Leiderdorps Weekblad

22 januari 2020

Leiderdorps Weekblad 22 januari 2020


Kleiner, groener, duurzamer

Johan Klerks bij het moodboard dat een sfeerimpressie geeft van het Groene Hart-belevingscentrum. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

ontwerp n Johan Klerks en Bob Meijer van de Brasseriegroep zijn niet voor één gat te vangen. Nadat hun eerste plan voor de transformatie van het voormalige Informatiecentrum A4 in de Leiderdorpse Bospolder tot Groene Hart Centrum was afgewezen door de provincie, hebben ze de knop omgezet en een nieuw ontwerp gemaakt. Dit keer samen met enkele groenorganisaties die fel tegen de eerste versie waren.

Met elkaar zijn ze eruit gekomen. Op donderdagavond 16 januari werd het nieuwe ontwerp gepresenteerd, dat veel bescheidener is qua bebouwing en veel ambitieuzer als het gaat om groen en duurzaamheid.

Lees verder op P5

VVD-fractieleider Bart Hoenen stopt

Bart Hoenen. | Foto: Buro JP Foto: Buro JP

Afscheid n In de raadsvergadering van maandag 27 januari zal de Leiderdorpse VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen het officieel aankondigen: hij stopt met de politiek en geeft zijn raadszetel op.

Door: Corrie van der Laan

"Direct na de vergadering gaat mijn ontslagbrief naar de gemeenteraad", vertelt hij.

Hij wist bij de start van deze raadstermijn, in maart 2018, al dat het zijn laatste zou zijn. "Dit is mijn derde termijn en ik vind dat je als raadslid niet te lang moet blijven zitten."

Hoenen startte bijna twee jaar geleden met drie gloednieuwe fractiegenoten. Brigitte van Elburg, Martine Breedveld en Niels Verwers zijn inmiddels goed ingevoerd en kunnen prima zonder hem verder, zo is zijn overtuiging. "Ze zijn gretig en enthousiast en hebben veel kennis en kunde. Ik heb ook alle vertrouwen in Frank van Noort die de opengevallen raadszetel zal innemen. Het is nu tijd om ruimte voor hen te maken."

Waarschijnlijk wordt de positie van fractievoorzitter overgenomen door Martine Breedveld.

Het is niet zo dat Hoenen vooraf al de planning had gemaakt om halverwege de rit te stoppen, verzekert hij.                 Lees verder op P5

Zoektocht naar inbrekers

betrapt n De politie startte vrijdag 17 februari tegen 11.00 uur een zoektocht naar twee mannen van rond de 20 jaar die werden betrapt bij een poging tot inbraak aan de Jaap ter Haarsingel in Leiderdorp. Daarbij werd ook Burgernet ingezet. Beide mannen waren in het zwart gekleed en hadden een muts op. Zij droegen metalen voorwerpen bij zich, waarschijnlijk inbraakgereedschap. Voor zover bekend zijn de mannen niet gevonden.

Bijzondere concerten in Dorpskerk

Elke dag bezig met opruimen zwerfafval

Leiderdorpers verwennen
vogels

DIERENAMBULANCE n Veel meer 'wilde' dieren opgevangen in 2019

In januari 2019 schreef Jeannette van der Neut een brief aan deze krant. Als vrijwilligster van de Opstapbus van Pluspunt, waarmee tweemaal per maand uitstapjes met ouderen werden gemaakt, vond zij de overstap naar Incluzio heel spannend maar ze was vast van plan er een succes van te maken. In de onderstaande brief kijkt zij terug op het afgelopen jaar.

Opstapbus, ruilwinkel en meer

Een jaar voorbij zonder Pluspunt, een jaar waarin Incluzio zich in Leiderdorp moest profileren als brug tussen de gemeente en de burgers van Leiderdorp. Met als extra moeilijke opgave … het moet veel goedkoper.

Vorig jaar schreef ik ook een ingezonden brief die het motto 'Vrijwilligers gáán er voor' kreeg. Wel … het was nog niet zo eenvoudig om onze wensen uitgevoerd te krijgen. Gelukkig besloot Monique ook vrijwilliger te worden en Verzorgingshuis Roomburgh – waar we de bus huren – gaf ons de (verzekering)paraplu die nodig is. We gaan dus tweemaal per maand op stap, dat is gelukt. We hebben een statiegelddonatie van AH-Winkelhof gekregen, waarvoor dank. Daardoor kon de prijs wat zakken.

Maar …. Ja, er is altijd een 'maar' en in dit geval zit die erin dat meer mensen mee willen met de Opstapbus. Een bus extra laten rijden lukt niet en in personenauto's past maar 1 rollator. We zijn nog volop aan het brainstormen wat wijsheid is.

Wat ik een leuk initiatief van Incluzio vindt, is de nieuwe ruilwinkel. Op woensdagmiddag aan de Buitenhoflaan zitten daar vrijwilligers klaar om punten te geven voor wat je brengt en punten af te trekken voor wat je wilt meenemen. Wie delen van z'n kerstpakket niet lust of mooi vindt …. graag brengen, je doet een ander er weer een plezier mee en je voorkomt verspilling.

Vrijwilligers organiseren veel in Leiderdorp. Denk aan de Kerstafette, de dienst in Houtkamp, het filmhuis, de buurthuizen, de Vriendenfeesten en nog veel meer dingen. Maar er zijn altijd meer vrijwilligers nodig. Regelmatig gaan er – ook hier in de Leiderdorper – noodkreten uit om meer hulp om festiviteiten door te kunnen laten gaan. Alles moet goedkoper, betaald werk wordt onbetaalbaar.

Busvervoer

Ook de WMO is aan banden gelegd; met een rolstoeler in de regiotaxi mag bijvoorbeeld geen duwer mee als de cliënt een goedwerkend geheugen heeft. De taxi brengt de cliënt van deur tot deur en de rest regel je maar met je vangnet. Daarom wil ik het - als laatste – hebben over gewoon busvervoer. Hoe langer het lukt om daar gebruik van te maken hoe later iemand op de regiotaxi is aangewezen.

Op onze leeftijd wordt ook vaker de bus genomen voor één of twee haltes. Mijn man rijdt auto maar tijdens zijn ziekte, twee jaar geleden, moest ik zeven weken van buslijn 410 gebruik maken. Deze buslijn van 6.5 kilometer rijdt langs nieuwe wijken tussen het LUMC en het Alrijne ZH en stopt maar drie keer! Waarom stopt juist buslijn 410 - die ook 's avonds en in het weekend rijdt – bij zo weinig haltes? En heet het een snelbus omdat het 10 procent duurder is of mag Arriva 10 procent meer vragen omdat ze haltes overslaan?

De eindhalte op de Persant Snoepweg in Leiderdorp heet 'Perron b en c ZH Alrijne'. Maar het is nog honderden meters lopen, Perron a op de Simon Smitweg is veel dichterbij! Het school/woon/werkverkeer in de spits moet snel maar om later met een bijna lege bus haltes niet aan te doen lijkt mij niet logisch. Tijd voor een enquête? Eerlijk mensen, dit is (nu) niet mijn probleem maar ik vind het heel jammer als zovelen zoveel extra moeite moeten doen om hun familie en vrienden op te kunnen zoeken in het ziekenhuis of om de poli te bezoeken. Hebben Leiden en Leiderdorp hier een stem in of bepalen de provincie en Arriva dit?

Dit was mijn terugblik op 2019 met daarbij mijn beste wensen voor 2020.

Jeanette van der Neut

50 of 70 km/h op Oude Spoorbaan

De Oude Spoorbaan is onderdeel van de Leidse Ring Noord. Al ruim vier jaar discussiëren bewoners en de gemeente over de wenselijke maximum snelheid op dat stukje weg. De gemeente wil 70 km/h en de bewoners 50 km/h omdat alleen zo het vrije zicht op de Boterhuispolder behouden blijft én het geluid binnen de perken. Een groep bewoners langs de Oude Spoorbaan heeft alle argumenten om 70 km/h te gaan rijden stuk voor stuk kunnen ontzenuwen (zie onze website www.Max50.nl).

Omdat Leiden meebetaalt aan de LRN bij ons, maakte de gemeenteraad in Leiden die financiering afhankelijk van 70 km/h. En dat zonder enig inhoudelijk onderbouwend argument. Maar daar bleef het niet bij. Ook de Groen Links (!) wethouder in Leiden meende te weten dat 70 km/h beter is voor het milieu en voor de veiligheid dan 50 km/h. En kennelijk had niemand in Leiden zich erin verdiept dat 50 of 70 km/h geen enkel nadelig effect heeft in Leiden zelf.

Kort voor de val van de coalitie pleitte D66 in Leiderdorp in een amendement voor 50 km/h en daarvoor bestond een meerderheid in de raad. Ook nu D66 deel uitmaakt van de nieuwe coalitie blijft zij bij dat standpunt en is die meerderheid nog steeds aanwezig. Dat waarderen wij. Nu dient een zorgvuldig gesprek tussen Leiden en Leiderdorp plaats te vinden waarbij 50 km/h uitgangspunt is, waarbij niet de onderbuikgevoelens overheersen maar de feiten. Onze notitie op www.Max50.nl kan daarbij helpen.

Omwonenden van de Oude Spoorbaan

Bakfiets voor Ron Sanders

De Straatjutters Leiderdorp, geholpen door wethouder Rik van Woudenberg (2e van links), hebben vrijdag weer zakken vol zwerfafval geraapt. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

supervrijwilliger n Leiderdorp zou een stuk viezer zijn zonder Ron Sanders. De bewoner van de Bosdreef helpt elke zaterdag met het schoonmaken van het marktterrein bij winkelcentrum Winkelhof en is vrijwel dagelijks ook elders in het dorp actief met het opruimen van zwerfafval. Vrijdag gaf de gemeente Leiderdorp hem een bakfiets in bruikleen om hem te steunen bij zijn vrijwilligerswerk.

Ron ruimt niet alleen klein spul op maar ook soms grof vuil en grote stukken afval. Bijna zeven dagen per week en naast zijn reguliere job bij De Zijl Bedrijven waar hij vier dagen per week in touw is. Het afval levert hij af op de gemeentewerf, of soms bij een verwerker van oud ijzer op het Waardeiland in Leiden.

Ron Sanders op zijn bakfiets met achter de fiets wethouder Binnendijk en Ron's supporters. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

De gemeente waardeert zijn inzet enorm. Vandaar dat wethouder Daan Binnendijk (CDA), verantwoordelijk voor onder meer Milieu en Afval, hem vrijdagochtend in het gemeentehuis niet alleen de sleutels van de fonkelnieuwe bakfiets maar ook een fraaie oorkonde overhandigde.

Bij de bijeenkomst waren behalve familieleden, vrienden en Ron's begeleider van Gemiva SVG, ook medewerkers van de gemeentewerf, van woningcorporatie Rijnhart Wonen en twee BOA's aanwezig. Want Ron kent iedereen en werkt met velen samen tijdens zijn opruimrondes.

Nieuwe wethouder helpt Straatjutters met opruimen

zwerfafval n De Straatjutters Leiderdorp kregen vrijdagochtend 17 januari versterking van de gloednieuwe Leiderdorpse wethouder Rik van Woudenberg (D66).

Woudenberg, die onder meer verantwoordelijk is voor duurzaamheid en het integraal beheer van de openbare ruimte, sloot aan bij de Albert Heijn op winkelcentrum Santhorst, waar de Straatjutters dit keer hun tweewekelijkse schoonmaakactie startten. Hoewel één van de medewerkers van AH regelmatig opruimt rondom de winkel, ligt hier veel zwerfafval. En ook verderop in de wijk is genoeg te doen.

De vrijwillige opruimploeg werd

De Straatjutters Leiderdorp, geholpen door wethouder Rik van Woudenberg (2e van links), hebben vrijdag weer zakken vol zwerfafval geraapt. | Foto: J.P. Kranenburg


eerst door het management van Albert Heijn getrakteerd op koffie en appeltaart en ging daarna de straat op. Van Woudenberg hielp ijverig mee met oprapen van rommel maar nam ook te tijd om te praten met de straatjutters. Zij informeerden de uit Zuidplas afkomstige wethouder over wat er speelt in het dorp. En hij stelde op zijn beurt geïnteresseerde vragen over de samenwerking tussen de straatjutters en andere organisaties.

De jutters ruimden op vrijdag allerlei soorten zwerfafval op. Daarbij waren nog steeds veel vuurwerkresten, waaronder de knetterballen. De doorzichtige paal waarin eerder peuken werden verzameld, zit inmiddels vol met knetterballen. Andere vondsten waren onder meer een koplamp, schoenen en de gebruikelijke peuken en frisdankverpakkingen.

Nu ook op zaterdag

Ondanks het miezerige weer, hadden de jutters er weer lol in. Naast de groep die om de week op vrijdag de wijken in gaat, komt er nu ook een groep die vanaf 25 januari om de week op zaterdag zwerfvuil gaat opruimen. Deze groep start komende zaterdag om 09.45 uur bij het Milieu Educatief Centrum in de Sterrentuin.

Voor meer informatie zie de website: www.straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl of Facebook 'Straatjutters Leiderdorp'.

Infocentrum A4 moet Groene Hart-belevingslocatie worden

Het ontwerp voor het 'Groene Hart-belevingscentrum', gezien van bovenaf. | Beeld: Peter Verkade Foto: PR

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Horecaondernemers Klerks en Meijer, eigenaren van Brasserie Park en de Zijlstroom in Leiderdorp, hadden al jaren hun oog op het Informatiecentrum A4. In maart 2018 ondertekenden ze een intentieverklaring voor de koop met de gemeente, die sinds 2012 de eigenaar is. Het gemeentebestuur gaf daarbij wel richtlijnen mee: in het karakteristieke gebouw met het lange grasdak en de uitkijktoren moest een combinatie komen van horeca, culturele activiteiten en bijvoorbeeld de verhuur van boten en fietsen. Bovendien moest het een functie krijgen als informatiepunt voor het Groene Hart.

Eerste plan

In het eerste plan van de Brasseriegroep zat dat allemaal, met een stevige inzet op de horeca. Het was de bedoeling aan de achterkant van het gebouw een stuk aan te bouwen voor een restaurant met uitzicht op de polder. Verder zouden er een aantal zalen komen, een groot terras en een steiger die uitstak over de rivier de Does. De parkeerplaats zou flink uitgebreid worden om ruimte te bieden aan de auto's van honderden bezoekers.

De gemeente kon zich vinden in het plan maar er kwamen zeer kritische reacties van belangenorganisaties en omwonenden. De stichting Comité Doesbrug, die zich inzet voor behoud van de cultuurhistorische waarden en natuur in de gemeente, vond het veel te massaal en te verstorend voor de natuur in het omliggende poldergebied en tekende in juni vorig jaar bezwaar aan. Daarbij gesteund door de IVN Leidse regio en de Vogelwerkgroep Koudekerk e.o. Ook een aantal bewoners van de Bospolderweg in Hoogmade, de naaste buren van het Informatiecentrum, protesteerden; zij vreesden voor overlast door feesten.

Een definitief 'nee' kwam eind oktober van de provincie Zuid-Holland. Die maakte duidelijk niet mee te zullen werken aan een noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Het gaat hier namelijk om een gebied dat behoort tot het Natuurnetwerk Nederland en daarmee een beschermde status heeft.

Om de tafel

Voor de Brasseriegroep was dat reden om het totaal anders aan te gaan pakken. "We realiseerden ons dat we een fout gemaakt hadden door de tegenstanders van het plan niet vanaf het begin mee te nemen", vertelt Klerks. "Dus zijn we om de tafel gaan zitten met de groenmensen en samen aan de slag gegaan."

In de nieuwe versie van het Groene Hart Centrum zijn de uitbreidingen van het gebouw geschrapt. Feestzalen komen er ook niet meer en het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt tot zo'n 120. Het wordt, zo zegt Klerks, "een Groene Hart-belevingslocatie. Een plek waar je binnen het buiten ervaart, en buiten het binnen. En het gebouw wordt gasloos, duurzaam en circulair." Wat hij voor zich ziet is "een vrijplaats waar iedereen welkom is". Waar uitleg gegeven wordt over het Groene Hart, waar yogalessen en workshops gegeven worden, waar kinderen kunnen spelen. Met een bijenweide, een moestuin en een boomgaard. De uitkijktoren wordt een vogeluitkijkpunt. Aan beide kanten van het gebouw komen terrassen en aan de Does een paar terrassteigertjes en een aanlegsteiger. "We willen een elektrische bootverbinding maken met Leiden." Speciaal voor toerfietsers komt er een veilige onderdoorgang naar de andere kant van de provinciale weg. Fietsers zijn welkom even neer te strijken bij een van de picknicktafels. "Natuurlijk kunnen ze terecht in het restaurant maar als ze hun eigen brood meenemen is het ook prima."

'Wat willen jullie wèl?'

Joop van Huut, voorzitter van de schooltuinen en lid van het Groenoverleg Leiderdorp, was een van de mensen die aanschoof aan de ontwerptafel. "Klerks kwam naar ons toe met de vraag: 'Wat willen jullie wèl?'. We hebben drie vergaderingen gehad waarvan de eerste wat moeizaam ging maar de andere twee heel productief waren. Nu gaan we in groepjes verder met de uitwerking."

De ideeën zijn door landschapsarchitect Peter Verkade gevat in een ontwerp. Van Huut is blij met het resultaat. "Zie je de achthoekige glazen kas? Op die plek heeft ooit een molen gestaan. Straks worden er groenten voor in het restaurant gekweekt." Hij is vol waardering voor de gedurfde aanpak van de Brasseriegroep. "Ik vind dat ze hier echt hun nek mee uitsteken."

Twijfels

Toch is niet iedereen onverdeeld enthousiast over het nieuwe plan. De overburen van de Bospolderweg in Hoogmade zijn nog altijd wat argwanend. "Ten opzichte van de eerdere versie is dit een enorme verbetering maar zo lang we niet weten wat de horecavergunning precies gaat inhouden, hebben wij onze twijfels", zegt bewoner Marcel de Koning mede namens vijf buren. Zij blijven bang dat het gebouw gebruikt zal worden voor luidruchtige feesten. "De onduidelijkheid over wat hier straks wel en niet mag, leidt op dit moment tot gebrek aan draagvlak bij de omwonenden."

Klerks wil zich nog niet wagen aan het noemen van een datum voor de opening van het Groene Hart Centrum. Wel hoopt de Brasseriegroep in het komende half jaar alle vergunningen rond te krijgen, zodat na de zomer gestart kan worden met de inrichting van de buitenruimte.

Tekst: Corrie van der Laan

Afhaalpunten Leiderdorps Weekblad verdubbeld

bereikbaar n Uitgeverij Verhagen heeft met ingang van januari de afhaalpunten van het Leiderdorps Weekblad verdubbeld. "Naast de huis-aan-huis bezorging willen we op nog meer plekken bereikbaar zijn", verduidelijkt Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, zijn keuze.

"De uitgeverij leeft in een tijd van een snel veranderende markt die meer dan ooit vraagt om ondernemersgeest", merkt Bouman op. "Social en online worden steeds belangrijker, terwijl aan de andere kant print nog breed gewaardeerd en ingezet wordt door gemeenten en ondernemers. Om de redactionele- en commerciële boodschap nog beter onder de lezers te brengen, hebben wij een groot aantal extra afhaalpunten gerealiseerd."

"Door heel Nederland hebben verspreiders van huis-aan-huisbladen moeite om de bezorging goed rond te krijgen", vervolgt hij, "en dat zal door diverse andere ontwikkelingen alleen nog maar moeilijker worden. Door het plaatsen van meerdere afhaalrekken bereiken wij ons doel dat iedere inwoner binnen vijf minuten vanaf zijn of haar woning onze krant moet kunnen bemachtigen. Uitgeverij Verhagen doet er alles aan om te realiseren dat de Leiderdorpers een kwalitatief goed huis-aan-huisblad in de brievenbus krijgen. Tevens richten wij ons de komende tijd nog meer via speciale campagnes op nieuwe bezorgers."

Online

"Uitgeverij Verhagen blijft ook in 2020 de 'oren en ogen van de samenleving", belooft Bouwman. "Door onze lokale krant regelmatig te lezen weet u precies wat er in uw gemeente reilt en zeilt. Dat is het mooie van het maken van een lokale krant. Ons redactieteam bedient u wekelijks met een compilatie aan gebeurtenissen waardoor u bij blijft. Dat geldt ook voor online. Alle kranten hebben een eigen website, waarop ook de krant wekelijks staat en waar 24/7 te lezen is wat er in het dorp gebeurt."

De gemeenteberichten in de krant zijn wekelijks ook digitaal te vinden op de website van de gemeente, op alle websites van de lokale kranten en de site van Uitgeverij Verhagen. Bij het melden van een bezorgklacht bestaat ook de mogelijkheid de krant digitaal toegezonden te krijgen.

Afhaalpunten

De negen afhaaladressen in Leiderdorp staan elke week in een vaste kolom (zie de voorpagina van deze krant). De krant is op deze afhaaladressen vanaf donderdagmiddag verkrijgbaar.

Fractieleider VVD stapt uit politiek

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Maar het moment heeft zich door een samenloop van omstandigheden nu aangediend. De strubbelingen met de vorige coalitie zijn daarbij zeker een factor geweest, daar draait hij niet omheen. "Dat heeft me enorm veel tijd en energie gekost." Daarbij komt dat zijn reguliere werkzaamheden zich steeds meer uitbreiden. Hij is directeur van Area071 in Leiderdorp en werkt daarnaast voor de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en PLNT (Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap) Leiden.

Hij wil zich wel in blijven zetten voor Leiderdorp, maar dan op een andere manier. "Bijvoorbeeld door een leuk evenement te verzinnen, daar dan het dorp nog wel wat van gebruiken." Van de politiek wil hij afstand nemen. "Maar als de fractie me belt voor tips of goede raad, neem ik natuurlijk wel op."

Thema-avond bij Café Scarabee

smaakverandering n Behandelingen van kanker zoals een operatie, bestraling of chemotherapie kunnen veel effect hebben op het plezier van eten. Misselijkheid en smaakverandering zijn een veelvoorkomend probleem waardoor de zin in eten afneemt. Het komende Café Scarabee van Inloophuis Scarabee op 27 januari gaat over dit thema. Tineke Eelvelt, diëtiste bij revalidatiecentrum Basalt, zal vanuit haar ruime ervaring en expertise deze interactieve avond leiden en zo goed mogelijk adviezen geven.

De avond is bedoeld voor kankerpatiënten, maar naasten en professionals zijn ook van harte welkom.

De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Locatie: Inloophuis Scarabee, Oude Vest 17 in Leiden. Deelname is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@inloophuisscarabee.nl. Meer informatie op www.inloophuisscarabee.nl.

PROZAvsRIJM

Waterkant

Aan de waterkant een eenzame visser

Met hengel, maden, brood en net

Turend over het lange oppervlak

Zijn dobber ligt stil te wachten

Tot een verdachte beweging

Hier komt een waterhoen

Daar gaan een paar eenden

Voorbij strijken de lange uren

De visser heeft nog stille hoop

Hoelang zal het nog duren

Zal hij vandaag nog iets vangen

Vaak is hij hier te vinden

Om stress en spanning te ontladen

                 Henk Koster

Klaverjassen

Kaarten n Marchingband Tamarco organiseert zondag 26 januari een koppelklaverjasmiddag in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp.

Aanvang 14.00 uur. Inleggeld € 6.00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Nieuwe samenwerking voor betere behandeling PDS

gezondheid n Naar schatting 5 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van het prikkelbare darm syndroom (PDS), ook wel spastische darm genoemd. Hoewel dit geen ernstige aandoening betreft, kunnen de klachten vergaande consequenties hebben voor het dagelijkse leven. Buikpijn, problemen met ontlasting, gasophoping, boeren en winderigheid kunnen in zo'n hevige mate voorkomen dat het mensen belemmert om eropuit te gaan. Michelle Tans van VITANS, een in Leiderdorp gevestigde praktijk voor gezond leven, en Paul Wetselaar van de gelijknamige osteopathiepraktijk in Leiden zijn een samenwerking gestart om PDS beter te kunnen behandelen.

Het positieve van de diagnose PDS is dat ernstige darmaandoeningen, zoals de ziekte van Crohn, Colitus Ulcerosa of darmkanker, zijn uitgesloten. Het vervelende van de diagnose is dat er geen duidelijk behandelplan bestaat.

PDS is complex omdat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Verkeerde voeding, te weinig water drinken, gebrek aan beweging, allergieën, een beschadigde darmwand of een disbalans in de darmflora zijn factoren die voor de hand liggen. Vaak speelt er echter ook een psychische component; veel stress zorgt ervoor dat de klachten verergeren. Als de darm daarnaast een te hoge spierspanning heeft of het middenrif te strak gespannen staat, kan dat een negatieve invloed op de peristaltiek van de darm hebben. Bij de meeste patiënten speelt een combinatie van één of meer van deze factoren. Het is dus van belang om meerdere disciplines met elkaar te combineren om PDS goed aan te kunnen pakken!

Michelle Tans is psycholoog en orthomoleculair voedingsdeskundige. "Een behandeling kan starten met een eliminatie dieet (FODMAP) om gevoeligheden te onderzoeken of een orthomoleculair protocol om de darmen op orde te brengen. Daarnaast gaan we aan de slag met eventuele stressfactoren. Het onderzoeken van de fysieke kant is ook belangrijk. Dat is waar ik de hulp van de osteopaat inschakel", aldus Michelle.

Die oseopaat is Paul Wetselaar Hij benadrukt dat osteopathie een complementaire geneeskunde betreft met een holistische visie. "Een osteopatische behandeling bij PDS zorgt ervoor dat de spierspanning normaliseert en ook het pijnlijke en of opgeblazen gevoel afneemt. De handgrepen zijn mild en lijken enigszins op een massage van de buik. Ik pas zo nodig pijnloze correcties toe om de beweeglijkheid van de wervelkolom en het bekken te herstellen, want ook dat is van belang voor onze darmen'', licht hij toe.

Wie last heeft van PDS kan contact opnemen met VITANS via de website www.vitans.nl of met Osteopathie Wetselaar via de webstie www.leiden-osteopathie.nl

Vier bijzondere concerten in Dorpskerk

Jan Douwes, Helbertine Hylkema en Casper de Jonge geven op 8 februari een concert in de Dorpskerk. | Foto: PR Foto: PR

Aankondiging n Het jubileumjaar van het 400-jaar oude Dorpskerk in Leiderdorp is inmiddels volop bezig. Speciaal voor de muziekliefhebbers vinden er in februari en maart vier bijzondere concerten plaats.

Op zaterdagavond 8 februari is er een feestelijk concert rond Duitse barok en Franse romantiek. Jan Douwes (bariton), Helbertine Hylkema (viool) en Casper de Jonge (orgel, piano) voeren werken uit van Bach, Händel, Telemann, Ravel, Poulenc, Kreisler en Spohr. Kom luisteren naar feestelijke muziek over de schoonheid van het land en de ongerepte natuur, romantische liederen van liefde en verlangen, en stemmige composities over de serene rust van een langzaam neerdalende avond.

Op zaterdagavond 15 februari is er een gevarieerd en veelkleurig orgelconcert door de organisten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. De concertreeks wordt vervolgd op zaterdagavond 7 maart met een optreden van het Leiderdorps Kamerkoor onder leiding van Angeliki Ploka en met medewerking van organist Jaco van Leeuwen. Zaterdagavond 21 maart geeft de Leidse Cantorij een concert onder leiding van Hans Brons en met medewerking van organiste Willeke Smits.

Alle concerten beginnen om 20.00 uur en duren vijf kwartier, inclusief een pauze. De kerk aan de Hoofdstraat 19 is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt per concert € 12,50, jongeren tot 18 jaar hebben vrije toegang. In de voorverkoop zijn de kaarten € 10,00 verkrijgbaar. Een passe partout voor de vier concerten is in de voorverkoop verkrijgbaar voor € 30,00. Kaarten bestellen kan via Bert Crama (e-mail: lcrama@casema.nl en tel. 06-27545590) of de website http://www.dorpskerk400.nl/concerten/

Speciale kerkdienst

Aanstaande zondag (26 januari) vindt er overigens een speciale kerkdienst plaats in de Dorpskerk met als thema 'Geloof en de Gouden Eeuw'. Rond 1620 was er één staatskerk en men gedoogde schuilkerken; niemand mocht meer vervolgd worden voor zijn of haar geloof. Benieuwd naar wat die tijd ons nu nog zegt? Dominee Stephan Kurtzahn zal voorgaan in deze dienst.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag, 6 februari, 20.00 uur

ROCKETMAN

'Rocketman' vertelt het ware verhaal van popster Elton John. Elton John besluit als jonge jongen naar het beroemde conservatorium Royal Academy of Music te gaan, waarna hij vervolgens een muzikale samenwerking met Berrie Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot een wereldberoemde superster.

Donderdag 20 februari, 14.00 uur

TESTAMENT OF YOUTH

De ontstuitbare Vera overwint de vooroordelen van haar familie en woonplaats om een beurs te bemachtigen voor de Universiteit Oxford. Ze wordt verliefd op Ronald Leighton, de briljante vriend van haar broer, wanneer ze beiden naar de universiteit gaan om hun literaire dromen na te streven. Maar de eerste Wereldoorlog dreigt uit te breken en de jongens vertrekken naar het front.

Donderdag 5 maart, 20.00 uur

THE WIFE

Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke referenties. Veertig jaar heeft ze haar eigen talent, dromen en ambities opgeofferd voor haar charismatische man Joe en zijn succesvolle literaire carrière. Zij heeft altijd zijn ontrouw en excuses met gratie en humor genegeerd. Hun huwelijk is gebouwd op ongelijke compromissen. Joan heeft bijna haar breekpunt bereikt. Aan de vooravond van de uitreiking van Joe's Nobelprijs 'Literatuur' confronteert ze hem met het offer van haar leven en het geheim van zijn carrière.

Donderdag 19 maart, 14.00 uur

MANCHESTER BY THE SEA

Na het plotseling overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore.

Plaats: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Ringleiding aanwezig. Toegang: € 7,50 Donateurs: € 5,00. Betaling contant en gepast aan de zaal. Reserveren via e-mail reserveren@filmhuisleiderdorp.nl of de website www.filmhuisleiderdorp.nl

Stedelijk Gymnasium Leiden weer schaakkampioen van Nederland

Alle spelers van de vijf schaakteams van het Stedelijk Gymnasium Leiden. | Foto: PR Foto: PR

Schoolschaken n Het Stedelijk Gymnasium Leiden heeft donderdag 16 januari haar nationale schaaktitels geprolongeerd. In zowel de categorie VO 1 (alle leerjaren) als in de categorie VO II (eerste twee leerjaren) werd een team van het Stedelijk eerste tijdens finale van het NK Schaken voor Schoolteams Voortgezet Onderwijs.

Tekst: Ingrid van der Putten

Michelle Tans en Paul Wetselaar. | Foto: LUMI fotografie LUMI fotografie

Het Stedelijk Gymnasium Leiden had zich middels landelijke voorronden weten te plaatsen met maar liefst vijf teams, drie in VO I en twee in VO II. Onder de deelnemers bevonden zich negen jeugdleden van de Schaakvereniging Leiderdorp. Het evenement viel samen met het Tata Steel Chess Tournament on Tour en vond plaats in het PSV Stadion te Eindhoven.

Oppermachtig

De dag was lang, gestart op school met het maken van proefwerken, daarna een autorit van ruim anderhalf uur en vervolgens vijf ronden schaken. Maar de resultaten waren er niet minder om! In zowel VO I als VO II was het Stedelijk oppermachtig en behaalde 9 van de 10 matchpunten. Daarmee liet het geduchte concurrenten uit onder anderen Rotterdam, Heemstede, Apeldoorn en Dordrecht ver achter zich. Opnieuw twee keer goud, twee keer Kampioen van Nederland!

Uitslagen en standen zijn te vinden op https://knsb.netstand.nl/divisions/view/189.

Vink Bouw levert eerste Start Smart woningen op

De eerste Start Smart koopwoningen in de wijk Bij de Zijl worden deze week opgeleverd. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: j.p.kranenburg

n Verhuiswagen kan meteen voorrijden

woningbouw n Op donderdag 23 januari wordt de eerste Start Smart woning van nieuwbouwproject Bij de Zijl in Leiderdorp opgeleverd. Een primeur, want dit is de allereerste woning die volgens dit nieuwe concept van Vink Bouw – verantwoordelijk voor de realisatie van Bij de Zijl – tot stand is gekomen. Een Start Smart woning is bij oplevering al kant en klaar; de verhuiswagen kan meteen voorrijden.

Winnaars en genomineerden van de LOP 2018. | Foto: Fotografie Lavinia.

Het idee voor Start Smart ontstond vier jaar geleden en Bij de Zijl is het eerste project van Vink Bouw waarbij dit concept voor kopers ook daadwerkelijk tot de opties behoorde. Dankzij Start Smart kunnen kopers direct na het in ontvangst nemen van hun sleutel in de woning trekken. Een Start Smart woning is niet alleen voorzien van een keuken en sanitair, ook de vloeren en wanden zijn geheel in de door de bewoner gekozen stijl gebruiksklaar gemaakt. In totaal worden 15 van de 42 eengezinswoningen van Bij de Zijl volgens dit concept opgeleverd.

Ontzorgen

Rixt-Marije Neerings is als klantbegeleider bij Vink Bouw nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Start Smart en bij dit pilotproject in Leiderdorp. Neerings: "Onze ervaring is dat er na de oplevering van een nieuw huis altijd nog best veel moet worden geregeld door de bewoners, voordat ze er daadwerkelijk hun intrek kunnen nemen. Denk hierbij aan het plaatsen van een keuken en badkamer, maar ook het stuken van de muren en wat doe je met de vloer? En hoe doe je dat vervolgens met de planning? Waar begin je mee? Om nog maar te zwijgen over de stijl waarin je je huis in zou willen richten. Wij zagen hier als Vink Bouw een mooie gelegenheid om kopers te ontzorgen. We leveren nu een turn key woning waar je per direct in kan. Uit marktonderzoek dat we hadden laten doen bleek al dat daar behoefte aan was, dat bleek in de praktijk inderdaad ook het geval. In totaal hebben 15 bewoners van Bij de Zijl gebruik gemaakt van een variant van het Start Smart concept."

Aanstaande bewoners van Bij de Zijl die hebben gekozen voor Start Smart zijn de afgelopen maanden door Neerings en haar collega's intensief begeleidt bij de verschillende aspecten die komen kijken bij het 'woonklaar' maken van hun huis. Neerings: "We denken bijvoorbeeld mee over de indeling van de woning, de stijl van de inrichting en kleurgebruik. In Aalsmeer hebben we een grote showroom met vijf verschillende woonwerelden. Ga je voor retro, tijdloos of misschien wel een combinatie? We merken dat door het gebruik van de woonwerelden kopers een beter beeld krijgen van wat ze graag willen, of juist wat ze absoluut niet willen. Ook lekker: de planning ligt bij ons, dus kopers hoeven zich ook geen zorgen te maken als bijvoorbeeld de woning twee weken later wordt opgeleverd. Geen stress dus, maar wel veel voorpret!"

Bij de Zijl

Het wijkje Bij de Zijl op het voormalige ROC-terrein tussen Rietschans en Oude Spoorbaan bestaat uit 36 sociale huurappartementen, een woontoren met 104 vrije sector huurwoningen en 42 koopwoningen. Deze koopwoningen worden nu opgeleverd.

35 procent meer 'wilde' dieren opgevangen

De Dierenambulance is tijdelijk gevestigd aan de Draadbaan 14 in Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

dierenambulance n In 2019 heeft de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden 35 procent meer 'wilde' dieren opgevangen dan in 2018. De stijging werd vooral veroorzaakt door het aantal dieren dat door particulieren naar het pand van de Dierenambulance aan de Draadbaan 14 in Leiderdorp werden gebracht.

In totaal zijn vorig jaar 2.314 wilde dieren (alles wat geen huisdier is) opgevangen waarbij het in meer dan 90 procent van de gevallen ging om vogels. Daarnaast ontfermde de opvang zich vooral over egels en dwergvleermuizen, maar er werden ook twee wasbeerhonden binnengebracht.

De dieren blijven overigens niet meer dan een dag in Leiderdorp, bericht voorzitter Jaap van Meijgaarden van de regionale Dierenambulance-Vogelasiel. "Ons tijdelijke bedrijfspand aan de Draadbaan voldoet helaas niet aan de eisen die de Wet Natuurbescherming aan dergelijke opvang stelt." Het betekent dat de dierenambulance vrijwel dagelijks naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag en de Egelopvang in Zoetermeer rijdt. De wasbeerhonden zijn naar stichting Aap in Almere gebracht.

De Dierenambulance betaalt de kosten voor transport en opvang van wilde dieren tot nu toe volledig zelf. De gemeenten geven een kleine bijdrage van 5 euro per rit voor het ophalen van loslopende of aangereden huisdieren als honden, katten en konijnen waarvan de eigenaar niet gevonden kan worden maar dus niet voor wilde dieren. Brandbrieven van de Dierenambulance naar de gemeenten hebben slechts beperkt resultaat gehad, meldt Van Meijgaarden. Leiden heeft toegezegd voor een periode van vier jaar transport en opvang van wilde dieren te zullen financieren en Teylingen draagt éénmalig 4.000 euro bij. Maar Leiderdorp, Zoeterwoude en Katwijk hebben negatief gereageerd en Voorschoten, Oegstgeest en Noordwijk helemaal niet. "Er blijft dus nog wel wat te wensen over in het nieuwe jaar."

Leiderdorpse Ondernemersprijs live op tv bij Unity.NU

uitzending n De uitreiking van de Leiderdorpse Ondernemersprijs is donderdag 30 januari live te zien op televisie bij Unity.NU. De uitzending start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Bodytec Leiderdorp, De Vries Tweewielers, Den Elzen schoenmoede, Grand Café Hofplein en Jeroen de Vink Hairstudio en Visagie strijden om de titel 'Leiderdorpse ondernemer van 2020'. Naast de prijs van de vakjury wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. Stemmen kan nog tot en met 30 januari 18.00 uur, via www.leiderdorpseondernemersprijs.nl. De tweejaarlijkse verkiezing wordt georganiseerd door de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) en de gemeente Leiderdorp.

Unity.NU is in de hele Leidse regio te zien via Ziggo kanaal 40 en KPN/XS4ALL kanaal 1412.

Baby-Dump past in bestemmingsplan

bouwplan n Het bedrijf Baby Dump gaat een winkel bouwen aan de Vlasbaan op het Leiderdorpse bedrijventerrein de Baanderij. Is dat wel te rijmen met de toekomstplannen voor het gebied, zo vraagt de GroenLinks fractie in de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Op den duur moet De Baanderij immers een woon-werkbestemming krijgen.

Het college antwoordt dat de aanvraag voor het nieuwe bedrijfsgebouw past in het huidige bestemmingsplan voor De Baanderij. Dat betekent dat de aanvraag niet kan worden geweigerd. De omgevingsvergunning is dan ook op 29 oktober 2019 verleend.

In hoeverre deze en eventuele nieuwe aanvragen voor bedrijfspanden passen in de toekomstplannen voor de Baanderij, is ook voor het college de vraag, zo staat in het antwoord. Aan een nieuwe gebiedsvisie wordt nog gewerkt. De omvorming tot woon-werkgebied zal sowieso geleidelijk gaan en een aantal jaar duren. Als de plek waar nu de Baby Dump komt aangewezen wordt tot woonlocatie, kunnen er pas huizen gebouwd worden wanneer de winkel in babyartikelen weer vertrekt

In de Baby Dump zullen veel volumineuze goederen worden verkocht zoals meubels voor in de babykamer, kinderwagens, wandelwagens en kinderzitjes voor in de auto. Dat soort detailhandel is toegestaan op het bedrijventerrein.

De winkel zal ook kleine babyartikelen aanbieden. Daarvoor wordt 123,5 vierkante meter bruto vloeroppervlakte gereserveerd, wat onder de limiet van 125 vierkante meter ligt.

Klimaatavond in Lokhorstkerk

thema-avond n De rapporten van o.a. het VN klimaatpanel IPPC liegen er niet om. De stijgende temperatuur op aarde hangt als het zwaard van Damocles boven ons hoofd. Wat doet dat met ons? En wat kunnen we doen? Op dinsdag 28 januari wordt in de Leidse Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat 1, een openbare avond over klimaatverandering en duurzaamheid gehouden. Vier sprekers geven korte inleidingen, daarna is er ruimte voor discussie. De avond begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur), de toegang is gratis.

Leiderdorpse bieb slaat programma Voorleesdagen dit jaar over

ruimtegebrek n Dit jaar zijn er in de Leiderdorpse bibliotheek geen activiteiten in het kader van de Nationale Voorleesdagen (22 januari tot en met 1 februari).

Dat vanwege gebrek aan ruimte, laat een woordvoerder van de bibliotheek weten; de bibliotheek is verhuisd naar een tijdelijke locatie in gebouw De Werf aan de Simon Smitweg 9 die een stuk kleiner is dan de oude stek in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan.

Wel verzorgt burgemeester Laila Driessen, zoals ieder jaar, een voorleeshalfuurtje voor peuters. Maar dat vindt dit keer niet plaats in de bibliotheek maar in het gemeentehuis.

Programma in Leidse bibliotheken

In de bibliotheeklocaties van BplusC in Leiden is wel een heel Voorleesdagenprogramma voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Met workshops, voorlezen met de kamishibai en een vrolijke VoorleesFeestMarkt. Bij alle activiteiten staat 'Moppereend', het Prentenboek van het Jaar, geschreven door Joyce Dunbar, centraal.

Op woensdagmiddag 22 en 29 januari wordt het prentenboek Moppereend in verschillende Leidse bibliotheken voorgelezen met het Japanse vertelkastje, de kamishibai. De toegang is gratis. De voorleestijden op deze dagen zijn: 14.00 uur in bibliotheek Het Gebouw, 14.30 uur in bibliotheek Nieuwstraat, 14.30 uur in bibliotheek Stevenshof en 15.00 uur in bibliotheek Merenwijk.

Dansdocent Kirsten Mieog gaat samen met peuters en kleuters aan de slag met het prentenboek 'Moppereend' op maandag 27 januari van 15.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek Het Gebouw, donderdag 30 januari van 11.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek Stevenshof en van 14.30 tot 15.00 uur in Bibliotheek Merenwijk, en zondag 26 januari tijdens de VoorleesFeestMarkt om 14.00 uur en 15.00 uur in Bibliotheek Nieuwstraat. Deze dansworkshop is gratis, inschrijven kan via www.BplusC.nl.

Op zondag 26 januari van 13.00 tot 16.00 uur is er in bibliotheek Nieuwstraat een vrolijke en actieve inloopmiddag voor baby's, peuters, kleuters en hun (groot)ouders. Met onder andere 'Kaboem, Mekkereend', een interactieve en muzikale vertelvoorstelling vol liedjes over kleuren en emoties voor kinderen van 2 tot 5 jaar. Deze voorstelling is om 14.00 en om 15.00 uur. Een plekje reserveren kan via info@silvester-leiden.nl (maximaal 1 ouder per kind). Daarnaast zijn er muziek-, beeldende en dansworkshops, een klim- en klauterparcours, schminken, je kunt spelen met robot Cubetto en natuurlijk wordt er heel veel voorgelezen. Voor ouders zijn er allerlei informatie- en boekenstands.

Voorlezen is een feest!

Doel van de Nationale Voorleesdagen is het belang van voorlezen aan kinderen onder de aandacht te brengen. Voor de ontwikkeling in taal, kennis, creativiteit, fantasie en voor het contact tussen ouder en kind heeft voorlezen een positief effect. Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers!

Peuters en kleuters die lid worden van de bibliotheek tijdens De Nationale Voorleesdagen krijgen een vingerpopje van 'Moppereend' (zolang de voorraad strekt). Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van BplusC bibliotheken. Kijk voor meer informatie op www.BplusC.nl.

Nieuws van de LVU

educatie n Ook de komende weken zijn er bij de Volksuniversiteit Leiderdorp een variatie aan lezingen, cursussen en workshops. Hieronder een greep uit het aanbod.

Hoe de mens leerde vliegen - De LVU organiseert twee lezingen over de geschiedenis van de luchtvaarttechniek. Eén over de periode tot 1918 ('Alle begin is moeilijk') en één over de brede ontwikkeling van vliegtuigen, motoren, navigatie en besturing sinds het einde van WO I. Woensdag 29 januari en woensdag 12 februari, 19.30–21.30 uur.

Arduino voor gevorderden - Cursus van vijf lessen voor degenen die al goed uit de voeren kunnen met het elektronica-platform Arduino. U leert ingewikkelder systemen maken en er wordt meer aandacht besteed aan de achterliggende software. In de cursusprijs is een aanvullingsset inbegrepen. Start: maandag 3 februari, 19.30-21.30 uur.

Creatief met handletteren - Handletteren is het tekenen van sierlijke letters in allerlei stijlen. In de cursus 'Handletteren' (8 lessen) leren de deelnemers versieringen en ornamenten te maken en een compositie van woorden en beelden te ontwerpen. Eerste les: donderdag 6 februari, 9.30–11.30 uur.

Reanimatie en gebruik AED bij volwassenen en kinderen - Er wordt iemand onwel, wat moet je doen? In deze cursus van twee praktische lessen leggen instructeurs van de Leiderdorpse EHBO-vereniging wat er aan de hand kan zijn en laten de cursisten oefenen op poppen en met een AED. De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Na afloop ontvangen de cursisten een certificaat. Donderdag 6 en 13 februari, 19.30–22.30 uur.

Korte taalcursus voor vakantiegangers - In de korte taalcursussen voor vakantiegangers leren cursisten de taal van hun vakantieland gebruiken in veel voorkomende alledaagse situaties, zoals de weg vragen, een drankje of schotel bestellen en afrekenen, boodschappen doen, te vragen naar de openingstijden van een bezienswaardigheid en veel meer. Turks op vakantie, 8 lessen, start dinsdag 4 februari 20.30–22.00 uur; Italiaans op vakantie, 8 lessen, start donderdag 5 maart 13.30–15.00 uur; Frans op vakantie, 8 lessen, start dinsdag 24 maart 11.00–12.30 uur.

Valentijnharten maken - De Valentijn bonbonworkshop is er voor de echte zoete hartendiefjes! In deze workshop maakt u bonbons in verschillende hartvormen en kunt u er fijne hartenmotiefjes op maken. Er is keuze uit verschillende smaken chocola. All you need is love, but also some chocolate! Maandag 10 februari, 18.30 – 21.00 uur.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel, (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Verwennerij voor vogels

Jong en ouder werken ijverig aan het maken van pindaslingers. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

traktaties n De vogels in Leiderdorp worden de komende tijd verwend. Zo'n veertig tot vijftig jonge en wat oudere Leiderdorpers maakten zondagmiddag 19 januari in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in De Sterrentuin vogeltraktaties voor in de tuin en op het balkon. Aan grote tafels werden pindaslingers geregen, vetbollen gevormd en vogeltaartjes met geschikt vogelvoer gemaakt. Van meegebrachte lege melkpakken werden voederhuisjes geknutseld.

Een flinke groep natuurliefhebbers ging ook mee op de vogelexcursie door het naast het MEC gelegen park De Houtkamp. Onder leiding van IVN-natuurgidsen werd gespeurd naar 'gewone' vogels als mezen, roodborsten, vinken en kauwen en minder veelvoorkomende soorten als sijzen, ijsvogels en pestvogels.

Foto: PR

De middag werd verzorgd door vrijwilligers van IVN Leidse regio in samenwerking met het MEC. De volgende (winter)wandeling van het IVN is op zondag 16 februari en start om 14.30 uur bij het MEC.

Muzikaal Tuynieren

Jerrycan. | Foto: PR Foto: PR

Muziek n Tijdens de eerste editie van Muzikaal Tuynieren van 2020, op zondagmiddag 26 januari, staat de band Jerrycan op het podium van het Leiderdorpse café-restaurant De Hollandsche Tuyn.

Jerrycan is geen standaard coverband. Dus reken niet op usual suspects maar laat je verrassen door de zorgvuldig uitgezochte juweeltjes uit de jaren '80 en '90 die je niet wekelijks hoort maar toch een hoog 'o ja!'-gehalte hebben en vervolgens een glimlach op je gezicht toveren. Jerrycan speelt nummers van REM tot Blondie, van Snow Patrol tot Depeche Mode en van Fleetwood Mac tot Amy Winehouse.

Verrassend eigen bewerkingen van passievolle muzikanten. Er mag gedanst worden.

Het optreden is van 16.00 tot 18.00 uur, de toegang is gratis. Wie na afloop wil blijven eten, kan een keuze maken uit het á la carte menu of kiezen voor het seizoensmenu. Het belooft weer erg druk te worden, dus reserveren is gewenst op (071) 541 14 64. De Hollandsche Tuyn ligt aan de Hoofdstraat 24.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Iedereen doet mee in onze samenleving. Ook als dat betekent dat u af en toe een extra steuntje in de rug kunt gebruiken. Voor veel vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, gezondheid, schulden, mantelzorg en vluchtelingenwerk kunt u terecht bij Incluzio.

Do. 23 jan: Yoga voor mantelzorgers

Start yoga voor mantelzorgers met gratis proefles van 14.00 tot 15.00 uur op de Zijlbaan 42. Voor meer informatie en aanmelden: Corina Kooter 06 83003240 of ckooter@incluzio.nl

Do. 6 feb: Klassieke muziek

De vrijwilligers brengen een voor u geselecteerd muziekprogramma ten gehore. Aanvang: 14.00 uur. Kosten: € 2,00 incl. koffie/ thee. Locatie: Splinterlaan 156. Aanmelden is niet nodig.

Do. 13 feb: ontspannende yogales voor mantelzorgers

Speciaal voor mantelzorgers is er van 14.00 tot 15.00 uur aan de Zijlbaan 42 een yoga les om even helemaal te ontspannen. Meer informatie en/ of aanmelding Corina Kooter via ckooter@incluzio.nl

Vr. 14 feb: Kinderdisco

Van 19.00 tot 20.30 uur is er disco voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar in Dwars. De kosten zijn € 2,50 voor entree en € 2,50 voor een consumptiekaart. Van te voren aanmelden is niet nodig.

Wandelfit – pilot project

De Wandelfit-groep verzamelt elke woensdag (inloop tussen 9.00 en 9.30 uur) bij clubhuis de Derde Helft (locatie RCL, Bloemerd). Eerst warming-up, daarna een wandeling van een uur en dan cooling-down. Afsluitend kan vanaf 10.30 uur koffie/thee worden gedronken. Deelname is gedurende de pilot periode gratis (koffie voor eigen rekening).

Inloopspreekuur financiën

Elke woensdag zijn bij het inloopspreekuur de budgetcoach, de sociaal raadsvrouw, de activeringscoach (voor statushouders) en een vitaliteitscoach aanwezig. Van 10.00 tot 12.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur terecht bij de balie van Incluzio Leiderdorp, gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1, 2351 CR Leiderdorp. T. (071) 5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 26 januari, Derde zondag door het jaar

9.30 uur: Euchristieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. JongerenMiddenkoor.

        

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 24 januari

Ommedijk

11.00 uur: weeksluiting.

zondag 26 januari

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, 400 jaar Dorpskerk.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits, m.m.v. cantorij.

De Nieuw-Apostolische Kerk aan de Prinsenhof in Leiderdorp. | Foto: PR

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 26 januari

10.00 uur: ds. M. Blok.

16.00 uur: ds. R. Kattenberg (H.C. 40).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 26 januari, 10.15 uur: ds. F.H. Fockema Andreae.

Mentorschap Haag en Rijn zoekt mentoren

Heeft u in het nieuwe jaar gemiddeld tweemaal per maand wat tijd over en wilt u echt iets voor een ander betekenen? Word mentor en kom op voor de zorgbelangen van iemand met een beperking of ziekte maar zonder familie of netwerk. In het voorjaar leidt Mentorschap Haag en Rijn weer nieuwe mentoren op. Meer informatie? Neem contact op met Herma Kappert, 06-1507 0233 - leiden@mentorschaphr.nl - www.mentorschaphaagenrijn.nl

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 5

07.00-10.00: Jouw muziek en info
10.00-12.00: Rudo Slappendel
12.00-14.00: Marc Wonnink
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek met predikant Jan Berkvens
Dinsdag: Clips @ Unity met Marc Wonnink
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café
Vrijdag: Weekoverzicht
Zaterdag: Vlog Naomie Noëlle

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

20 t/m 26 januari: Tandartspraktijk van Wijck, Diamantlaan 174, 2332 GR Leiden. tel. (071) 5765351.

27 januari t/m 3 februari: Tandartspraktijk De Schans Tandartsen, Lammenschansweg 15A, 2313 DH Leiden. Tel. (071) 5142100.

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.