Leiderdorps Weekblad

11 maart 2020

Leiderdorps Weekblad 11 maart 2020


1 / 16

Het grasveld op de plek waar tot 2012 het gemeentehuis stond. Foto: Corrie van der Laan

Buurt niet blij met plan voor woontoren

Vergeet niet dat dit een dorp is

Kennis en
ervaring delen in Buurtcafé

Angel Daleman wint NK bij
Junioren C

CORONAVIRUS n 9 besmettingen in regio

Het grasveld op de plek waar tot 2012 het gemeentehuis stond. Een mooie locatie voor een woontoren, vindt stedenbouwkundig bureau Urban Synergy. Foto: Corrie van der Laan

Plan voor woontoren van 14 verdiepingen naast Winkelhof

woningbouw n Wat zou je kunnen bouwen op de hoek van de Engelendaal en het Statendaalderplein, naast winkelcentrum Winkelhof waar tot 2012 het gemeentehuis stond? Volgens stedenbouwkundig bureau Urban Synergy is dit een prima plek voor een ranke woontoren van veertien bouwlagen – dus ruim 40 meter hoog - met daarnaast lagere bebouwing.

Bijna alle trappen worden vervangen door een brede groenstrook. | Impressie Urban Synergy

Tekst en foto: Corrie van der Laan

De woontoren, met op de begane grond ruimte voor maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen, zou dan aan de kant van het winkelcentrum moeten komen. Aan de andere kant wordt de bouwhoogte snel veel lager, tot maximaal negen meter bij de aansluiting met de Karolusgulden.


Buurt niet blij

Dinsdagavond 3 maart presenteerden projectleider Rob van de Loo van de gemeente en architect Dirk Verhagen van Urban Synergy in het Leiderdorpse gemeentehuis het schetsplan aan een zaal vol raadleden, omwonenden en andere belangstellenden. Met name de omwonenden waren er niet blij mee. Vooral de hoge flat, hoe rank die ook wordt, viel niet goed.

Volgens Verhagen vraagt de locatie om een ‘hoogte-accent’; dat markeert de entree van het winkelgebied. Maar dat argument landde niet. “Waar is die entree voor nodig? Iedereen weet waar de Winkelhof is, vergeet niet dat dit een dorp is”, zo verwoordde een van de buurtbewoners het. Een bewoonster van de appartementen aan de rand van het Statendaalderplein gaf aan dat het beetje middagzon dat ze nu krijgt door zo’n hoge flat volledig geblokkeerd wordt.


Verkeersafwikkeling

Zorgen waren er ook over de verkeersafwikkeling. Voor de bewoners en bezoekers van de woontoren moet een parkeergarage op eigen terrein komen. Nu is al duidelijk dat de toegangsroute dan via de Karolusgulden moet gaan lopen. Verkeerskundig geen probleem, de straat kan het makkelijk aan, wist Van de Loo. Maar daar dachten de bewoners van nu rustige doodlopende straat anders over. Ook de afslag van de Gallaslaan naar de Karolusgulden wordt een knelpunt, vreesde een buurtbewoonster.

Doelgroep: ouderen

De weerstand kwam niet onverwacht. “Het is altijd moeilijk voorstanders te vinden voor zo’n project”, aldus Van de Loo. Hij gaf wel aan dat hij al mailtjes heeft gekregen van mensen die graag op deze plek zouden willen wonen. Volgens een grove schatting kunnen er vijftig woningen komen waarvan volgens gemeentelijk beleid een derde in de sociale sector. Als doelgroep wordt gedacht aan ouderen. Dat zou meteen het voordeel hebben dat verhuisketens op gang komen waarmee elders in de gemeente woningen vrijgespeeld worden voor gezinnen.


Wat dan wel?

De grond waar de woontoren zou moeten komen, is sinds 2012 eigendom van Wereldhave, het vastgoedbedrijf dat ook eigenaar is van Winkelhof. Wereldhave kocht het terrein van de gemeente om het winkelcentrum uit te breiden met 7.500 vierkante meter winkelruimte. Dat is er echter nooit van gekomen en in 2017 zag Wereldhave er definitief van af. Het bedrijf lanceerde in 2018 het idee om hier een grote bioscoop met horecagelegenheden te bouwen maar daar zette de gemeente een streep door. Het vastgoedbedrijf heeft daarna de gemeente gevraagd aan te geven wat er dan wèl mag komen op het nu al acht jaar braakliggende terrein. Het antwoord op die vraag is ‘woningbouw met maatschappelijke en dienstverlenende voorzieningen’.

De schetsen die dinsdag werden gepresenteerd zijn bedoeld om de gemeenteraad te helpen randvoorwaarden te stellen voor de omvang en hoogte van de bebouwing.


Ter inzage

De schetsplannen worden eind maart ter inzage gelegd. Iedereen kan er dan op reageren. In april komt er een inloopavond waarop ze worden toegelicht. Nog voor het zomerreces discussieert de politiek erover in het Politiek Forum.

Als de randvoorwaarden voor de bebouwing eenmaal zijn vastgesteld, waarschijnlijk komend najaar, is het aan Wereldhave om de volgende stap te zetten. Van de Loo meldde dinsdag al wel dat het vastgoedbedrijf niet blij is met het schetsplan; het vindt de woontoren nog te laag.

Zelf zal Wereldhave overigens niet gaan bouwen op de Statendaalderlocatie, daarvoor gaat het bedrijf op zoek naar een andere ontwikkelaar.

>Meer groen en minder trappen op Statendaalderplein

opknapbeurt n Het kan nog jaren duren voordat er daadwerkelijk gebouwd wordt op de plek van het oude gemeentehuis aan de Statendaalder. Zo lang wil de gemeente de aanpak van het Statendaalderplein niet uitstellen. “Het plein wacht al tien jaar op een opknapbeurt. Daar willen we nu zo snel mogelijk mee aan de slag”, zei gemeentelijk projectleider Rol van de Loo vorige week dinsdag tijdens een informatieavond voor raadsleden en belangstellenden.

Stedenbouwkundig bureau Urban Synergy kreeg de vraag wat mogelijk is met een budget tussen de 50.000 en 100.000 euro. Daaruit kwam een plan dat zich kenmerkt door meer groen en minder trappen en muurtjes. Aan de kant van de Karulosgulden staat nu een rij van zes bomen met daartussen brede trappen. Op een klein stukje na maken die trappen plaats voor een brede groenstrook. Aan de entree van het plein aan de Engelendaalkant komen er twee plantvakken met bomen bij.


Bankjes en 'nietjes'

Verder voorziet het plan in meer zitbankjes en meer fietsparkeerplaatsen in de vorm van ‘nietjes’. Het grasveld boven de fundering van het oude gemeentehuis wordt uitgebreid, ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel en voorzien van ‘olifantenpaadjes’.

Van de Loo hoopt dat de facelift van het plein komend najaar al gerealiseerd kan worden.

Gratis training valpreventie

Senioren n Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Het letsel opgelopen door een valongeluk heeft veel impact. Met een gratis valpreventietraining wil Incluzio Leiderdorp valproblematiek een halt toeroepen.

De training start op donderdagochtend 12 maart bij Clubhuis de Derde Helft bij hockeyclub Alecto aan de Bloemerd 8 in Leiderdorp. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via e-mail leiderdorp@incluzio.nl, telefonisch via (071) 541 3536 of aan de balie van Incluzio in het gemeentehuis aan de Willem Alexanderlaan 1.

>Hulp bij reparatie kapotte spullen

repaircafé n Woensdagmiddag 18 maart van half 2 tot half 4 vindt weer een Repair Café plaats bij activiteitencentrum Gading aan Griffioen 15 in Leiderdorp. Reparatie-experts staan dan klaar om te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed, servies, rollators en rolstoelen. Gereedschap en basismaterialen zijn aanwezig. Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis maar donaties zijn welkom. De ingang van Gading is achter de benzinepomp aan de Engelendaal.

>Muziek & Computer

cursus n Voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar die digitaal muziek willen maken op hun laptop of computer organiseert stichting Muziekonderwijs Leiderdorp de korte cursus Muziek & Computer. Deelnemers leren hun ideeën uit te werken en krijgen informatie over klank, ritme, loops en compositietechnieken. Aan het eind van de cursus heeft iedere cursist een track uitgewerkt die helemaal af is. De cursus bestaat uit vijf lessen van een uur op de dinsdagavond en wordt gegeven met ingang van 24 maart van 19.15 tot 20.15 uur. Kijk op de website www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl voor meer informatie.

>Rommelmarkt spullen gezocht

oproep n Zondag 3 mei is er weer rommelmarkt bij de Leiderdorpse show- en marchingband Tamarco. Wie nog verkoopbare spullen heeft en die wil doneren, kan ze op woensdagavond tussen 18.30 uur en 22.00 uur brengen naar het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b. Bel voor meer informatie naar 06 22681341 (na 16.00 uur).

>Klaverjassen

Kaarten n Marchingband Tamarco organiseert zondag 15 maart een koppelklaverjasmiddag in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 14.00 uur. Inleggeld € 6.00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Stappenteller

Deze week heb ik een brief op de bus gedaan. Dat was nog een hele onderneming in Leiderdorp. Waar moest ik hem posten? Er zijn nog al wat bussen uit het straatbeeld verdwenen. En dat begrijp ik wel, brieven worden steeds minder geschreven, gepost en dus bezorgd. Daar kun je niet een hele organisatie een beetje winstgevend mee op de been houden. ‘Met een brief op de bus doen,’ zei een vriend laatst, ‘is een hele morgen gemoeid.’ Overdreven? Ja zeker, maar ik begrijp wel wat hij bedoelt. Toch is het jammer dat we elkaar geen kaartje meer sturen voor een verjaardag of een briefje schrijven waarin we vragen hoe het met iemand gaat en wat over onszelf vertellen. Daarvoor is een e-mailtje, sms’je of app’je in de plaats gekomen. Aardig hoor, geen misverstand, maar wel erg gemakkelijk, want: minder persoonlijk. Zo heeft iemand eens gezegd: ‘Een brief aan iemand schrijven, is een intieme vorm van communicatie.’ Vind ik wel mooi verwoord en het is ook nog waar ook. Zelf blijf ik brieven schrijven en kaarten sturen, zoek er steeds de juiste postzegel bij en ga op zoek naar zo’n rode bus, steeds iets verder weg. Waarom? Ik heb namelijk een stappenteller. Die stond van de week bij thuiskomst op 5.500, ik streef naar 10.000. Dat betekent: de volgende kaart in de ene en de volgende brief in een andere bus.

>Klaverjassen

Kaarten n Buurtvereniging Zijlkwartier organiseert op zaterdag 14 maart een koppelklaverjasavond in het wijkgebouw aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, deelname kost € 3,00 per persoon. Er wordt in drie rondes gespeeld om mooie prijzen. Wie wil komen kaarten maar geen klaverjaspartner heeft, kan bellen naar Paul Overdijk (06-43469088). Hij probeert dan een koppeling te maken met een speler die ook alleen is.

7 / 16

Herinneringen aan WOII

Annie Schreuder: De oorlogsjaren waren ook jaren van soms bittere armoede en honger. | Foto: Emile Snell

Het is nu 2020 en dus 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In Nederland gebeurde dat in mei 1945, in voormalig Nederlands Indië, het tegenwoordige Indonesië, in augustus 1945.

Nog meer dan in voorgaande jaren komen bij overlevenden herinneringen uit die donkere periode weer naar boven. Natuurlijk, herinneringen zijn gebeurtenissen opgeslagen in de sluiers van het verleden en aangevreten door de tijd. Maar zij blijven buitengewoon waardevol. Niet alleen voor hen die moeten leven met die herinneringen, maar juist ook voor ieder ander om te leren voor de toekomst.

Het is met deze intentie, dat ik een aantal Leiderdorpers heb gevraagd hun herinneringen aan de oorlog te delen. Hun verhalen zullen tussen nu en half augustus in deze krant verschijnen. Ik heb ze kunnen – of misschien moet ik zeggen: mogen – optekenen mede dankzij de tussenkomst van Annelen van Wetten, die activiteitenbegeleidster van verschillende van deze senioren is en hen heeft weten te bewegen met mij over deze donkere tijd te praten.

Hieronder het verhaal van Annie Schreuder, een geboren en getogen Leiderdorpse die vertelt over de armoede en honger in de oorlogsjaren.


                        Emile Snell

>De koffietent van vader heet nu 'Het Dobbertje'

Annie Schreuder heeft haar hele leven in Leiderdorp gewoond. Ze is wat je noemt een geboren en getogen Leiderdorpse.Het gezin woonde in het laatste huis van de Hoofdstraat, waar Annie ook is geboren. Dat was op 25 december 1930. Later zijn ze verhuisd naar een woning tegenover Meerburg. Annie was enig kind.

Toen de oorlog in mei uitbrak had haar vader net in april een koffietent geopend. Dat was natuurlijk pech, want tijdens de bezettingsjaren waren er natuurlijk maar zeer weinig mensen die iets te besteden hadden en al helemaal niet voor een uitspatting als het bezoek aan een horecagelegenheid. Dat betekende, zegt Annie, armoede. En soms wel heel erge armoede. Ze herinnert zich hoe het gebrek aan voedsel haar behalve ziek van de honger ook heel erg verdrietig kon maken. Maar het zou nog veel erger worden, want toen de hongerwinter het land in een wurgende greep kreeg, was het soms bijna niet om uit te houden. En als zovelen in die tijd weet ze nog van de tochten naar boeren in de omgeving of zelfs veel verder het platteland in om te proberen wat voedsel te krijgen. Het is, zei ze, de veruit naarste herinnering die ik aan die donkere tijd heb overgehouden.

Die koffietent bestaat trouwens nog steeds, maar heet nu 'Het Dobbertje'.


Het gebrek aan voedsel maakte haar behalve ziek van de honger ook heel erg verdrietig

Een andere bijzonder angstige herinnering was het bombardement in Achthoven. Het gegier en de ontploffingen van de bommen kan ze zelfs nu nog bijna horen.

Gedurende de oorlog heeft Annie als nog maar net een tiener veel huishoudelijk werk moeten verrichten omdat haar moeder ziekelijk was.

Dat er niets met haar herinneringsvermogen mis is, blijkt als ze weet te vertellen dat haar lagere school de 'School met den bijbel' aan de Hoofdstraat was. Ze weet zelfs nog, dat de hoofdmeester meester Wissel heette en dat haar beste vriendinnetjes Rietje de Haas en Tinie en Ankie heetten. Hoewel ze de details niet meer kan benoemen weet ze nog wel dat er feestelijkheden waren na de bevrijding.

Na haar schooltijd heeft Annie twintig jaar huishoudelijk werk gedaan en daarover vertelt ze vol trots, dat ze niet zo verschrikkelijk lang geleden iemand uit die tijd tegen het lijf liep, die haar alsnog complimenteerde met de kwaliteit van haar werk van toen.

Negen coronabesmettingen in regio

Mensen met mondkapjes zie je nog amper in de regio. | Foto: PR Foto: Getty Images

virus n Het nieuws in Nederland wordt deze weken gedomineerd door berichtgeving over het nieuwe coronavirus, en het voorkomen van verdere verspreiding daarvan. Dinsdag, bij het ter perse gaan van deze krant, waren negen inwoners van de regio Hollands Midden besmet met het virus Onder hen zijn geen Leiderdorpers.

De eerste patiënt met het coronavirus in Hollands Midden werd bekend op 2 maart. Het ging om een 5-jarig kind uit Alphen aan den Rijn dat inmiddels weer beter is. Daarna volgde op 6 maart een 32-jarige inwoner van Oegstgeest. Vervolgens meldde de GGD bevestigde besmettingen in Gouda (2), Noordwijk (2), en Krimpenerwaard (1). Dinsdag 10 maart kwamen er nog twee coronapatiënten bij, een 46-jarige inwoner van Waddinxveen en een 10-jarig kind uit Leiden. Van zes van de patiënten is bekend dat zij kort voor ze ziek werden in Noord-Italië zijn geweest.

Werkgevers en werkzoekenden op het volleybalveld | Foto: Rudeboy Media B.V. Foto: J.P. Kranenburg
Wilgenkatjes. | foto: Bart de Koning Foto: Bart de Koning

Bij nieuwe patiënten wordt een standaardprotocol toegepast: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Door deze maatregelen wordt gepoogd de verspreiding van de ziekte door Nederland af te remmen.

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel:

.• Was je handen regelmatig met water en zeep

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

• Gebruik papieren zakdoekjes

• Schud geen handen.

Kijk op ggdhm.nl of iwww.rivm.nl voor meer informatie.

>Kids Cleanup op 21 maart

Opruimen n Op zaterdag 21 maart organiseert Fairhups ‘de Groene Laarsjes’ de Kids Cleanup, een ochtend waarop kinderen samen met hun (groot)ouders of andere begeleiders zwerfafval kunnen opruimen in Leiderdorp.

De Kids Cleanup is van 10.30 tot 13.00 uur. Het startadres is de Marjoleintuin 58 in de wijk Voorhof. Deelnemers kunnen zelf kiezen wanneer ze starten en hoe lang ze opruimen. Fairhups zorgt voor alle benodigde materialen. Wel wordt aangeraden voor de echte kleintjes handschoentjes en een emmertje/schepje mee te nemen, dat is vaak makkelijker dan de te grote handschoenen en een knijpertje. Aanmelden vooraf via groenelaarsjes@fairhups.nl.voorkomt teleurstelling, de materialen worden dan gereserveerd.

Dankzij sponsoring van de koffiekar van Vicini mobile is er voor iedere begeleider verse koffie of thee. Ook voor de kinderen is er iets te drinken en te eten. Tegen vergoeding kunnen de kinderen een werkboekje over het thema ‘zwerfafval’ meekrijgen voor een speurtocht en voor kleur-, puzzel- en leesplezier thuis. Kijk op de website fairhups.nl voor meer informatie.

>Bomenpracticum en bomenwandeling

natuur n Op zondag 15 maart 2020 van 14.00 tot 16.00 uur kunnen jong en oud in het Milieu Educatief Centrum (MEC) en de Houtkamp in Leiderdorp bomen leren herkennen in het vroege voorjaar.

Eerst wordt binnen geoefend met takken en knoppen. Ook wordt er gekeken naar silhouetten. Daarna gaan we naar buiten. De buitenexcursie in park De Houtkamp start om 14.30 uur. Zijn bomen op een afstand herkenbaar aan het boombeeld? Klopt dat met de knoppen zoals die van dichtbij bekeken worden? Opgave vooraf is niet nodig.

De middag wordt verzorgd door natuurgidsen van IVN Leidse regio in samenwerking met het MEC. Het MEC is te vinden aan de van Diepeningenlaan 110E in Leiderdorp in het gebouw van de Sterrentuin. Vanwege de verbouwing is alleen de buiten/zij-ingang van het MEC rechts van het gebouw te gebruiken.

Meer informatie over het IVN en de komende excursies in Leiderdorp (en de Leidse regio) staan op www.ivn.nl/leiden. Er staan al diverse evenementen gepland, waaronder vogels kijken op 5 april en 3 mei.

>SPARK volleybaltoernooi helpt deelnemers aan werk

succes n Het SPARK volleybaltoernooi van woensdagmiddag 4 maart was een succes. Werkgevers en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt stonden op het sportveld van Sporthal De Bloemerd. In totaal waren er vijf werkgevers en ruim twintig werkzoekenden.

De werkgevers waren concreet op zoek naar naar personeel en naast het volleyballen, ook druk aan het praten met de aanwezige werkzoekenden. Er waren werkgevers uit de schoonmaakbranche, logistiek, zorg en horeca. Naar aanleiding van het volleybaltoernooi zijn er al meerdere sollicitatiegesprekken gepland voor diverse werkzoekenden.

SPARK is het platform voor maatschappelijke ondernemers, en richt zich op werkgevers en werkzoekenden uit de Leidse regio. De 'P' van People, Planet en Profit staat daarin centraal. Meer informatie over SPARK is te vinden op www.sparkmvo.nl.

>

                                                                                                        

400 jaar Dorpskerk

De Dorpskerk. Foto: PR


Geschiedenis van de christelijke godsdienst in Leiderdorp en omgeving

Voorbeeld van een vroegmiddeleeuws klooster: Klooster Claercamp (reconstructie Geschiedenis Beleven.nl). Foto: PR
Voorbeeld van een vroegmiddeleeuwse kerk: Petruskerk Woldendorp.
Bonifatius bij Dokkum vermoord. Staalgravure van Johann Wilhelm Kaiser uit 1838-1840 naar tekening van Reinier Craeyvanger. Collectie Rijksmuseum.

In 2020 vieren we het 400-jarig bestaan van de Dorpskerk. In de serie '400 jaar Dorpskerk' belicht een schrijverscollectief van het Leiderdorps museum en het Comité 400 jaar Dorpskerk de geschiedenis van de christelijke godsdienst in Leiderdorp. De herbouw van de Dorpskerk is een van de hoogtepunten in deze geschiedenis. Deze week aflevering 4.


In de vorige twee afleveringen, verschenen op 29 januari en 18 februari, schetste Youri Poslawsky de prille start van de kerstening van West- en Noord-Nederland en invloed daarop van missionarissen Wolfram en Willibrord. Dit keer staat hij stil bij de rol van Bonifatius en vertelt hij hoe het christelijk geloof langzaam maar zeker terrein won.

>De eerste kerken en kloosters

. n In de vroege middeleeuwen drong het christelijke geloof langzaam door in het gebied achter de duinen van de Noordzee. Monniken speelden hierin een belangrijke rol.

Door: Youri Poslawsky

Bonifatius

Bonifatius (672 - 754), speelde een hoofdrol bij het inrichten van de kerkelijke structuren in wat nu Duitsland is. Hierom wordt hij ook wel 'de Apostel der Duitsers' genoemd. Hij zorgde voor de binding van dat gebied met Rome en had een groot aandeel in het vestigen van de basis van de Heilige Stoel. Bonifatius werd zo de architect van het christelijke West-Europa. Hierdoor leverde hij een belangrijke bijdrage aan de culturele eenheid van West-Europa. In 732 werd Bonifatius door paus Gregorius III (? - 741) tot aartsbisschop benoemd.

In 754 voer Bonifatius met een aantal geestelijken en wapenknechten vanuit Mainz via de Rijn naar Friesland. Het was zijn derde en fatale missie naar dat gebied. Daar aangekomen verwoestte hij de nodige heidense plaatsen en afgodsbeelden, hakte heilige bomen om en bouwde met het hout daarvan kerken. De wraak van de vereerde goden na het ontheiligen van deze zaken bleef natuurlijk uit en dat trok velen over de streep, waarop zij het christelijk geloof aannamen.

Op de avond van 4 juni sloeg het gezelschap zijn tenten op aan grens van Westergo en Oostergo. Ook daar werd door Bonifatius gekerstend. Op de morgen van 5 juni kwamen daar echter niet de nieuwe gelovigen, maar overviel een groot aantal vijanden het kamp, woedend over de ontheiligingen. Zij drongen gewapend het kamp binnen. Bonifatius verzamelde zijn schare geestelijken om zich heen en onder het tonen van de heilige relikwieën gebood hij de wapenknechten ogenblikkelijk de strijd te staken met de woorden “Laat af, mannen, van de strijd, houdt op met oorlog voeren, want het ware getuigenis van de Heilige Schrift leert ons, niet kwaad met kwaad te vergelden, maar kwaad met goed.”

Heel lang kon hij dat niet roepen, want al gauw stormden de heidenen op Bonifatius af en lieten zij hun bijlen en zwaarden op hem neerkomen. Het hele gezelschap werd afgeslacht.


Van hout naar steen

In de 9e en 10e eeuw zorgen de invallen van de Vikingen voor een ernstige ontregeling van het maatschappelijke en religieuze leven in Frisia. Toch verrijzen er met hulp van de bisschoppelijke centra en grote Frankische kloosters overal houten kerkjes en kapellen. De eerste kerken in Zuid-Holland, zoals in Vlaardingen en Oegstgeest, waren simpele gebouwtjes van hout en leem, archeologisch amper te onderscheiden van woonhuizen. Meer was ook niet nodig voor een altaar en een aantal gelovigen.

Vanaf de tiende eeuw verrezen steeds meer kerken in steen, meestal op de plaats van eerdere houten kerkjes. De Hollandse kerken vielen onder het bisdom Utrecht. Daar stond dan ook de kathedraal (bisschopskerk). Wel bouwden welvarende Hollandse steden soms jarenlang aan grote prestigieuze kerken. Zo kreeg Dordrecht vanaf 1122 de Onze-Lieve-Vrouwekerk (Grote Kerk) en Delft vanaf 1246 de Sint-Hippolytuskerk (Oude Kerk) en de Nieuwe Kerk in 1396. In Leiden werkte men vanaf 1300 aan de Sint-Pieterskerk en vanaf 1366 aan de Sint-Pancraskerk (Hooglandse Kerk) die op Leiderdorps grondgebied lag.

De grootste kerken in Zuid-Holland kregen de status van ‘kapittelkerk’. Zij werden beheerd door een kapittel, een college van kanunniken (invloedrijke heren). Die kapittels hadden vaak grote macht en aanzienlijke bezittingen.


De eerste parochies

De eerste echte parochies stammen uit de 11e eeuw. Geregeld kerkbezoek voor de gehele bevolking werd toen belangrijk geacht. De werkelijke kerstening (innerlijk, denken en geweten) zonk toen ook pas echt in. Met het werkelijk serieus nemen van het geloof komen ook twijfels aan de officiële geloofsleer. In het begin van de twaalfde eeuw stonden al de eerste ketters op. Zo kreeg de ketter en sekteleider Tanchelm in het diocees Utrecht en in Antwerpen onder leken veel aanhangers met zijn protesten tegen misstanden binnen de clerus, liturgie en kerkelijke belastingen. Hij werd als ketter in 1115 door een priester vermoord.


De eerste kloosters

Pas in de tweede helft van 12e eeuw verrijzen hier de eerste kloosters, wat in vergelijking met andere delen van Europa laat is. Het eerste klooster in Zuid-Holland was de benedictinessenabdij van Rijnsburg, in 1133 gesticht door Petronilla van Saksen (ca. 1082 - 1144), de weduwe van graaf Floris II (1091 - 1122). Het was een klooster uitsluitend voor adellijke vrouwen. Onder bescherming van de graven en gravinnen van Holland werd het de belangrijkste vrouwenabdij van Holland met zeer veel bezittingen. In 1574 werden de gebouwen van de abdij verwoest. Alleen twee torens van de romaanse abdijkerk zijn nog bewaard als deel van de huidige kerk in het centrum van Rijnsburg.

Op het platteland bleef het aantal kloosters altijd klein. In de steden groeide het aantal kloosters wel geleidelijk. Zo lag er net buiten Leiden het mannenklooster Lopsen of Sint-Hiëronymusdal. Het wordt voor het eerst genoemd in 1404. Het klooster was aangesloten bij de Derde Orde van Franciscus (een tertiarissenklooster). Laat in de vijftiende eeuw maakte het de overgang naar de congregatie van Windesheim (Moderne Devotie). Het klooster bleef bij Windesheim tot het in 1526 werd opgeheven. In 1414 werd in Leiden het vrouwenklooster Sint Caecilia gesticht. Het gebouw wordt nu gebruikt door het Museum Boerhaave.

Naast de reguliere kloosterorden met echte monniken of nonnen als leden, ontstonden er in de vijftiende eeuw ook steeds meer lekenorden. Zo waren de begijnen erg populair. Begijnhoven zijn in bijna alle Zuid-Hollandse steden te vinden.

>RCL vrouwen pakken de volle buit

VOETBAL n In Amsterdam pakten de vrouwen van RCL zaterdag heel brutaal de volle buit. Het werd tegen Wartburgia 1-2 na een 0-1 stand bij rust. In het spannende duel etaleerde de Racing zich bij vlagen als echte topploeg met collectief sprankelend voetbal.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Op Sportpark Drieburg in Amsterdam speelden het tweede team van Wartburgia en RC de wedstrijd van de waarheid. Inzet was de aansluiting bij de top van de Hoofdklasse vrouwen. In de beginfase liet de Racing het initiatief over aan de thuisploeg en moest doelvrouw Hannah van den Heuvel een aantal keren ingrijpen. Het tempo lag laag en dat speelde de thuisploeg goed uit. Maar na een kwartier deed RCL weer mee en versnelde met soms oogstrelende acties. Het leverde kansen op voor Claudia Owel, Yara Haasnoot en Madieke Zaad. In de 28e minuut kwam RCL op voorsprong. Na een fraaie gestroomlijnde combinatie in hoog tempo opgezet door Kimberley van Delft en Manon Heiligers kreeg Madieke Zaad de bal. Zij verlengde de pass op Yara Haasnoot die het leer onhoudbaar in het net schoot.

In de tweede helft zette RCL opnieuw druk. Een vrije trap van Kimberley van Delft werd heel slim door Yara Haasnoot doorgekopt naar de vrijstaande Madieke Zaad die over schoot. De toon was toch gezet. Het spel golfde op en neer en de strijd was nog niet gestreden want Wartburgia werd gevaarlijk. In de 51e minuut kwamen de Amsterdamsen zelfs langszij. Een scherpe hoekschop werd direct door Lorraine Prade hoog in het doel gewerkt waarmee de stand weer in balans was. Opvallend werk van sluitpost Hannah van den Heuvel volgde. Met fraaie reddingen uit vrije trappen hield ze RCL in de wedstrijd. In de 65e minuut kwam er weer zo’n prachtige Leiderdorpse aanval. Sandra Owel passte op Manon Heiligers die zich knap vrijspeelde en de .bal voor de voeten van Madieke Zaad legde. Zij aarzelde niet en scoorde fraai de 1-2 voor RCL.

Tien minuten voor tijd leek een inzet van Bibi Joo van Wartburgia de doellijn te passeren maar daar dacht Romy Siera heel anders over en zij werkte het leer weg. Wel of niet de doellijn gepasseerd was even de ultieme vraag. Het oordeel viel uit in het voordeel van RCL waarmee de eindstand bepaald werd op 1-2.

Zaterdag ontvangt RCL op Sportpark de Bloemerd koploper Saestum uit Zeist. RCL staat nu op een derde plek met slechts één punt achterstand. Aanvang is 14.30 uur.

RCL zakt weg naar elfde plek

voetbal n RCL leed zaterdag de derde nederlaag in de laatste vijf wedstrijden en zakte op de ranglijst weg naar de elfde positie. Dat zou na zesentwintig wedstrijden lijfsbehoud betekenen, maar de Leiderdorpers mogen zich absoluut nog niet veilig wanen. Op bezoek bij Te Werve werd met 4-2 verloren en volgens trainer Faizel Soekhai speelden zijn spelers zonder uitzondering ondermaats. De Rijswijkers passeerden de Leiderdorpers en hebben nu twee punten meer op de teller staan.

RCL is druk doende om de selectie voor volgend seizoen rond te krijgen en lijkt daarbij goed op weg. De geluiden daarover in de Bloemerd zijn positief, maar de aandacht zal zo zoetjes aan toch weer verlegd moeten worden naar de huidige competitie. De Racing Club presteert al een tijdje vrij pover. De voorsprong op de gevarenzone is er nog wel, maar de komende weken lijken cruciaal te worden tegen opponenten die in de buurt staan. Het slotstuk van de competitie is loodzwaar te noemen en dus moet de wekker ondertussen afgaan bij de roodwitten.


Trainer Faizel Soekhai: 'Het zal snel anders moeten'

De trainer, die na dit seizoen Leiderdorp achter zich laat, was er na de tamelijk kansloze nederlaag tegen Te Werve duidelijk over. "Onze start was ronduit zwak en we riepen het onheil over onszelf af. We zaten er niet kort genoeg op en kregen in de beginfase al waarschuwingen. Wanneer je het dan niet oppakt, vraag je om ellende en die kwam er ook. De 1-0 hing in de lucht en viel. Gelukkig kwamen we nog wel snel op gelijke hoogte via Kai Vijlbrief na goed voorbereidend werk van Roy Weenink, maar daarna werd het weer slordig en werden veelal de verkeerde keuzes gemaakt. Vervolgens krijg je twee draaien om de oren, maar dat hadden er ook nog vier kunnen zijn voor de rust."

Met een 3-1 achterstand zag het er beroerd uit voor de gasten, maar een veel betere tweede helft had nog soelaas kunnen bieden om alweer de negende competitienederlaag te voorkomen. Soekhai: "Het werd wel iets beter, maar het was niet goed genoeg. Kennelijk waren we niet klaar om hier een goed resultaat te halen en dat is jammerlijk en pijnlijk. Na de 4-1 was het wel gespeeld, hoewel Thom Wijnalda de marge in de slotfase nog wel kon verkleinen. Ik heb niet het idee dat deze nederlaag met vertrouwen te maken heeft bij de spelersgroep. Ook krijg ik geen klachten binnen over de samenwerking of speelwijze dus we moeten het probleem op andere fronten zoeken. In elk geval moet je een wedstrijd scherp beginnen en dat lieten we na en dat is eerder al gebeurd. We zullen keihard moeten blijven trainen en vooral de komende weken onze punten moeten gaan pakken. Weliswaar verloren Van Nispen en Kagia ook maar als we zelf ook blijven verliezen, kunnen we echt in serieus zwaar weer terecht komen. Het zal snel anders moeten."


Bron: Leidenamateurvoetbal.nl, Hennie Kanbier

>Velocitas werkt zich in tweede helft langs KIOS

korfbal n Velocitas is sinds zaterdag twee punten rijker. Laat in de tweede helft werkten de Leiderdorpers zich thuis langs KIOS uit Nieuw Vennep. De doelpuntrijke wedstrijd werd gewonnen met 25 – 21.

Door: Siebe Schuemie

KIOS staat een-na-laatste en vocht zaterdag voor behoud in de eerste klasse. Het is maar goed dat Velocitas niet vies is van werkkorfbal want tegen KIOS ging het niet vanzelf.

Werkkorfbal of niet, er vielen genoeg doelpunten in de eerste helft. Ook de felle duels tussen Nick van der Zee en zijn heer waren de moeite waard. Nick maakte het volgens de scheidsrechter net wat te b(l)ont, waardoor de bal een aantal keer op de stip belandde. De verdediger van Leiderdorp liet zich echter niet gek maken en herpakte zich in de tweede helft met een reeks belangrijke onderscheppingen. Ook de gelijkmaker op slag van rust kwam van zijn hand: 14 – 14.

Niet alleen Nick kende een ijzersterke tweede helft. Ook Kelly Bavelaar pakte haar rol als vervanger met verve op en speelde alsof ze nooit is weggeweest. Ook Tom Glasbeek speelde niet onverdienstelijk. De twee benadrukten een sterk optreden met een mooie combinatie. Kelly kreeg een diepe bal en speelde na een schijnschot Tom vrij. Die aarzelde niet en en trakteerde het publiek op een mooie afronding.

Nadat Sanne Glasbeek de stand naar 18 – 16 bracht, kwamen beide ploegen lange tijd niet tot scoren. Velocitas had het betere van spel en KIOS wat pech in de afronding. Een vrije bal voor de gelijkmaker draaide tot opluchting van de Leiderdorpers uit de korf. Debby Halvemaan twijfelde daarna geen seconde en bracht de stand op 21 – 19. Ivar van Driel besliste de wedstrijd even later met een bekeken afstandsschot.


Verdiende overwinning zet Velocitas op gedeelde 3e plaats

In de laatste minuten speelde Velocitas de wedstrijd rustig uit. De publiekswissel van Kelly kwam vlak nadat Tom Glasbeek een bal uit de lucht greep en knap omzette tot doelpunt. Einduitslag: 25 – 21.

Met de verdiende overwinning komt Velocitas op een gedeelde derde plaats. Tweede staat Tjoba, met 1 punt meer. De eerste plaats lijkt een zekerheidje voor ONDO, dat 4 punten los is. Volgende week speelt Velocitas tegen de nummer 6 op de ranglijst: Roda.

Angel Daleman wint NK shorttrack bij Junioren C

Angel Daleman met de kampioenskrans. Foto: focusbyhanneke

Schaatsen n De Leiderdorpse schaatsster Angel Daleman heeft afgelopen weekend in Leeuwarden het NK shortrack gewonnen in de categorie Junioren C.

Angel, die schaatst bij de Vereniging IJssport Leiderdorp en bij de selectie RTC shorttrack Dordrecht, is 12 jaar en dus officieel nog een Junior D. Maar vanwege haar snelheid is ze uitgekomen in de oudere categorie, de Junioren C waarin ze het opneemt tegen 13- en 14-jarigen.

Yara Haasnoot klimt hoog in de lucht en kopt het leer door. Foto: Gert Jan van Heyningen

Op de 1000 meter is ze tweede geworden, de 500 en 777 meter wist ze te winnen. Hierdoor was de titel niet meer te verliezen. Alleen moest ze de superfinale uitrijden. Het ongekende gebeurde en Angel viel, samen met twee andere rijders. Gelukkig waren die twee haar achtervolgers in het klassement waardoor de winst toch veilig was.


Junior Challenge

Angel is nu klaar voor de Junior Challenge die van 20 tot en met 22 maart plaatsvindt in Kolomna, Rusland. Deze shorttrack wedstrijd is de finale van de Star Class Competitie en de Danubia Cup en is tevens het onofficiële EK voor junioren.

In Europa bestaan twee internationale competities voor jonge shorttrackers: een voor West-Europa (de Star Class Competitie waar Nederland aan meedoet) en een voor Oost-Europa (Danubia Cup). De top 8-rijders per leeftijdscategorie worden uitgenodigd voor de Junior Challenge (maximaal drie rijders per land).

>Alzheimer café

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

Op donderdag 12 maart komt een mantelzorger in het Alzheimer Café vertellen hoe zij het heeft ervaren toen haar moeder dementie kreeg. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Het Alzheimer Café vindt plaats in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

>Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

>Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.