Leiderdorps Weekblad

17 juni 2020

Leiderdorps Weekblad 17 juni 2020


Polderpaden dagje langer dicht

De hekken bij de fiets- en wandelpaden in de Boterhuispolder bleven maandag nog dicht. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

teleurstelling n Wandelaars en fietsers die maandag 15 juni hoopten om na drie maanden eindelijk weer de paden in het Leiderdorpse deel van Boterhuispolder te kunnen gebruiken, werden teleurgesteld. De hekken waren nog dicht en voorzien van flinke hangsloten.

Leiderdorp sluit haar deel van de Boterhuispolder altijd af tussen 15 maart en 15 juni. Een noodzakelijke maatregel om de weidevogels die daar hun nest hebben rust te geven om te broeden en hun kuikens groot te brengen. Maar veel Leiderdorpers popelen aan het eind van het broedseizoen om de polderpaden weer op te gaan; nu is de natuur er immers op zijn mooist. Ze moesten echter nog een dagje geduld hebben. Pas dinsdagochtend verwijderde de gemeente de sloten en gingen de hekken weer open. Kwestie van een kleine kink in de planningskabel, zo verklaarde een woordvoerder het uitstel.

Straatroof op Heinsiuslaan

politie n Een bejaarde dame is maandag 15 juni rond 10.40 uur in de Leiderdorpse Heinsiuslaan beroofd van sieraden. Dat meldt de politie op Facebook.

De politie waarschuwt dat dit soort brutale berovingen niet alleen oudere dames overkomt. Ook jonge vrouwen en mannen zijn afgelopen weken elders in het land slachtoffer geworden van diefstallen op straat op klaarlichte dag. Het kan ermee te maken hebben dat door de hogere temperaturen mensen geen jassen aan hebben waardoor de sieraden die ze dragen beter zichtbaar zijn, aldus de politie die iedereen oproept alert te zijn.

Volg het Leiderdorps Weekblad ook online: www.leiderdorpsweekblad.nl. Het Leiderdorps Weekblad is ook aanwezig op Twitter (@Leiderdorpwkbld) en Facebook.

Jeroen Mulder met zijn schoonmoeder Tineke Speksnijder, dochter Noa en echtgenote Judith. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Te voet van Emmen naar Leiderdorp

200 km lopen voor een bezoekje

't Buurthuis weer open met strikte regels

Straatjutters zijn weer begonnen

Politiek n Vragen over gebrek aan inspraak bij nieuwe verkeersnota's

Straatjutters zijn weer begonnen

De straatjutters hadden vrijdag na drie maanden gedwongen pauze weer zin om aan de slag te gaan. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

opruimen n Voor het eerst sinds twaalf weken waren afgelopen vrijdag en zaterdag, 12 en 13 juni, de straatjutters weer actief om Leiderdorp wat schoner te maken.

Op vrijdag was het de beurt aan het gebied tussen Santhorst en zwembad De Does. Daarnaast werd park De Houtkamp aangepakt. Een groep van vijftien jutters startte vanaf het voormalige MEC gebouwtje naast de kinderboerderij. Op zaterdag was de Vogelwijk aan de beurt met een iets kleinere groep.

De laatste maanden is er geen zwerfafval geraapt door de straatjutters omdat het onduidelijk was hoeveel risico dit zou geven op besmetting met COVID-19. Via peuken en drankverpakkingen zou het virus misschien overgedragen kunnen worden. 'Zwerfinator' Dirk Groot laste een pauze in en de straatjutters ook. Die pauze duurde bijna drie maanden. Maar nu zijn ze weer van start. Uiteraard met de nodige voorzorgen om het veilig te houden. Koffie en koek in de open lucht in plaats van binnen. En zelf meebrengen in plaats van getrakteerd worden.


Weinig mondkapjes

Opvallend is dat bij de opruimrondes van vrijdag en zaterdag niet veel mondkapjes en handschoenen gevonden zijn. De angst dat die massaal op straat belanden, lijkt vooralsnog ongegrond in Leiderdorp. De straatjutter raapten vooral het gebruikelijke afval: blikjes, flesjes en peuken.

De straatjutters blijven om de week actief. Kijk voor data en meer informatie op de website https://straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl en op Facebook (Straatjutters Leiderdorp).

>Slagwerk, ukelele, samenspel en meer

workshops n Na een periode van online lessen kreeg stichting MOL, net als alle andere muziekscholen, toestemming om op 1 juni de deuren voor haar leerlingen te openen. Dat betekent dat er voor de leerlingen weer samenspel mogelijk is en de geplande WorkshopWeek van 20 tot en met 27 juni door kan gaan.

De activiteiten in de WorkshopWeek zijn toegankelijk voor iedereen, beginner of gevorderde, jong of oud. Voor de jeugd zijn er meespeelsessies gitaar of slagwerk, een workshop ukelele, een muzikale speurtocht voor kinderen vanaf 8 jaar, bandcoaching, een gemengd ensemble. Volwassenen kunnen onder andere deelnemen aan een online lezing, René de Vries, auteur van het boek Met een cello door Siberie vertelt over de bijzondere belevenissen van de eerste vrouwelijke podium celliste.

De week wordt afgesloten met een Open Dag op zaterdag 27 juni van 14.30 tot 17.00 uur. Vanzelfsprekend worden de voorschriften van het RIVM in acht genomen.

Kijk voor meer informatie op de website www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

>Provincie trekt 4 miljoen uit voor zonnepanelen

duurzaam n In de provincie Zuid-Holland zijn veel grote daken die ingezet kunnen worden voor zonne-energie. Om die oppervlakte maximaal te benutten, heeft de provincie een 'aanvalsplan zon' opgesteld. Zij wil ondernemers en bewoners helpen hun daken beter te benutten en belemmeringen weg te nemen. Vaak is het gewoon een kwestie van weten wat er kan, maar soms zijn er ook financiële belemmeringen. Voor die laatste categorie heeft de provincie vier miljoen euro beschikbaar tot eind 2023.

Op grote daken in Zuid-Holland is nog veel potentie om duurzame energie opwekken. Denk aan daken van bedrijventerreinen of een blok huizen van een woningbouwcorporatie. Maar niet alle daken zijn meteen geschikt voor zonnepanelen. Soms moet de constructie bijvoorbeeld aangepast worden om de zonnepanelen te kunnen dragen. De extra investering die dan nodig is, weerhoudt veel grootdakbezitters ervan om zonnepanelen te plaatsen.


Slim omgaan met ruimte

Energie gedeputeerde Berend Potjer: “Juist nu zijn dit soort impulsen voor de energietransitie hard nodig. We moeten slim omgaan met de beperkte ruimte in Zuid-Holland. Meer zon op het dak ligt voor de hand, en met deze subsidieregeling moet het ook haalbaar worden”.

Potjer vervolgt: “Het is zonde dat er nog zoveel daken zijn die we niet gebruiken. We hebben in kaart gebracht waar dat aan ligt en pakken de oorzaken aan met een breed plan. We willen met de subsidie zoveel mogelijk grote daken beschikbaar te maken voor het opwekken van zonne-energie”.


Minimaal 45 zonnepanelen

Met de subsidieregeling ondersteunt de provincie dus de eigenaren van grote daken bij de investeringen die nodig zijn om het dak geschikt te maken voor zonnepanelen. Op de daken moeten minimaal voor 15 kWp zonnepanelen (ongeveer 45 stuks) passen. Het subsidie bedrag is afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om subsidies van 2.500 tot 5.000 euro voor de dakeigenaar, afhankelijk van het vermogen aan zonnepanelen dat wordt gerealiseerd.


Geen dak, toch zonnepanelen

De regeling is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat er meer grote daken beschikbaar komen voor energiecoöperaties. Dat zijn bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden waar mensen in de buurt lid van kunnen worden. Potjer: “Met een coöperatie kunnen inwoners die niet eigen geen dak hebben bijvoorbeeld omdat ze huren, toch samen eigenaar worden van zonnepanelen. Wij vinden dit belangrijk omdat we inwoners maximaal op een positieve manier willen betrekken bij de energietransitie en mogelijkheden bieden om mee te doen. Daarom ondersteunt deze regeling op de match tussen coöperaties en daken”.


