Leiderdorps Weekblad

16 mei 2018

Leiderdorps Weekblad 16 mei 2018


Weer gemaaid in broedseizoen

De Boterhuispolder gezien vanaf de Nieuweweg. Rechts van de sloot staat het gras nog hoog, links is het gemaaid. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

weidevogels n Het is een jaarlijkse terugkerende bron van verontwaardiging: terwijl het Leiderdorpse deel van de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juni, grotendeels afgesloten wordt voor wandelaars en fietsers, wordt er op een aantal percelen wel gemaaid. Wat zeer nadelig is voor het broedsucces van weidevogels, onder meer grutto's. Ook vorige week is dat weer gebeurd.

In een ingezonden brief aan deze krant roept het Groenoverleg Leiderdorp - een onafhankelijk adviesorgaan voor burgemeester en wethouder - de agrariërs op meer rekening te houden met broedende weidevogels. "Jammer genoeg blijkt al enige jaren dat niet alle agrariërs betrokken zijn bij het agrarisch natuurbeheer. Zij gaan hun percelen maaien op het moment dat het gras hoog (goed) genoeg is. Ook al is het broedseizoen." zo schrijft voorzitter Joop van Huut namens het Groenoverleg. Hij toont begrip voor de boeren, "Er moet tenslotte brood op de plank komen, en gras is (winter)voer voor het vee". Maar benadrukt dat je ook weidevogelvriendelijk kan maaien en dat er mogelijkheden zijn om financiële compensatie te krijgen bij uitgesteld maaien en slootkantbeheer.

Zie Lezers Schrijven op pagina 5.

ONDERNEMERS n Overrompeld door afsluiting Stierenbrug

Joyce van Meurs en Rudo Slappendel op de Laan van Berendrecht, de beoogde locatie van de Leiderdorpse jaarmarkt. Foto: Corrie van der Laan

Leiderdorp krijgt eigen jaarmarkt

Dit wordt een feest voor alle leeftijden

Velocitas naar overgangs-klasse

Tevreden over eerste speelgoedbeurs

Leiderdorpse jaarmarkt wordt evenement voor alle leeftijden

Joyce van Meurs en Rudo Slappendel op de Laan van Berendrecht, de beoogde locatie van de Leiderdorpse jaarmarkt. Foto: Corrie van der Laan

voorbereidingen n Het idee speelde al jaren en als het aan Rudo Slappendel en Joyce van Meurs van Rudeboy Media ligt, gaat het er in 2018 echt van komen: een jaarmarkt in Leiderdorp.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Brigitta Weimar. | Foto: PR

De locatie wordt de hele Laan van Berendrecht plus de pleinen bij de winkelcentra Winkelhof en Santhorst. De beoogde datum is zaterdag 8 september, waarmee de jaarmarkt aansluit bij de Vriendenfeesten in park De Houtkamp.

"We zijn nu alles aan het voorbereiden en met heel veel partijen aan het praten. Het ziet er goed uit, we krijgen positieve reacties, maar er moeten nog wel wat punten op de i gezet worden. Zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van de benodigde vergunningen", vertelt Rudo Slappendel, eigenaar van Rudeboy Media.

Het plan is om langs de hele Laan van Berendrecht aan de kant van het water kraampjes te plaatsen, zo'n honderd in totaal. Op het plein voor Winkelhof komt een groot podium te staan waarop optredens zullen plaatsvinden en is een terras. Aan de andere kant, bij Santhorst, wordt met foodtrucks een 'smulplein' gecreëerd. "Ik zie het al helemaal voor me", zegt Slappendel enthousiast, "De kramenrij verbindt de beide winkelcentra en op de bredere stukken tussen de kraampjes kunnen we attracties voor kinderen neerzetten, zoals springkussens."

In de kraampjes kunnen lokale middenstanders hun spullen aan de man brengen, maar ook anderen kunnen een kraam huren. "Voor bijvoorbeeld sportverenigingen en culturele clubs is dit ook een mooie manier om zichzelf te promoten", aldus Van Meurs, die bij Rudeboy Media gespecialiseerd is in het organiseren van evenementen. De jaarmarkt moet een echt familiefeest worden, benadrukt ze. "Een evenement voor alle leeftijden, waar gezinnen met kinderen heen gaan, waar tieners het naar hun zin hebben en waar senioren gezellig een drankje op een van de terrassen komen doen."

Vriendenfeesten

De jaarmarkt past ook prima in het Vriendenfeestenweekend, dat georganiseerd wordt door de Vrienden van het Oude Dorp en plaatsvindt in park De Houtkamp van vrijdag 7 tot en met zondag 9 september. Slappendel: "De jaarmarkt is van 's middags 1 uur tot 9 uur 's avonds. Het is natuurlijk extra leuk om een bezoek aan de jaarmarkt te combineren met een bezoek aan de Vriendenfeesten in het park, dat pal naast de Laan van Berendrecht ligt. En als de markt sluit, kan je meteen doorgaan naar de feestavond van de Vriendenfeesten."

Helpers gezocht

Slappendel hoopt dat de jaarmarkt zo'n 15.000 bezoekers uit Leiderdorp en de wijde regio trekt. Dat betekent dat de organisatie een enorme klus wordt. Speciaal hiervoor is de Stichting Jaarmarkt Leiderdorp opgericht. Want, zoals de naam al aangeeft, het is zeker de bedoeling dat de jaarmarkt ieder jaar terugkomt.

"Het moet echt een evenement worden dat Leiderdorp op de kaart zet. Maar daar hebben we wel hulp bij nodig. Zowel financieel als in menskracht. We zoeken dan ook zowel naar sponsoren uit het bedrijfsleven als naar vrijwilligers die bijvoorbeeld mee willen werken bij het op- en afbouwen van de markt."

Sponsoren en vrijwilligers kunnen zich melden via e-mail info@jaarmarktleiderdorp,nl. Meer informatie over de Leiderdorpse jaarmarkt is te vinden op www.jaarmarktleiderdorp.nl.

In memoriam Jep Karres

Foto: Gerrit Klein

Het overlijden van Jep Karres zal bij degenen die hem hebben gekend, en dat zijn er velen, een grote schok teweeg hebben gebracht. Jep was al geruime tijd ziek. Hij leed aan prostaatkanker. De ziekte leek zich aanvankelijk positief te ontwikkelen, maar op een gegeven moment verslechterde zijn toestand. Omringd door zijn gezin overleed hij op zondag 6 mei op 75-jarige leeftijd. Zaterdag 12 mei werd in een druk bezochte dienst in de Dorpskerk afscheid van hem genomen.

Jep Karres is geboren in Friesland, getogen in Voorburg maar woont al sinds de jaren '70 met zijn vrouw Marijn in Leiderdorp. De afgelopen decennia heeft hij zijn stempel gedrukt op het sociale en sportieve leven in Leiderdorp. Hij wist door zijn optreden respect af te dwingen. Als vrijwilliger was hij bij tal activiteiten betrokken. Toen zijn kinderen bij Alecto gingen hockeyen – dochter Sylvia bracht het tot sterspeler bij het Nederlands team - kwam hij in beeld bij het bestuur. Hij zat 1995 tot 2006 in het bestuur van Alecto, van 1998 tot 2006 was hij voorzitter. Onder zijn leiding kwam een financiële regeling met de gemeente tot stand voor de aanleg van kunstgrasvelden. Zo kon het waterkunstgrasveld worden aangelegd. Bij zijn afscheid in 2006 werd hij benoemd tot erelid van de vereniging.

In 2005 organiseerde het Leiderdorps Weekblad het eerste Leiderdorpse Sportdebat. Jep Karres was prominent in Muzenhof aanwezig. Daar kwamen de plannen tot stand om de sport in Leiderdorp financieel in een betere positie te brengen. In samenwerking met het gemeentebestuur werd via het ministerie van Welzijn en Sport bereidheid gevonden de sport in Leiderdorp financieel te steunen. Zo kwam het Servicepunt Sport en Bewegen tot stand. Waarvan hij de eerste secretaris-penningmeester werd.

De Stichting Sportpromotie Leiderdorp beloonde zijn enorme inzet voor de Leiderdorpse sport door hem in 2010 de Zilveren Promo uit te reiken.

Zijn maatschappelijke betrokkenheid kwam in 2008 tot uitdrukking bij zijn benoeming tot voorzitter van de WMO-raad in Leiderdorp. De WMO-adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan en adviseert het College van burgemeester en wethouders - en indirect de gemeenteraad - over het beleidsterrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Jep was 9 jaar actief in deze functie tot het moment, dat hij in 2017 wegens gezondheidsredenen afscheid moest nemen.

Het onderwijs had ook zijn aandacht. Zo was hij van 1979 tot 1983 voorzitter van de Ouderraad van de Openbare Basisschool De Hobbit, waar zijn kinderen naar school gingen. Gevolgd de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van het Openbaar Onderwijs in Leiderdorp (1981-1983) en het bestuur van de Stichting Schoolbegeleidingsdienst Rijnland (1983-2001).

Als biochemicus en milieudeskundige was hij jarenlang verbonden aan het ministerie van Landbouw. Bij het bereiken van zijn 65-jarige leeftijd viel hem een grandioos afscheid ten deel. "Niemand keert terug van een reis zoals hij is vertrokken", sprak hij over zichzelf tijdens zijn afscheidsspeech van het ministerie.

Voor zijn inzet voor de Leiderdorpse gemeenschap werd Jep in 2012 Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Laila Driessen maakte in het gemeentehuis bekend, dat hij was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wellicht zijn grootste prestatie was de organisatie van een demonstratieve protestmars in 2008 naar het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Waar een petitie aan de voorzitter werd overhandigd met het verzoek de verplichte bijdrage van € 19 miljoen aan de verdiepte aanleg van de A4 te verminderen. De actie leverde succes op. Niet lang daarna verlaagde de minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings de bijdrage naar € 10 miljoen.

Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat met het overlijden van Jep Karres een groot mens is heen gegaan. De Leiderdorpse gemeenschap is hem veel dank verschuldigd.

                                        Frans Brocken

Birgitta Weimar nieuwe directeur Leythenrode en Oudshoorn

benoeming n Birgitta Weimar is benoemd tot directeur van verpleeghuizen Leythenrode (Leiderdorp) en Oudshoorn (Alphen aan den Rijn). Weimar was hiervoor vijf jaar locatiemanager van verpleeghuis Oudshoorn.

De directeur vervangt de functie van de twee locatiemanagers en is volledig verantwoordelijk voor de twee verpleeghuizen. De herstelgerichte zorg (NRU/ARU/de Brug) valt per 1 april onder Alrijne Ziekenhuis.

Birgitta Weimar heeft ruim twintig jaar ervaring in de ouderenzorg. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen en begon haar loopbaan in de zorg als verpleegkundige. Daarna werkte zij als leidinggevende, onder andere bij Topaz Leiden en Aafje in Rotterdam. De afgelopen vijf jaar heeft Weimar haar vakkundigheid binnen Alrijne Zorggroep volop bewezen tijdens de periode van de beoogde overdracht van de verpleeghuizen en na het vertrek van de locatiemanager uit Leythenrode. Daarbij heeft Weimar in deze vijf jaar mooie resultaten neergezet als locatiemanager van Oudshoorn. De raad van bestuur van Alrijne Zorggroep heeft dan ook het volste vertrouwen in haar functioneren als nieuwe directeur.

Weimar wil het concept van kleinschalig wonen in Oudshoorn behouden en doorontwikkelen. Voor Leythenrode zal zij zich vooral gaan richten op de nieuwbouw en het nieuw te ontwikkelen zorgconcept.

Goede Herderkerk houdt open huis op 26 mei

bezichtigen n Zaterdag 26 mei van 10.00 tot 16.00 uur is het open huis in de RK Goede Herderkerk en de bijbehorende pastorie aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk.

De pastorie is verkocht dus dit is de laatste kans om een blik in het monumentale pand te werpen.

De kerk zelf is onlangs ingrijpend gerestaureerd. Daarbij zijn onder meer de witte latexlagen van de muren verdwenen, zodat de originele 130 jaar oude Keimverf beschilderingen weer zichtbaar zijn geworden. Ook bijzonder om te zien is een kleine tentoonstelling van religieuze voorwerpen die zelden of nooit uit de kluis van het kerkgebouw tevoorschijn komen, zoals een kazuifel met het wapen van Amsterdam erop. Tijdens het open huis zullen de eigen koren van parochie De Goede Herder optreden.

Voor koopjesjagers is een bezoek ook de moeite waard. Er wordt een boekenmarkt gehouden en er worden speciale wijnen en handgemaakte themakaarsen verkocht. Daarnaast worden enkele antieke kasten, tafels, Chineze vazen, kroonluchters en een mooie kapstok bij opbod verkocht.

Ondernemers overrompeld door langdurige afsluiting Stierenbrug

De kruising Acacialaan-Persant Snoepweg-Van der Valk Boumanweg wordt op de schop genomen. | Foto: J.P.K. Foto: Johan Kranenburg

verkeer n Tenminste tot 22 juni is het onmogelijk Leiderdorp via de Leiderdorpsebrug – oftewel Stierenbrug – binnen te komen. Dat is veel te lang, vindt de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV). Winkelgebieden en bedrijventerreinen zijn al die tijd niet goed bereikbaar en dat heeft grote implicaties voor ondernemers, schrijft LOV voorzitter Didos van Dam in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

Hij wil zo spoedig mogelijk om de tafel met de gemeente om te kijken hoe met de huidige situatie omgegaan kan worden en om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

De winnaar van vorig jaar. Een foto van Anita de Bok. Foto: PR

Sinds vorige week maandag wordt gewerkt aan de kruising Acacialaan-Persant Snoepweg–Van der Valk Boumanweg. Het wegdek is daar versleten en moet vervangen worden. Fietsers kunnen gewoon doorrijden maar voor auto's geldt een aantal afsluitingen. Gedurende de hele periode kunnen auto's niet vanaf Leiden Leiderdorp in. Alleen bussen en hulpdiensten mogen over de brug. Leiderdorp uitrijden kan wel, maar momenteel alleen voor verkeer dat vanaf de Persant Snoepweg komt.

De LOV begrijpt dat het werk nodig is. "Echter, zowel qua communicatie als qua duur en planning van de werkzaamheden zijn wij volledig overrompeld", schrijft Van Dam. Hij betreurt het dat de afsluitingen niet vooraf duidelijk zijn besproken met de ondernemers. Verder vind hij de timing en duur van zeker zes weken ongelukkig. "In een dergelijk tijdsbestek vernieuwt men de gehele Ring A10 bij Amsterdam. En dat doet men dan gedurende de zomervakantie."

Pinkster Proefvaart weekend Poelgeest

jachthaven n Het komend Pinksterweekend organiseert Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest een Antaris, Maril en Maxima Proefvaart Weekend. Tijdens dit weekend is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders.

Poelgeest staat al jaren bekend vanwege de super luxe Antaris en Maril sloepen en heeft dit jaar haar assortiment uitgebreid met de Maxima tenders. De sloepen en tenders van Maxima worden geleverd met Honda buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in afmetingen van 4,85 tot 6,30 meter. Deze boten onderscheiden zich in comfort en gebruiksgemak voor een zeer scherpe prijs.

Van de Friese sloepenbouwer Maril ligt de dit jaar uitgekomen 7Nxt klaar voor een proefvaart. De 7Nxt is de grotere broer van de 6Nxt. Kenmerkend voor de nieuwe Maril serie is de functionele deur in de spiegel die toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau. Midscheeps zijn een makkelijk toegankelijke koelkast en spoelbak ingebouwd. De breedte gecombineerd met het vlakke onderwaterschip zorgt voor veel stabiliteit en vaarcomfort.

Naast de nieuwe Maril liggen ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een proefvaart. Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris veel succes. Al vijf jaar achtereen is de maximale productie gedraaid. Voor de snelle beslisser is het mogelijk nog deze zomer met één van deze prachtige sloepen het water op te gaan. Poelgeest heeft diverse uitvoeringen op voorraad en nog enkele in aanbouw.

Wie kennis wil maken met deze prachtige boten is welkom tijdens het Pinkster Proefvaart weekend. De vloot ligt klaar op zaterdag en maandag van 11.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest, Hugo de Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Voor info www.poelgeest.nl.

Derde editie bijenfotowedstrijd

Fotowedstrijd n Voor het derde jaar op rij organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd. Tot 10 juni kan iedereen weer zijn of haar mooiste foto's insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap.

Ditmaal is er zowel een publieksprijs als een juryprijs. Voor de publieksprijs worden de nummers 1 en 2 gekozen op basis van het aantal stemmen op de website, voor de juryprijs worden de nummers 1 en 2 geselecteerd door een jury.

Wie mee wil doen met de fotowedstrijd, kan via de website www.bijenlandschap.nl digitale foto's digitale foto's uploaden of een stem uitbrengen. De uitslag wordt bekend gemaakt in de week van 11 juni. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de feestelijke Bentwoudbuitendag op 17 juni. De winnaars ontvangen hiervoor uiteraard een uitnodiging. Het Bentwoud in de buurt van Zoetermeer vormt een belangrijke schakel in het bijenlandschap, vanwege de bijzondere soorten die hier (kunnen gaan) voorkomen.

Wie meedoet aan de fotowedstrijd stelt de foto's beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Groene Cirkel Bijenlandschap en steunt zo op een leuke en waardevolle manier het project. Voor de makers van de winnende foto's zijn er mooie prijzen beschikbaar.

Nog even een weetje: sommige zweefvliegen en wespen lijken precies op bijen. Foto's van zweefvliegen en wespen, hoe fraai ook, worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling.

Terugbetaling kinderalimentatie

Lorien de Roode Advocaat, gespecialiseerd in familierecht, en mediator Foto: PR

Indien een rechter oordeelt dat er teveel kinderalimentatie is betaald kan dit leiden tot terugbetaling. Het verzoek tot terugbetaling van kinderalimentatie wordt niet vaak toegewezen omdat er vanuit wordt gegaan dat het geld al is geconsumeerd en ten goede is gekomen aan de kinderen.

Rechters maken terughoudend gebruik van een beslissing waarin kinderalimentatie met terugwerkende kracht wordt herzien. Hierdoor kan er namelijk terugbetaling aan de orde zijn wat grote gevolgen kan hebben voor de alimentatieontvanger. Er wordt beoordeeld of terugbetaling in redelijkheid van de alimentatieontvanger verlangd kan worden. Indien de alimentatieontvanger hele lage inkomsten heeft wordt terugbetaling meestal niet toegewezen. Dit was anders in een opmerkelijke beschikking van het Gerechtshof Den Bosch van 18 januari 2018.

Zowel de man als de vrouw hebben een uitkering volgens de participatiewet. Als je op uitkeringsniveau leeft, is er geen draagkracht voor betaling van kinderalimentatie. De man diende volgens de beschikking van de rechtbank in dit geval toch kinderalimentatie te betalen aan de vrouw voor hun twee kinderen. De vrouw heeft vervolgens via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) beslag laten leggen op de uitkering van de man en er werden al gelden geïnd. De man heeft beroep ingesteld tegen deze beschikking van de rechtbank bij het gerechtshof Den Bosch.

Omdat de vrouw een uitkering ontvangt, wordt de door haar ontvangen kinderalimentatie in mindering gebracht op haar uitkering. Hierdoor is dit geld niet (extra) aan de kinderen ten goede gekomen. Indien de vrouw kinderalimentatie moet terugbetalen betekent dit dat zij over die periode een te lage uitkering heeft ontvangen. De gemeente dient over te gaan tot aanvulling van de uitkering van de vrouw.

Bij de man is de kinderalimentatie in mindering gebracht op zijn uitkering terwijl hij hiervoor geen draagkracht had en heeft. Het hof heeft geoordeeld dat de teveel betaalde kinderalimentatie door de vrouw moet worden terugbetaald aan de man.

De rechtbank had in deze überhaupt niet mogen overgaan tot het opleggen van kinderalimentatie aan de man aangezien hij een uitkering ontving en nog steeds ontvangt. In die zin is het terecht dat de betaalde kinderalimentatie aan hem terug moet worden betaald. De man kon hier immers niet voor gecompenseerd worden en leefde hierdoor onder het bestaansminimum. De vrouw daarentegen kan de gemeente verzoeken om aanvulling van haar uitkering over deze periode en kan dus wel compensatie krijgen. Het is dus heen en weer schuiven van gemeenschapsgelden. Zolang deze (foutieve)beschikking van de rechtbank bestaat houdt de gemeente het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie in op de uitkering van de vrouw, ook indien de man dit niet vrijwillig betaald aan de vrouw. De vrouw werd dus gedwongen om via het LBIO de kinderalimentatie te innen waardoor de man werd gedwongen in beroep te gaan. Een rare situatie als je het mij vraagt!

Tevreden over eerste speelgoedbeurs

Snuffelen tussen het tweedehands speelgoed. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

tweedehands n Razend druk was het niet maar de eerste speelgoedbeurs die werd georganiseerd door de vrijwilligers van Dé Speelgoedwinkel Leiderdorp, voorheen 't Winkeltje, werd heel behoorlijk bezocht. Heel wat mensen, waaronder vooral veel voormalige vaste klanten, wisten afgelopen zaterdag en zondag de weg te vinden naar gebouw Dwars in de Bloemerd, waar de speelgoedbeurs gehouden werd. "Er is redelijk veel speelgoed ingebracht en ook redelijk veel verkocht, zeker gezien het feit dat het nog schoolvakantie was", zegt Ineke Tuyn namens de vrijwilligers.

Aart Bolluijt. Foto: PR

't Winkeltje, een geheel door vrijwilligers gerund tweedehands speelgoedwinkel, was jarenlang gevestigd in De Sterrentuin als onderdeel van Stichting De Kinderkring. In verband met de plannen het gebouw te transformeren van een sociaal cultureel centrum tot een sociaal maatschappelijk centrum moest 't Winkeltje eind maart de deuren sluiten.

Dat tot verdriet van heel veel klanten en van de grote groep gedreven vrijwilligers. Zo'n vijftien van hen willen de handdoek niet in de ring gooien en zijn hard bezig om het tweedehands speelgoedwinkeltje een doorstart te geven. Een nieuwe naam hebben ze al: Dé Speelgoedwinkel. Nu zoeken ze nog naar een betaalbare locatie. "Terug naar De Sterrentuin zou ideaal zijn", zegt Ineke Tuyn, wijzend op het feit dat de transformatieplannen van het gebouw weer ter discussie staan en voorlopig nog niet verbouwd gaat worden. "Maar we blijven ook informeren naar andere locaties."

In ieder geval willen de vrijwilligers in oktober opnieuw een speelgoedbeurs organiseren. "Dat met het oog op Sinterklaas. In 't Winkeltje hadden we altijd in oktober de beste omzet."

Nieuw bestuur GroenLinks Leiderdorp

politiek n GroenLinks Leiderdorp heeft een nieuw bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering van dinsdag 8 mei kozen de aanwezigen Aart Bolluijt tot voorzitter en Auke Hofman tot algemeen bestuurslid. Wilfried Smit blijft penningmeester.

Bart van Zandwijk, Tim Brouwer de Koning en Riny Vons traden onder dankzeggingen af als bestuurslid. De laatste na periode van ruim twee decennia bestuurs- en fractiewerk.

De nieuwe voorzitter Aart Bolluijt. | Foto: PR

Bijeenkomst over langer zelfstandig thuis wonen

Mantelzorgers n De werkgroep Mantelzorg Leiderdorp organiseert dinsdagavond 22 mei een een bijeenkomst voor mantelzorgers met als thema: 'Langer zelfstandig thuis wonen. Wat betekent dat voor mantelzorgers?'

Tijdens deze bijeenkomst zal ervaringsdeskundige mevrouw de Lange vertellen wat mantelzorg haar gebracht heeft en waarin zij belasting ervaart. Mevrouw de Lange zorgt voor haar partner met Parkinsonisme. Joyce Lokker van het Sociaal team Leiderdorp gaat voor de pauze met haar in gesprek. Mevrouw de Lange vertelt uit eigen ervaring welke invloed de mantelzorg op haar leven heeft (gehad) en hoe zij daar mee om gegaan is, waarbij zowel de belasting als de voldoening van het geven van mantelzorg een plaats krijgt.

Na de pauze geeft verpleegkundige Kim Oudshoorn een presentatie vanuit haar ervaringen in de wijk over langer thuis wonen en welke hulpmiddelen en domotica mogelijkheden er zijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

In de pauze en na de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.

De bijeenkomst vindt plaats bij het Sociaal Team Leiderdorp aan de Buitenhoflaan 1a in Leiderdorp. Het programma begint om 19.30 en vanaf 19.15 staat de koffie/thee klaar. Parkeren kan gratis voor het gebouw. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig.

Fitness voor 60-plussers

Bewegen n De Volksuniversiteit Leiderdorp biedt in juni de korte cursus Bewust Bewegen aan, een cursus van vier lessen speciaal voor 60-plussers onder elkaar.

Geen bootcamp-achtig gedoe, maar rustig werken aan souplesse en conditie. Er wordt beslist niet op prestaties gelet.

De docente studeerde in 1977 af aan de opleiding dansexpressie en geeft al 30 jaar les. Ze is goed in het intuïtief herkennen van energiestromen en helpt mensen om zich bewust te worden van houding, ademhaling en waar je wat voelt. Zo komen mensen meer in verbinding met hun lijf en ontdekken nieuwe mogelijkheden om soepel te bewegen.

De cursus vindt plaats bij Pluspunt aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp. De eerste les is op maandag 4 juni. Informatie en inschrijving: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau in De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp (ma t/m vr, 09.30-12.00 uur).

4e L'ei-hallen markt

Marktkramen n Kleedvermaak organiseert op zondag 17 juni van 10.00 tot 16.00 uur de 4e editie van de L'ei-hallen markt.

Deze vindt plaats in een grote loods aan het einde van de Kabelbaan op bedrijventerrein De Baanderij in Leiderdorp.

De L'ei-hallen markt biedt vermaak voor deze zondag voor jong en oud, met vijftig tot zestig marktkramen gevuld met spullen van ondernemers en particulieren, veel entertainment voor de kleintjes, eten, drinken en muziek.
Er zijn nog kramen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website www.leihallen.nl.
De marktkramen sluiten om 16.00 uur maar tot 20.00 uur is het mogelijk om gezellig te blijven borrelen. Parkeren is gratis in de vakken, maar met de fiets komen is een beter plan.

Kijk voor meer informatie op www.leihallen.nl.

Job Buddy Leiderdorp is een initiatief van en door Leiderdorpse onderne-

mers, ondersteund door de gemeente Leiderdorp. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden in Leiderdorp sneller aan een baan te helpen. De drijvende krachten achter Job Buddy zijn Astrid Selier van Stimulanszz, die ook de coördinator is, en René van Giezen van 071Media.nl. Iedere maand praten zij u via deze rubriek bij over het project.

Dit keer vertelt Carin Wanders wat Job Buddy voor haar betekent.

Het verhaal van werkvinder Carin

De Leiderdorpse groep van 2018 is alweer een paar maanden aan de slag. Een enthousiaste groep werkvinders die met hun buddy op zoek naar een baan zijn. Met name de columns in deze krant zorgt ervoor dat we de Leiderdorpers bereiken. Zo kwam Job Buddy ook bij Carin Wanders op haar pad.

Carin: "Eigenlijk had ik de moed al een beetje opgegeven om ooit nog een leuke baan te vinden. Nadat ik mijn laatste baan als webmaster bij de afdeling Marketing van een middelgroot IT-bedrijf kwijt raakte als gevolg van bezuinigingen en een overname, zag ik het somber in. De crisis was sterk voelbaar op de arbeidsmarkt en als 50-plusser met een auditieve handicap leek het alsof er niemand meer op me zat te wachten. Ik heb me dan ook op het vrijwilligerswerk en de mantelzorg gestort. Zo heb ik cursussen gegeven bij Seniorweb en bij Politie Hollands Midden heb ik meegewerkt aan digitale nieuwsbrieven, wijkagentenwebsite en diverse Social Media. Momenteel ben ik volop actief bij de Leiderdorpse Volksuniversiteit.
Een grote groep werkelozen in Nederland wordt Nuggers genoemd. Deze term staat niet voor smakelijke kiphapjes maar voor "Niet Uitkerings Gerechtigden". Omdat mijn partner gelukkig een goede baan heeft, ben ik zo'n Nugger. En met mij zijn dat vele anderen. Ik ken er genoeg, veelal vrouwen, die soms meer dan 30 jaar hebben gewerkt en nu aan de zijlijn staan.Want zo voelt het wel. Op verjaardagen vragen mensen altijd meteen: 'Wat doe jij?'. En ook al ben je nog zo nuttig als vrijwilliger, een betaalde baan geeft toch meer het gevoel dat je meedraait in deze maatschappij. En daarnaast is het natuurlijk heel fijn om financieel onafhankelijk te kunnen zijn.

In het Leiderdorps Weekblad en op Facebook en Twitter las ik geregeld de berichten van Astrid over Job Buddy. Een project dat me enorm aansprak, ook omdat het een echt lokaal initiatief is. Zou ik ook zo'n werkvinder kunnen worden? Ik heb me dan ook aangemeld voor de Leiderdorp groep en inmiddels heb ik de twee trainingsdagen al achter de rug. Er is flink gewerkt aan ons LinkedIn profiel, CV, onze pitch en presentatie en een sollicitatiegesprekoefening. Ik heb deze trainingen heel nuttig gevonden omdat het je weer op scherp zet. Zeker als je er alweer een tijdje uit bent. Voor mijn vorige banen heb ik eigenlijk nooit echt hoeven te solliciteren omdat ik die via mijn netwerk heb gekregen. Dus kon ik wel weer wat training gebruiken.
De meeste contacten met de groep werkvinders en met onze Buddy's verlopen via WhatsApp. Hier worden interessante vacatures uitgewisseld en geven we elkaar support bij onze sollicitaties. Hopelijk kan ik binnenkort ook melden aan deze groep dat ik ergens op gesprek ga met een leuke baan als gevolg".

Via het netwerk worden de meeste banen gevonden. Als u iets voor Carin kunt betekenen mail dan naar Job Buddy via astrid@jobbuddy.org.

Conny van Leeuwen is op dit moment druk bezig om een Job Buddy groep in Zoeterwoude op te starten. Inmiddels hebben de eerste werkvinders zich al aangemeld. Maar daar kunnen nog mensen aansluiten, zowel werkvinders als buddy's. Kent u iemand die woonachtig is in Zoeterwoude en wel een steuntje in de rug kan gebruiken zoals Carin, zegt het voort. Aanmeldingen via conny@jobbuddy.org Meer informatie op onze website www.jobbuddy.org

Stichting Job Buddy wordt gesponsord door onderstaande lokale ondernemers.

Michiel Zonnevylle neemt afscheid van 3 October Vereeniging

AFTREDEN n Leiderdorper Michiel Zonnevylle heeft de 3 October Vereeniging goed achtergelaten. De vereniging die de viering en herdenking van het Leids Ontzet in 1574 levend houdt, staat er zelfs beter voor sinds zijn aantreden als voorzitter zes jaar geleden. Zijn aftreden stond centraal tijdens de op 6 mei gehouden Algemene Ledenvergadering in het Academiegebouw aan het Leidse Rapenburg.

Tekst en foto: Frans Brocken

"De 3 October Vereeniging moet niet alleen zichtbaar zijn vooraf aan 3 oktober maar gedurende het gehele jaar", dat was de visie van Zonnevylle, oud-burgemeester van Leiderdorp, bij zijn binnenkomst. Volgens eigen waarneming is hij daarin geslaagd: "De samenleving ziet ons nu bij de Peurbakkentocht en de Quiz 'De Slag om Leiden'. En we zijn ook deelnemer aan activiteiten van Leiden Marketing en het Centrummanagement".

Belangenbehartiging hoort bij het takenpakket van een voorzitter. Een taak die Zonnevylle goed in de vingers heeft. De banden met de Leidse Universiteit zijn volgens Zonnevylle aangehaald. Dat leverde ucces op met de instelling van de zogeheten 3 October University en de inrichting van een bijzondere leerstoel genoemd naar de legendarische Magdalena Moons, de geliefde van de belegeraar van Leiden, de Spaanse legeraanvoerder Alvez. *).

Het klassieke concert, dat aan de vooravond van 3 oktober wordt georganiseerd is niet meer weg te denken uit het feestprogramma. Het ligt in de bedoeling een muzikaal evenement voor de doelgroep Voortgezet onderwijs te organiseren. Waarbij ook een andere Leiderdorper, Eric Filemon, nauw betrokken zal zijn.

"Hoe blijven we binden?", vroeg de vertrekkende voorzitter zich af. Daarvoor gaat het bestuur de boer op om het draagvlak voor de activiteiten in de wijken te verhogen. De banden met wijk- en buurtverenigingen, met name in de binnenstad zullen worden aangehaald.

Het organiseren van een groots opgezet evenement als de 3 oktoberviering kan niet zonder de medewerking van de gemeente, weet ook Zonnevylle. "Het zal zonder die medewerking niet mogelijk zijn Leidens Ontzet op deze manier te organiseren.

*) Ariadne Schmidt wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Magdalena Moonsleerstoel aan de Universiteit Leiden. Zij zal per 1 september 2018 wetenschappelijk onderzoek doen en onderwijs geven over de Geschiedenis van de stadscultuur, in het bijzonder van Leiden. Zij is reeds verbonden aan de faculteit Letteren als Universitair Docent.

Bingo-avond in buurtcentrum

Zijlkwartier n Op vrijdag 18 mei organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier een bingo-avond in het buurtcentrum aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Het is de laatste bingo-avond voor de zomersluiting. Er worden tien rondes gespeeld, waarvan één superronde, waarin per ronde drie mooie prijzen te winnen zijn. Deelname kost € 15,00 voor de acht rondes. En natuurlijk ontbreekt ook de verloting niet tijdens deze gezellige activiteit. De avond begint om 20.00 uur en het buurtcentrum is vanaf 19.30 uur open.

Meiden aan de bal

Natuurlijk deden er ook teams van RCL mee aan het toernooi. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Voetbal n Donderdag 10 mei 2018, Hemelvaartsdag, stond bij RCL in het teken van meidenvoetbal. Voor het eerst faciliteerde de Leiderdorpse voetbalclub het Sports World BVO meidentoernooi van Girls Soccer Nederland. Mooie namen als Borussia Mönchengladbach, KAA Gent, Anderlecht, FC Eindhoven en ADO Den Haag betraden het RCL complex.

Om kwart voor 10 opende wethouder Angelique Beekhuizen enthousiast en vol trots het toernooi. 26 teams in de leeftijdscategorieen U16, U14 en U12 uit Nederland, België en Duitsland stonden te popelen om af te trappen. Voor deze gelegenheid had RCL zijn beste meiden bij elkaar gezet voor een U16 en een U12 team. De U12 heeft er zeker een paar maanden speciaal voor getraind op zondag.

Michiel Zonnevylle (links) met zijn opvolger Rik Kamps. Foto: Frans Brocken

Er was deze dag nog veel meer te doen dan voetballen alleen. Sportworld organiseerde verschillende activiteiten zoals Jumpingfitness en Kanjam. Daarnaast heeft de SNS een paar leuke activiteiten gesponsord waaronder een heuse stormbaan.Tijdens de lunch werd er een clinic gegeven door de ADO dames, waarvan de opbrengst naar Fight Cancer ging

Na de lunch was het tijd voor de finales in de verschillende leeftijdscategorieën. De hoofdprijzen werden netjes verdeeld over de drie landen. Bij de meiden onder de 12 jaar won het Regioteam Eindhoven, bij de leeftijdsgroep onder de 14 jaar was KAA Gent (België) de sterkste en bij de oudste leeftijdsklasse, onder 16 jaar, ging de hoofdprijs naar Borrusia Mönchengladbach (Duitsland). De prijzen werden uitgereikt door Alex Scholte van ADO Den Haag.

Mooi verhaal over ouder worden en vitaliteit

Een scène uit Vrouwen van Later. | Foto: PR Foto: PR

toneel n In juni speelt Theater Toverlei 'Vrouwen van Later' van Thomas Verbogt, geregisseerd door Liesbeth Verzijden.

'Vrouwen van Later' is een mooi verhaal over ouder worden, vitaliteit en wat er van het leven overblijft als je "op leeftijd" bent.

De winnaar van vorig jaar. Een foto van Anita de Bok. Foto: PR

Mimi's man is dood, hij was een BN'er (Bekende Nederlander). Nu is 't zo stil, ze praat alleen nog maar met haar parkiet. Haar zus Marleen wil haar graag een beetje aanspraak geven. Dan is er nog een wildvreemde vrouw, Vivienne, die op bezoek komt met een buitengewoon opmerkelijk verhaal over de overleden echtgenoot. Kleindochter Merel is ook mee en wil graag meer weten, in verband met haar onderzoek naar de omroepwereld in de jaren '60/'70.

Melancholie en humorvolle opmerkingen maken van 'Vrouwen van Later' een stuk dat zeker door mannen en vrouwen van nu gezien mag worden!

Liesbeth Verzijden regisseerde eerder toneelstukken en eenakters voor Toverlei. Ook is zij vaste regisseur bij theater XXLarge, deze groep speelde onlangs Doek.

Speeldata: 2, 3 (matinee), 8 en 9 juni

Aanvang: 20.30 uur, matinee 14.30 uur

Toegang: €12,50, donateurs €10,00

Reserveren: www.toverlei.nl of tel. (071) 5895020

Locatie: Theater Toverlei, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp

Concert Pur Sang en Cantamus

koren n Op vrijdagavond 1 juni 2018 geeft het Leiderdorpse Vocaal Ensemble Pur Sang Leiderdorp samen met het Cantamus Chamber Choir, uit Bradfort on Avon (Engeland) een concert in de Leiderdorpse Dorpskerk. Het concert met als titel 'A New Day' begint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Pur Sang staat onder leiding van Theo van der Hoorn, de dirigent van Cantamus is Mike Daniels. De begeleiding wordt verzorgd door Steven Hollas op orgel en piano en Cornéline Lanooij op piano. Beide koren presenteren elk een eigen programma en zingen daarnaast samen 'You are the New Day' van John David (bekend van de uitvoering door The King's Singers) en 'For the beauty of the earth' van John Rutter.

Kaarten à € 15,- / € 7,50 (t/m 11 jaar), inclusief programma en koffie/thee in de pauze, zijn te verkrijgen bij de leden van het koor of te reserveren via vocaalensemblepursang@gmail.com, en zijn ook verkrijgbaar in de Dorpskerk op de avond van het concert. De Dorpskerk ligt aan de Hoofdstraat 19.

Groene Cirkel Bijenlandschap organiseert bijenfotowedstrijd

Fotowedstrijd n Voor het derde jaar op rij organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd. Tot 10 juni kan iedereen weer zijn of haar mooiste foto's insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap.

Ditmaal is er zowel een publieksprijs als een juryprijs. Voor de publieksprijs worden de nummers 1 en 2 gekozen op basis van het aantal stemmen op de website, voor de juryprijs worden de nummers 1 en 2 geselecteerd door een jury.

De bij staat meer in de belangstelling dan ooit. Dat vanwege een alarmerende studie over de achteruitgang van insecten, nationale initiatieven om hier wat aan te doen zoals de Nationale Bijenstrategie en Nederland Zoemt en een succesvol verlopen Nationale Bijentelling.

De Groene Cirkel Bijenlandschap blijft zich inzetten om de bijen te helpen door gestaag verder te werken aan het netwerk van bloemrijke bermen, erven, tuinen, parken, bedrijventerreinen, en recreatie- en natuurgebieden. Dit gebeurt samen met boeren, burgers, overheden, wetenschap, het bedrijfsleven, beheerders van gebieden en maatschappelijke organisaties. Het doel is zo ervoor te zorgen dat de bijen de beschikking krijgen over een groter leefgebied en minder kwetsbaar worden. Dit levert ook nog eens een mooi, kleurrijk landschap op.

Wie mee wil doen met de fotowedstrijd, kan via de website www.bijenlandschap.nl digitale foto's digitale foto's uploaden of een stem uitbrengen. De uitslag wordt bekend gemaakt in de week van 11 juni. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de feestelijke Bentwoudbuitendag op 17 juni. De winnaars ontvangen hiervoor uiteraard een uitnodiging. Het Bentwoud in de buurt van Zoetermeer vormt een belangrijke schakel in het bijenlandschap, vanwege de bijzondere soorten die hier (kunnen gaan) voorkomen.

Wie meedoet aan de fotowedstrijd stelt de foto's beschikbaar voor communicatie-uitingen van de Groene Cirkel Bijenlandschap en steunt zo op een leuke en waardevolle manier het project. Voor de makers van de winnende foto's zijn er mooie prijzen beschikbaar.

Nog even een weetje: sommige zweefvliegen lijken precies op bijen. Je kunt het verschil goed zien aan de antennes: zweefvliegen hebben kleine knotsjes als antennes, bijen hebben lange antennes. En wespen hebben wespentailles. Foto's van zweefvliegen en wespen, hoe fraai ook, worden door de jury niet meegenomen in de beoordeling.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Feestje Brasserie Park alleen voor jongeren…

Wat een teleurstelling op Bevrijdingsdag. Met 5 mei op een zaterdag, wilden we weer een keer naar het feestje bij Brasserie Park ´s avonds. Er zou een leuke coverband spelen.

Het viel me al op overdag dat er een andere sfeer hing in Leiderdorp. De hele dag konden in onze wijk de kinderen niet in het speeltuintje spelen, omdat die bevolkt werd door hangjongeren met grote zware scooters.

Komen we ´s avonds aan …. zijn alle wandelpaden naar Brasserie Park afgesloten. Bij de enige uitgang die wel open was, stonden een paar uitsmijters en overal politie en overal jongeren met bier en sigaretten.

Wat is dit … wat is er gebeurd met dit gezellige, toegankelijke, open feestje waar ik mijn buren met een drankje kon begroeten?

Alle toegangswegen naar een feestje dicht timmeren geeft ook maar schijnveiligheid. Gewoon het feit dat er zoveel politie nodig is, geeft voor mij al aan dat dit nooit een gezellig feestje kan zijn.

Nou, heel erg jammer. Ik heb altijd heel erg genoten van deze open feestjes, maar nu het een afgesloten dicht getimmerd feestje van jongeren is geworden, heb ik er ineens geen zin meer in. Ik blijf voortaan maar op de bank zitten dan.

Adriëtte de Visser, Leiderdorp

Lezing over bollenteelt

ouderenbonden n Herman van Amsterdam geeft donderdagmiddag 17 mei in de Scheppingskerk in Leiderdorp een lezing over de Hollandse bollenteelt. De middag wordt georganiseerd door de Leiderdorpse afdeling van de ouderenbond KBO- PCOB.

Herman van Amsterdam is schrijver. Hij heeft zo'n 65 boeken op zijn naam staan en de meeste hebben betrekking op de Bollenstreek. Hij is specialist als het gaat om het landschap van Hollands kleurrijkste streek en aan de hand van prachtige foto's uit heden en verleden neemt hij de kijker mee naar de inspirerende bollenvelden. Hij geeft een kijkje achter de schermen van de wonderbaarlijke Hollandse bollenteelt, die wereldwijd bekendheid heeft verworven.
Hij vertelt ook over het Panorama van de Bollenstreek, waar hij de initiatiefnemer van is geweest. Na de lezing is er gelegenheid om hem vragen te stellen.

De Scheppingskerk ligt aan de Van Poelgeestlaan 2. De zaal is open vanaf 14.00 uur, dan wordt ook koffie en thee geschonken. De toegang is gratis. Iedereen is welkom. Na afloop is er gelegenheid om nog iets te drinken.

COV Excelsior zong in Berlijn

Naast het muzikale gedeelte nam het koor ook de tijd voor bezoeken aan Potsdam, Charlottenburg en het centrum van Berlijn met een rondleiding door de Reichstag. | Foto: Liebeth Poslawsky Foto: Liesbeth Poslawsky

koorreis n In het Hemelvaartsweekend maakte de leden van COV Excelsior uit Leiderdorp een koorreis naar Berlijn. Hoogtepunt was de medewerking aan een kerkdienst in de Ludwigkirche. Samen met het Kirchenchor van deze kerk voerden de Leiderdorpers onder leiding van eigen dirigent Hans van der Toorn de 'Kleine Orgelmesse' van Joseph Haydn uit. Na afloop van de dienst gaf Excelsior in dezelfde kerk nog een concert met werken van o.a. Andriessen, Rheinberger, Händel en Mendelssohn. Op vrijdagmorgen werd er gezongen in de Gedächtniskirche, de herinneringskerk aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit was een indrukwekkende ervaring voor de koorzangers. Naast het muzikale gedeelte werden bezoeken gebracht aan Potsdam, Charlottenburg en het Centrum van Berlijn met een rondleiding door de Reichstag.

Zie voor meer informatie over Excelsior de website www.covexcelsiorleiderdorp.nl.

cultuur & uitgaan

Springkussenparadijs bij Dwars

Het springkussenfestival in 2017. | Foto: PR Foto: PR SCw

festival n Het duurt misschien nog even, maar op maandag 16 juli, de eerste maandag van de zomervakantie, organiseert het SCw Leiderdorp weer een Springkussenfestival voor kinderen.

Het grote parkeerterrein van Dwars wordt omgetoverd tot een waar springkussenparadijs. Hou je ook van springen, klimmen en glijden? Kom dan tussen op 16 juli van 11.00 en 15.00 uur naar het festival.

Ieder jaar bouwen tweehonderd kinderen in drie dagen tijd een heel huttendorp van afvalhout. | Foto: PR Foto: PR SCw

De kosten voor deelname zijn €4,- met vakantiepas en € 5,- zonder pas . Adviesleeftijd: 6 jaar en ouder. Kinderen jonger dan 6 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. Begeleiders betalen € 2,- toegang.

Inschrijven kan vanaf nu via de website dwarsleiderdorp.nl.

Crowdfunding voor hutten bouwen

oproep n Het Sociaal Cultureel werk (SCw) Leiderdorp is via het platform Voordekunst een crowdfunding gestart om ook dit jaar weer het hutten bouwen te kunnen financieren.

Ieder jaar in de eerste week van de zomervakantie organiseert het SCw een driedaags huttenbouwfestijn voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Daar doen altijd ruim tweehonderd kinderen aan mee. De deelnemers betalen een bescheiden bedrag, 25 euro, zodat het evenement voor iedereen betaalbaar is. Dat is echter bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken.

Een grote kostenpost is de afvoer van het gebruikte hout. Voor het hutten bouwen staan altijd twee zeecontainers met hout klaar. Al dat hout moet echter na afloop ook afgevoerd worden. Daarbij moet

Doel: € 1000

een erkend afvalverwerkingsbedrijf worden ingeschakeld. Vorig jaar was de rekening 2645,40 euro, wat ruim de helft is van de totale inkomsten aan inschrijfgelden. Wat betekent dat het SCw standaard verlies lijdt bij deze grote activiteit. Door middel van de crowdfunding actie wordt gehoopt 1000 euro binnen te halen waarmee de begroting weer dekkend is.

Wie een financieel steentje wil bijdragen aan het bouwplezier van tweehonderd kinderen, kan dat doen via de website www.voordekunst.nl (zoek op hutten bouwen). De deelnemers kunnen rekenen op een leuke tegenprestatie. Alvast bedankt!

Meidenavond: meer dan gewoon leuk

Jongerencentrum Dwars. Foto: PR

gezellig n Iedere maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur komt een groep meiden van 18 jaar en ouder bij elkaar in Dwars. Emma, een van de deelnemers vertelt wat de meidenavond voor haar betekent:

"Op de meidenavond heb ik het heel erg naar mijn zin. Van buiten lijkt het alsof het gewoon maar een beetje kletsen en thee drinken is, maar er komt veel meer bij kijken dan dat. Onze begeleiders (en

'Fijn om op maandag samen te zijn'

vriendinnen) Roos en Linda zorgen er elke week voor dat er weer iets leuks staat te wachten. Dingen zoals bakken, boekbinden, maar ook nadenken over wat je nou eigenlijk allemaal bezighoudt in het leven. Dingen waar je tijdens je studie, werk en vrije tijd niet zo aan toekomt, omdat je je op andere dingen aan het focussen bent."

"Ik vind het fijn om op maandag met deze meiden te zijn. We gaan niet meer naar dezelfde school en zijn ook geen collega's. Door op de maandag op een vast tijdstip naar Dwars te gaan, zien we elkaar toch nog en kunnen we echt ons ei kwijt".

Gesprekje met 'bakker' Leandro

deelnemer n Leandro heeft de afgelopen weken meegedaan met de workshop taarten bakken. Hij heeft een eigen bedrijfje met de naam 'Flappy cake'. Op dit moment bouwt hijzelf een site. Deze is nog niet helemaal klaar. "Als de site klaar is, hoop ik veel dingen te verkopen", zegt hij. Hij is met zijn bedrijfje begonnen omdat hij bakken en koken erg leuk vindt. Het liefst maakt hij appelflappen en muffins. Die vindt hij zelf ook het lekkerst. Leandro vond het erg leuk om mee te doen met de workshop in Dwars. Hij heeft geleerd brownies te bakken. Hij gaat ze zeker zelf maken en verkopen. Wat hij verder geleerd heeft van de workshop is dat je voor bakken heel veel moet doen. En dat gasovens veel makkelijker zijn dan elektrische ovens.

Korte workshops graffiti

Foto: PR

workshops n Op de dinsdagen 15 en 22 mei zijn er van 15.45 tot 17.00 uur korte workshops graffiti in Dwars. Je gaat zelf aan de slag en krijgt een paar goeie tips. Kosten voor deze workshop zijn € 20,00, inclusief materiaal.

Dwars is gevestigd aan de Bloemerd 1c (naast sporthal De Bloemerd) in Leiderdorp. Voor meer informatie en aanmelden: www.dwarsleiderdorp.nl.

Nieuwe workshop taarten bakken

taarten n Wegens groot succes start een nieuwe workshop bakken. Deze is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en vindt plaats op drie woensdagmiddagen van 14.00-16.00 uur. De eerste les is op 16 mei. De kinderen leren verschillende taarten te maken met diverse technieken. Elke week gaan de deelnemers met iets lekkers naar huis. De kosten zijn: € 32,00 per persoon. Alle info is te vinden op www.dwarsleiderdorp.nl.

Buitenspeeldag in De Bloemerd

spelen n Op woensdag 13 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Dwars organiseert dan samen met de gemeente Leiderdorp een leuke buitenspeelmiddag op het grote parkeerterrein in De Bloemerd. Met onder meer een survivalbaan en springkussens. Ook kunnen kinderen zich laten schminken.

Tegelijkertijd is het dan ook er ook een bewonersmarkt waarop allerlei organisaties uit De Bloemerd zich presenteren.

De buitenspeelmiddag is van 13.30 tot 16.30 uur en gratis toegankelijk.

Donkere wolken dreigen voor RCL vrouwen

Dominique van Wensveen omspeelt slim Joëlle de Bondt en vervolgens Sarina Groeneveld. Foto: Gert Jan van Heijningen

VOETBAL n De vrouwen van RCL kwamen er zaterdag tegen DTS Ede niet aan te pas. De Racing van de coaches Janet Griffioen en Lesley Landweer verloren tegen de best voetballende ploeg uit de Topklasse. Het werd 0-5 na een 0-1 stand bij rust. De concurrentie pakte wel punten en alleen een wonder kan de RCL nog behoeden voor de vervelende nacompetitie

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

De start van de Wandelchallenge vorig jaar. | Foto: PR Foto: PR

DTS uit Ede was meer dan een klasse beter dan RCL. Prima veldspel met fraaie combinaties en in een hoog tempo werd de bal rondgespeeld op Sportpark de Bloemerd. De Racing kwam er slechts sporadisch uit met Samanta Stojanovic, Dominique van Wensveen en Bianca van der Meer. Verdedigen was het motto voor de rood-witten. Ook in dit duel was het doelvrouw Cynthia Roeleveld die de Racing in de wedstrijd hield. In de 29e minuut een perfecte hoekschop van Bianca van der Meer die door Cerise Klijn net naast werd geschoten. In de 35e minuut viel dan toch de eerste treffer voor DTS. Daphne van Kruistum met de inzet die in eerste instantie werd geblokt. Het leer sprong voor de voeten van Sofie Houba en die had de hoek voor het uitkiezen.

Direct na de pauze een gevaarlijke vrije trap van Dominique van Wensveen. Vijf minuten later schoot Bianca van der Meer ook een vrije trap rakelings over. Speldenprikken uit stilstaande situaties leverde wel degelijk gevaar op voor RCL. De concentratie bij de meiden uit Ede liet zo af en toe te wensen over. Susanne Hoogenboom, Ashley Pen en Dominique van Wensveen profiteerden bijna. Een vrije trap van Van Wensveen spatte zelfs op de lat uiteen. Bij DTS maakte Eveline Zech na een langdurige blessure haar rentree. De hoop op de zo fel begeerde gelijkmaker voor de Racing vervlogen want Zech scoorde in het laatste half uur vier doelpunten voor de ploeg uit Ede. Het verschil in kwaliteit was duidelijk en onomkeerbaar.

Nacompetitie

RCL toonde wel maximale inzet en veerkracht maar tegen de kanshebber voor de titel waren de meiden niet opgewassen. De overmacht met technische souplesse en een dosis gezonde spelvreugde sprak wel degelijk aan. Coach Janet Griffioen had dit verlies ingecalculeerd, echter de directe concurrenten vergaarden wel punten. De nacompetitie voor handhaving op het allerhoogste amateurniveau komt nu wel erg dreigend in beeld.

Wandelchallenge in De Bloemerd

Uitdaging n Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk en Maatschap Goudeket Fysiotherapie organiseren vrijdagmiddag 22 juni de Wandelchallenge. Dit wandelfestijn door park De Bloemerd is bedoeld voor mensen met een chronische aandoening

Veel sportieve evenementen zijn gericht op mensen die niet in hun bewegen beperkt worden door hun gezondheid. Voor mensen met een chronische aandoening zijn deze evenementen vaak te inspannend en te belastend. Om deze mensen toch een uitdagende, gezellige en sportieve middag te bieden, organiseren de twee Leiderdorpse fysiotherapiepraktijken nu alweer voor het vierde achtereenvolgende jaar de Wandelchallenge. Dit jaar lopen ook leerlingen van groep 1 en 2 van Basisschool De Regenboog mee.

De Wandelchallenge bestaat uit een route van 1,5 km door de Bloemerd, die men één, twee of driemaal kan lopen. Dat betekent dus 1,5, 3 of 4,5 km. De gekozen afstand moet binnen een uur worden afgelegd. Wie de afstand niet zelf kan lopen, mag ook gebruik maken van een (eigen) rolstoel die dan voortgeduwd wordt door een partner of andere begeleider.

Overigens mogen ook andere enthousiastelingen meelopen

Aanmelden

Wie mee wil doen, moet zich tussen 12.45 en 13.15 uur aanmelden bij de inschrijftafel bij EasyActive Felter aan de Bloemerd 1b in Leiderdorp. Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro p.p. maar meer geven mag ook. De volledige opbrengst wordt gedoneerd aan de G-teams in Leiderdorp. Vanaf 12.45 uur kan gestart worden, de laatste lopers moeten om 15.00 uur binnen zijn.

Vooraf aanmelden kan bij de Praktijk voor fysiotherapie Ommedijk, de Maatschap Goudeket Fysiotherapie en e-mailadressen info@fysiotherapieommedijk.nl of info@fysiotherapiegoudeket.nl.

Alecto handhaaft zich in Overgangsklasse

Alecto dames 1 viert een feestje nadat bekend geworden is dat het team zich handhaaft in de Overgangsklasse. | Foto: J.P. Kranenburg

hockey n De vrouwen van Alecto komen ook volgend seizoen uit in de Overgangsklasse. Het team handhaafde zich nipt door zondag te winnen van Helmond terwijl Weert, dat ook onderaan de ranglijst bungelde, verloor.

Alecto speelde de laatste competitiewedstrijd op eigen veld en wist dat het moest winnen om een kans op handhaving te houden. De Leiderdorpse hockeyster hadden het niet meer helemaal in eigen hand; om niet te degraderen zou de directe concurrent Weert zou moeten verliezen of gelijk spelen.

Het bestuur van Alecto met Tembi Schneider (voorste rij, tweede van links) en Stefan Duyf (tweede van rechts). | Foto: PR Foto: PR

De wedstrijd was ook erg beladen, omdat deze het afscheid was van coach Jaïr Levie die naar Cartouche dames 1 vertrekt en wordt vervangen door Tembi Schneider. Daarnaast vertrekken de speelsters Joëll Bense, Hanneke de Jong, Eline Verreck, Mathilde Dezitter, Milou Boere, Marley Kruit en Beth Marriott. Ook de manager Margriet Pronk vertrekt en zij wordt vervangen door Emma van der Schrier. Dit afscheid zorgde ervoor dat er nog meer energie was om te winnen.

Alecto begon sterk aan de wedstrijd en middenmoter Helmond kon niet echt goed druk zetten. De thuisploeg kreeg al vrij snel een strafcorner die net naast het doel werd getipt. Alecto bleef aandringen en dit zorgde voor een paar kansen op de goal die helaas allemaal mis gingen. Na twintig minuten spelen lukte het Meike van Haeringen een actie in de cirkel te maken over de achterlijn en Rose Breedveld aan te spelen die de 1-0 scoorde. Wat ook de ruststand werd.

Na de pauze ging Helmond op doelpuntenjacht en kreeg een strafcorner. De Alectoverdediging maakte die echter onschadelijk. Alecto hield ook de druk op de ketel en kreeg eveneens een strafcorner. Die werd in eerste instantie net naast geslagen door Anne van Eindhoven, maar aangeefster Karlijn Koster stond goed op te letten en scoorde met een tip-in de 2-0.

Een volgende strafcorner voor Helmond luidde de 2-1 in, de bal verdween via de stick van een verdedigster van Alecto in de Leiderdorpse goal. Alecto herpakte zich en Demi van As kwam vanaf achter de cirkel in en passte de bal op Meike van Haeringen. Zij speelde terug op Anneloes Verrier, die de pass verlengde naar Rose Breedveld waarna de aanvalster haar tweede doelpunt van de dag maakt: 3-1. Hierna lukt het Karlijn Koster nog een strafcorner te halen en deze leverde met een sleep van Anne van Eindhoven de 4-1 op. Helmond kwam nog even terug en bracht de eindstand op 4-2.

Daarna was het niet heel lang wachten op de verlossende worden. Speelsters van Were Di gaven door dat ze Weert met 3-0 hadden verslagen. Dat betekende feest voor Alecto. Een mooie afsluiter van een afwisselend seizoen.

Topcoaches voor Alecto

hockey n Met ingang van het nieuwe seizoen verbinden twee topcoaches zich aan de Leiderdorpse hockeyclub Alecto: Stefan Duyf is de nieuwe Technisch Directeur en Tembi Schneider zal leiding geven aan Dames 1.

Vanaf 1 juli is Stefan Duyf (35) officieel de nieuwe Technisch Directeur van Alecto. Duyf tekende een driejarig contract bij Alecto en volgt daarmee Jaïr Levie op, die het jeugdopleidingsprogramma van Alecto op de kaart heeft gezet. Met Stefan Duyf heeft Alecto een grote naam in huis gehaald: Duyf verdiende zijn hockeysporen als speler van onder meer Den Bosch, Tilburg en Push. Nagenoeg zijn hele hockeycarrière is hij als trainer/coach betrokken bij jeugdteams, zowel breedte als top. Sinds 2014 is Duyf ook verbonden aan Push Heren 1 - eerst als assistent-coach van Herman Kruis en sinds 2015 hoofdcoach. Daarnaast is Stefan Duyf ook als coach verbonden aan de KNHB: hij is trainer/coach van het Nederlands opleidingsteam jongens B.

Op 1 juli gaat ook Tembi Schneider (38) aan de slag bij Alecto. Schneider is de nieuwe trainer/coach van Dames 1, dat zich na winst op Helmond afgelopen zondag knap wist te handhaven in de Overgangsklasse. Schneider is geen onbekende voor Alecto: van 2002 tot 2008 speelde ze voor Alecto in de Overgangsklasse. Nadat ze een punt zetten achter haar spelersloopbaan coachte en trainde ze meerdere jeugdteams van Alecto. De afgelopen jaren was ze onder meer actief als trainer/coach bij hockeyclub Bloemendaal en SCHC. Naast Dames 1 zal Schneider ook enkele jeugdteams van Alecto gaan trainen.

Velocitas voor het eerst naar Overgangsklasse

Het kampioensteam, dat volgend seizoen uitkomt in de Overgangsklasse. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

Korfbal n 12 mei 2018 gaat voor Velocitas de geschiedenisboeken in. Het is de dag dat het eerste team voor het eerst promoveert naar de Overgangsklasse. De wedstrijd werd verloren, maar door een fout van de grote concurrent kon de teleurstelling toch omgezet worden naar vreugde.

Tekst: Manon Laman

Het veldseizoen begon in september vorig jaar met een hele andere mentaliteit. Niet degraderen was het voornaamste doel. Toen Velocitas onverwachts week na week punten binnensleepte, kreeg het woord 'kampioenschap' voorzichtig een plaatsje in het hoofd van de spelers. En afgelopen zaterdag was het ineens werkelijkheid: de kampioenswedstrijd.

Helaas verliep de wedstrijd heel anders dan verwacht en gehoopt. Velocitas nam het op tegen Victum 1, die de een-na-laatste plaats inneemt in de ranglijst. Een overwinning moest lukken toch? Niets was echter minder waar.

"Aanvallend waren we gewoon niet goed genoeg. We kwamen lastig tot scoren", was wat coach Leo van den Bos erover te zeggen had. Zijn woorden waren de realiteit. Velocitas speelde geen goede pot. Al snel na het startsignaal ging de bal een aantal keer de verkeerde korf in.

Toen Velocitas echter ook enkele doelpunten achter elkaar wist te maken, leek het tij te keren. Met het rake schot van Joachim Jägel kwamen de Leiderdorpers zelfs voor het eerst in de wedstrijd op een voorsprong: 5-6. Maar ook dit was te mooi om waar te zijn. Het aanvallende vermogen van Velocitas kwam dan wel steeds beter tot uiting, Victum had de smaak ook goed te pakken. Het ging gelijk op, tot de stand van 8-8. Want hierna rolde het balletje weer in de richting van Victum. Met een achterstand van 13-10 werd de rust ingeleid.

Na een peptalk begon Velocitas vol goede moed aan de tweede helft. Met nog 35 minuten op de klok was de wedstrijd immers zeker nog niet verloren. Scoren lukte Velocitas nog even niet, maar de afvang stond als een huis. Het balbezit van Velocitas werd echter niet optimaal benut. De 10 bleef een tijd op het scorebord staan.

Victum deed dit beter. De achterstand werd groter en de Leiderdorpers werden steeds gefrustreerder. Eveneens de scheidsrechter, die met gele kaarten ging strooien. De sfeer werd er absoluut niet beter op, wat het spel niet ten goede kwam. Met nog ongeveer tien minuten op de klok stond er een treurige stand van 20-14 op het bord. Het leek erop dat er geen feest gevierd kon worden.

Een verrassende wending deed zich echter voor, waardoor het bloedstollend spannend werd. De Leiderdorpers zetten een eindsprint in en scoorden het ene doelpunt na het andere. Een paar minuten voor eind was de stand ineens 20-19. Er was toch nog een klein beetje hoop op een overwinning. Deze werd abrupt verstoord door een rake goal van Victum, gevolgd door het eindsignaal. Velocitas verloor met 21-19.

De teleurstelling was af te lezen van de gezichten van de acht spelers en ruim 120 supporters. Maar ook nu weer bleek dat verwachtingen niet altijd waargemaakt worden. Grote concurrent Ritola verloor ook onverwachts, tegen MIA. Na dit goede nieuws kon de feestelijke derde helft beginnen. Velocitas 1 kan niet meer ingehaald worden op de ranglijst en is een zeer trotse veldkampioen. Spelen in de Overgangsklasse is uniek. De Leiderdorpse korfbalclub heeft nooit eerder op zo een hoog niveau gespeeld.

RCL in extra tijd naast koploper

voetbal n De mannen van RCL behaalden zaterdag op bezoek bij lijstaanvoerder Die Haghe een knap resultaat (1-1). In de dying seconds van de wedstrijd kogelde Nick van Bemmel de gelijkmaker tegen de touwen, waarna de scheidsrechter van dienst vrijwel direct affloot voor het einde van de wedstrijd.

Grote verslagenheid dus aan Haagse kant, die een half uur later omsloeg in pure blijdschap bij de koploper nadat bleek dat medeconcurrent UVS op identieke (!) wijze punten aan plaatsgenoot DoCoS had verspeeld. Door deze resultaten kan Die Haghe volgende week bij een overwinning in de uitwedstrijd tegen SVC '08 de kampioensvlag hijsen.

De koploper opende voorzichtig, liet RCL het spel maken en loerde vooral op counters waarmee de gevaarlijke Haagse voorwaartsen in stelling gebracht moesten worden. Echt doelgevaar leverde dit niet direct op en de openingstreffer van de lijstaanvoerder kwam dan ook letterlijk uit de lucht vallen. Jeroen Brand torende na een hoekschop van Peter de Kleer hoog boven de Leiderdorpse defensie uit en kopte de bal tegen de touwen (1-0).

Deze goal deed geen recht aan het wedstrijdbeeld en RCL ging daarna nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Uiteindelijk viel dit doelpunt pas in de 93e minuut van de wedstrijd. Nadat Van Bemmel vlak daarvoor met een halve omhaal het Haagse doel had gemist, was het kort hierop wel raak. RCL-aanvaller Isi Adima, ingevallen, lepelde de bal voor het Haagse doel waar Van Bemmel klaar stond om af te ronden (1-1).

Doelpuntmaker Van Bemmel na afloop: "Vooraf teken je voor een punt bij de koploper, maar tijdens de wedstrijd hadden we het gevoel dat er meer in zat. We zijn constant op zoek geweest naar de dik verdiende gelijkmaker en dan is het lekker als die goal toch nog valt. Door dit punt zijn we denk zo goed als safe, volgende week in de thuiswedstrijd tegen UVS kunnen we ons definitief veilig spelen."

Trainer Henk Buyn was blij met het optreden van zijn ploeg. "Ik heb teambuilding en karakter gezien. Wanneer we aan dit optreden nul punten hadden overgehouden, was dat ronduit zuur geweest. We kregen de beloning, ook al moesten we erg lang geduld hebben voor die goal. Dit geeft vertrouwen richting de twee slotronden van de competitie. En geloof me, ook bij een nederlaag was ik zeker positief geweest. Zo zie ik RCL graag ballen."

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl, Sem Nazloomian

Inschrijving MidZomerLoop nu geopend

Foto: PR

hardlopen n De inschrijving voor de MidZomerLoop 2018 is geopend. Aanmelden kan via de vernieuwde website www.midzomerloop-leiderdorp.nl.

De MidZomerLoop wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 6 juli. De start en finish zijn in het Leiderdorpse sportpark De Bloemerd bij het nieuwe clubhuis van RCL. Er kan gestart worden op twee afstanden: de 6,3 km of de 10 km. Beiden starten om 19.30 uur. Ook is er een kinderloop, de zogenaamde Kidsrun. Deze gaat over een afstand van 1,5 km en start om 19.00 uur.

De Kidsrun gaat geheel door De Bloemerd. De andere afstanden gaan via De Bloemerd en langs de Dwarswatering naar de wijk Driegatenbrug en via de Zijldijk, de Nieuweweg en door de wijk Leyhof terug naar De Bloemerd.

Op de website staat alle informatie over kosten van inschrijven, vooraf, via de inschrijfadressen en op de wedstrijddatum zelf.

De Leiderdorpse hardloopwedstrijd beleeft dit jaar alweer zijn 11e editie. De winnaars van de diverse afstanden krijgen mooie prijzen, aangeboden door Sport2000. Ook zijn er prijzen voor het verbeteren van de parcoursrecords. Welke tijden verbeterd moeten worden, is te zien op de website www.midzomerloop-leiderdorp.nl.

Wie vooraf inschrijft heeft recht op deelname aan de gratis barbecue die verzorgd en aangeboden wordt door Ton van Bemmelen Sports. Na-inschrijvers en deelnemers aan de kidsrun kunnen apart BBQ-munten kopen. Dit vanwege de eerdere start van de Kidsrun en om de inschrijfkosten zo laag mogelijk te houden. De barbecue na afloop vindt plaats in het RCL clubhuis. LTsound zorgt voor luchtige muziek om de feestsfeer compleet te maken.

Open dag scouting

varen n De Leiderdorpse scoutinggroep Van der Does Liethorp houdt zaterdag 19 mei van 13.00 tot 16.00 uur een open dag op het scoutingterrein aan de Vadedoplas in het Weteringpark.

Er worden spelletjes gedaan waaraan alle kinderen kunnen deelnemen. Ook is het mogelijk mee te varen in een van de slepers of lelievletten van de scouts. Niet alleen kinderen zijn welkom aan boord, maar ook alle nieuwsgierige volwassenen.

De dag wordt voor de scouting vereniging extra bijzonder doordat de eigen veerpont 'Onverveerd' in gebruik genomen wordt. Dankzij de pont kunnen alle leden veilig naar het eiland Onverplaatsbaar in de Vadedoplas. De pont is ontworpen door verenigingslid Bas Crama en kon daarna worden gerealiseerd dankzij sponsoring en tomeloze inzet en passie van leden en ouders.

Zilver op NK voor Stan Springer

Stan Springer. | Foto: PR Foto: PR

Inlineskaten n Leiderdorper Stan Springer is afgelopen weekend tijdens het Nederlands Kampioenschap inline skaten op baan en weg tweede geworden op de 1000 meter bij de B junioren.

Het NK vond plaats van 10 tot 12 mei op de piste van Heerde. In het Gelderse dorp verzamelden zich de toppers van Nederland. Vanaf kadetten en junior A en B tot de senioren. Bij de senioren reden de broertjes Ronald en Michel Mulder mee met de sprintafstanden.

Foto: PR

Zo'n bekende naam kan Stan Springer ook worden. De jonge Leiderdorper pakte het zilver op de 1000 meter op de piste baan. Het scheelde maar een wieltje of hij was de nieuwe Nederlands kampioen bij de junioren B (14-16 jaar).

Stan is lid van Vereniging IJssport Leiderdorp en traint bij de RTC-inline selectie van Zuid-Holland.

Amy Brusee pakt opnieuw Onderlingen-titel

biljarten n Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Amy Brusee kampioen Onderlingen geworden van de Zoeterwoudse biljartvereniging Rijnegom.

De finale vond plaats op woensdag 9 mei. Brussee moest het daarin opnemen tegen Jan Uljee, Wim van Mil en Koos Romijn.

De eerste ronde bracht Koos Romijn en Jan Uljee aan de tafel. Een spannende strijd die nipt gewonnen werd door Romijn. Brusee won zijn openingswedstrijd tegen Wim van Mil vrij gemakkelijk.

In de tweede ronde verloor Brusee van Uljee en zette Romijn zichzelf op voorsprong van zijn opponenten door opnieuw een zege, dit keer tegen Wim van Mil.

In de slotronde pakte Van Mil zijn eerste overwinning in de wedstrijd tegen Uljee. Brusee speelde een puike partij en gaf Romijn geen enkele kans.

Daarmee eindigden zowel Brusee als Romijn met twee gewonnen wedstrijden, maar Brusee won op moyenne-basis. Op de foto hieronder de vier finalisten. V.l.n.r. Amy Brusee (1ste met 4 punten en 94,7%), Koos Romijn (2e met 4 punten en 73%), Jan Uljee (3e met 2 punten en 91,6%) en Wim van Mil (4e met 2 punten en 76%).

Nieuws van Pluspunt

I.v.m. 2e Pinksterdag is ons kantoor maandag 21 mei gesloten.

Meer Bewegen voor Ouderen

Voor wie sporten te zwaar is, biedt Pluspunt "Meer Bewegen voor Ouderen" aan. Er wordt rekening gehouden met uw mogelijkheden. Locatie, dagen en tijden: maandag van 10.45-11.45u in de Hoeksteen (Houtschans); dinsdag van 9.30-10.30u en 10.30-11.30u in Huis ter Does (Klaprooskamp) en woensdag van 9.30-10.30u in de zaal van Pluspunt. U bent van harte welkom voor een proefles. Voor meer info kunt u contact opnemen met Pluspunt.

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van vrijwilligers kan Pluspunt inwoners van Leiderdorp een breed pakket van activiteiten en diensten aanbieden. Actuele vacatures vindt u op de website www.pluspuntleiderdorp.nl/vrijwilligers.

Scootmobieldag

De gemeente, VVN en Pluspunt organiseren weer een scootmobieldag op woensdag 6 juni van 9.30 tot 15.30 uur. Bevorderen van het veilige gebruik van de scootmobiel door de rijvaardigheid en het vergroten van inzicht in verkeerssituaties en de kennis van de verkeersregels. 's Middags kunt u meedoen aan een scootmobieltocht door Leiderdorp. Meer info. hierover volgt.

Zomeractiviteiten

De zomeractiviteiten zien er dit jaar anders uit dan u gewend bent. Er was altijd al samenwerking met verschillende culturele instellingen in Leiderdorp maar dit jaar stellen we voor het eerst een gezamenlijk programma op voor alle leeftijden. Er worden activiteiten georganiseerd door verschillende culturele organisaties, ouderenbonden en SCw.

Het belooft een zeer gevarieerd programma te worden met uiteenlopende activiteiten op verschillende locaties in Leiderdorp. Medio juni komt een krantje met het volledige programma, inclusief informatie over locaties, kosten en aanmelding. Begin juli kunt u zich inschrijven.

De opening zal plaatsvinden bij Pluspunt op zaterdag 14 juli met een optreden van het smartlappen koor "Er welt een traan".

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156 in Leiderdorp. T. (071) 541 35 36, E info@pluspuntleiderdorp.nl, W www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 20 mei, Pinksteren

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 20 mei, Pinksteren

Dorpskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw m.m.v. cantorij.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, m.m.v. cantorij.

Alrijne

10.00 uur: dhr. J. Koeleman.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071)5415962.

De kerk van de Gereformeerde Gemeente Leiderdorp aan de Hoofdstraat 73. | Foto: J.P. Kranenburg

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

zondag 20 mei, 9.50 uur: dhr. J. de Ridder uit Leiden.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

woensdag 16 mei, 19.30 uur: Ds. M. Joosse.

zondag 20 mei, 1e Pinksterdag

10.00 uur: ds. J.S. van der Net.

16.30 uur: leesdienst

maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, 11.00 uur: ds. H.A. van Zetten.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: elke zondag 10.00–12.00 uur; woensdagavond 20.00–22.00 uur School van gebed.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 20 mei, ,Pinksteren, 10.15 uur: ds. S.P. van de Meulen, m.m.v. practicum musicae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

14 t/m 20 mei (20 mei 1e Pinksterdag): TP Van Leeuwen (F.W. van Leeuwen), Lammermarkt 218, 2312 CW Leiden. Tel. (071) 5898372.

21 t/m 27 mei (21 mei 2e Pinksterdag): TP Peerdeman (J. Bleeker), Dijkgravenlaan 71 2352 RN Leiderdorp. Tel. (071) 5232380.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.

19 / 20