Leiderdorps Weekblad

12 december 2018

Leiderdorps Weekblad 12 december 2018


Overweldigend concert FireChoir

Foto: J.P.K

De Leiderdorpse Scheppingskerk was zondagavond te klein om alle belangstellenden voor het gratis concert van het Amsterdam Gospel FireChoir te herbergen. Het publiek in de afgeladen volle kerkzaal genoot met volle teugen. De bijna honderd leden van het FireChoir, afkomstig uit circa veertig verschillenden landen, zetten hun toehoorders in vuur en vlam tijdens het black gospel Christmas concert. Het koor beschikt over uitstekende solisten waarvan zeker Bob Brussel, één van de dirigenten, genoemd moet worden. De kerstboodschap werd uitgedragen in liederen als 'Jesus is born', 'Changed by a Baby Boy' en een bijzondere uitvoering van 'Stille nacht'. Vooral na de pauze was het enthousiasme groot. Het publiek klapte en swingde mee in de kerkzaal, die voor deze avond was veranderd in een echte theaterzaal met prachtige geluids- en lichteffecten. | Foto: J.P. Kranenburg

Kerstafette

evenement n Van donderdag 13 tot en met zondag 16 december staat Leiderdorp in het teken van de Kerstafette. Vier dagen vol culturele en sportieve activiteiten in kerstsfeer voor alle leeftijden. Met onder meer een kerstmarkt, de Santa Run en optredens op verschillende plekken in het dorp. Zie voor hele programma de website kerstafette.nl.

Kerstmarkt, kerstconcerten en kersttoneel

MENSWORDINGLOCATIE n 'Ga terug naar de tekentafel'

Zodat alle kinderen kunnen meedoen

V.l.n.r. Marijke Menting (beleidsmedewerker gemeente), John van den Berg (bestuurslid Jeugdfonds), Linda Hogevorst (coödinator Jeugdfonds) en Angelique Beekhuizen (wethouder Leiderdorp). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Verlenging contract met Jeugdfonds

Leiderdorp verlengt contract met Jeugdfonds

V.l.n.r. Marijke Menting (beleidsmedewerker gemeente), John van den Berg (bestuurslid Jeugdfonds), Linda Hogervorst (coördinator Jeugdfonds) en Angelique Beekhuizen (wethouder Leiderdorp). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Participatie n De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Leiderdorp en het Jeugdfonds Sport & Cultuur is met een jaar verlengd. Donderdagmiddag 6 december zetten wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) en bestuurslid John van den Berg van het Jeugdfonds in het gemeentehuis hun handtekeningen onder het contract.

Door: Corrie van der Laan

Sinds februari 2015 kunnen inwoners van Leiderdorp gebruik maken van het Jeugdfonds. Dat is bedoeld om ervoor te zorgen dat ook kinderen en jongeren uit gezinnen die financieel erg krap zitten, kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Het fonds betaalt voor hen bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging of het lesgeld voor muziek- of toneelcursussen en kan ondersteuning geven bij de aanschaf van sportkleding of een muziekinstrument.

"Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans krijgen zich te ontwikkelen", zo legde wethouder Beekhuizen het belang van het fonds uit.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt onderdeel uit van het minimabeleid en ontvangt ieder jaar een bijdrage van de gemeente. Kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het minimumloon kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Jeugdfonds. Aanvragen moeten gedaan worden via een intermediair, bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener of jongerenwerker.

Het afgelopen jaar maakten honderd Leiderdorpse kinderen gebruik van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat aantal groeit elk jaar, vertelde Beekhuizen. Dat komt enerzijds door de stijging van het aantal gezinnen dat het moet doen met een minimuminkomen en anderzijds doordat het Jeugdfonds steeds bekender wordt.

'Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen'

Begin 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor vier jaar, tot eind 2018. Het contract is nu met slechts een jaar verlengd omdat Leiderdorp haar minimabeleid in de eerste helft van 2019 gaat evalueren. Er wordt dan gekeken naar de effectiviteit van alle maatregelen binnen het beleid.

'Rabobank blijft altijd dichtbij in Leiderdorp'

geruststelling n Klanten, zowel particulieren als ondernemers, hoeven zich absoluut geen zorgen te maken dat de Rabobank verdwijnt uit Leiderdorp. Dat zegt directeur Erik Versnel van Rabobank Leiden-Katwijk in reactie op een artikel dat verscheen in het Leiderdorps Weekblad van 5 december.

Door: Corrie van der Laan

In dat artikel werd gemeld dat de Rabobank bij winkelcentrum Santhorst over enige tijd de deuren gaat sluiten. Het veroorzaakte veel ongerustheid onder de klanten. Maar dat is helemaal niet nodig, verzekert Versnel. "De Rabobank blijft altijd dichtbij in Leiderdorp."

Wel is het zo dat de Rabobank elk half jaar het filiaal aan de Van Diepeningenlaan evalueert. "Het bankbezoek neemt enorm af dus dat houden we in de gaten", zegt Nadia Quichou, sinds jaar en dag het gezicht van de Leiderdorpse vestiging. "Maar in 2019 blijft dit kantoor in ieder geval open."

Mocht daarna toch besloten worden tot sluiting, dan wordt in ieder geval gezorgd dat Rabobankklanten op een andere plek in Leiderdorp terecht kunnen met vragen en om bankzaken te regelen. "En voor mensen die vanwege ziekte, ouderdom of lichamelijke kwalen niet naar ons toe kunnen komen, hebben we ook nu al mobiele adviseurs die kosteloos bij hen thuis langs gaan", stelt Versnel gerust.

Het opnemen of storten van geld in de buurt wordt zelfs nog wat makkelijker als de geldautomaten van Geldmaat worden ingevoerd. De drie grote banken, Rabobank, ABN AMRO en ING, werken hierin samen. De gele Geldmaten zullen met ingang van 2019 op steeds meer plekken te vinden zijn. Waarmee de zorg dat ondernemers een langere afstand moeten afleggen met het cash geld dat ze willen 'afstorten', die onlangs verwoord werd tijdens de netwerkbijeenkomst van de Leiderdorpse ondernemersvereniging, weggenomen wordt.

De Rabobank blijft ook maatschappelijk actief in Leiderdorp, benadrukt Versnel. "We sponsoren hier sportclubs en evenementen als het Doeshavenconcert en de Jaarmarkt. We hebben zelfs een team dat speciaal voor Leiderdorp kijkt hoe we bepaalde activiteiten kunnen ondersteunen. Ook leuk om te melden is dat dit jaar maar liefst zestien Leiderdorpse goede doelen genomineerd zijn voor het Rabobank Wensenfonds. De uitreiking van de cheques vindt plaats op 30 januari tijdens een klantenavond in de kantine van RCL."

Leiderdorps Weekblad rond de feestdagen

De Rabobank aan de van Diepeningenlaan in Leiderdorp. | Foto: PR Foto: Arno Massee

aankondiging n De laatste 'gewone' editie van het Leiderdorps Weekblad van 2018 ligt op woensdag 19 december bij u in de bus. Het Leiderdorps Weekblad van week 52 komt uit op maandag 24 december en staat helemaal in het teken van het jaaroverzicht 2018. Dat betekent dat er in deze editie geen ruimte is voor het reguliere nieuws. De eerste krant van 2019 ligt op woensdag 9 januari in de bus.

Cadeautje voor MEC op Vrijwilligersdag

V.l.n.r. Jacqueline Terlingen (penningmeester stichting MEC Leiderdorp), Esther Siebert (Rabobank), Bert van Eijk (parkbeheerder) en Wouter Gerstel (voorzitter stichting MEC Leiderdorp). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

afsluiting n Op vrijdag 7 december, de Nationale Vrijwillligersdag, kwamen de medewerkers en vrijwilligers van het Milieu Educatief Centrum (MEC) en de Houtkamp samen om het jaar af te sluiten. Gezellig samen borrelen en Syrische hapjes eten om te vieren dat zij dit jaar voor veel bewoners uit Leiderdorp, in het bijzonder de kinderen, een stukje natuurbeleving hebben mogen verzorgen. De vrijwilligers doen dit onder andere door activiteiten te begeleiden en de dieren van de kinderboerderij te verzorgen. Een deel van de vrijwilligers is actief via IVN natuureducatie. Buiten de ondersteuning voor het MEC organiseren zij bijvoorbeeld ook natuurwandelingen in de regio.

