf samen te stellen boeketten.

Op 11 en 12 januari viert Bloemenhof de heropening met "gigantische aanbiedingen, waar iedereen vrolijk van wordt", aldus Straathof.

Nieuw is dat de winkel straks ook elke zondag open is, van 12 tot 5 uur.

Job Buddy Leiderdorp is een lokaal

Foto: PR

initiatief van en door Leiderdorpse ondernemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden in Leiderdorp sneller aan een baan te helpen.

De drijvende krachten achter Job Buddy zijn Astrid Selier van Stimulanszz, die ook de coördinator is, en René van Giezen van Promo071.nl. Iedere maand praten zij u via deze rubriek bij over het project.

Voor 2019 heeft Job Buddy nieuwe plannen gemaakt, Astrid vertelt hierover.

Hallo 2019

Het vuurwerk is afgestoken, de oliebollen zijn weer op, de nieuwjaarsrecepties worden bezocht… 2019 is een feit. Stichting Job Buddy wenst u een fantastisch nieuw jaar!

Op 11 december 2018 organiseerde Job Buddy een sponsoravond in Area071. Tijdens deze avond zijn de plannen voor 2019 bekend gemaakt.

De afgelopen jaren was Job Buddy er met name voor de werkzoekenden, die een steuntje in de rug nodig hadden. In dit nieuwe jaar starten we met Job Buddy 2.0 en leggen we de focus meer op de ondernemers. Zonder overigens de werkzoekenden uit het oog te verliezen.

Als we naar de afgelopen jaren kijken, zien we dat de werkloosheid hoog was, er waren meer werkzoekenden dan vacatures. In deze periode hadden de werkzoekenden extra ondersteuning nodig. Hoe val je op bij een werkgever tussen de vele reacties die hij kreeg op een vacature? Vanuit welke persoonlijke kracht, competenties en levenservaring ga jij je als werkzoekende in de markt zetten? Wat is jouw Unique Selling Point? Hoe maak je je zichtbaar? Tijdens de sollicitaties trainingen van Job Buddy was en is dit een belangrijk onderdeel.

Ondertussen is de arbeidsmarkt volledig omgedraaid. De economie heeft te maken met een hoog- en laagconjunctuur en deze wisselen elkaar in de loop der jaren steeds af. Dit komt door de veranderingen in de hoogte van bestedingen van individuele burgers en bedrijven.

Bij een hoogconjunctuur groeit de economie meer dan gemiddeld. De arbeidsmarkt is krap en dus zijn er personeelstekorten en is de werkeloosheid laag. Bij een laagconjunctuur is de groei minder groot of is er zelf sprake van krimp. In deze periode zijn er meer werkzoekenden dan vacatures en is de werkloosheid hoog.

Stichting Job Buddy is een maatschappelijk betrokken organisatie en beweegt mee in deze golfbewegingen van de economie. Het is natuurlijk gemakkelijk om mooie slagingspercentages te presenteren als er meer vacatures zijn dan werkzoekenden.

Andere koers in 2019

Naast het blijven begeleiden van werkzoekenden (want er blijven altijd mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben bij hun zoektocht naar ander werk, er blijven altijd mensen die door een reorganisatie of door ziekte hun baan kwijtraken) gaan we meebewegen op de golven van de conjunctuur. In 2019 gaan we de ondernemers ondersteunen bij het vervullen van vacatures. We gaan verbindingen leggen tussen onze deelnemers maar ook met werkzoekenden die niet zijn aangesloten bij Job Buddy.

Maar hoe gaat Job Buddy dat doen?

De bedrijven die Job Buddy de afgelopen jaren hebben gesponsord, blijven betrokken in de vorm van een jaarabonnement op Job Buddy. Tijdens de avond op 11 december hebben zij als dank een cheque ter waarde van € 750 – ontvangen. Deze cheque kunnen zij eenmalig inleveren. Hiervoor gaat Job Buddy de werving voor één vacature organiseren.

Deze werving zal uitgebreider zijn dan de sponsors tot nu toe gewend waren. Job Buddy maakt een wervende vacaturetekst op en zet deze uit binnen de deelnemers maar Job Buddy gaat ook actief werven op social media en vacature sites. Op de achterkant van de cheque staat ook nog een korting van 50% voor de selectie van kandidaten.

Natuurlijk gaat Job Buddy ook nieuwe sponsors zoeken. De stads- en dorpsgrenzen gaat Job Buddy loslaten. Daardoor wordt Job Buddy ook bereikbaar voor werkzoekenden in andere gemeentes zoals Leiden.

Job Buddy gaat op zoek naar werkgevers die te maken hebben met personeelstekorten waar ze de werving- en selectiediensten voor kunnen leveren. Hiervoor sluiten zij een abonnement af. Zij kunnen tegen bijbetaling gebruik maken van werving voor een vacature maar ook voor het selecteren van kandidaten. Stichting Job Buddy begeeft zich bewust niet op de commerciële markt en rekent betaalbare prijzen voor deze diensten.

Doordat Job Buddy intensiever gaat samenwerken met haar sponsors worden verbindingen gerealiseerd die ertoe leiden dat vacatures sneller worden ingevuld en werkzoekenden sneller een baan vinden in de regio. Dat is een mooie win-win situatie waar we naar streven.

Wil je meer informatie over Job Buddy? Wil je weten wat Job Buddy voor jou kan betekenen? Kijk dan eens op de website www.jobbuddy.org of stuur een mail naar astrid@jobbuddy.org. Astrid neemt dan contact met je op.


ondernemers

Nieuws van Incluzio

Incluzio Leiderdorp is van start!

We zijn een nieuwe naam voor een groot aantal bekende activiteiten in Leiderdorp. Wat er nieuw aan is, is dat we al die activiteiten nu onder één naam en onder één dak uitvoeren. U kunt bij ons terecht voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en onderwijs. Ook hebben we medewerkers met een achtergrond in schuldhulpverlening, jongeren- en ouderenwerk, vluchtelingenwerk en mantelzorg. Daarnaast betrekken we tientallen vrijwilligers bij ons werk. En ondersteunen we inwoners die iets willen organiseren in hun eigen buurt.

Hiervoor kunt u bij ons terecht:

Meedoen - Beter de taal spreken en schrijven? Moeite om werk te vinden? Of graag wat meer sociale contacten?

Administratie en geld - Komt u niet altijd uit met uw geld aan het eind van de maand? Heeft u betalingsproblemen? Of dreigt er huisuitzetting?

Gezond leven en voelen - Een dierbare verloren, eenzaam of om een andere reden niet lekker in uw vel? Moeite om van drank en drugs af te blijven? Of toe aan een gezondere levensstijl?

Mantelzorgondersteuning - Uw handen vol aan de vrijwillige zorg voor een ander? Of de mantelzorg af en toe aan iemand anders overlaten?

Langer thuis wonen - Huishoudelijke hulp nodig zodat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen? Een aanpassing aan uw woning? Of een hulpmiddel?

Jongeren en talenten - Wil je graag aan de slag maar heb je geen diploma? Weten wat er voor jongeren te doen is in Leiderdorp?

Opvoeden en opgroeien - Heeft u vragen over uw opgroeiende kinderen? Heeft uw kind een lichamelijke of geestelijke beperking? Of gaat het op school niet zoals het hoort?

Veiligheid - Is het thuis niet veilig door misbruik of huiselijk geweld? Of heb je moeite om je veilig te voelen?

Algemene informatie Incluzio Leiderdorp

Locatie: De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Website: www.incluzioleiderdorp.nl.

Telefoon: (071) 5413536

E-mail: leiderdorp@incluzio.nl

Volgende week stellen we de sociaal werkers aan u voor. Zij vertellen wie ze zijn en wat ze doen.

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 13 januari. Doop van de Heer

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pater van Ulden. M.m.v. Dames- en Herenkoor

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 13 januari

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

15.00 uur: pastor S. Poppe, gehandicaptendienst.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Nieuw Apostolische kerk aan de Prinsenhof. | Foto: J.P. Kranenburg

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 13 januari

10.00 uur: leesdienst (H.C. 51).

16.30 uur: ds. W. Silfhout.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 13 januari, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

7 t/m 13 januari: De Schans Tandartsen (L. van de Ven), Lammenschansweg 15A, 2313 DH Leiden. tel. (071) 5142100.
14 t/m 20 januari: TP De Oude Singel Tandartsen (T. Revet), Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

19 januari: optreden shantykoor

Op zaterdagmiddag 19 januari bent u van harte welkom bij het gratis optreden van het shantykoor 't Schippertjeskoor op de Splinterlaan 156 te Leiderdorp.

Het optreden begint om 14.30 uur en vol=vol dus kom op tijd. De deur is open vanaf 14.00 uur. U betaalt alleen voor de consumptie.

Shantykoor 't Schippertjeskoor komt uit Warmond en heeft een repertoire van zeemanslieden en andere liederen. Vol enthousiasme brengen ze dit ten gehore. Dus kom vooral luisteren.

Dit optreden wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818 en Incluzio Leiderdorp.

Senioren Internetcafé

ít Schippertjeskoor. | Foto: PR Foto: PR

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl