Leiderdorps Weekblad

17 juli 2019

Leiderdorps Weekblad 17 juli 2019


In 2020 studenten in Statenhof

In de Statenhof aan de Engelendaal in Leiderdorp komen 206 studentenwoningen. | Foto: J.P. Kranenburg. Foto: Johan Kranenburg

huisvesting n Belegger Citystone Group BV wil de Statenhof in Leiderdorp ombouwen en uitbreiden om plek te bieden aan 206 studentenwoningen. Het Leiderdorpse college van B en W is akkoord met dat plan. Achter de verbouwing wordt haast gezet; het is de bedoeling dat studenten al in het studiejaar 2020-2021 hier hun intrek kunnen nemen.

Door: Corrie van der Laan

Het kantorenpand naast winkelcentrum Winkelhof staat al jaren grotendeels leeg. De plannen om het te transformeren tot appartementengebouw bestonden al langer maar bleken steeds niet haalbaar in verband met de parkeervraag van de toekomstige bewoners. Het aanleggen van extra parkeerplaatsen op deze locatie is vrijwel onmogelijk wat betekent dat de bewoners gebruik gaan maken van de parkeergarage van Winkelhof. En die plekken moeten overdag beschikbaar blijven voor de klanten van het winkelcentrum.

Door de woningen exclusief te reserveren voor studenten is dit probleem opgelost; het autobezit onder studenten is aantoonbaar laag en ze krijgen ook minder bezoekers die met de auto komen. Bovendien zullen de studenten vooral 's avonds en 's nachts parkeerplaatsen gebruiken, wanneer er plek genoeg is.

Citystone Group BV hoeft niet bang te zijn voor leegstand als de woningen klaar zijn; naar verwachting blijft het aantal studenten in Leiden de komende jaren groeien. Als toekomstige bewoners van de Statenhof wordt met name gemikt op internationale studenten.

In het huidige pand is plek voor 168 studentenwoningen. Door zowel op een lager deel als op het hoofdgebouw een extra verdieping te zetten, kan dat worden uitgebreid met nog eens 38 woningen. De commerciële functies, bergingen en fietsenstalling op de begane grond blijven grotendeels gehandhaafd. Wel komt hier een nieuwe studeerruimte en een wasruimte.

Informatieavond

Donderdag 18 juli is er een inloopavond in het atrium van het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan om omwonenden over het bouwplan te informeren. Belangstellenden kunnen binnenlopen tussen 17.30 en 19.30 uur.

Camera telt sluipverkeer in Splinterlaan

verkeer n De verkeerstellingen die afgelopen maand met een tel-lus zijn gedaan bij de verkeerssluis aan het oostelijke uiteinde van de Leiderdorpse Splinterlaan, blijken onbruikbaar. Deze week worden opnieuw tellingen gedaan, dit keer met een camera.

De tellingen zijn bedoeld om helder te krijgen hoe vaak het bord 'verboden in te rijden' hier wordt genegeerd door automobilisten. Jarenlang werd het verbodsbord kracht bij gezet door een beweegbare paal in de verkeerssluis. Een effectieve blokkade voor sluipverkeer dat via dit stukje Splinterlaan Leiderdorp in of uit wilde rijden. Maar de paal is sinds een aantal maanden kapot - hij ging niet meer omlaag, wat nodig is om hulpdiensten door te laten. Reparatie is onmogelijk doordat de systemen verouderd zijn zodat verwijderen de enige oplossing was.

Het verbodsbord alleen is niet genoeg om automobilisten te weren, zo hebben omwonenden en de gemeente gesignaleerd. Begin juni heeft de gemeente een tel-lus in de weg laten leggen om er achter te komen hoeveel verkeer illegaal gebruik maakt van de weg en op welke tijdstippen. Doel was om in afwachting van een permanente oplossing, beter te kunnen handhaven. Maar volgens het bedrijf dat de telling heeft gedaan, zijn de resultaten niet betrouwbaar genoeg.

De gemeente heeft daarop direct een ander bedrijf ingeschakeld. Dat heeft woensdag 10 juli een camera opgehangen. Hiermee wordt deze week iedere dag tussen 6.00 en 23.00 uur het aantal passerende auto's geteld. De beelden worden conform de AVG wetgeving alleen voor dit onderzoek gebruikt en alleen als telmiddel met als doel te achterhalen wanneer handhaving het hardst nodig is, zo meldt een woordvoerder van de gemeente. Kentekens worden niet geregistreerd en personen komen onherkenbaar in beeld.

Zomeractiviteiten voor de jeugd

Incluzio n In de zomer organiseert Incluzio Leiderdorp een aantal activiteiten voor de jeugd. Deze vinden plaats in week 31 (29 juli t/m 1 augustus) op verschillende locaties in het dorp. Voor alle activiteiten geldt dat deelname gratis is.

Het programma:

Maandag 29 juli
10.00 - 12.00 uur: Knutselfrutselspektakel: maak je eigen vlieger. Locatie: de Hoeksteen, Houtschans 107.

14.00 - 16.30 uur: Sport- en spelmiddag. Locatie: Hubrechtsplein.

Dinsdag 30 juli, 14.00 - 16.30 uur: Sport- en spelmiddag. Locatie: Beukenschans.

Woensdag 31 juli, 14.00 - 16.30 uur: Sport- en spelmiddag. Locatie: Bij wijkgebouw Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat 19.

Donderdag 1 augustus, 14.00 - 16.30 uur: Waterspelmiddag. Locatie: de Buit, Buitenhoflaan 1.

Meer informatie: Incluzio Leiderdorp, tel. (071) 5413536, e-mail leiderdorp@incluzio.nl, website www.incluzioleiderdorp.nl.

Huttenbouw zoekt vrijwilligers

Het huttendorp in 2018. | Foto: JPK Foto: Johan Kranenburg

Oproep n Vijftien kinderen staan op de reservelijst voor het Leiderdorpse huttenbouwevenement in de eerste week van de zomervakantie. In principe zouden ze mee kunnen doen, zegt Alexander van der Sel die met zijn stichting AVS Evenementen Service de organisatie dit jaar heeft overgenomen van het opgeheven Sociaal Cutureel werk. "Maar dan hebben we wel extra vrijwilligers nodig. Het gaat om mensen die de kinderen willen ondersteunen, een beetje op weg helpen."

Wie op dinsdag 23 en woensdag 24 juli tussen 8.00 en 15.00 uur en donderdag 25 juli tussen 8.00 en 13.00 uur een dagdeel – of meerdere dagdelen – mee wil helpen, kan zich aanmelden via e-mail huttenbouwleiderdorp@gmail.nl of tel. 06 51252126. Helpers moeten wel 18 jaar of ouder zijn.

De huttenbouw vindt plaats op het grote parkeerterrein bij sporthal De Bloemerd.

Foto: J.P.Kranenburg

Mijlpaal:
veertig jaar danslerares

Ik heb het mooiste beroep dat er is

AGENDA n Zomeractiviteiten in Leiderdorp

De Witte Schaar moet weer
verkassen

Gomarusschool is nu School op Seef

Hoe houdbaar is een concurrentiebeding?

Foto: Corrie van der Laan

In 2016 schreef ik al eens over het concurrentiebeding. Met ook de verzwaarde motiveringsplicht in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd lijkt het wellicht een weinig haalbare afspraak. Maar is dat wel zo? Een kleine greep uit een aantal recente uitspraken.

De ceo bij een werkgever in een kleine en concurrentiegevoelige markt kan een dusdanige marktwaarde hebben waardoor de werkgever veel belang heeft bij het concurrentiebeding. In deze kwestie was met de ceo bij indiensttreding een concurrentiebeding overeengekomen. Bij beëindiging van het dienstverband was in de vaststellingsovereenkomst opgenomen dat het concurrentiebeding in stand zou blijven. Desalniettemin verzocht de werkneemster de rechter om het concurrentiebeding te schorsen.

Er was sprake van een geldig concurrentiebeding en van overtreding daarvan als de werkneemster bij de door haar gewenste werkgever in dienst zou treden. Het komt vervolgens aan op een belangenafweging. Weegt het belang van de werkneemster om vrij te kunnen bepalen waar zij gaat werken zwaarder dan het belang van de werkgever om het bedrijfsdebiet te beschermen? De rechter vond dat de werkneemster bewust het risico had aanvaard, met ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, dat zij een mooi aanbod bij een concurrent moest laten lopen. Daarnaast kleefde er een behoorlijke marktwaarde aan haar als ceo; een fusiepartij van de ex-werkgever trok zich terug nadat hij vernam dat de werkneemster was vertrokken. Voorts was de aankomend werkgever een grote speler binnen dezelfde kleine markt en zou de werkneemster een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan uitbreiding van de activiteiten van deze concurrent. Het verzoek van de werkneemster werd afgewezen.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen. Dat is een wettelijk vereiste. Niet alleen bij indiensttreding is de handtekening van de werknemer onder of in verwijzing naar het document met het concurrentiebeding nodig, ook gedurende de arbeidsovereenkomst kunnen wijzigingen ervoor zorgen dat opnieuw ondertekening nodig is. Zo liep een werkgever tegen de lamp bij de rechtbank Rotterdam. Bij indiensttreding in 2007 had de werknemer schriftelijk akkoord gegeven met de inhoud en ontvangst van een arbeidsreglement waarin een concurrentiebeding stond. In 2012 werd de werknemer gevraagd het arbeidsreglement te ondertekenen, omdat dit zou ontbreken in zijn personeelsdossier. Het toegezonden arbeidsreglement bevatte echter, volgens de werknemer, geen concurrentiebeding meer. Bij de rechter werd de discussie gevoerd welk arbeidsreglement de werknemer in 2012 had ontvangen; met of zonder concurrentiebeding. Omdat de werkgever het personeelsdossier van de werknemer onvoldoende op orde had gehouden, was niet meer na te gaan welke versie aan de werknemer was gestuurd. Dat diende voor rekening en risico van de werkgever te blijven.

Ondanks dat er een concurrentiebeding bij aanvang van het dienstverband was overeengekomen, heeft de latere verwarrende gang van zaken ertoe geleid dat de werknemer erop mocht vertrouwen dat het concurrentiebeding was komen te vervallen met toezending in 2012 van het nieuwe arbeidsreglement zonder concurrentiebeding. Goede vastlegging is ook na indiensttreding van essentieel belang.

Een concurrentiebeding kan een waardevolle afspraak zijn, mits op de juiste wijze overeengekomen. Rechters staan open voor de risico's waar werkgevers aan bloot worden gesteld als werknemers op sleutelposities en werknemers die in aanraking komen met bedrijfsgevoelige gegevens, vertrekken.

Maaike Wetting, Advocaat arbeidsrecht

Yoga en Tai Chi bij de LVU

Zomeraanbieding n Wie eens kennis wil maken met ontspannen bewegen, kan deze zomer bij de Volksuniversiteit Leiderdorp terecht voor Yoga en Tai Chi. Maar ook 'vaste klanten' van Tai Chi of Yoga zijn van harte welkom. Zowel voor Yoga als voor Tai Chi heeft de LVU een speciale zomeraanbieding.

Op de maandagen 5 en 12 augustus van 10.00 tot 11.00 uur wordt in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110 een les Easy Hatha Yoga gegeven. Easy Hatha Yoga lessen zijn laagdrempelig en toegankelijk. Rust en ontspanning staan centraal. Een goede keus voor iedereen die meer rust in het hoofd wil, vrijer wil ademen en meer vertrouwen wil in het eigen lichaam. De verschillende yogahoudingen zorgen voor balans in lichaam en geest. De lessen zijn gevarieerd en met veel persoonlijke aandacht. De kosten bedragen slechts € 7,50 per les, twee lessen voor € 13,50.

Tai Chi Moy is een zachte bewegingsvorm die het lichamelijk en geestelijk evenwicht bevordert. Het gaat om houdingen en bewegingen die soepel in elkaar overgaan, waardoor de beoefenaars hun eigen lichaam leren kennen en beheersen. Die grotere bewustwording zorgt voor de ontwikkeling van meer innerlijke kracht en mentale weerbaarheid. Het lichaam wordt ook soepeler, de spieren worden sterker en de circulatie verbetert. De oefeningen laten geblokkeerde levensenergie weer doorstromen. De voortdurende concentratie resulteert in een diepe geestelijke en lichamelijke ontspanning. De lessen worden gegeven op zaterdag 27 juli en op 3, 10, 24 en 31 augustus van 10.30 tot 11.30 uur. De LVU biedt deze lessen tegen speciale zomerse kennismakingsprijzen aan: slechts € 6 per les, vijf lessen voor € 27.

Het zomerprogramma van de LVU biedt een keur van leuke, interessante workshops en excursies. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, stuur een e-mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, bel (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).


Opnieuw een onvrijwillige verhuizing voor De Witte Schaar

protest n Umit Arslan baalt. De eigenaar van naaiatelier De Witte Schaar in Winkelhof heeft vorige week donderdag te horen gekregen dat hij naar een andere plek in het Leiderdorpse winkelcentrum moet verkassen. Alweer.

Het is de derde keer in de ruim tien jaar dat De Witte Schaar in Winkelhof zit dat eigenaar Wereldhave van het winkelcentrum hem dwingt te verhuizen. Hij startte in 2009 naast stomerij Abbink op de buitengalerij. Vandaar moest hij naar de gang bij ingang aan de Statendaalderkant. In september 2015 kwam de verhuizing naar zijn huidige stek bij de entree aan de Engelendaalkant, tegenover Kruidvat. Doordat hij steeds tijdelijke contracten heeft, is het lastig voor hem een vuist te maken tegen Wereldhave.

Arslan wist dat hij weg moest van zijn huidige plek als de Digros supermarkt ging uitbreiden, maar het alternatief dat hem nu is aangeboden, valt hem rauw op het dak. Op de Facebook pagina 'Je bent Leiderdorper als' klaagt hij dat Wereldhave hem "een rotplek waar je echt niet wilt zitten met je zaak" heeft toegewezen: op de buitengalerij naast de pizzeria. Hij meldt ook dat hij heeft aangegeven niet akkoord te gaan met deze plek. Als Wereldhave niet met een beter voorstel komt, start hij een petitie, zo kondigt hij aan.

Arslan kan er nu al zeker van zijn dat hij volop steun krijgt; honderden mensen hebben op Facebook beloofd zijn petitie te tekenen. Hij hoeft ook niet bang te zijn dat zijn klanten hem niet meer weten te vinden, mocht hij toch naar de nu aangewezen plek gaan. "Wij zullen blijven komen, waar jullie ook zitten", zo laten Leiderdorpers hem in verschillende bewoordingen weten op Facebook.

Murat Kivrakdal van Compucorner beste praktijkopleider in Zuid-Holland

Murat Kivrakdal krijgt zijn prijs uit handen van een vertegenwoordiger van SBB. Foto: PR

verkiezing n Murat Kivrakdal van Compucorner in Leiderdorp is uitgeroepen tot beste praktijkopleider van 2019 in Zuid-Holland in de sector ICT en creatieve industrie.

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) al sinds 1996 de verkiezing van het beste leerbedrijf, sinds 2009 krijgt ook de beste praktijkopleider een prijs.

Tot en met 30 april 2019 kon iedereen leerbedrijven en praktijkopleiders voordragen voor de prestigieuze prijzen. Uit een recordaantal van in totaal 1.600 voordrachten heeft de jury per provincie voor elke sector (indien mogelijk) een winnend leerbedrijf en een winnende praktijkopleider uitgeroepen. In Zuid-Holland ging het om acht sectoren en dus in totaal zestien winnaars waarvan Kivrakdal er één is. Zij doen mee aan de verkiezingen van de het beste leerbedrijf en en beste praktijkopleider van 2019 in heel Nederland. De landelijke winnaars worden bekend gemaakt op maandag 18 november, tijdens de door de SBB en de MBO Raad georganiseerde Dag van het mbo.

Het beste leerbedrijf en de beste praktijkopleider staan een jaar lang in de schijnwerpers. Namens SBB vertegenwoordigen zij alle leerbedrijven en praktijkopleiders van Nederland. De winnaars wordt regelmatig gevraagd om hun visie op het opleiden in de beroepspraktijk te geven.

Witte Schaar moet weer verkassen

Umis Arslan baalt. De eigenaar van kleermakerij De Witte Schaar in Winkelhof heeft vorige week donderdag te horen gekregen dat hij naar een andere plek in het winkelcentrum moet.

Het is al de vierde keer in de tien jaar dat Arslan met zijn zaak in Winkelhof zit dat eigenaar Wereldhave van het winkelcentrum hem dwingt te verkassen. Op de Facebook pagina 'Je bent Leiderdorper als' klaagt hij dat Wereldhave hem "een rotplek waar je echt niet wilt zitten met je zaak" heeft toegewezen: op de buitengalerij naast de pizzeria. Hij meldt ook dat hij aangegeven niet naar deze plek te willen. Als Wereldhave niet met een beter voorstel komt, wil hij een petitie starten.

Arslan kan er nu al zeker van zijn dat hij steun krijgt van heel veel Leiderdorpers, al honderden mensen hebben op Facebook belooft zijn petitie te tekenen.

Big shots

De akkerdistel is een opvallende en nuttige plant, maar moeilijk weg te krijgen op plekken waar je hem niet wilt. Foto: Edward Sodderland

Nu het volop zomer is, zijn er een aantal planten te zien die door hun maandenlange overvloedige aanbod van nectar en stuifmeel van groot belang zijn voor insecten. Eén daarvan is een grote plant met stekelige bladeren, lila tot licht paars-rode gekleurde bloem en een opvallende geur. Ik heb het over de akkerdistel. Ze groeien op veel plaatsen en door hun grootte (tot 120 cm) zul je ze niet makkelijk over het hoofd zien.

Talloze kleine bloempjes bijeen

De akkerdistel is de meest voorkomende distel. Het is een plant uit de grote familie van de composieten, wat betekent dat er talloze kleine bloempjes bijeen staan in korfjes. Als je een korfje uit elkaar trekt zie je heel veel dicht op elkaar zittende lange, maar smalle bloempjes, ieder met meeldraden en een stamper. Net als bij de paardenbloem, ongetwijfeld de bekendste van de composieten. Akkerdistels produceren veel nectar, de brandstof om te kunnen vliegen. Insecten kunnen tot ver in het najaar van het nectaraanbod profiteren.

De schrik van de boer

Toch zijn distels ondanks hun overduidelijke nut voor insecten niet populair. Boeren willen de veel voorkomende akkerdistel zeker niet op hun land hebben en moeten ze zelfs verwijderen volgens het distelbesluit. En verwijderen is dikwijls onbegonnen werk, omdat de wortels van distels lange horizontale uitlopers maken op zo'n 20 cm onder de grond en verticale wortels die tot meer dan twee meter diep gaan. Distels kunnen zich op meerdere manieren voortplanten. De planten zijn tweehuizig, wat betekent dat er mannelijke en vrouwelijke planten zijn. Als apart staande planten elkaar bestuiven noemen we dat kruisbestuiving. Vermeerdering gebeurt ook ondergronds door de al genoemde wortelstok waaruit weer nieuwe stengels opschieten. De plant in je eigen tuin zetten is dan ook geen goed idee.

Stekelig maar nuttig

Wat maakt de plant zo nuttig? De plant bloeit van juni tot oktober en door de zachte winters soms nog langer. In een tijd waarin het aantal soorten insecten met 75 procent is afgenomen, hebben we planten als de akkerdistel hard nodig. Op de bloemhoofdjes zijn bijen, hommels, vlinders, wantsen, zweefvliegen en kevers te vinden. De distelvlinder vliegt ieder jaar vanuit Noord-Afrika naar Europa en legt zijn eitjes onder andere op de akkerdistel. Dit jaar laat een invasie van distelvlinders zien. Vogels als putters en mezen komen op de zaadpluizen af met hun oliehoudende zaadjes en zoeken in de bloemhoofdjes naar insecten. Diverse vogelsoorten vinden broedgelegenheid in de moeilijk toegankelijke en daardoor veilige distelhaarden.

Snackbar

Behalve akkerdistels zijn er nog meer leveranciers, zoals koninginnenkruid en witte klaver, die eveneens veel nectar produceren. Gratis toegankelijk. Big shots die weinig eisen stellen, op veel plaatsen kunnen voorkomen en een groot deel van het jaar als snackbar fungeren.

Tekst en foto: Edward Sodderland

Gomarusschool is School op Seef

Foto: PR

ONDERWIJS n Ze maakten er een echt feestje van op de Leiderdorpse Gomarusschool. Op woensdag 10 juli om 12.00 uur reikte wethouder Willem Joosten hier het verkeersveiligheidslabel School op Seef uit.

Verkeerswethouder Willem Joosten (rechts vooraan) reikte het School op Seef label uit. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

School op Seef is het programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van de verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen op de basisschool. De kinderen worden in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruiker (zie ook www.schoolopseef.nl). Basisscholen komen voor dit label in aanmerking als ze aan kunnen tonen dat ze structureel aandacht besteden aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Songs2Sing sluit jaar af met lekker, gezellig en muzikaal zomerfeest

koor n Songs2Sing heeft zondagmiddag 14 juli een succesvol jaar afgesloten met een lekker gezellig muzikaal feestje in de Gading in Leiderdorp. De eigen huisband trad op en de ingehuurde friettent voor de deur deed goede zaken.

Songs2Sing vierde dit jaar het vijftienjarig jubileum met een groots en drukbezocht concert in maart en ook het optreden in de Doeshaven begin juli was weer een feestje. Songs2Sing gaf als altijd een traditioneel kerstconcert in de Dorpskerk in Leiderdorp in december 2018.

In augustus begint het koor weer met repeteren en volgen enkele concerten op aanvraag: op zondagmiddag 1 september treedt het koor op in de feesttent op het Burghtplein in Wassenaar en op 24 november in het 'Huis van de buurt De Kooij'. Op 21 en 22 december staat het traditionele sfeervolle kerstconcert van Songs2Sing in de Dorpskerk van Leiderdorp gepland. Meer informatie: www.songs2sing.nl.

(Foto: PR)

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Vragen over groen rond Brittenstein

In het Leiderdorps Weekblad van 10 juli werd beschreven hoe het is misgegaan met het groen rond de bouw van de nieuwe appartementen aan de Brittenstein.

Het is verbijsterend te moeten constateren hoe de gemeente Leiderdorp zich hier met een Jantje van Leiden afmaakt: dat "Rijnhart Wonen de uiteindelijke controles op juistheid en uitvoerbaarheid van de plannen niet voldoende heeft uitgevoerd".

Ten eerste rijst de vraag waarom de gemeente deze controle overlaat aan een projectontwikkelaar, zoals Rijnhart hier optreedt.

Ten tweede rijst de vraag welke sancties de gemeente denkt op te leggen aan Rijnhart wegens overtreding van de planeisen.

Ten derde rijst de vraag waarom een projectontwikkelaar of andere (ver-)bouwer nog bouwleges zou moeten betalen als de gemeente haar taak op dit punt toch niet (voldoende) vervult.

Ik hoop op antwoorden van het College.

Frans van der Deijl, Leiderdorp

Tamarco gesloten

vakantie n Show-en marchingband Tamarco heeft vakantie. Dat betekent dat er nu geen spullen voor de rommelmarkt gebracht kunnen worden naar het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Vanaf 1 september is het clubgebouw weer open voor de ontvangst van rommelmarktspullen op de woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Rotary houdt Fietsmaatjes op de weg

Marc la Rivière (l.) van Rotary Leiden AM overhandigt de cheque aan voorzitter Ben Crul van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp. Rechts op de duofiets zit Marjolein Fontijne. | Foto: PR Foto: PR

cheque n Op vrijdag 12 juli kreeg voorzitter Ben Crul van Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp bij de fietsmaatjesstalling Roomburgh een cheque van € 1650 van Rotary Leiden AM voorzitter Marc la Rivière, bedoeld voor het onderhoud van de duofietsen

Het bedrag was bijeengebracht met de kaartverkoop van het jaarlijkse Kerstconcert van Rotary Leiden AM waarvoor een lokaal goed doel gezocht werd. Omdat Rotarylid Marjolein Fontijne ook enthousiast

V.l.n.r. Marc de Bruin (Eneco), Jos Atteveld (bestuurslid Rijnland Energie) en Rob Boerée (voorzitter Rijnland Energie) bij de ondertekening van de samenwerkingsbijeenkomst. | Foto: PR Foto: PR

Geld hard nodig voor onderhoud fietsen

vrijwilliger bij Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp is, wist zij dat bij het op de weg houden van de gesponsorde duofietsen - dat zijn er inmiddels al zestien - ook onderhoudskosten gemaakt horen, die niet volledig gedekt worden door de drie euro eigen bijdrage die elke gast per rit betaalt.

Ben Crul: 'We willen Fietsmaatjes voor iedereen bereikbaar houden, dus dat bedrag verhogen wij niet. Maar donaties als deze zijn meer dan welkom omdat sommige onderdelen van onze duofietsen door het dagelijks gebruik nu eenmaal slijten en vervangen moeten worden. Als zo'n fiets stilstaat, worden gast én vrijwilliger gedupeerd en dat is niet de bedoeling van Fietsmaatjes."

Aanmelden als gast of vrijwilliger kan via www.fietsmaatjesleidenleiderdorp.nl.

Samen voor meer lokale wind- en zonne-energie

n Rijnland Energie en Eneco slaan handen ineen

duurzaam n De regionale energiecoöperatie Rijnland Energie U.A.* en energiebedrijf Eneco gaan samenwerken om de energietransitie in de regio Holland-Rijnland versnellen. Dat willen ze onder meer doen door zoveel mogelijk omwonenden te betrekken bij wind- en zonne-energie.

Beide partijen gaan in gesprek met zoveel mogelijk geïnteresseerde omwonenden en lokale organisaties en bedrijven. Betrokkenheid van die lokale partijen kan bijvoorbeeld in de vorm van een energiecoöperatie. Wie lid wordt van een energiecoöperatie krijgt medezeggenschap over wind- en zonneprojecten die in de toekomst wellicht ontwikkeld kunnen worden. Zo'n coöperatieve opzet is in lijn met het onlangs door het kabinet vastgestelde klimaatakkoord: het is de ambitie dat 50 procent van nieuwe hernieuwbare productie op land in eigendom komt van de lokale omgeving.

Jos Atteveld, bestuurslid van Rijnland Energie: "Ons uitgangspunt is dat je als omwonende profijt hebt van energie die in je eigen omgeving wordt opgewekt. Dat is precies wat wij als coöperatie graag willen." Marc de Bruin, projectontwikkelaar bij Eneco: "De energietransitie verloopt sneller en effectiever als nieuwe duurzame energieprojecten hun oorsprong hebben in een lokale gemeenschap. Daarom zijn we blij met de samenwerking met Rijnland Energie."

* Rijnland Energie U.A. is een regionale coöperatie, waarbij verschillende lokale energiecoöperaties in de omgeving zijn aangesloten (o.a. uit Alphen, Zoeterwoude en Leiden). De coöperatie streeft ernaar in de regio meer energie met zon en wind op te wekken, om zo bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.

Langere wachttijden bij bellen huisartsenpost

gezondheidszorg n Wie de huisartsenpost belt in de zomermaanden, moet er rekening mee houden dat de wachttijden langer zijn dan gewoonlijk. Probleem is een tekort aan triagisten. Dat zijn speciaal opgeleide doktersassistenten of medische studenten, die samen met de patiënten bepalen of , en zo ja waar, de patiënt beoordeeld moet worden door een arts.

De Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR), die huisartsgeneeskundige Spoedzorg levert buiten kantooruren aan de rond 300.000 inwoners van Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en omstreken, laat weten de grootste moeite te hebben om het zomerrooster rond te krijgen. "Ondanks verwoede pogingen extra personeel te werven worden wij geconfronteerd met een tekort aan triagisten gedurende de zomermaanden", aldus de SHR. Natuurlijk blijft het wel mogelijk om in levensbedreigende situaties voor de spoedlijn te kiezen zodat de veiligheid gewaarborgd blijft.

Wanneer er geen sprake is van een spoedgeval, kunnen mensen ook via de website www.huisartsenpostenrijnland.nl en de link 'Moet ik naar de dokter' zelf bepalen of het noodzakelijk is de huisartsenpost te bellen, zo tipt de SHR. Ook via www.thuisarts.nl kunnen patiënten veel informatie vinden over uiteenlopende klachten en aandoeningen

Minder zomerinbraken in Zuid-Holland

onderzoek n Het aantal zomerinbraken in de provincie Zuid-Holland is afgelopen zomer met 12,7 procent gedaald ten opzichte van de zomer in 2017. Op gemeentelijk niveau bestaan er grote verschillen in het aantal inbraken. Het gemiddelde ligt op ruim 4 inbraakincidenten per 10.000 inwoners. Leiderdorp zit daar met ca. 2 ruim onder. Dit blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer, op basis van de meest recente Politiegegevens.

In de zomermaanden juli en augustus van 2018 waren er in de provincie Zuid-Holland in totaal 3.116 inbraakincidenten. Dit waren er 454 minder dan in de zomerperiode van 2017, waarin nog 3.570 keer werd ingebroken. Zuid-Hollanders hebben te maken met een daling van 12,7 procent, wat minder is dan de landelijke trend; die laat een daling zien van 14,1 procent.

Gemeentelijke verschillen

Inwoners van Zuid-Holland hadden vorige zomer over de gehele provincie last van 4,24 inbraakincidenten per 10.000 inwoners. De gemeente Delft heeft te maken met de minst gunstige inbraakcijfers. Hier is het aantal inbraken per 10.000 inwoners 20,15. Ook in Midden-Delfland (17,52), Gouda (17.22) en Nissewaard (16,27) wordt er, per 10.000 inwoners, relatief vaak ingebroken.

Aan de andere kant van het spectrum hebben de gemeenten Zoeterwoude (0), Hardinxveld-Giessendam (0), Brielle (1,16) en Hillegom (1,82) de beste papieren in de provincie.

In Leiderdorp lag het aantal inbraken per 10.000 inwoners in de zomer van 2017 rond de 3, in de zomer van 2018 was dat gedaald naar ongeveer 2. Dat is een stuk minder dan in Leiden, Oegstgeest en Voorschoten die tussen de 6 en 7 uitkomen.

Rijnland controleerde kades in verband met droogte

hoogheemraadschap n Vanwege het oplopende neerslagtekort heeft het hoogheemraadschap van Rijnland vorige week drie kades in het gebied geïnspecteerd. Vochttekort kan leiden tot instabiliteit van de kering. Daarom is het belangrijk deze 'droogtegevoelige' stukken te controleren.

Bij een neerslagtekort over een lange periode neemt Rijnland maatregelen om onder andere het waterpeil op orde te houden, de stabiliteit van de kades te waarborgen en voldoende zoet water in het gebied aan te voeren. Vorige week is gestart met het vormen van een oordeel over het vochttekort op drie locaties: de NoordAase Vliet (Zoeterwoude), Linnaeusweg (Boskoop/Alphen aan den Rijn) en de Middelburgseweg (Reeuwijk). Deze drie kades vormen een indicatie voor het hele gebied.

De actuele stand van zaken over onder andere droogte en zwemwaterkwaliteit wordt gepubliceerd in de zomermonitor van Rijnland.

Mocht iemand zelf een beschadiging zien aan een dijk of kade, dan kan dat 24 uur per dag worden gemeld aan Rijnland via telefoon (071) 3063535. Medewerkers van Rijnland beoordelen dan ter plaatse hoe de schade kan worden beperkt en verholpen.

Deelnemers gezocht voor knieartrose-onderzoek

Gezondheidszorg n Voor een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam worden deelnemers gezocht met knieartrose. 55 fysiotherapiepraktijken uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zetten zich in om de fysiotherapiebehandeling bij mensen met knieartrose te verbeteren. Voor het onderzoek zijn ruim vierhonderd patiënten nodig. Deelnemers moeten tussen de 40 en 85 jaar oud zijn, minimaal drie maanden knieklachten hebben, geen knie-injectie of fysiotherapie voor de knie hebben gehad in de afgelopen zes maanden en geen knieprothese of ernstige nevenaandoeningen hebben. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Dr. Jesper Knoop of Willemijn van Berkel-de Joode via 06-11159181 of octopus@vu.nl (bereikbaar op maandag, dinsdag (hele dag), woensdag- en donderdagochtend).

leiderdorp & regio

ZOMERACTIVITEITEN

overzicht n Ook wie deze zomer thuis in Leiderdorp blijft, hoeft zich niet te vervelen. Er worden vrijwel dagelijks activiteiten georganiseerd, waarbij voor elke leeftijd wel wat te beleven is. In deze krant vindt u een wekelijks overzicht van de Zomeractiviteiten 2019. Hieronder het programma voor week 30 (21 tot en met 27 juli).

Maandag 22 t/m donderdag 25 juli:

ZomerMuziekweek. Kennismakingsworkshops, Bands en VakantieOrkes. Plaats: Berkenkade 7. Voor tijden en kosten: zie de website www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl. Organisatie: Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL).

Maandag 22 juli

11.00 uur: De Beer en de Piano, een verhaal met pianomuziek. Voor kinderen van 5-7 jaar. Plaats: Berkenkade 7. Kosten: € 5,-. Aanmelden via www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl. Organisatie: Stichting MOL.

14.00 - 15.30 uur: Groen stukje maken voor in de tuin of op het balkon. Het wordt een stukje gemaakt van mos en kippengaas, u kunt het ophangen met een viooltje erin of neerzetten op de buitentafel. Plaats: Splinterlaan 156. Kosten: € 7,50. Aanmelden: Bij Incluzio in De Sterrentuin. Organisatie: Incluzio

Dinsdag 23 juli

10.00 uur: Korte fietstocht (20-30 km) met de Fietsclub. Start aan de Laan van Berendrecht bij het fonteintje. De fiets moet in goede staat zijn en de fietser moet gewend zijn om te fietsen. Kosten: gratis. Aanmelden: via Hans Meeboer, tel. 06-55301547 of e-mail hans@meeboer.nl. Organisatie: Incluzio.

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Kosten: gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp.

Woensdag 24 juli

14.30 – 15.00 uur: Voorlezen voor kleuters. Plaats: BplusC bibliotheek. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

15.00 uur: Weet je nog? Muzikale middag voor senioren. Een mini-concertje, een kopje koffie, muziek beluisteren en beleven. Plaats: Berkenkade 7. Kosten: € 5. Organisatie: Stichting MOL.

Donderdag 25 juli

9.00 uur: Langs Heilige huizen in Amersfoort. Rondleiding door de middeleeuwse binnenstad van Amersfoort, lunchen in restaurant Downey, ontmoeten 'levende historie' in het Burgerweeshuis en varen door de grachten. Vertrek vanaf de Dorpskerk. Kosten: € 30. Aanmelden: Uiterlijk 20 juli bij Marja Meerburg, Hoofdstraat 177, 2351 AG Leiderdorp, e-mail: zomerprogramma@pgleiderdorp.nl of tel. (071) 8877880. Vermeld in uw e-mailbericht: de naam van de activiteit, uw naam, adres en telefoonnummer. Organisatie: Protestantse Gemeente Leiderdorp.

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Kosten: gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp.

10.30 – 12.30 uur: Digitaal spreekuur. Plaats: B plusC bibliotheek. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

Vrijdag 26 juli

9.30 – 11.30 uur: Koersbal. Plaats: Splinterlaan 156. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: Incluzio Leiderdorp.

Zaterdag 27 juli

10.30-11.30: Tai Chi - iets voor jou? Plaats: De Sterrentuin. Kosten: € 6 per les, € 27 voor 5 lessen.Aanmelden: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

Adressen

't Buurthuis, Frederik Hendriklaan 4

Dorpskerk, Hoofdstraat 19

De Sterrentuin: Van Diepeningenlaan 110.

LET OP: Bij de aankondiging van de film The Grand Budapest Hotel vorige week in deze rubriek stond een verkeerde aanvangstijd. Hieronder de juiste aankondiging:

Donderdag 18 juli, 14.00 uur: Film 'The Grand Budapest Hotel'. Plaats: Filmhuis Leiderdorp in De Sterrentuin. Kosten: € 7,50. Reserveren via info@filmhuisleiderdorp.nl. Organisatie: Filmhuis Leiderdorp.

Genieten van muziek in de kasteeltuin

Ontspannen in het gras van de oude kasteeltuin luisteren van muziek. | Foto: Hein van Wijngaarden Foto: Hein van Wijngaarden

BENEFIETCONCERT n Zo'n honderd mensen hebben zondagmiddag 14 juli tijdens het Doeshofconcert in de voormalige kasteeltuin bij boerderij Doeshof aan de Ruigekade in Leiderdorp genoten van muziek van Creative & Friends, Fiddle 'n Drum, DJ Floris Dice en de band Final Amendement.

In de Summerschool Musical 12+ maak je in een week samen een musical. | Foto: PR

Het concert was georganiseerd door jongeren vanuit de Protestantse Gemeente Leiderdorp. De opbrengst is bestemd voor een school in Malawi, waaraan de jongeren in de zomer van 2020 zelf meebouwen. Per persoon moeten zij ruim 2.000 euro inleggen. Ze betalen niet alleen hun eigen reiskosten, maar financieren ook een deel van de bouwkosten en van de afbouw van de school na hun vertrek.

Maak in één week een musical of toneelstuk bij de Summerschool

Theater n Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Stadsgehoorzaal Leiden organiseren van maandag 26 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 de eerste editie van Summerschool. In één week maken kinderen en jongeren een musical of toneelstuk onder leiding van bevlogen theatermakers, die hun sporen op de nationale podia ruimschoots hebben verdiend.

De deelnemers werken iedere dag van 09.30 tot 15.00 uur. Op vrijdag om 16.00 uur spelen ze voor publiek in de Aalmarktzaal van Stadsgehoorzaal Leiden en kunnen ze al hun vrienden en familie uitnodigen om te komen kijken.
Er zijn vier verschillende groepen: Summerschool Musical 12- en Summerschool Toneel 12 - zijn voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (groep 4 tot en met 8 basisschool), Summerschool Musical 12+ en Summerschool Toneel 12+ zijn voor jongeren van 13 tot en met 20 jaar (voortgezet onderwijs en verder). Onder anderen Bente van Arkel (toneel 12-), Madele Veraa (toneel 12+), Justin van Kampen en Lianne Loos ­(musical 12-), Hans Cassa en Lucas Schilperoort (musical 12+) zullen met de deelnemers aan de slag gaan.

Deelname aan de Summerschool Musical kost € 245,00, de kosten voor de Summerschool Toneel bedragen € 220,00. Aanmelden kan via de website www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl. De Summerschool gaat alleen door bij voldoende deelnemers (minimaal 10 voor toneel en 15 voor musical).

Gratis topstukken-audiotour langs museumstukken

Verhalen n Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de verhalen achter de topstukken van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is er nu een gratis topstukken-audiotour in tien talen. Met de nieuwe audiotour maken bezoekers een rondgang langs de 24 meest bijzondere stukken in het museum, van een mummiekist of tempel uit het Oude Egypte, het standbeeld van de Romeinse keizer Trajanus tot een reuzenzwaard uit de Nederlandse prehistorie. De tour is er in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Russisch. De rondwandeling gaat langs alle afdelingen, duurt 45 minuten en is verkrijgbaar bij de museumkassa.

Het Rijksmuseum van Oudheden ligt aan het Rapenburg 28 in Leiden. Zie ook www.rmo.nl en facebook.com/Oudheden.

Zomertuinmarkt

Tuinvereniging n De jaarlijkse zomertuinmarkt bij de Leidse tuinvereniging Ons Buiten vindt plaats op zaterdag 20 juli. Tuinders en alle andere belangstellenden uit Leiden en omstreken zijn welkom.

Van 11.00 tot 16.00 uur stallen tuinders, hobbyisten, en bedrijven hun waren uit in de marktkramen. Van planten tot vogelschilderingen, van kruiden tot zelfgemaakte sieraden, van stenen tot wol en vilt, van beeldende kunst tot vogelhuisjes. Natuurlijk wordt er ook aan de inwendige mens gedacht, met paling, poffertjes, wafels, belegde broodjes en Syrische hapjes.

Er zijn ook kinderactiviteiten zoals, schminken, beestjessafari, kleurwedstrijd en een grabbeljurk. Iedereen wordt getrakteerd op een gratis ijsje. Harmoniekapel Werkmans Wilskracht speelt leuke muziek en er zijn diverse wedstrijden waaraan kan worden meegedaan. Daarbij gaat het om de lekkerste taart, de zwaarste courgette of pompoen, de mooiste groentemand en het mooiste veldboeket uit eigen tuin.

Ons Buiten ligt aan het Joop Vervoornpad 16 in Leiden. Mail voor meer informatie of het huren van een kraam naar zomertuinmarktonsbuiten@gmail.com.

Viswijvenkoor in de Waterlelie

shanty's n In de serie Zondagmiddagconcerten in de Waterlelie treedt op 21 juli van 13.30 tot 15.30 uur het Viswijvenkoor op in de muziektent in de Leidse Hout. Het Viswijvenkoor zingt over zeemansvrouwen en de woelige baren; over avontuur, weemoed, een lach en een traan. Vol overgave vertolken ze eeuwenoude shanty's, droevig en vrolijk, maar in elk geval uit het leven gegrepen.

Tot en met 6 oktober is er elke zondagmiddag een concert in de Waterlelie. Meer informatie: www.vriendenvandeleidsehout.nl.

cultuur & uitgaan

'Dansen kan je altijd'

Dansen was, is en blijft de grote passie van Giselle Joosten. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

passie n Ze is "bijna geboren in ballet", zoals ze zelf zegt. Giselle Joosten (55) kreeg als dochter van klassiek balletdanseres en -lerares Else Habbé, eigenares van de Leiderdorpse Balletschool, de dans met de moedermelk mee. Ze is ook vernoemd naar de Nachtwacht onder de balletten, 'Giselle, ou les Willis' uit 1841. Dat ze in de danswereld terecht zou komen, was dan ook eigenlijk onvermijdelijk. Op 15-jarige leeftijd gaf Giselle haar eerste zelfstandige danslessen, wat betekent dat ze dit jaar haar 40-jarig vakjubileum beleeft.

Tekst: Corrie van der Laan

Giselle Joosten en Else Habbé met een groep talentvolle ballerina's in de Leiderdorpse vestiging van Balletstudio Giselle. | Foto: J.P. Kranenburg

Giselle werd geboren in Alkmaar maar woont al sinds ze twee jaar is in Leiderdorp. Als kleuter kreeg ze haar eerste balletlessen. Nee, niet van haar moeder. "Dat zou niet verstandig zijn geweest. Ik ging naar Leiden, naar de dansschool van Chris van Weerde bij de Hooglandse Kerk", kijkt ze terug.

Niet genoeg uitgedraaid

Dansen was haar lust en haar leven en toen ze in de hoogste klas van de basisschool zat, ging ze lessen volgen op het Koninklijk Conservatorium. Maar het was vrij snel duidelijk dat een carrière als klassieke ballerina er niet in zat. "Je lichaam moet daarvoor geschikt zijn en dat is bij mij niet zo. Door de manier waarop mijn benen in mijn heupgewricht zitten, kan ik mijn voeten en knieën niet ver genoeg naar buiten draaien, ik ben niet 100 procent 'uitgedraaid' zoals dat heet. Dat vond ik jammer, maar aan de andere kant: klassiek ballet is de moeilijkste van alle dansvormen en het is voor weinigen weggelegd om er hun beroep van te maken. Als je het goede lichaam hebt moet je jezelf ook nog een ijzeren discipline opleggen en veel ontzeggen. Ik hield wel van lekker eten en was een echte spring in 't veld. Bovendien waren er meer interessante dansstijlen waarvoor ik zeker talent had."

Toen het tijd was voor de middelbare school koos Giselle heel bewust voor Codarts in Rotterdam, destijds de mavo/havo voor muziek en dans, waar ze school combineerde met de opleiding dansdocent met als specialisaties klassiek en jazz ballet. "Ik was van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds van huis, maar dat had ik er graag voor over." Ze bracht haar kennis al snel in de praktijk en niet alleen door moeder te helpen in de Leiderdorpse Balletschool. "Toen ik 15 jaar was, werd ik gevraagd om jazzballet te geven bij sportvereniging Snel & Lenig in Wassenaar. Stond ik daar als tiener voor die volwassen vrouwen. Maar ik ben er gewoon in gesprongen."

Op haar 19e startte ze met haar eigen Balletschool Giselle. Aanvankelijk huurde ze een ruimte in de gemeente Warmond, later kreeg ze ook een locatie in Sassenheim. Tegenwoordig zijn de lessen van de balletschool, die is omgedoopt tot 'Balletstudio Giselle More than Dance', in Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp.

Leuk is niet het belangrijkste

Duizenden kinderen heeft ze in de afgelopen veertig jaar les gegeven en spelenderwijs de basis van klassiek ballet aangeleerd. Wat dat betreft heeft ze een andere rol dan haar inmiddels 75 jaar oude moeder, die de scepter zwaait op de Leiderdorpse locatie. "Else leidt toptalenten uit de wijde regio op, ik ben meer van het ontwikkelen van dansplezier. Wat niet wil zeggen dat het allemaal pret is in mijn lessen. Normen en waarden horen er wat mij betreft bij: op tijd in de les zijn, je haar goed verzorgd, een nette manier van aanspreken en respect tonen." Best wel eens lastig met de kinderen van nu, geeft ze eerlijk toe. "Ze zijn opgegroeid in een ZAP-cultuur, alles moet leuk en snel zijn. Voordeel is dat ze zich ook snel ontwikkelen, een vijfjarige van nu staat op het niveau van een achtjarige in de tijd dat ik begon met mijn balletschool. Maar het is een opgave om ze bij de les te houden. Wat ook niet helpt is dat ouders na afloop van een les alleen maar vragen of het leuk was. Dat is niet altijd het belangrijkste. Ze zouden ook kunnen vragen of ze wat geleerd hebben."

More than dance

In de loop der jaren heeft Giselle haar activiteiten enorm uitgebreid. Vandaar ook de toevoeging 'More than Dance' bij de naam van haar balletschool. Dat begon twintig jaar geleden toen een oom van een leerling kwam met een bijzonder verzoek. "Hij trainde roeiers bij Asopos en zat ermee dat het maar geen team wilde worden. Ieder bleef in zijn eigen beweging zitten. 'Kan jij die roeiers geen ritme leren', was zijn vraag aan mij. Een hele uitdaging; ik gaf alleen les aan kleine schattige meisjes, en dit waren gasten van 21 tot 25 jaar oud." Ze liet de roeiers ieder in een eigen ritme en beweging naar hun boot lopen en koos er drie uit die het voortouw mochten nemen. De andere roeiers konden instappen in de beweging die hen het meest aansprak waarmee een gezamenlijke dans ontstond. "Zo leerden ze elkaar zonder woorden aanvoelen."

De roeiprestaties van de ploeg gingen omhoog, wat Giselle op de gedachte bracht dat eenzelfde aanpak ook in het bedrijfsleven zou kunnen werken. "Ik heb toen zelf een programma bedacht: 'Denkpatronen in beweging'. Het komt erop neer dat iedereen start met een eigen beweging te creëren vanuit zijn of haar kernkwaliteit. Van daaruit maken we een choreografie op maat met het team en leer je elkaar kennen voorbij het gesproken en geschreven woord. Inmiddels heb ik al heel wat workshops gegeven, in Leiderdorp de afgelopen tijd nog voor de gemeenteraad en de nieuwe welzijnsorganisatie Inclusio. Maar ook voor ministeries, banken en tal van andere organisaties. Collega's leren zo op een verfrissende manier met elkaar te communiceren, via de dans."

Dans is een taal

Het versterkte een inzicht dat Giselle altijd al had: dansen is zoveel meer dan danstechniek alleen. "Dans is een taal, een middel om 'momenten' te ervaren", staat op haar website www.morethandance.nl. "En dansen kan je altijd", benadrukt ze, "je moet het alleen aanpassen aan je beperkingen."

Dat laatste geldt extra bij de danslessen die ze geeft op activiteitencentrum Gading waar cliënten komen met niet-aangeboren hersenletsel en andere handicaps.

Verder geeft ze dansclinics op scholen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, maar ook aan getraumatiseerde kinderen in bijvoorbeeld Blijf-van-mijn-lijf huizen of asielzoekerscentra. De dans geeft kinderen een non-verbale manier om hun emoties te uiten, legt ze uit. "Loodzwaar maar mooi werk."

Samen met Helène Kok van de Leiderdorpse jeugdtheaterschool Theaterplaats heeft ze Sterkkk opgericht, wat staat voor 'Samen sterk en stralend als een ster voor kinderen tot krasse knarren'. In workshops voor alle leeftijden worden thema's uit een mensenleven – zoals angst, blijdschap, vriendschap, verlies – beeldend gemaakt met dans en toneelspel. Giselle: "In de Week tegen de Eenzaamheid staat er een workshop op het programma in Oegstgeest. En op scholen is 'pesten' bijvoorbeeld een goed thema om op deze manier te behandelen."

Polderdansen

Afgelopen voorjaar is ze met een nieuw project begonnen: Polderdansen. "Eigenlijk was dat puur voor mezelf. Ik vond dat ik niet genoeg buiten kwam dus wilde ik iets doen in de openlucht. Wandelen gaat me te langzaam, hardlopen is fysiek geen goede keuze dus was voor mij dansen de oplossing. Het is combinatie geworden van verschillende dansstijlen en passen afgewisseld met wandelen en huppelen door de Achthovenerpolder. Nu doe ik dat met iedereen die het leuk vindt. Je kunt je per work-out aanmelden op mijn 06 vervolgens ontvang je de dag en tijdstip dat ik weer ga polderdansen.Soms ga ik maar met één persoon de andere keer met een groep. Alle deelnemers hebben hun eigen telefoon of smartwatch en koptelefoon en krijgen van mij een afspeellijst zodat we kunnen luisteren naar dezelfde muziek. We dansen dan in een soort silent disco over het Gravenpad. Sommigen moesten even wennen aan het idee maar dan zeg ik: 'Ben jij nou nog steeds bezig met wat anderen van je vinden?'."

Leukste beroep dat er is

Voor veel mensen zou een 40-jarig werkjubileum reden zijn om eens aan stoppen te gaan denken. Maar niet voor Giselle. "Ik heb het leukste beroep dat er is, dansen is mijn passie en met kinderen werken vind ik heerlijk. Else heeft gezegd: 'Ik ga door tot mijn 95ste'. Misschien is dat een moment om samen te stoppen."

Persoonlijk

Giselle Joosten is sinds vijf jaar getrouwd met Jeroen van der Burg, die ze 'de liefde van mijn leven' noemt. Ze heeft een zoon van 27 jaar.

Weer hoogste podium voor Bo en Angel

Bo Hoogvorst (l.)en Angel Daleman behaalden ook bij de kampioenschappen van het district Sassenheim het hoogste podium. | Foto: PR Foto: PR

skaten n Na hun winst bij de Zuid-Hollandse jeugdkampioenschappen op 7 juli was het te verwachten dat Bo Hoogvorst en Angel Daleman, allebei lid van de Vereniging IJsport Leiderdorp, goed zouden scoren bij de districtskampioenschappen inline die vrijdag 12 juli werden verreden in Lisserbroek. Die verwachting maakten ze waar: ze mogen zich allebei nu ook districtskampioen noemen.

Bo reed en won bij de Pupillen 2 de 300 meter sprint, de 600 meter en een marathon over zes rondes (1.800 meter). Angel, officieel nog Pupil 1, deed mee bij de Kadetten en reed de 300 meter sprint, de 900 meter en een marathon over 3.600 meter waarbij ze ook de concurrentie in de hogere leeftijdscategorie wist te verslaan.

Clubkampioenschap tête à tête voor Ria Donders

V.l.n.r. Etley Wong, Ria Donders en Tiny Wareman. | Foto: PR. Foto: PR

Tekst: Leo Hooijmans

Boulen n Ria Donders is de sterkste tête à tête speler van de Leiderdorpse Club de Petanque De Boulende Stier. Zaterdag 13 juli won zij het clubkampioenschap.

Voor dit kampioenschap hadden 22 deelnemers zich ingeschreven. Na de indeling in poules, waarin vier partijen gespeeld werden, gingen de beste vier door naar de halve finale. Daarin versloeg Ria Donders haar tegenstandster Tiny Wareman en won Etley Wong van Dory Cornelissen. De finale tussen Ria Donders en Etley Wong werd gewonnen door Ria Donders. De strijd om de derde en vierde plaats tussen Tiny Wareman en Dory Cornelissen werd beslist in het voordeel van Tiny Wareman.

Na afloop van een lange wedstrijddag, werden de prijzen uitgereikt door de wedstrijdleider Wim Greefhorst.

V.l.n.r. Etley Wong, Ria Donders en Tiny Wareman. | Foto: PR        


Een nieuwe band voor 44 jonge judoka's

Floris Dekker en Bram Eekhoff behaalden een bruine band tijdens de bandexamens van 13 juli. | Foto: PR Foto: PR

judo n Zaterdag 13 juli deden bij het Leiderdorpse sportcentrum Van Houdt 44 judoka's in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar examen voor hun nieuwe band, variërend van geel tot en met bruin.

Beenworpen, heupworpen, schouderworpen, armworpen, houdgrepen en randori's waren onderdeel van het examen. Het publiek genoot van de inzet en de technische vaardigheden van de kinderen.

Uiteindelijk zijn de volgende judoka's geslaagd:

Gele band

Quirijn Verkuil, Tim van Eijgen, Mayra v.d. Weg, Ryan O'Sullivan, Ben Clarijs, Roan Thelen, Hidde Zevenhuizen, Pieke Leemans, Hanna van Iterson, Feline Nederstigt, Luka Kwisthout, Alex Wacherman, Miya van Zwel, Duko van Amsterdam, Hanna van der Burg, Nina Zee, Luuk van Adrichem, Milo Hilverda, Boaz Marijts, Guusje Uithof, Matthijs Markus, Jiliam-James Poulina, Mick Meije en Ivan Putto

Oranje band

Kirsten Esderts, Guus Veefkind, Joost Vlagsma, Mahi Singh, Stanley Min, Evi van Akkeren, Jelte van der Werf, Wout v.d. Meer, Marijn Beugelsdijk en Levi Teng

Groene band

Bence Csevar, Layla Assink, Clemens v.d. Eng, Julian v.d. Jagt, Bram Kadiks, David Valster, Lev Dolzhenko en Ben Kuijper.

Bruine band

Floris Dekker en Bram Eekhoff.

99ste editie natte Kaagweek

Elke dag worden wedstrijden gevaren in verschillende zeilklasses. | Foto: PR Foto: PR

zeilen n De natte Kaagweek, de oudste zeilweek van het land, beleeft van 25 tot en met 28 juli zijn 99ste editie. Uiteraard staat het zeilen centraal, maar ook op de wal is er een mooi aanbod aan activiteiten en entertainment voor zeilers en niet-zeilers. De Kaagweek vindt plaats vanuit de Kaagsociëteit aan de Zijldijk 11 in Warmond.

De Kaagweek trapt woensdagavond 24 juli af met de wekelijkse zomeravondzeilwedstrijden en live muziek op de kant. Ook worden deze avond de eerste dameswedstrijden gezeild. Van donderdag tot en met zondag zijn er elke dag zeilwedstrijden in vele verschillende zeilklasses. Op vrijdag 26 juli en zaterdag 27 juli wordt aan het einde van de dag de traditionele Holland-Friesland teamwedstrijd gevaren waarin tien Regenbogen om de eer strijden. De Commissaris van de Koning, Jaap Smit, geeft vrijdagavond het startschot.

Overdag zijn er verschillende kinderactiviteiten rond de Sociëteit. Op zaterdag is de KidsKaagDag en wordt er geschminkt. De spetterende aquabootjes zijn er op vrijdag en zaterdag.

Elke dag wordt gezorgd voor een ijzersterk muzikaal programma. Traditiegetrouw wordt het feest op zondag 28 juli besloten met de grote prijsuitreiking waar de zilveren wisselprijzen worden uitgereikt aan de beste zeilers van de verschillende klassen.

Kijk voor meer informatie en het volledige programma op www.kaagweek.nl of www.facebook.com/kaagweek.

Touwhalster knopen bij Liethorp

Workshop n Kinderen kunnen woensdag 24 juli van 10.00 tot 12.00 uur een workshop 'touwhalster knopen' volgen bij manege Liethorp aan de Bloemerd 5 in Leiderdorp. De kosten zijn € 5,-- p.p. Dit is inclusief het materiaal om een touwhalster te knopen en limonade met wat lekkers. De deelnemers mogen hun touwhalster natuurlijk na afloop mee naar huis nemen. Aanmelden via info@liethorp.nl.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Aangepaste openingstijden

Van maandag t/m donderdag kunt u voor uw vragen terecht bij Incluzio in de Sterrentuin. Op vrijdag is de balie gesloten, maar zijn we wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Vr. 19 juli: Wandeling

De wandelgroep gaat dit keer de Kennemerduinen in. Het is een wandeling van 15 km, een goede conditie en goede schoenen zijn noodzakelijk. Locatie: verzamelen bij Leiden CS Tijd: om 9.30 uur vertrek met de trein. Kosten: reis- en lunchkosten zijn voor eigen rekening. Aanmelden bij Incluzio in de Sterrentuin.

Za. 20 juli: Noordwijkse klederdracht groep

De groep laat zowel kleding uit Noordzee aan Zee als Noordwijk Binnen en geeft uitleg over de betekenis van de kleding. Locatie: Splinterlaan 156. Tijd: 14.30-16.00 uur. Kosten: gratis, alleen € 0,50 voor consumptie. Kaarten ophalen bij Incluzio in de Sterrentuin.

Ma. 22 juli: Groenstukje maken

Deelnemers maken een groenstukje voor in de tuin of op het balkon van mos en kippengaas. Locatie: Splinterlaan 156. Tijd: 14.00-15.30 uur. Kosten € 7,50. Aanmelden bij Cor van der Aa, corvanderaa@casema.nl of bij Incluzio in de Sterrentuin.

Di. 23 juli: Fietstocht

De fietsclub heeft deze dag een korte tocht van ca. 20-30 km. op het programma staan. Tijdens de tocht wordt er gezamenlijk koffie gedronken. De fiets moet in goede staat zijn en de u moet gewend zijn om te fietsen. Om 10.00 uur verzamelen bij het fonteintje op de Laan van Berendrecht. Kosten: gratis. Aanmelden bij Hans Meeboer, hans@meeboer.nl, 06-55301547

Wo. 24 juli: deze week is er geen inloopspreekuur in Dwars

Ma. 29 juli: Financieel café

Uit onderzoek van de ouderenbonden is gebleken dat 60-plussers veel geld aan toeslagen laten liggen. Bij dit financieel café kunt met onze budgetcoach bekijken of u daar een van bent. Locatie: Dwars, Bloemerd 1c. Tijd: 10.00-12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur; zie melding aangepaste openingstijden) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. T. (071) 5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: Corrie van der Laan

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 21 juli, Zestiende zondag door het jaar

9.30 uur: Dienst Woord en Gebed. Voorganger: Thea Dingjan –Zonneveld. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 21 juli

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

Alrijne

10.00 uur: J. Koeleman.

vrijdag 26 juli

Leythenrode

15.00 uur: pastor T. de Jong, Heilig Avondmaal.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Het gebouw van de Power City Church, aan de Elisabethhof in Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 21 juli

10.00 uur: leesdienst.

16.30 uur: leesdienst.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 21 juli, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

15 t/m 21 juli: De Ι Tandarts (G. Peng), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

22 t/m 28 juli: TP Peerdeman (C. van Burik-Kremer / M. Akbari), Dijkgravenlaan 71 2352 RN Leiderdorp. Tel. (071) 5232380.

Rijbewijskeuring voor senioren

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor maandag 22 juli terecht bij Thuiszorg ActiVite aan de Simon Smitweg 8 in Leiderdorp. Leden van ActiVite kunnen een afspraak maken via tel. (071) 5161415, niet-leden kunnen bellen naar het landelijke afsprakenbureau: (036) 7200911. Zelf een datum reserveren kan via www.rijbewijskeuringsarts.nl. Hier is ook alle informatie over de tarieven te vinden.

Wie gekeurd wil worden, moet vooraf een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag kopen. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op tel. 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Meer info: tel. (071) 7200871.