Leiderdorps Weekblad

8 mei 2019

Leiderdorps Weekblad 8 mei 2019


Bevrijdingsfeest start met ontsteken vredesvlam

De FreedomRunnersLeiderdorp met in hun midden voorzitter Hans Kruidenberg van de Oranjevereniging Leiderdorp (met oranje trui), burgemeester Driessen en veteraan Van Hese. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

vuur n Het Bevrijdingsfeest in het Leiderdorpse park De Houtkamp barstte zondagmiddag pas echt los toen burgemeester Laila Driessen de vredesvlam ontstak met het bevrijdingsvuur dat de FreedomRunnersLeiderdorp hardlopend uit Wageningen hadden meegebracht.

Het was alweer de vierde keer dat de FreedomRunners onder leiding van Henk van Driel deze missie ondernamen. De groep bestond dit keer uit vier teams van vier hardlopers, twee chauffeurs en twee begeleidende fietsers. Ze vertrokken op 4 mei direct na de Dodenherdenking vanaf de Leiderdorpse begraafplaats in twee busjes naar Wageningen. Na een indrukwekkend ceremonieel gedeelte voor hotel de Wereld werd de brandende fakkel aangereikt door de burgemeester van die stad met de opdracht "geef het vuur door aan uw gemeente Leiderdorp". Om beurten werd per groep 5 kilometer hardgelopen. Bij de eerste stop, op de Grebbeberg, werd bij het oorlogsmonument een bloemstuk gelegd. In rap tempo onder soms barre omstandigheden legden de lopers de 120 km af. Aangekomen bij het clubgebouw van de schaats- en skeelervereniging in het Leiderdorpse Weteringpark konden ze even bijkomen en bijtanken met een uitstekend buffet. Rond de klok van 13.00 uur vertrok de groep, vergezeld door de heer van Hese, veteraan van de Royal Netherlands Navy, naar de Houtkamp waar Van Hese fakkel overhandigde aan burgemeester Driessen.

Meer over het Bevrijdingsfeest op pagina's 5 en 7.

Jubileumjaar start met wandeltocht

Esther de Lange Foto: PR

apotheek n De Leiderdorpse apotheek Boehmer bestaat op 16 juli precies veertig jaar. Gedurende het jubileumjaar zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden. De eerste is op 26 mei. Dan wordt afgetrapt met een wandeltocht waarbij gekozen kan worden voor een afstand van vijf of tien kilometer. Een rebus van foto's geeft de route aan. Er kan gestart worden tussen 10.30 en 11.30 uur aan de Karolusgulden, aan de achterkant van de apotheek.

Inschrijven kan bij de apotheek aan de Florijn 21. De kosten bedragen 2 euro per persoon of 5 euro voor een gezin van maximaal 4 personen (elk extra gezinslid kost 2 euro). De opbrengst gaat naar twee lokale goede doelen: stichting Fietsmaatjes en het Alzheimercafé.

CDA lijsttrekker naar Leiderdorp

verkiezingen n Esther de Lange, lijsttrekker voor het CDA bij de Europese Verkiezingen, komt dinsdagmiddag 14 mei naar Leiderdorp. Zij zal spreken op een openbare bijeenkomst van ouderenorganisatie KBO-PCOB in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2. Aanvang 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur. Na haar voordracht is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De Lange is sinds 2007 lid van het Europees Parlement en sinds 2014 delegatieleider van het CDA. Zij is lid van de Economische- en Monetaire zaken commissie (ECON), de commissie voor Industrie, Technologie en Onderzoek (ITRE), de Bijzondere commissie 'Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect' (TAXE) en zij neemt voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Daarnaast is De Lange vicevoorzitter van de EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uitmaken.

Speelgoedbeurs

Verkoop n De vrijwilligers van het voormalige winkeltje uit de Sterrentuin organiseren op zaterdag 25 mei opnieuw een speelgoedbeurs. Deze vindt plaats in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp (naast sporthal De Bloemerd). Iedereen kan hiervoor speelgoed, dat in uitstekende staat moet zijn, aanleveren. Van de opbrengst is 70 procent voor de eigenaar. Wie speelgoed wil aanleveren, moet vooraf mailen naar dekoning123@casema.nl. De organisatoren sturen dan de richtlijnen van de beurs, een nummer en een lijst om speelgoed te prijzen.

Het speelgoed kan vrijdag 24 mei tussen 19.00 en 21.00 uur of zaterdag 25 mei tussen 10.00 en 12.00 uur worden afgeleverd in Dwars. De verkoop is zaterdag 25 mei van 13.00 tot 17.00 uur. Afrekenen en ophalen van niet-verkocht speelgoed staat gepland voor zaterdag 25 mei van 17.00 tot 18.00 uur.

Ongerustheid over meerkoeten

kuikens n Wat is er gebeurd met het meerkoetennest in de vijver bij de Driemaster bouwlocatie? De vijver is vorige week grotendeels gedempt en het nest is verdwenen, evenals de meerkoetkuikens. Het ouderpaar zwom nog wel rond in het overgebleven strookje water.

Verschillende bezorgde Leiderdorpers hebben de gemeente gevraagd naar het lot van het nest en de kuikens die er kort voor het werk startte nog gespot zijn. Ook op de Facebook pagina 'Je bent Leiderdorper als' hebben mensen hun ongerustheid geuit over de meerkoetenfamilie .

Een woordvoerder van de gemeente meldt dat de aannemer gewacht heeft met de werkzaamheden aan de vijver, juist vanwege de broedende meerkoeten. Toen de eieren uitgekomen waren, wilde hij in die hoek starten en het nest verplaatsen. Maar het bleek dat de kuikens inmiddels verdwenen waren. Het vermoeden is dat ze ten prooi zijn gevallen aan karpers in de vijver of aan een vogel. De vissen in de vijver zijn overigens gevangen en in een sloot in de buurt uitgezet.

Op de Driemasterlocatie komen twee appartementengebouwen, een met 49 sociale huurwoningen, de ander met 49 vrije sector huurwoningen. Op oplevering is naar verwachting eind 2020.

Volg het Leiderdorps Weekblad ook online: www.leiderdorpsweekblad.nl. Het Leiderdorps Weekblad is ook aanwezig op Twitter (@Leiderdorpwkbld) en Facebook.

Alecto speelt zich veilig met winst op MEP

Wat mist er nog aan
activiteiten?

Het bestuur van Bewonersvereniging 'De Leyhof' bij de noordrand van de wijk. V.l.n.r. secretaris Harry Visseren, voorzitter Paul van Aken en penningmeester Marijke van Egmond. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Enquête voor bewoners wijk Leyhof

KUNSTKRING n Lezing over de Tour de France

Drukbezochte herdenking in Leiderdorp

Sint-jacobsvlinder

De sint-jacobsvlinder is te herkennen aan de rode strepen en stippen op de vleugels. Als de vlinder vliegt is ook de felrode ondervleugel te zien. Foto: Ruben de Faber

Wist u dat we hier vlak in de buurt binnenkort een nationaal park krijgen? In 2016 ontwikkelde duinwaterbedrijf Dunea samen met tien partners het plan voor Nationaal Park Hollandse Duinen dat zich uitstrekt van Hoek van Holland tot aan Hillegom. Het nationaal park in oprichting won dat jaar meteen de derde prijs bij de verkiezing van het 'Mooiste natuurgebied van Nederland'.

In de Ganzenhoek nabij de Wassenaarse Slag, gelegen in NP Hollandse Duinen, zag ik de sint-jacobsvlinder, een anderhalve tot twee centimeter grote vlinder met zwarte vleugels versierd met een rode streep en stip. Niet te verwarren met de sint-jansvlinder die er veel op lijkt maar op elke vleugel zes rode stippen heeft.

Eet mij niet!

De rupsen van de sint-jacobsvlinder vlinder zijn opvallend geel-zwart gestreept. Opvallend gekleurde vlinders en rupsen zijn meestal giftig. Met hun kleur geven ze als het ware een waarschuwing af aan vogels: eet mij niet! Ook in dit geval is dat zo. De sint-jacobsrupsen worden giftig omdat ze uitsluitend jacobskruiskruid eten, een plant die een zevental giftige stoffen bevat. Dat gif slaan de rupsen op in hun lijf waardoor zij, evenals de sint-jacobsvlinders, oneetbaar zijn.

Jacobskruiskruid is ook giftig voor vee. Nu zijn paarden en koeien slim genoeg om het jacobskruiskruid bij het grazen over te slaan; ze proeven dat de plant giftig is. Maar als de plant in het hooi terecht komt, verdwijnt de waarschuwende smaak, terwijl het gif aanwezig blijft. Daarom wil de boer geen jacobskruiskruid in zijn weiland, dan wordt het hooi onbruikbaar.

5000-soortenjaar

2018 was het 5000-soortenjaar in Nationaal Park Hollandse Duinen. Het 5000 soortenjaar was georganiseerd door onder andere Staatsbosbeheer en Dunea. Dit om de soortenrijkdom van het gebied aan te tonen.

Gedurende het jaar werd, met de hulp van heel veel vrijwilligers, geprobeerd om tenminste 5000 soorten planten en dieren te vinden in het gebied. Dat is ruimschoots gelukt. Uiteindelijk zijn er 6812 verschillende soorten flora en fauna geteld. Daarmee hebben de duinen de grootste biodiversiteit van Nederland.

Biodiversiteit

Waarom biodiversiteit, zult u zich afvragen? Er ontstaan nieuwe soorten en er sterven soorten uit. De biodiversiteit is daarmee de kraamkamer van nieuwe natuur. Het gaat bijvoorbeeld slecht met de bijen. Bijen bestuiven onze gewassen. Als het gewas niet bestoven wordt, komt de voedselproductie in gevaar. Met een grote biodiversiteit zijn er andere soorten die deze taak over kunnen nemen. Er zijn ten slotte meer soorten bestuivers. Daarmee is biodiversiteit extra belangrijk als de natuur onder druk staat.

Tekst en foto: Ruben de Faber

Onderzoek naar behoefte aan activiteiten in Leyhof

Het bestuur van Bewonersvereniging 'De Leyhof' bij de noordrand van de wijk. V.l.n.r. secretaris Harry Visseren, voorzitter Paul van Aken en penningmeester Marijke van Egmond. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

n Enquête valt in de bus tussen 8 en 15 mei

enquête n Wordt er genoeg georganiseerd in de Leiderdorpse wijk Leyhof of is er behoefte aan meer of andere activiteiten? Om antwoord op die vragen te krijgen, hebben de Bewonersvereniging De Leyhof en Stichting SeniorWeb Leiderdorp in samenwerking met welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp een enquête opgesteld. Deze wordt vanaf woensdag 8 mei huis aan huis verspreid wordt en kan tot 1 juni worden ingeleverd. "We hopen dat we een grote respons krijgen", zegt voorzitter Paul van Aken van de bewonersvereniging.

Hij vertelt dat de aanzet voor de enquête werd gegeven door Jan van Gorp, Leyhofbewoner en vrijwilliger bij het SeniorWeb. "Hij had signalen opgevangen dat er in de wijk behoefte is aan meer sociale activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld een wekelijkse koffieochtend, en klopte bij ons aan om te kijken wat wij daarin konden betekenen. Nu ligt zo'n wekelijkse activiteit buiten onze mogelijkheden, maar waar we wel samen in kunnen optrekken, is het uitvoeren van een behoefte-onderzoek." Incluzio werd bij de peiling betrokken omdat de welzijnsorganisatie een rol speelt bij het vinden van locaties voor de activiteiten.

belangenbehartiger

Bewonersvereniging De Leyhof behartigt al 23 jaar de belangen van de wijkbewoners, waarvan ongeveer een kwart lid is. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering die steevast vooraf gegaan wordt door een informatief gedeelte waar alle bewoners welkom zijn. Daarnaast worden jaarlijks vaste gezellige activiteiten georganiseerd als een nieuwjaarsborrel, de buitenspeeldag, de Sint Maarten optocht en twee klaverjasavonden. Dit jaar was er met Pasen een heel succesvolle eierzoekochtend. "Die werd enorm druk bezocht, we hebben zelden zoveel kinderen bij elkaar op het Burchtplein", kijkt Van Aken terug. Maar tips voor andere activiteiten zijn heel welkom, benadrukt hij nogmaals. "We willen dan meteen ook graag weten of mensen zich willen inzetten bij de organisatie. En natuurlijk zijn nieuwe leden altijd heel welkom."

Wie de enquete liever digitaal invult, kan deze downloaden van de website www.leyhof.org en mailen naar info@leyhof.org.

BSO De Vrijbuiters viert vijftienjarig bestaan

Casa Cara aan de Achthovenerweg 15. | Foto: PR Foto: PR

reünie n Buitenschoolse opvang (BSO) De Vrijbuiters in Leiderdorp bestaat in mei 15 jaar. De maand mei staat volledig in het teken van feestvieren. Op 17 mei is er een reünie voor alle oud-Vrijbuiters.

Floreokids opende in mei 2004 De Vrijbuiters in het gebouw van hockeyclub Alecto, met als doel kinderen van 6 jaar en ouder na schooltijd en in vakanties de ruimte te geven om (nog meer) buiten te spelen en te bewegen. Bij de Vrijbuiters spelen de kinderen dagelijks op de velden en in het 'Bora Bora bos'. Voor de 'klussers' is er een knutselkamer waar onder andere aan houtbewerking wordt gedaan.

Wegens het succes van de formule opende FloreKids voor de jongere kinderen (4-6 jaar) al vrij snel daarna 'dependance' De Schatzoekers, bij korfbalclub Velocitas. Vorig jaar is BSO De Schatzoekers verhuisd naar de nieuwbouwlocatie van voetbalclub RCL.

De Vrijbuiters vieren hun 15-jarig bestaan met bijzondere activiteiten. Zo is er een pop-up restaurant waarbij de kinderen de chefkoks en obers zijn en hun ouders kunnen aanschuiven na een lange werkdag. Ook verzorgen ze een proeverij voor hun ouders, met zelfgebakken taarten en koekjes. Later in de maand staan levend Stratego, levend Memory en levend Cluedo op het programma, natuurlijk lekker buiten. De feestmaand wordt afgesloten met een kampvuurweek en een disco-avond met DJ Rolf.

Op vrijdag 17 mei om 17.00 start de reünie voor alle oud-Vrijbuiters. Deze duurt tot 18.30 uur. Iedereen die als kind bij de Vrijbuiters heeft gezeten, oud-stagiaires en -werknemers zijn welkom. Aanmelden is niet nodig.

Open huis Casa Cara

Uitvaartcentrum n Yarden & de Vries Uitvaartzorg opent op zaterdag 11 mei de deuren van uitvaartcentrum Casa Cara voor een Open Huis. Het uitvaartcentrum is gevestigd in een statig pand uit 1906, een voormalig directeurswoning. "Ooit stond op het terrein erachter een oude steenfabriek. De fabriek is weg, de woning is behouden gebleven", vertelt Eke de Vries, directeur van Yarden & de Vries. "De naam Casa Cara was er al. Die hebben we niet veranderd. De betekenis past ook goed bij ons. Casa betekent 'huis'; Cara betekent zowel 'zorg' als 'waardevol'. Met andere woorden: 'Het Huis van de Waardevolle Zorg'."

Casa Cara is gevestigd aan de Achthovenerweg 15a in Leiderdorp. Op 11 mei is iedereen tussen 11.00 en 15.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen.

Uitslagen 5 mei wedstrijden

Een aantal van de winnaars bij elkaar. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Bevrijdingsfeest n De Oranjevereniging organiseert tijdens het Bevrijdingsfeest in park De Houtkamp altijd een aantal wedstrijdactiviteiten waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Hieronder de verslagen en uitslagen.

Versierde fietsenparade

De Doeshofmolen. | Foto: PR Foto: PR

Ondanks het frisse weer kwamen weer veel kinderen op 5 mei hun fiets versieren. Brasserie Park stelde de fietsversiering ter beschikking en trakteerde na afloop alle fietsertjes op een ijsje. Van Brasserie Park ging de parade door de Houtkamp naar het feestterrein, achter marchingband Tamarco aan. Ook dit jaar liepen de Freedomrunners mee, zij hadden in Wageningen het vredesvuur opgehaald. Op het veld ontvingen drie mooi versierde fietsen een prijs uit handen van burgemeester Driessen. Saar van bijna 6 jaar won de eerste prijs, een speelset voor binnen. Ze had zelf van haar fiets een vrolijke 5 mei fiets gemaakt. De tweede prijs, een speelset voor buiten, was voor de 5 jarige Jamie, hij had met ballonnen een feestfiets gemaakt. Duuk, 5 jaar, kreeg de derde prijs, een waterspeelset; hij versierde naast zijn fiets ook zijn helm met rood, wit en blauw.

Frikandellen eten

Opnieuw was het 'zoveel mogelijk frikandellen eten in 2 minuten' een succes. Met veel enthousiasme schoven de deelnemers aan tafel. Deze activiteit werd gesponsord door Broodjes en snackcounter Santhorst.

In de categorie tot 12 jaar won Toby die 4 en een kwart frikandel at, Luuk ontving de tweede prijs voor het verorberen van 3 en een kwart frikandel. Voor de derde prijs zal een winnaar worden getrokken, want zowel Storm, Sylvie, Danny en Dani hadden dezelfde hoeveelheid frikandel gegeten. De winnaars in de categorie 13 tot en met 16 jaar waren Björn van Houdt die 5 en ¾ frikandel at, Bas met 4,5 frikandel en Sem met 2 en ¾ frikandel. De winnaars ontvingen een beker.

Broekhangen

Veel jongeren probeerden zo lang mogelijk aan een spijkerbroek te blijven hangen. In de categorie tot 10 jaar hielden zowel Mats als Dylan het allebei 1 minuut en 1 seconde vol. Voor de categorie 10 tot 14 jaar was de prijswinnaar de tienjarige Benjamin met 1 minuut en 17 seconden. De winnaar in de categorie van 14 jaar en ouder werd Sander die 2 minuten aan de spijkerbroek bleef hangen. De winnaars ontvingen een prijs gesponsord door Sample Casual Stores.

Kop van Jut

Wie tussen 15.00 en 16.00 uur de bel van de Kop van Jut raakte, maakte kans op een dinercheque voor twee personen van Brasserie Park. Na loting bleek Marco Veenstra de gelukkige winnaar.

Afwezige winnaars

Niet alle prijswinnaars waren aan het eind van de middag nog aanwezig om hun prijs in ontvangst te nemen. Zij kunnen contact opnemen met de Oranjevereniging (via 'contact' op website www.ovleiderdorp.nl) om alsnog de prijs in ontvangst te kunnen nemen.

Bevrijdingstaptoe op 12 mei als afsluiting Oranjefeesten 2019

De kranslegging door twee veteranen, de heren van Hese (Royal Netherlands Navy) en Ommering.| Foto: OV Leiderdorp Foto: PR Oranjevereniging

bands n Na het grote succes van 2017 kon een tweede editie niet uitblijven: op zondagmiddag 12 mei organiseert de Oranjevereniging Leiderdorp samen met Marchingband Tamarco en voetbalvereniging RCL op het RCL-terrein de Bevrijdingstaptoe Leiderdorp.

Vanaf 14.30 uur treden zes bands op. Het gaat om Laurentius uit Voorschoten, Showharmonie OBK Rhenen, Rijnmondband Schiedam, K&G Leiden en Marchingband Tamarco. Ook zal Takostu optreden, zij zijn wereldkampioen Marsparade WMC Kerkrade. Een unieke samenstelling van de crème de la crème onder de taptoes. De taptoe duurt tot ca. 17.00 uur.

Burgemeester Laila Driessen sprak de aanwezigen in de Dorpskerk toe. | Foto: OV Leiderdorp Foto: PR Oranjevereniging
De zes tambour-maîtres voor hun bands bij de finale van de Bevrijdingstaptoe in 2017. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

De taptoe vindt plaats op het hoofdveld van RCL in De Bloemerd. Voor een hapje en een drankje kan een ieder terecht in de kantine van RCL. De toegangsprijs voor een staplaats rond het veld is slechts €5,- en in de voorverkoop €4,-. De kosten voor een tribuneplaats zijn €10,-. Voor kaartverkoop op het veld is een pinautomaat aanwezig.

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Sport 2000 (Winkelhof), IJscafé Danice (Santhorst), aan de kassa van zwembad De Does (Amaliaplein), Tamarco (Van der Marckstraat 19b) en voetbalclub RCL (De Bloemerd).

Indrukwekkende Dodenherdenking

respect n Ondanks de kou was het zaterdagavond 4 mei razend druk bij de Dodenherdenking in Leiderdorp.

De herdenking begon om 7 uur met een bijeenkomst in de Dorpkerk met muziek, samenzang en voordrachten. Burgemeester Laila Driessen sprak haar respect uit voor de mannen en vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog "hun nek uitstaken voor een vrij, onafhankelijk en democratisch Nederland". "Zij deden met hun leven wat hun hart hun ingaf. Zij laten ons ook zien dat we onze vrijheid vooral ook moeten verdedigen door ongevoelig te blijven voor misleidende verhalen die tweedracht zaaien, of die aanzetten tot extreem 'wij-zij' denken. Laten wij er aan denken om ons hart en hoofd ruimhartig te blijven openstellen voor onze medemens. Zoals de mensen hebben gedaan die wij zo in stilte gaan herdenken."

Zij ging ook uitgebreid in op het verhaal van Willem van den Wijngaard (1921-2012), een van de Leiderdorper die zich in de oorlog inzette om dorpsgenoten te helpen. "U of uw familie kent ook vast verhalen. Laten we die verhalen met elkaar delen. Zo geven we de vrijheid door aan elkaar en aan volgende generaties", zo riep zij op.

Na de herdenkingsbijeenkomst liepen de aanwezigen in een stille stoet naar het witte kruis op de Algemene Begraafplaats aan de Hoogmadeseweg, waar zich al honderden dorpsgenoten verzameld hadden. Om 20.00 uur blies een trompettist van Tamarco de taptoe waarna twee minuten stilte in acht werd genomen. Na het zingen van het Wilhelmus werden kransen of bloemstukken bij het kruis gelegd door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de Vereniging Oud Militaire Indiëgangers, het Contact Oud Mariniers, de Nederlandse Unifil Vereniging, de brandweer, de politie, de scouting en Tamarco. Tot slot konden alle aanwezigen bloemen neerleggen bij de voet van het kruis.

Ook Leiderdorpse molens te bezoeken op Nationale Molendag

Ontmoeten n Tijdens de Nationale Molendagen op zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn ook vier Leiderdorpse molens te bezoeken. Het thema van de dagen is, net als vorig jaar, 'Ontmoet de molenaar!'.

De Meerburgermolen en de Munnikkenmolen, allebei gelegen aan het Peter van der Voortpad in het Weteringpark, zijn beide dagen open. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur voor de Meerburgermolen en van 10.00 tot 16.30 uur voor de Munnikkenmolen. In beide molens zorgen de molenaars voor rondleidingen.

De Achthovensemolen en de Doeshofmolen, allebei gelegen aan de Ruigekade, zijn geopend op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Ook hier geven de molenaars rondleidingen.

De molens liggen alle vier aan fiets/voetpaden en zijn dus niet met de auto te bereiken.

7 / 28

Al Dente 25 jaar beetgaar

Een scène uit 'De kale zangeres'. | Foto: Richtje Nijhof Foto: Richtje Nijhof

jubileumvoorstelling n Toneelgroep Al Dente bestaat 25 jaar en trapt het jubileumjaar op woensdagavond 14 mei feestelijk af met een reprise van de succesvoorstelling waarmee de groep in 1994 debuteerde: 'De Kale Zangeres' (La Cantatrice Chauve) van Eugène Ionesco.

Een nieuwe cast treedt aan en de Leiderdorpse regisseur Jos Nijhof maakte een frisse vertaling van dit 'anti-stuk' waarmee Ionesco zich in de jaren vijftig rechtstreeks plaatste in de eredivisie van het absurde theater. Theater zonder intrige en betekenis, maar met rake dialogen die de handeling in een dwingend ritme voortstuwen. In 'De Kale Zangeres' gaat de ongerijmdheid nooit ten koste van de humor. Die blijft op ieder moment aanwezig en zal bij Al Dente zeker nadruk krijgen, tegen een functionele achtergrond zonder toeters en bellen.

Al 25 jaar maakt Al Dente beetgaar theater. Klassiek, modern of absurdistisch, elk stuk dat de groep brengt is uniek en komt voort uit de onstuitbare creativiteit van artistiek leider Jos Nijhof. Het nog steeds in aantal toenemende publiek van Al Dente herkent de directe stijl die veel aan de verbeelding van de kijkers overlaat.

speelinformatie

Al Dente speelt 'De Kale Zangeres' op 14, 15, 16, 17 en 18 mei en 12, 13, 14 en 16 juni (tweemaal) in Galerie Café Leidse Lente aan de Haagweg 4 in Leiden. De aanvang is steeds om 20.30 uur, behalve voor de voorstellingen van 16 juni, die zijn om 14.00 en 16.00 uur. De toegang bedraagt € 10,00 (speciale jubileumprijs). Ga voor reserveren en meer informatie naar de website www.aldente.nl of bel 06 22 33 60.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 16 mei, 14.00 uur

VICEROY'S HOUSE

1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Lord Mountbatten verhuist voor een periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt geweld uit tussen hindoes, moslims en sikhs.

Donderdag 6 juni, 20.00 uur

SÉRAPHARINE

Ze schilderde niet om haar doeken te verkopen of beroemd te worden. Ze deed het omdat haar engelbewaarder het haar influisterde. En omdat het haar troost bracht. Net zoals de natuur dat deed. En toen werd deze ietwat simpele ziel ontdekt. En alles veranderde. Dat is het verhaal van Séraphine, nu bekend als Séraphine de Senlis.

Donderdag 20 juni, 14.00 uur

STILL LIFE

John May is een gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van nabestaanden van hen die alleen zijn gestorven. Met zijn zeer perfectionistische instelling probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een passende uitvaart geregeld kan worden waar uiteindelijk niemand anders bij zal zijn dan hij.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang € 7,50, donateurs €5,00. Betaling contant aan de zaal.

Plantenmarkt in Hortus

Groen n In de Hortus botanicus in Leiden wordt zaterdag 11 mei van 10.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse plantenmarkt gehouden.

Bekende en nieuwe kwekers en verenigingen tonen hun mooiste aanbod onder de monumentale Hortusbomen. In de ruim veertig kramen zijn speciale en exclusieve planten te koop voor in huis of in de tuin, waaronder bonsaibomen, vleeseters, hosta's, bloembollen en bijenplanten. Ook voor plant-gerelateerde zaken als persoonlijk tuinadvies, groene cadeaus, kruiden en botanische kunst is de Hortus plantenmarkt de goede plek.
Naast de markt zijn er allerlei workshops, lezingen en demonstraties te volgen. Ga op pad met een rondleider en ontdek alles over eetbare bloemen en planten of duik in het leven van een bladluis tijdens de lezing van Suze Peters, schrijfster van het Onkruid- en Plaagdierboek. Met kaschef Rogier kunnen bezoekers een orchidee aan een kokedama maken, een hangplant op een bolletje mos volgens Japanse traditie. Kunstenares Wieteke Opmeer laat zien hoe een rietpen en kwast gemaakt kunnen worden van gevonden natuurlijke materialen. Kijk voor het volledige programma met tijdstippen en het inschrijven voor de diverse programmaonderdelen op www.hortusleiden.nl.

Bezoekers van de plantenmarkt betalen de reguliere Hortusentree. Voor Hortusvrienden en met Museumkaart is de toegang gratis.

Nieuwe leesgroep

Foto: PR

informatiebijeenkomst n In de Leiderdorpse bibliotheek is op donderdagochtend 16 mei een informatiebijeenkomst over de oprichting van een leesgroep Engelse literatuur.

De bijeenkomst is een initiatief van de landelijke organisatie Senia, in samenwerking met de bibliotheek. Senia-leesgroepen lezen zes à zeven boeken per jaar en bespreken de boeken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek structuur geven. De groepen maken een keuze uit een literatuurlijst van Senia met eigentijdse literatuur. Waar onder meer de boeken Warlight van Michael Ondaatje en Normal People van Sally Rooney, te vinden zijn. Meer informatie o­­­ver de werkwijze is te vinden op www.senia.nl.

De informatiebijeenkomst van 16 mei begint om 11.00 uur in de openbare bibliotheek in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend. Na een informatief gedeelte worden er praktische afspraken gemaakt met mensen die in de nieuwe leesgroep willen stappen. Aanmelden bij de bibliotheek, tel. (071) 5890849, of bij de ambassadeur van de Stichting Senia, Jetty van der Veen, via e-mail jetty.vanderveen@senia.nl.

Inloopconcert

orgel n Marieke Stoel geeft op woensdag 15 mei het zesde Inloopconcert in het Groot Auditorium van het Academiegebouw in Leiden. Zij laat orgelmuziek horen van onder anderen Giovanni Battista Martini, Abraham van den Kerckhoven, Jean François Dandrieu en van haar zelf.

Marieke Stoel is al veertig jaar als cantor-organist verbonden aan de Houtrustkerk in Den Haag en maakt sinds 2014 deel uit van de 'Musici rond het Academie-orgel'. Zij is voorzitter van de Haagse Orgel Kring.
De Inloopconcerten, georganiseerd door de 'Musici rond het Academie-orgel', zijn tot en met 26 juni elke woensdag van 13.00 tot 13.30 uur. De toegang is vrij. Het Academiegebouw ligt aan het Rapenburg 73 in Leiden.

Zwitserse trams

NVBS n De afdeling Rijnland van tram- en treinvriendenclub NVBS organiseert op woensdag 15 mei een avond over de tramlijnen in het Zwitserse kanton Appenzell, die ook bij toeristen heel populair zijn. De Amsterdamse tramkenner René Platjouw toont beelden uit het fraaie gebied, gaat in op recente ontwikkelingen en geeft toeristische tips.

De avond wordt gehouden in de Alettahof aan het Aletta Jacobsplantsoen 97 in Voorschoten. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: 2,50 euro voor NVBS-leden en 3,50 euro voor niet-leden. Meer informatie op www.nvbs.com.

cultuur & uitgaan

Alecto speelt zich veilig

De kampioenen Femmie, Lizelot, Anique, Anna, Esmee, Dewi, Isabelle, Maddy en Ruby, met de teambegeleiding: Yvonne, Arjen en Roy. | Foto: PR Foto: PR

hockey n Alecto blijft nog een jaar in de overgangsklasse. Op een mooie, maar frisse Bevrijdingsdag, speelde de Leiderdorpse hockeyvrouwen zich op eigen terrein veilig door met 2-1 te winnen van MEP, de nummer 10 op de ranglijst.

Door: Annick Weterings

In de eerste helft speelde Alecto ondermaats. MEP gaf hoge druk waar de Leiderdorpers moeilijk onderuit kwamen. Zij kregen dan ook veel strafcorners tegen. Gelukkig werden deze er allemaal goed uitgelopen. Alecto kreeg zelf ook strafcorners, maar deze werden gemist. Omdat het beide teams niet lukte de kansen af te maken, was de ruststand 0-0.

Na de rust was Alecto een stuk sterker. De druk werd beter gezet en het eerste doelpunt kon niet uitblijven. Dat kwam toen de bal na een actie over de achterlijn terecht kwam bij Carlijn Croon die hem met een backhand over de keepster van MEP heen speelde.

De 1-0 gaf Alecto meer vertrouwen. Kort daarna onderschepte Anne van Eindhoven de bal van een speelster van MEP. Zij passte door op Carlijn Croon die één op één op de keepster afging. De bal werd langs de keepster heen gepusht en in de goal getipt door Anneloes Verrier: 2-0.

Met nog tien minuten op de klok, brak een spannende slotfase aan. MEP bleef gaan en dat leidde tot de 2-1. Alecto zette alles op alles om de winst binnen te halen en speelde de wedstrijd netjes uit, waarmee 2-1 ook de eindstand werd.

Volgende week speelt Alecto tegen Naarden, de nummer laatst in de poule. De Leiderdorpse ploeg zal ook dan weer voluit voor de drie punten gaan.

RCL keihard onderuit

Ashley Lieverse (rechts) in duel met Marloes van der Wel van Odysseus. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De vrouwen van RCL speelden zaterdag een dramatisch slechte wedstrijd tegen Odysseus. Geen beleving en het initiatief werd geheel aan de gretige Utrechtse studentes overgelaten. De vele fouten in de Leiderdorpse verdediging werden genadeloos afgestraft. Bij rust stond het 1-3 en met de eindstand van 1-6 was het derde thuisverlies dit seizoen een feit.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Het spel van zaterdag vormde een groot contrast met de laatste thuiswedstrijd waarbij RCL juist wel collectief de strijd voerde. Beide ploegen staan in de middenmoot van de Hoofdklasse. Dat RCL zo volledig weggespeeld werd, lag dan ook niet in de lijn der verwachtingen. In de beginfase trok RCL nog wel brutaal ten aanval. Ashley Lieverse zorgde voor gevaar net als Samanta Stojanovic en Jill Sanrodji. Een vrije trap van Dominique van Wensveen werd ingekopt door aanvoerster Sabine Verheul maar het leverde niets op. Odysseus nam daarna het duel in handen en controleerde het spel volledig.

Fouten

In de twaalfde minuut profiteerde Odysseusspeelster Inge Gimbel van een fout in de RCL verdediging en schoot de 0-1 in. Drie minuten later kwam de stand weer in balans. Een aanval opgezet door Samanta Stojanovic werd door Yara Haasnoot op de paal geschoten. De altijd attente Madieke Zaad kreeg het leer voor haar voeten en scoorde fraai.

In de laatste tien minuten van de eerste helft ging het nog tweemaal fout in de verdediging van de Racing. Odysseus maakte er optimaal gebruik van en bracht de stand op 1-3.

Futloos

De donkere wolken boven sportpark de Bloemerd waren kenmerkend voor de futloosheid van de thuisploeg. In de striemende regen schoot Samanta Stojanovic nog wel tegen de staander maar van enige beleving bij de thuisploeg was geen sprake. In de 63e minuut maakte Marloes van der Wel aan alle rood-witte illusies een einde en schoot de 1-4 in de touwen. Tien minuten later werd Renske Francken door Ashley Lieverse in de zestien onderuit gelopen. Vanaf elf meter maakte Odysseus aanvoerster Iris Bousema geen fout.

De ploeg van coach Janet Griffioen probeerde het nog wel via Yara Haasnoot, Madieke Zaad en Kimberley van Delft maar de overtuiging ontbrak volledig. Ook Amber Chaudron schoot in de laatste fase van afstand maar haar inzet ging net naast. In de 84e minuut was er opnieuw onzekerheid bij RCL achterhoede en daar maakte Jutka Vries dankbaar gebruik van. Die bepaalde de eindstand op 1-6.

Ontgoocheling

Het spel was voor RCL coach Janet Griffioen een enorme teleurstelling. "We hebben collectief op alle fronten gefaald en dat doet enorm veel pijn. Er was geen geloof in eigen kunnen met als gevolg een keiharde ontgoocheling. En dat voelt ook met de aanwijzingen en omzettingen echt niet goed", aldus de aangeslagen Griffioen.

BVL V16 overtuigend kampioen

Basketbal n Hoewel de meiden V16 een paar weken geleden al kampioen werden in de derde klasse, moest er afgelopen zaterdag nog een wedstrijd gespeeld worden tegen The British School in Voorschoten. Wel, ook die wedstrijd werd in ruime winst omgezet en met 20 punten uit 12 wedstrijden bleef het team de directe concurrentie uit Nieuwegein, Katwijk en Capelle aan de IJssel ruim voor. Een prachtige prestatie, als men bedenkt, dat de helft van de dames nog in de jongere leeftijdsklasse Onder 14 had mogen spelen!

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Di 14 mei: Lunchcafé

De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3 gangen lunch voor u. Aanvang 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten €6,00. Aanmelden tot vr. 10 mei bij Incluzio, tel: (071) 5413536.

Wo 15 mei: Inloopspreekuur geldzaken + inloopspreekuur voor statushouders

De locatie is gewijzigd. Vanaf vandaag vinden van 10.00 tot 12.00 uur de spreekuren plaats in Dwars (Bloemerd 1c).

Do 16 mei: Samen koken en eten

Iedere 3e donderdag van de maand kunt u samen met anderen een 3 gangen diner koken en gezellig samen eten. Locatie: Griffioen 15. Aanvang: 17.30 uur. Kosten: € 7,50. Opgeven bij Amber van Rijn of Eric Planjer 06-46842818.

Vr 17 mei: Kinderdisco

Om de maand is er van 19.00 tot 20.30 uur disco voor kinderen tussen de 7 en 11 jaar in Dwars. Kosten: € 2,50 entree en € 2,50 voor een consumptiekaart (contant betalen). Het thema deze maand is: Superhelden. Verkleden in dit thema is natuurlijk toegestaan. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Wo 22 mei: Themacarrousel mantelzorgers en zorgvrijwilligers

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers zijn van harte welkom voor een informatieve bijeenkomst bij Eva (Simon Smitweg 8). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corina Kooter 06-83003240.

Di. 28 mei: Start Cursus Positief leven

In plaats van te kijken naar wat er niet goed is, zijn er ook positieve manieren om naar jezelf te kijken. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur. Locatie: Splinterlaan 156. Kosten: € 7,50 incl. De groep bestaat uit max. 8 deelnemers. Aanmelden via welzijnopreceptleiderdorp@incluzio.nl

Ruilwinkel

De ruilwinkel, locatie Buitenhoflaan, zijingang van De Buit, elke woensdag open van 14.00 tot 16.00 uur. Er is ook een ontmoetingsruimte voor mensen uit de buurt. Zie ook www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van WMO, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. T: (071) 5413536, E: leiderdorp@incluzio.nl, W: www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 12 mei, vierde zondag van Pasen, 9.30 uur: Eucharistieviering o.l.v. Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

        

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 12 mei, 4e van Pasen

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

15.00 uur: pastor S. Poppe, gehandicaptendienst.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw, m.m.v. cantorij.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: ds. D. Dijk + tolk, dovendienst.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. | Foto: PR

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 12 mei

10.00 uur: leesdienst (H.C. 14).

19.00 uur: ds. G.J.N. Moens (bevestiging ambtsdragers).

woensdag 15 mei, 19.30 uur: ds. P. Mulder (bidstond PS-Noord West Benthuizen).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 12 mei, 10.15 uur: ds. M. Junte.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

6 t/m 12 mei: TP De Korte Vliet (M. Shayeste, M.Ossentjuk), Brahmslaan 20, 2324 AM Leiden. Tel. (071) 5762925.

13 t/m 19 mei: TP Smaal (C.D. Heuvel-Smaal / A. Nieuwland), Dalkruidzoom 12A, 2353 RW Leiderdorp. tel. (071) 5893568.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Meer info: tel. (071) 7200871.

Stiltewandeling

Vanuit de Leiderdorpse Dorpskerk organiseert het Centrum voor Bezinning en Inspiratie (CBI) op woensdag 15 mei om 10.00 uur een stiltewandeling, die wordt begeleid door Liesbeth van Meeteren en ds. Stephan Kurtzahn. De lengte en duur van de wandeling (tussen één en anderhalf uur) wordt aangepast aan het weer en het uithoudingsvermogen van de deelnemers. Na de wandeling is er in de kerk (zaal Trefpunt) tot 12.30 uur een gezamenlijke lunch. De kosten per persoon bedragen 5 euro, inclusief lunch. Opgeven kan via de website www.cbileiderdorp.nl.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl