Leiderdorps Weekblad

19 februari 2020

Leiderdorps Weekblad 19 februari 2020


Bouwen aan Driegatenbrug

Wethouder Rik van Woudenberg (rechts met oranje jas) heeft net een brugdeel op zijn plek gelegd. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Over twee maanden moet het werk klaar zijn. Dan is de Driegatenbrug in de Leiderdorpse Zijldijk totaal vernieuwd en kan er weer decennialang tegen. De oorspronkelijke brug was ruim tachtig jaar oud en flink versleten. De vernieuwing stond aanvankelijk vorig voorjaar op de planning, maar is uitgesteld om hinder voor recreanten in het watersportseizoen te voorkomen. In november is de oude brug dan toch gesloopt en dinsdagmiddag 18 februari mocht wethouder Rik van Woudenberg (D66) het officiële eerste (maar eigenlijk zo'n beetje het laatste) brugdeel voor de nieuwe brug leggen.

Oranjevereniging zoekt helpers

vrijwilligers n De Oranjevereniging Leiderdorp organiseert voor de viering van '75 jaar Vrjiheid' in Leiderdorp extra activiteiten. Daarom is de vereniging nu al op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij één of meer activiteiten. Want vele handen maken licht werk. Aanmelden is eenvoudig: via de optie 'vrijwilliger' op www.ovleiderdorp.nl. De Oranjevereniging Leiderdorp neemt vervolgens contact met u op.

Raad zet stip op de horizon voor Baanderij

Op zoek naar boodschappen met zo min mogelijk verpakking. Foto: Marieke van Leeuwen

Nieuw:
Ecovriendelijk leven

Graag zo weinig mogelijk plastic

HISTORIE n 400 jaar Dorpskerk, aflevering 3

Keeper Andrew Bontje pakt punt voor RCL

Raad zet stip op de horizon voor Baanderij

Langs de Zijldijk zouden woningen en horeca kunnen komen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

n Plan voor minstens 1350 woningen op bedrijventerrein

scenario's n Als het aan het Leiderdorpse gemeentebestuur ligt, verandert bedrijventerrein De Baanderij de komende jaren in een gemengd woon-werkgebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft drie scenario's laten opstellen met een verschillende mix van woningen en bedrijven. Maandagavond bleek dat het voorkeursscenario van het college, met tussen de 1350 en 2200 woningen en 14,3 tot 18,7 hectare ruimte voor bedrijven, ook de unanieme voorkeur heeft van de gemeenteraad.

Door: Corrie van der Laan

Er is nog een lange weg te gaan voordat de transformatie van het bedrijventerrein daadwerkelijk kan starten; de gemeente heeft er geen grond en zal de eigenaren van het gebied dus over moeten halen mee te werken. Bovendien moet de bedrijfsgrond die op De Baanderij verdwijnt elders gecompenseerd worden, wat ook een hele opgave zal zijn. Maar met de scenariokeuze wil het gemeentebestuur vast een stip op de horizon zetten voor de toekomst van het bedrijventerrein.

Drie scenario's

In juni vorig jaar gaf de gemeenteraad al haar fiat aan de uitgangspuntennotitie voor een gebiedsvisie voor De Baanderij. Toen werd nog gedacht aan 200 tot 400 woningen. In de drie scenario's die bureau Urhahn in opdracht van het college heeft opgesteld, zijn dat er veel meer geworden. Scenario 1 is het minst ingrijpend. Hier is het aantal woningen beperkt tot minimaal 500 en maximaal 850, gesitueerd bij de LOI (naast de nieuwbouwwijk Bij de Zijl) en in de zuidoosthoek van De Baanderij, waar nu onder meer de autowassstraat en de Action gevestigd zijn. Van de 26 hectaren bedrijfsgrond houdt De Baanderij er in dit scenario rond de 22 over.

Scenario 2 is de grote favoriet van college en gemeenteraad. Hier wordt het hele noordelijke stuk van het bedrijventerrein, tussen Zijldijk, Leidsedreef en Rietschans, woonwerkgebied. Hetzelfde geldt voor het stuk tussen Zijldijk, Zijloordkade en Kabelbaan. In totaal biedt dat plek aan 1330 tot 2200 woningen. 10,7 hectare van De Baanderij gaat in dit scenario op de schop, maar er komt tussen de 3,5 en 8 hectare bedrijfsgrond terug waarmee het verlies uitkomt op tussen de 7,3 en 11,8 hectare. De hele Zijldijk moet een aantrekkelijk verblijfsgebied worden, met ook ruimte voor horeca. In het hele gebied is aandacht voor meer groen en meer waterberging.

Scenario 3 is het groenste scenario. Hier blijft alleen het middendeel van De Baanderij ongemoeid. De rest wordt woon-werkgebied met daaromheen een parkachtige rand. Er is plek voor 1300 tot 2000 woningen. Voor bedrijven is in de nieuwe situatie 11,3 tot 16,3 hectaren beschikbaar, waarmee de hoeveelheid bedrijfsgrond zo'n beetje gehalveerd wordt.

logische keuze

Alle fracties in de gemeenteraad waren het er maandag over eens dat scenario 2 de meest logische keuze is. Dat geeft de meeste woningen en het aantal grondeigenaren waarmee onderhandeld moet worden, is relatief beperkt. Bovendien is de hoeveelheid bedrijfsgrond die gecompenseerd moet worden te overzien. Al blijft dat lastig. Maar wellicht lukt het om het aantal hectaren voor bedrijven op de Baanderij nog wat te vergroten door te creatief bouwen, suggereerden Rob Visser (D66) en Huibrecht Bos (CDA). Bijvoorbeeld door woningen op bedrijfspanden te zetten. Geert Schipaanboord (CU-SGP) benadrukte dat het verstandig is om even geen andere plannen te maken voor het braakliggende terrein in de Bospolder waar Ikea had moeten komen; het kan wellicht een optie zijn om Baanderij bedrijven hiernaartoe te verplaatsen.

Van verschillende kanten werd aangedrongen om zo snel mogelijk te komen met een plan voor de verkeersafwikkeling. Absoluut noodzakelijk om het gebied aantrekkelijk te maken voor ondernemers, bewoners en bezoekers, was de algemene opinie.

Rob Visser wees op een mogelijke struikelsteen in de vorm van bodemverontreiniging. Op een groot deel van De Baanderij was van de jaren '20 tot begin jaren '90 van de vorige eeuw touwfabriek Verto gevestigd die sporen heeft nagelaten in de vorm van bodemverontreiniging. De bodem is gesaneerd om de bouw van het bedrijfspanden mogelijk te maken, maar Visser vroeg zich af of dat ook goed genoeg is voor de bouw van woningen.

Volgens wethouder Willem Joosten komen deze en vele andere vragen aan de orde bij de verdere uitwerking van scenario 2 tot een gebiedsvisie. Die uitwerking zal in de komende maanden plaatsvinden.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250

woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

HTV Leiderdorp, na veertig jaar nog altijd een grote onbekende

Het verbaast mij telkenmale weer dat, nu weer onder de titel van bijv. De Derde Helft of 'meer en beter', er bijzonder veel over bewegen en/of sporten voor ouderen wordt gepubliceerd. Op zich prima om sportende mensen en in bijzonder ouderen die zich aan een sport willen overgeven onder de aandacht van (een groter) publiek te brengen. Dat is goed voor de gezondheid in het algemeen, de conditie en ook voor de sociale cohesie.
Maar er is al veertig jaar een sportvereniging in Leiderdorp voor (voornamelijk) ouderen die hartproblemen hebben (gehad) of willen werken aan preventie van hartproblemen. Het blijkt steeds weer dat (bijna) niemand weet dat die vereniging bestaat. Deze mocht derhalve ook nog nooit een subsidie tegemoet zien, uit welke hoek dan ook. Zelfs het (om niet) beschikbaar stellen van sportfaciliteiten in onze eigen gemeente is niet aan de orde. Ik heb het hier over de Hart Trim Vereniging Leiderdorp (HTV Leiderdorp) die de eigen sportenden moet onderbrengen in Basalt in Leiden en in de Eendenkooi te Zoeterwoude Rijndijk.
Het samenbrengen van sporten, sportenden, individualisten en verenigingen is al vele jaren een mooi min-of-meer gesubsidieerd streven. Het, voor mij, meest sprekende voorbeeld (uit het verleden) dat aan samenwerking in de sport bijzonder veel terechte aandacht besteedde kreeg de fraaie titel 'Niet voor goud alleen'. Het Lokaal Sportakkoord lijkt daarvan een tamelijk identiek beschreven samenwerkingsverband op te leveren.
Het zal mij benieuwen of onze gemeentelijke politici het Lokaal Sportakkoord uiteindelijk een beter 'leven' toewensen dan de vele rapporten in het verleden én of dit dan ook zal leiden tot (h)erkenning van HTV-Leiderdorp.

Simon Weeda, Leiderdorp

Nieuws van de LVU

educatie n Cursussen, workshops, lezingen. De Volksuniversiteit Leiderdorp biedt het allemaal. Hieronder een greep uit het programma.

Inleiding in de filosofie

In vijf lessen biedt de LVU een inleiding in de filosofie, van de klassieke Grieken Socrates en Plato, de moderne filosofen als Spinoza en Descartes tot de Verlichting, Kant, Nietzsche en Sartre. Start: maandag 2 maart, 19.30–21.30 uur.

China, een bedreiging voor onze waarden?

In deze lezing vol vuurwerk staat de opkomst van China als wereldmacht centraal. De handelsrelaties met China komen aan de orde in het licht van de ontwikkeling van China, incl. een (eind)deal tussen Trump en Xi, de 'nieuwe Zijderoute' en de ontwikkelingen in Hong Kong. Dinsdag 3 maart, 20.00–22. 00 uur.

Keramiek beschilderen

Met de oude Turkse çini-techniek kunt u keramische objecten beschilderen met prachtige, soms eeuwenoude motieven en kleuren. In 6 lessen beschildert u enkele tegels en borden, die worden geglazuurd en afgebakken. De docente levert de nodige materialen. Eerste les: donderdag 5 maart, 9.30–12.30 uur.

Italiaans op vakantie

Leer de taal van uw vakantieland in de cursus 'Italiaans op vakantie' spreken in alledaagse situaties: de weg vragen, een drankje of schotel bestellen en afrekenen, boodschappen doen, de openingstijden van een bezienswaardigheid vragen en veel meer. Eerste van 8 lessen: donderdag 5 maart, 13.30–15.00 uur.

Orde in uw administratie thuis

In deze workshop staan problemen centraal bij het op orde krijgen van uw thuisadministratie: structuur aanbrengen, hoe en waar welke papieren opbergen, waar in uw pc welke mails van instanties opslaan etc. Na afloop kunt u zelf uw thuisadministratie weer op orde krijgen én houden. Vrijdag 6 maart, 9.30–11.30.

Vormgeven aan je interieur

In 4 lessen leert u met andere ogen kijken naar het interieur van uw eigen woning. U krijgt tips en trucs die helpen bij vernieuwing, om mooie stukken goed te laten uitkomen en te spelen met kleur en licht, en u maakt tekeningen van uw interieurvernieuwingen. Eerste les: maandag 9 maart, 19.30–21.30 uur.

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Praten over de toekomst met regionale CDA

Discussieavond n De CDA-afdelingen van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude en Katwijk organiseren woensdagavond 26 februari een regionale discussieavond naar aanleiding van het rapport 'Zij aan zij' dat onlangs is gepubliceerd door het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Het rapport is te vinden op de website www.cda.nl/zij-aan-zij/.

De voor iedereen toegankelijke discussieavond vindt plaats in het Dorpscentrum van Oegstgeest aan de Lijtweg 9 en begint om 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Pieter Jan Dijkman, directeur van het Wetenschappelijk Instituut, zal de avond inleiden. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

400 jaar Dorpskerk

Foto: PR


Geschiedenis van de christelijke godsdienst in Leiderdorp en omgeving

De Sint-Salvatorkerk Utrecht. | Bron: www.bouwgeschiedenisutrecht.nl
Koning Radbod laat zich toch niet dopen. | Prent van Johan Wilhelm Kaiser 1838 1840, Rijksmuseum.

In 2020 vieren we het 400-jarig bestaan van de Dorpskerk. In de serie '400 jaar Dorpskerk' belicht een schrijverscollectief van het Leiderdorps museum en het Comité 400-jaar Dorpskerk de geschiedenis van de christelijke godsdienst in Leiderdorp. De herbouw van de Dorpskerk is een van de hoogtepunten in deze geschiedenis. Deze week aflevering 3.


In de vorige aflevering, verschenen in de krant van 29 januari, schetste Youri Poslawsky de opkomst van het christelijk geloof in West- en Noord-Nederland. Nu gaat hij dieper in op de invloed van twee missionarissen, de Franse bisschop Wolfram en de Angelsaksische monnik Willibrord, op de kerstening van de lage landen.

Liever minder plastic

Op zoek naar boodschappen met zo min mogelijk verpakking. Foto: Marieke van Leeuwen

"Mama! Hebben we appels nodig?" Daar lopen ze, allebei een wagentje en bewapend met de groentenetjes. Ik antwoord dat Jolie wel zes appels in het netje mag doen en dat Norah op zoek mag naar de peren. "Mama, waarom zitten deze peren in een plastic bak?"

Komkommer in plastic

Het is duidelijk met wie ze regelmatig boodschappen doen. Ik heb hen nooit verteld dat het verkeerd is dat een komkommer in plastic zit. Maar ze begrijpen simpelweg niet waar het voor nodig is. Dus hoewel er veel grotere stappen zijn om een verschil te maken, doen we dit tegenwoordig wel anders.

Stickers zoeken!

Waar we voorheen nog vaak naar de koeling liepen en zakjes voorgesneden groente kochten doen we dat nu nauwelijks. Eigenlijk alleen als er een bijna over datum sticker op zit. Norah en Jolie vinden het heerlijk om die stickers te spotten, "mama, deze heeft een sticker, mogen we die meenemen?" in dat geval letten we niet op waar de verpakking van gemaakt is want dat product wordt hoe dan ook weg gegooid.

Katoenen zakken scheuren niet

We zijn dus steeds meer bezig om minder verpakking ons huis binnen te krijgen. Makkelijke producten om mee te beginnen zijn groente, fruit en brood. We merken dat het groente en fruit meestal verser is en dat het brood in een katoen zak in de vriezer zelfs nog wat lekkerder blijft. En het is heel fijn dat die katoenen zakken niet kunnen scheuren.

Het went echt en wees vooral niet te streng voor jezelf. Als het een keer zo uit komt nemen we wel gewoon de zakken uit de supermarkt voor het brood. Voor groente neem ik dan iets mee dat zonder zakje kan en dat is verbazend veel.

Plan voor extra rijbanen A4 tot 5 maart ter inzage

De kinderboerderijkippen scharrelen lekker buiten. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

verkeer n Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil de A4 tussen knooppunt Burgerveen (waar de A4 en A44 samenkomen) en de N14 (bij Leidschendam), een traject van dertig kilometer, verbreden met een extra rijstrook in beide richtingen. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade is het plan om de weg te verbreden met twee rijstroken per richting. Dat om het switchen tussen de hoofd- en parallerlijbaan ter hoogte van de N11 makkelijker te maken.

De aanpassing tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoogmade is er mede dankzij de inbreng van de gemeente Leiderdorp gekomen. In 2019 stelde het ministerie voor om alleen de in- en uitvoegstroken van de N11 aan te passen. Leiderdorp heeft daarop laten weten dat dit niet voldoende was om hier opstoppingen te voorkomen en dat op enkele plekken een verbreding met twee rijstroken noodzakelijk was. Om dat mogelijk te maken was een nieuwe structuurvisie nodig, waar het rijk alsnog voor gekozen heeft.

Die ontwerpstructuurvisie ligt nog tot en met 5 maart ter inzage (www.platformparticipatie.nl/burgerveen). Tot die datum kunnen ook zienswijzen worden ingediend.

Kippen kinderboerderij mogen nog buiten lopen

vogelgriep n De kippen in de Leiderdorpse kinderboerderij in park De Houtkamp lopen nu nog lekker buiten. De ophokplicht die op 11 februari is ingegaan, geldt alleen voor commerciële pluimveehouders, niet voor 'hobbykippen' legt kinderboerderijbeheerder Bert van Eijk uit. "Maar het zit er dik in dat wij er binnenkort ook aan moeten geloven."

Dat alles vanwege een nieuwe uitbraak van de uiterst besmettelijke en dodelijke vogelgriep. Die is gestart in het oosten van Polen en rukt op naar het westen. Landbouwminister Carola Schouten stelde de ophokplicht in nadat in het Duitse Bretzfeld, 400 kilometer van Maastricht, het virus ruim veertig kippen doodde van een hobbypluimveehouder.

Van Eijk verwacht binnenkort te horen of ook de kinderboerderij een 'afschermplicht' krijgt, wat inhoudt dat het pluimvee niet in aanraking mag komen met wilde watervogels of hun uitwerpselen. In de praktijk worden de vijftien kippen dan opgehokt. De watervogels die bij de kinderboerderij horen, gaan dan in een aparte omheining waar ze niet uit kunnen – en waar wilde watervogels niet in kunnen.

Van Eijk kent inmiddels de routine. "Dit is al de derde of vierde maal dat we hiermee te maken krijgen." De laatste keer was in 2017. Toen moesten de kippen vanaf eind december tot half april binnen blijven.

Inbraak in Rhijnenburg vertraagt heropening Leiderdorps Museum

mokerslag n Als gevolg van een inbraak in het kantoor en depot van het Leiderdorps Museum in businesscentrum Rhijnenburg wordt de heropening van het museum een maand vertraagd. Dat heeft het bestuur van het museum afgelopen weekend laten weten.

Inbrekers verschaften zich zondag 9 februari via een brandtrap toegang tot het gebouw aan de Van der Valk Boumanweg. Bij verschillende huurders zijn deuren met een koevoet opengebroken. Uit het kantoor van het museum is elektronica gestolen, uit het depot werden penningen en oude munten ontvreemd.

"Zoiets is nooit leuk, maar na de grote inspanningen die de medewerkers zich hadden getroost om depot en kantoor opnieuw in te richten, kwam dit als een mokerslag", aldus het bestuur in een persbericht.

Het Leiderdorps Museum is eind vorig jaar vertrokken uit De Sterrentuin. Kantoor en depot gingen naar Rhijnenburg en de expositieruimte heeft een nieuwe plek gekregen in twee lokalen van basisschool De Bron aan de Vronkenlaan 46. Hier zou 29 februari de vaste expositie 'Weet waar je woont' geopend worden. "Maar voorwerpen die zouden worden geëxposeerd, zijn er niet meer, dus daarvoor moet vervanging worden gezocht", schrijft het bestuur. "Dit alles nog los van alle administratieve rompslomp die nu aandacht vraagt." Daarom heeft het bestuur ervoor gekozen de heropening van de vaste expositie te laten samengaan met de opening van de tijdelijke expositie over 75 jaar bevrijding op 28 maart.

Werk aan de winkel op schooltuinencomplex

Tien kubieke meter compost is inmiddels gelijkmatig over de grondvakken verdeeld. | Foto: PR Foto: PR

vrijwilligers n Ondanks het slechte weer zijn de vrijwilligers van de Leiderdorpse schooltuinen volop bezig met de voorbereidingen voor het schooltuinenseizoen 2020-2021. In het schooltuinencomplex in park De Bloemerd wordt hard gewerkt. De zeven grondvakken waarin de tuintjes van de leerlingen komen, worden weer op maat gestoken. Woensdag 12 februari is tien kubieke meter compost op het complex gestort en daarna gelijkmatig over de grondvakken verdeeld. Begin maart worden alle vakken gefreesd. Daarna worden tijdens het nationale vrijwilligersweekend NL-doet, op 13 en 14 maart, de circa 360 schooltuintjes uitgezet. Enthousiaste inwoners kunnen daarbij helpen door zich aan te melden op de website www.nldoet.nl.

Eind maart gaat het schooltuinseizoen weer van start.

Foto: Marieke van Leeuwen

Marieke van Leeuwen heeft samen met haar gezin gekozen voor een levensstijl die onze aarde minder belast. In deze rubriek vertelt ze over wat ze zoal beleeft bij haar streven om eco'logisch' te leven.

BEZOEK FAIRHUPS.NL

blog | tips | inspiratie

Een lepel steenkool

Jan Ouwerkerk is geboren in Leiden in 1934. Hij komt uit een gezin dat in de oorlog woonde in de Lombokstraat. Hij had drie broers en een zuster. Pas begin 2019 is hij naar Leiderdorp gekomen.

Het eerste wat bij Jan opborrelt wanneer hem gevraagd wordt naar zijn ervaringen uit de oorlogsjaren zijn de herinneringen aan de razzia's bij hun in de buurt. Hij weet nog hoe straten werden afgesloten en dat Duitse soldaten met hun stampende laarzen en geweren in de aanslag, de straat inkwamen. Hij hoort nog hun snauwende, harde stemmen waarmee ze mensen die op dat moment zich op straat bevonden, de huizen injoegen. Hij zag dat jonge mannen uit de huizen werden gehaald en afgevoerd.

Pas later hoorde hij dat ze naar Duitsland werden gebracht om daar te werk te worden gesteld. En altijd was er in het gezin dan weer de angst, dat ook zijn oudere broers gepakt zouden worden.

Honger

En natuurlijk is er, zoals bij zovelen die de oorlog hebben meegemaakt, ook bij Jan de herinnering aan de honger. Een oudere broer van hem werkte in die tijd bij slagerij V.d. Bergh aan de Haagweg. Eens in de zoveel tijd kwam die thuis met een emmer vol overgebleven slachtvlees en dat werd thuis natuurlijk met gejuich ontvangen. Ook mensen uit de buurt profiteerden daarvan mee.

De honger werd trouwens nog verergerd door de bombardementen die de Engelsen uitvoerden op de spoorlijn in het Morskwartier om de Duitsers op die manier te verhinderen van deze lijn gebruik te maken. Tijdens de bombardementen dook het gezin de kelder in om er pas uit te komen wanneer het sein dat het weer veilig was, werd gegeven. Dat was heel angstig herinnert hij zich. Ja …, zegt hij, de angst voor de oorlog raak je nooit meer kwijt.

Soms liep hij naar de Oranjegracht om wat boodschappen te doen. Hij herinnert zich dat hij dan door het park in de Kooi liep. Tot zijn verbazing zag hij op een keer hoe daar bomen werden omgezaagd. Dit gebeurde niet op last van de gemeente of op bevel van de Duitsers. Neen, het waren gewoon mensen uit de buurt die het deden. Mensen die het hout hard nodig hadden om hun huizen nog een beetje warm te kunnen stoken. Hij herinnert zich dat ook zijn vader daar op een gegeven moment aan mee deed.

Een andere herinnering voor wat betreft de pogingen om het huis te verwarmen, was het verzamelen van steenkolen. Aan de Herensingel werd kolen in- en uitgeladen. Waarschijnlijk werd dat vervoerd naar Duitsland. Bij deze werkzaamheden werd natuurlijk vaak kolen gemorst. Die gemorste steenkolen kwam vaak naast en tussen de rails te liggen.

Hij hoort nog hun snauwende, harde stemmen waarmee ze mensen die zich op dat moment op straat bevonden de huizen injoegen

's Nachts werden die dan geraapt door de mensen die in de buurt van die rails woonden. Hij herinnert zich dat ze van thuis lepels meebrachten om de kolen tussen de rails te wrikken en die dan in mee gebrachte zakken te doen.

Hoewel de bevrijding natuurlijk een geweldig feest was, kan Jan zich daar behalve een geweldig gevoel van opluchting en blijheid niet meer zoveel van herinneren. Hij weet nog wel dat ze na de oorlog naar Rijnsburg zijn verhuisd en dat hij daar 7 jaar bij banketbakkerij Van Ravensbergen heeft gewerkt.

Herinneringen aan WOII

Jan Ouwerkerk: 'De angst voor de oorlog raak je nooit meer kwijt'. | Foto: Emile Snell Foto: Emile Snell

Het is nu 2020 en dus 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In Nederland gebeurde dat in mei 1945, in voormalig Nederlands Indië, het tegenwoordige Indonesië, in augustus 1945.

Nog meer dan in voorgaande jaren komen bij overlevenden herinneringen uit die donkere periode weer naar boven. Natuurlijk, herinneringen zijn gebeurtenissen opgeslagen in de sluiers van het verleden en aangevreten door de tijd. Maar zij blijven buitengewoon waardevol. Niet alleen voor hen die moeten leven met die herinneringen, maar juist ook voor ieder ander om te leren voor de toekomst.

Het is met deze intentie, dat ik een aantal Leiderdorpers heb gevraagd hun herinneringen aan de oorlog te delen. Hun verhalen zullen tussen nu en half augustus in deze krant verschijnen. Ik heb ze kunnen – of misschien moet ik zeggen: mogen – optekenen mede dankzij de tussenkomst van Annelen van Wetten, die activiteitenbegeleidster van verschillende van deze senioren is en hen heeft weten te bewegen met mij over deze donkere tijd te praten.

Hieronder het verhaal van Jan Ouwerkerk, die tijdens de oorlog in Leiden woonde.

                        Emile Snell

Bewondering voor Samir

Samir in actie. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

hooghouden n Vol bewondering kijken jonge Leiderdorpers toe hoe pannavoetballer Samir de bal eindeloos hooghoudt. Samir was woensdag 12 februari naar Winkelhof gekomen om de ruilmiddag voor voetbalplaatjes in het winkelcentrum glans bij te zetten. Op het plein bij sportwinkel Sport2000 konden niet alleen plaatjesverzamelingen gecompleteerd worden, maar werd ook een wedstrijd hooghouden georganiseerd. Waarbij Samir demonstreerde wat je na heel veel trainen met een bal kan doen.

Dick de Boer bij de Dorpskerk.
Foto: PR

Foto's gezocht voor Vrijheidswandeling

Oproep n De Oranjevereniging Leiderdorp is op zoek naar aansprekende foto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt in Leiderdorp. De foto's zijn bedoeld voor een Vrijheidswandeling door de gemeente.

In 2020 staan we in Leiderdorp uitgebreid stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. In dat kader maakt de lokale Oranjevereniging aan de hand van grote fotopanelen een Vrijheidswandeling. Deze wandeling gaat langs plekken waarvan in de oorlogsjaren een foto is gemaakt. Die foto's worden groot op de panelen afgedrukt en neergezet op de plek waar de foto destijds is gemaakt. Het heden en het oorlogsverleden worden zo op één plek met elkaar verbonden. Ook wordt daarbij achtergrondinformatie gegeven over het moment waarop de foto is genomen.

Foto's aanleveren

Wie geschikte foto's heeft en deze voor de Vrijheidswandeling beschikbaar wil stellen, wordt gevraagd contact op te nemen met de Oranjevereniging via de website www.ovleiderdorp.nl (optie 'contact'). Vervolgens wordt contact met u opgenomen over de wijze waarop de foto en het erbij behorende verhaal het beste aangeleverd kunnen worden.

Dick de Boer vertelt over 400 jaar Dorpskerk

lezing n Dick de Boer, historicus en emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, spreekt vrijdagavond 21 februari in en over de 400-jarige Dorpskerk van Leiderdorp. Officieel is het een lezing in het kader van het jubileum, maar De Boer is bovenal een verteller. Hij heeft zich de afgelopen jaren gestort op de geschiedenis van de kerk en kan daar letterlijk en figuurlijk in beelden over praten.

Een van de vragen waarop hij een antwoord zal geven, is de raadselachtige kwestie dat het na het ontzet van Leiden in 1574 meer dan 45 jaar geduurd heeft voordat de Leiderdorpse bevolking weer gebruik kon maken van haar Dorpskerk. Het is 21 februari exact vierhonderd jaar geleden dat een aantal notabelen bij elkaar kwam in de herberg van Gerrit Janszoon van Harmelen (tevens het huis van de schout) om nog één keer een blik te werpen op de bouwplannen voor een nieuwe kerk. Alle berekeningen werden nog eens nagekeken, tekeningen geïnspecteerd en taken doorgenomen, voordat de kerkmeesters, ambachtsbewaarders en schepenen van Leiderdorp hun definitieve goedkeuring gaven voor de bouw van het godshuis.

En dat deden ze. Eindelijk was er geen tegenwerking meer, eindelijk kwam er een kerk om in te kerken. Daar werd op die 21 februari in de herberg van Gerrit Jansz. wel een glaasje op gedronken.

En dat doen we na vierhonderd jaar nog maar een keer. De lezing begint om 20.00 uur, de kerk aan de Hoofdstraat 19 is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

KENNISMAKING MET NIEUW BUITENZORG

Foto: PR

Nieuwe collega's meer dan welkom

drieluik n Al zeventien jaar zijn drie woonlocaties van zorg-instelling Philadelphia, onder de naam Nieuw Buitenzorg, gevestigd in Vogelwijk en het Zijlkwartier in Leiderdorp. Hier wonen in totaal 52 mensen, van jong tot oud, met een ernstige meervoudige beperking. Hoewel de locaties aan de Wilddreef, de Merelstraat en de Simon Ouwerkerkstraat midden tussen de gewone huizen liggen, is Nieuw Buitenzorg vrij onbekend in het dorp. Een open dag op 20 februari moet daar verandering in brengen. Het Leiderdorps Weekblad ging alvast langs bij de woonlocatie aan de Wilddreef 3 waar een zeer betrokken staf samen met vrijwilligers en familieleden de bewoners de best mogelijke kwaliteit van leven probeert te geven. U leest erover in een drieluik. In deze tweede aflevering vertellen coördinerend begeleider Ida Schuurman, verpleegkundige Ellen Broeksema en begeleider Ottilie Volwater wat voor hen de meerwaarde is van werken bijNieuw Buitenzorg.

V.l.n.r. Ottilie Volwater, Ida Schuurman en Ellen Broeksema, met op de achtergrond de Wilddreeflocatie van Nieuw Buitenzorg. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

De dagelijkse zorg voor de bewoners van Nieuw Buitenzorg is in handen van begeleiders en verpleegkundigen. De drie woonlocaties omvatten in totaal negen woningen die ieder een vast team hebben waardoor de teamleden de bewoners én elkaar goed kennen. "Dat is zeker een van de redenen waarom mensen hier vaak heel lang blijven werken. En als ze vertrekken, gebeurt het regelmatig dat ze na een tijdje toch weer terug komen", zegt Ida Schuurman. Zij werkt al 28 jaar in de gehandicaptenzorg waarvan zo'n 20 jaar in Nieuw Buitenzorg. Verpleegkundige Ellen Broeksema is hier 20 jaar geleden gestart als leerling. Ottilie Volwater loopt nog langer mee, zij kwam 30 jaar geleden binnen. Zoals verreweg de meeste stafleden werken ze parttime, variërend van 16 tot 24 uur per week.

Heftig

Alle drie zijn ze gestart in de tijd dat Nieuw Buitenzorg gevestigd was aan de Elisabethhof, tegenover de meubelboulevard. Hun eerste kennismaking met de woonlocatie beschrijven ze unaniem als 'heftig'. "Ik verslikte me wel een beetje toen ik daar binnenstapte", vertelt Volwater. "In die tijd waren er 45 bewoners die in één huis woonden. Als je daar binnenstapte, kreeg je een kakofonie van geluiden over je heen." Op de huidige woonlocaties, waar iedere woning maximaal zes bewoners telt, is het een stuk rustiger maar voor nieuwkomers toch nog altijd wel overweldigend, weet Broeksema. "In het begin zie je heel erg de beperkingen van de bewoners. Pas als je ze beter leert kennen, zie je de mens, ieder met zijn eigen persoonlijkheid."

Dat 'leren kennen' is een hele uitdaging, benadrukt Volwater, want de communicatieve mogelijkheden van de meeste bewoners zijn gelimiteerd; ze praten weinig of niet en horen en zien vaak slecht. "Je moet daar bewust energie en vooral ook tijd insteken. Het kan wel een half jaar duren voor je echt contact hebt."

De teams bestaan uit voornamelijk begeleiders, elk team heeft een verpleegkundige. "In de praktijk zijn we allemaal gelijk", zegt Schuurman. "Iedereen is bekwaam en bevoegd om de meest voorkomende medische handelingen te verrichten. Je kan dan denken aan het toedienen van sondevoeding, het wegzuigen van slijm en het geven van injecties." De verpleegkundigen draaien mee in het geven van de dagelijkse zorg maar nemen ook de meer complexe medische zorg voor hun rekening. "Veel van onze bewoners hebben syndromen met heel specifieke symptomen. Het is belangrijk dat je verbanden kunt leggen en problemen herkennen", licht Broeksema toe.

'De dwarsverbanden tussen de verschillende disciplines maken het werk breed en uitdagend'

Er is ook een nauwe samenwerking met de vaste fysiotherapeuten, gedragsdeskundigen en logopediste. "De dwarsverbanden tussen de verschillende disciplines maken het werk breed en uitdagend", vindt Schuurman.

Kwaliteit van leven

Het werk is in de afgelopen decennia sterk veranderd, hebben ze alle drie ervaren. Broeksema: "Vroeger zorgden we er vooral voor dat de bewoners lichamelijk oké waren. Nu vinden we het zeker zo belangrijk dat ze het leuk hebben, we willen ze een zo goed mogelijke kwaliteit van leven geven. En daar is meer voor nodig."

Wat dat betreft geeft de voortschrijdende techniek een belangrijk steun in de rug, zegt Volwater. "Er zijn steeds betere materialen die het onze cliënten mogelijk maken om beter te communiceren. Bijvoorbeeld oogbolbesturing. Dan blijkt dat bewoners toch meer kunnen dan we dachten. Ze worden er alert door." Volwater: "We zijn ook heel blij met de Qwiek. Dat is een soort beamer die je kan richten op de muur of plafond waarop je dan bewegende beelden kan projecteren. We kunnen allerlei thema's, inclusief geluiden, afspelen. Denk daarbij aan herfst, dierentuin of een boswandeling. Door de beelden en geluiden worden de zintuigen gestimuleerd en hebben bewoners een andere beleving dan op de woning. De geluiden en beelden zijn heel intensief, waardoor zelfs bewoners die slecht ziend zijn, positief geprikkeld worden.

Een andere belangrijke aanwinst is de Vita Care TMS (Therapeutic Motion Simulation). "Ook hier projecteer je een film maar de bewoner ligt dan op een bed dat meebeweegt met wat hij ziet en hoort. Zo kan je iemand virtueel bijvoorbeeld een rit met een motor laten maken", legt Broeksema uit. "Het zijn heel basale prikkels maar het werkt wel. We hebben heel goed de effecten bijgehouden voor en na Vitacare. Dan zie je dat het echt een positieve invloed heeft. Bewoners ontspannen meer, ook bij spasmes."

Ruimte om te leren

De zorg voor meervoudig ernstig beperkten ontwikkelt zich voortdurend. Dit betekent dat de zorgverleners mee moeten ontwikkelen. "We krijgen veel trainingen aangeboden", zegt Schuurman, "er is zeker ruimte om te leren." Maar, benadrukt Broeksema, "Uitgangspunt blijft dat je hart moet hebben voor de bewoners. Dat je er blij van wordt als zij lekker in hun vel zitten."

Ze hopen dat de open dag op donderdag 20 februari extra collega's en vrijwilligers oplevert. Want die zijn hard nodig. "Meestal lukt het ons om zelf de gaten op te vullen maar mensen erbij zijn meer dan welkom. Werken bij Nieuw Buitenzorg is enorm uitdagend, geeft

'Uitgangspunt blijft dat je hart moet hebben voor de bewoners'

veel voldoening en je blijft leren en je ontwikkelen", zegt Schuurman. "Iedereen is van harte welkom om de sfeer te proeven", zo nodigt ze uit.

De open dag op 20 februari is van 13.30 tot 16.30 uur aan de Wilddreef 3 in Leiderdorp, Kijk op www.philadelphia.nl/event-details/banenmarkt-nieuw-buitenzorg voor meer informatie.

Vesperdiensten in Leiderdorp en Zoeterwoude

40-dagentijd n 'Dat ik aarde zou bewonen' is het thema van zes vesperdiensten die de protestantse gemeente Leiderdorp in samenwerking met de Rooms-Katholieke parochiekern 'De Goede Herder' houdt. Vanaf donderdag 27 februari zijn de wekelijkse oecumenische bijeenkomsten (19.15-19.45 uur) beurtelings in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp en in de Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk 18 in Zoeterwoude-Rijndijk.

In de 40-dagentijd - de 'stille tijd' in aanloop naar Pasen - staan de Scheppingsverhalen uit het eerste Bijbelboek (Genesis) centraal. Het thema 'Dat ik aarde zou bewonen' is tevens de titel van een lied van Huub Oosterhuis. De verhalen in de vespers gaan over de mens van vroeger en van nu en van morgen. God bracht de mens in de tuin van Eden, om de aarde 'te bewerken en erover te waken'. Dat is onze roeping, maar wat komt daarvan terecht?

De vesperdiensten zijn op 27 februari, 12 maart en 26 maart in de Dorpskerk en 5 maart, 19 maart en 2 april in De Goede Herder. De vespers zijn gratis toegankelijk.

Muzikaal Tuynieren

Muziek n Het jazzkwintet Stringed Up komt zondagmiddag 23 februari 'Muzikaal Tuynieren' in café-restaurant De Hollandsche Tuyn aan de Hoofdstraat 24 in Leiderdorp. De toegang tot dit informele concert is gratis.

Stringed Up creëert een ontspannen jazzy sfeer met een mix van swing, bossa nova en gypsy jazz. Met vier snaarinstrumenten (viool, twee gitaren en contrabas) en een zangeres zorgt de band voor een mooie middag waar Amerikaanse jazz standards, Braziliaanse klanken en de muziek van Django Reinhardt en Stéphane Grappelli elkaar afwisselen. Stringed up bestaat uit Pauline de Heer (zang), Arjen Holtzer (viool), Eldert Both (gitaar), Ivo Verberk (gitaar) en Stefan Boeters (contrabas).

De Muzikaal Tuynieren-middag is van 16.00 tot 18.00 uur. Wie na afloop wil blijven eten, kan een keuze maken uit het á la carte menu of kiezen voor het seizoensmenu. Het belooft weer erg druk te worden, dus reserveren is gewenst via tel. (071) 541 14 64.

Bingo-avond

Zijlkwartier n Op vrijdagavond 21 februari organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier een bingo-avond in het buurtcentrum aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Er worden tien rondes gespeeld waarin per ronde drie mooie en praktische prijzen te winnen zijn. De laatste ronde is een superronde met waardebonnen.

Deelname kost € 15,00 voor de tien rondes. De organisatie probeert ook degenen die niets gewonnen hebben met de bingo naar huis te laten gaan met een troostprijsje, via een trekking uit een aantal opgehaalde bingokaarten. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 23.00 uur waarna er nog tijd is om een uurtje na te praten.

Op deze avond zijn ook loten te koopvoor mooie prijzen. Aan het eind van de avond is de trekking.

Rommelmarkt spullen gezocht

oproep n Zondag 3 mei is er weer rommelmarkt bij de Leiderdorpse show- en marchingband Tamarco. Wie nog verkoopbare spullen heeft en die wil doneren, kan ze op woensdagavond tussen 18.30 uur en 22.00 uur brengen naar het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b. Bel voor meer informatie naar 06 22681341 (na 16.00 uur).

Kinderen mogen kiezen?

Lorien de Roode Advocaat, gespecialiseerd in familierecht, en mediator Foto: PR

Vaak hoor ik gescheiden ouders zeggen dat hun minderjarige kinderen vanaf 12 jaar mogen kiezen bij wie ze bijvoorbeeld willen wonen. Dit is een misvatting die ik graag nader wil toelichten.

Als eerste is het nooit goed om kinderen te laten kiezen. Kinderen zijn loyaal aan hun beide ouders. De gezaghebbende ouders dienen samen keuzes te maken over hun minderjarige kinderen.

Stem laten horen

Ik denk dat ouders het zogenaamde kiezen van de kinderen verwarren met dat in Nederland minderjarige kinderen vanaf 12 jaar worden uitgenodigd door de rechtbank om hun stem over bijvoorbeeld de zorgregeling en de hoofdverblijfplaats naar voren te brengen.

De rechtbank nodigt per brief kinderen in procedures uit vanaf 12 jaar. De kinderen hebben de keuze om in persoon met de rechter te gaan praten of een brief te sturen aan de rechter. In het laatste geval is de vraag of een kind de brief alleen heeft geschreven of hulp heeft gehad van een ouder en is beïnvloed. Ik adviseer altijd indien mogelijk om de kinderen met de (kinder)rechter te laten praten. De ouders zijn hier niet bij aanwezig. Uiteraard is deze uitnodiging spannend voor kinderen maar de kinderrechter probeert in een informele sfeer met de kinderen te praten en hen op hun gemak te stellen. Hetgeen de rechter met het kind bespreekt, wordt kort samengevat weergegeven op de rechtszitting waar de ouders aanwezig zijn. Het kind kan dus vrij praten met de rechter en aangeven wat hij/zij wel en niet wilt dat zijn/haar ouders ervan horen. De rechter heeft opleiding en ervaring met dit soort kindgesprekken en achteraf blijkt dat kinderen het gesprek met de rechter heel erg mee vinden vallen.

De rechtbank houdt dus rekening met de mening van minderjarige kinderen bij haar beslissing omdat kinderen vanaf 12 jaar wettelijk het recht hebben om hun mening naar voren te brengen in zaken die hen aangaan. Het is dus niet zo dat kinderen kunnen kiezen.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen ook hun stem laten horen maar enkel op verzoek of door benoeming van een bijzondere curator. Een bijzondere curator wordt benoemd door de rechter voor een minderjarig kind. Ik wordt zelf ook regelmatig benoemd als bijzondere curator in bijvoorbeeld een procedure van ontkenning vaderschap of ingewikkelde internationale zaken. Ik sta dan minderjarige kinderen bij en dien hun stem naar voren te brengen bij de rechtbank. De rechtbank verwacht vervolgens een advies te ontvangen in het belang van het kind. Dit advies kan afwijken van hetgeen het kind wilt.

Villa Pinedo

Tot slot wil ik niet onbenoemd willen laten de organisatie door en voor kinderen 'Villa Pinedo'. Villa Pinedo helpt lotgenoten vanuit ervaring. Ze hebben nu ook het systeem van een buddy wat zeer succesvol is. Neem eens een kijkje op hun website en lees eens de brief van kinderen van gescheiden ouders…….Heel treffend.

Foto: PR

agenda n In Clubhuis De Derde Helft zijn 55-plussers elke woensdag- en donderdagochtend welkom voor sportieve, culturele en sociale activiteiten. De toegang is gratis. Hieronder het programma tot eind maart.

Elke woensdag 09.00-12.00 uur bij voetbalvereniging RCL

Vanaf 09.00 uur inloop

09.00-12.00 uur: Koffie drinken*, biljarten, tafeltennis, sjoelen, schaken en jeu de boules.

09.00-10.00 uur: Vitality Club

09.30-10.30: Wandelfit

09.30–12.00: Walking football

Elke donderdag van 09.00 - 12.00 uur bij hockeyvereniging Alecto

Vanaf 09.00 uur inloop

09.00-12.00 uur: Koffie drinken*, biljarten, tafeltennis, sjoelen en jeu de boules.

09.30-10.30 uur: Valpreventie. Huidige cursus is vol. Info voor volgende cursus volgt.

10.00-12.00 uur: SeniorWeb Leiderdorp voor vragen over installatie Windows 10/IPad/tablet/GSM

10.30–12.00: Walking hockey.

Themaochtend Veiligheid

27 februari aanvang 11.00 uur bij Alecto.

U kunt vragen stellen aan de wijkagent, buurtregisseur en de Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA). Ook zal de jongerenwerker van Incluzio aanwezig zijn.

Boekpresentatie

26 maart aanvang 11.00 uur bij Alecto

Margareth Hillebrand zal vertellen over haar laatste roman Dames op de Herengracht. Margareth groeide op in Leiden. Haar inspiratie voor de roman Dames op de Herengracht verkreeg ze door haar jarenlange ervaring in de ouderenzorg, waar ze werkte als projectmedewerker voor een aantal grote innovatieve projecten. Van Margareth verschenen eerder de thriller Jeugdzonde en de roman Obsessie.

Contactgegevens:

LSC Alecto, Sportpark de Bloemerd, Bloemerd 8, 2353BZ Leiderdorp

VV RCL, Sportpark de Bloemerd, Bloemerd 2, 2353BZ Leiderdorp

Voor meer info en aanmelden nieuwsbrief: info@clubhuisdederdehelft.nl


*kosten koffie/thee €1,- NB: Contant betalen is niet mogelijk.

Leer veilig omgaan met zwemwater

Eerder organiseerde SPARK een speed-meet, waarbij werkzoekenden en werkgevers gematcht werden. John Brussel fotografie

voorjaarsvakantie n In de voorjaarsvakantie zijn er diverse activiteiten bij Sportfondsen Leiderdorp in zwembad De Does. Naast activiteiten als lasergamen een zeemeermin workshop, is er ook Optimist on Tour. Op vrijdag 28 februari leren kinderen alles over veiligheid op en rond het water. Zo kunnen de deelnemers, spelenderwijs, ervaren hoe het is om in een Optimist(bootje) om te slaan en hoe je vervolgens weer overeind komt. Verder wordt er een parcours uitgezet. Die vrijdag is zwembad De Does extra lang open, in de avond wordt er voor het eerst een Drijf In Movie georganiseerd. Vanuit het water kan er die avond gekeken worden naar de film Vaiana, aansluitend is er een disco. Kijk voor meer informatie over de activiteiten in de voorjaarsvakantie op www.sportfondsenleiderdorp.nl.

Spelenderwijs leren hoe je kan omslaan en weer overeind komen met een Optimist. | Foto: Laurens Morel Foto: Laurens Morel

SPARK zoekt werkzoekenden die willen volleyballen met werkgevers

mvo n Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) platform SPARK, zoekt werkzoekenden voor haar volleybaltoernooi op woensdag 4 maart. Tussen 15.00 en 17.30 uur gaan werkgevers en werkzoekenden met elkaar volleyballen in sporthal De Bloemerd in Leiderdorp, met als doel om een match te maken. Aan het toernooi nemen diverse werkgevers uit de regio deel. Zo zijn er schoonmaak- en zorgbedrijven aanwezig. Werkzoekenden (met een uitkering) die moeite hebben met het vinden van een baan kunnen gratis aan het toernooi deelnemen en zo in contact komen met de ondernemers. De deelnemende bedrijven zijn daadwerkelijk op zoek naar nieuwe werknemers.

Mensen die een baan zoeken in de schoonmaak of zorg, kunnen zich melden via het e-mailadres info@sparkmvo.nl en worden vervolgens uitgenodigd voor deelname aan het sportevenement. Aan het toernooi doen ook werkgevers mee die personeel zoeken voor logistiek werk.

Stoppen met roken

Rookvrij n Voor wie begeleiding wil met het stoppen met roken, start op 26 maart in Leiderdorp de groepstraining 'Rookvrij! Ook jij?'. De GGD Hollands Midden en SineFuma organiseert deze training.

Steun van anderen en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers kenmerken de groepstraining 'Rookvrij! Ook jij?' en worden als zeer positief ervaren. Alle zorgverzekeraars vergoeden deze training uit de basisverzekering. Vrijwel alle zorgverzekeraars rekenen daarbij ook het eigen risico niet.

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur. In de derde bijeenkomst wordt gestopt met roken. De eerste bijeenkomst is op donderdag 26 maart van 18.30 tot 20.00 uur in gebouw ActiVite aan de Simon Smitweg 8 in Leiderdorp. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.rookvrijookjij.nl of bel met SineFuma: (076) 889 51 95. Aanmelden kan tot één week voor aanvang.

Keeper Andrew Bontje pakt punt voor RCL

RCL werkt een bal weg. Geheel links Andrew Bontje, die een glansrol speelde in de wedstrijd. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

voetbal n UVS is weer verder achterop geraakt bij lijstaanvoerder Valken'68 in de tweede klasse. De Leidenaren kwamen niet voorbij aan RCL dat zaterdag op de eigen Bloemerd overeind bleef (1-1). Daarmee werden voor de vierde keer punten gemorst tegen regioclubs door de blauwwitten. De Leiderdorpers koesterden het punt en blijven voorlopig tamelijk veilig in de onderkant van de middenmoot.

In de eerste vijf minuten was RCL positioneel redelijk vooruit geschoven, maar al snel nam UVS het heft in handen om dat grotendeels ook niet meer weg te geven. De bezoekers lieten de bal vlot rond gaan en RCL moest zich beperken tot tegenhouden. Tavilla was de eerste die Andrew Bontje aan het werk zette. Even later kwamen William van Vliet en Adima tot schietkansen, maar nu hoefde de Leiderdorpse goalie niet op te treden.

Oefeningen met de basketbal. | Foto: Arie van de Nadort Foto: Arie van de Nadort

UVS dicteert

Halverwege de eerste helft leek Adima van dichtbij te scoren, maar Thom Wijnalda keerde zijn inzet op de doellijn. De aanhangers van UVS claimden een strafschop, maar scheidsrechter Korbee negeerde de wens. Kort daarna vond Thijs de Roy van Zuydewijn Bontje weer op zijn pad en kon Max Glasbeek een keer redding brengen. Dat laatste deed de goed spelende Milan Devilee ook een paar keer en zo mocht duidelijk zijn dat UVS dicteerde.

Tien minuten voor rust kreeg Wijnalda een grote kans. Uit de draai leek de spits de 1-0 te maken, maar ook Niels van den Burg toonde zich een betrouwbare sluitpost en greep goed in. De voorsprong voor de thuisploeg zou zeker ook niet verdiend zijn geweest, maar dat ter zijde. Toch vielen er alsnog twee treffers voor de pauze. Marvin Sloos had de lat nog geteisterd, maar vervolgens liet Tavilla Bontje kansloos. Nog nagenietend van dat doelpunt kwam RCL nog geen 120 tellen later op gelijke hoogte. Een schot van Roy Weenink plofte binnen en nu was Van den Burg kansloos.

Niet te kloppen

De tweede helft kwam overeen met de eerste. Ook nu had UVS veelvuldig het balbezit en RCL liet het zo en probeerde er sporadisch uit te komen. Wel kreeg de Leidse ploeg er meer en meer moeite mee om door de defensie te breken en grote kansen bleven nu uit. Gaandeweg werd er meer geprobeerd van afstand om tot succes te komen, maar Bontje bleek niet meer te kloppen. De inzet van De Roy van Zuydewijn was niet de moeilijkste redding, maar op een geweldige trap van Sloos moest Bontje zich wel uitsloven.

De geweldige parade kreeg vlak voor tijd nog een dito vervolg op een kopbal van de ingevallen Van der Zwaan. Bij UVS werden op beide momenten de doelpunten al geteld, maar Bontje redde zijn ploeg op formidabele wijze. Overigens moest Van den Burg daar tussendoor ook nog eenmaal zijn kunsten vertonen. In een één-op-één voorkwam de sluitpost een doelpunt van Kai Vijlbrief, die was ontsnapt vanuit de omschakeling.

morele winnaar

Zo bleef het dus bij 1-1 en dat was voor UVS een teleurstellend resultaat. Het bleek niet bij machte om de muur te slechten en dat euvel kwam al eerder voorbij dit seizoen. Zo werden onder meer ook al punten gemorst op bezoek bij DoCoS, maar daar zat er eigenlijk ook niet meer in dan een gelijkspel. Nu wel, maar Bontje hield zijn ploeg knap op de been en daardoor stapte RCL als de morele winnaar van het veld.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Spotvogels kampioen

Foto: PR

Badminton n Voor de tweede keer is het seniorenteam van BC de Spotvogels kampioen geworden in de competitie van Badminton Nederland. Dit keer in de 9e divisie, afdeling 11 van de Bondscompetitie.

Foto: PR
Foto: PR

Aan het begin van de competitie durfde niemand te hopen op de titel. Het team kwam zwak uit de startblokken en stond zelfs op een bepaald moment in de middenmoot. Echter, in de laatste weken wist Spotvogels zich te herpakken en vond de weg omhoog. Het bleef spannend, tijdens de laatste wedstrijd tegen BC Merenwiek moesten de Leiderdorpers met groot verschil winnen om de titel binnen te halen. Dat lukte, het werd 7-1 en het kampioenschap was een feit. Op de foto de kampioenen, v.l.n.r. Martin Woudstra, David Fliers, Albert Brinksma, Pepijn van Empelen, Tessa Schild, Hilde van Dijk en Lieke Jilleba. Op de foto ontbreekt sterspeler Nienke Berkhoudt.

Alecto MB3 zaalkampioen

hockey n Zondag 16 februari was het voor de MB3 van Alecto erop of eronder. Al weken stonden ze nummer 2 in de zaalcompetitie met maar vijf punten verschil met de koploper. De eerste wedstrijd tegen Roomburg was bloeddrukverhogend. Over en weer waren er kansen maar een doelpunt bleef uit. Uiteindelijk viel de beslissing zeven minuten voor tijd toen Alecto de 1-0 scoorde. Dus 3 punten in de pocket. De tweede wedstrijd tegen Forescate was al net zo spannend als de eerste. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Forescate maar al gauw werd het 1-1 en in de laatste tien minuten van de wedstrijd viel het tweede doelpunt voor Alecto. Na het eindsignaal kwam de ontlading: Alecto MB3 was zaalkampioen 2019-2020! Gefeliciteerd Tessel, Nienke, Tess, Merel, Myrthe, Sarah Fleur, Ike, Vera, Jennifer, Roos, Bo, Eva en Floortje en trotse coach Lobke

Alecto JD3 zaalkampioen

hockey n Zondag 16 februari stonden de laatste zaalhockeywedstrijden voor dit seizoen op de planning. Alecto JD3 moest de laatste twee wedstrijden winnen om Forescate JD3 van de eerste plek te verdringen en kampioen te worden. Zowel de eerste als tweede wedstrijd werden nipt gewonnen waardoor de benodigde zes punten en het kampioenschap werden binnengehaald!

De goede sfeer in en rond het team heeft er mede voor gezorgd dat Alecto JD3 dit mooie resultaat kon behalen. Tom, Clemens, Mats, Jelmer, Stijn, Bram, Olivier, Noah, Bas, Marcus, Bastiaan, Luuk, Tjibbe en Faas van harte gefeliciteerd!

BVL en Smallsteps brengen kinderen in beweging

Basketbal n Melanie de Vos van Basketbalvereniging Leiderdorp (BVL) en Omar Tabibi van Smallsteps Bloemerd hebben afgelopen weken hun krachten gebundeld en samen Basketbalclinics te geven aan kinderen van BSO Bloemerd. Melanie geeft trainingen bij BVL en kwam vol enthousiasme de kinderen leren hoe zij moesten basketballen. Omar is pedagogisch medewerker bij Smallsteps Bloemerd en zorgt voor het aanbod aan sportieve activiteiten op de buitenschoolse opvang van Smallsteps op het terrein van Sportpark de Bloemerd.

Op de BSO staat iedere drie weken een andere sport centraal. Het doel is de kinderen met verschillende sporten in aanraking te laten komen. De sportverenigingen uit Leiderdorp kunnen tijdens deze sportclinics in drie weken hun sport promoten aan kinderen, waardoor kinderen kunnen ervaren wat zij leuk vinden om te doen.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Do. 20 feb: Samen koken, samen eten

Samen met anderen een 3-gangendiner koken en gezellig samen eten. Aanmelden: Amber van Rijn of Eric Planjer 06-46842818. Aanvang: 16.45 uur. Plaats: Gading, Griffioen 15.

Di. 25 feb: Zaalvoetbaltoernooi

Er zijn 2 zaalvoetbaltoernooien in sporthal de Does. Om 12.30 uur: leeftijd 11 - 13 jaar en om 15.00 uur: leeftijd 14+. Team bestaat uit 5 spelers (excl. wissels). Kosten: € 5,00 per team. Het winnende team krijgt een mooie prijs. Aanmelden (per team) bij Mimoun 06-53572256.

Zo. 1 maart: Koffie inloop

Op de eerste zondag van de maand is iedereen die alleen is en gezelligheid zoekt van 11-13.00u welkom bij La Place, Persant Snoepweg 2, Leiderdorp. We hopen veel bekenden en nieuwelingen te mogen begroeten. Deze activiteit wordt georganiseerd door Leiderdorp Samenuit.

Do. 5 maart: Klassieke muziek

De vrijwilligers brengen een geselecteerd muziekprogramma ten gehore. Aanvang: 14.00 uur. Plaats: Splinterlaan 156 Kosten: € 2,00 incl. koffie/ thee. Aanmelden is niet nodig.

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is voor statushouders, voor mensen die vragen hebben op financieel of sociaal juridisch gebied en voor Leiderdorpers die een beroep willen doen op het jeugdfonds sport of cultuur. Elke woensdag 10.00-12.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Clubhuis De Derde Helft

Tijdens Clubhuis De Derde Helft organiseren RCL (woensdag 9.00-12.00 uur) en Alecto (donderdag 9.00-12.00 uur) samen met het Ouderenfonds en Incluzio Leiderdorp activiteiten voor 55-plussers in hun eigen clubhuis. E-mail: info@clubhuisdederdehelft.nl.

Buurtkamer de Hoeksteen

Iedere donderdag voor bewoners van de Schansen en Dreven; koffiedrinken, kaarten, spoelen, schaken of Mahjong spelen. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u van ma-do (9.00-17.00 uur) en op vr (9.00-13.00 uur) terecht bij onze balie in het gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1. T. (071) 5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl, postadres Van Diepeningenlaan 110g, 2352 KA Leiderdorp.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 23 februari, Zevende zondag door het jaar

9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Dingjan. Met medewerking van het Jongeren-/Middenkoor.

woensdag 26 januari, Aswoensdag, 19.00 uur: Viering met medewerking van het Dames- en Herenkoor

donderdag 27 februari, 19.15 uur: Vesper in de Dorpskerk.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 21 februari

Ommedijk

11.00 uur: ds. H. Hemstede, weeksluiting.

zondag 23 februari

Dorpskerk

10.00 uur: ds. Luttikhuis, Utrecht.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

De Scheppingskerk van de Protestantse Gemeente Leiderdorp aan de Van Poelgeestlaan 2. | Foto: PR

donderdag 27 februari

Dorpskerk

19.15 uur: Vesper

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 23 februari, 1e Lijdenszondag

10.00 uur: leesdienst (H.C. 44).

16.30 uur: ds. J.J. Tanis (voorbereiding H.A.).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 23 februari, 10.15 uur: ds. F.H. Fockema Andreae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

17 februari 8.00 uur t/m 24 februari 8.00 uur: Tandartspraktijk Dental Health, Plantage 10, 2311 JC Leiden. Tel. (071) 5141874.

24 februari 8.00 uur t/m 2 maart 8.00 uur: Tandartspraktijk Peerdeman, Dijkgravenlaan 71, 2352 RN Leiderdorp. Tel. (071)5232380

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl

Café Scarabee

Op maandag 24 februari vertelt Sylvia van Nierop bij Café Scarabee over het piekerende brein en hoe je daar zelf invloed op uit kunt oefenen. Vanaf maart start er een cursus van 8 bijeenkomsten over dit thema bij Scarabee, een inloophuis voor iedereen die geraakt is door kanker. Over de opbouw van deze cursus zal deze avond een kleine uitleg gegeven worden

De avond start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Locatie: Inloophuis Scarabee, Oude Vest 17 in Leiden. Deelname is gratis. Wel graag vooraf aanmelden via info@inloophuisscarabee.nl. Meer info op www.inloophuisscarabee.nl.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 9

07.00-09.00: Ruud Wessels
09.00-12.00: Rudo Slappendel
12.00-14.00: Marc Wonnink
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: De VrijMiBo @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek - Imca Marina
Dinsdag: Clips@Unity met Rudo
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café
Vrijdag: Unity.NU Weekoverzicht

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading aan de Winkelhof 23 (naast Intertoys) in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.