Leiderdorps Weekblad

20 november 2019

Leiderdorps Weekblad 20 november 2019


Roetveegpieten doen hun intrede in Leiderdorp

Sinterklaas op het Hemaplein in Winkelhof, waar hij sprak met heel veel jonge Leiderdorpers. Bij hem op het podium twee Roetveegpieten, die de audiëntie in goede banen leidden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

intocht n De intocht van Sinterklaas in Leiderdorp was weer een groot succes. Alles bij elkaar hebben enkele duizenden jonge en oudere Leiderdorpers de goedheiligman enthousiast verwelkomd, niet alleen bij de aankomst van de pakjesboot in het dorp maar ook op de winkelcentra Oranjegalerij, Santhorst en Winkelhof. Op de boot werd Sinterklaas vergezeld van traditionele Zwarte Pieten, maar in Winkelhof telde zijn entourage ook een aantal Roetveegpieten. Voor de kinderen maakte het geen enkel verschil; zij waren gewoon blij dat de grote kindervriend en zijn helpers weer in het land zijn.

Op pagina 4 een fototerugblik van de intocht van Sinterklaas.

Maak
jezelf
niet
afhankelijk

BLOEMETJE n CDA bedankt negen vrijwilligers

RCL vrouwen halen uit tegen Reiger Boys

Verhuistijd
nadert voor
De Sterrentuin

Straatjutters vieren eerste verjaardag

De Straatjutters op hun verjaardagsfeestje. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.K

BORREL De Leiderdorpse Straatjutters bestaan 1 jaar. Dat is donderdag 14 november gevierd met een borrel in café-restaurant De Hollandsche Tuyn aan de Hoofstraat.

Al een jaar lang ontdoen de Straatjutters om de week op vrijdag een aantal straten van zwerfvuil. De start is altijd om kwart voor tien in de ochtend, iedereen die wil, kan aanhaken. Voor vuilniszakken, handschoenen, afvalgrijpers en -ringen wordt gezorgd. De data en startplekken zijn te vinden op de website straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl.

Foto: PR

Het vrijwilligerswerk van de Straatjutters wordt door velen in het dorp zeer gewaardeerd. Ook door de eigenaren van De Hollandsche Tuyn die de verjaardagsborrel sponsorden.

| Foto: J.P. Kranenburg

Verwijten over en weer

n Crisis in Leiderdorpse gemeenteraad

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Hoenen verweet Langenberg dat hij "volledig zijn eigen koers vaart met schijt aan iedereen". Hij nam het Langenberg zeer kwalijk dat hij de stekker uit de coalitie trok voordat het inhoudelijke debat over de Oude Spoorbaan was gevoerd. "U gaat voorbij aan de belangen van alle andere inwoners van Leiderdorp en van de ondernemers", voegde hij de LPL-leider toe.

"Het is zeer bijzonder dat dat Langenberg deze coalitie opblaast in het belang van 'de Leiderdorpers'", vond ook Van der Stelt. "Lang niet alle Leiderdorpers kunnen zich vinden in zijn standpunt." De fracties van VVD en CDA verlieten daarna demonstratief de raadszaal.

Langenberg reageerde nijdig en gekwetst op de kritiek op zijn persoon. "Om mij publiekelijk zo af te fakkelen zegt meer over mijn opponenten dan over mij." De raadsvergadering werd verder afgelast maar hij deed meteen de belofte dat wanneer de Leidse Ring Noord in december opnieuw aan de orde komt, de LPL blijft vasthouden aan de 50 kilometer per uur voor de Oude Spoorbaan. "Dat standpunt is in beton gegoten."

Fractieleiders Jeroen Hendriks, Bob Vastenhoud en Olaf McDaniel van respectievelijk oppositiepartijen D66, GroenLinks en PvdA lieten weten zijn bereid te zijn met de LPL te praten over een nieuwe coalitie. Alle drie keurden ze de persoonlijke aanvallen op Langenberg af, al was er wel enig begrip voor de emoties van de voormalige coalitiepartijen. Ze benadrukten de urgentie om snel weer een volledig bestuur te hebben.

'Niet goed voor Leiderdorp'

Geert Schipaanboord van de eenmansfractie ChristenUnie-SGP, de enige oppositiepartij die nu geen zicht heeft op het pluche, gaf achteraf aan de val van de coalitie en het vertrek van de wethouders te betreuren. Hij noemt het "niet goed voor Leiderdorp" dat nu geen besluiten genomen konden worden over belangrijke kwesties. Dan gaat het niet alleen om de Leidse Ring Noord maar ook om de mobiliteitsvisie en het verminderen van restafval, wat ook agendapunten waren. Al deze punten zijn nu verschoven naar de raadsvergadering van maandag 16 december.

Niet alleen voor Leiderdorp maar ook voor Leiden is het spannend wat de gemeenteraad komende maand besluit over het plan voor de Leidse Ring Noord. Het voorstel dat er nu ligt, omvat voor het Leiderdorpse deel nog wel wat meer dan alleen de verhoging van de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan naar 70 kilometer per uur. Zoals een fietstunnel onder de Engelendaal door en geluidswerende maatregelen ter hoogte van de wijk Driegatenbrug. Aanpassing van het Leiderdorpse traject kost 30 miljoen euro, waarvan Leiden het leeuwendeel, 26,5 miljoen euro, voor zijn rekening neemt. Maar dat Leidse geld komt er niet als Leiderdorp de verhoging van de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan definitief afschiet, zo heeft de Leidse verkeerswethouder Ashley North (GroenLinks) al laten weten.

Focus op technisch talent

onderwijs n Door de leerlingen van de Gomarusschool is er op dinsdag 19 november gefocust op 21e eeuwse vaardigheden: creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken en kritisch denken. De technische talenten van de leerlingen zijn op die manier aangesproken. Het enthousiasme voor techniek en wetenschap is aangewakkerd. In de groepen zijn de leerlingen na een aftrap aan de hand van een prentenboek of filmpje aan de slag gegaan met: het bouwen van een burcht voor Bever, het zorgen voor schoon water, het ontwerpen van een huis met lichtplan of een knikkerbaan. (Foto: PR)

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Stilstaande auto's met lopende motoren

Ik werd vandaag door mijn jongste zoon (8 jaar oud) gevraagd waarom op de Van de Valk Bouwmanweg tientallen auto's stilstonden met lopende motoren. Hij vond dat vreemd.

Omwille van het milieu laten wij de auto staan en zitten, met weer en wind, op de fiets. De afstand van thuis naar school is 2,5 kilometer. Een afstand welke vele automobilisten, waarvan ook nog meer dan 90 procent alleen in de auto zit, niet eens hoeven af te leggen.

Iedere doordeweekse ochtend is het hetzelfde liedje en word je half vergast door de lopende motoren. Ik geef mijn zoon groot gelijk en vraag me af waarom niet iedereen zo denkt.

R.Blok, Leiderdorp

Kees Kist opent De Derde Helft

ontmoeten n Woensdagochtend 27 november start het programma De Derde Helft in Leiderdorp bij RCL en Alecto. De Derde Helft is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij met als doel de sportkantine een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek. In Leiderdorp is het initiatief opgepakt door Incluzio in samenwerking met RCL en Alecto.

Vanaf 9.00 uur kan het publiek in Leiderdorp kennismaken met en deelnemen aan verschillende activiteiten voor 55-plussers, zoals Jeu des Boules, biljarten, schilderen, en sjoelen. Iedereen is welkom en de toegang is vrij, sportieve kleding voor de beweegactiviteiten is gewenst.

De bekende oud- international Kees Kist opent De Derde Helft in Leiderdorp. De topscoorder van weleer heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het promoten van het OldStars walking football in Leiderdorp. Nu zet hij zich in voor De Derde Helft.

PROZAvsRIJM

Open boek

Mijn leven is een open boek

Je krijgt het niet allemaal te lezen

Enkele hoofdstukken zijn zoek

En daar kan ik maar blij mee wezen

Jouw boek heb ik ook nog niet uit

Er zijn nog vele pagina's

Misschien dat ik ergens op stuit

Een belangrijk geval of relaas

Ik lees nog even door

Daar kun je van op aan

Misschien zijn wij aan het eind

Twee mensen met maar één verhaal

                 Henk Koster

Sinterklaas komt naar De Baanderij

Ook vorig jaar kwam Sint langs op De Baanderij. | Archieffoto: PR Foto: PR

feest n Sinterklaas en zijn pieten komen zaterdag 23 november naar De Baanderij in Leiderdorp. Vanaf 12.00 uur is het feest op het parkeerterrein van de winkelboulevard.

Tot 12.30 uur draait er een DJ en vanaf 12.30 uur is er een optreden van de populaire meiden Mylène en Rosanne. Dit duo is onder andere bekend van het Junior Songfestival, waar ze enige jaren geleden Nederland vertegenwoordigden. Daarna is er een kinderdisco met pieten.

Rond 13.00 uur zal Sinterklaas aankomen en wordt hij ontvangen op het podium. Daar kunnen de kinderen hem toezingen en zullen de pieten hun stroeigoed uitdelen. Vervolgens blijft Sinterklaas tot 14.00 uur bij het podium om op de foto te gaan met de kinderen. Na een tour langs de winkels zal Sinterklaas vanaf 16.00 uur bij de Bubbel Jungle zijn.

Het wordt een groot feest op De Baanderij, waarbij Sinterklaas en zijn pieten een hoop kinderen hopen te verwelkomen.

Knutselen in Winkelhof

Kinderactiviteit n Kinderen kunnen woensdag 27 november tussen 14.00 en 15.45 uur een sinterklaas mijter knutselen op het Hemaplein van het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof. De mijter wordt gemaakt van papier en versierd met stift. Natuurlijk kunnen alle kleine sinterklazen hun mijter meteen opzetten en mee naar huis nemen.

Deze kinderactiviteit wordt georganiseerd door Activiteitencentrum Gading. Meedoen is gratis, vooraf opgeven niet nodig.

Welkom Sinterklaas!

Sinterklaas begroet een jonge fan op winkelcentrum Santhorst. Foto: Johan Kranenburg

Hij was een tikje vertraagd, maar iets na tienen zaterdagochtend arriveerde Sinterklaas dan toch in Leiderdorp. Bij de aanmeerplek van de pakjesboot aan de Van der Valk Boumanweg werden de goedheiligman en zijn Pieten opgewacht door vele honderden Leiderdorpse kinderen en hun ouders. Daarna startte de traditionele rondrit door het dorp met stops op de Oranjegalerij en winkelcentrum Santhorst en als eindpunt Winkelhof. De sfeer was de hele dag feestelijk en gezellig.

Grote drukte op het Hemaplein, waar Sinterklaas audiëntie hield. Foto: Johan Kranenburg
Rijen dik stond het op de Van der Valk Boumanweg waar Sinterklaas voet aan wal zette. Foto: Johan Kranenburg
Sinterklaas en zijn Pieten op de pakjesboot. Foto: Johan Kranenburg
De pakjesboot meert aan. Foto: Corrie van der Laan
Sinterklaas begroette ook op de Oranjegalerij vele kinderen. Foto: Corrie van der Laan
De reddingsbrigade redt een van de pakjesboot gevallen cadeautje. Foto: Corrie van der Laan

Op deze pagina een terugblik met foto's van Johan Kranenburg en Corrie van der Laan.

Projectpartners onthullen bouwbord op Amaliaplein

V.l.n.r. Chrétien Mommers van Rijnhart Wonen, wethouder Willem Joosten en Jeroen van Eikeren van Lidl. | Foto: PR Foto: PR

n Lidl opent naar verwachting in tweede kwartaal 2020

woningbouw n Directeur-bestuurder Chrétien Mommers van woningcorporatie Rijnhart Wonen, wethouder Willem Joosten en Jeroen van Eikeren van Lidl Nederland hebben maandag 11 november gezamenlijk het bouwbord voor de nieuwbouw aan het Amaliaplein in Leiderdorp onthuld.

Op het terrein tussen de Willem-Alexanderlaan, Ericalaan en Hoogmadeseweg komen 21 sociale huurwoningen en een nieuwe Lidl supermarkt. De gemeente Leiderdorp, Lidl en Rijnhart Wonen hebben de handen ineengeslagen om deze unieke ontwikkeling mogelijk te maken. De partijen zijn er op deze manier in geslaagd invulling te geven aan de belangrijke maatschappelijke opgave zoveel mogelijk betaalbare woningen in de gemeente Leiderdorp te realiseren.

Jaren 30 uitstraling

Door slim te kijken naar het ontwerp en stedenbouwkundige inpassing is het zelfs gelukt om in plaats van de oorspronkelijk geplande 15, in totaal 21 sociale huurwoningen te realiseren. De woningen, die naar verwachting halverwege 2020 worden opgeleverd, krijgen een jaren 30 uitstraling. Ze worden worden aangeboden via www.hureninhollandrijnland.nl.

Parkeerdek

Aannemer van Zanten Bouw B.V. uit Vlaardingen bouwt op het terrein ook de supermarkt van Lidl. De planning is dat deze in het tweede kwartaal van 2020 wordt geopend. De winkel aan het Amaliaplein is makkelijk te bereiken en parkeren kan op het ruime parkeerterrein en op het parkeerdek van Lidl.

De gemeente zal zorg dragen voor de herinrichting van het openbaar gebied op en rondom het Amaliaplein. Zo wordt het parkeerterrein voor het zwembad de Does opnieuw ingericht. Er komt ruimte voor een basketbalveld en nieuwe speelvoorzieningen voor de jeugd. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat het parkeerterrein klantvriendelijk zal worden ingericht voor zowel bezoekers van het zwembad als voor bezoekers van de supermarkt.

Duurzaam

Zowel de woningen als de winkel worden duurzaam gebouwd. De winkel krijgt geen aardgasaansluiting. Niet alleen het dak van de winkel maar ook de woningen worden voorzien van zonnepanelen.

Verhuistijd nadert voor organisaties Sterrentuin

De Sterrentuin gezien van de achterkant, met links het MEC en rechts de bibliotheek.| Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

verbouwing n Nog een dikke maand en dan is het verhuistijd voor de meeste maatschappelijke en culturele organisaties die nu gevestigd zijn in De Sterrentuin in Leiderdorp. Het gebouw aan de Van Diepeningenlaan 110 wordt vanaf begin januari aan de binnenkant ingrijpend verbouwd. Voor de herfstvakantie van 2020 moet die klus klaar zijn.

De verhuiswagens komen uiterlijk de tweede helft van december voor welzijnsorganisatie Incluzio, het Leiderdorps Museum, Theater Toverlei, de Kinderkring, het Filmhuis en de openbare bibliotheek.

Het kantoor van Incluzio krijgt per 1 januari een tijdelijke plek in het Leiderdorpse gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan. De activiteiten van de welzijnsorganisatie blijven op verschillende locaties in het dorp plaatsvinden, zoals nu ook het geval is.

De bibliotheek van BplusC verhuist naar het voormalige gebouw van de gemeentewerf aan de Simon Smitweg 9. De bibliotheek in De Sterrentuin gaat 16 december al dicht, de deuren De Werf gaan open op maandag 6 januari.

Het Filmhuis Leiderdorp wijkt tijdelijk uit naar de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan, waar de films op een groot scherm getoond kunnen worden.

De speelochtenden van De Kinderkring vinden van januari tot aan het herfstvakantie 2020 plaats in de Prins Willem-Alexanderschool in Kindcentrum De Hoftuijn aan de Leeuwerikstraat.

Toneelvereniging Theater Toverlei gaat in de verbouwperiode oefenen in twee scholen. Voor de kinderafdeling Toverkids is dat Daltonschool De Leeuwerik aan de Vronkenlaan, voor de volwassenen wordt het hoogstwaarschijnlijk het PC Hooftcollege (de Leo Kannerschool) aan de Touwbaan. De voorstellingen vinden plaats op verschillende locaties, die tijdig bekend gemaakt worden.

Incluzio, de bibliotheek, het Filmhuis, de Kinderkring en Toverlei komen allemaal na de verbouwing terug in De Sterrentuin. Dat geldt niet voor het Leiderdorps Museum. Het museum heeft definitief nieuw onderdak gevonden in twee leegstaande lokalen van de Gomarusschool aan de Vronkenlaan. Het museum heeft op 16 november de deuren in De Sterrentuin gesloten en opent op zaterdag 29 februari op de nieuwe locatie.

Tijdens de verbouwing blijft het Milieu Educatief Centrum (MEC), dat onlangs een uitgebreide facelift heeft gehad, gewoon open. Dat is mogelijk omdat het achterin het gebouw gelegen MEC een eigen ingang en toiletvoorziening heeft.

Ook het kantoor van Floreokids op de eerste verdieping van De Sterrentuin blijft draaien. Het krijgt een tijdelijke eigen ingang aan de Laan van Berendrecht.


        

Maaike Wetting Advocaat arbeidsrecht Foto: PR

Slapende dienstverbanden; wie maakt ze wakker?

Werkgevers en werknemers moeten goed wakker blijven, want aan het tijdperk van de slapende dienstverbanden zal een einde gaan komen. De Hoge Raad, ons hoogste rechtsorgaan, oordeelde vrijdag 8 november jl. dat een werkgever een dienstverband niet slapend kan houden.

Wat is een slapend dienstverband? Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt dan moeten werkgever en werknemer zich gedurende twee jaar lang inspannen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Tijdens deze re-integratieperiode wordt het loon doorbetaald. Maar als het onverhoopt anders loopt en de werknemer na twee jaar nog niet (volledig) beter is, stroomt de werknemer de WIA in. De loondoorbetalingsverplichting eindigt omdat de werknemer langer dan twee jaar ziek is, net als de verplichting om de werknemer te re-integreren. Maar wat als een werknemer inmiddels een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en de werkgever geen loon meer hoeft te betalen?

Actie nodig

Het dienstverband eindigt niet vanzelf door deze situatie. Daarvoor is nog steeds een actie van de werkgever en de werknemer nodig. Zo kan de werkgever het UWV om toestemming vragen het dienstverband te mogen beëindigen of hij kan zelf met de werknemer afspraken maken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Doet de werkgever dat niet dan blijft de werknemer in dienst. Omdat er geen verplichting meer bestaat om het loon te betalen, geen opbouw van vakantiedagen etc. wordt dit een slapend dienstverband genoemd.

De reden voor een werkgever om een dienstverband slapend te houden, is vaak gelegen in het feit dat bij een beëindiging van het dienstverband de werkgever een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd is. Met de invoering van de WWZ is deze vergoeding in de wet gekomen.

Uitspraak Hoge Raad

Werknemers hebben hun slapende dienstverband aan de rechter voorgelegd waarbij het vaak neerkwam op de vraag of een werknemer het recht heeft om na twee jaar ziekte ontslagen te worden. En heeft de werkgever de plicht om een werknemer te ontslaan? De uitspraken waren uiteenlopend en uiteindelijk heeft de Hoge Raad zich daar op 8 november jl. over uitgelaten. Kort gezegd, is een werkgever gehouden om in te stemmen met een voorstel van een werknemer over de beëindiging van zijn dienstverband na twee jaar ziekte. Dit voorstel kan dan niet meer vergoeding bevatten dan de transitievergoeding na twee jaar ziekte. De achtergrond van deze uitspraak is onder meer dat de werkgever deze transitievergoeding in de meeste gevallen vanaf april 2020 gecompenseerd kan krijgen bij het UWV.

Wilt u meer weten over wat deze uitspraak voor u kan betekenen? Stuur een mail via ons contactformulier op onze website www.wettingenderoode.nl of bel ons op 071-203 21 66.

Maaike Wetting

CDA bedankt negen vrijwilligers

Foto: Johan Kranenburg

n Bezoekje en boeket voor bijzondere Leiderdorpers

bloemenhulde n De Leiderdorpse CDA-fractie heeft zaterdag 16 november negen bijzondere vrijwilligers verrast met een bezoekje en een boeket bloemen. Ieder jaar schenkt de fractie met deze bloemenhulde extra aandacht aan het vrijwilligerswerk dat door velen in Leiderdorp met enthousiasme en belangeloos wordt gedaan. Voor de samenleving zijn deze vrijwilligers onmisbaar.

Foto: Johan Kranenburg
Foto: PR
Foto: PR
CDA fractieleden Medea Hempen, Huibrecht Bos en Jan Huisman brachten bloemen naar onder meer - met de klok mee vanaf linksboven - Jeanine van Jaarsveld, Cor den Heijer, ds. H. Hemstede, Harald van der Water en Henny Verstraaten. Foto: PR

De volgende personen ontvingen een bloemetje:

Cor den Heijer is bij RCL al circa 50 jaar actief als scheidsrechter bij de voetbalwedstrijden. In het verleden was hij vele jaren een van de redacteuren van 'Het Bloemerdje', het blad van RCL dat tijdens het voetbalseizoen elke week uitkwam.

Jeanine van Jaarsveld is secretaris van de Buurtvereniging 'Op Dreef'. De buurtvereniging heeft, samen met de buurtbewoners en de gemeente Leiderdorp, de speeltuin in de wijk opnieuw ingericht en deze fungeert nu al drie jaar als gezellige ontmoetingsplaats voor de hele buurt, van jong tot oud. Van Jeanine en de andere bestuursleden vraagt het veel inzet om de inrichting en het onderhoud op goed peil te houden. Door buurtactiviteiten te organiseren voelen mensen zich er bijzonder thuis.

Henny Verstraaten heeft meer dan 35 jaar diverse bestuursfuncties bekleed binnen volkstuinvereniging De Bloemhof in Leiderdorp. Tevens is hij al 15 jaar penningmeester van de Stichting Schooltuinen De Sterrekers Leiderdorp.

