Leiderdorps Weekblad

18 september 2019

Leiderdorps Weekblad 18 september 2019


Plezier in en rond Hoofdstraat

Er was veel belangstelling voor de tentoonstelling van trouwfoto's uit de periode 1935-1979 in het voormalige raadhuis aan de Hoofdstraat 2. Op tafel een bloemstuk uit de trouwzaal van het huidige gemeentehuis. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

evenement n Leuke activiteiten, interessante wetenswaardigheden en een heerlijk zonnetje. Het was op Open Monumentendag, zaterdag 14 september, goed toeven in het noordelijk deel van de Leiderdorpse Hoofdstraat. Het Comité Open Monumentendag Leiderdorp had gezorgd voor een prima programma met oog voor alle leeftijden rondom het thema 'Plekken van plezier'.

Een grote publiekstrekker was de tentoonstelling van uitvergrote trouwfoto's in het oude raadhuis aan de Hoofdstraat 2. Ruim vijftig stellen die hier tussen 1935 en 1979 getrouwd zijn, hadden foto's ingestuurd. Natuurlijk kwamen veel hen kijken hoe ze erbij hingen, maar ook heel veel andere Leiderdorpers genoten van de kleine 'sentimental journey'.

In het voormalige raadhuis, in de oude gemeenteschool (nu Kreatief Danscentrum) en in 't Trefpunt bij de Dorpskerk waren foto's en presentaties te zien over de historie van het oudste deel van Leiderdorp. In 't Trefpunt werden bovendien lezingen gegeven over oude Leiderdorpse herbergen. Veel bezoekers leerden ook meer over de monumenten in en rond de Hoofdstraat via rondwandelingen met vertellers.

Wie een uitstapje maakte naar het plein van de School Kastanjelaan kon kennis maken met het aloude spel kolf, dat nog best lastig bleek te zijn. Aan de kinderen was ook gedacht. Zij konden een ritje maken op een pony en oud-Hollandse spelletjes doen. Een grote hit was ook de ouderwetse poppenkast; 1819 of 2019, kinderen leven altijd volop mee met de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn.

Op pagina 6 een foto-terugblik op Open Monumentendag 2019 in Leiderdorp.

Bloeiende geveltuinen en boomspiegels

De paal voor de kop van De Stier van Theo van der Nahmer is inmiddels verwijderd. | Foto: Bram Zijger Foto: Bram Zijger

groen n Een weelderige groene straat, een aantrekkelijk plekje vlak voor de deur: bloemen en planten in een geveltuin of rond een boom kunnen veel betekenen. Voor bewoners, voor vlinders en bijen. Groen Dichterbij Leiderdorp organiseert op donderdag 19 september van 19.30 tot 21.30 uur een informatieve avond over geveltuinen en boomspiegels, in het Milieu Educatief Centrum aan de Van Diepeningenlaan 110E in Leiderdorp.

Aan de orde komt aan welke voorwaarden een tuintje moet voldoen, hoe de grond behandeld wordt, welke planten geschikt zijn en welk onderhoud nodig is: alle tips en trucs in één avond bij elkaar. Groenontwerpster Fanni Tesselhoff praat de aanwezigen bij. Annemarie Koopman, een ervaren geveltuineigenares, vertelt hoe het haar vergaan is, waar ze tegen aangelopen is en wat het haar en haar buren oplevert.

Tot slot is er een demonstratie over het vermeerderen van vaste planten: stekken, scheuren en afleggen. Alle deelnemers kunnen zo een plant mee naar huis nemen, evenals de informatie van het Ideecafé op papier. Er is gelegenheid om na te praten bij een drankje.

De deur is vanaf 19.00 open voor alle geïnteresseerden. Meer informatie en aanmelding: www.ivn.nl/groendichterbij/activiteiten/goed-ideecafe-bloeiende-geveltuinen-en-boomspiegels.


Stier had even paal voor de kop

onhandig n Het was een wat onhandige locatie. Vorige week stond er ineens een lange metalen paal pal voor de kop van het beeld van de stier op de Leiderdorpsebrug, oftewel de Stierenburg. De aannemer heeft inmiddels de cameramast, want dat was het, weer verwijderd.

De Leiderdorpsebrug is in de zomervakantie in opdracht van de gemeente Leiderdorp ingrijpend gerenoveerd. Het werk is uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland. De brug kan nu ook op afstand bediend worden. Om dat veilig te kunnen doen, is het noodzakelijk camera's te plaatsen die een goed en volledig beeld geven van de situatie op en rond de brug. Daarvoor moeten ze op exact de juiste posities komen te hangen. Een gespecialiseerd bureau heeft uitgezocht waar die plekken zijn. De uitkomst van dat onderzoek was dat er een cameramast pal voor de stier moest komen.

Het beeld De Stier van de gerenommeerde kunstenaar Theo van der Nahmer is in 1967 speciaal gemaakt voor de Leiderdorpsebrug. Het is een echte blikvanger in de gemeente. Typerend is dat de brug in de volksmond is omgedoopt tot Stierenbrug. Duidelijk was dat de paal hier niet kon blijven staan. Uitgezocht wordt of er een alternatieve plek is voor de cameramast die ook voldoet aan de eisen, zo laat een gemeentewoordvoerder weten.

Bijeenkomst over internet-criminaliteit

informatiemiddag n Voor alle Leiderdorpse senioren die willen weten hoe ze zich kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit organiseren de gemeente Leiderdorp, welzijnsorganisatie Incluzio en de politie een bijeenkomst op donderdagmiddag 26 september.

Een deskundige van de politie komt uitleg en informatie geven. Wie erbij wil zijn, moet zich vóór vrijdag 20 september opgeven via e-mail veiligheid@leiderdorp.nl onder vermelding van 'internetcriminaliteit'. Wie vragen heeft over het onderwerp, kan ze bij de aanmelding vermelden.

De middag vindt plaats van 14.30 tot 16.00 uur in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp

Bel voor meer informatie met Ella Koning (06-83148424) of Gwendolyn van der Ven (06-83097594).

Een bloedstollende verschijning in park De Houtkamp tijdens de spooktocht van vorig jaar. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Toch
griezelen met Halloween

JUBILEUM n Halve eeuw Tandartsenpraktijk Domburg

Trainer RCL voorzichtig
optimistisch

Borden met
informatie aan
parkranden

Horror-spookhuis vervangt spooktocht

Platform SCAN071 zoekt betrokken Leiderdorpers

meepraten n Incluzio Leiderdorp zoekt deelnemers voor haar inwonersplatform SCAN071.

Inwonersparticipatie is één van de taken van Incluzio Leiderdorp, het bedrijf dat sinds begin dit jaar verantwoordelijk is voor het welzijnswerk in de gemeente. Buurtcoach Robert van Egmond is daarvoor het eerste aanspreekpunt. "SCAN071 is onze voelspriet in elke wijk. Naast het faciliteren van bewonersinitiatieven vinden we het super belangrijk dat inwoners ook echt mee kunnen denken over onze dienstverlening. We zijn een lerende organisatie en op zoek naar input. Alleen inwoners weten wat er echt in de wijk speelt. Ze kunnen ons als professionals een spiegel voorhouden, verfrissende ideeën aandragen en zeggen waar het op staat."

SCAN071 komt vier keer per jaar bij elkaar. Deelname is mogelijk bij meerdere bijeenkomsten, maar eenmalig meedoen kan ook. De avond wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter en Incluzio Leiderdorp zorgt voor een hapje en een drankje Per bijeenkomst staat er één thema centraal. De onderwerpen die aan bod komen worden door deelnemende inwoners zelf ingebracht. Als blijkt dat een onderwerp erg leeft en meer tijd vraagt dan kan het in een volgende bijeenkomst centraal komen te staan. De onderwerpen passen binnen de thema's van Incluzio Leiderdorp: meedoen, administratie en geld, gezond leven en voelen, mantelzorgondersteuning, langer thuis wonen, jongeren en Talent, opvoeden en opgroeien, iets doen voor een ander en veiligheid.

Op woensdagavond 25 september van 19.00 tot 21.00 uur organiseert Incluzio Leiderdorp de eerste SCAN071 met als thema: 'Gezond leven en voelen'. De stelling waarover wordt gepraat is: 'Het sport- en beweegaanbod in Leiderdorp is zo goed dat iedereen mee kan doen.'

Wie mee wil praten kan zich aanmelden via leiderdorp@incluzio.nl.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woor-

den bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Niet namens mij

In het Leiderdorps Weekblad van 4 september 2019 stond een ingezonden stuk met als titel: "Zorg liever voor woningen voor Leiderdorpers". Onder dit artikel staat vermeld: Bewoners Laan van Berendrecht (naam bekend bij redactie).

Allereerst wil ik mij volledig distantiëren van de taal en de inhoud van dit artikel en vervolgens zou ik het op prijs stellen, dat er sowieso een naam onder komt te staan, aangezien hier wordt gesuggereerd, dat de betreffende persoon namens meerdere personen en bewoners van de Laan van Berendrecht spreekt.

Dit is zeker niet het geval en geef dan tenminste aan namens welke toren gesproken wordt. Kortom, een slechte beurt van de betreffende persoon of personen en eigenlijk ook van de redactie, want een naam is het minste.

Het artikel erboven en eronder staan wel namen bij, dus hoe kan dit, willekeur?

Graag zie ik deze reactie terug in het volgende nummer van het Leiderdorps Weekblad, aangezien ik zelf gelukkig nog in staat ben om te reageren en dat hoeft een ander niet namens mij te doen.

C. Jansen, Laan van Berendrecht 200

Naschrift redactie: In principe worden alleen brieven geplaatst met de naam en woonplaats van de schrijver. Het kan voorkomen dat de redactie daar vanaf wijkt. Meestal op verzoek van de inzender - die altijd wel bij de redactie bekend is. Daar is dan altijd een goede reden voor. Zoals bij onderstaande brief: de schrijvers zijn woordvoerders van 28 gezinnen en hebben met de buurtbewoners afgesproken dat ze communiceren als groep en niet met individuele namen.

Horror-spookhuis als alternatief voor Halloween spooktocht

Het terrein waar Ikea had moeten komen. | Archieffoto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Griezelen n Liefhebbers van griezelen kunnen in de aanloop naar Halloween toch hun hart ophalen in Leiderdorp. De Halloween spooktocht in park De Houtkamp gaat niet door maar Leiderdorpers Alexander van der Sel en Karin van der Reijden van AVS Evenementen Service konden vrijdagmiddag 13 september melden dat er een alternatief is gevonden: op zaterdagavond 26 oktober wordt een horror-spookhuis gemaakt in dansschool DC Dance aan de Rietschans 67.

Door: Corrie van der Laan

Een bloedstollende verschijning in park De Houtkamp tijdens de spooktocht van vorig jaar. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Van der Sel is razend enthousiast. "We hebben net gesprekken afgerond met een groep Leiderdorpers die vorige jaar als 'De Plaagmeester' meededen aan de organisatie van de spooktocht. Ze wilden ook dit jaar graag weer wat doen en hebben DC Dance en AB Motoren, dat in hetzelfde gebouw is gevestigd, bereid gevonden om mee te werken."

Met de hulp van AVS Evenementen Service en een grote groep vrijwilligers gaat het een prachtige avond worden, weet Van der Sel nu al. "Hoe het er precies uit gaat zien moet nog uitkristalliseren, maar het wordt absoluut heel eng!"

Halloween wordt ook in Leiderdorp steeds populairder. De afgelopen vier jaar organiseerde het Sociaal Cultureel werk op de vrijdag voor Halloween (31 oktober) een spannende spooktocht door park De Houtkamp. Een evenement dat ieder jaar groter en professioneler werd. Vorig jaar kwamen ruim 1.900 vooral jonge Leiderdorpers naar het park om zich daar de prettige stuipen op het lijf te laten jagen. Met de opheffing van het SCw per 1 januari dit jaar kwam ook de Halloween spooktocht op losse schroeven te staan. Het bedrijf Incluzio Leiderdorp, dat het welzijnswerk in Leiderdorp over heeft genomen, wilde de organisatie wel ondersteunen maar niet overnemen.

Leiderdorpers Alexander van der Sel en Karin van der Reijden van de stichting AS Evenementen Service hebben geprobeerd in het gat te springen. Met een aantal mede-enthousiastelingen hebben ze het Halloweenteam gevormd om de spooktocht ook dit jaar op poten te zetten.

Maar dat was lastiger dan het vooraf leek. Het bleek niet eenvoudig alle neuzen één kant uit te krijgen. Het grootste probleem was echter de financiën. Voor de organisatie is zo'n 7.000 euro nodig, dat voorheen uit het budget van het SCw kwam. Een flink deel van dat geld komt terug uit entreekosten, maar het moet wel eerst voorgeschoten worden. En daar zit hem de kneep. "Wij, als vrijwilligers, zijn daar niet draagkrachtig genoeg voor", legt Van der Sel uit. Incluzio wilde wel garant staan voor een flink deel van de kosten, maar niet voor alles. De welzijnsorganisatie heeft nog voorgesteld om de spooktocht wat kleiner te maken, maar dat viel bij de organisatoren niet in goede aarde.

Met het plan voor het horror-spookhuis wordt nu een heel andere route ingeslagen. Wat niet wil zeggen dat de Houtkamp-spooktocht nu definitief tot het verleden behoort. Volgend jaar zijn er wellicht weer nieuwe kansen, heeft Van der Sel al laten doorschemeren.

Het horror-spookhuis is op 26 oktober geopend van 7 tot 11 uur 's avonds en er wordt een entreeprijs van € 1,50 per persoon gevraagd. De organisatie hanteert een minimum leeftijd van 12 jaar. Jongere kinderen moeten begeleid worden door een volwassene, is het nadrukkelijke advies.

Met een kluitje in het riet

Ruim twee jaar poogt het merendeel van de bewoners van de Hoofdstraat, Ruigekade, Achthovenerweg en het Jaagpad woonachtig rondom de Doesbrug hun bezwaren uit te leggen aan de gemeente tegen de bouwplannen 'Hoofdstraat Does' en Hoofdstraat 213 t/m 219.

Twee jaar zonder enige vorm van inhoudelijke reactie. Twee belangrijke fundamenten van het bezwaar zijn de slechte verkeersveiligheid/hoge parkeerdruk en het gebrek aan communicatie.

Tijdens behandeling van de plannen op 24 juni jongsleden in het politiek forum en op 1 juli jongsleden in de raadsvergadering onderkende de gemeenteraad bovenstaande. Bij goedkeuring van de plannen, heeft het college moeten beloven dat er in september een bijeenkomst wordt georganiseerd voor de buurt over de verkeerveiligheid en parkeerdruk. Dit alles voordat het mobiliteitsplan op de raadstafel zou komen. Tevens heeft het college moeten beloven de communicatie met de buurt te verbeteren.

Het is alweer september en geen bewoner in ons gebied heeft maar iets vernomen van de gemeente. Exemplarisch voor hoe de gemeente met de grote zorgen van de buurt omgaat. We zijn zeer benieuwd hoe de fracties in de raad, die aan hun goedkeuring zeer nadrukkelijk deze eis verbonden hebben, hiermee omgaan!!

Bewoners Hoofdstraat, Ruigekade, Achtovenerweg en Jaagpad (namen bekend bij de redactie)

Nadenken over alternatief voor Ikea

opties n Wat te doen met het braakliggende terrein van Ikea in de Leiderdorpse Bospolder langs de A4? Daar gaan de Zweedse woonwinkelgigant en de gemeente Leiderdorp samen over nadenken.

Dat er geen grote Ikea in Leiderdorp komt, werd in mei 2018 al duidelijk. Een mogelijkheid was nog dat op het terrein een stadswinkel voor bediening van de Randstad zou komen, maar sinds kort is duidelijk dat die optie ook van de baan is.

In december is het twee jaar geleden dat Ikea officieel eigenaar werd van de grond. In het contract staat dat wanneer er twee jaar niets met de grond gebeurt, Ikea en de gemeente in overleg gaan over de situatie. In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat beide partijen zo lang niet willen wachten en nu al gaan nadenken over alternatieven. Wethouder Willem Joosten heeft al aangegeven dat een bedrijventerrein een voor de hand liggende mogelijkheid is.

Vooralsnog ligt het terrein braak. Een tijdelijke invulling als zonnepark is overwogen maar bleek niet rendabel. Ikea heeft nog gekeken naar de optie om de grond in te zaaien met olifantsgras als grondstof voor biobrandstof, maar de bodem blijkt daar niet geschikt voor.

Plekken van plezier in oud-Leiderdorp

Op het grasveld aan de Eikenlaan konden kinderen een ritje op een pony maken. Foto: J.P.Kranenburg

Het landelijk thema van Open Monumentendag 2019 was 'Plekken van plezier'. En die waren er op zaterdagmiddag 14 september genoeg te vinden in en rond de Leiderdorpse Hoofdstraat. Niet alleen konden monumentale gebouwen bezocht worden, zoals de Dorpskerk, de oude Gemeente School en het voormalige raadhuis, maar ook waren er rondritten in een Jan Plezier, oud-Hollandsche spelletjes, ponyritjes, poppenkast en een kennismaking met het eeuwenoude spel kolf. Om maar een paar dingen te noemen. Op deze pagina een terugblik met foto's van Johan Kranenburg en Corrie van der Laan.

Een verteller (in geel hesje) geeft uitleg over monumentale huizen in de Hoofdstraat. Foto: Corrie van der Laan
Een eenmansorkestje. Foto: Corrie van der Laan
In het gebouw dat ooit de Gemeente School was, huist nu het Kreatief Danscentrum. Foto: J.P. Kranenburg
Muziek in de Dorpskerk. Foto: Corrie van der Laan
Met een blauw doek was de plek aangegeven waar ooit de Leitha in de Oude Rijn stroomde. Foto: Corrie van der Laan
1819 of 2019, kinderen leven altijd volop mee met de avonturen van Jan Klaassen en Katrijn. Foto: J.P. Kranenburg
Steltlopen, behoorlijk ouderwets maar erg leuk om te doen. Foto: J.P.Kranenburg
Een instructeur van de Koninklijke Nederlandsche Kolfbond laat zien hoe je kolf speelt. Foto: J.P. Kranenburg
Bezoekers konden een ritje door de Kerkwijk maken in een ouderwetse Jan Plezier. Foto: J.P.Kranenburg

open monumentendag 2019

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Lorien de Roode Advocaat, gespecialiseerd in familierecht, en mediator. Foto: PR

Het valt mij altijd op dat wanneer ik vertel dat ik advocaat ben, mensen je gelijk anders gaan aankijken. Ze denken direct dat je dan heel veel geld verdient en kijken vaak tegen je op. Ik vind dit erg vervelend omdat dit beeld niet juist is.

Ons kantoor treedt namelijk ook regelmatig als zogenoemde gesubsidieerde advocaat op. Wij helpen ook mensen met minder inkomen en behoren hierdoor ook tot de zogenaamde sociale advocaten.

In Nederland heeft iedereen recht op toegang tot de rechter. Dit is gewaarborgd door het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaat verricht dan zijn werkzaamheden voor één vast bedrag dat wordt betaald door de Raad voor Rechtsbijstand en niet door de cliënt zelf. De cliënt betaalt enkel eenmalig een vaste eigen bijdrage voor de gehele procedure aan de advocaat.

Of cliënten in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt op basis van het inkomen en vermogen of een cliënt recht heeft op een zogenoemde toevoeging. Als alleenstaande kom je hiervoor in aanmerking tot een maximaal bruto jaarloon van € 27.300,- en als alleenstaande ouder, samenwoner en gehuwd stel is de grens vastgesteld op € 38.600,- bruto per jaar. Hierbij wordt er gekeken naar het inkomen van twee jaar terug aangezien hiervan de gegevens bekend zijn bij de Belastingdienst. Daarnaast wordt het vermogen meegewogen. De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Punten

Voor elke specifieke zaak wordt een bepaald aantal punten toegekend. Elke punt staat voor een uur aan werkzaamheden. Voor iedere echtscheiding worden bijvoorbeeld 10 punten toegekend wat dus staat voor 10 uur aan werkzaamheden. Voor deze 10 uur dient de advocaat alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn. Er is geen sprake van maatwerk.

Er is al jaren discussie over de vaststelling van het aantal punten per zaak en het uurtarief. Advocaten maken vaak veel meer uren dan worden uitbetaald. Dit maakt onder andere dat de vergoeding van de werkzaamheden van de advocaat veel lager ligt dan een zaak op uur-basis. Veel advocaten verrichten mede daarom geen werkzaamheden (meer) op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het aantal advocaten dat wel zaken aanneemt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand neemt jaarlijks af door de verdere bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.

Ons kantoor probeert aan iedere cliënt de bijstand te geven waar hij/zij recht op heeft zolang dat haalbaar blijft. Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.

Duidelijkheid over losloopgebieden

Marieke Weishaupt van het Milieu Educatief Centrum bekijkt het nieuwe informatiebord samen met Sebastiaan Bakx die wethouder Binnendijk een handje hielp met de onthulling. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

onthulling n "Dit was wel nodig, nu weet je tenminste waar je aan toe bent." Een toevallig langslopend echtpaar is blij met het nieuwe informatiebord bij het Milieu Educatief Centrum aan de rand van De Houtkamp, dat net daarvoor is onthuld door wethouder Daan Binnendijk.

Op het bord staat een grote plattegrond van het Leiderdorpse park met daarop duidelijk aangegeven waar honden welkom zijn en waar en wanneer ze los mogen lopen. Voorheen was dat niet altijd even helder, aldus het echtpaar, en dat kon wel eens discussies met handhavers opleveren als ze hier wandelden met hun hond.

Foto: K. Jongen

Sinds 16 juli zijn er meer losloopgebieden in zowel park De Houtkamp als park De Bloemerd. Vooral in de herfst en de winter, tussen 1 oktober en 1 april, krijgen honden de ruimte. In de Houtkamp mag dan bijvoorbeeld ook de riem af op het grote grasveld middenin het park. In de lente en zomer moeten ze daar wel aan de lijn. Ook al omdat het grasveld dan veel gebruikt wordt door spelende kinderen en andere recreanten.

In De Houtkamp zijn vijf informatieborden geplaatst en in De Bloemerd drie waarop de nieuwe situatie zichtbaar wordt gemaakt. Maar Binnendijk benadrukte dat de borden beslist niet alleen bedoeld zijn om hondenbezitters te wijzen op de plekken waar ze hun dieren moeten aanlijnen. Het is heel bijzonder dat we deze parken hebben, stelde hij. Zeker De Houtkamp. "Dit is een bos middenin het dorp. En niet zomaar een bos, maar één van 18 hectaren, inclusief 1,8 hectare heemtuin. Dat is zo uniek dat we graag extra uitleg geven over wat hier allemaal te zien en te doen is." De verruiming van de hondenlosloopgebieden was een mooie aanleiding om de informatieborden nu neer te zetten.

De komende tijd zal wel extra gehandhaafd worden. Wie zijn hond laat loslopen waar dat niet mag, kan rekenen op een boete van ca. 95 euro.

Nieuws van de LVU

educatie n Ook komend najaar biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp workshops, lezingen en cursussen op allerlei gebied. Hieronder een selectie:

Tafelversiering met origami

Met de beroemde vouwtechniek origami worden met speciaal Japans papier de mooiste kunstwerkjes gemaakt. In deze workshop is het eindproduct een kandelaar van moeilijk ontvlambaar papier, een aanwinst voor elke dinertafel. Dinsdag 24 september, 20.00 – 22.00 uur.

Fotobewerking met GIMP

In deze cursus van drie lessen leren de cursisten basistechnieken om foto's met het gratis programma GIMP te verfraaien, bijvoorbeeld door kleuraanpassingen, lichter of donkerder maken van foto's en retoucheren. Alle deelnemers krijgen gratis 'The Ultimate GIMP2.10 Guide', een bestseller op Amazon. Start: woensdag 25 september, 19.30 – 21.30 uur.

Charley Toorop (1891 – 1955)

Charley Toorop is een van onze belangrijkste expressionisten. Modern, eigenzinnig, zelfbewust, sociaal bewogen schilderde ze eerst landschappen en portretten, later arbeiders, boeren, gewone mensen. In deze lezing, op vrijdag 27 september, 14.00 – 16.30 uur, wordt haar indrukwekkend oeuvre besproken.

Reanimatie en gebruik AED bij volwassenen

Nu steeds meer AED's in het straatbeeld verschijnen, is het wel zo handig om te weten hoe zo'n apparaat te gebruiken. Dat wordt verteld, gedemonstreerd en geoefend in de workshop 'Reanimatie en gebruik AED bij volwassenen'. Maandag 23 september, 19.30 – 22.30 uur (mét schrijftolk, die het gesproken wordt op een scherm typt) en maandag 30 september, 19.30 – 22.30 uur. Deelnemers aan de workshop ontvangen na afloop een officieel certificaat.

Hiërogliefen

Deze (tweewekelijkse) cursus van drie lessen start met een lezing over mythen en symbolen uit het oude Egypte. Vervolgens gaan de cursisten aan de slag om op papyrus aan de hand van Egyptische voorbeelden fraaie tekeningen te maken. Start: dinsdag 1 oktober, 14.00 – 16.30 uur.

Het is ook mogelijk alleen de lezing te volgen (dinsdag 1 oktober, 14.00 – 15.00 uur).

Oproep

De LVU zoekt op korte termijn: een medewerker voor de administratie en een vrijwilliger die samen met de huidige verantwoordelijke actief de sociale media ten behoeve van de LVU weet te 'bespelen'.

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (in de vakantie: dinsdag en donderdag, 9.30-12.00 uur).

Gaslek aan Wilddreef

ONGELUKJE • Tijdens werkzaamheden aan de Wilddreef in Leiderdorp is maandagmiddag 16 september rond 3 uur een gasleiding geraakt. Het gas spoot eruit en was goed te ruiken in de straat. De brandweer heeft een deel van de Wilddreef afgezet. Pal voor de plek van het lek staat een pand van Stichting Philadelphia Zorg. Het personeel is door de brandweer geadviseerd ramen en deuren te sluiten en iedereen binnen te houden. Netwerkbeheerder Liander heeft het lek snel kunnen dichten. Even voor half 4 werd de straat weer vrijgegeven. | Foto: K. J.

World Cleanup Day

Opruimen n Aanstaande zaterdag, 21 september, is het World Cleanup Day. Ook in Leiderdorp gaan dan mensen naar buiten om zwerfvuil op ter ruimen.

Hier wordt actie georganiseerd door de Straatjutters, een groep dorpsgenoten die gewoonlijk om de week op vrijdag aan de slag gaat om Leiderdorp wat schoner te maken.

Zaterdagmorgen om 10 uur verzamelen de Straatjutters bij de tafeltennistafel op het plein bij de Winkelhof. De Straatjutters zijn herkenbaar aan hun afvalgrijpers, vuilniszakken en groene vestjes met logo. Grijpers en ringen voor de vuilniszak zijn ook te leen die ochtend. In kleine groepjes gaan de Straatjutters, en iedereen die mee wil helpen, de buurten rond de Winkelhof in.

GroenLinks Leiderdorp haakt aan bij deze actie. De partij houdt zelf altijd eens per maand op de zaterdag een opruimactie in steeds een andere wijk en combineert die dan steevast met een soort spreekuur. Ook komende zaterdag kunnen dorpsgenoten hen aan de groene jasje trekken om ideeën uit te wisselen.

Tandartsenpraktijk Domburg viert vijftigjarig bestaan

Jan Domburg met zijn team, v.l.n.r. assistente Karin van Schagen, mondhygiëniste Judith Hunting en assistentes Joke Klein en Marianne van Eijk. | Foto: J.P.K. Foto: J.P.Kranenburg

jubileum n Alle patiënten die de komende maanden op controle komen bij de Leiderdorpse Tandartsenpraktijk Domburg, krijgen na afloop een bon voor een ijsje bij IJscafé Danice. Een traktatie vanwege het vijftigjarig bestaan van de praktijk. "Zo'n jubileum moet je vieren", vindt tandarts Jan Domburg, "en we tonen zo meteen een stukje dankbaarheid naar onze patiënten die ons vaak al heel veel jaren trouw zijn."

Door: Corrie van der Laan

De Japanse bezoekers met enkele Hasselbraam leerlingen en leerkrachten. | Foto: PR Foto: PR

De officiële startdatum is 21 juli 1969. De jonge tandarts Teun Domburg, kort daarvoor afgestudeerd in Utrecht, opende die dag zijn eerste eigen praktijk in de verbouwde garage van zijn gloednieuwe woning aan Loevestein 42 in Leiderdorp. Het inwonersaantal van Leiderdorp groeide hard en gemeente zat krap in de tandartsen; Domburg was de derde.

Een halve eeuw later is Tandartsenpraktijk Domburg een begrip in Leiderdorp. Teun Domburg is allang met pensioen, zijn jongste zoon Jan heeft de teugels negentien jaar geleden, om precies te zijn op 3 december 2000, overgenomen.

'Prachtig vak'

Jan Domburg (44) is letterlijk opgegroeid met de praktijk, die altijd gevestigd bleef naast het huis van de familie. Hij besloot tandheelkunde te gaan studeren toen hij 16 jaar was –"Daarvoor wilde ik dierenarts worden" – waarmee hij in de voetsporen trad van zijn vader en oudere broer. Hij heeft nooit spijt gehad van dat besluit. "Het is een prachtig vak, een mooie combinatie van het helpen van mensen en bezig zijn met technisch precisiewerk op kleine oppervlakten."

Soepele overdracht

Na zijn studie in Amsterdam ging hij anderhalve dag per week werken in de praktijk van zijn vader en drieënhalve dag in andere praktijken. "Natuurlijk was het even aanpassen om samen met je vader te werken maar het ging goed. Ik moest nog veel leren maar aan de andere kant bracht ik nieuwe technieken mee. Zo deed ik al snel alle wortelkanaalbehandelingen en de witte vullingen."

Nadat Jan Domburg de praktijk officieel overnam, bleef zijn vader nog twee jaar parttime bij hem werken waarmee de overdracht heel soepel verliep. Hij ging ook met zijn gezin – echtgenote Tineke en drie kinderen – wonen in het ouderlijk huis. "Het maakt het lastiger werk en privé te scheiden maar het heeft ook grote voordelen. Je ziet je gezin opgroeien en het geeft iets huiselijks, gemoedelijks aan de praktijk."

Met zijn patiënten heeft hij een bijzondere band. "De kinderen en kleinkinderen van de patiënten van mijn vader zitten nu bij mij in de stoel. Je kent de hele familie. Het mooie is dat mensen ook als ze verhuizen hier blijven komen. Ik heb zelfs enkele patiënten die nu in het buitenland wonen en een afspraak maken als ze even in Nederland zijn."

'De kinderen en kleinkinderen van patiënten van mijn vader zitten nu bij mij in de stoel'

Hij geniet van de afwisseling in zijn werk, de breedte van het vak. Al heeft hij natuurlijk wel zijn voorkeuren. Een daarvan is het behandelen van mensen met tandartsangst. Want dat komt nog heel veel voor, weet hij. "Vaak als gevolg van een nare ervaring die ze als kind hebben gehad."

Ook werkt hij graag met kinderen. "Ik wil er alles aan doen om te zorgen dat ze niet bang voor de tandarts worden en dat lukt aardig; de meeste kinderen komen hier vrolijk en gaan vrolijk weer weg."

Als het gaat om de technische kant van het werk, dan ligt zijn liefde bij esthetische behandelingen. "Lelijke voortanden kan je relatief makkelijk mooi maken met witte vullingen en composiet. Het effect is enorm, mensen kunnen daar echt gelukkig van worden", vertelt hij enthousiast.

De praktijk telt momenteel 2.700 patiënten en zit daarmee helemaal vol. Uitbreiden wil Domburg niet. Hij werkt nu samen met een hecht team van drie tandartsassistenten en een mondhygiëniste en dat bevalt uitstekend. Allemaal zijn ze al jaren in dienst, wat de goede sfeer tekent. "Wat we willen uitstralen naar de patiënten is zorg, aandacht en respect", benadrukt de tandarts.

Zeven eetmomenten

Een groot deel van het tandartsenwerk bestaat uit preventie. Immers, zorgen dat het gebit goed blijft is beter voor de patiënt dan het vullen van gaatjes. Gevraagd om de ultieme tip voor een gaaf gebit, hoeft Domburg geen seconde na te denken: "Zorg ervoor dat je maximaal zeven eetmomenten per dag hebt". Hij legt uit dat ieder eetmoment zorgt voor een zuuraanval op de tanden. Wat betekent dat die het erg zwaar hebben wanneer er continue gesnackt wordt.

Maar iets lekkers op zijn tijd mag best. Zeker als je je gebit verder goed verzorgt. Vandaar dat Domburg het geen punt vindt zijn patiënten op een lekker ijsje te trakteren. Zoals op de bon staat: "Dit doen we maar eens in de vijftig jaar en na deze controle kan uw gebit het hebben".

Bezoek uit Japan

onderwijs n Woensdag 11 september heeft een Japanse delegatie jenaplanschool De Hasselbraam in Leiderdorp bezocht.

Professoren Keiko Aramaki en Daisuke Choshi van de universiteit in Tokyo hebben afgelopen jaren onderzoek verricht naar het onderwijs in Europa. Het Japanse onderwijssysteem is heel anders en daarom willen zij meer leren over het onderwijsconcept Jenaplan.

Kinderen van de Hasselbraam hebben de Japanse professoren, studenten en leerkrachten in het Japans ontvangen en vervolgens hen een uitgebreide rondleiding in het Engels gegeven waarin zij alles verteld hebben over het onderwijs op de Hasselbraam.

Voor zowel de Japanse bezoekers als voor de Hasselbraamkinderen was het een waardevolle ontmoeting.

Op de foto de Japanse bezoekers met enkele Hasselbraam leerlingen en leerkrachten (Foto: PR).


 

 

Najaarsmarkt in de Leyhof

burendag n Op zaterdag 28 september is de landelijke burendag; dan organiseert bewonersvereniging De Leyhof van 11.00 tot 16.00 uur een gezellige najaarsmarkt op het Burchtplein in het centrum van de Leiderdorpse wijk.

Op de markt zullen kraampjes staan van allerlei bedrijven en particulieren die zich willen presenteren aan het publiek. Natuurlijk is er thee, koffie en cake en zijn er heel veel buurtgenoten.

Na de opening door burgemeester Laila Driessen om 11.00 uur is er een spetterende dansshow te zien met aansluitend diverse workshops en presentaties. Kinderen mogen hun eigen gebakken en/of versierde koekjes uitdelen.

Vlieger maken

Knutselen n Kinderen kunnen woensdagmiddag 25 september een siervlieger maken op het Hemaplein in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof.

Van een gekleurd vel papier wordt eerst de vlieger gevouwen, vervolgens kan deze versierd worden met vilt en stukjes papier. Dan nog een staart eraan van touw en bijvoorbeeld strikjes en de vlieger is klaar om thuis voor het raam of op een ander mooi plekje te hangen.

Kinderen zijn tussen 13.45 en 15.45 uur welkom om plaats te nemen aan de knutseltafel. Deelname is gratis. De begeleiding wordt verzorgd door cliënten van activiteitencentrum Gading.

Nieuwe training Mindful Leven

gezondheid n Fysiotherapeut Tanja Engberts en psycholoog Margriet Pronk geven in oktober en november opnieuw een training Mindful Leven. De training is bedoeld voor mensen die beter willen omgaan met stress, zich minder zorgen willen maken en beter willen slapen.

Engberts en Pronk leren de cursisten effectieve vaardigheden te ontwikkelen om beter om te gaan met klachten uit hun dagelijks leven. Zoals zorgen over gezondheid of werk, onrust in het hoofd of spanningsklachten in het lichaam. De training Mindful Leven biedt praktische handvatten en oefeningen die de deelnemers helpen meer ontspannen om te gaan met alles wat er op hun pad komt.

De training bestaat uit zes bijeenkomsten waarin verschillende technieken aan bod komen om bewuster te leven en de kwaliteit van het leven te ervaren. De trainingen zijn op de woensdagavonden 9, 16, 30 oktober 6, 13, 27 november van 20.00 uur - 21.15 uur in de oefenzaal van Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk aan de Ommedijk 186 in Leiderdorp. De kosten bedragen 120 euro. Aanmelden kan tot 1 oktober via e-mail vraag@margrietpronk.nu of tel. (071) 5417069.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 20 september een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Velocitas komt tekort tegen Vriendenschaar

Velocitas zette met onder andere Tom Glasbeek een sterke verdediging neer maar miste scherpte in de aanval. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

korfbal n Velocitas heeft de tweede wedstrijd in de overgangsklasse niet weten te winnen. In de thuiswedstrijd tegen Vriendenschaar was een doelpuntloze fase uiteindelijk funest: de ploeg uit Hardinxveld won de onderlinge strijd met 16-19.

Velocitas startte scherp. Met de openingsscore voor de Leiderdorpers begonnen beide ploegen aan een helft die lange tijd geen overwicht kent. Debby Halvemaan maakte een mooi doelpunt en bracht de stand op 4-3.

Bo Hoogvorst op weg naar haar kampioenschap. | Foto: Gé Wijnants Foto: Gé Wijnants

Daarna nam Vriendenschaar het initiatief. Een paar goed uitgespeelde aanvallen en Velocitas keek ineens tegen een achterstand van 4-7 aan. De ploeg van Leo van den Bos bleef kalm en vocht zich terug tot 9-9. De tiende van de bezoekende ploeg viel vlak voor rust en was een hard gelag voor Velocitas.

Na rust pakte Velocitas in eerste instantie door. Twee snelle doelpunten zorgden voor een kleine voorsprong. De ploegen leken op te gaan voor een spannende tweede helft. Maar bij een achterstand van twee punten kwam de doelpuntenproductie van de Leiderdorpers abrupt tot stilstand.

Het duurde uiteindelijk bijna twaalf minuten voordat de supporters weer konden juichen voor een doelpunt. Het verschil was toen al opgelopen naar drie in het voordeel van Vriendenschaar. Een mooie vrije bal van Ivar van Driel en een mooi schot van Nick van der Zee kwamen te laat; Vriendenschaar stevende af op een overwinning.

Velocitas speelde in de slotfase uiteindelijk het meest tegen zichzelf. De verdediging stond goed maar bij het afmaken van de kansen was Velocitas net te vaak ongelukkig. Ook de beslissingen van de scheidsrechter vielen vaker dan gemiddeld nadelig uit voor Velocitas. Mitchell de Boer kreeg zijn eerste gele kaart in meer dan twintig jaar korfbal gepresenteerd. De opmerking 'nou, leuk' werd door de arbiter als grensoverschrijdend gedrag bestempeld.

Velocitas verloor met 16-19 en moet na twee gespeelde wedstrijden nog wachten op de eerste punten. Of dat aankomende weken gaat gebeuren is nog maar de vraag: met uitduels tegen Nieuwekerk en GKV staan er een paar loodzware wedstrijden op het programma.

Tweede helft nekt Alecto

Karlijn Koster aan de bal, met een speelster van Helmond op de hielen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Hockey n De vrouwen van Alecto speelden zondag in hun eerste wedstrijd één helft prima, maar lieten het na de thee liggen. Tegenstander Helmond kon in het laatste kwart uitlopen naar een 2-5 eindstand.

Alecto begon sterk. Helmond werd op het Alectoveld in De Bloemerd flink aangepakt en keek al snel tegen een 1-0 achterstand aan. Die eerste goal werd gemaakt door Rosanne Priers op aangeven van Karlijn Koster. Daarna kwam Helmond terug door middel van een scrimmage in de cirkel, waardoor de 1-1 viel. Niet veel later scoorden de bezoeksters ook de 1-2, door middel van een tipp-in. De thuisploeg wist nog voor de rust de gelijkmaker te maken. Carlijn Croon kwam via de achterlijn de cirkel binnen en sloeg de bal in de korte hoek van het doel.

Na de rust ging het bij Alecto een stuk minder. In het derde kwart kreeg Mathilde Dezitter een gele kaart en even later ging Tessa de Leeuw eraf met groen. Dit betekende dat Alecto met negen tegen elf moest spelen.

De Leiderdorpse ploeg kreeg nog wel een strafcorner maar wist die niet te verzilveren. Helmond maakte goed gebruik van de voor hen voordelige situatie en scoorde wèl uit een strafcorner.

In het laatste kwart ging Alecto alles of niets spelen, waardoor Helmond op de counter erg gevaarlijk was. Hierdoor konden de bezoeksters nog twee keer scoren en was de einduitslag 2-5.

Geen prettig begin voor de dames van Alecto, maar ze hebben nog genoeg kansen om het goed te maken. Volgende week gaan ze op bezoek bij de buren, LOHC, met het vaste plan om drie punten mee te nemen uit Oegstgeest.

Aquadraat selectieteams starten met gelijk spel

waterpolo n Zowel het eerste damesteam als het eerste herenteam van de Leiderdorps-Koudekerkse waterpolovereniging Aquadraat begon de competitie zaterdag 14 september in het Leiderdorpse zwembad De Does met een gelijk spel.

Dames 1 speelde tegen het stugge Poseidon uit Ridderkerk. Deze ploegen zijn aan elkaar gewaagd; in het afgelopen seizoen wonnen beide teams hun thuiswedstrijd en ook deze keer ontliepen ze elkaar weinig. Poseidon had de beste start en wist een 0-2 voorsprong te nemen. Het duurde tot halverwege de derde periode totdat Aquadraat weer langszij kon komen; 3-3 door goals van Sanne Meijer, Nathalie Walraad en Sanne de Ridder.

Poseidon nam opnieuw een voorsprong maar daarna was de beurt aan Aquadraat. Via goals van Nathalie Walraad, Nina Hidding en Marlinda Dijkstra kwamen de gastvrouwen op 6-5 voorsprong halverwege de laatste periode. Poseidon had echter het slotakkoord en bepaalde de eindstand op 6-6.

Met ZPB uit Barendrecht trof Heren 1 direct een fysiek sterke tegenstander met veel ervaring. Waar voorgaande competities tegen vergelijkbare ploegen dik werd verloren, had Aquadraat deze keer het heft goed in handen.

Met een zeer jong team en drie nieuwe spelers uit de jeugd werd fanatiek gestart en ZPB geen duimbreed toegegeven. Binnen twee minuten stond het 2-0. Weliswaar lukte het ZPB terug te komen maar elke keer kon de thuisploeg, onder leiding van een sterk keepende Quinten van Buul, een voorsprong nemen.

Helaas lukte het niet elke doelrijpe kans te verzilveren waardoor ZPB in de wedstrijd kon blijven. Halverwege de laatste periode scoorde Luuk Enter zijn vierde goal en zette hij Aquadraat op een 10-9 voorsprong. Daarmee stevende de Leiderdorpse waterpoloërs op een hele fraaie overwinning af. Gebrek aan ervaring leidde echter drie seconden voor tijd tot een verdedigingsfout waardoor ZPB nog langszij kwam en een punt mee naar Barendrecht nam.

Sportcity Bowling is nu Franky's

Foto: PR

vernieuwd n SportCity Bowling in Leiderdorp (voorheen Ten Bowl), al bijna veertig jaar gevestigd boven winkelcentrum Winkelhof, verder onder de naam Franky's. Na een volledige renovatie is op deze plek een moderne uitgaansgelegenheid verrezen voor jong en oud. Met veertien banen blijft de bowling gehandhaafd, maar daarnaast wordt ook op nieuwe manieren vertier geboden.

Om recht te doen aan alle gasten, heeft in augustus een grote verbouwing plaatsgevonden. Daarbij is nagedacht hoe groepen, groot en klein, probleemloos naast- en door elkaar kunnen spelen, eten en drinken. De locatie biedt nog altijd ruimte aan veertien bowlingbanen, met daarnaast een ruime speelgelegenheid voor kinderen. De entree van de zaak is omgetoverd tot een high end horecagelegenheid met een ruim maar intiem restaurantgedeelte. De kaart is uitgebreid: van steengrillen tot hippe (vegetarische) burgers en heerlijk stukken vlees uit de nieuwe houtskooloven. Ook is er ruimte voor een sports bar, inclusief biertafels (hoge tafels met een ingebouwde tap) en een moderne cocktailmachine.

Franky's is ontstaan vanuit de ambitie om alle groepen, van jong tot oud, een plek te geven om samen een leuke tijd door te brengen. Eigenaar Frank Barthen: "Ik wilde een plek creëren waar mensen plezier met elkaar maken. Een plek waar ik zelf ook graag zou willen zitten. Soms zijn het kleine momenten die al een mooie herinnering kunnen scheppen. Delen is daarom het sleutelwoord, wat mij betreft. Hier kunnen mensen tijd met elkaar delen, maar ook een spel, een mooie volle tafel met lekker eten en drinken of een stamtafel met cocktails. Sharing food and fun, dat is hier de bedoeling!"

Weer prijs voor Bo Hoogvorst

Inline-skaten n Bo Hoogvorst heeft haar zegereeks voortgezet met het winnen van de Dave van Dam competitie in de klasse Dames Pupillen 2 Dit is de inline skate-competitie van midden-Nederland. Het hele seizoen was zij ongeslagen en op 14 september won zij ook de finalewedstrijd.

Bo traint bij de Vereniging IJssport Leiderdorp in de zomer en in de winter. Het winterseizoen staat weer voor de deur en het wordt spannend of Bo op het ijs net zo succesvol is als op het asfalt. Waarschijnlijk gaat zij zowel trainen in de ijshal Leiden als op de Uithof in Den Haag.

Urban trail door Leiden

hardlopen n De Leiden Road Runners Club organiseert op 22 september de derde editie van de GlibberTreel.

Deze loop is een zogenaamde urban trail. Deelnemers ontdekken Leiden op een bijzondere manier tijdens een uniek hardloopparcours van 6,5 km dwars door en langs de mooiste plekken van de binnenstad. Iedereen kan meedoen want plezier is belangrijker dan een goede tijd.

De start, om 11 uur, en de finish zijn net als vorige jaren bij de Burcht, maar onderweg komen de lopers weer veel nieuwe verrassingen tegen. Er zijn nog plaatsen open dus liefhebbers kunnen zich nog inschrijven op de site glibbertreel.nl.

KidsSportEvent voor kinderen met handicap

uitproberen n Revalidatiecentrum Basalt organiseert op 25 september het KidsSportEvent voor kinderen met een fysieke beperking.

Kinderen tussen 5-18 jaar kunnen in de grote sporthal van Basalt Leiden tal van sporten die worden aangeboden in de Leidse regio uitproberen. Denk aan: racerunning, rolstoeltennis, framevoetbal en boccia (een soort jeu de boules). Daarnaast is er meer te beleven zoals muziek en een rugbydemonstratie. De kinderen gaan naar huis met een goodiebag met leuke spulletjes. Meer informatie en inschrijven op kan via de website basaltrevalidatie.nl/kinderen.

RCL uitgeschakeld in strijd om districtsbeker

Voetbal n De strijd om de districtsbeker is voorbij voor de mannen van RCL. Zaterdag op eigen veld waren de Leiderdorpers kansloos tegen Argon (1-4). Aangezien DOSR won van RVC'33, eindigde RCL als derde in de poule en mag niet door naar de volgende ronde.

Het Mijdrechtse Argon leek op voorhand de favoriet in deze poule, maar de voormalige zondag topklasser had al verloren van DOSR en zodoende was er nog van alles mogelijk. RCL had al twee wedstrijden gewonnen en aan een gelijkspel voldoende, aangezien de bovenste twee clubs doorgaan.

In de eerste helft was er zeker sprake van een echte wedstrijd, alleen was de Argon de veel effectievere ploeg. Na een kwartier leed Roy Weenink te gemakkelijk balverlies op het middenveld. Na een fraaie steekbal werd een van de rappe spitsen van Argon alleen voor de keeper gezet en die had geen moeite de openingstreffer te maken. Een paar minuten later had diezelfde Weenink al de mogelijkheid om zijn fout goed te maken na een vlotte aanval, alleen strandde zijn schot op de keeper. In plaats van de gelijkmaker verdubbelde de gastheren hun voorsprong na een zeker houdbaar schot van buiten het strafschopgebied (0-2).

Toen tien minuten voor rust de 0-3 viel leek de wedstrijd gespeeld. Dit was echter buiten aanspeelpunt en spits Thom Wijnalda gerekend die een bekeken dieptebal van Weenink op waarde schatte en de hoop bij de rood-witten terugbracht: 1-3. De doelpuntenmaker: "Ik vond ons de eerste helft redelijk goed voetbal spelen, alleen werden we een paar keer verrast in de omschakeling. We hebben een goed voetballend team en denk dat we daarop moeten voortborduren." De thuisclub kreeg voor rust nog een paar mogelijkheden om de spanning helemaal terug te brengen, maar de stand bleef ongewijzigd.

Vlak na rust leek het inbrengen van Shivan Chaigneau zijn vruchten af te werpen toen hij er op de vleugel van doorging en Wijnalda een goede kans bood, alleen dit keer kon de doelman wel redding brengen. Diezelfde doelman leek een paar minuten later goed weg te komen toen hij een beetje wild zijn doel uit kwam en Renaldo van den Berg ten val bracht. De spelers van Argon vonden elkaar makkelijker, al kon Van den Berg een pass van Wijnalda net niet goed verwerken om de ver uitgekomen keeper te verschalken. De uiteindelijke beslissing was een kopie van de 0-2 en wederom zag doelman Matthijs Poelman er niet goed uit.

In de eindstand van Poule 25 hebben Argon, DOSR en RCL ieder 6 punten uit drie wedstrijden, maar RCL legt het tegen de twee anderen af op doelsaldo. RVC'33 is puntloos gebleven.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl/ Dick Rozenboom

Voorzichtig optimisme bij Faizel Soekhai

Failzel Soekhai: 'Met meer creativiteit binnen de gelederen nu zie ik zeker meer mogelijkheden.'| Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

interview n Faizel Soekhai is begonnen aan zijn tweede seizoen bij RCL als trainer van het eerste herenteam. De Leiderdorpers eindigden vorig seizoen op de zesde plaats en die stek mocht best gekoesterd worden gezien het blessureleed dat het gehele seizoen in ruime mate aanwezig was. Het voetbal hield vaak niet over, maar overleven stond voorop en uiteindelijk bleven zorgen om te spelen voor de onderste plekken weg. Ondertussen is de ex-trainer van onder meer DSO klaar met de voorbereiding en het in en kan het haast niet anders dan dat de tweede klasse C weer uitermate boeiend zal worden. De trainer: "We hebben vorig seizoen veel pech gehad met blessures en daardoor was het veel passen en meten geblazen. Daarom zijn we nu ook wel voorzichtig met pijntjes van spelers. In de breedte kunnen we met de huidige spelersgroep meer opvangen, maar op een zeker moment stopt dat wel natuurlijk."

Door: Hennie Kanbier

Voor RCL wordt niet alleen dit seizoen belangrijk. Soekhai is ook al verderop met zijn gedachtes. "De ervaren spelers zijn ook met hun maatschappelijke carrière bezig en dan weet je dat ze een keer gaan stoppen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Nick van Bemmel, Thom Wijnalda, Sander Blijleven en Mike Slottje. Daarom is het zaak om vanaf dit seizoen te verjongen. Dat kan met echte RCL-youngsters en daar streven we ook naar. Interessant kunnen ook spelers zijn van hogere spelende amateurclubs die daar bijvoorbeeld bij de O19 spelen. Je moet op de toekomst voorbereid zijn."

Tien spelers erbij

Voor dit seizoen kreeg RCL er tien spelers bij, waarvan een deel rijp lijkt te zijn voor het eerste elftal. "Voorin hebben we er drie rappe spelers bijgekregen in de vorm van Renaldo van den Berg en Zakaria Bardaa van Sporting Leiden (za) en Jonathan Person van WV-HEDW. Niet minder dan drie spelers kwamen over van WVC. Verder zijn Milan en Cas Devilee overgekomen van ARC, enkel is Cas niet direct inzetbaar. En zo zijn er nog wat spelers bijgekomen hetgeen maakt dat we sterker voor de dag kunnen komen. Met het voor handen zijnde materiaal kunnen we meer via de vleugels spelen voorin en valt er meer druk te zetten op de tegenstander."

Op welk facet moet er meer progressie worden geboekt volgens de man op de bank? "In balbezit moeten we meer kunnen brengen. De bal langer in de ploeg houden en van daaruit gevaarlijker worden. Met meer creativiteit binnen de gelederen nu zie ik zeker meer mogelijkheden. Het evenwicht is minder wankel dan vorig seizoen."

'Mijn inzet is om net iets hoger te eindigen dan vorig seizoen'

Uiteraard zijn er weer nieuwe clubs neergestreken in 2C. Denk aan Van Nispen, Kagia, Westlandia en Wateringse Veld. Derby's zijn er weer tegen DoCoS, UVS en Valken'68. "Bij Wateringse Veld wordt er met geld gesmeten en diverse andere clubs hebben zich ook versterkt. Zo ook DoCoS en UVS. Maar dat geldt dus ook voor ons. Kagia ken ik niet echt goed, maar net als Van Nispen werden zij de overduidelijke kampioen in hun derde klasse. Er is nog geen doelstelling bepaald voor ons, maar mijn inzet is om net iets hoger te eindigen dan vorig seizoen. We streven er ook naar een prijsje te pakken. We leven van wedstrijd tot wedstrijd en dan gaan we zien hoe reëel dat is. De club wil in elk geval binnen drie jaar een stap voorwaarts zetten en daar moeten we dus nu al mee bezig zijn."

RCL start op 21 september met een uitduel bij UVS. "Pittig, maar een uitdaging en voor die gasten op zeker een wedstrijd om naar uit te kijken."

Landskampioen in het zonnetje

De kanopoloërs van Rijnland A met in hun midden burgemeester Laila Driessen met de kampioensschaal. | Foto: PR Foto: PR

Kanopolo n Het A team van de Leiderdorpse Kano Vereniging Rijnland is zondag 8 september uitgebreid in het zonnetje gezet. Reden was het behalen van de eerste plek in de landelijke hoofdklasse, waarmee het team Nederlands kampioen kanopolo is.

Aan het einde van de middag kwamen alle kanopolospelers van de vereniging samen om een erehaag te vormen waardoor de spelers van Rijnland A, samen met een jeugdspeler, naar voren kwamen. Onder een mooi spandoek werden zij toegesproken door burgemeester Laila Driessen, die speciaal naar de kanovereniging was gekomen om deze huldiging bij te wonen. Zij had voor iedere speler een presentje meegenomen en de vereniging heeft de vlag van Leiderdorp ontvangen.

Neemt Thom Wijnalda RCL weer aan de hand dit seizoen? | Foto: J.P. K Foto: Johan Kranenburg

Het weekend van 21 en 22 september doet Rijnland A mee aan het Europees Kampioenschap voor clubs (een soort champions league) in Catania (Italië)

Overige teams

Ook de andere teams van Kano Rijnland deden het goed bij de Nederlands Kampioenschappen. De Rijnland Jeugd is vierde geworden in de jeugdklasse, Rijnland D pakte een tweede plaats in de derde klasse, Rijnland C werd vierde in de tweede klasse, Rijnland B eindigde op de zesde plaats in de eerste klasse.

Boek vormt wandeling door leven van Joop Foks

Een van de beelden uit de huidige tentoonstelling in de Heemtuin. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

boek n Onder verrassend grote belangstelling werd afgelopen vrijdagavond het boek 'Alle verhalen van Joop Foks' bij Foto Filippo in de Winkelhof gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door wethouder Daan Binnendijk (Cultuur/CDA).

Door: Cees Mentink

Joop Foks (voorste rij, derde van links) heeft het eerste exemplaar van zijn boek overhandigd aan cultuurwethouder Daan Binnendijk (rechts naast de schrijver). 2e en 3e van links staan Remco en Roos Filippo, die het boek in hun fotozaak verkopen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Volgens de debuterende auteur was de opkomst zo groot door de uitgebreide voorpubliciteit. Tijdens de Jaarmarkt deelde hij, met enkele vrienden, fel geel getinte flyers uit, ook hingen op vitale plekken in Leiderdorp en Leiden posters met de aankondiging van de lancering, ook in geel. Die activiteiten konden hun uitwerking niet missen.

"Het boek is zo geslaagd", aldus de wethouder, "omdat u een scherp oog heeft voor hetgeen er gebeurt, u kijkt naar alles om u heen met een open blik, een scherp oog en weet dat herkenbaar op te schrijven." Het boek van Foks is in feite een wandeling door zijn leven. De 70'er beschrijft in meer dan 400 pagina's zijn jeugd, zijn deelname aan tal van markten en braderieën en zijn vele reizen naar de uithoeken van de wereld. "Beschrijvingen van de werkelijkheid", aldus Binnendijk, die de indeling van het boek in rubrieken een vondst noemde.

Goed doel

Voormalig huisarts, auteur en columnist Har Meijer, die de presentatie zou inleiden, arriveerde laat, te laat ("Urenlange opstopping op de A4"). Volgens plan B nam Foks zelf het woord. Hij grapte 'niet met zijn boek uitgenodigd te zijn voor De Wereld Draait Door', maar heel gelukkig te zijn nu hij een 'thuiswedstrijd' kon spelen, met vrienden, kennissen en relaties. Foks was duidelijk in zijn nopjes, de aanwezigen met hem. Hij bedankte Roos en Remco Filippo van de gelijknamige Fotowinkel in de Winkelhof, die geheel belangeloos de verkoop op zich hadden genomen. "De verkoop van Joops boek lijkt een vreemde eend tussen al onze foto- en andere artikelen", vertelde Remco, "toch is dat niet het geval. Het boek ziet er fantastisch uit en er is nog iets: het boek kost slechts 12,50 euro, daarvan gaat 2,50 euro naar Xenia, de hospice voor jongeren in Leiden. Een dergelijk goed doel steunen wij graag."

Joop Foks signeerde de boeken en schreef er opdrachten in. Hij kreeg spontaan bloemen aangeboden en Har Meijer feliciteerde hem met dit in geheel eigen regie uitgegeven boek ("Bijzondere vormgeving, fraai lettertype, chapeau") en overhandigde hem een cadeautje: een van zijn eigen boeken, 'Mijn glimlach bij een moorkop'.

Wie niet in de gelegenheid is het boek 'Alle verhalen van Joop Foks' aan te schaffen bij Foto Filippo, kan het ook bestellen bij de schrijver zelf via 06-27056221). Het bleef nog lang onrustig op deze vrijdag de 13e. "Een geluksdag voor mij", aldus de hoofdrolspeler.

Rondleiding en speurtocht door Heemtuin in kader Kunstroute Leiden

kunstroute n Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert in het weekend van 21 en 22 september activiteiten voor jong en oud in de Leiderdorpse Heemtuin. Dat in het kader van de Kunstroute Leiden.

Op zaterdag-en zondagmiddag is er om 15.00 uur een rondleiding langs de beelden. De rondleiding op zondagmiddag wordt opgeluisterd door de Leid(erdorp)se dichters Frans Terken en Wilco van de Kamp, die enkele gedichten voordragen uit eigen werk. Kinderen kunnen beide dagen een speurtocht doen langs de beelden in de Heemtuin. De Heemtuin is dit weekend extra lang open voor bezoekers: op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

De Leiderdorpse beeldententoonstelling maakt dit jaar, net als de afgelopen jaren, deel uit van de Kunstroute Leiden. Tijdens de Kunstroute Leiden is op ruim zeventig locaties in en rond Leiden beeldende kunst in alle soorten en maten te bezichtigen. In de Leiderdorpse Heemtuin is onder andere werk te zien van de Leidse kunstenaar Marjan Waanders.

Steun voor voortbestaan

Met de activiteiten wil Stichting Kunst in de Heemtuin Leiderdorpers het hele weekend de kans geven om te genieten van de beelden. Of er volgend jaar opnieuw een beeldententoonstelling kan worden georganiseerd, is onzeker. Voor de tentoonstelling van 2020 is geen subsidie geregeld in de gemeentelijke begroting. Zonder deze subsidie kan de stichting geen tentoonstelling organiseren. De stichting heeft hierover een brief aan de gemeenteraad gestuurd en is een online petitie gestart om de beeldententoonstelling ook de komende jaren te behouden. Wie het belangrijk vindt dat de kunst in de Heemtuin blijft, kan deze tekenen op kunstindeheemtuin.petities.nl of een bericht sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl. Of zijn of haar handtekening zetten op de papieren petitie tijdens het weekend in de Heemtuin. Zie ook www.kunstindeheemtuin.nl.

Live muziek tijdens Nacht van Ontdekkingen

evenement n Tijdens de Nacht van Ontdekkingen op zaterdag 21 september staat de binnenstad van Leiden niet alleen bol van kunst en wetenschap maar ook van live muziek.

Op de laatste zomeravond van 2019 zullen op idyllische plekken als de Hortus botanicus en het Pieterskerkplein Paul de Munnik, Lucky Fonz III, Mike Boddé, Nana Adjoa, Janna Lagerström, Pieter de Graaf en de up coming band Faradays optreden. Een avond lang kunnen festivalbezoekers tussen de meer dan honderd lezingen en acts door genieten van een uiteenlopend muzikaal aanbod.

Indie-rock, nederpop, jazz, chansons, klassiek: een bonte mix aan muziekstijlen en artiesten komt samen tijdens de Nacht van Ontdekkingen. Met een gemeenschappelijke deler: of het nu de liedjes van Paul de Munnik of Lucky Fonz III zijn, het pianospel van Mike Boddé of Pieter de Graaf, allen bieden ze een intiem programma waar festivalbezoekers letterlijk bovenop kunnen zitten.

Ontdek een wereld aan wetenschap Ook onder de wetenschappers komen dit jaar veel bekende namen voor. Biograaf en Leidenaar Onno Blom spreekt over zijn nieuwe biografie van de jonge Rembrandt (de meester van het licht en donker), universiteitshistoricus Willem Otterspeer neemt zijn luisteraars mee naar de donkere dagen van de Leidse Universiteit in oorlogstijd, Büch-biografe Eva Rovers weet alles van de donkere kant van cabaretiers die meededen aan het Leids Cabaret Festival, de expert op het gebied van onze koloniale geschiedenis Karwan Fatah-Black doet mee aan een talkshow over diversiteit, media- en cultuurwetenschapper Dan Hassler-Forest ziet een relatie tussen sciencefiction en een lichter toekomstbeeld, bioloog Aaf Verkade neemt ons mee op excursie langs donkere grachten en met natuurkundigen Rolf Hut en Ivo van Vulpen kunnen festivalbezoekers hun eigen muurformuleprojector bouwen.

De zevende editie van de Nacht van Ontdekkingen speelt met het thema Licht & Donker, ingegeven door het 350e sterfjaar van Leidens beroemde zoon Rembrandt van Rijn. Het programma is te vinden op www.nachtvanontdekkingen.nl of download de festivalapp Timesquare en zoek op Nacht van Ontdekkingen. Tickets zijn online te koop via de website. Tickets voor het Leidse kennis en cultuurfestival kosten €17,50, studenten betalen €12,50 (ex servicekosten).

Eerste lustrum Young&Heart

Concerten n Senioren Popkoor Young@Heart bestaat vijf jaar. Dat wordt gevierd met twee lustrumconcerten, op zaterdagavond 28 september (aanvang 20.00 uur) en op zondagmiddag 29 september (aanvang 15.00 uur) in de aula van het Visser 't Hooftlyceum aan de Muzenlaan 155 in Leiderdorp.

Leiderdorp telt een groot aantal koren, ieder met zijn eigen karakter. Te midden van al deze zangers en zangeressen neemt Senioren Popkoor Young&Heart wel een heel speciale plek in. Dit koor met zijn negentig leden – en nog een wachtlijst - heeft een bijzonder motto: Zingen met je hart houdt je jong, gezond en het geeft plezier. Daar waar veel koren een leeftijdsgrens stellen, doet Young&Heart dat uitdrukkelijk niet. Het gaat om de motivatie en die reikt verder dan alleen zingen.

In die vijf jaar is binnen het koor een hecht netwerk ontstaan van mensen die geen genoegen nemen met een blik op de wereld van achter de geraniums. Mensen die elkaar opzoeken en naar elkaar omkijken.

Het plezier dat dit de koorleden brengt, vertaalt zich in het enthousiasme waarmee zij zingen. En dat is te zien tijdens de lustrumconcerten. Kaarten zijn voor € 7,50 per stuk verkrijgbaar bij de beide vestigingen van Danice IJssalon (gebouw Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan en in Winkelhof).

Muzieklessen MOL gestart

cursussen n Op maandag 16 september is het cursusjaar van stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) gestart. Maar ook na de start van de eerste lesweek zullen in de komende weken nieuwe cursussen starten. Algemene basiscursussen voor kinderen die daarna een instrumentkeuze willen gaan maken worden gegeven op woensdag en vrijdagmiddag. Korte kennismakingscursussen voor jeugd of volwassenen zijn mogelijk op verschillende dagen van de week. Zo start een korte kennismakingscursus slagwerk of gitaar voor volwassenen op dinsdag en woensdag. Ook voor kinderen zijn er probeerlessen om te bekijken of muziek een mooie hobby is.

Meer informatie: www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl.

Wandeling door de polder

ivn n Zondagmiddag 22 september organiseert IVN-Leiden een excursie in de polders bij Zoeterwoude voor volwassenen en kinderen vanaf ca. 6 jaar met hun begeleider(s).

Deelnemers moeten fit en goed ter been zijn; op de route zijn vijftien hekjes waar overheen geklommen moet worden. Het is aan te raden een verrekijker mee te nemen.

De wandeling start om 14.00 uur bij het toeristisch overstappunt aan het Groene Hartplein 4 in Zoeterwoude (vlakbij La Place). Vooraf aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst en kan via e-mail marliekespijker@hotmail.com.

Bingo-avond

Zijlkwartier n Op vrijdagavond 20 september organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier een bingo-avond in het buurtcentrum aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Er worden tien rondes gespeeld waarin per ronde drie mooie en praktische prijzen te winnen zijn. De laatste ronde is een superronde met waardebonnen.

Deelname kost € 15,00 voor de tien rondes. De organisatie probeert ook degenen die niets gewonnen hebben met de bingo naar huis te laten gaan met een troostprijsje, via een trekking uit een aantal opgehaalde bingokaarten. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 23.00 uur waarna er nog tijd is om een uurtje na te praten.

cultuur & uitgaan

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Jongerenactiviteiten

O.a. woensdag sport in de wijk bij Zijlkwartier en wijk Beukenschans, donderdag sport in de wijk op Hubrechtplein. Voor meer activiteiten/info: incluzioleiderdorp.nl onder thema: jongeren en talent.

Vr 20 sept: Kinderdisco in Dwars

Van 19.00 tot 20.30 uur is er disco voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar. Kosten € 2,50 entree en € 2,50 consumptiekaart. Van te voren aanmelden is niet nodig. Voor info lhuitema@incluzio.nl.

Coaching op Leefstijl

GLi CooL is een programma voor mensen met overgewicht. Naast voeding, bewegen en gedrag is er ook aandacht voor slaap & ontspanning, stress, vitaliteit en werk & privé balans. Voor meer informatie: carolien@waagcoach.nl.

Maandag: Taalclub

In de Hoeksteen kunnen vrouwen van 13.00 tot 14.30 uur de Nederlandse taal beter leren spreken. Er wordt er een onderwerp ingebracht met als doel om het daar in het Nederlands over te gaan hebben. Deelname gratis en aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie Floor van Egmond: fvegmond@incluzio.nl.

Maandag: Dagactief in Buurtactief 't Oude Dorp

Voor de senioren en hun mantelzorger die wat meer ondersteuning kunnen gebruiken. Voor meer info: Ella Koning 06-83148424 of Gwendolyn van der Ven 06-83097594.

Donderdag: Buurtkamer de Hoeksteen

Voor bewoners van de Schansen en Dreven; koffiedrinken, kaarten, spoelen, schaken of het Mahjong spel spelen. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Wilt u inwoners van Leiderdorp helpen?

We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het bijhouden van een tuintje, willen helpen met boodschappen doen, maar ook gezellig buiten een rondje wandelen met rolstoel. Voor meer info: Coby van der Plas, vrijwilligerscoördinator, cvdplas@incluzio.nl.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. Tel. (071) 5413536, e-mail leiderdorp@incluzio.nl, website www.incluzioleiderdorp.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: J.P. Kranenburg

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). Voor meer informatie: www.hhpp-oost.nl

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 22 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. alle koren. Parochie startdag. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 20 september

Ommedijk

11.00 uur: weeksluiting door R. Schreuders.

Leythenrode

15.00 uur: pastor T. de Jong, Heilig Avondmaal.

zondag 22 september

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: M. Wassenaar.

De Dorpskerk van de Protestantse Gemeente aan de Hoofdstraat 19. | Foto: J.P. Kranenburg

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 22 september

10.00 uur: leesdienst (H.C. 24).

16.30 uur: ds. J. Driessen (voorbereiding H.A.).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 22 september, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

16 t/m 22 september: TP Poelgeest (M.A. Wildenbeest / A.H. Bakker), J.P. Thijsselaan 75, 2341 PD Oegstgeest. Tel. (071) 5174442.

23 t/m 29 september: De Ι Tandarts (H. Harinck), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

Vesperdiensten in de Lokhorstkerk

In de Lokhorstkerk aan de Pieterskerkstraat 1, in de Leidse binnenstad, organiseert de doopsgezinde gemeente in de komende maanden vijf vesperdiensten. De vespers zijn bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar bezinning. De vieringen bestaan uit muziek, lezen van een meditatieve tekst en zingen van een lied. De stilte staat echter centraal. Stil worden biedt een moment van rust en inkeer. De eerste vesperdienst vindt plaats op vrijdagavond 20 september om 19.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier. De overige vesperdiensten zijn op 15 november, 31 januari, 20 maart en 29 mei.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Overdag elk half uur regionieuws. En verder:
07.00-10.00 uur: Jouw muziek en info
10.00-12.00 uur: Michel Wesseling
12.00-14.00 uur: Jouw muziek en info
14.00-16.00 uur: Elmar Bus
16.00-19.00 uur: Jouw muziek en info
17.00-19.00 uur: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00 uur: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00 uur: Hitmix @ Unity (vr)

Ook deze week een nieuwe aflevering van Rudo! Van woensdag 18.00 tot donderdag 18.00 uur op televisie.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op tel. 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Meer info: tel. (071) 7200871.