Leiderdorps Weekblad

6 november 2019

Leiderdorps Weekblad 6 november 2019


Vijf jaar Brede School West

De kinderen van de Prins Willem Alexanderschool, Daltonschool De Leeuwerik en FloreoKids vormen samen een 5 bij het nu 5 jaar oude scholencomplex. Foto: PR

Lustrum n Na de herfstvakantie van 2014 werd de Brede School West in Leiderdorp in gebruik genomen. Het complex op de hoek van de Vronkenlaan en de Leeuwerikstraat biedt nu alweer vijf jaar onderdak aan de Prins Willem-Alexanderschool (PWA), Daltonschool De Leeuwerik, en peutergroepen en buitenschoolse opvang van FloreoKids. Dinsdagochtend 5 november werd met alle leerlingen en peuters even stil gestaan bij dit jubileum. Onder meer door samen een grote 5 te vormen, die met behulp van een drone werd gefotografeerd. (Zie ook P7)

Potjes geld van Incluzio voor buurtinitiatieven

ideeën n Welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp stelt potjes met geld beschikbaar voor Leiderdorpers met gouden ideeën voor hun eigen buurt.

Initiatieven om het welzijn voor buurtbewoners te vergroten, eenzaamheid tegen te gaan of een buurtnetwerk op te zetten, komen in aanmerking. Incluzio doet een oproep om vooral aanvragen in te dienen voor langdurige buurtinitiatieven.

Incluzio wil de inzet van bewoners in de eigen buurt vergroten en versterken. "De resultaten van de tweejaarlijkse inwonersenquête laat zien dat Leiderdorpers minder bij hun buurt betrokken zijn dan enkele jaren geleden. Maar er wonen ook veel bewoners die wat voor elkaar over hebben. We merken dat aan de vele vrijwilligers die zich afgelopen maanden bij ons hebben aangemeld en aan de bewoners die al bij ons aan hebben geklopt met een idee voor hun buurt", volgens Robert van Egmond, buurtcoach bij Incluzio Leiderdorp.
Voor langdurige buurtinitiatieven kan een bedrag tot € 1500 euro per jaar aangevraagd worden. Een voorbeeld is de Ruilwinkel. Deze is wekelijks geopend voor buurtbewoners die spullen willen ruilen of gewoon gezellig langs komen voor een praatje en een kop koffie.
Voor eenmalige buurtinitiatieven stelt Incluzio maximaal € 100 euro beschikbaar. Denk dan bijvoorbeeld aan een straatfeest, burendag of buitenspeeldag. Voorwaarde is dat alle buurtbewoners worden uitgenodigd.

Via www.incluzioleiderdorp.nl/buurtinitiatief kan een aanvraag worden ingediend.

'Neem 50 km/uur als uitgangspunt'

Politiek n Een meerderheid van de Leiderdorpse gemeenteraad wil dat de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan 50 kilometer per uur blijft, ook als de weg verbreed wordt naar tweemaal twee banen. Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van het Politiek Forum.

Oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks en coalitiepartij LPL, samen goed voor 13 van de 21 raadszetels, drongen er bij verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) op aan om 50 kilometer per uur als uitgangspunt te nemen. Vervolgens moet creatief gekeken worden hoe de weg zodanig ingericht kan worden dat dit ook na de verbreding een te handhaven maximum snelheid is.

De Oude Spoorbaan wordt onderdeel van de Leidse Ring Noord, het noordelijk deel van een ringweg die het doorgaand verkeer weg moet houden uit de kernen van Leiden en Leiderdorp. Daarvoor wordt de weg tussen de Zijlbrug en de rotonde op de kruising met de N446 vierbaans gemaakt. In de nieuwste plannen zou dan tussen de Dwarswateringbrug en de N446 een maximum snelheid van 70 kilometer per uur moeten gaan gelden.

         Lees verder op P7

Job Buddy
stopt op
1 januari 2020

In de Hoofdstraat werd zaterdag hard gewerkt aan het beplanten van de geveltuintjes. Wethouder Joosten (op de achtergrond) hielp ook een handje mee. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Geveltuintjes bij 53 huizen in 5 straten

Stenen maken plaats voor planten

RCL moet stilaan omlaag gaan kijken

NATUURSPEELTUIN n Woonruimte voor koolmezen is geregeld

Kijk op klimop

Vanaf september tot eind van het jaar bloeit de klimop en wordt dan volop bezocht door insecten die er nectar en stuifmeel vinden. | Foto: J.P. Kranenburg

Het is weer klimoptijd. Vanaf september tot eind van het jaar bloeit de klimop en wordt dan volop bezocht door insecten die er nectar en stuifmeel vinden. Klimop is een van de weinige planten die insecten de mogelijkheid geven om in het najaar nog hun reserves aan te vullen. Het stuifmeel is rijk aan eiwitten en de nectar met een suikergehalte van 13 tot 16 procent is makkelijk te vinden door de makkelijk toegankelijke bloemen. Vlinders, bijen en zweefvliegen weten deze plant feilloos te vinden en dat is goed te zien als je er even de tijd voor neemt. Hier blijft het niet bij want ook 's nachts is het een drukte van belang als nachtvlinders zich te goed komen doen aan de nectar.

Klimopbij

Een bijzondere bezoeker is de op klimop gespecialiseerde klimopbij, die pas vrij recent door de klimaatverandering in Nederland voorkomt. De klimopbij is een solitaire wilde bij die voor zijn larven alleen stuifmeel van klimop verzamelt. Voor zijn nectarbehoefte bezoekt hij wel andere planten. Zijn larven zitten in een door de bij uitgegraven holletje onder de grond dat als broedkamer dient. De rest van het jaar verblijven ze als larve en pop in dit ondergrondse holletje. De klimopbij heeft een opvallend bruin behaard borststuk en het achterlijf heeft brede gele haarbandjes. Dit laatste heeft de eveneens op klimopbloemen waar te nemen honingbij niet. De honingbij onderscheidt zich verder nog door het stuifmeel in een klompje aan zijn achterpoten te verzamelen.

Vluchtplaats voor vogels

Het zijn niet alleen insecten op wie klimop een grote aantrekkingskracht heeft. Vogels als mussen en mezen profiteren van de groenblijvende klimop omdat deze een snel bereikbare schuilplaats biedt. 's Winters is de plant met zijn donkerblauwe tot zwarte bessen een voedselbron voor vele soorten vogels. Bessen die pas laat in de winter afgerijpt zijn en een laatste aanbod voor vogels vormen voordat de lente aanbreekt. De meeste andere bessenstruiken hebben aan het eind van de winter weinig meer te bieden. Overigens zal klimop alleen bloeien en bessen vormen als hij niet gesnoeid wordt. Na snoei kan het vele jaren duren voor hij weer zal bloeien.

De bijl er in?

Met enige regelmaat is er op bomen klimop te zien waarvan de wortels doorgezaagd zijn vanuit de achterliggende gedachte dat klimop schadelijk is voor zijn gastheer. Een misvatting want klimop is geen parasiet, hij onttrekt met zijn hechtwortels geen voedingsstoffen aan de boom. Wel geven de hechtwortels hem een stevig houvast aan de boom. Evenmin kan hij zijn gastheer wurgen door hem in te snoeren. Als je goed kijkt zie je dat klimopranken geen ingroei in de boom laten zien.

Ook concurreert klimop niet om licht in de kroon van de boom en hij vormt ook geen statische belasting voor de boom. Bomen groeien langzaam en maken steunweefsel of 'reactiehout' aan om het gewicht van klimop het hoofd te bieden.

Zijn er ook nog voordelen van klimop voor de boom? Jazeker, klimop beschermt de boom tegen zonnebrand en verdamping en verschaft vogels en vlinders voedsel. En een ander belangrijk voordeel, nu de stikstofdiscussie zo hoog oploopt, is het vermogen van klimop om de lucht te reinigen. Het blad van klimop heeft microscopische kleine ribbeltjes die het bladoppervlak doen toenemen en het reinigend vermogen flink vergroot.

Ogen open dus in het najaar, kijk naar de klimop en leer hem te waarderen.

Tekst: Edward Sodderland, IVN

Woonruimte voor koolmezen in natuurspeeltuin is geregeld

Voorzitter Riny Vons van de natuurspeeltuin bij de nestkastjes en het insectenhotel. | Foto: J.P. Kranenburg (meer foto's op www.leiderdorpsweekblad.nl) Foto: Johan Kranenburg

natuurspeeltuin n Ondanks de regen kwamen zaterdagochtend 2 november, de landelijk natuurwerkdag, rond de twintig Leiderdorpers naar de natuurspeeltuin in park De Bloemerd om daar te helpen met allerlei klussen. Een daarvan was het ophangen van de mezennestkastjes die de natuurspeeltuin heeft kunnen aanschaffen via een recente crowdfunding.

Door: Corrie van der Laan

Het bestuur van de natuurspeeltuin startte begin oktober een actie om geld in te zamelen waarmee vogelhuisjes gekocht kunnen worden. Het idee is om zo koolmezen naar de speeltuin te lokken. Niet omdat de kleurige vogeltjes decoratief zijn, maar omdat hun jongen eikenprocessierupsen eten. Die rupsen vormden in het voorjaar en de vroege zomer van dit jaar een ware plaag in de natuurspeeltuin. Ze verzamelen zich met tientallen, zelfs honderden tegelijk in nesten, als regel op eikenbomen. 's Nachts verlaten ze dat nest om hun favoriete voedsel, eikenbladeren, te zoeken. Het probleem met de rupsen is dat ze brandharen hebben die ze afstoten als ze verstoord worden. Die brandharen kunnen hevig jeukende huidontstekingen geven, zware oogirritatie veroorzaken en zijn gevaarlijk bij inademing.

Vorig jaar moest de natuurspeeltuin een paar weken sluiten vanwege de overlast door eikenprocessierupsen. Het bestuur van de Stichting Natuurspeeltuin hoopt dat een rupsenplaag komend voorjaar voorkomen kan worden door het inzetten van koolmezen als natuurlijk bestrijdingsmiddel. Een koolmeeskuiken kan in twee weken zo'n achthonderd rupsen wegwerken. Aangezien een nest acht tot dertien kuikens telt, tikt dat flink aan.

20 nestkastjes

De crowdfunding was een groot succes. Zodra de aankondiging van de actie in deze krant verscheen, kwamen al donaties binnen, vertelt voorzitter Riny Vons van de Stichting Natuurspeeltuin. In twee weken was er al genoeg geld gestort om twintig nestkastjes à 7 euro per stuk plus een insectenhotel aan te schaffen. Ook het insectenhotel kan helpen om de eikenprocessierups op een natuurlijk manier te bestrijden; het lokt solitaire insecten waarvan verschillende ook vijanden zijn van de plaagrups.

Bestuurslid Albert Stegeman hing zaterdag het eerste nestkastje op de stam van de grote eikenboom waar afgelopen voorjaar de eerste rupsen werden gevonden. De andere negentien kastjes zijn over het hele terrein verspreid. Allemaal netjes gesitueerd met de opening naar het noord-oosten, zodat de behuizing niet te warm wordt voor de jonge koolmezen die er hopelijk in groot gebracht zullen worden.

Daarnaast zijn zaterdag nog een hoop andere klussen in de natuurspeeltuin geklaard. Paden zijn voorzien van houtsnippers, een wilg is gesnoeid en een aantal struiken zijn gesnoeid, plantenpollen zijn verplaatst en bollen geplant.

Dromen

Een hond in dromenland. | Foto: PR PHL Foto: PR

Een Russisch spreekwoord luidt: 'De getemde wolf droomt altijd van het bos.' En spreekwoorden kloppen natuurlijk nooit helemaal, maar zetten ons vaak wel aan het denken. Of aan het dromen, soms.

De hond, kan die eigenlijk dromen? Ja, dat kan. Nou ja, daar zijn in ieder geval heel sterke aanwijzingen voor. Zelf zeggen dat ie een leuke of nare droom gehad heeft, dat kunnen onze Boris en Fiona helaas niet. Dus zo komen we het niet te weten. Maar alle hondenbezitters kennen en herkennen het: de rustig slapende viervoeter begint in de slaap plots wat te grommen of te blaffen of te piepen, of met zijn pootjes te bewegen alsof ie trapt of loopt, of kwispelen met de staart. Dat moet wel een droom zijn!

Foto: Pexels

Inderdaad, dat is een droom. Dat heeft hersenonderzoek aannemelijk gemaakt. Uiteraard zijn er enorme verschillen tussen mensen en dieren, maar een vergelijking van de hersenactiviteit van de (dromende) mens en honden doet sterk vermoeden dat ook honden dromen kunnen. Alleen misschien niet zo snel of vaak. Immers, de hond die ooit een wolf was heeft vaak korte half-slaapjes, vanuit het oerinstinct waarbij voortdurend waakzaamheid geboden is. De fase van diepe of REM-slaap waarin gedroomd wordt, wordt dan niet bereikt. Al maakt het hierbij uit hoe groot de hond is: kleinere honden komen eerder in hun slaap in de droomfase dan grotere honden. Kleintjes kunnen al na vijf minuten dromen, bij grotere honden duurt dat wel een half uurtje.

Waarover de hond dan droomt? Tja, niemand die dat weet. Over lekker eten, een grote kluif? Over het achtervolgen van de kat van de buren, of zelf achtervolgd worden door een veel grotere hond? Over de baas of bazin? De mensen hebben van verreweg hun meeste dromen al geen herinnering, maar hondendromen zullen ons allicht voor altijd onbekend blijven. Ach, laten we er ter geruststelling maar vanuit gaan, dat dit niet erg is. Dat tenslotte ook voor honden geldt: dromen zijn bedrog. Zoals Marco Borsato lang geleden in zijn grote hit al zong. En die Marco, die weet daar alles van, van dromen en bedrog…

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Dilemmadebat: hoe vaak zeg jij sorry?

De intocht in 2018. | Foto: JPK Foto: Johan Kranenburg

vragen n Hoe vaak zeg jij sorry? En wat bedoel je er dan precies mee? Veel mensen putten zich uit in excuses, om dan meteen met een verklaring te komen waarom ze iets vergeten zijn. Zeg je dan echt sorry? Over deze en andere vragen gaat het Leiderdorpse dilemmadebat op donderdag 14 november in de Dorpskerk, compleet met sorry-bingo en smoezenparade.

Sprekers tijdens het dilemmadebat zijn Gijs Dalenoord, klachtenmanager bij de Deutsche Bank, en Stefan Kroese, directeur in een zorginstelling en filosoof. Zij lichten toe hoe zij aankijken tegen het maken van excuses. Volgens Kroese is sorry zeggen iets wat we moeten leren. "Net zoals lopen en fietsen hoort het bij de opvoeding." Veel mensen vinden het lastig om écht aan te geven dat iets je spijt. "Met een halfbakken excuus vechten mensen tot het bittere einde door. Terwijl sorry zeggen geen nederlaag is. Uiteindelijk maakt het je leven makkelijker. Zeker als je als eerste je fout erkent. Dat is pas echt spijt hebben."

De dilemmadebatten in de Dorpskerk zijn bedoeld om mensen aan het denken te zetten over actuele, ethische kwesties. De sprekers zeggen niet 'hoe het zit', maar bieden inspiratie. "De winst ligt niet alleen in de avond zelf, waarbij je andere meningen hoort", zegt mede-organisator en dominee Hester Smits. "Het gaat ons erom mensen aan te zetten om na te denken over wat je er nu eigenlijk zelf van vindt. We organiseren deze dilemmadebatten als Protestantse Gemeente Leiderdorp omdat de kerk bedoeld is als een plek waar mensen kunnen nadenken over het leven."

De bijeenkomst op 14 november begint om 20.15 uur. Rond 21.45 uur wordt afgesloten met een drankje. Er is muziek van het combo Jazzkey.

Geen voortuin, toch groen voor de deur

In de Hoofdstraat werd zaterdag hard gewerkt aan het beplanten van de geveltuintjes. Wethouder Joosten (op de achtergrond) hielp ook een handje mee. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Geveltuintjes n Vijf straten in Leiderdorp zullen er komend voorjaar fleuriger uitzien dan ooit. Bij in totaal 53 woningen is in de afgelopen weken een geveltuintje aangelegd door stoeptegels te vervangen door piepkleine perkjes. Zaterdag 2 november ontvingen de bewoners plantenpakketten om in de grond te zetten.

Door: Corrie van der Laan

De Hoofdstraat en Doeslaan in het oude dorp, de Torenwacht en het Burchtplein in de wijk Leyhof en het Warmoesland in de wijk 't Heerlijk Recht hebben één ding gemeen: hier staan veel woningen zonder voortuin, dus waarvan de gevel direct grenst aan de openbare stoep.

Aanbod

Bewoners van de voortuinloze huizen ontvingen enkele maanden geleden een bijzonder aanbod van de gemeente: tegen een eigen bijdrage van slechts 15 euro konden ze een geveltuintje krijgen. Een hovenier zou de perkjes aanleggen en iedere deelnemer mocht een door groenexpert Fanni Tesselhof samengesteld pakket aan planten en bollen uitkiezen om er in te zetten Het mooie aanbod was in het kader van het project 'Jouw Groene Straat', onderdeel van het programma Groen Dichterbij Leiderdorp waarin de gemeente en IVN Natuureducatie samen met de inwoners en andere partijen werken aan een groener leefklimaat. Jouw Groene Straat wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland en een bijdrage van Fonds 1818.

Er kwamen 53 aanmeldingen van bewoners die zo'n geveltuintje wel zagen zitten. In oktober zijn bij die woningen de perkjes aangelegd en afgelopen zaterdag leverde duurzaamheidswethouder Willem Joosten (VVD) de eerste plantenpakketten af bij de bewoners van het oude dorp. Hij hielp meteen een handje mee bij het planten van de vaste planten en bollen in het geveltuintje van Christ en José Kreugel aan de Hoofdstraat.

Zelf onderhouden

De tuintjes liggen op gemeentegrond, maar de afspraak is dat de bewoners ze zelf onderhouden. "Hou het goed bij zodat het groen letterlijk binnen de perken blijft", verzocht Joosten vriendelijk maar dringend.

De straten met hun postzegeltuintjes zien er nu al leuker uit, maar het echte effect wordt pas in het voorjaar zichtbaar, als de bollen bovenkomen en de planten uitlopen, benadrukte Fanni Tesselhoff. Ze heeft gekozen voor soorten die makkelijk in onderhoud zijn. Ook de bollen kunnen gewoon in de grond blijven en leveren ieder jaar weer mooie voorjaarsbloemen.

Sinterklaas krijg dit jaar nog traditionele intocht in Leiderdorp

pieten n De intocht van Sinterklaas in Leiderdorp, op zaterdagochtend 16 november, wordt dit jaar nog een traditionele, waarbij de goedheiligman begeleid wordt door ouderwetse zwarte pieten.

"We realiseren ons dat er een kans bestaat op acties maar daar laten we ons niet door leiden", zegt Annemiek de Groot van de stichting Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp. Ze laat wel doorschemeren dat ook in Leiderdorp de zwarte pieten in de toekomst van uiterlijk zullen veranderen. "We zijn daarover in beraad. We willen best bewegen, maar wel in ons eigen tempo."

Net als andere jaren zet Sint Nicolaas voet op Leiderdorpse bodem aan de Ockenrode. Daar wordt hij om 10.00 uur verwelkomd door burgemeester Laila Driessen. Vervolgens stapt hij met zijn hoofdpiet in een open koets voor een rondrit door het dorp met stops bij de Oranjegalerij en winkelcentrum Santhorst. De rit eindigt in winkelcentrum Winkelhof waar Sinterklaas de hele middag audiëntie houdt op het Hemaplein. Volgende week vindt u het volledige programma van de intocht in deze krant.

Ontknoping LEF op 19 november

De finalisten van LEF 2019 en hun coaches, tijdens de halve finale bij PLNT. | Foto: Fotografie John Brussel. Foto: John Brussel

finale n De finale van de starterswedstrijd LEF vindt plaats op dinsdag 19 november bij Gebr. de Nobel in Leiden. Op het podium strijden Goeie Mie Gin, Keyn en STADSEE om de eerste plaats. Naast de juryprijs, wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De winnaar van LEF krijgt een prijzenpakket ter waarde van 20.000 EURO. In het pakket zit een geldbedrag, lidmaatschappen van diverse ondernemersverenigingen uit de regio en een aantal advertentiepakketten.

In de finale krijgt iedere finalist tien minuten de tijd om een pitch over de startende onderneming te geven. Daarna mag iedere coach ook nog twee minuten spreektijd om de jury en het publiek te overtuigen van zijn/haar starter.

Ondernemer en televisiepersoonlijkheid Frits Huffnagel zal daarna de ondernemers flink aan de tand voelen tijdens het 'vragenvuur'. Door kritisch door te vragen over hun ondernemingen, krijgt de jury en nog beter inzicht in de kandidaten.

Na een optreden van Menno Aben, bekend van The Voice of Holland en student aan MBO Rijnland, zullen de winnaars van de jury- en publieksprijs bekend gemaakt worden. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Over de kandidaten

Goeie Mie Gin is een Leids bedrijf, dat een lokale gin op de markt heeft gebracht. De gin bevat een historisch verhaal, met Goeie Mie in de hoofdrol. Keyn is een technologische startup, waarbij wachtwoorden overbodig worden. Met je vingerafdruk kun je overal inloggen, doordat je browser en telefoon met elkaar communiceren. De laatste finalist is STADSEE een kroegentocht app, die je langs culturele hotspots en lokale kroegen leidt.

De kandidaten worden begeleid door een coach, zo is Bart Hoenen (AREA071), de coach van Goeie Mie Gin, wordt Keyn begeleid door Henk Griffioen (That's Lease) en is Britta van Egmond (van Egmond, architecten) de coach van STADSEE.

De jury van LEF bestaat uit Mike Korenvaar, Dennis Captein, Nicoline Schuitemaker en Jolanda van der Maden.

LEF bezoeken

De finale start dinsdag 19 november om 20.00 uur en is gratis te bezoeken. Aanmelden voor deze ondernemersavond kan via www.heblef.nl. De finale wordt ook live uitgezonden op televisie bij Unity.NU, in de hele regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek te ontvangen via kanaal 40 (Ziggo), of 1412 (KPN/XS4ALL).

Raadsmeerderheid tegen verhogen maximum snelheid Oude Spoorbaan

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Omwonenden in de Leiderdorpse wijken Buitenhof en Leyhof zijn fel tegen die snelheidsverhoging. Het betekent namelijk dat geluidsschermen nodig zijn van 1,25 tot 2 meter hoog, wat het zicht op de Boterhuispolder, aan de overkant van de Oude Spoorbaan, weg zou nemen. Terwijl het, zo benadrukte woordvoerder Lex de Jonge maandag nog eens, op de route tussen de Zijlbrug en de A4 een tijdswinst van niet meer dan twintig seconden oplevert.