Ds. H. Hemstede is een bijzondere persoonlijkheid in de protestante kerkgemeenschap in Leiderdorp. Met zijn kennis, belangstelling voor kerkelijke onderwerpen en maatschappelijke ontwikkelingen weet hij mensen te inspireren met respect voor waarden en privacy.

Monique van Trigt was jarenlang actief bij Pluspunt in Leiderdorp. Ze verzorgde groepsuitstapjes, museumbezoeken en activiteiten voor en met ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen. Vanaf 2019 heeft zij deze activiteiten met de beschikbare busjes voortgezet en zorgt zij ervoor dat ouderen maatschappelijk betrokken blijven.

Harald van der Water is bij voetbalclub RCL min of meer als vrijwilliger chef van de Onderhoudsploeg en is dagelijks op het complex in De Bloemerd met allerhande werkzaamheden bezig.

Thea Dingjan-Zonneveld verzorgt in parochiegemeenschap 'De Goede Herder' als voorganger woord- en gebedsvieringen. Zij heeft ook aandacht voor parochianen die bijvoorbeeld door beperkingen deze kerk niet persoonlijk meer kunnen bezoeken. Als vrijwilliger en lid van het dameskoor was zij ook betrokken bij De Menswording.

Jan en Gerda de Meer zijn heel actief in de Protestante Gemeente Leiderdorp. Jan is al vele jaren een van de hoofdbezorgers van het kerkblad 'Ontmoeting', dat ongeveer 20 maal per jaar verschijnt. Gerda assisteert de kosters bij grote bijeenkomsten, zoals recepties en bijeenkomsten van De Kunstkring. Jan is ook nog actief binnen volkstuinvereniging De Bloemhof.

Herfst

Als de bladeren van de bomen zijn, vallen andere dingen op, zoals de grote peulen aan de valse christusdoorn.

In deze tijd van het jaar verkleuren de bladeren van de bomen en vallen ze af. Hoe lang het duurt voor al het blad is afgevallen, verschilt per boom. Daar zijn fraaie staatjes van te vinden. Momenteel zijn er nog aardig wat bomen waar vrij veel groen blad aan zit. Het proces van verkleuren en bladafval is blijkbaar wat vertraagd dit jaar.

Op de website www.natuurkalender.nl kan je de herfsttint van een boom doorgeven. De site is van De Natuurkalender, een Nederlands waarnemingsnetwerk dat al sinds 1868 jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur registreert. Zo kunnen trends vastgesteld worden die een indicatie geven van de snelheid van klimaatsverandering. De Natuurkalender houdt bijvoorbeeld ook de eerste bloei van allerlei soorten bij, maar in dit seizoen gaat het over de herfstverschijnselen.

Waarom verkleuren bladeren eigenlijk? Dat heeft te maken met de stofwisseling van bomen. In het voorjaar en de zomer, als er genoeg licht is, maakt een plant chlorofyl oftewel bladgroen aan. Dit biologische pigment geeft het blad de groene kleur. Met behulp van chlorofyl vangt de plant zonlicht op. De energie van het zonlicht wordt gebruikt om CO2 (koolstofdioxide) om te zetten in O2 (zuurstof) en suikers, voedsel voor de plant. Als de hoeveelheid licht in de herfst afneemt, maakt de plant zich op om in winterrust te gaan en sluit de 'voedselfabriek'. Het chlorofyl verdwijnt dan uit de bladeren en daarmee de groene kleur. Dan ga je de gele en rode kleuren zien die altijd al in het blad zitten maar gemaskeerd worden door het groen.

Bij de eerste nachtvorst laten bomen hun bladeren vallen om bevriezing te voorkomen. Sommige bomen kunnen beter tegen nachtvorst dan andere. De eik heeft hele dikke vezelige bladeren die wel wat kou kunnen hebben en laat zijn blad het laatst vallen.

In het park zie ik op de grond bladeren liggen in de vorm van een tulp. Door de bladverkleuring zijn ze mooi geel, wat de gelijkenis met een tulp nog groter maakt. De bladeren zijn afkomstig van de tulpenboom, geïmporteerd uit Noord-Amerika en naaste familie van de magnolia. Niet alleen de bladeren, ook de bloemen lijken op een tulp.

Zo in de herfst, zonder bladeren aan de bomen gaan andere dingen opvallen. Zo zie ik een boom met grote stekels waar grote peulen in hangen. Planten met peulen, denk aan de sperzieboon, behoren tot de vlinderbloemigen. Ook deze boom behoort tot die familie. Het is de valse christusdoorn, afkomstig uit Noord-Amerika.

Het sinterklaasliedje 'Zie de maan schijnt door de bomen', geeft al aan dat op sinterklaasavond de meeste bladeren wel van de bomen zijn. Het is even afwachten of er een goede nachtvorst komt voor die tijd. Dan kan het hard gaan en zijn de bomen zomaar kaal.

Tekst en foto: Ruben de Faber

GroenLinks houdt wijkactie langs Lijnbaan

opruimen n Op uitnodiging van bewoners houdt GroenLinks zaterdag 23 november een wijkactie in en om de Lijnbaan in Leiderdorp. Vanaf 11.15 uur maken gemeenteraadsleden er met vrijwilligers en buurtbewoners de straat en struiken schoon. Het speelplaatsje in de Roerdompstraat doet dienst als verzamelpunt.

Bewoners van de Vogelwijk trokken aan de bel bij GroenLinks, omdat de straten door het herfstweer vervuild raken. Natuurlijk afval, zo is hun ervaring, kan net zo hinderlijk zijn als zwerfafval. "Het is altijd goed om de situatie ter plekke te bekijken'', zegt fractievoorzitter Bob Vastenhoud van GroenLinks. "Bovendien kunnen we het dan met wijkbewoners ook nog over andere onderwerpen hebben. Wij beschouwen onze wijkacties als een soort spreekuur in de open lucht.''

Wie een woonwijk wil voordragen voor een volgende wijkactie kan contact opnemen met fractie-assistent Tim Brouwer de Koning (e-mail tim.ank.bdk@ziggo.nl of telefoon 06-38030152).

Acht uur lang klaverjassen

koppelklaverjasmarathon n Op zaterdag 23 november van 15.00 uur tot 23.00 uur organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier een koppelklaverjasmarathon in het verenigingsgebouw aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Naar gelang de tijd worden er zeven rondes gespeeld. Er wordt gekaart met het verplicht-gaan-systeem en er zijn mooie prijzen te winnen.

Er wordt gezorgd voor een heerlijke maaltijd, bestaand uit erwtensoep en broodjes en tijdens het kaarten zijn consumpties aan de bar verkrijgbaar voor vriendelijke verenigingsprijzen. Deelname aan de klaverjasmarathon kost, inclusief de maaltijd en afsluitende koffie of thee, € 10,00 p.p.

Inschrijven kan via e-mail buurthuis@zijlkwartier.nl of bel Paul Overdijk via 06-43469088.

Opkikkerdag voor Rosalie

Rosalie en haar gezin als koninginnen en koning in het Opkikkerpaleis. | Foto: PR Foto: PR

Verrassingen n Rosalie (8) en haar gezin uit Leiderdorp beleefden vrijdag 15 november een welverdiende Opkikker dag vol verrassingen.

Rosalie heeft een langdurige ziekte en heeft daarom met haar 8 jaar al veel meegemaakt. Dit heeft impact op haar leven, maar ook dat van haar ouders. Daarom neemt Stichting Opkikker ze mee naar een wereld waar de ziekte even géén hoofdrol speelt: de unieke opkikkerwereld. Voor een dag die ze niet snel meer zullen vergeten.

Ook vorig jaar kleurde de Hartebrugkerk oranje. | Foto: Wil van Elk Foto: Wil van Elk

Na een warm onthaal van vrijwilligers en medewerkers mag het gezin net nadat ze zijn aangekomen weer meteen op weg. Er staat namelijk een helikopter op ze te wachten! Als ze aan de beurt zijn vliegen ze helemaal over de Eemhof en kunnen ze genieten van het prachtige uitzicht. Na de gave vlucht gaan ze in het smulhuis donuts versieren.

Daarna wordt Rosalie ze samen met haar moeder lekker verwend in de beautysalon. Ze krijgen een nagel behandeling en een ontspannende massage. De vader van Rosalie mag een rondje in een sportauto maken.

Vervolgens gaan ze samen naar het paleis waar ze als koninginnen en koningen worden ontvangen. In het paleis worden ze opgewacht door een lakei die hen van alle gemakken voorziet. Dan gaan ze met zijn allen op de foto tijdens een professionele fotoshoot.

Kijk op www.opkikker.nl voor meer informatie over Stichting Opkikker.

Hartebrugkerk kleurt vijftien dagen oranje

campagne n UN Women, Zonta, de Soroptimisten en het Vrouwennetwerk Leiden zeggen NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluiten zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt vanaf 25 november de Hartenbrugkerk in Leiden oranje. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten.

In Leiden is voor de tweede keer gekozen voor het uitlichten van de Hartebrugkerk als centraal punt in de stad. Wethouder Marleen Damen zal de campagne op 25 november om 17.15 uur openen. Stadsdichter Marianne van Velzen zal een nieuw gedicht voordragen en opdragen aan Orange the World.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid over het hele land! In alle provincies doen meerdere gemeenten mee, en minstens de helft van de provincies gaat aandacht besteden aan Orange the World. Daarnaast organiseren lokale en nationale organisaties voor vrouwenrechten en emancipatie straatacties en andere activiteiten tijdens de '16 Days of Action'.

Week van muzikale workshops bij st. MOL

musiceren n Van 24 tot en met 30 november organiseert stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) muzikale workshops voor jong en oud, voor de absolute beginner en de vergevorderde. Deze workshops vinden plaats in het MOL gebouw aan de Berkenkade 7 en zijn toegankelijk voor iedereen.

De docenten van stichting MOL hebben een gevarieerd programma samengesteld. Een muzikaal prentenboek 'De Beer en de Piano' (5-7 jaar), slagwerk voor kleuters (4-6 jaar), bandcoaching in verschillende leeftijdsgroepen, spelen in een jeugdensemble of een van de volwassenen ensembles (jazzband, gemengd ensemble, blokfluit- of harp ensemble), achtergrond informatie over het muziekverhaal van Romeo en Julia (S. Prokofieff), een workshop onderhoud van je drumstel of viool; het kan allemaal. Deze week biedt ook gelegenheid om kennis te maken met een aantal instrumenten. Kom naar de Instrumentenmarkt als je misschien wel een instrument wil gaan spelen, meld je aan voor een proefles. Daarnaast zijn er verschillende zangactiviteiten voor jeugd of volwassenen in kleine bezetting, of woon vrijblijvend een open repetitie avond bij van het dameskoor Inspiration. Deelname aan alle onderdelen is gratis voor cursisten van Stichting MOL en onderdeel van hun lesprogramma. Anderen zijn ook welkom en betalen een bijdrage van € 4,- per onderdeel. Kijk op www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl voor het volledige programma en inschrijfformulier.

De week begint op zondag 24 november met de inwijding van de vleugel die stichting MOL onlangs ter beschikking werd gesteld. Een luisteractiviteit voor belangstellenden. Met interessante achtergrondinformatie en natuurlijk met pianomuziek. De toegang is gratis.

Leiderdorps Museum ruim 3 maanden dicht

verhuizing n De zeer succesvolle expositie over de oorsprong van Leiderdorp, 'Nieuw Licht op Leithon', ontving zaterdag 16 november haar laatste bezoekers. De vrijwilligers van het museum gaan nu inpakken en op 9, 10 en 11 december vertrekt de volledig inboedel uit De Sterrentuin.

Dat het Leiderdorps Museum ruimte zou moeten maken voor Incluzio was al langere tijd bekend. De sociale sector wordt gebundeld in De Sterrentuin en dat laat geen ruimte meer voor het museum. Het was op zijn zachtst gezegd een uitdaging om een nieuw onderkomen te vinden. Toch is het uiteindelijk, in nauw overleg met de gemeente, gelukt. Het museum wordt gehuisvest in een vrijgekomen gedeelte van de Gomarusschool, aan de Vronkenlaan 46, waar het op zaterdag 29 februari 2020 zijn deuren weer opent. De openingstijden blijven ongewijzigd. Alleen zal het depot, gecombineerd met het kantoor, op een andere locatie komen dan het museum.

De vaste expositie Weet Waar je Woont komt in opgefriste versie terug op de nieuwe locatie. De eerste wisselende tentoonstelling is gewijd aan 75 jaar bevrijding. Voor deze tentoonstelling zoekt het Leiderdorps Museum nog voorwerpen die met de bezetting en bevrijding van Leiderdorp te maken hebben. (info@leiderdorpsmuseum.nl).

Het Leiderdorps Museum is dus gesloten van 16 november 2019 tot zaterdag 29 februari 2020.

Gratis kantoormeubilair voor (maatschappelijke) organisaties

duurzaam n De gemeente Leiden is volop bezig met het voorbereiden van de verhuizing van het stadhuis en het Stadsbouwhuis naar het Stadskantoor, dat op 6 januari 2020 de deuren opent. Een van de consequenties hiervan is dat er een aanzienlijk aantal nog goed bruikbare kantoormeubelen overblijft. De gemeente geeft deze graag een tweede leven.

Het gaat om aanzienlijke aantallen gebruikte bureaus, stoelen, vergadertafels en ladeblokken, die in goede staat verkeren.

De gemeente biedt dit meubilair kosteloos aan, alleen aan (maatschappelijke) organisaties, zoals scholen en verenigingen, en andere geïnteresseerde niet-particuliere partijen uit de regio Leiden. Zij kunnen hiervoor intekenen. Deze actie is niet gericht op particulieren.

De procedure is als volgt:

Inschrijven kan tot en met vrijdag 13 december 2019.Stuur een e-mail naar Meubilair@leiden.nl. Vermeld in deze mail duidelijk de gegevens van uw organisatie en de voorkeur voor meubelen en aantallen waar uw organisatie behoefte aan heeft. U krijgt van ons een bevestiging en een zo passend mogelijk aanbod. In januari 2020 zijn er twee ophaaldagen. In de mailbevestiging staat waar en wanneer u de meubels kunt ophalen.

Muzikale middag voor ouderen

musiceren n Op woensdag 27 november organiseert stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) een muzikale middag voor senioren, dit keer met het thema 'Treurnis en Troost in de muziek'. Het delen van lief en leed is te horen in allerlei muzikale stijlen, van Purcell tot Andre Hazes, van requiem tot smartlap. Deze middag is bedoeld voor senioren, er wordt geluisterd naar muziek, gesproken over de betekenis die muziek kan hebben en er wordt gemusiceerd. De middag staat onder leiding van Marian Jaspers Fayer.

De middag vindt plaats van 15.15 tot 16.30 uur in het MOL gebouw aan de Berkenkade 7 in Leiderdorp. De toegang is 5 euro. Aanmelden kan via een e-mail aan info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl. Meer informatie op www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

leiderdorp & regio

Eerste boek over een dorp in de 80-jarige oorlog

Anne van Zwieten. | Foto: PR Foto: PR

presentatie n Het was niet voor niets dat de officiële presentatie van het boek 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog - Schetsen van een dorpsgemeenschap' maandagmiddag plaatsvond in de Dorpskerk. Het verhaal van de kerk in de decennia rond 1600 was er een "gevuld met drama en passie", zoals Dick den Boer, de auteur van het vijf van de negen hoofdstukken van het boek, vertelde.

De Boer en zijn medeauteurs Hans Endhoven, Willem Hovestreydt, Emil Broesterhuizen en Edward Sodderland hebben honderden uren in archieven doorgebracht en vervolgens nog eens honderden uren achter de pc gezeten om de geschiedenis van Leiderdorp tussen 1568 en 1648 in beeld te brengen. Waarbij ze zo dicht mogelijk bij het leven van de Leiderdorpers in die tijd probeerden te komen maar wel steeds de link legden met de gebeurtenissen in de grote wereld eromheen. Het leverde een indrukwekkend boekwerk van 432 pagina's op vol verrassende inzichten in de dorpsgemeenschap van vier eeuwen geleden. Het allereerste boek dat ooit is geschreven over een dorp in de 80-jarige oorlog.

Het officiële eerste exemplaar van 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog' ging naar burgemeester Laila Driessen maar direct daarna kregen de auteurs. V.l.n.r. Emil Broesterhuizen, Dick de Boer, Edward Sodderland, burgemeester Driessen, kritische meelezer Jolanda Westgeest en Hans Endhoven. Foto: J.P. Kranenburg

Het boek is te koop bij boekhandel De Kler (Winkelhof) het Kijk- en Afhaalpunt (Hoofdstraat 164-166), de Volksuniversiteit Leiderdorp (Splinterlaan 156) en – na de heropening – het Leiderdorps Museum (Vronkenlaan 46). Dankzij subsidies is de prijs slechts 29,95 euro.

'Ik wilde mijn karakters dicht op de huid zitten'

n Debuutroman Anne van Zwieten over drie vrouwen

boek n Babette, Juliette en Carla. Drie vrouwen van in de veertig, ieder met hun eigen uitdagingen en problemen in het leven. Ze wonen in Leiden maar dat lijkt de enige overeenkomst. Totdat ze door toeval met elkaar in contact komen en gaandeweg ontdekken dat er ondanks de uiteenlopende karakters en levensstijlen iets is dat hen bindt. Het zet hen ieder afzonderlijk aan tot nadenken, tot het maken van nieuwe keuzes.

Door: Corrie van der Laan

Dat is heel in het kort waar de roman Keerpunt van Anne van Zwieten over gaat. De Leiderdorpse presenteert haar debuutroman zaterdag 23 november tussen 14.00 en 15.00 uur bij boekhandel De Kler in winkelcentrum Winkelhof.

Schrijven doet Anne van Zwieten al sinds haar jeugd. Het raakte een beetje op de achtergrond toen ze carrière maakte als ondernemer; ze heeft zestien jaar eigen modezaken gehad. Haar leven kwam op z'n kop te staan toen haar tweede kind, Nadja, als gevolg van een ernstige ziekte als baby een hersenbeschadiging opliep en intensieve zorg nodig had. Van Zwieten verkocht haar winkels. Maar ze wilde wel maatschappelijk actief blijven en richtte Stichting Nadja op waarmee ze zorgt voor speelgelegenheid en vrijetijdsbesteding voor kinderen en jong volwassenen met een beperking. Ze ging ook weer schrijven, startte een blog over het leven met Nadja. De korte stukjes raakten veel mensen en een aantal ervan is gebundeld in een in 2015 verschenen boekje. Tegenwoordig blogt ze ook als 'De Storyteller'. Elke week zet ze een verhaal op haar website (de-storyteller.nl) over gewone en niet zo gewone mensen die ze tegenkomt.

Drie perspectieven

Van Zwieten is geïnteresseerd in mensen en wat hen drijft. Vandaar wellicht dat ze niet genoeg had aan één hoofdpersoon in haar roman. "Ik had drie karakters bedacht die ik wilde uitdiepen. Omdat ik ze heel dicht op de huid wilde zitten, heb ik het verhaal vanuit drie perspectieven geschreven, om beurten krijgen ze een hoofdstuk."

Alle drie de vrouwen maken een ontwikkeling door, vinden zichzelf in zekere zin opnieuw uit. Ze heeft niet bewust een boodschap in Keerpunt willen stoppen, zegt van Zwieten, maar in feite zit die er wel in: "Maak jezelf niet afhankelijk van een ander, niet financieel maar ook zeker niet emotioneel. Sta voor jezelf en live life to the fullest. Het is een boodschap die bij me hoort."

Nieuws van de LVU

Foto: PR

lezingen n In de komende weken biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp drie interessante lezingen:

Het 'faillissement' van Rembrandt

Rembrandt kwam in zijn latere jaren in financiële moeilijkheden. Hij was insolvabel en kwam zijn verplichtingen niet na, maar voorkwam een faillissement door 'boedelafstand'. In de lezing komen de oorzaken van zijn financiële problemen, de hoofdrolspelers, het optreden van de curator en de gevolgen aan bod. In Leiden zou Rembrandt nooit boedelafstand hebben verzocht. Dáár moest de schuldenaar zichzelf gedurende drie dagen tussen half twaalf en half een in zijn ondergoed te kijk zetten op een trapje voor het stadhuis om in aanmerking te komen voor boedelafstand.

Woensdag 27 november, 20.00–21.00 uur.

Leiderdorpers in de 80-jarige Oorlog - Dorp en stad, wonen en werken

De eerste duolezing over de thema's uit het nieuwe boek 'Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog'. Het boek schetst de samenleving van Leiderdorp in een moeilijke tijd en brengt de lezer heel dicht bij de Leiderdorpers van toen. De eerste van de twee lezingen, 'Een samenleving in beweging: van dorp naar stadsheerlijkheid', laat zien hoe Leiderdorp ondergeschikt werd aan de stad Leiden en brengt de bestuurders van het dorp in beeld. De tweede lezing, 'Mannen, vrouwen en kinderen van Leiderdorp: wonen, leven, werken', gaat uit van de volkstelling van 1622, waarin alle 945 Leiderdorpers met naam en toenaam, beroep en welstand zijn genoemd. Combinatie met andere bronnen levert boeiende beelden op van het Leiderdorp in het eerste kwart van de 17e eeuw.

Een schrijftolk projecteert de gesproken tekst op een scherm, zodat slechthorenden de lezingen ook heel goed kunnen volgen.

Donderdag 28 november, 20.00–22.00 uur

De Muur van Hadrianus

De Muur van Hadrianus is het belangrijkste bouwwerk van de Romeinen in Groot-Brittannië. De muur werd in 122 na Christus gebouwd dichtbij de grens tussen Engeland en Schotland om de barbaren (Picten) buiten te houden. In de lezing vertelt Diana de Wild over het leven langs de muur in de Romeinse tijd, aan de hand van korte teksten die door archeologen zijn aangetroffen. Daar horen ook brieven bij, die ons vertellen dat er Bataven in Romeinse dienst bij de muur gelegerd waren.

Dinsdag 3 december, 10.00–12.00 uur

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Cover Train komt Muzikaal Tuynieren

Muziek n Op zondagmiddag 24 november is er weer Muzikaal Tuynieren in het Leiderdorpse café-restaurant De Hollandsche Tuyn. Van 16.00 tot 18.00 uur staat het Cover Train op het podium. CoverTrain is een enthousiaste party/coverband uit de Randstad met een herkenbare playlist van recente hits, classics, pop, rock, disco en Nederlandstalig.

De toegang is gratis. Wie na afloop van het optreden wil blijven eten, kan een keuze maken uit het à la carte menu of kiezen voor het seizoensmenu. Het belooft weer erg druk te worden, dus reserveren is gewenst op (071) 541 14 64. De Hollandsche Tuyn ligt aan de Hoofdstraat 24. Meer info op www.dehollandschetuyn.nl of op Facebook.

cultuur & uitgaan

RCL vrouwen halen uit

Madieke Zaad, hier ingeklemd tussen twee tegenstanders, speelde een glansrol met één goal en vier assists. Foto: Gert Jan van Heyningen

n Eensgezind naar 5-1 winst en 2e plek ranglijst

VOETBAL n RCL haalde flink uit tegen Reiger Boys. Na een 3-1 stand bij rust werd het 5-1 en pakte het team de tweede plek in de Hoofdklasse Vrouwen.

Alternatieve leesmogelijkheden zijn er volop. | Foto: PR Foto: PR

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Collectief werd met souplesse strijd geleverd in een technisch hoogstand en aantrekkelijk duel. Volgens coach John van der Meer zit de ploeg nog steeds in een opbouwfase dus de trouwe supporters kunnen nog meer verwachten.

Op het in slechte staat verkerende hoofdveld van de Bloemerd werd het duel tussen RCL en Reiger Boys gespeeld. Romy Siera werkte in de derde minuut Nikki Rensen van Reiger Boys in de zestien tegen de mat. Aanvoerster Amy Visser nam haar verantwoordelijkheid en schoot vanaf elf meter de ploeg uit Heerhugowaard op voorsprong.

Overtuigend

Drie minuten later was de stand alweer in evenwicht. Madieke Zaad gaf op volle snelheid een pass op de inkomende Lea Luzolo die de gelijkmaker scoorde. RCL overtuigde op alle fronten en creëerde meer mogelijkheden terwijl de achterhoede de gaten dichtliep.

In de 23e minuut kwam RCL op voorsprong. Madieke Zaad speelde zich keurig tussen twee verdedigsters op wilskracht en techniek vrij om vervolgens het leer in het net te schieten. Eén minuut later werd het zelfs 3-1 voor RCL. De pass van Madieke Zaad op Claudia Owel die uit een bijkans onmogelijke hoek raak schoot.

Hoog tempo

In de tweede helft wilde de ploeg van coach John van der Meer duidelijk meer afstand nemen. In hoog tempo werd de bal rondgespeeld en had RCL de regie volledig in handen. Jill Sanrodji, Claudia Owel en Lea Luzolo kregen mogelijkheden om van te smullen. In de 63e minuut had Jill Sanrodji moeten scoren maar dat werd voorkomen door opnieuw een prima redding van sluitpost Dionne Vasmeer. Reiger Boys probeerde het wel maar kwam aanvallend tekort. Vijf minuten voor het einde werd het 4-1. De opbouw en pass waren van Madieke Zaad waarna op Jill Sanrodji met slim lobje doelvrouw Dionne Vasmeer passeerde. In de allerlaatste minuut was daar opnieuw Madieke Zaad met een opvallende crosspass. Daar profiteerde Yara Haasnoot van; zij bepaalde de eindstand van dit levendige en aantrekkelijke duel op 5-1.

Enthousiasme

Na afloop glunderde coach John van der Meer van oor tot oor. Hij complimenteerde vol trots zijn meiden en de technische en medische staf. Niet alleen met het resultaat maar ook met de enorme dosis strijdlust die het team liet zien. "Er is met groot enthousiasme collectief strijd geleverd en dat voelt goed. Wij zitten op de goede route met de juiste drive en groeien nog steeds", aldus een stralende Van der Meer.

Zaterdag strijdt RCL op de Bloemerd om de koppositie in de Hoofdklasse. Tegenstander is dan SC Stiens uit Friesland. Aanvang 14.30 uur.

Werk aan de winkel voor hekkensluiter Alecto

In januari werden er in totaal 16 cheques uitgereikt in Leiderdorp. Hoeveel cheques zouden er op 27 november worden uitgereikt? | Foto: PR Foto: PR

Hockey n De vrouwen van Alecto moeten aan de bak. Na 0-4 het verlies van zondag tegen het sterke Wageningen zijn de Leiderdorpse hockeysters gezakt naar de laatste plek op de ranglijst van de overgangsklasse

In de eerste minuut was al duidelijk te zien dat Wageningen een sterke ploeg was. De bezoeksters kregen al snel een strafcorner, die nog wel onschadelijk werd gemaakt door Alecto. De thuisploeg kreeg hierna een paar kansjes, maar werd niet echt gevaarlijk. Wageningen daarentegen bleef de druk opvoeren en kwam steeds dichter bij een doelpunt.

Dat viel nog in het eerste kwart. Een speelster van Alecto raakte geblesseerd door een hoge bal. Wageningen maakte gebruik van de verwarring die daarop volgde door de bal vanaf de tweede paal in de goal te schuiven.

In het tweede kwart viel de 0-2.Vanuit het 23-meter-gebied werd een bal in de cirkel geslagen en richting het Alecto doel getipt. In eerste instantie bracht de keepster van Alecto redding maar Wageningen scoorde in de rebound vanaf de tweede paal.

In tweede helft lukte het Wageningen om nog twee keer te scoren. Een geflatste strafcorner en een doelpunt vanaf – opnieuw - de tweede paal bracht de bezoeksters op 0-4. Alecto kreeg zelf ook nog een paar corners, maar de keepster van Wageningen voorkwam een tegengoal.

Doordat de nummer laatst van de lijst, Beuningen, met 4-1 won van LOHC werd Alecto gepasseerd op de ranglijst en bungelt nu onderaan. Er is dus werk aan de winkel!

Aandacht voor maatschappelijke initiatieven sportverenigingen tijdens klantavond Rabobank

samenleving n Leiderdorp is een dorp van samen zijn, samen bewegen en voor elkaar zorgen. Tijdens 'De Avond van Leiderdorp' op woensdag 27 november, geven verschillende sportverenigingen een kijkje achter hun schermen en laten ze zien hoe zij samen Leiderdorp mooier maken. De avond, die speciaal voor klanten van Rabobank Leiden-Katwijk wordt georganiseerd, vindt plaats bij RCL in Leiderdorp.

