Leiderdorps Weekblad

20 maart 2019

Leiderdorps Weekblad 20 maart 2019


Leenrolstoelen voorzien duidelijk in behoefte

ingebruikname n Ze staan er al een paar weken en worden goed gebruikt. "Ik ga af en toe kijken en regelmatig zijn ze allebei weg", vertelt Annelies Hoedt. Zij heeft afgelopen najaar samen met Mariette Meulman hemel en aarde bewogen om leenrolstoelen in Winkelhof te krijgen. Dat is gelukt, en het is nu al duidelijk dat de twee simpele blauwe rolstoelen voorzien in een behoefte.

Dinsdagochtend was er een kleine bijeenkomst bij de lift in de parkeergarage van het Leiderdorpse winkelcentrum waar de standplaats voor de rolstoelen is. Middelpunt was Mariëlle Hoedt. Zij is immers degene voor wie haar zus Annelies en vriendin Mariette de actie in gang hadden gezet. Mariette memoreerde nog even de aanleiding: Mariëlle woont in Leythenrode en elke week ging haar zus haar, met rolstoel, ophalen voor een rondje Winkelhof. Maar na een rugoperatie kon Annelies de rolstoel niet meer in en uit de auto tillen. Waarmee aan de winkeluitjes een eind kwam. Annelies en Mariette bedachten toen hoe mooi zou het zijn als in Winkelhof een paar leenrolstoelen voor het grijpen stonden. Ze zetten hun idee op social media en kregen enorm veel bijval en ook herkenning. "Mariëlle staat feitelijk voor een hele doelgroep met een ander verhaal maar dezelfde problematiek die noodgedwongen thuis zit en het winkelcentrum niet kan bezoeken", aldus Meulman.

Vanuit Wereldhave, de eigenaar van Winkelhof, bleef het aanvankelijk "oorverdovend stil". Maar de initiatiefneemsters gaven niet op. Eind november legde Mariette het idee voor aan de gemeenteraad en er werden gesprekken gevoerd met allerlei partijen die zouden kunnen helpen het project van de grond te krijgen. De Rabobank, Activiteitencentrum Gading, Incluzio en de winkeliers van Winkelhof zegden hun steun toe. "Toen werd het idee voor de leenrolstoelen iets van iedereen, en dus ook van Wereldhave." Toen de Winkelhof eigenaren in de laatste week van 2018 eenmaal aan boord stapten, ging het snel. Wereldhave zorgde voor een uitleenplek vlakbij de invalideparkeerplaatsen en financierde de eerste twee rolstoelen.

De zusjes Hoedt zijn er dolblij mee. Maar natuurlijk blijven er wensen over. Zo heeft Mariëlle moeite uit de rolstoel te komen omdat de voetenplank niet weggeklapt kan worden. Iets om mee te nemen als er nog meer rolstoelen worden aangeschaft. En naar Winkelhof gaan is leuk, maar het zou nog veel leuker zijn als Leiderdorpse initiatief over winkelcentra in het hele land wordt uitgerold. "Waar we naar toe moeten is dat je overal zo'n rolstoel eenvoudig online kan reserveren", aldus Mariette, die concludeerde: "Er is nog veel werk aan de winkel."

Huttenbouwen

kinderactiviteit n Het was lang onzeker maar nu is de kogel door de kerk: het huttenbouwen voor basisschoolkinderen in de eerste week van de zomervakantie gaat ook dit jaar door. Dat dankzij enkele enthousiaste vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op Facebook: Huttenbouw Leiderdorp.

Regio moet samenwerking blijven zoeken

Velocitas blijft in eerste klasse zaalcompetitie

KERSTWENS n Stapel nieuwe spellen voor PC Hooftcollege

Foto: J.P. Kranenburg

Songs2Sing viert 15e
verjaardag

Zingen voor en met het publiek

n Commissaris van de Koning Jaap Smit:

Commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester Laila Driessen tijdens de persconferentie na afloop van het werkbezoek van Smit aan Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

'Regiogemeenten moeten in gesprek blijven over nauwere samenwerking'

werkbezoek n De vijf gemeenten in de Leidse regio moeten met elkaar in gesprek blijven over nauwere samenwerking. Dat heeft Commissaris van de Koning Jaap Smit de Leiderdorpse gemeenteraad en het college van B en W op het hart gedrukt tijdens zijn werkbezoek van woensdag 13 maart.

Door: Corrie van der Laan

Na het vaststellen van de Toekomstvisie Leidse Regio in 2016 lukte het een stuurgroep onder leiding van Eelco Brinkban in 2017 niet om een samenwerkingsvorm te vinden waarin de gemeentebesturen zich kunnen vinden. Sindsdien lijkt er weinig meer te gebeuren op dit gebied. "Ik heb daarover mijn zorgen geuit", zei Smit na afloop van het bezoek. Vooralsnog wil de provincie de gemeenten niets opleggen. "Ik kom hier niet met de boodschap van 'nog even en we moeten ingrijpen'", aldus Smit. Maar het proces moet niet "in stilstaand water" terecht komen, waarschuwde hij. "Blijf in contact, blijf zoeken naar manieren om de krachten te bundelen", was zijn boodschap.

'Blijf zoeken naar manieren om de krachten te bundelen'

Het was het eerste officiële werkbezoek van de Smit als Commissaris van de Koning aan Leiderdorp. Een gemeente die hij goed kent; hij woonde er in zijn middelbare schooltijd.

Woensdag sprak hij niet alleen met het gemeentebestuur maar ook met vertegenwoordigers van lokale instanties en organisaties als Incluzio, de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging, woningcorporatie Rijnhart Wonen en de kerken. Dat om een indruk te krijgen van het maatschappelijk leven in de gemeente. Een indruk die vooral positief was. "Er is hier een goede sfeer van 'We doen het met elkaar en voor elkaar'", prees hij.

Ook problemen kwamen aan de orde. Zoals de voortdurende file-ellende op de A4 bij Leiderdorp en de traagheid van Rijkswaterstaat bij het werken aan oplossingen. "Een doorn in het oog", zoals burgemeester Laila Driessen het noemde.

Rustig vaarwater

Maar over het algemeen gaat het goed met de gemeente, concludeerde Smit. "Er zijn hier geen ernstige dingen aan de hand, Leiderdorp zit in rustig vaarwater."

Is een beetje groen ook goed?

Moderator Huibrecht Bos tijdens een eerder debat. | Foto: PR Foto: PR

klimaatdebat n Kun je ook 'een beetje groen' zijn? Helpt het als je weinig vlees eet? Of maakt het allemaal niet uit wat je doet, zolang er vervuilende tuktuks door de straten van India rijden? Op donderdag 28 maart wordt in de Dorpskerk het vierde Leiderdorpse dilemmadebat gehouden. Dit keer gaat het over de klimaatverandering.

Als je de actualiteiten volgt weet je soms niet meer wat je van de klimaatverandering moet vinden. Hoe moet je er tegenaan kijken? Ben je een optimist, een realist of een pessimist? Heeft het zin om je in te spannen?

Tijdens het dilemmadebat geven diverse deskundigen hun kijk op deze zaak. Hans van 't Woud heeft zich gespecialiseerd in satellietkaarten waarop veel van de klimaatproblematiek terug te vinden is. Je ziet de gevolgen van ontbossing door boeren en groepen mensen die op drift raken door oorlog of honger. Zijn stelling is dat alles van invloed is op elkaar. Wat ver weg gebeurt, heeft hier effect en andersom. In zijn opinie heeft het zeker zin om een 'een beetje groen' te zijn.

De tweede spreker is Adwin Bosschaart. Hij is hoofddocent aardrijkskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft onderzoek gedaan naar de klimaatbeleving van jongeren. In dagblad Trouw zei hij: "Ze reageren lauw op klimaatverandering. Dat is niet vreemd, want het is een abstract probleem" (Trouw, 6 februari 2019).

Na de bijdrage van de twee deskundigen is er gelegenheid om met elkaar in debat te gaan. Dit gebeurt onder leiding van moderator Huibrecht Bos. De Dorpskerk aan de Hoofdstraat wordt omgetoverd in een 'Lagerhuis'. Tijdens deze avond bepaal je wat jij ervan vindt. De bijeenkomst begint om 20.15 uur en is rond 21.30 uur afgelopen. Toegang is vrij, maar na afloop kun je bij de uitgang een bijdrage geven om de onkosten te dekken.

De Protestantse Gemeente Leiderdorp houdt sinds vorig jaar regelmatig dilemmadebatten in de Dorpskerk. Eerdere thema's waren zorg en voltooid leven. Meer informatie: www.pgleiderdorp.nl

Het verbetertraject bij disfunctioneren

In de arbeidsrechtpraktijk wordt de term 'verbetertraject bij disfunctioneren'regelmatig gebezigd. Maar wat betekent het eigenlijk en waar dient het voor?

Regelmatig komen er goede voorbeelden voorbij in de rechtspraak. Voorbeelden van werknemers die, naar het oordeel van de werkgever, niet goed meer functioneren en werkgevers die al niet op de juiste wijze deze werknemers proberen te begeleiden en het functioneren te verbeteren. Rechters wijzen werkgever en werknemer terug naar de tekentafel als zo'n verbetertraject niet of onvoldoende is ingezet om het functioneren van de werknemer te verbeteren. Maar als werkgever en werknemer al voor de rechter staan, dan willen ze daarna liever niet meer terug naar huis met de mededeling dat ze het nog maar eens moeten proberen. Het is dus belangrijk dat het verbetertraject vóórdat het eventueel voor een rechter komt al op een goede wijze is doorlopen.

De kantonrechter Limburg gaf laatst een mooie opsomming van wat hij belangrijk vindt bij de uitvoering van het verbetertraject. Zo is het onder meer belangrijk dat er een gesprek met de werknemer wordt gevoerd over de geconstateerde fouten, het niet goed functioneren. Wat wordt van de werknemer in zijn functie verwacht, wat laat de werknemer zien en wat moet daarom verbeteren?

De kantonrechter beoordeelde langs de volgende lat: a) was de werknemer voldoende in de gelegenheid gesteld zijn functioneren te verbeteren en b) was er voldoende tijd hiervoor ingeruimd? De kantonrechter vond dat aan beide punten was voldaan. Er waren wekelijks evaluaties met de werknemer geweest waarin de verbeterpunten heel concreet werden benoemd, deze werden schriftelijk vastgelegd, de werknemer had (extra) trainingen kunnen volgen, er had een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden waardoor de werknemer er extra alert op kon zijn dat zijn functioneren beneden de maat bleef en uiteindelijk is het traject nog met twee maanden verlengd. Overigens vond deze kantonrechter dat een verbetertraject van negen maanden bij een dienstverband van 20 jaar aan de korte kant was, maar wel voldoende. De werkgever kreeg de verzochte ontbinding van de arbeidsovereenkomst en de werknemer de wettelijke transitievergoeding.

De kantonrechter Zwolle vond een verbetertraject van acht maanden bij een dienstverband van 19 jaar niet aan de korte kant. Wellicht speelde daarbij ook mee dat de werknemer ruimschoots voor aanvang van het verbetertraject was gewezen op zijn tegenvallende verkoopresultaten. Daarnaast weigerde hij een door de werkgever aangeboden training te volgen. De werknemer werd voorts verweten dat hij de oorzaken van zijn onvoldoende functioneren buiten zichzelf zocht en daarom maar schoorvoetend meewerkte aan het verbetertraject. Dit gedrag droeg uiteindelijk bij aan de conclusie dat de werknemer over onvoldoende reflectievermogen beschikte om een commerciële rol bij de werkgever te kunnen vervullen. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden met toekenning van een transitievergoeding aan de werknemer.

Het verbetertraject heeft hopelijk meestal tot gevolg dat het beoogde doel, verbetering van het functioneren, wordt behaald. En mocht dat doel onverhoopt niet worden bereikt dan heb je als werkgever, met een goed doorlopen en gedocumenteerd verbetertraject, een goede onderbouwing voor de beëindiging van het dienstverband.

Maaike Wetting

Advocaat arbeidsrecht

Leiderdorp gaat fietspaden aanpakken

onderhoud n Als eerste komt het fietspad langs de Persant Snoepweg tussen de Voorhoflaan en de Engelendaal aan de beurt, maar ook een aantal andere fietspaden in Leiderdorp wordt op korte termijn aangepakt.

Verschillende fietspaden in de gemeente zijn hard aan onderhoud toe. Zeker na de droogte van afgelopen zomer waarbij gevaarlijke situaties ontstonden doordat tegels los kwamen te liggen.

De gemeente wil overstappen op Easypath betonplaten ter vervanging van de standaard rode stoeptegels. Vorige zomer zijn die al gebruikt bij onder meer het fietspad langs de Persant Snoepweg ter hoogte van park De Houtkamp en ze bevallen uitstekend. Een aantal fietspaden wordt meteen wat breder gemaakt.

Besluit over omgekeerd inzamelen uitgesteld

n College twijfelt tussen bronscheiding en nascheiding

afval n Pas eind dit jaar wordt duidelijk of de gemeente Leiderdorp het 'omgekeerd inzamelen' van huishoudelijk afval in de hele gemeente gaat invoeren. Het college van burgemeester en wethouders is er nog niet uit of dit beter is dan nascheiding. Belangrijke informatie om een verantwoorde keuze te maken, ontbreekt nog, meldt het college aan de raad.

Door: Corrie van der Laan

Vorig jaar zijn in de laagbouwwijk 't Heerlijk Recht en de hoogbouwwijk Schansen en Dreven pilots uitgevoerd met omgekeerd inzamelen. Daarbij wordt herbruikbaar afval aan huis worden opgehaald en moeten bewoners het onbruikbare restafval zelf wegbrengen naar verzamelcontainers in de wijk. De pilots pakten goed uit; met name in de laagbouw werd veel meer afval gescheiden en verminderde de hoeveelheid restafval.

Toch twijfelt het college of deze manier van bronscheiding de goede weg is om het landelijke streefpercentage van 75 procent gescheiden afval te halen. Het alternatief is nascheiding, waarbij de herbruikbare fracties achteraf uit het afval gehaald worden. "In Nederland worden beide methodes toegepast waarbij er nog onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar zijn om een 'best practice' aan te wijzen", schrijft het college.

Als nu de keuze gemaakt wordt voor omgekeerd inzamelen, moet een miljoen euro extra geïnvesteerd worden in de aanschaf van nieuwe containers. Wat weggegooid geld is als later blijkt dat nascheiding toch efficiënter is en Leiderdorp besluit alsnog op dat systeem over te stappen. Vandaar dat het besluit over het omgekeerd inzamelen uitgesteld wordt.

Wel worden dit jaar alvast de bestaande milieucorners in Leiderdorp vervangen omdat de verzamelcontainers voor glas, papier, PMD (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) en textiel die er nu staan zijn verouderd. Ook worden bij hoogbouwcompexen in het dorp containers geplaatst waarin bewoners hun groenafval kwijt kunnen. Dat is noodzakelijk om het scheidingspercentage van afval omhoog te krijgen, aldus B en W, aangezien GFT relatief zwaar is en alleen via bronscheiding gerecycled kan worden.


Nieuws van de LVU

educatie n Hieronder een greep uit het programma voor de komende weken van de Volksuniversiteit Leiderdorp

Met Willem Rubroek naar Azië in 1253 - Al ruim voor Marco Polo reisden kooplieden, diplomaten en missionarissen uit Europa naar China. Het boeiende reisverslag van de Vlaamse monnik Willem van Rubroek met beschrijvingen van de landen, personen en gebeurtenissen onderweg, is bewaard gebleven. Rubroeck reisde in 1253 als gezant van de Franse koning én hopend de Mongolen te bekeren naar de groot-khan. Hij kwam tot in Karakorum, waar hij aan het hof notabene een Franse edelsmid aantrof. Rasverteller Dick de Boer volgt de monnik op zijn reis en maakt een vergelijking met de reizen van tijdgenoten. Woensdag 27 maart, 20.00 – 21.30 uur.

Sterren en planten: oude gebouwen gerenoveerd voor nieuwe functies - Het eerste deel van dit tweeluik is een lezing over en bezoek aan het voormalig Botanisch Laboratorium, nu het P.J.Vethgebouw, achter de Academie en de Hortus. In het tweede deel wordt de oude Sterrewacht bezocht voor een lezing over de architectuur, een rondleiding door het gebouw en een architectuurwandeling door de Kaiserstraat. Deel 1 is op vrijdag 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur, deel 2 op vrijdag 12 april van 15.00 tot 17.00 uur.

Een zomerse sjaal vilten - Vilt maak je met je handen uit merinowol, warm water en zeep. De wol is er in vele kleuren.Versieren van het vilt kan met (gekleurde) schapenkrullen, zijden vezels en stoffen. In de workshop vilten leren beginners de basistechnieken en gevorderden gaan een stap verder. Op maandag 1 april (19.30 – 22.00 uur) staat het maken van een zomerse sjaal op het programma.

Paasworkshop origami - Origami is een vouwtechniek uit traditionele Japanse kunstcultuur waarmee de prachtigste kunstwerken van papier te maken zijn. In de paasworkshop komt de basistechniek aan de orde en vouwen de deelnemers traditionele modellen en Paasmodellen met verschillende originele origamipapieren uit Japan. Donderdag 4 april, 10.00 – 12.00 uur.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Elke deur een ander kleurtje

De sfeer zat er vrijdagmiddag goed in bij Gading. | Foto: PR Foto: PR

n Klussen in kader NLdoet

NLdoet n In de Leiderdorpse muziekschool The Doors werd vrijdag 15 maart vandaag hard gewerkt. Niet aan het in de vingers krijgen van een nieuw muziekstuk, maar aan het opknappen van het pand van de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) aan de Berkenkade 7.

Wethouder Angelique Beekhuizen schroeft het kamernummer van de deur die ondertussen schoongemaakt wordt door Bernadette Pollen van Stichting MOL. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Een handvol vrijwilligers was in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet om 10 uur 's ochtends al paraat om de binnendeuren een facelift te geven. Onder hen ook wethouder Angelique Beekhuizen-Wesseling. Na schoonmaken, schuren en bijwerken krijgen alle deuren een fraai kleurtje, dat per deur verschilt. "Zo kunnen we straks bijvoorbeeld aangeven dat vioolles in de groene kamer is en fluitles in de roze kamer", aldus docente en bestuurslid Bernadette Pollen van Stichting MOL, die zelf ook de handen uit de mouwen stak.

Feest voor Gading

NLdoet n Vrijdagmiddag 15 maart organiseerden vrijwilligers van supermarkt Dirk in Winkelhof een feest voor de cliënten van het Leiderdorpse activiteitencentrum Gading. Dat in het kader van NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland plaats.

Het werd een fantastisch leuke middag met muziek, dans en een royaal banket aan hapjes en drankjes. Cliënten en medewerkers van Gading hebben genoten.

"Wij van Gading willen de Dirk hartelijk bedanken en hopen dat de vrijwilligers het net zo leuk hebben gehad als wij. De sfeer zat er in ieder geval goed in", laat Johan van Helden van Dagbesteding Gading weten.

LEZERS SCHRIJVEN

Zwerfvuil aan het Kwikstaartplein. Foto: PR

De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen maximaal 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

'Ons dorp verpaupert'

Met onderstaande foto wil ik de gemeenteraad van Leiderdorp en de Leiderdorpers laten zien hoe ons dorp aan het verpauperen is. Straten die vervuilen, plantsoenen die er armetierig bijliggen en ga zo maar door.

Het College moet zich schamen voor haar milieu- en groenbeleid. Veranderingen in het denken en doen zijn nodig, het beleid moet drastisch veranderen om de leefbaarheid te waarborgen.

W.H. Steenvoorden, Leiderdorp

Voorzitter bewonerscommissie Keerpunt 1 en 2

Enthousiaste fietsbegeleiding gezocht

Oproep n De fietsclub50+ in Leiderdorp is op zoek naar vrijwilligers die fietstochten willen begeleiden.

De fietsclub maakt wekelijks tochten door de regio. Afgezien van het sportieve aspect zijn ook de sociale contacten belangrijk. Vrijwilligers begeleiden deze tochten en zijn een hechte groep die er veel plezier en voldoening aan beleven. Er zijn enthousiaste vrijwilligers nodig voor verschillende afstanden: de korte afstand van 20-25 km, de middellange afstand van 30-40 km en soms een tocht van 50 km.

Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door de coördinatoren die al langer meefietsen. De fietscoördinator zet de route uit en kijkt onder meer waar onderweg koffie gedronken kan worden.

Opgeven kan bij Ella Koning, tel. 06-83148424, e-mail ekoning@incluzio.nl.

Klaverjassen

kaarten n Marchingband Tamarco organiseert vrijdag 22 maart een koppelklaverjasavond in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 20.00 uur, inleggeld 6 euro per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Stapel nieuwe spellen dankzij Vrienden van het Oude Dorp

Adinda Dernison met een deel van de nieuwe spellen. Links de cheque die de Vrienden van het Oude Dorp vlak voor kerst uitreikten. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Kerstwens n Boonanza, Lacer Mace, Koehandel, Uno, Brains, KUD Mijnwerkers, 30 Seconds, Strategeo, Mens Erger je Niet. De leerlingen van het PC Hooft College uit Leiderdorp hebben sinds deze week een ruime keus aan gloednieuwe spellen die ze op school kunnen doen.

Door: Corrie van der Laan

Lerares Adinda Dernison kon ze aanschaffen dankzij de kerstwensgift van 500 euro van Stichting Vrienden van het Oude Dorp. Leerlinge Lidewij uit de MAVO eindexamenklas had de Vrienden gevraagd om een bijdrage. Bij haar aanvraag legde ze uit dat de leerlingen van de school, die onderdeel is van de Leo Kanner Onderwijsgroep, kampen met problemen als vormen van autisme en angststoornissen. Gezelschapsspellen helpen hen met het leren samenwerken, complimenten ontvangen en omgaan met tegenvallers. De school had wel een aantal spellen, maar die waren als regel oud en incompleet.

Dernison heeft de nieuwe spellen uitgezocht in overleg met de leerlingen. Het zijn niet alleen gezelschapsspellen, maar ook individuele spellen. "Dat is belangrijk voor onze leerlingen die soms even op zichzelf willen zijn." Een deel is gekozen met een orthopedagogische blik. Zoals het spel 'Openhartig' waarbij je elkaar indringende

Leuk en leerzaam

vragen stelt. "Heel goed voor de groepsvorming en om elkaar beter te leren kennen." En een spel als 'Het Menselijk Lichaam Weetjes Kwartet' past natuurlijk prima in de biologieles.

De duurste aanschaf waren twee voetballen. Past niet in de categorie spelletjes, maar ze waren wel een unanieme wens van de verschillende klassen, aldus Dernison.

Niet alle klussen geklaard

Werken in wind en regen in de Leiderdorpse natuurspeeltuin in park De Bloemerd tijdens de nationale vrijwilligersdag NLdoet. | Foto: PR Foto: PR

Natuurspeeltuin n Ondanks het slechte weer kwamen zaterdag 16 maart toch enkele vrijwilligers naar de Leiderdorpse natuurspeeltuin om te klussen tijdens deze NLdoet-dag. De waterloop is schoon gemaakt en er is nieuw zand op het strandje gekomen. Ook het snoeiwerk is gedaan. Maar het herstel van de wilgentunnel kwam er niet van, mede door de harde wind.

Mensen die alsnog willen komen helpen, kunnen altijd terecht op de dinsdagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur. Straks met de zomertijd wordt ook wel gewerkt in de avond.

Om de natuurspeeltuin zo mooi te houden als hij nu is, is iedere hulp welkom. Wie tijd en zin heeft om de handen uit de mouwen te steken, kan zich aanmelden bij: natuurspeeltuinleiderdorp@gmail.nl of tel. 06 40499313

Sociale Vaardigheids-training voor kinderen

cjg n Op dinsdagmiddag 2 april van 15.30 tot 16.30 uur start de Sociale Vaardigheidstraining in Leiderdorp voor kinderen tussen de 6 en 8 jaar.

Erbij horen en plezier hebben, dat wil ieder kind. Dat vraagt onder meer dat je vrienden kunt maken en houden, samen spelen, voor jezelf opkomen en ruzies oplossen. Maar dat is niet vanzelfsprekend voor ieder kind. De sociale vaardigheidstraining kan hierbij helpen.

De Sociale Vaardigheidstraining is een speelse sociale vaardigheid- en assertiviteitstraining, waarbij kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden leren en weerbaarder worden. Kinderen leren onder meer in de cursus vrienden maken en houden, complimentjes geven, samen spelen en overleggen, grenzen aangeven, omgaan met plagen en pesten, en een foutje toegeven.
Het is een groepstraining van zeven bijeenkomsten. Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.cjgleiderdorp.nl.

Tamarco zoekt spullen voor rommelmarkt

oproep n Marchingband Tamarco kan nog spullen gebruiken voor de rommelmarkt van zondag 14 april. Het gaat dan om bruikbare meubels, speelgoed, boeken, huishoudelijke spullen, elektra of kleding. De opbrengsten zullen worden besteed aan muzieklessen voor de jeugd en aanschaf van instrumenten en uniformen.

Spullen kunnen op woensdagavonden tussen 19.00 en 22.00 uur gebracht worden naar het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Wie niet in staat is de spullen zelf te komen brengen, kan ze laten halen. Neem daarvoor contact op via tel. 06 22681341.

Heimelijk, verborgen…

De fraaie paarse prachtschubwortel is een parasitaire plant die zijn energie pikt uit de wortels van de boom waar hij onder groeit. Foto: Picasa

Misschien heb je ze wel eens gezien, maar de kans is niet heel groot. Ze zijn er maar kort en leiden een geheimzinnig bestaan. Maar als ze er zijn en zich in volle glorie tonen zijn ze spectaculair om te zien.

Uit de verte lijken ze op een plukje paarse krokussen, maar als je ze van dichtbij bekijkt zie je dat hun bloem er heel anders uitziet. Eerst verschijnt er een bosje lila vreemd gevormde knoppen, daar komen witte blaadjes uit en dan ontvouwen zich paarse snavels met een wit puntje aan het eind.

Parasieten

Deze planten, want dat zijn het, teren op de energie van de bomen waar ze onder staan. Het zijn parasieten. Omdat ze geen groene blaadjes hebben zijn ze niet in staat om fotosynthese te bedrijven, en daardoor maken ze zelf geen suikers aan om van te leven. Omdat ze toch energie moeten hebben om te groeien pikken ze die uit de wortels van hun gastheer. Dit zijn meestal wilgen, elzen of populieren. Deze bomen ondervinden daar gelukkig weinig hinder van.

Er zijn meer planten die parasiteren op andere organismen. Denk maar aan de maretak of ratelaar. Deze planten hebben zelf wel bladgroen, maar halen toch water en voedingszouten uit andere planten die daar soms wel nadeel van hebben. Ze maken zelf wel suikers aan en zijn dus half parasieten. De ratelaar; een plant met mooie gele bloemen, parasiteert op grassen, en daar wordt door groenbeheer soms dankbaar gebruik van gemaakt. Als er veel ratelaars staan tussen het gras, groeit het gras minder snel, en hoeft er minder vaak gemaaid te worden. Bovendien hebben de hommels er ook wat aan en staat het vrolijk, zo'n gele berm.

Ook in de dierenwereld komt parasitisme voor. Sluipwespen leggen eitjes in de larven van andere insecten en hun nakomelingen eten de larve van binnenuit op. Zo worden ze gebruikt als biologische bestrijding van plaaginsecten zoals bladluizen en rupsen. Als de gastheer daarbij het loodje legt noemen we ze parasitoïden.

De koekoek legt zijn ei in het nest van een andere vogelsoort en brengt zijn eigen jong niet groot. Dit noemen we broedparasitisme. Bij parasitisme is de schade aan de gastheer niet zo groot dat deze aan de relatie ten onder gaat. Sommige parasieten kunnen mensen ziek maken via besmet voedsel, vooral als ze een verminderde weerstand hebben.

Maar nu eerst op zoek naar de paarse prachtschubwortel, want zo heet onze geheimzinnige plant. In deze omgeving komt hij maar zelden voor, maar van maart tot mei kun je naar hem op zoek gaan in de Leiderdorpse Heemtuin. Daar staat hij in het elzenlaantje, half verscholen tussen dorre bladeren te pronken; de Lathraea clandestina, wat betekent heimelijk, verborgen.

Tekst en foto: Ada van der Aar

Songs2Sing zingt voor én met publiek tijdens jubileumconcerten

Het 15-jarige popkoor trok volle zalen met haar jubileumconcerten. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

popkoor n Het Leiderdorpse popkoor Songs2Sing vierde haar vijftienjarig bestaan afgelopen weekend met twee vrolijke concerten. Locatie was dit keer de uitbundig met gouden en zwarte accessoires versierde aula van het Da Vinci College in Leiden.

Het koor opende op een bruisende wijze met het nummer 'Celebration' waarmee meteen het thema van de avond werd neergezet: het koor is jarig en dat moet gevierd worden!

Vervolgens zong Songs2Sing de hoogtepunten – de parels - uit de afgelopen jaar, waaronder nummers van Queen, Alicia Keys en Adèle. Het bekende nummer 'Sound of Silence' zong het koor in de recente versie van de band Disturbed.

Na de pauze feliciteerde de Leiderdorpse wethouder Joosten het koor met het 15-jarig bestaan. De wethouder benadrukte dat het koor een parel van Leiderdorp is gezien de vele activiteiten van het koor voor de Leiderdorpse gemeenschap. Het feest ging echt los toen het koor overging tot de 'singalong': het publiek zong ruim tien nummers gezellig met het koor mee. Bekende nummers van Abba (Mamma Mia, Dancing Queen) en enkele Nederlandstalige nummers werden uit volle borst gezongen door koor én publiek. Bij het nummer van Guus Meeuwis ('Het dondert en het bliksemt') ontstond zelfs een spontane polonaise van het publiek met de wethouder voorop.

Het hele optreden werd opgefleurd met stijlvolle projecties van bij de nummers passende beelden en teksten. De knaller van de avond was – naast de polonaise - het nummer 'Blame it on the boogie': iedereen zong en danste met een speciale choreografie onder leiding van dirigente Annemieke de Groot. Songs2Sing trakteerde het publiek ook op een gezellige borrel in de pauze en na afloop van het optreden.

Music2Play, de live band van het koor, begeleidde het koor en het publiek bij alle nummers. Enkele prachtige instrumentale solo's lieten weer eens zien hoe goed deze band is. Het was op deze manier een heerlijk muzikaal feest met het koor, met de live-band, met familie, vrienden en dorpsgenoten.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 21 maart, 14.00 uur

OTEZ-MOI D'UN DOUTE

Een scène uit Toverkous. | Foto: PR Foto: PR

Als de 45-jarige weduwnaar Erwan ontdekt dat de man die hem opgevoed heeft niet zijn echte vader is, gaat hij op zoek naar zijn biologische vader. Zijn zoektocht brengt hem naar de zeventigjarige Joseph, een man die kort zijn moeder kende. Erwan valt voor zijn charme.

Donderdag 4 april, 20.00 uur

DISOBEDIENCE

Rachel Weisz en Rachel McAdams spelen dit spannende drama over een vrouw die terugkomt in een gemeenschap, die haar decennia eerder verbande wegens een verliefdheid op een jeugdvriendin. Eenmaal terug laait hun passie weer op.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang € 7,50, donateurs €5,00. Betaling contant aan de zaal.

Toverkids met Toverkous

Toneel n De kinderafdeling van de Leiderdorpse toneelvereniging Theater Toverlei speelt binnenkort vier toneelvoorstellingen met de naam 'Toverkous'. Een toneelstuk gebaseerd op de verhalen van Astrid Lindgren en de musical van Ivo de Wijs.

Pippi Langkous – een creatie van Astrid Lindgren- kan de hele wereld aan! Samen met haar buurkinderen Tommie en Annika en haar aapje Meneer Nilsson zet ze de boel weer flink op stelten in Villa Kakelbont. En er is ze zelfs geen zee te hoog! De kinderen vliegen naar het eiland Taka Tuka waar Pippi's vader gevangen genomen wordt door gemene prinsesjes en een verwend prinsje. Maar kijk uit voor tante Pastellia, die haar hart heeft verloren aan kapitein Langkous. Zij en haar deftige dametjes willen Pippi opsluiten in het weeshuis!

Zaterdag 30 maart om 14.00 en 15.30 uur en zondag 7 april om 14.00 en 15.30 uur. Toegang: € 7,50 voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar, € 6,00 voor kinderen onder 12 jaar. Reserveren: info@toverlei.nl of 06-27151335. Locatie: Theater Toverlei, Van Diepeningenlaan 110A, 2352KA Leiderdorp

cultuur & uitgaan

Velocitas handhaaft zich

Vincent Lambert verovert de bal. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P., Kranenburg

Korfbal n Velocitas komt volgend jaar weer uit in de 1e klasse van de zaalcompetitie. Zaterdag wonnen de Leiderdorpers met 26 - 19 van DES uit Delft waarmee het laatste benodigde punt binnen is gehaald.

Debby Halvemaan opende de score voor Velocitas met een mooi afstandsschot, opgevolgd door treffers van Ivar van Driel en Christel Zwanenburg. DES liet zich echter niet uit het veld slaan en kwam in eerste instantie nog gelijk tot 3 - 3.

Christel Zwanenburg neemt een vrije bal, aangegeven door Nick van der Zee. | Foto: Frans van Herwijnen Foto: Frans van Herwijnen

Daarna was Velocitas de baas. Tweemaal werd een voorsprong van 6 punten gerealiseerd via snel uitgespeelde aanvallen en mooie combinaties. Max Verschoor was een ware plaag voor de ploeg uit Delft. De Leiderdorpse speler wist meerdere strafworpen te verzilveren. Tegen het einde van de eerste helft stokte de doelpuntenproductie enigszins bij de Leiderdorpers, waardoor de ruststand stokte op 15 - 12.

De tips van Velocitas coach Leo van den Bos in de rust waren duidelijk: verdedigend geconcentreerd blijven en geen onnodige strafworpen en vrije ballen weggeven. Binnen een minuut na aanvang van de tweede helft scoorde Velocitas de 16 - 12 en in een kwartier werd de voorsprong uitgebouwd naar bijna 10 punten.

Coach Leo van den Bos benutte de zekere voorsprong door wat spelers uit het tweede speeltijd te gunnen. Het tweede team van de Leiderdorpers wist een uur eerder ook handhaving veilig te stellen.

Met een eindstand van 26 - 19 kan Velocitas tevreden terugkijken op de wedstrijd. Nog belangrijker: handhaving in de eerste klasse is twee wedstrijden voor het einde van de competitie in veiligheid gebracht. Nu is het vooruitkijken naar het veldseizoen: daar wacht de zware taak om handhaving in de overgangsklasse in veiligheid te brengen.

BVL MU22 wint weer met overtuiging

basketbal n Vorige week leed BVL MU22 zijn eerste nederlaag van het seizoen en de vraag was of de tik die door Zoebas was uitgedeeld ook mentaal zou doorzetten. Na de thuiswedstrijd van zaterdag is die vraag beantwoord; BVL was weer de oude en zond de Blue Drakes met een overtuigende 72–40 terug naar Woerden.

BVL speelde met veel snelheid en felheid de bal rond tegen hun zone en plaatste onder meer een 17-0 run op het scoresheet. Met name de lange mannen van BVL blaakten van zelfvertrouwen en waren een plaag voor de verdediging van Blue Drakes. Aan het einde van de eerste periode stond er dan ook een mooie tussenstand: 19-10.

In de tweede periode ging BVL slordiger spelen en teveel vrije worpen ging naast de basket. Het gaf de Blue Drakes de kans langzaam dichterbij te kruipen. Met als gevolg dat bij het rustsignaal de marge nog maar 6 punten bedroeg: 29-23.

De peptalk van de coaches hielp in de 3e periode; nog meer energie werd gevraagd en die werd ook geleverd door BVL. De tegenstander vloog in de stress van zoveel rode, rennende en zwaaiende spelers. Blue Drakes leed dan ook veelvuldig balverlies. BVL wist daar wel raad mee en liep uit naar 53-31 aan het einde van deze periode.

BVL ging in de 4e periode lekker door. Hoewel niet alle kansen er ingingen wist het team toch met 72-40 te finishen en toonde daarmee aan dat de nederlaag van vorige week als 'foutje' mag worden aangemerkt.

Op naar March Madness; twee belangrijke wedstrijden eind maart voor BVL. Mocht BVL deze wedstrijden winnen dan is het kampioenschap niet meer te missen!

Gedreven RCL verslaat UVS

Youri de Boer in duel met UVS'er Marvin Sloos. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Voetbal n RCL liet zaterdag zien waar je kan komen met werklust en gedrevenheid. In de Leiderdorpse Bloemerd met titelkandidaat UVS met 1-0 verslagen.

Er werd fors geprikt in de Bloemerd. De hevige regenval van deze week had zijn tol geëist, maar de Leiderdorpers wilden hoe dan ook kunnen spelen op het hoofdveld. Dat zou een voordeel kunnen zijn tegen het technisch vaardige UVS. Het veld was boterzacht, maar bespeelbaar en zo kwam een wens uit voor de Leiderdorpers. Dat niet alleen; zoals ingeschat ging RCL beter met de omstandigheden om. De ploeg van Faizel Soekhai won met 1-0 en daar was weinig op aan te merken.

Foto: J.P. Kranenburg

De eerste helft kon nog boeien, hoewel het tempo erg laag lag. Dat vond RCL wel prima. UVS kwam stroperig over en kon geen enkele keer verrassen. Enkel Mart Spierdijk kwam enigszins in de buurt van een treffer, maar zijn kopbal ging enkele meters naast. Aan de overkant was de gastheer gevaarlijker. Vooral Remy Libbenga had de 1-0 meerdere keren op zijn schoen. Al in de vierde minuut ging een inzet van de aanvaller voorlangs en later stuitte hij twee keer op doelman Jesse Haak, die als enige zijn gebruikelijke niveau haalde bij de Leidse bezoekers.

De vierde serieuze kans was ook voor de middenmoter en nu was het wel raak. De in de eerste helft sterk spelende Levi Overduin bereikte Ewoud Kroneman die, geheel vrijstaand, wel raad wist met het buitenkansje. De treffer was ook niet onterecht te noemen. UVS kon immers niet gevaarlijk worden en RCL hield zich vrij eenvoudig staande.

Na de rust werd het niveau van bedenkelijke aard. Daar had RCL maling aan, want UVS moest komen. Dat deed de Leidse ploeg ook wel, maar van enig vernuft was geen sprake. Er zat eigenlijk geen idee achter het spel van de kampioenskandidaat. RCL had zelfs op 2-0 kunnen komen maar UVS keeper Haak bracht redding bij een inzet van Sem Overduin.

RCL liet zien dat met werklust en onverzettelijkheid ook resultaten kunnen worden geboekt. Ook als dat moet met een aantal spelers die normaliter geen basisspeler zijn. Het blessureleed is nog steeds groot bij de Leiderdorpse club, maar door deze driepunter is het behoud van het tweedeklasserschap een stuk dichterbij gekomen. Mede dankzij het prikwerk en de wind die andermaal een belangrijke rol speelde bij de uitkomst van een teleurstellende wedstrijd.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl/Hennie Kanbier

Hoog bezoek bij derby

Businessclub RCL had zaterdag haar leden en het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders uitgenodigd voor de derby tegen het Leidse UVS. Voor de wedstrijd werden de genodigden voorzien van een heerlijke lunch, verzorgd door RCL sponsor HORESCA. Met z'n allen werd gekeken naar de wedstrijd. Daarna was het voor RCL bestuurders, collegeleden en sponsoren tijd voor napraten bij de borrel. Op de foto v.l.n.r. Rene van Giezen (RCL), Richard Vermeulen (VSM hoofdsponsor RCL), Rob Schouten (BeautyX), Marcel van der Ploeg( BodyTech-Leiderdorp), burgemeester Laila Driesen, Richard Neuteboom (Budget Partyverhuur), Priscilla Meeder (Rabobank), Dick van der Bijl (voorzitter RCL), wethouders Willem Joosten en Angelique Beekhuizen en Arnold Staal (RCL).

Alecto H1 buigt op eigen veld voor Were Di

Anna van der Eik van Leython blokt. | Foto: J.P. Kranenburg

Hockey n Het eerste herenteam van Alecto heeft in de tweede wedstrijd na de hervatting van de tweede seizoenshelft een nederlaag geleden tegen koploper Were Di.

De gasten uit Tilburg kwamen via een mooie uitgespeelde aanval op 0-1 en hielden deze voorsprong vast tot aan de rust. Alecto was onvoldoende in staat om echt gevaarlijk te worden, mede gezien het blessureleed bij de equipe van Sander Rottier en Maarten Memelink. Vaste basiskrachten Diederik Twaalfhoven en Jerome van Donk ontbraken, terwijl Thomas Eggen na 40 minuten geblesseerd moest uitstappen.

Kees van Haasteren (rechts) overhandigt de autosleutels aan Boudewijn Röell. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

In de tweede helft kwamen de Leiderdorpse hockeyers veel beter voor de dag en creëerden diverse kansen. Op de counter bleven de gasten echter gevaarlijk en al snel werden deze zeer effectief benut. Binnen 15 minuten na rust stond het 0-3. Daarna ging het op en neer en wist Alecto via Jesse Huisman op 1-3 te komen. Diezelfde Jesse Huisman mocht drie minuten later aanleggen voor een strafcorner maar deze spatte uiteen op de onderkant van de lat en deze caramboleerde uit de doelmond.

Aan de andere kant hield keeper Youri Muller de thuisploeg in de wedstrijd met een aantal cruciale reddingen. Alecto wist nog een aantal strafcorners te forceren maar het lukte niet die te verzilveren. Eén minuut voor tijd werd het uiteindelijk 2-3, toen Quintus Rischen met een fraai schot de bal binnenschoot. Helaas kwam deze treffer te laat om nog een punt te redden voor de Leiderdorpers.

Volgende week gaat Alecto richting Ede, voor het treffen met Ede H1. De afslag is om 14.45 uur.

Olympisch roeier Boudewijn Röell krijgt Toyota Aygo van NOC NSF

auto n Olympisch roeier Boudewijn Röell kreeg dinsdag uit handen van Kees van Haasteren van Toyota Van Haasteren aan de Touwbaan in Leiderdorp de sleutels van een Toyota Aygo. Op deze manier maken NOC NSF en Toyota het makkelijker voor hem om zijn studie en het trainen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te combineren.

De auto was zeker geen overbodige luxe want net als veel topsporters reist Röell heel wat af. Dagelijks gaat hij heen en weer tussen zijn studentenroeivereniging Asopos de Vliet in Leiderdorp en het Olympisch Trainingscentrum in Amsterdam. Hij kan twee jaar met de auto rijden, dus dat is tot ruim na de Olympische Spelen.

Niet alleen tussen Leiderdorp en Amsterdam wordt er door Boudewijn heen en weer gereisd. In voorbereiding op het Europees Kampioenschap van eind mei wordt er veel in het buitenland getraind door de bondsroeiers. In februari is tijdens een trainingskamp in Gavirate (Italië) de Holland 8 geselecteerd en volgende week zullen zij er opnieuw twee weken doorbrengen.

Met deze acht heeft Boudewijn vertrouwen in het seizoen. Met een gouden droom is hij dit Olympische traject ingestapt en op dit moment lijkt de ploeg op de goede weg. "Fysiek zijn we bezig met een geweldig schema. Ik kan met niet voorstellen dat het niet kan lukken, we zijn echt op een goede manier bezig. Het geeft vertrouwen als het goed gaat".

Boudewijn wordt in zijn gouden ambitie goed ondersteund door zijn roeivereniging Asopos. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van Boudewijn en zijn weg naar de Olympische Spelen, is het Asopos Row Tokio project opgezet. Ook wordt bedrijven leuke promotiemogelijkheden geboden wanneer ze partner worden van het project. Tevens maakt Boudewijn deel uit van het Leids Olympisch Team, een project opgezet door Topsport Leiden om Tokio 2020-gangers te faciliteren.

RCL met flair langs DSS

De Alecto verdediging zat in de eerste helft goed dicht. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Tekst en beeld: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De RCL vrouwen namen het zaterdag op eigen terrein op tegen het hoger geplaatste DSS uit Haarlem. Ondanks een aantal goede mogelijkheden kwam de Racing al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Het in evenwicht brengen van de stand was er nog niet bij.

Een mogelijkheid van Yara Haasnoot in het begin van de tweede helft. Foto: Gert-Jan van Heyningen

In de tweede helft werd eensgezind met groot enthousiasme het initiatief naar zich toe getrokken. Madieke Zaad scoorde de gelijkmaker en Yara Haasnoot nam een vrije trap van Kimberley van Delft direct op haar pantoffel. Een aantal mogelijkheden liet de ploeg van coach Janet Griffioen zelfs nog onbenut. Maar het enthousiasme en de drive werden met drie punten optimaal beloond.

Aftasten

Op sportpark de Bloemerd startte de Racing angstig. Het was aftasten en behoudend spel tijdens de storm met windstoten. Maar er kwamen wel wel prima mogelijkheden voor Yara Haasnoot, Jill Sanrodji en Samanta Stojanovic.

In de tiende minuut profiteerde Roos van der Sluis van DSS van de wind. Vanaf randje zestien haalde ze uit en het leer verdween via een fraaie effectvolle curve in de kruising. Doelvrouw Hannah van de Heuvel graaide nog wel maar was kansloos. Na een half uur was het RCL dat het spel naar zich toe trok. De ballen werden laag over de grond rondgespeeld en dat leek succesvol. Jill Sanrodji kreeg een prima kans maar ook Amber Chaudron en aanvoerster Lesley Landweer waren er wel heel dichtbij.

Enthousiasme

De tweede helft startte met enkele positiewisselingen in de ploeg van coach Janet Griffioen. Het accepteren van een achterstand was niet aan de orde. Met een extra dosis enthousiasme en motivatie werd door de Racing de aanval gezocht. In de 49e minuut werd die collectieve inzet al beloond. Eerst schoot Yara Haasnoot tegen de staander en de terugspringende bal kwam voor de voeten van Samanta Stojanovic. Zij bracht Madieke Zaad in stelling die keurig geplaatst raak schoot.

Het keiharde werken met tactisch inzicht werd in de 66e minuut volledig verzilverd. Een vrije trap van Kimberley van Delft kreeg een fraaie curve mee en werd direct ingeschoten door Yara Haasnoot. Dat bracht de Racing op een dik verdiende 2-1 voorsprong. Ondanks meer mogelijkheden veranderde de stand niet meer en werd een klein feestje gevierd.

Flair en inzet

RCL coach Janet Griffioen complimenteerde na afloop de gretige groep met het behaalde resultaat. Ze was reuze blij na het onnodige verlies van vorige week. "We hebben met de technische staf en de meiden een week keihard gewerkt en het resultaat daarvan is nu een feit. Goed voetbal was vanwege de storm onmogelijk maar de inzet en flair in de tweede helft maakte wel degelijk het verschil', aldus een enthousiaste Griffioen die het vrouwenvoetbal bij RCL weer een duidelijke plek heeft gegeven.

Zuur verlies voor Alecto

Hockey n In de eerste thuiswedstrijd na de winterstop moesten de vrouwen van Alecto zondag een 0-2 verlies incasseren tegen Voordaan.

Na 2-0 het verlies van vorige week tegen Schaerwijde waren de Leiderdorpse hockeysters erop gebrand om de eerste drie punten na de winterstop te behalen. In de eerste helft waren beide ploegen van gelijke sterkte. Allebei kregen ze kansen om op voorsprong te komen. Alecto stond er goed te verdedigen, met name Demi van As, en keepster Annick Weterings zorgde voor een paar mooie reddingen. Maar in de aanval lukte het Alecto niet om het doel vinden. De strafcorner die door Anne van Eindhoven op goal werd gesleept ging er niet in en een bal die de cirkel in werd geslagen werd niet door Alecto aangeraakt, waardoor het geen goal was. De ruststand was 0-0.

In de tweede helft moest Alecto er een schepje bovenop doen om kans te maken op de overwinning. Maar het was juist Voordaan dat wat meer op gang kwam. Een fraaie voorzet vanaf de achterlijn werd door speelster van Voordaan lmet een backhand in het goal werd geslagen, waarmee de gasten op een 0-1 voorsprong kwamen. Dit gaf Voordaan nog meer zelfvertrouwen en na een paar minuten viel ook de 0-2. Ditmaal via een strafcorner.

Met nog 10 minuten te spelen, gaf Alecto wat meer druk en kreeg nog wat kansjes, maar dit mocht helaas niet baten. Het eindsignaal klonk en 0-2 was de einduitslag. Een erg zuur verlies. Volgende week gaan de dames naar Eindhoven om daar hopelijk wel punten te pakken.

Tevreden ondanks verlies

Volleybal n In de wedstrijd tegen Armixtos waren de volleybalsters van Leython DC erop gebrand een goed resultaat neer te zetten. In de uitwedstrijd hadden ze het in iedere set net laten liggen en dat ging zaterdag zeker niet gebeuren. Na een goede trainingsweek waarin de puntjes op de i werden gezet, begon de thuisploeg fanatiek aan de wedstrijd.

De eerste set leek al binnen bij een 24-21 voorsprong. Helaas vergaten de Leiderdorpse dames om te blijven volleyballen en werd de set verloren met 24-26.

Dit zou in de tweede set zeker niet gebeuren, er werd nog fanatieker gestart met een prachtige 25-18 uitslag. De sets hierna was het stuivertje wisselen: set 3 voor Armixtos en set 4 voor Leython DC. In de vijfde set zag je de vermoeidheid optreden en bleek dat de ervaring van Armixtos de doorslag gaf. Leython verloor met 2-3, maar wat een fantastische wedstrijd.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Samen pannenkoeken eten in de Hoeksteen. | Archieffoto C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Inloopspreekuur geldzaken + inloopspreekuur voor statushouders

Deze spreekuren vinden elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur plaats in De Sterrentuin.

Meidenmiddag

Voor meiden tussen de 11 en 14 jaar uit Leiderdorp is er elke maandag van 15.30 tot 17 uur meidenmiddag in Dwars (Bloemerd 1c). We starten met activiteiten als armbandjes knopen en fotoshoot, in de loop van de tijd wisselen we dit af met onderwerpen als pesten en gezonde leefstijl. Kosten zijn €1,- per keer. Bij interesse kun je contact opnemen met Lise Huitema, lhuitema@incluzio.nl

Do 21 mrt: Presentatie Belastingaangifte 2018

Incluzio organiseert een presentatie voor Leiderdorpse inwoners over het invullen van de belastingaangifte 2018. De presentatie is zoals ook in de voorgaande jaren, vooral gericht op de ouderen. Koffie/thee tegen kleine vergoeding beschikbaar. Tijd: 10.00-12.00 uur. Locatie: Dwars (Bloemerd 1c).

Do 21 mrt: Samen Koken Samen Eten

Iedere 3e donderdag van de maand kunt u samen met anderen een 3 gangen diner koken en gezellig samen eten. Aanvang: 17.30 bij Gading, Griffioen 15. Kosten: € 7,50. Aanmelden bij Lisa Bieshaar: 06-46842818

Do 22 mrt: Nationale Pannenkoekdag

Jong en oud gaan pannenkoeken eten in de Hoeksteen (Houtschans 107). Tijd: 16.00 uur. Kosten: gratis. Aanmelden is niet nodig.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van WMO, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp. T. (071) 5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl , W. www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 24 maart (Derde zondag van de veertigdagentijd), 9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M.M.m.v. het dames- en herenkoor. Er is kindernevendienst.

woensdag 27 maart, 10.00 uur: Woord- en gebedsviering in de Mariakapel.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

donderdag 21 maart

Dorpskerk

19.15 uur: Vesper.

zondag 24 maart, 40 dagen 3

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw, Maaltijd van de Heer.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. F. Brommet

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. | Foto: PR

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 24 maart

10.00 uur: leesdienst.

16.30 uur: leesdienst (H.C. 8).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 24 maart, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen (met muziek en zangworkshop na afloop).

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: tot 23.00 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek; 12.00-16.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

18 t/m 24 maart: CTI Warmond (B. Winterink), Herenweg 77, 2361 EJ Warmond. Tel. (071) 3011738.

25 t/m 31 maart: TP Verheijde (J.J.C. Verheijde), Boerhavelaan 40, 2334 ER Leiden. Tel. (071) 5170748.

Collecte ZOA

In de week van 24 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers in Leiderdorp voor stichting ZOA. De hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.

Heeft u geen geld in huis, of loopt u de collectant mis? Dan kunt u ook doneren door 'ZOA' te sms'en naar 4333 (eenmalig €1,50).

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl