Leiderdorps Weekblad

14 augustus 2019

Leiderdorps Weekblad 14 augustus 2019


Muziek in laatste week zomervakantie

MOL n De Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) organiseert in de laatste week van de zomervakantie kennismakingslessen, workshops en een vertelconcert voor kinderen in de muziekschool aan de Berkenkade 7.

Het vertelconcert is maandag 26 augustus om 11.00 uur. Kinderen van 5 tot en met 7 jaar kunnen dan komen luisteren naar het muziekverhaal van de Beer en de Piano, natuurlijk met live pianomuziek.

Van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 augustus zijn er verschillende 3-daagse workshops. Op drie ochtenden of middagen is het mogelijk op allerlei manieren muziek te maken. Voor kinderen die nog geen instrument spelen zijn er kennismakingslessen piano, viool, gitaar, blokfluit of harp. Wie wel al een instrument bespeelt kan bijvoorbeeld meespelen in harp- of blokfluitensemble of meedoen aan een workshop bandcoaching.

Kijk op www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl voor het hele programma en het inschrijfformulier.

Krant op vakantie

Het Leiderdorps Weekblad komt in de vakantieperiode uit volgens een zomerrooster. Dat betekent dat de krant volgende week, woensdag 21 augustus, niet verschijnt. Vanaf 28 augustus ligt het Leiderdorps Weekblad weer elke week in de bus.

Het uitkijkpunt op het dijkje langs De Does. Op de grens van land en water is de bovenkant te zien van de dure stalen damwand die verplicht moest worden aangelegd om het uitkijkpunt te realiseren. Foto: J.P.Kranenburg

Commotie over
uitkijkpunt

Mooi maar
wel heel erg duur

5e speeltuintje geadopteerd in Leiderdorp

Langs de
sporen van
Romeinen

UITGAAN n Zomeractiviteiten in Leiderdorp

Commotie over kosten uitkijkpunt in polder

De poëtische wandeling van 2018. Jos Nijhof leest het gedicht 'Zoals' van Judith Herzberg voor bij het beeld 'Hond' van Patrick Visser. | Archieffoto J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

bankjes n "De politiek weet het geld wel te verbrassen", "Wat een sof, veel en veel te duur", "Veel geld voor twee bankjes op betonblokken met een hekje er om heen". De kritiek die op de sociale media wordt geleverd op begin deze maand opgeleverde uitkijkpunt in de Leiderdorpse Munnikkenpolder is niet mals. Dan gaat het vooral over om de prijs: de bouw van het uitkijkpunt bovenop het dijkje langs de rivier De Does heeft 30.000 euro gekost. Maar er zijn ook andere geluiden te horen. Zoals: "Mooie, rustige plek om even uit te rusten en te genieten van de omgeving: beleving van de mooie natuur!" en "Het had enkele tientallen meters verder richting Meerburgermolen moeten liggen maar is sowieso een aanwinst voor de polder".

Door: Corrie van der Laan

Het uitkijkpunt op het dijkje langs De Does. Op de grens van land en water is de bovenkant te zien van de dure stalen damwand die verplicht moest worden aangelegd om het uitkijkpunt te realiseren. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Opvallend is dat er ook felle kritiek komt van Leiderdorpse raadsleden, die tijdens de raadsvergadering van 1 juli nog instemden met het beschikbaar stellen van het geld voor de aanleg van het uitkijkpunt. VVD fractievoorzitter Bart Hoenen heeft spijt van zijn 'ja'. "Het feit dat je dit als gemeenteraad goedkeurt…. Je schaamt je ogen uit je kop", zegt hij voor de camera van De Telegraaf. Ook D66 fractievoorzitter Jeroen Hendriks is niet blij. "Ik vind het eindresultaat een beetje tegenvallen", laat hij weten op Twitter. De politici hadden een heel ander soort uitkijkpunt voor ogen: een ronde vogelobservatiehut op palen. Dat was het beeld dat ze kregen voorgeschoteld in 2016, aldus Hoenen.

Toentertijd was het de bedoeling dat het uitkijkpunt in de Achthovenerpolder zou komen te staan. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat het drie jaar geleden inderdaad het idee was een observatiepunt in de vorm van een toren neer te zetten. Maar dat bleek te duur. Bovendien keurde het Hoogheemraadschap dit plan af omdat de hoogte van het uitkijkpunt niet boven het dijkje langs De Does mocht uitsteken. In 2018 werd besloten dat de Munnikkenpolder een betere plek voor het uitkijkpunt zou zijn en koos het college voor het nu gerealiseerde ontwerp.

Maar toen het tijd werd daadwerkelijk met de aanleg te starten, bleek dat het gereserveerde geld niet vanuit potje voor de herinrichting van de Achthovenerpolder was overgeheveld naar het potje voor de Munnikkenpolder. Dat was de reden dat het college de gemeenteraad begin vorige maand moest vragen alsnog geld beschikbaar te stellen.

Gezien de financieel zwaardere tijden die eraan komen, wilde de raad eigenlijk het hele uitkijkpunt schrappen. Maar dat was geen reële optie, legde wethouder Daan Binnendijk (CDA) uit. Omdat het werk inmiddels al was aanbesteed, zou dan een boete van 14.500 euro (ex. BTW) betaald moeten worden. Het laten uitvoeren kwam voor de gemeente op een bedrag van 22.500 euro, dankzij een subsidie van 7.500 euro van de regio Holland-Rijnland. De keuze is tussen € 14.500 betalen voor niets of € 22.500 voor een uitkijkpunt, zo hield Binnendijk de raad voor, die vervolgens schoorvoetend maar unaniem akkoord ging met de uitgave.

Dure stalen damwand

De hoge kosten voor de aanleg hebben volgens de gemeente vooral te maken met de noodzaak een stalen damwand te slaan die moet voorkomen dat het hele uitzichtpunt verzakt en De Does in glijdt. Alleen al die wand kost ruim 18.000 euro.

Bij het uitkijkpunt wordt nog een bord geplaatst met informatie over de vogels die in de polder te zien zijn. Ook elders in de Munnikkenpolder komen nog twee informatieborden.

Focus op duurzaamheid en verkeersveiligheid in nieuwe mobiliteitsvisie

Oplaadpalen kan je het beste geclusterd neerzetten.| Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

aanbevelingen n De fietsroutes door Leiderdorp, zowel regionaal als lokaal, moeten flink verbeterd worden. In de wijken zijn maatregelen nodig om sluipverkeer te voorkomen. De gemeente moet zorgen voor voldoende publieke oplaadpalen voor elektrische auto's. En aan een groene golf op de Engelendaal en Persant Snoepweg is geen behoefte.

Door: Corrie van der Laan

Het zijn enkele van de aanbevelingen die voortkomen uit de 'gamesessies' over mobiliteit in de gemeente, die werden georganiseerd in juni dit jaar. Tijdens die sessies brainstormden burgers, beleidsmedewerkers en raads- en collegeleden in spelvorm over keuzes op verkeersgebied. Doel was zo informatie, ideeën en meningen te verzamelen voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente. Die nieuwe mobiliteitsvisie is nodig omdat het Integraal Verkeers en VervoersPlan (IVVP) waar de gemeente sinds 2009 het verkeersbeleid aan toetst, verouderd is. Zo wordt te weinig rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen als elektrische fietsen en elektrische auto's en is er niet genoeg aandacht voor duurzaamheid.

Uit de gamesessies kwam naar voren dat duurzaamheid en verkeersveiligheid bovenaan moeten staan in de nieuwe mobiliteitsvisie. Daarnaast zijn bereikbaarheid, inclusiviteit (iedereen moet deel kunnen nemen aan het verkeer) en gezondheid belangrijke doelstellingen.

Nog in deze collegeperiode, die in principe duurt tot maart 2022, moeten de bestaande voet- en fietspaden een opknapbeurt krijgen en moeten goede en veilige fietsverbindingen over de Baanderij en tussen de Spanjaardsbrug en Winkelhof aangelegd worden, zo staat in de aanbevelingen te lezen. Dat is nodig voor de verkeersveiligheid maar ook om Leiderdorpers uit hun auto te krijgen en zo de duurzaamheid te bevorderen. In dat kader is ook frequent rijdend openbaar vervoer onmisbaar. Met bij de haltes goede fietsparkeerplaatsen, waar de fiets vastgezet kan worden.

Ook het sluipverkeer in de wijken is een hardnekkig probleem dat zo snel mogelijk, in de huidige collegeperiode, moet worden aangepakt. Het gaat dan met name over de Vronkenlaan, de Voorhoflaan, de Buitenhoflaan en de Van der Marckstraat. Uitgezocht moet worden wat daarvoor de beste methode is, 'knippen' in de weg of eenrichtingsverkeer.

Een nadrukkelijke wens is dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk buiten Leiderdorp om geleid wordt. Een groene golf op de Engelendaal wordt dan ook definitief afgeserveerd door de deelnemers aan de gamesessies; dat trekt alleen maar doorgaand verkeer aan.

Om de mobiliteit te verduurzamen, is het belangrijk dat er voldoende publieke oplaadpalen zijn. De gemeente krijgt de tip om die bij voorkeur met een aantal bij elkaar te zetten, zodat mensen die hun auto willen opladen niet voor niets naar een bezette laadpaal komen. Die plekken zijn dan meteen interessant om deelauto's bij te plaatsen.

De ontwerpmobiliteitsvisie, waarin de aanbevelingen uit de gamesessie meegenomen worden, moet eind deze zomer klaar zijn.

Poëtische zomeravond in Heemtuin

gedichten n Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert op woensdag 28 augustus een poëtische rondwandeling langs de beelden in de heemtuin in park De Houtkamp.

In de heemtuin is momenteel de expositie 'Atelier Heemtuin' te zien met beelden van Carla Rump, Marjan Waanders, La Cruz & Helweg, Jan van IJzendoorn, Carola Popma, Iris Le Rütte, Elisabet Stienstra, Tine van de Weyer en Yumiko Yoneda.Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof heeft een selectie gemaakt van werken van Nederlandse dichters. Hij draagt bij ieder beeld een toepasselijk gedicht voor. Daarnaast geeft Aris de Bakker, projectleider van Stichting Kunst in de Heemtuin, een korte toelichting bij de beelden.

Het belooft een bijzondere avond te worden, waarbij de wandelaars in het groen van de Heemtuin kunnen

genieten van de kracht van beeld en woord. De wandeling start om 20.00 uur bij atelier De Lange Akker

aan de Persant Snoepweg 1. De wandeling duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.Wie mee wil wandelen, kan zich opgeven door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl. Meer informatie: www.kunstindeheemtuin.nl.

Leiderdorp wil geld terugvorderen van stelende ambtenaar

fraude n De gemeente Leiderdorp start een juridische actie om geld terug te krijgen dat een vorig jaar ontslagen ambtenaar heeft verduisterd. Dat heeft het college van B en W vorige week laten weten aan de gemeenteraad.

In oktober 2018 is een intern onderzoek gestart naar het handelen van de ambtenaar. Dat naar aanleiding van een concrete aanwijzing voor fraude. Eind die maand is aangifte bij de politie gedaan en werd de ambtenaar geschorst. In december werd die schorsing omgezet in strafontslag. Dat ontslag is inmiddels definitief geworden. De gemeente wil nu proberen het verduisterde geld terug te krijgen. Volgens het Leidsch Dagblad zou het gaan om een bedrag van tienduizenden euro's.

Er zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat ambtenaren in de toekomst de gemeente eenvoudig kunnen bestelen. In de brief aan de raad schrijven B en W dat de accountant die maatregelen in zijn jaarverslag als adequaat beoordeelt.

Buurtvereniging Waterbieskreek trotse ouder van speeltuintje

V.l.n.r. bestuursleden Joke Jonkers, Julia Aßhorn (met dochter Emelie) en Ina Franssen van de Buurtvereniging Waterbieskreek na de ondertekening van de adoptiepapieren. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

adoptie n De Buurtvereniging Waterbieskreek is sinds vorige week donderdag officieel de trotse ouder van een speeltuintje. In het Leiderdorpse gemeentehuis werden de adoptiepapieren ondertekend door bestuursleden Ina Franssen (voorzitter) en Joke Jonker en wethouder Daan Binnendijk.

De buurtvereniging is op 8 maart dit jaar speciaal opgericht om het speeltuintje te kunnen adopteren en zo te behouden. De bij kinderen, ouders en grootouders uit de straat razend populaire speel- en ontmoetingsplek stond namelijk op de nominatie om omgevormd te worden tot 'informele speelplek', een speelplaats zonder speeltoestellen. Een gevolg van het bijna zes jaar geleden vastgestelde speelruimteplan van de gemeente, waarbij 62 van de 102 Leiderdorpse speeltuintjes opgeknapt worden, en de overige veertig het voortaan moeten doen met alleen 'speelprikkels' als boomstammen of staptegels.

In het geval van het Waterbieskreekspeeltuintje zou dat jammer zijn geweest, zei gemeentelijk projectleider Twahied Nurmohamed gisteren, want de speeltoestellen hier zijn nog vrij nieuw. Hij was dan ook blij dat de buurtvereniging is ingesprongen om het speeltuintje voortaan zelf te onderhouden. Wethouder Binnendijk (CDA) dacht er net zo over. "We kunnen als gemeente niet meer alles doen en vinden het fijn als burgers het overnemen. Bijkomend voordeel is dat het saamhorigheid geeft in de buurt."

De buurtvereniging is al gestart met het opwaarderen van haar eigen speelplaats. Via een Minitiatiefaanvraag bij Fonds 1818 konden eerder dit jaar twee zitbanken en drie bloembakken aangeschaft worden. Die zijn op 11 mei tijdens het oprichtingsfeestje door buurtbewoners en hun kinderen geplaatst in de speeltuin. En er zijn nog meer plannen, vertelde bestuurslid Julia Aßhorn. "Er komen nog twee nieuwe schommelzitjes en na de zomervakantie gaan we een wilgenhut bouwen in het bosje naast de speeltuin. Daar komen ook paadjes van houtsnippers, die we krijgen van de gemeente."

'We kunnen als gemeente niet meer alles doen en vinden het fijn als burgers het overnemen'

De adoptieovereenkomst geldt voor een periode van twee jaar en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd met een jaar. De buurtvereniging kan een gemeentelijke bijdrage tot maximaal 250 euro per jaar krijgen voor het onderhoud van de speeltuin. Het speeltuintje aan de Waterbieskreek is het vijfde in Leiderdorp dat officieel is geadopteerd door omwonenden.

Natuur in de brandgang

De Klimopbermraap komt uit Zuid-Europa en is via Zuid-Limburg het land ingetrokken. Foto: Douwe Sikkema

Voor een groentje in het groen, wat ik ben, valt er nog heel veel natuur te ontdekken. Daarvoor hoef je de buurt ook niet uit.

Rondom de woning valt er al het nodige te ontdekken. En veel is er niet voor nodig: een nieuwsgierige blik en smartphone met een paar specifieke apps zijn voldoende. Het volgen van natuurorganisaties en -personen op diverse social media verrijkt je kennis en geeft je een indicatie wat er in die periode bloeit of verschijnt.

Zo verscheen op Instagram het antwoord op mijn observatie in de brandgang: een strook met heel veel donkergeelbruine opkomende spiesen met een gedraaide ronde priemvormige kop. Het bleek de Klimopbremraap te zijn. Een aantal weken later, was het aantal al toegenomen tot ongeveer 380 stuks en veel stelen waren al doorgegroeid tot zo'n 50-60 cm hoogte. Op de site waarneming.nl las ik dat het een zeldzame soort is met een omschrijving van de plant erbij. De soort komt uit Zuid-Europa en is via Zuid-Limburg het land ingetrokken. Inmiddels wordt de Orabanche hederae op meer plekken waargenomen, en ook veel in de Randstad. In stedelijk gebied is het warmer en de grond kalkrijker waar deze bremraap van houdt.

Parasiet

Orobanche komt van het Grieksche orobus, een peulvrucht en anchoo betekent wurgen. Het wurgen slaat op het uittrekken van goede sappen uit de voedsterplant. Deze specifieke bremraap leeft alleen op klimop (Hedera helix). Hij heeft zelf geen groenblad waardoor hij geen suikers kan aanmaken, dat tapt hij af van de wortels van de klimop (hederae = op klimop groeiend). Hiermee beteugelt de bremraap de groei van de klimop. Er zijn tientallen soorten bremrapen die vaak maar op één specifieke plant leven. Zonder groen blad zijn de parasitaire planten bruin of lichtbruin, soms wit of lichtblauw. Op het toppunt van hun bloei zien de trossen bloemen op de stengel er vaak al uitgebloeid uit.

Bijzondere planten

In het groene stuk van het achterpad staan meer bijzondere planten: de zeldzame Kleine pimpernel is aan komen waaien, het Duinkruiskruid vindt het er prettig, en het onlangs beschreven Kraailook groeit er. Het groen geeft verkoeling en neemt water op na regenbuien. Groen doet goed, ook in de brandgang! Natuurlijk moet je er wel normaal doorheen kunnen, dus overhangende takken en opkomende struiken en bomen dienen wel gesnoeid te worden.

Vindt u het ook leuk om planten en/of dieren beter te leren kennen met de snelle hulp van uw smartphone? Dat kan. Op 2 september organiseert de werkgroep van IVN, KNNV & Naturalis 'Ontdek de Natuur in jouw Buurt' hierover een voorlichtingsavond in het MEC Leiderdorp. Meer informatie vindt u op www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio. Aanmelden bij maddyvanholland@ziggo.nl (vol=vol).

Tekst en foto: Douwe Sikkema

Vrijwilligers in het zonnetje op 7 september

Vrijwilligersborrel n De eerste zaterdag van september, tijdens de Vriendenfeesten, organiseert Incluzio Leiderdorp een vrijwilligersborrel voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn in Leiderdorp.

Op deze manier wil de welzijnsorganisatie de vele vrijwilligers in het dorp in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

De vrijwilligersborrel wordt gehouden op zaterdag 7 september van 16.00 tot 18.00 uur in de grote tent op het centrale veld in park De Houtkamp. Vrijwilligers die hierbij aanwezig willen zijn, kunnen zich inschrijven bij de balie van Incluzio in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110G. Wie is ingeschreven, kan 7 september tussen 11.00 en 17.00 uur bij de kraam van Incluzio Leiderdorp vier consumptiebonnen én een bon voor een gratis warme hap ophalen.

Incluzio hoopt heel veel vrijwilligers te kunnen inschrijven en op 7 september te begroeten bij de grote tent in De Houtkamp.

Herkenningsapps voor planten en insecten

natuur n De Leiderdorpse IVN werkgroep, de vereniging voor veldbiologie KNVV en Naturalis 'Ontdek natuur in je buurt' organiseren op maandag 2 september in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in Leiderdorp een informatieavond over het gebruik van telefoonapps bij het herkennen van planten en insecten.

De smartphone kan een prima hulpmiddel zijn voor wie het leuk vindt om tijdens het wandelen de natuur beter te leren kennen en tegelijkertijd bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Op 2 september wordt besproken welke apps het meest geschikt zijn om achter de namen van planten en/of dieren te komen en hoe ze gebruikt moeten worden. Er wordt zo nodig ook hulp geboden bij het installeren van de apps. Vanzelfsprekend moeten bezoekers van de avond hun smartphone meenemen. Het is handig als met de telefoon al een paar natuurfoto's gemaakt zijn, zodat die meteen gebruikt kunnen worden. .

De avond is van 19.30 -21.00 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via e-mail maddyvanholland@ziggo.nl. Het MEC Leiderdorp is gevestigd in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110.

Oud-wethouder Jan den Boeft overleden

Prof. dr. Jan den Boeft is op 10 augustus overleden. Hij is 84 jaar geworden.

Jan den Boeft was van 1978 tot 1986 lid van de Leiderdorpse gemeenteraad voor het CDA. Van 1986 tot 1990 was hij wethouder van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Milieu en Verkeer.

Den Boeft was in wetenschappelijke kringen bekend om zijn kennis van de klassieke talen, in het bijzonder Latijn. Hij was hoogleraar aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Van 1986 tot 2015 was hij actief voor het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Vigiliae Christianae, waarvan hij in 1989 een van de hoofdredacteuren werd.

Jan den Boeft, die de laatste jaren in Leiden woonde, werd in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Goede tijden maar geen records

De start van de Vlietloop 2018 in de fraaie Voorstraat. | Foto: PR Foto: PR

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Deelnemers aan de Olympische afstand naderen de eerste keerboei.| Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Bij de mannen won Thomas Cremers uit Elst in 1 uur 2 minuten en 23 seconden, nummer 2 werd Wouter Dijkshoorn uit Amsterdam (1.03.12) en derde Sven Strijk uit Bodegraven (1.04.52). Het winnende drietal kwam met enige achterstand op de kopgroep uit het water maar wist dat om te zetten in een voorsprong door op het fietsonderdeel perfect samen te werken, vertelt Fakkeldij.

De snelste vrouw was Christina Draijer uit Zeist in 1.15.32, die werd gevolgd door Hilde Pape uit Den Haag (1.17.11) en Anne Lisa Bruinen uit Maastricht (1.18.23). De snelste Leiderdorper was Maarten de Fockert die 1.24.45 klokte.

Sprintafstand

Bij de reguliere sprintafstand en de Olympische afstand konden dit jaar geen records genoteerd worden. Wat ook niet te verwachten was met de harde wind, die met name op het fietsonderdeel voor extra uitdaging zorgde.

De sprint was een prooi voor Nick van Ingen uit Dordrecht, de nummer 2 van vorig jaar, die finishte in 1.04.49. Zijn naaste concurrent, Hidde Weersma uit Spijkenisse, de nummer 3 van 2018, kwam 3 minuten en 40 seconden later over de streep. Nummer 3 werd Rinse van de Ouwelen uit Monnickendam in 1.09.54. De eerste Leiderdorper, André Schaap, greep net naast het podium: hij werd vierde in 1.10.58.

Bij de vrouwen won Cindy Brussé uit Aalten met overmacht. Zij was met 1.17.07 bijna drie minuten sneller dan Kyra Meulenberg uit Zeist die op haar beurt weer bijna drieënhalve minuut sneller was dan de nummer 3, Wietske Bogaerts uit Horssen.

Olympische afstand

Op de Olympische afstand kwam Pascal Valentijn uit Ter Aar als eerste over de finishlijn. Hij legde de 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen af in 2 uur, 5 minuten en 47 seconden. Hier was het zilver voor Kelvin van der Doe uit Amsterdam (2.06.24) en het brons voor Dennis van der Spoel uit Hoofddorp (2.08.18).

Net als vorig jaar won Annika Spronk uit Standdaarbuiten bij de vrouwen. Zij liet een eindtijd van 2 uur, 26 minuten en 9 seconden noteren, ruim anderhalve minuut sneller dan de nummer 2, Sophie Engels uit Rotterdam. Derde werd Shanon Verstegen uit Den Haag in 2.30.17.

Puzzelen

Komend najaar gaat de Triathlon Commissie van ZVL plannen smeden voor de 28ste editie van de Triathlon Leiderdorp. In november wordt bekend of de Triathlonbond in 2020 wèl een nationale wedstrijd aan Leiderdorp gunt. "En dan wordt het puzzelen om te proberen zoveel mogelijk leuke onderdelen in het programma op te nemen", kijkt Fakkeldij vooruit

Het zou overigens zomaar kunnen dat de vaste datum van de tweede zondag in augustus volgend jaar een week of twee naar achteren verschuift. Nu viel het evenement precies middenin de zomervakantie - die volgend jaar ook weer laat valt -, waardoor het aantal inschrijvingen tegenviel en de organisatie bleef zitten met een gat in de begroting. Wat wel op te vangen is, geeft Fakkeldij aan, maar je moet het niet een paar jaar achter elkaar hebben.

Zie triathlonleiderdorp.nl voor alle uitslagen.

Inschrijving geopend voor 10e Christa's Ride

fietsen n Op zondag 8 september wordt voor de tiende keer de sportieve én familiefietstocht Christa Mensert Memorial Ride gefietst. 's Ochtends is er bovendien de Christa's Dikkebandenrace. Voorinschrijven kan nu al via www.christasride.nl.

Er is de keuze tussen een familiefietstocht van 25 kilometer en een toertocht van 75 kilometer. De kortste route maakt een rondje om Leiderdorp, de lange route voert door de mooiste delen van het Groene Hart. De deelnemers treffen slechts één verkeerslicht en dit werkt niet op zondag. Lekker doorfietsen dus.

Deelnemers aan de fietstochten zijn vanaf 9.45 uur welkom bij de skeelerbaan aan de Boomgaardlaan 18 in het Leiderdorpse Weteringpark, de tochten starten om 10.35 uur (toertocht) en 10.40 uur (familietocht). Meedoen kan individueel, met een team of met een bedrijfsteam. Wie de 25 kilometer fietst betaalt 7 euro, voor de 75 kilometer wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. Wil je als bedrijfsteam de Ride fietsen dan zijn er verschillende extra's bovenop de standaardservices per afstand. Neem contact op met de organisatie voor meer informatie.

Nadat de fietstochten zijn vertrokken, is er voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud de Christa's Dikkebandenrace. Op de skeelerbaan meten de kinderen hun krachten in vier leeftijdscategorieën. De winnaar mag zich een jaar lang 'Leiderdorps Kampioen' noemen en krijgt natuurlijk een mooie prijs.

Meedoen kan op je eigen (stads)fiets of mountainbike. Deelname is gratis.

Meer dan fietsen

De Christa Mensert Memorial Ride is een sportevenement dat gezond bewegen promoot, de regio bekender maakt en bovendien een steentje bijdraagt aan de strijd tegen longvlieskanker, beter bekend als asbestkanker. De Christa Mensert Memorial Ride ondersteunt het Instituut Asbestslachtoffers. De gehele opbrengst van de Ride komt ten goede aan onderzoek en aan steun voor hen die lijden aan deze nog ongeneeslijke ziekte.

Kijk voor meer informatie op de website www.christasride.nl.

Hardloopevenement langs de Vliet

hardlopen n Op 1 september wordt voor de 44e keer de Vlietloop Voorschoten georganiseerd.

De deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 5 kilometer, 10 kilometer of 10 Engelse mijl. Voor de kleintjes is er wedstrijd over 2 kilometer. Na de start in de Voorstraat voert de route langs de prachtige Vliet en de korte Vliet naar Leiden en weer terug.

Vorig jaar is de Vlietloop een samenwerking aangegaan met de Trombosestichting, eveneens gevestigd in Voorschoten. Het is de bedoeling het werk van de stichting te steunen. Kijk voor meer informatie op de website www.vlietloop.nl.

Ook voorinschrijven kan via die website. Voor kinderen die de 2 kilometer willen lopen is dat gratis, voor de andere afstanden met korting. Inschrijven kan ook op 1 september vanaf 10.00 uur in sporthal de Vliethorst. Alle lopers krijgen een medaille. Informatie over parcours, tijden, afstanden en inschrijfgeld is te vinden op de website.

222 kinderen doen mee aan 33ste Voetbalstart

voetbal n De 33ste Rabobank Voetbalstart bij RCL is helemaal volgeboekt. 222 kinderen in de basisschoolleeftijd gaan zich in de laatste week van de zomervakantie, op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus, op de velden van de Leiderdorpse voetbalclub in De Bloemerd lekker uitleven met allerlei spel- en trainingsvormen.

Er doen niet alleen RCL-leden mee, maar ook kinderen die lid zijn van een andere club of gewoon kinderen die heerlijk met vriendjes of vriendinnetjes drie dagen plezier willen maken.

Ruim honderd vrijwilligers zijn in touw om er weer een fantastisch evenement van te maken. De kinderen zijn ingedeeld in 24 teams die ieder twee of drie begeleiders hebben. Daarnaast zijn er smeermoeders die elke dag een heerlijke lunch klaarmaken en trainers die de diverse sportieve onderdelen verzorgen.

Na de spectaculaire opening op de woensdagochtend, die dit jaar verzorgd wordt door eerste elftalspeler Thom Wijnalda, worden speelse techniektrainingen gedaan. Verder is er de meerkamp met onderdelen als penalty schieten, goal schieten, aanvallend schieten en latje trap. Ook is er woensdag en donderdag een klein 4 tegen 4 toernooi. Vast onderdeel is dat er op woensdagmiddag en donderdagmiddag gezwommen wordt in zwembad de Does.

Op vrijdag is er een groot toernooi. Voor de lekkere trek staat er dan een popcornkraam, in de middag is IJscafé Danice aanwezig met een ijkraam en hoofdsponsor Rabobank zorgt voor diverse activiteiten.

De Voetbalstart wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning, in geld of natura, door vele bedrijven uit Leiderdorp en de regio.

Bridgen in de Eendenkooi

bridge n Het nieuwe bridgeseizoen in de Eendenkooi in Zoeterwoude-Rijndijk start begin september.

Al bijna 40 jaar speelt bridgeclub Sans Dispute op elke maandag van 19.45 tot ongeveer 23.00 uur bridge in verschillende lijnen en op verschillende niveaus in het multifunctioneel centrum aan het Kooikersplein. Het seizoen loopt vanaf september tot eind mei.

Hoewel gespeeld wordt in competitieverband, staat de gezelligheid voorop. Voor bridgers die nog nooit of weinig in een vereniging gespeeld hebben, is er een aparte C lijn.

Op 9 september begint de competitie, maar op 2 september is er een inspeelavond waarop mensen die wel eens kennis willen maken met de spelers en met de vereniging van harte welkom zijn. Wel graag even aanmelden op e-mailadres geberg4@gmail.com. Bel of mail voor meer informatie met J. Vroonhof via (071) 589 1626 of johan@vroonhof.nl.

Bowlen met visuele beperking

bowlen n Sporten met een visuele beperking lastig? De bowlers van de Oogvereniging bewijzen dat het kan! Op zaterdag 14 september 2019 start het 40e bowlingseizoen voor leden van de Oogvereniging. Elke tweede zaterdag van de maand wordt er tussen 10.30 en 12.00 uur gespeeld in Bowlingcentrum de Menkenhal in Leiden. De kosten voor een seizoen bedragen 35 euro voor leden van de vereniging en begeleiders. Aanmelden is mogelijk tot 15 augustus via https://www.oogvereniging.nl/groepsagenda/bowlen-in-leiden/.

Nieuws van de LVU

n Een heerlijk zomerprogramma

educatie n De LVU biedt u in de tweede helft van augustus een heerlijk, interessant en ontspannend zomerprogramma van creatieve workshops en leerzame excursies. Hieronder een greep uit het aanbod.

Buiten schilderen - In de inspirerende omgeving van de Heemtuin (bij slecht weer binnen aan de Splinterlaan 156) maakt u een schilderij, aquarel of tekening.

Donderdag 22 augustus en maandag 26 augustus, 10.00 – 12.30 uur.

Middeleeuwse tuinen en geneeskrachtige kruiden - Twee rondleidingen, met talloze verhalen over middeleeuwse tuinen, kruiden en bloemenpracht in het Rijksmuseum van Oudheden en inzicht in medicinale planten waarbij de mens eeuwen lang genezing vond in de Hortus Botanicus.

Vrijdag 23 augustus, 14.00 – 16.30 uur

Aboriginal art en vrije letters - De bijzondere kunst van de Aboriginals wordt in deze workshop gekoppeld aan vrije kalligrafie. Na presen­tatie van heden­daagse Aboriginal art krijgt u een boekje met uitleg over deze cultuur, en dan gaat u zelf creatief aan de slag. Workshop met presentatie en creatief werken, en koffie met een traktatie.
Zaterdag 24 augustus, 9.30 – 13.30 uur

Koken met wilde planten - Met de docente gaat u in de Bloemerd op zoek naar eetbare planten en leert u hoe u deze kunt herkennen en welke delen u kunt gebruiken in de keuken. U maakt van wat u heeft geplukt een heerlijke lunch en die eet u gezamenlijk op.

Dinsdag 27 augustus, 10.00 – 14.00 uur

Rembrandt en de Gouden Eeuw - Lezing en bezoek aan de Lakenhal, waar u topstukken van Leidse meesters, zoals Rembrandt, Jan van Goyen en Jan Steen bekijkt tijdens de rondleiding 'Leiden, bakermat van de Gouden Eeuw.

Woensdag 28 augustus, 10.30 – 12.30

Rondvaart 'Geschiedenis van Leiderdorp' - Op, zo hopen wij, een mooie zomermiddag vaart u rond Leiderdorp over Oude Rijn, Does en Dwarswatering, en hoort u het verhaal over de geschiedenis van Leiderdorp. De LVU schenkt u 'bubbels' met 'knabbels'. In samenwerking met het Leiderdorps Museum.

Donderdag 29 augustus, 14.00 – 15.30 uur

Heerlijk ontspannen met Tai Chi - U kunt nog meedoen aan ontspannende Tai Chi-lessen op zaterdag 24 en 31 augustus van 10.30 tot 11.30 uur, tegen speciale zomerprijzen: slechts € 6 per les.

Informatie en aanmelding: kijk op de website www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, stuur een e-mail naar info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, bel (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau aan de Splinterlaan 156 in Leiderdorp (in de vakantie geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur).

Vaarwandeltocht langs de sporen van Romeinen

Aad en Jantine Dorrepaal van Hoeve Dijkzicht zwaaien hun gasten uit na de Romeinse lunch. Staand in de boot gids en archeoloog Tom Hazenberg.

Limes n Het Nederlandse deel van de noordgrens van het Romeinse rijk - de limes – bevat talloze goed bewaarde sporen van de Romeinse militaire aanwezigheid, zo'n kleine 2000 jaar geleden. Op diverse plekken langs deze grens – gevormd door de rivier de Rijn - zijn projecten op de rails gezet om de limes weer tot leven te wekken. Ook in onze regio wordt gewerkt aan diverse plannen. Inmiddels is een vaarwandeltocht van Leiden naar Leiderdorp gerealiseerd.

Tekst en foto's: Nelleke Thissen

Een deelnemersgroep aan de vaartocht bewondert in het archeologisch park Matilo de nagebouwde wachttorens. Foto: Nelleke Thissen

Langs de Nederlandse limes, van Katwijk naar Nijmegen tot Xanten (Duitsland), zijn archeologische vondsten gedaan van onder meer legioenbases, forten, havenzones, boten, wachttorens en wegen. Met deze vondsten zijn diverse projecten tot stand gekomen om de toenmalige Romeinse aanwezigheid voor het publiek zichtbaar te maken. Verschillende organisaties en overheden werken daarin samen. Ook op het traject in Zuid-Holland is onder aanvoering van de provincie een aantal projecten geïnitieerd. Aan recreatieplannen voor het 'beleven' van de limes in Zuid-Holland wordt momenteel verder gewerkt door een netwerk van belanghebbenden waaronder Watercreatie Nederland, provincie, gemeenten en ondernemers.

Tom Hazenberg, archeoloog en ondernemer, vormt de spil. Hij is mede-initiatiefnemer van het vaararrangement over de Oude Rijn dat in de regio Leiden deze zomer als één van de eerste limes-evenement is gelanceerd. De boottocht voert van centrum Leiden naar Hoeve Dijkzicht in Leiderdorp. Halverwege wordt in de buurt van de Leiderdorpse brug aangemeerd om het vlakbij gelegen voormalige Romeinse fort Matilo te bezoeken. Het is nu een archeologisch park.

Strategische ligging

"Matilo was een belangrijk fort vanwege de strategische ligging op een kruispunt van waterwegen, het kanaal van Corbulo en de Oude Rijn", legt Hazenberg uit. De rivier verbond Brittannië met het Duitse Rijnland en was een belangrijk transportmiddel op zowel militair als handelsgebied. De Romeinen zaten van circa 50 tot 240 na Christus in Fort Matilo. Hun aanwezigheid was economisch zeer belangrijk voor de kleine lokale gemeenschappen rond deze legerplaats. "Dat weten we door vondsten bij de opgravingen hier", vertelt Hazenberg. Zelf is hij daar ook veelvuldig bij betrokken geweest. Een hoogtepunt was in 1996 de vondst nabij het kanaal van Corbulo van het beroemde bronzen Romeinse ruitermasker, het zo genoemde Gordonmasker, dat ooit werd gebruikt bij ruiterspelen. Het is nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Mogelijkheden

Dankzij de medewerking van de Leidse Rederij en Hoeve Dijkzicht is het vaararrangement tot stand gekomen. Hazenberg en de andere netwerkdeelnemers hopen dat ook andere ondernemers, gemeenten en organisaties over de brug komen met plannen en ideeën voor de verdere opleving en exploitatie van de Zuid-Hollandse limes. Volgens de ondernemer/archeoloog biedt dit traject genoeg kansen en variatiemogelijkheden zoals aansluiting met de Romeinse activiteiten in Archeon in Alphen en koppeling met het Groene Hart met zijn vele wandel- en fietsroutes. "En met de Romeinse schepen die in de havenzone van het voormalige castellum in Zwammerdam zijn gevonden. Deze unieke eiken platbodems zijn wereldberoemd en staan bekend als de Zwammerdamschepen", voegt hij daar enthousiast aan toe. Momenteel wordt in Archeon een enkele gerestaureerd.

Unesco

Het Nedergermaanse deel van de limes is genomineerd om te worden uitgeroepen als Unesco Werelderfgoed. Het besluit valt in het jaar 2021. Hierdoor komt de limes in ons land nog meer in de belangstelling te staan, denkt Hazenberg. Hij is één van de gidsen op de vaarwandeltocht over de Oude Rijn. "Deze oude Romeinse grens vormt een attractief onderdeel van de historie. Er valt het nodige over te vertellen en voor het publiek veel te ontdekken", verzekert hij.

Het vaarwandelarrangement inclusief lunch vindt plaats op de zaterdagen 17 augustus, 7 en 28 september en 12 oktober.

Programma: vertrek om 10.00 uur per sloep van de Leidse Rederij, Apothekersdijk Leiden; 10.30 uur wandeling met gids door Park Matilo; 11.30 uur varen; 12.00 uur Romeinse lunch bij Hoeve Dijkzicht, Achthovenerweg 13 in Leiderdorp; 13.00 uur varen; 14.00 uur Aankomst Leidse Rederij (Apothekersdijk).

Kosten € 35 pp, incl. sloep, schipper, rondleiding en lunch. Reserveren (noodzakelijk) via www.sloepennetwerk.nl/arrangementen.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 15 augustus, 14.00 uur

LION

Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van Calcutta; duizenden kilometers van huis. Hij overleeft vele uitdagingen, waarna hij door een stel in Australië wordt geadopteerd. 25 jaar later besluit hij op zoek te gaan naar zijn verloren familie.

Donderdag 5 september, 20.00 uur

EVERYBODY KNOWS

De in Argentinië woonachtige Laura keert samen met haar twee kinderen voor een bruiloft terug naar haar geboortegrond. Het familiefeest na afloop van de huwelijksvoltrekking krijgt een dramatische wending wanneer de dochter Irene kort na een mysterieuze stroomstoring spoorloos blijkt te zijn verdwenen. Al snel rijst het vermoeden dat het tienermeisje is ontvoerd door iemand op het feest.

Zondag 8 september, 20.00 uur

THE BIG SHORT

The Big Short gaat over de financiële crisis van 2007 tot en met 2012, met de problemen op de huizenmarkt en de kredietcrisis als aanloop hiervan. In de film wordt deze crisis belicht vanuit het perspectief van vier buitenstaanders, die zien wat de banken, de media en de overheid niet zien: de naderende instorting van de wereldeconomie.

Donderdag 19 september, 14.00 uur

EXTREMELY LOUD & INCREDIBLY CLOSE.

De negenjarige Oskar ontdekt een sleutel in een vaas in een kast. De sleutel behoort toe aan zijn vader; daar is hij zeker van. Maar op welke van de 162 miljoen sloten in New York past deze?

Dit is het begin van een zoektocht van Oskar en een amateurdetective door de vijf stadsdelen van New York en in de door elkaar gegooide levens van vrienden, familie en volslagen vreemden.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl.

Toegang € 7,50, donateurs € 5,00. Betaling contant aan de zaal.

cultuur & uitgaan

ZOMERACTIVITEITEN IN LEIDERDORP

In een glazen potje kan je zien hoe de slootdiertjes leven en wie wie eet. | Foto: PR Foto: PR

agenda n Ook wie deze zomer in Leiderdorp blijft, hoeft zich niet te vervelen. Er worden vrijwel dagelijks activiteiten georganiseerd, waarbij voor elke leeftijd wel wat te beleven is. Hieronder het programma van de Zomeractiviteiten 2019 voor week 34 en 35 (18 tot en met 31 augustus).

Dinsdag 20 augustus

Met schepnetjes worden slootdiertjes gevangen. | Foto: PR Foto: PR

9.00 – 17.30 uur: Struinen door tuinen in Hoofddorp en Aalsmeer. Onder leiding van Haro Hielkema bezoeken we de beeldentuin (met werk van Karel Gomes) achter de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp. Na de lunch rijden we naar de Historische Tuin in Aalsmeer met bezoek aan de afmijnzaal. We sluiten af in het Theehuis. Vertrek bij de Dorpskerk. Kosten: € 30,- p.p. Aanmelden: Uiterlijk 16 augustus bij Marja Meerburg, Hoofdstraat 177, 2351 AG Leiderdorp, E. zomerprogramma@pgleiderdorp.nl of T. (071) 8877880. Vermeld in uw e-mailbericht: de naam van de activiteit, uw naam, adres en telefoonnummerOrganisatie: Protestantse Gemeente Leiderdorp.

9.30-10.30 uur: Bewegen@thepark. De les gaat door bij mimimaal 10 deelnemers. Plaats: park De Houtkamp, verzamelen bij de Kinderboerderij. Kosten: € 20 per persoon voor 4 lessen of € 7,50 per les. Aanmelden: Incluzio in De Sterrentuin. Organisatie: Dansschool De Rode Sneakerz.

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Kosten: gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp. Meer informatie: www.buurtactiefleiderdorp.nl.

Woensdag 21 augustus

9.30 – 11.00 uur: Mini-cursus Nordic Walking. Plaats: De Sterrentuin. Kosten: € 15,00 voor 3 lessen inclusief gebruik van de poles. Tijdens deze mini-cursus kun je zelf ervaren wat het is om met de poles (=stokken) te lopen. Aanmelden: bij Incluzio in de Sterrentuin. Organisatie: Van Driel Sports.

14.30 – 15.00 uur: Voorlezen voor kleuters. Plaats: BplusC bibliotheek in De Sterrentuin. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

Donderdag 22 augustus

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Kosten: gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp.

10.00 – 12.30 uur: Buiten schilderen. Verzamelen: Kinderboerderij in park De Houtkamp. Kosten: 17,50 per les of € 31 voor 2 lessen (2e les op 26 augustus). Aanmelden via e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nlOrganisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

10.30 – 12.30 uur: Digitaal Spreekuur. Plaats: Bibliotheek in De Sterrentuin. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

18.00, 19.00, 20.00 uur: Summer Dance School. 18.00 uur Kids, 19.00 uur Beginners/Intermediate, 20.00 uur Advanced. Plaats: Studio Lijnbaan 3N. Kosten: € 7,50 per les, € 12,50 per 2 lessen. Aanmelden: appje naar 06 31788118 of mail naar info@rodesneakerz.nl. Organisatie: Rode Sneakerz.

Vrijdag 23 augustus

10.00 uur: Fietstocht met Rob Kortekaas. Een mooie fietstocht, zoals u van Rob gewend bent, met een koffie in Rijpwetering en lunch bij de Olmenhorst. Start: Laan van Berendrecht bij het fonteintje. Kosten: consumpties onderweg voor eigen rekening. Aanmelden: voor 19 augustus bij Incluzio in De Sterrentuin. Organisatie: Incluzio Leiderdorp.

14.00 – 16.30 uur: Middag over Middeleeuwse tuinen en geneeskrachtige kruiden. Rondleiding door de tentoonstellingen 'Middeleeuwse tuinen' in het Rijksmuseum van Oudheden en 'Beter met planten' in de Hortus. Plaats: Start bij het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden. Kosten: €17,50. Aanmelden via e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

Zaterdag 24 augustus

9.30 – 13.30 uur: Workshop Aboriginal art en vrije letters. U krijgt alle materialen nodig om te tekenen en te kalligraferen. De docente stelt pennen ter beschikking die u na afloop met korting kunt aanschaffen bij de docent. Plaats: Splinterlaan 156, Leiderdorp. Kosten: € 32,50 plus € 9,75 materiaalkosten, te betalen aan de docent. Aanmelden via e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

10.30 – 11.30 uur: Tai Chi – iets voor jou? Plaats: De Sterrentuin. Kosten: € 6,- per les, € 27 voor 5 lessen. Aanmelden: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

Maandag 26 t/m donderdag 29 augustus

ZomerMuziekweken MOL. Elke ochtend kan je meedoen aan driedaagse kennismakingscursussen. Kijk voor het overzicht, tijden en kosten op https://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/muziek-in-je-zomervakantie-2019. Organisatie: Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp.

Maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus

#JongLeiderdorp. Sport- en speldagen, waterspeeldagen en een voetbaltoernooi. Volg #JongLeiderdorp op instagram voor juiste locaties. Deelname: gratis. Aanmelden niet nodig.

Maandag 26 augustus

10.00 uur: Korte fietstocht (20-30 km) met De Fietsclub. Start: Laan van Berendrecht bij het fonteintje. De fiets moet in goede staat zijn en de fietser moet gewend zijn om te fietsen. Deelname: gratis. Aanmelden bij Hans Meeboer,tel. 06-55301547 of e-mail hans@meeboer.nl.

10.00 – 12.30 uur: Buiten schilderen. Verzamelen: Kinderboerderij in park De Houtkamp. Kosten: 17,50. Aanmelden via e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

11.00 uur: De Beer en de Piano. Een verhaal met pianomuziek voor kinderen van 5-7 jaar. Plaats: Muziekschool Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL). Kosten: € 5,-. Aanmelden via de website www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl. Organisatie: Stichting MOL.

Dinsdag 27 augustus

9.30-10.30 uur: Bewegen@thepark. De les gaat door bij mimimaal 10 deelnemers. Plaats: park De Houtkamp, verzamelen bij de Kinderboerderij. Kosten: € 20 per persoon voor 4 lessen of € 7,50 per les. Aanmelden: Incluzio in De Sterrentuin. Organisatie: Dansschool De Rode Sneakerz.

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Kosten: gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp. Meer informatie: www.buurtactiefleiderdorp.nl.

10.00 uur: Koken met wilde planten. U zoekt samen wilde planten in de Bloemerd en daarna gaan we in de keuken aan de Splinterlaan 156 van de zelf geplukte planten en bloemen een heerlijke lunch bereiden. Plaats: Verzamelen bij de natuurspeeltuin in de Bloemerd. Kosten: € 39,-. Aanmelden info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

10.00 – 12.00 uur: Vakantiebijbelclub. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Thema: Bouw je mee? Zingen, knutselen, bouwen, een verhaal en gezelligheid. Ouders zijn de hele ochtend welkom. Plaats: Wijkgebouw Zijlkwartier. Opgeven en informatie: 06 40280800. Organisatie: De Regenboog, vakantiebijbelclub Leiderdorp.

14.00 – 15.00 uur: 3-D kaart maken. Er wordt een 3-D kaart gemaakt van een eigen meegenomen (of digitale) foto. De originele foto blijft in tact; er worden kopieën geprint waarmee gewerkt gaat worden. Max. 10 personen. Plaats: Design@Gading, Griffioen 15, 2353 SH Leiderdorp. Kosten: € 5 voor de kaart, een bijpassende envelop en koffie of thee met een versnapering. Aanmelden: designgading@gemiva-svg.nl of (071) 5898202. Organisatie: Gemiva SGV.

Woensdag 28 augustus

9.30 – 11.00 uur: Mini-cursus Nordic Walking. Plaats: De Sterrentuin. Kosten: € 15,00 voor 3 lessen inclusief gebruik van de poles. Tijdens deze mini-cursus kun je zelf ervaren wat het is om met de poles (=stokken) te lopen. Aanmelden: bij Incluzio in de Sterrentuin. Organisatie: Van Driel Sports.

10.00 – 13.00 uur: Vakantiebijbelclub. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Thema: Bouw je mee? Zingen, knutselen, bouwen, een verhaal, pannenkoeken eten en gezelligheid. Ouders zijn de hele ochtend welkom. Plaats: Wijkgebouw Zijlkwartier. Opgeven en informatie 0640280800. Organisatie: De Regenboog, vakantiebijbelclub Leiderdorp.

10.30 – 12.30: Lezing over en bezoek aan de tentoonstelling 'Rembrandt en de Gouden Eeuw'. Plaats: Museum De Lakenhal, Oude Singel 32, Leiden. Kosten: € 17,50 plus de toegang tot het museum. Aanmelden: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

14.30 – 15.00 uur: Voorlezen voor kleuters. Plaats: BplusC bibliotheek in De Sterrentuin. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC

15.00 – 16.30 uur: Muzikale middag voor senioren o.l.v. Marian Jaspers. Meer informatie: https://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/weet-je-nog/. Plaats: Plaats: Muziekschool Stichting MOL. Kosten: € 5,-. Aanmelden: 06 22320600. Organisatie: Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp.

Donderdag 29 augustus

10.00 – 12.00 uur: Inloop koffieochtend. Plaats: 't Buurthuis. Kosten: gratis (koffie/thee € 0.50). Aanmelden niet nodig. Organisatie: Buurtactief 't Oude Dorp.

10.30 – 12.30 uur: Digitaal Spreekuur. Plaats: Bibliotheek in De Sterrentuin. Kosten: gratis. Aanmelden niet nodig. Organisatie: BplusC.

14.00 – 15.30 uur: Rondvaart 'Geschiedenis van Leiderdorp'. Start: Oude Rijn ter hoogte van De Hollandsche Tuyn. Kosten: € 29,- inclusief met bubbels en knabbels. Aanmelden: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp i.s.m. Leiderdorps Museum.

14.00 – 16.00 uur: Advocaat maken. Deelnemen in duo's. Neem zelf een paar glazen potten mee met deksel. Plaats: Buurtkamer De Hoeksteen. Kosten: 11,75 incl. een kopje koffie/thee en een potje zelfgemaakte advocaat van 325 ml.. Aanmelden: per duo voor 19 augustus bij Incluzio in De Sterrentuin.Organisatie: Incluzio Leiderdorp.

18.00, 19.00, 20.00 uur: Summer Dance School. 18.00 uur Kids, 19.00 uur Beginners/Intermediate, 20.00 uur Advanced. Plaats: Studio Lijnbaan 3N. Kosten: € 7,50 per les, € 12,50 per 2 lessen. Aanmelden: appje naar 06 31788118 of mail naar info@rodesneakerz.nl. Organisatie: Rode Sneakerz.

Vrijdag 30 augustus

14.00 – 16.30 uur: Stadswandeling en film – De menselijke schaal van Leiden. Film 'Cobblestone Stories' over Leiden als oude stad. Start bij de hoofdingang van de Hooglandse kerk in Leiden. Kosten: € 35,-. Aanmelden: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

18.00 – 21.00 uur: Vakantieverhalen bij de barbecue. Plaats: Tuin Dorpskerk, bij slecht weer in de kerk. Kosten: € 12.50 voor volwassenen, € 5,- voor kinderen. Aanmelden: Uiterlijk 24 augustus bij Marja Meerburg, Hoofdstraat 177, 2351 AG Leiderdorp, E: zomerprogramma@pgleiderdorp.nl of T: 071 8877880. Organisatie: Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Zaterdag 31 augustus

10.30 – 11.0 uur: Tai Chi – iets voor jou? Plaats: De Sterrentuin. Kosten: € 6,- per les, € 27 voor 5 lessen. Aanmelden: info@volksuniversiteitleiderdorp.nl. Organisatie: Volksuniversiteit Leiderdorp.

Adressen

't Buurthuis, Frederik Hendriklaan 4

Dorpskerk, Hoofdstraat 19

De Sterrentuin: Van Diepeningenlaan 110.

Muziekschool MOL: Berkenkade 7

Buurtkamer De Hoeksteen: Houtschans 107

Wijkgebouw Zijlkwartier: Van der Marckstraat 19

Slootsafari in Leiderdorpse heemtuin

ontdektocht n Op zondagmiddag 25 augustus start om 14.00 uur bij de ingang van de heemtuin in het Leiderdorpse park De Houtkamp de slootjessafari. Dit is een ontdektocht waarbij het onderwaterleven in de heemtuin van dichtbij wordt bekeken. Deze activiteit wordt georganiseerd en begeleid door het IVN in samenwerking met het MEC.

Deelnemers gaan met schepnetten en bakjes op jacht naar die vreemde diertjes die in het water leven. Natuurlijk wordt geprobeerd ook een naam te geven aan al die 'slootkriebels': zoals de piepkleine watervlo maar ook de waterschorpioen, het 'watertomaatje', het schrijvertje, de kokerjuffer en het bootsmannetje… en nog veel meer.

De gevangen diertjes worden in een potje bekeken met een vergrootglas. Zo kom je erachter hoe ze leven en wie jaagt op wie. Het waterleven is fascinerend, soms een beetje vreemd maar altijd een leuke ervaring voor jong en oud.

De heemtuin is een bijzonder natuurgebiedje met beperkte ruimte bij het water. Daarom is het noodzakelijk dat deelnemers zich van tevoren aanmelden via e-mail slootsafari@gmail.com. Vermeld daarbij met hoeveel kinderen en volwassenen je komt. Let op: kinderen kunnen alleen meedoen onder begeleiding van een volwassene.

Meedoen kost niks. Wel geldt dat hoe eerder je je aanmeldt, hoe groter de kans dat er een slootsafari-set met schepnet voor je klaarligt. Wie zelf een schepnet heeft, mag dat meenemen. Elke inschrijver krijgt een bevestiging en extra informatie en tips voor die middag.

n Stierenbrug was even verborgen onder tent

De, inmiddels alweer verdwenen, tent op het beweegbare deel van de Stierenburg. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

renovatie n Begin deze maand was de Leiderdorpsebrug, oftewel de Stierenbrug, een aantal dagen aan het oog onttrokken door wat lijkt op een enorme partytent. Maar gefeest werd hier niet. Integendeel, onder de tent werd keihard gewerkt aan de renovatie van de brug die de Persant Snoepweg in Leiderdorp verbindt met de Hoge Rijndijk in Leiden.

De tent was nodig in verband met het vervangen van de epoxy slijtlaag op het wegdek van het beweegbare deel van de brug. De tent dempte het geluid bij het afstralen van de oude laag en zorgde er bovendien voor dat er bij het aanbrengen van twee nieuwe lagen epoxy geen vocht bij het verwerken kon komen.

De Stierenbrug werd 22 juli afgesloten voor alle verkeer in verband met een ingrijpende onderhoudsbeurt. Van de niet-bewegende wegvlakken is inmiddels zeventien centimeter asfalt verwijderd en is een nieuwe laag gewapend beton aangebracht. Verder worden de stalen onderdelen geschilderd en worden er camera's geplaatst voor de bediening. De oude slagbomen worden vervangen door nieuwe en er komen extra slagbomen bij. Ook wordt het brugwachtershuisje opgeknapt.

Op 1 september kan het verkeer weer over de brug.

Het werk wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland in opdracht van de gemeente Leiderdorp. Op www.zuidholland.nl/leiderdorpsebrug is meer informatie te vinden over het werk aan de Stierenbrug.

Storm zet tak op scherp

Foto: AS Media

brandweer n De Leiderdorpse brandweer moest zaterdagavond 10 augustus in de straat Holtlant in actie komen om een grote tak te verwijderen die door de storm dreigde af te knappen.

Omstanders hadden de brandweer gebeld omdat de tak over een fiets- en voetpad heen hing. De tak is afgezaagd en in kleine stukken gezaagd. De gemeente heeft de resten op een later tijdstip opgeruimd.

| Foto: AS Media

Weer auto op de vangrail

Foto: Koen Jongen

ongeval n Een auto heeft zich maandagochtend 12 augustus vastgereden op de vangrail op het viaduct van de N446 over de A4 in Leiderdorp. Begin maart dit jaar belandde hier ook al een auto op de vangrail.

Toen was gladheid door olie of benzine op de weg waarschijnlijk de oorzaak, nu is het ongeval vermoedelijk gebeurd doordat de bestuurder van de auto onwel werd. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

| Foto: Koen Jongen

nieuws in beeld

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Aangepaste openingstijden

Van ma t/m do kunt u voor al uw vragen terecht bij Incluzio in de Sterrentuin. Op vrijdag is de balie gesloten, maar zijn we wel telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Vr. 16 aug: Wandeling

Een mooie wandeling van ongeveer 16 km langs Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Culemborg. Vertrek om 9.30 uur vanaf Leiden CS met de trein. Kosten: vervoerskosten en consumpties onderweg. Meer informatie corvanderaa@casema.nl

Vr. 23 aug: Fietstocht

Een mooie fietstocht met een koffie/lunchstop bij de Olmenhorst. Startlocatie: om 10.00 uur bij het fonteintje op de Laan van Berendrecht. Kosten: consumpties onderweg. Aanmelden: voor 19 aug. bij Incluzio in De Sterrentuin.

#JongLeiderdorp

Van 26 t/m 29 aug. organiseert Incluzio namens #JongLeiderdorp (gratis toegankelijke) activiteiten voor de jeugd in Leiderdorp. De activiteiten zijn te vinden op https://incluzioleiderdorp.nl/zomeractiviteiten-jongleiderdorp

Di. 27 aug: Bewegen@thepark

Lekker een uurtje bewegen in park De Houtkamp met de Rode Sneakerz. Om 9.30 uur verzamelen bij de kinderboerderij. Kosten € 7,50. Aanmelden bij Incluzio in De Sterrentuin.

Do. 29 aug: Advocaat maken

Sandra Dool van Oma Appels Lekkernijen geeft een workshop advocaat maken. Tijd/locatie: 14.00-16.00 uur in De Hoeksteen, Houtschans 107. Kosten: € 11,75 p/persoon incl. een potje zelfgemaakte advocaat van 325 ml (zelf glazen potje met schroefdeksel meenemen). Aanmelden: per duo voor 19 aug. aan de balie van Incluzio

Mantelzorgwaardering

Verleent u mantelzorg aan een inwoner uit Leiderdorp? Dan kunt u tot 15 oktober de mantelzorgwaardering aanvragen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.incluzioleiderdorp.nl onder het thema mantelzorgondersteuning.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur, zie melding aangepaste openingstijden) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. T. (071) 413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 18 augustus, Twintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pater van Ulden. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

zondag 25 augustus, Eenentwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pater Moons. M.m.v. het Dames- en Herenkoor.

                

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 18 augustus

Dorpskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: Breugem-Berghuis + tolk, dovendienst.

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: C. van Vliet.

vrijdag 23 augustus

Leythenrode

15.00 uur: pastor T. de Jong.

zondag 25 augustus

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: A. Rietbroek.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 18 augustus

10.00 uur: leesdienst.

18.30 uur: stud. P.J. de Raaf.

dinsdag 20 augustus, 19.30 uur: ds. J.W. Verweij.

zondag 25 augustus

10.00 uur: leesdienst.

16.30 uur: leesdienst.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 18 augustus, 10.15 uur: Voorganger: ds. A. van der Zijpp.

zondag 25 augustus, 10.15 uur: mw. Y. van de Vijver.

De Goede Herderkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk.| Foto: PR

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

12 t/m 18 augustus: TP Kliniek Noorderpark, Flemingstraat 45-47, 2316 DC Leiden. Tel. (071) 5326996.

19 t/m 25 augustus: TP Zoeterwoudsesingel. Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. tel. (071) 5132828.
26 augustus t/m 1 september: TP Zandbergen, Grotiuslaan 14, 2353 BV Leiderdorp. tel. (071) 5661400.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Overdag elk half uur regionieuws
07.00-10.00 uur: Jouw muziek en info
10.00-12.00 uur: Michel Wesseling
12.00-14.00 uur: Jouw muziek en info
14.00-16.00 uur: Elmar Bus
16.00-19.00 uur: Jouw muziek en info
19.00-21.00 uur: Johan @ Unity.NU (vrij)
21.00-23.00 uur: Hitmix @ Unity.NU (vrij)


Deze week in Rudo! (woensdag 18.00 tot donderdag 18.00 uur op televisie): De Triathlon in Leiderdorp.

High tea voor senioren

De reeks zomeractiviteiten voor senioren in Leiderdorp wordt op zaterdagmiddag 31 augustus afgesloten met een high tea in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1C. De hapjes worden verzorgd door de dames die ook altijd het lunchcafé verzorgen. De high tea wordt muzikaal omlijst door gitarist Kees Otgaar.

Deelnemen aan de high tea kost 5 euro per persoon, te betalen bij aanmelding. Aanmelden kan tot 23 augustus bij welzijnsorganisatie Incluzio in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Voor meer informatie: tel. (071) 5413536.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op tel. 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Meer info: tel. (071) 7200871.