Leiderdorps Weekblad

8 januari 2020

Leiderdorps Weekblad 8 januari 2020


Prijzen voor vrijwilligers met passie

Burgemeester Driessen (vijfde van links) tussen de winnaars van de vrijwilligersprijzen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

cheques n De vijf vrijwilligers van het Dagprogramma Senioren aan de Splinterlaan zijn de winnaars van de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs 2020.

Zij kregen de bijbehorende cheque van 800 euro zaterdagmiddag 4 januari uit handen van burgemeester Laila Driessen. Dat gebeurde tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente in de Dorpskerk. Ook voor twee andere vrijwilligersgroepen was het zaterdagmiddag feest. De club Leiderdorpers die dit jaar het huttenbouwen voor basisschoolkinderen organiseerden en een groot Halloween spookhuis op poten zette, kreeg de tweede prijs, een cheque van 600 euro. Eenzelfde cheque was er voor de winnaars van de derde prijs: buurtvereniging Op Dreef.

Sinds 2012 reikt de gemeente ieder jaar de vrijwilligersprijzen uit. De jury, die dit jaar bestond uit Ger Sewys van Jespa, Mimoun Ben Aissa van Incluzio, Lorien de Roode van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging, gemeenteraadslid Umit Guney, Matthijs Landsmeer van de Adviesraad Sociaal Domein en burgemeester Driessen, let daarbij met name op de criterea 'verbinding', 'passie' en 'onderscheidendheid'.

Lees verder op pagina 3

Bibliotheek nu in gebouw De Werf

Sinds 6 januari is de bibliotheek in De Werf geopend. | Foto: J.P.K. Foto: J.P. Kranenburg

verhuizing n De Leiderdorpse bibliotheek heeft maandag 6 januari de deuren geopend in gebouw De Werf aan de Simon Smitweg 9, naast de gemeentewerf en de brandweerkazerne.

De bibliotheek moest tijdelijk weg uit De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan omdat die locatie ingrijpend verbouwd wordt. Naar verwachting gaat de verbouwing ongeveer een jaar duren.

De nieuwe locatie heeft dezelfde openingstijden en biedt dezelfde activiteiten, zoals voorlezen, Klik & Tik, het Taalcafé en het Digitaal spreekuur. Daarnaast zijn er studie- en werkplekken. Wel staan hier, in verband met de kleinere ruimte, wat minder boeken in de rekken dan in De Sterrentuin.

Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen. De locatie is met buslijn 183 en 56 goed te bereiken (bushalte Leythenrode ligt op 2 minuten loopafstand) en het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

'Gewone' jaarwisseling

politie n In Leiderdorp is de jaarwisseling, net als in de hele veiligheidsregio Hollands Midden, druk maar relatief ontspannen verlopen. Met vijf brandjes en zes incidenten waarbij politie-ingrijpen nodig was, weken de cijfers voor onze gemeente niet opvallend af van vorig jaar.

2020 wordt jaar vol activiteiten

Goud en zilver voor Calvin
van Stenus

Werk aan Stierenbrug vertraagd

Wanneer het werk aan de Stierenbrug wordt afgerond, is nog niet bekend. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

n Provincie heeft geen vertrouwen meer in aannemer

opgeschort n De werkzaamheden aan de Leiderdorpsebrug (ook wel bekend als de Stierenbrug) lopen vertraging op. Dit heeft te maken met een gebrek aan vertrouwen van de provincie Zuid-Holland in de aannemer. De werkzaamheden stonden gepland van 6 januari tot en met 8 maart 2020 maar zijn nu voor onbepaalde tijd opgeschort.

De Stierenbrug heeft een uitgebreide onderhoudsbeurt achter de rug. Het eerste en tweede deel van de werkzaamheden zijn in de zomer en in november uitgevoerd. In de zomer was de brug zes weken dicht voor al het verkeer. Toen is het wegdek vernieuwd, zijn de stalen onderdelen geschilderd, de slagbomen vervangen en zijn camera's geplaatst. In de eerste helft van november is de onderkant van de brug gestraald en opnieuw geverfd.

Op 6 januari zou het derde deel van het werk moeten starten. Het gaat dan om het herstel van de aandrijving van het beweegbare deel en het op afstand beweegbaar maken van de brug. Wegverkeer zou daar geen last van hebben, vaarverkeer wel.

Maar het werk uit de eerste twee periodes is nog niet volledig afgerond. Er zijn zogenoemde restpunten die ondanks veel aandringen nog altijd niet zijn opgepakt door de aannemer, zo meldt de provincie. Verder ontbreken er in de voorbereiding van de laatste, derde, fase belangrijke documenten.

Het project zou hierdoor te grote risico's lopen, zoals mogelijk geen aantoonbare veilige brug, een (veel) langere stremming van de vaarweg en mogelijke storingen na oplevering. Naast veiligheidsrisico's is er ook kans op veel overlast voor de gebruikers en de omgeving.

De gemeente Leiderdorp is eigenaar van de brug maar heeft de provincie opdracht gegeven het werk uit te voeren. Die laatste heeft nu dus besloten de werkzaamheden voorlopig op te schoren. De aangekondigde vaarwegstremmingen zijn opgeheven en belanghebbenden zijn geïnformeerd.

De provincie streeft ernaar de werkzaamheden komend jaar nog uit te voeren. Omdat er een vaarwegstremming nodig is van zes weken is de kans groot dat het werk pas in oktober uitgevoerd kan worden als het vaarseizoen weer is afgelopen.

Vrijwilligers blij met lof en prijzen

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Driessen prees de vrijwilligers van het Dagprogramma Senioren vooral om de passie waarmee ze zich inzetten om kwetsbare ouderen eens per week een fijne dag te bezorgen. Een groep van maximaal twaalf ouderen die nog zelfstandig wonen maar om verschillende redenen in een sociaal isolement terecht dreigen te komen, komt elke dinsdag samen aan de Splinterlaan.

Het dagprogramma is een activiteit van Incluzio maar zou niet kunnen bestaan zonder de vijf vrijwilligers. Al sinds de start van het programma, acht jaar geleden, zijn steeds drie van hen paraat op de dinsdag om te helpen als begeleider en om de lunch te verzorgen. "Hiermee dragen jullie bij aan het welzijn van ouderen en het ontlasten van de mantelzorgers", aldus burgemeester Driessen.

Ellis Groothof, één van de vijf vrijwilligers, was nogal overdonderd door de prijs. "We hebben er nooit bij stilgestaan dat we zouden kunnen winnen en hebben er dus ook nog helemaal over nagedacht wat we ermee geen doen", lachte ze.

Alexander van der Sel, Karin van der Reijden en Régina Dirkse, de trekkers achter de organisatie van het huttenbouwen en halloween-spookhuis, weten wèl wat ze met hun prijs gaan doen. "Dit is een mooie bodem voor het potje voor de evenementen van dit jaar. We gaan in ieder geval weer aan de slag met het huttenbouwen."

Ook voorzitter Frank Versteeg van buurtvereniging Op Dreef heeft al een bestemming voor de gewonnen 600 euro. "We hebben al nieuwe speeltoestellen in de speeltuin die we hebben geadopteerd, maar nu willen we de houtsnippers vervangen door een bodembedekking die minder katten aantrekt."

Acteurs, zangers en dansers gezocht voor verteltheater

n Vier verhalen in de maak rond 400-jarige Dorpskerk

informatiebijeenkomst n Acteurs, zangers en dansers kunnen een bijdrage leveren aan de 400ste verjaardag van de Dorpskerk. De voorbereidingen voor een zogeheten verteltheater op Open Monumentendag gaan vrijdag 10 januari om 20 uur van start met een informatiebijeenkomst in de Dorpskerk (Hoofdstraat 19).

In het kader van 400 jaar Dorpskerk heeft regisseur Neil van der Beek teksten geschreven voor verschillende theatervormen met muziek, spel en dans. De Dorpskerk vormt daarbij de achtergrond van vier verhalen uit haar eigen geschiedenis. Nu zoekt de regisseur acteurs, zangers en dansers die de korte scènes en enkele liederen kunnen vertolken. De uitvoering is gepland op zaterdag 12 september 2020 (Open Monumentendag).

Naast enkele grote rollen (verteller en koning) zijn er ook kleine rollen te vergeven. Ook heeft het gezelschap 4 of 5 dansers nodig, van wie twee streetdancers (geen groep). De repetities beginnen voor de acteurs begin februari en zijn meestal op vrijdagavond. De zangers komen later bij elkaar.

Mensen die zich nu al willen aanmelden of informatie wensen kunnen terecht bij Inge Buitelaar (buitelaar34@zonnet.nl) of Edith Nijenhuis (edith-nijenhuis@planet.nl) .

KBO-PCOB-middag over vakantie

lezing n De eerste bijeenkomst in 2020 van de Leiderdorpse afdeling van de ouderenbond KBO-PCOB vindt plaats op dinsdagmiddag 14 januari in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2. Het onderwerp deze middag is 'Vakanties met aandacht voor senioren'. De inloop met koffie en thee is vanaf 14.00 uur, de lezing begint om 14.30 uur.

Een medewerker van 'Het Vakantiebureau', uitgaande van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk uit Doorn, vertelt over de mogelijkheden die er zijn voor senioren en mensen met een zorgvraag om toch op vakantie te gaan. Dit kan via groepsreizen of individueel. Het Vakantiebureau organiseert dit jaar bijna zeventig vakantieweken met aandacht.

Bij 'Het Vakantiebureau' kunnen ouderen zorgeloos op vakantie: in een van de midden in de natuur gelegen hotels of op het schip 'Prins Willem Alexander'. De vrijwilligers zorgen voor een ontspannen week door de aandacht die zij geven en alles wat zij hun gasten uit handen (mogen) nemen. Het programma is heel divers met muziek- en dansoptredens, uitstapjes, een boottocht of busrit.

Ook als men meer zorg nodig heeft kan er voor deze vakantieweken gereserveerd worden. Gediplomeerde zorgvrijwilligers continueren de zorg zoals men dat thuis gewend is. Informatie: www.hetvakantiebureau.nl.

Leythenrode zoekt vrijwilligers

Oproep n Verpleeghuis Leythenrode aan de Hoogmadeseweg 55 in Leiderdorp heeft vrijwilligers nodig.

Dagelijks is er in groepsverband en/of per afdeling een groot en divers activiteiten aanbod waaraan de bewoners van het verpleeghuis deel kunnen nemen. De rol van een vrijwilliger is daarbij heel belangrijk. Het bieden van een luisterend oor, een praatje maken en het geven van ondersteuning zijn van grote meerwaarde voor de bewoners. Dit gebeurt onder meer tijdens activiteiten als schilderen, wandelen, bewegen, training van het geheugen en zingen. Maar voor wie dat liever wil is het ook mogelijk een één-op-één contact met een van de bewoners aan te gaan.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wim van Polanen via tel. (071) 5817879 of e-mail wpolanen@alrijne.nl en een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek.

Hulp bij reparatie spullen

repaircafé n Woensdagmiddag 15 januari van half 2 tot half 4 vindt weer een Repair Café plaats bij activiteitencentrum Gading aan Griffioen 15 in Leiderdorp. Reparatie-experts staan dan klaar dan te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed, servies, rollators en rolstoelen. Gereedschap en basismaterialen zijn aanwezig. Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis maar donaties zijn welkom.

Open repetitie COV Excelsior

koor n De Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior Leiderdorp zoekt (project)zangers. Belangstellenden zijn welkom op de open repetitie op maandag 13 januari van 20.00 tot 22.00 uur in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat in Leiderdorp.

Na het sfeervolle kerstconcert in december in de Pieterskerk te Leiden richt COV Excelsior zich nu op het concert op zaterdag 20 juni in de Marekerk in Leiden. Op het programma staan werken uit de Duitse romantiek van onder anderen Brahms en Rheinberger. Na de pauze volgt muziek van de hedendaagse componist Morten Lauridsen.

Bij deze uitvoering zijn nieuwe (project)zangers, met name tenoren en bassen, weer van harte welkom. Op de open repetitie van 13 januari houdt COV Excelsior is iedereen die van zingen houdt en klassieke muziek welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Meer informatie over het oudste koor van Leiderdorp is te vinden op www.covexcelsiorleiderdorp.nl.

PROZAvsRIJM

Vogel

De boom is mijn huis

Soms is het er niet pluis

Hoor ik een diepe zucht

Het is een bejaarde eik

Als ik naar zijn stam kijk

De wind speelt met zijn takken

Bij storm lijken ze te zakken

Ontdaan van al zijn blad

Ik wil vliegen naar beneden toe

Bij regen zijn de takken glad

Soms weet ik niet meer hoe

Ik zet mijn vleugels uit

Zoekend naar een etensbuit

                Henk Koster

Klaverjassen

Kaarten n Marchingband Tamarco organiseert zondag 19 januari een koppelklaverjasmiddag in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp.

Aanvang 14.00 uur. Inleggeld € 6.00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Kusje

Foto: Milica Popovic

Het zit er weer op. De tijd waarin mensen elkaar voortdurend zoenen. Fijne Kerstdagen – smak, smak, smak. Gelukkig Nieuwjaar – klets, klats, kledder.

Te pas en te onpas wordt er gezoend, goede bekenden maar niet zelden ook half-vreemden. Voor de één een kans om eindelijk een stille geliefde een kleine kus te geven, voor de ander een gruwel na weer een kleffe klapper te dicht op de mond.

Als een hond een kusje geeft, is dat om te tonen dat hij weet wie de baas is. | Foto: Humphrey Muleba Foto: Humphrey Muleba

Ook honden kussen. Dat wil zeggen: ze geven af en toe likjes in het gezicht, en niet zelden wordt dat dan een kusje genoemd. Maar ja, prettige Kerstdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar zullen ze er niet mee onderstrepen. Al was het maar omdat ze het hele jaar door dergelijke kusjes geven. Maar waarom doen ze het dan, waarom krijg je zo af en toe een lik in het gezicht?

Zoals bij veel hondengedrag dat we in mensentermen duiden – ach, wat lief, hij geeft een kusje! – moeten we dan wellicht eerder denken aan een natuurlijke actie. Zoals bekend was de hond ooit wolf. Lang geleden weliswaar en bij lang niet alle rassen nog goed herkenbaar, maar toch. Wolven leefden en leven in groepen, in roedels. Die groepen zijn strak georganiseerd van hoog naar laag, naar wie de baas is en wie ondergeschikt. Als dan de ene wolf de andere likt, is dat een teken van onderdanigheid en ondergeschiktheid. Sterker nog, het likken van de mondhoeken in het zicht van de leider van de roedel geeft al aan: jij bent de baas, ik ben onderdanig.

Het is dat oergedrag dat onze honden nog altijd vertonen. Als ze een kusje geven, is dat om te tonen dat ze weten wie de baas is. Ze laten zien hoe zij de onderlinge verhouding zien en beleven. De baas wordt erkend als baas. En al vinden sommige baasjes het dan allicht minder smakelijk, reageer er niet al te boos op. Dat kan de hond, die het goed bedoelt en geen kwaad in de zin heeft, toch wel in verwarring brengen. Want dat moet je honden in vergelijking met mensen nageven – we weten dat ze met het geven van een kusje geen bijbedoelingen hebben of kwaad in de zin. Smak, smak, smak…

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Wisseling van de wacht bij De Bloemhof

Voormalige voorzitter Joop van Huut (links) en nieuwe voorzitter Rob Jansen van De Bloemhof. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

voorzitter n "U bent gewend dat Joop van Huut de nieuwjaarstoespraak houdt", zo startte voorzitter Rob Jansen van de Leiderdorpse volkstuinvereniging De Bloemhof zondagmiddag zijn speech in de knusse kantine op het tuinencomplex in De Bloemerd. En inderdaad, Van Huut heeft dat heel lang gedaan. In 1988 trad hij aan als voorzitter van de De Bloemhof en die functie heeft hij, met een onderbreking van drie jaar, tot november 2019 - 26 jaar dus - vervuld. Toen heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan Rob Jansen.

Die kondigde aan dat hij van plan is de lijn van zijn voorganger voort te zetten. Al zal niet alles bij het oude blijven. Zo gaat De Bloemhof meer digitaliseren. Clubblad 'Het Groentje' wordt voortaan alleen nog digitaal verspreid. Dat drukt de kosten en is milieuvriendelijker. Nieuw is de Bloemflits, een digitale nieuwsbrief waarmee frequenter met de leden gecommuniceerd kan worden.

Voorzitter Rob Blauw van Tamarco tijdens zijn nieuwjaarsspeech. | Foto: J.P.K. Foto: J.P. Krananburg

De Bloemhof bestaat in 2020 veertig jaar en beleeft goede tijden, kon Jansen melden. Met 140 leden zit het complex netjes vol. Er is altijd wel verloop maar voor elke leegkomende tuin staan alweer nieuwe hobbytuinders klaar. In juni houdt De Bloemhof een open tuinendag, waar alle belangstellenden welkom zijn en zich kunnen aanmelden voor als er een plekje vrij komt.

Tamarco klaar voor 2020

miniconcert n De Leiderdorpse muziekvereniging Tamarco opende het jaar op 5 januari met een miniconcert in het eigen clubgebouw. Daarbij werd duidelijk dat de muzikanten klaar zijn om van 2020, het jaar waarin de vereniging 65 wordt, een feestje te maken. De agenda met optredens zit bomvol, met op 18 januari een bijzonder optreden in eigen huis, gecombineerd met een reünie voor leden en oud-leden.

Gezellige start van 2020

De leden van buurtvereniging De Kruidentuin startten het nieuwe jaar goed. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kkranenburg

Kruidentuin n Ondanks het wat druilerige weer was het zondagmiddag 5 februari goed toeven bij buurtvereniging De Kruidentuin. In de door de buurtvereniging geadopteerde speeltuin hadden zich tientallen bewoners van de Rozemarijntuin, Marjoleintuin, Tijmtuin en Heelblaadjespad verzameld om samen het nieuwe jaar een gezellige start te geven, met chocomel, glühwein en heel veel lekkere hapjes.

Het bestuur van Buurtvereniging Zijlkwartier. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Voor 2020 heeft drieënhalf jaar oude vereniging volop plannen. Eén daarvan is een duurzaamheidsworkshop voor de leden die wordt gegeven door medelid Marieke van Leeuwen, de schrijfster van de blog Fairhups. Want iedereen kan wel wat tips gebruiken om bewuster en milieuvriendelijker te leven.

Zijlkwartier driekwart eeuw oud

jubileumjaar n Het bestuur van buurtvereniging Zijlkwartier, op de foto te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 5 februari, kan zich opmaken voor een druk jaar. Want de oudste en grootste buurtvereniging in Leiderdorp bestaat in 2020 75 jaar. Driekwart eeuw de 'smeerolie van de buurt', dat mag gevierd worden. En dat gaat zeker gebeuren. Meer informatie hierover volgt.

Voorlopig programma '75 jaar Vrijheid' van Oranjevereniging Leiderdorp

Foto: PR

vooruitblik n In 2020 staan we stil bij het feit dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. "Ook in Leiderdorp wordt uitgebreid aandacht besteed aan dit lustrum", vertelt Hans Kruidenberg, voorzitter van de Oranjevereniging Leiderdorp. "We bieden in dat kader extra activiteiten aan, naast de gebruikelijke die jaarlijks onderdeel uitmaken van ons programma rond Koningsdag en 4 en 5 mei. Graag informeren we u nu al over het gevarieerde aanbod van activiteiten zodat daar rekening mee gehouden kan worden. Op deze pagina vindt u een overzicht van het programma met korte toelichtingen bij de verschillende onderdelen. U zult er in deze krant en te zijner tijd in het Programmaboekje van de Oranjevereniging uitgebreider over kunnen lezen. Alle Leiderdorpers worden van harte uitgenodigd om aan de feestelijkheden en activiteiten deel te nemen!"

MAANDAG 27 JANUARI: LICHTMONUMENT 'LEVENSLICHT' '

Op 27 januari zal bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Leiderdorp het tijdelijke lichtmonument worden onthuld. Voorafgaand aan de onthulling brengen basisschoolleerlingen licht naar de begraafplaats, vanaf de Koningin Julianaschool. De tocht begint om 19.30 uur (verzameltijdstip is 19.15 uur). Op de begraafplaats volgt een korte herdenking rond 19.45 uur waarbij de burgemeester het lichtmonument zal onthullen. Om ca. 20.15 uur sluiten we de ceremonie af.

APRIL EN MEI: TENTOONSTELLING VERZETSHERDENKING - 75 JAAR VRIJHEID

Het Leiderdorps Museum richt de tentoonstelling '75 jaar Vrijheid' in waarbij het accent ligt op de oorlogstijd en oorlogsbeleving in Leiderdorp. De tentoonstelling zal in de maanden april en mei te bezoeken zijn in hun nieuwe expositieruimte in twee lokalen van de Gomarusschool, Vronkenlaan 46.

De groepen 7 en 8 van de basisscholen van Leiderdorp zijn door de Oranjevereniging, in samenwerking met het Leiderdorps Museum, uitgenodigd om deze expositie te bezoeken in het kader van vredeseducatie.

APRIL EN MEI: FOTOTENTOONSTELLING

Aan de hand van grote fotopanelen zet de Oranjevereniging een Vrijheidswandeling door Leiderdorp uit die op eigen gelegenheid te maken is. De wandeling voert langs plekken waarvan in de Tweede Wereldoorlog een foto is gemaakt. Die foto's worden groot op panelen afgedrukt en neergezet op de plek waar de foto destijds is gemaakt. Het heden en het oorlogsverleden worden zo op één plek met elkaar verbonden. Ook wordt daarbij achtergrondinformatie gegeven over het moment waarop de foto is genomen.

Wie een foto ter beschikking wil stellen, kan dit kenbaar maken aan de Oranjevereniging, via de optie 'contact' op de website www.ovleiderdorp.nl. Vervolgens wordt contact met u opgenomen over de wijze waarop de foto en het erbij behorende verhaal, het beste aangeleverd kan worden.

1 MEI: VRIJHEIDSLEZING

Op 1 mei wordt een vrijheidslezing in de Scheppingskerk gegeven over Leiderdorp in de jaren van de Tweede Wereldoorlog.

4 MEI: NATIONALE HERDENKING

De herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk start dit jaar eerder dan gebruikelijk, nl. om 18.30 uur. De Stille tocht door het Oude dorp voert naar het kruis op de algemene begraafplaats. Daar wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna de kranslegging volgt.

Aansluitend zullen rond 20.45 uur de Freedomrunners vertrekken om in Wageningen het vredesvuur op te halen.

5-9 MEI: STRAAT VERSIEREN

De Oranjevereniging nodigt alle Leiderdorpers uit hun straat te versieren met bijvoorbeeld vlaggen zoals dat in de eerste naoorlogse dagen gebeurde. De straat met de mooiste of meest originele versiering ontvangt een prijsje op zaterdag 9 mei. Met elkaar maken we er zo een feestelijk Leiderdorp van!

5 MEI: VRIJHEIDSMAALTIJD

Op 5 mei wordt op de Laan van Berendrecht de Vrijheidsmaaltijd gehouden. Aan lange tafels zijn 200 gasten welkom van 10.30-11.30 uur voor een brunch (inschrijving vooraf verplicht). De maaltijd wordt gesponsord door de lokale supermarkten.

Om 11.30 uur komen de Freedomrunners een ieder ophalen om naar het veld in park De Houtkamp te gaan voor het vervolg van de festiviteiten.

5 MEI: BEVRIJDINGSDAG

Als andere jaren wordt Bevrijdingsdag feestelijk gevierd, en dit jaar nog iets uitbundiger omdat er extra attracties worden ingehuurd. Na aankomst van de Freedomrunners op het veld zal om 12.00 uur het feest worden geopend door de burgemeester.

Aan het eind van de middag en in de avond organiseert Brasserie Park een feest op hun terras aan de Van Diepeningenlaan.

7 MEI: OPENLUCHTBIOSCOOP

Op donderdag 7 mei zal rond 22.00 uur een film worden vertoond in de speciaal voor de gelegenheid opgezette Openluchtbioscoop op de Touwbaan. In deze speciale drive-in bioscoop kan, vanuit de eigen auto, op een groot scherm naar een film worden gekeken met oorlog en vrede als thema.

8 MEI: VERLICHTE GONDELVAART

We nodigen de Leiderdorpers uit om op vrijdagavond 8 mei met hun verlichte bootje mee te varen in de gondelvaart op de Dwarswatering. Daarbij wordt samengewerkt met WDV Doeshaven en de scouting Leiderdorp (die ook 75 jaar bestaat). Ook roeivereniging Asopos heeft haar medewerking toegezegd.

9 MEI: BEVRIJDINGSCONCERT Bevrijdingsconcert

In de Dorpskerk staat voor zaterdag 9 mei het Bevrijdingsconcert gepland. De Big Band Oegstgeest biedt een feestelijk programma aan met muziek uit de jaren 50-60.

Na afloop volgt (onder voorbehoud) een speciale afsluiting van '75 jaar Vrijheid'. Het dak van de Dorpskerk (de kerk bestaat dit jaar 400 jaar) vormt de achtergrond van een tien minuten durende lasershow over de bevrijding. Entreekaarten zullen via de website www.ovleiderdorp.nl te koop worden aangeboden.

3 JULI: DOESHAVENCONCERT

Ook tijdens het Doeshavenconcert op 3 juli zal muzikaal aandacht worden besteed aan 75 jaar Vrijheid.

15 AUGUSTUS: AFSLUITING 75 JAAR VRIJHEID – KRANSLEGGING INDIËMONUMENT

De afsluitende plechtigheid van de activiteiten rond 75 jaar Vrijheid vindt plaats op 15 augustus, de dag waarop jaarlijks bloemen bij het Indiëmonument op de begraafplaats worden gelegd ter nagedachtenis aan de bevrijding van Nederlands-Indië. Net als bij de andere activiteiten worden speciaal de veteranen uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Vrijwilligers

Nu alvast roept de Oranjevereniging Leiderdorp vrijwilligers op zich aan te melden om bij alle activiteiten te helpen. "We kunnen veel extra handen gebruiken!", aldus voorzitter Kruidenberg. Aanmelden kan al, via de optie 'contact' op www.ovleiderdorp.nl (vermeld in het kader 'uw bericht' dat u zich opgeeft als vrijwilliger).

vooruitblik

Nieuwe coalitie is rond

Politiek n De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP presenteerden vrijdagochtend 20 december een nieuw coalitieakkoord voor Leiderdorp.

Het moet een einde maken aan "een periode met heel veel gezeik", zoals VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen het weinig parlementair maar uit de grond van zijn hart zei. Het is de bedoeling dat volgende week maandag (13 januari) drie nieuwe wethouders geïnstalleerd worden, waarmee Leiderdorp eindelijk weer een volwaardig college van burgemeester en wethouders heeft.

Sinds maandagavond 18 november vormt burgemeester Laila Driessen in haar eentje het college van B en W, ondersteund door demissionair wethouder Martine de Bas van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL). Die 18e november zegde de LPL het vertrouwen op in coalitieparters VVD en CDA waarna VVD wethouder Willem Joosten en CDA wethouder Daan Binnendijk per direct opstapten.

Het rommelde al langer in de coalitie maar de uiteindelijke struikelsteen was de kwestie van de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan als die deel gaat uitmaken van de Leidse Ring Noord. De LPL wil dat er ook dan niet harder wordt gereden dan 50 kilometer per uur, CDA en VVD willen onder voorwaarden naar 70 kilometer per uur. Dat laatste wil ook de gemeente Leiden die het overgrote deel van de rekening voor het aanpassen van de Oude Spoorbaan betaalt.

Recordtijd

De LPL probeerde aanvankelijk een nieuwe coalitie te vormen met PvdA, GroenLinks en D66, maar de laatste haakte na enkele weken onderhandelen af. Daarna was de VVD aan zet die formateur Robert Strijk inschakelde om een coalitie te smeden van VVD, CDA, D66 en CU-SGP. En dat lukte in een recordtijd. "Het was mijn derde formatie maar de meest prettig en snelle", aldus Hoenen.

Oude Spoorbaan 'vrije kwestie'

In het nu gepresenteerde coalitieakkoord is de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan een zogeheten 'vrije kwestie'. D66 streeft, als enige van de vier partners, nog steeds nadrukkelijk naar 50 kilometer per uur. Maar, zo benadrukte D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks, "we wilden dit niet regelen aan de onderhandelingstafel. Dat moet gebeuren in een openbaar debat in de gemeenteraad." Voordat dat debat er komt, zal er zeker nog uitgebreid overleg komen met Leiden "over de gevoelens en vragen die leven bij de Leiderdorpse raad", zo staat in het akkoord.

Alle vier de partners hebben voor hen belangrijke punten ingebracht in het coalitieakkoord, meldden ze op 20 december. Ook LPL, PvdA en GroenLinks kunnen er punten van zichzelf in herkennen, zei Hendriks, want bij het opstellen zijn naast het oude coalitieakkoord tussen LPL, VVD en CDA ook het oppositieakkoord van D66, PvdA, GroenLinks en CU-SGP uit 2018 én de resultaten uit de mislukte onderhandelingen tussen LPL, D66, PvdA en GroenLinks meegenomen. Het coalitieakkoord moet dan ook het begin vormen van een herstel van de relaties in de gemeenteraad, zo hopen de fractievoorzitters van de nieuwe coalitie.

Oude en nieuwe wethouders

In het nieuwe college komen de op 18 november afgetreden wethouders Willem Joosten (voor de VVD) en Daan Binnendijk (voor CDA en ChristenUnie-SGP) terug. De derde wethouder wordt D66-er Rik van Woudenberg (zie ook pagina 11).

Joosten houdt onder meer verkeer, ruimtelijke ontwikkeling, wonen en sport in zijn portefeuille maar heeft duurzaamheid moeten afstaan aan D66. Van Woudenberg wordt ook verantwoordelijk voor onder meer onderwijs, regionale samenwerking, communicatie en wijk- en buurtgericht werken. Binnendijk blijft wethouder van financiën en krijgt er als nieuwe onderwerpen onder meer jeugdzorg en gezondheidszorg bij.

TERUGBLIK OP STAARTJE 2020

Op de achterste rij het bestuur van de Vrienden, vooraan vertegenwoordigers van Scouting Van der Does-Liethorp. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Het laatste reguliere Leiderdorps Weekblad verscheen op woensdag 18 december. De verslagen van de gebeurtenissen in Leiderdorp in het staartje van 2019 hebben we vanzelfsprekend wel gepubliceerd op onze website (www.leiderdorpsweekblad.nl) maar ze zijn nog niet in druk verschenen. Daarom voor al diegenen die hun nieuws liever lezen in de vertrouwde papieren krant, op deze pagina's alsnog een selectie.

leerlingen van groep 7 en een aantal bewoners van Leytherode bezig met een gezamenlijke activiteit. Foto: PR

'Vrienden' schenken 500 euro aan scouting

cheque n De Leiderdorpse scoutingvereniging Van der Does-Liethorp kan deze winter lekkere warme hapjes serveren in haar clubgebouw. Dat dankzij een cheque van 500 euro van de Stichting Vrienden van het Oude Dorp, waarmee de scouting een nieuwe oven en elektrische warmhoudschalen kan aanschaffen.

De Vrienden geven ieder jaar 500 euro weg om de kerstwens van een Leiderdorpse vereniging, instelling of non-profit organisatie te vervullen. Dit jaar waren er zeven wensen binnengekomen. Welke wens wordt uitverkoren, bepalen de bestuursleden van de stichting die ieder tien punten mogen verdelen. De cheque werd de zaterdag voor kerstmis uitgereikt in café De Hollandsche Tuyn in de Hoofdstraat. "Eigenlijk hadden we een andere winnaar", vertelt voorzitter Fried de Rave van de Vrienden. "Maar de indieners van de wens die op nummer 1 stond, kwamen niet opdagen bij de uitreiking. En dan zijn de regels duidelijk: de prijs gaat dan naar eerstvolgende die wel aanwezig is. Het is overigens de eerste keer in de historie dat dit gebeurde."

De Leiderdorpse scouts zijn niet minder blij met hun cheque; zij kunnen komend jaar gezellig samen koekjes bakken en maaltijden bereiden dankzij de nieuwe keukenapparatuur.

Kerstgroet van De Hobbit

kerstkaarten n Zeker in de kersttijd wil je iets betekenen voor anderen. Dat geldt ook voor de leerlingen van de Leiderdorpse basisschool De Hobbit. Zo gaven de kleuters een kerstoptreden voor de kinderen van de peuterspeelzaal, er is een bezoek gebracht aan woon-en zorgcomplex Ommedijk en de leerlingen van groep 7 hebben woensdag 18 december zelfgemaakte kerstkaarten uitgedeeld aan de bewoners van verpleeghuis Leythenrode.

De kaarten waren gemaakt door groep 6,7 en 8. Ze werden enthousiast door de bewoners in ontvangst genomen. De leerlingen hebben ook actief deelgenomen aan de activiteiten die in de zorginstelling plaatsvinden. De helft van de kinderen deed mee met een bewegingsles onder leiding van de fysiotherapeut (foto), de andere helft ging met de bewoners in wandelen in park De Houtkamp.

De leerlingen toonde zich na afloop enthousiast: "Leuk om te zien wat er buiten de school gebeurt", "Wat zijn die mensen lief!" en "Ik ga elke middag kerstkaarten brengen" waren enkele van hun reacties.

Ook de bewoners en de medewerkers van Leythenrode vonden dat een dergelijke actie door kinderen voor herhaling vatbaar is. Dus wie weet gaat groep 7 volgend jaar weer….

Kerstboodschap in De Houtkamp

V.l.n.r. fractievoorzitters Bart Hoenen (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Mirjam van der Stelt (CDA) en Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP). | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

kerstnachtviering n Vanwege het weer was het iets rustiger dan voorgaande jaren. Toch kwamen nog ongeveer duizend bezoekers op kerstavond samen in park De Houtkamp om in de openlucht de geboorte van Jezus te vieren, kerstliederen te zingen en te luisteren naar de kerstboodschap.

Die boodschap stond in het teken van het thema 'thuis'. Voorganger Hester Smits vertelde over wat 'thuis zijn' betekende in het leven van Jezus. "Hij was thuis waar hij mensen ontmoette. Daarom vraag ik jou: bij wie ben jij thuis en kom je tot je recht? En, vervolgens: komt de ander bij jou tot zijn recht?"

Aandachtig publiek bij de vijfde Kerstnachtdienst in park De Houtkamp. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

De kerstnachtviering in De Houtkamp werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd door de Protestantse Gemeente Leiderdorp, in samenwerking met muziekvereniging Tamarco.

D66-er Rik van Woudenberg kandidaat-wethouder

politiek n De wethouderskandidaat van D66 Leiderdorp is Rik van Woudenberg, ondernemer en oud-wethouder van zijn huidige woonplaats Zuidplas, een fusiegemeente liggend tussen Zoetermeer, Gouda en Rotterdam. Daarmee is de beoogde wethoudersploeg voor de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie-SGP compleet (zie ook het artikel op pagina 10).

In zijn portefeuille krijgt Van Woudenberg duurzaamheid, onderwijs, regio, beheer openbare ruimte, kunst & cultuur. Hij wordt ook verantwoordelijk voor communicatie & media, wijk- en buurtgerichtwerken en het maatschappelijk vastgoed van de gemeente.

Tussen 2014 en 2018 was Van Woudenberg wethouder voor D66 in Zuidplas, een fusiegemeente van Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen. Hij had daar onder meer duurzaamheid, onderwijs, cultuur en het beheer van de openbare ruimte in zijn portefeuille.

In Zuidplas hield Van Woudenberg een vast wethoudersspreekuur. "Het is ook in Leiderdorp mijn bedoeling dat inwoners mij eenvoudig kunnen vinden en aanspreken", meldt de kandidaat-wethouder.

Willem de Zwijgerschool stuurt kerstkaarten naar militairen op missie

Sulaiman, Siem en Deyyan konden met eigen ogen zien dat de kaarten van de Willem de Zwijgerschool in een postzak van de MPO gingen. | Foto: PR Foto: PR

overhandiging n Drie leerlingen en twee leerkrachten van de Leiderdorpse basisschool Willem de Zwijger hebben zaterdag 21 december in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg zelfgemaakte kerstkaarten overhandigd aan minister van defensie Ank Bijleveld-Schouten en de Commandant der Strijdkrachten. De kaarten zijn bestemd voor militairen die met kerst op missie in het buitenland zijn.

De weken voor de vakantie hebben de kinderen van de Willem de Zwijgerschool gewerkt over het thema 'Vrede is dichtbij'. Vanuit daar is het idee ontstaan om een kerstkaart te sturen naar militairen die tijdens de feestdagen niet bij hun gezin zijn. Deze militairen werken hard aan het in stand brengen en behouden van vrede en veiligheid.

Foto: Koen Jongen

Er is getekend, gekleurd, geverfd en geplakt en er is door elke leerling een kerstkaart gemaakt. Sulaiman, Siem en Deyyan mochten de kaarten namens alle leerlingen persoonlijk naar het museum in Soesterberg brengen dat tijdens de kerstvakantie, van 23 december tot en met 7 januari, in het teken stond van de militaire kerstviering in missiegebieden. Zaterdag 21 december werd daar de tentoonstelling over post aan militairen officieel geopend door minister Bijleveld. Wat een mooie gelegenheid bood om de kaarten van de Willem de Zwijgerschool te overhandigen. De kaarten worden door de Militaire Post Organisatie (MPO) afgeleverd op plekken waar militairen op missie zijn.

Gift van duizend euro voor Stichting Nadja

Kees van Pernis van mannenkoor Vox Humana en Nico en Mariëtte Soek overhandigden de cheque aan Nadja en Anne van Zwieten. | Foto: J.P.K. Foto: J.P. Kranenburg

Cheque n De Leiderdorpse Stichting Nadja ontving op 20 december een cheque van 1000 euro. Het geld is bijeen gebracht door bezoekers van het Arum Herdenkingsconcert dat plaatsvond op 17 november.

Tijdens het concert gaf Anne van Zwieten, die de stichting in 2009 heeft opgericht, een korte presentatie. Stichting Nadja wil kinderen en jongeren met een (meervoudige) beperking mogelijkheden bieden om samen te spelen, te sporten en ervaringen op te doen. Anne's dochter Nadja heeft cerebrale parese en behoort tot de doelgroep. Dankzij de inzet van Anne en vele vrijwilligers kunnen Nadja en vele andere jongeren ook gezellig met hun vrienden genieten van hun vrijetijd. De stichting heeft twee speeltuinen (speeltuin Zuiderkwartier in Leiden en de Natuurspeeltuin Dwarstuin in Leiderdorp) toegankelijk en bespeelbaar gemaakt voor kinderen die rolstoelafhankelijk zijn. Het motto is 'denken in mogelijkheden en wat niet standaard mogelijk is, mogelijk maken'.

Het geld van het Arum Herdenkingsconcert zal worden gebruikt om een vakantieweekend voor kinderen met een beperking en hun ouders/verzorgers te organiseren in aangepaste en rolstoelvriendelijke vakantiebungalows.

Het Arum Herdenkingsconcert met werd op 17 november alweer voor de zevende keer georganiseerd voor iedereen die een dierbare heeft verloren. Het was de tweede keer dat het concert gecombineerd werd met een inzameling voor het goede doel.


Drukbezochte kerstlunch Clubhuis De Derde Helft

Het goed gevulde buffet van de kerstlunch van Clubhuis De Derde Helft. | Foto J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

55-plussers n Meer dan vijftig 55-plussers uit Leiderdorp en omgeving genoten donderdag 19 december in de kantine van hockeyclub Alecto van een feestelijke kerstlunch die hen werd aangebonden door Alecto, voetbalclub RCL, welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp en het Nationaal Ouderenfonds.

De kerstlunch was onderdeel van het programma De Derde Helft van het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij. Dit programma heeft als doel sportkantines een vernieuwde functie geven, namelijk die van een centrale plek waar 55-plussers elkaar kunnen ontmoeten voor activiteiten, een kopje koffie en een goed gesprek.

Tijdens de kerstlunch was er een leuke nieuwe mix van mensen die bij RCL meedoen aan het walking football, bij Alecto aan het walking hockey en de 55 plussers die sinds de start, eind november, deelnemer zijn van de activiteiten in het Clubhuis de Derde Helft.

Clubhuis De Derde Helft is elke woensdagochtend bij RCL en elke donderdagochtend bij Alecto. In Clubhuis De Derde Helft krijgen ouderen de mogelijkheid om zich als deelnemer of vrijwilliger in het verenigingsleven te begeven. Het idee is dat 55-plussers zelf activiteiten organiseren in de clubhuizen van RCL en Alecto, zoals 'lekker bewegen', biljart, tafeltennis, walking football en walking hockey, jeu de boules en computerles. Ook staat een aantal themabijeenkomsten op het programma. De toegang voor de inloopochtenden is gratis.

Buurt-Ton valt in Keizershof

Rik van Woudenberg. Foto: PR

loterij n Een aantal bewoners van de Leiderdorpse wijk Buitenhof ging wel heel feestelijk de kerstdagen in. Zaterdag 21 december viel de Buurtton van de Postcodeloterij op postcode 2353 ST, wat betekent dat onder de loterijdeelnemers die wonen aan de 'oneven kant' van de Keizershof 100.000 euro verdeeld werd. Ieder lot heeft ruim 4.500 euro opgebracht.

De Postcode Loterij maakt iedere zaterdag een winnende code voor de Buurt-Ton bekend.

Fietser raakt te water en overlijdt

ongeval n Een fietser is in de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 december overleden nadat hij in een sloot langs de Engelendaal in Leiderdorp terecht kwam.

De hulpdiensten kregen rond kwart voor één de melding dat er een persoon in het water lag. Op de oever van de sloot lag een fiets, waarschijnlijk van het slachtoffer. De drenkeling is door hulpverleners op de kant getrokken waarna direct werd gestart met reanimatie. Hulp mocht echter niet mee baten en het slachtoffer is ter plekke overleden. De politie is een onderzoek gestart.

Brand in woning Zijldijk

rook n In een vrijstaande woning aan de Zijldijk in Leiderdorp woedde zondagavond 22 december een flinke brand met veel rookontwikkeling. De bewoonster heeft zichzelf en haar twee kinderen tijdig in veiligheid kunnen stellen. Zij zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht in verband met het inademen van rook.

De brandweer haalde een hondje uit de woning, een vermiste kat werd later in goede gezondheid teruggevonden.

De brand, die waarschijnlijk ontstond door kortsluiting, brak uit rond 9 uur en was een uur later onder controle. (Foto: Koen Jongen)

Blik op moderne Japanse kunst

'Pumpkin op Naoshima' van Uayoi Kusama. | Foto: Inge Klompmakers Foto: Klompmakers

lezing n Japanologe en kunsthistorica Inge Klompmakers geeft dinsdag 14 januari bij de Kunstkring Leiderdorp een lezing over de moderne Japanse kunst, fotografie en architectuur van 1945 tot 2020.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat atoombom 'Little Boy' boven Hiroshima werd gedropt en in 2011 maakte Japan een ongekende catastrofe mee met de kernramp van Fukushima, volgend op een zware aardbeving en tsunami. Beide gebeurtenissen zien we terugkomen in het werk van moderne Japanse kunstenaars.

Een beeldengroep van 12e en voorlopig laatste de expositie in de heemtuin. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

De Japanse kunst van na de Tweede Wereldoorlog laat zich niet in een paar algemene termen omschrijven en is veelomvattender dan enkel de kunst van Murakami Takashi, die in het westen wellicht Japans meest bekende moderne kunstenaar is. Gelukkig is er de laatste jaren bij wetenschappers, musea en verzamelaars een groeiende aandacht voor dit tijdvak binnen de Japanse kunst.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en wie de belangrijkste kunstenaars en wat is hun relatie met het internationale kunsttoneel? Welke werken mogen absoluut niet onvermeld blijven en welke Japanse kunst blijft vooral alleen zichtbaar in Japan? Klompmakers geeft een uitgebreid chronologisch overzicht van de beeldende kunst en fotografie van de afgelopen 75 jaar. Daarnaast zal zij ook een paar hoogtepunten van de naoorlogse Japanse architectuur bespreken van architecten als Tange Kenzo, Kurokawa Kisho en Ando Tadao.

De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.45 uur. Niet-leden betalen 8 euro toegang.

Geen beeldenexpositie in heemtuin in 2020

besluit n Er komt in de zomer van 2020 definitief geen beeldententoonstelling in de Leiderdorpse heemtuin in park De Houtkamp. Stichting Kunst in de Heemtuin heeft dat besluit genomen nadat eind vorig jaar duidelijk werd dat de gemeente geen subsidie meer wilde geven voor de jaarlijkse expositie. Wel zal worden getracht op een kleinschaliger manier kunst in de heemtuin te brengen.

"We vinden het natuurlijk ontzettend jammer om te stoppen met de beeldententoonstelling. Vooral voor alle mensen die daar altijd van genieten en die ons het afgelopen najaar massaal gesteund hebben", aldus Jos Gerrese, voorzitter van Stichting Kunst in de Heemtuin. De stichting verzamelde afgelopen najaar ruim vijfhonderd handtekeningen voor het behoud van de expositie. "We hebben veel reacties gekregen van mensen die vonden dat er best wat meer aandacht mag zijn voor kunst en cultuur in Leiderdorp. Dit besluit van de gemeente betekent een verarming voor de gemeenschap: kunst verbindt en geeft kleur aan een dorp. Zo wordt Leiderdorp een beetje kleurlozer."

Financiering

De stichting heeft sinds 2008 ieder jaar de expositie 'De Heemtuin Verbeeld' georganiseerd. Met het wegvallen van de gemeentelijke subsidie ziet stichting Kunst in de Heemtuin geen mogelijkheid om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de reeks voor te zetten. "De jaarlijkse subsidie van de gemeente vormde voor ons het leeuwendeel van de begroting. De subsidie is voor veel andere fondsen ook een voorwaarde om geld te geven. Daarmee raakt het wegvallen ons dubbel. We hebben veel alternatieve financieringsbronnen bekeken maar zonder steun van de gemeente gaat het gewoon niet.'

Ander initiatief

De stichting gaat wel door. "We onderzoeken de mogelijkheden om in de loop van het jaar met een veel geringer budget een ander kleinschaliger initiatief met kunst in de heemtuin te organiseren. Daarnaast kijken we met belangstelling uit naar de ruimte die voor beeldende kunst wordt ingeruimd in de nieuwe cultuurnota van de gemeente Leiderdorp. Ons doel blijft om jaarlijks een mooie, toegankelijke en tegelijkertijd kwalitatief hoogwaardige beeldententoonstelling te realiseren op de prachtige locatie van de Heemtuin."

Meer informatie op www.kunstindeheemtuin.nl

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag, 16 januari, 14.00 uur

THE BIGGEST LITTLE FARM

Deze film volgt twee dromers en hun geliefde hond wanneer ze de keuze maken om hun kleine appartement in Los Angeles te verlaten. Ze trekken naar het platteland om een van de meest markante boerderijen in haar soort in volledige co-existentie met de natuur te bouwen. De film volgt hen in de eerste 10 jaar waarin ze proberen de utopie te creëren die ze nastreven. Ze planten 10.000 bomen, telen honderden gewassen en houden allerlei dieren, waaronder het varken EMMA.

Donderdag, 6 februari, 20.00 uur

ROCKETMAN

'Rocketman' vertelt het ware verhaal van popster Elton John. Elton John besluit als jonge jongen naar het beroemde conservatorium Royal Academy of Music te gaan, waarna hij vervolgens een muzikale samenwerking met Berrie Taupin aangaat. Uiteindelijk zal hij uitgroeien tot een wereldberoemde superster.

Donderdag, 20 februari, 14.00 uur

TESTAMENT OF YOUTH

De ontstuitbare Vera overwint de vooroordelen van haar familie en woonplaats om een beurs te bemachtigen voor de Universiteit Oxford. Ze wordt verliefd op Ronald Leighton, de briljante vriend van haar broer, wanneer ze beiden naar de universiteit gaan om hun literaire dromen na te streven. Maar de eerste Wereldoorlog dreigt uit te breken en de jongens vertrekken naar het front.

Plaats: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Ringleiding aanwezig. Toegang: € 7,50 Donateurs: € 5,00. Betaling contant en gepast aan de zaal. Reserveren via e-mail reserveren@filmhuisleiderdorp.nl of de website www.filmhuisleiderdorp.nl

Nieuws van de LVU

educatie n Het team van de LVU heeft voor het voorjaar 2020 een mooi, gevarieerd programma samengesteld. Nieuwe mogelijkheden voor degenen die graag een creatieve cursus, een ontspannende bewegingscursus of een taalcursus willen volgen. Of die een bezoek willen brengen aan een interessante tentoonstelling, of een boeiende lezing over een wetenschappelijk of cultureel thema willen volgen. Alle informatie is te vinden in de voorjaarsbrochure van de LVU en op de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl. Hieronder een greep uit het aanbod:

Creatieve cursussen - Vanaf maandag 13 januari starten weer cursussen aquarelleren (op maandag- en woensdagochtend) en tekenen en schilderen (op dinsdagochtend). Indien u, bv. vanwege vakantie, enkele weken moet missen, kunt u altijd later 'instappen'. In februari volgen onder meer een cursus handlettering en keramiek beschilderen.

Taalcursussen - Een taal leren? Of uw talenkennis opfrissen? Of wel eens gedacht aan conversatielessen? Deze maand starten de talen cursussen van de LVU weer op. De LVU biedt een breed pakket taalcursussen aan voor beginners en meer gevorderden: er zijn cursussen Engels, Frans, Italiaans, Pools, Chinees, Turks en Latijn. Daarnaast zijn er cursussen Dutch for foreigners en biedt de LVU leeskringen Nederlandse en Engelse literatuur aan.

Voor wie al wat Engels of Frans heeft geleerd of de middelbareschoolkennis weer heeft opgehaald, is het veel leuker om steeds beter gesprekken te voeren in die talen dan om nog weer een 'gewone' cursus te volgen. De LVU heeft cursussen conversatie Engels (op twee niveaus, resp. maandagavond en donderdagmiddag) en Frans (op donderdagavond) op het programma. Aanmelding via de website of het LVU-bureau.

Voor alle talencursussen geldt: Wie niet goed weet op welk niveau men kan instromen, kan zich voor advies wenden tot het LVU-bureau.

Verdiepend museumbezoek - De LVU bezoekt vrijdagochtend 17 januari van 10.30 tot 12.00 uur de tentoonstelling 'Fer Hakkaart, een poëtische idealist' in het Katwijks Museum op vrijdag 17 januari, 10.30 – 12.00 uur. Na een lezing en koffie of thee volgt een rondleiding over de tentoonstelling van het werk van Fer Hakkaart, een hedendaagse Leidse schilder.

Informatie en aanmelding via de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau aan de Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Vrijwilligers gezocht

De LVU werkt er hard aan om alle belangstellenden een zo aantrekkelijk mogelijk program­ma te kunnen aanbieden. De LVU kan hulp goed gebruiken van mensen die bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor het samenstellen en uitvoeren van het programma en voor het verzorgen van de publiciteit. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mailtje aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.

De LVU wenst alle lezers van het Leiderdorps Weekblad een voorspoedig nieuwjaar!

cultuur & uitgaan

400 jaar Dorpskerk

'Een blikvanger', noemde dominee Hester Smits de Dorpskerk op 4 januari bij de opening van het jubileumjaar. De nieuwe buitenverlichting van de kerk, die toen in werking werd gesteld, draagt daar zeker toe bij. | Foto: J.P. Kranenburg

n Geschiedenis van de christelijke godsdienst in                 Leiderdorp en omgeving

Een jubileumjaar vol festiviteiten

Koster Henk van der Velden (links) en Haro Hielkema van het comité 400 jaar Dorpskerk blazen een fakkel uit die overbodig is geworden met de nieuwe verlichting van de Dorpskerk. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

programma n Ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de Dorpskerk worden er in 2020 diverse activiteiten georganiseerd, voor jong en oud en voor álle Leiderdorpers. Want de kerk is niet alleen een plek van geloof, maar ook van ontmoeting. Bovendien is het kerkgebouw een van de belangrijkste aangezichten van Leiderdorp. "Een blikvanger", noemde dominee Hester Smits het gebouw tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiderdorp, die afgelopen zaterdag plaatsvond in de Dorpskerk.

Door: Tom Mentink

Kerkdienst en concerten

Dat was tevens de opening van het feestelijke jaar, dat op 26 januari verdergaat met een kerkdienst over het thema 'Geloof in de Gouden Eeuw'. In februari en maart kunnen muziekliefhebbers hun geluk niet op, want dan staan er achtereenvolgens (orgel)concerten gepland van het drietal Helbertine Hylkema (viool), Jan Douwes (bariton) en Casper de Jonge (orgel) op 8 februari, de organisten van de PKN Leiderdorp (15 februari), het Leiderdorps Kamerkoor (7 maart) en de Leidse Cantorij (21 maart).

Lezing en tentoonstelling

In diezelfde maanden geeft historicus Dick de Boer een lezing over de geschiedenis van de kerk (21 februari), opent de tentoonstelling 400 jaar Dorpskerk van het Leiderdorps museum (13 maart) en kunnen de Leiderdorpers de oude begraafplaats helpen opknappen en schoonmaken tijdens NL DOET (14 maart). De maand wordt afgesloten met een kerkdienst die in het teken staat van 'Geloof en muziek' (22 maart).

Kerkquiz

Daar blijft het vervolgens niet bij; 3 april gaat het jubileumjaar verder met een speciale kerkquiz, gemaakt door Thomas en Ellen Zwetsloot. Tijdens Koningsdag (27 april) vindt er een speciaal programma plaats in de Dorpskerk.

Burgemeester Lenferink

Een bijzonder moment is de komst van de Leidse burgemeester Henri Lenferink, die namens zijn bevolking wel iets uit te leggen heeft aan de Leiderdorpers… (13 mei). Later die maand maken de Leiderdorpse basisscholen kennis met de geschiedenis van de kerk door middel van een puzzeltocht (18, 19 en 20 mei) en gaat de kerkdienst van 24 mei over 'Geloof en Doleantie'.

Zomeractiviteiten

Tijdens de zomermaanden lijkt het iets rustiger qua activiteiten, maar ook dan is er genoeg te doen. 17 en 18 juni lopen de deelnemers van de 'avondvierdaagse' dwars door de Dorpskerk en halen daar hun stempel op. Op 11 en 15 juli mogen de creatievelingen aan de slag met het schilderen en tekenen rond de Dorpskerk.

Zeventiende-eeuws festijn

De grote kraker van het feestjaar is 12 september, waar eigenlijk iedere inwoner bij moet zijn. In de tuin en rondom kerk waant de Leiderdorper zich even in zeventiende eeuw, met een geschiedenistheater en een historische maaltijd.

Vijfkorenfestival

De viering van 400 jaar Dorpskerk wordt afgesloten met het vijfkorenfestival (10 oktober), een concert van de bekende organist Leo van Doeselaar (28 november) en een kerkdienst met als thema "Geloof en toekomst'' (29 november).

Verdere informatie is te vinden op www.dorpskerk400.nl. Aanmelden voor de diverse activiteiten of jezelf beschikbaar stellen als vrijwilliger? Dat kan ook via deze website.

. n In 2020 vieren we het 400-jarig bestaan van de Dorpskerk. In de maandelijkse serie '400 jaar Dorpskerk' belicht een schrijverscollectief van het Leiderdorps Museum en het comité 400-jaar Dorpskerk in twaalf artikelen de geschiedenis van de christelijke godsdienst in Leiderdorp. De herbouw van de Dorpskerk is een van de hoogtepunten in deze geschiedenis. In deze eerste aflevering een kort overzicht van het programma voor het jubileumjaar

Pro-Fit Sports gaat ook in 2020 door met Meer Bewegen Voor Ouderen

Jeroen Brommers en Kevin de Boer van Pro-Fit Sports met de donderdag 1 MBvO-groep. | Archieffoto: J.P.K. Foto: Johan Kranenburg

senioren n Ook in 2020 zet Pro-Fit Sports het programma Meer Bewegen Voor Ouderen voort. Het sport- en bewegingsprogramma wordt sinds begin 2019, na het stoppen van Stichting Pluspunt, verzorgd door Pro-Fit Sports.

De MBVO lessen worden aangeboden op vijf momenten in de week en op drie verschillende locaties: op dinsdag van 9.30 uur tot 10.15 uur en van 10.30 uur tot 11.15 uur in de sportzaal van Huis ter Does aan de Klaprooskamp 1, op woensdag van 9.30 uur tot 10.15 uur in de grote zaal van Incluzio aan de Splinterlaan 152 en op donderdag van 15.00 uur tot 16.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur in de gymzaal van het Zijlkwartier aan de Van der Marckstraat 19.

Sporten op maat bij EasyActive. | Foto: PR Foto: PR

Alle lessen worden aangepast aan de groep. Hierdoor krijgt ieder sportuur een andere invulling.

De lessen op dinsdag en woensdag zijn ook zeer geschikt voor mensen met beperkingen in bewegelijkheid en/of met gewrichtsklachten. De lessen zijn ook te volgen en uit te voeren vanaf een stoel of met een rollator.

Op donderdagmiddag worden de lessen altijd afgesloten met een balspel als volleybal of basketbal.

Een jaar lang op wekelijkse basis sporten – met uitzondering van de schoolvakanties – kost (net als in 2019) 185 euro. Aanmelden of het verkrijgen van meer informatie kan via de website www.profitsports.nl of telefonisch via 06-24155467 of 06-45380372.

Goud en zilver voor Calvin van Stenus

Badminton n Calvin van Stenus van de Leiderdorpse badmintonvereniging Spotvogels heeft goud en zilver gewonnen op het tweedaagse kersttoernooi in Schijndel. De 17-jarige Leiderdorper deed daar voor het eerst mee in de senioren categorie 4.

Op de eerste toernooidag, vrijdag 27 december, won de Spotvogel al zijn partijen waarmee hij zich voor drie onderdelen (mix, dubbel en single) plaatste voor de kwartfinales.

Zaterdag startte met de kwartfinale mix. Met vaste partner Claudia Huster schakelde Clavin zonder problemen de regio-kampioenen van Oost-Nederland in 2 sets uit. De halve finale ging lastiger maar ging met 2-1, waarbij in de beslissende set een verlening nodig was, toch naar Calvin en Claudia. Pas in de finale moesten ze het hoofd buigen voor hun tegenstanders en genoegen nemen met het zilver.

De kwartfinale dubbel werd een spannende strijd tegen het als eerste geplaatste koppel. Calvin en zijn dubbelpartner, Tommy Liu, moesten na twee verlengde sets hun meerdere erkennen in hun tegenstanders. Daardoor had Calvin echter wel meer energie over voor zijn singles.

In de kwartfinale single had Calvin drie sets nodig om zijn plek in de halve finale zeker te stellen. De opstap naar de finale bleek vervolgens loodzwaar. Calvin trof een zeer taaie tegenstander en opnieuw kwam het aan op een derde set. Vermoeidheid begon de Leiderdorper nu parten te spelen. Hij liet zich echter niet kennen, maakte een achterstand goed en won de beslissende set uiteindelijk in 24-22.

In de finalewedstrijd ging Calvin opnieuw tot het uiterste. Hij won met 2-0 en pakte daarmee het goud.

Fit in 30 minuten

fitness n Fit worden met trainingen van een half uur. Het kan bij Fitnessclub EasyActive in Leiderdorp. Naast fitness en groepslessen worden hier 30 minuten opties aangeboden. Ideaal voor mensen met een drukke leefstijl.

De eGym sportcirkel kost de deelnemer 30 minuten. Een leuke en gemakkelijke of uitdagende manier van sporten voor iedereen. Met een app voor thuis.

Small group personal training is sporten met een personal trainer. Elke keer 30 minuten oefeningen voor jou op maat. Samen bereik je meer!

Het is belangrijk een training te kiezen die bij je past, is de filosofie bij EasyActief, want wat je leuk vindt houd je ook langer vol!

Zondag 12 januari houdt EasyActive een open dag, vol informatie, uitleg en voordelige aanbiedingen. Fitnessclub EasyActive is gevestigd aan de Bloemerd 1B in Leiderdorp. Tel. (071) 589 45 72, e-mail leiderdorp@fitnessclubeasyactive.nl.

Incluzio start met training valpreventie

senioren n Welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp start 16 januari met een gratis valpreventietraining. Deze bestaat uit acht lessen op de donderdagochtend.

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Iedere vijf minuten wordt een 65-plusser op de spoedeisende hulp opgenomen omdat hij/zij is gevallen. Het letsel opgelopen door een valongeluk heeft veel impact. Met een gratis valpreventietraining wil Incluzio de valproblematiek een halt toeroepen.

De training omvat acht lessen die starten om 9.30 uur (inloop vanaf 9.00 uur). Daarnaast is er een terugkomtbijeenkomst. De lessen omvatten een beweegprogramma onder leiding van een fysiotherapeut en voorlichting via presentaties door gastsprekers. Plaats van actie is het Clubhuis de Derde Helft in de kantine van hockeyclub Alecto aan de Bloemerd 8 in Leiderdorp.

Aan de training zijn geen kosten verbonden maar vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan aan de balie van Incluzio Leiderdorp in het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1, per e-mail (leiderdorp@incluzio.nl) of telefonisch (071-5413536).

Cursus EHBO

hulpverlening n Bij de EHBO-vereniging Leiderdorp start op maandagavond 13 januari een basiscursus Eerste Hulp Bij Ongelukken.

De cursisten leren hoe te handelen bij een ongeval, hoe wonden te verbinden, te reanimeren en een AED te gebruiken, alles volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.

De cursus bestaat uit ongeveer vijftien lesavonden (afhankelijk van aantal deelnemers) en wordt gegeven door een ervaren kaderinstructeur. De lesavonden zijn op de maandag in de lesruimte van de Leiderdorpse brandweer in de kazerne aan de Simon Smitweg 11. De cursus wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

Kosten zijn 235 euro, inclusief lesboek, materialen en examen. Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de cursus (gedeeltelijk). Kijk voor meer informatie op de website www.ehboleiderdorp.nl of bel met voorzitter Divera Kapteijn van EHBO-Leiderdorp via (071) 5891171 of 06-27173041. Aanmelden voor de cursus kan ook schriftelijk bij Renee Vink (ledenadministratie) Splinterlaan 187, 2352 SH in Leiderdorp.

Samen op pad met Wandelfit

Foto: PR

wandelen n Voor mensen die houden van wandelen en het prettiger, gezelliger of veiliger vinden om te lopen in een groepje, start welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp met Wandelfit.

Met dit pilot project wil Incluzio het welzijn verbeteren van Leiderdorpers met een chronische aandoening (o.a. diabetes, COPD en etalagebenen). Maar ook zonder chronische aandoening is het mogelijk om mee te doen. Het is de bedoeling dat deelnemers met elkaar blijven wandelen binnen het Clubhuis de Derde Helft-platform.

De Wandelfit-groep verzamelt elke woensdagochtend bij Clubhuis de Derde Helft (locatie vv RCL aan de Bloemerd 2 in Leiderdorp). De inloop is tussen 9 en half 10. Voordat de groep op pad gaat, wordt een warming-up gedaan, na afloop van de wandeling, die ongeveer een uur duurt, is er een cooling- down. Afsluitend kan vanaf half 11 gezamenlijk koffie (of thee) worden gedronken. Deelname aan Wandelfit is gedurende de pilot periode gratis, de koffie is voor eigen rekening.

Clubhuis de Derde Helft is een ontmoetingsplaats waar diverse sportieve en culturele activiteiten plaatsvinden.

Kinderdisco

uitje n Buurtvereniging Zijlkwartier organiseert in samenwerking met DJ Jordi een gezellige disco.voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Deze vindt plaats op vrijdagavond 10 januari van 19.00 uur tot 20.30 uur in het clubgebouw aan de Van der Markstraat 19 in Leiderdorp. De toegang bedraagt € 3,00 per kind. Consumptie kaarten zijn verkrijgbaar voor het bedrag van € 5,00 (limonade kost € 0,50, een flesje fris € 1,10).Er wordt geen alcohol geschonken en roken is niet toegestaan. Ouderen die willen wachten, kunnen plaatsnemen in een aparte zaal.

Nieuwe sponsor voor BOL

BINNENSPORT • Met recht is de Stichting Binnensport Ondersteuning Leiderdorp (BVL, B.C. De Spotvogels en Leython DC) heel blij met de ondersteuning door Wetting en De Roode Advocaten. Op de foto Maaike Wetting (links) en Lorien de Roode bij het doek dat onlangs gepresenteerd werd in sporthal De Bloemerd. | Foto: PR

Spaans leren

cursus n Vanaf 14 januari verzorgt Buurtvereniging Zijlkwartier een vernieuwde cursus Spaans onder leiding van Santiago. Cursisten leren de beginselen en een aantal fijne kneepjes van de Spaanse taal.

De cursus bestaat uit twaalf lessen, die gegeven worden op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in een zaal van de buurtvereniging aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp.

Er is plek voor maximaal vijftien deelnemers. Inschrijven kan uitsluitend via een inschrijfformulier dat is aan te vragen via e-mail buurthuis@zijlkwartier.nl. De kosten voor de cursus (inclusief materiaalkosten en een kopje koffie of thee) bedragen € 85,00.

sport / nieuws

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Het team van Incluzio Leiderdorp wenst u een gezond en sprankelend 2020.

De Sterrentuin in Leiderdorp wordt in 2020 verbouwd. Daarom is Incluzio Leiderdorp tijdelijk verhuisd naar het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1.

Ma. 13 jan: Nieuwjaarsborrel voor mantelzorgers

Van 16.00 tot 18.00 uur is er een nieuwjaarsborrel voor mantelzorgers aan de Splinterlaan 156.

Di. 14 jan: Lunchcafé

De vrijwilligers van het lunchcafé maken weer een heerlijke 3-gangen lunch voor u klaar, met koffie toe. Aanvang: 12.00 uur. Plaats: Dwars, Bloemerd 1c. Aanmelden tot 10 jan. bij Henka Brouwer, tel. (071) 5418595 (antw. apparaat inspreken).

Do. 16 jan: Valpreventie

Start van de gratis cursus valpreventie (zie ook pag. ...). Inloop 9.00 uur, start 9.30 uur bij hockeyclub Alecto, Bloemerd 8. Aanmelden bij Incluzio: Suzanne van Rhijn 06-52715675 of Giulietta Zanda 06-83063760

Do. 16 jan: Samen koken, samen eten

Elke derde dinsdag en derde donderdag van de maand kunt u samen met anderen een 3 gangen diner koken en opeten. Vooraf opgeven is noodzakelijk. Voor de dinsdag kan dat bij Ella Koning via 06-83148424, voor de donderdag bij Amber van Rijn of Eric Planjer via 06-46842818.
Aanvang: 16.45 uur. Plaats: Gading, Griffioen 15. Kosten: € 7,50.

Do. 23 jan: Yoga voor mantelzorgers

Yoga voor mantelzorgers start met een gratis proefles op 23 jan. van 14.00 tot 15.00 uur op de Zijlbaan 42. Voor meer informatie en aanmelden: Corina Kooter, tel. 06 83003240 of e-mail ckooter@incluzio.nl

SPOED: Maaltijd aan Huis zoekt vrijwilligers

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de bezorging van de maaltijden en ben je op dinsdag of woensdagochtend beschikbaar? Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator Coby van der Plas; e-mail cvdplas@incluzio.nl, tel. 06-27510084.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u van ma t/m do (9.00-17.00 uur) en op vr (9.00-13.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1, 2351 CR Leiderdorp. Tel. (071) 5413536, e-mail leiderdorp@incluzio.nl, website www.incluzioleiderdorp.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 12 januari, Doop van de Heer

9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Dingjan. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 10 januari

Ommedijk

11.00 uur: weeksluiting.

Leythenrode

15.00 uur: pastor T. de Jong.

zondag 12 januari, 3e Advent

Dorpskerk

10.00 uur: ds. Zandstra, Soesterberg.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, Maaltijd van de Heer.

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. | Foto: PR

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 12 januari

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: ds. C. van Ruitenburg (H.C. 38).

woensdag 15 januari, 19.30 uur: ds. J. van Laar.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 12 januari,10.15 uur: dhr. P. Hartevelt.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

6 t/m 9 januari: Tandartspraktijk Merenwijk, Buizerdhorst 103, 2317 DC Leiden. Tel. (071) 5220164,

10 t/m 19 januari: Tandartspraktijk Tandheelkundig Centrum Leiden, Vrijheidslaan 53, 2321 JR Leiden. Tel. (071) 5762753.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 3

07.00-10.00: Jouw muziek en info
10.00-12.00: Rudo Slappendel
12.00-14.00: Marc Wonnink
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek met Jessica Mendel
Dinsdag: Thomas @ Unity
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café
Vrijdag: Weekoverzicht
Zaterdag: Vlog Naomie Noëlle

Mentorschap Haag en Rijn zoekt mentoren

Heeft u in het nieuwe jaar gemiddeld tweemaal per maand wat tijd over en wilt u echt iets voor een ander betekenen? Word mentor en kom op voor de zorgbelangen van iemand met een beperking of ziekte maar zonder familie of netwerk. In het voorjaar leidt Mentorschap Haag en Rijn weer nieuwe mentoren op. Meer informatie? Neem contact op met Herma Kappert, 06-1507 0233 - leiden@mentorschaphr.nl - www.mentorschaphaagenrijn.nl

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.