Leiderdorps Weekblad

4 september 2019

Leiderdorps Weekblad 4 september 2019


AED voor 't Buurthuis

aanwinst n "Wij hopen hem nooit te gebruiken", zegt voorzitter Jaap Timmermans van Stichting Buurtactief Het Oude Dorp. Hij heeft het over de Automatische Externe Defibrillator (AED) die sinds donderdag 29 augustus in 't Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan in Leiderdorp hangt.

Door: Corrie van der Laan

Een AED is een draagbaar apparaat dat in geval van een hartstilstand met een elektrische schok het hartritme kan herstellen. Snel handelen is daarbij letterlijk van levensbelang. Daarom is het belangrijk dat in elke buurt een AED voor het grijpen ligt.

Buurtactief heeft er bewust voor gekozen de AED binnen te hangen. Een plek buiten zou erg ingewikkeld en duur worden vanwege de nodige maatregelen tegen diefstal en vandalisme, legt Timmermans uit. Nu is 't Buurthuis lang niet altijd open maar dat wordt deels ondervangen door de medewerking van buurman Robert de Vries van De Vries Tweewielers. "Wanneer 't Buurthuis dicht is en zijn fietsenwinkel open, dan kan de sleutel van 't Buurthuis daar opgehaald worden", aldus de voorzitter.

De 25 vrijwilligers van 't Buurthuis krijgen een cursus in het gebruik van de AED aangeboden. Ook Robert de Vries gaat die cursus doen.

Wethouder Angelique Beekhuizen was donderdag naar 't Buurthuis gekomen om de AED officieel te onthullen. Ze was blij met het initiatief van het Buurtactief bestuur, en met name bestuurslid Robert Laan, om het levensreddende apparaat aan te schaffen want Leiderdorp zit nog vrij krap in de AED's. Dat bleek eerder dit jaar uit een inventarisatie door Hartslag.nl. Daarom besloot het college van B en W eind juni om burgerinitiatieven voor het plaatsen van AED's in wijken die nog zonder zitten, financieel te ondersteunen.

Ook voor de AED in 't Buurthuis heeft de gemeente een bijdrage geleverd. Daarnaast heeft Buurtactief een donatie gekregen van Fonds 1818 voor de aanschaf.

Zwemtember bij De Does

bewegen n September is Zwemtember bij zwembad de Does aan het Amaliaplein in Leiderdorp. Deze maand zijn er diverse acties. Zoals een kortingsactie waarbij het zwemkaartje goedkoper worden naarmate het buiten warmer is. Wordt de buitentemperatuur maximaal 15 graden, dan geldt die dag een korting van 15 procent op het recreatief zwemmen en bij een temperatuur van 25 graden, loopt de korting op tot 25 procent. Met deze actie hoopt het zwembad op een ludieke manier, meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Onderdak voor Toverlei en Filmhuis

Verhuizing n De Leiderdorpse toneelvereniging Theater Toverlei en het Filmhuis Leiderdorp hebben tijdelijk onderdak gevonden. Dat meldde wethouder Daan Binnendijk gisterenavond tijdens een vergadering van het Politiek Forum.

Toverlei en het Filmhuis zijn nu gevestigd in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan. Maar die wordt in 2020 ingrijpend verbouwd en dan moeten de meeste huurders eruit zijn. Het is nog niet 100 procent rond maar de toneelvereniging kan gedurende de verbouwing waarschijnlijk terecht in de Leo Kannerschool aan de Touwbaan. De kinderafdeling van Toverlei, Toverkids, gaat komend jaar repeteren en spelen in de Leeuwerikschool. Het Filmhuis kan straks gebruik maken van een zaal in de Scheppingskerk.

Uitleg in een 19e-eeuws boek over het bijna vergeten kolfspel. Foto: PR

Vooruitblik Open Monumentendag

Focus
op
plekken van plezier

Jammer

In de editie van 28 augustus werd in deze rubriek nog eens (ik zou zeggen : ten overvloede ) gewezen op het woningtekort, ook in ons eigen dorp. Zo werd benadrukt hoe vooral jongeren, starters en/of laagbetaalden nauwelijks of niet meer aan de bak komen op de woningmarkt. En als dan het al lang leeg staande kantoorpand Statenhof wordt omgebouwd tot studenten huisvesting wekt dit natuurlijk op z'n minst verbazing. Ook bij mij.

Maar als ik dan verder lees dat wordt vast gesteld welk een overlast deze voorgenomen studentenbehuizing voor de omwonenden met zich mee zal nemen, frons ik toch even mijn wenkbrauwen. Vooral als ik dan verder lees, dat hier wordt aangenomen dat het uitsluitend buitenlandse studenten betreft en dan ook nog slechts feest vierende studenten die natuurlijk een enorme bende van hun huizen zullen maken. En volgens de schrijvers van dit ingezonden stuk zijn het ook nog eens allemaal studenten die buitengewoon goed in hun slappe was zitten. Ga maar na: binnen een week nadat zij hun behuizing hebben betrokken kopen zij allemaal een auto. Daarna laten ze hun familieleden ( uit de thuislanden !?) overkomen en gaan gezellig op vakantie door geheel Europa!

Wat jammer dat op deze, naar mijn mening ietwat beschamende en intolerante wijze gereageerd wordt op een, op zich wel bestaand probleem.

Emile Snell, Leiderdorp

Zorg liever voor woningen voor Leiderdorpers

Leiden krijgt voor buitenlandse studenten méér betaald dan voor Nederlandse. Maar heeft zelf geen woonruimte voor ze. Nu is er dus het plan om 206 studentenwoningen te maken in de Statenhof in Leiderdorp. Leiden de lusten en wij de lasten! Dat is zeer onrechtvaardig! Wij zijn er niet voor om de problemen, die Leiden zelf heeft veroorzaakt, op te lossen.

Leiderdorp is voor Leiderdorpers. Juist ook omdat Leiderdorpse bejaarden (aanleunwoningen tekort!) en jonge starters snakken naar betaalbare woonruimte. Maar voor hen wordt er niets gedaan.

Het gaat natuurlijk weer om het rendement voor de beleggers van de City Stone Group. En wat nog het ergste is, ons zéér geacht college staat dit toe zonder blikken of blozen.

Als de projectontwikkelaars en beleggers de baas worden in Leiderdorp, dan wonen wij binnenkort in betondorp met eveneens volgeplempte Houtkamp en kan je Leiderdorp omdopen in City Stone Group Village. Gemeentebestuur, laat dat niet gebeuren!

Bewoners Laan van Berendrecht (naam bekend bij de redactie)

Twijfels over informatievoorziening en besluitvorming Statenhof

Het Leiderdorpse college van B en W wil in principe planologische medewerking te verlenen aan de transformatie van het kantoorpand Statenhof naar 206 studentenwoningen voor met name internationale studenten. Dat werd gemeld in een Raadsinformatiebrief van 9 juli. Op 18 juli was er een informatiebijeenkomst.

Wij hebben hierbij een aantal vragen en opmerkingen:

- Waarom kwam de brief zo kort voor de zomervakantie en waarom was de informatiebijeenkomst zo snel gepland?

- Is er voldoende naar alternatieven is gekeken, met name naar de mogelijkheden om op deze locatie seniorenhuisvesting te realiseren?

- In de raadsinformatiebrief wordt niet gesproken over mogelijke overlast door 206 internationale studenten die om en in de nabijheid van Winkelhof moeten leven.

Naar onze mening is bij het principebesluit om de Statenhof te verbouwen voor internationale studenten het alternatief om voor senioren te gaan bouwen niet of nauwelijks onderzocht. De besluitvorming over dit plan is niet transparant en het moment van de aankondiging is discutabel. Bovendien zijn er ook signalen dat er een voornemen is om op de plaats van het voormalig gemeentehuis een flat te bouwen. Dit zou in de procedure voor de omgevingsvergunning in samenhang met de voorgestelde transformatie van de Statenhof moeten worden meegenomen.

Kortom, er zijn voldoende redenen om de beslissing uit te stellen en een aanvullende studie te verrichten naar de mogelijke overlast van studentenhuisvesting en daarnaast naar de mogelijkheden om seniorenhuisvesting te realiseren. Daarmee zijn de belangen van de bewoners van Leiderdorp in het algemeen en senioren in het bijzonder gediend. Het probleem van Leiden voor de huisvesting van internationale studenten hoeft niet ten koste te gaan van de bewoners van Leiderdorp.

Cock Huigen (oud-VVD wethouder in Leiderdorp en oud-Statenlid) en Bernard Revet (50Plus)

Brief ingekort door de redactie. De volledige brief is te lezen op de website www.leiderdorpsweekblad.nl.

Trampoline Jump club voor kinderen met autisme gaat zondag van start

introductieles n "We hebben al een stuk of tien aanmeldingen, dus er is hier zeker een behoefte." Ester Pracht verwacht dat de gratis introductieles van de gloednieuwe Trampoline Jump club op zondagochtend 8 september helemaal vol zal zitten. De club is bedoeld voor kinderen met autisme, en het maximum aantal deelnemers is vijftien. "Anders wordt het te druk en zijn er teveel prikkels."

Door: Corrie van der Laan

Pracht nam het initiatief voor de club toen ze merkte hoe haar 10-jarige autistische zoon geniet van trampolinespringen bij het indoor trampolinepark Trix Leiderdorp. "Mike wil heel graag sporten, net zoals zijn broers en zusje, maar het is moeilijk een passende sport voor hem te vinden. Dit blijkt ideaal te zijn voor hem, het springen is laagdrempelig en hij kan hier vrij bewegen want weglopen kan niet."

Bij het opzetten van de club is Pracht ondersteund door welzijnsorganisatie Incluzo Leiderdorp. En ze heeft de volle medewerking van Trix Leiderdorp. "Davey Goossens gaat de lessen geven en hij is geweldig met Mike", prijst ze. "Wel is het belangrijk dat er voor elke kind een ouder of begeleider bij is, want iedere autist is anders. Alleen iemand die het kind heel goed kent weet wat hij of zij aan kan."

Goossens heeft ondanks zijn jeugdige leeftijd, hij is 24 jaar, ruime ervaring met het lesgeven in trampolinespringen. "Ik ben gestart op mijn 14de, toen was het voor mij al duidelijk dat dit mijn passie is." Hij heeft eerder gewerkt met kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben, onder meer in het speciaal onderwijs. Niet altijd makkelijk maar daardoor juist stimulerend, vindt hij. "Ik word graag uitgedaagd door mijn leerlingen, hoe 'stouter' ze zijn, hoe leuker ik het vind. Ik ben altijd aan het zoeken naar manieren om ze net dat stapje verder te brengen." Zondag gaat hij simpel beginnen, weet hij al. "Eerst rustig kijken wat ze aankunnen en ze dan zo individueel mogelijk laten oefenen."

Terwijl de kinderen lekker bewegen, kunnen ouders en begeleiders samen koffiedrinken. "Ook dat is belangrijk", zegt Pracht. "Je ziet het niet aan de buitenkant als een kind autistisch is. Regelmatig krijg je vervelende reacties als je kind zich anders gedraagt, daardoor kan je je best eenzaam voelen. Dan is het prettig om met andere ouders ervaringen en tips uit te wisselen."

De Trampoline Jump club is toegankelijk voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar met autisme (ongeacht het spectrum). De gratis les op 8 september is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden kan via e-mail info@trixs.nl of tel.(071) 3627926. Aansluitend kan een strippenkaart worden gekocht (€ 80,- voor 8 lessen).

Brandweer zorgt voor waterfestijn

Het water uit de brandweerslangen zorgde voor welkome verkoeling. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

verkoeling n Meer dan honderd Leiderdorpers, vooral kinderen en hun ouders, genoten dinsdagavond 27 augustus van het door de Leiderdorpse brandweer georganiseerde waterfestijn op het plein bij de Rhijnvreugdbrug, naast het aquaduct over de A4. De brandweer had het feestje op Facebook aangekondigd 'als afsluiting van het mooie warme weer en de vakantie'.

Tijdens de hittegolf van eind juli organiseerde de brandweer ook al een 'verkoelingsfestijn', toen op het plein bij Winkelhof.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 6 september een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Een hond aangekleed als een speelgoedpop. | Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Blij zijn met de eigen hond, dat kan. Trots zijn op de eigen trouwe viervoeter, dat mag. Ervan houden? Natuurlijk! De hond als kind behandelen, hm, daar komen we in grijs gebied. De hond is en blijft nu eenmaal een andere diersoort dan de mens. Niet minder, maar wel degelijk anders.

Zo nu en dan wordt dat een beetje vergeten, dat honden simpelweg honden zijn. Dan wordt de hond als kind beschouwd, of erger nog, als speelgoedpop. Er zijn bijvoorbeeld hondenshows waarbij de lieflijke beestjes volledig worden aangekleed, uitbundig uitgedost met kleertjes. Mutsje op, strikje in het haar, een pakje en een broekje aan, en een viertal kekke laarsjes. Dat gaat ver, heel ver.

Foto: PR

Er blijkt serieuze handel in te zijn. Zo is er een webwinkel – we noemen de naam niet, want we maken liever geen reclame - waarop allerhande kleding voor honden te koop is. Zoals bodywarmers; nou ja, sommige hondensoorten kunnen die misschien wel gebruiken in koudere jaargetijden. Maar een kraag met een zwart-wit strikje (voor 13,54 euro per stuk in de aanbieding!), een 'leuk jurkje voor de hond in de kleur roze' of gewatteerde jurk met blauwe bloemetjes? Volgens de webwinkel hebben die jurkjes 'een hoog gehalte aan 'cuteness' en 'snoezigheid', maar is het bij het houden van een hond als huisdier werkelijk eerst en vooral daarom te doen? Is Fikkie pas een aardig beestje in een poloshirt in de kleur geel, komt Boris uitsluitend tot zijn recht in een blauwe geblokte blouse of gebreide groene kabeltrui, mag Ronja als het begint te spetteren de deur niet uit zonder haar donkerblauwe regencape (nu afgeprijsd naar 9.95 euro per stuk)? Nou ja, zeg!

De wolf heeft zich tot hond ontwikkeld. Het wilde is er, bij de meeste soorten althans, wel vanaf. Maar daar moest het maar bij blijven. Want een volgende stap in de evolutie, van hond naar kind of zelfs aankleedpop, daar zit toch geen enkele echte hondenliefhebber op te wachten…?

Deze maandelijkse rubriek wordt verzorgd door Platform Hondenvrienden Leiderdorp. We zetten ons, in overleg met de gemeente, in voor hondenvoorzieningen in Leiderdorp. Heeft u vragen, suggesties of ideeën? U kunt ons bereiken via e-mail hondenvriendenleiderdorp@gmail.com. Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL.

Noodkreet Kunst in de Heemtuin

subsidie n Als de gemeente Leiderdorp niet over de brug komt met een subsidie van minimaal 13.000 euro, valt in 2020 definitief het doek voor de Stichting Kunst in de Heemtuin. Wat betekent dat de huidige beeldenexpositie in de heemtuin de allerlaatste is.

Door: Corrie van der Laan

Voorzitter Jos Gerrese van Kunst in de Heemtuin luidt de noodklok in een brief aan de gemeenteraad. De subsidieaanvraag die de stichting deze zomer heeft ingediend, is afgewezen. "Alleen de raad kan ons dus nog helpen om onze activiteiten voort te zetten", aldus Gerrese.

Kunst in de Heemtuin zat al eerder in zwaar weer. Ook voor 2019 was in de begroting geen geld opgenomen voor de beeldenexpositie. Een gevolg van een besluit van de gemeenteraad uit 2016 om de standaardsubsidie van 15.000 euro voor de stichting per 1 januari 2019 af te schaffen. De in maart 2018 aangetreden nieuwe gemeenteraad verzachtte dat besluit door in juli van dat jaar unaniem een motie aan te nemen die ervoor zorgde dat de stichting nog eenmaal een bedrag van 7.500 euro kreeg. Door te putten uit de eigen reserves en dankzij giften van fondsen en sympathisanten is het zo toch gelukt om de twaalfde 'Heemtuin Verbeeld' tentoonstelling te realiseren.

Maar nu is de bankrekening leeg, zo meldt Gerrese, en heeft de stichting te horen gekregen dat er geen geld meer te verwachten is. Het organiseren van de beeldententoonstelling in de heemtuin kost minimaal 17.000 euro. Daarvan kan 4.000 bijeen gebracht worden door fondsen en giften, maar de rest moet van de gemeente komen. Lukt dat niet, dan heeft stichtingsbestuur besloten om Kunst in de Heemtuin na dertien jaar op te heffen. "Met pijn in het hart", aldus Gerrese, die erop wijst dat volgens een onlangs uitgevoerde peiling zo'n 60 procent van de Leiderdorpers kunst in de openbare ruimte belangrijk vindt.

Veel kramen en optreden Ruth Jacott

Babette van Leeuwen. | Foto: PR Foto: PR

Jaarmarkt n Een markt met veel kramen op de Laan van Beren-drecht en in Winkelhof en diverse optredens op het Winkelhofplein. De tweede editie van Jaarmarkt Leiderdorp, aanstaande zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur, belooft een feest te worden.

Nieuw is dat de markt al om 11.00 uur begint. Ook is er meer aandacht voor verkoopwaren. Tot 17.00 uur zijn op de jaarmarkt veel aanbiedingen te vinden. Verder is er een groot kinderplein, heeft ActiVite een zorgplein ingericht en is er een autoplein te vinden. Nieuw is ook het cultuurplein waar bezoekers terecht kunnen voor een kopje koffie en kunnen kijken en luisteren naar diverse optredens.

Op het Winkelhofplein is vanaf 11.00 uur muziek. De dag start met Radio Gemiva en om 13.00 uur zijn er optredens van dansschool DC Dance. Tussen 14.00 en 16.00 uur vindt Unity NL on Tour plaats, met optredens van onder andere Mart Hoogkamer, Ramon Beense en Jelle Glasbergen. Om 16.00 uur treedt coverband Support ACT op. Om 16.45 uur staat Ruth Jacott op het podium. In de avond zijn er ook nog optredens van Sterre Koning, Menno Aben en Barry Badpak. Bij het Winkelhofplein zijn er ook enkele foodtrucks te vinden.

Nog een primeur dit jaar is dat de jaarmarkt doorloopt in winkelcentrum Winkelhof. Tussen 11.00 en 17.00 zijn daar kramen te vinden van de lokale winkeliers. Verder is daar het Jaarmarkt Prijzenfestival en is er tussen 15.00 en 16.00 uur een meet-and-greet met Youtuber Sterre Koning en treedt Wesley Klein om 16.00 uur op.

Meer informatie over Jaarmarkt Leiderdorp is online te vinden via www.jaarmarktleiderdorp.nl.

Rijke oogst op de schooltuinen

Tassen voor groenten, emmers voor onkruid. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

groenten n In de laatste week van de schoolvakantie kwamen veel leerlingen met hun ouders kijken hoe goed alle gewassen gegroeid zijn in hun tuintje op schooltuinencomplex De Sterrekers in Leiderdorp. Er viel natuurlijk onkruid te wieden maar vooral te oogsten: kilo's sperziebonen, sla, courgettes, worteltjes, bietjes en uien. Met volle tassen verse groenten keerden de kinderen huiswaarts.

Ook bij de bijenkorven op De Sterrekers is geoogst; hier is voor een tweede keer honing geslingerd en is er weer volop honing te koop. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is het schooltuincomplex in park De Bloemerd geopend; iedereen is welkom om honing te kopen en een kijkje te komen nemen.

Nieuwe directeur voor OBS De Hasselbraam

onderwijs n Jenaplanschool De Hasselbraam heeft een nieuwe directeur. Babette van Leeuwen staat sinds 1 augustus aan het roer van de Leiderdorpse openbare basisschool.

Van Leeuwen volgt Alewien de Fockert op die in april na veertig jaar primair onderwijs afscheid nam. In de tussentijd was Egbert Raateland werkzaam als interim-directeur.
Babette van Leeuwen is een onderwijsmens in hart en nieren. Naast onderwijskundig leider, ze werkte tien jaar als IB'er van Internationale Schakelklassen, is zij ook pedagogisch leider. Vanaf 2009 was ze directeur van wereldschool Leimundo (voorheen: de Teldersschool), onderdeel van PROOLeiden.

De waarden en uitgangspunten waarmee Babette van Leeuwen haar team aanstuurt en motiveert, sluiten aan op het gedachtegoed van het Jenaplanonderwijs. "Ik vind het belangrijk om anders te kijken naar kinderen en te investeren in de relatie met de ander. Samen zoeken naar oplossingen, denkend vanuit kansen en samen met het team, kinderen en ouders hierover in gesprek gaan, vind ik boeiend en inspirerend."

OBS De Hasselbraam maakt onderdeel uit van Stichting OBSG Leiderdorp waarbij vier openbare basisscholen in de gemeente zijn aangesloten. OBSG Leiderdorp vormt een personele unie met PROOLeiden.

Stichting Job Buddy is een lokaal initi-

atief van en door Leiderdorpse ondernemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden sneller aan een baan te helpen en vacatures lokaal te vervullen. Sinds 2016 maakt Job Buddy van werkzoekers werkvinders. Job Buddy kan bestaan dankzij sponsoring van lokale ondernemers.

Astrid Selier van Stimulanszz, bedenker en coördinator van Stichting Job Buddy, praat u iedere maand bij over wat gaande en actueel is en geeft tips over hoe je slim werk kunt zoeken.

Maak je sollicitatiebrief doorvraag-bestendig

Begin jij je sollicitatiebrief ook met "Ik ben een zelfstandige duizendpoot en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken"? Vaak merk ik dat mensen maar iets schrijven zonder het goed te kunnen onderbouwen. Tip: Voorkom dat je jezelf presenteert met algemene bewoordingen. Jouw verhaal moet 'doorvraag-bestendig' zijn. Maak je verhaal concreet en passend bij de vacature waar je op reageert. Als je dat kort en overtuigd kunt overbrengen, stijg je uit boven de grijze massa en val je op. Dat is toch wat je wilt als je een sollicitatiebrief schrijft.

Maar dat is best moeilijk! Belangrijk is dat je weet waar je over praat. Dat je kunt onderbouwen waarom jij een duizendpoot bent. Stel jezelf eens de vraag: waarom, hoe, waar, hoe vaak? Zorg er voor dat je je verhaal op orde hebt. Maak je verhaal concreet! Doe het bijvoorbeeld zo:

"Ik ben sterk in het samenwerken in een team. In het verleden heb ik bij mijn werkgever als accountmanager in een team gewerkt. Het team was verantwoordelijk voor het verwerven van nieuwe klanten. Binnen een jaar hadden we met elkaar groei gerealiseerd. Binnen het team had ik een belangrijke rol. Ik ben goed in het leggen van het eerste contact. Ik zorgde er altijd voor dat ik daar aanwezig was waar ik nieuwe klanten kon ontmoeten, zoals bij netwerkbijeenkomsten waar ik zelfstandig heen ging. Met het team bepaalden we vervolgens welke verdere stappen we gingen ondernemen en wie wat deed."

Het verhaal wordt nu beter afgestemd op de ontvanger. Immers, het gaat er niet alleen om wat jij zelf wilt vertellen maar ook om wat de ontvanger wil horen. Maak dus een bewuste keuze over welke persoonlijke vaardigheid je concreet wilt maken. Het draait uiteindelijk allemaal om marketing. Maak concreet en duidelijk waarom de werkgever voor jou moet kiezen.

Sollicitatie-café

Samen solliciteren is een stuk leuker. Tijdens het sollicitatie-café kan dat en krijg je tips van professionals over onder andere het schrijven van een goede sollicitatiebrief. In 2019 hebben we in samenwerking met Incluzio al een aantal sollicitatie-café's georganiseerd. We hebben sommige deelnemers één keer gezien, maar anderen komen iedere maand weer terug. We bemiddelen binnen ons netwerk en adviseren over de stappen die kunnen worden genomen.

We hebben al wat successen kunnen vieren. Maar het is vooral fijn om ook elkaar te helpen en betrokken te zijn. Ook dit najaar organiseren we weer een aantal bijeenkomsten in de Sterrentuin, namelijk op 24 september, 22 oktober en 26 november van 10 tot 1 uur. Kom ook en ervaar wat wij voor je kunnen betekenen.

Deelnemers van het sollicitatie-café worden ook uitgenodigd voor de informele borrel die we maandelijks organiseren in Brasserie Park. Tijdens de borrel ontmoeten de deelnemers die de afgelopen jaren hebben meegedaan aan Job Buddy elkaar. Inmiddels zijn de meeste deelnemers al weer aan het werk. De mensen die nog op zoek zijn naar werk worden ondersteund en men kan gebruik maken van elkaars netwerk. Daarnaast vinden de Job Buddy's het prettig om met elkaar in contact te blijven en dat wordt dan ook mogelijk gemaakt tijdens de zogenaamde Job@Park. De eerstvolgende borrel is op donderdag 12 september van 17.30 tot 19.00 uur. Kom ook eens langs.

Wil je meer informatie over Stichting Job Buddy en over het sollicitatie-café en/of Job@Park? Kijk dan eens op onze website www.jobbuddy.org Meer informatie kun je ook opvragen door een mailtje te sturen naar Astrid Selier astrid@jobbuddy.org Er wordt altijd persoonlijk contact met je opgenomen.

Met je vrienden naar de Vriendenfeesten

evenementenweekend n Wat de Vriendenfeesten zijn? Heel simpel, een weekend vol muziek, entertainment en gezelligheid voor alle leeftijden in het Leiderdorpse park De Houtkamp waar je met je vrienden heen kan. Bestuursleden Jan Suijkerbuijk en Herbert Zilverentant van de Vrienden van het Oude Dorp, de stichting die het feestweekend op 6, 7 en 8 september organiseert, kunnen het niet genoeg benadrukken: de Vriendenfeesten zijn bedoeld voor iedereen.

Door: Corrie van der Laan

Het programma is heel divers. "Daardoor hebben we steeds andere groepen bezoekers, dat maakt het extra leuk", zegt Suijkerbuijk. De aftrap is vrijdagavond met de Vriendenquizzz, een pubquiz waaraan teams van maximaal vijf personen mee kunnen doen. Altijd een groot succes, benadrukt Zilverentant. "Afgelopen jaren zaten we steeds snel vol maar dankzij de fors grotere feesttent die we hebben gehuurd, kunnen we nu meer teams kwijt. Dus aanmelden kan nog via info@vriendenfeesten.nl."

Live muziek

Zaterdag is er vanaf half 3 live muziek. Suijkerbuijk: "Die zaterdagmiddag hing er altijd maar een beetje bij, maar dat wordt dit jaar anders. Nu hebben we twee prima bands weten te strikken. Eerst treedt van half 3 tot half 4 de rockband Got It! op, daarna van half 5 tot half 8 de Captain Midnight XL band. De bands staat zelf in de grote tent die zo ruim is dat, mocht het regenen, ook al het publiek erin kan. En de toegang is gratis."

Zaterdagavond is de vierde editie van 'Terug naar de Koets-O-Theek Disco Classics'. Een programmaonderdeel dat met name 35-plussers aanspreekt. "Het is mijn favoriet", bekent Suikerbuijk. "Lekker uit je dak gaan op muziek uit je jeugd." Ook hier is de toegang gratis. Discogangers moeten wel ouder dan 20 jaar zijn.

Vaste prik op de zondag is het Klootschietfestijn, waarbij teams met zo min mogelijk worpen een houten balletje langs een parcours door het park gooien. "Ook hier zijn teams nog welkom", geeft Zilverentant aan. Opgeven kan via www.klootschietfestijn.nl.

Slotakkoord

Als de klootschieters klaar zijn, is het van 3 uur 's middags tot 9 uur 's avonds tijd voor Unity-NL on Tour met een keur aan Nederlandstalige artiesten. "Dat trekt altijd enorm veel publiek", weet Suijkerbuijk, "een mooi slotakkoord."

Het hele programma van de Vriendenfeesten 2019 is te vinden op de website vriendenfeesten.nl.

Speelgoedbeurs in De Buit

tweedehands n Voor wie op zoek is naar leuk speelgoed voor een vriendelijke prijs is er zaterdag 14 september van 11.00 tot 15.00 uur een tweedehands speelgoedbeurs in De Buit aan de Buitenhoflaan 1 (zij-ingang rechts) in Leiderdorp. De beurs wordt georganiseerd door de vrijwilligsters van het voormalige winkeltje uit de Sterrentuin. Inbrengen van speelgoed voor deze beurs is niet mogelijk, dan kan weer bij de editie van op 9 november in gebouw Dwars.

Stierenbrug weer open

Unity NL on Tour zorgt altijd voor een fraai slotakkoord. | Foto: PR

verkeer n Een paar dagen eerder dan gepland is de Leiderdorpsebrug, oftewel Stierenbrug, vrijdagavond 30 augustus om 6 uur weer opengesteld voor alle verkeer. Wethouder Daan Binnendijk opende met een druk op de knop de nieuwe slagbomen, waarna er vrijwel meteen weer een stroom van auto's over het gloednieuwe wegdek reed.

De brug, die de Persant Snoepweg in Leiderdorp verbindt met de Hoge Rijndijk in Leiden, was vanaf maandag 22 juli afgesloten. Wat flink omrijden betekende voor autoverkeer en fietsers. Aanvankelijk werd aangegeven dat de afsluiting zou duren tot en met zondag 1 september. Dat is dus twee dagen korter geworden.

Met een druk op de knop opende wethouder Binnendijk de slagbomen van de gerenoveerde Stierenbrug. | Foto: J.P. K. Foto: J.P.Kranenburg

De sluiting van bijna zes weken was noodzakelijk in verband met een ingrijpende onderhoudsbeurt. Van de niet-bewegende wegvlakken is zeventien centimeter asfalt verwijderd en is een nieuwe laag gewapend beton aangebracht. Het bewegende wegvlak is voorzien van een nieuwe epoxy slijtlaag. Op alle wegvlakken is een nieuwe deklaag asfalt gelegd. Verder zijn de stalen onderdelen geschilderd, de oude slagbomen vervangen door nieuwe en aangevuld met extra slagbomen, en zijn camera's geplaatst voor de bediening. Een dergelijke intensieve onderhoudsbeurt is maar eens in de vijftig jaar nodig. Het werk is uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland in opdracht van de gemeente Leiderdorp.

Angel Daleman snelste pupil van Nederland

skeeleren n Angel Daleman van de Vereniging IJssport Leiderdorp is Nederlands kampioen skeeleren geworden bij de Pupillen 1. Zij pakte de titel zaterdag 31 augustus tijdens het Nationaal Pupillen Toernooi in Oldebroek.

De dag erna won ze op de thuisbaan aan de Boomgaardlaan in Leiderdorp zowel het dagklassement als het eindklassement van de Ooms jeugdskeerercup. Een extra goede prestatie omdat ze hier meedeed in een hogere leeftijdsklasse, de Kadetten A.

SUCCESSEN VOOR BO

Ook voor Angels jongere clubgenote Bo Hoogvorst was het een zeer succesvol weekend. Zij begon haar zegereeks vrijdag in Lisserbroek, waar de finale van de Jan van de Hoorn inline skate-competitie werd gereden. Bo Hoogvorst werd hier eerste bij de Pupillen 2.
Bij het Nationaal Pupillentoernooi op zaterdag eindigde Bo na drie afstanden op een prachtige vierde plek.
Zondag in Leiderdorp stond Bo weer op het hoogste podium. Bij de finale van de jeugdskeelercup evenaarde ze bij de Pupillen 2 de prestatie van Angel: ze won het dagklassement én het eindklassement.

KidsSportEvent voor kinderen met fysieke beperking

uitproberen n Revalidatiecentrum Basalt organiseert op 25 september het KidsSportEvent voor kinderen met een fysieke beperking.

Kinderen tussen 5-18 jaar kunnen in de grote sporthal van Basalt Leiden tal van sporten die worden aangeboden in de Leidse regio uitproberen. Denk aan: racerunning, rolstoeltennis, framevoetbal en boccia (een soort jeu de boules). Daarnaast is er meer te beleven zoals muziek en een rugbydemonstratie. De kinderen gaan naar huis met een goodiebag met leuke spulletjes. Meer informatie en inschrijven op https://basaltrevalidatie.nl/kinderen.

Bijzondere avond met poëzie en beelden in Heemtuin

Jos Nijhof draagt bij de ‘Haas’ van Iris Le Rütte het gedicht ‘De Hazen’ van Ed Leeflang voor. | Foto: PR Foto: PR

kunstwandeling n Ruim veertig cultuurliefhebbers maakten op woensdagavond 28 augustus een bijzondere rondwandeling in de Leiderdorpse Heemtuin. Zij stonden letterlijk en figuurlijk stil bij de beelden die daar momenteel te zien zijn. Neerlandicus Jos Nijhof droeg bij ieder beeld een passend gedicht voor. Daarna gaf projectleider Aris de Bakker van Stichting Kunst in de Heemtuin een uitleg bij de beelden.

De combinatie van poëzie en beelden was, net als andere jaren, zeer aansprekend. Dat bleek niet alleen uit de enthousiaste reacties van de aanwezigen, maar ook uit het grote aantal belangstellenden. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje in atelier De Lange Akker.

"Alleen al om zo 's avonds door de Heemtuin te wandelen is een feestje", vertelde een van de bezoekers. "En helemaal met deze begeleiding. De gedichten geven een verdieping aan de beelden en laten je er weer op een andere manier naar kijken."

Jos Nijhof lichtte toe: "De beelden in de Heemtuin zijn dit jaar niet zozeer gebonden aan een gemeenschappelijk thema, als wel werken die in de Heemtuin zeer op hun plaats zijn, misschien wel meer daar dan waar ook. In de beelden hebben de kunstenaars hun eigen ideeën en dromen vormgegeven. Wandelend door de Heemtuin, heb ik vrij spel gegeven aan mijn eigen gedachten en gevoelens bij ieder beeld dat ik aantrof - en dat mij trof. Op grond daarvan heb ik een keuze gemaakt uit het werk van enkele moderne Nederlandstalige dichters. De luisteraars maken ongetwijfeld weer hun eigen associaties in de vrije ruimte die ergens zweeft tussen beeld en gedicht."

tentoonstelling

De beelden in de Heemtuin zijn nog te zien tot eind oktober. Openingstijden: maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.45 uur en in het weekend van 15.00 tot 16.45 uur. Meer informatie is te vinden op www.kunstindeheemtuin.nl. Daar zijn ook de gedichten terug te lezen die zijn voorgedragen bij de beelden.

400 pagina's pareltjes

verhalenbundel n Leiderdorper Joop Foks schrijft al vele jaren over alles wat hij zoal meemaakt. Zijn pakkende, hilarische en ernstige columns die her en der in media verschenen, bezorgden hem een trouwe aanhang. Een groot aantal van zijn pennenvruchten zijn gebundeld in het lijvige boek 'De verhalen van Joop Foks' dat vrijdag 13 september om 19.00 uur gepresenteerd wordt in Foto Filippo in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof. Het eerste exemplaar zal door voormalig huisarts, auteur en columnist Har Meijer worden uitgereikt aan cultuurwethouder Daan Binnendijk.

In het meer dan vierhonderd pagina's tellende boek beschrijft Foks zijn belevenissen over zijn deelname aan braderieën en kattenshows (in onder meer Nederland, Denemarken en België), vakanties (tot in de uithoeken van de wereld), zijn turbulente jeugd en zijn vele bezoeken aan markten. Joop Foks noemt zichzelf 'een schrijver tussen en met mensen'. Dat komt terug in zijn talrijke bespiegelingen, die het boek zo aantrekkelijk maken. "Een boek voor op het nachtkastje", zegt hij, en bedoelt dan dat zijn stukjes – "Ik heb alles naar waarheid opgeschreven" – uitnodigen om keer op keer te lezen.

"Vrijdag de 13e heb ik met opzet uitgekozen voor de lancering van mijn debuut", aldus de auteur/uitgever. "Ik heb namelijk niets met bijgeloof." Joop Foks neemt alle tijd boeken te signeren en te voorzien van een opdracht.'De verhalen van Joop Foks' is in eigen regie samengesteld en uitgegeven, met dank aan sponsors die de fraaie uitvoering mogelijk hebben gemaakt. Het boek kost slechts 12,50 euro. Van dat bedrag gaat 2,50 euro naar het Xenia, het Hospice voor jongeren in Leiden.

Applaus!

De laatste opvoering van Mary Poppins zit erop en de acteurs nemen een welverdiend applaus in ontvangst. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Musical n De derde Musical Summer Week van de Leiderdorpse toneelvereniging Theater Toverlei eindigde vrijdagavond met een sprankelende opvoering van een verkorte versie van de musical Mary Poppins. Wie de jonge acteurs, in de leeftijd van 8 tot 13 jaar, zag spelen, dansen en zingen, zou nooit vermoeden dat ze het hele stuk in slechts vijf dagen hadden ingestudeerd. In de laatste week van de zomervakantie waren ze elke dag in het minitheater in De Sterrentuin om daar onder leiding van musicaldocent Norman van Huut en dansdocent Annette Mandos intensief te repeteren. Waarbij ook het plezier maken niet vergeten werd. Van Huut had de musical zo bewerkt dat er voor iedere deelnemer een rol was. Zo konden alle kinderen op de slotdag laten zien wat ze geleerd hadden en stralend het verdiende applaus in ontvangst nemen.

cultuur & uitgaan

Nieuws van de LVU

De voorzijde van de Lakenhal. | Foto: Karin Borghouts Foto: Karin Borghouts

creatief n De Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) biedt altijd een scala aan creatieve cursussen. Ook dit jaar staat de cursus Aquarelleren op het programma. Deze wordt gegeven op de maandagochtend door Corina Zuiderduin. De eerste les is op maandag 16 september van 9.30 tot 12.00 uur,

Voor de cursus Aquarelleren en tekenen, op de woensdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur, heeft de LVU een nieuwe docente aangetrokken. Marijke Uittenbroek, die gevorderden én beginners enthousiast zal begeleiden. De eerste les is op woensdag 18 september.
De cursus Tekenen en schilderen staat al jaren op het programma. Docente Jacqueline Borg organiseert regelmatig een expositie met werk van haar cursisten! De lessen zijn op de dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur en de cursus start op dinsdag 17 september.

In de nieuwe cursus Grafiek en lino snijden van zes lessen leren de cursisten grafiek te maken met linosneden. Maar ook gevorderden zijn welkom om hun techniek te verbeteren. Alle facetten van de linosnede worden behandeld, ontwerpen, gutsen en afdrukken. De eerste les is op donderdag 19 september van 9.30 tot 12.00 uur.

Arduino

Op de LVU-agenda staan twee parallelle basiscursussen Arduino, het elektronische 'lego', die beginnen met een Introductiebijeen­komsten op maandag 9 september én op maandag 16 september, steeds van 19.30 tot 21.30 uur. Arduino biedt talloze mogelijkheden elektronische apparaatjes te maken, waarmee uiteenlopende zaken aangestuurd kunnen worden, zoals plantenbewatering, een klok, een thermometer, of een elektronische nieuwsbrief. Na de introductie­bijeenkomst beslist u of u doorgaat met de Arduino Basiscursus.

Easy Hatha Yoga

Op maandagochtend 9 september, van 10.00 tot 11.00 uur, gaat in de Sterrentuin de cursus Easy Hatha Yoga van start. Een laagdrempelige en toegankelijke cursus, waarin rust en ontspanning centraal staan.

Latijn en Klassiek Grieks

De LVU biedt dit najaar cursussen voor wie zijn ver weggezakte kennis van klassieke talen wil ophalen, of wie graag Latijn of klassiek Grieks wil leren. Op woensdagavond 18 september starten de cursus Latijn (18.45 – 20.15 uur) én de cursus Klassiek Grieks (20.30 – 22.00 uur).

Informatie en aanmelding: kijk op www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, bel (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag tot en met vrijdag, 9.30 - 12.00 uur).

Verhalen en vermaak op Open Monumentendag

De boot vertrekt. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

programma n Plekken van plezier. Dat is het nationale thema van de Open Monumentendag 2019. In Leiderdorp zorgt het Comité Open Monumentendag voor een gevarieerd programma op zaterdag 14 september. Daarbij ligt de focus op monumentale locaties waar mensen heen gingen voor feestelijke gelegenheden of om plezier te maken.

Door: Corrie van der Laan

Uitleg over het bijna vergeten kolfspel in een 19e-eeuws boek. Foto: PR

"We hebben gekeken naar plekken van plezier in de meest ruime zin van het woord", zegt Peter Diebels, de kersverse voorzitter van het comité. "Het gaat dan om plekken waar werd gefeest, getrouwd, gedoopt, gedanst, gesport of gespeeld. Vrijwel alle deelnemende panden zijn in de Hoofdstraat, dus op loopafstand van elkaar. Omdat we verschillende buitenactiviteiten hebben, is de Hoofdstraat dit jaar voor het eerst gedeeltelijk, van de Berkenkade tot aan de Eikenlaan, afgesloten voor autoverkeer ,"

panden-met-een-verhaal

In voorgaande jaren was het vaste prik dat een aantal monumenten werd opengesteld voor bezichtiging. Dit jaar is de insteek net wat anders. Diebels: "Het gaat nu vooral om de verhalen achter de gebouwen. Vandaar dat er continue wandelingen zijn waarbij groepen van zo'n tien personen met vertellers langs panden-met-een-verhaal lopen." De wandelingen duren een half uur.

Ook rijdt er een paardentram door de Kerkwijk, die steeds veertien mensen kan meenemen voor een rondrit van tien minuten.

Trouwfoto's

Op verschillende 'plekken van plezier' zijn activiteiten of tentoonstellingen. Zoals een foto-expositie in de voormalige Gemeente School, nu het Kreatief Danscentrum, en een keramiek expositie in de Dorpskerk. Een heel bijzondere expositie is te zien in het voormalige raadhuis aan de Hoofdstraat 3, de plek waar tussen 1935 en 1979 vele Leiderdorpse stellen in de echt werden verbonden. "52 echtparen die hier getrouwd zijn, hebben foto's ingestuurd", vertelt comitélid Bob Reidsma. "Die hebben we mooi uitvergroot en komen in de voormalige raadzaal te hangen. Het wordt daar een feest van herkenning, zeker omdat we een trouwopstelling maken met een levensgroot bruidspaar en trouwambtenaar." In de raadzaal draait ook een doorlopende presentatie over de historie van de Kerkwijk, de oudste wijk van Leiderdorp.

Herbergen

Als je het hebt over plekken van plezier, staan de Leiderdorpse herbergen natuurlijk vooraan. Rond het jaar 1600 had het toen nog kleine dorp er maar liefst vier. In 't Trefpunt, het verenigingsgebouw van de Dorpskerk, worden lezingen gegeven over die oude herbergen.

Het huidige café-restaurant De Hollandsche Tuyn was vanaf halverwege de 17de eeuw de stal bij de herberg die aan de Bruggestraat 1 was gevestigd. Bij De Hollandsche Tuyn is het op 14 september razend gezellig met draaiorgel- en accordeonmuziek. Er kunnen oud-Hollandse spelletjes gedaan worden en kinderen kunnen een ritje maken op een pony.

Kolf

Een bijzonder spel staat opgesteld op het plein van de School Kastanjelaan aan de Kastanjelaan 6. Hier wordt kolf gespeeld, met een kliek (slaghout) en een gummi- of sajetbal. "Kolf was vanaf het einde van de zeventiende eeuw populair was in herbergen. Het is nu in de vergetelheid geraakt maar verbazend genoeg is er nog steeds een Koninklijke Nederlandsche Kolfbond", zegt Diebels. "Mensen van de bond komen naar Leiderdorp en geven op het plein van de School Kastanjelaan uitleg en demonstraties. En natuurlijk kan wie dat wil ook zelf proberen te kolven."

Diebels en Reidsma hebben er alle vertrouwen in dat Open Monumentendag 2019 in Leiderdorp een bruisend evement wordt dat het thema 'Plekken van plezier' eer aan doet. "We hebben in ieder geval al een aantal maanden plezier met de voorbereiding", lacht Reidsma.

Volgende week in deze krant meer over het programma voor Open Monumentendag in Leiderdorp.

Lezing over De Lakenhal

Kunstkring n Haro Schultz van Haegen geeft dinsdag 10 september een lezing bij Kunstkring Leiderdorp over museum De Lakenhal dat onlangs weer open is gegaan na een ingrijpende uitbreiding en restauratie.

Museum De Lakenhal is het museum voor kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden. Tot de hoogtepunten uit de collectie behoren werken van oude meesters als Lucas van Leyden, Rembrandt van Rijn en Jan Steen, maar ook van moderne kunstenaars als Theo van Doesburg, Jan Wolkers en Erwin Olaf.

Hoe is de verbouwing van het museum verlopen? Wat is de betekenis van het nieuwe gebouw voor de collectie? En wat mogen we in de komende jaren van De Lakenhal verwachten? Haro Schultz van Haegen, voorzitter van de Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal, geeft een inkijkje hierin en licht vast een tipje van de sluier op wat betreft de tentoonstelling 'Jonge Rembrandt – Rising Star' die in november opent. Ook staat hij stil bij het belang van de vriendenvereniging, die dit jaar zijn eeuwfeest viert. De Lakenhal verbeeldt en verbindt, en dat loopt als een rode draad door zijn presentatie vol verrassend beeldmateriaal.

De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.45 uur. De toegang voor niet-leden bedraagt 8 euro.

Ontspannen geschiedenisles

RONDVAART • Een gezellig vaartochtje over de Oude Rijn maken en meteen wat opsteken over de geschiedenis van Leiderdorp. Dat was de insteek van de rondvaart die de Leiderdorpse Volksuniversteit en het Leiderdorps Museum organiseerden op donderdagmiddag 29 augustus. Museumvoorzitter Bob Reidsma (uiterste rechts staand) vertelde over de interessante Leiderdorpse historie voor een aandachtig gehoor van zo'n 25 passagiers, die ondertussen genoten van bubbels en knabbels.

cultuur & uitgaan

RCL-vrouwen speels naar winst

John van der Meer. | Foto: Gert Jan van Heyningen Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n Het voorlopige keurkorps van de RCL-vrouwen liet zaterdag in de KNVB-bekerwedstrijd tegen eersteklasser Klarenbeek een veelbelovende eerste indruk na, met een hoge dosis aan spelvreugde. In de Bloemerd werd Klarenbeek met 5-4 verslagen, na een 2-1 ruststand.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

RCL met de winst in de pocket in een opperbeste stemming. Dat smaakt wel degelijk naar meer. Foto: Gert Jan van Heijningen

De uitslag leek misschien kantje boord te zijn maar RCL was wel duidelijk technisch de betere ploeg en had de volledige controle van het duel in handen. Soms was het spel wat al te nonchalant en ongedwongen maar kansen werden in veelvoud gecreëerd. De Leiderdorpse voetbalsters kregen de gehele wedstrijd met Madieke Zaad, Yara Haasnoot, Robin Potters en Claudia en Sandra Owel mogelijkheden om veel ruimer afstand te nemen. Beide doelpunten in de eerste helft kwamen van de voet van Yara Haasnoot terwijl aanvoerster Lesley Landweer haar inzet door sluitpost Rosalyn van Ee vanaf elf meter gestopt zag worden. In de tweede helft scoorde RCL via Susanne Hoogenboom, Claudia Owel en Lesley Landweer vanaf elf meter.

Tegenstander Klarenbeek profiteerde van het onbekommerde spel van RCL maar eerlijk gezegd maakte dat de wedstrijd wel aantrekkelijk. Open en eerlijk voetbal met een sportieve insteek. In de poulefase van de KNVB-beker ontmoet RCL ook Ter Leede en Sparta/JOVZ.

Vernieuwde staf

Zaterdag was het voor het trouwe Leiderdorpse publiek ook het eerste optreden van de vernieuwde technische staf bij de Racing-vrouwen. Coach John van der Meer van hoofdklasser RCL wordt dit seizoen geassisteerd door Gerard Hoogenboom, Patrick Kuipers en Gert Jan van Egmond met Jolanda Beharie voor de medische zaken. Bert Siera is als manager van de vrouwenafdeling de verbindende schakel tussen bestuur en technische commissie.

Selectie

Ruim dertig speelsters maken deel uit van de totale selectie van RCL. Dat zijn Jill Sanrodji, Kim Buijn, Noa Guijt, Manon Heiliegersberg, Melanie de Jong, Geke Maat, Tamara Schaafstra, Isabel van Zijp, Benthe van der Laan, Ellis Oort, Amber Chaudron, Yara Haasnoot, Ashley Lieverse, Sandra Owel, Robin Potters, Samanta Stojanovic, Madieke Zaad, Nikki van Luxemburg, Sunaina Chaigneau, Hannah van den Heuvel, Romy Siera, Lesley Landweer, Esmée Dekker, Susanne Hoogenboom, Claudia Owel, Emma Verdaasdonk, Cynthia Roeleveld, Ilja Mensonides, Sara Galeano Rueda, Kim van Delft en Jaclyn Leiwakabessy.

Later maakt de technische staf de definitieve indeling van de eerste twee teams.

'Er zit zeker potentie in deze groep'

n Nieuwe trainer John van der Meer heeft zin in het seizoen

interview n John van der Meer staat dit seizoen als opvolger van Janet Griffioen aan het roer bij de vrouwenselectie van RCL. De geboren Heemstedenaar zit al veertig jaar in het trainingsvak en kijkt uit naar de nieuwe uitdaging.

Tekst: Hennie Kanbier

Als doelman, tijdens zijn eigen loopbaan als voetballer, liep hij op 17-jarige leeftijd al een zware blessure op. Hij werd ondersteboven gelopen door niemand minder dan John van 't Schip. De noodgedwongen operatie verliep niet geheel goed en dat heeft invloed gehad op het vervolg. Uiteindelijk bleef hij trainer/speler tot zijn 33ste. Clubs als HBC, RCH, Geel Wit'20 en Van Nispen kwamen op zijn pad. Van der Meer eindigde bij RCH in Heemstede. In dat jaar kreeg hij een auto-ongeluk en liep een dwarslaesie op. Een fors tijdperk van revalideren volgde. Pas in 2013, na zestien jaar, werd hij ontslagen van het revalidatieprogramma. Wel ging het fysiek in de loop der jaren beter en de nieuwe trainer van RCL bleef ruimschoots actief. Zo was hij onder meer drie jaar voorzitter bij de VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland) en werkte hij voor de KNVB.

De tegenwoordig in Hoofddorp wonende Van der Meer werd getipt door zijn voorgangster bij RCL voor de functie als hoofdtrainer. In december 2018 volgde een gesprek bij de Leiderdorpse club en nu is Van der Meer met 'zijn' meiden druk doende in de voorbereiding op het seizoen. "Voor mij is het werken met vrouwen niet nieuw. Bij DSS, Overbos en FC Rijnvogels ben ik er eerder al mee in aanraking gekomen. Tevens heb ik in mijn KNVB periode meegewerkt aan de ontwikkeling van het meisjesvoetbal. Nu ik neergestreken ben in de Bloemerd trof ik een enthousiaste groep aan. Natuurlijk moet je even wennen aan elkaar. Janet heeft hier jaren voor de groep gestaan en goed werk geleverd. Nu ben ik hier als man en dat is weer anders. Ik kan streng zijn, maar in elk geval recht door zee. In deze beginfase is het elkaars grenzen verkennen en opzoeken. Het team is nog zoekende, ook al omdat er diverse mutaties zijn doorgevoerd. Maar al met al ben ik tevreden tot nu toe en ik heb erg veel zin in dit seizoen."

Van der Meer wacht een klus met tegenstanders die niet allemaal om de hoek liggen. "We gaan onder meer vijf keer richting het noorden, maar daar moet je geen probleem van maken. Het is wat het is. De meeste vrouwen zijn het ook gewend en het maakt ook dat je elkaar onderweg naar een uitwedstrijd weer beter leert kennen omdat er meer tijd voor is. Ik heb ze vorig seizoen al vijf keer aan het werk gezien. Ze hebben best strijd moeten leveren om zich veilig te spelen, maar uiteindelijk is dat gelukt."

"Het mag duidelijk zijn dat we nu weg willen blijven van de onderste plaatsen en de blik omhoog richten. We hebben wat ervaring verloren, maar daar staat tegenover dat er speelsters zijn overgekomen. Zo kan ik Claudia en Sandra Owel, Melanie de Jong en Manon Heiliegers noemen. Robin Potters, Sunaina Chaigneau en Lea Luzolo zijn youngsters die zijn aangesloten. In de breedte zijn we sterker geworden en er zit zeker potentie in deze groep. Ons doel naast positieverbetering t.o.v. vorig seizoen is om plezier te hebben, te spelen met energie en veel drive en om het elke tegenstander lastig te maken. Een aantal tegenstanders zullen op papier sterker zijn, maar wij moeten daar elke week teamwork tegenover zetten. Dan kan het een mooi seizoen worden."

RCL verlengt partnership met Rabobank

Dick van der Bijl (links) en Erik Versnel. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Sponspor n De Rabobank Leiden-Katwijk blijft ook de komende drie jaar de Leiderdorpse voetbalclub RCL ondersteunen. Op woensdag 28 augustus werd het sponsorcontract ondertekend.

"Binnen onze club is sponsoring een belangrijk thema. Sport en sponsoring zijn in deze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met Rabobank gaat dit nog verder en hebben we echt een partnership", zegt Dick van der Bijl, voorzitter van RCL.

De ondertekening vond plaats op de eerste dag van de 33e editie van de Rabobank Voetbalstart, waarvan de Rabobank al enkele jaren hoofdsponsor is en ook blijft. Ook adopteert Rabobank de komende drie jaar de 'Champions League', de interne competitie voor de jongste jeugd van RCL. Daarnaast ondersteunt Rabobank Leiden-Katwijk met RCL een betere sportomgeving met maatschappelijke projecten zoals Walking Voetbal.

''Een voetbalvereniging is een sociale ontmoetingsplaats waar mensen samen sporten. De vrijwilligers, leden en hun familieleden vormen belangrijke sociale netwerken en zijn een hoeksteen in onze samenleving. RCL is een actieve voetbalclub. Ik ben onder de indruk van de vele activiteiten die ze organiseren en de vernieuwing die ze continue proberen door te voeren in de sport, accommodatie en maatschappelijke bijdrage in Leiderdorp. Als Rabobank dragen wij daar graag ons steentje aan bij'', aldus Erik Versnel, directievoorzitter van Rabobank Leiden-Katwijk. ''Verenigingen verbinden mensen van alle leeftijden met elkaar en dragen bij aan vitaliteit. RCL is daar met de vele activiteiten een prachtig voorbeeld van. Wij zijn trots dat we het partnership met drie jaar hebben verlengd.

Instuif bij VC Merenwijk

Volleybal n Bij volleybalclub Merenwijk in Leiden begint het nieuwe volleybalseizoen met gratis kennismakingsavonden voor aanstormend talent en 'herintreders'. De hele maand september kunnen belangstellenden op donderdagavond gratis mee trainen en spelen in de sporthal aan het Broekplein.

VC Merenwijk telt op dit moment zo'n 60 leden en draait met vier mixed en twee herenteams mee in de NeVoBo-recreantencompetie. Alle teams kunnen versterking gebruiken. Dames zijn extra welkom. De trainingen op donderdag starten om 20.45 uur. Aanmelden kan via secretaris@vcmerenwijk.nl. Meer informatie: www.vcmerenwijk.nl.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Do 5 sept: Walking Hockey

Van 10.00-12.00 uur vindt de kick off plaats van Walking Hockey d.m.v. een clinic die wordt gegeven bij hockeyvereniging Alecto in de Bloemerd. Bent u 50-plusser en geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden bij coördinator Koos Koster: jakoster@ziggo.nl

Za 7 sept: Vrijwilligers in het zonnetje

Tijdens de Vriendenfeesten worden alle vrijwilligers uit Leiderdorp uitgenodigd voor een borrel. Na inschrijving bij Incluzio kunt u tussen 11.00-17.00 uur op de jaarmarkt bij de kraam van Incluzio 4 consumptiebonnen én een bon voor een gratis warme hap komen ophalen. De borrel is die dag van 16.00-18.00 uur in de grote tent in park De Houtkamp.

Zo 8 sept: Trampoline Jump

Kinderen van 6 t/m 12 jaar met autisme (ongeacht het spectrum) kunnen op zondagochtend van 10.00-11.00 uur deelnemen aan een echte les bij Trixs in Leiderdorp. Voor meer info. en/of aanmelden voor de gratis les: info@trixs.nl of 071-3627926.

Vitality Club

Elke dinsdag en vrijdag van 9-10u zijn 50-ers welkom om onder begeleiding van een vrijwillige coach te bewegen. Locatie: COVS-gebouw, Boomgaardlaan 20. Kosten € 1,00 per week (ongeacht het aantal keren dat u per week meedoet). Deelname is vrijblijvend en aanmelden is niet nodig.

Taalclub

In de Hoeksteen kunnen vrouwen op maandag van 13.00-14.30 uur de Nederlandse taal beter leren spreken. Er wordt er een onderwerp ingebracht met als doel om het daar in het Nederlands over te gaan hebben. Deelname gratis en aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie Floor van Egmond: fvegmond@incluzio.nl.

Ruilwinkel

De ruilwinkel, locatie Buitenhoflaan, zij-ingang van De Buit, is wekelijks geopend op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kijk dan op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, tel: 071-5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl of de website: www.incluzioleiderdorp.nl

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). Voor meer informatie: www.hhpp-oost.nl

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 8 september, Drieëntwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders . M.m.v. het Kinderkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 6 september, 11.00 uur: weeksluiting door ds. H. Hemstede in De Ommedijk

zondag 8 september, Gemeentezondag

Dorpskerk

15.00 uur: pastor S. Poppe, gehandicaptendienst.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw, ds. H. Smits, ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij.

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: J. Compagner.

De kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Hoofdstraat 73. | Foto: J.P. Kranenburg

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 8 september

10.00 uur: leesdienst (H.C. 22).

18.30 uur: ds. D. de Wit.

donderdag 12 september, 19.30 uur: ds. A. Verschuure.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 8 september, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen en ds. F.H. Fockema Andreae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

2 t/m 8 september: TP De Oude Singel Tandartsen (S. Wassenaar-Groeneveldt ), Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

9 t/m 15 september: TP Leident (I. Paumere), Merelstraat 184A, 2352 VH Leiderdorp. tel. (071) 5898262.

Cursussen Seniorweb

Komend najaar verzorgt de Stichting Seniorweb Leiderdorp weer een aantal cursussen voor senioren:

Instapcursus gebruik IPad of tablet. Data: 12 - 19 - 26 september en 3 - 10 - 17 oktober. Kosten: € 55,00;

Cursus fotoboek maken op iPad of tablet. Data: 7 - 14 - 21 november. Kosten: € 37,50;

Cursus Whatsapp gebruiken. Data: 24 en 31 oktober. Kosten: € 25,00.

De lessen vinden plaats op donderdag in het digilokaal van de bibliotheek in De Sterrentuin.Ook in de eerste helft van 2020 staan deze cursussen op het programma.

Aanmelden kan bij Luc de Beer, tel. 06 37335201 of e-mail lucasdebeer@gmail.com.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Overdag elk half uur regionieuws. En verder:
07.00-10.00 uur: Jouw muziek en info
10.00-12.00 uur: Michel Wesseling
12.00-14.00 uur: Jouw muziek en info
14.00-16.00 uur: Elmar Bus
16.00-19.00 uur: Jouw muziek en info
19.00-21.00 uur: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00 uur: Hitmix @ Unity (vr)

Ook deze week een nieuwe aflevering van Rudo! Van woensdag 18.00 tot donderdag 18.00 uur op televisie.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op tel. 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Meer info: tel. (071) 7200871.