Leiderdorps Weekblad

11 april 2018

Leiderdorps Weekblad 11 april 2018


Seizoensaftrap met paadjes trappen

Wethouder Olaf McDaniel gaat de leerlingen van groep 6 van de Koningin Julianaschool voor bij het paadjes trappen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

schooltuinen n Het lenteweer is eindelijk gearriveerd, wat de officiële opening van het schooltuinenseizoen op het Leiderdorpse schooltuinencomplex De Sterrekers extra feestelijk maakte. Zoals traditie is, werd dat moment gemarkeerd door het trappen van paadjes tussen de tuinen van de schoolkinderen. Daarbij gaat altijd een Leiderdorpse notabele voorop. Dit keer was dat wethouder Olaf McDaniel. Maandag aan het begin van de middag hielp hij de kinderen van groep 6 van de Koningin Julianaschool hun tuintjes af te bakenen.

De leerlingen kwamen deze middag voor de eerste keer naar hun nog lege tuintjes. Na het paadjes trappen gingen ze meteen flink aan het werk: ze hebben sterrekers gezaaid en aardappelen gepoot.

Dit jaar tuinieren 330 leerlingen van 13 groepen van de verschillende basisscholen in Leiderdorp op het schooltuinencomplex. Voor wie er eens een kijkje wil nemen: de schooltuinen zijn van 9 mei tot 7 september te bezoeken op de woensdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur. In de zomervakantie is de tuin open op de woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur. Kijk op www.schooltuinleiderdorp.nl voor het tuinplan, het tuinprogramma, foto's en het laatste nieuws.

RCL overdonderd door aftreden voorzitter

vertrek n "Dit bericht kwam volkomen onverwachts en is als een bom ingeslagen." Secretaris Kees van den Kommer van RCL klinkt dinsdagochtend nog steeds overdonderd. Maandagavond 9 april kwam bij de bestuursleden van de Leiderdorpse voetbalclub een mail binnen van voorzitter Kees van der Burg waarin hij meldde per direct af te treden. Hetzelfde bericht plaatste hij ook op Facebook.

Van der Burg heeft de berichten gestuurd vanaf zijn vakantieadres. Van den Kommer heeft hem nog niet gesproken en kon dus ook niet meer vertellen over de achtergronden van het plotselinge besluit. Kees van der Burg schrijft hierover zelf niet meer dan: "The job is done". Hij laat weten heel trots te zijn op wat de club in de afgelopen jaren heeft bereikt. "Een in alle opzichten super gaaf sportcomplex is gerealiseerd, de structuur – inclusief een kwalitatief uitstekend RCL jeugdbestuur - staat als een 'huis' en de club RCL is klaar voor de toekomst."

Helemaal uit beeld verdwijnen wil hij niet. "Ik zal - vanaf heden buiten bestuursverband - ook in de toekomst graag voor 'onze' club van klasse beschikbaar zijn en blijven", schrijft hij.

Dinsdagmiddag kwamen het hoofdbestuur en het jeugdbestuur van RCL met een officiële verklaring. "Hoewel het als een volkomen verrassing komt, kunnen wij op dit moment niets anders doen dan het besluit van Van der Burg te respecteren", stellen ze daarin. Ook bedanken ze Van der Burg "voor zijn inzet, energie, kennis en kunde die hij de afgelopen jaren geheel belangeloos ter beschikking heeft gesteld aan RCL." De vrijgevallen taken van Kees van der Burg zullen, totdat er een opvolger is gevonden, worden waargenomen door de overige leden van het hoofd- en jeugdbestuur.

'Momenteel geen plaats voor PvdA'

Door: Frans Brocken

Coalitievorming n De beoogde coalitie van LPL, VVD en CDA heeft vijf weken uitgetrokken om een realiseerbaar collegeprogramma te kunnen presenteren. Over wat daarin komt te staan zijn de drie partijen vooralsnog zwijgzaam, net als over de vraag waarom de PvdA, die momenteel samen met LPL, VVD en CDA de coalitie vormt, al na de eerste verkennende gesprekken buiten spel kwam te staan.

"Ons standpunt is duidelijk. De combinatie LPL, VVD en CDA heeft de grootste kans van slagen.Er is op dit moment geen plaats voor de PvdA in de coalitie", zegt Hugo Langenberg (LPL). De fractievoorzitter van de partij die na de verkiezingen als grootste uit de bus kwam en daarmee het initiatief mag nemen bij de coalitieonderhandelingen, laat zich niet uit over de reden van dat plaatsgebrek. "De PvdA heeft geen andere positie dan D66, GroenLinks en de combinatie CU-SGP", aldus Langenberg. PvdA voorman Olaf McDaniel, wethouder in het huidige college, staat bekend als een ervaren debater. Hoe denkt Langenberg daarmee om te gaan? "Daar ben ik niet bang voor. De nieuwe coalitie heeft een goede oppositie nodig. Het bestuur wordt daar alleen maar sterker van."

Lees verder op pagina 3

Kampioenen in de krant

sport n De eerste kampioenen van het sportseizoen 2017-2018 zijn al bekend. Ook dit jaar ruimen we in het Leiderdorps Weekblad plek in om hen in het zonnetje te zetten. Wilt u een kampioen terugzien in de krant? Mail dan een foto (minimaal 1 MB) van de kampioen of het kampioensteam met daarbij de naam/namen van de sporter(s) en wat aanvullende informatie over de behaalde prestatie (maximaal 100 woorden) naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl, onder vermelding van Kampioenengalerij. Plaatsing is geheel gratis.

AMATEURKUNST n Gemeentehuis blijkt prima expositieruimte

Marc Vooges van Sympany en wethouder Olaf McDaniel hebben de textielcontainer met de elektronische sleutel geopend en doneren een zak textiel. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Eerste textiel-
container
met paslezer

Proef om dumpen afval te voorkomen

Honderd jaar
Potterij
Zaalberg

Promotie in zicht voor
Alecto heren

Jonge autorijders testen vaardigheden

Deelnemers en coaches kijken toe hoe wethouder Kees Wassenaar een noodstop maakt op de slipbaan. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

ervaring n Jonge (18 tot 25 jaar) Leiderdorpse autorijders konden zondag 8 april bij het gemeentehuis van Leiderdorp meedoen aan The Drive Experience, een praktijkdag waarop zij hun vaardigheden als automobilist kunnen testen. Wethouder Kees Wassenaar opende de dag iets na negenen door op een mobiele baan een noodstop te maken.

The Drive Experience is bedoeld voor jongeren die maximaal drie jaar hun rijbewijs hebben. Tijdens de dag maken steeds drie deelnemers met een coach erbij een rit van anderhalf uur in de omgeving. Daarbij wisselen ze elkaar af achter het stuur en horen van elkaar en van de coach welke verbeterpunten er zijn aan te wijzen in hun rijstijl. Ook is er een groepsdiscussie waarbij gesproken wordt over afleiding, alcohol en drugs in relatie tot verkeersdeelname.

Het meest spectaculaire programmapunt van de dag is het maken van noodstops op een gladde rem/slipbaan Zo ervaren de deelnemers wat het is om op glad wegdek onverwacht een noodstop te moeten maken met verschillende snelheden. Ze merken dan hoe lang hun remweg op een glad wegdek bij verschillende snelheden is en voelen de werking van het ABS remsysteem. Hier kunnen ze later in het verkeer voordeel aan hebben.

Voorafgaand en na afloop van The Drive Experience maken de deelnemers thuis op de website van CitoDrive een test die aantoont welk soort autorijder ze zijn.

Aan The Drive Experience van 8 april deden rond de dertig jongeren mee. Aan het einde van de dag ontvingen ze een certificaat van deelname.

The Drive Experience is mede mogelijk gemaakt door subsidie vanuit Holland Rijnland. De benodigde auto's zijn beschikbaar gesteld door Van Haasteren Motors BV uit Leiderdorp.

PvdA voorman Olaf McDaniel 'verrast en verbaasd' door uitsluiting

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Jeff Gardeniers, die namens het CDA betrokken is bij de coalitiebesprekingen, is het met Langenberg eens, maar houdt zich verder op de vlakte. Vragen over de precieze reden van het buitensluiten van de PvdA wil hij nu niet beantwoorden. "Na afloop van de onderhandelingen moeten we erkenning en verantwoording afleggen. We moeten eerst maar eens zien, dat deze coalitie rond komt. Ik acht de kans van slagen groter dan 50 procent", zegt Gardeniers. Hij wil wel bevestigen dat hij beschikbaar is voor een wethoudersportefeuille in het nieuwe college.

Olaf McDaniel zegt 'verrast en verbaasd' te zijn over het feit, dat het vertrouwen in de PvdA is opgezegd. "De LPL kiest voor twee partijen (VVD en CDA, red.) die beiden hebben verloren tijdens de laatste verkiezingen, in plaats van in zee te gaan met de PvdA die een zetel heeft gewonnen."

Volgens hem nemen de partijen een groot risico, omdat de beoogde coalitie met 11 van de 21 beschikbare zetels slechts een nipte meerderheid heeft. "Dat is ingewikkeld en kwetsbaar. Dat zou je niet moeten willen", aldus McDaniel. Hij wijst er vervolgens op, dat de gemeente in de komende periode voor grote uitdagingen komt te staan. "Beleidsmatig moet er het nodige gebeuren. Het sociale domein krijgt te maken met een forse reorganisatie. Veel zorgtaken worden samengevoegd", aldus de voorman van de PvdA. Duurzaamheid waaronder het gasvrij maken van het dorp en de discussie over de sport zijn volgens hem 'ingewikkelde' vraagstukken. De PvdA is volgens McDaniel ondanks alles bereid aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen wil niets kwijt over de reden dat de PvdA buiten de boot ligt. Wel geeft hij aan dat hij de krappe meerderheid van de nieuw te vormen coalitie niet erg problematisch vindt. "We gaan de oppositie niet uitsluiten. Samen kunnen we ons sterk maken en kijken hoe we iets tot stand kunnen brengen. Ik durf de uitdaging wel aan", aldus Hoenen.

IVN-avondwandeling in Munnikkenpolder

natuur n Maandagavond 16 april wandelen IVN- gidsen van 19.00 tot 20.30 uur in de Munnikkenpolder. Alle natuurliefhebbers zijn uitgenodigd mee te lopen.

Tijdens de wandeling wordt gekeken naar tekenen van het voorjaar. In de polder zijn in deze tijd altijd wel grutto's, kieviten, scholeksters en tureluurs te zien.Natuurlijk is er ook aandacht voor de planten. Na de excursie is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee (€1, -) in het clubgebouw van de Schaats-en Skeelervereniging Leiderdorp.

Wie mee wil moet iets voor zeven uur verzamelen in de polder rechts onderaan de brug over de A4. Als regel wordt de excursie deels fietsend gedaan. Wie te voet is kan zich steeds lopend bij de groep voegen.

Hou er rekening mee dat het in de polder altijd veel kouder is dan in de bebouwing. Een kijker en/of een vogelboek en eventueel een paraplu zijn handig.

Aanmelden is niet noodzakelijk. Mail voor meer informatie naar maddyvanholland@ziggo.nl.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Zorgen over nieuwe coalitie

De door LPL, VVD en CDA te vormen coalitie zal een grote impact hebben op de natuur in Leiderdorp. Zo zullen de weidevogels in de Boterhuispolder het zwaar te verduren krijgen als deze coalitie het voor het zeggen krijgt. Immers de LPL en de VVD – hierin gesteund door PvdA en Cu/SGP - zijn het er over eens dat broedende vogels juichend zullen opveren als zij vanuit hun broedplek die luidruchtige, tweebenige schepsels door hun gebied zullen zien/horen struinen. En mogen de honden bezitters dan hun dier meenemen … aangelijnd natuurlijk, dat spreekt immers voor zich!

Ho ho ho … daar moet nog even over gestoeid worden. Want was het niet in elk geval de VVD die vond dat honden overal in parken zoals de Houtkamp en de Bloemerd mochten loslopen. En o ja … dat omstreden onkruidmiddel RoundUp moet nodig ook terugkomen vind de VVD.

En … maar dat terzijde … deze te vormen coalitie vindt ook dat het aanpassen van autowegen voorrang dient te krijgen boven de verbetering van fietspaden en fietsvoorzieningen.

Waauuuw … Ik hou mijn hart vast !

Emile Snell, Leiderdorp

Kledingactie voor goede doel

inzameling n De jaarlijkse inzameling van Sam's Kledingactie voor Cordaid/Mensen in Nood, georganiseerd door de Rooms Katholieke en Protestantse Diaconieën in Leiderdorp, vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 april. Van 9.00 uur tot 11.30 uur kunnen draagbare schone kleding, schoeisel en huishoudtextiel in stevige dichtgebonden zakken ingeleverd worden bij de Scheppingskerk en de Willem de Zwijgerschool in Leiderdorp en de Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk.

De kleding wordt gesorteerd en gaat veelal naar Afrika en Oost Europa, waar arme mensen de kleding voor een klein bedrag kunnen kopen. De opbrengst van de verkoop is dit jaar bestemd voor een project van Cordaid in de Centraal Afrikaanse Republiek, een straatarm land in midden Afrika. Waar bijna een miljoen mensen hun huis is ontvlucht en leeft als vluchteling; waar de helft van de bevolking structureel te weinig voedsel heeft en tweederde geen toegang heeft tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. In zo'n land schiet het onderwijs tekort. Daarom zal de opbrengst van de actie besteed worden aan goed basisonderwijs voor kinderen van 6 tot 14 jaar.

Bijna € 5.400 voor Amnesty

collecte n De collecte van Amnesty International, die van 11 tot en met 17 maart plaatsvond in Leiderdorp, heeft 5396,75 euro opgebracht. De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk op het gebied van mensenrechten blijven doen. Zie ook www.amnesty.nl.

Koffieochtend

bijpraten n Voor iedereen die in Leiderdorp woont en graag eens samen met andere Leiderdorpers bij wil praten onder het genot van een kop koffie wil is er nu een mogelijkheid. Op dinsdag 17 april van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur staat in gebouw Irene (Hoofdstraat 82, tegenover de Hoofdstraatkerk) de koffie of thee klaar.

Eens in de paar maanden organiseert de Gereformeerde Gemeente een koffieochtend in gebouw Irene waarbij ook buurtbewoners van harte welkom zijn. Op deze gezellige morgen kunt u mensen uit de wijk ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. Zomaar om wat bij te praten, van gedachten te wisselen en contact te hebben met elkaar. Tijdens deze ochtenden is het mogelijk om vrij binnen te lopen.

Bootcamp voor kinderen

sporten n Pro-Fit Sports van Kevin de Boer start deze maand in Leiderdorp met bootcamp voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. De lessen zijn elke woensdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur op de sportvelden van Korfbalvereniging SV-Velocitas in sportpark De Bloemerd. Dat betekent lekker sporten in de frisse buitenlucht.

Steeds minder kinderen beoefenen een sport. Daarom nemen problemen zoals overgewicht en gameverslaving toe. Ook missen ze een stuk sociale ontwikkeling.

In de bootcamp lessen van Kevin de Boer staan motorische vaardigheden, samenwerking, algehele conditie en natuurlijk plezier centraal, en dat voor iedereen op zijn eigen niveau.

Kijk voor meer informatie, of het aanvragen van een gratis proefles op de website www.profitsports.nl onder het kopje aanbod.


Klaverjassen

Kaarten n Marchingband Tamarco organiseert zondag 15 april een koppelklaverjasmiddag in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 14.00 uur. Inleggeld € 6.00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Eerste textielcontainer met pasje in Leiderdorp

Marc Vooges van Sympany (links) en wethouder Olaf McDaniel hebben de textielcontainer met de elektronische sleutel geopend en doneren een zak textiel. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

duurzaamheid n Directeur-bestuurder Marc Vooges van de charitatieve textielinzamelaar Sympany en milieuwethouder Olaf McDaniel (PvdA) namen vorige week woensdagmiddag de eerste textielcontainer met paslezer in Nederland in gebruik. De ondergrondse container staat bij de Zuiderschans in Leiderdorp en kan alleen gebruikt worden door wijkbewoners met een elektronische sleutel.

Door: Corrie van der Laan

Vooges is blij met de afgesloten container, die onderdeel is van de proef met gescheiden afvalinzameling voor de hoogbouw in Leiderdorp. "De hoeveelheid afval die in open textielcontainers gegooid wordt, neemt schrikbarend toe", vertelt hij. "Vaak is het gewoon uit gemakzucht; staat zo'n textielcontainer in de buurt bij een snackbar, dan verdwijnen er vieze patatbakjes in. Maar we zien ook dat er volle zakken huisvuil in gegooid worden, en zelfs blikken met resten verf. "

Het textiel wordt in principe in dichtgebonden plastic zakken aangeleverd, maar bij het vervoer en de verwerking scheuren die zakken open en komt de inhoud in aanraking met de ongerechtigheden. Waarmee heel veel kleding en textiel meteen niet meer bruikbaar is.

Vooges: "Mocht uit de proef in Leiderdorp blijken dat het percentage afval door het gebruik van pasjes enorm minder is, dan is dat goed nieuws voor de circulaire economie. Veel meer kleding is dan te herdragen en veel meer textiel te recyclen."

In Leiderdorp wordt heel veel oud textiel ingezameld. In 2017 stond de teller bij Sympany op ruim 100.000 kilo, wat tweemaal zoveel is als in 2016. Een gevolg van het plaatsen van meer textielcontainers. Dit jaar

Proef om afval in containers te verminderen

kan het nog meer worden, omdat de huis-aan-huis inzameling weer wordt opgepakt.

In heel Nederland zamelt Sympany jaarlijks meer dan 23 miljoen kilo in. Textiel dat opnieuw te dragen is, wordt verkocht aan textiel- en sorteerbedrijven. Textiel dat niet opnieuw te dragen is, vindt zijn bestemming in nieuwe toepassingen. Het kan verwerkt worden tot nieuwe kleding maar ook tot bijvoorbeeld isolerend en geluiddempend materiaal. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door Sympany gebruikt om textiel-gerelateerde projecten in Afrika en India te steunen die de zelfredzaamheid vergroten.

Heel gewoon, maar toch bijzonder

Een meerkoet bij haar nest kuikens. Foto: Ada van der Aar

Hij zit in bijna elke Leiderdorpse sloot en vijver, maar toch valt hij amper op. Hooguit kijk ik even op als er op hoge toon een ruzie met de buren wordt uitgevochten.

Met zijn te grote flapvoeten en plompe lijf scharrelt hij meestal wat onhandig rond. Van zijn uiterlijk hoeft hij het duidelijk niet te hebben. Een compact effen zwart lijf, witte snavel en voorhoofdsbles en flinke (ook figuurlijk) lange tenen. Heeft hij dan misschien een mooie stem? Ook dat valt tegen. De meerkoet, moet het doen met een schelle, keffende schreeuwstem. Helaas heeft hij zijn karakter ook niet mee. Hij is agressief, strijdlustig en hij heeft een kort lontje.

Toch is het leuk om deze vogels eens rustig te bekijken. In de winter zoeken ze elkaar op en dobberen ze vaak in grote groepen in open water. Naast onze Nederlandse meerkoeten zijn er ook wintergasten uit Oost-Europa en doortrekkers in deze groepen. Gezamenlijk zijn ze sterk, signaleren snel vijanden en houden een groot wak open bij vorst. Gebroederlijk zwemmen ze wat rond en grazen op weilanden en wegbermen terwijl het verkeer er rakelings langs scheurt. Er klinkt geen onvertogen woord. Maar dan wordt het lente en de gemoederen raken verhit. De groep valt uiteen en ze vertrekken naar verre oorden of gewoon naar een sloot in de buurt. Vliegen doen ze niet graag, maar eenmaal in de lucht kunnen ze grote afstanden afleggen. Dit gebeurt meestal 's nachts.

Als er een leuke partner gevonden is tezamen met een aantrekkelijke sloot, moet er een nest gemaakt worden. Dat kan tussen het riet, maar eigenlijk zien ze overal mogelijkheden. Naast het Alrijne ziekenhuis waren de fonteinvoeten uitverkoren. Hoewel de nesten keer op keer werden weggehaald begonnen de meerkoeten steeds opnieuw met nestbouw. Uiteindelijk zijn toen de complete fonteinen maar verwijderd… In het nest dat gemaakt wordt van waterplanten,

Hij is agressief, strijdlustig en hij heeft een kort lontje

takjes, gras en soms stukken plastic worden vijf tot negen eitjes gelegd. Man en vrouw broeden om de beurt. Als de kleintjes na ruim drie weken uit het ei kruipen is het even schrikken voor de ouders, want hun kroost lijkt helemaal niet op hen! Een zwart donzig lijfje, geel bontkraagje en een kale rode kop, met een wit snavelpuntje. Kleine kleurige monstertjes zijn het; die al direct het water in gaan. Dan breken drukke tijden aan voor de ouders. Ze zwemmen af en aan met lekkere hapjes, zoals stukjes waterplant en kleine insecten. Dan komt ook hun agressieve karakter goed van pas. Reigers en meeuwen zijn altijd in de buurt om zo'n mals kuikentje weg te kapen, maar dat laten de ouders niet zo maar gebeuren. Echte overlevers zijn het; heel gewoon, maar toch bijzonder!

Tekst en Foto: Ada van der Aar

A4 bij Leiderdorp wordt pas na 2028 verbreed

file n Nog zeker tien jaar zullen automobilisten op de A4 ter hoogte van Leiderdorp in de spits in de file staan. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is van plan de weg te verbreden om het knelpunt op te lossen, maar daarvoor is pas vanaf 2028 het benodigde geld, 50 miljoen euro, beschikbaar.

Door: Corrie van der Laan

"Uit onderzoek is gebleken dat een extra rijstrook tussen Burgerveen en de N14 de doorstroming zal verbeteren", zo schrijft het ministerie aan onder anderen de gemeente Leiderdorp. Er wordt ook gekeken wat er gedaan moet worden om de aansluitingen van de A4 met het wegennet eromheen te verbeteren.

Om input van het bedrijfsleven, bewoners, weggebruikers en andere belanghebbenden en geïnteresseerden te krijgen, organiseert het ministerie binnenkort drie informatie-inloopavonden. Die zijn op donderdag 12 april in Restaurant Tussen Kaag en Braassem in Nieuwe Wetering, op woensdag 18 april in Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw in Voorschoten en op donderdag 19 april in De Eendenkooi in Zoeterwoude, steeds van 19.00 tot 21.00 uur.
In september 2019 wil het ministerie helder hebben wat de beste maatregelen zijn om het hardnekkige fileprobleem aan te pakken, medio 2021 moet dan een Tracébesluit genomen worden.

Maar dat betekent niet dat de schop dan ook snel de grond in kan. Niet alleen omdat het geld pas later beschikbaar is, maar ook omdat er in de periode vanaf nu tot 2028 al heel veel werkzaamheden gepland staan voor dit deel van de Randstad. Dus ook om te voorkomen dat door werk aan teveel wegen tegelijk de hele Randstad vast loopt, wordt de aanpak van de A4 opgeschoven in de tijd.

Grand opening trampolinepark Trixs

springen n Trampolinepark Trixs Leiderdorp, gevestigd aan de Weversbaan 7 – 8, is al een aantal weken operationeel maar wordt zaterdag 14 april officieel geopend. Burgemeester Laila Driessen-Jansen van Leiderdorp zal om 12.00 uur de openingshandeling verrichten.

De hele dag, vanaf 10.00 uur is er een spetterend dat in het teken staat van trampolinespringen, sport en spel met demonstraties en clinics, deelname aan leuke activiteiten en win acties, waarbij gratis anderhalf uur springen met tien vrienden is te winnen!

Bovendien trakteert Trixs van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur op een uurtje gratis springen. Er zijn ruim 100 plaatsen per uur beschikbaar op de trampoline en die worden verdeeld volgens het principe 'wie het eerst komt die het eerst jumpt'.

De bezoekers van Trixs Leiderdorp kunnen kennismaken met de nieuwste attracties op het gebied van trampolines. Naast heel veel 'gewone' trampolines zijn hier ook, als eerste in Nederland, Hexia trampolines. Dit zijn 6-hoekige, aan elkaar geschakelde trampolines.

De meer gevorderde jumpers zullen bij Trixs ruim voldoende nieuwe uitdagingen vinden. Voor de kleintjes en hun ouders is een aparte, veilige en rustige plek gecreëerd. Verder is er een Ninja-court, dodgeball gedeelte, baskets, volleybal op de trampolines, schuimblokkenbak met battle-beams, schuimblokkenbak met trampolines ervoor en 2 high performance trampolines. In de Mini-Trixs , een gedeelte voor de kleintjes tot en met 4 jaar, zijn mini trampolines, een ballenbakje en andere speelattributen speciaal voor de allerkleinsten.

Na de officiële opening start Trixs maandag 16 april meteen met de jump- en fitness lessen en voor wie wil zelfs een combinatie lessen. Kijk voor meer informatie op de website www.trixs.nl

Blik op 100 jaar Potterij Zaalberg

Herman Zaalberg sr. Foto: PR

overzichtsexpositie n In de toonzalen van Potterij Zaalberg aan de Hoge Rijndijk 12 te Zoeterwoude-Rijndijk is van 18 tot en met 29 april de grote overzichtsexpositie '100 jaar plezier met Klei en Vuur' te zien.

De potterij rond 1950. Foto: PR
Tot op heden maakt Herman jr. schalen en vazen. Foto: PR

In 1918 richtte Herman Zaalberg (1880-1958) in Leiderdorp zijn pottenbakkerij op die toen nog 'De Rijn' heette. Onder leiding van Herman sr. en later zijn zoon Meindert en kleinzoon Herman jr. groeide het uit tot een succesvol bedrijf voor plantenbakken, vazen en na 1945 vooral serviezen. Alles werd met de hand gedraaid, aan elk serviesonderdeel was zichtbaar dat het met vakmanschap gemaakt werd.

Het ging echter niet altijd van een leien dakje. Een grote hobbel op de weg kwam er in 1929 toen de pottenbakkerij tot de grond toe afbrandde. Al heel snel volgde echter een doorstart in de bedrijfsruimte aan de Hoge Rijndijk, waar het bedrijf, later bekend als Potterij Zaalberg, altijd is gebleven.

Alle drie de generaties Zaalberg wisten het praktische met het kunst-

Boven: Herman Zaalberg sr., onder: De Potterij Zaalberg rond 1950. | Foto's: PR/Herman Zaalberg jr.

zinnige te verenigingen. Zoon Meindert Zaalberg (1907-1989) had exposities in onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam, De Lakenhal te Leiden en Museum Boymans te Rotterdam.

Potterij Zaalberg bestaat nog steeds, nu als een bescheiden atelier waarin Herman jr. puur voor zijn plezier nog mooi aardewerk draait, met name vazen en schalen.

Vele medewerkers uit Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude, Rijswijk en Noordwijk hebben als pottenbakker bij 'Zaalberg' gewerkt en bijgedragen aan de grote naamsbekendheid in Nederland en België, en zelfs tot in Chicago en New York.

In de feestelijke jubileumtentoonstelling zijn de eerste vazen te zien van potterij De Rijn, de eerste serviezen uit 1936, de experimenten uit de vijftiger jaren in porselein, en zo tot het heden met voorbeelden van het grote werk in plantenbakken en muurreliëfs. Ook zijn de ovenmaterialen van toen te zien. Het geheel wordt extra feestelijk met bloemstukken in Japanse ikebanastijl in de vazen en schalen die Herman jr. nu maakt. Wat betekent dat de tentoonstelling niet alleen voor keramiekliefhebbers maar ook voor bloemenliefhebbers zeer de moeite waard is.

De tentoonstelling is van woensdag 18 tot en met zondag 29 april geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Alleen op 23 en 24 april is de expositie gesloten wegens het vernieuwen van de bloemschikkingen. Kijk voor meer informatie op www.zaalberg-keramiek.nl.

Tot op heden maakt Herman jr. schalen en vazen. | Foto: PR

Uitleg over erven en schenken

lezing n Notaris Marc Neve geeft woensdag 18 april tijdens de maandelijkse themaochtend in de Leiderdorpse bibliotheek een lezing over schenken en erven. Aan de orde komen de mogelijkheden en wijzigingen voor dit jaar. Ook is er aandacht voor het testament, het levenstestament en de vrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen.

De themaochtend is van 10.00 tot 12.00 uur (deur open om 9.55 uur, de bibliotheek is deze ochtend niet open voor uitlening). De organisatie is in handen van Pluspunt en BplusC. De toegang bedraagt € 2,50 inclusief koffie of thee. Vooraf aanmelden is niet nodig. De bibliotheek is gevestigd aan de Van Diepingenlaan 110.

Werk aan de A44

weekendafsluiting n Rijkswaterstaat voert in april asfalt-werkzaamheden uit aan de A44. Daarom is de snelweg komend weekend in de richting Leiden/Amsterdam afgesloten tussen Wassenaar en Leiden. De afsluiting duurt van vrijdagavond 13 april 22.00 uur tot maandagochtend 16 april 05.00 uur.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

Hulp bij spullen repareren

Repaircafe n Woensdag 18 april vindt weer een Repair Café plaats bij Gading aan de Griffioen 15 in Leiderdorp. Bij het Repair Café staan reparatie-experts klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies maar ook rollators en rolstoelen. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig.

Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis. Wie iets van zijn waardering wil uitdrukken, kan een vrijwillige bijdrage achterlaten in de pot op de ontvangsttafel. Het Repair Café vindt plaats van half 2 tot half 4. De ingang van Gading is achter de benzinepomp aan de Engelendaal.

Bijen tellen in je eigen tuin

onderzoek n Er zijn bijna 360 soorten bijen in Nederland. Nederland Zoemt wil graag weten waar bijen wonen en met hoeveel ze zijn zodat ze beter geholpen kunnen worden. Daarom is er in het weekend van 21 en 22 april de Nationale Bijentelling.

Meedoen is makkelijk, ook voor wie niet zoveel van bijen weet. Via de website nederlandzoemt.nl is een telformulier en een gidsje met de twintig bijensoorten die eind april het meest voorkomen in Nederlandse tuinen.

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor de mensheid heeft dit grote gevolgen. 80 procent van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Doe daarom mee aan dit landelijk bijenonderzoek.

Half miljoen subsidie voor winkelcentra

Foto: PR

n Provincie wil leegstand bestrijden

verbetermaatregelen n De provincie Zuid-Holland stelt 500.000 euro beschikbaar voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- of centrumgebied gaan verbeteren. De subsidieregeling moet de leegstand bestrijden. Ook het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof kan profiteren van de subsidie.

De regeling wordt opengesteld van 1 mei tot 1 augustus 2018 voor die winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als 'te optimaliseren centra'. Dit is een lijst met 35 middelgrote winkel- en centrumgebieden die onder druk staan en waar kansen voor verbetering zijn. Daarop staan in de regio de winkelcentra in Leiden (Luifelbaan), Leiderdorp (Winkelhof) en in Katwijk, Alphen aan den Rijn en Lisse.

Gemeenten, stichtingen en winkeliers-, ondernemersverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor diverse doeleinden, zoals activiteiten gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden te komen of het opstellen van een sterkte-zwakte analyse voor een winkelcentrum of gebied.

Er is maximaal 500.000 euro subsidie beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal 20.000 euro per project (vijftig procent van de totaalkosten) en er wordt slechts één keer subsidie gegeven per winkel- of centrumgebied.

De provincie Zuid-Holland streeft naar sterke en aantrekkelijke steden en dorpen waar mensen graag wonen en bedrijven zich graag vestigen. De opmars van internetwinkelen zorgt ervoor dat het steeds lastiger wordt om die aantrekkelijkheid in de stad- en dorpscentra te behouden. De provincie voert de 'Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland' in om zo stad- en dorpskernen te versterken en leegstand te bestrijden.

Leiderdorpse tafeltennisser pakt prijs op NK Veteranen

tafeltennis n Leiderdorper Wilco Roobol (foto) werd zondag op het Nederlands kampioenschap tafeltennis 40+ in Schiedam eerste in zijn leeftijds- en sterkte klasse B2. In de finale versloeg Roobol in drie sets een speler met gelijkwaardige rating: Tom van Doorn van de Pin Pongers-team 1.

In 2012 pakte Robool op het Nederlands Kampioenschap de eerste plaats in zowel het enkel- als het dubbelspel in klasse A2. Met de winst van vandaag heeft hij zich, gezien de tegenvallende competitieresultaten dit seizoen, weer op de kaart gezet.

In het dubbel greep Roobol dit keer naast de hoofdprijs. Hij speelde in de hoogste klasse samen met tafeltenniscoryfee Elten Roos van TTV Avanti. Het duo zette Frank van Schaik en Wim van Breenen (VTVN) zeer eenvoudig opzij. Tegen de finalisten Marcel Vollebregt (Salamanders eerste klas en Marvlee Lijesen (hoofdklasse Amsterdam 78) stonden Roos en Roobol 2-0 voor maar uiteindelijk werd toch nipt in vijf sets verloren.

Afvalcoach is gestart

Eric Verlegh. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Sinds kort heeft Leiderdorp een afvalcoach. Eric Verlegh is aangesteld om bewoners informatie en tips te geven over afvalscheiding.

De gemeente is bezig over te schakelen naar een systeem waarbij alles wat hergebruikt kan worden apart ingezameld wordt. Dat moet ertoe leiden dat Leiderdorpers in 2020 nog maar 100 kilo restafval per persoon weggooien.

Angel Daleman, Leiderdorps sporttalent van het jaar 2017

Foto: Johan Kranenburg

Toen ze twee jaar oud was, stond Angel Daleman voor het eerst op skeelers. Veel te grote, ze waren van haar vijf jaar oudere zus Luna, maar het lukte de peuter direct om er rondjes om de tafel mee te rijden. "Het zag er heel stoer uit, met een ook veel te grote helm op. En dan met de handen omhoog over een denkbeeldige finishlijn", vertelt haar moeder, Bellina Daleman-de Lange.

Angel is nu net 11 jaar oud en heeft inmiddels een kast vol bekers en medailles bij elkaar geskeelerd en geschaatst. Een klein deel daarvan staat uitgestald in de glazen vitrine in de Leiderdorpse bibliotheek. "Het meeste ligt thuis in een doos", zegt Angel, die niet voor niets in november bij de Leiderdorpse Sportverkiezingen werd uitgeroepen tot Sporttalent van het Jaar.

Echte schaatsfamilie

Angel komt uit een echte schaatsfamilie. Haar tantes Melanie en Maureen de Lange behoorden jarenlang tot de nationale en internationale top van het shorttrack en kwamen voor Nederland uit op de Olympische winterspelen van Nagano. Opa John de Lange is voorzitter van de Vereniging IJssport Leiderdorp en was Angels eerste trainer toen ze als 3-jarige startte met shorttrack op de Leidse ijsbaan. Twee jaar later kwam daar het langebaanschaatsen bij en om het af te maken ging ze in de warmere maanden van het jaar ook nog skeeleren. Ze heeft daarnaast op paardrijden en turnen gezeten. "Dat vond ik ook leuk maar ik heb er nu geen tijd meer voor. Ik train vier tot vijf keer per week, in Leiden, Den Haag, Zoetermeer en Leiderdorp."

één boek

Ze is niet echt een lezer, vandaar dat er in de glazen vitrine ook maar één boek staat: Engel, geschreven door actrice Isa Hoes en haar dochter Vlinder Kamerlingh. Een pakkend verhaal over een meisje van 12 dat opeens merkt dat al haar wensen uitkomen, wat haar leven totaal op zijn kop zet. Angel: "De titel vond ik natuurlijk al leuk, en daarom had ik dit boek gekozen voor mijn boekenbeurt op school. Maar het is ook echt een mooi boek, ik heb het twee keer gelezen."

Planken vol prijzen

Verder zijn alle planken gevuld met prijzen die Angel gewonnen heeft. De allergrootste beker is de Meisjes Pupillen Skeelercup voor de regio Zuid-Nederland. De mooiste medaille is die voor de eerste prijs bij Het NK voor Pupillen, dat plaats vond op 27 januari dit jaar in Groningen. De allereerste medaille die ze won mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dat was bij de eerste keer dat ze meedeed aan de districtwedstrijden op de lange baan, als 5-jarige mini. "Toen reed ik ook meteen een baanrecord", weet ze nog.

De afgelopen jaren heeft ze heel wat wedstrijden gereden, in Nederland maar ook in het buitenland. Haar school, ze zit in groep 7 van Daltonschool De Leeuwerik, werkt altijd mee zodat ze daar heen kan. Zo deed ze in oktober vorig jaar mee aan de internationale Starclass wedstrijden in Italië, waar ze tweede werd op de 1000 meter shorttrack. "Het was wel heel leuk dat mijn klas toen op school naar de wedstrijden heeft gekeken", vertelt ze.

Doel: Olympische Spelen 2026

Haar middelbare schoolkeuze staat al vast: ze wil naar het Leonardo College in Leiden, een van de dertig Topsport Talentscholen in het land. En daarna wil ze geneeskunde studeren om uiteindelijk chirurg te worden. Maar dat is lange termijn. Voorlopig staat de sport toch op de eerste plaats. En ook daar heeft ze zichzelf een duidelijk doel gesteld: meedoen aan de Olympische Spelen van 2026. "Het liefst wil ik meedoen bij het shorttrack én bij het langebaanschaatsen. En dan ga ik voor goud en goud."

Gemeentehuis blijkt prima expositieruimte

In het ruime en lichte atrium kwamen de kunstwerken goed tot hun recht. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n 530 bezoekers bij 12e expositie amateur-kunstenaars

Amateurkunst n "We krijgen alleen maar positieve reacties", zei Ellen Cazemier van de Kunstkring Leiderdorp zaterdagochtend toch wel wat opgelucht. Voor de eerste keer vond de expositie voor amateur-kunstenaars, die de Kunstkring om het jaar organiseert, plaats in het Leiderdorpse gemeentehuis. En dat pakte goed uit.

Twee kauwtjes, vogels die je vaak tegenkomt in woonwijken. Foto: Tineke Sommeling

Door: Corrie van der Laan

Met panelen voor het hangende werk en stevige tafels voor het staande werk was het atrium van het gemeentehuis voor de duur van het weekend omgevormd tot een grote, en dankzij het mooie weer lekker lichte expositieruimte. Waarin de ruim 150 kunstwerken van zo'n tachtig amateurkunstenaars fraai tot hun recht kwamen.

Toen wethouder Jeff Gardeniers de tentoonstelling om 11 uur opende, was het al razend druk. Met natuurlijk veel exposanten, maar ook heel veel belangstellenden. Die prettig verrast werden door de kwaliteit van het gebodene. De hele dag bleef de loop er goed inzitten en ook zondag trok de tentoonstelling veel bezoekers. "Om 11.00, toen we openden, stonden er al mensen voor de deur. En het bleef de hele dag lekker doorgaan", vertelde Cazemier zondagavond. "Wat opviel is dat de mensen ook vrij lang bleven. De opstelling hier is toch prettiger dan in De Sterrentuin, waar we de afgelopen keren te gast waren."

Er was dan ook heel veel te zien. De tweejaarlijkse tentoonstelling kende ook dit keer weer een enorme variatie. Er waren veel acryl- en olieverfschilderijen, waarbij klassieke, modernistische en abstracte werken elkaar afwisselden. Maar ook kunstzinnige foto's, een wandkleed en een collage van postzegels. Een lange rij tafels, opgesteld voor de publieksbalie, was bestemd voor het staande werk, vooral keramiek, spekstenen en bronzen beelden en houtsnijwerk.

Zo'n 10 procent van de werken is verkocht, wist Cazemier, al gaat dat verder buiten de Kunstkring om. "We brengen we alleen kunstenaar en koper bij elkaar. Wel was opvallend dat in het laatste uur voor de sluiting nog aardig wat kopers hun belangstelling hebben laten merken."

In totaal zijn er 530 bezoekers geweest. Dat lijkt wat minder dan vorig jaar, toen er meer dan 700 geturfd werden. Maar toen werden mensen die in en uit liepen regelmatig dubbel geteld, geeft Cazemier aan. "Dit zijn unieke bezoekers en het is een aantal waar we erg blij me zijn."

Als het aan de Kunstkring ligt, vindt de volgende editie van de tentoonstelling, in 2020, ook weer plaats in het gemeentehuis. Eén ding is zeker: de organisatoren zullen geen enkele moeite hebben om ook dan de expositie weer te vullen. Cazemier: "We kunnen misschien een paar werken meer kwijt dan dit jaar, maar we hebben altijd veel meer aanmeldingen dan plek."

Meer leren over vogels in je buurt

excursie n Op zondag 15 april organiseert het IVN een excursie over vogels in de bebouwde omgeving. Onder leiding van ervaren natuurgidsen wordt een rondje gelopen door de Leiderdorpse woonwijken Voorhof en Binnenhof om te kijken en te luisteren naar de vogels die er ook wonen. Waarom zingen vogels? En zijn ze even kieskeurig als mensen als het gaat om een woonplek? Waarom zitten er in de ene straat wel huismussen en in de andere niet? Waarom zingt op de ene plek wel een roodborst en laat hij het elders afweten? En waarom zie je toch bijna overal kauwtjes en eksters?

De wandeling van 5 april start om 10.00 uur op het plein aan de voorkant van Winkelhof, te hoogte van de grote trappen en duurt ongeveer negentig minuten. Neem zo mogelijk een verrekijker mee. Aanmelden is niet nodig, deelname is gratis. Zie ook www.natuureducatie.nl.

Kauwtjes zie je bijna overal in de bebouwde kom. | Foto: T. Sommeling

cultuur & uitgaan

'Oude' sterren stralen

Broederlijk bijeen, voormalige sterren van RCL en Nederlandse topvoetballers van toen. Met in de ING shirts de oud-internationals, v.l.n.r. Henk Warnas, Dick Schoenaker, Sjaak Swart, Kees Kist en Piet de Vries. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Oud-internationals smaakmakers bij Walking Football

voetbal n Kees Kist, Sjaak Swart, Simon Tahamata, Dick Schoenaker. Oud-internationals voor wie het publiek in het recente verleden in drommen naar de stadions kwamen. Afgelopen zaterdag waren ze, met enkele collega's, te bewonderen bij RCL. Zij waren de smaakmakers tijdens het OldStars Walking Football toernooi, waarmee Bloemerdclub deze voetbalvorm voor 60-plussers introduceerde in Leiderdorp.

Jerome van Donk op volle snelheid. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Door: Cees Mentink

Het toernooi was onderdeel van de feestdag rond de ingebruikname van het nieuwe clubgebouw van RCL. Het werd een gouden zaterdag voor jong en oud. De jeugd kon zich uitleven op megaspringkussens, strafschoppen nemen en prijzen winnen, smullen van zoete en zoute popcorn. Vanaf 13.45 uur kwamen de senioren in actie. OldStars van Feyenoord 1 en 2, Zoetermeer, ADO, Roodenburg, SEV, Katwijk en oud-internationals kwamen in twee poules tegen elkaar binnen de lijnen. Tijdens het toernooi mocht er volop gewisseld worden, een regel waarvan vanwege de warmte uitgebreid gebruik gemaakt werd.

OldStars Walking Football is een idee met een kroontje van het Nationaal Ouderenfonds en de werkgroep Haaglanden, ondersteund door de KNVB. De achtergrond is glashelder, namelijk ' meedoen, bewegen, een leven lang voetbal' en 'geef ouderen de mogelijkheid ook op latere leeftijd een onderdeel van de samenleving te blijven'. Oud-Ajacied Sjaak Swart, de ster van de zonnige middag, vatte de doelstellingen in één zin samen: "Kenmerkend voor Walking Football is dat bewegen en sociaal optrekken samenkomen".

Tijdens het Walking Football toernooi overheerste de Olympische gedachte: niet het winnen maar het meedoen telt. Wat niet wegnam dat de 'oudjes' (met respect) gretig, soms te gretig bleken te zijn. Terwijl Walking Football aan spelregels is gebonden die tegemoet komen aan de leeftijd. Zo zijn hardlopen, slidings en lichamelijk contact niet toegestaan, de buitenspelregel is niet van toepassing en het spel kent geen keeper. OldStars Walking Football wordt 6 tegen 6 gespeeld op een veld van 42x21 meter met minidoelen.

Rksv Meerburg en Lv Roodenburg hebben Walking Football al omarmd. RCL is er inmiddels mee gestart.

Promotie in zicht voor Alecto

Hockey n Met de 1-0 overwinning op Berkel en Rodenrijs van zondag 8 april heeft AIecto promotie helder in zicht. Wanneer volgende week in Leiden Roomburg onder de duim gehouden kan worden, weten de Leiderdorpse hockeyers dat ze volgend seizoen mogen uitkomen in de Overgangsklasse.

Berkel en Rodenrijs, dat op de vierde plek staat, was geen eenvoudige tegenstander. Alecto, de nummer 2 van de ranglijst, voelde bovendien de druk te moeten winnen om in het spoor te blijven van koploper Ring Pass H1. Alecto begon sterk aan het duel en drong de tegenstander terug op eigen helft. Al snel werd de eerste strafcorner gehaald, maar de inzet van Hugo van Donselaar werd door de goed keepende doelman van Berkel gekeerd. Luttele minuten later was het wel raak. Een voorzet van Jarmo van der Velden werd fraai met de backhand ingeschoten door Mark Dickhoff. Alecto hield de druk hoog en kreeg fraaie kansen maar was onzorgvuldig in de afronding. Naarmate het eerste bedrijf vorderde kroop ook Berkel wat meer uit de schulp en versierde twee strafcorners. Keeper Youri Muller bracht redding op de eerste inzet en de tweede poging vloog over.

Na rust ontspon zich vooral een gevecht op het middenveld en werden de ruimtes op het veld groter. Voor beide ploegen waren er kansen maar goals bleven uit. Zodoende bleef het lang spannend, zeker omdat Berkel meer in de wedstrijd groeide. Alecto kreeg drie strafcorners maar benutte die niet. Berkel kreeg er één maar ook die leverde niets op.

Twee minuten voor tijd leek Jarmo van der Velden eindelijk zijn doelpunt te maken, maar terwijl heel Alecto juichte, besloot de scheidsrechter aan de andere kant van het veld de bal af te keuren. Een laatste poging van Berkel, 10 seconden voor tijd, ging net naast zodat Alecto de volle buit binnenhaalde.

De Leiderdorpers zijn nu slechts drie punten verwijderd van promotie naar de Overgangsklasse. Die kunnen volgende week gepakt worden, bij rivaal Roomburg.

Punt voor RCL in 'draak'

Nick van Bemmel wordt een voet dwarsgezet.| Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

voetbal n Het was een pover duel, de derby tussen RCL en DoCoS van zaterdag. Uitgerekend op een fraaie feestdag in de Bloemerd, met tal van activiteiten vanwege de officiële opening van het deels nieuwe complex, vermaakten de beide ploegen het publiek geen moment in een wedstrijd die bleef steken op 0-0.

De wedstrijd leverde slechts enkele kansen op. Nils Slingerland van DoCoS dook al vroeg op voor RCL doelman Andrew Bontje, maar de aanvaller had het vizier nog niet scherp staan. Helaas bleek dit een voorbode voor de overige 88 minuten. Na ruim tien minuten kwam DoCoS het dichtst bij een doelpunt toen Simon Joubij mikte op de paal.

Nick Pikaar (met bal) speelt een sterke finale in ZiggoDome. | Foto: R. van Dam Foto: René van Dam

Andere pogingen waren het noteren niet waard. Ballen zeilden over en naast en geen enkele speler had deze middag overtuiging in huis. Isi Adima kwam halverwege de eerste helft met een aardige actie maar de aanvaller haalde niet ver voor de neus van DoCoS keeper Joris van Harmelen uit zonder precisie en schoot ruim over. Daarmee was de koek wel op voor wat betreft de eerste helft.

Toch gebeurde er nog iets noemenswaardig vlak voor rust. Joubij had al vroeg een gele kaart te pakken vanwege een opmerking over de leiding en daar kwam vlak voor de onderbreking een tweede kaart overheen. Wat rood en dus vertrek van het veld betekende.

Na de rust probeerde RCL het wel, dat moet gezegd worden. DoCoS, met tien man, wachtte af en hield de gelederen gesloten. De ploeggrootte werd weer gelijk getrokken toen Mitchel de Kroon van de Racing in de fout ging bij Danny Maaskant. Zelfs diverse echte RCL'ers spraken na afloop van een onzinnige overtreding en een terechte rode kaart. Het voordeel was daarmee weg voor de rood-witten. Toch veranderde er weinig aan het spelbeeld. Even daarvoor had Wijnalda overigens dé kans gehad op de 1-0. Op voorbereidend werk van Remy Libbenga schoof de aanvoerder het leder net naast. Verder gebeurde er vrijwel niets meer. Het werd kortom een middag om snel te vergeten.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Nick Pikaar met TOP landskampioen

korfbal n Leiderdorper Nick Pikaar is met zijn ploeg TOP/SolarCompleet op zaterdag 7 april landskampioen korfbal geworden door in de finale Fortuna uit Delft met 24-20 te verslaan. De Sassenheimse club prolongeerde de landstitel in een vol ZiggoDome.

TOP startte de finale sterk en stond binnen zes minuten al met 5-0 voor. Nick Pikaar, oud-speler van Sporting Trigon, nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening. Vlak voor rust kwam Fortuna terug in de wedstrijd, en na de pauze naderden de Delftenaren zelfs tot één punt (13-12). Celeste Split – topscoorder met zeven doelpunten en speelster van de wedstrijd- schoot de belangrijke 14-12 binnen, mede dankzij sterk reboundwerk van haar vakgenoten Pikaar en Paul Anholts.

TOP liep verder uit en bij 18-22 scoorde de afscheidnemende Daniel Harmzen de 23ste. Direct daarna kreeg hij een publiekswissel. Beide ploegen scoorden nog, maar de winst kwam voor TOP niet meer in gevaar. Door de 24-20 gaat de nationale titel opnieuw naar Sassenheim, waarmee het totaal van de club inmiddels op vijf staat. Voor Pikaar is het alweer zijn vierde landstitel als basisspeler van TOP.

Nieuws van Pluspunt

Wo 18 april: Themaochtend

Notaris Mark Neve vertelt u over de mogelijkheden en wijzigingen voor dit jaar. Ook is er aandacht voor het testament, het levenstestament en de vrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen. Locatie: BplusC bibliotheek, Van Diepeningenlaan 110, 10-11.30 uur (inloop vanaf 9.50 uur). Toegang € 2,50. Aanmelden is niet nodig.

Do 19 april: Filmmiddag

Een Franse film met Catherine Deneuve in de hoofdrol als Betty. Betty wil iets anders met haar leven, stapt in haar auto en rijdt weg; via omzwervingen belandt ze uiteindelijk op de reünie van Fransen missen uit het jaar 1969. Tijd: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur (zaal open v.a. 13.45 uur). Kosten € 3. Aanmelding is niet nodig.

Do 19 april: Samen Koken, Samen Eten

U kookt en eet samen een heerlijk 3-gangendiner. Tijd: 17.00-21.00 uur. Locatie: AC Gading, Griffioen 15, Leiderdorp. Kosten: € 7,50. Aanmelden bij Pluspunt op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur tot uiterlijk ma 16 april 12.00 uur.

Hulp bij belasting

Als u het lastig vindt om uw belastingaangifte in te vullen, kan een vrijwilliger van Pluspunt u hierbij helpen. De kosten bedragen € 12,50. Voor de criteria die wij hanteren of het doen van de aanvraag kunt u contact opnemen met Pluspunt.

Gezelligheid in de Hoeksteen

Iedere donderdag voor bewoners van de wijk Schansen en Dreven; koffiedrinken, kaarten, sjoelen, schaken of het Mahjong spel spelen. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Scootmobielclub

Van mei t/m september zijn er, onder begeleiding van vrijwilligers, diverse tochten voor mensen met een scootmobiel. De eerste tocht start op 16 mei. De tochten worden altijd op woensdag gereden. Heeft u zin om mee te rijden? Voor meer info kunt u contact opnemen met Pluspunt.

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, via e-mail: info@pluspuntleiderdorp.nl of de website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: Corrie van der Laan

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 15 april, Derde zondag van Pasen

9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Epskamp. M.m.v. Dames- en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 15 april, derde van Pasen

Dorpskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.
Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, doopdienst.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: ds. F.C. van Dijke, dovendienst.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: pastor B. van Doorn.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leider-

De Power City Church aan de Elisabethhof in Leiderdorp. | Foto: C.v.d. Laan

dorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

zondag 15 april, 9.50 uur: dhr. F. Bartels uit Rotterdam.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 15 april

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: ds. G.J.N. Moens (H.C. 24).

woensdag 18 april, 19.30 uur: ds. S.W. Janse.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: elke zondag 10.00–12.00 uur; woensdagavond 20.00–22.00 uur School van gebed.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 15 april, 10.15 uur: ds. P.L. van Asselt, m.m.v. practicum musicae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

9 t/m 15 april: TP Zoeterwoudsesingel (R. Breuk), Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. Tel. (071) 5132828.

16 t/m 22 april: TP Freeke (J. Drenth), Eikenlaan 22, 2382 ED Zoeterwoude-Rijndijk. Tel. (071) 5410950.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.