Cheque van Rabobank

Niet alleen medewerkers en vrijwilligers waren aanwezig bij deze bijeenkomst, ook de Leiderdorpse Esther Siebert kwam langs om namens de Rabobank Leiden-Katwijk een cheque uit te reiken. Esther maakt regelmatig een ommetje in het park De Houtkamp, ze vindt het waardevol dat dit kan in een mooi park zo dichtbij huis. Toen de mogelijkheid voorbij kwam bij de Rabobank om in haar eigen dorp een initiatief te kunnen sponsoren, heeft ze meteen contact opgenomen met het MEC. Zij herkent in de werkwijze van het MEC en de kinderboerderij de belofte die de Rabobank vorig jaar maakte: 'Growing a better world together'. De cheque van 250 euro zal worden besteed aan het vernieuwen van het lesaanbod op de kinderboerderij.

Marieke Weishaupt van het MEC is dankbaar voor dit soort donaties. "Zo kunnen we bovenop het basisaanbod, dat gefinancierd wordt door de gemeente, net dat beetje extra bieden." Ook geeft zij aan dat op deze manier de natuur- en duurzaamheidseducatie in Leiderdorp echt van iedereen is. Ze zou graag in contact komen met andere sponsoren in de regio. Dus wilt u bijdragen aan een duurzamer Leiderdorp, neem dan vooral contact op met Marieke (m.weishaupt@leiderdorp.nl)

Omdat het MEC en de kinderboerderij graag hun openingstijden en bereik willen vergroten zijn zij opzoek naar meer vrijwilligers. Lijkt het u leuk om lessen op de kinderboerderij te geven, te ondersteunen bij de verbouwing van het MEC of om mee te helpen een inspirerende buitenomgeving te maken? Kijk dan vooral even op www.natuureducatie.nl.

Tekst: Marieke van Leeuwen

'Ga terug naar de tekentafel'

politiek n Een grote meerderheid van de Leiderdorpse gemeenteraad vindt dat er woningen gebouwd mogen worden op de hoek van het Heelblaadjespad en de Gallaslaan, waar nu nog het voormalig kerkgebouw De Menswording staat. Met uitzondering van CDA en ChristenUnie-SGP zijn alle fracties bereid akkoord te gaan met een verandering van de bestemming van het terrein van 'maatschappelijk' naar 'wonen'. Maar het schetsplan voor het appartementengebouw dat projectontwikkelaar Pluis Participatie Groep BV vorige maand presenteerde, krijgt de handen niet op elkaar. Daar kleven teveel bezwaren aan, met name als het gaat om de verkeersveiligheid in de buurt en de privacy voor omwonenden. Dat bleek maandagavond 10 december bij de bespreking van plan in het Politiek Forum.

Al eerder lieten omwonenden weten niet blij te zijn met het schetsplan voor een gebouw van deels vier bouwlagen hoog met 21 appartementen. Maandag legden insprekers Arnold Masselink en Francois du Plessis nog eens uit waarom dit plan wat hen betreft van tafel moet. Masselink vroeg vooral aandacht voor het verlies aan licht en zon voor de woningen aan de overkant van de Gallaslaan en het Heelblaadjespad. Daarnaast wees hij op het verlies aan privacy. "Je wilt niet dat iemand vanaf het penthouse tot en met de tweede verdieping bij je naar binnen kan kijken." Hij vroeg de politici de maximale bouw- en goothoogte in het bestemmingsplan beslist niet te verruimen. Du Plessis hamerde op de verwachte problemen voor de veiligheid als straks een flink deel van het pleintje voor De Menswording gebruikt wordt voor parkeerplaatsen. Daardoor wordt de doorgang vanaf het Heelblaadjespad, een zeer druk gebruikt fiets- en voetpad, naar de Gallaslaan erg krap wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Hij werd gesteund door Hans van Dijk van de medezeggenschapsraad van basisschool Elckerlyc, die zorgen uitte over de veiligheid van de vele scholieren die het fietspad gebruiken.

Oud-CDA-raadslid Ria van Diepen brak een lans voor behoud van de maatschappelijke bestemming van De Menswording. Zij wees erop dat in de wijken Voorhof en Binnenhof heel veel ouderen wonen en dat schrikbarend veel Leiderdorpse ouderen eenzaam zijn. Voor hen zou het geweldig zijn als De Mens-

Raadsmeerderheid voor woningbouw op Menswordinglocatie maar kritisch over schetsplan

wording een gemeenschapsgebouw wordt, waar ze laagdrempelig terecht kunnen.

Maar er waren niet alleen negatieve geluiden. Buurtbewoner Paul Lucardi liet weten juist positief te staan tegenover de bouw van appartementen. Als zeventiger zou hij er graag een kopen, zodat hij in zijn wijk comfortabel gelijkvloers kan wonen. Waarbij zijn eengezinswoning weer vrij komt voor een gezin.

Duidelijk was maandag dat woningbouw op de Menswordinglocatie er gaat komen. Alleen CDA en CU-SGP voeren nog een achtergrondgevecht. Er zijn initiatieven om De Menswording te blijven gebruiken als maatschappelijk gebouw en die moeten een eerlijke kans krijgen, zo bepleitten Leander Tramper (CU-SGP) en Mirjam van der Stelt (CDA). Wat LPL, D66, VVD GroenLinks en PvdA betreft, is dat een gepasseerd station. Als je de polders groen wilt houden maar wel tegemoet wil komen aan de enorme vraag voor woningen, heb je geen andere keus dan te bouwen op plekken die vrijkomen in de bebouwde kom, vinden zij.

Wel zijn er nog flink wat hordes te nemen. LPL en PvdA vinden het gebouw dat Projectontwikkelaar Pluis nu voor ogen heeft veel te massaal en alle partijen willen dat de problemen rond het parkeren, de verkeersveiligheid en de privacy voor de omwonenden worden opgelost. "Overleg met de buurt, ga terug naar de tekentafel, verras ons en maak woningbouw op deze locatie mogelijk", gaf LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg mee aan Pluis.

Bijzondere lezingen bij de LVU

educatie n In de laatste weken van dit jaar biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) nog twee bijzondere lezingen:

Bachs Weihnachtsoratorium

Wat is de kerstperiode zonder het Weihnachtsoratorium van Bach? Aukelien van Hoytema geeft uitleg over het feestelijke Weihnachtsoratorium, waarin Bach in zes delen, voor de zes officiële feestdagen, van Eerste Kerstdag tot Driekoningen, de geboorte van Christus viert in een schitterend op elkaar afgestemd geheel.

Woensdag 19 december, 20.00 – 21.30 uur.

Archeologische vondsten

De archeologische opgravingen in Leiderdorp, de laatste in 2013 op het Samsonveldje, leverden vooral vondsten op uit de vroege Middeleeuwen. In samenwerking met het Leiderdorps Museum organiseert de LVU drie lezingen, waarin de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam ingaan op die vondsten en hun betekenis.

De eerste lezing, 'Nieuw licht op het vroegmiddeleeuwse Leithon' door Arno Verhoeven, biedt een inleiding op de tentoonstelling die het Leiderdorps Museum na de voorjaarsvakantie van 2019 organiseert. Deze lezing is woensdag 19 december van 19.30 tot 21.00 uur. De twee andere lezingen zijn op woensdag 30 januari en woensdag 13 maart 2019. Aanmelden kan voor de eerste lezing, of voor alle drie samen.

LVU-programma voorjaar 2019

Het team van de LVU legt op dit moment de laatste hand aan het programma voor het voorjaar 2019. Komend weekend maakt de LVU via de website bekend welke lezingen, workshops en cursussen in het voorjaar op het programma staan. Ook wordt een programmabrochure verspreid onder de cursisten en belangstellenden. Wie deze ook wil ontvangen kan zich melden bij de LVU.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Van Diepeningenlaan 110 (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

De lichtjes gaan weer aan in het Oude Dorp

samenzang n De Vrienden van het Oude Dorp bieden ook dit jaar weer Leiderdorp een grote kerstboom aan. Zaterdag 15 december om 17.00 uur gaan de lichtjes aan in de ruim zes meter hoge boom bij de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. Daarna worden met met alle aanwezigen kerstliedjes gezongen.

"Dit is voor ons altijd een mooie afsluiting van onze activiteiten in een jaar," zegt voorzitter Fried de Rave. "We schenken ook gluhwein en warme chocolademelk en het sluit mooi aan bij de gezellige Kerstmarkt die door de Kerk zelf op vrijdag en zaterdag wordt georganiseerd. Wanneer mensen dat willen kunnen ze dit jaar aansluitend een eenvoudig hapje eten in de Kerk."

Ook dit jaar kunnen verenigingen en particulieren weer hun kerstwens indienen. De Stichting Vrienden van het Oude Dorp heeft een bedrag van 500 euro beschikbaar voor een mooie wens voor Leiderdorp. "Samen met onze sponsors geven wij graag iets terug aan ons dorp. Een boom en een mooi bedrag voor een activiteit," aldus de voorzitter.

Kerstwensen kunnen tot vrijdag 21 december worden ingediend via info@oudedorp.nl of afgegeven aan de bar van De Hollandsche Tuyn. Zie ook de advertentie op de achterpagina van deze krant.

Op zaterdagmiddag 22 december maakt het bestuur van de 'Vrienden' de winnaar bekend in De Hollandsche Tuyn.

Herdenkingsconcert leverde € 2.000 op voor jongerenhospice Xenia

V.l.n.r. Nico Soek van Arum, Jacqueline Bouts van Xenia, Mariëtte Keppel van Xenia en Kees van Pernis van Vox Humana. | Foto: J.P. Kranenburg

cheque n Rond het herdenkingsconcert dat Arum Uitvaartzorg uit Leiderdorp op 11 november organiseerde in de Scheppingskerk, werd geld ingezameld voor jongerenhospice Xenia in Leiden. Vrijdag 7 december kwamen Nico Soek en Mariëtte Keppel van Arum en Kees van Pernis van mannenkoor Vox Humana, dat optrad tijdens het concert, naar Xenia om een cheque met de opbrengst te overhandigen. Jacqueline Bouts, oprichter en directeur van het jongerenhospice, mocht het prachtige bedrag van 2.000 euro in ontvangst nemen.

Het was op 11 november alweer de zesde keer dat Arum Uitvaartzorg het herdenkingsconcert voor iedereen die dierbare verloren heeft organiseerde, maar de eerste keer dat dit werd gecombineerd met een inzameling voor het goede doel. Het Leidse hospice Xenia, bedoeld voor jongeren en jong volwassenen van 18 tot 35 jaar, is niet toevallig gekozen, vertelde Nico Soek. "Drie jaar geleden hebben we de uitvaart verzorgd van Sander Tichler. Hij overleed op 5 december 2015, pas 22 jaar oud, aan botkanker. Sander was vanaf het begin betrokken bij de oprichting van Xenia was ook ambassadeur van het jongerenhospice." "Wij waren enorm onder de indruk van Sanders geschiedenis en van zijn inzet voor Xenia en wilden het hospice graag steunen", vult Mariëtte Keppel aan. "Bij het concert waren ook de ouders en familie van Sander aanwezig."

Jongerenhospice Xenia. | Foto: PR Foto: Carin van der Spijk

Afhankelijk van giften

Jacqueline Bouts was blij met de geldelijke ondersteuning want Xenia is voor het overgrote deel van de exploitatiekosten afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Het hospice krijgt namelijk maar beperkt subsidie. Veel van de ongeneeslijk zieke jongeren en jongvolwassenen die een tijd in Xenia verblijven, sterven uiteindelijk toch thuis bij hun ouders of gezin. En de regelgeving zit zo in elkaar dat het hospice dan voor hen geen geld krijgt, legde ze uit.

Er is wel hoop dat dit in de toekomst verandert, vertelde Bouts. "Deze maand hebben we overleg met het ministerie over mogelijkheden voor een meer structurele subsidie. Als de financiering beter geregeld is, komen er wellicht nog meer hospices voor jongeren en jongvolwassenen; wij zijn nog altijd de enige in het land en er is duidelijk een grote behoefte aan."

INGEZONDEN BRIEF PLUSPUNT

De Meerburgermolen in de Munnikkenpolder. | Foto: PR

Beste Leiderdorper,

Nadat medewerkers en vrijwilligers van Pluspunt, en daarvoor Gecoördineerd Ouderenwerk, zich bijna 30 jaar met hart en ziel hebben ingezet voor de (oudere) inwoners van Leiderdorp, valt nu definitief het doek. De blijken van ongeloof dat Pluspunt verdwijnt en de vele warme woorden van steun en waardering voor ons werk, die we de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen, koesteren we.

We hebben ons werk altijd met heel veel plezier gedaan. Samen met de vele vrijwilligers hebben we ons sterk gemaakt voor iets waar we in geloven: het welzijn van de (oudere) inwoner van Leiderdorp. Dit heeft ons steeds opnieuw geïnspireerd en energie gegeven. We kijken terug op mooie jaren, gevuld met waardevol werk en betekenisvolle contacten. De persoonlijke, ontroerende, bijzondere en soms ook verdrietige verhalen die velen van u met ons hebben gedeeld, hebben we ervaren als een blijk van het vertrouwen dat u in ons heeft gehad. We nemen met pijn in ons hart maar met een tevreden gevoel afscheid van Pluspunt en van u.

Een aantal medewerkers en naar verwachting veel vrijwilligers van Pluspunt ziet u in 2019 terug bij Incluzio. Zij zullen zich ook daar met betrokkenheid en enthousiasme blijven inzetten voor Leiderdorp en haar inwoners. Wij wensen hen en alle overige mensen bij Incluzio Leiderdorp veel succes met hun werk.

Tot en met 15 december is Pluspunt bereikbaar zoals u van ons gewend bent. Daarna is Pluspunt gesloten. De laatste weken van dit jaar zijn we bezig met afronden van ons werk en het leegruimen van het kantoor.

We wensen u een fantastisch 2019.

Tot ziens,

Ada, Gwendolyn, Marijke, Mirjam, Monique, Rineke en Willeke van Stichting Pluspunt

Oogjes dicht en snaveltjes toe

Een kauw drinkt koffiemelk op een terras. Foto: Ada Verwoerd

Er is een klein kauwtje in Leiderdorp en zijn naam is Kareltje. Hij is een mooie vent met een knap zwart pak, een grijze nek en prachtige lichtblauwe ogen die nieuwsgierig de wereld in kijken.

Hij is dit jaar geboren in een oude boom in de Houtkamp. Zijn ouders hadden veel moeite moeten doen om aan deze mooie woning te komen die eerder van een spechtenfamilie was. Er gaan zelfs geruchten dat een ver familielid de schoorsteen is uitgegooid waar hij een nest had gebouwd dat een waar architectonisch hoogstandje was. Er is veel concurrentie op de woningmarkt, en deze wordt vooral de laatste jaren verziekt door de dominant aanwezige halsbandparkieten die op dezelfde woningen azen.

Kareltje heeft een broertje en twee zusjes en heel veel familie die allemaal in de buurt wonen. Dat is best wel gezellig. Hij gaat vaak op pad met een paar neven om wat te keten. Vooral een beetje rondhangen op een terrasje, want daar is altijd wel iets lekkers te scoren. Naast wat insecten, slakken of bessen gaat een patatje of broodje er ook prima in. Die vogelvoederplankjes zijn ook een super uitvinding. Het eten ligt daar voor het oprapen en die andere vogels zoals Pietje Pimpelmees en Ronald Roodborst jaagt hij gewoon weg. Alleen die lekkere vetbollen aan een touwtje vergen wat inventiviteit, maar die kunst van omhoog hengelen en je poot op het touwtje zetten heeft hij inmiddels afgekeken van een wijze oudere kauw.

Het is wel jammer dat de mensen hem telkens wegjagen van de voederplank. Ze vinden hem groot, brutaal en luidruchtig. Ze moesten eens weten hoe sociaal en intelligent hij is en als het voorjaar is gaat hij ook oefenen met zachtjes zingen. Als hij in nood is hoeft hij maar te roepen en alle familieleden komen hem helpen, waar vind je dat nog meer? Zijn voorouders werden nog torenkraai genoemd, omdat ze vaak in torens en andere gebouwen nestelden, maar die leuke woningen zijn bijna allemaal verdwenen. Nu worden ze kauw genoemd want als ze naar elkaar roepen klinkt dat als kaw-kaw.

Slaapbomen

Aan het einde van de middag als het gaat schemeren zoeken alle families elkaar weer op. Voordat er wordt neergestreken in de vaste slaapbomen aan de Voorhoflaan wordt er soms eerst een mooi ballet in de lucht opgevoerd. Je hoort ze al van verre. Het aansluiten bij een slaapgroep is een rumoerige bezigheid. Uiteindelijk strijken ze neer in hun favoriete boom, die weer beconcurreerd wordt door de halsbandparkieten die daar ook hun slaapfeestje willen geven. Dan blijft het nog lang onrustig. Er is een duidelijke pikorde, de kauwen die hoog in rang staan mogen de veiligste plek midden in de groep. Eindelijk wordt het stil. "Oogjes dicht en snaveltjes toe, slaap lekker!"

Tekst en foto: Ada van der Aar

Met IVN-gidsen de Munnikkenpolder in

Natuur n Op zondag 16 december gaan IVN gidsen weer de Munnikkenpolder in. Alle belangstellenden zijn welkom met hen mee te fietsen en wandelen.

Gewoonlijk komt in deze tijd de natuur tot rust, maar hoe is dat nu na deze warme herfst en zomer? Op de eenden kan gerekend worden, welke en hoeveel blijft een verrassing. Er staan nog steeds planten in bloei. Tijdens de excursie zal aan beide aspecten aandacht worden besteed. Ook wordt de oeverzwaluwwand bezocht. De zwaluwen zijn naar het zuiden, daarom wordt er niets verstoord.

Wie mee wil, moet zaterdag 22 september om 14.50 uur onderaan de fiets- en voetgangersbrug over de A4 in de polder zijn. Die plek is bereikbaar via de Boomgaardlaan, via de fiets- en wandelbrug over de A4 (opgang schuin tegenover het gemeentehuis) of via het Boomgaardpad (betonnen fiets- en wandelpad dat onder de A4 door loopt, bereikbaar vanaf de Persant Snoepweg).

De excursie start om 15.00 uur en wordt deels fietsend gedaan. Wie te voet is, kan zich steeds lopend bij de groep voegen. Hou er rekening mee dat het in de polder drassig is en altijd kouder met meer wind dan in het dorp. Een kijker en/of een vogelboek en eventueel een paraplu zijn handig. Aanmelden is niet noodzakelijk. Voor meer informatie: maddyvanholland@ziggo.nl.

Gouden echtpaar Verberg-Haamke geniet volop van het leven

Burgemeester Driessen (links) kwam het gouden paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Huwelijksjubileum n Hij stond achter de bar in het Leidse partycentrum Antonius Clubhuis, zij was daar op een feest van de NS, de werkgever van haar vader. Zo zagen Pim Verberg en Marijke Haamke elkaar in 1965 voor de eerste keer. Zij was pas 15, hij tien jaar ouder maar het klikte meteen. Ze hebben elkaar nooit meer losgelaten en stapten op 9 december 1968 in het huwelijksbootje. Vorige week maandag kwam burgemeester Laila Driessen het paar, dat sinds enkele jaren in Leiderdorp woont, namens de gemeente feliciteren met hun gouden huwelijksjubileum.

Door: Corrie van der Laan

Marijke en Pim Verberg-Haamke op hun huwelijksdag, 9 december 1968. Foto: PR

Pim en Marijke Verberg zijn allebei geboren en getogen Leidenaren. Zijn vader had een café op de Herenstraat dus hij heeft het werken in de horeca met de paplepel meegekregen. Zijn droom was altijd om een eigen zaak te beginnen. Hij deed een koksopleiding, haalde na zijn militaire dienst zijn vestigingsdiploma en werkte daarnaast veel als kelner om ook die kant van het werk goed onder de knie te krijgen.

Mevrouw Verberg heeft vanwege gezondheidsproblemen alleen de lagere school doorlopen en ging daarna aan de slag bij het Chinese restaurant van de familie Fu. Enkele jaren later nam ze een baan aan in de huishouding bij een Leidse professor.

Meteen de dag na die eerste ontmoeting gingen ze samen naar de bioscoop en daarop volgden vele afspraakjes. "Mijn moeder was het er eigenlijk niet mee eens, maar ik heb het volgehouden', lacht mevrouw Verberg. "Toen een buurvrouw op een dag zei 'Wat heb jij een leuke vriend!', wist ik dat het goed zou komen."

Ze hadden al enige tijd verkering toen mijnheer Verberg ontdekte dat op het 5 Meiplein in Leiden een cafetaria te huur stond. Samen zijn ze daar hun eigen bedrijf gestart en het was meteen een succes. Wel was het keihard en heel veel uren werken. "Hij bracht me 's nachts om 3 uur thuis en stond 's ochtends stond hij om half 9 weer voor de deur", kijkt mevrouw Verberg terug. "Toen vroeg mijn moeder: 'Waarom gaan jullie niet trouwen?' Dat hebben we gedaan en we zijn nog steeds gelukkig samen."

Het was een prachtige trouwdag met de kerkelijke inzegening in de Petruskerk en het burgelijk jawoord in het stadhuis van Leiden. Er waren ruim twintig daggasten en meer dan honderd genodigden op het feest waarvoor ze zelf de catering hadden verzorgd.

De eerste vier jaar van hun huwelijk woonden ze in de bedrijfswoning boven de zaak. Daarna kochten ze het ouderlijk huis van mijnheer Verberg aan de Franchimontlaan in de Leidse Professorenwijk waar ze 42 jaar hebben gewoond.

Ze kregen vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Omdat ze allebei in de zaak werkten, waren ze dolblij met de hulp van de oma en tante van mevrouw Verburg die vaak oppasten.

Ondanks de vliegende start van hun cafetaria hebben ze moeilijke tijden gehad. In 1980, toen de rente plotseling torenhoog werd, hadden ze grote problemen om de eindjes aan elkaar te knopen. "Ik haalde in die tijd overgooiertjes voor mijn dochters bij C en A, die maakte ik na en bracht ze terug. Dan waren ze voor een paar gulden toch leuk gekleed", herinnert mevrouw Verberg zich.

Maar al die tijd hebben ze het kruisertje van zeven meter, dat ze een jaar of twee na hun huwelijk kochten, gehouden. "We konden jarenlang niet echt met vakantie door de zaak en waren ook in het weekend open. Alleen op maandag waren we vrij. Het was dan heerlijk een dagje te gaan varen met de kinderen. Toen die in de schoolgaande leeftijd kwamen, hebben we tot verdriet van veel klanten besloten om toch te sluiten op zondag", vertelt mijnheer Verburg.

Toen hij 63 was, hebben ze de zaak verkocht. "Konden we eindelijk wat vrije tijd inhalen", zegt de gouden bruidegom. Enkele jaren eerder hadden ze een huis in Spanje gekocht waar ze een hoop van die vrije tijd doorbrachten en waar ze nog steeds vaak te vinden zijn.

Enkele jaren geleden gingen ze op zoek naar een comfortabelere woning, zonder trappen. Bij voorkeur in Leiderdorp waar hun twee dochters wonen. Tot hun geluk vonden ze in 2015 een fraaie, ruime flat aan de Poldertocht waar ze het enorm naar hun zin hebben. "Eindelijk een grote woonkamer", zegt mevrouw Verberg enthousiast. Ze genieten volop van het leven en van hun kinderen en zes, binnenkort zeven, kleinkinderen.

Hun gouden bruilofstfeest hebben ze gegeven in een restaurant aan het Vennemeer. Een heel bewuste locatiekeuze. "We gingen met de boot ook vaak naar het Vennemeer en hebben daar heel wat mooie dagen doorgebracht.

Incluzio Leiderdorp neemt intrek in De Sterrentuin

welzijn n Met ingang van januari 2019 is Incluzio Leiderdorp te vinden in De Sterrentuin. Dit wordt de hoofdlocatie voor de nieuwe welzijnsorganisatie in Leiderdorp. Op de plek waar tot februari dit jaar tweedehandsspeelgoedwinkel 't Winkeltje was gevestigd, komt een balie waar iedereen dagelijks terecht kan. Daarnaast gaat Incluzio werken met inloopspreekuren op meerdere plekken in de gemeente.

Incluzio gaat zich inzetten voor alle inwoners in Leiderdorp met een hulpvraag en voor Leiderdorpers die zelf initiatieven willen ontplooien die bijdragen aan het welzijn van andere inwoners. Inwoners zijn vanaf 2 januari van harte welkom aan de balie in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110.

Naast de vaste locatie aan De Sterrentuin komen er op verschillende plaatsen in Leiderdorp inloopspreekuren. Bijvoorbeeld bij 't Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan 4, bij de locatie aan de Karolusgulden 32 waar het Sociaal Team nu ook al spreekuren draait en bij de huidige ruimte van Pluspunt aan de Splinterlaan 156. Op die manier wil Incluzio voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn.

