Leiderdorps Weekblad

11 juli 2018

Leiderdorps Weekblad 11 juli 2018


Muziek, dans en spektakel

De Waka groep arriveert in een Maori-kano (waka). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

evenement n Muziek, dans, spektakel, fraai zomerweer en een enthousiast publiek. Het vierde Doeshavenconcert op vrijdagavond 6 juli was zonder meer een succes te noemen.

Door: Corrie van der Laan

Zo'n 750 bezoekers in boten en op de kade genoten van een gevarieerd programma. Voor de vroegkomers speelde vanaf een uur of zeven het dweilorkest van Tamarco. Bovendien waren er optredens van jong Leiderdorps zangtalent: Alice van Wee, Quincy de Boer en het duo Jusana van Delft en Rasmus Bisschop.

De officiële opening door de Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen en dijkgraaf Rogier van der Sande werd spectaculair ingeleid door de Waka groep van studentenroeivereniging Njord die een oorlogsdans uitvoerde van de Maori, de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland. Daarna was het podium ruim twee uur gevuld met Leiderdorpse amateur artiesten. Het Doeshavenkoor, seniorenpopkoor Young@Heart en popkoor Songs2Sing zongen de sterren van de hemel waarbij het publiek, mede dankzij het uitgereikte tekstenboekje, uit volle borst meezong. Tussen de koren door trad de ID Dance Factory op en maakte Quincy de Boer indruk met zijn vertolkingen van 'Laat me' en Hé Jude'. Na de afsluiting met 'I've

got the music in me' door Songs2 Sing en de ID Dance Factory gezamenlijk kwam er nog een fraaie toegift. De trommelaars van Tamarco voerden de spanning op voor de komst van twee flyboarders die compleet met vuurwerk zorgden

voor een spetterend slotakkoord.

Verbinding

Burgemeester Driessen, de grote inspirator achter het concert, kon tevreden zijn. "Met het Doeshavenconcert voor en door Leiderdorpers

zorgen we voor verbinding", zei ze in haar openingswoord. En dat is gelukt.

Op naar de lustrummeditie in 2019, waarvoor – zo verklapte Driessen al – extra groot zal worden uitgepakt.

Zie ook de fototerugblik op P12.

Amnesty Leiderdorp heft zichzelf op

besluit n De huidige vijf leden van de werkgroep 006 van Amnesty in Leiderdorp hebben besloten hun activiteiten te beëindigen.

Het besluit is genomen "na veel gepieker", laat werkgroeplid Joanne de Lange weten, maar was onvermijdelijk. "Met het geringe aantal actieve leden kostte het steeds meer moeite om activiteiten door het jaar heen te organiseren. Het is heel jammer dat een van de oudste Amnesty werkgroepen wordt opgeheven maar er zijn onvoldoende (nieuwe) vrijwilligers om de groep te kunnen handhaven."

De laatste jaren zijn er hoofdzakelijk alleen in om rond 10 december acties voor mensenrechten gehouden. Ook werden maandelijks nog brieven bezorgd bij de kerken. Deze hebben jarenlang door het schrijven van brieven vele slachtoffers van schendingen van mensenrechten ondersteund.

Dankzij enkele andere Leiderdorpers die ook de bescherming van mensenrechten een warm hart toedragen, wordt volgend jaar nog wel de collecte georganiseerd.

Leiderdorp wil grond Ikea inzetten voor duurzame energiewinning

Het terrein tussen de Persant Snoepweg en de A4 waar de grote blauwe doos van Ikea had moeten komen. Foto: Corrie van der Laan

Politiek n De braakliggende grond van Ikea in de Leiderdorpse Bospolder kan prima tijdelijk worden ingezet voor duurzame energiewinning, vindt de Leiderdorpse politiek. De hele gemeenteraad schaarde zich maandag achter een motie van D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks die het college vroeg om samen met de Zweedse woonwinkelgigant de mogelijkheden te onderzoeken om hier bijvoorbeeld een zonneweide te maken of biomassa te telen.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Volgens wethouder Willem Joosten (VVD) heeft hij dit al nadrukkelijk aan de orde gesteld tijdens het overleg dat de gemeente op 21 juni had met Ikea Nederland. "Toen heb ik expliciet aangegeven dat Leiderdorp in de periode dat daar nog niet gebouwd wordt een duurzame oplossing wil." Ikea ging daar ook helemaal in mee, verzekerde de wethouder. "Het past in hun beleid." Joosten gaf wel aan dat een zonneweide alleen kan als de zonnepanelen lang genoeg kunnen blijven liggen.         Lees verder op P3

Jaarmarkt zoekt vrijwilligers

oproep n De eerste editie van Jaarmarkt Leiderdorp vindt zaterdag 8 september plaats op de Laan van Berendrecht en het Statendaalderplein. Om het evenement tot een succes te maken, is Stichting Jaarmarkt Leiderdorp op zoek naar vrijwilligers. Er worden onder andere vrijwilligers gezocht voor de op- en afbouw, muntverkoop, achter de bar (minimaal 18 jaar) en begeleiding bij attracties. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.jaarmarktleiderdorp.nl.

Tijdens de jaarmarkt staan er 100 marktkramen op de Laan van Berendrecht, er is een foodtruckplein en een muziekplein bij Winkelhof. Er zijn momenteel nog kramen te huur voor (lokale) ondernemers.

Spullen repareren

Repair-café n Woensdag 18 juli vindt weer een Repair Café plaats bij Gading aan de Griffioen 15 in Leiderdorp.

Bij het Repair Café staan reparatie-experts klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Ook voor reparaties aan rollators en rolstoelen is dit het juiste adres. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig.

Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis. Wie iets van zijn waardering wil uitdrukken, kan een vrijwillige bijdrage achterlaten in de pot op de ontvangsttafel. Het Repair Café vindt plaats van half 2 tot half 4. De ingang van Gading is achter de benzinepomp aan de Engelendaal.

JEUGDWERK n Blik op komende activiteiten

Het startsein is net gegeven voor de lopers van de 6,3 en de 10 kilometer. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

MidZomerLoop met 430 deelnemers

Meer
lopers dan ooit aan de start

Zomeravond met beelden
en poëzie

PWA beste
invalschool van Leiderdorp

Poëzie, beelden en natuur

Poëzie liefhebbers luisteren gefascineerd naar Jos Nijhof die een gedicht voorleest. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

heemtuin n Ruim dertig liefhebbers van poëzie, beeldende kunst en natuur genoten woensdag 4 juli van een bijzondere zomeravond in de Leiderdorpse heemtuin.

Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof nam ze mee op een wandeling van anderhalf uur langs de beelden van de expositie 'Heemtuin Verbeeld XI'. Bij bijna ieder beeld droeg hij een gedicht voor van Nederlandse dichters, aansluitend op zijn associaties bij de beelden. Woord en beeld prikkelden op hun beurt de fantasie van de aanwezige toeschouwers en toehoorders.

Ook gaf projectleider Aris de Bakker een toelichting op de kunstwerken en hun relatie met het thema 'Chaos in orde' van de tentoonstelling. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje in atelier De Lange Akker.

De combinatie van de volop bloeiende Heemtuin met de kunstwerken en de poëzie maakte de mooie zomeravond heel geslaagd.

Op bovenstaande foto de wandelaars bij het beeld 'Hond' van oud-Leiderdorper Patrick Visser. Nijhof droeg daar het gedicht 'Zoals' van Judith Herzberg (uit Zoals, 1992) voor, dat hiernaast is afgedrukt.

ZOALS

Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor,

en dan terug moet langs het spoor van je bedoeling,

zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt

en pas als je het hebt, weet wat het was,

zoals je soms een pakje ergens heen brengt

en, bij het weggaan, steeds weer denkt, schrikt,

dat je te licht bent, zoals je je, wachtend,

minutenlang hevig verlieft in elk nieuw mens

maar toch het meeste wachtend bent,

zoals je weet: ik ken het hier, maar niet waar het om ging

en je een geur te binnen schiet bij wijze van

herinnering, zoals je weet bij wie je op alert

en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen,

zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg.

Gasterij Kreupelhout

Gasten van Gasterij Kreupelhout. Foto: Tineke Sommeling

Op de schoolpleinen in de Groene Long, het groene hart van de wijk Voorhof, joelen de schoolkinderen, omringd door dicht struikgewas dat zelf op zijn beurt krioelt van een nog veel grotere leefgemeenschap, die echter vooral onopvallend zijn eigen gang gaat.

Alleen wanneer de vogels zich hier laten zien of horen valt op dat hier meer gaande is dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Hier zingen in de lente onder andere roodborst, winterkoning, groenling, heggenmus, tjiftjaf en zwartkop. Deze vogelsoorten maken hun nest niet in een boom, maar in het dichte kreupelhout. Hier bouwen staartmezen hun goed verborgen wiegje. Hier broedt de boomkruiper achter een stuk losse boomschors; hier roffelt de grote bonte specht.

Waarom juist hier? Wel, omdat Gasterij Kreupelhout hun niet alleen een veilige schuilplek biedt, maar ook een afwisselende kaart! Vooral in het voorjaar prijken allerlei insecten op het vogelmenu omdat die een zeer belangrijke eiwitbron zijn voor de jonge vogels. Omdat de potentiële voedselbron liever niet gegeten wil worden houdt die zich stil en liefst ook onzichtbaar. Maar wie erop let, ontdekt in elk geval wel de sporen die het vogelvoedsel heeft achtergelaten.

Neem nu de bladeren van de els. In sommige bladeren prijken grotere en kleinere gaten. Niet alle insecten gedijen namelijk op de nectar uit bloeiende planten. Er zijn er ook die liever aan een groen blaadje knabbelen! De gaten in de elzenbladeren zijn gemaakt door de larven en de kevers van het elzenhaantje. Na de overwintering in de grond of tussen afgevallen blad leggen de vrouwtjes van dit ca. 7 mm grote staalblauwe kevertje hun eitjes op de onderkant van een blad. Uit de eitjes komen na een of twee weken de keverlarven. Na drie weken, vanaf juli, verpoppen de larven zich onder bladafval op de grond. Acht tot elf dagen later gaat een nieuwe generatie elzenhaantjes de bladeren van vooral els, maar ook hazelaar, wilg en populier, te lijf.

Dezelfde els bleek trouwens ook een gastvrij verblijf te bieden aan een kleine kudde bladluizen met enkele mieren als hun herders. De mieren 'melken' de luizen, als echte veehoeders. Het gaat hen om het zoetige spul dat de luizen afscheiden. En zo onthaalt elke struik zijn eigen soort gasten en zijn er rupsen met een voorkeur voor liguster en andere die liever op de meidoorn snacken.

Omdat de vogels hier wel een kevertje, larfje, luisje of miertje lusten, loopt de kever- en luizenvraat niet uit de hand en overleeft de els vrijwel altijd de zomerse vraataanval van de insecten. Biodiversiteit van de bovenste plank!

Maar, in september gaat de gasterij bij de scholen op de schop. Hopelijk met inachtneming van de belangen van alle gasten. Om te voorkomen dat die massaal en voorgoed uitchecken…

Tekst en foto: Tineke Sommeling

Duurzame energie winnen op grond Ikea

VERVOLG VAN VOORPAGINA

"Je moet het wel kunnen terugverdienen. Maar lukt dat niet, dan zijn er andere duurzame opties."

Ikea werd in december 2017 officieel eigenaar van de ca. 4,5 hectare grond op het bedrijventerrein tussen de Persant Snoepweg en de A4 en het zag ernaar uit dat hier – ruim tien jaar nadat het eerste bouwplan was ingediend – eindelijk dan toch een Leiderdorpse vestiging zou komen.

Maar eind mei werd bekend dat de internationale Ikea Group de financieringsaanvraag had afgewezen. Wat te maken heeft met een wereldwijde koerswijziging waarbij Ikea minder wil inzetten op de grote blauwe blokkendozen en meer richting kleinere vestigingen in de binnensteden wil gaan.

Wat er nu met de Ikea grond in Bos-poort gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat er voorlopig niet gebouwd wordt. Tijdens het overleg van 21 juni kreeg de gemeentelijke delegatie te horen dat er zeker geen grootschalig Ikea woonwarenhuis komt maar dat Ikea Nederland nog wel kansen ziet voor de locatie en de grond dan ook niet wil verkopen. Een mogelijkheid kan zijn om het terrein samen met, of voor, meerdere partijen te ontwikkelen. Ikea Nederland onderzoekt momenteel de opties.

Toch subsidie voor Kunst in de Heemtuin

Door: Corrie van der Laan

politiek n De Stichting Kunst in de Heemtuin krijgt toch subsidie van de gemeente Leiderdorp om in 2019 de twaalfde editie van de jaarlijkse beeldententoonstelling in de heemtuin te organiseren. De gemeenteraad nam maandagavond 9 juli unaniem een motie aan die dat mogelijk maakt.

De stichting kreeg altijd 15.000 euro voor het organiseren van de tentoonstelling 'Heemtuin Verbeeld' maar dat zou met ingang van 2019 stoppen. Het bedrag dat de raad nu alsnog wil uittrekken, wordt wel wat minder. Het idee is dat de gemeente zorgt voor een financiële basis voor het kunstproject. Daarmee wordt voldaan een voorwaarde van Fonds 1818, dat dan zorgt voor aanvulling

Expositie Heemtuin Verbeeld XII kan doorgaan

van het benodigde budget.

Voor de jaren na 2019 moet de subsidie geregeld worden via de beleidsnota kunst en cultuur. Die nota moet begin 2019 geactualiseerd worden, zo stelt de gemeenteraad in dezelfde motie. Het is de bedoeling dat het beleid op gebied van kunst en cultuur dan meteen wat ruimhartiger wordt; de huidige beleidsnota stamt uit 2016, toen de gemeente er financieel een stuk slechter voor stond, en is daardoor erg zuinig.

Diploma voor dertig nieuwe IVN-natuurgidsen

De dertig nieuwe natuurgidsen samen met Yuri Matteman van Naturalis en Astrid Bijster van IVN-Cursushuis. | Foto: Jan Hendrik Labots Foto: Jan Hendrik Labots

uitreiking n Op 2 juli was het groot feest in het Wellantcollege in Oegstgeest. Afgestudeerde IVN-natuurgidsen uit de wijde regio, familieleden en docenten waren er bijeen voor de diploma-uitreiking van de natuurgidsenopleiding van IVN Leidse regio. (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid).

Een belangrijke dag voor de vereniging: dertig eenthousiaste natuurgidsen erbij om nog meer mensen in de Leidse regio de natuur te laten ontdekken tijdens een IVN-wandeling, een natuurcursus, een natuurmiddag voor kinderen, of in een van de andere activiteiten die deze vereniging ontplooit.

Marlen Beek-Visser. | Foto: PR Foto: PR

Al het werk in het IVN is vrijwilligerswerk. De afdeling moet zichzelf blijven vernieuwen door elke vijf jaar een nieuwe opleiding voor natuurgids te organiseren. Willen mensen dat wel: hun vrije tijd geven om een natuurgidsenopleiding te volgen met als doel zelf ook actief te worden als natuurgids? Het bewijs is weer geleverd met de succesvolle afsluiting van alweer de tiende natuurgidsenopleiding die het IVN in haar 41-jarig bestaan in de Leidse regio heeft georganiseerd.

drijfveer

De deelnemers wisten het vol te houden omdat de opleiding heel praktisch is: veel samen buiten ontdekken, elkaar enthousiast maken, ervaring opdoen in de IVN-afdeling. En omdat er een gezamenlijke drijfveer is: de natuur heeft mensen nodig die voor haar op komen, maar mensen moeten daar oog voor leren krijgen. De IVN-natuurgids probeert mensen dichter bij de natuur te brengen en hen te leren inzien welke relaties er zijn tussen natuur, milieu en mensen. IVN-ers stellen zich dan ook actief op bij de bescherming van en advisering over de natuur in de Leidse regio.

Adoptieterrein

De nieuwe natuurgidsen komen uit de wijde omgeving. Ze zullen hun werk ook in de hele regio gaan uitvoeren, maar met name in de natuurgebieden die ze een jaar lang gevolgd hebben. In het kader van de opdracht 'Adoptieterrein' zijn er in kleine groepjes twaalf gebieden uitgeplozen met een prachtig eindverslag of website als afsluiting. Dit betreft in Leiden: park Merenwijk, het Plantsoen, de Strengen in de Merenwijk; in Leiderdorp de Munnikenpolder, in Oegstgeest de Klaas Hennepoelpolder; in Wassenaar Lentevreugd, de Hertenkamp en Meijendel-Zuid; in Noordwijk de Noordduinen; in Teylingen Huys te Warmont, in Lisse het Landgoed Keukenhof en in Voorschoten landgoed Duivenvoorde.

Veel natuurgidsen werken ook mee aan de activiteiten van Stichting Naar buiten!, zoals in de Naar buiten!-dagen voor scholen en de Leidse Hooidagen. De samenwerking op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie in de Leidse regio krijgt steeds meer gestalte. Partners als Naturalis, Hortus botanicus, Leidse schooltuinen, het Bewaarde Land en IVN weten elkaar te vinden voor gezamenlijke activiteiten. Yuri Matteman, hoofd Educatieve ontwikkeling van Naturalis en initiatiefnemer van het Verwonderpaspoort sprak zijn waardering uit voor de inzet van IVN-natuurgidsen. Zo kunnen steeds meer mensen zich laten verwonderen en betrokken raken ij de natuur.

Nieuwe opleiding

Over drieënhalf jaar, in januari 2022, gaat er weer een Natuurgidsenopleiding van start in de Leidse regio. Wie vóór die tijd kennis wil maken met het IVN kan een (korte) seizoenscursus volgen: in september starten de Basiscursus Natuur, de Strandcursus, en de cursus Vogeltrek en wintervogels. Tussen 1 juli en 30 september zijn er 21 verschillende IVN-activiteiten. Meer informatie op www.ivn.nl/leiden.

Job Buddy Leiderdorp is een lokaal initiatief van en door Leiderdorpse

ondernemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden in Leiderdorp sneller aan een baan te helpen. Inmiddels is Job Buddy ook actief in Zoeterwoude.

Foto: PR

De drijvende krachten achter Job Buddy zijn Astrid Selier van Stimulanszz, die ook de coördinator is, en René van Giezen van Promo071.nl. Iedere maand praten zij u via deze rubriek bij over het project.

Dit keer een blik op de Lionsclub Leiderdorp, die Job Buddy ondersteunt met een genereuze gift.

Blij met cheque van Lionsclub Leiderdorp

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat Astrid Selier werd uitgenodigd door de Lionsclub Leiderdorp om een presentatie te geven over het werk van Job Buddy Leiderdorp. Met de haartjes gekamd en het jasje netjes in de plooi vertrok Astrid naar Brasserie Park, de thuisbasis van de Lions. De heren waren zeer geïnteresseerd en vertelden na de presentatie dat de club een financiële bijdrage aan Stichting Job Buddy zou overwegen. Een aantal weken daarna kreeg Job Buddy goed nieuws van de serviceclub: het initiatief werd zeker een bijdrage waardig gevonden. Op dinsdag 19 juni ontving Astrid uit handen van Lions Peter van der Ligt en Paul Catsburg een zeer welkome cheque met een waarde van € 500 (foto). Het geld zal goed worden besteed aan het doel van Job Buddy: 'Werkzoekers worden werkvinders in Leiderdorp!'.

Over Lionsclub Leiderdorp

De Lionsclub Leiderdorp is opgericht in 1971 door ondernemers en vrije beroepsoefenaren uit Leiderdorp. Op dit moment telt de club 33 leden, mannen die in leeftijd variëren van 40 tot ca. 70 jaar. De club ontmoet elkaar twee keer per maand in Brasserie Park. Naast het ondersteunen van goede doelen streeft de club naar een sfeer van vriendschap en kameraadschap.

De Lions Club Leiderdorp maakt deel uit van Lions Nederland en dat is weer onderdeel van de wereldwijde associatie Lions International. De Lionsorganisatie is in 1917 in Chicago opgericht. In Nederland zijn er 435 Lions clubs met in totaal 11.500 leden. Leden van 18-30 jaar zijn verenigd in LEO-clubs. Wereldwijd kom je aan ca. 46.000 Lionsclubs, met alles bij elkaar 1,4 miljoen leden.

De lokale Lionsclubs bepalen zelf de doelen die ze willen ondersteunen en de wijze waarop ze uitvoering geven aan hun dienstverlening. Zij bepalen ook zelf de samenstelling van hun club, zo zijn er zijn mannenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs, maar geen enkele club is hetzelfde. Politiek, religie en etnische achtergrond mogen in het clubleven geen rol spelen, maar verder zijn Lionsclubs binnen bepaalde spelregels autonoom.

De middelen die de Lionsclub Leiderdorp beschikbaar stellen voor materiële steun worden verdiend door middel van verschillende acties. De afgelopen jaren heeft de Lionsclub Leiderdorp het klootschietfestijn in Leiderdorp georganiseerd, maar ook organiseerde zij wijnproefdiners en onder andere inzamelacties van Douwe Egberts punten.

De immateriële hulp verlenen zij bijvoorbeeld door hulp bij de winkelochtend voor ouderen, rijden van mensen bij concerten in Leythenrode. Bij voorkeur ondersteunen de Lions doelen waarbij hun hulp het verschil kan maken en dus niet slechts een druppel op een gloeiende plaat is.

Aangezien Stichting Job Buddy voor haar activiteiten in Leiderdorp in 2018 volledig wordt gesponsord door de lokale ondernemers, betekent de gift van de Lions een zeer welkome en mooie aanvulling. Ook de contacten met de club zijn belangrijk, de onderlinge verbintenis en het netwerk wordt hierdoor versterkt. Hoe mooi is het als een werkvinder die is aangesloten van Job Buddy Leiderdorp een baan kan vinden bij een lokale ondernemer.

Wilt u meer lezen en te weten komen over Job Buddy of denkt u: "Hé ik vind het ook wel leuk om een groep te starten in een gemeente waar ik een breed netwerk heb", neem dan contact op met Astrid via astrid@jobbuddy.org. Meer informatie over Job Buddy is ook te lezen op de website www.jobbuddy.org

Voor de groep die we gaan starten in Zoeterwoude zoeken we nog werkzoekenden en buddy's. Informatie en aanmeldingen via conny@jobbuddy.org.


Luisterserie Leiderdorpse schrijfster

Luisterboeken n Deze week heeft Storytel de luisterserie Latte Macchiato, geschreven door de Leiderdorpse schrijfster Marlen Beek-Visser, gelanceerd. Marlen schreef deze zogenaamde Storytel Original exclusief voor Storytel, het 'Netflix voor luisterboeken'.

Latte Macchiato is een spannende dramaserie die zich deels in Leiden afspeelt en die via de Storytel-app te beluisteren is. Het is feitelijk een compleet boek, opgedeeld in tien afleveringen van een uur. Actrice Peggy Vrijens sprak de serie in.

Luisterboeken zijn al lang niet meer alleen bedoeld voor slechtzienden en blinden. Aanbieders als Storytel richten zich op de drukbezette mens, die weinig tijd heeft om te lezen en toch verhalen tot zich wil nemen. Met de app kan men naar boeken luisteren op het moment dat lezen niet mogelijk is, zoals tijdens het autorijden, wandelen en schoonmaken.

Derde thriller

Marlen werkt inmiddels aan haar derde thriller. Dit keer geen luisterserie, maar een 'papieren' boek. Volgens planning moet het boek in het eerste kwartaal van 2019 bij Uitgeverij Prometheus verschijnen.

leiderdorp & regio

Groet op de gracht leidt tot briljanten huwelijk

Burgemeester Laila Driessen kwam het briljanten paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. Foto: C. v.d. Laan

huwelijksjubileum n Ze zijn allebei geboren en getogen aan de Leidse Herengracht en behoorden tot dezelfde RK parochie dus wisten van elkaar wie ze waren. Maar contact hadden ze eigenlijk niet. Tot Ton van Schagen 16 jaar was en Truus Vink 15. Op weg naar huis van hun werk – hij was seinhuiswachter bij het spoor, zij zat in de gezinsverzorging - kwamen ze elkaar tegen op de Herengracht. "Ik zag haar al van ver aankomen en het viel me ineens op wat een verdomd leuk meisje ze was. Ik dacht: ik ga gewoon 'Dag Truus' zeggen. Toen ik het zei, keek ze me aan en mijn hartslag schoot naar 180", vertelt mijnheer van Schagen. Zijn echtgenote kan zich het moment ook nog goed herinneren. "Het gaf me zo'n bijzonder gevoel, dat is niet uit te leggen."

Vanaf dat moment probeerden ze elkaar vaker te zien maar ze hielden hun gevoelens geheim. "Niemand wist dat wij een stelletje waren", zegt mijnheer van Schagen, waaraan zijn vrouw meteen toevoegt: "Dachten wij…" Pas een jaar of vier later, toen Ton van Schagen in militaire dienst moest, werd het een erkende verkering en mocht Truus Vink bij het gezin Van Schagen thuis komen.

Het bruidspaar op de dag van hun kerkelijk huwelijk, 28 oktober 1954. Foto: PR

'Ze keek me aan en mijn hartslag schoot naar 180'

Afgelopen zondag, 8 juli, was het precies 65 jaar geleden dat ze trouwden voor de wet. "Dat moest om kans op woonruimte te krijgen maar dat deden we even tussen het werk door." Het grote huwelijksfeest werd gevierd op de dag dat ze trouwden in de St. Josephkerk in Leiden, op 28 oktober 1954.

Ze kregen inwoning, zoals dat heette, op een zolderverdieping in de De Sitterlaan. Twee jaar lang woonden ze daar, een tijd waar ze nog steeds met afschuw aan terugdenken. Het was er klein en vochtig en de hospita was een vreselijke vrouw die continue pesterijtjes uithaalde zoals de keuken afsluiten en de traproeden los leggen. Hun oudste dochter is er geboren, maar de leefomstandigheden waren zo ongezond dat die tijdelijk bij oma in huis kwam.

Het was een grote opluchting toen ze konden verhuizen naar de Lange Mare waar ze een etage kregen. "Geen paleisje maar veel beter", zegt mijnheer van Schagen. Vervolgens maakten ze de stap naar een heel huis aan de J.W. Frisostraat en daarna naar een grotere woning aan de Verhulstlaan in Leiden zuidwest. "Ons eerste huis met een badkamer!"

Het gezin telde uiteindelijk zeven kinderen, zes dochters en een zoon. Mijnheer van Schagen was na banen in de bouw en de grofsmederij op het ministerie van Defensie terecht gekomen waar hij zich opwerkte tot hoofd personeelszaken, zijn echtgenote had de handen vol aan het grote gezin. Het was een druk maar mooi leven. "We hadden hele lieve en dankbare kinderen. Ik heb genoten van die tijd", kijkt mevrouw van Schagen terug.

Toen de kinderen het huis uit waren, kozen ze voor een appartement aan de Dobbedreef in Leiden. Na een aantal jaar werd het ze daar te druk wat de aanleiding was tot de verhuizing naar de Klaprooskamp in Leiderdorp. "Ik heb Leiden verloochend, maar heb er geen spijt van, we wonen hier nu al zeven jaar heerlijk rustig met een prachtig uitzicht", zegt mijnheer van Schagen.

Mijnheer van Schagen, inmiddels 90 jaar oud, is alweer dertig jaar met pensioen maar verveeld heeft hij zich nooit. Hij heeft altijd gehouden van 'rommelen' in en om huis en is ook een zeer verdienstelijk tekenaar en schilder. De hobby van mevrouw van Schagen (89) is borduren, zij maakt met minuscule steekjes de prachtigste schilderijen.

En dan is er natuurlijk de steeds groter wordende familie. Het echtpaar heeft vijftien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen, met de tiende op komst. Alles bij elkaar zorgde dat voor een volle zaal, afgelopen zondag tijdens het grote feest ter gelegenheid van het briljanten huwelijk.

Zomerse ontspanning en beweging bij de LVU

zomerprogramma n De LVU heeft dit jaar weer een aantrekkelijk zomerprogramma georganiseerd waarin ook veel aandacht is besteed aan ontspannen en bewegen. De LVU biedt tegen speciale zomerprijzen, lessen Yoga, Tai Chi en Meditatie en beweging aan.

Tai Chi Moy bevordert lichamelijk en geestelijk evenwicht, door houdingen en bewegingen soepel in elkaar over te laten gaan. Beoefenaars leren hun eigen lichaam kennen en beheersen, en ontwikkelen meer innerlijke kracht en mentale weerbaarheid. Het lichaam wordt ook soepeler, de spieren worden sterker en de circulatie verbetert. De voortdurende concentratie resulteert in een diepe geestelijke en lichamelijke ontspanning.

De Sterrentuin, zaterdag 21 en 28 juli en 18 en 25 augustus, 10.30 – 11.30. Kosten € 6,50 per les.

Ontspan met yoga, de populaire manier om te onthaasten of stress te verminderen. Door bewegingen, ademtechniek en lichaamshouding worden lichaam en geest op prettige en natuurlijke wijze in evenwicht gebracht en het lichaam versoepeld.

De Sterrentuin, dinsdag 14 en 21 augustus en woensdag 15 en 22 augustus, 9.30 – 10.30. Kosten € 6,50 per les.

Maak kennis met meditatie en beweging. Deze zomerlessen zijn gericht op beginners, maar zij die al enige ervaring met meditatie hebben, kunnen ook meedoen. Bewegingsoefeningen en meditatievormen wisselen elkaar af.

De Sterrentuin, vrijdag 3 en 10 augustus, maandag 6 en 13 augustus, 9.30 – 10.45. Kosten € 8,50 per les.

Voor informatie en aanmelding: kijk op de website www.leiderdorpse-volksuniversiteit.nl, mail naar leiderdorp@volksuniversiteit.nl, bel (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110 (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

V.l.n.r. Marco Straver van Praxis, winnaar Eric van de Craats en Gijsbert Barentsen van Bison. | Foto: PR Foto: PR

V.l.n.r. Marco Straver van Praxis, winnaar Eric van de Craats en Gijsbert Barentsen van Bison. | Foto: PR

Leiderdorper wint drone

Hoofdprijs n Eric van de Craats uit Leiderdorp heeft een drone ter waarde van 1699 euro gewonnen bij de actie van Bison bij Praxis Megastore Leiderdorp.

Kopers van Bison Poly Max® konden meedoen aan de actie door de streepjescode van het product in te vullen en een slagzin zo origineel mogelijk af te maken. Van de Craats kreeg de drone, een DJI Phantom 4 Pro, op 26 juni uit handen van Gijsbert Barentsen, Rayonmanager Bison en Marco Straver, bedrijfsleider van Praxis Megastore Leiderdorp.

Muziek met een Maatje-middag

samenzang n Muziek met een Maatje is een tweewekelijkse activiteit voor mensen met afasie of dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen, muziek beluisteren en beleven geeft een nieuwe impuls aan alle aanwezigen. Ook wie alleen wil komen, is van harte welkom. De middag wordt begeleid door Marian Jaspers Fayer, (muziektherapeute) die veel ervaring heeft in het musiceren met ouderen.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 25 juli. Vanaf 14.45 uur is de ontvangst met een kopje koffie of thee. Van 15.15 uur tot 16.30 uur wordt samen gezongen en kan worden geluisterd naar een muzikaal intermezzo, verzorgd door stichting MOL. De middag vindt plaats bij Stichting MOL aan de Berkenkade 7 in Leiderdorp. De entree bedraagt € 2,50 inclusief koffie of thee. Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan telefonisch (06-22320600) of per email (info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl).

Duo-expositie in Leythenrode

schilderijen n In de hal van het Leiderdorpse verpleeghuis Leythenrode zijn tot en met 30 augustus de schilderijen van Martine de Munnik en Piet Smittenaar te bewonderen.

Martine de Munnik tekent al haar hele leven. De laatste jaren heeft ze zich toegelegd op schilderen met aquarel- en olieverf. Ze kiest haar onderwerpen op basis van vormen, kleuren of sfeer. Ook voor portretten in opdracht kunnen mensen bij haar terecht.

Piet Smittenaar schildert het meest met acryl, al doe hij ook aan aquarelleren en tekenen. Zijn favoriete onderwerp: de natuur in al zijn verscheidenheid. Landschappen en dieren, en dan met name vogels.

De expositie is vanaf vrijdag 29 juni dagelijks te bekijken tussen 10.00 en 20.00 uur in de centrale hal van het aan de Hoogmadeseweg 55 in Leiderdorp.

'Natuurlijke' Vakantiepas

De Leidse wethouder Martine Leewis heeft donderdag 5 juli een ‘Natuurlijke’ VakantiePas uitgereikt aan groep 6 en 7 van de Merenwijkschool bij Kinderboerderij Merenwijk in Leiden. | Foto: PR Foto: PR

kortingen n Ruim 20.000 kinderen op alle basisscholen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten krijgen de 'Natuurlijke' VakantiePas.

De kinderen kunnen met de VakantiePas in de zomervakantie met korting meedoen aan meer dan tachtig activiteiten in de hele regio. Het VakantiePas programma heeft dit jaar het duurzame thema 'Natuurlijk!'. Wat betekent dat er extra veel groene activiteiten in het boekje te vinden zijn. Ook is er een aantal activiteiten waarbij VakantiePassers beloond worden als Natuurheld. Denk aan het inruilen van tegels voor plantjes of het inleveren van oud speelgoed om het een tweede leven te geven. Dit alles komt bovenop het vertrouwde aanbod van onder meer musea, workshops en zwembaden.

De VakantiePas is goed voor zeker € 300,- aan korting. Voor meer informatie, (extra) activiteiten en eventuele wijzigingen: www.vakantiepas.nl.

SCw in en na de zomervakantie

In de eerste week van de zomervakantie organiseert het SCw altijd het driedaagse huttenbouwen. | Archiefoto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

programma n Eind deze week begint voor de meeste kinderen de zomervakantie. Zoals altijd pakt SCw dan uit met de Huttenbouw. Ook is er een springkussenfestival. Daarna zit het er ook voor ons op en gaat Dwars een aantal weken dicht.

In de zomer zijn de meeste mensen weg en daar maken we gebruik van door Dwars een lekkere opfrisbeurt te geven, zodat we na de zomer weer fris kunnen beginnen.

Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven op het springkussenfestival. | Archieffoto: PR Foto: PR

De Buit en Dwars gaan weer open op in de eerste week na de vakantie, op woensdag 29 augustus. Met 's middags een tienerinloop in de Buit en 's avonds de 16+ inloop in Dwars.

In september branden we weer echt los. Op 21 september is een disco gepland met zonnige thema Hawaï. Dus zet die datum alvast in je agenda. Dan gaat er ook een nieuwe cursus Topper (weerbaarheid) van start en is er de nieuwe workshop 'Sushi maken voor kinderen'. Ook de voorbereiding van Halloween, dat plaats gaat vinden op 26 oktober, gaat weer van start. Zo is er een workshop 'grimeren' voor kinderen en voor volwassenen. Natuurlijk met het thema Halloween.

Wat er verder allemaal te doen is voor jeugd tot december 2018, kunt u lezen in het activiteitenprogramma van Sportfondsen Sportservicepunt en SCw dat eind augustus bij u in de bus valt. Of kijk op onze website: www.dwarsleiderdorp.nl.

Dagje springen, klimmen en glijden

springkussens n Op maandag 16 juli organiseert SCw een groots Springkussenfestival.

Tussen 11.00 en 15.00 uur wordt het grote parkeerterrein van Dwars omgetoverd tot een waar springkussenparadijs. Hou je ook van springen, klimmen en glijden, dan ben je van harte welkom. Bij goed weer zijn er wateractiviteiten, dus neem je zwemkleding mee. Kosten zijn € 5 p.p. en € 4 met de vakantiepas. De adviesleeftijd is 6 jaar. Kinderen onder 6 jaar zijn alleen welkom onder begeleiding van een volwassene. Kosten voor begeleiding: € 2,-.

Vrijwilligers gezocht voor Halloween

oproep n Op 26 oktober gaan we weer Halloween-griezelen in park De Houtkamp. Natuurlijk moet het een nog groter spektakel worden dan vorig jaar. Daarom beginnen we meteen na de vakantie met de voorbereiding. En daar hebben we veel vrijwilligers voor nodig. We zoeken figuranten die door het park willen lopen. Maar ook zoeken we bedenkers voor de verhaallijnen en bouwers voor de inrichting van het park en de rekwisieten. Daarnaast hebben we mensen nodig die grimeren, kleding ontwerpen en nog veel meer.

Het leukst is het om met een groep mee te doen. Denk aan je familie of vriendengroep, je korfbal- of voetbalteam of dansschool. Misschien is er ook wel een koor dat een heksenconcert wil geven?

Wil jij mee helpen bij deze leuke griezelactiviteit? Dat kan door een mailtje te sturen naar info@scwleiderdorp.nl.

Vakantiepas voor leerlingen basisschool

De Leidse wethouder Martine Leewis heeft donderdag 5 juli een ‘Natuurlijke’ VakantiePas uitgereikt aan groep 6 en 7 van de Merenwijkschool bij Kinderboerderij Merenwijk in Leiden. Foto: PR

activiteiten n Ruim 20.000 kinderen op de basisscholen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten krijgen een 'Natuurlijke' VakantiePas. Met deze pas kunnen zij met een speciale VakantiePasKorting in de zomervakantie meedoen aan meer dan tachtig activiteiten in de hele regio.

Met het duurzame thema 'Natuurlijk!' zijn er dit jaar extra veel groene activiteiten in het boekje te vinden. Ook is er een aantal activiteiten waarbij VakantiePassers beloond worden als Natuurheld. Denk aan het inruilen van tegels voor plantjes of het inleveren van oud speelgoed om het een tweede leven te geven. Dit alles komt bovenop het vertrouwde aanbod van onder meer musea, workshops en zwembaden.

De VakantiePas is goed voor zeker € 300,- aan korting. Voor meer informatie, (extra) activiteiten en eventuele wijzigingen: www.vakantiepas.nl.

De Leidse wethouder Martine Leewis heeft donderdag 5 juli een 'Natuurlijke' VakantiePas uitgereikt aan groep 6 en 7 van de Merenwijkschool bij Kinderboerderij Merenwijk in Leiden. | Foto: PR

Leren oppassen voor jongeren van 13 t/m 16 jaar

cursus n Vind jij kinderen leuk? Pas jij weleens op bij een ander gezin? Of thuis op je broertje of zusje? En wil je goed voorbereid naar je (nieuwe) oppasadres gaan? Of wil je gewoon een streepje voor hebben op alle andere oppassers? Dan is een oppasdiploma echt iets voor jou!

Oppassen is vaak iets waar je zomaar in rolt, maar waar heel wat bij komt kijken. Daarom organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met Dwars de 'Oppascursus'. Tijdens de cursus krijg je informatie over het omgaan met en het verzorgen van kinderen. Je krijgt leuke opdrachten en je leert door te oefenen. Je bekijkt praktijkvoorbeelden op dvd en je wisselt ervaringen uit met andere cursisten.

De cursus is gratis en bestaat uit drie bijeenkomsten op woensdag 5, 12 en 19 september van 19.00 tot 20.30 uur. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Hoe maak je kennis met een nieuw oppasgezin? Hoe ga je op een positieve manier om met kinderen? Wat verwachten ouders van jou? En veiligheid, spelen, eten en bedtijden.

Aan het eind krijg je een diploma, dat je aan de ouders van je oppaskinderen kan laten zien. Dat is ook handig wanneer je solliciteert

Programma voor volwassenen

workshops n Na de zomer begint het SCw ook met workshops voor volwassenen. De eerste workshop is 'Je eigen boeket maken'. Tijdens deze workshop krijg je allerlei tips voor het maken van een mooi boeket. Je gaat naar huis met je eigen gemaakte boeket in een bijpassende vaas.

Er komen ook cursussen grimeren, sushi maken en handlettering. Alle info is te vinden op www.dwarsleiderdorp.nl

Foto: PR

SCw, oftewel stichting Sociaal Cultureel werk, voert in Leiderdorp het kinder- en jongerenwerk uit. Regelmatig verschijnt in deze krant een speciale pagina van het SCw over de activiteiten van de stichting.

Foto: PR

4e Doeshavenconcert

Foto: Johan Kranenburg

Het was weer genieten tijdens het Doeshavenconcert op 6 juli. Boven: Songs2Sing en ID Dance Factory; rechts: flyboardshow; onder: Young@Heart; linksmidden met de klok mee de boot van de LOV, ID Dance Factory, Quincy de Boer en de Tamarco trommelaars. | Foto's: J.P. Kranenburg

Quincy de Boer maakte indruk met zijn zang en performance. Foto: Johan Kranenburg
Optreden van de ID Dance Factory. Foto: Johan Kranenburg
De trommelaars van Tamarco Foto: Johan Kranenburg
Foto: Johan Kranenburg
Foto: Johan Kranenburg

Meer deelnemers dan ooit bij MidZomerLoop

Het startsein is net gegeven voor de lopers van de 6,3 en de 10 kilometer. | Foto: J.P. Kranenburg

hardlopen n Ruim 430 hardlopers kwamen vrijdagavond 6 juli aan de start voor de elfde editie van de Leiderdorpse MidZomerLoop en dat waren er veel meer dan ooit tevoren.

Voorheen bleef de teller altijd steken zo rond de 250 lopers. De uitgebreide promotiecampagne en de nieuwe website hebben volgens de organisatie zeker meegeholpen om meer mensen naar de startlijn tussen het RCL clubgebouw en sporthal De Bloemerd te trekken. Ook het weer werkte mee wat er toe bijdroeg dat er nog zo'n 130 last minute inschrijvingen waren.

Volle concentratie bij de jonge schakers. | Foto: PR Foto: PR

Er werden drie parcoursrecords verbroken: op de Kidsloop van anderhalve kilometer finishte Nina van Haasteren in 7.35 en nam daarbij het in 2014 gevestigde record van 7.51 over van Esmee Creygthon. Bij de 6,3 kilometer was Nathalie Klassen de snelste dame in een tijd van 24.34. Hiermee nam zij het parcoursrecord van Mariska Brittijn over, dat op 25.51 stond. En op de 10 kilometer kwam winnares Liselotte van de Berg over de streep in 37.20 en verbeterde daarmee haar eigen record uit 2016 met bijna twee minuten.

Verder was Sergio Koeiman met 7.08 de snelste jongen op de Kidsrun, Danny van Dijk uit Katwijk was de snelste man op de 6,3 kilometer in 22.48 en Koen de Leeuw uit Waddinxveen werd de winnaar van de 10 kilometer.

Leiderdorpse jeugdschakers meten zich met Nederlandse top

Schaken n Op 30 juni en 1 juli werd in Kindcentrum de Brink in Leiderdorp een groot schaaktoernooi gehouden. 89 enthousiaste jeugdschakers van alle leeftijden speelden, afhankelijk van hun niveau, 11 kortere of 7 wat langere partijen. Tussendoor konden ze hun partijen analyseren met de sterke Leidse schaakmeesters Frank Erwich en Edwin van Haastert. Zij hadden voor iedere schaker wel een complimentje en een goed advies klaarliggen.

Eenzelfde formule was in het verleden jarenlang gebruikt door de Leidse Schaakbond, en dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het grote aantal sterke schakers uit de regio Leiden. Omdat de regio ook nu veel enthousiaste jeugdschakers heeft, wordt sinds een aantal jaren weer jaarlijks een jeugdweekendtoernooi georganiseerd.
Deelnemers kwamen uit heel Nederland, van Groningen tot aan Zeeuws-Vlaanderen. Veel deelnemers behoren tot de Nederlandse top in hun leeftijdscategorie; sommigen gebruikten dit toernooi als voorbereiding voor de Europese Jeugdkampioenschappen. Maar ook van Schaakvereniging Leiderdorp en andere schaakclubs uit de regio deden veel spelers mee.
De schakers speelden in vier groepen. In groep D, de spelers met de minste ervaring, deed Rhys Arnold van Schaakvereniging Leiderdorp lang mee in de top. Opvallend was hoe geconcentreerd de veelal nog jonge kinderen in deze groep achter het schaakbord zaten.

In groep B, bestaande uit gevorderde jeugdschakers, een topprestatie van Thomas Kentstra van SV Leiderdorp. Hij toonde zich een ware overlevingskunstenaar en wist partijen waar hij slecht stond toch nog te winnen. Na een spannende strijd won Thomas deze groep met een half punt voorsprong op de nummers 2 t/m 4.

De A-groep bestond uit de top-jeugd. De meeste deelnemers in deze groep hebben al vaak aan het NK jeugdschaak in de verschillende leeftijdscategorieën meegedaan. Er werd hevig gestreden, en veel partijen werden in hevige tijdnood beslist omdat de spelers elke minuut van hun bedenktijd optimaal wilden benutten. Het toernooi werd gewonnen door voormalig Nederlands jeugdkampioen Jonas Hilwerda uit Groningen. Hij won 6 van zijn 7 partijen.

Alleen Leiderdorper Joël van der Werf slaagde erin remise tegen Jonas te spelen. Een ander mooi resultaat van Joël was de overwinning op het sterkste meisje in deze groep: Eline Roebers, nummer 7 van de wereld bij de meisjes t/m 12 jaar. Door deze resultaten werd Joël de sterkste speler uit de regio: hij eindigde te midden van de topspelers op een prachtige derde plaats.

VakantieBieb is weer open

e-books n Op 1 juli is voor de zesde keer de VakantieBieb open gegaan. In de app staan meer dan zestig e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is een zomercadeautje van de Bibliotheek voor zowel leden als niet-leden. De app sluit op 31 augustus.

De VakantieBieb biedt meer dan 30 e-books voor volwassenen en ruim 30 e-books voor jeugd. Ook de allerkleinsten kunnen dit jaar meegenieten van de VakantieBieb. Speciaal voor de leeftijdsgroep 0 tot 6 jaar zijn drie e-books opgenomen.

De jeugdtitels in de VakantieBieb zijn ingedeeld in leeftijdscategorieën zodat elk kind makkelijk een passend boek kan vinden. Bibliotheken willen met de app kinderen stimuleren om lekker door te lezen tijdens de schoolvakantie. De jeugd kan tijdens de zomermaanden onder meer genieten van De Griezelbus van Paul van Loon, Alaska van Anna Woltz, Spinder van Simon van der Geest, Geheim agent oma van Manon Sikkel en Legend van Marie Lu. Zo houden ze meteen ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil.

Voor volwassenen zijn er e-books in de categorieën spanning, romans en informatief. Zo staan onder meer Kolja van Arthur Japin, Sterf twee keer van Tess Gerritsen, Ma van Hugo Borst en Het meisje uit de trein van Irma Joubert in de VakantieBieb. Daarnaast zijn er in het kader van VakantieLuisteren ook diverse VakantieBieb-titels als luisterboek te vinden in de LuisterBieb.

Meer informatie over de VakantieBieb is te vinden op www.vakantiebieb.nl. De app is te downloaden via de App Store en Google Play Store. De e-books zijn te lezen van 1 juli tot en met 31 augustus 2018, een lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig.

De VakantieBieb is een dienst van de KB | Nationale Bibliotheek.

Flinke groei beachvolleybal in Leiderdorp

Een training op de beachvelden van Leython DC. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

beachen n De beachafdeling van de Leiderdorpse volleybalclub Leython DC is in de groei. De net drie jaar oude beachvolleybalvelden op het terrein van Velocitas in De Bloemerd worden druk gebruikt en het ledenaantal van Leython Beach blijft toenemen. Momenteel staat de teller op ruim 150 leden, waarvan bijna een derde alleen op zand speelt (dus niet in de zaal) en 'Beach Only-lid' is.

Dit jaar worden voor het eerst ook de jongste volleyballers, de mini's, van Leython DC in de gelegenheid gesteld om te beachen. En ze staan erom te springen; 36 mini's gaan mee doen met vier beachtrainingen en een afsluitend toernooi.

Kijk voor meer informatie over Leython Beach op de website www.leythondc/beach.

Hulp bij repareren

Repair-café n Woensdag 18 juli vindt weer een Repair Café plaats bij Gading aan de Griffioen 15 in Leiderdorp.

Bij het Repair Café staan reparatie-experts klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Ook voor reparaties aan rollators en rolstoelen is dit het juiste adres. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig.

Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis. Wie iets van zijn waardering wil uitdrukken, kan een vrijwillige bijdrage achterlaten in de pot op de ontvangsttafel. Het Repair Café vindt plaats van half 2 tot half 4. De ingang van Gading is achter de benzinepomp aan de Engelendaal.

Kans op zomerse prijzen in Winkelhof

shoppen n Maandag 16 juli lanceert Winkelhof de Lucky Summer Weken. Tot en met zondag 26 augustus maken alle bezoekers bij besteding in een van de winkels in het winkelcentrum kans op vele zomerse prijzen.

Het enige wat men hiervoor hoeft te doen is lekker shoppen in het Leiderdorpse winkelcentrum. Bezoekers die een aankoop doen van tenminste 10 euro tijdens deze 'Lucky Summer Weken', krijgen een flyer met een unieke code. Bij het online checken van deze code op www.winkelhof-leiderdorp.nl/luckysummerweken zien zij direct of en wat zij gewonnen hebben en bij welke winkel in het centrum de prijs kan worden opgehaald. De winnende flyers kunnen nog tot en met zaterdag 1 september worden ingeleverd bij de desbetreffende winkel.

Workshops MOL

muziek n In de eerste en de laatste week van de zomervakantie organiseert stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) weer driedaagse workshops met muzikale activiteiten voor alle leeftijden en voor alle niveaus. Doe mee aan een van de vele probeerlessen als je nog een absolute beginner bent. Speel mee in het Vakantieorkest (ca. 9 -12 jaar), laat je uitdagen in een muzikale bootcamp (vanaf 12 jaar), in de Jazzband (voor volwassenen) of in een van de andere ensembles. Schrijf je in voor bandcoaching (10- 13 of 14 -16 jaar). Wil je de muzikale mogelijkheden van je IPhone verkennen, of weten hoe je op muzikale wijze die lange autorit naar je vakantieadres kan doorkomen? Ook dan kun je terecht in een van deze Zomermuziekweken.

Deze driedaagse cursussen vinden plaats van 17 t/m 19 juli en van 21 t/m 23 augustus. Informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp of tel. 06-22320600.

Nieuws van Pluspunt

Zomeractiviteiten

Het krantje met het volledige zomerprogramma en ons boekje met activiteiten kunt u op verschillende locaties in Leiderdorp ophalen, o.a. bij Pluspunt, de bibliotheek in De Sterrentuin, het gemeentehuis, bloemenwinkel de Blauwe Roos (Ommedijk), bij Holle Bolle Gijs in het Winkelhof en bij de Buurthuis Het Oude Dorp. In het krantje en boekje staat informatie over de locaties, de kosten en hoe u zich kunt aan melden.

Zomeractiviteiten Pluspunt uitgelicht:

Za 14 juli: Optreden - Het dameskoor 'Er welt een traan' komt optreden bij Pluspunt. Helaas zijn er geen kaarten meer beschikbaar.

Do 19 juli: Broodje Cultuur - U kunt gezellig samen met anderen genieten van een lekkere lunch. De lezing, verzorgd door de Rotary Leiderdorp, gaat over Politiezorg. De politie is anno 2018 heel anders georganiseerd dan pakweg 25 jaar geleden. Wat gaat er anders en hoe ziet het er dan nu uit? Tijd: 12.00 - 14.00 uur. Kosten € 6. Aanmelden t/m ma 16 juli 12.00 uur.

Do 19 juli: Samen Koken Samen Eten - U kookt en eet samen een heerlijk 3-gangendiner. Tijd: 17.00-21.00 uur. Locatie: Gading. Kosten €7,50. Aanmelden bij Pluspunt tot ma 16 juli 12.00 uur.

Elders in deze krant vindt u informatie over het volledige programma.

Buurtkamer De Hoeksteen

Op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom voor de wekelijkse koffie met gezelligheid in Buurtkamer De Hoeksteen, Houtschans 107. De hele maand augustus is buurtkamer De Hoeksteen gesloten.

De Mahjongclub in de Hoeksteen op donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur gaat, ook tijdens de vakantietijd, gewoon door. Bent u nieuwsgierig naar dit Chinese spel, kom dan gewoon eens langs om te kijken en voor eventueel meer informatie.

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, via e-mail: info@pluspuntleiderdorp.nl of de website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 15 juli, Vijftiende zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 15 juli

Dorpskerk

10.00: ds. B. Boter, Voorschoten.

Alrijne

10.00 uur: mw. N. van Spelde.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Leiderdorp aan de Hoofdstraat 19. | Foto: PR

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Van 15 juli t/m 26 augustus zijn er geen kinderclubs tijdens de dienst. Dit i.v.m. de zomervakantie.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 15 juli

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: ds. G.J.N. Moens.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: elke zondag 10.00–12.00 uur; woensdagavond 20.00–22.00 uur School van gebed.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 15 juli, 10.15 uur: zomerdienst ds. M. Roos.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

9 t/m 15 juli: De Schans Tandartsen (B. Kortweg-Vissers), Lammenschansweg 15A, 2313 DH Leiden. Tel. (071) 5142100.

16 t/m 22 juli: De Ι Tandarts (C. Lie), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.