Veel verenigingen en vrijwilligers zetten zich dagelijks in om samen Leiderdorp mooier te maken. Met hun initiatieven voor jong en oud dragen zij samen hun steentje bij aan de lokale samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het gezonde initiatief van RCL en LSC Alecto #kanook. Kinderen brengen wekelijks veel tijd door op de sportclubs. In zo'n gezonde sportieve omgeving past de keuze voor een gezonder alternatief als het gaat om eten en drinken. Denk aan water, fruit of een bruine tosti. De campagne #KANOOK is bedoeld om kinderen en hun ouders hier meer bewust van te maken, maar ook om verenigingen te helpen gezonde producten aan te bieden in hun kantines. Tijdens de klantavond zullen RCL en LSC Alecto hier samen meer over vertellen. Ook gaan zij in gesprek met Schaats en Skeeler Centrum over wat het verenigingsleven in Leiderdorp nou zo bijzonder maakt.

Leiderdorp is ook het dorp van topprestaties. Toproeister Nicole Beukers, zal tijdens deze avond vertellen over haar weg naar Tokyo 2020. Op de Olympische Zomerspelen 2016 won ze in de dubbelvier een zilveren medaille. In dezelfde boot behaalde Beukers in 2017 zilver op het EK in Tsjechië en goud op de WK in Florida. Ook nu is haar boot alweer gekwalificeerd voor Tokio.

Rabobank Wensenfonds

Tijdens de klantavond worden tevens de winnaars van het Rabobank Wensenfonds bekend gemaakt. Klanten van Rabobank Leiden-Katwijk kunnen hierbij aanwezig zijn. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.DichterbijLeidenKatwijk.nl.

Slecht zien, maar blijven lezen

hulpmiddelen n Koninklijke Visio in Leiden houdt op maandag 25 november van 13.30 tot 16.30 uur een spreekuur over alternatieve leesmogelijkheden voor mensen die, ondanks het achteruitgaan van het zicht, willen blijven lezen.

Uiteenlopende visuele problemen kunnen maken dat lezen niet goed gaat en onplezierig is. Maar ook met een visuele beperking blijft het, met gebruik van de juiste hulpmiddelen, goed mogelijk om teksten en boeken te lezen.

Uit onderzoek blijkt dat veel (oudere) mensen met beperkt zicht rond blijven lopen met vragen over leven met die visuele beperking. De professionals van Visio kijken naar de mogelijkheden om het leven met deze visuele beperking makkelijker te maken. Visio in Leiden besteedt tijdens het spreekuur specifiek aandacht aan aangepast lezen met verschillende hulpmiddelen. Denk aan loepen, loepbrillen en beeldschermloepen. De adviseur checkt hoe het met de gezichtsscherpte is gesteld. Geïnteresseerden kunnen kennis maken met de mogelijkheden die er zijn om het lezen te vergemakkelijken.

Wie al een leeshulpmiddel heeft, maar dit niet meer kan gebruiken of wil vervangen is ook welkom voor advies. Lukt zelf lezen toch niet meer? Ook dan zijn er alternatieven. Bij Visio wordt gekeken wat nog wél kan.

Het spreekuur vindt plaats bij Visio aan de Parmentierweg 6 in Leiden.

Glutenvrije Sinterklaasmarkt

proeven n Webwinkel Glutenvrijemarkt.com organiseert op zaterdag 23 november een glutenvrije markt met als thema Sinterklaas.Deze vindt plaats van 10.00 tot 16.00 uur aan de Lijnbaan 8 in Leiderdorp. Op de markt kun je bij de verschillende kramen terecht voor informatie en het proeven van de lekkerste glutenvrije producten, die je tegen de beste prijzen kunt inslaan. Voor kinderen is er een speurtocht. Zie Glutenvrijemarkt.com voor meer informatie.

sport / actueel

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Wo. 20 nov: Start kookgroep voor alleengaanden

Lijkt het jou leuk om samen met andere alleengaanden te koken, samen te eten en nieuwe mensen te ontmoeten, dan ben je elke woensdag of donderdag om 17.00 uur welkom in Dwars, Bloemerd 1c. Kosten: €3,00. Aanmelden per mail: rvegmond@incluzio.nl

Wo. 27 nov: Clubhuis De Derde Helft

Feestelijke opening van Clubhuis De Derde Helft plaats bij RCL. Van 9.00 tot 11.30 uur zijn er diverse activiteiten, zoals biljart, tafeltennis, walking voetbal, walking hockey, dans, muziek, bridge en boksen, waar u mee kunt kennismaken. Als u alleen gezellig een bakje koffie wilt drinken, is dat ook goed.

Vanaf 4 en 5 december vindt de reguliere editie plaats. Op de woensdag altijd bij RCL en op de donderdag altijd bij Alecto. Beide verenigingen kunt u vinden in Sportpark de Bloemerd. Bel voor vragen met Joyce Thissen (06-83144982).

Do. 5 dec: Klassieke muziek

De vrijwilligers brengen weer een geselecteerd muziekprogramma ten gehore. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Splinterlaan 156. Kosten €2,00 incl. koffie/thee. Aanmelden is niet nodig.

Op maandag Dagactief in Buurtactief 't Oude Dorp

Voor de senioren en hun mantelzorger die wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. Voor meer info: Ella Koning 06-83148424 of Gwendolyn van der Ven 06-83097594

Woensdag: Inloopspreekuur financiën

Bij het inloopspreekuur zijn de budgetcoach, de sociaal raadsvrouw, de activeringscoach (voor statushouders), een medewerker van de Stadsbank en een vitaliteitscoach aanwezig. Hier kunt u terecht met uw korte vragen. Tijd: 10.00-12.00 uur. Plaats: gebouw Dwars, Bloemerd 1c.

Donderdag: Creatieve club Splinterlaan

Met hulp van vrijwilligers samen creatief bezig zijn. Van 9.30 tot 11.00 uur, Splinterlaan 156, Leiderdorp. Kosten €2,50. Opgeven bij Ella Koning, ekoning@incluzio.nl.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Tel. (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl, website: www.incluzioleiderdorp.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 24 november, Christus Koning

9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Dingjan. M.m.v. het Jongeren- en Middenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 22 november

Ommedijk

11.00 uur: pastor S.Poppe, weeksluiting.

zondag 24 november

Dorpskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

17.00 uur: ds. E. de Paauw: Woord, Beeld, Muziek.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: ds. D. Dijk + tolk, dovendienst.

De Nieuw-Apostolische Kerk aan de Prinsenhof (hoek Engelendaal en Buitenhoflaan). | Foto: J.P. Kranenburg

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: C. van Vliet.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 24 november

10.00 uur: leesdienst.

15.30 uur: ds. B. Labee (H.C. 31) (H.D.).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 24 november, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen en ds. F.H. Fockema Andreae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

18 t/m 24 november: TP Zibold (I. Zibold), Vrijheidslaan 57, 2331 JR Leiden. tel. (071) 5768019.

25 november t/m 1 december: TP De Oude Singel Tandartsen (C. Blanksma-Revet), Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

Café Scarabee

Inloophuis Scarabee organiseert op maandag 25 november een informatieavond over 'werken na kanker'. Ingrid van Ham, loopbaanadviseur en re-integratiedeskundige, gaat in op tal van vragen en problemen die bij terugkeer naar werk spelen: te snel te veel willen doen, moeite hebben met concentratie, het gevoel hebben tekort te schieten, gauw moe zijn.

De avond, bedoeld voor kankerpatiënten en hun naasten, start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Locatie: Inloophuis Scarabee, Oude Vest 17 in Leiden. Toegang is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@inloophuisscarabee.nl. Meer info op www.inloophuisscarabee.nl.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.