Dwars en Splinterlaan

Op dit moment vinden er regelmatig activiteiten plaats in gebouw Dwars in De Bloemerd en in de locatie van Pluspunt aan de Splinterlaan. Incluzio Leiderdorp blijft gebruik maken van deze locaties voor activiteiten.

Activiteitenagenda

Op een later moment in december maakt Incluzio de activiteitenagenda bekend. Houd voor meer informatie de huis-aan-huisbladen in de gaten. Ook kunt u vanaf de laatste week van december alle informatie vinden op de website: www.incluzioleiderdorp.nl.

Al 37 jaar oliebollen van Bert de Jongh

Bert de Jongh (met oliebollen) en zijn medewerker voor de gebakkraam die nog tot en met oudejaarsdag bij winkelcentrum Santhorst staat. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

gebakkraam n Het hoort er bij in november en december. Al voor het 37ste jaar staat De Jongh's Gebakkraam bij winkelcentrum Santhorst in Leiderdorp. Bert de Jongh senior is er ooit mee begonnen, zijn zoon Bert heeft het stokje 21 jaar geleden overgenomen.

Ieder jaar vanaf 1 november tot en met 31 december weet heel Leiderdorp de rijdende gebakkraam te vinden voor oliebollen, appelflappen, Berliner bollen en meer van dat soort heerlijkheden. "Leiderdorpers houden van snoepen", zo weet Bert de Jongh inmiddels. Zijn kraam is dit jaar voor het eerst zeven dagen per week geopend, dus ook op zondag. Het hoogtepunt van de verkoop ligt natuurlijk op oudejaarsdag. Bestellen kan niet bij De Jongh's Gebakkraam, maar dat is ook niet nodig, verzekert Bert. "We beginnen in de nacht van 30 op 31 december met bakken en gaan daar non-stop mee door tot zeker 4 uur 's middags."

Repair Café bij Gading

repareren n Woensdagmiddag 19 december vindt weer een Repair Café plaats bij Gading aan Griffioen 15.

Bij het Repair Café staan reparatie-experts klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Ook voor reparaties aan rollators en rolstoelen is dit de goede plek. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig.

Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis. Wie iets van zijn waardering wil uitdrukken, kan een vrijwillige bijdrage achterlaten in de pot op de ontvangsttafel.

Het Repair Café vindt plaats van half 2 tot half 4. De ingang van Gading is achter de benzinepomp aan de Engelendaal.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 14 december een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

'Kerstmarkt steeds professioneler'

Een van de kramen op de kerstmarkt van vorig jaar. | Archieffoto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Ds. Stephan Kurtzahn garandeert gastvrij onthaal in en om Dorpskerk

evenement n De authentieke Kerstmarkt is niet meer weg te denken uit Leiderdorp. Dat stelt ds. Stephan Kurtzahn, één van de voortrekkers van het evenement dat op vrijdag 14 en zaterdag 15 december voor sfeer en verbondenheid moet zorgen in en om de Dorpskerk. "Onze markt wordt steeds professioneler.''

Dit jaar wordt de Kerstmarkt vooral in culinair opzicht bijzonder, voorspelt de Leiderdorpse predikant. Bijgestaan door een stevige organisatiecommissie en zo'n honderd vrijwilligers wil hij de bezoekers allerlei lekkers voorzetten. Van warme worst tot poffertjes, van glühwein tot warme chocola. "Wij willen voorkomen dat mensen halverwege het programma naar huis moeten om eten te koken. Dat zou jammer zijn. Er is hier zo veel te beleven: een mooi cultureel getint programma, gezelligheid, betaalbare kerstartikelen en een grabbelton voor de kinderen. Wie naar de Kerstmarkt komt voor een goed gesprek, is ook op de juiste plaats. Er loopt altijd wel een dominee rond of iemand anders van de kerk die daarvoor beschikbaar is."

Stephan Kurtzahn merkt al enkele jaren dat de Kerstmarkt mensen met elkaar verbindt. "De drempel is laag, ook voor bezoekers die nooit naar de kerk gaan. Als Protestantse Gemeente Leiderdorp draaien wij bewust mee in de Kerstafette, met maatschappelijke en culturele instellingen in het dorp. Onze samenwerking reikt nog verder, want ook de Vrienden van het Oude Dorp, de Oranjevereniging, de Gading en Amnesty International hebben een aandeel in onze authentieke Kerstmarkt."

Door een mengeling van enthousiasme en routine kan de organisatie zorgen voor een welhaast romantische sfeer, beweert Kurtzahn. Zo loopt er een kerstman rond en zijn de zangeressen Jolanda en Jelleke op zaterdag regelmatig te beluisteren. Met een beetje geluk zorgt sneeuw voor een extra sfeervol plaatje. Ook fijnproevers kunnen hun lol op. "Leden van onze gemeente bakken heerlijke taarten. Zelf heb ik chocola van hoge kwaliteit uit Duitsland gehaald, het land met een rijke kerstmarkttraditie."

Net als andere jaren verwacht de organisatie dat het op zaterdagmiddag om 17.00 uur spitsuur is voor de kerk aan de Hoofdstraat. Dan arriveert de lichtjesoptocht bij de grote kerstboom in de kerktuin en gaan de lichtjes in de boom aan. Honderden mensen tegelijk zijn er dan rond de Dorpskerk, waar dit jaar een tentendorpje verrijst. Als het aan Stephan Kurtzahn ligt, blijven zij allemaal hangen tot het avondprogramma in de Dorpskerk begint.

De opbrengst van de Kerstmarkt is bestemd voor een betere buitenverlichting. "Indirect komt dat ook de sfeer van deze Kerstmarkt weer ten goede'', besluit de dominee, "want kerst en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Kerstvoorstelling Theaterplaats

Foto: PR

Toneel n Kinderen van de Leiderdorpse jeugdtheaterschool Theaterplaats spelen komend weekend de kerstvoorstelling 'Sneeuwwitje en de zeven kerstmannetjes'.

Een bijzonder sneeuwwit decor met aparte kerstbomen bedacht en gemaakt door styliste Marloes en ontwerper Jan Nelson. Verlichte grote Xmas-letters dankzij de opa van een jonge speelster. Vijfentwintig dolenthousiaste kinderen die spelen in prachtige kostuums, verzorgd door Monique Broekhuizen en Wilma Kok. Ouders en oud-leerlingen die meehelpen achter de schermen. Het zijn slechts enkele ingrediënten om de kerstvoorstellingen van jeugdtheaterschool Theaterplaats aanstaande weekend tot een succes te maken.

In het hilarische sprookje, in de regie van theaterdocent en regisseuse Heléne Kok, gaat Sneeuwwitje samen met de jager naar de Noordpool op zoek naar dé kerstman en vraagt zich af of hij wel echt bestaat. In de tussentijd zijn de wolven bezig met het jaarlijkse marineren van oma , die dat niet erg vindt omdat ze weet dat ze toch wel weer bevrijd wordt, is de stiefmoeder bezig met haar plannetje, worden Maria en Jozef de weg gewezen door Tom & Tom en dwarrelen er lieve kerstengeltjes rond die de kerstboom gaan versieren. De zeven kerstmannetjes zijn intussen bezig met hun werkzaamheden, want alles moet zijn gedaan voordat het Kerstmis is. En de Kerstman? Zal Sneeuwwitje hem vinden? En bestaat hij nou wel of niet

'Sneeuwwitje en de zeven kerstmannetjes' is een muzikale familievoorstelling voor jong en oud. De voorstellingen zijn op vrijdag 14 en zaterdag 15 december om 19.00 uur en op zondag 16 december om 14.00 uur in Theater Het Balkon aan de Bernhardstraat 1 (in de Willem de Zwijgerschoo) in Leiderdorp. Kaarten reserveren kan via www.theaterplaats.nl.

Kerstmuziek van Bach door koor Con Amore

concertviering n Daags na de Kerstmarkt, op zondag 16 december, begint om 19.30 uur een concertviering in de Dorpskerk met hoogtepunten uit het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. Muzikale medewerking verleent het Leids oratoriumkoor Con Amore onder leiding van Bernhard Touwen, Amanda Key (sopraan), Martine Straesser (alt), Stephan Kurtzahn (bas) en organist Niek van der Meij. Verschillende jongeren verzorgen de lezingen. De entree voor deze bijzondere viering is gratis. Na afloop is er een collecte om de kosten te bestrijden.

Toneelcursus voor kinderen

toneelspelen n Vanwege groot succes organiseert Toverkids, de jeugdafdeling van de Leiderdorpse toneelvereniging Theater Toverlei, dit seizoen nog een extra cursus toneelspelen voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar

Al sinds 2006 jaar spelen kinderen in het theater van Toverlei met veel plezier de sterren van de hemel. Natuurlijk onder leiding van een ervaren speldocent. Via spelletjes en oefeningen leren de cursisten elkaar leren, maar ook leren ze zich goed te concentreren en hun fantasie te gebruiken.

Hoe spreekt een leeuw die zijn kies heeft laten trekken? Hoe danst een opaatje op het feestje van zijn kleindochter? Hoe eet een deftig dametje een patatje speciaal?

Allemaal mooie uitdagingen om uit te proberen. In de laatste les zijn ouders, broers en zusjes en vrienden en vriendinnen welkom om te komen kijken.

De cursus van negen lessen start op woensdag 9 januari 2019. De lessen zijn van 15.30 tot 17.00 uur in Theater Toverlei in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110A in Leiderdorp. Het inschrijfgeld is 70 euro p.p. Bel voor meer informatie naar Ellen Gerrese via 06-50468688.

Kerstmuziek uit alle windstreken

Popkoor Songs2Sing. | Foto: Esther Trago Foto: Esther Trago

kerstconcert n Vocaal ensemble Pur Sang sluit het jaar 2018 af met kerstmuziek uit alle windstreken. Dat gebeurt op zondagmiddag 23 december om 15.00 uur in de Dorpskerk van Leiderdorp.

Naast liederen uit Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland worden ook kerstgezangen uitgevoerd uit Zweden en Ierland, Catalonië en Hongarije, de Verenigde Staten en Spanje, Venezuela en Zuid-Afrika. Het klapstuk wordt de vertolking van 'The Twelve Days of Christmas', waarin de wereldwijd bekende Britse componist Bob Chilcott een lieflijke solo van de sopranen mengt met een swingende barbershop, harde funk en rockgospel met koor- en solozang. In Engeland is dit stuk een topper, voor Pur Sang is het een grote uitdaging. De titel van het concert luidt 'A Partridge in a Pear Tree', een patrijs in een perenboom, het refrein uit de compositie over twaalf dagen Kerst. Er is ook samenzang van enkele kerstliederen en er wordt een kerstverhaal verteld.

Pur Sang wordt gedirigeerd door Theo van der Hoorn, Marcel Fuchs bespeelt de piano, Hans Vis is de organist en Willem de Vries hanteert het slagwerk.

Kaarten voor het concert (inclusief programmaboekje en een consumptie) kosten € 15 (voor kinderen t/m 11 jaar € 7,50) en zijn verkrijgbaar via e-mail vocaalensemblepursang@gmail.com en aan de deur.

Moderne en klassieke kerstliederen

kerstconcert n De jaarlijkse kerstconcerten van het Leiderdorpse popkoor Songs2Sing vinden plaats op zaterdag 15 en zondag 16 december in de mooie oude Dorpskerk in Leiderdorp. Het koor staat onder leiding van dirigent Annemiek de Groot en wordt begeleid door de eigen liveband Music2Play.

Natuurlijk worden weer bekende kerstliederen ten gehore gebracht, maar Songs2Sing laat ook enkele moderne en melodieuze Kerstsongs horen. Het koor zingt bijvoorbeeld de bijzondere uitvoering van het prachtige Mary Did You Know van de Amerikaanse a-capellagroep Pentatonix. Tijdens recente kerstconcerten bezorgde Songs2Sing het publiek kippenvel met dit nummer. Ook staan nummers van Miss Montreal en Adéle op het programma.

De concerten beginnen om 20.30 uur op 15 december en om 15.00 uur op 16 december. Kaarten zijn voor € 10 te koop bij Daans Bloemenwinkel aan de Santhorst en bij VakantieXperts in Winkelhof en op 15 en 16 december aan de zaal. De zaal gaat een half uur voor aanvangstijd open. Zie voor meer informatie de website www.songs2sing.nl.

Kerstbingo

Zijlkwartier n Buurtvereniging Zijlkwartier organiseert op vrijdagavond 14 december om 20.00 uur een kerstbingo in het clubhuis aan de Van der Marckstraat 19 te Leiderdorp. In totaal worden tien rondes gespeeld voor een totaal bedrag van € 15,00. Bij negen rondes gaat het om drie prijzen per ronde. De laatste ronde is een superronde met waardebonnen.

De organisatie probeert iedereen met een prijs naar huis te laten gaan. Daarom worden uit een aantal opgehaalde bingokaarten nog wat leuke prijsjes getrokken. De bingo duurt tot ca. 23.00 uur, waarna tijd is om nog een uurtje gezellig na te praten.

cultuur & uitgaan

Kerstnachtviering in de Houtkamp: een traditie om naar uit te kijken

Kaarsen aansteken tijdens de Kerstnachtviering in 2015. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

verbinding n Het is voor veel Leiderdorpers inmiddels traditie: Kerstnacht in de Houtkamp. Dit jaar organiseert de Protestantse Gemeente Leiderdorp voor de vierde keer een openluchtviering in het park, in samenwerking met muziekvereniging Tamarco. Een sfeervolle manier om op kerstavond bij elkaar te komen en samen kerst te vieren.

Net als vorig jaar wordt de viering op het grote veld gehouden. Daar is plek voor veel mensen en dat is nodig, want de kerstnachtviering wordt steeds drukker bezocht. In het eerste jaar, 2015, kwamen er naar schatting duizend mensen op af. Een jaar later was het iets rustiger, omdat de organisatie vanwege verwacht slecht weer moest uitwijken naar de Scheppingskerk. Vorig jaar kwamen zo'n veertienhonderd Leiderdorpers bij elkaar om de geboorte van Jezus te herdenken.

Hans van Hartevelt. | Foto: PR Foto: PR

boodschap van hoop

"Veel mensen blijken er behoefte aan te hebben om met kerst samen te komen rondom het bijbelse kerstverhaal", zegt voorganger Esther de Paauw. Zij nam drie jaar geleden het initiatief voor deze viering en leidt de dienst ook dit jaar. "Niet alle bezoekers zullen van zichzelf zeggen dat ze gelovig zijn. Dat hoeft ook niet. Waar het ons om gaat, is dat we op die avond de boodschap van hoop met elkaar delen. Hoop op een betere wereld, op vrede tussen de mensen en vrede voor onszelf. We merken keer op keer dat die boodschap mensen aanspreekt en inspireert. Tijdens de viering zijn Leiderdorpers echt verbonden met elkaar."

Dat Kerstnacht in de Houtkamp gewaardeerd wordt, blijkt ook uit het grote aantal mensen dat vorig jaar na afloop van de dienst een vrijwillige bijdrage overmaakte naar de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Dit geld wordt gebruikt voor de organisatie, samen met bijdragen van Leiderdorpse ondernemers, diverse fondsen, de gemeente Leiderdorp en de kerk zelf.

De viering op maandagavond 24 december begint om 21.30 uur. Er komt een overdekt podium in het park te staan zodat de muzikanten en de voorganger goed te zien zijn. Muziekvereniging Tamarco zorgt voor de muziek. De blazers begeleiden zowel de samenzang als het Christmas Choir. Vooraf wordt warme chocolademelk en glühwein geschonken. Mocht er slecht weer op komst zijn, dan vindt de dienst plaats in de Leiderdorpse sporthal De Does. Dit wordt een dag van tevoren online bekend gemaakt via www.facebook.com/kerstnachtindehoutkamp en via www.pgleiderdorp.nl.

Hans van Hartevelt toont een andere kant van Franciscus van Assisi

boek n De Leiderdorpse schrijver Hans van Hartevelt (foto) heeft alweer zijn negende boek geschreven, dit keer een roman waarin Franciscus van Assisi centraal staat.

De schrijver heeft veel bronnen onderzocht. In 'Amandelen voor Franciscus' toont hij ons ook een andere kant van zijn hoofdpersoon, een beeld dat voor velen onbekend zal zijn. De heilige leefde namelijk niet altijd als een heilig boontje…

Met bacchanalen maakt Franciscus – excentrieke zoon van een rijke lakenhandelaar – vrienden in Assisi, het vrouwenlichaam koopt hij met dure stoffen. Hij is ambitieus, wil ridder worden, maar belandt als krijgsgevangene in de kerkers van Perugia. Hij wordt vrijgekocht en pakt zijn oude leventje op. Weer trekt hij ten strijde om zijn adellijke titel te bemachtigen totdat een stem hem vraagt een kapel te restaureren. Zijn vader accepteert niet dat zijn geld hiervoor gebruikt wordt en sleept hem voor het gerecht. Franciscus bekeert zich, breekt met zijn vader en trekt bedelend rond om het Woord te verkondigen. De orde die hij sticht groeit snel, ondanks de strenge leefregels.

Franciscus gaat op missie en tijdens de vijfde kruistocht probeert hij in het hol van de leeuw de koning van Egypte te bekeren en strijd te voorkomen. Er groeit iets bijzonders tussen de twee mannen. De kruisvaarders richten uiteindelijk een bloedbad aan. Franciscus ziet zijn vredesmissie mislukken en verdwijnt.

Wanneer Franciscus na bijna een jaar weer opduikt in het Heilige Land verneemt hij dat zijn orde uiteenvalt. Verzwakt maar vastberaden keert hij terug naar Italië om iedereen in het gareel te krijgen. Gemakkelijk gaat dat niet in het wespennest van de kerk en de orde. Aan de roep de leefregel te versoepelen geeft hij geen gehoor, ook niet wanneer Rome hem onder druk zet. Hij eist van zijn volgelingen volledige overgave, vecht conflicten uit.

De roman roept veel vragen op. Waarom is Franciscus zo verbeten? Wat heeft hij meegemaakt en waar? Welk geheim sleept hij met zich mee? En wie is toch die 'broeder' Jacoba?

Hans van Hartevelt

Amandelen voor Franciscus

Uitgeverij In de Knipscheer

ISBN 978-90-6265-617-2

Midwinterdromen met LKO

concert n Tijdens het midwinterconcert van het Leiderdorps Kamerorkest (LKO) op zaterdagavond 15 december kan het publiek wegdromen in winterse sferen of verlangen naar de zomerse taferelen die weer komen gaan.

Het LKO onder leiding van Dick van Gasteren speelt een afwisselend programma met muziek van Poulenc, Elgar, Barber en Saint-Saëns. Solisten zijn sopraan Wendy Roobol, die regelmatig in het land te zien is als operazangeres, en jong talent Valentine Blangé op de viool.

Het concert begint met enkele chansons voor orkest van Edward Elgar.

Sopraan Wendy Roobol zingt hierna over de herinneringen van dichter James Agee aan een zomeravond in 1915 in Knoxville, het late uur waarop mensen op hun veranda's zitten, rustig wiegend en pratend, kijkend naar de straat. Componist Samuel Barber herkende zich in het gedicht en zette het heel beeldend op muziek.

Na de pauze speelt de jonge getalenteerde violiste Valentine Blangé het gloedvolle en virtuoze Introduction et Rondo Capriccioso van Saint-Saëns. Het concert eindigt met het Sinfonietta van Francis Poulenc, een stuk vol droog sarcasme, een mix van zoete melodieën en platvloersheid.

Info en kaarten

Het concert begint om 20.15 uur in de Vredeskerk in Leiden, aan de Van Vollenhovekade 24. Toegang: € 17,50 aan de zaal, € 15,00 in de voorverkoop, € 5,00 voor kinderen.

Meer info en kaarten: www.leiderdorpskamerorkest.nl.

cultuur & uitgaan

Werklust levert RCL opnieuw winst op

Dominique van Wensveen passeert met een schitterende lob doelvrouw Alissa Visch van Heerenveense Boys (2-1). Foto: Gert Jan van Heijningen

voetbal n In de eerste helft lieten de RCL vrouwen het initiatief over aan de meiden van Heerenveense Boys. Bij rust keek RCL dan ook terecht tegen een 0-1 achterstand aan. Maar de meiden van Janet Griffioen speelden in het tweede deel wèl zelfbewust en vol energie. Wonnen nu wèl de individuele duels en creëerden mogelijkheden. Het Leiderdorps vlaggenschip sloeg zelfs in de laatste fase venijnig toe. De achterstand werd weggewerkt om uiteindelijk met 2-1 te zegevieren. En dat gaf na een bewogen jaar vertrouwen voor een nieuwe periode.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

De krachtige wind bepaalde zaterdagmiddag 8 december het spelbeeld op Sportpark de Bloemerd. De wedstrijd was matig en de Friezinnen waren in de eerste helft de natuurlijke elementen en RCL de baas. De thuisploeg had moeite met de counters van de ploeg uit Heerenveen en speelde te onnauwkeurig wat resulteerde in onnodig veel balverlies.

In de 17e minuut kwam het eerste gevaar van RCL via een loeiharde vrije trap van Lesley Landweer die de paal trof. Verder bleef het bij wat speldenprikken via schoten van afstand van Dominique van Wensveen, Samanta Stojanovic en Yara Haasnoot. In de 24e minuut kwamen de Friezinnen op voorsprong via Ana Carolina de Jong die keihard uithaalde.

De Racing kreeg gaandeweg wat meer vat op het spel en creëerde kleine mogelijkheden via Madieke Zaad, Jill Sanrodji en Yara Haasnoot.

Vastberaden

In tweede helft had RCL een stuk meer zelfvertrouwen.Duels op het middenveld werden gewonnen en de aanval gezocht. De gastvrouwen gingen op jacht naar de 1-1. Maar de counter van de Friezinnen was levensgevaarlijk. Op onnavolgbare wijze hielden sluitpost Kimberley van Delft en de verdedigsters Ashley Lieverse en Romy Siera RCL in de wedstrijd. Een perfecte vrije trap van Amber Chaudron luidde in de 79e minuut de gelijkmaker in. Snel genomen naar de opkomende Sabine Verheul die hoog in de lucht het leer vol op het hoofd nam en fraai scoorde.

Maar een gelijk spel was niet genoeg voor de ploeg van coach Janet Griffioen die duidelijk wilde doorpakken. En dat lukte volledig. Vier minuten later speelde Esmée Dekker zich knap vrij en bediende Lesley Landweer. Met een simpel ogende beweging en de pass kwam de bal bij de geheel vrijstaande Dominique van Wensveen die met een prachtige lob de Racing op voorsprong zette en daarmee ook de eindstand bepaalde.

Hoger plan

Na afloop complimenteerde coach Janet Griffioen de groep gretige meiden. Maar was daarnaast ook kritisch. "Uiteraard ben ik blij met de winst maar in de eerste helft kwamen we te kort. De strijdlust kreeg vorm in de tweede helft en dat werd onze beloning als afsluiting van een bewogen jaar. Het collectief staat, alleen voetbaltechnisch dient het op een hoger plan te komen", aldus een enthousiaste Griffioen die daar met de technische staf verder aan gaat werken. De weg omhoog wordt halverwege het seizoen afgesloten op een meer dan verdienstelijke vijfde plek.

Deze week gaat voor de vrouwen van RCL de winterstop in, de competitie krijgt pas een vervolg in februari van het nieuwe jaar.

RCL mannen op weg naar top ranglijst

voetbal n Na de nederlaag van vorige week tegen Te Werve, pakte RCL zaterdag weer de volle drie punten. Het danig verzwakte TAVV was niet opgewassen tegen de Leiderdorpse dadendrang en moest toezien hoe de Bloemerd-bewoners de zege na rust veilig stelden (0-2).

RCL kwam goed uit de startblokken. Al in de eerste minuut kregen de bezoekers een grote mogelijkheid, maar Remy Libbenga strandde op invaller-doelman Chris van der Zwet. De Leiderdorpers waren in het eerste half uur de bovenliggende partij, zonder direct gevaarlijk te worden. De beste kans in de eerste helft was overigens voor TAVV, maar jongeling Leon de Lange was oog in oog met Van der Zwet niet koelbloedig genoeg en liftte de bal over het Leiderdorpse doel.

Vlak na rust leek Thom Wijnalda de bezoekers op voorsprong te brengen, maar TAVV-verdediger Bjorn Valentijn wist op de doellijn nog redding te brengen. Niet veel later viel het Leiderdorpse doelpunt alsnog. Targetman Wijnalda zette Roy Elkerbout vrij voor het Ter Aarse doel en met een uiterste krachtinspanning lukte het Elkerbout om het beslissende zetje te geven (0-1). Het duurde niet lang voordat Van Bemmel de voorsprong kon verdubbelen (0-2) en hierna was het wachten op de 0-3. Invaller Melvin van Gent kreeg een uitgelezen kans om de wedstrijd definitief in Leiderdorps voordeel te beslissen, maar zijn doelpoging verdween ruim over het Ter Aarse doel. De thuisploeg leek kort voor tijd de aansluitingstreffer te maken, maar Yassine El Mariami zag zijn doelpoging in schoonheid stranden. Al met al een terechte zege voor de bezoekers, die door de vierde overwinning in vijf wedstrijden naar de subtop zijn geslopen.

RCL-middenvelder Van Bemmel was uiteraard tevreden met de winst, maar plaatste nog wel een kanttekening bij de zege. "De eerste helft was ondermaats van onze kant. We hadden veel moeite om de bal in de ploeg te houden. In de tweede helft hebben we ons hersteld en de zege is terecht. We beginnen weer aardig op sterkte te komen, hopelijk zijn binnenkort ook spelers als Robin Brasker en Sander Blijleven weer wedstrijdfit."

indrukwekkende opmars

Na een slechte start (6 gespeeld, 5 punten) is RCL inmiddels begonnen aan een indrukwekkende opmars. De achterstand op koploper Voorschoten '97 bedraagt nog maar vier punten en het zou zomaar kunnen dat het kalenderjaar 2019 nog veel meer moois voor de Leiderdorpers in petto heeft.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl / Sem Nazloomian

Aquadraat vrouwen te sterk voor ZVVS

waterpolo n Het eerste damesteam van Aquadraat had zaterdag weinig moeite met ZVVS. In Vlaardingen werd het 3-13.

Werd in de eerste periode nog niet geheel duidelijk wie de sterkste was (1-2, twee goals van Sanne de Ridder), daarna was het alleen nog maar Aquadraat wat de klok sloeg. Sanne de Ridder voltooide haar hattrick begin tweede periode waarna de Leiderdorps-Koudekerkse waterpoloploeg voor het einde van de derde periode uitliep naar 2-10. Dat dankzij doelpunten van Anouk Rietveld (2x), Sanne de Ridder (2x), Britt Kluivers, Marlinda Dijkstra en Lieke van Amsterdam.

De laatste periode was door deze ruime voorsprong een formaliteit waarin Lieke van Amsterdam tweemaal wist te scoren en Anouk Rietveld haar derde doelpunt aantekende. Door deze overwinning kan Dames 1 weer omhoog kijken op de ranglijst.

Stan Springer naar NK

Schaatsen n De Leiderdorpse schaatser Stan Springer (foto), lid van VIJL en trainend bij de RTC opleidingsploeg Zuid -Holland, heeft zich geplaatst voor het NK 3 kilometer voor de junioren B op 16 december in Enschede. De twintig beste rijders van 15 en 16 jaar uit heel Nederland zullen dan de strijd met elkaar aangaan om deze belangrijke titel.

Stan stond eind november nog als genomineerde voor de titel Talent van het Jaar op het podium bij de Leiderdorpse Sportverkiezingen.

Aquadraat Heren 1 laat zich niet wegspelen

waterpolo n Aquadraat Heren 1 speelde zaterdag een prima wedstrijd tegen koploper Waterpolo Den Haag. Een stunt zat er niet in maar de incomplete ploeg met slechts acht spelers als gevolg van een schorsing, werk en blessure, liet Den Haag niet heel ver uitlopen. In de Hofstad werd het uiteindelijk 14-9.

De Leiderdorps-Koudekerkse waterpoloploeg kwam wel vrij eenvoudig op een 3-0 achterstand maar was daarna goed wakker en nam het initiatief in aanvallend opzicht. Vanuit man-meer situaties scoorde Maikel v.d. Berg 3-1 en Luuk Enter 3-2 waarmee de eerste periode werd afgesloten.

Den Haag kon, nadat Timo Dreef 4-3 had gescoord via een snelle midvoor actie, uitlopen naar 7-3. Luuk Enter hield Aquadraat in de race door middels een afstandsschot 7-4 op het bord te zetten. Na 8-4 kregen de bezoekers de kans aansluiting te houden door een strafworp maar deze werd niet benut en uit de tegenaanval bracht Den Haag de voorsprong op vijf doelpunten.
In de tweede helft van de wedstrijd werd continue om en om gescoord waardoor Heren 1 steeds 4 of 5 doelpunten achterstand hield. Aquadraat speelde toen met nog maar zeven spelers door een hamstring blessure van Luc Wisse en had Luuk Enter op twee persoonlijke fouten staan. Desondanks konden Rik Speel(2x), Luuk Enter (2x) en Timo Dreef vijf doelpunten op het bord zetten. Daarmee speelde Heren 1 een prima wedstrijd tegen de ervaren koploper en hield het na de wedstrijd geen punten maar wel een goed gevoel over.

18 / 22

Nieuws van Pluspunt

Vanaf 15 december 2018 is Pluspunt niet meer bereikbaar voor informatie, aanvragen voor diensten en ondersteuning en overige zaken. De reguliere sport- en beweegactiviteiten en creatieve clubs lopen tot en met 21 december. Vanaf 22 december is Pluspunt gesloten.

Wjjziging contactgegevens

PluspuntHet e-mailadres dat u heeft gebruikt wordt vanaf 20 december niet meer gelezen. Alle mail voor Pluspunt kunt u zenden naar info@pluspuntleiderdorp.nl Telefonisch is Pluspunt vanaf 21 december 2018 bereikbaar via 06-401 466 17. U kunt een bericht inspreken Het antwoordapparaat wordt drie keer per week afgeluisterd. Zo nodig wordt u teruggebeld. Ons huidige nummer (071-5413536) wordt overgenomen door Incluzio.Post kan worden gericht aan:
Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening
T.a.v. bestuur
p/a Schepenstraat 7
2352 TE Leiderdorp

Activiteiten/diensten Pluspunt

Vanaf 1 januari 2019 wordt het welzijnswerk, waaronder het huidige werk van Pluspunt, in Leiderdorp uitgevoerd door Incluzio. Incluzio zal de inwoners van Leiderdorp hierover zelf informeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Incluzio via leiderdorp@incluzio.nl of bellen met Janine de Vries (06-10423809).

Kerstafette

Van 13 t/m 16 dec wordt de Kerstafette georganiseerd vanuit het cultuurnetwerk Leiderdorp. Evenals vorig jaar is er sprake van een unieke samenwerking tussen de culturele instellingen in Leiderdorp. Onderdeel van dit evenement is de Sterrentocht, waarbij twee podia worden aangedaan waar een theatervoorstelling wordt gegeven. Er is een kerstmarkt rond de Dorpskerk met verschillende optredens. Daar ontsteekt men ook traditioneel de lichtjes in de grote kerstboom. Op overige locaties, Winkelhof en Santhorst en de Sterrentuin zijn eveneens allerlei activiteiten.

Za 15 dec: Koren zingen voor Ouderen

Als onderdeel van de Kerstafette treedt het Katwijkse Gospelkoor Living Words op in de zaal van Pluspunt. Het repertoire is veelzijdig en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe liedjes en staat dit keer in het teken van de Kerst. Tijd: 14.30-16.00 uur. Er zijn geen kaarten meer beschikbaar.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 16 december, Derde zondag van de advent

9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld. M.m.v. Dames- en herenkoor. Er is kindernevendienst.

woensdag 19 december, 19.00 uur: Boeteviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en herenkoor.

donderdag 20 december, 19.15 uur: Adventvespers in de Dorpskerk Leiderdorp.

                        

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 16 december, 2de Advent

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij.

19.30 uur: concertante adventsviering, m.m.v. Con Amore.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw, Maaltijd van de Heer.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

donderdag 20 december

19.15 uur: Adventsvesper in de Dorpskerk.

De Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk. | Foto: PR

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 16 december

10.00 uur: ds. G.J.N. Moens.

16.30 uur: leesdienst (H.C. 47).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 16 december, 10.15 uur: ds. P.L. van Asselt, 3e Advent met Avondmaal.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

10 t/m 16 december: TP Zoeterwoudsesingel (D. Petkova), Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. Tel. (071) 5132828.

17 t/m 23 december: TP Rijnsburgersingel (B.W.J. Scheeren), Rijnsburgersingel 9, 2312 NA Leiden. Tel. (071) 5652919.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.