Leiderdorps Weekblad

28 november 2018

Leiderdorps Weekblad 28 november 2018


Zorgen over privacy en verkeer

Buurtbewoners en politici bij De Menswording. De auto's geven aan tot hoever het gebouw komt dat projectontwikkelaar Pluis hier wil realiseren. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

schetsplan n Verkeersveiligheid en privacy. Dat zijn voor de omwonenden van De Menswording de grootste pijnpunten van het plan voor het appartementencomplex dat projectontwikkelaar Pluis wil bouwen op de plek van de voormalige kerk aan het Heelblaadjespad 1.

Zo'n tachtig omwonenden en andere belangstellenden, waaronder veel raadsleden, waren maandagavond naar het gemeentehuis te komen om te luisteren naar de toelichting van de projectontwikkelaar op het onlangs bij de gemeente ingeleverde schetsplan. Het beoogde gebouw met 21 koopappartementen wordt deels twee, deels drie en deels vier bouwlagen hoog, gasloos en energieneutraal en krijgt groene sedumdaken met een flink aantal zonnepanelen. "Ik vind het prachtig, maar ben er fel op tegen", zei een van de omwonenden. Ze legde uit te vrezen voor de pricacy van de buurtbewoners. "Mensen die straks op het balkon van hun appartement zitten, kunnen bij iedereen in de woon- en slaapkamer naar binnen kijken."

Daarnaast waren er kritische vragen over de verkeersveiligheid. Volgens het schetsplan volgt het nieuwe gebouw de contouren van De Menswording, maar steekt verder uit richting het Heelblaadjespad. Ook staan op een deel van het plein voor de kerk parkeerplaatsen gepland. Dat maakt de doorgang vanaf het Heelblaadjespad, een zeer druk gebruikt fiets- en voetpad, naar de Gallaslaan veel te krap, vinden veel buurtbewoners.

Actie

Om dat inzichtelijk te maken, was er zaterdagochtend 24 november al een actie geweest bij De Menswording. Omwonenden hadden auto's op het plein voor de voormalige kerk neergezet om te laten zien hoeveel ruimte het appartementencomplex en de daarbij behorende parkeerplekken gaan innemen. "Natuurlijk hebben we liever dat De Menswording blijft staan en zijn maatschappelijke functie behoudt, maar we zijn realistisch en begrijpen het als hier woningen moeten komen. Maar hou dan wel rekening met de situatie. Er fietsen hele schoolklassen langs deze route en er loop een hoop klein grut rond. We willen wel dat de buurt kindvriendelijk en veilig blijft", zegt Marijn de Wilde, bewoonsters van de Lisdoddekreek, bij die gelegenheid.

Inbreng

Een klacht was maandagavond ook dat de omwonenden niet eerder zijn geïnformeerd over de plannen, laat staan dat ze de gelegenheid hebben gehad om mee te denken en praten. Volgens een woordvoerder van de gemeente komen er nog momenten genoeg waarop iedereen zijn inbreng kan geven. Het eerste is tijdens het Politiek Forum van maandagavond 10 december.

CDA-wethouder treedt af

politiek n Wethouder Jeff Gardeniers (CDA) heeft maandagavond zijn ontslagbrief ingediend bij de gemeenteraad. "Ik ben mij ervan bewust dat ik een inschattingsfout heb gemaakt rond het dossier Menswording, waardoor er daarna een voor mij persoonlijk onwerkbare situatie in het college is ontstaan", zo schrijft hij. De CDA-wethouder stond als enige binnen het college niet positief tegenover het schetsplan van projectontwikkelaar Pluis voor een appartementencomplex op de Menswordinglocatie (zie ook elders op deze pagina). De coalitiepartijen respecteren het besluit van de wethouder en laten weten de gang van zaken zeer te betreuren. Het CDA gaat nu op zoek naar een vervanger voor Gardeniers. De andere bestuurders nemen voorlopig zijn portefeuille waar.

HISTORIE n Een verloren Brit in Leiderdorp

Foto: Johan Kranenburg

RCL-voorzitter kijkt terug en vooruit

Voetbal moet weer op één komen

Plan voor leenrolstoelen in Winkelhof

7e Groot Leiderdorps Dictee was een feestje

CDA verrast vrijwilligers met bloemen

Annelies Hoedt en Mariette Meulman in Winkelhof. Foto: PR

waardering n De Leiderdorpse CDA-fractie heeft zaterdag 24 november een negental bijzondere dorsgenoten verrrast met een bezoek en een boeket bloemen om hen te bedanken voor hun bijdrage en of activiteiten aan de samenleving. De mensen die hen hebben voorgedragen geven aan dat zij een voorbeeld zijn voor de vele anderen, die zij ook zeer waarderen. De bloemen gingen naar Jan Abbink, Koen en Stijn Glasbergen, Hans en Angelique Gestman, Wim Laman, Netty Starrenburg, Liesbeth van Meeteren en Jaap Timmermans.

Jan Abbink is vanaf de oprichting van de Winkeliersvereniging van Winkelhof actief geweest. Hij heeft ruim 30 jaar als bestuurslid een stimulerende rol vervuld. De onderlinge samenwerking van de winkeliers was belangrijk. De samenwerking met Winkelhof eigenaar Wereldhave droeg bij aan de verfraaiing, verbetering en de uitstraling van het winkelcentrum voor het winkelend publiek. In de persoon van de heer Abbink dankt het CDA het hele bestuur van de Winkeliersvereniging voor hun inzet.

Koen en Stijn Glasbergen zijn voorgedragen door het Sociaal Cultureel Werk. Twee jongens, een tweeling, die al jaren actief zijn bij Dwars. Doen mee bij huttenbouw, disco, Halloween, spullen sjouwen, helpen bij de Buit, niets is te gek! Jonge voorbeeld vrijwilligers waar je op kunt rekenen!

Bloemen voor het echtpaar Hans en Angelique Gestman. Foto: PR
V.l.n.r. Jan Huisman, Koen Glasbergen en Medea Hempen. Foto: PR
Jan Abbink kreeg bezoek van fractieleden Medea Hempen en Huibrecht Bos. Foto: PR

Het echtpaar Hans en Angelique Gestman geeft vanaf de oprichting van het Thomashuis in Leiderdorp aan negen jongeren met een beperking naar behoefte begeleiding en aandacht. Vanaf oktober 2015 hebben deze jongeren hier, meestal vanuit het ouderlijk huis, een overstap gemaakt naar meer zelfstandig wonen met begeleiding. Hans en Angelique zorgen er - met een klein team - 24 uur per dag en 7 dagen per week voor dat de bewoners samen een mooi leven hebben met een fijne woon- en leefplek als een groter gezin, waarvoor respect.

Wim Laman heeft jarenlang als voorzitter van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging de belangen van ondernemers behartigd. Was raadslid voor het CDA. Zat in het college van Kerkmeesters, is actief in de Commissie Actie Kerkbalans evenals in de stuurgroep Dorpskerk 400 jaar. Voor zijn brede inzet voor kerk en maatschappij verdient hij oprechte dank.

Netty Starrenburg is al achttien jaar vrijwilliger bij Pluspunt, ze begon als gastvrouw, werd coördinator van de museumclub. Zij organiseert samen met andere vrijwilligers meestal maandelijks een museum bezoek en maakt deelname aan museumbezoek mogelijk voor mensen die dit niet zelfstandig kunnen. Zij organiseert de jaarlijks voor Pluspunt de boottocht en andere activiteiten van cultuurbelevingen bij Pluspunt Actief. Aan het einde van dit jaar neemt zij afscheid van haar vrijwilligerswerk. Extra dank en waardering is hier echt op zijn plaats.

Liesbeth van Meeteren heeft een grote staat van dienst bij de Taakgroep Eredienst. Zij is een belangrijke 'trekker' bij het Centrum voor Bezinning en Inspiratie, verzorgt begeleiding bij meditatieve avonden, dilemma debatten en stilte wandelingen bij de Scheppingskerk en Dorpskerk, zij wordt hiervoor bijzonder gewaardeerd.
Jaap Timmermans is een allround vrijwilliger die na vele activiteiten voor Buurt Actief 't Oude Dorp, nu voorzitter is van 't Buurthuis van de Oranjegalerij. Sinds april 2018 is deze Buurt Ontmoetingsplek geopend. Het is een ontmoetingsplek voor het hele oude dorp van jong tot oud. Inloopochtenden voor ouderen met koffie en thee, voorlezen voor kinderen, gamen voor jongeren, gemeentelijke informatie, contacten met Pluspunt en het Jongerenwerk en straks met Inclusio dat vanaf 1 januari het welzijnswerk overneemt in Leiderdorp. Het bestuur en vrijwilligers zijn onder leiding van Jaap zeer voortvarend aan de slag gegaan. Hier is als dank een boeket bloemen zeer op zijn plaats.

Plan voor leenrolstoelen in Winkelhof

missie n De Leiderdorpse vriendinnen Annelies Hoedt en Mariette Meulman hebben een missie. Ze willen dat er in Winkelhof een plek komt waar bezoekers een rolstoel kunnen lenen. Vorige week maandag legde Meulman hun idee voor een rolstoeluitleen in het Leiderdorpse winkelcentrum voor aan de gemeenteraad. "Het voorstel werd positief ontvangen", kon ze achteraf melden.

Maar daar laten de twee vriendinnen het niet bij. Ze gaan ook in gesprek met Winkelhof eigenaar Wereldhave en met partijen zoals Incluzio (die per 1 januari het welzijnwerk in Leiderdorp gaat uitvoeren), Fonds1818 en de Rabobank om alles financieel en organisatorisch rond te krijgen.

kleur

Annelies Hoedt weet uit eigen ervaring dat er behoefte is aan een rolstoeluitleen in het winkelcentrum. Haar zusje wordt langdurig verpleegd in Leythenrode en elke week haalde Hoedt haar op om even gezellig samen naar Winkelhof te gaan. Heel belangrijk voor dat zusje, vertelde Meulman aan de gemeenteraad. "Het bracht kleur in haar leven dat best grauw is." Totdat Annelies vanwege een rugblessure na een operatie de rolstoel nooit meer in en uit de auto mocht tillen. Sindsdien zijn de gezamenlijke uitstapjes naar Winkelhof afgelopen.

Hoedt en Meulman zetten het idee van de rolstoeluitleen op Facebook en LinkedIn. Ze kregen meteen enorm veel positieve reacties en herkenbare verhalen van mensen die ook heel blij zouden zijn met leenrolstoelen. Daarop besloten ze actie te ondernemen om hun idee werkelijkheid te laten worden.

Natuurlijk is daar best veel voor nodig, beseffen ze. Maar als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten, moet het toch lukken dit heel snel voor elkaar te krijgen, hoopt Meulman. "Zodat het zusje van Annelies en vele anderen hopelijk dit jaar nog kunnen genieten van de mooie versiering en sfeer in De Winkelhof met de feestdagen."

Annelies Hoedt en Mariette Meulman in Winkelhof. | Foto: PR

7e Groot Leiderdorps Dictee was 'een feestje'

Bryan Limon. Foto: PR

spellen n "Ik vind zelf dat ik nul fout heb maar heb er één moeten aanstrepen", zei Bert Jansen uit Bussum bij het inleveren van zijn dictee. Het was tekenend voor de zevende editie van het Groot Leiderdorps Dictee, die donderdagavond 22 november plaatsvond in het gemeentehuis. Bij het nakijken, dat alle deelnemers zelf deden, was er volop discussie. "Juist leuk", vond Jansen, die als beste uit de bus kwam, "daar leren we weer van. Ik vond het een feestje."

Tekst en foto's: Corrie van der Laan

Dicteetijger Bert Jansen uit Bussum was de overall winnaar van het 7e Groot Leiderdorps Dictee.
Het winnende team met v.l.n.r. Jeroen Hendriks (ook individueel winnaar in de categorie Leiderdorpers), Albert Dop, Joost Kuggeleijn, Jurriaan van Duijn en Bas Warmenhoven, samen met dictee-opsteller Tanneke Schoonheim en burgemeester Laila Driessen. Foto: Corrie van der Laan

Dat geluid was achteraf overal te horen, ook bij degenen die uitkwamen op dik boven de twintig fouten – en dat gold voor verreweg de meeste van de 69 deelnemers.

Tegen cracks als Jansen, die overal in Nederland en Vlaanderen meedoen aan dictees, konden de 'gewone' deelnemers niet op, maar de winnaar in de categorie 'Leiderdorpers', Jeroen Hendriks, maakte wel indruk met een score van slechts zeven fouten. Waarmee hij zijn record van twee jaar geleden, toen hij ook won, evenaarde. Hij werd op afstand gevolgd door Bas Warmenhoven en Corrie van der Laan die ieder dertien fouten hadden.

Teams

Het was nog niet eerder zo druk bij het Groot Leiderdorps Dictee. Bij eerdere edities bleef het aantal deelnemers steken op rond de 45. De grote opkomst was deels te danken aan de mogelijkheid om deel te nemen met een team van drie tot vijf personen waarbij de beste drie resultaten tellen. Vorig jaar kon dat voor het eerst en deden vier teams mee, dit jaar schreven elf teams zich in. Burgemeester Laila Driessen, zoals altijd de voorlezer, was er blij mee. "Geweldig dat het dictee zo leeft in Leiderdorp."

Het beste team, met 35 fouten, was dat van D66 Leiderdorp, waar ook Jeroen Hendriks, D66 fractievoorzitter in de gemeenteraad, en Bas Warmenhoven deel van uitmaakten. Tweede werd het team ViBo, bestaande uit leerkrachten Nederlands van het Visser 't Hooft Lyceum en het Bonaventuracollege, met 51 fouten. Het team van de ChristenUnie-SGP uit Leiderdorp pakte de derde plek met 55 fouten.

Struikelwoorden

Tanneke Schoonheim, neerlandica en voorzitter van de Commissie Spelling bij Nederlandse Taalunie, schreef voor de vierde achtereenvolgende keer de tekst van het dictee. Dit keer blikte ze terug op het afgelopen jaar in Leiderdorp waarbij meteen in de eerste zin al gestruikeld kon worden over woorden als 'goedevoornemenslijstjes' en 'geprullenmandeerd'.

Typerend voor Schoonheim is dat ze het dictee volstopt met woorden die best simpel lijken maar toch net even anders geschreven worden dan je denkt. Zo gingen veel deelnemers in de fout bij 'zwartenpietendiscussie' (aan elkaar en zonder hoofdletters) en 'oud en nieuw' (zonder verbindingsstreepjes en hoofdletters).

Strafpunten

Schoonheim had opnieuw gekozen voor een invuldictee, waarbij minder geschreven hoeft te worden maar de deelnemers wel extra alert moeten zijn omdat in de voorgedrukte tekst ook fouten zitten. Iedere gemiste fout leverde een strafpunt op. Waarbij vooral de 'alcoholvrije fles champagne' een instinker bleek. Dat moet zijn 'een fles alcoholvrije champagne', want niet de fles maar de champagne is zonder alcohol, zo legde de opstelster uit.

De organisatie van het Groot Leiderdorps dictee was in handen van de Volksuniversiteit Leiderdorp. Zie voor de volledige tekst van het dictee de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl.

Nieuwe directeur basisschool PWA

onderwijs n Bryan Limon (foto) is met ingang van 3 december aangesteld als de nieuwe directeur van de Leiderdorpse openbare basisschool Prins Willem-Alexander.

Hij volgt scheidend directeur Vincent van der Kooij op, die na 3,5 jaar trouwe dienst de overstap naar het speciaal onderwijs maakt.

Limon is zijn carrière gestart in het onderwijs als leraar geschiedenis en lichamelijke opvoeding. Vervolgens werkte hij jaren als manager buiten het onderwijs en gaf onder meer leiding aan diverse verandertrajecten. In 2012 keerde hij terug naar het onderwijs. Nu combineert hij twee passies: het onderwijs en het leidinggeven. De voornaamste drijfveer van Limon binnen het onderwijs is dat hij gelooft in het talent van elk kind.
OBS Prins Willem-Alexander is gevestigd aan de Leeuwerikstraat en maakt onderdeel uit van Stichting OBSG Leiderdorp

Dansschooldate in Beverwijk leidde tot verliefd, verloofd, getrouwd

Burgemeester Driessen kwam het gouden paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

huwelijksjubileum n Kees Neeft is geboren en getogen in Beverwijk, Ans Huijboom zag het levenslicht net aan de andere kant van het Noordzeekanaal, in Driehuis, en verhuisde later naar IJmuiden. Ze leerden elkaar kennen op dansles in Beverwijk toen hij 23 jaar was en zij 18. Hij was pas kort op les toen een dansavond werd georganiseerd waarvoor alle leerlingen een date moeten vragen. Kees trok de stoute schoenen aan en vroeg Ans. Het was de eerste stap richting verliefd, verloofd, getrouwd. Op 12 november beleefden ze hun 50ste trouwdag. Een dag later kwam burgemeester Laila Driessen op bezoek om het gouden paar te feliciteren namens de gemeente Leiderdorp, waar ze sinds 1978 wonen.

Door: Corrie van der Laan

Ans Huijboom en Kees Neeft op hun huwelijksdag, 12 november 1968. Foto: PR

In de begindagen van hun relatie zagen Ans en Kees elkaar maar tweemaal per week. Hij zat op de kweekschool en was overdag bezet, zij volgde in de avonduren een opleiding voor lerares modevakken. "Alleen op woensdag en in het weekend hadden we allebei tijd", kijkt mevrouw Neeft terug. Na drie jaar verkering stapten ze in IJmuiden in het huwelijksbootje. Het was een klassieke bruiloft: eerst naar het gemeentehuis, toen naar de kerk, daarna een receptie en een feestavond. De eerste anderhalf jaar woonden ze naast het ouderlijk huis van de bruidegom. "Mijn moeder had een oud huisje dat ze gebruikte als opslag. Wij mochten dat gebruiken en hebben het met hulp van familie en vrienden een beetje bewoonbaar gemaakt", vertelt mijnheer Neeft. Daarna konden ze doorstromen naar een flat in Beverwijk.

Toen hij de kweekschool had afgerond, moest mijnheer Neeft in dienst. Maar ook in die tijd was er een groot gebrek aan leerkrachten en hij mocht al na een jaar afzwaaien om een baan te accepteren op een school voor moeilijk lerende kinderen. Mevrouw Neeft had inmiddels een eigen bedrijfje opgezet. Ze maakte kleding maar ook wel schilderijtjes.

Na vier jaar op de school in Beverwijk was mijnheer Neeft toe aan een nieuwe carrièrestap en hij solliciteerde naar een baan op een LOM-school voor 12- tot 18-jarigen in Leiden. Zo kwam het echtpaar, dat inmiddels drie kinderen had, in 1974 terecht in de Leidse Merenwijk. Daar werd hun vierde kind geboren.

Mevrouw Neeft had nog altijd haar eigen bedrijf maar ging ook naailes geven aan Nederlandse en buitenlandse vrouwen. Veel van hen waren op zoek naar een baan wat, zo merkte mevrouw Neeft, vooral voor de buitenlandse vrouwen erg lastig was. "Ook toen werd al gediscrimineerd", zegt ze daarover. In die tijd bood het arbeidsbureau cursussen met baangarantie aan. "Ik ben daar met een aantal van die vrouwen op af gestapt en heb meteen ook zelf een cursus marketing gedaan. Daarmee kon ik later terecht als productmanager bij Hokatex – tegenwoordig Initial – waar ik bedrijfskleding ontwierp."

In 1978 verhuisde het gezin naar een koopwoning aan de Nagelkruidzoom in Leiderdorp, waar ze het nog altijd naar hun zin hebben. Mijnheer Neeft verruilde in 1988 het onderwijs voor een baan als administrateur bij een schoolbestuur in Rotterdam. Daar bleef hij tot hij in 2001 op 61-jarige leeftijd met pensioen ging. Stilzitten is niets voor hem dus werd hij vrijwilliger in verpleeghuis Overrhyn in Leiden en later in het Leiderdorpse verpleeghuis Leythenrode. "Ik zoek mensen op en ga met ze naar buiten. Ook ben ik chauffeur op de rolstoelbus." Hij was ook jarenlang actief voor Amnesty groep Leiderdorp. Verder zette hij zich in voor de CNV belastingservice, waarbij hij leden hielp met hun aangifte.

Mevrouw Neeft stopte met werken in 2009. Daarna was ze een aantal jaar vooral druk met oppassen op de kleinkinderen; ze hebben er zes die allemaal in de Leidse regio wonen.

Samen genieten ze volop van hun hobby's: wandelen, fietsen en bridgen. Ze hebben altijd met het gezin gekampeerd en gaan nog steeds graag op pad met de caravan. "Meestal zwerven we de hele zomer door Duitsland en Frankrijk."

Het gouden huwelijksfeest hebben ze al enige tijd geleden gevierd met een heerlijk weekend naar de Efteling met (schoon)kinderen en kleinkinderen. "En daarna hebben we het de zaterdag voor onze trouwdag hier nog eens dunnetjes overgedaan."

Groepstraining 'Rookvrij! Ook jij?' in Leiderdorp

gezondheid n Op 13 december 2018 starten twee groepstrainingen 'Rookvrij! Ook jij?': in Leiderdorp en Leiden.

Stoppen met roken heeft altijd zin. Zowel voor uw eigen gezondheid als voor die van mensen in uw omgeving. Niet roken bespaart ook nog eens veel geld: als je een pakje per dag rookt, blaas je bijna 2.500 euro per jaar de lucht in! Misschien is het nu een goed moment om de sigaret voor eens en altijd uit te maken. Veel mensen die roken, ervaren het stoppen als erg moeilijk. De nicotine in de sigaret werkt zeer verslavend. De kans om succesvol te stoppen is met professionele begeleiding en steun tot acht keer hoger dan bij stoppen zonder hulp. De groepstrainingen 'Rookvrij! Ook jij?' zijn bedoeld voor wie die begeleiding wil.

Steun van anderen, het uitwisselen van ervaringen met andere mensen en de betrokkenheid naar elkaar zijn de kenmerken van de training 'Rookvrij! Ook jij?' De deelnemers ervaren dat als zeer positief. De training duurt zeven weken en bestaat uit zeven bijeenkomsten van anderhalf uur.

De eerste bijeenkomsten zijn:

- op donderdag 13 december van 20.00 tot 21.30 uur bij ActiVite aan de Simon Smitweg 8 in Leiderdorp;

- op donderdag 13 december van 19.30 tot 21.00 uur bij GGD Hollands Midden aan de Parmentierweg 49 in Leiden.

Aanmelden: Kijk voor contactgegevens, alle voorwaarden en aanmelding op www.rookvrijookjij.nl of bel met SineFuma: 076 – 889 51 95. Aanmelden kan één week voor aanvang.

De GGD Hollands Midden, SineFuma en Activite organiseren samen deze training. Alle zorgverzekeraars vergoeden deze training uit de basisverzekering. Sommige verzekeraars rekenen daarbij ook het Eigen Risico niet. Voor informatie hierover, kijk op www.rookvrijookjij.nl.

Vallende blaadjes

Een afgevallen herfstblaadje van de Amerikaanse eik. | Foto: Ada Verwoerd Foto: Ada Verwoerd

Blaadjes val maar neer, het is geen zomer meer, blaadjes val maar neer.

Ken je dit kinderliedje nog? Zing je het in de herfst?

Is het jullie ook opgevallen: de blaadjes vielen vroeg en laat dit jaar. Vroeg, al in de zomer, ondanks het liedje, door droogte. Laat, omdat de herfst zo lang warm was. De overblijvende bladeren bleven dus juist langer aan de boom zitten. Vaak liet dezelfde boom in twee golven, waar maanden tussen zat, zijn bladeren vallen.

De oorzaak was in beide gevallen dezelfde: watertekort. Watertekort deze zomer snapt iedereen, maar watertekort in de herfst? Ja, watertekort voor de boom! Er valt genoeg regen in de herfst en de winter. De wortels van de boom kunnen bij lage temperaturen echter minder gemakkelijk water opnemen en bij vorst helemaal niet.
Bladeren hebben huidmondjes, die vocht verdampen. Als de boom zijn bladeren aan de boom laat zitten, blijven de huidmondjes verdampen, maar komt via de wortels nauwelijks vocht de boom in. Het gevolg: uitdroging. Dan kan de boom beter die bladeren laten vallen, niet uitdrogen en nieuwe bladeren maken als de wortels weer water kunnen opnemen.

Maar hoe zit het dan met naaldbomen en de hulst? Die laten hun bladeren in de herfst toch niet vallen? Dat klopt. Maar die bomen hebben een waterdichte waslaag op hun bladeren die het vochtverlies beperkt. Bovendien maken ze in de winter extra suikers in hun bladeren aan die werken als een soort antivries.

Deze herfst leken de bladeren extra kleurrijk. Een gevolg van de eerst warme herfst met daarna een snelle afkoeling of van de warme droge zomer? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat die bladeren uiteindelijk afvallen.

Wat doen wij met die afgevallen bladeren? Nog steeds halen veel mensen alle afgevallen bladeren uit hun tuin. Ze vinden gevallen blad slordig, hebben geleerd dat de tuin zo winterklaar gemaakt moet worden, denken dat een kale bodem door vorst een betere structuur krijgt.
Wat ze niet weten is dat het bodemleven houdt van een bedekte, niet te droge grond. Ook hebben ze graag te eten. Juist afgevallen bladeren kunnen daar in de winter voor zorgen. Een gevarieerd en talrijk bodemleven (zoals wormen, pissebedden, miljoenpoten, schimmels, enz.) zorgt voor een betere structuur van de bodem en voor voedsel voor de planten. Het eet het de bladeren op en zorgt voor gratis compost. Wat willen we nog meer?

Ik vind afgevallen bladeren in de tuin mooi. Smaken verschillen, maar geef ze een kans. Mooi zijn de vormen, mooi steken ze af tegen groene planten. Sommige soorten leveren na verloop van tijd prachtige bladskeletten (het bladmoes verdwijnt, de nerven blijven over) op.

Misschien helpt het zingen van dit kinderliedje:

Herfst, herfst wat heb je te koop? Honderdduizend blaadjes op een hoop. Zakken vol met wind, ja mijn kind. Ik hoop dat jij dat aardig vindt.

Tekst: Ton Gordijn

Nieuws van de LVU

Een schilderij uit de tentoonstelling: Made Bayak, The secret Sanghyang dance for Ibu Pertiwi. Guwang, Sukawati. 2017, acrylverf en aerosol op plastic afval. Collectie St. Nationaal Museum van Wereldculturen. Foto: PR

educatie n In december biedt de Volksuniversiteit Leiderdorp weer een scala aan lezingen, workshops en cursussen. Hieronder een greep:

Mozart – de late opera's

Lezing, mét muziek, door Aukelien van Hoytema over de late opera's van Mozart, nl. Die Zauberflöte en La Clemenza dit Tito. Opnieuw twee meesterwerken van de grote Oostenrijkse componist, waarin iedere aria en ieder ensemble op zich ook kleine meesterwerkjes zijn.

Donderdag 6 december, 20.00 – 21.30 uur.

Frans voor beginners

Deze cursus van acht lessen is bestemd voor echte beginners. Iedereen die nog niet eerder Franse les heeft gehad, of die heel lang geleden Frans hebben geleerd en zijn weggezakte kennis weer op wil halen, is van harte welkom. In deze cursus doet u relatief snel basiskennis op van de Franse taal.

Start: donderdag 6 december, 20.30 – 22.00 uur.

Nederlands lezen en schrijven

De basiscursus 'Nederlands lezen en schrijven' van twaalf lessen is speciaal bedoeld voor mensen die wel goed Nederlands spreken, maar vlotter en vooral met plezier willen leren lezen, beter willen leren spellen en vlotter zinnen of tekstjes willen leren schrijven.

Start: donderdag 6 december, 15.00 – 16.30 uur.

Maak een Vilten Kerstdecoratie!

Uit wol, water en zeep maakt u onder begeleiding van docente Petra v.d.Berg een unieke en persoonlijke creatie voor in de kerstboom of op de kersttafel.

Maandag 10 december, 19.30 - 22.00 uur.

Bali – Welcome to Paradise?

Verdiepend museumbezoek aan Museum Volkenkunde. Bali: hindoeïstische tempels, spirituali­teit alom, vriendelijke bevolking, prach­tige stranden, een paradijs? Helaas is er ook een minder fraaie kant. Hedendaagse problemen, zoals verste­de­lijking en veel afval, en de verzwegen koloniale geschiedenis horen ook bij Bali. Tijdens dit museumbezoek hoort en ziet u de paradijselijke, maar ook de minder fraaie kanten van Bali.

Vrijdag 14 december, 10.30 - 12.30 uur.

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau in de Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

KBO Leiderdorp vierde 6e lustrum

Het bekende Alphense Kozakkenkoor luisterde het feest op oude Russische liederen. | Foto: PR Foto: PR

jubileum n Alle Leiderdorpse leden van de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen), en natuurlijk ook van zustervereniging PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) waren uitgenodigd om woensdag 21 november samen het zesde lustrum van KBO Leiderdorp te vieren in de sfeervolle Dorpskerk. En de opkomst was hoog, de Dorpskerk zat helemaal vol.

KBO-voorzitter Guy Maris dankte in zijn openingstoespraak allen die het feest mogelijk hadden gemaakt en hij wees op het grote belang van samenwerking van de ouderenbonden voor een goede belangenbehartiging van senioren in de Leiderdorpse gemeenschap: "Samen zijn wij sterk!".

PCOB-voorzitter Hans Kapteyn op zijn beurt zette het KBO-bestuur in de bloemetjes en na een korte opening door pastor Walter Broeders kon het feest beginnen met koffie of thee en een gebakje. Het bekende Alphense Kozakkenkoor gaf een prachtige uitvoering van vele oude Russische liederen, waaronder het romantische Eej Oechnem. Daarna was er een rijk gevuld buffet.

Ook konden de aanwezigen genieten van een mooie presentatie op grote schermen van foto's uit het dertigjarig bestaan van KBO Leiderdorp, samengesteld door Geertje van der Leek.

Aan het einde van de middag keerden de deelnemers voldaan en met een goed gevulde maag terug naar huis. Op naar het volgende lustrum!

Wie lid wil worden van de KBO in Leiderdorp kan zich aanmelden bij penningmeester Wim Rijsbergen, per post Van Alphenplein 92, 2353 CN Leiderdorp of via e-mail W.Rijsbergen1@kpnplanet.nl, of bij voorzitter Guy Maris, Vegmolaan 30, 2351 RP Leiderdorp of e-mail guymaris@xs4all.nl.

26ste boekenmarkt succesvoller dan ooit

verkoop n De 26ste boekenmarkt in de Scheppingskerk is een groot succes geworden. De verkoop op vrijdag 23 en zaterdag 24 november overtrof alle voorgaande markten van de Protestantse Gemeente Leiderdorp met een opbrengst van 10.320 euro.

Vrijdagavond was al duidelijk dat er werd afgestevend op een recordopbrengst. Toen om half 7 de kerkdeuren open gingen, stond een rij kooplustige boekenliefhebbers te wachten en het bleef de hele avond razend druk. Na de sluiting om 9 uur liet een grove telling zien dat er al ruim 7000 euro in kas was. Ook zaterdag werd de boekenmarkt goed bezocht. De voorraad aan boeken was zo groot dat er amper gaten geslagen waren in de eindeloze rijen dozen die uitgestald stonden in de kerkzaal.

Op dinsdag 4 december van 7.30 tot 16.30 uur kunnen weer boeken worden ingeleverd bij de Scheppingskerk. Dat is het begin van de opbouw van de voorraad voor de 27ste boekenmarkt die wordt gehouden op 17 en 18 mei 2019.

Een verloren Brit in Leiderdorp

Foto: PR

Vorige maand ontving het Leiderdorps Museum een vraag van een mevrouw uit Londen, die in haar stamboomonderzoek was gestuit op het overlijden van haar betovergrootvader in het Nederlandse Leiderdorp in 1841. Zou het museum haar iets meer kunnen vertellen over de reden voor het verblijf van haar Britse voorvader Zephineah Parks in Leiderdorp, waar hij woonde, wat voor werk hij deed en wat de reden voor zijn vroege dood was? Een bijzonder interessant onderzoek volgde.

Uit de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Leiderdorp, die berusten in de archiefbewaarplaats van Erfgoed Leiden en omstreken, is te lezen dat op 26 februari 1841 de 31-jarige Robbert le Cock, machinist van beroep, samen met de 36-jarige koopman Cornelis de Graaf, beiden woonachtig in Leiderdorp, verklaart dat Zephineah Parks, van beroep 'smid ', die ochtend om 04.00 uur op 25-jarige leeftijd is overleden in de woning met huisnummer 125A. De ambtenaar vermeldt in de akte van overlijden dat Zephineah afkomstig is uit Staffordshire, is getrouwd met Sarah Elston en dat de namen van zijn ouders Jozef Parks en Sara Salter zijn.

Wie was deze jongeman met de bijzondere voornaam en waar werkte hij als smid? Wat was de connectie met deze Robbert le Cock? Werkten zij in een fabriek, in de scheepvaart of bij de net in ons land begonnen Spoorwegmaatschappijen? En zou er over deze Brit meer in de archieven van de gemeente te vinden zijn?

Dat bleek het geval want Zephineah Parks duikt ook op in de administratie van de dorpskerk aan de Hoofdstraat; in het zogenaamde "Register van inschrijving van de eigenaren van de graven en van de lijken, welke op de burgerlijke begraafplaats te Leiderdorp begraven worden, 1831 – 1887". Dit register bevat alle namen van grafeigenaren en van de begraven personen op het kerkhof van de huidige kerk aan de Hoofdstraat. Op 1 maart 1841 is in het register genoteerd: "Zephina Paeks, Vriesse Schipper Knegt - 1/11 - 2 - 6 - 24 - 25 jaar" (zie foto hieronder).

Al was de naam van Zephinea wat anders geschreven, duidelijk is dat hij enkele dagen na zijn overlijden op 1 maart om 10.30 uur is begraven in een graf van de tweede klasse in rij nummer 6 en grafnummer 24. Het kerkhof kende in die tijd drie klassen van graven waarbij de eerste klasse de duurste was en de derde het goedkoopst. Blijkbaar hadden de nabestaanden genoeg geld om Parks een tweedeklas graf te kunnen geven. Zou dat door dezelfde Robbert le Cock zijn betaald? Helaas is het kerkhof aan de Hoofdstraat heden ten dage niet meer zo ingericht als in 1841, zodat de exacte plaats van begraven niet meer te zien is.

De vermelding dat Parks een 'Vriesse Schippersknecht' zou zijn, is dan weer verwarrend, want de burgerlijke stand ambtenaar had toch duidelijk zijn Britse afkomst genoteerd en geschreven dat hij smid was. Was hij dan toch als knecht of smid op een schip werkzaam geweest?

Nadat deze eerste informatie met de brievenschrijfster uit Londen was gedeeld ontvingen wij van haar nog wat aanvullende gegevens, die zouden leiden tot de ontrafeling van het mysterie.

                 Wordt vervolgd in de krant van 19 december.

Tekst: Peter Diebels

(Bronvermelding: ELO in Leiden, Register van Begraven Dorps Kerk Leiderdorp, Burgerlijke stand Leiderdorp)

Sterren aan Zee concerten als lezersreis

A5 Sjabloon Foto: Bobbejaan

vooraankondiging n Impresario Pieter van der Ploeg presenteert volgend jaar de '35 jaar Sterren aan Zee concerten'. Met zijn organisatie Music off Life organiseert hij deze concerten die in het teken staan van de KWF. Uitgeverij Verhagen, de uitgever van deze krant, krijgt de gelegenheid deze optredens speciaal als lezersreis met korting aan te bieden.

"De optredens begonnen 35 jaar geleden met een concert waarin Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven in het bouwvallige Circustheater speelden", vertelt Pieter."'Gevleugelde vrienden' werd een succes. Daarna volgden vele klassieke concerten in het Circustheater."

Frans Bauer (rechts) met Pieter van der Ploeg. | Foto: Dick Teske Foto: TESKE, DICK

Nadat Joop van den Ende in 1991 het theater kocht en groots liet verbouwen kreeg het theater, vaste, langlopende musicals op de planken. Pieter: "Door Joop van den Ende en de toenmalige directeur van het theater werd me gevraagd om de Sterren aan Zee concerten voort te zetten op de maandagavonden, dan hebben de musicalspelers hun vrije dag."

Naast de uitnodiging om klassieke concerten te organiseren ging Pieter zich ook toeleggen op een populaire concertserie. "Ik hoorde van ene Frans Bauer en ging luisteren in een zaaltje in Fijnaart. Het werd vriendschap voor het leven."

Jubileum

"Ik had toen net al wat kleine hits gescoord en was nog niet landelijk doorgebroken toen Pieter van der Ploeg mij belde", gaat Frans Bauer verder. "Hij vroeg of ik in het Circustheater wilde staan. Daar schrok ik eigenlijk van. Het Circustheater was toch veel te groot voor mij om te vullen. Uiteindelijk hebben Pieter en mijn manager me overgehaald en het was volle bak. Dat was echt geweldig. Pieter geloofde in mij. We treffen elkaar regelmatig. Dat is ook een van de redenen dat ik volgend jaar mijn 25 jarig jubileum, precies op 11 maart groots ga vieren. Natuurlijk samen met mijn fans. Ook Pieter viert op deze avond dat zijn concertserie 35 jaar geleden ontstond. De opbrengst gaat naar de KWF Kankerbestrijding, een doel dat dicht bij me staat. Iedereen heeft in welke vorm dan ook wel eens met die ziekte te maken gehad. Pieter persoonlijk en ik van dichtbij met mijn vader."

Optredens

Ook voor internationale artiesten zoals Tina Turner, Madonna, Laura Pausini en Andrea Bocelli werd Pieter gevraagd en hij toert al zeventien jaar met Julio Iglesias als die zomers concerten geeft in Europa. "Of het Marco Borsato is of Tina Turner, ze zijn me allemaal even lief. Tenslotte ben ik een nuchtere Fries, wonend in het mooie Katwijk. Daarom wil ik graag dat de lezers in het gebied van Uitgeverij Verhagen zorgeloos een avond uit en weer thuis kunnen zijn. Er staan twaalf concerten op stapel met Willeke Alberti en Mart Hoogkamer, Rob de Nijs, Ruth Jacott, André Hazes, Wesley Klein, Marianne Weber en John de Bever en vele anderen. Iedereen mag meegenieten, dus hou de krant in de gaten. Het worden fantastische avonden."

Sprankelende revue voor hele gezin

n Theater Toverlei speelt 'Lang en Gelukkig'

Toneel n Theater Toverlei komt binnenkort met een bijzondere familievoorstelling. Het Leiderdorpse toneelgezelschap speelt 'Lang en Gelukkig' van Don Duyns met liedteksten van Alex Klaassen. Een sprankelende revue met een parade aan bekende sprookjesfiguren, waarin niets is wat het lijkt.

Zo wordt Assepoester gekleineerd door haar stiefzussen Paris en Hilton uit Wit-Rusland. Roodkapje wordt verliefd op een grote, boze wolf die zijn zachte kant ontdekt. Prins Roderick van Oranje Nassaukade wordt door zijn moeder, de koningin, tegen zijn wil uitgehuwelijkt. En de Jagermannen kicken vooral op zichzelf. Alle verwikkelingen komen tot een climax op het Grote Bal.

Knullig, grappig, hilarisch en zelfs ontroerend: het moderne sprookje is voor jong en oud een genot voor oog en oor. Lang en Gelukkig is gebaseerd op de gelijknamige voorstelling van het RO Theater en op de film die de publieksprijs won op het Nederlands Film Festival.

De regie is in handen van Norman van Huut, behalve regisseur ook acteur, dramadocent en theatermaker. Hij heeft jarenlange professionele ervaring op het gebied van musical en muziektheater. Bij Toverlei heeft hij diverse producties gemaakt met de Toverkids.

Speeldata: 14 (try-out),15 (première),16 (matinee én avond) december; 12 en 13 (matinee) januari. Aanvang: 19.30 uur, matinee 14.30 uur. Toegang: € 12,50, (donateurs € 10,00); t/m 12 jaar € 7,50. Try-out : € 10,00 (donateurs € 7,50); t/m 12 jaar € 5,00. Reserveren: www.toverlei.nl of tel. 06 27151335. Locatie: Theater Toverlei, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp.

cultuur & uitgaan

'Voetbal moet weer op één komen te staan bij RCL'

Het is een half jaar geleden dat Dick van der Bijl voorzitter werd van RCL. Een mooi moment om de temperatuur van het badwater even te voelen. Waar staat RCL, hoe beleeft de voorzitter zijn missie en wat mag van de toekomst verwacht worden?

Kees van der Bijl | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Tekst: Leidenamateurvoetbal.nl/Hennie Kanbier, foto: J.P. Kranenburg

Net voor de zomer nam Dick van der Bijl de voorzittershamer van RCL over van de in april plotseling vertrokken Kees van der Burg. De Leiderdorpse voetbalclub had hectische tijden achter de rug met de diverse aanpassingen op het complex, maar ook gebeurde er meer dan genoeg op bestuurlijk vlak. Genoeg om even over bij te praten. Dat doen we in het riante onderkomen van de familie Van der Bijl. Stilte valt er niet of het moet zijn op de momenten dat de schrijver de geïnterviewde niet meer kan bijbenen. Van der Bijl, niet bepaald de minste voetballer die de club ooit rijk was, is een makkelijke prater maar luistert net zo makkelijk. Eigenschappen die een voorzitter zich mag wensen. Het gesprek duurt bijna twee uur. Er is echter veel stof die los staat van de club en alles te doen heeft met intermenselijke processen. Een samenvatting van het onderhoud wordt bij deze opgetekend.

'Ik ben veel wijzer geworden over de club en de mensen die er een rol spelen.

Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van het huidige bestuur op de hei. Wat heeft die sessie opgeleverd?

"Dat klopt. Even na half oktober hebben we een paar dagen gebivakkeerd in Reijmerstok, een gehuchtje in het uiterste zuiden van Zuid-Limburg. Het vijfkoppige bestuur, bestaande uit Arnold Staal (Penningmeester), Rob Engelse (Voetbalzaken), René van Giezen (Commerciële zaken), Mandy Pieterson (Facilitaire zaken) en ikzelf, heeft daar samen gezeten onder leiding van Frits Schoeren. Frits is voorzitter van de Stichting Meervoudige Intelligenties en komt niet uit de voetbalwereld. Dat werkte juist verfrissend. Overigens kan de club zo'n managementtrainer normaal niet betalen, maar Arnold Staal had hem bereid gevonden ons te helpen. Ik had aangegeven de behoefte te voelen om met het bestuur in onszelf te investeren als team. Dan gaat het erom elkaar beter te leren kennen en te onderzoeken waar onze sterke en zwakke punten liggen. Met al de opgedane kennis kunnen we verder. Tevens was het de bedoeling om het fundament te leggen voor een driejarig beleidsplan. Dat lukt niet zomaar in een paar dagen, maar met de basis die we nu hebben kunnen we een plan voor 2019-2021 maken. Het is zonder meer een goede investering geweest."

Is ook helder geworden wat er vooral mist op dit moment?

"Elk individu heeft inzicht gekregen in zijn sterke en zwakke punten en valkuilen. Het heeft te maken met metingen op meervoudige intelligenties. Zo scoor ik zelf bijvoorbeeld goed op linguïstische, interpersoonlijke en intrapersoonlijke kwaliteiten, maar mijn valkuil is dat ik meer moet doseren en vaker 'een punt moet zetten'. Als team scoren we bijvoorbeeld niet hoog op innovatie. Dat is mijns inziens belangrijk voor de toekomst en wetende dat wij hier niet sterk op scoren moeten we dus de hulp inroepen van mensen die daar goed in zijn."

Eerder gaf je al aan dat je de club eerst goed op het netvlies wilde hebben. Is dat ook gelukt?

"Voor de zomer heb ik heel veel mensen gesproken en daardoor ben ik veel wijzer geworden over de club en de mensen die er een rol spelen. Zoals bekend is het Jeugdbestuur opgestapt sinds mijn aantreden. Het bestuur vond zichzelf een 'overbodige bestuurslaag'. Dat besluit moest ik uiteraard accepteren en respecteren. Men was niet boos of teleurgesteld en het mooie is ook dat die bestuursleden hebben aangegeven dat ze klaar staan voor de club indien nodig. Dat is natuurlijk prijzenswaardig. Na hun besluit moesten we wel zicht krijgen op datgene wat zij onder handen hadden en hoe we dat elders kunnen beleggen. We hebben een sterke Jeugdcommissie waar ik veel vertrouwen in heb. In september kwam daar ook nog eens het vertrek van secretaris Kees van der Kommer bij. Al met al is de club dus in een paar maanden tijd een voorzitter, secretaris, penningmeester en jeugdbestuur kwijt. Dat is niet misselijk en het doet iets met een club. Er zal derhalve een nieuwe organisatie moeten worden opgebouwd. In de huidige situatie moeten we vooral grip krijgen op het primaire proces en dat is dat er probleemloos gevoetbald kan worden. Zoals Johan Cruijff zei: 'Eerst de eenvoudige dingen goed doen. Niet aan een pass over 40 meter beginnen als hij over 10 meter nog niet aankomt'."

Wat zijn de hoofdlijnen c.q. pijlers voor dat genoemde beleid dat verder uitgestippeld dient te worden?

"Voetbal moet weer op één komen te staan bij RCL. In alle lagen. Daarnaast moet de club financieel gezond blijven. De organisatie moet professioneel ingericht zijn en ten vierde moet de club maatschappelijk verantwoord bezig zijn. In een paar zinnen is dat snel gezegd, maar het is natuurlijk een heuse uitdaging. En dat besef is er ook volop. Door alle gebeurtenissen is het op dit moment overleven en de tering naar de nering zetten. Bouwen aan een nieuwe organisatie is een hele opgave en al helemaal in een omgeving van vrijwilligers. Er zijn heel veel handjes nodig binnen een club. En zeker bij een grote vereniging als RCL met ongeveer 1200 leden. Om een beleidsplan op te stellen en uit te voeren is ook veel inventiviteit en creativiteit nodig en dat is een uitdaging van jewelste. Op dit moment overleven we met de beschikbare handjes, maar het is wel kritisch."

De opmerking over die handjes is meer dan terecht. Daarin vormt RCL geen uitzondering ten opzichte van andere clubs. Hoe zie jij dat voor je?

"Ook binnen deze club moeten we waken voor roofbouw op mensen. Het werk kan niet altijd door dezelfde mensen worden gedaan. Dat de een meer betrokken is dan een ander, is een gegeven. Dat neemt niet weg dat we het wel met zijn allen moeten doen. Ik ben persoonlijk voorstander van meer collectieve verantwoordelijkheid. Ik begrijp de keuze voor het huidige vrijwilligersbeleid, maar het doet een appèl op individuele leden, het is vrij complex en als ze hun werk niet doen en ook niet betalen, dan zit je als club ook nog met een debiteurenprobleem. Het is een persoonlijke opvatting, maar met 75 tot 80 elftallen aan boord zie ik op termijn veel meer heil om complete teams in te schakelen voor het werk dat er op zaterdag en doordeweeks ligt. Dan gaat het niet alleen om spelers, maar ook om ouders. Wanneer elk team zich bereid toont, komt een team één- of hooguit tweemaal per seizoen aan de beurt. Dat moet toch realiseerbaar zijn? Met collectieve verantwoordelijkheid appelleer je ook veel meer aan het gegeven dat voetbal een teamsport is. Ik hou van het motto 'keep it simple'."

Het complex van RCL mag er weer zijn. Wel is het de bedoeling dat de thuishaven met respect behandeld wordt. Hoe zit jij daarin?

"Helemaal eens! Als ik zelf zie of hoor hoe teams omgaan met een kleedkamer dan is dat soms een hele kwalijke zaak. Of dat nu gaat om eigen teams of van bezoekende clubs. Soms wordt er een zwijnenstal achter gelaten. Onbegrijpelijk en onacceptabel. Die verantwoordelijkheid behoort toe aan de spelers zelf, maar ook aan de trainers en leiders. Niet elk elftal heeft de mentaliteit van het Japanse voetbalelftal in Rusland, maar een kleedkamer ordentelijk achter laten, wat is daar moeilijk aan? De mannen van de Onderhoudsploeg zijn op maandag- en vrijdagmorgen druk doende om alles weer in het gareel te krijgen. Niet enkel in kleedkamers overigens. Ook van de velden wordt allemaal rotzooi afgehaald.                Lees verder op P19

VERVOLG VAN P20

De meiden van Alecto MC5 met hun eerste vette cheque. | Foto: PR Foto: PR

Ik weet, de maatschappij is veranderd, maar ik kan er absoluut niet aan wennen dat je niet netjes om gaat met de spullen van een ander. Maar alleen op dit gebied zou al veel tijd kunnen worden gewonnen als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat dat betreft kunnen we als club wel ambitieus zijn, en geloof me dat zijn we ook, maar laten we eerst grip krijgen op hele basale dingen. We kunnen heel makkelijk roepen dat het eerste naar de eerste klasse moet, maar er moeten nog heel veel andere stappen worden gemaakt op tal van vlakken."

Je spreekt al over het eerste en daarmee het sportieve aspect van de club. Hoe vind jij dat de club er voor staat in dat opzicht?

"Als ik begin bij de hoofdmacht dan denk ik dat op dit moment een stabiele plek in het linker rijtje de eerste opgave moet zijn. Dat is op zich al een uitdaging. Wel weet ik dat de ziekenboeg leeg aan het lopen is, en dus zal de groep stappen kunnen maken. Toch moeten we reëel blijven en ook de komende jaren gericht kijken naar wat er van onderaf door kan komen. Onze eigen jeugdopleiding is onze verzekeringspolis naar de toekomst toe. Soms zullen we spelers verliezen, omdat ze worden gescout als talent. Dat moet je ze gunnen. Als ze het niet bij een bvo of hoger spelende amateurclub redden, dan moet de deur wagenwijd open staan voor ze. Tevens moeten we investeren in goede trainers in alle lagen. Het liefst werken we met gediplomeerde trainers, maar dat kan nu eenmaal niet altijd. Als een paal boven water staat dat we onverminderd moeten blijven inzetten op onze eigen jeugd. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar JO19-1 en JO17-1 dan stemt me dat optimistisch. Beide teams doen het uitstekend en in jongere leeftijdscategorieën zie ik ook mooie dingen gebeuren. Natuurlijk blijft het de vraag of jonge spelers ambitieus blijven voor zichzelf, maar de club moet in elk geval zorgen voor de goede randvoorwaarden."

Er is nog heel veel werk te doen, maar ben je tot dusverre tevreden over de voortgang?

"In de eerste fase - zo eerlijk moet ik zijn - heb ik wel eens gedacht 'waar ben ik in aanbeland'. Samenwerken en goede omgangsvormen vind ik ontzettend belangrijk en daarover heb ik mij in de eerste maanden soms wel verbaasd. Ik ben echter een positivo en zeg maar een 'blij ei'. Gekscherend riepen grapjassen dat er bij RCL sprake is van een 'Dicktatuur' en 'Bijltjesdagen'. Ik vind het grappig gevonden hoor, maar het past echt niet bij mij. Dat het een grote uitdaging is om voorzitter te zijn van RCL is in elk geval vaststaand. Niet dat ik mij moreel verplicht voel omdat ik tot 2011 decennia bij deze club heb gezeten, maar ik vind het wel ontzettend leuk terug te zijn bij 'mijn' club. Dat het meer tijd zou gaan kosten dan je zou mogen verwachten daar had ik al rekening mee gehouden. In een eerder stadium oordeelde ik al dat zo'n rol niet te combineren is met een stevige functie bij Heineken en een jong gezin. Nu heb ik opeens zo'n vijftig uur beschikbaar en dus kan ik ook veel voor de club doen. Het liefste zoveel mogelijk overdag, maar als voorzitter heb je uiteraard ook in de avond verplichtingen. Denk aan de contacten met de politiek, uitnodigingen voor uiteenlopende bijeenkomsten en sociale contacten. Het is al met al pittig, maar serieus waar heel erg leuk. RCL is weer een belangrijk deel van mijn leven en dat voelt goed."

Tijdens het interview komt jongste dochter Isa even buurten. Zij wil dit schooljaar haar HAVO diploma halen. Pal voor haar vertrek voor de start van een toetsweek op school spreekt pa haar moed in. De liefde spat er vanaf. Zijn oudste dochter studeert in Sint-Petersburg. Binnenkort zal dochter Jill daar worden bezocht. Er wordt veel tijd in RCL gestoken, maar het gezin wordt verre van verwaarloosd.

Het was een waardevolle ochtend. Een praatje met de voorzitter op het complex is geen verloren tijd, zoveel is zeker… Het geeft een goed inzicht hoe zwaar het runnen van een club is. Het sleutelwoord is daarom 'samen', en vooral samen positief blijven (na)denken.

RCL in tweede helft op wilskracht langs ACV

De meiden met de technische- en medische staf na afloop van het duel tegen ACV. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De vrouwen van RCL speelden tegen ACV uit Assen in de eerste helft ver beneden peil. De ploeg keek bij rust dan ook volkomen terecht tegen een 1-2 achterstand aan. Maar de meiden van Janet Griffioen acteerden in het tweede deel als herboren. Met soms wervelend en technisch hoogstaand spel werd op basis van eensgezinde wilskracht gestreden. De achterstand werd weggewerkt om uiteindelijk met een 3-2 overwinning te zegevieren. En dat voelde goed.

Tekst en foto's: Gert Jan van Heyningen

Samanta Stojanovic brengt RCL al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Foto: Gert Jan van Heyningen

De gevoelstemperatuur was laag maar het spel aantrekkelijk. Prima voetbal wat de tegenstander uit Assen liet zien. Maar het was wel Samanta Stojanovic die in de zevende minuut op aangeven van Kimberley van Delft RCL op voorsprong bracht.

Slordig

Daarna liet de rood-witte brigade het plots volledig afweten. Slordig voetbal en geen pass kwam op de juiste plek. ACV kreeg alle ruimte en mogelijkheden en speelde het spelletje slim. In de 23e minuut scoorden de bezoeksters dan ook de gelijkmaker via Lisanne Dik. Eén minuut later kwamen de meiden uit Assen zelfs op voorsprong. Nu was het Marleen Beenker die een volledig vrije doorgang kreeg en het leer in de korte hoek schoot. Vlak voor de pauze kwam RCL weer in het stuk voor maar de kansen werden niet benut.

Eenheid

Na de warme thee was de ploeg van Janet Griffioen feller, wilskrachtig en evenwichtig. De rollen waren nu volledig omgekeerd. RCL vormde een eenheid die wilde aanpakken en kwam met af en toe prachtige combinaties waar de meiden uit Assen geen enkel antwoord op hadden. In de 67e minuut bracht de Leiderdorpse ploeg de stand in evenwicht. Een vrije trap van Kimberley van Delft werd door Sabine Verheul eerst gekopt en daarna loeihard ingeschoten.

Terloops werd tevens door Verheul de deklat vol geraakt. ACV wankelde en in de 71e minuut maakte Yara Haasnoot aan alle onzekerheid een einde. Na een sublieme pass van Jill Sanrodji haalde ze vol overtuiging uit en scoorde. Een dik verdiende voorsprong voor de Racing. Samanta Stojanovic, Jill Sanrodji en Lenneke Bol kregen nog een aantal mogelijkheden, net als in de laatste minuut Madieke Zaad. Die leverden geen doelpunten meer op maar de winst voor de Leiderdorpsen was een vaststaand feit.

Collectief presteren

Na afloop glunderde een bijzonder trotse coach Janet Griffioen van oor tot oor. "Er is een duidelijke vooruitgang in het spelpatroon en dat is goed om te zien. Een zeer matig deel in de eerste helft maar dan toch de ultieme wilskracht om collectief een prestatie neer te zetten", aldus Griffioen. Drie overwinning nu op rij en dat smaakt in deze donkere dagen naar meer.

MC5-komt-in-actiedag

hockey n Zaterdag 24 november was bij de Leiderdorpse hockeyclub Alecto de 'MC5-komt-in-actiedag'. MC5 heeft dit seizoen gekozen om niet met een sponsor in zee te gaan, maar een goed doel te benaderen voor het dragen van hun logo. Dat is de stichting Spieren voor Spieren geworden. Dit doel ligt, volgens de leiding van het team, het dichts bij deze meiden. Kinderen die sporten voor leeftijdsgenootjes die dit door spierziektes niet kunnen.

Door middel van diverse acties, waaronder verkoop van armbanden, sleutelhangers, tweedehands speelgoed en boeken, knutselhoek voor de kleinsten, collectes en overgenomen bardiensten, hebben de meiden afgelopen zaterdag hard gewerkt om hun beoogde doel te halen. En dat is gelukt, sterker nog, het gewenste bedrag is ruim overschreden en zal de rest van het seizoen alleen nog maar groeien. Om 17.00 uur was er al € 905,- binnen. De meiden hebben laten zien dat sportiviteit meerdere kanten heeft en dat is iets om trots op te zijn. Donaties blijven nog mogelijk, kijk daarvoor op www.spierenvoorspieren/team/alecto-mc5.

Winnaars Leiderdorpse sportprijzen worden vrijdag bekend gemaakt

sportverkiezing n Vrijdagavond 30 november wordt alweer de 24e editie van de Leiderdorpse Sportverkiezing gehouden. Dan wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn van de titels Sportvrouw, Sportman, Sportploeg, Sportvereniging, Sporttalent en Sportvrijwilliger van het Jaar 2018.

Ieder jaar is dat weer een hoogtepunt in het Leiderdorpse sportgebeuren. Een avond die geen enkele Leiderdorpse sportfan mag missen, want op die avond worden de mensen gehuldigd die grote prestaties op sportgebied hebben geleverd. Wie wil dat nu niet meemaken.

Tussen de bekendmakingen van al die prijswinnaars is er het nodige entertainment. Er komen zangeressen om de sfeer te verhogen en er worden presentaties gegeven van minder bekende sportvormen.

Na afloop is er de mogelijkheid om de winnaars persoonlijk te feliciteren en te ontmoeten in de zogenaamde after-party.

De avond wordt gehouden in de grote zaal van het zalencentrum A4 aan de Elisabethhof 5 in Leiderdorp, dus er zijn meer dan voldoende zitplaatsen. Niet alleen voor de genomineerden en de genodigden, maar ook voor alle belangstellenden.

Zoals altijd wordt de Leiderdorpse Sportverkiezing georganiseerd door de Stichting Sportpromotie Leiderdorp (SSPL).

Elke belangstellende kan voor €5 getuige zijn van dit sportspektakel. Geïnteresseerden kunnen vast een plek reserveren door te mailen of te bellen naar Henk Morsch van de SSPL via henk.morsch@wolmail.nl of 06-26342128. Op de avond zelf zijn aan de zaal toegangskaartjes krijgen, maar dan zijn de plaatsen vrij. Wie met meerdere personen komt, heeft dan dus geen garantie op zitplaatsen bij elkaar.

De avond begint om 20.00 uur en bij binnenkomst staat de (gratis) koffie klaar.

Kampioenen bij LTC De Munnik

Angel Daleman (midden) schitterde in Bormio. | Foto: PR Foto: PR

tennis n De Leiderdorpse Tennisvereniging LTC De Munnik sloot de jeugd-najaarscompetitie af met maar liefst drie kampioensteams.

Voor Groen 3 (Marloes Jansen, Emma Caldas, Pip Vullings, Stijn Volwater, Aybars Bekmezci en Lucas Kroonenberg) was het drie weken geleden, na de uitwinst in Alphen, al duidelijk dat ze niet meer in te halen waren. Uiteindelijk eindigden ze met een overtuigende voorsprong van dertien punten op de nummer 2.

Groen 2. | Foto: PR Foto: PR

Ook in de categorie Jongens 10 t/m 14 werd er overtuigend gewonnen. In zes speelrondes hoefde De Munnik 1 (Leejay Fong-Pien-Joe, Sherwin Khanlari, Moos van Donk en Jarno van der Voort) maar vier punten prijs te geven en liet het nummer 2 Oegstgeest met zeven punten verschil ver achter zich.

Voor Groen 2 (Chrissy Freeze, Sil van de Meent, Wout Andriessen en Chris Kroonenberg) was het spannend tot de laatste speeldag. Zevenhuizen, dat drie speeldagen in te halen had, kon als enige nog langszij komen. Toen het op de laatste inhaaldag verloor, kon De Munnik opgelucht ademhalen en was de eerste plaats een feit.

Op de drukbezochte Glow in the Dark Tennisparty in de tennishal van De Munnik, waar het competitieseizoen werd afgesloten met negentig enthousiaste jeugdleden, werden de kampioenen op passende wijze gehuldigd.

BVL blijft ongeslagen

Karim Kanbier springt hoog bij een poging te scoren voor BVL. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Basketbal n Wat is er dit seizoen gebeurd met BVL MU22? Vorig jaar nog even de rode lantaarndrager geweest in diezelfde competitie en nu de ongeslagen nummer 1! Uit Spijkenisse kwam dit weekend de Hurricanes op bezoek bij de Leiderdorpse basketballers. Normaal altijd een lastige tegenstander, maar nogmaals: dit seizoen is alles anders.

Door: Ramon van Winkel

In het eerste kwart zorgde een 8-0 run voor een vlotte start voor de rode basketbalbrigade. Spelverdelers Jeroen van Winkel, Burhan Gunes en Wessel de Kok hadden de touwtjes stevig in handen en strooiden als volleerde basketbalpieten voldoende assists naar hun medespelers.

Helaas blijft het vangen en afronden van kansen een aandachtspuntje voor BVL, waardoor de eerste kwart in 'maar' 11-5 eindigde.

In het tweede kwart kwam BVL echt pas goed op gang en werd Hurricanes behoorlijk overlopen. BVL had nu ook zijn big guys in stelling gebracht. Jelle Hilhorst, Tycho Beyenbach en Maarten Steenbergen wisten met goede acties hun lengte uit te buiten en veelvuldig te scoren, waardoor een ruststand werd bereikt van 33 – 12.

Het derde kwart verliep chaotisch. De spelers van de Hurricanes werden door hun (te) kleine rotatie moe en gingen over naar de 'Playstation NBA-mode' en wat volgde was dat er veel ongeleide projectielen over het veld renden, waaraan helaas ook BVL aan deelnam. Het spel golfde heen en weer en kostte ongetwijfeld een hoop energie, maar was voor de neutrale toeschouwer niet om aan te zien. Dit kwart eindigde toch nog in 48-25.

Kwart 4 moest anders; door wat aanpassingen in het team zette BVL de turbo er op en ging bij de Hurricanes de wind liggen. Het waren weer de lange mannen van BVL (uiteindelijk de topscorers ) die lieten zien hoe je eenvoudig kunt scoren. Karim Kanbier, Jelle Paulides, Ibi Kuranga en Vincent Lambert namen dit voorbeeld over waardoor BVL met een prima 66 – 33 het eindsignaal wist te bereiken.

Gelijkspel Velocitas dankzij inhaalrace

Korfbal n Velocitas is de zaalcompetitie gestart met een gelijkspel tegen Antilopen. De uitwedstrijd in Leusden leek na één helft gespeeld maar Leiderdorpse korfballers wisten met een fantastische inhaalslag een gelijke stand van 26 - 26 uit het vuur te slepen.

De wedstrijd startte slecht voor de Velocitas. De ploeg had de grootste moeite om in het aanvalsspel te komen terwijl Antilopen zeer scherp uit de startblokken schoot. Al snel keken de bezoekers tegen een 4 - 1 achterstand aan. Het lukte Velocitas niet het tij te keren en bij een stand van 16-8 leek de wedstrijd gespeeld. Leo van den Bos wisselde Ivar van Driel en Joachim Jägel om van vak. De ruststand was iets draaglijker maar nog steeds bar: 16 - 10.

Direct na rust draaide de wedstrijd 180 graden. De strijdlust van de Leiderdorpers was noemenswaardig. Antilopen had nu de grootste moeite om Velocitas bij te benen en kreeg het niet voor elkaar om de Leiderdorpse uitblinkers Ivar van Driel en Christel Zwanenburg aan banden te leggen.

Bij een stand van 23 - 23 was de slotfase ineens razend spannende. Beide ploegen scoorden met elkaar mee. Zes doelpunten gelijk verdeeld later en met een minuut op klok kregen beide teams mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen maar lieten die onbenut. Zo kwam de eindstand op 26-26 en nam Velocitas na een fantastische inhaalrace een punt mee uit Leusden.

RCL 'opeens' in top vijf

voetbal n RCL heeft op 24 november de uitwedstrijd bij SVC'08 tot een goed einde gebracht. De fraaie 1-2 zege zorgt ervoor dat de Leiderdorpers zich in de top vijf hebben gespeeld en daar zag het enkele weken terug bepaald niet naar uit.

Thom Wijnalda liet zich niet voor het eerst dit seizoen gelden met een doelpunt. Mitchell de Kroon mocht in deze bedankt worden voor het voorwerk. Na ruim een halfuur scoorde de spits de openingstreffer. Kort voor de pauze kreeg de fusieclub de gelijkmaker echter op het scorebord en dat was een domper voor de gasten. Na de rust werd er nog slechts eenmaal gescoord. Middenvelder Michael Schouten schoot vanaf de penaltystip raak na een overtreding op Wijnalda.

De roodwitten hebben zich dus uit de gevarenzone gespeeld met deze tweede uitzege en dat smaakt naar meer voor trainer Faizel Soekhai en de zijnen. "De selectie is zoekende geweest in de beginfase van de competitie, maar de contouren worden steeds zichtbaarder. Ik ben blij met het collectief. Als de spelers elkaar verder blijven helpen, kunnen we nog mooie dingen gaan laten zien. Natuurlijk, het spel kan nog steeds beter en dat weet elke speler. De resultaten zijn echter ondertussen bemoedigend en daar kunnen we verder mee."

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Aquadraat iets verder van gevarenzone

waterpolo n Het eerste herenteam van Aquadraat trad zaterdag 24 november aan tegen De Devel uit Zwijndrecht. Een belangrijke wedstrijd want deze ploeg staat net onder Aquadraat, op de laatste plaats. Winst was belangrijk om weg te bewegen van de gevarenzone en aansluiting te vinden bij de middenmoot.

Het Leiderdorp-Koudekerkse waterpoloteam startte onder leiding van aanvoerder Timo Dreef scherp aan de wedstrijd. De Devel begon al direct met een zware fysieke verdediging en dat leverde Aquadraat elf man-meer situaties op. Danny Philippo was de eerste die daarvan profiteerde en de 1-0 binnenschoot. Vervolgens scoorden Rik Speel (man-meer) en Timo Dreef (counter) binnen acht seconden de 2-1 en 3-1 en had Heren 1 een voorsprong die niet meer werd weggegeven. Via 4-1 (Rik Speel, man-meer), Luuk Enter (5-3) en Noa van Straten (6-3, man-meer) had Aquadraat een mooie voorsprong halverwege de wedstrijd.
Daarna liep het stroever en verprutste de ploeg van coach Mark Kimpel een aantal grote kansen waardoor De Devel gelegenheid kreeg tot 6-5 terug te komen. Aan het begin van de vierde periode hervond Aquadraat zich en kreeg en benutte via actief aanvallend spel meerdere man-meer situaties. Eerst via opnieuw Danny Philippo (7-5) en Noa van Straten (8-6) waarna Teun Rutgers de bevrijdende laatste treffer maakte (9-7).

Leids Jeugdlintje voor RCL-er Shahroch Ramez

Dick van der Bijl (Voorzitter RCL), Mandy Pieterson (Bestuurslid RCL), Shahroch Ramez en Irene van Kuijk (Teamleider Da Vinci College). | Foto: PR Foto: PR

vrijwilliger n Shahroch Ramez uit Leiderdorp was een van de tien jongeren onder de 18 jaar die vrijdag 23 november in de Burgerzaal van het Leidse Stadhuis een Leids Jeugdlintje kreeg opgespeld. De onderscheiding is voor jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving.

Shahroch was genomineerd door het Da Vinci College aan de Kagerstraat in Leiden waar hij in 3 HAVO zit. Shahroch is daar actief als Peerleader, betrokken lid van de fotoclub, enthousiast bij allerlei voorlichtingsactiviteiten zoals de Open Dag en het Technasium. Kortom; Shahroch is een aansprekend voorbeeld voor zijn generatiegenoten.

Zijn nominatie werd van harte ondersteund door de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL. Daar is Shahroch ook actief in vele rollen. Zo is hij naast voetballer ook trainer en scheidsrechter. Ook RCL kan altijd op Shahroch rekenen en ook hier toont hij een echte 'can-do-mentaliteit'. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Voetbalstart, waarin hij belangeloos drie dagen van zijn vakantie opoffert om met 220 jonge kinderen actief te zijn.

Shahroch ontving een medaille als Leidse Held uit handen van wethouder Marleen Damen die hem toesprak als een rolmodel dat zich in het ik-tijdperk graag inzet voor anderen. De aanwezige vertegenwoordigers van het Da Vinci College en RCL én uiteraard zijn ouders glommen van trots over deze bijzondere prestatie.

Weer succes voor Angel Daleman

shorttrack n Bij de starclass wedstrijden in Bormio, Italië, wist de Leiderdorpse shorttrackster Angel Daleman (11) weer te schitteren bij de Junioren D dames. Vrijdag 23 november won ze de 1000 meter, een dag later werd ze vijfde op de 500 meter. En als afsluiter was ze zondag 25 november de snelste op de 777 meter.

Alles bij elkaar leverde haar dit de eerste plek in het eindklassement op.
Ook zorgt deze winst ervoor dat Angel zich heeft geplaatst voor de Europa Cup finales in maart 2019.

Nieuws van Pluspunt

Pluspunt gesloten vanaf 17 december 2018

Vanaf 17 december is Pluspunt niet meer bereikbaar voor inwoners en hulpverleners. Het team is dan druk bezig met het afronden van de werkzaamheden en opruimen. Sport- en beweegactiviteiten, het dagprogramma en de creatieve clubs gaan door tot de kerstvakantie. Vanaf 24 december is Pluspunt gesloten.

Activiteiten/diensten van Pluspunt in 2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt het welzijnswerk, waaronder het huidige werk van Pluspunt, in Leiderdorp uitgevoerd door Incluzio. Incluzio zal de inwoners van Leiderdorp hierover zelf informeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Incluzio via leiderdorp@incluzio.nl of bellen met Janine de Vries (06-10423809).

Do 29 nov Pluspuntcollege

Het laatste Pluspuntcollege met als titel 'Feestkleding voor tempels en goden in Bali' wordt verzorgd door Francine Brinkgreve, conservator van de afdeling Indonesië van museum Volkenkunde. Zij vertelt over de kleurrijke tempelfeesten op het eiland Bali. Pluspunt, 14.30 uur, toegang 3 euro, aanmelden niet nodig.

Za 15 dec Koren zingen voor ouderen

Het laatste optreden van Koren zingen voor Ouderen bij Pluspunt is door het Gospelkoor Living Words. Het koor zingt kerstmuziek maar ook ballads en swingende gospels. Meezingen mag! Teksten worden vertoond dus het wordt u makkelijk gemaakt om mee te gaan in de swingende sfeer. Het koor komt met een eigen band. Toegang is gratis maar het is wel nodig om kaarten op halen bij Pluspunt. Kaarten verkrijgbaar vanaf 3 december bij Pluspunt. 14.30 tot 16.00 uur, grote zaal Pluspunt.

Buurtkamer de Hoeksteen

Iedere donderdag voor bewoners van de Schansen en Dreven; koffiedrinken, kaarten, spoelen, schaken of het Mahjong spel spelen. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, via e-mail: info@pluspuntleiderdorp.nl of de website: www.pluspuntleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

De Dorpskerk. Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 2 december, Eerste zondag van de advent

9.30 uur: Euvharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

donderdag 6 december, 19.15 uur: Adventvespers.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 2 december, 1ste Advent

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. E. Herlaar

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

De Dorpskerk aan de Hoofdstraat 19 in Leiderdorp. | Foto: PR

Kerkdiensten:

zondag 2 december: 10.00 uur.

donderdag 6 december: 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 2 december, 1e Adventszondag

10.00 uur: leesdienst

16.30 uur: ds. J. Driessen (H.C. 45).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten:

Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 2 december, 10.15 uur: ds. P.L. van Asselt, 1e Advent.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

26 november t/m 2 december: CTI Warmond (R.A.W. Leopold), Herenweg 77, 2361 EJ Warmond. Tel. (071) 3011738.

3 t/m 9 december: TP De Oude Singel Tandartsen (W. van Nood), Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.