Leiderdorps Weekblad

18 maart 2020

Leiderdorps Weekblad 18 maart 2020


Hard werken op dichte school

Het team van OBS De Hobbit is druk bezig met het samenstellen van een digitaal lesprogramma. | Foto: J.P.K. Foto: J.P. Kranenburg

aanpassen n Alles is anders in deze tijden van corona. Het sociale leven in Nederland stond sinds donderdag 12 maart al op een laag pitje en is afgelopen zondagavond helemaal tot stilstand gekomen.

Sportclubs en eet- en drinkgelegenheden zijn dicht, evenals zwembaden, bibliotheken, musea, bioscopen en theaters. Het regent afgelastingen van evenementen, activiteiten en bijeenkomsten. Ook de werkweek ziet er voor de meeste mensen heel anders uit. Wie thuis kan werken, doet dat. Wel zo handig omdat de kinderen ook thuis zijn; alle scholen en de kinderopvang zijn met ingang van maandag 16 maart gesloten. Alleen voor kinderen waarvan de ouders werken in cruciale beroepen – onder meer zorg, openbaar vervoer en hulpdiensten – is kinderopvang beschikbaar.

Bij de Leiderdorpse OBS De Hobbit is nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot kinderopvang. Maandagochtend werd welgeteld één leerling naar de basisschool aan de Klerkenhof gebracht. “Ouder en kind stonden heel verbaasd aan de deur”, vertelt schoolleider Esther Veldt. “Ze hadden op de een of andere manier het nieuws gemist en zijn maar weer naar huis gegaan.”

Van de 220 Hobbit-leerlingen zijn er zes met twee ouders in cruciale beroepen. “Maar die hebben allemaal wat weten te regelen.” De scholen blijven drie weken dicht en het is niet gezegd dat de ouders al die tijd zelf oplossingen kunnen vinden. Veldt is bezig om samenwerking te zoeken met in Leiderdorp actieve kinderopvangorganisaties en andere basisscholen om zonodig opvang te kunnen bieden. Natuurlijk zijn de kinderen welkom op de Hobbit, zegt ze, “maar je wilt niet in de situatie komen dat er maar één kind in het hele gebouw is. Dat is niet leuk voor dat kind. Je kan dat beter met elkaar regelen.”

Al zijn er maandag geen kinderen op school, het team van leerkrachten is wèl aanwezig. De juffen en meesters zijn hard aan het werk om digitale lesprogramma’s te maken waarmee de kinderen thuis onder leiding van hun ouders aan de slag kunnen.

“We maken voor iedere groep weekprogramma’s die we weer opdelen in porties van een dag.” Een nieuwe en best lastige klus. “Volgende week hebben we hier meer ervaring mee, dan gaat het een stuk makkelijker”, zegt Veldt optimistisch.

Burgemeester Driessen: Samen kunnen we deze crisis aan

Boodschap n De Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen roept de inwoners van haar gemeente op om medewerking en solidariteit te tonen tijdens de coronacrisis. Gisteren sprak ze een boodschap in voor de camera van regionale nieuwssite Unity.NU. “Het is enorm wat op ons afkomt, dit gaat veel van ons vergen”, aldus Driessen. Ze hoopt dat alle inwoners de adviezen vanuit de overheid opvolgen. “Mag ik als burgemeester van u vragen om medewerking en solidariteit. Op onze website www.leiderdorp.nl proberen wij antwoord te geven op de vele vragen.” Ze benadrukt hoe belangrijk het is om juist nu schouder aan schouder te staan. “Laten we oog hebben voor elkaar; samen zijn we een eenheid en staan we sterk en kunnen we deze crisis aan.”

>Laatste nieuws op website krant

Redactie n Deze krant komt een keer per week uit, maar de redactie van het Leiderdorps Weekblad werkt ook online. Op onze website staat meer nieuws rond het corona-virus en de impact op het (dagelijks) leven. Kijk voor afgelastingen, updates maar ook ander nieuws op

www.leiderdorpsweekblad.nl.

De verlaten velden van Aleco, zaterdagmiddag 14 maart. Foto: J.P. Kranenburg

LEVEN IN
LAGERE
VERSNELLING

Dicht,
afgelast,
aangepast, opg
eschort

Rabobank krijgt plek in gemeentehuis

Grote berg kleding voor goede doel

COLUMN n Beppen bij een bakkie

Leven in lagere versnelling

De verlaten velden van hockeyclub Alecto, zaterdagmiddag 14 maart. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

afgelastingen n Ook in Leiderdorp gaan allerlei activiteiten en evenementen niet door vanwege het coronavirus. Op de website www.leiderdorpsweekblad.nl houden we de lijst van afgelastingen zo goed mogelijk bij.

Net als in de rest van het land zijn heel veel openbare instellingen in ieder geval tot en met 6 april gesloten. In Leiderdorp geldt dat onder meer voor de bibliotheek,de sporthallen en zwembad De Does en het Milieu Educatief Centrum.

Zaterdag 14.00 uur: een vrijwel leeg pastaschap in Albert Heijn Winkelhof, | Foto: J.P.K.

Alle trainingen en sportwedstrijden zijn tot en met 6 april afgelast, de buitensportaccommodaties zijn gesloten.

Welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp heeft haar werkwijze aangepast. Zie daarvoor de servicepagina (pagina 13).

Veel kerkdiensten zijn afgelast, in een aantal gevallen kunnen vieringen online gevolgd worden. Zie ook daarvoor de servicepagina.

De Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) schort haar cursusprogramma in zijn geheel op tot en met voorlopig 6 april. Eenmalige workshops en lezingen zullen, indien dat kan en de belangstelling ervoor voldoende is, worden verplaatst naar een latere datum. Daarover zullen degenen die zich al hebben aangemeld, tijdig op de hoogte worden gesteld. Over lezingen, workshops en cursussen die plaatsvinden of beginnen ná 31 maart volgt tijdig bericht. Later deze maand wordt ook bekend hoe de LVU wil omgaan met de reeds betaalde cursusgelden.

Het wijkgebouw van Buurtvereniging Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat en 't Buurthuis aan de Frederik Hendriklaan zijn tot en met 6 april gesloten. De vertoningen van films in het Filmhuis gaan de eerstkomende weken niet door.

>VVD: 'Steun lokale ondernemers'

betalingsuitstel n De VVD fractie in de Leiderdorpse gemeenteraad wil dat wordt gekeken naar manieren om ondersteuning te geven aan lokale ondernemers die worden geraakt door de maatregelen vanwege het coronavirus.

Fractievoorzitter Martine Breedveld vraagt het college van burgemeester en wethouders of zij bereid zijn ondernemers uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen – OZB, afvalstoffen- en reinigingsheffing – tot de situatie weer genormaliseerd is.


Keihard geraakt

Breedveld wijst erop dat onder meer ondernemers in de horeca en sport (fitnesscentra) keihard geraakt worden door de gedwongen sluiting van drie weken die zondag werd afgekondigd. “Landelijk worden er al maatregelen getroffen en wordt er gewerkt aan nieuwe maatregelen om te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen, alleen dat is niet genoeg. Ook als lokale overheid is het belangrijk om te kijken wat we voor hen kunnen betekenen”, aldus de fractievoorzitter. Als de ondernemers de lokale belastingaanslagen die afgelopen deze maand op de mat zijn gevallen voorlopig niet hoeven te betalen, kan dat problemen met acute liquiditeit voorkomen, stelt zij.

>Run op toiletpapier, pasta en meer

hamsteren n De oproep van premier Mark Rutte om niet te hamsteren, heeft geen succes gehad. Ook Leiderdorpers hebben de afgelopen dagen massaal toiletpapier, pasta, rijst en blikgroenten ingeslagen.

Ze worden elke dag, zelfs meerdere keren per dag, aangevuld maar sinds vorige week donderdag zijn in de Leiderdorpse supermarkten de schappen met de meest populaire hamsterproducten steeds in no-time leeg. Ook op de groenten- en de vleesafdeling vallen gaten in het aanbod.

Het hamsteren begon serieus nadat de regering donderdag extra maatregelen aankondigde om het coronavirus af te remmen. Toch is het inslaan van voorraden volgens mensen die het weten kunnen echt niet nodig. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel benadrukt dat er geen sprake is van tekorten. In de distributiecentra en in de ruim 4000 supermarkten in het land wordt hard gewerkt zodat de vakken gevuld blijven.

Het CBL verwacht dat de piekdrukte de komende dagen minder wordt en dat de supermarkten snel weer hun normale schapvoorraden zullen hebben.

>'Bij de pakken neer gaan zitten is geen optie'

horecasluiting n Dat er een sluiting van de horeca aan zat te komen, was voor eigenaar Saskia van der Lugt van het Leiderdorpse café-restaurant De Hollandsche Tuyn wel duidelijk. “Maar niemand had verwacht dat het zo snel zou gaan. Op zondagmiddag iets na half zes werd afgekondigd dat we om zes uur dicht moesten. Bij ons zaten toen mensen aan tafel. Die hebben we toch maar de gelegenheid gegeven om hun bord leeg te eten”, vertelt ze maandagmiddag.

De rest van de avond is ze druk bezig geweest met klanten afbellen. Maar nu is het stil. “Het is waanzinnig balen, maar bij de pakken neer gaan zitten, is geen optie. We gaan de tijd gebruiken om klusjes te doen die zijn blijven liggen.”

Ze heeft er alle vertrouwen in dat De Hollandsche Tuyn de coronacrisis zal doorstaan. “Natuurlijk is het een zorgelijke situatie en het zal zeker een douw geven maar we overleven het wel, we zijn een gezond bedrijf.”

Wel was ze maandag druk bezig met het aanvragen van werktijdverkorting voor de werknemers. Waarbij ze duidelijk niet de enige was, “De site van het UWV was overbelast en lag plat.”

Via Facebook heeft ze heel veel bemoedigende berichten gekregen. “Dat doet echt goed. Ook fijn is dat de gemeente ons goed op de hoogte houdt, burgemeester Driessen heeft persoonlijk gebeld.”

Ze hoopt wel dat wanneer het groene licht voor heropening komt, de klanten meteen toestromen. “Die kunnen dan gelijk gebruik maken van ons nieuwe terras, dat is gelukkig vorige week nog net afgemaakt.”

Komende vergaderingen gemeenteraad afgelast

Saskia van der Lugt en Bas Dickhoff in hun restaurant. | Archieffoto Foto: Nelleke Thissen

Politiek n In Leiderdorp gaan de vergaderingen van het Politiek Forum op maandag 23 maart en de gemeenteraad op maandag 30 maart niet door. Dat heeft het presidium, waarin alle fractievoorzitters zitting hebben, maandagavond besloten. De eerstvolgende vergadering van het Politiek Forum staat gepland voor maandag 14 april, de gemeenteraad komt bij elkaar op maandag 20 april. Er worden maatregelen voorbereid om de bijeenkomsten zo veilig mogelijk te laten zijn voor alle aanwezigen. Daarnaast zijn de vergaderingen altijd live thuis te volgen via de website www.raadleiderdorp.nl.

Kijk voor meer informatie op de gemeentepagina in deze krant.

>Binnen blijven en niets doen?

verhalen n Nu de scholen dicht zijn, sport is afgelast, horeca en andere uitgaansgelegenheden zijn gesloten en mensen zoveel mogelijk thuis werken, hebben we te maken met een heel bijzondere situatie. Hoe gaat u om met de gevolgen van de maatregelen van de overheid om het coronavirus in te dammen? Hoe vermaakt u de kinderen en uzelf? Bent u bang, of juist helemaal niet? Wat heeft u de afgelopen dagen gestoord en wat is juist goed gegaan. Kortom: wat voor effect hebben de ingrijpende maatregelen op u en uw naasten? Wij horen graag uw persoonlijke verhaal en tips. Dat kan via 06-100 89544 of redactie@leiderdorpsweekblad.nl

>Eerste corona-besmetting in Leiderdorp

rivm n De eerste besmetting van een Leiderdorper met het nieuwe coronavirus werd maandagmiddag 16 maart gemeld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dinsdagmiddag waren er in Leiderdorp geen besmettingen bij gekomen. In heel Nederland waren op dat moment 1705 COVID-19 patiënten gemeld.

>Kinderboerderij weer open

besluit n De kinderboerderij in het Leiderdorpse park De Houtkamp is sinds dinsdagmiddag 17 maart weer open. Het college van B en W had de kinderboerderij vorige week gesloten maar is op dat besluit teruggekomen.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250


woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.


Bezwaren worden verdoezeld bij plan woontoren naast Winkelhof

Als je de stukken over de bestemmingsplanwijziging Centrum/Winkelhof bekijkt, valt direct op dat er een behoefte wordt gekweekt. Zo zou er iets mis zijn met de ‘assen’ Engelendaal en Laan van Berendrecht, zodat er een ‘accent’ moet komen. Nu snap ik wel dat je een plan wat mooier voorstelt en de bezwaren niet noemt, of beter, zegt dat die niet bestaan of ondervangen zijn, maar het voelt ‘niet goed’. Tekstueel wordt alles prachtig gemaakt, en de impressies zijn mooi, mede dank zij ‘professioneel’ ingrijpen in het perspectief. Zo lijkt de gepresenteerde toren van 14 verdiepingen aanzienlijk lager dan de appartementen aan de laan van Berendrecht, die er maar 10 hebben; en er lijkt aansluiting met de hoogte van de Statendaalder, terwijl die toch tegen de 10 meter lager is. En de hoogte wordt min of meer gelijkgesteld met de 6 en7-laags bebouwing daartegenover aan de Merelstraat en andere bebouwing ten ZW van de Engelendaal. Het meest opvallend is uiteraard de soepele wijze waarop het hoogteverschil met de eengezinswoningen van drie verdiepingen wordt weggepoetst. In tegenstelling tot de gepresenteerde plaatjes laten voorlopige berekeningen van de schaduweffecten een plein zien dat langdurige schaduw heeft; erger is het effect op de omliggende getroffen woningen.

Ronduit pijnlijk zijn de vergelijkingen met andere torens; die komen uit Amsterdam, Rotterdam en Milaan, wel iets anders dan Leiderdorp ‘het kloppend hart tussen stad en land’.

Bij de stukken viel direct op dat geen of onvoldoende rekening is gehouden met fietsers. Elke zeiler weet wat er gebeurt als je tussen twee windvangers komt: nl een enorme versnelling en draaiwinden. Vanaf de Engelendaal kant gezien kom je in een trechter van 16,3 meter breedte. Het laat zich raden dat de wind van een 50 meter brede toren aan de ene kanten een schuin solide gebouw van 5/6 verdiepingen aan de andere kant een enorme versnelling van wind zal geven. Hierbij mag je rekening houden met een verdubbeling van de windsnelheid, om nog maar niet te spreken over allerlei draai-effecten. Als we daar ook nog de enorme schaduwwerking van de toren bijrekenen, is te voorspellen dat de toegankelijkheid en de leefbaarheid van het plein sterk achteruit zal gaan.

We mogen hopen dat de gemeenteraad goede nota neemt van de bezwaren, het zijn er vele, en zich met de bewoners niet akkoord verklaard met een gebouw van deze hoogte.


Ernestine Mensinga Wieringa, Leiderdorp

>Jongvolwassenen en rouw

ontmoetingsgroep n Op woensdagavond 15 april start er een ontmoetingsgroep voor jongvolwassenen (18-35 jaar) die rouwen om een overleden naaste. Onder deskundige begeleiding vanuit Humanitas Steun bij Verlies en Issoria Rouwondersteuning komt deze groep negen keer bij elkaar De bijeenkomsten vinden van 19.30 tot 21.30 uur plaats in de Oase, de stilteruimte naast Hospice Issoria, Burggravenlaan 11 in Leiden.

Voor informatie en aanmelding: Issoria Rouwondersteuning (Jacinta van Harteveld) via e-mail info@issoria.nl of tel 06 30267068, of Humanitas Rijnland Steun bij Verlies (Marian Leenders) via e-mail steunbijverlies@humanitas-rijnland.nl of tel. 06 13123575. Vooraf aan deelname zal met een van de begeleiders een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Expositie over Dorpskerk officieel geopend maar even niet te zien

Dominee Hester Smits onthult de maquette die door Bob Reidsma (geheel rechts) even later voorzien wordt van het karakteristieke torentje. Geheel links staat Haro Hielkema die uitleg geeft. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

onthulling n Met het onthullen van een grote maquette van de huidige Dorpskerk opende dominee Hester Smits vrijdagmiddag 13 maart de expositie over 400 jaar oude Leiderdorpse kerk. Helaas is de tentoonstelling voorlopig niet te bezoeken omdat de kerk dicht is vanwege het coronavirus.

Druk was het niet bij de opening; de coronadreiging hield waarschijnlijk heel wat potentiële belangstellenden weg. De circa twintig aanwezigen werden getrakteerd op uitleg over de bijzondere tentoonstelling door dominee Smits, Haro Hielkema van de commissie Dorpskerk en Bob Reidsma van het Leiderdorps Museum.

De maquette is zonder twijfel de blikvanger van de tentoonstelling maar er is nog veel meer te zien. Onder en naast het orgelbalkon bij de hoofdingang en op enkele andere plaatsen staan vitrines opgesteld met allerlei objecten van historische aard. Op grote panelen worden belangrijke gebeurtenissen vermeld, vooral in de vorm van foto’s en afbeeldingen.

Het was de bedoeling dat de tentoonstelling tot 1 augustus elke zaterdag-, zondag- en woensdagochtend te zien zou zijn maar het coronavirus zette daar een streep door. De kerk is in ieder geval tot en met 6 april gesloten.

>Gondellichtjestocht op 8 mei

vooraankondiging n De Oranjevereniging nodigt Leiderdorpers uit om op vrijdagavond 8 mei met hun verlichte bootje mee te varen in de gondellichtjestocht op de Dwarswatering. De Bevrijdingsschouw wordt afgenomen door veteranen.

De start is om 21.30 uur. Iedereen met een boot mag meevaren, liefst versierd en verlicht. Wie mee wil doen wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via de website www.ovleiderdorp, optie ‘Aanmelden’.

Er zijn twee verzamelpunten op de Dwarswatering: ter hoogte van de Zijllaanmolen en bij de brug naar de Bloemerd (Gallaslaan). Van twee kanten af wordt om 21.30 uur gestart. De boten varen óf het traject Zijllaanmolen-Gallaslaan-Zijllaanmolen óf het traject Gallaslaan-Zijllaanmolen-Gallaslaan.

Er wordt samengewerkt met WSV Doeshaven en roeivereniging Asopos. Muzikale medewerking wordt verleend door Tamarco en leerlingen van Stichting MOL, zij zullen in de lichtjestocht meevaren. Toeschouwers zijn welkom op de paden langs het water.


BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Praatje

Een paar dagen geleden heb ik ’s avonds het oud papier in de daarvoor bestemde container gegooid. Terug naar huis kwam een man met een hond mij in het donker tegemoet. Een lief beestje. Ik groette ’t rakkertje en vroeg het baasje of hij het liedje Even een straatje….. De zin hoefde ik niet af te maken, hij begon meteen te zingen: ‘Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond, even een straatje om voor ik m’n ogen sluit. Samen een straatje om, het laatste uurtje van vanavond. En ik vraag me af, terwijl ik naar ‘m fluit: wie laat wie nu uit’.

Hij maakte een heel tevreden indruk. Dat klopte ook, zei hij: ‘Bobbie betekent veel voor mij. Ik laat ‘m vier keer per dag uit en hij weet precies hoe laat. Laatst was ik ziek, nee geen corona, en wilde het liefst thuis blijven. Had gekund hoor, hij houdt zijn plas wel op. Maar hij kwam kwispelend met de riem aanlopen en moest en zou er even uit. Wie ben ik om dan nee te zeggen?’ Daarna, zei hij, ‘voelde ik me al een stuk beter en Bobbie ging dankbaar aan mijn voeten liggen.’

Wie Even een straatje om zong? Dat wist hij natuurlijk: Rudi Carrell. Zouden we meer moeten doen, even een straatje om, altijd verrassend wie je tegenkomt en tot wat voor spontaan praatje je komt.

>Webinar voor ouders

emoties n Op donderdagavond 26 maart organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over omgaan met emoties van je kind en van jezelf. Het is voor alle ouders met kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Niemand maakt zoveel emoties bij je los als je eigen kind. Positieve, maar ook negatieve. Ze krijgen je zo snel op de kast, ook al nemen we ons steeds weer voor om rustig te blijven.

In dit gratis webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog, opvoedkundige én ervaringsdeskundige Tischa Neve tips hoe je om kunt gaan met de emoties van je kind en hoe jezelf rustiger kunt reageren. Daarbij neemt ze mee wat zij nu anders probeert te doen dan hoe het vroeger is gegaan.

Dit webinar vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan via www.cjgcursus.nl.

>PROZAvdRIJM

Droom

In mijn droom zag ik het vliegen
Ik kon het niet vastpakken
Het bleef niet stilstaan
Waarheen wilde het gaan
Het loste op in de mist
Weg was het voor ik het wist
Een mysterie was het toch
Dat het mijn aandacht trok
Ik wilde het graag weten
Helaas was het maar een droom


                Henk Koster
                                
                                
        

Grote berg kleding voor goede doel

Foto: J.P. Kranenburg

INZAMELINGSACTIE • Sam’s Kledingactie 2020 was een groot succes. Bij de Scheppingskerk in Leiderdorp werden zaterdagochtend 14 maart tientallen plastic zakken vol kleding en schoenen aangeleverd. Op de foto staan Ellis Groothof en Cor Viegen te wachten tot de berg zakken opgehaald wordt. Ook bij de Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk kon kleding worden gebracht en ook daar was de oogst groot.

De opbrengst van de inzamelingsactie is voor Cordaid, Mensen in Nood. Dankzij de gebruikte kleding en schoeisel kunnen zij in Ethiopië ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair.

Burgemeester Laila Driessen kwam het gouden paar op 11 maart namens de gemeente feliciteren. | Foto: Nelleke Thissen Foto: Nelleke Thissen
Het echtpaar Laazafi op hun trouwdag, 5 maart 1970.

De organisatie was in handen van de gezamenlijke diaconieën van de Protestantse Gemeente Leiderdorp en de Katholieke Parochie de Goede Herder.

| Foto: J.P. Kranenburg

>n Gouden echtpaar Laazafi-van der Wel

Na een leven lang hard werken nu genieten van vrije tijd

huwelijksjubileum n Bij hem was het liefde op het eerste gezicht. Zij hield de boot eerst even af. Maar lang duurde dat niet. Op 5 maart 1970 stapten de heer M. Laazafi en mevrouw A. Laazafi-van der Wel in het huwelijksbootje. Met bloemen en cadeaus kwam burgemeester Driessen het paar vorige week met hun nu gouden huwelijk feliciteren.

Door: Nelleke Thissen

De heer Laazafi is geboren en getogen in Fez, een prachtige stad in Marokko. In 1967 besloot hij zijn geluk te beproeven in Nederland en kwam terecht in Leiden. Hij kreeg een baan bij de N.V. Hollandse Constructiewerkplaatsen (HCW), aan de Herenstraat. Na een jaar verruilde hij deze ijzerfabriek voor verffabriek Sikkens in Sassenheim, het latere AkzoNobel. Daar had hij het reuze naar zijn zin. Hij bleef bij dit bedrijf tot aan zijn pensionering.


Expert

De heer Laazafi ontplooide zich daar tot een expert in verf maken. Hij volgde daar diverse bedrijfscursussen voor. Van alle soorten lakken heeft hij verstand. “Auto-, vliegtuig- en andere industriële lakken, maar natuurlijk ook van verfsoorten voor particulier gebruik”, somt hij op.


'Ik keek eerst even de kat uit de boom'

Mevrouw Laazafi is geboren en getogen aan de Waardgracht in Leiden. Ze ontmoette haar man voor het eerst op haar achttiende verjaardag. Haar broer nam hem als vriend mee naar haar feestje in het ouderlijk huis. De beide mannen kenden elkaar via de ijzerfabriek. De toekomstige echtgenoot van de jarige was meteen ‘weg’ van haar. “Maar ik keek eerst even de kat uit de boom”, lacht mevrouw Laazafi. Het ijs was echter snel gebroken. Al gauw maakten ze afspraakjes waarna een verloving volgde en op 5 maart 1970 hun huwelijk in het stadhuis van Leiden.

Daarna toog het prille echtpaar met de auto naar Marokko waar de bruidegom zijn bruid aan zijn familie ging voorstellen. “Ik vond dat reuze spannend”, weet mevrouw Laazafi nog goed. “Maar de kennismaking met mijn schoonfamilie was allerhartelijkst. Ik werd op handen gedragen.” De onderlinge conversatie leverde geen problemen op. De heer Laazafi vertaalde het nodige en de rest ging met handen en voeten.

Het echtpaar ging wonen in Leiden Zuid-West. Al gauw werd hun jonge gezin uitgebreid met twee dochters. Mevrouw Laazafi hield zich bezig met de verzorging en opvoeding van de kinderen en het huishouden, dat volledig voor haar rekening kwam. Haar man werkte bij Akzo in ploegendienst en dus ook vaak ’s nachts. “Dat was best zwaar. Ik zag hem niet vaak”, herinnert ze zich. Als compensatie voor het harde werken genoten ze van hun vrije tijd. Ze gingen als gezin geregeld op familiebezoek in Marokko. Maar ook vierden ze vakantie in onder meer Duitsland, Zwitserland, Hongarije en Turkije.


Postzegels

Het echtpaar is elf jaar geleden in Leiderdorp komen wonen. Sindsdien genieten ze van hun mooie appartement. Sinds de pensionering van de heer Laazafi gaan ze vaker naar zijn geboorteland. Daar bezoeken ze niet alleen familieleden, maar reizen er ook graag rond. Ook is hij een enthousiast postzegelverzamelaar. De oud Akzo medewerker besteedt uren aan deze hobby en is al jaren lid van een filatelistenclub in Voorschoten. Hij spaarde al postzegels toen hij nog in Marokko woonde en is bij zijn komst in Nederland opnieuw begonnen.

Zijn vrouw is handig met naald en draad. Talloze kledingstukken heeft ze gemaakt en hersteld. Dat deed ze al toen de kinderen nog klein waren. Verder genieten ze van wandelingen, dagjes uit en vakantiereizen.


Het Gouden huwelijksfeest hebben ze nog voor de boeg. Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus is dit uitgesteld. Met hun kinderen en kleinkinderen gaan ze het straks vieren in een Marokkaans restaurant in Den Haag. Al is de bruidegom Nederlands staatsburger, de Marokkaanse keuken is naast de Hollandse pot altijd een onderdeel gebleven in hun gezinsleven.

Coach RCL-vrouwen blijft nog een jaar

John van der Meer. | Foto: Gert Jan van Heyningen Foto: Gert Jan van Heyningen

voetbal n De coach van de RCL vrouwen, John van der Meer, heeft afgelopen week zijn overeenkomst met een jaar verlengd. Het bestuur en de technische commissie evalueerden met de succesvolle coach met als resultaat dat de ingeslagen weg een vervolg krijgt.

Door: Gert Jan van Heyningen


De intentie was al bij de 56-jarige Van der Meer aanwezig om voor meerdere jaren aan de rood-witte vereniging verbonden te zijn. Het bestuur van RCL, en dan met name voorzitter Dick van der Bijl en Rob Engelse, hebben aangegeven dat het meiden- en vrouwenvoetbal een prominente plaats moet gaan innemen in de verenigingsstructuur. En dat tevens met een landelijke uitstraling. Als het allerhoogste niveau, de Topklasse, haalbaar is dan wordt dat vanuit de club volledig omarmd.

De vrouwen van de Racing presteren momenteel optimaal. In december vorig jaar werd RCL winterkampioen in de op een na hoogste amateurklasse, de Hoofdklasse vrouwen. Na de winst van vorige week staan de vrouwen op een derde plaats met slechts één punt achterstand op de koplopers. Een prestatie van niveau waarbij wel altijd de ambitie aanwezig is bij de docent aangepaste sporten en werkzaam bij het Fonds Gehandicaptensport, om het hoogst mogelijke te bereiken.

De technische commissie, bestaande uit Bert Siera, Gerard Hoogenboom en bestuurslid Rob Engelse, zijn uitermate verheugd om met John van der Meer en de technische en medische staf de klus te vervolgen. Dat ondanks de vele aanbiedingen van verenigingen die Van der Meer op zak had. Volgens Gerard Hoogenboom is de inzet en energie bewonderenswaardig en wordt de aanpak wel degelijk gewaardeerd. John van der Meer reageerde na de ondertekening van de verbintenis verheugd. "Blij dat we gezamenlijk de ingeslagen weg kunnen vervolgen. Het blijft altijd een sportieve uitdaging om juist het hoogst mogelijke zien te bereiken maar met deze selectiegroep is veel mogelijk."


>Emely's Tuin

Planten n De bijzondere tuin van Emely Häcker bij het Ghoybos in Oud Ade is op zaterdag 20 juni van 10.00 tot 16.00 uur te bezichtigen. Entree: € 4,- p.p.(incl. koffie of thee en lekkernij). Zie voor uitgebreide tuinbeschrijving, route en afbeeldingen de website (www.e-garden.nl).

>Taalcafé

Iedere maandag van 13.30 – 15.30 uur in de bibliotheek in gebouw De Werf, Simon Smitweg 9. Ontmoeting en oefening, voor iedereen die Nederlands leert. Gratis. Meer informatie: Taalhuis (071) 5161627.

>Senioren Internetcafé

Elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

>Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook www.pvdaleiderdorp.nl

>Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet.