Leiderdorps Weekblad

19 december 2018

Leiderdorps Weekblad 19 december 2018


Laatste 'gewone' krant van 2018

Foto: PR

Dit is de laatste reguliere uitgave van het Leiderdorps Weekblad van dit jaar. Volgende week staat de krant geheel in het teken van het jaaroverzicht 2018. De eerste krant van 2019 verschijnt op woensdag 9 januari. Kopij voor deze krant moet uiterlijk maandag 7 januari om 8.00 uur in bezit van de redactie zijn

Van het gas af

serie n Ook Leiderdorp moet van het gas af. De Oranjewijk is de eerste wijk waar de gemeente samen met de bewoners de mogelijkheden verkent om op weg te gaan naar een gasloze toekomst. In de serie 'Van het gas af' volgen het Leiderdorps Weekblad en Unity.NU via een maandelijkse krantenrubriek en minidocumentaire hoe de Oranjewijk het proces van energietransitie ingaat en wat de gevolgen zijn voor alle betrokken partijen. Op pagina's 8 en 9 van deze krant vindt u de eerste aflevering, de eerste minidocumentaire is vanaf zaterdag 22 december te zien op de website unity.nu en via tv kanaal 40 of 1412.

HISTORIE n Een verloren Brit in Leiderdorp

Foto: Johan Kranenburg

Slotbijeenkomst Vluchtelingenwerk

Plan rolstoel-uitleen neemt vorm aan

RCL sluit eerste helft seizoen af met nederlaag

Vaarwel, vrijwilligers van VluchtelingenWerk

De vrijwilligers van VluchtelingenWerk namen afscheid van teamleider Maureen van den Brink (met bloemen) en van elkaar. | Foto J.P. Kranenburg. Foto: Johan Kranenburg

Afscheid n In navolging van de andere welzijnsorganisaties in Leiderdorp heeft ook VluchtelingenWerk zijn poorten gesloten. Vanaf 1 januari wordt de dienstverlening aan vluchtelingen met een status ondergebracht bij Incluzio. In de consistorieruimte van de Scheppingskerk namen de vrijwilligers woensdagavond 12 december afscheid van elkaar. Er werd gegeten en gepraat, herinneringen opgehaald, gelachen en ook een traan geplengd.

Door: Cees Mentink

Een voor een druppelden de vrijwilligers van VluchtelingenWerk woensdag binnen. Ze werden verwelkomd door Maureen van den Brink, sinds jaar en dag de teamleider van VluchtelingenWerk. Iedereen had een gerecht bereid en meegenomen, vaak vergezeld van een flesje wijn, waardoor er een mooi en uitnodigend buffet kon worden opgemaakt. De stemming liet zich het best omschrijven als 'ingetogen'. Geen uitbundige verlichting, geen 'gezellige' muziek, maar des te meer ruimte om met elkaar terug te blikken en ervaringen te delen. Partir, c'est mourir un peu, toch?

Ongeveer twintig vrijwilligers hadden zich verzameld. Niet iedereen was in de gelegenheid op deze dag en dit uur naar het afscheid te komen. Zij lieten op een andere wijze van zich horen.

Alvorens Maureen het startschot, "Tast toe, laat het smaken", kon geven, bedankte zij de vrijwilligers – ook die uit de beginjaren – voor hun inzet, hun grote betrokkenheid, voor de vluchtelingen. Vaak ging het om complete gezinnen die ijlings huis en haard moesten verlaten vanwege oorlogsgeweld of een totalitair regime, en die na enkele malen verhuisd te zijn van opvangcentrum naar opvangcentrum, neerstreken in het rustige Leiderdorp.

Inlevingsvermogen

De steun aan vluchtelingen gaat verder dan maatschappelijke dienstverlening, leerden de vrijwilligers tijdens meerdaagse cursussen, aangeboden door VluchtelingenWerk. Natuurlijk, vluchtelingen moeten wegwijs gemaakt worden in een land dat cultureel hemelsbreed verschilt met waar hun wieg stond. Praktische zaken zijn eenvoudig uit te leggen. Maar hoe wordt de Nederlandse taal bijgebracht? Hoe wordt er gereageerd op verdriet? "Dat vraagt inlevingsvermogen," stelt Laila Konstapel, die een stapje verder ging en onder de noemer Kleurrijk Leiderdorp 'echte' en 'nieuwe' Leiderdorpers met elkaar in contact bracht. Een succes.

Hülya Yücel, die zich negen jaar inzette voor vluchtelingen, heeft in die periode meer dan tien 'cliënten' ("Een vervelend woord, maar ik ken geen ander") begeleid. Zij heeft geleerd van hen, van hun culturen en gewoonten en daar die van Nederland tegenover geplaatst. "Ik voelde me ook een soort van gids, die hen wegwijs heeft gemaakt in ons zo gestructureerde land."

"Het heeft mij en hen veel gebracht", was her en der te beluisteren. Ook van Egbert Boonstra, een van de senioren in het gezelschap: "Voor mijn pensioen wist ik al wat te gaan doen. Na mijn ontmoeting met Maureen kon ik in januari 2012 al aantreden als maatschappelijk begeleider bij VluchtelingenWerk Leiderdorp. Nu ik de leeftijd der sterken nader, trek ik me geleidelijk terug uit vrijwillige activiteiten en is de overname van deze taak door Incluzio een goed moment om ook met VluchtelingenWerk te stoppen." Enkele recente contacten blijft hij, mede op hun verzoek, wel volgen, maar dan op afstand.

Pieter Hoeberichts voorzag menige vluchteling van een goede fiets, meestal afkomstig van een betrokken Leiderdorper: "Met een fiets kun je je makkelijk verplaatsen, het dorp en omgeving snel leren kennen en er wordt geld mee uitgespaard, er zijn immers geen buskosten."

Zinvolle jaren

Ook Maureen van den Brink heeft zich met hart en ziel ingezet voor VluchtelingenWerk, zij ondersteunde meer dan tweehonderd vluchtelingen met raad en daad en was stut en steun voor de vrijwilligers. Maureen kijkt met voldoening terug op haar werk: "Het mooiste is dat je mensen ziet opknappen en hun weg vinden in dit land. Het geeft voldoening dat de (meeste) kinderen het goed doen. Maar bovenal dat wij hen van goede dienst zijn geweest." Van den Brink is dankbaar voor de goede samenwerking met de gemeente, Rijnhart wonen, sociale diensten, basisscholen, kerken en Centrum Jeugd en Gezin. Iedere vrijwilliger is op zijn of haar wijze waardevol geweest, liet ze weten.

Marry Veldman en William den Heeten, die jarenlang op woensdag de 'taalklas' leidden, eerst in de Muzenhof, later in 't Trefpunt en tot voor kort in de spreekkamer van de Scheppingskerk, komen hun 'leerlingen' regelmatig tegen in het dorp. "Dat betekent meestal een praatje, in het Nederlands. Mooi, hoor."

Het werd dus een afscheid dat eenieder raakte. Over een ding was iedereen het eens: het waren zinvolle jaren.

'Afscheid doet pijn maar verandering is goed'

Een volle zaal bij de allerlaatste vrijwilligersbijeenkomst van Pluspunt. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Dwars n "We missen op een haar na het vijftigjarig bestaan", zei directeur John Peters van het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp woensdag aan het begin van de avond. In gebouw Dwars in De Bloemerd, de thuishaven van het SCw, nam de organisatie die bijna een halve eeuw lang het kinder- en jeugdwerk in de gemeente heeft georganiseerd, afscheid van Leiderdorp.

Een dramatisch gebeuren werd het niet. Daar is Peters veel te nuchter voor. De man die een kleine tien jaar aan het roer stond, schudde handen van de vele relaties op gebied van sport, cultuur en maatschappelijke werk met wie het SCw altijd nauw samenwerkte. En had volop lovende woorden voor zijn team, het bestuur en de Dwars-vrijwilligers.

Het team en bestuur van SCw Leiderdorp met John Peters derde van rechts. | Foto: C. v.d. Laan

Een deel van dat team – secretarieel medewerker Agnes Serlier en jongerenwerkers Robert van Egmond en Mimoun Ben Aissa – gaat over naar Incluzio Leiderdorp, het bedrijf dat vanaf 1 januari het welzijnswerk in Leiderdorp gaat uitvoeren. Peters zelf en jongerenwerker Corrien Janson zijn op zoek naar andere uitdagingen.

Peters was niet bitter over het einde van het SCw. "We hebben ons best gedaan, eruit gehaald wat er in zat, maar onze tijd zit erop" zo schreef hij in de uitnodiging voor de afscheidsreceptie. In zijn toespraak woensdagavond gaf hij aan dat, hoewel het afscheid pijn doet, het ook goed is dat er verandering en vernieuwing komt. "Want zo'n mastodont als het SCw past misschien niet in de toekomst." Hij riep de vrijwilligers en relaties op om mee te praten, denken en doen met Incluzio, "om samen te bouwen aan een betere samenleving."

Weemoed bij laatste Dank je Welbijeenkomst

pluspunt n Het was donderdag 13 december de allerlaatste keer dat bij Leiderdorpse Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening de Dank je Welbijeenkomst plaatsvond: een jaarlijkse feestelijke avond waarop de ruim 150 vrijwilligers van de stichting bedankt worden voor hun inzet. Met een opkomst van zo'n 115 vrijwilligers was het volle bak in de grote zaal van Pluspunt aan de Splinterlaan.

Pluspunt houdt per 1 januari op met bestaan omdat de gemeente Leiderdorp het overgrote deel van het welzijnswerk ondergebracht heeft bij het bedrijf Incluzio. Veel van de activiteiten van Pluspunt worden overgenomen door Incluzio Leiderdorp (zie ook P11) en veel van de vrijwilligers zetten hun werkzaamheden voort onder de nieuwe organisatie. Wat niet wegneemt dat er donderdag een wat weemoedige sfeer was. "Het was een mooie, soms even een klein beetje emotionele avond waarop we op 'z'n Pluspunts' afscheid hebben genomen: met veel warmte, betrokkenheid en gezelligheid", zei Pluspunt directeur Mirjam Muller achteraf.

Plan voor rolstoeluitleen Winkelhof neemt steeds meer vorm aan

Ook de winkeliers staan achter het plan voor een rolstoeluitleen in Winkelhof. Een groot aantal van hen ging vorige week met Annelies Hoedt (geheel links) en Mariette Meulman (achter rechter rolstoel) op de foto als teken van steun. De beoogde rolstoelen zien er overigens niet zo uit als die op de foto. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

update n Dit jaar gaat het niet meer lukken maar Mariëtte Meulman en Annelies Hoedt hebben er goede hoop op dat er volgend jaar leenrolstoelen komen in Winkelhof.

Sinds ze hun plan voor een uitleenpunt voor rolstoelen in het Leiderdorpse winkelcentrum een maand geleden lanceerden (zie de krant van 28 november), is er een hoop gebeurd. De twee vriendinnen hebben inmiddels een goed idee van hoe het uitleenpunt eruit moet gaan zien. "We hebben twee 'loze' plekken in het winkelcentrum gevonden waar prima een paar rolstoelen kunnen staan. Eentje daarvan is zelfs vlak naast de lift", vertel Meulman. "We moeten nog wel met Wereldhave overleggen of we een van die plekken mogen gebruiken.

De leenrolstoelen die ze op het oog hebben, zijn van makkelijk te reiniging plastic en net als boodschappenkarretjes in elkaar te schuiven en aan elkaar te vergrendelen. Je kan er dan één losmaken met een speciale magneetkaart.

In de uitvoering van het plan wil Gading, het Leiderdorpse activiteitencentrum voor mensen met een beperking, een rol spelen. "We hebben gesproken met locatiemanager Dirk-Jan Kwestro van Gading en regiodirecteur Petra van Teijlingen van de Gemiva SVG-Groep waar het activiteitencentrum onder valt. Zij vinden dit een project waarin ze zeker wat kunnen betekenen." Een aantal mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. Je zou het bijvoorbeeld zo kunnen regelen dat de magneetkaarten om een rolstoel te ontgrendelen af te halen zijn bij Gading, dat pal naast Winkelhof is gevestigd. "Gading is open van maandag tot en met vrijdag, dus die dagen heb je dan geregeld", zegt Meulman. Cliënten van Gading zouden ook af en toe een rondje door het winkelcentrum kunnen maken om te kijken of de rolstoelen netjes zijn teruggezet op de uitleenpunten. "Verder willen ze ons helpen bij zaken als het ontwerpen van een logo en het maken van de bebording die wijst naar de uitleenpunten. Bovendien heeft Gading een Repair Café waar ze kleine reparaties aan de rolstoelen kunnen uitvoeren."

Meulman en Hoedt denken dat vijf rolstoelen genoeg zou moeten zijn. Daar zit wel een stevig prijskaartje aan. "Ze komen op ongeveer 1.400 euro per stuk", weet Meulman. Het wordt een flinke opgave dat geld bij elkaar te krijgen en ook daar zijn ze volop mee bezig. Er al contact geweest met Fonds 1818 en met de gemeente Leiderdorp in verband met subsidieaanvragen. De Rabobank Leiden-Katwijk heeft toegezegd in ieder geval één rolstoel te financieren.

Behalve voor de aanschaf is ook geld nodig voor het grotere onderhoud en verzekering. Ook daar hebben Meulman en Hoedt wel ideeën voor. "Aan de zijkant van de rolstoelen willen we panelen plaatsen waarop Winkelhofondernemers reclame kunnen zetten."

Via social media blijven ondertussen de positieve reactie op het rolstoeluitleenplan binnenstromen. "Bijna iedereen kent wel iemand die eindelijk weer naar Winkelhof kan als ze daar een rolstoel kunnen lenen", zegt Meulman.

Advocaat voor de klas

Foto: PR

Dit keer geen juridisch inhoudelijke column zoals u van ons gewend bent, maar een belevenis die wij graag met u willen delen aangezien het in Leiderdorp heeft plaats gevonden.

Op 7 december 2018 was het dan zover, Maaike en ik hebben een school in Leiderdorp bezocht voor het project 'Advocaat voor de klas'. Dit is een project dat vanuit onze beroepsvereniging, de Orde van Advocaten, wordt aangeboden. Ik heb ons kantoor hiervoor opgegeven en verschillende scholen in Leiderdorp aangeschreven. Een jurist van de Junior Jurist Academie kwam les geven aan twee groepen acht en wij als advocaten waren hierbij als specialist, souffleur en natuurlijk een leuke vraagbaak voor de kinderen. De Junior Jurist Academie leert kinderen over recht en wet in Nederland aan de hand van een leuke workshop, een educatief tijdschrift, en een oefenrechtbank.

Op die vrijdagmiddag waren de kinderen gedurende twee uur bezig met het recht. Het besef dat recht overal om je heen is vanaf het moment dat je opstaat, was een eye opener voor de kinderen. Er kwamen hele slimme vragen en creatieve oplossingen vanuit de klas. Het opzoeken op internet van noodweer, noodweerexces en mishandeling was snel gepiept door de kinderen. Het is ontzettend leuk om te merken dat kinderen erg nieuwsgierig zijn en veel vragen hebben. De eenvoud en het doorvragen zetten mij weer aan het denken. (Wat is onze 'grote mensen wereld' soms ingewikkeld!!) En er werd uiteraard kritisch gekeken naar het toneelstukje dat door ons en de jurist werd opgevoerd. "Is ze nu echt boos op hem?" "Gaat hij zijn zoon nu echt zo lang huisarrest geven?"

Door het drukke lesprogramma was er helaas niet veel tijd meer voor alle vragen aan mij, maar dat zullen we nog inhalen als we de oefenrechtbank gaan uitrollen. Dat zal begin januari volgend jaar zijn.

Ondertussen gaan de kinderen in de klas aan de slag met een tijdschrift over het recht waarin allerlei vragen en opdrachten zijn verwerkt. Vervolgens krijgen zij een casuspositie welke zij gaan voorbereiden. Elke casus heeft verschillende actoren zoals de verdachte, de rechter, de officier van justitie, de getuige enzovoort. Er zullen teams gemaakt worden en de casus zal worden voorbereid. Maaike en ik zullen de verschillende spelers gaan begeleiden tijdens de oefenrechtbank. Misschien wel in een echte rechtbank! Uiteraard zal onze werkkleding, de toga, niet ontbreken voor de rechters, advocaten en officieren van justitie!

Tot nu toe hebben wij met veel plezier meegewerkt aan dit project. Wij zijn erg benieuwd hoe de kinderen de casus voor de oefenrechtbank zullen doen en kijken hiernaar uit. Zo ziet u dat wij naast hard werken ook tijd maken om ons in te zetten voor uitdagende en maatschappelijke projecten. Dit maakt ons werk erg leuk en dynamisch.

Wij wensen u fijne dagen en een goed 2019 waarin bestaande conflicten zullen worden opgelost en nieuwe conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen.

LVU gaat tijdelijk naar gebouw Pluspunt

Verhuizing n De Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) verhuist in januari van De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110 naar het gebouw van Stichting Pluspunt aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp.

De verhuizing is in principe tijdelijk zo laat voorzitter Emil Broesterhuizen van de LVU weten. Het is de bedoeling dat De Sterrentuin in de eerste helft 2020 wordt verbouwd. Daarna verwacht de LVU weer terug te keren in De Sterrentuin.

De verhuizing vindt plaats op 10 januari. Tot die dag zal het bureau in De Sterrentuin bereikbaar zijn voor vragen, afspraken, e.d. Tussen 22 december en 14 januari zijn er géén cursussen, met uitzondering van de bewegingslessen in De Sterrentuin en het Pluspuntgebouw, die tussen 5 en 12 januari gewoon doorgaan. De cursussen worden hervat op maandag 14 januari.

In het gebouw aan de Splinterlaan 156 komt ruimte omdat Pluspunt per 1 januari opgeheven wordt in verband met de overheveling van het Leiderdorpse welzijnswerk naar Incluzio.

Programma LVU is uit

Educatie n Het komend voorjaar biedt de LVU weer een aantrekkelijk en gevarieerd programma van lezingen, workshops en cursussen aan. Het hele programma is te lezen in de voorjaarsbrochure. Deze is aan te vragen bij de LVU en staat op de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl.

Natuurlijk worden de succesvolle creatieve, bewegings- en talen­cursussen voortgezet. Het is mogelijk om in die cursussen 'onderweg' in te stappen. Ook de lezingencyclus over het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp, met lezingen op 30 januari en 13 maart, wordt voortgezet. Het programma 'Moderne Architectuur' krijgt een nieuwe 'aflevering', met lezingen over én bezoeken aan oude, beeldbepalende gebouwen die recent ingrijpend zijn vernieuwd, zoals het Kamerlingh Onnesgebouw en de Sterrewacht in Leiden. Ook zijn er lezingen van Dick de Boer over onderwerpen uit de Middeleeuwse geschiedenis, en de cursus van Diana de Wild over de oudheid in de Provence. In de cursus 'Zoeken naar uw verborgen familieverleden' leren de cursisten hoe ze de geschiedenis van hun familie in kaart brengen. Spectaculair is het college 'Alles over het heelal in één dag'. En dat is nog maar een kleine greep.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau (tot 10 januari in de Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110, vanaf 14 januari aan de Splinterlaan 156, maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Muziek is toonaangevend voor gouden echtpaar Bavinck-Middelkoop

Corry en Herman Bavink op hun huwelijksdag, 14 december 1968. Foto: PR

huwelijksjubileum n Muziek vormt het leidmotief in het leven van Herman en Corry Bavinck. De toonkunst bracht hen bij elkaar en is blijven doorklinken in de jaren daarna. Op 14 december waren ze vijftig jaar getrouwd.

Door: Nelleke Thissen

Burgemeester Driessen overhandigde het gouden paar een fleurige felicitatie. | Foto: Nelleke Thissen

Herman en Corry Bavinck-Middelkoop hebben elkaar dankzij de muziek ontmoet. Dat gebeurde, aldus Herman, toen hij zijn broer - predikant in Heemstede - bezocht. De broers zouden samen muziek maken. Herman speelde dwarsfluit, zijn broer piano. Herman, te vroeg gekomen, moest nog even wachten terwijl de predikant de laatste hand legde aan zijn preek voor zondag. Tijdens het wachten kwam kerkorganiste Corry Middelkoop de voorganger iets vragen over de komende kerkdienst. Die stelde voor dat Herman en Corry in plaats van te wachten samen gingen musiceren. Een muzikaal begin van, naar later bleek, hun gezamenlijk levenspad.

Herman, zoon van een gereformeerd predikant, is geboren op Walcheren en heeft met zijn familie op diverse plekken gewoond. Tijdens zijn middelbare schooltijd verbleef hij in Brussel waar hij tevens zijn muziekopleiding (dwarsfluit) deed. Vervolgens toog hij naar Amsterdam om aan de VU wiskunde te studeren. Van 1964 tot 1972 werkte hij bij het Mathematisch Centrum Amsterdam en was intussen ook bezig te promoveren.

Corry's wortels liggen in de gemeente Haarlemmermeer. Zij volgde de opleiding tot medisch analiste en werkte in Haarlem bij een huisartsenlaboratorium en het Diaconessenhuis. Na het behalen van haar diploma (1963) werd ze waarnemend hoofd in het Rode Kruis Ziekenhuis/Brandwondencentrum Beverwijk. "Een zware tijd van leren en werken, soms 24 uur achter elkaar, terwijl ik op zondag het kerkorgel bespeelde", herinnert Corry zich. Haar orgeldiploma haalde ze bij de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging en ze heeft ook les gehad van Rudolf Jansen, zoon van de bekende organist Simon Cornelis Jansen, zo vertelt ze een beetje trots.

Na hun huwelijk op 14 december 1968 betrok het echtpaar Bavinck een flat in Amsterdam-Noord. Corry bleef tot 1972 actief als medisch analiste en kerkorganiste. In dat jaar verplaatste de inmiddels gepromoveerde Herman zijn werkkring naar Delft. Bij de Technische Hogeschool (nu Technische Universiteit) Delft werd hij universitair hoofddocent.

Aangezien beide echtelieden nog een tijd verbonden bleven aan het Westerkerkkoor in Amsterdam zochten ze een woonplaats halverwege Delft en Amsterdam. Dat werd Leiderdorp, waar ze een huis vonden in de Oranjewijk. Ze wonen er nog steeds.

Corry, net Leiderdorpse geworden, werd direct ingeroosterd als organiste van de Hoofdstraatkerk, later van de Dorpskerk, Scheppingskerk en, tijdens een oecumenische of Vredesdienst, ook in de Menswording. "Op alle Leiderdorpse kerkorgels heb ik gespeeld ", voegt ze eraan toe. Herman was na zijn overstap naar Delft toegetreden tot het Delfts Symfonieorkest. En omdat de oudste zoon viool en de jongste cello speelde musiceerden ze ook als gezin. En met succes. Zo waren ze eerst te beluisteren in een Trosradioprogramma en later in het voormalige door Hans Zoet gepresenteerde radioprogramma Für Elise. "De kinderen waren toen 14 en 12 jaar. De uitzending was life vanuit het Concertgebouw. Natuurlijk doodeng, maar het ging goed en was ontzettend leuk om te doen". Herman en Corry kijken er glunderend op terug. De bandopname hebben ze zorgvuldig bewaard.

Hun gouden bruiloft vierden ze op 14 december met hun kinderen en twee kleinkinderen. Het grote feest, een vriendenconcert voor familie en vrienden, volgt later. "Ik zal dan zelf ook spelen", verklapt de nog steeds musicerende bruidegom. Muziek is voor hem en Corry (ze was 44 jaar kerkorganiste) een niet te doven vlam.

KJS nog steeds School op Seef

Wethouder Willem Joosten (geheel links) met locatieleider Maarten Meijers en juf Arnica Geertsema en heel veel kinderen bij zebra Seef, mascotte van School op Seef. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

onderwijs n Verkeerswethouder Willem Joosten reikte woensdagochtend 12 december het verkeersveiligheidslabel uit aan de Koningin Julianaschool in Leiderdorp. Voordat het bordje daadwerkelijk werd overhandig, fietste de wethouder samen met enkele kinderen van groep 5 een parcours met hindernissen. Wat hen allemaal goed af ging.

In 2015 voldeed de KJS aan alle criteria om een verkeersveilige school te zijn en behaalde toen voor het eerst het verkeersveiligheidslabel behaald. Elke 3 jaar wordt bekeken of de school nog steeds voldoet aan alle voorwaarden voor dit label. Dit jaar is dat dus het geval.

De KJS vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig, verantwoordelijk en vaardig in het verkeer kunnen begeven. Daarom gebruikt de school het lesprogramma van School op Seef dat zowel theorie- als praktijklessen voor alle groepen bevat. Ook de komende 3 jaar zal de KJS weer aandacht aan goede verkeerseducatie besteden.

De Kerstman op De Baanderij

bezoek n De Kerstman bezoekt zaterdagmiddag winkelboulevard De Baanderij. Tussen 13.00 en 15.00 uur bezoekt hij het gebied samen met zijn elfen. Voor ieder kind heeft hij een cadeautje meegenomen.

Zaterdag 29 december worden er in de ochtend oliebollen uitgedeeld. Iedere bezoeker krijgt dan een gratis oliebol.

Meer informatie over deze acties is te vinden op www.debaanderij.com.

Unity.NU live vanuit Winkelhof

uitzending n Unity.NU zendt dit weekend live uit vanuit winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. Vrijdag, zaterdag en zondag staat de radiozender met een radiostudio bij de roltrap bij het HEMA-plein. Bezoekers van het winkelcentrum kunnen zelf muziek aanvragen en voor de camera van Unity.NU de kerstgroeten doen en een nieuwjaarswens inspreken, deze wordt later uitgezonden op televisie. De uitzending is vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Unity.NU is te horen op 105.7FM en online via www.unity.nu.

Daan Binnendijk (CDA) gestart als wethouder

De kersverse wethouder wordt gefeliciteerd door burgemeester Driessen. | Foto: Frans Brocken Foto: Frans Brocken

Politiek n De Leiderdorpse gemeenteraad heeft maandagavond 17 december unaniem ingestemd met de aanstelling van Daan Binnendijk als wethouder. Binnendijk (51 jaar) volgt de op 18 november afgetreden CDA-wethouder Jeff Gardeniers op en nam maandag na zijn beëdiging meteen plaats op het pluche, naast zijn collegawethouders Angelique Beekhuizen (LPL) en Willem Joosten (VVD).

Gardeniers was aangesteld voor vier dagen per week, Binnendijk krijgt een fulltime aanstelling waarmee hij gelijk geschakeld is met zijn collega's in het Leiderdorpse college. Zijn exacte portefeuille is dinsdagmiddag, na de sluiting van deze krant, bekend gemaakt.

Bekend in de regio

Daan Binnendijk is een bekende CDA'er in de Leidse Regio en de Duin- en Bollenstreek. Hij heeft ruime ervaring in politieke en bestuurlijke functies. Van 2002 tot en met 2005 was hij wethouder bij de gemeente Rijnsburg. Vervolgens was hij in de periode 2006 tot 2014 wethouder in de gemeente Katwijk. Van 2016 tot 2018 is hij wethouder geweest in de gemeente Voorschoten. Hij heeft daarbij verschillende portefeuilles gehad, waaronder financiën, milieu, ruimtelijke ordening, sport en jeugd en jongerenbeleid. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring in diverse regionale samenwerkingsorganen, zo was hij o.a. lid Algemeen Bestuur Holland Rijnland, lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en lid Dagelijks Bestuur van de belastingsamenwerking (BSGR).

8 / 32

Foto: PR

Samen met bewoners nadenken over energietransitie in Oranjewijk

. n Binnen het Leiderdorpse college van B en W is wethouder Willem Joosten (VVD) verantwoordelijk voor de portefeuille Duurzaamheid. Hij legt uit waarom de gemeente op weg wil naar een gasloze toekomst en welke rol de Oranjewijk daarbij kan gaan spelen.

Wethouder Willem Joosten: 'Uiteindelijk is het aan de bewoners om een intentie uit te spreken over welke kant ze uit willen'.         Foto: Johan Kranenburg

De Leiderdorpse gemeenteraad heeft in maart 2017 de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de gemeente in 2050 energieneutraal is. Als tussenstap moet in 2025, dus al over iets meer dan zes jaar, de CO2 uitstoot 30 procent minder zijn dan in 2013. "Dat zijn stevige doelstellingen", zegt Joosten, "en er wordt hard gezocht naar maatregelen om die te realiseren."

Een van die maatregelen kan zijn om de woningen in de gemeente zoveel mogelijk aardgasvrij te maken, geeft hij aan. Een behoorlijk ingrijpende operatie want er zijn veel aanpassingen nodig, zowel in de woningen als in de openbare ruimte. Iets om goed over na te denken, samen met de bewoners, benadrukt de wethouder.

De eerste wijk waar de gemeente expliciet met de bewoners in overleg gaat over de energietransitie, is de Oranjewijk. Die wijk is niet zomaar toevallig gekozen. Joosten: "De riolering moet daar vervangen worden, die is zestig jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. Daarvoor moeten alle wegen open. Ook de gasleidingen zijn aan het eind van hun levensduur, daar willen we dan meteen wat aan doen. Dat betekent dat we een besluit moeten nemen: gaan we nieuwe leidingen aanleggen of gaan het met elkaar op een andere manier organiseren."

De Warmterotonde die straks door Leiderdorp komt te lopen (zie ook het artikel 'Warmterotonde in het kort') , betekent dat er een alternatieve energiebron voor de verwarming van de woningen binnen handbereik komt. Maar, benadrukt Joosten, dat betekent niet automatisch dat de gemeente daarvoor wil kiezen. "Zover zijn we nog niet. Eerst moet je de situatie goed in kaart hebben: om wat voor soort woningen gaat het, wat kan er technisch gezien wel en niet, wat zijn de kosten en wie gaat welke kosten dragen. En heel belangrijk ook: wat willen de bewoners. Er zijn nog heel veel vragen en ook wij als gemeente hebben niet alle antwoorden. Daar moeten we met elkaar naar op zoek, vandaar dat we met alle partijen om de tafel gaan zitten."

De gemeente zit wat de energietransitie in de Oranjewijk betreft nog in de inventariserende fase. Wat niet wegneemt dat er op niet al te lange termijn een besluit genomen moet worden. Joosten: "Volgend jaar moeten we de knoop doorhakken: gaan we verder op de oude manier (dus met aardgas, red.), maken we nog een tussenstap of gaan we helemaal om naar gasvrij." Wat het gaat worden, hangt vooral af van wat de bewoners willen. "Om daadwerkelijk van het gas af te gaan, heb je wel voldoende draagvlak nodig. Een exact percentage hebben we niet bepaald maar ik kan me voorstellen dat je 60 tot 70 procent van de bewoners mee moet hebben om met een comfortabel gevoel serieus verder te praten met elkaar. "

Eind september dit jaar heeft de gemeente een drukbezochte 'inspiratiebijeenkomst' georganiseerd om de bewoners van de Oranjewijk en het westelijk deel van het Doeskwartier uitleg te geven over nut en noodzaak om van het gas af te gaan en de mogelijkheden daarvoor in hun wijk. "Je zag dat er een positieve grondhouding was, maar ook heel veel vragen," kijkt Joosten daarop terug.

Een tiental van de ruim driehonderd aanwezigen op die bijeenkomst heeft zich opgegeven om een actieve rol te spelen in het betrekken van alle bewoners bij de gesprekken over alternatieve warmtelevering. "In eerste instantie gaan we met hen het proces verder vormgeven, en natuurlijk met de energieambassadeurs in de wijk. Maar daar laten we het niet bij. We willen met elke bewoner in het projectgebied in gesprek gaan over hun individuele situatie om daar een heel duidelijk beeld van te krijgen. Desnoods gaan we langs de deuren. Dus uiteindelijk is het aan de bewoners om een intentie uit te spreken over welke kant ze uit willen."        

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Dat is een van de doelstellingen in het Klimaatakkoord. Bij nieuwbouw worden al geen gasaansluitingen meer aangelegd maar de grote uitdaging is het van het gas af halen van bestaande woningen.

In de Leiderdorpse Oranjewijk en een deel van het ernaast gelegen Doeskwartier dient zich een unieke gelegenheid aan om in de komende jaren de overstap naar gasloos daadwerkelijk te maken. De straten hier moeten op de schop omdat de riolering en het gasnet aan vervanging toe zijn. Tegelijkertijd komt alternatieve energiebron om de woningen te verwarmen letterlijk naar het gebied toe: de Warmterotonde, die gloeiend heet water vanuit het Rotterdamse havengebied via een pijplijn naar Leiden transporteert, gaat straks dwars door Leiderdorp. Dat biedt de kans om, in plaats van nieuwe gasleidingen, infrastructuur aan te leggen om de huizen aan te sluiten op dit warmtenet. Momenteel onderzoekt de gemeente, nadrukkelijk samen met de bewoners, de mogelijkheden voor de energietransitie in het projectgebied. Is er genoeg draagvlak voor de overstap naar gasvrij? Wat voor aanpassingen zijn er nodig in en buiten de huizen en wie gaat dat betalen?

In de serie 'Van het gas af' volgen het Leiderdorps Weekblad en Unity.NU via een maandelijkse krantenrubriek en een minidocumentaire op tv en online hoe de Oranjewijk op weg gaat naar een gasvrije toekomst. In deze eerste aflevering praten we met wethouder Willem Joosten van Duurzaamheid, legt Jeroen van der Burg uit wat hij doet als energieambassadeur en maken we kennis met bewoonster Wilma van Goozen.

De eerste minidocumentaire wordt uitgezonden op zaterdag 22 december om 18.00 uur op televisie via kanaal 40 (Ziggo), of 1412 (KNP, Tele2, XS4ALL) en wordt herhaald tot maandag 24 december 18.00 uur. De minidocu ook te zien via de website www.unity.nu.

Foto: PR

Het projectgebied bestaat uit de Oranjewijk en het westelijke deel van het Doeskwartier. Het wordt omsloten door de A4, Mauritssingel, Tuinstraat, Doeslaan en Hoofdstraat.

In totaal staan hier 925 woningen waarvan het overgrote deel, 636 om precies te zijn, gebouwd is tussen 1950 en 1960. De oudste huizen, gesitueerd aan de Hoofdstraat en de Doeslaan, stammen uit de negentiende eeuw, de nieuwste uit 1998.

Verreweg de meeste woningen zijn particulier bezit. Zo'n 100 woningen worden verhuurd door woningcorporatie Rijnhart Wonen.


'Praten over duurzaamheid werkt ook nog verbindend in de wijk'

Jeroen van der Burg, met op de achtergrond de Oranjewijk. Foto: Corrie van der Laan

. n Leiderdorp heeft twintig EnergieAmbassadeurs, die zich op vrijwillige basis inzetten om hun dorpsgenoten te informeren over en te enthousiasmeren voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Oranjewijkbewoner Jeroen van der Burg (42) is een van hen.

Hoe ben je ertoe gekomen je op te geven als EnergieAmbassadeur?

"Sinds kort ben ik huismeester van het appartementencomplex aan de Julianastraat, waar ik woon. Op internet zag ik een artikel over energiescans voor VvE's (Verenigingen van Eigenaren, red.). Het leek me interessant te weten hoe duurzaam ons gebouw is en wat je zou kunnen doen om die duurzaamheid te verbeteren. Ik ben me er steeds meer in gaan verdiepen en hoorde toen ook over de komst van de Warmterotonde naar Leiderdorp. Mijn interesse was gewekt en toen ik de oproep voor energieambassadeurs zag, was het een logische stap om me aan te melden."

Hoe pak jij je rol als energieambassadeur op?

"Ik praat met bewoners om ze bewust te maken van hun energiegebruik en hoe ze dat kunnen verminderen. Met name door isolatie is in deze wijk nog een wereld te winnen. En ik probeer een netwerk op te bouwen waarbinnen mensen kennis kunnen uitwisselen. Want er is al heel veel kennis onder de mensen. Wat ik zie is dat particuliere initiatieven vaak een stuk sneller gaan dan wat de gemeente kan bijbenen. Veel mensen zijn al volop bezig met het verduurzamen van hun woning, hebben er uitgebreid over nagedacht. Ik vind het boeiend en inspirerend daarvan te leren. Het mooie is dat het samen praten over duurzaamheid, het van elkaar leren, ook nog verbindend werkt in de wijk."

Je noemde net al de Warmterotonde. Wat vind je van het idee om de Oranjewijk van het gas af te halen en voor de verwarming van woningen aan te sluiten op dat warmtenet?

"Voor ons gebouw zou het fantastisch zijn. We verstoken nu veel gas voor de blokverwarming en betalen daar een flink bedrag voor. Dat kan met het warmtenet veel goedkoper en efficiënter. Er zijn wel nog heel veel vragen: wat gaat het kosten, wie betaalt wat en hoe wordt dat berekend, kan mijn huidige leidingwerk de druk aan of moet er een apparaat tussen, wat is de termijn waarop het allemaal gaat gebeuren? Zolang die vragen niet beantwoord zijn, blijft het allemaal een beetje ongrijpbaar.

De bereidheid om de overstap naar gasloos aan te gaan, is er bij mij heel sterk en ik voel die ook wel bij een aantal medebewoners - al kan ik natuurlijk niet voor anderen spreken. Maar een cruciale factor blijven de kosten; als die omlaag gaan door aansluiting op het warmtenet, zullen de meesten zeker enthousiast zijn. Dat het duurzaam is, is dan mooi meegenomen.

Warmterotonde in het kort

De Warmterotonde is een netwerk van leidingen waarmee 'afvalwarmte' van de industrieën in het Rotterdamse havengebied getransporteerd wordt naar woningen, glastuinbouw en bedrijven elders in de provincie Zuid-Holland.

Met de overtollige industriële warmte wordt water verhit tot een temperatuur van ruim 100 graden Celcius. Een dubbele pijpleiding vervoert het hete water naar waar het nodig is en brengt het afgekoelde water weer terug.

Rond Rotterdam is al een deel van de Warmterotonde gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan een aftakking naar Leiden. Die moet voor 1 januari 2020 klaar zijn. Dan sluit namelijk de aardgasgestookte energiecentrale aan de Langegracht in Leiden, waarmee nu water verhit wordt voor de stadsverwarming.

Het tracé naar Leiden gaat via de Heineken brouwerij in Zoeterwoude. Vandaar loopt het een eindje over Leiderdorps grondgebied. De pijplijn gaat onder de Achthovenerpolder, de Munnikkenpolder en de A4 door tot aan het Alrijne Ziekenhuis en steekt dan de Persant Snoepweg over naar de Engelendaal. Vervolgens wordt een route gevolgd via de fietspaden langs de Engelendaal en de Oude Spoorbaan naar de Willem de Zwijgerlaan.

Het is sowieso de bedoeling dat in Leiderdorp de nieuwbouwprojecten op de locaties Driemaster en Brittenstein op de Warmterotonde worden aangesloten. Wellicht komen daar dus ook de Oranjewijk en het westelijk deel van het Doeskwartier bij.

Volop bezig met voorbereidingen op een gasvrije toekomst

Wilma van Goozen bij haar meterkast die al is uitgebreid met een krachtgroep voor het koken op inductie. Onderin is genoeg plek voor een warmtewisselaar, mocht de aansluiting op de Warmterotonde er komen. Foto: Johan Kranenburg

. n Als de Oranjewijk straks als eerste wijk in Leiderdorp van het gas af gaat, is Wilma van Goozen (71) er klaar voor. Zij woont met haar echtgenoot in een hoekhuis in de Anna van Burenstraat. Het echtpaar is al hard op weg om hun jarenzestigwoning voor te bereiden op een gasvrije toekomst.

"Toen we hier 21 jaar geleden kwamen wonen, was het huis in heel slechte staat. We hebben stukje bij beetje al veel gedaan, zoals aanbrengen van dubbel glas en isoleren van de zolder. Momenteel zijn we bezig met het isoleren van de vloer", vertelt ze. "Twee jaar geleden hebben we een grote stap genomen door het gasfornuis de deur uit te doen en over te gaan op inductie."

Als straks de mogelijkheid wordt geboden de huizen in de Oranjewijk te verwarmen via de Warmterotonde, staat Wilma vooraan in de rij. "Ik vind het een prima idee want we weten allemaal dat we van het gas af moeten en dat we om onze aarde moeten denken."

Ze heeft zich al aardig ingelezen over de consequenties voor haar woning. Ook was ze bij de inspiratiebijeenkomst op 29 september waar de gemeente uitleg gaf over de mogelijkheden de Oranjewijk gasvrij te maken. Daar werd onder meer de warmtewisselaar getoond die in de meterkast geplaatst moet worden als de huizen worden aangesloten op de Warmterotonde. "Bij ons past hij gelukkig precies onder de elektriciteitsmeter", weet Wilma. Ze was ook blij te horen dat de radiatoren die ze nu heeft gewoon in gebruik kunnen blijven bij een overstap op het warmtenet. "Een hele geruststelling want er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan het geheel."

Of haar buurtgenoten haar enthousiasme over de energietransitie delen, weet ze niet. "Ik heb wel het idee dat mensen ermee bezig zijn, maar het kostenplaatje en de eventuele subsidiemogelijkheden moeten eerst duidelijk worden." De kosten ziet ze als een mogelijk struikelblok voor het draagvlak voor de energietransitie. Met het isoleren van de woning, de overstap op inductie en de aanschaf van de warmtewisselaar kunnen die immers aardig oplopen. "Het is ook niet duidelijk of we voor het warme douche- en kraanwater een elektrische boiler aan moet schaffen. Als dat zo is, betekent het een stevig bedrag. Maar ook als je het douchewater via het warmtenet kan verwarmen, moet je veel aanpassen. De warmwaterleiding naar de badkamer komt nu van boven, en zal dan van beneden komen."

Kortom, nog volop vragen, vooral over de financiële kant. Voor ouderen als Wilma en haar echtgenoot komt daarbij dat ze de investeringen die ze hebben gedaan en nog gaan doen om hun huis duurzamer te maken hoogstwaarschijnlijk niet meer terugverdienen.

Op zich zit Wilma daar niet mee. "Dat isoleren geeft ook een stuk meer comfort in huis", vindt ze. "En het milieu speelt voor ons toch ook wel een belangrijke rol."


De serie 'Van het gas af' wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds. Teksten: Corrie van der Laan, foto's: Johan Kranenburg

De toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk

"Het is tof, gezellig, lonend (niet in geld maar in lol) en je wordt er een beter mens van. Het is gewoon superrr vet! aldus Eric, vrijwilliger bij muziekevenementen. | Foto: Iris Schaart Foto: Iris Schaart

idoe n Vrijwillige inzet doe je vanuit je hart. Je wilt iemand extra aandacht geven, je inzetten voor een bepaald doel of je talenten zo nuttig mogelijk inzetten. Vrijwilligerswerk levert veel op. Voor de organisatie, de samenleving en voor jezelf als vrijwilliger. Het heeft een toegevoegde waarde voor al deze partijen. iDOE vroeg vrijwilligers uit Leiderdorp over de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers kunnen veel betekenen binnen een non-profit organisatie. Sommige organisaties bestaan volledig uit vrijwilligers of er ontstaan spontaan initiatieven bijvoorbeeld vanuit wijkbewoners.

Een vrijwilliger roept het beeld op van een grote persoonlijke betrokkenheid. Zonder materiële beloning is zij/hij er echt voor jou. Nabijheid is juist de kracht van vrijwilligers, terwijl beroepskrachten vaak een professionele afstand dienen te bewaren.

Voor de organisatie en de samenleving

Vrijwilligers zijn over het algemeen beter in het aangaan van betekenisvolle relaties dan beroepskrachten door deze persoonlijke betrokkenheid, het informele karakter, de toegankelijkheid en beschikbaarheid. Daarnaast het gevoel van gelijkwaardigheid: vrijwilligers delen vaak bepaalde kenmerken zoals leefomgeving of het zijn ervaringsdeskundigen. Ook hebben zij een neutrale kijk en brengen nieuwe ideeën in en er kunnen meer doelgroepen bereikt worden. Zo kunnen beroepskrachten en vrijwilligers een mooie combinatie zijn voor het dienen van de doelen van de organisatie. "Ik doe het voor de jeugd. Ik vind het belangrijk dat de jeugd lekker kan sporten en daarom ben ik vrijwilliger" aldus een vrijwilliger van voetbalvereniging RCL.

Voor jezef

Een (al 25 jaar) actieve Leiderdorpse vrijwilliger geeft aan dat vrijwilligerswerk een toegevoegde waarde is, doordat het de leegtes in de maatschappij opvult en het zeer dankbaar werk is. "Ik haal er veel voldoening uit als ik zie dat mijn maatje het naar het zin heeft en ik het leven daadwerkelijk aangenamer maak." Hij vindt het belangrijk omdat het hem een sociaal netwerk geeft. Af en toe een schouderklopje en een persoonlijke uitspraak van waardering is voor hem voldoende om dit vrijwilligerswerk met plezier te blijven doen.

Anderen spreken wij over de ervaring die zij opdoen met hun vrijwilligerswerk: "Juist even op een ander vlak bezig zijn dan je werk kan erg inspirerend zijn." "Ontmoeten van nieuwe mensen" wordt vaak genoemd als toegevoegde waarde. Voldoening, talentontplooiing, werkervaring, CV-opbouw, dagritme en extra plezier en erkenning kunnen hier nog aan worden toegevoegd.

Veel activiteiten Pluspunt gaan door in 2019

welzijnswerk n Goed nieuws voor alle Leiderdorpers die met plezier deelnamen aan de activiteiten van Pluspunt. Eind november ging Incluzio met vrijwilligers om tafel, met als doel om samen de activiteitenagenda voor 2019 te bepalen. En dat is gelukt, zo laat de nieuwe welzijnsorganisatie voor Leiderdorp weten. Veel van de activiteiten die altijd onder de paraplu van de Pluspunt werden georganiseerd, gaan ook na 1 januari 2019 gewoon door.

Pluspunt kent een grote groep vaste deelnemers die meedoen aan uiteenlopende activiteiten als koersbal, nordic walking, een lunchcafé en sjoelen. Daarvoor zetten zo'n 160 Leiderdorpers zich op vrijwillige basis in. Dat aantal zal na 1 januari niet veel veranderen, verwacht projectleider Janine de Vries van Incluzio Leiderdorp. "Wij hebben gesprekken gevoerd met zo'n vijftig Pluspunt-vrijwilligers over vijftien activiteiten. Bijna allemaal willen ze doorgaan met hun activiteit."

Uit de gesprekken kwamen ook kritische noten naar voren. "Sommige vrijwilligers moeten nog wennen aan de nieuwe situatie. We hebben echter duidelijk afgesproken dat de vrijwilligers baas blijven over hun eigen initiatief. Wij zijn er om waar nodig en gewenst te ondersteunen en mee te denken. Bijvoorbeeld door zorg te dragen voor een goede locatie of om te helpen bij de PR", zegt De Vries.

Ook komen er wellicht nieuwe activiteiten bij, zoals bijeenkomsten over zingeving en eenzaamheid voor ouderen.

Wat wil jij doen in Leiderdorp?

Vrijwilligerswerk, iets voor mij? Iets in de natuur, muziek, PR, evenementen, sport…vrijwilligerswerk is zeer divers.

Neem ter oriëntatie eens een kijkje op de vacaturebank op www.i-doe.nl. Hier vind je ook de agenda met interessante (gratis) trainingen.

iDOE en gemeente Leiderdorp vinden het mooi te zien hoeveel actieve Leiderdorpers zich afgelopen jaar weer hebben ingezet. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar? Vrijwilliger blijven/worden!

Foto links: "Het is tof, gezellig, lonend (niet in geld maar in lol) en je wordt er een beter mens van. Het is gewoon superrr vet!" aldus Eric, vrijwilliger bij muziekevenementen. | Foto: PR

n Job Buddy viert successen en kijkt vooruit

Astrid Selier omringd door sponsoren die net hun cheque voor hulp bij het vervullen bij een vacature hebben gekregen. | Foto: PR Foto: PR

sponsorbijeenkomst n In de zomer van 2016 startte de stichting Job Buddy Leiderdorp. Astrid Selier, oprichtster en voorzitter van stichting, keek dinsdag 11 december samen met sponsoren, een aantal werkzoekenden en buddy's terug op de afgelopen tweeënhalf jaar en vooruit naar 2019.

Job Buddy heeft tot doel werkzoekenden naar een baan te begeleiden. Dat gebeurt op een unieke manier: iedere werkzoekende wordt gekoppeld aan een buddy die hem of haar een steuntje in de rug geeft bij het zoektraject. Ook wordt gezorgd voor sollicitatietrainingen en wisselen werkzoekenden en buddy's onderling ervaringen uit. Job Buddy is succesvol gebleken, 85 procent van de deelnemers vindt een nieuwe baan. Job Buddy heeft ook een sociale functie. Er ontstaan vriendschappen en mensen breiden hun sociale kring uit.

In 2019 gaat Job Buddy zijn werkterrein uitbreiden door ondernemers te ondersteunen bij het vervullen van vacatures, vertelde Astrid. Sponsoren van Job Buddy kregen dinsdag een cheque die recht geeft op de hulp van Job Buddy bij de werving van een vacature. Nieuwe sponsoren zijn overigens altijd welkom. Astrid meldde ook dat ze, naast de maandelijkse column in het Leiderdorps Weekblad, ook een maandelijkse vlog gaat maken die wordt uitgezonden op Unity.NU.

Werkzoekenden en potentiële buddy's of sponsoren kunnen voor meer informatie over Job Buddy kijken op www. jobbudy.org of een mail sturen naar astrid@jobbuddy.or.

In actie voor goede doel

Foto: PR

snoepverkoop n Met de verkoop van snoeprollen hebben de kinderen van de Gomarusschool in Leiderdorp de afgelopen weken maar liefst 1050 euro bijeengebracht voor Stichting 'Kom over en help'. In samenwerking met christelijke organisaties en kerken helpt deze stichting kinderen in erbarmelijke omstandigheden in Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Iets waaraan de Gomaruskinderen graag hun steentje wilden bijdragen.

Licht!

Foto: PR

controle n Goed zichtbaar zijn op de fiets is belangrijk in deze donkere dagen. Dinsdag 11 december kwam Halfords Leiderdorp de fietsverlichting controleren van de groepen 5 tot en met 8 van de Leiderdorpse basisschool 't Bolwerk. De meeste fietsen werden goedgekeurd en kregen een glow-in-the-dark OK-sticker en een goede controlekaart. De leerlingen met fietsen die gebreken vertoonden, kregen een controlekaart waarop staat was er mis is, zodat de ouders de fiets hopelijk snel kunnen laten maken. Met die kaart krijgen ze bovendien 15 procent korting op artikelen voor fietsverlichting bij Halfords Leiderdorp.

Opgeknapte Spanjaardsbrug is terug

De balans van de brug wordt op zijn plek getakeld. Foto: Johan Kranenburg

renovatie n Verkeer dat vanaf de Lage Rijndijk naar Leiderdorp wil (en vice versa) kan weer gebruik maken van de Spanjaardsbrug. De val (het stuk met het wegdek) en de balans (het bovendeel waaraan het contragewicht vast zit) van de 85 jaar oude brug werden begin november per boot naar Sliedrecht gebracht waar ze helemaal gerenoveerd zijn. Vrijdag 14 december werden de brugdelen teruggevaren naar Leiderdorp en afgelopen weekend weer geïnstalleerd op hun oude plek (foto). Maandagochtend vroeg kon het verkeer voor het eerst weer de Zijl oversteken via de brug.| Foto: J.P. Kranenburg

MOL musiceert in eigen theatertje

Foto: PR

concerten n Leerlingen en docenten van stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) waren zaterdag en zondag te horen in het knusse theatertje in de muziekschool aan de Berkenkade dat voor het eerst, op proef, in gebruik was. Zaterdag kon het publiek genieten van jazz gespeeld tijdens de Jazztafette die onderdeel uitmaakte van de Leiderdorpse Kerstafette. Zondagmiddag was het jaarlijkse MOL kerstconcert waarin een diversiteit aan instrumenten, stijlen en leeftijden te horen was. De volgende keer dat de cursisten van MOL optreden is op 12 januari om 16:00 uur in de Dorpskerk van Leiderdorp. Zie ook www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

week in beeld

College probeert werk aan Driegatenbrug over hoogseizoen te tillen

Leendert Dompeling en burgemeester Driessen temidden van de familie van het kersverse Lid in de Orde van Oranje Nassau. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

politiek n Als het even kan, stelt het Leiderdorpse college de vervanging van de Driegatenbrug uit tot na het hoogseizoen van 2019.

Door: Corrie van der Laan

Het werk staat nu gepland voor mei, juni en juli, maar juist in die maanden wordt de brug in de Zijldijk het drukst gebruikt. De Zijldijk is namelijk de enige toegangsweg naar zuidwestelijke kant van de Kagerplassen. De brug, die net ten noorden van de wijk Driegatenbrug over de Dwarswatering ligt, kan omzeild via de Nieuweweg maar die weg is erg smal en heeft aan twee kanten sloten. Niet voor niets is de Nieuweweg sinds enkele jaren alleen toegankelijk voor fietsers, voetgangers en vergunninghouders.

Eigenaar J. Schie van een aan de Zijldijk gevestigde watersportbedrijf vroeg de gemeenteraad maandagavond dringend om de planning voor de werkzaamheden te heroverwegen. Niet alleen zou het hem en andere ondernemers langs de Zijldijk veel omzet kosten als hun klanten moeten omrijden langs de Nieuweweg, maar ook de veiligheid is het geding doordat hulpdiensten een langere aanrijtijd krijgen.

De raad stond open voor zijn pleidooi en drong er bij verantwoordelijk wethouder Willem Joosten (VVD) op aan om te kijken of, desnoods met enkele noodmaatregelen, de start van het werk aan de brug niet over het zomerseizoen getild kan worden.

Joosten meldde dat hij al bezig was met het inventariseren van de mogelijkheden daartoe. "Als het enigszins kan om de periode tot het najaar te overbruggen, zullen we het niet nalaten."

Versleten

De 82 jaar oude Driegatenbrug bleek bij een inspectie afgelopen zomer in slechtere staat dan was gedacht. Door slijtage is draagkracht met zeker 25 procent afgenomen. Om de belasting te beperken, mag verkeer nu nog maar vanaf één kant tegelijk over de brug. Maar vervanging op redelijk korte termijn is noodzakelijk. De gemeenteraad stemde er maandag mee in om daarvoor een budget van 1.355.040 euro beschikbaar te stellen.

Geen vuurwerk in parken en bij de haven

Jeff Gardeniers (rechts) nam donderdag 13 december afscheid van politici, ambtenaren en relaties met een goed bezochte receptie in het Leiderdorpse gemeentehuis. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.K

vuurwerkregels n Ook komende jaarwisseling is het op een aantal plekken in Leiderdorp strikt verboden om vuurwerk af te steken. Het gaat dan om de grote parken De Bloemerd en De Houtkamp, het kleine park bij de Buitenhofvijver en de Doeshaven plus het gebied eromheen.

Ook is vuurwerk taboe in passages of onderdoorgangen, denk aan een portiek of galerij, en in voor publiek toegankelijke besloten ruimtes waar dat hinder of overlast kan veroorzaken.

Alle kinderen van groep 8 van de KJS kregen een vuurwerkbril van burgemeester Laila Driessen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Daarnaast is het college van burgemeester en wethouders van plan het afsteken van vuurpijlen en ander ver vliegend vuurwerk binnen 250 meter van woningen met rieten daken te verbieden. Laag blijvend consumentenvuurwerk dat binnen 10 meter van de afsteekplek ontbrandt, mag hier wel, maar ook dan moet minimaal 30 meter afstand tot de woningen gehouden worden.

Vuurwerkles

De vuurwerkvrije zones was een van de onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens de vuurwerkles die burgemeester Laila Driessen woensdag 12 december gaf aan groep 8 van de Koningin Julianaschool. De burgemeester geeft elk jaar in de aanloop naar oud en nieuw zo'n les op een van de Leiderdorpse basisscholen. Doel is de leerlingen te doordringen van het belang van veilig omgaan met vuurwerk, zowel voor henzelf als voor de mensen en dieren om hen heen.

Driessen heeft er nooit doekjes om gewonden dat ze zelf niet van vuurwerk houdt, maar begrijpt wel dat het zeker voor kinderen van deze leeftijd een van de leuke dingen van oud en nieuw is. Als je beslist vuurwerk wilt afsteken, doe het dan alsjeblieft op een veilige en verantwoorde manier, was haar boodschap. Vandaar ook dat ze aan het eind van de les vuurwerkbrillen en aansteeklonten uitdeelde aan de leerlingen.

vuurwerk kopen en afsteken

Vuurwerk kopen mag dit jaar op vrijdag 28, zaterdag 29 december en maandag 31 december. Niet op 30 december; dat valt op een zondag en volgens het vuurwerkbesluit mag op zondag nooit vuurwerk verkocht worden. Afsteken mag uitsluitend van 18.00 uur op maandag 31 december 2018 tot 02.00 uur op dinsdag 1 januari 2019. Maar ook dan dus niet in de vuurwerkvrije zones.

Vragen oppositie over opstappen Gardeniers

politiek n Was het eigenlijk wel nodig dat CDA-wethouder Jeff Gardeniers eind vorige maand opstapte, zo vroegen oppositiepartijen D66, PvdA en GroenLinks zich maandagavond in de Leiderdorpse gemeenteraad af.

Door: Corrie van der Laan

De wethouder diende zijn ontslag omdat hij een vertrouwelijke e-mail aan het college had doorgestuurd naar zijn fractie. Die mail was van projectontwikkelaar Pluis, de koper van het voormalige kerkgebouw De Menswording. In de mail werd gemeld dat Pluis de koop onherroepelijk had gemaakt, ongeacht of de bestemming van het pand gewijzigd kan worden van maatschappelijk naar wonen.

Dat is relevante informatie voor de gemeenteraad, benadrukte D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks. "Je zou dus kunnen zeggen dat één lid van het college goed had ingeschat dat dit gedeeld moest worden met de raad. Alleen de uitvoering was gebrekkig, want het is maar met een aantal raadsleden gedeeld, niet met de hele raad."

Natuurlijk mag je als lid van het college geen vertrouwelijke mails lekken, maar in een college waar de sfeer, zoals burgemeester Laila Driessen benadrukte, 'meer dan geweldig' was, moet dat toch onderling opgelost kunnen worden, vond PvdA-voorman Olaf McDaniel. Hij noemde het opstappen van Gardeniers "verrassend, verbazend en vreemd, en ook wel een beetje onbegrijpelijk".

Hendriks, McDaniel en hun GroenLinks-collega Bob Vastenhoud probeerden boven water te krijgen of dit een 'druppel-die-de-emmer-deed-overlopen geval' was, zoals Vastenhoud het uitdrukte. Maar dat werd door Driessen stevig ontkend. Zij wees erop dat de wethouder in zijn ontslagbrief spreekt van een 'voor hem persoonlijk onwerkbare situatie'.

"We zien het in het college als een persoonlijk drama voor de wethouder", aldus Driessen, die stelde dat de Gardeniers zijn eigen afweging heeft gemaakt en dat de raad dat zou moeten respecteren.

Leen Dompeling Koninklijk onderscheiden

lintje n Sinds 1966 zet hij zich in als vrijwilliger om maaltijden te bezorgen bij inwoners van Leiden en Leiderdorp. Na zijn pensioen hielp hij ruim 18 jaar als vrijwilliger in de kantine van het bedrijf waar hij altijd werkzaam was. Daarnaast was hij vrijwilliger bij Schietvereniging De Vrijheid waar bij benoemd is tot erelid. Ook was hij meerdere jaren begeleider van het G-Team van RCL. Redenen te over voor koning Willem-Alexander om Leiderdorper Leen Dompeling te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving de versierselen die bij de Koninklijke Onderscheiding horen woensdagmiddag 12 december uit handen van burgemeester Laila Driessen. Dat gebeurde in de locatie van Pluspunt aan de Splinterlaan in aanwezigheid van vele familieleden en vrienden. Leen Dompeling werd geprezen als een collegiale attente vrijwilliger die zich al jaren met veel enthousiasme en humor inzet voor de Leiderdorpse gemeenschap.

Nieuwjaarskoffie-inloop voor mensen die alleen zijn

Alleengaanders n De eerste zondag van het nieuwe jaar valt op 6 januari 2019. Iedereen die alleen is kan die ochtend naar de koffie-inloop komen in La Place, Persant Snoepweg 2 in Leiderdorp. Daar komt elke eerste zondag van de maand van 11.00-13.00 uur een groep alleengaanders samen. Wie eens langs wil komen, is welkom.

vrijblijvend

Misschien lees je de aankondigingen al een paar maanden en aarzel je te komen. Zet in het nieuwe jaar je twijfel opzij en kom eens. Als je het leuk vindt, kan je volgende maand weer gaan. Is het niets voor jou, dan heb je het toch een keer geprobeerd.

Je kunt zo lang blijven als je wilt, daar ben je vrij in. Bij de ingang word je verwelkomd en informeel geïntroduceerd. Mail naar leiderdorpsamenuit@gmail.com voor meer informatie.

Een verloren Brit in Leiderdorp

                                                DEEL 2

Vorige maand schreven we over een vraag van een mevrouw uit Londen, die in haar stamboomonderzoek was gestuit op het overlijden van haar betovergrootvader in het Nederlandse Leiderdorp in 1841 (zie LW 28 november). Wie was hij? Nadat de eerste informatie met de brievenschrijfster uit Londen was gedeeld, ontvingen wij van haar nog aanvullende gegevens, die zouden leiden tot de ontrafeling van het mysterie.

Zephineah bleek geboren in de plaats Tipton in Staffordshire, dat begin 19e eeuw in het centrum van de industriële revolutie in Engeland lag. Zephineah had een tweelingzus, Sarah, die na haar huwelijk met haar man in Spanje ging wonen. Ook haar broer trouwde en wel in 1839, met de al eerdergenoemde Sara Elston.

De zoektocht richtte zich nu op de namen van Elston en (le)Cock en nadat de genealogische website 'WieWasWie" noch de site van Erfgoed Leiden tot resultaten leidden, was het online krantenarchief van ELO de bron voor vervolgonderzoek. In de Leydsche Courant kwam de naam van Cock in de tijdsperiode 1830 – 1850 diverse malen voor!

Het oudste krantenbericht dateert van 11 november 1839 en vermeldt het volgende:

"De Heeren THOs. Salter en Cock, Machinisten, hebben de eer Heeren Fabriekanten te berigten, dat zij aan de Spanjaardsbrug, nabij Leiden, eene FABRIEK hebben opgerigt ter vervaardiging van Stoommachines, persen, ijseren getouwen, radwerken en alle soorten van beweegbare machines".

Thomas Salter schreef in deze 'advertentie' nog dat hij negen jaar werkzaam was geweest als directeur bij het Haagse bedrijf Enthoven & co en probeerde zo de lezers ervan te overtuigen toch vooral bij zijn nieuwe machinefabriek bestellingen te doen. In diezelfde Leidse Courant lezen we dat de compagnons in 1841 de opdracht krijgen om de houtschroeven te leveren voor de rails van de aan te leggen spoorverbinding tussen Haarlem en Den Haag. De firma Enthoven & co. kreeg de opdracht om de rails te leveren.

Helaas was de fabriek van Salter en Cock geen lang bestaan gegund, want in februari 1842 roept curator J.L. Klaverwijden uit Zoeterwoude schuldeisers van beide Leiderdorpse kooplieden op zich bij hem te melden.

Op 16 april 1842 is er in de fabriek, gelegen tussen de Zijlpoort en de Spanjaardsbrug, een open dag om alle te verkopen goederen te bezichtigen, waarna op maandag 18 april de verkoop plaatsvond. De locatie van de fabriek is hier aangeduid met het kadastrale nummer Z no. 96, wat op een kaart uit die tijd is aangegeven als perceel in de Stadspolder. Deze polder behoorde toen tot het grondgebied van Leiderdorp. Op 1 maart 1843 wordt het faillissement uitgesproken door curator Klaverwijden in de arrondissementsrechtbank van Leiden.

De lijntjes kwamen door deze krantenberichtjes bij elkaar: Salter en Cock waren beide machinist net als de Robbert le Cock, die aangifte deed van het overlijden van Zephineah Parks. De jonge Brit werkte waarschijnlijk dus als smid in de fabriek van (le) Cock. Diens vennoot, Thomas Salter, was ook van Britse herkomst en misschien wel directe familie van de moeder van Zephineah, Sara Salter. Zo ontstaat een beeld van een jongeman, net getrouwd, die de Noordzee oversteekt om in een voor hem geheel vreemd land te gaan werken in de fabriek van wat wellicht zijn oom was. Wanneer hij in Leiderdorp kwam wonen is (nog) niet bekend, wel waar hij woonde. Huisnummer 125A vermeldt zijn overlijdensakte en op grond van de kaarten van Leiderdorp uit die tijd, was dat huis gelegen aan de Zijldijk, de weg die vanaf de huidige Spanjaardsbrug richting De Kaag loopt.

En zo blijkt er onverwacht toch zoveel archief te zijn bewaard in de Leiderdorpse archieven dat een deel van het leven van deze Britse jongeman te reconstrueren viel.

Peter Diebels, december 2018

Bronvermelding: ELO in Leiden, Register van Begraven Dorps Kerk Leiderdorp, Burgerlijke stand Leiderdorp.

Het Leiderdorps Museum is gesloten van 26 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019.

Meer informatie: www.Leiderdorpsmuseum.nl

Grootste kerststal in Sint Josephkerk

De kerststal in de Sint Josephkerk is de grootste van de regio. | Foto: PR Foto: PR

tentoonstelling n In de Leidse Sint Josephkerk wordt ieder jaar de grootste kerststal van de hele regio opgebouwd. Op tweede en 'derde' kerstdag, woensdag 26 en donderdag 27 december, is die stal te bezichtigen tussen 13.00 en 15.00 uur. Rondom deze kerststal zijn dit jaar bovendien 25 kleinere kerststallen neergezet uit alle windstreken.

De grote stal is 6 meter hoog, 10 meter lang en 7 meter breed. De kameel van de drie koningen is zo groot dat die met drie volwassen personen op zijn plaats moet worden gezet. De stal wordt ondersteund door tientallen meters steigerpijp die vakkundig onder de versiering zijn weggewerkt. De 25 kleinere stallen zijn afkomstig van het Museum Greccio aan de Lange Mare (onder de Hartebrugkerk) en zeer divers qua herkomst, ouderdom en gebruikte materialen.

Een modeshow met kleding van Atelier Zip. | Foto: John Brussel Foto: John Brussel

Tenslotte is de Sint Josephkerk ook de enige kerk in de regio die het Vredeslicht heeft ontvangen en die dit beschikbaar stelt tijdens de stalbezichtiging. Het Vredeslicht is een kaarsvlam die ontstoken is aan de altijdbrandende vlam bij de geboortegrot in Bethlehem waar Jezus geboren is. Door leden van scoutingverenigingen wordt deze vlam naar Europa gebracht.

De Sint Josephkerk bevindt zich aan de Herensingel 3 te Leiden. Tijdens de openstellingen op 26 en 27 december is voor kinderen een speciaal kinderprogramma samengesteld bestaande uit een speurtocht langs levende herders, koningen en engelen die eindigt bij de stal. Uiteraard is er koffie, thee en warme chocomel te krijgen.

'Verborgen' kinderopvang in Winkelhof

winkelen n Kinderopvang Be Happy biedt tijdens de kerstinkopen op zaterdag 22 december van 10.00 tot 14.00 uur een opvangservice aan in winkelcentrum Winkelhof. Het is de eerste keer dat inwoners van Leiderdorp Kinderopvang Be Happy kunnen ervaren.

Kinderopvang Be Happy is gevestigd in het gebouw Rhijnenburg aan de Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp. Eigenaar K. Kirac: "Ons kinderdagverblijf onderscheidt zich met kleinschalige persoonlijke opvang, een natuurlijke tuin en het aanbieden van biologische voeding, maar is eigenlijk nauwelijks bekend. Dat is de reden dat wij onze naamsbekendheid willen vergroten en zo uiteindelijk meer kinderen hopen te verwelkomen."

Ouders hoeven zich vooraf 22 december niet aan te melden voor de opvang, maar kunnen terplekke hun kind (voor maximaal 45 minuten) naar de tijdelijk ingerichte kinderopvang bij het plein tegenover de ETOS brengen. Kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar zijn welkom om te spelen of een kersttekening te maken.

Er kunnen maximaal 12 kinderen tegelijk worden opgevangen. De opvang is geheel voor eigen risico van de ouders en/of verzorgers van de kinderen.

Succesvol sponsordiner brengt bouw Hundertwasser gebouw dichterbij

Door: Rutger Hondelink

swetterhage n Vrijdagavond 7 december hamerde een heuse 'drag queen' het ene na het andere item af tijdens het sponsordiner voor het Hundertwasser gebouw, speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Doel van de avond was om op een ludieke manier zoveel mogelijk geld op te halen voor de realisering van dit karakteristieke gebouw in het park van Swetterhage, een locatie van de Gemiva SVG Groep in Zoeterwoude.

De Tuinzaal van Grand Café De Burcht in Leiden was afgeladen met ondernemers die dit bijzondere project een warm hart toedragen. Tussen de gangen van het diner (waarvan de helft van de opbrengst naar het project gaat), kon het publiek onder andere genieten van een modeshow van modeatelier Zip waarin cliënten eigengemaakte kleding lieten zien en een opvoering van theatergroep Domino, ook met cliënten. Jan Versteegh (TeekensKarstens), initiatiefnemer van de Club van Duizend, hield een vurig pleidooi om lid te worden en te schenken. Sommige ondernemers deden dit dan ook direct.

Om te starten met de bouw van het Hundertwasser gebouw is twee miljoen euro nodig. Aan het begin van de avond stond de teller op vijfhonderdduizend euro. Daar is na deze avond 34.000 euro bijgekomen. Meer informatie? Www.gemiva-svg.nl/hundertwasser.

Egyptische kerstvakantie in Rijksmuseum van Oudheden

kinderactiviteiten n Fans van het oude Egypte kunnen tijdens de kerstvakantie (22 december 2018 t/m 6 januari 2019) speuren, knutselen en kleuren in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. Alle kinderactiviteiten staan in het teken van de nieuwe tentoonstelling 'Goden van Egypte'. Hier kunnen kinderen met de 'Grote Goden Quiz' audiotour het Egyptische godenrijk verkennen. Er zijn ook spannende familierondleidingen op zaterdag, zondag en woensdag (15.30 uur). Bij de Egyptische tempel staan speciale knutseltafels opgesteld. Op eigen houtje het museum verkennen kan met een van de vele speurtochten die te koop zijn bij de kassa. Vooraf aanmelden voor de familierondleidingen is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op de website www.rmo.nl/kerstvakantie.

cultuur / nieuws

RCL sluit eerste helft seizoen af met nederlaag

Sem Overduin in duel met verdediger(s) van HVC'10. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

voetbal n Het zat RCL niet mee in de laatste competitiewedstrijd van dit jaar. Tegen HVC'10 uit Hoek van Holland moest de Racing twee doelpunten uit strafschoppen incasseren, terwijl Michael Schouten een strafschop voor de Leiderdorpers miste. Het werd zaterdag in sportpark De Bloemerd uiteindelijk een 1-3 nederlaag.

De openingsfase van RCL was goed te noemen. Al na drie minuten kreeg Michael Schouten een goede kans, maar zijn schot ging naast. Korte tijd later liep het voor de Leiderdorpers een stuk beter af. Na goed voorbereidend werk van Remy Libbenga schoot Schouten de bal van afstand knalhard in de uiterste linkerbovenhoek. De thuisploeg draaide daarna best goed met aardige acties vanaf het middenveld, maar verder dan het 16-meter gebied ging het niet. Wel waren er zowel voor Schouten als Libbenga kleine kansjes. De tegenpartij daarentegen kreeg die nauwelijks, of er moest een foutje of iets onnauwkeurigs aan RCL-kant aan vooraf gaan. Zo redde RCL-keeper Gideon de Lange knap bij een missertje van Roy Elkerbout.

Het laatste kwartier van de eerste helft viel de thuisploeg wat terug. Ver in de extra tijd was er een uitbraak van de bezoekers. Op de rand van het strafschopgebied kwam de bal tegen de hand van Mitchel de Kroon. Of dit een bewuste, dan wel ongelukkige handsbal was, zal nooit duidelijk worden. Scheidsrechter Hilgersom twijfelde niet en kende de vrije trap toe. Achter de bal stond Boon. Iedereen in de RCL-muur concentreerde zich op deze speler, maar plots stormde invaller Thomas van der Bogt naar de bal en plaatste deze onhoudbaar achter de verbaasde RCL-muur in het net en was de stand weer gelijk.

De tweede helft begon ook weer aardig voor de gastheren. Thom Wijnalda had een omhaal in huis die via vele benen tot hoekschop werd verwerkt. Deze corner leverde de nodige problemen op voor de mannen uit Hoek van Holland. Hierna werden de bezoekers wat sterker. Na een klein kwartiertje spelen trok de maker van het RCL-doelpunt zijn tegenstander in het strafschopgebied aan zijn shirtje en bracht hem ten val. De daarop toegekende strafschop werd benut door Jurgen Warbout, de spits van HVC'10.

Even was RCL aangeslagen door deze achterstand, maar men ging toch door voor de gelijkmaker. Elkerbout liet een schitterende dwarrelbal los die door keeper Vincent Madern met de nodige moeite uit zijn doel getikt kon worden. Twintig minuten voor tijd werd RCL-aanvoerder Wijnalda in het strafschopgebied gevloerd en nu mocht RCL een strafschop nemen. Schouten mocht het foutje van even daarvoor goed maken en nam plaats achter de bal. Tot afgrijzen van de volgers van rood en wit schoot hij de bal rechtstreeks tegen de keeper. Ook de rebound werd niet verzilverd.

De thuisploeg wist echter niet van opgeven. Er ontstonden kansjes voor Nick van Bemmel, Wijnalda en Libbenga, maar ze leverden geen tastbare resultaten op. Iedereen aan RCL-kant trok mee ten aanval, wat vanzelfsprekend de bezoekers de ruimte bood voor de genadeklap. Een uit de HVC-verdediging weggeroste bal werd op de middellijn opgepikt door de meegekomen Da Lange. In plaats van deze bal weer direct in het strafschopgebied te plaatsen, treuzelde hij wat. Kram ontfutselde hem de bal en kon ongehinderd het RCL-doel opzoeken en de eindstand op 1-3 brengen.

Door de nederlaag ontglipte de vierde stek aan de vingers van de Leiderdorpers. De verschillen in de tweede klasse zijn zo gering dat voor bijna elke ploeg nog wat te halen valt in deel twee van het seizoen. Nu eerst de feestdagen en dan uitzien naar een zinderende tweede seizoenshelft.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl/Jan Vos

Aquadraat pakt punt tegen koploper

Waterpolo n Het eerste damesteam van Aquadraat overtrof zichzelf zaterdag door thuis in zwembad De Does tegenstander Rotterdam, koploper in de afdeling, op een gelijkspel te houden. Zelfs winst behoorde tot de mogelijkheden.

Vanaf de eerste minuut liet Aquadraat zien te gaan voor de punten ondanks de lagere klassering op de ranglijst. Via 1-1 na de eerste periode en 5-4 halverwege de wedstrijd kwam Rotterdam in de derde periode op een 5-6 voorsprong en leek de wedstrijd onder controle te krijgen. Jolijn Vermeij (6-6) en Nathalie Walraad (7-6) brachten de Leiderdorps-Koudekerkse waterpoloploeg echter aan de leiding. Walraad schoorde in de vierde periode ook weer en zette de thuisploeg met nog ruim drie minuten te spelen op 8-7. Rotterdam bleef doorknokken en nam de leiding over binnen één minuut (8-9). De bezoeksters kregen na een uitsluiting van Anouk Rietveld zelfs een uitgelezen kans op 8-10 maar Aquadraat onderschepte deze aanval en kon twee seconden voor tijd via een afstandsschot van Sanne de Ridder op 9-9 komen.

Ook Aquadraat Heren 1 speelde een goede wedstrijd tegen nummer 3 op de ranglijst, WZC. Door doelpunten van Luuk Enter (strafworp) en Rik Speel (man-meer) nam de thuisploeg brutaal de leiding maar wist dit niet vast te houden. Aquadraat kon tot halverwege de tweede periode bij blijven waarna WZC in het resterende deel van deze periode en het begin van de derde periode uitliep naar 3-8 alvorens Luuk Enter weer namens Aquadraat een puntje kon scoren. Dat bracht Heren 1 wel weer terug in de wedstrijd en via goals van Rik Speel, Maikel vd. Berg en Luuk Enter (3x) sloop de ploeg naar een 9-10 aan het eind van de laatste periode. Meer zat er niet in; een makkelijk gegeven strafworp werd door WZC verzilverd waardoor de marge weer op twee kwam en Aquadraat ondanks goed spel met lege handen achterbleef.

Verlies voor Velocitas ondanks goed spel

korfbal n Velocitas heeft de laatste wedstrijd van het kalenderjaar niet weten te winnen. In Krimpen aan den IJssel werd een goede wedstrijd tegen ongeslagen koploper KOAG niet met punten beloond: na zestig minuten korfbal stond er 24 - 21 in het voordeel van KOAG op het scorebord.

Coach Leo van den Bos zag zijn ploeg goed beginnen aan de wedstrijd. KOAG scoorde de openingstreffer maar Velocitas bleef rustig en wist telkens aan te haken. Na de gelijkwaardige openingsfase liep de ploeg uit Krimpen aan den IJssel iets uit: bij 7 - 7 werd een gaatje van 2 punten geslagen. Uiteindelijk zochten de teams de kleedkamer op met een goede afspiegeling van de gespeelde helft: 12 - 9.
Ook in de tweede helft begonnen beide ploegen met stuivertje wisselen. Velocitas wist goed mee te komen met scoren maar uiteindelijk was KOAG over de breedte genomen net iets beter. De ploeg begon uit te lopen en maakte van de winst een zekerheid bij 19 - 12.

Toch liet Velocitas de handdoek buiten de ring. Het leveren van werklust is en blijft een sterk wapen van het groen en blauw, waardoor KOAG tot het gaatje moest om de voorsprong vast te houden. De inspanning vanaf Leiderdorpse kant werd door het hele team gedragen. Dat blijkt wel uit het aantal doelpuntenmakers: op één basisspeler na scoorde iedereen die de wedstrijd begonnen was. Invalster Rosa Hüsken uit Velocitas 2 draaide mee alsof ze dat al jaren deed en kan terugkijken op een sterk debuut in het eerste. Ook Max Verschoor liet zijn kwaliteit in de rebound meermaals spreken.

De wedstrijd ging verloren met 24 - 21 maar Velocitas heeft laten zien dat het genoeg opties heeft om met een kwalitatief sterk team voor de dag te komen.
Voorlopig zit de zaalcompetitie er even op voor de Leiderdorpers. Op 12 januari hervat Velocitas de strijd tegen DES. Goede voornemens? Het vertoonde spel van afgelopen zaterdag vasthouden. Maar nu eerst die welverdiende vakantie.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer

dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Groene kansen voor project Menswording

In deze krant (LDW week 50) las ik een stukje over het projectplan voor de bouw van een appartementencomplex op de lokatie van de Menswordingskerk. Een van de problemen waar men bij de realisatie tegenaan lijkt te lopen, is het verloren gaan van openbaar groen. Een passende oplossing zou in dat geval kunnen zijn dat de ontwerper/ bouwer een groen gebouw realiseert. Hiermee bedoel ik dat het gebouw zo kan worden ontworpen dat zowel gevel als dak ( zo nodig rondom eventuele zonnepanelen) letterlijk worden voorzien van beplanting, bijvoorbeeld door het opnemen van plantenbakken in de gevel.

Deze manier van bouwen noemt men 'natuurinclusief" bouwen. Hiermee compenseert het nieuwe gebouw eventueel verlies aan openbaar groen, maar tevens worden daarmee nieuwe kansen geschapen voor meer biodiversiteit ( insecten, vogels) en ook de wateroverlast vermindert ( groene daken nemen extra water op). Daarnaast werken groene daken verkoelend ( binnenklimaat) en ziet een groen gebouw er ook nog eens aantrekkelijk(er) uit.

Maar ook zonder verlies van openbaar groen is dit een optie. Grote steden als Amsterdam, den Haag en Rotterdam hebben moties aangenomen waarbij deze vorm van bouwen de norm wordt bij nieuwbouw - en renovatieprojecten. In Amsterdam zijn zelfs al voorbeelden te vinden ( in IJburg). Het lijkt dan ook absoluut de moeite waard dat de gemeente Leiderdorp e.e.a. afstemt met de bouwer van het appartementen complex om dit voor het eerst in Leiderdorp te introduceren. Een unieke kans om in onze regio een voortrekkersrol te spelen, zou ik zeggen.

T. Renniers, Leiderdorp

Uitbreiding Winkelhof geen onderdeel Centrumplan

Winkelhof zal niet worden uitgebreid. Het besluit van de directie van Wereldhave, de eigenaar van het winkelcentrum is met gejuich ontvangen door Hugo Langenberg. Hij had volgens eigen zeggen een vooruitziende geest. "Zestien jaar geleden heb ik dat al voorspeld", zei hij vorige week in het Leidsch Dagblad. Hij schaart de uitbreiding van Winkelhof onder het kopje 'ambitieuze plannen van wethouder Molkenboer'

We gunnen hem zijn voorspellend vermogen, maar hij raakt hier toch even de weg kwijt.

Inderdaad heeft de toenmalige wethouder Victor Molkenboer ooit het zogeheten Centrumplan gelanceerd. Inzet was het creëren van een gezellig hart van Leiderdorp. Uitbreiding van het winkelcentrum zoals Langenberg suggereert, hoorde daar niet bij. Dat behoort ook niet tot het takenpakket van een gemeente.

Het doel van het Centrumplan was in eerste instantie een verbinding tot stand te brengen tussen Santhorst en Winkelhof. Voormalig wethouders Hanneke Veldstra (D66) en Cock Huigen (VVD) hebben zich ermee bezig gehouden maar op een gegeven moment heeft Molkenboer het ter hand genomen. En met succes. Het resulteerde in een mooie wandelboulevard met drie woontorens. De grondopbrengst werd deels gebruikt om het winkelcentrum Santhorst een facelift te geven.

Frans Brocken, Leiderdorp

sport / opinie

Kerkdeuren wijd open

Foto: PR

Adressen

Dorpskerk: Hoofdstraat 19, Leiderdorp

Scheppingskerk: Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp

Meer informatie op www.pgleiderdorp.nl of in de Facebookgroep Protestantse Gemeente Leiderdorp.

De feestdagen in december lenen zich bij uitstek voor bijeenkomsten in grote kring. De Protestantse Gemeente Leiderdorp zet de deuren van Dorpskerk en Scheppingskerk wijd open voor iedereen die wat waardevols wil beleven in de donkere dagen rond kerst.

Daarnaast treedt de kerk ook naar buiten, bijvoorbeeld bij de Houtkampviering op de avond voor kerst.

Liefhebbers van mooie muziek, bemoedigende woorden en een groot gezelschap kunnen verder op Eerste Kerstdag kiezen. Om 10.00 uur is er in de Scheppingskerk onder leding van ds. Stephan Kurtzahn een kerstochtenddienst met de vertrouwde kerstliederen. Ook de cantorij Scheppingskerk, verschillende strijkers en een trompettist verlenen daaraan hun medewerking.

In de Dorpskerk begint eveneens om 10.00 uur een mooie kerstochtenddienst met orgel en trompet. De korte kerstvertelling door ds. Esther de Paauw heet 'Morgen zal het vrede zijn'.

Kerstkliederkerk

kinderen n Alle kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders of grootouders zijn op maandag 24 december om 17.00 uur welkom op het kinderkerstfeest in de Dorpskerk. Bij binnenkomst krijgen alle kinderen een lichtje. Ze mogen hun jas aanhouden, want aan het begin van de viering maken de deelnemers een rondwandeling door de tuin van de kerk, langs de grote kerstboom. Daarna gaat het feest verder in de warme kerk met een gedichtje, het kerstverhaal en het zingen van liedjes. Aan het einde is er chocolademelk en een kerstkransje.

De kinderkerstviering wordt al jaren gehouden en is dit jaar voor het eerst onderdeel van Kliederkerk, een nieuwe serie bijeenkomsten voor kinderen en hun (groot)ouders. Mensen die hun kind iets willen meegeven over het geloof maar zich niet zo thuis voelen in de zondagse diensten, of die dat tijdstip niet uitkomt, zijn welkom bij de Kliederkerk. De bijeenkomsten worden meestal op zaterdagmiddag gehouden en afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Het afgelopen jaar werd al twee keer eerder een bijeenkomst van de Kliederkerk gehouden.

Kerstnacht: in park of in sporthal?

Ook dit jaar zorgt Tamarco voor de muzikale begeleiding bij de Kerstnachtviering. | Archieffoto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

viering n Wordt het park De Houtkamp of sporthal De Does? Ook dit jaar blijft het tot op het laatste moment spannend waar de Leiderdorpse kerstnachtdienst wordt gehouden.

De organisatie hoopt dat het een openluchtviering wordt, maar bij harde wind of regen is de sporthal een mooi alternatief. Bezoekers wordt aangeraden om zondag 23 december de berichten in de gaten te houden, op www.pgleiderdorp.nl of www.facebook.com/kerstnachtindehoutkamp.

Creative & Friends zet de liedjes zo origineel mogelijk neer. | Foto: PR

De dienst begint om 21.30 uur. Trek bij een buitenviering warme schoenen aan. het kan drassig zijn in het park. Mocht de viering in De Does gehouden worden: mensen met puntige hakken mogen de sporthal helaas niet in. Bij de sporthal en het park is weinig parkeerplek omdat de parkeerterreinen worden afgezet voor hulpdiensten; kom dus lopend of met de fiets.

Voorafgaand aan de viering speelt muziekvereniging Tamarco en wordt er warme drank met wat lekkers geserveerd. Herders en engelen delen programmaboekjes uit. Een paar dagen voor de viering is het programmaboekje tevens te downloaden vanaf bovengenoemde websites, zodat mensen kunnen meelezen via hun telefoon. Net als de drie voorgaande jaren begeleidt Tamarco de zangers van het Christmas Choir en de samenzang. Dominee Esther de Paauw gaat voor. Kerstnacht in De Houtkamp wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeente Leiderdorp en is mede mogelijk door een groot aantal donateurs. Na afloop is er een collecte, bestemd voor kinderen die op de vlucht zijn.

Dienst met knipoog naar Top2000

muziek n De komende weken zijn velen in de ban van de Top2000, de muziekmarathon op Radio 2 waarin de beste nummers ooit aan ons voorbij trekken. Ook de Scheppingskerk doet mee aan de Top2000. Op zondagmiddag 6 januari om 16.00 uur wordt in deze kerk voor de tweede keer een Top2000-kerkdienst gehouden. De vorige editie was een groot succes: veel bezoekers en enthousiaste reacties.

Het thema van de speciale dienst, waarin dominee Hester Smits voorgaat, is 'Muziek verbindt'. De eigen huisband Creative & Friends speelt en zingt de nummers live en iedereen mag natuurlijk meezingen. De muziek staat centraal, mensen kunnen met elkaar delen wat muziek voor hen betekent en er is ruimte voor bezinning. Dominee Hester Smits: ,,Wij hopen dat deze dienst ook mensen aanspreekt die anders niet naar de kerk gaan. We willen laten zien dat of je gelovig bent of niet, muziek ons allemaal verbindt en inspiratie geeft.''

Creative & Friends

Met de Top2000-dienst sluit de Protestantse Gemeente Leiderdorp aan bij een landelijke trend: in veel kerken wordt in de week van oud en nieuw zo'n dienst gehouden. In Leiderdorp worden dit jaar onder andere de nummers Angels van Robbie Williams, Avond van Boudewijn de Groot, Hey Brother van Avicii en Stil in mij van Van Dik Hout gespeeld. En natuurlijk mag Happy New Year van Abba niet ontbreken. Creative & Friends haalt ook in 2019 alles uit de kast om de liedjes zo origineel mogelijk neer te zetten.

Bezoekers kunnen voorafgaand aan de dienst koffie komen drinken in de kerk. Na afloop is er tijd om na te praten met een drankje, broodje en erwtensoep.

'Niemand hoeft met kerst alleen thuis te zitten'

kerst-inn n Met kerst alleen thuis zitten? Dat is niet nodig! Op Eerste Kerstdag is iedereen die op zoek is naar gezelligheid welkom bij de Kerst-Inn in de Scheppingskerk, voor een praatje en een lekkere maaltijd.

Zeker honderd mensen weten elk jaar de weg naar de Kerst-Inn te vinden. ,,We kregen dit jaar in november al de vraag of het wel doorgaat'', zegt Anneke van der Sluis namens de organisatie. "Mensen waarderen het." De bezoekers zijn vooral ouderen, veel alleenstaanden maar ook echtparen. De Kerst-Inn is een initiatief van de Protestantse Gemeente Leiderdorp. "Maar er komen ook veel mensen van buiten de kerk", aldus Van der Sluis. "Sommige mensen blijven de hele tijd, anderen lopen even binnen voor een kop koffie en gaan daarna weer naar huis. Het is mooi dat we dit aan mensen kunnen aanbieden. Niemand hoeft met kerst alleen thuis te zitten."

Elkaar ontmoeten

Tijdens de Kerst-Inn is er veel ruimte om elkaar te ontmoeten. Daarnaast wordt het kerstevangelie gelezen en worden er kerstliederen gezongen. ,,Dat vinden de mensen geweldig. Sommige mensen komen daar speciaal voor.'' Hoogtepunt vormt het buffet. Wie wil mee-eten, doet er goed aan zich van tevoren op te geven. Meestal schuiven er zo'n zeventig mensen aan. "We maken salades en er is vaak allerlei lekkers bij, zoals ham en vis. We krijgen van alles van ondernemers uit de buurt", vertelt Van der Sluis. Dankzij deze vorm van sponsoring is de toegang gratis. Wie toch iets wil geven kan na afloop een gift kwijt.

De Kerst-Inn op dinsdag 25 december duurt van 16.00 tot 20.30 uur. Aanmelden kan bij Coby Ottenhof (071-5890212 of ottenhofzaal@ziggo.nl) of bij Anneke van der Sluis (071-5415271 of awvandersluis@kpnplanet.nl).

Overzicht activiteiten

Donderdag 20 december

Laatste Adventsvesper

19.15-19.45 uur Dorpskerk

Zondag 23 december

(4de Advent)

Muzikale ochtenddienst

10.00 uur Dorpskerk ds. Hester Smits

10.00 uur Scheppingskerk ds. Stephan Kurtzahn

Maandag 24 december

Kinderkerstfeest

17.00 uur Dorpskerk

Maandag 24 december

(Kerstavond)

Kerstavonddienst

21.30 uur Dorpskerk ds. Hester Smits, m.m.v. cantorij

21.30 uur De Houtkamp (slecht weer: De Does) ds. Esther de Paauw, Houtkampkerstviering

Dinsdag 25 december

(Eerste Kerstdag)

Kerstdiensten

10.00 uur Dorpskerk ds. Esther de Paauw

10.00 uur Scheppingskerk ds. Stehphan Kurtzahn, m.m.v. cantorij

Dinsdag 25 december

(Eerste Kerstdag)

16.00 uur Scheppingskerk Kerst-Inn

Zondag 30 december

Kerkdiensten

10.00 uur Dorpskerk ds. Henk Hemstede

10.00 uur Scheppingskerk ds. Hester Smits

Maandag 31 december

(Oudjaar)

19.30 uur Dorpskerk ds. Stephan Kurtzahn

Zondag 6 januari 2019

16.00 uur Scheppingskerk Top 2000-dienst

Samen zingen in Dorpskerk

kerstliederen n Samen mooie kerstliederen zingen in een bijna 400 jaar oude kerk. Dat kan op kerstavond, maandag 24 december, om 21.30 uur in de Dorpskerk.

Belangstellenden worden verwelkomd door trompetklanken: John Kalkhuis speelt kerstliederen buiten in de tuin. Binnen is het warm en is er, een paar minuten voordat de kerstavonddienst begint, samenzang. De cantorij begeleidt de samenzang, laat zelf mooie Carrolls horen en zingt delen uit het Weihnachtsoratorium.

Het belooft een warme en sfeervolle kerstnachtdienst te worden in de prachtig versierde Dorpskerk; Een uurtje samen bekende kerstliederen zingen, luisteren naar het kerstverhaal en met als afsluiting de klassieker Ere zij God.

Protestantse Gemeente Leiderdorp

Nieuws van Pluspunt

Dit is het laatste nieuws van Pluspunt in het Leiderdorps Weekblad

Vanaf heden is Pluspunt niet meer bereikbaar voor informatie, aanvragen voor diensten en ondersteuning en overige zaken. De reguliere sport- en beweegactiviteiten en creatieve clubs lopen tot en met 21 december. Vanaf 22 december is Pluspunt gesloten.

We hebben ons werk voor en met u altijd met heel veel plezier gedaan en nemen met pijn in ons hart maar met een tevreden gevoel afscheid. Hartelijk dank voor alle woorden van steun en waardering die en het vertrouwen dat we van u hebben ontvangen.

Wij wensen u fijne feestdagen en alvast de beste wensen voor 2019. Tot ziens!

Ada, Gwendolyn, Marijke, Mirjam, Monique, Rineke en Willeke

Contactgegevens

Hieronder vindt u belangrijke informatie over de contactgegevens van Pluspunt vanaf 20 december en over Incluzio Leiderdorp die vanaf 1 januari 2019 het welzijnswerk in Leiderdorp gaan uitvoeren

Wijziging contactgegevens Pluspunt

Alle e-mail voor Pluspunt kunt u zenden naar info@pluspuntleiderdorp.nl. De e-mailaccounts van medewerkers zijn afgesloten. Telefonisch is Pluspunt vanaf 21 december 2018 bereikbaar via 06 401 466 17. U kunt een bericht inspreken. Het antwoordapparaat wordt 3 keer per week afgeluisterd. Zo nodig wordt u teruggebeld. Ons huidige nummer (071-5413536) wordt overgenomen door Incluzio. Post kan worden gericht aan:
Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening
T.a.v. bestuur
p/a Schepenstraat 7
2352 TE Leiderdorp

Welzijnswerk in 2019 / Contactgegevens Incluzio
Voor vragen over activiteiten, diensten, inzet vrijwilligers en overig welzijnswerk in Leiderdorp vanaf 1 januari 2019, kunt u contact opnemen met Incluzio Leiderdorp.
Website: www.incluzioleiderdorp.nl (vanaf eind december beschikbaar)
E-mail: leiderdorp@incluzio.nl
Telefoonnummer: (071) 5413536

LET OP: Pluspunt stuurt uw eventuele mail met een welzijnsvraag die naar info@pluspuntleiderdorp.nl wordt verzonden niet door naar Incluzio!

Parochie De Goede Herder

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 23 december, Vierde zondag van de advent. 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Jongerenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

maandag 24 december, Kerstavond

19.00 uur: Woord en Gebed viering. Voorganger: Thea Epskamp. M.m.v. het Kinderkoor en Tienerkoor.

21.00 uur: Eucharistieviering. Voorganger Pater Moons. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

23.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Jongeren/Middenkoor.

dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

14.00 uur: Kindje wiegen.

zondag 30 december, Feest van de Heilige Familie. 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Versteegen. M.m.v.het Dames- en Herenkoor.

dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag. 9:30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. Volkszang met muzikale ondersteuning.

                        

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 23 december, 4de Advent

Dorpskerk - 10.00 uur: ds. H. Smits.

Scheppingskerk - 10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

maandag 24 december, Kerstavonddienst

Dorpskerk - 21.30 uur: ds. H. Smits, m.m.v. cantorij.

Scheppingskerk (Houtkamp) - 21.30 uur: ds. E. de Paauw, Houtkampkerstviering.

dinsdag 25 december, Kerstmis

Dorpskerk - 10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Scheppingskerk - 10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij.

zondag 30 december

Dorpskerk - 10.00 uur ds. H. Hemstede

Scheppingskerk - 10.00 uur: ds. H. Smits.

maandag 31 december, Oudjaar

Dorpskerk - 19.30 uur ds. S. Kurtzahn.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 23 december

10.00 uur: leesdienst.

15.30 uur: ds. W.A. Zondag (H.C. 48 ).

dinsdag 25 december

10.00 uur: ds. J.S. van der Net.

16.30 uur: leesdienst.

woensdag 26 december

10.00 uur: kerstfeest met de verenigingen

zondag 30 december

10.00 uur: ds. H. Paul.

16.00 uur: ds. G.W.S. Mulder (H.C. 48).

maandag 31 december, 9.30 uur: ds. J.S. van der Net.

dinsdag 1 januari, 10.00 uur: leesdienst.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 23 december, 16.30 uur: ds. P.L. van Asselt, 4e Advent met Avondmaal.

maandag 24 december, 21.00 uur: ds. P.L. van Asselt, Kerstavond, zingen vanaf 20.45 uur.

dinsdag 25 december, 10.15 uur: ds. S.P. van de Meulen, Kerstmis.

zondag 30 december, 10.15 uur: ds. S.P. van de Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen 's avonds, in het weekend en op feestdagen.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen: Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp; Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2, Leiden; Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Spoedgevallendiensten:

17 t/m 23 dec.: TP Rijnsburgersingel, Rijnsburgersingel 9, 2312 NA Leiden. Tel. (071) 5652919.

24 en 25 dec.: TP Maresingel, Maresingel 5, 2316 HA Leiden. Tel. (071) 5141838.
26 t/m 28 dec.: TP Zandbergen, Grotiuslaan 14, 2353 BV Leiderdorp. Tel. (071) 5661400.
29 t/m 31 dec.: TP Zoeterwoudsesingel, Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. tel. (071) 5132828.
1 t/m 6 jan.: Dental Health, Plantage 10, 2311 JC Leiden. Tel. (071) 5141874.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.