Leiderdorps Weekblad

1 mei 2019

Leiderdorps Weekblad 1 mei 2019


Sfeervolle aubade in Hoofdstraat

Drukte tijdens de aubade. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

koningsdag n De verplaatsing van de aubade naar het oude dorp was een goede zet van de Oranjevereniging Leiderdorp.

Zo'n 250 dorpsgenoten verzamelden zich in de ochtend van Koningsdag om 9 uur in de Hoofdstraat ter hoogte van de Dorpskerk om, samen met het college van burgemeester en wethouders en de gedecoreerden van dit jaar, uit volle borst te zingen. Onder begeleiding van drumfanfare Tamarco kwamen De Zilvervloot, Een Muis in een Molen, Berend Botje en andere klassiekers voorbij. De traditionele samenzang werd besloten met het zingen van Lang Zal Hij Leven en het Wilhelmus.

De plek aan de Hoofdstraat is toch een stuk sfeervoller dan het Statendaalderplein bij Winkelhof dat - met uitzondering van een uitstapje naar de Simon Smitweg in 2012, 2013 en 2014 - jarenlang de vaste locatie voor de aubade was. Zeker omdat de zangers direct na het laatste applaus de kindervrijmarkt op konden lopen, die al in volle gang was.

Het was door het frisse en regenachtige weer wat rustiger in het oude dorp dan andere jaren, maar onverminderd gezellig. De Vrienden van het Oude Dorp, die de kindervrijmarkt en de attracties in het oude dorp altijd regelen, hadden er weer een echt feest van gemaakt.

Rondwandeling door Heemtuin

natuur n Natuurkenners Aad Rijntalder en Wout Anker verzorgen zondag 5 mei weer een gratis rondwandeling door de Leiderdorpse heemtuin, waar momenteel de sleutelbloemen en dotterbloemen in volle bloei staat. Ook zal er aandacht zijn voor de Bijenhelling. De wandeling start om 15.00 uur bij het achterhek van de heemtuin tegenover de kinderboerderij. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Plantjesmarkt

perkgoed n Op zaterdag 11 mei houdt de Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior van 9.00 tot 16.00 uur haar jaarlijkse plantjesmarkt bij winkelcentrum Santhorst aan de Laan van Ouderzorg in Leiderdorp. De muzikale verkopers zijn te vinden tussen de Albert Heijn en de Scheppingskerk. Naast kleurig éénjarig perkgoed en plantjes voor bakken en potten zijn ook grote en kleine zakken tuinaarde te koop. De opbrengst van de plantjesmarkt is bestemd voor het concert eind 2019 waarin Excelsior L'enfance du Christ van Berlioz gaat uitvoeren. Meer informatie op www.covexcelsiorleiderdorp.nl.

DUURZAAMHEID n Van het gas af, aflevering 4

Lintjes voor
bijzondere
Leiderdorpers

In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Ongenoegen over motie weidevogels

Herinneringen aan donkere oorlogsjaren

Dit doet meer schade dan goed

Vijf bijzondere Leiderdorpers benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

V.l.n.r. Piet van der Meer, Gerda van der Meer-van Goozen, burgemeester Laila Driessen, Conny Keijzer, Carla Jansen en Hans Kruidenberg. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

lintjes n Vijf nietsvermoedende Leiderdorpers werden vrijdagochtend 26 april met een smoesje naar het gemeentehuis gelokt, waar ze hoorden dat ze benoemd waren tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor een zaal vol met hun familie en vrienden speldde burgemeester Laila Driessen de Koninklijke onderscheiding op bij Carla Jansen-Raven, het echtpaar Gerda en Piet van der Meer, Hans Kruidenberg en Conny Keijzer.

Carla Jansen is sinds 1989 vrijwilliger. In 1989 startte zij bij de Landelijke Luisterlijn van Sensoor. Minstens vier uur per week is zij een luisterend oor voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Sinds 2010 is zij ook vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland waar zij ingezet wordt bij de Algemene Dienstverlening. Zij geeft emotionele, praktische en juridische ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen, van woninginbraak tot moord, van fraude tot een dodelijk verkeersongeval. Vanaf 2015 is mevrouw Jansen coördinator bij Stichting Allegoeds; een stichting die vakantieweken organiseert voor ouderen die zonder zorg/begeleiding niet meer op vakantie zouden kunnen. Zij heeft deel uit gemaakt van het begeleidingsteam, maar zij is vooral een gedreven coördinator die zorgt voor een afwisselend en interessant programma voor de vakantieweek.
Gerda en Piet van der Meer zetten zich al decennia lang in als vrijwilligers voor de scheidsrechtersvereniging COVS. Gerda van der Meer-van Goozen zorgt als lid van de kantinecommissie wekelijks dat iedereen voorzien wordt van een hapje en een drankje. Ook maakte zij de accommodatie schoon. Sinds 2010 is zij samen met haar echtgenoot de beheerder van de huidige accommodatie in het Weteringpark. Zelfs in de periodes dat mevrouw Van der Meer ernstig ziek is geweest, bleef zij haar taken vervullen. Hiernaast heeft mevrouw Van der Meer van 1980 tot en met 1987 op basisschool De Schakel vele uren geholpen bij het lezen en bij de lessen handvaardigheid.

Piet van der Meer heeft in de afgelopen 38 jaar veel verschillende functies bekleed binnen de COVS: bestuurslid, secretaris, lid van diverse commissies, organisator van activiteiten en trainer. Daarnaast was hij van 1980 tot 2002 lid van de KNVB, waar hij scheidsrechter en rapporteur was. Vanwege zijn verdiensten is hij in 2001 onderscheiden met de zilveren waarderingsspeld van de KNVB.Hiernaast heeft de heer Van der Meer ook vele jaren de Koningin Juliana School ondersteund bij het begeleiden van het vervoer naar en het onderhoud van de schooltuinen in de Bloemerd.
Hans Kruidenberg is sinds 2003 bestuurslid (en voorzitter) van de Oranjevereniging Leiderdorp. Samen met de andere bestuursleden organiseert hij jaarlijks verschillende activiteiten voor de Leiderdorpse samenleving. Ook werkt hij mee aan het jaarlijkse Doeshavenconcert, een coproductie van de gemeente Leiderdorp, Doeshaven en de Oranjevereniging, waarvoor hij altijd originele ideeën aandraagt. Vanaf 2016 organiseert hij met andere organisaties de jaarlijkse Kerstafette. Daarnaast voert hij vanaf 2002 diverse taken uit voor Parochiekern de Goede Herder; lector, vervoer naar kerk voor mensen die slecht ter been zijn, onderhoudt hij het contact tussen secretariaat en beheercommissie binnen de Pastoraatgroep. Ook als mantelzorger voor zijn schoonouders is de heer Kruidenberg vele uren per week in touw.
Conny Keijzer is sinds 1993 actief in het rolstoeldansen. Zij zet zich inmiddels al ruim 27 jaar geheel belangeloos in voor deze sport. Zij danst niet alleen op het hoogste niveau, zij is ook instructeur rolstoeldansen in Amstelveen, bij Jesdancers Leiderdorp en zij is assistent instructeur rolstoeldansen bij Showteam Amsterdam. Bij Stichting Jespa Leiderdorp is mevrouw Keijzer ook bestuurslid. In 1999 was zij mede initiatiefnemer voor de oprichting van de Jesdancers, de rolstoeldansgroep van Jespa. Mevrouw Keijzer is ook instructeur rollatordansen. Zij organiseert regelmatig demo's rolstoel- en rollatordansen in verzorgingshuizen.

Boeren voelen zich geschoffeerd door motie bescherming weidevogels

In het Leiderdorpse deel van de polder zijn de voet- en fietspaden gesloten in het broedseizoen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

boterhuispolder n Agrarisch natuurcollectief De Groene Klaver vindt het onbegrijpelijk dat de Leiderdorpse gemeenteraad op 1 april unaniem heeft ingestemd met de motie 'Bescherming weidevogels Boterhuispolder' van de Lokale Partij Leiderdorp. Daarin wordt college opgeroepen maatregelen te nemen om te vroeg maaien in de Boterhuispolder tegen te gaan. Maar juist in deze deels Leiderdorpse en deels Warmondse polder doen vrijwel alle boeren mee aan weidevogelbescherming, stelt secretaris Ed de Meijer van De Groene Klaver. "En dan krijg je dit. Ze voelen zich behoorlijk op hun staart getrapt. Deze motie doet meer schade dan goed."

Door: Corrie van der Laan

Foto: Familie de Man

In de motie wordt gesteld dat het tot nu toe niet lukt weidevogels in de Boterhuispolder afdoende te beschermen en dat de belangrijkste reden daarvoor is "dat boeren en landeigenaren zich niet aan de wet Natuurbeheer houden en te vroeg maaien". Wat betreft de Groene Klaver, een coöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers die zich inzetten voor natuur en landschap, is dat keihard tegen het verkeerde been. In een brief aan de Leiderdorpse gemeenteraad legt het bestuur uit dat de zaken heel anders liggen. Als specifieke bedreigingen voor het broedsucces van grutto's, kieviten, tureluurs en scholeksters in de polder noemt het bestuur "de toename van verwilderde katten en kraaiachtigen en verstoring door recreanten". Dat laatste komt volgens De Groene Klaver vooral door het vorig jaar aangelegde fiets- en voetpad door het noordelijke – Warmondse - deel van de polder. Dit wordt, in tegenstelling tot fietspad in het Leiderdorpse deel van de polder, niet afgesloten in het broedseizoen. "Weidevogels en met name grutto's broeden niet binnen 50 meter van zo'n pad en minder in een zone van 100 meter."

Aan de andere kant hebben de agrarische gebruikers van de polder de afgelopen jaren veel gedaan om het gebied weidevogelvriendelijk te maken, zo wordt uiteengezet in de brief. Sinds 1 januari 2016 wordt hier het agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uitgevoerd door De Groene Klaver. "Voor bijna de helft van het gebied hebben we overeenkomsten met boeren gesloten voor bescherming van weidevogels. Op die percelen wordt niet gemaaid als er nesten zijn of jonge vogels.", licht De Meijer toe. Dat wordt nog aangevuld met 'last minute beheer': maaien wordt uitgesteld als blijkt dat er nog kuikens zitten op een perceel of als de jonge vogels naar een perceel trekken dat niet onder een contract valt. Op de aanwezigheid van nesten en kuikens wordt gecontroleerd door onder meer vrijwilligers van de weidevogelwacht.

Om de jonge weidevogels een steuntje in de rug te geven, is in het Warmondse deel van de Boterhuispolder een plas-dras perceel ingericht waar weidevogels extra voeding en bescherming kunnen vinden.

maaien

Het klopt dat inderdaad dat er hier en daar gemaaid wordt in het broedseizoen, zegt De Meijer. "Er zijn ook percelen in de polder waar geen weidevogels broeden, daar mogen de boeren maaien; ze hebben immers ook voedsel voor het vee nodig."

Overigens gaat het volgens De Meijer "verhoudingswijs redelijk" met de weidevogels in de Boterhuispolder. "Dat komt ook doordat de agrarische sector hier minder geïntensiveerd is dan elders."

In de brief geeft het bestuur van De Groene Klaver aan dat ze graag in overleg willen met de gemeenteraad, om te overleggen "over het nemen van maatregelen die passen in het toekomstbestendige agrarisch bedrijf en leiden tot verbetering van de weidevogelstand".

ontzag voor de weidevogel

Ook twee agrariërs met land in de Boterhuispolder hebben een verontwaardigde brief aan de gemeenteraad geschreven. Het zit hen vooral dwars dat de raadsleden niet geprobeerd hebben om hun kant van de zaak te horen voordat ze instemden met de motie. Beide agrariërs geven aan dat zij hun werk doen met oog voor de weidevogels. Terwijl, zo stellen zij, het beleid van de gemeente Leiderdorp bepaald niet positief uitpakt voor de weidevogelstand in de gemeente. "Als je als gemeente boven de boeren gaat staan die welwillend zijn, in plaats van met respect voor elkaar feiten te verzamelen, ben je verkeerd bezig", aldus een van de twee. De ander, die meldt dat hij al sinds 1987 vrijwillig nesten zoekt en beschermt op zijn terrein, schrijft: "Ik ga van het voorjaar gewoon weer te werk, zoals ik altijd deed met ontzag voor de weidevogel, maar ik vrees dat ik dankzij jullie wel weer uitgemaakt zal worden voor dierenbeul."

8 zwanenpullen

GEBOORTE • Het zwanenpaar dat broedt aan de Vlechtbaan in Leiderdorp kon vrijdagavond acht kuikens begroeten. Het nest is ruim een week eerder uitgekomen dan het nest van vorig jaar, meldt de familie de Man, die vanuit hun woning goed zicht heeft op de kraamkamer. Zondagochtend waagden de pullen zich voor het eerst te water met pa en ma. | Foto: Fam. de Man

Lijntje

Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet! Een heel begrijpelijke uitdrukking, althans als het om de scheepvaart gaat. Of het nu gaat om de stevige lijn waarmee de oeroude trekschuit wordt voortgetrokken of de diverse lijnen waarmee een boot voorzichtig te water wordt gelaten, daar moet je toch echt voorzichtig en kalm aan mee doen. Anders gaat het mis, bij een gebroken lijntje. Daar komen ernstige ongelukken van.

Honden zullen er net iets anders over denken. En dat is niet zo vreemd. Jawel, zij zullen het met de zegswijze eens zijn, maar niet direct vanwege het gebroken lijntje. Het zal de aangelijnde hond immers een rotzorg zijn, of dat lijntje nu wel of niet zal breken. Sterker nog, menig hond zal af en toe denken: laat maar lekker breken dat lijntje, dan kan ik even los lopen! Want dat dat lang niet overal kan en mag, tja, dat is bekend.

Foto: pexels

De hond heeft een heel andere reden om in te stemmen met de uitdrukking. Een goede, belangrijke reden: de eigen gezondheid. Want hoe vaak gebeurt het niet dat een hond te maken krijgt met een plotse, harde ruk aan de lijn? Te vaak! Dat zal dan in de regel simpelweg corrigerend en goed bedoeld zijn door bazin of baas, maar voor de hond kan dat hoe dan ook verkeerd uitpakken. De lijn van de hond zit nu eenmaal meestal rondom zijn nek of hals, en die is behoorlijk kwetsbaar. De luchtpijp zit er, de halswervels, en er lopen zenuwen doorheen. Een wilde ruk aan de lijn is dan sowieso mogelijk pijnlijk en kan ook nog eens een beschadiging veroorzaken, onbedoeld wellicht maar daarmee niet minder vervelend voor de hond.

Zachtjes aan, dan breekt het hondje niet! Klinkt lang niet gek, toch? Al zal het nog een eeuw of zo moeten duren voordat we dit als heel gebruikelijke zegswijze zullen hebben geaccepteerd…

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Natuurspeeltuin rookvrij

Wethouder Angelique Beekhuizen (met rood jasje) heeft, onder toeziend oog van een groep speeltuingebruikertjes, het bord 'Rookvrij' onthuld. Links voorzitter Riny Vons van de Sichting Natuurspeeltuin Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

onthulling n Ook de Leiderdorpse natuurspeeltuin is nu officieel rookvrij. Woensdagmiddag 24 april, bij de opening van het buitenspeelseizoen, onthulde wethouder Angelique Beekhuizen (LPL) het bord 'Rookvrij' op het toegangshek van de speeltuin in sport- en recreatiepark De Bloemerd.

Het bestuur van de Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp vraagt iedereen die in de speeltuin komt het terrein voortaan rookvrij te houden en zo het goede voorbeeld te geven. Dat met het doel om kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving. Daar hoort ook een rookvrije speeltuin bij. Geen gevaar van brandwonden of kinderen die peuken oppakken en in hun mond stoppen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het zien roken van anderen, kinderen aanzet om later zelf te gaan roken. Kinderen kopiëren namelijk gedrag van anderen. Hoewel gelukkig bijna geen enkel kind jonger dan 12 jaar rookt, is het wel belangrijk dat ze een gezonde sociale norm leren. Een rookvrije omgeving maakt kinderen weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Roken speelt een belangrijke rol bij het krijgen van longziekten. Het Longfonds is samen met de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding initiatiefnemer van de beweging 'Rookvrije Generatie'. Deze beweging werkt toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat samen het goede voorbeeld te geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij te maken. Het Longfonds helpt kinderboerderijen en speeltuinen om rookvrij te worden.

Appartement verzegeld na vondst hennepkwekerij

opiumwet n Na de vondst van een hennepkwekerij in een appartement aan Lokhorst 71 in Leiderdorp heeft burgemeester Laila Driessen besloten de woning te laten afsluiten en verzegelen. De burgemeester heeft daartoe de bevoegdheid op grond van de Opiumwet.

Agenten van de Eenheid Den Haag van de politie namen poolshoogte bij het pand nadat er meldingen waren binnengekomen over een mogelijke hennepkwekerij. In de woning werden 359 hennepplanten aangetroffen. De planten zijn vernietigd.

Tot en met 24 juli is het verboden het pand te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Leiderdorp een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze locatie. De eigenaar is vooraf per brief geïnformeerd.

Wie het vermoeden heeft van een hennepkwekerij in zijn omgeving, kan de politie bellen via tel. 0900 – 8844 of een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

De Does zoekt modellen

Smiling six year old boy in a sunny swimming pool Foto: Beata Becla

fotodag n Altijd al eens model willen staan? Zwembad De Does zoekt modellen voor haar folders en website. Speciaal hiervoor organiseert het zwembad een fotodag op zaterdag 18 mei. Iedereen uit de regio Leiden kan zich hiervoor opgeven.

Tussen 12.15 en 14.30 uur mogen de deelnemers aan deze actie gratis het zwembad in. De fotograaf zal individuele- en groepsfoto's maken. Het gaat om foto's in de baden, op de glijbaan en de sauna.

Foto: J.P.Kranenburg

Zwembad De Does wil haar website 'gezelliger' maken en daar passen mooie sfeerfoto's goed bij. Ook wil het zwembad haar foldermateriaal voorzien van mensen uit onze regio. Er is geen leeftijdsbeperking voor deze actie. Zo zijn baby's, kinderen, tieners, volwassenen en senioren welkom op de fotodag.

Voor de fotoshoot is geen vergoeding beschikbaar, maar mensen kunnen zaterdag 18 mei wel gratis naar het zwembad. Wil je meedoen, wees er dan van bewust dat er foto's gemaakt worden. Aanmelden voor dit evenement kan via www.dedoes.nl.

Nieuwe ouders voor Leiderdorps speeltuintje

adoptie n Een vierde speeltuintje in Leiderdorp heeft nieuwe 'ouders' gekregen. De kersverse buurtvereniging De Triangel adopteerde vorige week vrijdag het speelterreintje aan de Bernard Haitinkstraat.

De adoptie is gebeurd op initiatief van vijf buurtbewoonsters. Een van hen is Fiona van Tongeren. "We hebben al een plan liggen om het speeltuintje op te knappen, we moeten alleen de fondsen nog vinden", vertelde zij vrijdag.

Wethouder Daan Binnendijk droeg het beheer van het speelplek met plezier over aan de dames. En niet alleen omdat het de gemeente werk scheelt. "We hebben gezien dat het adopteren van een speeltuintje leidt tot extra verbroedering in de buurt." Hij benadrukte wel dat de nieuwe speeltuinouders altijd met hun vragen bij de gemeente terecht kunnen.

Op de foto ondertekenen Binnendijk en bewoonster Jennifer Schouten, met dochter Mayra op schoot, de adoptieovereenkomst. Achter hen staan Fiona van Tongeren met zoon Ryan en Margret Huyboom met dochters Lieke en Marit. (Foto: J. P. Kranenburg)

12 / 20

Foto: PR

Realisering energietransitie in Oranjewijk kan nog jaren duren

. n Als de straten in de Oranjewijk op de schop gaan voor de vervanging van de riolering, worden meteen de gasleidingen, die aan het eind van hun levensduur zijn, uit de grond gehaald. Het dilemma waar de wijk nu voor staat is: wordt er een nieuw gasnet teruggelegd of is dit het moment om de stap te wagen naar een gasloze toekomst. In 2019 moet de knoop worden doorgehakt, gaf wethouder Willem Joosten (VVD) van Duurzaamheid eind vorig jaar aan, en de wijkbewoners krijgen daarbij een doorslaggevende stem. Inmiddels is een derde van 2019 verstreken. Tijd om te checken hoever het besluitvormingsproces gevorderd is.

Wethouder Willem Joosten verwacht dat de gemeente bij de uitvoering van de energietransitie in de Oranjewijk nog tegen heel wat uitdagingen zal aanlopen. Foto: Johan Kranenburg

"We lopen redelijk op schema", zegt Joosten. Hij vertelt dat de Werkgroep Oranjewijk, bestaande uit elf buurtbewoners, vijf gemeenteambtenaren, zich momenteel buigt over de mogelijkheden voor een alternatieve warmtevoorziening in de wijk. "De werkgroep selecteert de komende tijd met ondersteuning van een technisch bureau enkele opties. Daar gaan we vervolgens mee de wijk mee in. Hiermee wordt voor bewoners duidelijk wat de mogelijkheden zijn, wat deze kosten en wat ze opleveren. In het derde kwartaal van dit jaar moeten we zo een beeld krijgen van het draagvlak voor de verschillende alternatieven."

'Dit is voor ons een nieuwe aanpak waar wij zelf ook van leren'

Stel dat dit uitmondt in het besluit om daadwerkelijk van het gas af te gaan, dan betekent het nog niet dat de gaskraan op korte termijn dicht gaat, benadrukt Joosten. "Het realiseren van de energietransitie is een lange termijn traject dat jaren in beslag kan nemen." Hij verwacht dat de gemeente bij de uitvoering tegen de nodige uitdagingen aan zal lopen. 'Afkijken' bij andere gemeenten kan amper omdat er nog weinig ervaring is met het gasvrij maken van bestaande wijken. En al helemaal niet op de manier waarop Leiderdorp dat aanpakt. "Wij heb-

ben ervoor gekozen het gehele traject met de bewoners te doorlopen. Vanaf het idee - waarvoor vorig jaar een inspiratiebijeenkomst is georganiseerd - tot het komen tot mogelijke oplossingen - die voorbereid worden met een werkgroep van bewoners. Dit is voor ons een nieuwe aanpak waar wij zelf ook van leren."

Als mogelijk struikelblok noemt hij ook het ontbreken van wetgeving om de energietransitie te ondersteunen. "Als 70 tot 80 procent van de wijk van het gas af wil en de rest niet, dan ben je nu nog verplicht voor die 20 tot 30 procent van de woningen te voorzien in een gasnet", noemt hij als voorbeeld. "Maar het is niet onwaarschijnlijk dat in de toekomst de wetgeving verandert, om klimaatdoelen te halen."

Hij mist in het transitieproces sowieso snelheid en regie van hogere overheden. "De praktijk leert dat lokale bestuurders graag meters vooruit willen maken maar dat je daarin toch weer geremd wordt in afwachting van besluitvorming of wetgeving op provinciaal of landelijk niveau.

Wat dat betreft komt het mooi uit dat de druk wat van de ketel lijkt te zijn als het gaat om de vervanging van de riolering. De afgelopen maanden zijn de rioolbuizen uitgebreid onderzocht, onder meer met camera-inspecties. Joosten: "Bin-

'Misschien is het riool nog goed genoeg om nog een paar jaar te laten liggen'

nenkort krijgen we het eindrapport. Misschien is het riool nog goed genoeg om, wellicht met wat ingrepen, nog een paar jaar te laten liggen. Als dat zo is en als de wijk kiest voor een warmtenet, dan stellen we de vervanging van het riool uit tot we het werk in één keer kunnen doen."

'Voor elk type woning een optimale oplossing, daar willen we naar toe'

Clemens van Soest op het terras naast 't Buurthuis van Stichting Buurtactief Het Oude Dorp. Foto: Johan Kranenburg

. n Hoe worden de woningen in de Oranjewijk verwarmd als de gaskraan in de wijk dicht gaat? Dat is de vraag waarover de Werkgroep Oranjewijk zich al een aantal maanden het hoofd breekt. Eén ding is zeker, weet Clemens van Soest, buurtbewoner en lid van de werkgroep namens Stichting Buurtactief Het Oude Dorp: er is niet één oplossing die simpelweg over de hele wijk uitgerold kan worden.

In het buurthuis van Buurtactief aan de Oranjegalerij legt hij uit waarom. "Kijk om je heen, daar zijn lage flatgebouwen, daar eengezinswoningen en iets verderop, je ziet het nog net tussen de huizen door, ligt de Hoofdstraat met bebouwing die voor een deel eeuwenoud is. Sommige woningen zijn redelijk geïsoleerd, andere vrijwel niet. Voor elk type woning kan je een andere oplossing verzinnen die voor dat type woning optimaal is. Daar willen we naar toe."

Meepraten

Buurtactief Het Oude Dorp, een stichting die zich inzet voor de belangen van de bewoners van de wijken Achthoven, Doeskwartier, Doesplant, Kerkwijk en Oranjewijk, heeft vanaf het begin bij de gemeente aangegeven graag mee te willen praten en denken over de energietransitie in de Oranjewijk. Dat begin was zo'n anderhalf jaar geleden, vertelt Van Soest. "Toen kregen we op de radar dat de riolering in de wijk in zijn geheel vervangen moest worden. De gemeente kwam toen ook met het plan om dan gelijk maar eens te kijken of je iets zou kunnen met je verwarmingssysteem, want we moeten toch binnen enkele decennia van het gas af."

En dat was helemaal geen gek idee, vindt hij. "Op het moment dat je de riolering gaat vervangen, moet je de boel grondig opengraven en dan kom je ook gasleidingen tegen. Soms liggen die bovenlangs de rioleringsbuizen, soms onderlangs, soms hebben aannemers wat geknutseld, dus als het gasnet toch al niet meer zo fris is, kan je het beter meteen volledig of gedeeltelijk vervangen door een alternatief. Financieel is dat ook gunstig: het geld dat bestemd was voor investering in een nieuw gasnet plus het geld dat je bespaart doordat je de straten niet een tweede keer open hoeft te graven, kan je gebruiken voor het vinden en betalen van een aardgasvrij verwarmingssysteem."

Vuile warmte

Een stuk minder enthousiast was Buurtactief over de suggestie om de Warmterotonde, die heet water uit het Rotterdamse havengebied naar Leiden moet gaan brengen, te gebruiken als alternatieve verwarmingsbron. "Dat is vuile warmte, opgewekt op basis van eindige grondstoffen", zegt Van Soest. "Dat komt dan zogenaamd uit processen die toch al lopen maar voor een deel, in de slappe uurtjes, wordt er bijgestookt. Als je aansluit op de Warmterotonde, hou je dat voor eeuwig in stand. Niet voor de komende dertig jaar, maar voor de komende honderd jaar, want je doet zo'n investering niet voor niets. En het idee was nu juist dat we van het gas af gaan om de CO2 uitstoot te verminderen."

Hij benadrukt dat Buurtactief inzet op echt duurzame verwarmingsmethoden. "Als ik mijn kachel thuis aansteek, moet het niet zo zijn dat er een brander aan gaat en er weer CO2 de lucht in gaat."

Vertrouwen

Wat die methoden mogelijkerwijs kunnen worden, is iets wat de Werkgroep Oranjewijk momenteel uitzoekt. "De werkgroep bestaat uit wijkbewoners, waaronder enkele mensen van Buurtactief, gemeenteambtenaren plus wat externe mensen die er verstand van hebben", licht Van Soest toe. "Met elkaar proberen we tot de beste oplossing te komen."

Hij prijst de gemeente voor de manier waarop de werkgroep is opgezet. "We werken op basis van vertrouwen. Belangrijk daarbij is dat er een neutrale projectleider is aangesteld die door de werkgroepleden zelf is gekozen. Zo hoef je niet bang te zijn voor een verborgen agenda bij de gemeente. We halen er ook nog een extern expertisebureau bij, mensen die we erop aan kunnen spreken dat ze de beste methode boven water halen om onze woningen de komende decennia warm te houden."

Scenario's

In theorie kan je tientallen scenario's bedenken voor de energietransitie in de Oranjewijk, die natuurlijk lang niet allemaal in de praktijk toepasbaar zijn. "Als werkgroep willen we een stuk of vijf, zes reële scenario's selecteren, één à twee voor elk type bebouwing dat we hier hebben", vertelt Van Soest. Hoe die eruit gaan zien, is nog niet duidelijk, maar Van Soest kan al wel wat richtingen aangeven. Zo is 'all electric', waarbij de woningen verwarmd worden met elektriciteit, voor een deel van de woningen zeker een optie. De nodige stroom moet dan wel duurzaam en liefst lokaal opgewekt worden. "Wie weet kunnen de windturbines van Heineken daarbij een rol spelen."

'Als je gaat voor een warmtenet, moet het wel een lokaal netwerk zijn, verwarmd door lokale bronnen'

Ook de aanleg van een warmtenet is nadrukkelijk in beeld. "Maar dan moet het wel een lokaal netwerk zijn, waarbij het water verwarmd wordt door verschillende lokale bronnen. Niet door één bron en zeker niet door de Rotterdamse Warmterotonde. Voordeel van een lokaal netwerkje is dat je alles in eigen hand kan houden en dat je niet afhankelijk bent van een monopolist die de maximaal mogelijke prijs vraagt."

Hij benadrukt nog eens dat er zeker niet één universele oplossing komt voor de Oranjewijk. Zo is nu al helder dat de Hoofdstraat met zijn oude, slecht geïsoleerde woningen een grote uitdaging wordt. "Het zou heel goed kunnen dat een warmtenet daar niet haalbaar is. Misschien moet je daar zelfs nog een gasleiding leggen omdat het echt niet anders gaat. Uitgangspunt is dat wat we ook gaan doen, iedereen er plezier van heeft. En dat niet het ene huishouden heel duur uit is terwijl de ander er warmpjes bij zit zonder noemenswaardige kosten. Als we die energietransitie in gaan, moet je oplossingen kiezen waar iedereen tevreden mee kan zijn."

De Werkgroep Oranjewijk hoopt na de zomer, het streven is in september, zover te zijn dat een aantal mogelijke scenario's voor de energietransitie aan de wijkbewoners voorgelegd kan worden. "Maar ik durf geen garantie te geven dat we dat halen. We hebben pas net het externe bureau gekozen dat ons moet gaan adviseren. Dat bureau zal zeker een paar maanden nodig hebben om zich in te werken in de specifieke situatie hier." Het zou ook zeer onverstandig zijn er haastwerk van te maken, vindt Van Soest. "We praten over oplossingen die vijftig jaar of langer mee moeten. Dan moet je geen kippendrift ontwikkelen."

Communicatie

In de tussentijd vindt hij het wel belangrijk dat de wijkbewoners zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van de stand van zaken. "Tot nu toe is er weinig communicatie naar de wijk toe geweest. We zijn als werkgroep bezig om te kijken hoe dat het beste aangepakt kan worden. Zelf denk ik dat je dat op kleine schaal moet organiseren; geen grote bijeenkomsten met driehonderd man, dan zijn de meeste mensen geremd om vragen te stellen. Het is de bedoeling dat we de komende maanden zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk op de hoogte brengen van waar we staan. De oplossingen hebben we nog niet, maar we kunnen wel aangeven op welke manier we naar goede oplossingen toe werken."

Zeepsop

De hieronder, in de eerstvolgende zinnen, opgeschreven ervaring zou door zo vele anderen eveneens kunnen worden verteld. De ervaring namelijk van het moeten samen leven met een vader die nooit over zijn oorlogsverleden heeft willen vertellen. Een vader die soms kon wegzakken in zijn vaak afschuwelijke herinneringen. Herinneringen die hem vastketenden in steeds terug kerende dromen, maar die hij niet kon of wilde delen met zijn familieleden.

En ja, ook ik heb nooit met mijn vader gesproken over zijn ervaringen in het Japanse interneringskamp. Maar het verhaal van één van de vele vernederingen die hij in dat kamp heeft moeten doorstaan, is mij door een oom die samen met hem in hetzelfde interneringskamp te werk was gesteld, verteld.

Zoals in al die kampen moesten de gevangenen onder het toeziend oog van niets ontziende Japanse soldaten dag in dag uit zwaar lichamelijk werk verrichten. Daarnaast eisten de vele diepe vernederingen eveneens hun tol. De uitputting die dat zowel lichamelijk als geestelijk vaak veroorzaakte, gekoppeld aan ondervoeding en aan de vele vormen van tropische ziekten kostte velen het leven.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de sterksten probeerden, om wanneer zij daartoe de kans dachten te zien, via de hekken die het kamp afsloten van de buitenwereld, in contact te komen met de bevolking die op weg naar hun werk of anderszins langs die hekken liep, om zo te pogen wat voedsel binnen te smokkelen. Dit was een buitengewoon gevaarlijke onderneming, want als je werd gesnapt, dan wa-

Een van de weinige foto's die Emile Snell heeft van zijn vader.

ren stokslagen en het een hele dag worden vastgebonden aan een paal en dat in de brandende zon de nog niet eens ergste straffen.

En zo, aldus mijn oom, werd ook mijn vader op een keer betrapt.

Hij kreeg zijn vele stokslagen en werd daarna aan zijn polsen opgehangen aan een paal midden in het kamp. Hij kon slechts met de toppen van zijn tenen nog net bij de grond komen. Uur na uur bleef hij daar hangen, in de brandende zon. Op een gegeven moment hield hij het niet langer uit en smeekte om water. De Japanse soldaten deden eerst of ze hem niet hoorden en liepen quasi nonchalant aan hem voorbij. Pas toen mijn vader alleen nog maar bijna onhoorbaar mompelend kon smeken, kwamen twee soldaten met een grote kan water naar hem toe. Eén van hen hield zijn mond open en de ander goot het water naar binnen.

Mijn vader begon te jammeren en poogde zijn mond te sluiten. Maar de soldaat hield zijn mond open tot de kan leeg gegoten was.

Aan de luchtbellen op zijn lichaam en in het water op de grond konden medegevangenen zien dat het geen zuiver water was geweest dat ze bij hem naar binnen hadden gegoten maar … zeepsop.

Enfin, hij heeft het kamp overleefd. Maar hoe … dat weet eigenlijk hij alleen.

Eind 1945 kwam hij vrij en keerde terug naar zijn vrouw en kinderen. Ik was nog te jong om mij te herinneren wat voor een man hij voor de oorlog was geweest. Maar de man die ik toen als mijn vader leerde kennen was volgens velen niet de man die hij eens was.

Terugblikken op de donkere jaren

Joop en Bertie van Schagen-van Egmond. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Joop en Bertie van Schagen wonen sinds 1971 tot hun tevredenheid in Leiderdorp. Zeker volkstuinhouders in sportpark de Bloemerd zullen zich Joop nog wel herinneren. Ze waren kinderen in de oorlog, maar de herinneringen zijn er nog altijd.

Bij het kruis op de Algemene Begraafplaats wordt twee minuten stilte in acht genomen. Daarna volgt de kranslegging en kunnen bloemen neergelegd worden. | Foto: PR

Joop heeft de hele oorlogsperiode in Leiden gewoond. Hij was 7 toen de oorlog uitbrak en kan zich nog vele tragische en voor hem op die leeftijd onbegrijpelijke gebeurtenissen herinneren. Zo herinnert hij zich nog hoe op een dag, om 5 uur in de ochtend, de schuurtjes van de volkstuintjes bij hun in de buurt door Duitse soldaten in brand werden geschoten. Dit werd gedaan om te verhinderen dat Nederlandse soldaten zich in die schuurtjes zouden kunnen verschuilen.

Ook herinnert hij zich nog het Joodse opvanghuis in de Rodenburgerstraat en hoe Joodse kinderen hieruit werden gehaald en weggevoerd naar Westerbork. Een aantal politieagenten heulde met de Duitsers uit angst anders hun baan kwijt te raken. Maar één van hen, agent Rozemeijer, weigerde hieraan mee te doen. Die werd daarom op een avond opgepakt en ook afgevoerd naar Westerbork. Niemand heeft ooit meer iets van hem vernomen.

En net als bij vele anderen zijn de hongertochten ook hem bij gebleven. Zo ook de tocht van een oom en een tante die helemaal vanuit Leiden naar Kampen liepen om eten te halen. Bij een boer aan de Haarlemmertrekvaart woonden ook mensen met een goed hart, herinnert Joop zich. Want ook hier konden zij soms hun honger stillen. Zelf is hij nauwelijks 11 jaar als hij met een broertje van 12 helemaal naar Abbenes is gelopen. Het was een hele dag lopen voor één zak tarwe. Thuis gekomen waren hun schoenen helemaal versleten. Maar hij heeft ook meegemaakt dat de Duitsers mensen die terug kwamen van zo'n verre, ijskoude en uitputtende tocht tegenhielden en beroofden van de karige spullen die ze soms met veel moeite en tegen het ruilen van hun kostbaarheden hadden verkregen. Zo werd een broer van hem, tijdens een controle op de Spanjaardsbrug twee flessen melk afhandig gemaakt, die hij bij een boer had verkregen.

Ook Bertie die de gehele oorlog in Voorhout op een boerderij heeft gewoond weet nog hoe mensen naar hun boerderij kwamen gefietst om voedsel te bedelen. Maar heel scherp staat haar ook nog voor ogen het bombardement van de Klinkenbergbrug. Ze was nog maar twee, maar ze weet nog heel goed hoe ze zich angstig aan de rokken van haar moeder klampte.

Maar ook heeft ze later van haar ouders gehoord, dat er soms ook wel Duitse soldaten waren, die eigenlijk helemaal niet zulke snauwende en brute mannen waren. Zo waren er een paar soldaten bij hun op de boerderij ingekwartierd die helemaal niet zo blij waren met de oorlog en wat het allemaal veroorzaakte. Die eigenlijk heel gewone jongens waren die sterk verlangden naar hun huis en hun familie. Die heimwee hadden naar het dorp waar ze vandaan kwamen.

Wat op Joop ook een grote indruk heeft gemaakt was het bombardement bij een spooremplacement in de Transvaal buurt. Op het emplacement werden V1's opgeladen. De geallieerden voerden daar een bombardement op uit. Althans dat was de bedoeling. Maar omdat het emplacement vlak bij het academisch ziekenhuis stond werd er afgeweken van de oorspronkelijke locatie en werd iets verderop gebombardeerd, met vreselijke gevolgen voor de buurt. Zeker negen doden weet Joop zich te herinneren.

Ach … ze hebben het overleefd en hun herinneringen gaan nog liever uit naar hoe ze elkaar hebben ontmoet in de bus waar Joop chauffeur op was. Maar dat is een verhaal voor misschien een andere keer.

HERINNERINGEN

Foto: PR

In deze tijd van het jaar komen bij mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt – de één wat meer bewust dan de ander – herinneringen aan die periode weer naar boven. Op deze pagina schrijft Leiderdorper Emile Snell over zijn vader, die zelf nooit wilde praten over de vreselijke tijd die hij doorbracht in een Japans interneringskamp. Het verhaal 'Zeepsop' werd hem verteld door een oom, die in hetzelfde kamp zat.

Ook tekende Snell de oorlogservaringen op van het echtpaar Joop en Bertie van Schagen-van Egmond. Inmiddels alweer 48 jaar Leiderdorpers maar in de oorlog, toen ze nog kinderen waren, woonden ze in respectievelijk Leiden en Voorhout.

Nationale Herdenking in Leiderdorp

bijeenkomst n Op zaterdag 4 mei wordt in Leiderdorp om 19.00 uur een bijeenkomst gehouden om allen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies. De Nationale Herdenking begint om 19.00 uur met een openbare bijeenkomst in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat.

Tijdens de bijeenkomst zal de burgemeester van Leiderdorp, mevrouw L.M. Driessen, enkele woorden spreken. Muzikale medewerking wordt verleend door organist de heer Tj. Tiersma en het koor Via Regalis onder leiding van de heer A. Prast.

Leerlingen van basisschool Willem de Zwijgerschool en Koningin Julianaschool zijn bij deze herdenking betrokken.

De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.

Stille tocht

Na de herdenkingsbijeenkomst voert een stille tocht om 19.40 uur door het Oude Dorp naar het kruis op de begraafplaats. Daar wordt twee minuten stilte in acht genomen. Hierna volgt de kranslegging. Dan kunnen ook de bloemen bij het kruis worden gelegd, deze worden na de herdenkingsdienst bij de Dorpskerk uitgedeeld. Drumfanfare Tamarco verleent haar medewerking aan de bijeenkomst, evenals leden van Scouting Van der Does-Liethorpgroep.

Vervoer per auto van de Dorpskerk naar de begraafplaats en na de plechtigheid terug naar de Dorpskerk is mogelijk, opgeven kan bij Rina Cooijmans (tel. 5416766) of via secretaris@ovleiderdorp.nl.

Vredesvuur

Om ca. 20.45 uur zullen de FreedomRunners, Leiderdorpse hardlopers, het vredesvuur voor 5 mei in Wageningen gaan halen, vertrekpunt is het Gemeentehuis. Daar zal burgmeester mw. L.M. Driessen met belangstellenden het startsein voor de loop geven.

Gevarieerd programma voor Bevrijdingsdag in De Houtkamp

Ook op de stralende Bevrijdingsdag van 2018 was er van alles te doen op het grote grasveld in De Houtkamp. | Foto: PR Oranjevereniging Foto: PR Oranjevereniging

feest n De Oranjevereniging Leiderdorp biedt op zondag 5 mei een feestelijk en gevarieerd programma aan op het grote veld in park De Houtkamp. Daar kunnen van 13.00 tot 17.00 uur kinderen van allerlei attracties genieten. 's Middags en 's avonds organiseert Brasserie Park een feest op haar terras.

Vredesvuur

Een deel van het bestuur van de Oranjevereniging met bloemen en versnaperingen voor de bewoners van Leythenrode. Foto: PR

De FreedomRunners lopen rond 13.00 uur vanaf de Schaatsbaan in Leiderdorp, via de Doesbrug en de Hoofdstraat, naar de Houtkamp. Het laatste traject hopen zij met belangstellenden samen te lopen, zij arriveren rond 13.20 uur bij Brasserie Park waar zij samen met de Versierde Fietsenparade om 13.30 uur naar het grote veld in park de Houtkamp gaan. Daar wordt om 13.45 uur het vredesvuur ontstoken en begeleidt Tamarco het zingen van het Wilhelmus.

Poppenkast en fietsenparade

Nieuw is het optreden van Theater Fantast in de Blauwe Vogelzaal van Brasserie Park, voorafgaand aan het fietsen versieren. Jong en oud kan meezingen, meedansen, meelachen en meeleven met de muzikale poppenkastvoorstelling (van 11.30 tot 12.15 uur).

Achter de Blauwe Vogelzaal kunnen kinderen (4 t/m 8 jaar) van 12.30 tot 13.30 uur hun fiets komen versieren, het materiaal wordt door Brasserie Park ter beschikking gesteld. Vervolgens is tot 13.45 uur de parade van versierde kinderfietsen, met muziek van Tamarco, door Park de Houtkamp naar het feestterrein op het veld. Drie fietsen krijgen daar aansluitend een prijs.

Podiumoptredens

Tamarco zal met de versierde fietsenparade meelopen en spelen bij het ontsteken van het vredesvuur. Dansgroep De Rode Sneakers zal optredens verzorgen en dansgroep ID Dance Factory zal eveneens optreden. Na optredens is er ruimte voor de kleinsten om op het podium mee te dansen. Gepland staat ook een Taekwondo-optreden.

Festiviteiten

Vanaf 13.00 uur barsten festiviteiten op het grote veld los. Scouting Van der Does-Liethorpgroep organiseert diverse activiteiten. Incluzio ondersteunt bij springkussens en organiseert activiteiten. Op het veld is een terras, drankjes en snacks zijn er te koop bij de bar van Brasserie Park en het mobiele baristo-koffiepunt, bij de kraam van slagerij Pestel, bij de ijscoman, de loempiakraam en de suikerspinkar.

Verder zijn bekende elementen aanwezig zoals het stoomtreintje, de springkussens, de lange stormbaan, het broekhangen, de kop van Jut en pony rijden. Wegens succes vorig jaar wordt het 'smoothy fietsen' herhaald, waarbij je je eigen smoothy bij elkaar fietst en mengt. Ook wordt weer de frikandelleneetwedstrijd gehouden. Wie eet in een vastgestelde tijd de meeste frikandellen? De rondetijden worden op het veld omgeroepen, opgeven kan bij de tent van de Oranjevereniging.

Om 16.30 uur is de prijsuitreiking voor het broekhangen, de frikandelleneetwedstrijd en voor de kop van Jut.

Bungyfun en schaken

Op het grote veld zijn twee nieuwe activiteiten: de bungyfun, dat is bungyjumpen op een trampoline (minimum leeftijd 5 jaar) en het nieuwe grote schaakspel. Dit zal om 14.00 uur worden geopend, wethouder Binnendijk, schaakexpert, en een jong schaaktalent zullen dan een eerste schaakspel ermee spelen.

Brasserie Park

's Middags en 's avonds biedt Brasserie Park een spetterend programma aan. Vanaf 14.00 uur treden bekende coverbands als O'nine en Captain Midnight op. De toegang is gratis. Meer informatie over het feest bij Brasserie Park staat op hun website www.brasseriepark.nl.

Lidmaatschap OVL

Nog geen lid van de Oranjevereniging Leiderdorp? Voor slechts € 5,00 per jaar per gezin draagt ook u bij aan een bruisend oranjeprogramma in Leiderdorp. Aanmelden kan via 'Lid worden' op de website www.ovleiderdorp.nl.

Laatste Prestatieloop voor Roger van Houdt

Roger van Houdt met de Theo van Houdt wisselbokaal. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

hardlopen n De Oranje Sportfondsen/Van Houdt Prestatieloop op Koningsdag 2019 was een hele bijzondere. Niet alleen omdat het de vijftigste editie was en voor het eerst ook de Engelse Mijl (16,2 kilometer) gelopen kon worden, maar omdat het de allerlaatste was die werd georganiseerd door Roger van Houdt.

Het was Theo van Houdt, de vader van Roger, die op Koninginndag 1970 de allereerste Prestatieloop over vijf kilometer organiseerde vanuit zijn sportschool in de Hoofdstraat. Wat meteen een groot succes was. Toen Theo in 1993 plotseling overleed, zette Roger de organisatie van het inmiddels traditionele hardloopevenement voort. Waarbij hij een loop over tien kilometer en de kinderloop over anderhalve kilometer toevoegde. Inmiddels heeft hij er 26 edities opzitten en vindt hij het tijd het stokje over te geven.

Foto: PR
Elena met de winnende kleurplaat en haar prijs. | Foto: PR Foto: PR

De Oranjevereniging, die al jaren partner van Van Houdt is bij de organisatie van de recreatieve loop, is zeer bereid dat stokje op te pakken, verzekerde bestuurslid Arno Mentink zaterdag. Wel zullen start- en finishlocatie en de route volgend jaar anders zijn.

Bijna 200 deelnemers

De vijftigste Prestatieloop trok bijna tweehonderd deelnemers van alle leeftijden. Zo'n 25 lopers waagden zich aan de Engelse mijl. De winnares van de Theo van Houdt wisselbokaal was Janneke Spijker, de snelste vrouw op de tien kilometer.

De winnaars:

1,5 km - jongens t/m 12 jaar: Thijmen Koen met 6.39 minuten; meisje t/m 12 jaar: Dione Koen met 6.39 minuten

5 km - jongens onder 14 jaar: Hidde Teeninga met 22.50 minuten; meisjes onder 14 haar: Nina van Haasteren met 25.06 minuten; heren: Matthijs Horlings met 18.08 minuten; dames: Vera Huisman met 21.36 minuten.

10 km - heren: Arnoud van der Leer met 42.45 minuten; dames: Janneke Spijker met 47.26 minuten.

Lustrumloop 10 Engels Mijl - heren: Maurice Pieterson met 1.03.32 minuten; dames: Lisa van Duin met 1.18.45 minuten.

Oranje jeu de bouletoernooi

WINNAARS • Op Koningsdag werd bij de 'De Boulende Stier' in Leiderdorp het Oranjetoernooi gehouden. Er werden drie rondes gespeeld met het spelsysteem mixed-melee waarbij de spelers door loting aan elkaar werden gekoppeld. Op de foto voorzitter Hans Kruidenberg van de Oranjevereniging Leiderdorp (links) met naast hem de winnaars: Gerard Bik (tweede prijs), Ria Donders (eerste prijs) en Doortje Kuyper (derde prijs). | Foto: PR

Prijswinnaars paasacties Baanderij

wedstrijdjes n De winnaars van de paasacties van de Leiderdorpse winkelboulevard De Baanderij zijn bekend. Op Tweede Paasdag konden kinderen een kleurplaat inleveren bij de paashaas, ook kon ereen rebus opgelost worden en was er een eiervangwedstrijd.

Elena Boeff (8) had de mooiste tekening gemaakt. Zij won een kinderpartijtje voor zes kinderen bij de Bubbel Jungle. De paasrebus is door veel kinderen opgelost, als winnaar kwam Abdullah uit de bus. Hij heeft vier vrijkaarten voor de Bubbel Jungle gewonnen. De tweede prijs, twee vrijkaarten voor het speelparadijs, was voor Damano.

Wesley Vermont en zijn vader zijn de overtuigende winnaars van het eiervangspel. Vader en zoon wisten een afstand van 12,7 meter te overbruggen en hebben een Baanderijcheque ter waarde van 100 euro gewonnen.

Oranjevereniging verrast bewoners Leythenrode

BINGO • De Oranjevereniging Leiderdorp verzorgde donderdagmiddag 25 april een sfeervolle Oranje Bingo in Verpleeghuis Leythenrode aan de Hoogmadeseweg in Leiderdorp. Er waren oranje versnaperingen, een bingo in het teken van het koningshuis en het volkslied werd uit volle borst meegezongen. In de ochtenduren had de Oranjevereniging al een bloemetje gebracht voor de bewoners van Leythenrode. Na afloop van de bingo werden de bestuursleden van de Oranjevereniging met een groot applaus bedankt.

Op de foto v.l.n.r. bestuursleden Rina Cooijmans, Arno Mentink, Jacqueline Borman en voorzitter Hans Kruidenberg van de Oranjevereniging Leiderdorp. | Foto: PR

Kop is eraf bij Atelier Heemtuin

Een nieuwe beeldengroep in de Leiderdorpse heemtuin. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Eerste beelden geplaatst voor nieuwe tentoonstelling

kunst n De eerste nieuwe kunstwerken in de heemtuin, onderdeel van het Leiderdorpse park de Houtkamp, zijn afgelopen week geplaatst. De beelden zijn ook dit jaar weer heel verschillend. Sommige zijn meer dan levensgroot, andere gaan bijna op in hun omgeving.

Smid aan het werk. | Foto: F. Broeke Foto: Frank Broeke

Stichting Kunst in de Heemtuin heeft negen kunstenaars gevraagd een bijdrage te leveren aan de beeldententoonstelling. Deels plaatsen zij bestaand werk, deels maken zij nieuwe werken samen met inwoners van Leiderdorp. De tentoonstelling heeft dit jaar als thema 'Atelier Heemtuin' om aan te geven dat sommige werken letterlijk in het atelier van de Heemtuin tot stand komen.

meedoen

Als eerste kunstenaar maakt Carla Rump op vrijdag 10 mei van 10.00 tot 16.00 uur een bijzonder 'heemdier' in de Heemtuin. Creatieve inwoners van Leiderdorp zijn van harte uitgenodigd om daaraan, geheel vrijblijvend, mee te doen. Wie het leuk vindt om met hout en steen aan de slag te gaan, vindt meer informatie op www.kunstindeheemtuin.nl .

De weken daarna gaan kunstenaarsduo Helweg-La Cruz en de Leidse kunstenaar Marjan Waanders aan de slag met verschillende schoolklassen om samen met hen kunstwerken te maken. Ook deze krijgen een plekje in de Heemtuin.

De beelden die nu zijn geplaatst, zijn van de hand van Carola Popma, Jan van IJzerdoorn, Tine van de Weyer en Elisabet Stienstra. De komende periode volgen nog werken van Yomiko Yoneda en Iris le Rütte.

De officiële opening van de tentoonstelling is op vrijdag 17 mei. De tentoonstelling is tot eind oktober te bekijken, maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.45 uur en in het weekend van 15.00 tot 16.45 uur. Meer informatie over de tentoonstelling is te vinden op www.kunstindeheemtuin.nl.

Romeinenweek in Park Matilo

Onderzoek n Tijdens de Romeinenweek, van 5 tot en met 12 mei, kunnen liefhebbers archeologen helpen bij hun onderzoekswerk in het Leidse Park Matilo.

Precies waar ooit het Romeinse fort met zijn kampdorp (vicus) stond, worden in de onderzoekstent, de vicusTENT, een week lang Romeinse vondsten onderzocht. Uit Leidse bodem. Dagelijks tussen 11.00 en 16.00 uur is er een uitgebreid programma voor alle leeftijden met leuke workshops, Romeinse demonstraties, lezingen, rondleidingen en een speurtocht.

Op zondag 5 mei zijn vanaf 11.00 uur drie Romeinse ambachtslieden aan het werk, een smid, een koperklopper en een leerbewerker. Er zijn inloop workshops over heilzame kruiden en hun toepassingen in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Om 14.00 en 15.00 uur geeft Jona Lendering een korte lezing: 'Wat kúnnen we eigenlijk over het Romeinse verleden weten?' Er zijn twee rondleidingen.

Op zaterdag 11 mei vaart er een boot met een Romeinse verteller aan boord twee maal heen en weer vanaf het Stadhuisplein in Leiden naar Matilo (vertrek 1ste boot 11.00 uur, vertrek 2de boot 14.00 uur). Bijdrage per persoon 2,50. In Park Matilo is er aansluitend een rondleiding.

Op zondag 12 mei, Moederdag, krijgen de eerste twintig moeders een roos. Voor jarige kinderen: dit is de kans om te komen picknicken. Er zijn rondleidingen en twee inloop workshops: Romeinen stopten hun geld en spulletjes in een buidel die ze aan hun riem hingen. Kom ook een mooi Romeins geldbuideltje maken. Of: Ga kijken bij de Romeinse pottenbakster en maak zelf een potje, slingerkogel of iets anders moois van klei. Om 14.00 en 15.00 uur geeft archeologe Carol van Driel-Murray een korte lezing 'De vrouw achter de soldaat'.

De Romeinse vicusTENT is dagelijks geopend van 11.00 tot 16.00 uur in Park Matilo in het castellum. De toegang is gratis. Park Matilo heeft verschillende entrees: vanaf de Hoge Rijndijk tegenover de Leiderdorpsebrug, vanaf de Wierickestraat bij het Buurtcentrum Matilo en vanaf de Besjeslaan. Auto's kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaats aan de Willem van der Madeweg. Kijk voor meer informatie op www.romeinenweek.nl, www.parkmatilo.nl en www.romeinselimes.nl en op Facebook Romeinse Vicus aan de Rijn.

Viering 400 jaar Dorpskerk wordt feest voor alle Leiderdorpers

De twee auteurs met Sonja Smits van War Child. | Foto: PR, Foto: PR

eeuwfeest n De Dorpskerk aan de Hoofdstraat bestaat volgend jaar 400 jaar. De bedoeling is dat in 2020 het hele dorp betrokken wordt bij de viering. Het zal een feest worden voor alle Leiderdorpers.

In aanloop naar het eeuwfeest vond eind maart al de eerste bijeenkomst plaats om bewoners in de buurt te informeren over de plannen. Ter gelegenheid sneden burgemeester Laila Driessen en oud-burgemeester Michiel Zonnevylle de speciale 'Dorpkerk 400-taart' aan.

Het aansnijden van de taart. | Foto: Tine de Witt Foto: Tine de Witt

Het jubileumjaar start officieel op 4 januari, wanneer de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiderdorp in de Dorpskerk wordt gehouden. Eind februari zal tijdens de kerkdienst aandacht worden besteed aan het thema 400 jaar Dorpskerk.

In de loop van het jaar 2020 krijgt de begraafplaats rondom de kerk een opknapbeurt, komen er speciale concerten en wordt er een speurtocht georganiseerd voor scholen. In september is het grote feest bij de Dorpskerk, met onder meer een theaterstuk. Ook zal er een historische maaltijd worden bereid.
De laatste activiteit van het eeuwfeest is het korenfestival, waarna in december de afsluiting wordt verricht.

Op een later moment wordt het officiële programma van Dorpskerk 400 jaar bekendgemaakt.

RCL decor van thriller

Boekpresentatie n Het kan bij RCL op de Bloemerd soms spoken en erg spannend zijn maar afgelopen zondag was het clubgebouw van de Leiderdorpse voetbalvereniging decor van een echte thriller. Dit keer niet vanwege een sportieve strijd maar vanwege de presentatie van het boek 'De Saraceense Samenzwering'.

RCL was gastheer omdat een van de schrijvers, Herman Zandstra, hoofd jeugdopleiding bij RCL is. Samen met co-auteur Eric Bakker schreef hij, onder het pseudoniem Era Richmen, de spannende thriller waarbij verdwenen splijtstofstaven een hoofdrol spelen.

In een goedgevulde RCL-kantine werd, na een kort woordje van de RCL-voorzitter Dick van der Bijl, afgetrapt door vrijwilligster Sonja Smits van War Child. Alle royalty's van het boek gaan namelijk naar dit goede doel. Daarna kregen achtereenvolgens de uitgever en het schrijversduo zelf het woord om hun motivatie voor het schrijven van dit boek toe te lichten. Tot slot kon natuurlijk het boek gekocht worden en voorzien van een persoonlijke noot en handtekening tijdens de signeersessie.

Al met al een zeer geslaagde middag in het multifunctionele clubgebouw van de Rood-Witten. En voor wie dit alles heeft moeten missen, is er op 11 mei een nieuwe kans tijdens de signeersessie in winkelcentrum Winkelhof.

Gratis inloopconcert in Academiegebouw

orgel n Guus Theelen geeft woensdag 8 mei van 13.00 tot 13.30 uur een inloopconcert op het orgel in het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden. Hij zal Paasliteratuur spelen van Hans Buchner, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Johann Sebastian Bach, Dom Paul Benoit en Franz Schmidt.

Sinds 2009 is Theelen de vaste bespeler van het Mittenreither-Duyschot-Schonat orgel in de St. Lodewijkskerk in Leiden.

De Inloopconcerten, georganiseerd door de Musici rond het Academie-orgel, zijn gratis toegankelijk. Het Academiegebouw ligt aan het Rapenburg 73 in Leiden.

Muziek-luistergroep

informatiebijeenkomst n Senia organiseert donderdagochtend 2 mei om 10.30 uur in de bibliotheek aan de Nieuwstraat in Leiden een informatiebijeenkomst over de oprichting van een luistergroep klassieke muziek.

Senia richt in het hele land luistergroepen op voor mensen die van klassieke muziek houden. De zeven tot acht deelnemers bespreken om de zes weken een muziekstuk met behulp van een muziek-luisterwijzer, opgesteld door deskundigen. Hierin staan allerlei luistertips en achtergrondinformatie over het muziekstuk. Dat doen ze aan de hand van cd's en luisterfragmenten op internet.

Het gaat om stukken van Bach en Mozart maar ook van Gershwin en Berlioz.

De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Aanmelden via e-mail jetty.vanderveen@senia.nl of bij de bibliotheek via tel. (071) 5161627.

Informatiemiddag zonbescherming

Eigenaresse Suzan Mulder van Touch of Beauty (2e van rechts) samen met skin professionals Shelly van Leeuwen, Rachel van Galen en Sabrina Boers. Foto: PR

beauty n De Leiderdorpse schoonheidssalon Touch of Beauty Skin Professionals organiseert op woensdag 8 mei van 13.00 tot 17.00 uur een informatiemiddag over bescherming van de huid tegen zonneschade.

Overmatige blootstelling aan de zon veroorzaakt huidschade en huidveroudering en geeft een groot risico op de ontwikkeling van huidkankercellen. Tijdens de informatiemiddag krijgen bezoekers tips en adviezen om hen te helpen veilig van de zon te genieten. Dat geldt ook voor mensen die al last hebben van huidschade, pigmentvlekken of zonne-allergie. Ook wordt desgewenst uitgelegd wat de beste zonbescherming is voor kinderen.

Touch of Beauty is alweer tien jaar gevestigd aan de Frederik Hendriklaan 34 (winkelcentrum Oranje Galerij). Eigenaresse Suzan Mulder en haar team gebruiken de producten en behandelingen van Clephar Dermatocosmetica. Op 8 mei zullen experts Jean-Paul Goosens en Robert Nelissen van Clephar Nederland en RJ Make-up aanwezig zijn om de bezoekers persoonlijk te adviseren. Wie zich opgeeft via e-mail info@touch-of-beauty.info (geef uw voorkeurstijd aan!) of tel. (071) 5425350 krijgt onder meer een een huidanalyse met UV huidscan en UV schadecheck ter waarde van € 39,95 en een RJ zomer make-up touch-up ter waarde van € 30,-.

Informatiemiddag zonbescherming

In Touch of Beauty werkt eigenaresse Suzan Mulder samen met skin professionals Shelly van Leeuwen, Rachel van Galen en Sabrina Boers. De schoonheidssalon is alweer tien jaar gevestigd aan de Frederik Hendriklaan 34 (winkelcentrum Oranje Galerij).

Mulder en haar team gebruiken de producten en behandelingen van Clephar Dermatocosmetica. Op 8 mei zullen experts Jean-Paul Goosens en Robert Nelissen van Clephar Nederland en RJ Make-up aanwezig zijn om de bezoekers persoonlijk te adviseren. Wie zich opgeeft voor een persoonlijk beschermingsadvies krijgt een intakegesprek, een huidanalyse met UV huidscan en UV schadecheck ter waarde van € 39,95, een RJ zomer make-up touch-up ter waarde van 30 euro, een leuk gevulde goodiebag en voordeel op dicerse zon productpakkettenen programma's. Een plekje reserveren kan via e-mail info@touch-of-beauty.info of tel. (071) 5425350. Geef daarbij uw voorkeurstijd aan.MidZomerLoop op 5 juli

Hardlopen n Het moet nog maar een keer duidelijk gemeld worden: Leiderdorpse MidZomerLoop vindt dit jaar plaats op vrijdag 5 juli.

Aanvankelijk stond de 12e editie van de hardloopwedstrijd gepland voor vrijdagavond 21 juni, maar dat conflicteerde met de laatste etappe van de Avond4daagse, die op diezelfde datum is. Door de MidZomerLoop twee weken te verplaatsen, kunnen de Leiderdorpers aan allebei de sportieve evenementen meedoen.

Wie de afgelopen jaren de 6,3 of de 10,3 kilometer heeft gelopen, zal merken dat de routes dit jaar anders zijn. Ze beginnen hetzelfde: vanaf de start bij RCL gaat het dwars door de Bloemerd en langs de randen van wijken Leyhof en Buitenhof naar fiets-en voetgangerstunnel onder de Oude Spoorbaan door. Vervolgens via de wijk Driegatenbrug naar de Zijldijk.

En dan starten de wijzigingen. De kortste afstand gaat rechtsaf de Nieuweweg op. Vorige jaren werd halverwege de Nieuweweg afgeslagen door de polder naar de Koeienrotonde. Nu gaan de lopers rechtdoor tot aan de Leidseweg. Daar slaan ze rechtsaf om via de grote rotonde en de oostrand van de Leyhof en de Bloemerd bij de finish te komen.

De 10.3 kilometer lopers lopen door over de Zijldijk totdat ze vlak voor het einde van de weg rechtsaf het nieuwe fiets- en voetpad door de noordkant van de Boterhuispolder opgaan. Dit brengt ze naar de Leidseweg. Vanaf de kruising met de Nieuweweg loopt de route gelijk met die van de 6,3 kilometer.

Nieuw is ook dat de tijden niet meer met de hand wordt genoteerd maar elektronisch worden geregistreerd via een chip in de schoen.

Wat hetzelfde blijft, is de gezelligheid en de kleinschaligheid van dit gebeuren. Inschrijven kan nu al via de website www.midzomerloop-leiderdorp.nl.

Via die site kunnen mensen zich ook opgeven als vrijwilliger. Er zijn veel vrijwilligers nodig het evenement soepel te laten verlopen dus aanmeldingen zijn meer dan welkom.

Koffie-inloop

gezelschap n Ook op 5 mei is er een koffie-inloop voor iedereen die wat afleiding of gezelschap zoekt in een ongedwongen sfeer. De deelnemers zien elkaar van 11.00 tot 13.00 uur bij La Place aan de Persant Snoepweg 2 in Leiderdorp. Voor even of wat langer, net wat je wilt.

Na afloop, om 13.00 uur, wordt er wellicht gewandeld of gefietst, net waar animo voor is. Alleen meefietsen of -wandelen? Dan kan ook. Kom dan om 13.00 uur.

Op zondag 2 juni is de laatste koffie-inloop van dit seizoen.

Voor info: leiderdorpsamenuit@gmail.com

Lezing over Indonesië

vrouwennetwerk n Op dinsdag 7 mei houdt Leiderdorper Bob Reidsma bij het Vrouwennetwerk Zijlkwartier de lezing 'Terug naar Indië'. Het is een verslag van een reis naar zijn geboortegrond die hij in 2015 maakte met echtgenote en dochter. Aan de hand van oude foto's probeerden zij terug te vinden waar zij ooit in de vijftiger jaren hebben gewoond. Ook het huidige Indonesië had hun grote aandacht: een modern Aziatisch land in volle ontwikkeling. De reis omvatte de eilanden Java, Sumatra en Billiton.

De lezing vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur in wijkgebouw Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. De toegang voor niet-leden van het Vrouwennetwerk bedraagt 3 euro.

Cursus Fitness bij De Sleutels

Bewegen n GSC 'De Sleutels' heeft enkele plekken vrij voor de nieuwe cursus Fitness. De cursus is bedoeld voor mensen met een beperking en senioren.

De Sleutels biedt fitness met apparaten die speciaal ontwikkeld zijn voor mensen met diverse handicaps. Onder gespecialiseerde professionele begeleiding kan naar vermogen getraind worden.

De cursus duurt drie maanden. De lessen zijn wekelijks op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur bij Gemiva SVG, Locatie Sport Gading aan de Hoogmadeseweg 54a in Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Rob van Weesel via telefoon (071) 5415923. Na aanmelding vindt een intake plaats om de training optimaal te kunnen afstemmen op ieders persoonlijke mogelijkheden.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Elke stap telt!

Leiderdorp sluit weer aan bij de Nationale Diabetes (Wandel) Challenge. Voor mensen met diabetes is wandelen een erg goed medicijn, daarom gaan we wandelen om te behandelen. Ook mensen zonder diabetes kunnen aansluiten. We trainen voor de afstanden 3, 4 en 5 km en zoeken nog begeleiders voor de groep. Geef je op bij gzanda@incluzio.nl tel 06-83063760

Do. 2 mei: Klassieke Muziek

De vrijwilligers brengen weer een geselecteerd muziekprogramma ten gehore. U bent van harte welkom aan de Splinterlaan 156. Aanvang 14.00 uur. Kosten €1,00 incl. koffie/thee. Aanmelden is niet nodig.

Wo. 8 mei: Inloopspreekuur Geldzaken vervalt.

Wo. 8 mei: start Ruilwinkel

Om 14.00 uur wordt de Ruilwinkel Leiderdorp aan de Buitenhoflaan 1 (zij-ingang van gebouw De Buit) geopend door wethouder Beekhuizen. Bij de ruilwinkel kan je spullen inruilen voor punten, die weer kunnen worden geruild voor andere spullen. Wie zich inschrijft krijgt meteen 10 punten om mee te shoppen. De ruilwinkel is wekelijks geopend op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur. Naast de ruilwinkel is er ook een ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt. Voor meer informatie kijk dan op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel

Di. 14 mei: Lunchcafé

De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3 gangen lunch. Aanvang: 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten €6,00. Aanmelden tot vr. 10 mei bij Incluzio, tel. (071) 5413536.

Di. 28 mei: Start Cursus Positief leven

In plaats van te kijken naar wat er niet goed is, zijn er ook positieve manieren om naar jezelf te kijken. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Splinterlaan 156. Kosten: € 7,50. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Aanmelden via Corina Kooter, tel. 06-83003240 of e-mail welzijnopreceptleiderdorp@incluzio.nl

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van WMO, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. T. 071-5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 5 mei, Derde zondag van Pasen, 9.30 uur: Woord van Dienst en Gebed o.l.v. Thea Dingjan-Zonneveld. M.m.v. Dames- en Herenkoor.                

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 5 mei, 3e van Pasen

Dorpskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits, Maaltijd van de Heer.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: C. van Vliet.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp. | Foto: PR

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 5 mei

10.00 uur: ds. J. Driessen (H.C. 13).

19.00 uur: ds. G.J.N. Moens (belijdenisdienst).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 5 mei, 10.15 uur: ds. J. Brüsewitz.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

29 april t/m 5 mei: TP Maresingel (S.S. Gahar), Maresingel 5, 2316 HA Leiden. Tel. (071) 5141838.

6 t/m 12 mei: TP De Korte Vliet (M. Shayeste, M.Ossentjuk), Brahmslaan 20, 2324 AM Leiden. Tel. (071) 5762925.

CJG thema-bijeenkomst

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Leiderdorp aan de Karolusgulden organiseert op dinsdagavond 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur de themabijeenkomst 'Help, ik heb een lastige eter!', voor ouders met kinderen van 1 tot 6 jaar. Uitgelegd wordt hoe het komt dat een kind (een periode) lastiger eet en vooral ook wat je zou kunnen doen. Het is mogelijk vooraf vragen in te sturen. Deelname kost € 5,- p.p. (Ouderparen 10% korting). Voor aanmelden en meer informatie: www.cjgcursus.nl.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Meer info: tel. (071) 7200871.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl