Leiderdorps Weekblad

6 februari 2019

Leiderdorps Weekblad 6 februari 2019


Kassa voor Leiderdorpse organisaties

Alle blije ontvangers van de toegekende cheques | foto PR

CHEQUES n Een flink aantal Leiderdorpse maatschappelijke organisaties en verenigingen heeft dankzij het Rabobank Wensenfonds een financiële steun in de rug gekregen. De diverse cheques zijn uitgereikt op woensdagavond 30 januari in het clubhuis van RCL tijdens een speciale avond voor de Leiderdorpse klanten van de Rabobank Leiden-Katwijk.

door Nelleke Thissen

Maar liefst zestien verenigingen hebben tijdens de goedbezochte avond een cheque in ontvangst mogen nemen. De gezamenlijke waarde ervan bedraagt ruim €19.000. 'Met uw activiteiten draagt u bij aan de plaatselijke maatschappij en dat ondersteunen we van harte", zo motiveerde directeur Erik Versnel de financiële bijdrage van zijn bank.
bij de toekenning van de cheques hanteert de bank de categorieën zorg & wijken en sport. Zo won theatergroep Fields of Wonder de originaliteitprijs van €1.000 voor een tent waarin het publiek droog blijft bij buitenvoorstellingen.
Ouderzorg Leiderdorp ontving €1.250 voor een geluidsinstallatie, Stichting Leiderdorps Museum €2.025 voor een touchscreentafel voor informatie aan de jeugd en Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp €3.000 ter vervanging van zitbanken.

In de categorie sport ontving Asopos de Vliet €1.995 voor verbouwing van de botenloods, IJssport Leiderdorp €1.250 voor een pinapparaat, de Leiderdorpse Reddingsbrigade €1.935 voor overlevingspakken, Stichting Bloemerd O.G. en Sport €1.500 voor het clubgebouw en SV Velocitas tenslotte €1.935 voor zonnepanelen. Cheques van € 500 gingen naar Stichting Hart voor Leiderdorp (openlucht podium), Ruitervereniging Liethorp (energiebesparing). LSC Alecto (pannaveldje) en volleybalvereniging Leython DC (beachvolleybal), Marchingband Tamarco (zomertenue) en Stichting Schooltuinen Leiderdorp (kookboek).
aatschappelijke lokale organisaties kunnen elk jaar, indien zij klant zijn, bij de bank een wens indienen. Een jury maakt de nominaties bekend. De Rabobank klanten kunnen vervolgens stemmen op hun favoriet. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van het bedrag.

Voorzitter Stichting Sportpromotie Leiderdorp treedt af

wisseling n Thomas Stolker legt de voorzittershamer van de SSPL neer.

"Na 4 jaar is het mooi geweest. Ik bekleed nog verschillende andere vrijwilligersfuncties en dan wordt het op een gegeven moment keuzes maken.
Ik draag de SSPL een zeer warm hart toe en blijf op de achtergrond bij de stichting betrokken. Zoals iedereen die mij kent inmiddels wel weet, kan het Bestuur te allen tijde een beroep op mij doen. We hebben nog geen opvolger gevonden, maar ik heb goede hoop dat er iemand wordt gevonden met een groot sporthart voor Leiderdorp. Het netwerken kan op 11 februari gaan beginnen tijdens het sportcafé dat wordt gehouden in de kantine van RCL.
Tijdens dat sportcafé zal tevens de Zilveren Promo worden uitgereikt. Helaas kan ik er i.v.m. een cursus niet bij zijn", aldus Stolker.

ValentijnVerloren op Valentijnsdag

borrel n Deze gezellige, informele borrel wordt alweer voor de zesde keer georganiseerd. Op Valentijnsdag, donderdag 14 februari, zijn alle weduwnaars en weduwen uit de wijde omgeving van harte welkom! Onder het genot van koffie, thee of iets sterkers, vieren we het leven. We proosten met elkaar, met onze eigen Valentijn in gedachten. Dit doen we in Brasserie Park, Van Diepeningenlaan 2 in Leiderdorp, van 20.00-23.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, je betaalt alleen de drankjes die je zelf nuttigt en je hoeft je niet van te voren op te geven. Bij de ingang word je begroet. Vooral de weduwnaars en weduwen die het moeilijk vinden ergens weer alleen naartoe te gaan, moedigen we aan gewoon te komen. Kom eens kijken, je bent vrij zo lang te blijven als je wilt. Als je naar Brasserie Park gaat, hou dan na het bruggetje rechts aan, dan kom je in de zaal waar de borrel gehouden wordt. We hebben dus een aparte ingang en borrelen niet in de Brasserie zelf. Voor info: leiderdorpsamenuit@gmail.com

Inzameling voor
buurt AED

Op weg naar rookvrije
generatie

Gehavend RCL verrast
Valken'68

Van het gas

Songs2Sing viert het 15-jarig bestaan met twee jubileumconcerten. | Foto: J.P. Kranenburg

Ik ben al geruime tijd energieambassadeur in Zoeterwoude. Ik heb ruime ervaring op het gebied van energie. Mijn werkzame leven heeft zich afgespeeld in de internationale olie, gas en zout exploratie en productie. Boortechniek, geologie en elektrotechniek. Gedurende 18 jaar voor mijn pensioen (2005) ben ik inspecteur geweest bij het Staatstoezicht op de Mijnen. Alle mogelijke voorzieningen om energieverlies (warmte) door de woonschil van mijn huis te beperken (isolatie) heb ik waar mogelijk zelf aangebracht. Daarnaast heb ik duurzame voorzieningen zoals een zon thermisch systeem (zonneboiler), PV-systeem (zonnepanelen), Gebalanceerde ventilatie, vloerverwarming en een regenwaterbenuttingssysteem zelfontworpen en gebouwd.
Er zijn een paar aspecten, die de burger niet weet.

Het is kortgeleden vastgesteld, dat het aandeel duurzaam van de elektrische energieproductie slechts 7,3 % is. Dit impliceert, dat 92,7 % niet duurzaam is, d.w.z. fossiel van oorsprong. Dat betekent ook, dat alle elektrische voertuigen en warmtepompen voor 92,7% door fossiel opgewekte energie aangedreven worden. Deze voertuigen stoten virtuele CO2 uit. De centrale opwekking van elektrische energie heeft echter een laag rendement met een ten gevolge daarvan een navenant hoge CO2 uitstoot. Lokale energieconversie met een hoogenergetisch rendement (HR Cv-ketel) heeft dan ook een navenant lage CO2 uitstoot. De "Van het gas af" hype is dan ook milieutechnisch het stomste wat je kunt doen. Een kleine Hr-ketel gecombineerd met een zon thermisch systeem, een goed geïsoleerd huis met vloerverwarming en gebalanceerde ventilatie met WTW is milieutechnisch de beste weg. Vul je dit aan met net zoveel PV, als het eigen verbruik, dan ben je spekkoper.

De energieleverancier is niet het bedrijf waaraan je de energierekening betaald. De leverancier van gas en elektriciteit is de netbeheerder. Deze meet de hoeveelheden en geeft deze door aan de Kwh en m3 inkoper. Deze koopt ze in bij de energieproducent en maakt winst op de doorverkoop. De energieproducent levert de energie aan het elektriciteitsnet en gasnet. Ongeacht wat de inkoper zegt over de aard van zijn inkoop, uit het stopcontact komt gewoon 92,7 % fossiel opgewekte energie.

Er wordt vaak gezegd, dat je energie verbruikt. Dat is niet zo. De elektriciteitsmeter en de gas meter meten de energie, die door de woonschil naar buiten verloren gaat. Normaal gaat ook veel warmte verloren door klassieke ventilatie, douchewater, afzuigkap en andere warmte afvoeren zoals wasmachine en wasdroger met afvoer naar buiten. Je betaalt voor wat je verliest!

Alle verkopers van elektrische auto claimen dat deze geen CO2 uitstoten. De werkelijkheid is, dat de virtuele CO2 uitstoot per kWh slechts een paar procent lager is dan de ter plaatse uitgestoten CO2 van moderne verbrandingsmotoren.

CO2 is big business. De Burger betaalt alles.

Theo Kwant, Zoeterwoude Rijndijk

Spetterende Jubileum-concerten Songs2Sing

muziek n Meezingen met een enthousiast popkoor? Genieten van de hoogtepunten van de afgelopen 15 jaar? Op 16 en 17 maart kan dat!

Popkoor Songs2Sing bestaat 15 jaar en viert dit uitgebreid met twee swingende concerten in het theater van het Da Vinci College aan de Kagerstraat in Leiden. Voor €15 kunt u ontspannen luisteren, van harte meezingen, volop genieten en krijgt u niet één maar twee pauzedrankjes. Kortom een heerlijke muzikale avond met alle koorleden, familie en vrienden. Songs2Sing is een Leiderdorps popkoor van ongeveer 75 vrouwen én mannen en met de eigen liveband Music2Play. Het repertoire voor deze concerten bestaat uit de hoogtepunten – de parels - van het koor uit de afgelopen 15 jaar, uit lekkere meezingers en uit sfeervolle bekende popnummers.
Kaarten zijn vanaf heden te koop bij Daans Bloemenwinkel aan de Santhorst en bij VakantieXperts in Winkelhof. Indien er kaarten over zijn, kunt u natuurlijk ook 16 maart (aanvang 20.00) en 17 maart (aanvang 14.00) aan de zaal uw kaartje kopen. Of bestel online tickets via tickets.songs2sing.net. Meer informatie www.songs2sing.nl.

Winter

De nijlgans broedt sinds 1967 in Nederland. Het is een standvogel wat betekent dat de vogel jaarrond voorkomt.

Het is winter. Het vriest af en toe en er ligt af en toe sneeuw. Er ligt een dun laagje ijs op het water. Het ijs is niet dik genoeg om te schaatsen, maar precies genoeg voor een meeuw om op te gaan staan. Het is een kokmeeuw. In de zomer heeft de kokmeeuw een donkere kop. In de winter alleen en vlekje. Dit wordt ook wel een koptelefoontje genoemd.

Ook kom ik op mijn wandelrondje een paartje nijlgans tegen. Ben ik toch benieuwd hoe het zit met de nijlgans. Ik besluit het op te zoeken. De in het wild levende nijlgans blijkt af te stammen van ontsnapte siervogels. De nijlgans broedt sinds 1967 in Nederland. Het is een standvogel, wat betekent dat de vogel jaarrond voorkomt. Dit in tegenstelling tot de kokmeeuw. We zien de kokmeeuw wel jaarrond, maar de meeuwen die bij ons broeden trekken naar het zuiden. In de winter trekken noordelijker levende kokmeeuwen naar ons om te overwinteren. De nijlgans ziet er uit als een kleine gans, maar is meer verwant aan de eend. Sinds 2 augustus 2017 staat de nijlgans op de lijst van invasieve exoten. De lijst is te vinden op de website van de voedsel en warenautoriteit.

In de vogelatlas van Sovon (2019 3e druk) staan verspreidingskaartjes van de nijlgans. Waar in de 70 er jaren van de vorige eeuw nog maar enkele broedparen bekend zijn, broedt de nijlgans nu in bijna 90 % van de atlasblokken. (Nederland is opgedeeld in blokken van 5x5 km, wat een atlasblok heet).

De veel bekendere exoot is de halsbandparkiet.

Als broedvogel komt de halsbandparkiet voornamelijk in de randstad voor. Dan nog eens voornamelijk in stedelijk gebied. De halsbandparkiet is een tropische vogel. De populatie in het wild in Nederland is afkomstig van kooivogels die in het wild terecht gekomen zijn. In de 70 er jaren van de vorige eeuw er een verspreiding van <1% van de atlasblokken. Nu is dat 10%. Soms kun je wel eens een halsbandparkiet een verlaten spechtenhol in of uit zien schieten. Hier broeden ze soms. Rond de schemering kan je een ander fenomeen waarnemen. Halsbandparkieten slapen gezamenlijk ergens in een hoge boom. In Leiderdorp heb je een aantal van die bomen die regelmatig gebruikt worden. Soms verkassen e weer naar een andere boom. 's morgens zie je ze dan over de omgeving uitwaaieren. 's Avonds zie je ze dan weer terugkeren naar de slaapboom. Het zijn net forenzen.

Leiderdorp op weg naar rookvrije generatie

Ondertekening van het convenant. Vlnr Bart de Wolf (KWF), Angelique Beekhuizen (wethouder Leiderdorp) en Marka Bordewijk (GGD) | foto Nelleke Thissen

n Kinderen moeten roken niet normaal vinden

CONVENANT n Met de ondertekening van het convenant 'Rookvrije Generatie' heeft Leiderdorp zich officieel aangesloten bij deze beweging. Namens de gemeente tekende wethouder Angelique Beekhuizen. Ze deed dit in het clubhuis van RCL op 30 januari tijdens een speciale klantenavond van Rabobank Leiden-Katwijk.

Tekst: Nelleke Thissen

"We moeten kinderen beschermen tegen de schadelijke gevolgen en verleidingen van tabaksrook en zorgen dat ze roken niet normaal vinden. Het is daarom belangrijk om niet te roken in een omgeving waar kinderen zijn zoals op scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen", zo verwoordde Beekhuizen (onder meer jeugd en volksgezondheid) de beweegredenen van de gemeente om het convenant te ondertekenen.

In haar streven om dit doel te bereiken werkt de gemeente samen met de GGD die evenals het KWF het convenant medeondertekende. "We kunnen dit immers niet alleen", verduidelijkt Beekhuizen. Voor het opstellen en uitwerken van een projectplan heeft ze het bedrijf Sportadvies in de arm genomen.

Bij de plannenmakerij worden in eerste instantie organisaties betrokken die met kinderen werken zoals scholen, kinderdagverblijven, verenigingen en sportclubs. Enkelen hebben al het predikaat 'rookvrij'.

Koploper

Koploper was RCL die als eerste vereniging in Nederland in 2015 besloot zijn voetbalterrein rookvrij te verklaren. Inmiddels hebben enkele andere Leiderdorpse organisaties dit voorbeeld gevolgd.

Eén van hen is de vorig jaar in gebruik genomen speeltuin Op Dreef van de gelijknamige buurtvereniging. Volgens voorzitter Frank Versteegen wordt in de speeltuin de rookvrije boodschap op een vriendelijke manier gebracht. "Dat sorteert het meest effect".

Wethouder Beekhuizen onderstreept deze aanpak. "We willen het roken niet verbieden, maar doe dit dan niet in het zicht van kinderen. Ze moeten roken niet normaal vinden".

Alliantie

De Rookvrije Generatie is onderdeel van de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Meer overlast voor wijk Holtland door komst Lidl

verkeer n Welke variant er ook komt, de bewoners van de wijk Holtland krijgen te maken met aanzienlijk meer verkeer door de komst van Lidl op het Amaliaplein. Daardoor neemt voor hen ook de geluidsoverlast toe.

Tekst: Nelleke Thissen

Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de verkeerscirculatie als gevolg van de komst van Lidl op het Amaliaplein. Eerder onderzoek in 2017 leverde twee varianten op waarvan de tweede de voorkeur kreeg. Die behelsde eenrichtingsverkeer op de Ericalaan (richting Willem-Alexanderlaan) tezamen met het omdraaien van de rijrichting op de Simon Smitweg (richting Persant Snoepweg). Bij variant één zou de Ericalaan worden afgesloten van de Willem-Alexanderlaan. Het huidige in mei 2018 aangetreden College van B&W heeft daaraan twee nieuwe scenario's toegevoegd. Eén is tweerichtingsverkeer op zowel Ericalaan als Simon Smitweg. De ander is eenrichtingverkeer op de Ericalaan (richting Willem-Alexanderlaan) en tweerichtingen op de Simon Smitweg. Deze laatste geniet uit verkeerstechnisch oogpunt de voorkeur. Dat bleek maandag tijdens een informatieavond voor raadsleden en bewoners waar de uitkomsten van het nieuwe onderzoek werden gepresenteerd. Uitvoering van de voorkeurvariant betekent voor de Simon Smitweg een flinke verkeerstoename. Dat levert ook meer geluidsoverlast op voor Holtland, de door deze weg ingeklemde woonwijk. In het rapport wordt voorgesteld om stil asfalt aan te leggen. Maar ondanks dat voldoet straks een aantal huizen niet meer aan de wettelijke geluidsnormen. "We zullen daarvoor maatregelen moeten nemen zoals aanpassingen aan de gevel", aldus wethouder Willem Joosten (verkeer). Nader onderzoek naar lucht en geluid is dan ook nodig, stelt het onderzoeksbureau.

Hoofdstraat

De kans op sluipverkeer in de Hoofdstraat en toegangswegen als gevolg van de verkeersafwikkeling na de komst van de Lidl is zeer beperkt, aldus het onderzoeksbureau. Bewoners hebben die vrees eerder geuit. Het verkeer daar zal wel toenemen, zo verwacht Joosten, maar het is de vraag met hoeveel en wat dan nog acceptabel zal zijn. "Het is nu een hele rustige straat met hoofdzakelijk lokaal verkeer. We moeten de situatie straks afwachten en indien nodig maatregelen nemen". De politiek debatteert over de uitkomsten van het nieuwe onderzoek op maandagavond 18 februari tijdens het politiek forum. De partijen moeten daar hun voorkeur uitspreken. Bewoners en andere belangstellenden kunnen die avond ook inspreken en zo hun mening geven. Het College van B&W tenslotte zal daarna een besluit nemen over de genoemde varianten. Joosten verwacht dat dit nog deze maand gebeurt. De definitieve verkeersontwerpen worden in overleg met de bewoners uitgewerkt, zo is de bedoeling.

Lezing over Artsen zonder Grenzen

lezing n Op 12 februari wordt bij de ouderenbond KBO- PCOB een lezing gehouden over Artsen zonder Grenzen.

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op die plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of bij een natuurramp. Artsen zonder Grenzen is onderscheiden met de Nobelprijs voor de vrede voor zowel het medische werk als het optreden als pleitbezorger voor mensen en bevolkingsgroepen in nood. Het werk van deze belangrijke organisatie zal centraal staan op de bijeenkomst, georganiseerd door de ouderenbond KBO- PCOB, op dinsdagmiddag 12 februari in de Scheppingskerk aan de van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp. Zaal open 14.00 uur, om 14.30 begint de lezing. Voor leden is de entree gratis, belangstellenden zijn van harte welkom tegen een toegangsprijs van € 5, --.

Jong talent in actie tijdens schoolschaakwedstrijden

Op 9 februari kun je in Winkelhof kennis maken met badminton. | Foto: PR Foto: F.J. Onvlee

schaken n Op woensdag 30 januari was het de beurt aan de jongste schoolschakers tijdens het Leiderdorps Schoolschaakkampioenschap.

De volgende scholen namen deel aan deze tweede speeldag van het toernooi: School Kastanjelaan, Elckerlyc, Koningin Julianaschool, De Leeuwerik, de Schakel, De Hasselbraam. De Prins Willem Alexanderschool, 't Bolwerk en de Willem de Zwijgerschool. Vanwege de grote belangstelling voor de schoolschaakwedstrijden is Schaakvereniging Leiderdorp genoodzaakt de wedstrijden te verdelen over twee speeldagen. Waar een week eerder het accent op de oudere basisschoolleerlingen lag, was het nu dus de beurt aan de jongere kinderen. Dat je op vroege leeftijd met schaken kunt beginnen, werd geïllustreerd door het meespelen van enkele groep 2- en groep 3-leerlingen die er uitstekend in slaagden hun tegenstanders mat te zetten. Een enkeling had nog wat moeite met de spelregels. Enige uitleg van de wedstrijdleider omtrent het feit dat een toren niet over pionnen en stukken heen mag springen was bijvoorbeeld noodzakelijk. "Hij speelt met twee stukken tegelijk!", klonk het verontwaardigd. "Ja joh, dat heet rokeren! Dan zet je de koning twee velden opzij en dan springt je toren erover heen!" Ook werd er per abuis nogal eens een koning geslagen, hetgeen de wedstrijdleiders de gelegenheid gaf om de spelregels nog eens nader uit te leggen. De vraag 'Welk stuk is nu ook weer de koning?', leidde tot enige hilariteit.

De jonge spelers bewezen zich talentvol, al was hier en daar nog wel wat speluitleg nodig. | Foto: PR

Onder grote belangstelling werden de prijzen uitgereikt. Wat waren de kinderen trots op de veroverde trofeeën! Bovendien werden flyers verspreid voor kennismakingsavonden op de woensdagen 13 en 20 februari. Belangstellende kinderen zijn welkom van 18.45 tot 19.45 uur. Voor wie dit te laat vindt, is er een tweede mogelijkheid: op dezelfde drie woensdagen organiseert de schaakvereniging kennismakingslessen van 16.30 tot 17.30 uur. Een e-mail vooraf naar r.vahl@hetnet.nl is niet noodzakelijk, maar wordt wel op prijs gesteld.


Voor de goede orde: In het artikel over het schoolschaaktoernooi van vorige week werd gemeld dat Elckerlyc team 3 de derdeplaats behaald had. Dit was echter niet juist. Derde is geworden Elckerlyc team 1.

Badmintonmanifestatie in de Winkelhof

actief n De traditionele Badmintonmanifestatie van BC De Spotvogels wordt op zaterdag 9 februari van 10.00 - 14.00 uur in het Winkelcentrum de Winkelhof gegeven (in samenwerking met Sport2000, Filippo en Wereldhave).

Voor de deur van Sport2000 laten leden van Badmintonclub De Spotvogels op een miniveld zien hoe leuk het is om te badmintonnen. Er is een stand met informatie over De Spotvogels en de badmintonsport en er zijn verschillende gadgets te verkrijgen. BC De Spotvogels is de oudste en de enige badmintonvereniging in Leiderdorp. Je kunt er zowel recreatief als ook in competitieverband wedstrijden spelen. Op zondag kunnen de jeugdleden (tot 18 jaar) spelen en trainen in Sporthal de Bloemerd. Op maandag- en woensdagavond spelen en trainen de senioren en junioren (ouder dan 15 jaar) in de sporthallen de Does en de Bloemerd.

Prijsvraag

Je kun op zaterdag 9 februari ook wat winnen! Er wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij het aantal shuttles in een glazen vaas kan worden geraden. Degene die het aantal het dichtste nadert en het deelnameformulier heeft ingeleverd, maakt kans op een gratis introductietraining van 8 weken onder begeleiding van een van onze badmintontrainers John Wallaart. Tussen 11:30 en 13:00 uur zijn een aantal demonstratiepartijen gepland. Deze demonstraties wordt gegeven door betere spelers van BC de Spotvogels, zodat u kunt zien wat u mogelijk kan bereiken door de techniek te leren en regelmatig te trainen! Uiteraard wordt u uitgenodigd/uitgedaagd om zelf ook mee te spelen en een shuttle te slaan.
Deze Badmintonmanifestatie is tevens de start van de actie voor de introductietrainingen bij De Spotvogels. Deelname staat open voor 15 jarigen en ouder. In een introductieperiode van 8 trainingen maken de spelers op een ontspannen manier kennis met de badmintonsport. De basistechnieken worden geoefend, zoals de verschillende slagen en looptechnieken. Ook worden de spelregels uitgelegd. De training is voor beginners, maar ook spelers met enige badmintonervaring kunnen meedoen.
De introductietrainingen starten op woensdag 20 februari en worden gegeven op woensdagavond van 20.00 - 21.00 uur in sporthal De Bloemerd. Daarna kun je vrij meespelen met andere leden die op woensdagavond spelen. Een eigen racket is niet nodig; er zijn voldoende leenrackets. Deze trainingen worden afgesloten met een leuk voorjaarstoernooi op 17 april 2019. Deelname kost 30 euro voor 8 trainingsavonden.

Maand

Foto: Pexels

Tja, wat moet je er eigenlijk precies mee. Er is immers altijd wat. Het Jaar van, de Maand van, de Week van, de Dag van. U wist het niet, dat het Wereld Nutelladag was op dinsdag 5 februari? Trouwens, voor u het vergeet: op zondag 10 februari is het Internationale Dag van het Huwelijk!

Hoe dan ook, februari is traditiegetrouw de Maand van de Gebitsverzorging. Of beter: voor het gebit en de gebitsverzorging van uw huisdier. Zeg: van uw hond. Zeker de moeite waard om de aandacht op te vestigen.

Foto: PR

Het is nogal logisch dat een goede gebitsverzorging vooral van belang is voor de tanden en kiezen van Blacky en Bo, van Kaj en Kanjer. Dat zijn er nogal wat. Een jonge hond of pup heeft in totaal 28 tanden en kiezen. En het permanente gebit van een volwassen hond telt er zelfs 42 van! Die moeten allemaal stuk voor stuk schoon. Door goede voeding, door te poetsen en verdere verzorging, door misschien af en toe een schoonmaakbeurt bij de dierenkliniek. Een of twee keer per jaar vakkundig laten schoonmaken, dat is toch niet zoveel gevraagd.

Er is meer. Zoals we hopelijk niet uit eigen ervaring weten, blijven de gevolgen van een slecht, ongezond gebit niet beperkt tot de mond. De gevolgen gaan verder, veel verder, ook bij honden. Van tandplaque via tandsteen tot uiteindelijk hartklep-, nier- en leverontstekingen en de aantasting van andere vitale organen. Zo ver kan dat werkelijk gaan. Dat klinkt erg dramatisch - en dat is het ook.

Het is vooral onnodig. 't Is een open deur maar we trappen hem even zo goed hier stevig in: voorkomen is beter dan genezen! Een goede verzorging van uw hond, aan binnen- en buitenkant, is uiteindelijk natuurlijk verreweg het beste voor zowel de viervoeter als zijn of haar baasje. Als we daar met zijn allen even op letten, te beginnen in februari, dan heeft 1 maart net wat extra betekenis. Want? Oh, u wist dat nog niet: 1 maart is Nationale Complimentendag…

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Een goede gebitsverzorging is ook voor honden belangrijk. | Foto: PR

De Volksuniversiteit Leiderdorp

Het goud van Egypte

In de woestijnen van Egypte en Nubië (wat Goudland betekent) lagen grote goudmijnen. In Amarna, de hoofdstad van farao Achnaton, zijn brieven uit de veertiende eeuw v.Chr. gevonden, die laten zien hoe belangrijk het Egyptische goud was en hoe de farao met andere machtige koningen uit de Bronstijd omging. De koning van Assyrië schrijft aan Achnaton: Stuur mij zoveel goud als de bekleding [van mijn nieuwe paleis] vereist, als vriendschap tenminste je bedoeling is. Goud was een diplomatiek smeermiddel! Van dit goud werden prachtige sieraden gemaakt, die nog steeds in musea over de hele wereld te zijn, onder andere in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Lezing, dinsdag 12 februari, 10.00 – 12.00 uur.

Aan wie geeft u uw (chocolade) Valentijnhart?

Onder begeleiding door de ervaren Leider­dorpse chocolatier Walter Englebert maakt u op de vooravond van Valentijndag de heerlijkste Valentijnharten. En natuurlijk neemt u die mee naar huis ..…. voor wie? Woensdag 13 februari, 14.00 – 16.30 uur.

Programma Moderne Architectuur 2019

Onder de titel 'Behoud, herstel en vernieuwing' nemen vooraanstaande architecten u mee naar oude Leidse gebouwen, die na een grondige verbouwing een nieuwe functie kregen. Het programma omvat vijf lezingen/excursies in twee blokken:

'De Kruitramp' met 3 onderdelen:
Donderdag 14 februari, 10.30 – 12.30, lezing en rondwandeling in het gebied van de kruitramp (1807)
Zaterdag 2 maart, 11.00 – 13.00, lezing en bezoek aan het Kamerlingh Onnesgebouw
Zonderdag 14 maart, 10.30 – 12.30, lezing en bezoek aan het vml. Rijksmuseum Natuurlijke Historie

'Sterren en planten'
Vrijdag 29 maart, 14.00 – 16.00, lezing en bezoek aan P.J.Vethgebouw en de tropische kas in de Hortus
Vrijdag 12 april, 15.00 – 17.00, lezing en bezoek aan de oude Sterrewacht en Kaiserstraat.

Wat ná de Brexit?

De Britten worstelen met de Brexit en met de wijze waarop die op 29 maart tot stand moet komen.
Europa-deskundige Walter Pfeil gaat in op de gevolgen en de kansen voor de Europese Unie en schetst de essentie van de Europese samenwerking. Wat maakt haar uniek? Wat is haar mondiale rol? Hoe pakt Europa de draad weer op en gaat zij de uitdagingen aan? Welke hervormingsvoorstellen komen op tafel? Wat zijn de standpunten van onze eigen Europarlementariërs? Wat is hun rol? Hoe hebben zij gepresteerd?
Wat vertellen ze ons over de manier waarop wij zelf effectief invloed kunnen uitoefenen op de Brusselse besluitvorming?
Een boeiend relaas met alle ruimte voor uw vragen. Maandag 18 februari, 19.30 – 21.30 uur.

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).


Zijlhead 2019 goede oefening voor Asopos de Vliet

De Zijlhead is traditiegetrou de opening van het roeiseizoen voor Asops De Vliet. | Foto: J.P. Kranenburg

roeien n Zaterdag 2 februari werd door Asopos de Vliet de 49e editie van de Zijlhead georganiseerd. Dit was een mooi eerste meetmoment voordat het langebaanseizoen officieel van start gaat.

Deelnemende verenigingen waren Njord, die Leythe en natuurlijk Asopos zelf, die alle drie weer veel verschillende boottypen op het water legden. Vergeleken met de omstandigheden van vorig jaar, verliep de wedstrijd dit jaar relatief rustig: er stond nauwelijks wind en om veiligheidsredenen startten de ploegen dit jaar de achtervolgingsrace van snelst naar langzaamst. De ploegen gingen van start bij de Spanjaardsbrug en roeiden tot de Kaag, waarmee ze een afstand van 4,3 kilometer aflegden.

Hoewel het sturen voor sommigen nog wat onwennig ging en er daardoor onnodig extra meters werden gemaakt, zijn er goede races gevaren. De prestatie van een ploeg wordt berekend aan de hand van percentages, waardoor niet de absoluut maar relatief snelste boot wint. Dit jaar kwam de nog vrij onervaren lichte dame Elsemieke Hack van Asopos als winnaar uit de bus, op de hielen gezeten door de goed bemande dubbelvier van Njord/die Leythe en de lichte klassementswinnaars van Njord. Opvallend was dat over het algemeen de kleinere en meer ervaren boten het goed deden. De (eerstejaars) achten eindigden in of onderaan de middenmoot en hebben dus nog wat stappen te zetten voordat het seizoen begint!

Achteraf konden roeiers, coaches, ouders en andere supporters napraten over de race onder genot van het traditionele bord pasta of stuk appeltaart in de sociëteit van Asopos. Het was een enerverende ochtend, waarmee de roeiers weten waar ze staan en waar nog aan gewerkt moet worden.

Kun je schaken, schaak dan mee!

schaken n Mede naar aanleiding van de drukbezochte schoolschaakkampioenschappen organiseert de jeugdafdeling van schaakvereniging Leiderdorp een korte kennismakingscursus.

Op de woensdagen 6, 13 en 20 februari zijn belangstellende kinderen welkom om deel te nemen aan de activiteiten van de schaakclub. 's Avonds kan van 18.45 tot 19.45 uur worden aangesloten bij de beginnersgroep.
Voor wie dit tijdstip niet gunstig is, bestaat er een tweede mogelijkheid: op dezelfde woensdagen 6, 13 en 20 februari is er een speciale beginnerscursus in de middaguren, van 16.30 tot 17.30 uur. Deze activiteiten vinden plaats op de eerste verdieping van het schoolgebouw van School Kastanjelaan, Kindcentrum De Brink, Kastanjelaan 6 te Leiderdorp. Enige bekendheid met de loop van de stukken is handig, maar niet strikt noodzakelijk. Schaakvereniging Leiderdorp biedt waar mogelijk een programma-op-maat!

In 2025 snelfietsroutes tussen alle grote steden van Zuid-Holland

Er wordt onderzoek gedaan naar historische kleuren van de stad. | Foto: EvE

regio n Alle (middel)grote steden van Zuid-Holland aansluiten op een netwerk van snelfietsroutes: dat is de ambitie die gedeputeerde Floor Vermeulen namens het college van Gedeputeerde Staten deze week heeft gepresenteerd. De provincie, waar al meerdere snelfietsroutes zijn gerealiseerd, start in 2019 samen met de regio's en gemeenten met verkenningen naar tien nieuwe routes. Ook Leiderdorp maakt kans op op dit snelfietsnetwerk te worden aangesloten.

Het wordt steeds drukker op de wegen, ook in Zuid-Holland, één van de drukste provincies van Nederland. Eén van de meest voor de hand liggende manieren om ervoor te zorgen dat de provincie toch de best bereikbare van Nederland blijft, is een oer-Hollandse: meer mensen op de fiets, met name in de spits. Maar dan moeten de fietsvoorzieningen wél op orde zijn. Gedeputeerde Vermeulen: "Naast investeringen in wegen, OV en vaarwegen is het investeren in snelle en veilige fietspaden een grote kans om de bereikbaarheid van de provincie te vergroten. Onderzoek wijst namelijk uit dat mensen bereid zijn 7 tot 10 kilometer te fietsen naar hun werk. Met een e-bike zelfs 15 tot 20 kilometer. Aan ons om ervoor te zorgen dat ze dat vlot en veilig kunnen doen. Snelfietsroutes zijn breed, comfortabel en veilig en verbinden woon- en werkgebieden met elkaar. Door een netwerk van deze routes te ontwikkelen waar alle (middel)grote steden in de provincie op zijn aangesloten, kan voor veel mensen de fiets een aantrekkelijk alternatief zijn voor de auto."

Snelfietsroutes kunnen een alternatief zijn voor forenzenverkeer. | Foto: PR

Fietsprovincie

Het ontwikkelen van snelfietsroutes is al langer prioriteit in Zuid-Holland. In de provincie zijn nu al meer dan tien snelfietsroutes (deels) gerealiseerd. Op dit moment zijn er twee in uitvoering: tussen Rotterdam en Gouda en tussen Barendrecht en Ridderkerk. Als het aan gedeputeerde Vermeulen ligt, komen er daar de komende jaren nog heel wat bij. "We zien dat het aantal fietsers op een traject dat is doorontwikkeld tot snelfietsroute significant toeneemt, soms met wel 50%. In 2019 starten we daarom de voortrajecten voor tien nieuwe snelfietsroutes. Zo houden we de provincie bereikbaar, wat erg belangrijk is voor onze economische positie. Daarnaast zorgt het voor minder uitstoot van CO2 én is het natuurlijk ook nog eens goed voor de gezondheid van onze inwoners."
De routes waarvan dit jaar de verkenningen starten, zijn Den Haag – Leiden, Leiden – Noordwijk en Leiden – Haarlem, Gorinchem – Dordrecht, Dordrecht – Breda, Dordrecht – Hoeksche Waard en Hoeksche Waard – Rotterdam, Alphen aan den Rijn – Gouda, Gouda – Woerden – Utrecht en een route langs de A4 richting Schiphol. Het ontwikkelen van een snelfietsroutenetwerk doet de provincie in nauwe samenwerking met de gemeenten, waterschappen en verschillende regio's.

Van kleurentrapje naar kleuradvies

lezing n In nauwe samenwerking met Erfgoed Leiden en omstreken (ELO) verzorgt de Historische Vereniging Oud Leiden op woensdag 13 februari om 20.00 uur, in de Tuinzaal van Grand Café de Burcht een duolezing over kleuronderzoek. Kleuren zijn, binnen en buiten, zijn medebepalend voor het beeld dat men van gebouwen heeft. De lezing wordt gegeven door twee ervaren kleuronderzoeksters, Ruth Jongsma en Suzanne Fischer. Vooraf geven Monique Roscher en Edwin Orsel, beide van ELO, een korte inleiding over het Leidse kleurenproject en het onderzoek aan Leidse 17de-eeuwse beschilderde plafonds. De toegang is gratis. Zaal open om 19.30 uur.

Informatiebijeenkomst start leesgroep Frans in Leiden

Een goed beheerd griend heeft een hoge natuurwaarde en daar is het de vrijwilligers ook om te doen.| Foto: PR

lezen n Wilt u mooie Franse boeken lezen, daarover inspirerende gesprekken voeren en nieuwe mensen ontmoeten? Op dinsdag 19 februari is er in Bibliotheek BplusC in Leiden, een informatiebijeenkomst over de start van een leesgroep Frans.

De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, samen met de bibliotheek. De leesgroep kiest uit een door deskundigen van Senia opgestelde boekenlijst met hedendaagse Franstalige literatuur. De groep bespreekt 6 à 7 boeken per jaar, voertaal bij de bespreking is Frans. Senia-leesgroepen bespreken de boeken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl. Als u belangstelling hebt bent u van harte welkom, u komt op vrijwillige basis en bent tot niets verplicht. De bijeenkomst is op 19 februari aanvang 10:30 uur in Bibliotheek BplusC, Nieuwstraat 4, Leiden.
U kunt zich aanmelden bij de ambassadeur van Senia,e-mail jetty.vanderveen@senia.nl of bij de bibliotheek:tel: 071-5161627

Je relatie en dementie

alzheimer n 14 februari is het Valentijnsdag. Voor velen misschien een romantische dag, maar welke invloed kan dementie hebben op gevoelens die horen bij intimiteit en seksualiteit?

Vrijwel iedereen heeft behoefte aan intimiteit. De één wat meer dan de ander, maar fysieke en mentale nabijheid is voor de meeste mensen onmisbaar. Het is dan ook erg ingrijpend wanneer je niet meer zo intiem kunt zijn met je naaste als je gewend was. Door de dementie lukt het je partner misschien niet meer om liefde te tonen en te ontvangen. Zowel het delen van emoties als vrijen kan lastiger worden. Veel mensen vinden praten erover moeilijk en daarom is het goed dat het bespreekbaar gemaakt wordt. In het Alzheimer Café op donderdag 14 februari wordt psychologe Edith de Jong geïnterviewd over deze onderwerpen en geeft zij tips. Deze avond zullen de Netz de muziek verzorgen, met natuurlijk ook romantische nummers. Het Alzheimer Café Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken. De locatie is: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden. De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30.

Muziek in de Waalse kerk

muziek n Zaterdag 9 februari gaat de orgelconcertreeks 2019 in de Waalse kerk van start met een optreden van Peter van Dijk (Utrecht).

Hij geniet een grote internationale reputatie als organist, docent, voordrachthouder, muziekregisseur, jurylid bij concoursen, publicist en orgeladviseur.
Het concert bestaat grotendeels uit werken van barokcomponisten als Froberger, J.S. Bach en Weckman. Aanvang 16:30 uur. Collecte na afloop.
U vindt de Waalse kerk op Breestraat 64 in Leiden.

Wilgen snoeien in Cronesteyn

natuur n Op zondag 10 februari van 14.00-16.00 uur organiseert IVN-werkgroep Cronesteyn een snoeimiddag voor kinderen in het nieuwe griend in polderpark Cronesteyn.

Kinderen vanaf 10 jaar kunnen zelfstandig meedoen. Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom samen met hun ouders die de veiligheid ook zelf in de gaten houden. Startpunt is de Tuin van de smid. Zie voor locatie en parkeergelegenheid buiten het park! www.detuinvandesmid.nl. Voor een goede organisatie is aanmelden aanbevolen. Deelnemers zijn verzekerd via de Groene Motor als ze aangemeld zijn. Stuur een mail naar doeninpoldergroen@gmail.com. Behalve lekker werken in het griend, helpen deelnemers op 10 februari ook mee met het brengen van takkenbundels naar de Tuin van de smid. Op 17 maart wordt hier gestart met de bouw van takkenhutten waar kinderen ook aan mee kunnen doen. Denk aan kleding die vuil mag worden en stevig schoeisel geschikt voor natte grond. Zagen, snoeischaren en werkhandschoenen zijn aanwezig. Je kunt ook eigen gereedschap meenemen (met naamsticker!) Wil je meehelpen op de werkdagen op vrijdag, dan kan dat ook. Via de website www.polderparkcronesteyn vind je meer informatie.

Pas op de plaats met ontwikkeling Schiphol

regio n Er is in de omgeving van Schiphol op dit moment geen draagvlak voor een verdere ontwikkeling van Schiphol. De omgeving wil eerst een aantal verbeteringen doorgevoerd zien. Zo snel mogelijk willen zij het nieuwe normen- en handhavingsstelsel in de regelgeving verankerd zien. Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht moet worden teruggebracht van 32.000 naar 29.000. Daarnaast willen zij aanscherping van de regels waardoor de luchtvaartsector minder vaak de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan kunnen inzetten.

Dat geeft de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, Hans Alders, aan in zijn verslag van de resultaten van het overleg in de Omgevingsraad. Het verslag wordt uitgebracht na een uitvoerige maatschappelijke consultatie en na maandenlange besprekingen tussen de luchtvaartsector, overheden, omwonenden, milieubeweging en VNO-NCW.
De voorzitter van het overleg heeft de afgelopen weken nog een ultiem voorstel aan de partijen voorgelegd. Daarin is een beperkte ontwikkeling voor de komende 5 jaar van de huidige 500.000 vliegtuigbewegingen tot maximaal 510.000 vliegtuigbewegingen opgenomen. Die ontwikkeling wordt gekoppeld aan een start van de luchthaven Lelystad met 10.000 vliegtuigbewegingen in diezelfde periode. Voor de periode daarna is het dan aan de Rijksoverheid om met voorstellen te komen in de luchtvaartnota.
Hans Alders wijst er op dat de door hem voorgestelde ontwikkeling tot en met 2023 van 510.000 op Schiphol en 10.000 op Lelystad – naast de inmiddels gerealiseerde 25.000 extra op Eindhoven – optelt tot 545.000 vliegtuigbewegingen. Dat aantal maakt het mogelijk de kernfunctie van Schiphol, het verzorgen van directe intercontinentale verbindingen, beheerst uit te breiden. Het blijft ruimschoots binnen de oorspronkelijke afspraken in 2008 van in totaal 580.000 vliegtuigbewegingen.

Tijd nemen

Het voorstel van Hans Alders voor de komende vijf jaar zou het mogelijk moeten maken om de benodigde tijd te nemen om tot een noodzakelijke en zorgvuldige afweging te komen over de middel- en lange termijnontwikkeling van de internationale verbinding van Nederland met de rest van de wereld. Stappen als substitutie door middel van treinverbindingen en banen in zee vragen immers om tijd, zeker als het om meer gaat dan onderzoek.
Hans Alders geeft in zijn voorstel verder aan dat het hem verstandig lijkt om de resultaten van de maatschappelijke consultatie om te zetten in aanvullende afspraken ter versterking van de leefbaarheid.
Als voorbeelden worden genoemd de opzet van een meetnetwerk waarmee ook de input in geluidsberekeningen kan worden gecheckt, de inrichting van een ombudsfunctie, het hoger aanvliegen op grotere afstand van de luchthaven en het treffen van opkoop- en isolatiemaatregelen. Uit het verslag van de voorzitter aan de Minister wordt duidelijk dat de luchtvaartpartijen en de omgeving ook dit ultieme voorstel niet steunen. Bij de omgevingspartijen is geen steun voor een ontwikkeling van de luchthaven voorbij de 500.000 vliegtuigbewegingen. De luchtvaartsector dringt aan op meer ontwikkelruimte voor de komende jaren dan in het voorstel van de voorzitter. Waar steun voor dit voorstel bij alle partijen ontbreekt, meent de voorzitter dat een legitimatie ontbreekt om als voorzitter een advies uit te brengen.

Meer informatie?

Het volledige advies en de bijbehorende bijlagen kunt u vinden op de website van de Omgevingsraad Schiphol: www.omgevingevingsraadschiphol.nl voor het persbericht. Secretariaat Omgevingsraad Schiphol 023 568 5230 / 06 -52 59 69 05

Erfgoed van een Nobelprijswinnaar

erfgoed n Rijksmuseum Boerhaave heeft een persoonlijke schenking archiefstukken ontvangen rondom Nobelprijswinnaar Peter Debye. Het erfgoed van Peter Debye werpt licht op de weg die hij als jonge scholier en student aflegde. Dankzij deze schenking kan Rijksmuseum Boerhaave, als enige museum, een bijna compleet overzicht tonen van alle Nederlandse Nobelprijswinnaars tot nu toe.

Peter Debye (1884-1966) groeide op in een eenvoudig Maastrichts milieu. In 1936 ontving hij de Nobelprijs voor de scheikunde. Op diverse terreinen deed hij baanbrekende ontdekkingen. Vaak had zijn veelzijdige onderzoek betrekking op de wisselwerking tussen straling en materie. Van groot belang was zijn methode om met de inzet van röntgenstraling kristalstructuren te bestuderen. Dergelijke kennis is van groot belang bij materiaalonderzoek. Aan de hand van de recente schenking is in het museum een mini-expositie rondom Debye ingericht. In de expositie is onder ander de brief waarin vader Debye het gemeentebestuur vraagt om vrijstelling van het HBS-schoolgeld. Deze vrijstelling was één van de hobbels die Debye te nemen had op weg naar de wetenschappelijke top. Ook andere objecten zoals een ansichtkaart aan zijn ouders, schoolrapport en bidprentje tonen de weg die deze zoon van een eenvoudige smid had te gaan. De grote fysicus Arnold Sommerfeld had het goed gezien toen hij Debye 'zijn grootste ontdekking ooit' noemde. Debye overleed in 1966.

Schenking

De jonge chemisch analist Wiel Rousseau werd in 1963 bij een feestelijke aangelegenheid ingezet als chauffeur voor een prominente passagier: de natuurkundige Peter Debye . Het gesprek dat Rousseau met de Limburgse Nobelprijswinnaar voerde, maakte grote indruk. Jaren later legde Rousseau bij toeval zijn hand op diverse goederen uit de jeugdjaren van Debye. . Op woensdag 30 januari, schonk Rousseau tijdens een feestelijke bijeenkomst met familie van Debye dit erfgoed aan Rijksmuseum Boerhaave.
De mini-expositie rondom Debye is tot 1 mei te zien. Daarna wordt een deel van het erfgoed toegevoegd aan de vaste presentatie van Nederlandse Nobelprijswinnaars in het museum.
www.rijksmuseumboerhaave.nl.

Ensemble Windstreken in Muziekhuis De X

De groei van Schiphol moet beperkt worden, stelt het rapport. | Foto: J.P. Kranenburg

muziek n Ensemble 'Windstreken' speelt op 10 februari werk van haar enthousiast ontvangen CD "Folies" en enkele composities uit het programma "Zayna" met de Marokkaanse zanger Anass Habib als speciale gast.

De Leidse componist Leonard Evers schreef enkele geraffineerde arrangementen en composities voor ensemble Windstreken.
Zondagmiddag is hij ook op trompet/flugel te horen. De unieke klank van het ensemble wordt verder verrijkt met de prachtige stem van sopraan Nicole Jordan.
De muziek kan worden omschreven als een combinatie van jazz-improvisatie met middeleeuwse en hedendaagse klassieke muziek alsmede met noord Afrikaanse en Indiase muziektradities.
Concerten en cd's van Windstreken worden zeer lovend ontvangen. Deze middag worden composities gespeeld van o.a. Leonard Evers, Pieter de Mast, Kamal Hors en Guillaume de Machaut.

'Windstreken' bracht hun debuutalbum ‘Furat’ (Eufraat) uit in 2016.

Aanvang van het concert: 15:00 uur. De zaal is open vanaf: 14:30 uur. Prijs aan de zaal: € 15,00 Prijs online: € 12,50 Studenten: € 10,00.
Locatie: QBus-zaal van het Muziekhuis, Middelstegracht 123 Leiden. www.de-x.nl

Themabijeenkomst voor Samengestelde gezinnen

Amito Haarhuis neemt het erfgoed in ontvangst van Wiel Rousseau. | Foto: PR

gezin n Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 7 februari 2019 een themabijeenkomst over samengestelde gezinnen.

In een tijd waarin een op drie relaties eerder eindigt dan gehoopt, is het logisch dat er steeds meer samengestelde gezinnen zijn. De kans om opnieuw gelukkig te worden is er één die we met beide handen aangrijpen. Hoe kun je je daarop voorbereiden, hoe vind je daarin je weg en hoe kun je in je nieuwe gezin de rust en harmonie krijgen waar je naar op zoek bent?
Margarita Bernal, stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden, laat tijdens de themabijeenkomst zien hoe je je goed kan voorbereiden op het vormen van een samengesteld gezin. Ze legt uit wat de fases van een samengesteld gezin zijn, je rol binnen het gezin, en hoe je het beste om kan gaan met je stiefkinderen en met je ex-partners, en hoe je elkaar als partners kunnen steunen.

Deze bijeenkomst is voor stellen die binnenkort gaan samenwonen of inmiddels samenwonen, maar verbetering willen in de wijze waarop het gezin functioneert. Als je zonder partner wilt komen, dan ben je ook van harte welkom. Het heeft alleen een groter effect als je samen komt. Deze gratis themabijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 van 19.30-21.30 uur in Het Gebouw te aan het Arubapad 2 in Leiden.

Voor aanmelden of meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl

Gratis spreekuur voor ondernemers

advies n Wil je een bedrijf starten of met een ervaren oud-ondernemer sparren over je bestaande bedrijf, maak dan kennis met één van de adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord.

Vrijdag 8 februari kun je tussen 14.00 uur en 16.00 uur zo binnenlopen bij het gratis spreekuur voor ondernemers in het Leids Handelshuis, boven de VVV, Stationsweg 26-28 in Leiden. Afspraak maken is niet nodig.

Adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord werken op basis van vrijwilligheid. Zij geven advies op allerlei terrein: bij de start van een bedrijf, marketing, hoe meer omzet, financieel advies, opvolging, bedrijfsbeëindiging of het voorkomen van een faillissement.

Meer informatie: www.ondernemersklankbord.nl

Velocitas verliest van Antilopen

Ivar van Driel verdedigt, Simone Laman kijkt toe. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans v.Herwijnen

Korfbal n Velocitas heeft afgelopen zaterdag het eerste verlies van 2019 moeten incasseren. In de thuiswedstrijd tegen Antilopen uit Leusden begon de ploeg uit Leiderdorp goed maar gaf het in de tweede helft de voorsprong uit handen: er werd verloren met 19 - 20.

In de eerste ontmoeting eerder dit zaalseizoen moest de ploeg van Leo van den Bos nog een truc uit de hoge hoed halen om een gelijkspel uit de strijd te slepen. Velocitas maakte toen een achterstand van 8 punten goed na een slechte eerste helft. Velocitas begon goed, kwam 2 - 0 voor en nam het initiatief in handen. De Leiderdorpers speelden verzorgd korfbal en behielden het overwicht op het veld. Toen Antilopen na de aansluitingstreffer op gelijke hoogte kwam, zette Velocitas met een succes nog een tandje bij. Velocitas blijft gedurende de eerste helft overtuigen. Met een voorsprong van 7 - 2 is er na een kwart van de wedstrijd geen vuiltje aan de hand. De ontspanning is ook terug te zien in het aanvalsspel: rustig worden de juiste spelers gezocht, gevonden en in stelling gebracht. De sterke verdediging gaf nam de druk van het 'moeten scoren' weg. Met een ruststand van 13 - 8 leek Velocitas op rozen te zitten. Na de rust gaat het mis. Antilopen paste de tactiek in de verdediging aan en ineens was Velocitas zoekende. In tegenstelling tot de eerste wedstrijd was het nu Antilopen dat aan een inhaalslag begon. Het acute tekort aan scorend vermogen is overduidelijk, ook op de tribune voelt men dat dit wel eens een vervelende avond zou kunnen worden. 15 minuten na rust staat Antilopen gelijk met Velocitas en is 'de wedstrijd' ineens 'een wedstrijd' geworden. In het laatste kwartier hebben beide ploegen kansen om een gat te slaan en golft het spel op en neer. Uiteindelijk is het de ploeg uit Leusden die de wedstrijd naar zich toe trekt: het wordt 19 - 20 voor Antilopen. Velocitas kan weinig met het zure verlies. Toch zal het vertrouwen moeten putten uit de eerste helft. De tweede helft kan als lesstof voor de training gebruikt worden. Een snelcursus is gewenst: aanstaande zaterdag speelt Velocitas uit tegen MIA. Bij eventuele winst is handhaving in de eerste klasse binnen handbereik.

Aquadraat Dames 1 wint van hoog geplaatst Poseidon

waterpolo n Aquadraat Dames 1 trad aan tegen het op de 3de plaats staande Poseidon.

Van voorgaande confrontaties was bekend dat deze tegenstander moeite heeft met een zware pressing. Daarom ging de ploeg van coach Sander Philippo met die opdracht het water in. En deze opdracht werd goed uitgevoerd. Poseidon had hier grote moeite mee. Met het steeds scherp onderscheppen van de bal speelde Aquadraat een prima wedstrijd met een 4-7 overwinning.

In het gloednieuwe, moderne bad in Katwijk trad Heren 1 aan tegen Katwijk 3. In de eerste helft van deze competitie werd hier nog met 10-6 van gewonnen, deze wedstrijd waren de rollen omgedraaid. Het goede spel van vorig weekend was ver te zoeken en de ploeg had moeite zich goed te positioneren op het brede speelveld. Katwijk trok verreweg aan het langste eind; 8-4 winst.

Heren 2 speelde in eerste instantie een prettige wedstrijd tegen Poseidon. Een 3-0 achterstand werd omgebogen naar een 3-4 voorsprong maar Poseidon liep vervolgens weer uit tot 8-5. In de 4de periode liepen de gemoederen binnen het Heren 2 team door onnodig strakke arbitrage hoog op, eindigden de ploeg met 6 spelers en ging de wedstrijd met 14-5 verloren.

In de afdeling van het Heren 4 team verrassende uitslagen. De koploper verloor en zelf hebben ze gedaan wat ze moesten: winnen. In een goede wedstrijd gaven ze de tegenstander MNC uit Dordrecht geen kans. Het werd uiteindelijk 14-2.

Vorige week verloor het CM1 team van ZVL. Dit weekend was er kans op revanche. Ondanks een achterstand in het begin van de wedstrijd bleven de speelsters van Aquadraat zich goed aan hun opdracht houden. Uiteindelijk werd met 6-3 gewonnen.
Ook het CJ team behaalde een mooie 9-2 overwinning op Vivax uit Oegstgeest.

Leython DC verslaat VVU

volleybal n Afgelopen zaterdag mochten de dames van Leython DC aantreden tegen het altijd hardnekkige VVU dames 2.

De uitwedstrijd werd nog met 3-1 verloren, dus er was het nodige recht te zetten.
Met veel enthousiasme en felheid begonnen de dames uit Leiderdorp aan de wedstrijd, dit leidde gelijk tot setwinst en met dezelfde instelling werd de tweede set gestart Wendy Verweij wist de aanvallers goed te vinden en door het goede verdedigingswerk van de Libero Fleur de Groot wisten de Leiderdorpse dames deze en de volgende set met een groter verschil te winnen dan de eerste set. De vierde set viel ten prooi aan de dames uit Utrecht, die er ook gezien het harde werken recht op hadden.
Aankomende zaterdag mag Leython DC naar Woerden voor de altijd lastige uitwedstrijd tegen VTC Woerden.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

welzijn n Voor dat extra steuntje in de rug! We ondersteunen iedereen o.a. op het gebied van zorg, welzijn wonen, werk en onderwijs. Voor informatie over bijv. administratie en geld, gezond leven, mantelzorgondersteuning, maar ook over opvoeden, veiligheid en langer thuis wonen kunt u terecht bij één van onze medewerkers. Voor meer informatie bekijk onze website: www.incluzio.nl/leiderdorp

Do 7 februari: Klassieke Muziek
De vrijwilligers brengen weer een voor u geselecteerd muziekprogramma ten gehore.
Aanvang 14.00 uur; Splinterlaan 156
Kosten € 2,50 inclusief koffie/thee. Aanmelden niet nodig

Di 12 februari: Lunchcafé
De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3 gangen lunch. Daarna is er koffie.
Aanvang 12.00 uur; Splinterlaan 156
Kosten € 6,00. Aanmelden tot vrijdag 8 februari. bij Incluzio, tel: 541 35 36

Do 14 februari: Inloopspreekuur in het Winkelhof
Van 10.00-12.00 uur zijn de twee seniorencoaches in de Winkelhof (bij het Hemaplein). Er kunnen ook kaarten voor het koor worden opgehaald.

Za 16 februari:

Koren zingen voor Ouderen
De Kasteelheeren vormen een mannenkoor met Kasteel Keukenhof als thuisbasis. Hun repertoire bestaat uit Nederlandse en Engelse songs en een medley van Oudhollandse liedjes. Dankzij subsidie van Fonds 1818 zijn de toegangskaarten gratis.
Aanvang 14.30-ca. 16.15 uur.
Kosten gratis, excl. consumpties
Locatie Splinterlaan 156 Leiderdorp
Aanmelden vanaf 11 februari zijn de kaarten verkrijgbaar bij Incluzio, locatie Sterrentuin

Inloopspreekuur voor statushouder en geldzaken
Beide spreekuren vinden elke woensdag van 10.00-12.00 uur plaats in de Sterrentuin (Van Diepingenlaan 110G).Tijdens het inloopspreekuur beantwoordt de activeringscoach vragen van de statushouders en de budgetcoach vragen op financieel gebied. Als zo'n kort gesprek onvoldoende blijkt, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Maaltijdverzorging Tafeltje Dekje zoekt vrijwilligers – SPOED!
Lijkt het je leuk om mee te helpen met de bezorging van de maaltijden en ben je op dinsdag of woensdagochtend beschikbaar? Dan maakt Incluzio Leiderdorp graag kennis met je. Neem contact op met vrijwilligerscoördinator
Coby van der Plas; cvdplas@incluzio.nl tel: 06-27510084

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: tot 23.00 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek; 12.00-16.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

4 t/m 10 februari: TP Rijnsburgersingel (J. Schoemaker), Rijnsburgersingel 9, 2312 NA Leiden. Tel. (071) 5652919.

11 t/m 17 februari: TP Zoeterwoudsesingel (D. Petkova), Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. Tel. (071) 5132828.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 10 februari. Doop van de Heer

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 10 februari

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, Maaltijd van de Heer.

15.00 uur: ds. P. van den Ende, gehandicaptendienst m.m.v. Sionkoor.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2. | Foto: PR.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 10 februari

10.00 uur: ds. J.S. van der Net (leesdienst).

16.00 uur: ds. G.W.S. Mulder (H.C. 3).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 10 februari, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen (doopsgezind). Avondmaalviering.

Verbouwings-opruiming Beterlopenwinkel

actie n Het is tijd voor vernieuwing in de Beterlopenwinkel in Leiderdorp, om daar ruimte voor te maken gaan veel schoenen en laarzen de komende 14 dagen met kortingen tot 60% over de toonbank. Daarna verschijnt een nieuw design in het modisch sport- en wandelassortiment.

Met alle stappentellers is het bewegen het toverwoord geworden, wandelen, hiken, traillopen, iedereen moet weer in beweging komen. Het is gezond en je valt er vanaf en wie beweegt voelt zich gezonder.

De komende 14 dagen krijg je 10% korting om met de fitness en wandel schoenen van Mizuno, Craft, Meindl kennis te maken en kan je geadviseerd worden door de 'sport'podologen om blessures te voorkomen.

Maar de verbouwing is bedoeld om met hoge kortingen ruimte te maken in ons assortiment booties en schoenen van Finn Comfort, Solidus, Hartjes, Hassia, Xsensible en nog een paar laarzen te scoren met 70% korting.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl