Leiderdorps Weekblad

5 februari 2020

Leiderdorps Weekblad 5 februari 2020


Prijzen voor topondernemers

V.l.n.r. wethouder Willem Joosten, burgemeester Laila Driessen, beoogd LOV-voorzitter Lorien de Roode, Marion en Piet den Elzen, Jeroen de Vink en zijn moeder. | Foto: Fotografie Lavinia Fotografie Lavinia

Prijsuitreiking n Jeroen de Vink van de gelijknamige Hairstudio & Visagie aan de Laan van Berendrecht 13 en Piet en Marion den Elzen van Den Elzen Schoenmode aan de Van Diepeningenlaan 108 hebben twee dingen gemeen: ze zijn gevestigd in gebouw De Sterrentuin en mogen zich twee jaar lang de beste ondernemer van Leiderdorp noemen. De Vink en het echtpaar Den Elzen zijn de winnaars van de Leiderdorpse OndernemersPrijzen 2020. Ze kregen hun trofee donderdagavond 30 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in het atrium van het gemeentehuis.         Lees verder op P3

Weidevogelconvenant bijna klaar

politiek n Nog voor de start van het broedseizoen, op 15 maart, moet er een weidevogelconvenant liggen voor de Leiderdorpse Boterhuispolder. Dat meldde het college van burgemeester en wethouders vorige week aan de gemeenteraad.

Doel van het convenant is "dat alle ondertekenende partijen zich binnen hun eigen mogelijkheden actief inzetten voor het behoud van de weidevogels in de Boterhuispolder. Samen willen wij de achteruitgang van de weidevogels stoppen en liefst omzetten naar groei", aldus B en W.

Het convenant is een uitvloeisel van een motie van de Lokale Partij Leiderdorp die in april vorig jaar unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. In die motie werd het college opgeroepen maatregelen te nemen tegen maaien in het broedseizoen in het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder.

Die motie riep toen stevige weerstand op van enkele agrariërs uit de polder en van het agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver. Zij voelden zich geschoffeerd omdat de raad het maaibeleid van de boeren als reden noemde voor de achteruitgang van het aantal weidevogels.

Lees verder op P3

om broedende weidevogels te ontzien engaven aan dat er in de Boterhuispoldere door boeren al veel gedaan

Het college meldt nu dat er overleg is geweest met diverse betrokken partijen en dat er goede gesprekken zijn geweest met vertegenwoordigers van De Groene Klaver. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat niet alleen de agrariërs iets moeten doen of juist laten voor de weidevogels maar wij, als gemeente en als Leiderdorpers, ook."

Op de actielijst staat onder meer een broedvogelinventarisatie in de Boterhuispolder. Die zou elke vijf jaar herhaald moeten worden. In nieuwe pachtcontracten voor percelen die eigendom zijn van de gemeente, wordt opgenomen dat de pachter pas gaat maaien als de kuikens uitgevlogen zijn. Ook mag de weidegrond niet intensief gebruikt worden.

Het is de bedoeling dat het convenant voor de start van het broedseizoen 2020, dus voor 15 maart, ondertekend wordt. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst met alle agrariërs en pachters uit de Boterhuispolder.

Vervolgens wil het college kijken of een dergelijk convenant ook geregeld kan worden voor de Doehofpolder en de Achthovenerpolder.

Blauwe zone bij gemeentehuis

parkeren n Leiderdorp heeft er vorige week een blauwe zone bij gekregen: het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Binnenkort is ook bij enkele parkeerplaatsen aan de Splinterlaan een parkeerschijf nodig.

Bij het gemeentehuis mag je nu van maandag tot en met vrijdag in de ochtend van 7.00 tot 12.00 uur niet langer dan twee uur parkeren. Reden voor het invoeren van de parkeerbeperking is dat bezoekers vaak moeite hebben om een plekje te vinden. Tegelijkertijd staan er vaak langdurig auto's van niet-bezoekers. Doordat parkeerders alleen in de ochtend een parkeerschijf moeten gebruiken, hebben bezoekers van bijvoorbeeld de raadsvergaderingen, die 's avonds zijn en als regel langer dan twee uur duren, er geen last van. Gemeenteambtenaren kunnen parkeren op het parkeerdak.

Ook aan de Splinterlaan ter hoogte van Steenbakkerslaan en de Meijelaan komt binnenkort een blauwe zone. Dat op verzoek van de winkeliers die hier zijn gevestigd. Zij gaven aan dat klanten wegblijven omdat ze vaak niet vlakbij kunnen parkeren. Het is de bedoeling dat langs vier parkeerplaatsen de blauwe streep komt die aangeeft dat een parkeerschijf gebruikt moet worden. De parkeerbeperking aan de Splinterlaan gaat zes dagen in de week gelden, van maandag tot en met zaterdag, tussen 9.00 en 19.30 uur. De maximale parkeertijd is dan twee uur.


Workshop over emoties bij kinderen

Cjg n Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiderdorp organiseert in maart de workshop 'Heppie! Kinderen en emoties' voor ouders met kinderen tussen de 4 en 10 jaar.

Emoties horen bij ons als mens. Ze zorgen ervoor dat we onze grenzen kunnen ervaren en aangeven. Ze zorgen ervoor dat we gebeurtenissen kunnen verwerken. Daarom is het belangrijk dat we kinderen leren om emoties voor hen te laten werken in plaats van tegen hen. Ouders krijgen handvatten om ruimte te geven aan emoties en grenzen aan gedrag.

De workshop start op maandagavond 2 maart en bestaat uit drie bijeenkomsten van 19.30 tot 21.45 uur. De kosten bedragen € 15,- p.p. Aanmelden via www.cjgcursus.nl.

RUBRIEK n Hondenweer: Poep

Het diamanten paar op hun bruiloft, 30 januari 1960. Foto: PR

Diamanten bruidspaar Vlasveld-Baak

Je moet elkaar de ruimte geven

RCL pakt broodnodige overwinning

Samen aan de slag om weidevogels te ontzien

In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Juist in de Boterhuispolder doen al heel veel boeren mee aan weidevogelbescherming, stelde De Groene Klaver toen. Als specifieke bedreigingen voor het broedsucces van grutto's, kieviten, tureluurs en scholeksters in de polder noemde het bestuur van de vereniging "de toename van verwilderde katten en kraaiachtigen en verstoring door recreanten".

Het college meldt nu dat er overleg is geweest met diverse betrokken partijen en dat er goede gesprekken zijn geweest met vertegenwoordigers van De Groene Klaver. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat niet alleen de agrariërs iets moeten doen of juist laten voor de weidevogels maar wij, als gemeente en als Leiderdorpers, ook."

Op de actielijst staat onder meer een broedvogelinventarisatie in de Boterhuispolder. Die zou elke vijf jaar herhaald moeten worden. In nieuwe pachtcontracten voor percelen die eigendom zijn van de gemeente, wordt opgenomen dat de pachter pas gaat maaien als de kuikens uitgevlogen zijn. Ook mag de weidegrond niet intensief gebruikt worden.

Het is de bedoeling dat het convenant voor de start van het broedseizoen 2020, dus voor 15 maart, ondertekend wordt. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst met alle agrariërs en pachters uit de Boterhuispolder.

Vervolgens wil het college kijken of een dergelijk convenant ook geregeld kan worden voor de Doehofpolder en de Achthovenerpolder.

Prijzen voor topondernemers

Glenn van der Fits kreeg de LOV-trompet uit handen van Erik Versnel, directievoorzitter van Rabobank Leiden-Katwijk. Rechts op de foto presentator Rudo Slappendel. | Foto: Fotografie Lavinia

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Kapper Jeroen de Vink mag zich twee jaar lang de beste ondernemer van de gemeente noemen dankzij de steun van zijn vele fans. Vanaf eind november tot en met 30 januari 18.00 uur kon het publiek online stemmen. De Vink kreeg 29 procent van de in totaal 1.600 uitgebrachte stemmen. Dat was ruim genoeg was om aan kop te eindigen bij de strijd om de publieksprijs, die hij kreeg uit handen van wethouder Willem Joosten van economische zaken.

De vakjury koos voor Den Elzen Schoenmode dat enkele jaren geleden vanuit de Kopermolen in Leiden is verhuisd naar Leiderdorp. De jury had het niet makkelijk gehad, zei advocate Lorien de Roode, de beoogde nieuwe voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging die de prijs mocht overhandigen. "Eigenlijk verdienen alle genomineerden de prijs. Wat ze gemeen hebben is deskundigheid en passie."

Die andere genomineerden waren Bodytec Leiderdorp, Grand Café Hofplein en De Vries Tweewielers.

LOV trompet

Voor de vierde keer werd donderdagavond ook de LOF-trompet uitgereikt, een prijs voor de meest veelbelovende starter. Die ging naar Glenn van der Fits van Fitsynergy, een in Leiderdorp gevestigd maar landelijk opererend bedrijf dat zich op het snijvlak beweegt van sport, health en wellness. Fitsynergy houdt zich vooralsnog vooral bezig met de verkoop van hoge kwaliteit magnesium producten die helpen bij het herstel van het lichaam na inspanningen.

De wedstrijd voor de Leiderdorpse Ondernemersprijzen (LOP) wordt om het jaar georganiseerd door de Leiderdorpse Ondernemersvereniging en de gemeente Leiderdorp.

De uitreiking van de LOP is komende zaterdag en zondag om 10.00, 14.00, 20.00 en 23.00 uur in de herhaling te zien op Unity.NU, Kanaal 40 (Ziggo) of Kanaal 1412 (KPN/XS4ALL).

Leiderdorp krijgt 'Week van de weidevogel'

themaweek n Van maandag 9 tot en met zondag 15 maart vindt de eerste editie van de Leiderdorpse 'Week van de weidevogel' plaats. Er is dan een scala van activiteiten die gericht zijn op weidevogels. Inwoners kunnen onder begeleiding van een IVN natuurgids op excursie door de Boterhuispolder en een boerenerf bezoeken. In het atrium van het gemeentehuis worden lezingen over weidevogels en agrarisch natuurbeheer georganiseerd. Voor kinderen is er een programma in het Milieu Educatief Centrum.

De week eindigt op 15 maart met het afsluiten van de wandelpaden in de Boterhuispolder, zodat de weidevogels daar in alle rust kunnen beginnen aan het broedseizoen, dat duurt tot 15 juni.

Coupeuse in Ruilwinkel Leiderdorp

naaiwerk n Woensdag 12 februari is een coupeuse aanwezig in de Ruilwinkel Leiderdorp. Zij kan tegen inlevering van punten kleine naaiklusjes doen. Wie zich aanmeldt bij de Ruilwinkel krijgt direct tien punten, dus ook wie nog nooit geweest is, kan een klusje laten voeren.

Er zijn extra stellingen geplaatst in de Ruilwinkel en meer spullen om uit te kiezen, dus neem eens een kijkje op woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur of kom een kopje thee/koffie drinken. De Ruilwinkel is gevestigd in gebouw De Buit aan de Buitenhoflaan 1 (ingang aan de zijkant).

Poep

Foto: skitterphoto

Ome Willem kunnen we er moeilijk de schuld van geven. Op zijn standaardvraag "Luister even wat ik roep, lust jij ook een... broodje poep?", was het antwoord steevast ontkennend. De hoofdgeitenbreier liet keer op keer weten dat dat echt 'bah' was. Nee, mensenkinderen waren niet gediend van een broodje poep.

Bij dieren ligt dat anders. Er zijn meerdere dierensoorten die poep met smaak weten te verorberen. De hond is er een van. Die lust wel degelijk een hapje poep, al verschillen de smaken. De ene hond eet de eigen poep, de andere die van andere honden, de derde van een kat, paard of vogel. En wellicht zijn het de echte fijnproevers, maar er zijn honden die met smaak een volle babyluier leeg eten!

Foto: pexels

Maar waarom? Waarom hebben honden die in mensenogen behoorlijk onsmakelijke gewoonte? Waarvoor de officiële term coprofagie is - maar dat dure woord verhult de weinig fraaie praktijk niet.

Geen vraagstuk of er is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ook hiernaar. En wetenschappers van de Universiteit Wageningen kwamen er allereerst achter dat vrijwel alle honden poep eten, al vinden vooral spaniëls, retrievers en waterhonden het een lekkernij. Naar de redenen bleef het echter toch raden, ook na het onderzoek. Het zou op een gedragsstoornis kunnen duiden, op jong aangeleerd en nooit meer afgeleerd gedrag, heel eventueel op een medische reden als problemen met de lever of alvleesklier, op een tekort aan mineralen of vitaminen, of simpelweg honger. En het kan niet uitgesloten worden dat honden het gewoon lekker vinden.

Kortom, naar het waarom blijft het gissen. Al is het wel zaak om er voorzichtig mee om te gaan. Poep kan gevaarlijke parasieten bevatten of resten van geneesmiddelen. En het is gebleken dat de mensenpoep die soms op straat te vinden is resten van drugs kan bevatten. Maar goed, dat laatste is vooral een probleem dat in Amsterdam voorkomt – en je kunt veel van Leiderdorp zeggen, maar het is geen Amsterdam…

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Supermarkt veegt eigen straatje schoon

opruimactie n Zelden heeft het winkelplein rond Leiderdorpse Hoogvliet er zo gelikt uitgezien als afgelopen zaterdag. Al bij het begin van de wijkactie die GroenLinks er op 1 februari hield, had personeel van de supermarkt het eigen straatje schoongeveegd. Het resterende zwerfvuil verdween daarna pijlsnel in de vuilniszakken van GroenLinks.

Een buurtgenoot had de kwestie aanhangig gemaakt bij de gemeenteraadsfractie. Papier, karton en plastic rond Hoogvliet dwarrelde volgens haar vaak alle kanten op. Maar met een beetje goede wil zou de omgeving van de supermarkt in de wijk Leyhof er een stuk netter kunnen uitzien.

Dat Hoogvliet de goedbedoelde kritiek ter harte heeft genomen, bleek zaterdagochtend. Weliswaar waren nog niet alle gaten en kieren rond de fietsenstalling gedicht, maar veel afval lag er niet rond de winkel. "We hebben vanochtend alles bij elkaar geveegd", zo vertelde een medewerkster de bezoekers van GroenLinks.

Die verwijderden op hun beurt weggewaaide rommel en de onvermijdelijke sigarettenpeuken elders in de straat, dronken een kop koffie bij buurtbewoners, incasseerden en passant enkele complimenten en borgen daarna hun grijpers weer op.

"Zo kan het dus ook", concludeerde fractievoorzitter Bob Vastenhoud tevreden. "Dankzij de melding van een dorpsgenoot komt Hoogvliet in beweging", zei hij. "Het resultaat mag er zijn. Nooit zag het er hier zo netjes uit. Dat is prettig voor de omwonenden, de klanten en ook voor de supermarkt."

Wie een woonwijk wil voordragen voor een volgende wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (e-mail tim.ank.bdk@ziggo.nl of telefoon 06-38030152).

Avond/nachtafsluitingen toeritten A4 Zoeterwoude

Het ziet er keurig uit rondom de Hoogvliet in de Leyhof. | Foto: PR Foto: PR

Wegwerkzaamheden n Van maandag 3 februari tot en met vrijdag 29 maart wordt er 's avonds en 's nachts gewerkt aan de A4 ter hoogte van de fietstunnel Hofweg (nabij Vlietland). Tijdens de werkzaamheden zijn de toeritten 6a (Zoeterwoude- Rijndijk) en 7 (Zoeterwoude-Dorp) naar de A4 richting Den Haag afgesloten.

Verkeer kan toerit 6a en 7 richting Amsterdam nemen, en dan vervolgens bij afrit 6 (Hoogmade) keren om de A4 richting Den Haag te nemen.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van het bestaande asfalt, het aanbrengen van de nieuwe onderlaag en asfalteren.

Er wordt gewerkt in de avond vanaf 21.00 uur tot de volgende ochtend 05.00 uur. De werkdagen zijn maandag tot en met donderdag, in geval van slecht weer wordt er ook op vrijdagavond/nacht gewerkt.

Kleuters bezoeken bouwplaats Lidl

Natuurlijk moesten alle kleuters een bouwhelm op. | Foto: PR Foto: PR

onderwijs n De drie kleutergroepen van de Leiderdorpse Koningin Juliana School houden zich deze periode bezig met het thema 'bouwen'. In dat kader werd vorige week een bezoek gebracht aan de bouwplaats bij het Amaliaplein waar ze werden rondgeleid door Cor van aannemer van Zanten Bouw B.V.

Op het terrein tussen de Willem-Alexanderlaan, Ericalaan en Hoogmadeseweg komen 21 sociale huurwoningen en een nieuwe Lidl supermarkt. Cor liet zien hoe momenteel de muren van de Lidl al gemetseld worden en dat de huizen gevorderd zijn tot aan de eerste verdieping. De kinderen mochten ook een kijkje nemen in enkele bouwketen. In een daarvan hebben de bouwvakkers hun kantine, in een andere bouwkeet hingen bouwtekeningen. Cor legde uit daarop precies staat hoe de supermarkt en de huizen gebouwd moeten worden. Voor de kinderen was het een spannend, leuk en leerzaam bezoek.

n Diamanten paar Job en Corry Vlasveld-Baak al sinds hun babytijd bevriend

Het diamanten paar op hun bruiloft, 30 januari 1960. Foto: PR

'Je moet elkaar de ruimte geven'

huwelijksjubileum n Ze kennen elkaar sinds hun babytijd. Nu vieren Job en Corry Vlasveld-Baak hun zestigjarig huwelijksfeest. Na ruim tachtig jaar zijn ze nog altijd dol op elkaar.

Burgemeester Driessen feliciteerde het 60-jarig bruidspaar namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: Nelleke Thissen Foto: Nelleke Thissen

Door: Nelleke Thissen

Al voor de geboorte van Job Vlasveld en Corry Baak waren hun ouders bevriend. Ze namen hun kleintjes mee als ze elkaar bezochten. Zodoende kennen Job en Corry elkaar sinds de tijd dat ze in de wieg lagen. Ze zijn, zo zegt Corry, heus niet continue een stelletje geweest en zagen elkaar soms een tijdje niet. Toch kwamen ze altijd weer bij elkaar.

Job is geboren in Zoeterwoude-Rijndijk en heeft daar tot zijn zestigste jaar gewoond. Hij bezocht de ambachtsschool en volgde in de avonduren op de LTS de timmeropleiding. "Overdag moest er worden gewerkt", memoreert Job. Hij ging in dienst bij de afdeling Onderhoud van de Rijksgebouwendienst en was in de Leidse binnenstad betrokken bij restauratiewerkzaamheden van onder meer De Sterrenwacht, 't Gerecht en restaurant 't Prentenkabinet. Ook was hij via grote bouwbedrijven in Leiden en Den Haag actief in de nieuwbouw en werkte onder meer bij zijn broer. Na ruim veertig jaar in de bouw te hebben gezeten kon Job op zijn 57e jaar met de VUT.

Corry Baak, geboren en getogen in Hoogmade, ging na de lagere school naar de St. Barbara school aan het Levendaal in Leiden waar ze de ULO deed, maar ook naaldvakken volgde. Als gediplomeerd coupeuse ging ze aan de slag bij het jongensinternaat in Warmond. Ze was daar lange tijd in dienst en deed alle voorkomende naaiklussen, waaronder heel veel herstelwerkzaamheden. Vervolgens heeft ze als coupeuse her en der gewerkt, ook thuis.

Job en Corry trouwden op 30 januari 1960 en kochten een huis aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude. Ze kregen twee dochters en een zoon. Zij had inmiddels een zorgopleiding gevolgd en werd wijkverpleegster. Dat paste prima in hun gezinssituatie. Haar arbeidsuren waren in het weekend en 's avonds. Job kon dan op de kinderen passen. En in haar vrije tijd haalde Corry haar naaimachine te voorschijn en maakte talloze kledingstukken, vooral voor haar gezin. Job was als enthousiaste supporter geregeld te vinden op het voetbalcomplex van Meerburg. Ook was hij verbonden aan de Leidse atletiekvereniging De Bataven, nu Leiden Atletiek.

Zestig jaar getrouwd en dik tachtig jaar samen

Ze verhuisden naar Noordwijkerhout toen Job met de VUT ging. Corry was inmiddels ook gestopt als wijkverpleegster. Daar hebben ze 23 jaar gewoond. Het stel genoot van hun pensioen en ging geregeld met de auto op pad. De creatieve Corry maakte naast kleding ook quilts en kerstkaarten. Job puzzelde en las graag.

Terug naar Leiderdorp

In oktober 2019 zijn ze in Leiderdorp komen wonen. Ze hoefden niet te wennen omdat ze, zo verklaart Corry, vanuit Zoeterwoude Rijndijk ook al waren gericht op Leiderdorp. "We deden in Winkelhof onze boodschappen". En Job is hier in de afgelopen paar maanden een aantal schoolvrienden en diensttijdmakkers tegengekomen. Hij leest en puzzelt nog altijd, al gaat het nu wel moeizamer. Ook de uitoefening van Corry's creatieve hobby's is minder geworden. Maar vervelen doen ze zich beiden niet. Zij mag graag een potje rummikub spelen en samen wandelen ze geregeld.

Vorige week donderdag, kwam burgemeester Laila Driessen het echtpaar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. Het grote feest hebben ze nog tegoed. Dat vieren ze komende zaterdag in dezelfde feestlocatie waar ze zestig jaar geleden ook hun trouwfeest hielden. Dan zijn ze eveneens dik tachtig jaar samen. Wat is hun succesformule daarvoor? "Elkaar de ruimte geven", verzekeren ze allebei.

De brandweer kon de twee vrouwen na ongeveer een uur uit de vastgelopen lift helpen. | Foto: Koen Jongen Foto: Koen Jongen

Muurvast in gloednieuwe lift Brittenstein

Bevrijding n De brandweer heeft zondag 2 februari aan het eind van de ochtend twee vrouwen uit de lift bevrijd bij het appartementencomplex 'Brittenstein' in Leiderdorp. De lift bleek afgelopen vrijdag opgeleverd te zijn in het splinternieuwe complex.

De lift met de twee vrouwen erin bleef zondagochtend hangen tussen twee verdiepingen. Door een defect kreeg de brandweer het in eerste instantie niet voor elkaar om de deuren van de lift te openen waarna een liftmonteur ingeschakeld werd. Na ongeveer een uur konden de vrouwen door de brandweer uit de lift worden geholpen.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag, 6 februari, 20.00 uur

ROCKETMAN

'Rocketman' vertelt het ware verhaal van de Britse popster Elton John die uitgroeide tot een wereldberoemde superster.

Donderdag 20 februari, 14.00 uur

TESTAMENT OF YOUTH

De ontstuitbare Vera overwint de vooroordelen van haar familie en woonplaats om een beurs te bemachtigen voor de Universiteit Oxford. Ze wordt verliefd op Ronald Leighton, de briljante vriend van haar broer, wanneer ze beiden naar de universiteit gaan om hun literaire dromen na te streven. Maar de eerste Wereldoorlog dreigt uit te breken en de jongens vertrekken naar het front.

Donderdag 5 maart, 20.00 uur

THE WIFE

Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke referenties. Veertig jaar heeft ze haar eigen talent, dromen en ambities opgeofferd voor haar charismatische man Joe en zijn succesvolle literaire carrière. Zij heeft altijd zijn ontrouw en excuses met gratie en humor genegeerd. Hun huwelijk is gebouwd op ongelijke compromissen. Joan heeft bijna haar breekpunt bereikt. Aan de vooravond van de uitreiking van Joe's Nobelprijs 'Literatuur' confronteert ze hem met het offer van haar leven en het geheim van zijn carrière.

Donderdag 19 maart, 14.00 uur

MANCHESTER BY THE SEA

Na het plotseling overlijden van zijn oudere broer wordt Lee Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen. Daar moet hij om zien te gaan met zowel zijn ex-vrouw Randi als de gemeenschap van North Shore.

Plaats: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Ringleiding aanwezig. Toegang: € 7,50 Donateurs: € 5,00. Betaling contant en gepast aan de zaal. Reserveren via e-mail reserveren@filmhuisleiderdorp.nl of de website www.filmhuisleiderdorp.nl

Drijvend in het zwembad film kijken

Does n Zwembad De Does organiseert vrijdagavond 28 februari voor de eerste keer een 'Drijf In Movie'.

Bezoekers kunnen dan vanuit het water kijken naar de familiefilm Vaiana. Drijfmaterialen mag iedereen zelf meenemen. Aansluitend is er nog een uur discozwemmen. Voor iedereen is er een drankje tijdens de film en na afloop is popcorn.

Vaiana

De film gaat over de tiener Vaiana. De dochter van een opperhoofd die opzoek gaat naar de halfgod Maui. Samen vertrekken ze op een avontuurlijke reis over de oceaan op zoek naar het legendarisch eiland Te Fiti om haar volk van de ondergang te redden.

De film begint om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. Het discozwemmen is van 21.00 tot 22.00 uur. Tot en met 14 februari kosten kaarten 10 euro per stuk, van15 tot en met 27 februari is de prijs 12,50 euro per stuk en aan de deur op 28 februari betaal je 15 euro. LET OP: Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Lezing over vriendschap en rivaliteit tussen twee grootmeesters

kunstkring n Kunsthistorica Wendy Fossen houdt dinsdag 11 februari een lezing bij Kunstkring Leiderdorp over twee bekende kunstenaars: Breitner en Israels.

De lezing sluit aan bij de tentoonstelling 'Breitner en Israels, vrienden en rivalen' die tot en met 10 mei dit jaar te zien is in Kunstmuseum Den Haag. Het museum zoomt in op de onderlinge verhouding tussen deze twee grootmeesters uit de late 19e eeuw. De een geboren met de zilveren lepel in zijn mond, de ander ging op zijn veertiende al werken. Geen wonder dat Breitner met enige jaloezie Israels' entree in de kunstwereld bekeek. Toch vindt Breitner eerder zijn draai dan Israels, die onder de vleugels van zijn vader uit moet zien te komen. Israels verhuist dan ook naar Amsterdam en wordt gevolgd door Breitner, wiens stijl hem dan zal inspireren om zijn eigen weg te gaan. De wedijver blijft, want de opdrachten uit de hogere milieus komen Israels aanwaaien, terwijl Breitner het moet doen met afbeeldingen van de lagere klassen. Ondanks dat ze elkaar over en weer de loef willen afsteken, zijn ze toch ook bevriend.

Hoe dan ook, een relatie die voldoende stof geeft voor het vullen van een interessante lezing waarbij de werken van de tentoonstelling als uitgangspunt dienen, aangevuld met ander werk daar waar nodig. De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.45 uur. Toegang voor niet-leden: 8 euro.

Wilgensnoeimiddag

kinderactiviteit n Op zondagmiddag 9 februari van 2 tot 4 uur organiseert IVN-werkgroep Cronesteyn een snoeimiddag voor kinderen in het nieuwe griend in polderpark Cronesteyn.

Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom samen met hun ouders die de veiligheid ook zelf in de gaten houden. Startpunt is de Tuin van de smid. Zie www.detuinvandesmid.nl voor locatie en parkeergelegenheid buiten het park.

Voor een goede organisatie is aanmelden via info@polderparkcronesteyn.nl aanbevolen. Deelnemers zijn verzekerd via de Groene Motor als ze aangemeld zijn.

Een griendbos is eigenlijk een akker met wilgen waarvan geoogst wordt voor het vlechten van manden, hekken, takkenhutten en nog veel meer. Een goed beheerd griend heeft een hoge natuurwaarde en daar is het de vrijwilligers ook om te doen.

Behalve lekker werken in het griend, helpen deelnemers op 9 februari ook mee met het brengen van takkenbundels naar de Tuin van de smid. Op 22 maart wordt hier gestart met de bouw van takkenhutten waar kinderen ook aan mee kunnen doen.

Denk aan kleding die vuil mag worden en stevig schoeisel geschikt voor natte grond. Zagen, snoeischaren en werkhandschoenen zijn aanwezig. Wie wil kan zijn eigen gereedschap meenemen (met naamsticker!)

Meelhelpen op de werkdagen op vrijdag 7 en 21 februari kan ook. Op de website www.polderparkcronesteyn is meer informatie te vinden.

Nieuws van de LVU

educatie n Ook in februari heeft de Volksuniversiteit Leiderdorp weer een breed aanbod van cursussen, lezingen, workshops en excursies. Hieronder een greep uit het programma.

Arduino voor beginners - Cursus van vijf lessen voor degenen die kennis willen maken met het elektronica-platform Arduino. U leert eenvoudige systemen maken en er wordt aandacht besteed aan de achterliggende software. In de cursusprijs is een Arduino-basisset inbegrepen. Start: maandag 10 februari, 19.30 -21.30 uur.

De ontwikkeling van vliegtuigen vanaf WO I tot heden - De tweede lezing over de geschiedenis van de luchtvaarttechniek behandelt de brede ontwikkeling van vliegtuigen, motoren, navigatie en besturing sinds het einde van WO I. Woensdag 12 februari, 19.30 – 21.30 uur.

Het dagelijks leven in het oude Egypte - Tijdens het bezoek aan de prachtige Egypte-collectie van het Rijksmuseum van Oudheden krijgt u een lezing en, na koffie of thee, een rondleiding die u meevoert naar het dagelijks leven in het Egypte van twee-, drie-, vierduizend jaar geleden. Woensdag 12 februari 14.00 – 16.00 uur.

Wegwijs worden als beginnend ondernemer - U wilt uw eigen bedrijf opzetten en ondernemer worden. Dan krijgt u te maken met zaken als een ondernemingsplan schrijven, inschrijving bij de kamer van koophandel en een BTW-nummer aanvragen, fiscale zaken, offertes en facturen opstellen, klanten werven en wat niet al. De LVU biedt de workshop 'Beginnend ondernemen' aan die u wegwijs maakt op al deze terreinen. De workshop omvat ook een inleiding boekhouden, want kennis van boekhouden is, ook als u de boekhouding uitbesteedt, essentieel voor een ondernemer. Maandag 17 februari, 19.00 – 22.00 uur.

Leuke filmpjes maken van de opnames op uw smartphone - In de cursus 'Videofilm bewerken met Hitfilm' leert u in twee lessen hoe u videomateriaal, ook van uw smartphone, kunt monteren en bewerken. Dat gebeurt met Hitfilm Express, een gratis videobewerkingsprogramma, waarmee u professionele videoproducties kunt maken. Woensdag 19 februari en 4 maart, 19.30 – 21.30 uur.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Magische Middag in Brasserie Park

Kinderen kunnen op 1 maart in Brasserie Park sprookjesprinsessen ontmoeten. | Foto: PR Foto: PR

kinderevenement n Op zondag 1 maart organiseert de Brasserie Groep samen met Het Idee Evenementen de Magische Middag.

Van 14.30 tot 16.30 uur zijn alle kinderen welkom om een magisch moment te beleven met zijn of haar favoriete sprookjesheld in de Blauwe Vogelzaal bij Brasserie Park. De toegang is gratis.

Het schilderij Donkeyride van Isaac Israels. Foto: PR

De sprookjescrew van Het Idee Evenementen is die middag aanwezig met sprookjesprinsessen, prinsen en mascottes. De kinderen kunnen zich verkleden, laten schminken, dansen, op de foto met zijn of haar held(in) en koninklijke workshops volgen als prinsenzwaard en prinsessenstaf maken of kroontje versieren. Aan het einde van de middag houdt de hele sprookjescrew met de kinderen een echte prinsen- en prinsessenparade. De ouders/begeleiders van de kinderen kunnen tijdens de Magische Middag ook wat drinken in de Blauwe Vogelzaal.

Brasserie Park ligt aan de Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp.

Lezing over Bomans

KBO-PCOB n Cor Verkade houdt dinsdagmiddag 11 februari een lezing over Godfried Bomans bij de Leiderdorpse afdeling van ouderenorganisatie KBO-PCOB.

Godfried Bomans (1913-1971) is zeker bij ouderen bekend van zijn boeken, columns en radio- en televisieoptredens. Hij schreef meer dan zestig boeken, de bekendste is waarschijnlijk 'Erik of het klein insectenboek' (1971). Van 1945 tot 1952 verscheen de tekststrip van Pa Pinkelman, geschreven door Bomans en getekend door Carol Voges, in de Volkskrant.

Tijdens zijn leven kreeg Bomans weinig officiële erkenning en nooit een literaire prijs. Zijn nalatenschap is door zijn weduwe aan het Nederlands Letterkundig Museum geschonken.

De lezing van 11 februari vindt plaats in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp en begint om 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur). Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen € 5, - voor de koffie of thee en een drankje na afloop.

cultuur & uitgaan

RCL pakt broodnodige zege

Per Bosman kende een goede invalbeurt. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

voetbal n Na verliespartijen tegen Berkel, HVC'10 en koploper DSO was RCL weer toe aan een zege. De twaalfde plaats, die nacompetitie met zich meebrengt, kwam namelijk steeds dichterbij. Tegenstander Van Nispen bezet momenteel de voorlaatste plek, op papier dus een uitgelezen mogelijkheid voor de Racing Club om weer eens drie punten bij te schrijven. Gemakkelijk ging het zaterdag allerminst, maar Nick van Bemmel toonde zijn klasse door met een schitterende vrije trap de enige goal van de wedstrijd te scoren.

Op een winderig sportpark De Bloemerd waren de eerste mogelijkheden voor de bezoekers. De ploeg uit De Zilk kwam er een aantal keer gevaarlijk uit, maar Andrew Bontje hield zijn doel keer op keer schoon. RCL creëerde bovendien zelf ook niet veel. Het ontbreken van topscorer Thom Wijnalda, die momenteel op wintersport is, bleek een groot gemis. Ook de absentie van de immer ijverige Stijn Rietbroek gaf RCL in aanvallend opzicht weinig kleur.

Het kampioensteam, v.l.n.r. Bjarne Blok, Dani Bickes, Stef Barendse, Guido Meskers. | Foto: PR Foto: PR
Doelman Andrew Bontje is er op tijd bij om aanval Van Nispen af te slaan. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Vrije trap

Vlak voor rust kwam de ploeg van trainer Faizel Soekhai toch op voorsprong. Een vrije trap van twintig meter werd opgeëist door aanvoerder Van Bemmel. Vaste toeschouwers opperden langs de lijn al dat 'die Van Bemmel dit wel even zou doen'. En dat bleek. Van Bemmel krulde de bal met veel gevoel richting de kruising in de korte hoek en verschalkte doelman Sven van Hensbergen, die aan de grond genageld stond. Nog geen twee minuten later kon diezelfde Van Bemmel de marge verdubbelen, maar zijn inzet stuitte op de lat. Desondanks ging RCL met een goed gevoel de kleedkamers in.

Het spelbeeld na rust was gelijk aan dat van voor de onderbreking. RCL probeerde door individuele acties van Roy Weenink en Shivan Chaigneau de ruimtes te vinden, maar doelman Van Hensbergen werd nauwelijks op de proef gesteld. De ingevallen Cas Devilee kon wel alleen op de keeper afgaan, maar hij trof het doel niet. Aan de andere kant van het veld stond de achterhoede van de thuisploeg solide, waardoor sluitpost Bontje het wat rustiger had dan in de eerste helft.

In de slotfase verhoogde Van Nispen de druk op het Leiderdorpse doel. Zelfs de boomlange Van Hensbergen meldde zich in het strafschopgebied, maar ook hij kon een van de vele hoge voorzetten niet omzetten in de gelijkmaker. Een zucht van verlichting was hoorbaar toen de scheidsrechter voor de laatste maal floot en RCL de belangrijke drie punten kon bijschrijven.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl, Jelle van der Walle

Velocitas behoudt aansluiting met top

korfbal n Velocitas heeft zich na het verlies van vorige week tegen ONDO goed herpakt. In een sleutelduel met Swift schreven de Leiderdorpers zaterdag in sporthal De Does twee punten bij: de wedstrijd eindigde in 24 – 22. Velocitas staat nu derde in de zaalcompetitie.

Swift was in de eerste helft iets sterker. Velocitas bleef de aansluiting vinden maar was zoekende naar het geluk. Zeker toen Ivar van Driel vlak voor rust met een liesblessure uitvalt. De aanvaller had op dat moment al 5 punten voor zijn rekening genomen. De krappe ruststand van 13 – 14 leek dan ook een stuk voordeliger voor de Amsterdammers.

Per Bosman verving Ivar. Coach Leo van den Bos zag zich door de wissel genoodzaakt om een wijziging in de vakken toe te brengen. Nick van der Zee verhuisde tijdelijk naar het andere vak, waardoor Mitchell de Boer en Per een duo vormden. Laatstgenoemde kende een ijzersterke invalbeurt. De uiteindelijk 9 (!) doelpunten van Mitchell zijn deel toe te schrijven aan het puike werk in de rebound.

Die tweede helft was net zo spannend als de eerste. Het waren uiteindelijk de wissels die de beslissing brengen. Kelly Bavelaar kwam erin voor Rosa Hüsken speelde uitstekend. Ook deze wisseltruc bleek uiteindelijk een sterk staaltje coaching: Rosa kwam al snel terug in het andere vak en maakt met een mooi afstandsschot het 24ste en beslissende punt voor Velocitas.

Tekst: Siebe Schuemie

Kastanjelaan schoolschaakkampioen Leiderdorp

Schaken n Eenentwintig schaakteams van elk vier of vijf spelers streden op woensdag 29 januari om het Leiderdorps Schoolschaakkampioenschap.

De volgende scholen namen deel aan deze eerste speeldag van het toernooi: De Schakel, De Leeuwerik, School Kastanjelaan, Elckerlyc, Koningin Julianaschool, Prins Willem Alexanderschool, Willem de Zwijgerschool en 't Bolwerk. Het eerste team van School Kastanjelaan toonde zich het sterkste en mag zich derhalve kampioen van Leiderdorp noemen.

De overige zes teams komen woensdag 5 februari aan de beurt.

Zoals gebruikelijk lag de organisatie van dit schaakfeest in handen van Schaakvereniging Leiderdorp. De teams werden verdeeld over vier poules. Elk team speelde wedstrijden van 25 minuten.

Het toernooi verliep in een uiterst gemoedelijke sfeer. De eerste teams van De Schakel, Elckerlyc, 't Bolwerk, de Koningin Julianaschool, de Leeuwerik en School Kastanjelaan trokken ten strijde om de titel 'Kampioen van Leiderdorp' te veroveren.

Uiteindelijk bleek School Kastanjelaan team 1 (Bjarne Blok, Dani Bickes, Stef Barendse, Guido Meskers) de sterkste. Op de tweede plaats eindigde Elckerlyc team 1. De derde plaats was voor 't Bolwerk team 1. Het eerste team van De Leeuwerik eindigde op de vierde plaats. Deze vier teams mogen de eer van Leiderdorp gaan verdedigen op de Regionale Schoolschaakkampioenschappen die op 11 maart aanstaande in de Lorentzschool te Leiden zullen worden georganiseerd.

Ook in de andere poules werd uiterst serieus geschaakt. Ook in deze poules gingen alle teams met een trofee huiswaarts. Poule B werd gewonnen door de Willem de Zwijgerschool team 1. Poule C was een prooi voor Elckerlyc team 3 en poule D werd gewonnen door School Kastanjelaan team 4.

Het enthousiasme van kinderen, begeleiders en organisatoren was een mooie reclame voor de schaaksport in het algemeen en voor het schoolschaak in het bijzonder!

Tekst: Roald Vahl

Open Dag manege Liethorp

paardensport n De Leiderdorpse manege Liethorp houdt zondag 29 maart van 11.00 tot 15.30 uur een Open Dag. Met een afwisselend programma vol shows en clinics, kennismakingslessen voor volwassenen en een 'poets- en zadelhoek' waar diploma's te verdienen zijn. Iedereen kan kennismaken met diverse discipline's die de paardensport te bieden heeft. Uiteraard kunnen er ook ponyritjes gemaakt worden.

Ook voor niet-ruiters is er genoeg te doen en te zien. Iedereen is van harte welkom op de Leiderdorpse manege aan de Bloemerd 5 in Leiderdorp. Kijk op www.liethorp.nl/open-dag voor meer informatie.

Scheidsrechters en mentale weerbaarheid

Themabijeenkomst n Op donderdag 6 februari organiseert de Scheidsrechtersverening Leiden en omstreken een speciale bijeenkomst rond het thema 'mentale weerbaarheid voor scheidsrechters'. Deze bijeenkomst is onderdeel van de activiteiten rond het 90-jarig jubileum van de vereniging. Spreker is Allard Lindhout, lid van de vereniging en onlangs benoemd tot FIFA-scheidsrechter.

De lezing begint om 20.30 uur. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20.15 uur. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis. Locatie is het clubgebouw van de SV Leiden aan de Boomgaardlaan 20 in Leiderdorp.

Fit2Perform ondersteunt (top)sporters

sportfysiotherapie n Fit2Perform Sports Performance & Rehab Centre is een onderdeel van de Sportfysiotherapie afdeling van Praktijk voor fysiotherapie Ommedijk en gevestigd in het Medisch Centrum Ommedijk te Leiderdorp.

Fit2Perform helpt (top)sporters om nog beter te presteren in de sport waarin ze gespecialiseerd zijn of zich willen specialiseren, ook na een blessure. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een totaal aanpak waarin de componenten fysiek, voeding en mentaal nauw met elkaar verbonden zijn. De doelgroep is de breedte sporter tot de high performance sporter op nationaal/internationaal niveau. Van jonge sporter tot de meer ervaren sporter.

Een (top)sporter wordt vanaf binnenkomst op fysiek vlak uitgebreid getest en onderzocht middels SpartaNova, een wetenschappelijk onderbouwde tool om het risicoprofiel voor blessures in kaart te brengen. Op het gebied van voeding zijn er twee sessies met een sportdiëtist. Op mentaal vlak wordt er met behulp van een uitgebreide intake door een geaccrediteerde sportpsycholoog (VSPN®) een profiel opgesteld van de sporter, waardoor er indien noodzakelijk een gericht traject kan worden opgestart, afhankelijk van de hulpvraag en ontwikkelpunten.

Kijk op de website www.fit2performommedijk.nl voor meer informatie.

Afspraken om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen

Vertegenwoordigers van AH en het WSPHR na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. | Foto: Joris Aben Foto: Joris Aben

samenwerking n Albert Heijn en het Werkgeversservicepunt (WSP) Holland Rijnland ondertekenden woensdag 29 januari een samenwerkingsovereenkomst om werkzoekenden met een beperking aan een baan te helpen.

Door de diversiteit aan regelingen bij verschillende gemeenten is het vaak niet eenvoudig voor een landelijke werkgever zoals Albert Heijn om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden. Het WSP Holland Rijnland biedt één aanspreekpunt voor de hele arbeidsmarktregio, wat het plaatsen van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt een stuk eenvoudiger maakt voor bedrijven als Albert Heijn. Het WSP verzorgt de werving, selectie en plaatsing van mensen uit het met een afstand tot de arbeidsmarkt. Albert Heijn biedt een omgeving waar deze mensen op hun plek zijn en creëert kansen voor hen om door te groeien.

De dag werd afgesloten met een forumdiscussie. | Foto: PR

Yvonne van Delft, wethouder van onder meer Werk en Inkomen van de gemeente Leiden en bestuurlijk vertegenwoordiger van het WSP Holland Rijnland: "Fijn dat er nu goede werkafspraken zijn gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan een baan te helpen. Helaas staan er nog altijd arbeidsbeperkte werkzoekenden langs de kant. Zij kunnen dat steuntje in de rug door grote werkgevers als Albert Heijn goed gebruiken. Ik hoop dat meer werkgevers in de regio dit voorbeeld volgen!"

Arbeidsmarktregio Holland-Rijnland (waar ook Leiderdorp onder valt) heeft 19 Albert Heijn filialen (dit is zonder de franchise winkels). In totaal werken er 46 mensen met een (arbeids-)beperking in deze regio bij Albert Heijn, in 17 winkels. 80 procent van deze mensen heeft een vast contract. Gemiddeld hebben ze 22 uur per week op contract, waarbij er altijd rekening wordt gehouden met wat iemand kan. Daarnaast werkt Albert Heijn met een buddy-systeem: een collega die net even iets meer begeleiding en ondersteuning kan bieden tijdens het werken. En indien nodig wordt er een interne jobcoach ingezet om de medewerker te coachen.

Openbaar primair en voortgezet onderwijs verenigen zich op stakingsdag

onderwijsevent n Met het onderwijsevent 'Goed onderwijs als sleutel tot de toekomst' gaven PROOLeiden-Leiderdorp, Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden en het Stedelijk Gymnasium Leiden een positieve en constructieve invulling aan de stakingsdag van donderdag 30 januari.

Het openbaar primair en voortgezet onderwijs verenigden zich met als doel op positieve manier aandacht te vragen voor het mooie beroep van docent/leerkracht en het belangrijke werk dat scholen verrichten. Sleutelwoorden: 'structureel' en 'samenwerking'.

'Less is more'

Rode draad van de dag was de vraag welke invloed het onderwijs zelf kan hebben om de problematiek in het onderwijs het hoofd te bieden. Professor Fred Janssen (hoogleraar Didactiek van de Natuurwetenschappen ICLON/Universiteit Leiden) gaf de inspiratielezing 'Less is more'; "van minder bijzaken naar meer hoofdzaken, van minder deeltaken naar meer betekenisvolle hele taken, van versnippering naar samenhang en van minder uitvoeringstijd naar meer ontwikkeltijd en begeleiding".

's Middags sprak Paul Rosenmöller (voorzitter VO-Raad) over het convenant 'extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten en de weg naar de verkiezingen 2021'. Hij voerde hierover een interactieve discussie met de aanwezigen.

Naast de plenaire lezingen namen de deelnemers deel aan interactieve workshops onder leiding van eigen docenten. De dag werd afgesloten met een forumdiscussie, met waardevolle bijdragen van Rosenmöller, Paul Dirkse (wethouder Onderwijs, in Leiden), Jan Jaap Hubeek (opleidings-manager Educatie Pabo, Hogeschool Leiden) en de bestuurders van de organiserende scholen.

Ook uit de forumdiscussie kwam vooral het met elkaar uitwisselen van zorgen, ervaringen, ideeën en oplossingen en het belang van samenwerking als waardevolle opbrengsten van de dag naar voren.
Het onderwijsevent 'Goed onderwijs als sleutel tot de toekomst!' vond plaats in het Da Vinci College Kagerstraat in Leiden. Ruim 200 docenten, leerkrachten, bestuurders, ouders en andere betrokkenen woonden de dag bij.

Oegstgeest topper met aantal bomen per hectare

Leiderdorp heeft natuurlijk aardig wat bomen staan in parken De Houtkamp (foto) en De Bloemerd maar scoort wat aantallen bomen betreft toch matig. | Archieffoto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

n Leiderdorp scoort een stuk slechter

groen n Oegstgeest is de één-na-groenste gemeente van Nederland als je kijkt naar het aantal bomen per hectare. Dat zijn er in Oegstgeest 99,4. Alleen Westvoorne, bij Rotterdam, scoort hoger met 157,4 bomen per hectare.

Ook op Valentijndag staat DJ dejord achter de draaitafel. | Archieffoto: J.P.K. Foto: j.p.kranenburg

Dat meldde het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag van AVROTROS afgelopen maandag. De cijfers zijn in 2018 verzameld door de 'bomentaxateurs' van Cobra Groeninzicht.

Leiderdorp staat op de landelijke ranglijst in de middenmoot, met 33 bomen per hectare. In de regio Holland Rijnland, die bestaat uit dertien gemeenten, staat Oegstgeest ongenaakbaar aan kop. Leiden is tweede (69,6 bomen per hectare), Leiderdorp achtste en de hekkensluiter is Kaag en Braassem (11,4 bomen per hectare).

Bomen per inwoner

Als je kijkt naar het aantal bomen per inwoner, krijg je een heel ander verhaal. Voor elke inwoner van Oegstgeest zijn er drie bomen, wat minder is dan in de meeste kleine gemeenten.

Leiderdorp doet het nog een stuk slechter met 1,4 bomen per inwoner. Binnen de regio Holland Rijnland deelt Leiderdorp daarmee de één-na-laatste plaats met Hillegom. Alleen Leiden scoort nog lager met 1,2 bomen per inwoner. Koploper is Noordwijk met 5,6 bomen per inwoner.

Papierwerk versnipperen

Gading n Wie papierwerk heeft dat moet worden versnipperd maar geen tijd of zin heeft om die klus te klaren, kan terecht bij het Leiderdorpse activiteitencentrum Gading.

Het papier kan hier gratis gebracht worden. Discretie is verzekerd; het papier wordt opgeslagen in een beveiligde kast en zo snel mogelijk versnipperd.

Gading is gevestigd aan de Griffioen 15 in Leiderdorp. Bel voor meer informatie (071) 5410444.

Valentijn kinderdisco

Valentijn n Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen vrijdag 14 februari weer lekker uit hun dak gaan tijdens de Kinderdisco in Dwars.

Dit keer is het thema 'Valentine's party'. Kledingadvies: alles wat past bij Valentijn. DJ dejord draai de muziek waar zijn publiek gek op is.

De disco is van 19.00 tot 20.30 uur, gebouw Dwars ligt aan de Bloemerd 1C (naast de sporthal) in Leiderdorp. De toegang is 3 euro per persoon, een consumptiekaart kost ook 3 euro. Voor vragen tijdens de disco kan gebeld worden naar 06-20504338 of 06-51252126.

De Kinderdisco is een activiteit van AVS Evenementen Service.

leiderdorp & regio

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Di. 11 feb: Lunchcafé

Om 12.00 uur staat er een heerlijke 3 gangen lunch voor u klaar. Locatie: Dwars, Bloemerd 1c. Kosten: € 6,00. Aanmelden voor 8 febr. via Henka Brouwer, tel. (071) 5418595 (antw.app. inspreken).

Di. 11 feb: Kookfeest

'Samen koken, samen eten' is een activiteit voor en door jongeren. Om de week op dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur (elke oneven week en niet in de schoolvakanties) in Dwars, Bloemerd 1c. Kosten: € 2,00. Aanmelden bij jongerencoach Mimoun 06-53572256 of Lise 06-83000260.

Vr. 14 feb: Kinderdisco

Van 19.00 tot 20.30 uur is er disco voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar in Dwars. De kosten zijn € 2,50 voor entree en € 2,50 voor een consumptiekaart. Van te voren aanmelden is niet nodig.

Za. 15 feb: Koren zingen voor Ouderen

Om 14.30 uur op de Splinterlaan zingt het koor Hartekreet en ander Leed Hollandse liedjes voor u. Max. 4 kaarten per persoon zijn vanaf 6 febr. af te halen bij Incluzio in het gemeentehuis.

Di. 25 feb: Zaalvoetbaltoernooi

Voor de jeugd van 11-13 jaar en 14+. Volgende week meer informatie over de activiteit.

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is voor statushouders, voor mensen die vragen hebben op financieel of sociaal juridisch gebied en voor Leiderdorpers die een beroep willen doen op het jeugdfonds sport of cultuur. Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Clubhuis De Derde Helft

Tijdens Clubhuis De Derde Helft organiseren RCL (wo. 9.00-12.00 uur) en Alecto (do. 9.00-12.00 uur) samen met het Ouderenfonds en Incluzio Leiderdorp activiteiten in hun eigen clubhuis zoals lekker bewegen, biljart, tafeltennis, walking football en walking hockey, jeu des boules en computerles. E-mail: info@clubhuisdederdehelft.nl.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u van ma-do (9.00-17.00 uur) en op vr (9.00-13.00 uur) terecht bij de Incluzio balie in het gemeentehuis aan de Willem Alexanderlaan 1. Bellen of mailen kan ook: tel. (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl. Website: www.incluzioleiderdorp.nl. Ons postadres blijft Van Diepeningenlaan 110g, 2352 KA Leiderdorp.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: Corrie van der Laan

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 9 februari, Vijfde zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 7 februari

Ommedijk

11.00 uur: ds. S. Kurtzahn, weeksluiting.

zondag 9 februari

Dorpskerk

10.00 uur: ds. Robbers, Driebergen.

15.00 uur: S. de Ruiter, gehandicaptendienst

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Leythenrode

10.15 uur: ds. H. Hemstede.

De kerk van de Power City Church aan de Elisabethhof 5 in Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 9 februari

10.00 uur: leesdienst.

18.30 uur: stud. L. van der Kuijl (H.C. 42).

donderdag 13 februari, 19.30 uur: ds. C. van Ruitenburg.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 9 februari, 10.15 uur: Dhr. P. Hartevelt, m.m.v. practicum musicae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

3 februari 8.00 uur t/m 10 februari 8.00 uur: Tandartsenpraktijk Snoep, Rijnsburgerweg 94, 2333 AD Leiden. Tel. (071) 5142100.

10 februari 8.00 uur t/m 17 februari 8.00 uur: Tandartspraktijk De Oude Singel, Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl

UWV kantoor naar Vondellaan

Het UWV-kantoor aan de Langegracht in Leiden is verhuisd van de Langegracht naar de Vondellaan. Sinds maandag 3 februari is het nieuwe bezoekadres Vondellaan 55, 2332AA, Leiden. Alle overige contactgegevens blijven ongewijzigd.

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet, de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Vesperdienst Lokhorstkerk

Vrijdag 31 januari 2020 organiseert de Doopsgezinde gemeente een meditatieve vesperdienst in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, in de Leidse binnenstad. Deze viering bestaat uit muziek, het lezen van een meditatieve tekst en het zingen van een lied. De stilte staat echter centraal. Stil worden biedt een moment van rust en inkeer. De vesper is voor iedereen toegankelijk, begint om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 7

07.00-09.00: Ruud Wessels
09.00-12.00: Rudo Slappendel
12.00-14.00: Marc Wonnink
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: De VrijMiBo @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek - Burgemeester Emile Jaensch
Dinsdag: Clips@Unity met Rudo
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café vanuit Hofplein
Vrijdag: Unity.NU Weekoverzicht

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.