Leiderdorps Weekblad

25 maart 2020

Leiderdorps Weekblad 25 maart 2020


1 / 14

Foto: PR

Houd je aan de richtlijn: 1,5 m afstand

Dit geldt overal: op straat en in winkels

NATUUR n Straatmadelieven

Initiatief voor burenhulp in coronatijden

Heemtuin en kinderboerderij gesloten

Misschien aan eind zomer alsnog activiteit rond 75 jaar Vrijheid

afgelast n Het programmaboekje van de Oranjevereniging Leiderdorp (OVL) was net van de pers gerold toen duidelijk werd dat alle festiviteiten rond Koningsdag en 75 jaar Vrijheid in heel Nederland zijn afgelast vanwege het coronavirus. “Spijtig natuurlijk dat het allemaal niet doorgaat, maar het is veel belangrijker dat we hier met zijn allen zo goed mogelijk doorheen komen”, zegt voorzitter Hans Kruidenberg van de OVL.

Niet alleen Koningsdag op 27 april gaat niet door maar ook de Dodenherdenking,het Bevrijdingsfeest op 5 mei en de feestelijkheden die in het kader van 75 jaar Vrijheid in de week na 5 mei gepland stonden, zijn geschrapt. Zelfs door de afsluitende plechtigheid op 15 augustus is een streep gezet. “Wij volgen hierin de aanpak van het Nationaal Comité 4 en 5 mei”, legt Kruidenberg uit. “Voorlopig zijn we nog niet van het coronavirus af, volgens de deskundigen moet de grote golf nog komen. Dat betekent dat activiteiten met publiek erbij gewoon niet kunnen.”

Pijn doet het wel, geeft hij toe. “We hadden de afgelopen jaren flink gespaard om een schitterend programma neer te zetten met veel extra activiteiten. Daarvoor was ook al van alles besteld, zoals springkussens voor kinderen. Gelukkig konden we veel daarvan weer afbestellen waarbij we niets of maar een klein percentage hoefden te betalen.” Voor de Oranjevereniging is de financiële schade te overzien, anderen hebben het onvergelijkbaar veel moeilijker, benadrukt Kruidenberg. “Neem de horeca, maar ook andere ondernemers. Zij worden rechtstreeks geraakt in hun broodwinning.”

Overigens is nog niet alle hoop vervlogen dat er nog iets georganiseerd kan worden in het kader van 75 jaar bevrijding. Kruidenberg: “We denken daar zeker over na. Stel dat er in de zomer een moment komt waarop we kunnen zeggen ‘we zijn er doorheen’, wat is er dan mooier dan Leiderdorp alsnog een feest aanbieden. Maar we volgen daarin het initiatief van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Bond van Oranjeverenigingen.”

Er is een stille hoop dat misschien de verlichte gondelvaart op de Dwarswatering, die gepland stond voor 8 mei, in september kan doorgaan. “Het draaiboek ligt er, de vergunning was al rond en we weten dat de verschillende partners en de gemeente in principe hun medewerking willen verlenen. Ook in september 1945 was er een gondelvaart in Leiderdorp, wat dat betreft zou het heel mooi zijn.“

Facebookpagina voor burenhulp gedurende de coronacrisis

Een beetje hart voor je mede-Leiderdorpers, daar gaat het om, geven Alexander van der Sel en Ria Snoek aan. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

boodschappen n Ruim een week geleden bood Ria Snoek via de Facebookpagina ‘Je ben Leiderdorper als’ aan om boodschappen te doen voor mensen die dat zelf nu niet durven, vanwege het coronavirus. Dat was het bericht waar Alexander van der Sel, beheerder van de pagina, op had zitten wachten. Hij nam contact op met Ria en een dag later was de Facebookpagina ‘Corona hulp Leiderdorp’ in de lucht.

Door: Corrie van der Laan

Aan de achterzijde van het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp verwijst een bordje naar de corona spoedpost. | Foto: C. v.d.Laan Foto: Corrie van der Laan

“Ik plaatste het bericht omdat ik in mijn omgeving zag dat vooral oudere mensen wat angstig worden om naar buiten te gaan”, vertelt Snoek. “Voor mij is het een kleine moeite om bij te springen. Doordat Alexander het oppakte is het ineens een stuk groter geworden, zodat we meer mensen kunnen helpen.”

Doel van de pagina is om aanbieders van hulp en mensen die hulp kunnen gebruiken bij elkaar te brengen. Die hulp hoeft niet uitsluitend boodschappen te zijn, het kan ook gaan om de hond uitlaten, oppassen of simpelweg – op veilige afstand - een praatje maken. Kortom, dingen die goede buren voor elkaar doen.

Het initiatief van Van der Sel en Snoek wordt ondersteund door welzijnsorganisatie Incluzio. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat de hulp kosteloos is. Om problemen te voorkomen, heeft Van der Sel een heel protocol opgesteld voor het afrekenen van boodschappen.

Wie hulp nodig heeft, kan dat melden via de Facebookpagina 'Corona hulp Leiderdorp', een mailtje sturen naar coronahulpleiderdorp@gmail.com of leiderdorp@incluzio.nl, of bellen naar 071-5413536 (Incluzio). Aanbieders wordt gevraagd op de Facebookpagina aan te geven waarmee en wanneer ze kunnen helpen.

Vooralsnog zijn er ruim meer aanbieders van hulp dan mensen die hulp vragen. Maar dat kan snel veranderen als de coronacrisis langer duurt, verwachten Snoek en Van der Sel.

>Coronacentrum in huisartsenpost Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

triagecentra n In de regio’s Hollands Midden en Haaglanden is een aantal triagecentra ingericht voor patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Een daarvan is dinsdag 17 maart al gestart in de huisartsenpost in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

De huisartsen in de regio hebben sinds begin vorige week te maken met een toename van patiënten met mogelijk COVID-19, wat wordt veroorzaakt door het coronavirus. Om de zorg voor deze patiënten efficiënt te kunnen organiseren is in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) besloten om een aantal triagecentra in de regio in te richten. In deze triagecentra werken huisartsen en doktersassistenten op een centrale locatie samen om alle patiënten met mogelijk COVID-19 te zien. Hierdoor kunnen beschermende middelen efficiënter worden ingezet.

Het triagecentrum in de Huisartsenpost Leiderdorp is 7 dagen per week 24 uur per dag geopend voor patiënten die een verdenking van coronabesmetting hebben. Patiënten moeten naar hun eigen huisarts te bellen wanneer zij vermoeden COVID-19 te hebben. De huisarts meldt de patiënt na telefonische screening vervolgens aan bij het triagecentrum. Hierdoor ziet de eigen huisarts in principe geen patiënten meer met het coronavirus. Het triagecentrum rijdt ook visite voor patiënten die niet zelf kunnen komen.

In de avond, nacht en weekend zijn alleen de huisartsenposten in Voorhout en Alphen aan de Rijn geopend voor patiënten die niet (mogelijk) besmet zijn. De huisartsenpost in het Leids Universitair Medisch Centrum is voorlopig gesloten. De huisartsenpost in Leiderdorp is voorlopig alleen bestemd voor patiënten met (mogelijk) COVID-19.

Verplaatsingen

In verband met de komst van het corona triagecentrum zijn Huisartsenpraktijk Rijnland en Maatschap Goudeket voor Fysiotherapie tijdelijk verplaatst.

Huisartsenpraktijk Rijnland is te bereiken via de centrale hal van het Alrijne ziekenhuis op de begane grond. Volg routenummer 32 naar de Polikliniek Kind en Jeugd.

Maatschap Goudeket nu gevestigd op eerste verdieping van Gezondheidscentrum Rijnland en is bereikbaar via trap of lift vanuit de hal van het Gezondheidscentrum.

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’

Ook veel senioren gebruiken WhatsApp om te videobellen. | Foto: PR Foto: PR

n Heldere uitleg over digitale mogelijkheden

ondersteuning n Het zijn onwerkelijke tijden; heel Nederland is aan huis gekluisterd door de coronamaatregelen, en het is onzeker hoe lang deze periode gaat duren. Het is mooi om te zien dat de digitalisering juist nu een grote hulp kan zijn. Voor schoolkinderen, thuiswerkers én mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn. Ook zij willen nu graag contact met hun naasten kunnen onderhouden. Gelukkig is er steeds meer mogelijk. En helpt SeniorWeb met ondersteuning en inspiratie voor iedereen die het nodig heeft.

Tussen cassière en klant hangt tegenwoordig een beschermende plexiglas plaat. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Veel senioren hebben tegenwoordig een smartphone, waardoor men makkelijk even kan appen met familie, vrienden en bekenden. Van de SeniorWeb-leden gebruikt dan ook al ruim 70 procent WhatsApp. Velen van hen gebruiken WhatsApp tevens om te videobellen. De afgelopen drie jaar is dit zelfs toegenomen van 20 procent naar 44 procent.

Naast contact onderhouden biedt internet natuurlijk nog veel meer mogelijkheden, waar ouderen ook graag en regelmatig gebruik van maken. Populair zijn actualiteiten bijhouden, online producten kopen, spelletjes spelen, muziek luisteren en video's/films bekijken. Maar (nog) niet voor iedereen zijn al deze digitale mogelijkheden gesneden koek.

“Wij merken aan de reacties van onze leden dat er nu veel behoefte is aan ondersteuning bij videobellen en online boodschappen doen, maar ook zijn mensen op zoek naar leuke websites nu men verplicht binnen zit”, aldus Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb. “Om hieraan tegemoet te komen hebben wij een speciale omgeving gelanceerd: Thuis online. En natuurlijk zitten al onze vrijwilligers klaar om mensen te helpen met hun digitale vragen.”


Stap-voor-stapuitleg

Op seniorweb.nl/thuis-online vinden mensen vanaf vandaag handige stap-voor-stapuitleg over praktische zaken, zoals contact onderhouden via WhatsApp of Skype en online boodschappen doen. En tevens veel inspiratie om thuis online leuke dingen te doen. Denk hierbij aan uitleg over sociale media, online muziek luisteren of virtueel een museum bezoeken.

Mensen die nog geen lid van SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor drie maanden gratis aanmelden. Men kan dan ook gebruik maken van de PCHulp via telefoon of via internet.

Op deze manier wil SeniorWeb mensen helpen om, juist in deze tijd, thuis online te zijn en contact met hun naasten te onderhouden.

LEZERS SCHRIJVEN

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250


woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Veertien bouwlagen is héél hoog

De Winkelhof toren; wie bedenkt zoiets? Dat is de grote vraag wanneer je een megatoren naast een laagbouwwijkje wil plaatsen. Je kunt zo’n toren mooi of lelijk of iets ertussenin vinden, maar als passend zal toch niemand hem beoordelen? Woorden als harmonie, vloeiend overgaand, verbindend, aanwinst, zijn niet van toepassing. In tegendeel, voor veel bewoners van de aangrenzende woonwijk zal het vooral lelijk, storend, niet passend zijn. Van het voormalige gemeentehuis zou je best aardige dingen kunnen zeggen, maar in dit verband beperk ik me tot passend, vloeiend overgaand naar winkelcentrum, harmonieus; er was in ieder geval over nagedacht.

De essentie van het disharmoniëren van onze beoogde wolkenkrabber ligt voor een groot deel in de bedachte hoogte, die totaal niet past bij de omgeving. Veertien bouwlagen is héél hoog. De omwonenden zullen constant het gevoel hebben dat men bij ze binnen kijkt; in de tuin zitten wordt bekeken worden; aan hun relatieve privacy wordt ernstig afbreuk gedaan. Verder speelt voor veel woningen, denk aan Karolusgulden, Florijn en met name Obool en Statendaalder (boven de voormalige ABNAMRO), en de appartementen boven Winkelhof aanzienlijke verduistering gedurende niet onaanzienlijke delen van de dag; het ding staat namelijk tussen de zon en je huis. Nu op 21 maart, 3 maanden dus van het hoogste zonnepunt, moet je denken aan een schaduw van tegen de 100 meter op grondniveau, gerekend vanaf de NW hoek van de monstertoren. ’s Ochtends en aan het eind van de middag, als de zonnehoogte rond of minder dan 30 graden is, zijn de effecten nog groter.

In conclusie: dit moeten we niet willen, en ik roep de gemeenteraad dan ook dringend op om de toegestane hoogte te beperken (een flink lagere bouwwerk voldoet ook aan de gewenste 'poortfunctie') tot die welke het huidige bestemmingsplan toestaat.


Joost Ernest
Florijn, Leiderdorp

>Collecte voor ZOA volledig online

nieuw n ZOA heeft besloten om de collecteweek, die eind maart gehouden zou worden, niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. Om te voorkomen dat als gevolg hiervan de hulp die ZOA kan bieden aan slachtoffers van oorlogen en rampen onder druk komt te staan, zal de collecte in de week van 23 maart volledig online plaatsvinden.

Jentine Schipaanboord, de organisator van de collecteweek in Leiderdorp: "We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn kwijtraakt! Ik hoop daarom dat ook mensen in Leiderdorp online een donatie zullen doen. Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan, maar geven kan ook via SMS en via de website van ZOA." Vorig jaar haalde ZOA in Leiderdorp zo’n 1000 euro op. Doneren kan via zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 (eenmalig €3,00).

>Ouderenuurtje in Albert Heijn

Winkelen n Sinds maandag 23 maart houden alle Albert Heijn winkels in Nederland tussen 7 en 8 uur ’s ochtends een speciaal ouderenuurtje. 70-plussers kunnen dan prettig en veilig hun boodschappen doen voordat de winkel open gaat voor andere klanten. Albert Heijn rekent op het begrip en medewerking van haar andere klanten voor dit besluit en vraagt hen nadrukkelijk om op andere tijden boodschappen te doen.

In Leiderdorp zijn Albert Heijn supermarkten in winkelcentra Winkelhof en Santhorst.

>Hulp voor ondernemers

Uitstel n Veel ondernemers zitten in zwaar weer vanwege de coronacrisis. Om hen wat financiële lucht te geven, heeft premier Rutte de toezegging gedaan dat ondernemers uitstel krijgen voor het betalen van belasting. De gemeente Leiderdorp en het hoogheemraadschap van Rijnland sluiten zich hierbij aan met een uitstelregeling voor de lokale belastingen en waterschapsbelasting voor bedrijven en ZZP’ers.

De Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de lokale heffingen voor de gemeenten in de regio en het hoogheemraadschap van Rijnland. De meeste ondernemers hebben inmiddels van BSGR de aanslag ontvangen. Nu kan op verzoek uitstel van betaling worden verleend tot 31 augustus 2020.

Ondernemers die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen via www.bsgr.nl/contact. Kies bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.Vergeet daarbij niet de vermelding van de naam van het bedrijf en het subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet).

Zie voor meer informatie de website van de gemeente Leiderdorp (www.leiderdorp.nl) en het hoogheemraadschap van Rijnland (www.rijnland.net).

>Tips en ideeën voor combineren thuiswerken en kinderen

webinar n Op donderdagavond 26 maart organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een gratis webinar over hoe om te gaan met de nieuwe situatie waarin kinderen thuis zitten en ouders voor thuisonderwijs moeten zorgen.

Het is een pittige tijd. Er komt als ouders veel op ons af. We krijgen de komende weken in gezinnen intensief met elkaar te maken. We moeten ons eigen (thuis)werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen fulltime om ons heen. We hebben onze eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar zien ook die van de kinderen. In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ons op weg met antwoorden en ideeën voor al deze dilemma’s.

Dit webinar vindt plaats op 26 maart van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl. Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na de webinar is deze nog een maand terug te kijken.

>Ook Gading tot 1 juni gesloten

corona n Dagbestedingslocatie Gading van Gemiva-SVG groep is tot 1 juni gesloten in verband met de maatregelen omtrent het coronavirus. Ook het Afasiecentrum Leiderdorp en Sport@Gading is dicht.

Gading probeert de komende weken met inzet van verschillende communicatiekanalen contact te houden met de ruim tweehonderd cliënten die ze wekelijks ontvangen in de Leiderdorpse locatie. De medewerkers van Gading worden op de woningen van Gemiva ingezet.

De Etalage van Gading, in winkelcentrum Winkelhof, zou eind maart al dicht gaan maar is nu eerder gesloten. Design@Gading is helaas ook dicht. Dat betekent dat het computer-inloopspreekuur en de kinderactiviteit ook niet door gaan de komende weken.Leiderdorpers houden netjes afstand op goedbezochte markt

Wachtende klanten van de kaaskraam blijven op ruime afstand van elkaar. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

richtlijn n Wachten op je beurt met anderhalve meter tussenruimte. De bezoekers van de markt bij het Leiderdorpse winkelcentrum Santhorst hielden zich donderdagochtend 19 maart in het algemeen keurig aan de richtlijn om afstand te houden van elkaar.

Burgemeester Laila Driessen gaf maandag al aan dat ze de Leiderdorpse donderdagmarkt gewoon wilde laten doorgaan. Een besluit waar duidelijk veel mensen blij mee waren; het was een stuk drukker op de markt dan gebruikelijk. “Je kan beter hier in de buitenlucht staan dan binnen in de supermarkt”, zei een bezoekster.

Dichte hekken bij de Leiderdorpse kinderboerderij. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Bea Westgeest van Koffie B had bepaald niet te klagen over de omzet. “Dat komt ook doordat de meeste mensen thuis zijn”, wist ze. “Anders drinken ze koffie op hun werk, nu werken ze vanuit huis en zetten ze daar hun eigen koffie.”

Bij de verkoopwagen van het Hollands Kaashuis liep het ook storm. “Wat betreft drukte lijkt het wel de week voor kerstmis”, zei een medewerkster. Veel klanten sloegen ook een extra voorraadje kaas in, vacuüm verpakt zodat het lang houdbaar is.

Dat laatste is overigens niet echt nodig. Bij het ter perse gaan van deze krant zag het ernaar uit dat ook komende donderdag de Leiderdorpse markt gewoon doorgang vindt. Vanzelfsprekend geldt ook dan weer de strikte regel: houd minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar. De nieuwe, strengere coronamaatregelen die de regering maandagavond 23 maart heeft afgekondigd, betekenen dat daar ook op gehandhaafd kan en zal worden.

>Kinderboerderij toch gesloten

afsluiting n Begin vorige week leek het erop dat de Leiderdorpse kinderboerderij in park De Houtkamp, die vanaf donderdag 12 maart gesloten was geweest in verband met het coronavirus, weer open zou gaan voor publiek. Maar bij nader werd toch besloten de hekken voorlopig dicht te houden.

Voor de kinderen die de kinderboerderij bezoeken is het risico voor besmetting met het virus waarschijnlijk zeer beperkt, maar er moet ook rekening gehouden worden met de mensen die er werken, legt kinderboerderijbeheerder Bert van Eijk uit. “Als wij ziek worden, wie moet er dan voor de dieren zorgen?” Zeker nu de kraamtijd in de kinderboerderij is aangebroken, die nog zeker een maand duurt, is het belangrijk dat deskundige medewerkers beschikbaar blijven.


Ook heemtuin dicht

Maandagmiddag 23 maart werd bekend dat de heemtuin in park De Houtkamp vanaf dinsdag 24 maart ook dicht is. Sluiting is noodzakelijk omdat de smalle paadjes niet genoeg ruimte bieden om minimaal anderhalve meter afstand te houden als mensen elkaar passeren.

Wanneer de heemtuin weer open gaat, is nog niet bekend.

>Nieuws van Incluzio Leiderdorp

welzijn n Incluzio Leiderdorp blijft hulp en ondersteuning bieden aan Leiderdorpers. Dit gebeurt wel op een andere manier dan gebruikelijk.

Alle groepsactiviteiten en het financieel spreekuur zijn afgelast als gevolg van het coronavirus. Het Inlcuzio team en vele vrijwilligers bieden nu telefonisch een luisterend oor of bieden op andere manieren individuele ondersteuning. Dit gebeurt zoveel mogelijk op afstand.

Op de www.incluzioleiderdorp.nl, social media kanalen, Unity tv en deze krant (zie P2) komt Incluzio daarnaast regelmatig met 'corona tips en tricks', bijvoorbeeld over hoe u vitaal kunt blijven, sociaal contact kan blijven houden en financieel het hoofd boven water houdt.

Wie ergens tegenaan loopt of vragen heeft, kan altijd contact opnemen met Incluzio. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar per e-mail leiderdorp@incluzio.nl of via telefoonnummer (071) 5413536.

Wie vragen heeft over onderstaande onderwerpen, kan ook rechtstreeks contact opnemen met de medewerkers:

• Seniorenondersteuning: Ella Koning (06-83148424) of Jeanet Moerings (06-83097594);

• Mantelzorgondersteuning: Corina Kooter (06-83003240);

• Financiën en administratie: Wouter Heuer (06-83117354);

• Jongerenondersteuning: Mimoun Ben Aissa (06-53572256) of Lise Huitema (06-83000260);

• Sociaal juridische vragen: Renée Kloos (06-33789640);

• Bewonersinitiatieven: Robert van Egmond (06-83285822);

• Vrijwilligerswerk: Coby van der Plas (06-27510084);

• Vitaliteit en bewegen: Guilietta Zanda (06-83063760) of Joyce Thissen (06-83144982).

BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Jinek

Geen anderhalve meter van elkaar zijn drie vrouwen, samen – zo schat ik – dik 250 jaar, met elkaar in gesprek. Coronavirus, hamsteren, kleinkinderen niet kunnen zien – aan onderwerpen geen gebrek. Plotseling, als een aapje uit een doosje, wordt hun een microfoon van UnityFM voorgehouden: "Ik krijg weleens klachten dat ik wel erg familiair ben door wildvreemden amicaal met 'jij' en 'jullie' aan te spreken. Wat vinden jullie daarvan?" Een van het drietal antwoordt ad rem: "Ik ben misschien wel oud, maar nog niet muf, je doet maar." Dan vraagt hij naar het 'geheim' van de voor hun leeftijd jonge uitstraling. Het is de niet-muffe dame die duidelijk als woordvoerder is aangesteld: "Het recept is eenvoudig, elke dag een glaasje citroen." Citroen met brandewijn? "Nee, gewoon citroen, zonder suiker."

Een paar dagen daarna loopt de Leiderdorpse weer door het winkelcentrum en wordt staande gehouden met de woorden: "Ik heb je gisteravond bij Jinek gezien." Bij Jinek. "Ja, bij Jinek, ze liet een filmpje zien waarin jij zegt niet muf te zijn en fit te blijven door dagelijks een citroentje te drinken. Dat was lachen, joh." En ze geeft haar een fles citroen: ‘Die had ik nog staan, wij drinken geen citroen, geniet er maar van.’

Blij met de fles heeft de dertig seconden-beroemdheid nog een advies: "De zorgverzekeraar zou dit drankje verplicht op recept moeten verstrekken. Daar blijf je gezond bij."

>Medische diensten

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.


DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.


APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.


TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

23 maart 8.00 uur t/m 30 maart 8.00 uur: Tandartspraktijk Verheijde, Boerhaavelaan 40, 2334 ER Leiden. Tel. (071) 5170748.

30 maart 8.00 uur t/m 4 april 8.00 uur: Tandartspraktijk Zibold, Vrijheidslaan 57, 2321 JR Leiden. Tel. (071)-5768019.


NL-Alert

REGIO n De Rijksoverheid heeft zondagmorgen 22 maart rond half twaalf het alarmsysteem NL-Alert geactiveerd om Nederlanders op het hart te drukken 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar. Afstand houden is erg belangrijk om het aantal besmettingen met het coronavirus in bedwang te houden.

Vanaf afgelopen dinsdag zijn winkels en het openbaar vervoer verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

>Kerkdiensten

Thuisluisteren n De nieuwe, strengere maatregelen die de regering maandagavond 23 maart heeft afgekondigd om het coronavirus in te dammen, betekenen dat er tot 1 juni geen kerkdiensten bezocht kunnen worden. Enkele kerken in Leiderdorp hebben aangegeven dat hun zondagdiensten worden uitgezonden en thuis te zien of te beluisteren zijn:

• Protestantse Gemeente te Leiderdorp, zondag 10.00 uur, te beluisteren via kerkomroep.nl (zoeken op Scheppingskerk Leiderdorp).

• Nieuw-Apostolische Kerk, zondag 10.00 uur, te volgen via de website www.nak-live.nl.

• Gereformeerde Gemeente Leiderdorp, zondag 10.00 uur, te beluisteren via de kerktelefoon, de website ggleiderdorp.nl of de scanner.

• De Power City Church, zondag 10.00 uur, te volgen via www.facebook.com/PowerCityLeiderdorp/videos.

>Oproep voor mondkapjes

beschermingsmiddelen n Het tekort aan mondkapjes en andere beschermmiddelen voor zorgverleners wordt steeds nijpender. In Leiderdorp doet het Alrijne Ziekenhuis een oproep aan iedereen die beschermingsmiddelen heeft, om die te doneren. Het gaat om wegwerp onderzoeksjassen, mondmaskers (FFP1/FFP2), chirurgische mondmaskers en steriele en onsteriele onderzoekshandschoenen.

Inleveren kan in bakken die staan bij de hoofdingang van het ziekenhuis.