Leiderdorps Weekblad

2 september 2020

Leiderdorps Weekblad 2 september 2020


Toch weer genieten van beelden

Ingrids Davids plaatste vrijdag twee van haar beelden bij de vijver in Waterschapsheuvel. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

beeldententoonstelling n Nadat de gemeentelijke subsidie in 2019 stopte, leek het organiseren van een nieuwe beeldententoonstelling in de Leiderdorpse heemtuin na twaalf jaar onmogelijk. Stichting Kunst in de Heemtuin bleef naar middelen en manieren zoeken om een kleinschaliger initiatief met kunst in de heemtuin te organiseren. Dankzij de samenwerking met Stichting Kunst en Cultuurbevordering Nederland, een stichting die met name jonge kunstenaars steunt, is dat nu gelukt. In de maand september vindt een kleine beeldententoonstelling plaats bij de Waterschapsheuvel, het 'tweede' deel van de heemtuin rond de grote vijver.

Op vrijdagochtend 28 augustus zijn hier zeven werken geplaatst van vier kunstenaars: Ingrid Davids, Kira Fröse en Jan en Hans Blank. Zo kunnen kunstliefhebbers toch weer genieten van onverwachte, kleurrijke en tot nadenken stemmende beelden in de openlucht.

Vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte in de heemtuin wordt er dit jaar geen opening georganiseerd en ook geen rondleidingen. Iedereen is wel van harte uitgenodigd om zelf een kijkje te komen nemen. De beelden blijven de hele maand september staan. De heemtuin en Waterschapsheuvel zijn door de week open van 8.00 tot 16.45 uur, en in het weekend van 15.00 tot 16.45 uur. Meer informatie: www.kunstindeheemtuin.nl.

Joosten (5e van rechts) praat met bewoners. Het touw op de grond laat zien hoe breed een doorfietspad zou worden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Fel verzet
tegen doorfietsroute

Hoe zit het met nut en noodzaak?

Mijlpaal
voor Honden-vrienden

Topteams RCL verliezen in
bekerstrijd

EVENEMENT n Alles uit de kast voor verantwoorde Jaarmarkt

Museum heropent

Foto: PR

VERVOLG VAN VOORPAGINA


In de vitrines met verklarende teksten komt de hele geschiedenis van Leiderdorp aan de orde, van de Romeinse tijd tot en met de 20ste eeuw.

Rondleidingen in het museum en kleine lezingen voor maximaal tien personen kunnen op aanvraag worden georganiseerd tijdens de bezoekuren maar ook daarbuiten. Deze rondleidingen kunnen aangevraagd worden op info@leiderdorpsmuseum.nl of bij Bob Reidsma 06-83334848.

De reguliere bezoekuren zijn op woensdagmiddag van 2 tot 5 uur, op zaterdagochtend van half 11 tot half 1 en op zondagmiddag van 2 tot 4 uur.

>Toneelweekend voor Toverkids

toneel n De voorstellingen die gepland stonden voor afgelopen voorjaar gingen vanwege de coronapandemie niet door maar als troost konden de leden van Toverkids, de jeugdafdeling van Theater Toverlei, de zomervakantie afsluiten met een leuk en gezellig toneelweekend.

Het werden twee dagen vol spelletjes, dansen en natuurlijk toneelspelen. De kinderen werden in groepjes verdeeld, zochten requisieten uit en maakten hun eigen toneelstukjes. Aan het eind van het weekend gaven ze uitvoeringen voor elkaar. Dat alles onder de bezielende leiding van Norman van Huut en onder begeleiding van leden van Toverlei.

Binnenkort vijf altijd beschikbare AED's erbij

Foto: PR

VERVOLG VAN VOORPAGINA


Daarnaast zijn er negen AED’s in winkels, sportinstellingen en andere gebouwen die niet altijd open zijn. Aardig wat AED’s zijn gefinancierd via burgerinitiatieven. Het AED netwerk toont nog vijf gaten: het buitengebied bij de Doeshaven, de wijk Ouderzorg (inclusief park de Houtkamp), het Zijlkwartier, park De Bloemerd en de Baanderij.

In november 2018 nam de gemeenteraad een motie van GroenLinks aan waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd met een plan te komen om het AED netwerk dekkend te maken. Ruim een half jaar later, in juni 2019 besloot het college om burgerinitiatieven voor een 24/7 bereikbare AED in een van de 'witte vlekken' zo nodig te ondersteunen met een financiële bijdrage van maximaal 500 euro per AED. Dat leek aanvankelijk een goede stimulans maar leverde uiteindelijk toch te weinig op.

Het college heeft nu besloten niet langer te wachten op burgerinitiatieven en er zelf voor te zorgen dat de ontbrekende AED’s er komen. Een onvoorziene kostenpost van zo’n 15.000 euro. “We gaan er geld voor vinden”, zei Binnendijk woensdag zelfverzekerd.


Burgerhulpverleners

Overigens kan niet iedereen zomaar een AED pakken; ze hangen in solide afgesloten kasten. Alleen geregistreerde burgerhulpverleners kunnen erbij, legt Divera Kapteijn uit. “Het eerste wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt, is 112 bellen. Burgerhulpverleners in de buurt krijgen dan een oproep via hun telefoon waarbij ze ook de code krijgen van de dichtstbijzijnde AED kast.” Zelf heeft ze in de afgelopen twee jaar zeven van die oproepen gehad maar ze hoefde nooit daadwerkelijk in actie te komen. “In Leiderdorp zijn ambulances razendsnel aanwezig.”

Het aantal burgerhulpverleners en hun spreiding over de gemeente is in Leiderdorp is principe voldoende, maar meer is natuurlijk altijd beter. De EHBO-vereniging Leiderdorp organiseert regelmatig cursussen in reanimatie en het gebruik van een AED. De eerstvolgende staat gepland voor begin 2021. Hou daarvoor deze krant en de website ehboleiderdorp.nl in de gaten.

>Uien voor de Voedselbank

SCHOOLTUINEN • De uienoogst op het Leiderdorpse schooltuinencomplex De Sterrekers was uitstekend dit jaar. Onlangs zijn de vier kruiwagens met uien naar de Voedselbank gebracht.

Momenteel staan de afrikanen stralend oranje in bloei. Wat feestmalen oplevert voor de bijen. Die produceren op hun beurt volop honing. Bij de schooltuinen in park De Bloemerd is die honing elke woensdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur te koop.

Vanwege corona was het dit jaar niet mogelijk om de kinderen van groep 7 van de Leiderdorpse scholen te laten tuinieren, maar vrijwilligers hebben toch de nodige gewassen gezaaid en geoogst. Ze doen daarvan verslag op de website www.schooltuinleiderdorp.nl en op Instagram @schooltuinsterrenkers.nl. | Foto: PR

Alles uit de kast voor een verantwoorde Jaarmarkt

Rudo Slappendel en Joyce van Meurs, partners in het zakelijk leven én privé, doen er alles aan om de Jaarmarkt zo corona-veilig mogelijk te maken. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

evenement n Voor de derde achtereenvolgende keer krijgt Leiderdorp op de eerste zaterdag van september een Jaarmarkt. Net zoals in 2018 en 2019 is de organisatie in handen van Rudo Slappendel en Joyce van Meurs van Rudeboy Media. Best spannend om zo’n evenement op poten te zetten in deze tijden van corona.

Kleuren aan de 'jas' van Jozef. | Foto: Simon Ploeger Foto: Simon Ploeger

Slappendel en Van Meurs zijn zich zeer bewust van de gemengde gevoelens onder de Leiderdorpse bevolking over de Jaarmarkt. In berichten op social media komt duidelijk naar voren dat veel mensen zin hebben in weer eens een leuke activiteit in eigen dorp, maar er is ook aardig wat ongerustheid. “We weten in wat voor tijd we leven”, zegt Slappendel. “Natuurlijk willen mensen er graag weer eens op uit en de Jaarmarkt is dan een mooie gelegenheid. Maar het moet wel zo verantwoord mogelijk zijn, en het is onze taak om daarvoor te zorgen.”


Een kwart

Een evenement met meer dan 15.000 bezoekers, zoals de voorgaande twee jaren, gaat het dan ook beslist niet worden. “We doen maar een kwart van wat we bij de vorige edities deden”, vertelt Van Meurs. “Zo is er geen groot plein met optredens en foodtrucks.”

Wat blijft zijn de kramen op de Laan van Berendrecht. Het zijn er maar een stuk of vijftig, tegen honderd vorig jaar, maar wel met een goede variatie in artikelen. “Er is verkoop van kleding, puzzels, schilderijen, sieraden, fietsen en stroopwafels, om maar een paar dingen te noemen. Ook zullen enkele lokale organisaties en verenigingen zich presenteren.”


Terrassen

Twee bestaande terrassen zijn geïncorporeerd in de Jaarmarkt: aan de kant van winkelcentrum Santhorst het terras van IJscafé Danice en aan de Winkelhofkant het terras bij Grand Café Hofplein. Bij Hofplein zullen ook wat optredens plaatsvinden.


Brigadier BOB

De Laan van Berendrecht is met dranghekken in tweeën gedeeld zodat bezoekers een rondje kunnen lopen. De juiste looprichting wordt duidelijk op het wegdek aangebracht en overal worden ‘houd afstand’-stickers aangebracht. Slappendel: “We hebben geluisterd naar de zorgen van mensen en beveiligers ingehuurd om alles op een vriendelijke manier in de gaten houden. Daarnaast loopt ‘Brigadier BOB’ rond om bezoekers op de regels te wijzen.” “Als het echt te druk wordt, gaan de toegangshekken even dicht”, vult Van Meurs aan. “Dan is het ‘één persoon eruit, één erin’. We hopen natuurlijk ook op de medewerking van de bezoekers want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het zo veilig mogelijk wordt. Dus houd afstand en blijf thuis als je je niet lekker voelt!”

Anders dan voorgaande jaren zal het opbouwen van de Jaarmarkt pas starten in de vroege ochtend van de dag zelf, zaterdag 5 september. De Jaarmarkt gaat open om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.


Vergrootglas

“We snappen dat we als organisatoren onder een vergrootglas liggen”, zegt Slappendel. “Maar we hebben er alle vertrouwen in en hopen dat mensen op 6 september zeggen: ‘Dit was eigenlijk gewoon goed’.”

Omstreden bouwplan Hoofdstraat kan door

Murat Kivrakdal bij zijn nieuwe winkelpand. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Rechtszaak n De bouw van enkele woningen op een perceel vlak naast de Doesbrug aan de Hoofdstraat kan definitief doorgaan. De Raad van State verwierp vorige week woensdag alle bezwaren die door omwonenden waren ingediend. Het bestemmingsplan voor dit project is goedgekeurd.

Door: Adrie van der Wel

De Doesbrug met links het perceel bouwgrond. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Het plan maakt naast een twee-onder-één-kapwoning aan de Hoofdstraat en een achtergelegen woning ook een onderkomen voor de brugwachter, parkeerruimte en uitritten naar de Hoofdstraat mogelijk. Volgens de omwonenden zijn die uitritten een bedreiging voor de verkeersveiligheid op de Hoofdstraat vanwege het slechte zicht. Verder klaagden de buurtbewoners bij de Raad over de parkeerdruk in de buurt die met de komst van nieuwe woningen wordt vergroot. Daarnaast waren de buurtbewoners niet te spreken over de gemeente, die vooraf te weinig overleg heeft gevoerd over het bouwplan.

De gemeente wees alle bezwaren van de hand. En de Raad van State schaarde zich achter de gemeente. Volgens de gemeente is geprobeerd om in de buurt draagvlak voor het bouwplan te krijgen en is er ook overleg geweest. Het bouwplan is volgens de gemeente ook aangepast. De buren wezen de Raad op hun pogingen om al in 2017 en 2018 te praten over het bouwplan. Maar dat speelt volgens de Raad geen rol. Het gaat erom dat tijdens de bestemmingsplanprocedure inspraak is geboden en dat was het geval.


Verkeersveiligheid

De Raad ziet ook geen grote bedreiging van de verkeersveiligheid. De drie woningen zullen niet veel verkeersbewegingen veroorzaken. De uitrit vanaf de achtergelegen woning en de parkeerplaatsen is volgens de Raad ook breed genoeg, zodat er voldoende zicht is op het verkeer in de Hoofdstraat. De uitrit bij de twee-onder-één-kapwoning geeft minder zicht. Maar voor de Hoofdstraat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer en er is eenrichtingsverkeer. Het plan voldoet volgens de Raad ook aan de geldende parkeereisen. Voor de drie woningen worden zes parkeerplaatsen gerealiseerd op eigen terrein. Maar bezoekers moeten in de buurt een parkeerplek zien te vinden. Daarvoor is volgens de Raad ruimte aan de Achthovenerweg.


>Meeleven met Jozef op de VakantieBijbelClub

kinderen n Uit de put, verkocht naar Egypte. Van de boeien naar de kroon. Zo’n vijfentwintig kinderen leefden mee met Jozef tijdens de twee morgens van de VakantieBijbelClub op 25 en 26 augustus.

Ze knutselden een klein Jozefje met een kleurige jas, deden spelletjes die te maken hebben met het Bijbelverhaal en genoten van de gezelligheid. Beide morgens startten met een kennismakingsspelletje en het Bijbelverhaal over Jozef. Die geschiedenis is er een van toppen en dalen. De bemoedigende boodschap die er vanuit de Bijbel in resoneert, is dat God dichtbij is: in Jozefs leven, maar ook in het leven van kinderen en grote mensen in 2020.

Het is het derde jaar dat de VakantieBijbelClub werd gehouden en de organisatie ziet het aantal jongens en meisjes dat komt toenemen. Voor sommigen zijn de verhalen bekende kost omdat ze ze al gehoord hebben in de kerk of op school. Voor andere kinderen is het een eerste kennismaking met de klassieken van onze cultuur. Kinderen die elkaar in het dagelijks leven soms weinig tegenkomen, ontmoeten elkaar op de VakantieBijbelClub, die werd afgesloten met een gezellige lunch.

>Compucorner is verhuisd

zakelijk n De Compucorner heeft zijn oude vertrouwde stek aan de Zijlbaan (achter Praxis) verruild voor een andere locatie op bedrijventerrein de Baanderij. De Leiderdorpse computerwinkel is nu te vinden aan de Draadbaan 1 (tegenover tankstation Tango).

Eigenlijk wilde eigenaar Murat Kivrakdal van Compucorner in Leiderdorp zijn fysieke winkel opdoeken en verhuizen naar een ruimte in Area071. Hij deed immers steeds meer van zijn werk op afstand. Vandaar dat hij zijn huurcontract van het winkelpand aan de Zijlbaan opzegde. Maar hij is van gedachten veranderd. Daar waren twee oorzaken voor: “Eerst kregen we heel veel werk doordat begin dit jaar de ondersteuning van Windows 7 stopte. Daarna kwam de coronacrisis waardoor mensen thuis goede apparatuur nodig hadden. We hebben het nog nooit zo druk gehad.” Juist nu merkt hij dat er nog altijd heel veel behoefte is aan een live winkel en persoonlijke service. “Klanten vinden het prettig als ze bij problemen hun PC of laptop ’s ochtends kunnen brengen en ’s avonds weer ophalen.”

Aan de Draadbaan hebben Kivrakdal en zijn vaste team van medewerkers de ruimte, wat als extra voordeel heeft dat coronaproof werken makkelijker is. Kijk voor meer informatie op compucorner.nl.

BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Tenerife–Amsterdam

"Waar wij logeerden zijn normaal zo’n 1200 gasten, nu nog geen 300", vertelde de man die naast mij in het vliegtuig naar Amsterdam zat. "Dat is wennen, hoor, zeker voor mijn dochtertje, er waren nauwelijks kinderen om mee te spelen." Het beeldschone meisje, een Cherubijntje, zat geconcentreerd een spelletje te spelen, ze luisterde nauwelijks. "De winkeltjes die open waren vroegen hoofdprijzen voor fles fris, de meeste restaurantjes waren gesloten", vervolgde hij. "Wanneer je zoiets vooraf weet, boek je niet, natuurlijk."

Hij had aan het begin van dit jaar al gereserveerd en betaald. Corona gooide roet in het eten. Zeker waar het Spanje en eilanden als Tenerife betreft. Code Oranje. "Wanneer wij straks thuiskomen moeten we 10 dagen in quarantaine, mijn dochtertje niet, gelukkig." Hij had de kranten gelezen. Welke Nederlander doet dat niet op zijn vakantie. "Grapperhaus", smaalde mijn buurman. "Geen anderhalve meter afstand gehouden bij zijn huwelijksfeest. Hij noemde mensen die zich niet aan de regels houden a-sociaal, onverantwoordelijk. Zo’n minister komt er af met een sorry en excuus-light." Hij kwam op stoom. "Willem-Alexander en Máxima, ook zoiets. Hadden ook nog nooit van de anderhalve meter gehoord." Hij vond het maar een rare zaak. Wanneer gewone burgers zich niet aan de regels houden, kunnen ze een boete krijgen, de koning, koningin en Grapperhaus niet. Hij vond het maar scheef. "Niemand begrijpt het meer", besloot hij het onderwerp.

In het stampvolle vliegtuig bleek hij de enige passagier met een kleurtje, niet het bruin van de Spaanse zon. Toen wij de douane passeerden, moest uitgerekend hij zijn koffer open doen. "Niks nieuws voor mij", toen hij merkte dat ik het had gezien. "Het klopt natuurlijk niet. Ik ben eraan gewend en ik heb niets te verbergen." Van etnische profilering is geen sprake, hoor je in politiekringen. Dan was deze ervaring op Schiphol zeker de zoveelste uitzondering.

Code Oranje. De spelers van het Nederlands elftal, die komen aanvliegen uit Engeland, Turkije of andere landen waar Code Oranje van kracht is, hoeven niet in quarantaine. "Uitzondering", zegt de minister. Waarom uitzondering?

>Peutergedrag

Workshop n Het CJG Leiderdorp organiseert deze maand de workshop ‘Aan de slag met typisch peutergedrag’ voor ouders met kinderen tussen de 1,5 en 4 jaar

In deze interactieve workshop hoor je alles over de ontwikkelingsfases van peuters en wat je wel en niet kan verwachten van een kind van die leeftijd. Hoe ga je om met koppig gedrag? Hoe stel je grenzen? Ook aan bod komt: eten, slapen en driftbuien.

De workshop bestaat uit twee bijeenkomsten waarvan de eerste is op 22 september van 19.30 tot 21.30 uur. De kosten zijn € 10,- p.p. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl.

Tanneke Schoonheim overleden

Foto: Corrie van der Laan

Afgelopen dinsdag 25 augustus overleed geheel onverwacht Tanneke Schoonheim (54).

Tanneke Schoonheim verzorgde sinds 2015 de tekst van het Groot Leiderdorps Dictee. De dictees die zij schreef, hadden altijd een Leiderdorps thema. Als spellingsdeskundige – zij was voorzitter van de Spellingscommissie van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Taalunie – wist zij als geen ander haar teksten te kruiden met woorden die niet lastig leken, maar vol zaten met de kleine puntjes die spelling zo moeilijk kunnen maken. Zij beoordeelde ook de prestaties van de deelnemers aan het dictee, en deed dat met soepelheid en mildheid. “Het zal niet eenvoudig zijn om een opvolger te vinden die zich zó plezierig, deskundig en betrokken wil inzetten voor het Groot Leiderdorps dictee”, zegt Emil Broesterhuizen, voorzitter van de Volksuniversiteit Leiderdorp en organisator – in goede samenwerking met de gemeente en in het bijzonder de burgemeester – van het dictee.
Tanneke Schoonheim was verbonden aan het Instituut voor Nederlandse Taal In Leiden en bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Leiden. Zij laat een echtgenoot en drie dochters achter.

Tanneke Schoonheim | Archieffoto: C.v.d.L.

>Klaverjassen

kaarten n Vrijdag 4 september kan er bij Tamarco eindelijk weer gekaart worden. De Leiderdorpse show- en marchingband organiseert dan een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

15 / 20

Vrouwen RCL in beker onderuit tegen Ter Leede

RCL spits Yara Haasnoot speelt haar directe opponent Renate Bos uit en zet het leer voor. Amber Chaudron gaat vervolgens scoren maar het doelpunt wordt vanwege buitenspel niet toegekend. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n Met het kleinst mogelijke verschil verloren de RCL-vrouwen zaterdag in Sassenheim van het tweede team van Ter Leede. Deze wedstrijd in de poule fase van de KNVB-beker werd na 15 seconden spel al beslist.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Foto: PR

RCL als Hoofdklasser was toonaangevend in de spelopbouw tegen de Eerste klasser maar het net werd niet gevonden. De 1-0 nederlaag was een tegenvaller voor de technische staf, bestaande uit hoofdcoach en trainer John van der Meer die wordt geassisteerd door Shahroch Ramez en technisch coördinator Gerard Hoogenboom.

Direct na het eerste fluitsignaal op sportpark Roodemolen werd de snelle Yara Bes van Ter Leede weggestuurd. Die scoorde na slechts 15 seconden en dat zou tevens de eindstand worden in deze bekerstrijd.

In het duel, dat door regenbuien werd beheerst, kwam de Leiderdorpse Racing sterk terug met goed opbouwend technisch vaardig spel. Ook vrije trappen van aanvoerster Lesley Landweer waren wel degelijk gevaarlijk. Yara Haasnoot en Amber Chaudron kregen kleine mogelijkheden maar het net werd niet gevonden.


Buitenspel

Wel scoorde Amber Chaudron in het begin van de tweede helft op aangeven van Yara Haasnoot. Helaas ging die gelijkmaker niet door omdat ze in buitenspelpositie stond. Een bittere tegenvaller voor de rood-witte ploeg uit Leiderdorp.

RCL domineerde de strijd maar kon geen vuist maken tegen dit Ter Leede dat een enorme dosis werklust liet zien. Er was voor Racing voorwaartsen geen doorkomen aan en ook van afstand lukte het maar niet. Ashley Lieverse, Isis Kindt en Sabine Hoogland probeerden van alles maar liepen zich vast in de geel-rode muur van Ter Leede verdedigsters.


Komende zaterdag speelt RCL thuis op sportpark de Bloemerd tegen Eerste klasser Hercules uit Utrecht. Ook een duel in de poule fase van de KNVB-beker. De aanvang is 14.30 uur.


Selectie

De vrouwenselectie van RCL bestaat dit seizoen uit; Kim van Mill, Tamara Schaafstra, Kim Akerboom, Katya van Mensvoort, Ebi Meijer, Hannah van den Heuvel, Romy Siera, Ellis Oort, Yara Haasnoot, Ashley Lieverse, Nikki Luxemburg, Geke Maat, Manon Peetoom, Lesley Landweer, Isabel van Zijp, Amber Chaudron, Isis Kindt, Cynthia Roeleveld, Robin Potters, Kim van den Wijngaard, Hiske Hol, Sabine Hoogland, Manon Heiligers, Susanne Hoogenboom, Kim Buijn, Ella Woermann, Eline Blaauw, Melanie de Jong, Kimberley van Delft, Laura Aalmans en Emma Verdaasdonk.

RCL mannen komen net tekort in bekerstrijd

voetbal n RCL nam het afgelopen zaterdag op tegen FC Boshuizen in het kader van de districtsbeker. De Leiderdorpers boden goed tegenstand maar moesten de winst aan de Leidse gastheren laten.

Het eerste half uur van de wedstrijd revancheerde RCL zich na een paar matige vertoningen in oefenwedstrijden. Tegen vierdeklasser Meerburg werd eerder maar nipt gewonnen en tegen laagvlieger Stompwijk’92 werd op eigen veld zelfs verloren. De ploeg van Hein van Heek speelde nu gedreven, fel op de bal en hield de linies kort op elkaar.

Het initiatief werd aan FC Boshuizen gelaten om er af en toe venijnig uit te komen. De thuisclub zocht naar een manier om de tegenstander aan te pakken, maar kreeg pas een kwartier voor rust meer vat op de wedstrijd. De toch wel verdiende voorsprong was niet het eindresultaat van een vloeiende aanval maar een bekeken afstandsschot van Noah Libbenga brak de score open.

In de slotfase van de eerste helft kreeg Tommy Sinteur nog een kans, de nummer tien kwam de voorbije seizoenen juist uit voor de club aan de Boshuizerkade, maar zijn poging ging voorlangs.


Veel wissels

Sprankelend was het na de pauze zeker niet en meer van hetzelfde. De thuisploeg mocht het initiatief hebben, maar de eersteklasser had zichtbaar moeite met de kleine ruimtes. RCL trachtte er af en toe uit te komen, maar kwam niet heel vaak in de buurt van doelman Risheet Lai. Evenals in alle oefenwedstrijden werd er ook in dit duel veelvuldig gewisseld. Ook dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Het was ronduit sneu dat Shivan Chaigneau, net gebracht, al weer snel naar de kant moest na een pittige overtreding van Leidse kant. Of de aard van de blessure ernstig is, moet nog blijken. De Leiderdorpers zitten bepaald niet te wachten op blessureleed omdat Robin Brasker en Stijn Rietbroek al eerder moesten afhaken. Het tweetal zal wel weer spoedig aansluiten.


Gemiste kansen

Grote kansen bleven uit. Toch had Sinteur meer mogen doen met de door FC Boshuizen geboden ruimte. Dit keer was de inzet te slap en dus bleef de Leiderdorpse achterstand op het scorebord staan. Met nog een kwartier te gaan dwong Adam Atif Andrew Bontje tot een redding bij een vrije trap. Zo bleef het dus nog wel spannend en het had kort voor tijd zomaar 1-1 kunnen worden. Een vrije trap bereikte spits Ali Barokzay, die met het hoofd echter de juiste richting niet vond.


Perspectieven

Zo verloor RCL het eerste duel om de knikkers, maar de nipte nederlaag tegen de technisch vaardige eersteklasser bood wel perspectieven voor Van Heek en de zijnen. "Zowel de staf als de spelers waren zich ervan bewust dat het beter moet dan in de eerste oefenpotjes. Daarin kregen we weliswaar genoeg kansen om goals te maken, maar het stond simpelweg niet goed. Met Nick van Bemmel nu achterin kwam er meer rust en onderling liep het ook veel beter. Ik vind dat de ploeg het goed heeft gedaan. Tegen een sterk FC Boshuizen zo weinig weg geven is niet verkeerd. Hier kunnen we zeker verder mee”, aldus de trainer


RCL speelt nog drie oefenwedstrijden en twee bekerontmoetingen alvorens de competitiestart. In de districtsbeker komt eerst Foreholte op bezoek komende zaterdag en de Racing Club sluit af met een uitwedstrijd bij Valken’68. De eerste twee ploegen plaatsen zich voor de volgende ronde.


Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

>Walking football toernooi voor KiKa

OldStars n Oudere voetballers uit het hele land treden vrijdag 11 september aan op de velden van RCL tijdens het walking football toernooi ten bate van Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).

Het toernooi wordt georganiseerd door de OldStars van de Leiderdorpse voetbalclub. “Toen Feijs van Dam, één van onze jeugdspelers, leverkanker bleek te hebben vonden de spelers van walking football dat zij iets moesten doen”, vertelt Rob van der Groen, een van de organisatoren. “Kinderen horen niet aan kanker te sterven. Daarom moet KiKa onderzoek kunnen blijven doen en daar is veel geld voor nodig.”

Eigenlijk was het de bedoeling dat het toernooi op 8 mei gespeeld zou worden met 24 teams. Door corona moest dat worden uitgesteld. Ook is het aantal teams is verminderd naar 16. "Zo heb je meer ruimte, wat meer veiligheid geeft."

Van der Groen heeft walking football teams in een straal van zo’n 90 kilometer rond Leiderdorp benaderd. Eenvoudig was dat aanvankelijk niet in de coronatijd, maar uiteindelijk was er toch zoveel belangstelling dat er nu een wachtlijst is.

Het ‘Feijs van Dam toernooi’ wordt vrijdagochtend 11 september rond 11 uur geopend door niemand minder dan ex-international Wim Rijsbergen. Feijs, die na vele chemokuren en bestralingen nu aan zijn herstel werkt, verricht de aftrap.

Alle kosten worden gesponsord waardoor de volledige opbrengst naar KiKa gaat. De teams betalen inschrijfgeld en er worden loten verkocht voor het Rad van Fortuin. Daarnaast hopen de organisatoren ook op donaties van iedereen die het goede doel ondersteunt. Doneren kan via https://www.actievoorkika.nl/rcl-oldstars-walking-football-voor-kika of via de QR code hieronder.

>BC De Spotvogels klaar voor nieuwe seizoen

badminton n Na een lange rustperiode door het coronavirus gaat het nieuwe seizoen van de Leiderdorp Badmintonclub de Spotvogels op zaterdag 6 september weer van start. Wie het badmintonnen in clubverband eens wil uitproberen, kan zich aanmelden via www.spotvogels.nl/lid. Belangstellenden kunnen zes keer proefspelen op maandag of woensdag voor een klein bedrag. Op woensdag 16 september start, bij voldoende deelname, een introductietraining voor beginnende spelers van 20.00 tot 21.00 uur. Een proeflidmaatschap (inclusief de introductietraining van 6 weken) kost nu slechts € 30. Vanwege de coronamaatregelen moeten aspirant-badmintonners die willen langskomen op een training zich van tevoren aanmelden via e-mail info@spotvogels.nl.

Ook sponsoren zijn welkom bij de vereniging die langzaam groeit en momenteel bijna 70 leden telt. Kijk op www.spotvogels.nl voor meer informatie.

>Stoelyoga voor ouderen

yoga n Vanaf 17 september kunnen ouderen bij Flow Yoga Leiderdorp elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur een les stoelyoga volgen. Stoelyoga is een milde vorm van yoga waarbij de deelnemers de oefeningen zittend uitvoeren of de stoel ter ondersteuning gebruiken. Stoelyoga is daarmee voor iedereen haalbaar, ongeacht leeftijd, omvang, lenigheid of conditie. Het is ook erg geschikt voor ouderen met bijvoorbeeld artrose. De lessen zijn gericht op het soepeler maken van spieren en gewrichten. De deelnemers leren om spanning los te laten en de concentratie en motoriek te verbeteren.

Flow Yoga Leiderdorp is gevestigd aan de Splinterlaan 154c in Leiderdorp. Natuurlijk worden alle coronamaatregelen goed nageleefd. Afhankelijk van de aanvullende verzekering kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een vergoeding in het kader van Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO).

Mail of bel voor meer informatie of aanmelden naar contact@flowyogaleiderdorp.nl of 06 2940 4010, of kijk op de website: www.flowyogaleiderdorp.nl/workshops/.

Testen op corona

Iedereen die klachten heeft, hoe mild ze ook zijn, die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus - neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn(licht), hoesten, plotseling verlies van geur en/of smaak, kortademigheid/benauwdheid,verhoging óf koorts boven de 38 graden - kan zich aanmelden voor een coronatest via het landelijke nummer 0800-1202.

De testlocatie in Leiderdorp, aan de achterkant van het Alrijne Ziekenhuis, staat bekend als corona drive-in. Mensen kunnen met de auto naar de testlocatie komen en worden vanuit de auto getest. Maar ook wie op de fiets of lopend komt, kan gewoon door de teststraat.

Klachten? Laat je testen! Alleen samen houden we corona onder controle.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

>Krant online

Volg het Leiderdorps Weekblad ook online: www.leiderdorpsweekblad.nl.