LPL, D66, PvdA en GroenLinks schaarden zich achter de bewoners. Zij zijn van mening dat 70 kilometer per uur weinig meerwaarde en veel nadelen heeft. Niet alleen vanwege extra geluidsoverlast maar ook met het oog op uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof.

D66 raadslid Prachee van Brandenburg voerde aan dat die 70 kilometer sowieso al niet op het hele traject tussen Dwarwateringbrug en N406 mogelijk is, omdat daartussen nog de zogeheten Koeienrotonde ligt.

Roeland Schmidt (PvdA) stelde voor om een maximum snelheid van 50 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan als uitgangspunt te nemen, en creatief te kijken hoe dat gerealiseerd kan worden. Een voorstel waar ook LPL, D66 en GroenLinks zich in konden vinden.

CDA raadslid Jan Huisman vloog het net wat anders aan. Hij wil uitgaan van het gewenste resultaat: behoud van uitzicht en geen geluidsoverlast. Vervolgens moet uitgezocht worden welke weginrichting daarbij past.

Belangen afwegen

De fracties van VVD en ChristenUnie-SGP hielden hun kaarten nog tegen de borst. Zij willen de tijd tot de raadsvergadering van 18 november, wanneer een besluit genomen moet worden over Leidse Ring Noord, gebruiken om alle belangen goed af te wegen. Want dat zijn er meer dan alleen die van de omwonenden in de Buitenhof en Leyhof, stelde Frank van Noort (VVD). "We moeten uiteindelijk kiezen wat het beste is voor heel Leiderdorp."

Bewoners van de wijk Driegatenbrug volgden de discussie met enige verbazing. "Het lijkt wel of het alleen maar over het stuk weg langs de Leyhof gaat", zei één van hen achteraf. Zij willen juist dat de gemeenteraad vaart maakt met de besluitvorming.

Bewoners Driegatenburg: Maak vaart met besluitvorming

De verkeersdrukte op de Oude Spoorbaan ter hoogte van hun wijk is de afgelopen jaren enorm toegenomen, en daarmee ook de overlast. Volgens de nieuwe plannen voor de Leidse Ring Noord wordt de Oude Spoorbaan hier wat naar het zuiden verlegd en voorzien van geluidsschermen waardoor de leefbaarheid in de wijk belangrijk zal verbeteren. Hoe eerder dat werk start, hoe liever, benadrukte Eelco Hoogervorst, woordvoerder namens een aantal bewoners van Driegatenbrug, maandagavond.

Toneelavond Open Doek

Zijlkwartier n Toneelvereniging Open Doek speelt zaterdag 9 november de voorstelling 'Een rondje balkon voor meneer' in buurthuis het Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat 19 te Leiderdorp. Dit is tevens het afscheid van regisseur Jack Beijer die de toneelvereniging na 35 jaar verlaat.

Open Doek staat bekend om de kluchten. Ook dit jaar wordt het weer lachen, gieren en brullen. 'Een rondje balkon voor meneer' gaat over staatssecretaris Richard Willey die een avontuurtje heeft georganiseerd met de secretaresse van de oppositieleider. Hun avond neemt echter een andere wending als blijkt dat er een 'lijk' in de vensterbank van hun hotelkamer ligt. De onhandige kabinetchef George Pigden wordt opgeroepen om orde op zaken te stellen. De problemen worden alleen maar groter, als blijkt dat het 'lijk' niet dood is maar een ingehuurde privédetective blijkt te zijn, die meneer Willey en de secretaresse op hun slippertje had moeten betrappen. Als echtgenoten en medewerkers lucht krijgen van wat er in het hotel speelt, is de chaos compleet.

De avond staat dit jaar in het teken van het afscheid van regisseur Jack Beijer. Hij begon in 1984 bij Open Doek met een dubbelrol als Hendrik Jan en Jan Hendrik. Hij speelde mee in zo'n vijftig voorstellingen en werd daarna regisseur bij het gezelschap. Hij heeft ongeveer vijftien voorstellingen geregisseerd, waarvan 'Een rondje balkon voor meneer' de laatste is. In het teken van zijn afscheid zijn er naast de voorstelling nog een aantal verrassingen gepland voor deze avond.

Na afloop is er een gezellige nazit voor spelers en bezoekers.

Open Doek gaat volgend jaar verder zonder een vaste regisseur.

De toegang voor de voorstelling van zaterdag 9 november is voor leden gratis. Niet leden betalen € 6,00 per persoon. De deuren van het Zijlkwartier openen om 19.30 uur. de voorstelling begint om 20.00 uur.

Jubileum voor Leiderdorpse sportverkiezingen

Achteraan v.l.n.r. directeur-bestuurder Maron de Pinth van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (waar de PWA onder valt), directeur Johan Vriesema van FloreoKids en bestuursvoorzitter Frits Hoekstra van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (waar De Leeuwerik onder valt. Foto: Johan Kranenburg

huldigingen n 2019 is een jubileumjaar voor de Leiderdorpse Sportverkiezingen, die plaatsvinden op vrijdag 29 november. Ooit simpel en eenvoudig begonnen in de sportkantine van de plaatselijke voetbalvereniging maar via diverse accommodaties nu aanbeland in het grote zalencomplex A4 met haar vele faciliteiten. En al die jaren georganiseerd door de Stichting Sportpromotie Leiderdorp.

In de loop der jaren konden voor een bescheiden gemeente toch vele grote sporters gehuldigd worden. Zoals langebaan schaatser Ruud Borst, shorttrackers Maureen en Melanie de Lange, schaker Jeroen Piket, wielrenster Regina Bruins, roeister Nicole Beukers, hockeyer Jorrit Croon en zitskiër en Olympisch kampioen Jeroen Kampschreur. Ook bij sportteams wisten in het verleden Leiderdorpers de nationale pers te halen met bijvoorbeeld een landskampioenschap van de tennisdames van de Munnik en het algemeen amateurkampioenschap van RCL bij het damesvoetbal.

Ook dit jaar zijn er weer interessante genomineerden. Bij de talenten jongens en meisjes gaat het onder meer om de sporten basketbal, hockey, schaatsen, waterpolo, voetbal, kanopolo en korfbal. Bij de categorie sportman zijn een korfballer, een badmintonner en een voetballer. Bij de vrouwen is er onder meer een roeister. Bij de teams gaat het tussen voetballers, korfballers en een nationaal kampioen kanopolo. In de krant van komende week worden de namen van de genomineerde bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie over de Leiderdorpse Sportverkiezing op de website www.sportpromotieleiderdorp.nl.

Retraitedag in Dorpskerk

bezinning n 'Tussen verdriet en hoop; Een hemel in de Bijbel' is het thema van de retraitedag op zaterdag 9 november. Het Centrum voor Bezinning en Inspiratie houdt die van 10.00 tot 17.30 uur in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp. Ds. Stephan Kurtzahn begeleidt de deelnemers aan de retraite. Het gaat daarbij om bewustwording en aandacht, de intensiteit van het moment, vertrouwen, kracht en authenticiteit. De kosten bedragen 50 euro, inclusief lunch, koffie en thee. Aanmelden is mogelijk via www.cbileiderdorp.nl

Signeersessie

boek n Zaterdag 9 november van 14.00 tot 15.30 uur signeert Margareth Hillebrandt bij Boekhandel De Kler in Leiderdorp haar nieuwe boek 'Dames op de Herengracht'. Het boek gaat over drie vrouwen die besluiten hun oude dag gezamenlijk door te brengen in een pand aan de Herengracht in Leiden. Een roman over vriendschap, loyaliteit en schuldgevoel.

Nieuw logo voor Brede School West

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Ter gelegenheid van het lustrum van de Brede School West was onder de leerlingen van de scholen een ontwerpwedstrijd voor een logo uitgeschreven. Die werd gewonnen door Mariia uit groep 8 van de Prins Willem-Alexanderschool. Dinsdagochtend werden drie stoeptegels met het logo geplaatst op het plein, één bij elke ingang en één aan de zijkant van de school op de plek waar zes jaar geleden de eerste steen werd gelegd. Op de foto hierboven tonen bestuurders van de scholen en de kinderopvang de stoeptegels, v.l.n.r. directeur-bestuurder Marton de Pinth van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (waar de PWA onder valt), directeur Johan Vriesema van FloreoKids en bestuursvoorzitter Frits Hoekstra van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (waar De Leeuwerik onder valt). Vooraan zit Mariia, de ontwerpster van het logo.

| Foto: J.P. Kranenburg

Job Buddy maakt van werkzoekers werkvinders. Job Buddy kan bestaan dankzij sponsoring van lokale ondernemers. Astrid Selier van Stimulanszz, bedenker en coördinator van Stichting Job Buddy heeft u maandelijks bijgepraat over wat gaande en actueel was. Nu heeft zij echter geen goed nieuws.

Job Buddy stopt

In 2016 zijn we gestart met Job Buddy. Door werkzoekenden aan buddy's te koppelen en een breed netwerk van lokale ondernemers op te bouwen hebben we vele Leiderdorpse werkzoekenden aan het werk geholpen.

In den beginnen hebben we vanuit de gemeente Leiderdorp beschikking gekregen over de nodige financiële middelen om de stichting op te zetten en met de eerste groepen te kunnen starten. In de loop der tijd hebben de Leiderdorpse ondernemers Job Buddy verder in het zadel geholpen door middel van sponsoring. Naast financiële bijdragen kon de stichting ook rekenen op ondersteuning in natura. Denk aan Area071 waar we altijd welkom waren, aan Brasserie Park waar we iedere maand konden borrelen en het eerste drankje gratis kregen en Borsboom Accountants en Adviseurs die de jaarrekeningen verzorgde. Maar met name de aandacht die we kregen van Unity en het Leiderdorps Weekblad was van groot belang om van Job Buddy een succes te maken.

Echter, de tijden zijn in het afgelopen jaar drastisch veranderd. Bij de start van Job Buddy hadden we te maken met een laagconjunctuur - krimp van de economie, een arbeidsmarkt met meer werkzoekenden dan vacatures en hoge werkloosheid. Momenteel is er sprake van een hoogconjunctuur. Bij een hoog conjunctuur groeit de economie meer dan gemiddeld, de arbeidsmarkt is krap - dus zijn er personeelstekorten en de werkloosheid is laag.Werkgevers hebben meer moeite met het vervullen van vacatures omdat het werkloosheid percentage in 2019 naar 3,5 procent gedaald is. Bij de start van Job Buddy was dit 7,9 procent.

De meeste mensen die om wat voor redenen dan ook hun baan kwijt raken, komen tegenwoordig snel weer aan de slag bij een andere werkgever. De groepen van Job Buddy kregen we om die reden ook niet meer vol. Gelukkig hebben we dit jaar nog wel nuttige dingen kunnen doen met de sponsorgeld.

Stichting Job Buddy richtte zich met name op middelbaar en hoogopgeleide werkzoekers, mensen die van hun voorgaande werkgever geen outplacement of begeleiding aangeboden kregen. Deze mensen kregen een sollicitatie training aangeboden en met hun buddy gingen ze de zoektocht naar ander werk aan. Zo stonden ze er niet alleen voor.

Job Buddy bleek ook een sociale rol te spelen in het dorp. Buddy's (vrijwilligers die het leuk vonden een werkzoekende te helpen) sloten zich aan bij de stichting vanuit een sociale drijfveer. Werkzoekenden ontmoetten andere dorpelingen die in dezelfde situatie waren beland als zijzelf. Er ontstonden vriendschappen en men ging elkaar ook buiten de activiteiten van Job Buddy ontmoeten en helpen. De maandelijks terugkerende borrel in Brasserie Park zorgde ervoor dat de deelnemers en buddy's elkaar kon ontmoeten, en dat bleven ze ook doen, al hadden ze zelf inmiddels een baan gevonden om andere werkzoekenden te ondersteunen en te helpen. Alle betrokkenen maakte van elkaars netwerk gebruik. Iedereen heeft een netwerk, niet alleen werk gerelateerd, zelfs de mensen die je ontmoet op de voetbal of tennis maken deel uit van je netwerk. De meeste banen worden via – via gevonden.

De tijden zijn veranderd, Job Buddy is niet meer nodig

Maar ook vanuit Job Buddy werd een stevig netwerk opgebouwd. Regelmatig zijn er bruggen gebouwd en deelnemers zijn aan het werk gegaan bij betrokken ondernemers.

Uiteraard zijn er diverse inspanningen verricht om de toekomst van Job Buddy veilig te stellen. Helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat. Het bestuur is realistisch en heeft geconstateerd dat er in 2020 geen bestaansrecht meer is voor Job Buddy. Vandaar het besluit om de stichting per 1 januari 2020 op te heffen. De bestuursleden bedanken alle vrijwillige buddy's voor hun inzet en enthousiasme, zonder hen was er, zoals de naam het al deed vermoeden, geen Job Buddy. Ook veel dank voor de ondernemers die Job Buddy hebben gesponsord, de ondernemers die hun belangrijke bijdragen hebben geleverd in natura en het gemeentebestuur van Leiderdorp dat vanaf de eerste dag heeft geloofd in het belang en nut van Job Buddy.

Dit was de laatste column van Job Buddy in het Leiderdorps Weekblad. Ik (Astrid) heb met veel plezier de maandelijkse stukjes geschreven. Met name Corrie van der Laan wil ik hartelijk bedanken voor de mogelijkheid die zij hiervoor geboden heeft.


'Wat wij doen heeft heel veel impact'

Een deel van de jongeren in de Dorpskerk, waar op 30 november het benefietdiner plaatsvindt. Linde (blonde krullen), Hanna, Frank en Esmee (zwart sjaaltje) staan in het midden. | Foto: PR Foto: PR

n Leiderdorpse jongeren organiseren benefietdiner in Dorpskerk voor Malawi

kennismaking n Sinds een paar maanden duiken de berichtjes in de media op: de Leiderdorpse jongeren van World Servants die naar Afrika gaan en daarom vaderdagontbijtjes, een Walking Diner en binnenkort een benefietdiner in de Dorpskerk organiseren. Maar wie zijn die jongeren eigenlijk, wat gaan ze in Afrika doen en waarom houden ze die acties? Tijd voor een kennismaking.

De groep bestaat uit 22 jongeren tussen de 15 en 22 jaar. In de zomer van 2020 gaan zij, samen met zes begeleiders, naar Malawi. In het dorp Endhlaleni bouwen ze klaslokalen, latrines en een verschoningsruimte voor een school met 179 leerlingen. "Door de bevolking te helpen met de bouw krijgen zij meer kansen om naar school te gaan. Daarmee heeft wat wij doen heel veel impact", vertelt Esmée van Wijngaarden (18). De reis heeft een dubbel doel. "Naast dat we voor hen bouwen is het voor ons een hele bijzondere kans om kennis te maken met een andere cultuur", aldus Hanna de la Rie (16).

Echt een groep

De jongeren hebben zich eerder dit jaar vol overtuiging ingeschreven voor de reis. Er moet hard gewerkt worden voor ze op reis kunnen. Elke deelnemer betaalt 500 euro uit eigen zak. Daarnaast moet iedereen 2.000 tot 2.500 euro ophalen door middel van acties. Linde Brinksma (15): "Die acties maken het juist leuk. Van tevoren kenden we elkaar niet allemaal, en door die acties worden we echt een groep. Dat is wel belangrijk, want straks in Malawi zitten we 24/7 bij elkaar. Je hebt daar geen eigen kamer, geen telefoon. Dan moet je het wel goed met elkaar kunnen vinden." De reis wordt georganiseerd vanuit de Protestantse Gemeente Leiderdorp. Een aantal deelnemers is bij die kerk betrokken, maar niet iedereen. Esmée: "Wat wij gaan doen past goed bij de kerk. Het is een mooie manier om iets voor anderen te doen, of je gelooft of niet."

Samen met dorpsbewoners

In Endhlaleni slaapt de groep in een klaslokaal dat al klaar is. Ze bouwen samen met dorpsbewoners, die ze ook thuis bezoeken. "In Malawi praten ze Engels. We hebben bewust gekozen voor een land waar ze Engels spreken en geen Frans, omdat dat voor ons makkelijker is", vertelt Linde. Voorafgaand aan de reis volgt de groep een training over het bouwen en wat ze verder kunnen verwachten. Die voorbereiding en de reis worden georganiseerd door World Servants, een Nederlandse organisatie die hier zo'n dertig jaar ervaring mee heeft.

Leren

Stuk voor stuk hopen de jongeren iets van de reis te leren. Frank van Beek (16): "Ik wil wel eens meemaken hoe het is om minder te eten. En ik hoop dat de mensen in Afrika me aansteken om iets minder verlegen te zijn." Esmée hoopt bij thuiskomst wat minder te hechten aan nieuwe spullen. "Ik wil wel wat meer waarderen, meer dankbaar zijn."

5-gangendiner

Voor het project is zeker 70.000 euro nodig, maar liever meer. Om geld in te zamelen steken de jongeren op allerlei momenten de handen uit de mouwen. Een bijzondere actie is het benefietdiner, op 30 november in de Dorpskerk. Gasten genieten van een 5-gangendiner, bereid door Frederick van Emstede, de winnaar van MasterChef 2018 en woonachtig in Leiderdorp. Frank leert voor kok en is trots dat zijn buurman zich voor het benefietdiner wil inzetten. Kaarten voor het diner kosten 100 euro inclusief drank. Er klinkt muziek van jazz-zangeres Frederike Schonis. Aanmelden kan (voor 15 november) via www.worldservants.nl/leiderdorp. Op deze site staan ook alle andere activiteiten aangekondigd, zoals de verkoop van kerststollen in december. Volgend jaar volgen nog meer acties.

"Als je dit project steunt, weet je precies wat er met je geld gebeurt", zegt Hanna. "We zitten daar niet in een luxe hotel, ook niet aan het begin of het eind van de reis", voegt Frank toe. "Het is heel fijn als mensen het project steunen. Voor de mensen daar, maar ook voor ons, om ons als jongeren deze kans te geven", aldus Esmée.

Tweedehands speelgoedbeurs in Dwars

Verkoop n De vrijwilligers van het voormalige tweedehands speelgoedwinkeltje in De Sterrentuin organiseren zaterdagmiddag 9 november een speelgoedbeurs in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp.

Wie speelgoed wil inleveren voor de verkoop, kan contact opnemen met de organisatie via e-mail dekoning123@casema.nl. Dan wordt een lijst toegestuurd met een klantnummer en instructies over hoe het speelgoed thuis van een prijs te voorzien. Van de verkoopprijs is 70 procent voor de inbrenger.

De inname van speelgoed, dat in perfecte staat moet zijn, is op vrijdag 8 november van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 9 november van 10.00 tot 12.00 uur. De verkoop is op 9 november van 13.00 tot 17.00 uur. Daarna, tussen 18.00 tot 19.00 uur, kunnen inbrengers van speelgoed komen afrekenen en de niet verkochte spullen ophalen.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 7 november, 19.30 uur (duurt 3 uur)

WERK OHNE AUTOR

Centraal staan drie periodes uit de Duitse geschiedenis. De jonge kunstenaar Kurt Barnert is gevlucht van Oost-naar West-Duitsland, maar wordt nog steeds achtervolgd door de herinneringen uit zijn kindertijd tijdens de nazi-jaren. Wanneer hij de studente Ellie ontmoet, is hij ervan overtuigd dat hij de liefde van zijn leven heeft gevonden. Hij begint schilderijen te maken over zijn lot.

Zondag 10 november, 20.00 uur

LES INNOCENTES

Polen, de winter van 1945. Mathilde Beaulieu is een jonge doktersstagiaire die werkt voor een afdeling van het Franse Rode Kruis. Ze hebben als doel het vinden, het behandelen en repatriëren van Franse overlevenden van de Duitse kampen. Op een dag, terwijl ze aan het werk is in een ziekenhuis in Polen, komt een non Mathilde smeken om haar te volgen naar het klooster. Een aantal nonnen is namelijk zwanger.

Donderdag 21 november, 14.00 uur

GREEN BOOK

Uitsmijter Tony Lip heeft een nieuw snabbeltje. De lompe Italiaan, die glazen weggooit omdat Afro-Amerikaanse klusjesmannen eruit hebben gedronken, moet een trotse, zwarte pianist begeleiden bij zijn tournee door het zuiden van Amerika. Hij is daarbij chauffeur en 'probleemoplosser'. "Je houdt het nog geen week met hem vol", schampert zijn echtgenote.

Donderdag 5 december, 20.00 uur

Truman

Julián is een acteur en levensgenieter die de vijftig is gepasseerd. Hij is terminaal ziek en accepteert dat sterven deel uitmaakt van het leven. Daarom organiseert hij zijn laatste afscheid. Zijn jeugdvriend Tomás komt hem in Canada bezoeken. Ze hebben elkaar in jaren niet gezien. Zij zullen vier onvergetelijke dagen beleven. Ondertussen proberen ze een oplossing te vinden voor Julián's grootste zorg, een tehuis voor Truman, zijn hond.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren: reserveren@filmhuisleiderdorp.nl.

Toegang € 7,50 (donateurs € 5,-). Betaling contant aan de zaal.

Boek geeft bijzondere blik op Leiderdorp tijdens 80-jarige Oorlog

geschiedenis n Op maandag 18 november komt het boek 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige Oorlog - Schetsen van een dorpssamenleving' uit. Die middag wordt om 16.00 uur in de Dorpskerk van Leiderdorp het eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp.

In dit boek, schitterend vorm gegeven door de Groninger vormgever Jan Kees Schelvis, beschrijft een team van vijf Leiderdorpers, onder leiding van Dick de Boer, emeritus hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis in Groningen, in negen hoofdstukken hoe Leiderdorp zich ontwikkelde in de tachtig jaar die zo bepalend zijn geweest voor onze identiteit. De tekst van de Leiderdorpse Volkstelling van 1622, die als bijlage in het boek is opgenomen, biedt het kader voor een rijk geschakeerd beeld van de dramatiek van Beeldenstorm en Beleg via de hoop van het Twaalfjarig Bestand naar perspectieven die in 1648 gloorden. We maken kennis met Leiderdorpers in hun strijd om het bestaan, hun geloof en vertier, hun rijkdom en armoede. We lezen hoe Leiderdorp in de steeds steviger greep van Leiden kwam, wat kansen ontnam en kansen bood. En we ervaren hoe de grote vraagstukken van staat, kerk en oorlog meestal veraf bleven, maar toch regelmatig heel nabij kwamen.

Het boek voegt in 432 rijk geïllustreerde pagina's een fascinerende dimensie toe aan het nationale verhaal over de periode van de 80-jarige Oorlog. Dankzij de onmisbare financiële steun van personen en instellingen is het mogelijk dit boek voor de boekhandelsprijs van slechts € 29,95 binnen ieders bereik te brengen. Bij reservering en betaling vooraf, is het boek zelfs voor € 25,00 verkrijgbaar.

'Leiderdorp tijdens de 80-jarige Oorlog' (ISBN 978-90-71256-74-5) is te bestellen voor de voorintekenprijs van

€ 25,00 door dit bedrag vóór 18 november over te maken op banknummer NL55 RABO 0345 6337 33 t.n.v. uitgeverij Ginkgo. U kunt het boek dan vanaf 20 november afhalen bij één van de volgende afhaalpunten:

- Volksuniversiteit Leiderdorp, Splinterlaan 156, Leiderdorp;

- Erfgoed Leiden en omstreken, Boisotkade 2A, Leiden;

- Uitgeverij Ginkgo, Citrusweg 12, Leiden.

Graag vermelden op uw betaling: Leiderdorpboek, uw naam en het gewenste afhaalpunt.

Belangstellenden van buiten de regio wordt verzocht contact op te nemen met de uitgeverij.

cultuur & uitgaan

Foto: J.P. Kranenburg

Fotogenieke herfst

kleurenpracht n Geen seizoen is zo fotogeniek als de herfst. Verkleurende bladeren in combinatie met een laagstaande zon kunnen de prachtigste beelden opleveren. Zoals bijgaande foto van het voormalige zomerhuis van de inmiddels verdwenen boerderij Sterkenburg, gelegen pal naast de Leiderdorpse begraafplaats aan de Hoogmadeseweg. Geschoten op donderdag 31 oktober door Leiderdorps Weekbladfotograaf Johan Kranenburg.

Scooter te water

De scooter wordt op de kant getrokken. Foto: KOEN JONGEN

alarm n Een duikteam van de brandweer werd zaterdagmiddag 2 november ingeschakeld na een melding dat er een scooter in Dwarswatering lag ter hoogte van de vissteiger bij de Grotiuslaan. De vrees was dat met de scooter ook de berijder te water was geraakt.De melder had nog luchtbellen gezien. Dat zou kunnen betekenen dat de scooter nog in het water lag. Bij de zoektocht in het water werd geen drenkeling aangetroffen. Politie en brandweer hebben samen de scooter op de kant gehesen. De politie vermoedt dat sprake is van vandalisme.

Knutsel-feestje

Foto: PR

Pompoenen n De Leiderdorpse buurtvereniging Waterbieskreek organiseerde woensdag 30 oktober een Halloween knutselmiddag in het door de vereniging geadopteerde speeltuintje. Ouders en kinderen uit de straat hebben samen pompoenen uitgehold en uitgesneden. Daarna zijn er nog wat spookachtige versierselen gemaakt om het speelplaatsje aan te kunnen kleden voor de Halloweenavond. Pas op die avond was te zien hoe mooi het effect was met waxinelichtjes in de pompoenen, maar het knutselen zelf was ook al een feest.

Afscheid en verhuizing

Foto: PR

opening n Vrijdag 1 november was een bijzondere dag voor het Leiderdorpse bedrijf RUFO clean. Oprichter Ruud Fortman (geheel rechts op de foto) nam afscheid als directeur van RUFO clean BV en RUFO Projecttoezicht BV. Hij droeg het stokje officieel over aan zijn zonen Sidney en Noël. Bovendien werd samen met huidige en voormalige werknemers, klanten en familie het nieuwe kantoor aan de Achthovenerweg 19A geopend. Het bedrijf is hierheen verhuisd vanaf de Kabelbaan (De Baanderij). De officiële opening werd verricht door locoburgemeester Willem Joosten, samen met de kinderen van beide directeuren.

Trotse kleurkampioenen

Foto: PR

prijswinnaars n Heel veel kinderen hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd die de Albert Heijn supermarkt op het Leiderdorpse winkelcentrum Santhorst had uitgeschreven voor Halloween. De tien creatiefste kleurplaten hebben een prijs gewonnen. Op de foto een van de gelukkige winnaars die zaterdag 2 november zijn prijs kwamen ophalen. Meer foto's van winnaars zijn te vinden op de website www.leiderdorpsweekblad.nl.

Een van de trotse winnaars van de kleurwedstrijd. Foto: Johan Kranenburg

| Foto: Quinty Nieuwkerk

week in beeld

RCL moet stilaan naar beneden gaan kijken

voetbal n Vorige week speelde RCL een draak van een wedstrijd tegen Te Werve, maar kwam met een score van 1-1 nog goed weg. Afgelopen zaterdag werd in delen van de wedstrijd prima gespeeld, maar werd er toch verloren op bezoek bij Wateringse Veld/Kranenburg: 4-2. De thuisploeg nestelde zich daardoor aan kop, samen met UVS, terwijl de Leiderdorpers meer en meer naar de onderkant van de ranglijst moeten kijken. In de laatste vier wedstrijden werd slechts één punt verzameld.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Faizel Soekhai wilde dat zijn ploeg met veel druk zou spelen en die wens werd ook vervuld. De gastheren hadden het daar geruime tijd moeilijk mee. Toch moest Glenn Sloos zijn ploeg behouden voor een 1-0 achterstand. Maar de grootste kans was voor de Leiderdorpers. Na een handsbal mocht Thom Wijnalda aanleggen voor de 0-1. De spits kon echter geen treffer aan zijn totaal toevoegen.

In een tijdsbestek van twee minuten was RCL even het spoor bijster en plotsklaps stond het 2-0. De marge werd zelfs nog voor de rust opgevoerd naar drie omdat een op het oog houdbare vrije trap toch binnen viel.

'Eigenlijk hebben we deze pot in een korte fase voor rust weggegeven'

RCL gaf na de pauze niet op en legde zich niet zonder meer neer bij een verliespartij. Die kwam er echter wel omdat zelfs een vierde treffer van de thuisploeg genoteerd moest worden. De score werd uiteindelijk draaglijker gemaakt door Stijn Rietbroek. De buitenspeler scoorde tweemaal en daarmee kwam zijn totaal nu op vier doelpunten uit en dat in slechts drie door hem gespeelde wedstrijden. Een Leiderdorps doelpunt meer had nog voor een hectische slotfase kunnen zorgen, maar het bleef bij de zes doelpunten.

De tweevoudig doelpuntenmaker na afloop: "We speelden met veel energie en we hadden de overhand. Ik vond dat Wateringse Veld daar zichtbaar moeite mee had. Het is natuurlijk jammer dat de pingel niet verzilverd werd, maar dat kan nu eenmaal gebeuren. Vervolgens staan we 'opeens' met 2-0 achter en dat was slecht te bevatten. Die score wilden we vasthouden zodat we nog een kans zouden hebben na de onderbreking. Helaas werd het alsnog 3-0 en daarmee leken we kansloos."

De van WVC overgekomen speler behield echter spirit om er nog wat van te maken. "We hebben in de rust goede afspraken gemaakt en bij 3-1 was er nog van alles mogelijk, zo meenden wij gezien het spelbeeld. Helaas kregen we een vierde tik om de oren en dat was niet nodig. Met mijn hoofd kon ik de 4-1 maken en na een loopactie kon ik een voorzet van de meegekomen Lars Verdel bij de eerste paal binnenwerken. Ook de 4-3 zat er nog even in, maar het mocht niet zo zijn. Eigenlijk hebben we deze pot in een korte fase voor rust weggegeven."

Wennen

Door de nederlaag staat RCL nu negende met zeven punten uit zeven duels. Rietbroek: "We zijn geklopt door bepalende momenten in de wedstrijd. Dat zal beter moeten. Dat gaat ook gebeuren, want we hebben een hele aardige ploeg. Enkel moeten spelers af en toe nog aan elkaar wennen. Zo speel ik pas drie wedstrijden mee. In februari van dit jaar heb ik de binnenste knieband ingescheurd en dat betekende dat ik een haf jaar moest revalideren. Ik ben begonnen in het tweede en geleidelijk aan ben ik sterker geworden. Het spelen in de hoofdmacht bevalt mij nu prima. Het gaat er professioneler aan toe dan bij WVC en dit is gewoon een grotere club met meer mogelijkheden. Ik wil zien waar mijn grens ligt en bij RCL krijg ik de kans. Het is dan leuk om met doelpunten nu al mijn steentje bij te dragen, hoewel dat meer een persoonlijk succesje is. Nu moet het elftal de komende weken laten zien dat we te laag staan."

Griezelig Halloweentoernooi

De toernooispelers in hun griezelige outfits. | Foto: PR Foto: PR

Badminton n Woensdag 30 oktober werd voor de tweede keer het Halloween Badmintontoernooi bij BC De Spotvogels gehouden. Leden, proefleden en introducés verschenen in afschrikwekkende outfits. Zo namen Darth Vader, een wandelend skelet, een heks, zombies en een ontsnapte gevangene deel aan het toernooi dat plaats vond in de passend versierde sporthal De Bloemerd.

Sommige kostuums waren zo lastig om in te sporten dat dit leidde tot veel gelach en hilariteit. Maar uiteindelijk bleken twee dames naar de eerste plaats te dingen. Ondanks goed presteren van Lee ging de hoofdprijs naar Lorena . Uiteraard werd er ook een prijs uitgeloofd voor het mooiste kostuum. Dit keer gewonnen door Max. Met name complimenten voor de schmink die door haar zelf was aangebracht.

Wie ook zin heeft om bij een gezellige badmintonclub te spelen (recreatief en competitie) kan kijken op de website, www.spotvogels.nl. Of check de FaceBook pagina (www.facebook.com/despotvogels).

Het is ook mogelijk vrijblijvend langs te komen tijdens een training in sporthal De Bloemerd (elke woensdag vanaf 20.00 uur) of in sporthal de Does (elke maandag vanaf 20.00 uur).

Alecto pakt punt in slotfase

hockey n Nadat er vorige week nipt werd verloren tegen de nummer 1, ontvingen de dames van Alecto afgelopen zondag de nummer 3, Zwolle. Na een gedegen voorbereiding, met onder meer een gewonnen oefenwedstrijd tegen Zoetermeer, kwamen de Leiderdorpse hockeysters met zelfvertrouwen het veld op.

Vanaf de eerste minuut was Alecto alert. Zwolle bood desalniettemin goede tegenstand en de bezoeksters openden ook de score. Alecto liet zich niet uit het veld slaan en met mooie combinaties kwam de thuisploeg steeds dichter bij de gelijkmaker. Deze kwam er inhet tweede kwart. Karlijn Koster werd aangespeeld in de cirkel en flatste de bal zo het net in. Alecto bleef doorzetten en kreeg veel strafcorners, maar deze werden niet verzilverd.

Na de rust waren er over en weer veel kansen. Anne van Eindhoven had nog een mooie sleep op goal, maar de keepster van Zwolle voorkwam met een fraaie duik de 2-1. Zo'n 7 minuten voor tijd kreeg Zwolle een strafcorner. Deze werd in de eerste instantie tegen gehouden door keepster Annick Weterings, maar een spits van Zwolle reageerde attent op de rebound en sloeg de bal in de touwen.

Even zag het er donker uit voor Alecto maar de gastvrouwen gaven niet op. Enkele minuten later passte Van Eindhoven na een fraaie actie over de achterlijn naar middenvelder Rosanne Pries die klaar stond voor de goal en de bal onder de Zwolse keepster door in het doel speelde. 2-2 was ook de eindstand.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Di. 12 nov: Lunchcafé

De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3 gangen lunch voor u. Aanvang 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten € 6,00. Aanmelden tot 9 nov. bij Henka Brouwer, tel. (071) 5418595 (antwoordapp. inspreken).

Za. 16 nov: Optreden van Iers mannenkoor Why Not

Dit mannenkoor zingt bekende en minder bekende Ierse liedjes. Tijd: 14.30-16.00 uur Splinterlaan 156. Kosten: gratis (excl. consumpties). Vanaf 7 nov. bij Incluzio Sterrentuin kaarten ophalen.

Ma. 4 nov: Antiplankenkoortstheater

Een project van Incluzio i.s.m. de Theaterplaats met als doel jongeren tussen 14 en 18 jaar weerbaarder te maken. Middel: theater(spellen). Wanneer: van 4 nov t/m 16 dec (afsluiting op wo 18 dec) van 18.30-19.30 uur in Dwars. Aanmelden via jongerencoach Lise Huitema: 06-83000260 of lhuitema@incluzio.nl.

Ma. 18 nov: Bijeenkomst over levenskunst op leeftijd

Verlies van een dierbare of van uw gezondheid; hoe kunt u hiermee omgaan zodat het leven de moeite waard blijft. Tijd: van 11.00 tot 12.00 uur, aansluitend lunch. Kosten: € 4,00. Locatie: Trefpunt, Hoofdstraat 19. Aanmelden voor 13 nov bij Incluzio.

Kennismaking met basketbal

BV Leiderdorp (www.bv-leiderdorp.nl) is een gezellige basketbalvereniging waar plezier voorop staat. Kinderen tussen de 5 en 9 jaar kunnen op woensdag (tussen 17.00 en 18.30 uur) meetrainen (5x) bij de leeftijdsgroepen; Peanuts: 5-7 jaar; U-10: 8-9 jaar. Locatie: Sporthal de Bloemerd, Bloemerd 1A. Kosten: €10,00 voor 5 lessen. Aanmelden via sportleiderdorp.nl (rubriek sportkennismaking)

Vrijwilliger gevraagd

Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundige voor bezoek tijdens rouwproces. Als vrijwilliger bezoekt u lotgenoten. Uw ervaring kan een ander tot steun zijn. De bezoeken stemt u af met degene die u bezoekt. Bij interesse aanmelden bij Ella Koning e-mail: ekoning@incluzio.nl.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Tel. (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl, Website: www.incluzioleiderdorp.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 10 november, Tweeëndertigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pater Moons. M.m.v. het Dames- en Herenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 8 november

Ommedijk

11.00 uur: B. Breugem, weeksluiting.

zondag 10 november, diaconale zondag

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

15.00 uur: ds. P. van der Ende, gehandicaptendienst.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: D. Rietveld-Hup + tolk, dovendienst.

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. | Foto: PR

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: B. van Doorn.


Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 10 november

10.00 uur: leesdienst.

16.00 uur: stud. J. Beens (H.C. 30).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 10 november, 10.15 uur: ds. F.H. Fockema Andreae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

4 t/m 10 november: TP Remmert-Schreinemachers (S.A.E. Remmert-Schreinemachers), Geversstraat 50, 2342 AB Oegstgeest. tel. (071) 5726600.

11 t/m 17 november: TP Smaal (C.H. Pos-Smaal), Dalkruidzoom 12A, 2353 RW Leiderdorp. tel. (071) 5893568.

Inloopochtend Stomavereniging

De regionale afdeling van de Stomavereniging organiseert op woensdag 13 november een inloopochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de kapel van Alrijne Ziekenhuis Leiden. De inloopbijeenkomst is bedoeld voor mensen met een stoma die informatie willen of behoefte hebben om te praten over hun ervaringen. Ook wordt praktische informatie gegeven. Als de situatie op de polikliniek het toelaat, zal een van de stomaverpleegkundigen aanwezig zijn. Iedereen is welkom op deze ochtend, dus niet alleen patiënten uit Alrijne Ziekenhuis. De toegang is gratis.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 46

07.00-10.00: Jouw muziek en info
10.00-12.00: Michel Wesseling
12.00-14.00: Jouw muziek en info
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek met Ab van der Wiel.
Dinsdag: Thomas @ Unity
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café
Vrijdag: Weekoverzicht
Zaterdag: Vlog Naomie Noëlle

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.