De regeling ‘Zonnig Zuid-Holland’ maakt deel uit van een brede inzet voor zonne-energie . Naast deze regeling werkt de provincie ook aan de ontwikkeling van kennis, voorlichting, financieel instrumentarium en innovaties.


Vragen over gebrek aan burgerparticipatie bij nieuwe verkeersnota's

Foto: J.P. Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

politiek n Natuurlijk is het door de coronacrisis lastiger om burgers mee te laten praten over de nieuwe verkeersplannen van de gemeente Leiderdorp. Maar er moeten toch mogelijkheden zijn om omwonenden beter te betrekken dan nu gebeurt, vindt raadslid Geert Schipaanboord van de ChristenUnie-SGP. Hij vraagt burgemeester en wethouders hoe zij voldoende ruimte willen geven aan Leiderdorpers die hun zegje willen doen over verkeersknelpunten in hun omgeving. Waarbij hij onder meer denkt aan de situatie op de Van der Valk Boumanweg en de plannen om sluipverkeer te weren door ‘knippen' te maken in de Van Poelgeestlaan en Heinsiuslaan.

Ook LPL-raadslid Eric Filemon stelt vragen over het gebrek aan burgerparticipatie bij het opstellen van de nieuwe verkeersnota’s. Hij wijst op een brief van de Belangengroep Van der Valk Bouwmanweg (BVB) die begin maart een knelpuntenkaart van de weg naar het college heeft gestuurd met daarbij een uitnodiging om hierover in gesprek te gaan. De BVB kreeg als reactie op die uitnodiging een telefoontje dat vanwege de coronamaatregelen zo’n gesprek niet mogelijk was. “De BVB is gedesillusioneerd en voelt zich niet serieus genomen”, aldus Filemon.        

In januari dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem groen licht gegeven aan de mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar en op weg’. Daarin staan als hoofddoelen het verbeteren van de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers, het weren van sluipverkeer uit de wijken en het behouden en zo mogelijk verbeteren van het openbaar vervoer. Hoe die doelen bereikt moeten worden, is uitgewerkt in de deelnota’s ‘Langzaam verkeer’, ‘Circulatie’ en ‘Openbaar vervoer’. In januari was het nog de bedoeling dat omwonenden via ‘ateliers’ betrokken zouden worden het opstellen van die deelnota’s. Maar daar is door de corona-crisis niets van terecht gekomen.


De deelnota’s zijn 19 mei vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en liggen voor iedereen ter inzage (ga naar www.leiderdorp.nl, en zoek op ‘Ontwerpnota’s mobiliteitsvisie’). In de gemeenterubriek in deze krant wordt uitleg gegeven over de nota’s (zie pagina's 7 en 8). Wie vragen heeft, kan die telefonisch stellen op dinsdag 23 juni. Op- of aanmerkingen kunnen tot 2 juli als zienswijzen kenbaar gemaakt worden.

Natuurschoon in de heemtuin

Foto's: Wim van Harteveld Foto: Wim van Harteveld

plantenpracht n Wim van Harteveld stuurde bovenstaande collage in van foto's die hij heeft gemaakt in de Leiderdorpse heemtuin. Hij schreef erbij: "Zodra de heemtuin weer open is gegaan voor publiek ben ik weer een kijkje wezen nemen; het blijft voor mij één van de mooiste heemtuinen in de regio en ik verbaasde me hoeveel er nog in bloei stond en aan diversiteit te zien is. Een aanrader dus voor alle natuurliefhebbers en ieder seizoen heeft zijn charme en aantrekkingskracht óók in deze heemtuin."

De heemtuin ligt aan de zuidkant van park De Houtkamp, aan de Van Diepeningenlaan nabij de kruising met de Persant Snoepweg.

Zonnepanelen op het dak van een flatgebouw. | Foto: Pixabay Foto: Pixabay

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 15.00 tot 17.00 uur.

>Nieuwe locatie voor Dirk

VERHUIZING n Dirk van den Broek Leiderdorp is verhuisd naar een nieuwe locatie in Winkelhof. De plek tegenover schoenwinkel Nelson is verruild voor een ruimte met anderhalf keer zoveel vloeroppervlakte in de noordwesthoek van het winkelcentrum. De supermarkt omvat nu het hele gebied tussen parfumerie Beauty X Schouten en damesmodewinkel Mod'els, inclusief de gang die daar voorheen liep. De supermarkt is ruim opgezet. Nieuw toegevoegd is de borrelshop (slijterij afdeling). Ook heeft de Dirk nu scan & go.

In verband met de verhuizing was Dirk gesloten vanaf zaterdagmiddag 13 juni om 15.00 uur. Dinsdagochtend 16 juni om 7.00 uur gingen de deuren weer open op de nieuwe plek. | Foto: J.P. Kranenburg

>Particulieren kunnen subsidie aanvragen voor elektrische auto

duurzaam n Particulieren die een volledig elektrische personenauto in de kleinere of compacte middenklasse kopen of leasen, kunnen daarvoor vanaf 1 juli subsidie aanvragen via www.rvo.nl/sepp. Voor gebruikte auto’s is de subsidie maximaal 2.000 euro, voor nieuwe auto’s maximaal 4.000 euro.

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is opgezet door de rijksoverheid om het rijden met volledig elektrische kleine en compacte middenklasse personenauto’s aantrekkelijker maken.

Alleen particulieren komen eenmalig voor deze subsidie in aanmerking. De auto’s moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten 100 procent elektrisch zijn en een actieradius hebben van minimaal 120 kilometer. De oorspronkelijke nieuwprijs moet tussen 12.000 en 45.000 euro liggen. De auto moet zijn geproduceerd als elektrische personenauto en mag dus niet omgebouwd zijn tot elektrische auto. Op de Autolijst SEPP (te vinden op www.rvo.nl) staan merken, modellen en typen elektrische auto’s die in aanmerking komen voor de subsidie.

Aanvragen van de subsidie kan pas nadat een koop- of leaseovereenkomst is gesloten. De datum op die overeenkomst moet op of na 4 juni 2020 zijn.

De regeling geldt tot en met 2025.

>Derde boek Shanty Lepelaar

Thriller n Op vrijdag 12 juni is het nieuwe boek van Shanthy Lepelaar verschenen. Eindelijk weer hoop - Of toch verloren? is het derde boek van de Leiderdorpse schrijfster. Haar eerste roman, De perfecte man voor een date, kwam uit in 2014. Haar tweede boek, Happy Single, volgde in 2019. Dit is een roman/thriller. De thriller Eindelijk weer hoop of toch verloren? is een vervolg hierop.        
Korte inhoud: Na een heftig jaar denkt Femke dat ze weer een normaal leven kan gaan leiden. Ze vindt zelfs geluk in de liefde. Maar dan loopt alles anders. Er gebeuren dingen die met het verleden te maken hebben, waar niemand op heeft gerekend. Opeens komen er een paar kameraden van Johan op haar pad. Dit gaat haar leven beheersen en ook het leven van alle mensen om haar heen. Heeft Femke op het einde nog hoop? Of voelt ze zich verloren?

Deze thriller wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. ISBN: 9789464033144, prijs: € 20,99.

Meer informatie over Shanty Lepelaar op Facebookpagina schrijfstershanthylepelaar.
        
        

11 / 14

Mooie bermen aanmelden

Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar vooral goed voor de biodiversiteit. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De Vlinderstichting wil graag weten waar dat is, wat het effect ervan is en hoe hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners. Zijn ze goed bezig en vindt u dat dat best eens gezegd mag worden? Nomineer deze organisatie, instantie of persoon voor de eretitel BovensteBesteBermbeheerder 2020 via de website www.vlinderstichting.nl/bermbeheerder.

De BovensteBesteBermbeheerder is een initiatief van De Vlinderstichting, in samenwerking met Stichting Groenkeur. De winnaar krijgt een mooie houtsculptuur gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. U kunt uw nominatie indienen tot 5 juli 2020.

>Alzheimer- telefoon

Het Alzheimer Café is dicht vanwege de coronacrisis maar mantelzorgers en familieleden van thuiswonende mensen met dementie kunnen 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur een luisterend oor vinden via de Alzheimer telefoon: 0800-5088. Op de websites dementie.nl en alzheimernederland.nl worden dagelijks tips gegeven hoe te handelen in deze coronatijd.

>Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl