Leiderdorps Weekblad

3 april 2019

Leiderdorps Weekblad 3 april 2019


14 maanden, ruim 30 brieven, 0 antwoorden

politiek n In veertien maanden kreeg de gemeente Leiderdorp meer dan dertig brieven en e-mails over het 'dossier Erven van Leeuwen'. Niet één daarvan werd beantwoord. De zaak is inmiddels afgehandeld maar wethouder Daan Binnendijk (CDA) trok maandagavond 1 april namens het college het boetekleed aan vanwege de gang van zaken: "We schamen ons er diep voor dat dit heeft kunnen gebeuren."

Door: Corrie van der Laan

De kwestie in een notendop: de gemeente heeft in 1994 landbouwgrond in de Boterhuispolder gekocht van de heer van Leeuwen. In het contract is opgenomen dat wanneer het bestemmingsplan voor het gebied gewijzigd wordt en de waarde van de grond daardoor stijgt, een nabetaling aan de voormalige eigenaar zou plaatsvinden. Zo'n wijziging kwam er toen een deel van de grond werd gebruikt voor de aanleg van de zogenoemde Koeienrotonde tegenover de Schildwacht in de wijk Leyhof. De oorspronkelijke eigenaar was inmiddels overleden, maar zijn erfgenamen hadden recht op ruim 26.000 euro. Toen de gemeente niet reageerde op herhaalde verzoeken om uit te betalen, schakelden de Erven van Leeuwen een incassobureau in. Maar ook de tientallen brieven en e-mails van de deurwaarder bleven onbeantwoord.

De raadsfracties van VVD en D66 hebben hier de afgelopen maanden enkele malen vragen over gesteld. Maar ondanks toezeggingen om het dossier voortvarend aan te pakken, gebeurde er lange tijd niets. In januari werd onder de toen net aangetreden wethouder Binnendijk dan eindelijk de hoofdsom van ruim 26.000 euro overgemaakt, maar wat bleef liggen was de ruim 8000 euro aan rente en incassokosten die er inmiddels bijgekomen waren. Bovendien was er nog altijd niet gesproken met de eisers.

Zorgen over slechte communicatie

Voor Bart Hoenen (VVD) en Prachee van Brandenburg (D66) was dat reden om in de eerste helft van maart opnieuw aan de bel te trekken via raadsvragen. Maandag bleek dat ze niet blij waren met de antwoorden van het college. Daarin werd weliswaar aangegeven dat het resterende bedrag ook is overgemaakt, maar er werd niet ingegaan op wat voor de vragenstellers het grootste pijnpunt is: het gebrek aan communicatie van de gemeente richting burgers. "De antwoorden zijn vaag en duiden er niet op dat dit probleem herkend, erkend en opgelost wordt", stelde Hoenen.

Lees verder op P5

Vogels in je buurt

excursie n Op zondag 7 april organiseert het IVN een excursie over vogels in de bebouwde omgeving. Onder leiding van ervaren natuurgidsen wordt een rondje gelopen door de Leiderdorpse woonwijken Voorhof en Binnenhof om te kijken en te luisteren naar de vogels die daar ook wonen. Waarom zingen vogels? En zijn vogels even kieskeurig als mensen als het gaat om een woonplek? Waarom zitten er in de ene straat wel huismussen en in de andere niet? Waarom zingt op de ene plek wel een roodborst en laat hij het elders afweten? En waarom zie je toch bijna overal kauwtjes en eksters?

De wandeling start op 7 april om 10.00 uur op het plein aan de voorkant van winkelcentrum Winkelhof, ter hoogte van de grote trappen en duurt ongeveer negentig minuten. Neem zo mogelijk een verrekijker mee. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Kijk ook op www.natuureducatie.nl.

Hartstichting collecteert

doneren n Van 7 tot en met 13 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. Ruim 150 collectanten gaan deze week langs de deuren in Leiderdorp om geld op te halen voor concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Wie geen kleingeld bij de hand heeft als de collectant aanbelt, kan eenmalig geld overmaken met de smartphone door de Tikkie of iDEAL QR-code op het collectebuslabel te scannen. Doneren op hartstichting.nl én in de Hartstichting online collectebus kan ook.

De Hartstichting werkt aan drie doelen: voorkomen van hartproblemen, snellere hulp in een noodsituatie en betere behandelingen. Zie ook hartstichting.nl.

n Volop paardenpret

Foto: Johan Kranenburg

liethorp n Het was zondagmiddag 31 maart volop genieten voor paardenliefhebbers bij de Leiderdorpse manege Liethorp. De manege hield haar jaarlijkse open dag en had een programma vol leuke activiteiten en fraaie demonstraties, zoals de kür van de carrouselgroep op de foto. | Foto: J.P. Kranenburg

Hennepplanten geruimd

politie n De politie heeft dinsdagavond 26 maart driehonderd hennepplanten geruimd die werden aangetroffen in een flatwoning aan de Lokhorst in Leiderdorp. Hoe de planten zijn ontdekt en of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend.

Foto: Johan Kranenburg

Raad op de bres voor
weidevogels

Motie tegen te vroeg maaien

Nieuwe
speeltoestellen voor Op Dreef

SCHOLEN n Geen gezamenlijke Koningsspelen in Leiderdorp

Huisje, boompje, beestje

Eksternest in plataan. Inzet: kauw met nestmateriaal. Foto: Tineke Sommeling

Op hun paasbest, de keeltjes gesmeerd, doen de vogelmannen weer mee aan het zangconcours dat de aftrap is voor de lente.

Maar zodra de beste zangers hun prijs (de beste woonplek en de beste moeder-de-vrouw!) gewonnen hebben, volgen er nóg serieuzere bezigheden: de bouw van een nest voor de zo gewenste nakomelingen.

Elke vogel bouwt volgens de regels van zijn soort. Bijna alle vogels verbergen hun nest zo goed mogelijk in dicht struikgewas, klimop of dichte ondergroei. Maar er zijn er toch die pronken met een zelfs overdekt takkenpaleis dat voor iedereen zichtbaar hoog in een boom prijkt: eksters maken van hun huis een ware burcht. Het ene vogelpaar werkt samen, maar er zijn ook vogelvrouwen die er alleen voor opdraaien, zoals de merel. Daarentegen maakt de winterkoningman in zijn eentje meerdere nestjes waaruit zijn vrouw mag kiezen. Tjiftjafvrouwen bouwen hun nest vlak boven de grond. Staartmezenparen kiezen voor een hoogte tussen één en twintig meter. Huismussen, kauwen en spreeuwen houden van nature van holletjes en vinden die in de stad in onze huizen, waar ze hun nesten meest onder de daken bouwen. Meeuwen vinden platte grinddaken een prima alternatief voor duinen en kust.

Krotwoning of kwaliteitsbouw

De meeste vogels produceren een kunstig geweven en stevig nest. Maar de uitzondering bevestigt de regel. De kinderen van de grote bonte specht liggen in hun weliswaar veilig uitgehakte boomhol spartaans op de kale vloer... Turkse tortelpartners bouwen samen hun takkennest. Maar een aannemer zou niet blij met ze zijn: erg ijverige bouwvakkers zijn het niet. Ze pauzeren veel en vinden het al gauw goed genoeg. Onder het nest naar boven kijkend zie je het resultaat van deze snelbouw: door de gaten in de krakkemikkige vloer zie je de eieren liggen, die dan ook regelmatig uit het nest vallen. Je vraagt je af hoe het kan dat de Turkse tortel toch redelijk goed boert… Het feit dat ze bijna het hele jaar door broeden maakt waarschijnlijk veel goed!

Nee, dan de merel! Zij bouwt in haar eentje het nest. De hele dag vliegt ze af en aan, zonder zich een seconde rust te gunnen. Het resultaat mag er zijn: een stevig, komvormig nest van allerlei soorten materiaal: stengels, halmen, mos en modder, bekleed met fijn gras. Maar het mooiste wiegje is toch dat van de staartmezen. Ze vlechten een prachtig ovaalvormig nestje, met de ingang opzij, van mos, korstmos en spinrag, bekleed met veel veertjes. Ooit zag ik een paartje de vele veertjes verzamelen van een Turkse tortel die door een sperwer geslagen was.

Zoveel vogels, zoveel nestvormen. Maar één ding hebben ze gemeen: ze willen bomen, dichte struiken en ondergroei, waarin tevens de eiwitrijke beestjes leven die ze nodig hebben om hun jongen een goede start in het leven te geven!

Tekst en foto's: Tineke Sommeling

Voorzitter Hein van de Zande overhandigt het jaarverslag aan wethouder Angelique Beekhuizen. Verder v.l.n.r. op de foto adviesraadleden Babs Banning (vice voorzitter), Jan van Gorp, Matthijs Landsmeer en Wies Dahmen, en Astrid Selier (ondersteuning). | Foto: C. v.d Laan Foto: Corrie van der Laan

Wmo-adviesraad houdt de vinger aan de pols

jaarverslag n Hoe wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd in Leiderdorp? Wat gaat goed en wat kan beter? De Wmo-adviesraad Leiderdorp houdt het in de gaten. Vorige week bood de adviesraad wethouder Angelique Beekhuizen het jaarverslag over 2018 aan.

De leden van de Wmo-adviesraad zijn vrijwilligers en inwoners van Leiderdorp. Ze zijn door het college van burgemeester en wethouders benoemd. Hun taak is de belangen van de inwoners van Leiderdorp aangaande de Wmo te vertegenwoordigen.

De onafhankelijke adviesraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over het lokale vastgestelde beleid, maar ook in regionaal samenwerkingsverband over regionale beleidszaken vanuit Holland Rijnland. Daarnaast kan de adviesraad ook ongevraagd over andere onderwerpen van het sociale domein adviseren, zoals jeugdzorg, wonen, passend onderwijs en werk en inkomen.

In 2018 is veel aandacht van de adviesraad uitgegaan naar het aanbestedingstraject voor het brede welzijnswerk in de gemeente, dat uiteindelijk heeft geleid tot de komst van Incluzio. Wethouder Beekhuizen gaf aan dat ze de steun en adviezen die ze op dit gebied kreeg van de raad erg heeft gewaardeerd.

Daarnaast heeft de adviesraad zich gebogen over een scala van onderwerpen waaronder de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, de regiotaxi, cliënten ervaringen en klachtenprocedure, en huisvesting voor bijzondere doelgroepen.

Tijdens de bijeenkomst met de wethouder werd stilgestaan bij het overlijden van Jep Karres, die tot zijn overlijden op 6 mei vorig jaar voorzitter was van de Wmo adviesraad. "In ons hart en gedachten is Jep er nog steeds bij, hij is ons klankbord", aldus zijn opvolger Hein van der Zande.

Per 1 januari 2019 is voormalig huisarts Matthijs Landsmeer benoemd als lid van de adviesraad. Hij volgt Jaap van der Leden, ook een oud-huisarts, op.

Het jaarverslag van de Wmo-adviesraad Leiderdorp is te vinden op www.wmoadviesraadleiderdorp.nl.

Geen gezamenlijke Koningsspelen in Leiderdorp op 12 april

gesneuveld n Vijf jaar achtereen was het vaste prik in Leiderdorp: op de laatste vrijdag voor Koningsdag vonden de Koningsspelen voor kinderen van alle lokale basisscholen plaats op de velden van RCL. Dit jaar komt aan die jonge traditie een eind. Een aantal basisscholen houdt vrijdag 12 april – extra vroeg omdat de laatste vrijdag voor Koningsdag op Goede Vrijdag valt - zelf Koningsspelen maar van een gezamenlijk evenement is geen sprake meer.

Door: Corrie van der Laan

De Leiderdorpse Koningsspelen werden altijd georganiseerd door het Sportfondsen Sport Servicepunt. Per 1 januari dit jaar is het Sport Servicepunt opgegaan in Incluzio, de nieuwe overkoepelende welzijnsorganisatie in Leiderdorp.

"Bij die overgang hebben we meteen gekeken naar wat we deden en wat we in de nieuwe situatie willen blijven doen, naar welke activiteiten we afstoten en welke nieuwe dingen we oppakken", vertelt Joyce Thissen, die met het Sport Servicepunt meegekomen is naar Incluzio. De organisatie van de Koningsspelen is daarbij gesneuveld. "Uit de evaluatie bleek dat dit een enorme tijdsinspanning kost van de medewerkers terwijl het een relatief kleine impact heeft; voor de kinderen is het niet meer dan een dagdeel. In de visie van Incluzio kan je die tijdsinspanning dan beter op een andere manier inzetten. Bijvoorbeeld voor projecten in het kader van meer bewegen onder schooltijd. We zijn daar nu mee bezig maar dat staat nog in de kinderschoenen."

Het zou kunnen dat volgend jaar in samenwerking met Leiden iets op poten wordt gezet in het kader van de Koningsspelen. Over enkele weken verwacht Thissen daar een plan-opzet voor. "Maar ook dan zullen we alleen ondersteuning bieden vanuit Incluzio, we nemen niet de algehele coördinatie op ons."

Burgers krijgen te vaak geen antwoord

De aftrap van de Koningsspelen in Leiderdorp in 2018. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Fractievoorzitter Hugo Langenberg van de LPL benadrukte dat het zeker geen uitzondering is dat Leiderdorpse burgers met vragen richting de gemeente geen antwoord krijgen. "Vergis je niet in het aantal mensen dat gefrustreerd raakt omdat ze niet in contact kunnen komen met de gemeente", zei Langenberg die aangaf wekelijks wel van zo'n geval te horen.

Ook D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks uitte zijn zorgen. "We zitten er al jaren mee dat slecht gereageerd wordt op mails en brieven van burgers en ik heb niet het idee dat we het lek nu boven water hebben."

Binnendijk erkende dat er werk aan de winkel is. Dat het zo extreem fout gaat als met de Erven van Leeuwen is een uitzondering, zei hij, "maar de dienstverlening naar de burgers is zeker voor verbetering vatbaar". Hij beloofde te komen met een plan van aanpak.

Op naar zonnepanelen op alle geschikte schooldaken in regio

Gemeenten in de regio, Omgevingsdienst West-Holland en schoolbesturen met samen meer dan 130 schoollocaties gaven 27 maart het startsein voor de Schooldakrevolutie Holland Rijnland.Iets rechts van het midden staat de Leiderdorpse wethouder van duurzaamheid Willem Joosten (met oranje stropdas). | Foto: PR Foto: PR

duurzaamheid n De regio Holland Rijnland heeft 266 scholen, waarvan er 180 geschikt lijken voor het plaatsen van zonnepanelen. Schoolbesturen die samen meer dan 130 schoollocaties vertegenwoordigen zijn bereid te kijken hoe zij kunnen verduurzamen. Samen met de gemeenten in de regio Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en Stichting Schooldakrevolutie hebben zij hiertoe op 27 maart de intentieverklaring ondertekend.

Doel is alle geschikte schooldaken binnen de regio te voorzien van zonnepanelen, scholen zicht te geven op energiebesparing en de kinderen te laten leren op en over duurzame energie.

Schoolbesturen worden in dit proces begeleid, bijvoorbeeld door de school te koppelen aan een schooldakcoach, een financieringsfonds en de mogelijkheid tot een educatieprogramma voor kinderen. Verschillende gemeenten in de regio bieden scholen ook een uitgebreide energiescan met monitoring aan en/of hebben een duurzaamheidsfonds, waar scholen gebruik van kunnen maken.

Om de scholen een indicatie te geven van de geschikte schooldaken en de investering die nodig is om zonnepanelen te plaatsen, is er bij de ondertekening van de intentieverklaring ook een schooldakkaart gelanceerd. De school- en gemeentebesturen zetten hun handtekening op lichtgevende Solar schoolhuisjes en plaatsten deze vervolgens op de locatie van hun schoolbestuur of gemeente op de kaart. Nadat alle huisjes er stonden, ging het licht in de zaal uit en lichtten de huisjes op. Zo werd de impact van de Schooldakrevolutie in de regio zichtbaar.

Alle PO en VO scholen binnen de regio kunnen zich via de website schooldakrevolutie.nl aanmelden om deel te nemen aan de Schooldakrevolutie Holland Rijnland.

Oude zwembad verwijderd

Donderdag lag de bodem van het oude 50 meterbad bloot en waren de tegeltjes en de belijningen van een deel van de acht banen duidelijk te zien. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

bouwproject n Voordat de bouw van de Lidl op de hoek van de Willem-Alexanderlaan en de Ericalaan in Leiderdorp kan starten, moest even een vuiltje weggewerkt worden: onder de grond lag hier nog het oude 50 meter buitenzwembad. Dat bad werd geopend in 1965 en deed dienst tot en met 1993. Begin 1994 werd het volgestort met aarde. De parkeerplaats van sportcomplex De Does en de Willem-Alexanderlaan kwamen er bovenop te liggen en het bad werd min of meer vergeten. Maar nu moest het alsnog verwijderd worden. Vorige week is gestart met dat karwei. Donderdag was het bad uitgegraven en maakte een breekhamer korte metten met de zwembadvloer en de betonbak eronder waarna het puin verwijderd kon worden. Het werk wordt naar verwachting deze week afgerond.

Leerlingen Gomarusschool tonen werk

Op het educatieve plein was een toepasselijk springkussen neergezet in de vorm van een molen. | Foto: PR Foto: PR

presentaties n De Gomarusschool in Leiderdorp was op 28 maart omgebouwd tot een 'Hollandse festiviteit'. De kinderen hebben de afgelopen weken met groot enthousiasme gewerkt aan de hand van dit thema. Ze verdiepten zich in onderwerpen als Nederlandse vervoersmiddelen, Nederlandse geschiedenis, de waterwerken, het boerderijleven, op de fiets door Nederland en natuurlijk Nederlandse kunst. Donderdagavond lieten ze via presentaties aan ouders, familie én buren uit de omgeving zien wat ze geleerd hebben. Tijdens deze avond waren er in de gymzaal specifieke Nederlandse producten te koop als kaas en stroopwafels. Ook konden typisch Nederlandse gerechten worden gekocht en genoten velen van een broodje frikandel of kop erwtensoep.

Even rechtzetten

In het artikel 'Moderne en klassieke passievoorstellingen' in de krant van vorige week werd bij de voorverkoopadressen 'Bloemsierkunst Hedera' genoemd. De bloemenzaak aan de Hoofdstraat 30 in Leiderdorp heet anders: Bloemsierkunst Gerbera.

Leiderdorpse raad op de bres voor weidevogels

De Boterhuispolder half mei 2018. Op de voorgrond staat het gras hoog, verderop is gemaaid. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Motie voor aanpak te vroeg maaien in Boterhuispolder

broedseizoen n Er gloort hoop dat weidevogels die broeden in de Leiderdorpse Boterhuispolder dit jaar hun kuikens ongestoord groot kunnen brengen. Wethouder Daan Binnendijk (CDA) beloofde de gemeenteraad maandagavond 1 april dat hij in gesprek gaat met landeigenaren, het groenoverleg, de provincie en de Omgevingsdienst West-Holland om te voorkomen dat er te vroeg gemaaid wordt in de polder.

Marijke van Pernis overhandigt de cheque aan Ad Olivier. | Foto: Ellis Groothof Foto: Ellis Groothof

Door: Corrie van der Laan

Het onderwerp kwam aan de orde dankzij een motie van LPL-raadslid Joost Bruggeman. Daarin vraagt hij het college om de Omgevingsdienst in te schakelen om de weidevogels te beschermen. Er zou een nestinventarisatie gedaan moeten worden op de percelen waar weidevogels broeden en vervolgens moet, met de Wet Natuurbeheer in de hand, ook daadwerkelijk worden ingegrepen als hier gemaaid wordt voordat de kuikens zijn uitgevlogen. Zijn motie kreeg unanieme steun.

Het maaien in de Boterhuispolder tijdens het broedseizoen is een jaarlijks terugkerende bron van verontwaardiging. Terwijl wandel- en fietspaden door de polder van 15 maart tot 15 juni zijn afgesloten om broedende vogels rust te geven, gaat een aantal boeren in de eerste helft van mei gewoon met de maaimachine over hun percelen, waarbij nesten en kuikens vermalen worden.

In voorgaande jaren werden daar in de gemeenteraad al verschillende malen vragen over gesteld maar dat gebeurde als regel in mei, als het kwaad al geschied was. Voormalig wethouder Jeff Gardeniers (CDA) in legde in 2017 uit dat driekwart van de polder in particulier bezit is. Daarover heeft de gemeente niets te zeggen en volgens Gardenier lukte het niet om afspraken met de landeigenaren en hun pachters te maken. Ook in het deel van de polder dat gemeentelijk eigendom is, was het maken van afspraken niet eenvoudig omdat in de pachtcontracten niets is vastgelegd over weidevogelvriendelijk maaien.

Wel is in de Natuurwet geregeld dat broedende vogels niet verstoord mogen worden. De handhaving hiervan ligt echter niet bij de gemeente maar bij de provincie Zuid-Holland die dat bij de Omgevingsdienst heeft neergelegd.

Wethouder Binnendijk staat te popelen om aan de slag te gaan met het onderwerp, zei hij maandagavond. "Misschien is het een voordeel dat ik nieuw ben. Ik wil hier onbevangen in gaan en een frisse start maken." Hij gaat de komende weken in gesprek met alle betrokken partijen. Zeker ook met de pachters en landeigenaren. Want, zoals D66-fractievoorzitter Jeroen Hendrik zei, "Dat het lastig is om afspraken te maken, betekent niet dat het onmogelijk is." Een beetje druk uitoefenen in die gesprekken is wellicht niet verkeerd, suggereerde PvdA-raadslid Roeland Schmidt. "Het kan helpen door te laten schemeren dat de Omgevingsdienst ook meekijkt dit seizoen."

Stichting Job Buddy is een lokaal initiatief van en door Leiderdorpse ondernemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden sneller aan een baan te helpen en vacatures lokaal te vervullen. Sinds 2016 maakt Job Buddy van werkzoekers werkvinders. Astrid Selier van Stimulanszz, bedenker en coördinator van Stichting Job Buddy, praat u iedere maand bij over wat gaande en actueel is. Deze maand vertelt ze over een onderzoek naar een vreemde donatie.

Donatie uit bekende hoek

Op woensdag 20 maart was ik op weg naar het Rabobankkantoor aan de Schipholweg in Leiden. De reden daarvoor was dat de Rabobank 250 euro had overgemaakt naar Stichting Job Buddy. Een zoekplaatje: de stichting bankiert bij de Rabobank, heeft meegedaan met het Wensenfonds en heeft in 2016 en 2017 sponsorgeld ontvangen, maar dit kwam onverwachts en ongevraagd. Na wat rondvragen kwam ik in contact met directievoorzitter Erik Versnel van de Rabobank Leiden-Katwijk die me via LinkedIn vertelde dat (ex)medewerkers vanuit het coöperatief dividend een schenking mogen doen aan een vereniging of stichting. Coöperatief dividend? Wat houdt dat in? Reden genoeg om een koffie-afspraak te maken voor wat uitleg. En zo komt het dat ik op deze woensdag over de drempel van de Rabo stap.

Versnel vertelt dat de Rabobank (Raiffeisenbank en Boerenleenbank) lang geleden door boeren als coöperatie is opgericht. Door samen een bank te beginnen, konden de boeren elkaar geld lenen en garant staan en investeren in de groei van hun bedrijven. Een bank van en voor haar leden. Nog steeds vloeit na jaren van overnames, fusies en moderne ontwikkelingen een deel van de winst van de Rabobank terug als coöperatief dividend naar de maatschappij. En daarin is de bank uniek in Nederland.

De bank geeft een deel van de winst terug aan maatschappij door middel van donaties, sponsoring, het al bekende Wensenfonds en een cultuurfonds. Ook worden studenten die als ondernemer een start willen maken ondersteund. Rabobank Leiden-Katwijk heeft een ledenraad met 34 deelnemers en deze beslist over de toekenning van het coöperatief dividend. Deze ledenraad komt vier keer per jaar bij elkaar en leden van de Rabobank kunnen zich hiervoor aanmelden.

Stichting Job Buddy heeft de donatie uit het coöperatief dividend gekregen via een ex collega van de Rabobank die betrokken is als buddy en coördinator in Zoeterwoude. Versnel is daar verheugd over en vertelt dat werken bij Rabobank betekent dat maatschappelijke betrokkenheid in je DNA moet zitten. Helpen de wereld een beetje beter mooier maken, growing a better world together! Bezig zijn met grote vraagstukken zoals het wereldvoedselvraagstuk maar juist ook met kleine vraagstukken in de leefwereld in Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Oegstgeest. "Bij het aannemen van nieuwe collega's kijken we verder dan het cv, het gaat vooral om mentaliteit en maatschappelijke oriëntatie. We zien dat veel van onze collega's in hun vrije tijd zich ook inzetten voor verenigingen en stichtingen en vrijwilligerswerk doen. Een van de collega's in Leiden is zelfs trouwambtenaar. Hoe leuk is dat!"

Het is nu duidelijk waar de donatie vandaan komt en Stichting Job Buddy is daar natuurlijk erg blij mee. We kletsen nog even door over gemeenschappelijke activiteiten in de regio waar we elkaar regelmatig treffen. Versnel vertelt dat de ruimte waar we ons bevinden overigens voor verenigingen en stichtingen die bij de Rabo bankieren gratis beschikbaar is voor bijeenkomsten en evenementen. De Rabobank zet graag haar deuren open. Een goede tip, daar gaan we als Job Buddy ook zeker eens gebruik van maken.

Wil jij ook betrokken zijn bij Job Buddy? Ben je werkzoekende en wil je weten wat Job Buddy voor je kan betekenen? Wil je er meer over weten? Neem dan ook contact met ons op. Meer informatie over Job Buddy vind je op de website www.jobbuddy.org. Of stuur een mail naar astrid@jobbuddy.org en zij neemt dan contact met je op.

12.000 euro voor Lion Heart Foundation

cheque n Tijdens de kerkdienst in de Scheppingskerk op zondag 31 maart overhandigde Marijke van Pernis, voorzitter van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Leiderdorp, een cheque van 12.000 euro aan penningmeester Ad Olivier, van de Lion Heart Foundation. Ruim de helft van dit bedrag, 6.320 euro, komt uit de opbrengst van de papierinzameling en boekenmarkten die in 2018 georganiseerd werden in en bij de Scheppingskerk. Met collectes, donaties en andere acties werd dit aangevuld tot 12.000 euro.

De Lion Heart Foundation, een Nederlandse organisatie, werkt in Sierra Leone aan de ontwikkeling van duurzame gezondheidszorg en kennisoverdracht, met als doel de lokale bevolking te helpen een eigen toekomst op te bouwen. In het Lion Heart Medical Centre in Yele werken veel lokale, getalenteerde verpleegkundigen, die zich graag verder willen ontwikkelen. Met het 'LHMC Studiefonds' wil de Lion Heart haar lokale medewerkers uitzicht geven op een betere toekomst. De gift is bestemd voor dit studiefonds.

De Vliet zoekt vrijwilligers

oproep n Buitenzwembad De Vliet aan de Voorschoterweg 6 in Leiden zoekt vrijwilligers (18 jaar en ouder) om ruime openingstijden te kunnen blijven hanteren. Vooral doordeweeks van 7.00 tot 9.30 uur en van 17.00 tot 19.30 uur is er een nijpend tekort aan toezichthouders, die naast de ervaren badmeesters kunnen staan.

Wie zich opgeeft als vrijwilliger, kan zelf bepalen hoe vaak hij of zij wil bijspringen. Dat kan eens per maand zijn of drie keer per week; alle handen (en vooral ogen) zijn welkom. Inroosteren gaat in overleg.

De gemeente biedt gratis opleidingsavonden aan, waarvan de eerste op dinsdag 9 april gepland staat. Het werk hoeft overigens niet helemaal voor niets gedaan te worden: er staat een kleine vrijwilligersvergoeding tegenover.

Leerlingen Theaterplaats laten zien wat ze hebben geleerd

De toppers van de ID Dance Factory. Foto: PR

Toneel n Tijdens het elfde jeugdtheaterfestival van Theaterplaats, op zaterdag 13 april, laten de leerlingen van de Leiderdorpse jeugdtheaterschool zien wat zij het afgelopen cursusjaar hebben geleerd. Het gemeenschappelijke thema van de voorstellingen is dit jaar 'Ik hou van…!' De leerlingen zijn in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar.

In totaal worden vijf voorstellingen gespeeld in twee blokken. In 'Schatje en Scheetje' hebben de twee boeven elkaars hart gestolen en maken er samen een gezellige boel, zelfs in de 'katta kombe' hebben ze het fijn. In de voorstelling 'De liefste kusjes zijn voor jou', laten de jongste spelers van Theaterplaats zien van wie ze het meest houden. En in 'Romeo en Julia' tonen de spelers wat liefde allemaal met je doet. In 'De koningin leert schaken' houdt eigenlijk iedereen van het schaakspel, zelfs de koning. In 'Ik hou van vies en gemeen ' raakt het personage Julia behoorlijk in de war van alles wat er gebeurt in de wereld en weet ze niet waarvan ze eigenlijk moet houden.

Jonge spelers lezen het script. | Foto: PR Foto: PR

Alle voorstellingen zijn gebaseerd op jeugdtheaterteksten en teksten uit de jeugdliteratuur, maar ook improvisaties vormen een onderdeel van dit jeugdtheaterfestival.

Regie: Heléne Kok. Decor: Marloes Nelson en Jan Nelson.

Met speciale dank aan de Kastanjelaanschool en basisschool De Leeuwerik.

Het festival vindt plaats in het theater van basisschool De Leeuwerik aan de Leeuwerikstraat 2 in Leiderdorp.

Het eerste blok met de voorstellingen 'Schatje en Scheetje', 'De liefste kusjes zijn voor jou' en 'Romeo en Julia' start om 13.00 uur. Het tweede blok met 'De koningin houdt van Schaken' en 'Ik hou van vies en gemeen start; om 15.30 uur.

Kaarten reserveren: www.theaterplaats.nl

Stierenbrug afgesloten in zomervakantie

Directeur Sidney Fortman van RUFO (rechts) en een vertegenwoordiger van Portaal tekenen het contract. | Foto: PR Foto: PR

onderhoud n De Leiderdorpsebrug, beter bekend als de Stierenbrug, is vanaf 22 juli vier tot zes weken afgesloten. De provincie Zuid-Holland voert dan groot onderhoud uit.

Hoe lang de brug op de grens van Leiden en Leiderdorp precies dicht is, wordt eind mei bekend. In juni organiseert de provincie een bewonersavond. De directe omgeving ontvangt hierover een brief. Voor ondernemers is er al eerder, in april, een informatiebijeenkomst.

Scheidend voorzitter Didos van Dam van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) maakte het nieuws van de langdurige brugafsluiting bekend tijdens de LOV-bijeenkomst op 27 maart. Wat enige onrust gaf; in het voorjaar van 2018 was de brug ruim zes weken gedeeltelijk deels afgesloten en dat kostte een aantal Leiderdorpse ondernemers aardig wat klandizie. Toen werden ze ook nog eens onaangenaam verrast door de afsluiting omdat ze vooraf niet op de hoogte waren gesteld. Dit keer is de communicatie beter gegaan.

Tijdens de afsluiting wordt autoverkeer omgeleid. Voor fietsers en voetgangers komt er een tijdelijke pontonbrug of een veerpontje.

Succes voor ID Dance Factory in voorronde NK

dans n Zondag 31 maart deden twee dansgroepen van de Leiderdorpse dansstudio ID Dance Factory mee aan de voorronde voor het NK jazzdans in Nieuwegein. Met succes: de groepen wisten beide een 3e plaats in de C-categorie in de wacht te slepen, de ene in de leeftijdsklasse categorie 9 tot en met 13 jaar en de andere bij de 14 tot en met 16-jarigen. "Beide groepen kwamen dit seizoen een categorie hoger uit dan vorig seizoen. Dat ze direct in de prijzen zouden vallen, durfde ik niet te verwachten en is fantastisch", aldus Ilona Verhoogt, trainster en eigenaresse van de dansstudio.

Of de meiden zich ook daadwerkelijk voor het NK Jazzdans geplaatst hebben is nog even afwachten. Er volgen nu nog twee voorrondes en daarna wordt er bekend gemaakt welke groepen naar het NK in Ahoy mogen.

Doesmolenbrug weekend dicht

onderhoud n De Doesmolenbrug op de grens van Leiderdorp en Hoogmade wordt afgesloten voor al het verkeer van 10 uur 's avonds op vrijdag 5 april tot 6 uur 's ochtends op maandag 8 april. Dat in verband met het afronden van het groot onderhoud. Het meeste werk aan de brug is al gedaan in het tweede kwartaal van 2017. Komend weekend worden de laatste klussen gedaan. Het gaat dan om testwerkzaamheden aan het beweegbare deel van de brug. Tijdens de stremming wordt de omleidingsroute met gele borden aangegeven

Portaal en RUFO verlengen contract

Schoonmaakdiensten n In alle wooncomplexen van Portaal heeft de traditionele mop met emmer en sopwater plaatsgemaakt voor de Smart mop en spraymop van RUFO Schoonmaakdiensten. En dat bevalt beide partijen uitstekend. Het contract tussen het Leiderdorpse bedrijf en de Leidse woningcorporatie is deze week dan ook met drie jaar verlengd. Voor RUFO Schoonmaakdiensten is deze samenwerking belangrijk. Het geeft een stuk zekerheid en werkgelegenheid voor de vele vaste medewerkers.

RUFO Schoonmaakdiensten won in 2015 de Leiderdorpse ondernemersprijs. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor dit bedrijf. Zo werkt er een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zet het bedrijf, waar mogelijk, duurzame producten in. Het bedrijf heeft 'Smart Cleaning' ingevoerd, een methode waarbij met duurzame producten, schoon water en schone materialen een maximaal resultaat wordt bereikt.

Oranjeboekje is klaar

Voorzitter Hans Kruidenberg en bestuurslid Rina Cooijmans van de Oranjevereniging met de eerste Oranjeboekjes. Foto: PR

n Huis-aan-huis verspreiding is gestart

oranjeactiviteiten n Vanaf donderdag 28 maart werden de Programmaboekjes van de Oranjevereniging Leiderdorp verspreid. "Alle 13.000 huishoudens in ons dorp kregen, of krijgen een dezer dagen, het programma van de Oranjeactiviteiten in hun bus", zegt Hans Kruidenberg, voorzitter van de Oranjevereniging Leiderdorp. "Met veel plezier zochten we ook voor dit jaar voor jong en oud Oranjeactiviteiten. Het bestuur en een aantal vrijwilligers bezorgen zelf het boekje bij u thuis."

vredeseducatie

Al eind maart startte de eerste activiteit, voor jongeren: bij leerlingen in groep 7 en 8 kwamen veteranen vertellen. "We bieden basisscholen een gastles aan in het kader van vredeseducatie", vervolgt Kruidenberg. "Veteranen komen over hun ervaringen vertellen en benadrukken daarbij het belang van vrede in de wereld. Ze zijn verbonden aan het Veteraneninstituut te Doorn dat het belangrijk vindt om de bijzondere ervaringen van veteranen vast te leggen met als doel kennis hiervan over te dragen aan de samenleving. Veel scholen doen er dit jaar aan mee."

De tweede activiteit is er eentje voor ouderen. Op 13 april vindt de Ouderensoos in de Scheppingskerk plaats en komt het Gewestelijk Seniorenorkest uit Vlaardingen optreden. Voor deze Oranjemiddag is aanmelding mogelijk via www.ovleiderdorp.nl of telefonisch bij Arno Mentink (5891729).

Nieuwe plek aubade

Nieuw is de plek van de aubade: in het Oude Dorp. Kruidenberg: "Op Koningsdag hopen we met veel Leiderdorpers onder begeleiding van Marchingband Tamarco om 9.00 uur de dag te starten in de Hoofdstraat, ter hoogte van de Hollandsche Tuyn. Na de aubade loopt u zo de vrijmarkt op."

Vervolgens kan deelgenomen worden aan de speciale editie van de Oranje Sportfondsen/van Houdt Prestatieloop. Deze wordt dit jaar voor de vijftigste keer georganiseerd. Ter ere hiervan wordt naast de gebruikelijke afstanden ook de 10 Engelse Mijl (16.1 km) aangeboden.

Bevrijdingstaptoe

De Bevrijdingstaptoe die op zondagmiddag 12 mei wordt gehouden belooft weer een happening te worden. In samenwerking met Marchingband Tamarco en voetbalvereniging RCL vindt de taptoe plaats op de velden van RCL. Vijf gerenommeerde bands zullen optreden, waaronder Takostu, de wereldkampioen Marsparade WMC Kerkrade. In het Oranjeboekje staat meer informatie.

Het Programmaboekje is financieel mogelijk gemaakt door sponsoring en advertenties van lokale bedrijven en organisaties.

Het is ook te vinden op www.ovleiderdorp.nl.

Nieuwe speeltoestellen voor geadopteerde speelplaats Op Dreef

buurtvereniging n De speelplaats annex moestuin van de Leiderdorpse buurtvereniging Op Dreef wordt steeds mooier. Deze week is het oude speelhuisje vervangen door een prachtig nieuw exemplaar. Bovendien zijn er twee schommels geplaatst. Allemaal uitgevoerd in duurzaam hout.

Door: Corrie van der Laan

De nieuwe aanwinsten konden gefinancierd worden dankzij een flinke bijdrage van het e Verrijk je Buurt-project van Fonds 1818, vertelt Jeanine van Jaarsveld. Zij is secretaris van de pas vijftien maanden oude maar zeer actieve buurtvereniging. De oprichting had alles te maken met het ruim vijf jaar geleden vastgestelde speelruimteplan van de gemeente. Dat plan houdt in dat een aantal van de speeltuintjes in Leiderdorp opgewaardeerd wordt, terwijl een aantal andere omgevormd wordt tot 'informele speelplek', een speelplaats zonder speeltoestellen. Het verrommelde speelplaatsje tussen de Reviusdreef en de Luykendreef stond op de nominatie zo'n 'informele speelplek te worden. "Wij wilden graag een leuke speeltuin voor de vele kinderen in de buurt behouden en hebben toen met een aantal buren de buurtvereniging opgericht om de speelplaats te kunnen adopteren", vertelt Van Jaarsveld.

De officiële adoptie vond plaats in februari 2018 en de omwonenden zijn er meteen flink aan de slag gegaan. Inmiddels zijn vier moestuinbakken gebouwd en is een aantal fruitbomen geplant. Voor tuingereedschap is een keurig schuurtje neergezet. Het speeltuingedeelte was al voorzien van een nieuwe laag houtsnippers en heeft nu dus ook nieuwe speeltoestellen.

Maar het is nog niet klaar. Aanstaande zaterdag moet de vierde moestuinbak, die 16 maart tijdens NLdoet-dag gebouwd is, gevuld worden met grind en tuinaarde. "Wie mee wil helpen kruien, is welkome vanaf 10.00 uur", doet Van Jaarsveld meteen een oproep.

Slaap

Foto: pexels

Wat is het, slaapt Fikkie nu of ligt ie gewoon rustig en houdt hij stilletjes alles en iedereen in de gaten? Dat is lang niet altijd duidelijk. Maar het zou zo maar eens kunnen, dat de trouwe waakhond toch echt gewoon een dutje doet. Niks alert waken, maar in diepe rust. Want dat doen honden graag en lang, hoor: slapen.

Gemiddelden zeggen natuurlijk lang niet alles, maar even zo goed: een hond slaapt gemiddeld ongeveer dertien tot veertien uur per etmaal. Dat is grappig genoeg goed vergelijkbaar met het dier dat op dit punt de meest beruchte reputatie heeft, de luiaard. Die lome, trage luiaard slaapt volgens sommigen gemiddeld niet meer dan een hond, ruim de helft van de tijd dus. En het zijn heel andere dieren die met meer recht luiaards moeten worden genoemd. 't Is dan weliswaar geen alledaags huisdier, maar het groot harig gordeldier slaapt ruim twintig uur per dag, net als de kleine zakmuis. En ter geruststelling: ook de python brengt met 18 uur per dag het grootste deel van zijn leven slapend door.

Een slapende hond moet je gewoon lekker laten slapen. | Foto: PR Foto: PR

Het kan ook anders. Want vergeleken met bijvoorbeeld sommige soorten kikkers zijn honden enorme slaapkoppen. Die kikkers kunnen maanden zonder slaap! Ze laten dan af en toe hun ogen rusten, maar slapen is er niet bij. En het zijn niet slechts de kleintjes die weinig slapen. Een walrus kan ruim tachtig uur achter elkaar wakker blijven. Olifanten slapen maar een paar uur per dag – anders hebben ze geen tijd om voldoende te eten. En de giraf slaapt ook maar een paar uurtjes per dag, verdeeld over korte dutjes van een minuut of vijf. Veelal staande, want liggen is niet prettig met die lange nek en liggend zijn ze ook met hun onhandige lijf te kwetsbaar voor roofdieren.

Toch werpt die veertien uur per dag per hond wel plots een ander licht op een oud gezegde. Het is niet verstandig om slapende honden wakker te maken, toch? Logisch, ze hebben die slaap kennelijk gewoon hard nodig…!

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Nieuwe speeltoestellen voor Op Dreef

Bestuursleden Jeanine van Jaarsveld en Albert Verkuyl van buurtverenigingen Op Dreef met een aantal buurtkinderen op het nieuwe speelhuisje. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

buurtvereniging n De speelplaats annex moestuin van de Leiderdorpse buurtvereniging Op Dreef wordt steeds mooier. Vorige week is het oude speelhuisje vervangen door een prachtig nieuw exemplaar. Bovendien zijn er twee schommels geplaatst. Allemaal uitgevoerd in duurzaam hout.

Door: Corrie van der Laan

De nieuwe aanwinsten konden gefinancierd worden dankzij een flinke bijdrage van het Verrijk je Buurt-project van Fonds 1818, vertelt Jeanine van Jaarsveld. Zij is secretaris van de pas vijftien maanden oude maar zeer actieve buurtvereniging. De oprichting had alles te maken met het ruim vijf jaar geleden vastgestelde speelruimteplan van de gemeente. Dat plan houdt in dat een aantal van de speeltuintjes in Leiderdorp opgewaardeerd wordt, terwijl een aantal andere omgevormd wordt tot 'informele speelplek', een speelplaats zonder speeltoestellen. Het verrommelde speelplaatsje tussen de Reviusdreef en de Luykendreef stond op de nominatie zo'n 'informele speelplek te worden. "Wij wilden graag een leuke speeltuin voor de vele kinderen in de buurt behouden en hebben toen met een aantal buren de buurtvereniging opgericht om de speelplaats te kunnen adopteren", vertelt Van Jaarsveld.

De officiële adoptie vond plaats in februari 2018 en de omwonenden zijn er meteen flink aan de slag gegaan. Inmiddels zijn vier moestuinbakken gebouwd en is een aantal fruitbomen geplant. Voor tuingereedschap is een keurig schuurtje neergezet. Het speeltuingedeelte was al voorzien van een nieuwe laag houtsnippers en heeft nu dus ook nieuwe speeltoestellen.

Workshop bijen leren tellen

natuur n De werkgroep van IVN-KNNV-Naturalis 'ontdek natuur in je buurt' organiseert ter voorbereiding op de Nationale Bijentelling 2019 een gratis workshop waar mensen kunnen leren hoe ze het beste bijen kunnen tellen. De workshop wordt gehouden op vrijdag 12 april van 13.00 tot 15.00 uur in bezoekerscentrum Weidezicht, op het terrein van de kinderboerderij Merenwijk, Parkzicht 100 in Leiden. Opgeven kan via ontdeknatuur@gmail.com. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/leidse regio. De Nationale Bijentelling is op 13 en 14 april.

n Kenmerk huwelijk diamanten bruidspaar Habraken-Willemse:

Foto: Anko Lubach

Hard werken en voor anderen klaarstaan

Huwelijksjubileum n Een toevallige ontmoeting in Leiden bij V&D bleek het begin van een lang en gelukkig huwelijk. Riek en Bert Habraken waren op 26 maart zestig jaar getrouwd. Een periode waarin ze hard werkten, maar ook altijd voor iedereen klaar stonden.

Foto: Anko Lubach
Foto: Anko Lubach
Bert en Riek Habraken-Willemse op hun trouwdag, 26 maart 1959. Foto: PR
Brugemeester Laila Driessen kwam het diamanten paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Door: Nelleke Thissen

Op een zaterdagmiddag in 1954 snuffelde de in Leiden geboren en getogen Riek Willemse (1939) met een vriendin rond bij V&D. Met een vriendenclubje bevond Leiderdorper Bert Habraken (1937) zich daar ook. Hij kreeg Riek in het oog en stapte spontaan op haar af.

Na een eerste date, drie jaar verkering en een tweejarige verloving trouwden ze op 26 maart 1959 in Leiden. In Leiderdorp betrokken ze een piepklein woninkje aan het eind van de Doeslaan. Dat werd later ingeruild voor een groter huis, eerst aan de Hoofdstraat, daarna opnieuw in de Doeslaan.

Bert, geboren in de Doeslaan, bezocht de gereformeerde lagere school, voorloper van de huidige Willem de Zwijgerschool, maar toen gevestigd aan de Hoofdstraat. Daarna zat hij op de Ulo (Hoofdstraat), maar ging na een jaar werken en 's avonds naar de ambachtsschool. "Er moesten centjes verdiend worden", verklaart Bert.

Hij startte zijn loopbaan als kuiper bij de Gebr. Lafeber in Leiden. Vervolgens werkte hij in de bouw, bij een grofsmederij en tot slot bij de reinigingsdienst van de gemeente Leiden, nu afdeling Milieubeheer. Daar vervulde hij diverse functies. De laatste was bij het speeltuinonderhoud. Het leukst, zo vond Bert en daarmee een mooie afsluiting van een lange arbeidstijd. Op zijn zestigste ging hij met de VUT.

Riek werkte tot haar trouwen op de productieafdeling van Beuth & Zn, een fabriek van kapok, bedveren, dekens en matrassen (gesloten in 1967). Ze beleefde er een gezellige tijd met leuke collega's. Na haar huwelijk wijdde ze zich aan haar gezin. Het echtpaar kreeg twee dochters. Riek was thuis als ze uit school kwamen, maar hielp onder schooltijd mensen in haar omgeving. Ook paste ze op andermans kinderen op.

In hun vrije tijd verbleef het gezin vaak op een camping bij Noordwijk. Daar ontmoetten Riek en Bert twee Poolse gastarbeiders en raakten met hen bevriend. Jarenlang hielpen zij hun families met kleding en levensmiddelen en reden er zelfs voor naar Polen. "We hebben nog altijd contact", meldt Riek.

Nadat de dochters het huis uit waren kreeg Riek een baan bij handelskwekerij Van Egmond, later Vegmoplant dat in 1997 naar Rijsenhout vertrok. Riek werkte er in de kantine, sorteerde plantjes en was medeorganisator van tentoonstellingen. Na dertien jaar ging ook zij met pensioen en meer tijd aan haar hobby's besteden.

Dat zijn onder meer borduren, tuinieren, kaarten maken en breien voor goede doelen. Ook heeft Riek met haar man jarenlang fanatiek gedanst. Bert doet verder aan koersbal, gaat twee keer per week in Leiden kaarten met oud-collega's en is vrijwilliger bij Diok. Met deze Leidse rugbyclub kwam hij 35 jaar geleden via zijn dochter in contact. Hem was gevraagd speelsters naar wedstrijden te rijden. Sindsdien is hij menig uurtje voor de Diok jeugd actief geweest. Ook nu nog helpt hij achter de bar, bij toernooien en trainingen. Ook gaat hij met zijn kleindochter - een goede en veelbelovende speelster – mee naar wedstrijden in heel Nederland. "Maar ook bij interlands in België en Frankrijk ben ik te vinden. Opa Bert is haar trouwste supporter", lacht hij.

Hun huwelijksfeest vieren Riek en Bert met hun gezin, de drie kleindochters, verdere naaste familie en goede vrienden. "Zo heb je immers heel veel tijd voor elkaar". En dat vindt het diamanten bruidspaar het aller-gezelligst.

Volop leven in Boterhuispolder

broedseizoen n De Boterhuispolder is sinds half maart vanwege het broedseizoen tijdelijk is afgesloten voor wandelaars en fietsers maar toch is het mogelijk om te genieten van de rust en ruimte die deze oer-Hollandse polder ons biedt, mailde Anko Lubach naar deze krant. Ook vanaf de randen is er heel veel te zien, heeft hij ervaren. "Bovendien, gewapend met een kijker of telelens, wordt de achterliggende reden van de jaarlijkse beperkte toegang ook al snel duidelijk: de vogels krijgen de kans om hun kroost in alle rust groot te brengen." Lubach maakte 30 maart rond 19.00 uur bijgaande foto's van een eend met negen prille kuikens in het slootje langs de Nieuweweg en een fraaie fazant die zich schuil hield in de berm langs de Oude Spoorbaan.

Spannende zoektocht naar eigen identiteit

Erna Brath achter haar schrijftafel. Foto: Nelleke Thissen

n Jeugdthriller 'Lef': debuut van Leiderdorpse Erna Barth

boek n Het Leiderdorpse schrijversgilde is uitgebreid. Sinds eind vorige maand ligt 'Lef', het debuut van dorpsgenoot Erna Barth, in de winkel. Dit spannende boek voor de oudere jeugd gaat over een jongen die samen met een vriendin op zoek gaat naar zijn identiteit.

Tekst en foto Nelleke Thissen

Het verhaalidee ontstond tijdens een schrijfcursus. Als kind al vond Erna Barth schrijven leuk. Maar de stap naar professioneel auteur worden zette ze veel later. "Zo'n besluit valt op het moment dat je denkt: ik moet het een keer in mijn leven doen." Na haar studie Pedagogische Wetenschappen in Leiden nam ze de zorg op zich voor haar kinderen. Het auteurschap bleef echter lonken. Enkele jaren geleden nam ze de stap en ging bij schrijfschool Scriptplus de opleiding Proza voor kinderen volgen.

Dankzij de opleiding heeft ze haar schrijftechniek kunnen ontwikkelen. De Leiderdorpse is ervan overtuigd dat deze cursus haar daadwerkelijk in het schrijversvak heeft doen belanden. "In je eentje red je zoiets niet. Juist door de feedback en het contact met cursusgenoten kom je verder". Barth zet zich er toe dagelijks 250 woorden te produceren. Al schrijvende komt het verhaal tot stand. "Niet wachten op inspiratie, dan lukt het nooit. En zit je vast in je verhaal dan zit er een fout in. Na het oplossen daarvan gaat het vanzelf verder", weet ze uit ervaring.

De blauwdruk voor 'Lef' ontstond al in het begin van Erna's opleiding. "De opdracht was schrijven over dingen die je nog nooit had gedaan. Voor mij betekende dat het schrijven van een thriller, vanuit de ik-persoon en voor de doelgroep jeugd 14 jaar en ouder. Met deze ingrediënten ontstond het eerste hoofdstuk." Pas een aantal jaren later pakte Barth dit weer op om er daadwerkelijk een spannend jeugdboek van te maken. "Een avontuur waarin ik van lieverlee steeds meer de lezer in beeld kreeg". Zo kreeg ze de oudere jeugd (14+) in het vizier. "Verbaal zijn ze volwassen, maar emotioneel nog niet. Dit spanningsveld integreert me en past bij mijn schrijftrant met als grootste uitdaging hoe mijn lezers geïnteresseerd te houden."

Korte inhoud

Het boek gaat over een jongen die Lef heet. Hij wordt wakker in een ziekenhuis, niet wetende wie hij is en hoe hij daar terecht kwam. Ook vraagt hij zich af wie die dokter is en de vrouw die zegt zijn moeder te zijn. Hij vlucht weg en komt in een herstelhotel terecht. Maar ook daar gebeuren vreemde dingen. Hij ontsnapt opnieuw en zoekt hulp op het politiebureau. Tevergeefs want opeens staat hij oog in oog met de arts uit de instelling. Wederom maakt hij zich uit de voeten en ontmoet Ilse, een meisje dat op straat leeft. Samen gaan ze op zoek naar zijn ware identiteit. Ilse heeft daarvoor haar eigen reden. Langzaam maar zeker ontdekken ze de waarheid.

"Het is een spannend boek voor alle jongeren. Immers de hoofdfiguren zijn zowel jongen als meisje die worden geconfronteerd met duistere praktijken", ligt de schrijfster een tipje van de sluier op. Diverse actuele thema's, zo meldt ze, komen aan bod. Het zoeken naar je eigen identiteit, het ontstaan van vriendschap, orgaanhandel en straatjongeren. "Maar ondanks deze soms heftige thema's biedt het verhaal ook hele mooie momenten", verzekert Barth.

Het eerste exemplaar wordt tijdens een signeersessie bij boekhandel De Kler in Winkelhof overhandigd. Erna Bart werkt inmiddels aan haar tweede boek. Ook weer voor jongeren vanaf 14 jaar. Dit keer gaat het over een moordspel waarbij jongeren moorden moeten oplossen. Echter gaandeweg vertroebelt het onderscheid tussen spel en realiteit en wordt de vraag 'Wie heeft het gedaan' erg spannend. Het antwoord daarop komt over een paar jaar. Dan hoopt Erna Barth deze nieuwe spannende jeugdthriller te kunnen presenteren.

-----------------------------------------------------------

Signeersessie: Lef

Auteur: Erna Barth

Datum: zaterdag 6 april

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

Plaats: boekhandel De Kler

Doelgroep: 14 jaar en ouder

Uitgever: Clavis B.V.B.A.

ISBN: 9789044834765 Prijs: € 14,95

-------------------------------------------------------

Nieuws van de LVU

educatie n Ook deze maand biedt de Volksuniversiteit weer een scala aan workshops. Hieronder een greep:

Leer je eigen grenzen stellen!

In de workshop 'Grenzen stellen' leer situaties herkennen waarbij je over je eigen grenzen gaat en krijg je tips hoe hiermee om te gaan. Je wordt bijvoorbeeld door familie of vrienden gevraagd om iets voor hen te doen. Nu ben je vast bereid om hulp te bieden, maar waar ligt de grens? Naast een korte theoretische inleiding over grenzen, vormen de ervaringen van de deelnemers de rode draad in deze workshop. Dinsdag 9 april, 9.30 – 11.30 uur.

De Italiaanse traditionele Paaspicknick: maak klaar en geniet!

Italianen brengen traditiegetrouw de Tweede Paasdag door met een uitgebreide picknick. Deze workshop geeft inspiratie voor een voorjaarspicknick volgens de Italiaanse Paastraditie. Onder het koken vertelt de docent over deze traditie en over de inspiratiebronnen voor de ingrediënten van het picknickmenu. Samen worden kleine en grotere koude gerechten, soms met een vistintje, klaar gemaakt. En uiteraard wordt alles samen opgegeten, onder het genot van een glas Italiaanse wijn en koffie à la Italia na. Donderdag 11 april, 17.30 – 21.30 uur.

Bezoek aan Oude Sterrewacht

Op vrijdag 12 april, 15.00 – 17.00 uur, wordt een bezoek gebracht aan de oude Sterrewacht, voor een lezing over de architectuur en een rondleiding door het gebouw onder begeleiding van de Leidse architect Boudewijn Veldman en een architectuurwandeling door de Kaiserstraat met architect Fons Verheijen. De afsluiting vindt plaats met een drankje in een gezellig café.

Lachend en fit het weekend in

Lachen is gezond! Kinderen lachen zo'n driehonderd maal per dag, volwassenen niet veel meer dan vijftien maal. In deze workshop versterken de deelnemers hun buikspieren door te lachen en maken hun spieren en gewrichten soepel. Na een inleiding worden opwarmende, eenvoudige oefeningen gedaan ter voorbereiding op het lachen zonder reden. Daarna volgen allerlei lachoefeningen en spelletjes die de lach opwekken. Ter afsluiting er er een lachmeditatie om lachend en fit het weekend in te gaan. Sterrentuin, vrijdag 12 april, 19.30 – 21.30 uur.

Ketting van glas

Tijdens deze workshop maken de deelnemers een korte halsketting van glaskralen of een lange veterketting. De docente heeft diverse modellen beschikbaar waaruit gekozen kan worden. Ook brengt zijn vele kleuren glaskralen, hangertjes, draad en onderdelen mee. Diverse technieken komen voorbij, zoals rijgen, afwerken, kettelen en oogjes aanzetten. Iedereen gaat naar huis met een leuke ketting naar eigen smaak. Dinsdag 16 april, 19.30 – 21.30 uur.

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Oranjemiddag voor ouderen

seniorenorkest n De Oranjevereniging Leiderdorp biedt ouderen op zaterdag 13 april een feestelijke middag aan in de Leiderdorpse Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2, waar dan het Gewestelijk Seniorenorkest uit Vlaardingen optreedt. Dit harmonieorkest met ongeveer 40 leden (van 60 tot 85 jaar) speelt bekende liederen.

Naast het bekende kopje koffie (met wat lekkers) en glaasje in de pauze staan ook de traditionele onderdelen zoals een verloting, het zingen van het Wilhelmus en de uitreiking van plantjes na afloop weer op het programma. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.30 uur. Er is een pinautomaat zodat de lootjes ook met een pinpas kunnen worden gekocht.

Aanmelden voor deze middag kan bij voorkeur via het formulier op de website Oranjevereniging Leiderdorp: www.ovleiderdorp.nl/oranjemiddag of telefonisch bij Arno Mentink (071-5891729; eventueel voicemail inspreken en daarbij naam en aantal kaarten doorgeven).

'Geen dag zonder Bach'

Johan Sebastian Bach. Foto: PR

Muzieklezing n Bert Boter, kenner van religieuze muziek, geeft dinsdag 9 april een lezing bij Kunstkring Leiderdorp, met de titel 'Geen dag zonder Bach, de Matthäus Passion als muzikaal en religieus hoogtepunt'.

Zonder twijfel is Johann Sebastian Bach een van de grootste componisten die de wereld gekend heeft. Met name in Nederland is de Matthäus Passion waarschijnlijk zijn bekendste werk. Sinds Felix Mendelssohn het in de 19e eeuw onder het stof vandaan haalde wordt dit bijzondere stuk door verschillende koren in de Paastijd uitgevoerd.

Wat maakt dit werk nu zo bijzonder? Waarom kennen wij dit stuk nu nog steeds terwijl veel andere passionen uit de tijd van Bach niet of nauwelijks meer uitgevoerd worden? Ongetwijfeld heeft het iets te maken met de manier waarop Bach muziek en tekst met elkaar liet samenwerken. Zowel de woorden als de noten vertellen een verhaal. Soms ondersteunen zij elkaar, soms staan ze haaks op elkaar, maar altijd hebben zij met elkaar te maken. De muziek voert je mee en weet ook de emotionele laag te raken.

Bert Boter, voor wie (religieuze) muziek zijn grote passie is, zal de toehoorders meevoeren in de theologie van Bach en de manier waarop hij dit in zijn muziek tot uitvoering weet te brengen.

De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.45 uur. Toegang is gratis voor leden van de Kunstkring, niet-leden betalen 8 euro.

cultuur & uitgaan

Alecto klopt koploper

Jelle Hilhorst waagt een schot op de basket. Foto: Ramon van Winkel

Hockey n Met drie verloren wedstrijden na de winterstop zaten de vrouwen van Alecto een beetje in een dip. Maar zondag werd alles anders. Op eigen veld versloeg Alecto koploper Leonidas met 2-1.

Ter voorbereiding van de wedstrijd, hadden coach Tembi Schneider en haar assistent Pim Leuverink een nieuwe opstelling bedacht, die de Leiderdorpse hockeysters naar de winst zouden moeten leiden. In de eerste helft ging het er meteen spannend aan toe. Leonidas gaf goede druk, maar Alecto ook. Toch was het Leonidas die het eerste doelpunt scoorde, nadat de bal vanaf de middenlijn naar een vrouw in de cirkel werd geslagen.

V.l.n.r. Maxine van der Meer, Robin Kruit en Karlijn Koster in actie voor Alecto. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Maar Alecto liet het hoofd niet hangen. Het team begon steeds meer kansen te creëren. Bij een van de aanvallen belandde de bal bij Anneloes Verrier, die slim wegdraaide van de tegenstander en de bal met een stuiter in de goal sloeg: 1-1.

spannend

Nu werd de wedstrijd pas echt spannend. Leonidas kwam meer op, maar door goed verdedigend werk door onder anderen Jane Kemp en keepster Annick Weterings veranderde er niets op het scorebord. Tot dertig seconden voor rust. Toen kreeg Karlijn Koster de bal in de cirkel en zij flatste de bal zonder aarzeling over de keepster van Leonidas: 2-1.

Na de rust was de taak om het op 2-1 te houden of natuurlijk nog meer te scoren. Alecto kreeg het lastig met de hoge druk van Leonidas, maar wist goed stand te houden. De minuten telde af en toen het verlossende fluitsignaal klonk, waren het niet alleen de dames die een gat in de lucht sprongen, maar ook alle supporters langs de lijn. Een mooie dag dus met een mooie overwinning.

Tekst: Annick Weterings

BVL MU22 trekt aan het langste eind

Basketbal n BVL MU22 moest dit weekend heel diep gaan in de thuiswedstrijd tegen Zoebas. In de laatste minuten wisten de Leiderdorpse basketballers het verschil te maken en de wedstrijd winnend af te sluiten. Hierdoor blijft BVL koploper in de competitie.

BVL begon 'labbekakkerig' terwijl Zoebas geweldig uit de startblokken vloog in de eerste periode en brutaal een 0-6 voorsprong nam. Door wat omzettingen in het team, werd de thuisploeg weer wakker en kwam, door een ongrijpbare Bo Tdlohreg, weer snel terug in de wedstrijd en finishte zelfs met een mooie 16-10 periodestand. Geen vuiltje aan de lucht, leek het...

In de tweede periode ging er veel mis bij BVL. Het leek wel of het grote aantal spelers (dit keer 12 man!) en dus wissels het samenspel onderling flink verstoorde. Veel passes werden niet begrepen of gewoonweg niet gevangen. Daarnaast hadden de ervaren spelers, die de ploeg in moeilijke periodes er doorheen sleept, hun handen vol aan het verdedigen van de snelle, behendige spelers uit Zoetermeer, zodat er weinig extra energie was om zich met de aanvalsopbouw te bemoeien. De prettige marge verdween als sneeuw voor de zon en bij rust had BVL nog slechts één punt voorsprong: 25 – 24.

Meestal is een peptalk van de coaches voldoende om ervoor te zorgen dat BVL goed aan de derde periode begint. En de eerste minuten waren inderdaad voor BVL dat weer wegliep van Zoebas tot een marge van 10 punten verschil. Waarna de coaches de spelers weer begonnen door te wisselen. Maar het was lastig om de tegenstander op afstand te houden. Veel BVL spelers hadden het verdedigend moeilijk tegen de Zoetermeerders, die met zijn zevenen het conditioneel goed wisten vol te houden. Deze periode eindigde in 47 – 40, maar de wedstrijd was nog zeker niet gewonnen door BVL.

De laatste periode bracht de spanning helemaal terug toen Zoebas nog eens extra aanzette en langszij kwam en zelfs een 51 – 52 voorsprong nam. De coaches van BVL grepen weer in en gingen nu met een kleine rotatie spelen, de wedstrijd moest gewonnen worden. BVL kwam met een driepunter weer op voorsprong, maar Zoebas wist gelijk te scoren: 54 – 54. De laatste 2 minuten waren niet goed, maar stond wel bol van de spanning. BVL trok uiteindelijk aan het langste eind met dank aan center Jelle Hillhorst - de rookie van BVL MU22 – die twee hele belangrijke scores in deze periode voor zijn rekening nam. De wedstrijd eindigde 62 – 57. Een zwaar bevochten zege voor BVL dat zeker niet op zijn best speelde.

Volgende week volgt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen; dan speelt BVL tegen Eem '78 in Eemnes en ook deze wedstrijd moet gewonnen worden om het kampioenschap te pakken.

Tekst en foto: Ramon van Winkel

Dubbele winst voor Aquadraat

Foto: Johan Kranenburg

waterpolo n De twee selectieteams van Aquadraat kwamen dit weekend allebei tot winst. Dames 1 zegevierde met 4-5 over Katwijk en Heren 1 won met 8-13 in Zwijndrecht van De Devel.

Dames 1 was met slechts zeven dames afgereisd naar het als laatste geklasseerde Katwijk. Geen wissels dus de ploeg moest goed omgaan met de kansen. In het eerste part werden er goede kansen gemist en maar kon Katwijk ook weinig inbrengen. Zo bleef het 0-0. Sanne de Ridder opende de score in het tweede part en snel daarna maakte Katwijk gelijk. Hoewel de dames van Aquadraat de betere waren, was het toch Katwijk dat op voorsprong kwam en ging Aquadraat het laatste part in met een 4-2 achterstand. In dit part wisten de Aquadraat dames wèl het net te vinden. Het winnende doelpunt werd acht seconde voor tijd gemaakt door Marlinda Dijkstra en daarmee ging de winst verdient naar een opgelucht Aquadraat.

Jerome van Donk in de aanval. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Een vergelijkbaar wedstrijdverloop was er te zien bij Heren 1. De Devel was de mindere ploeg maar wist in de eerste anderhalve periode wel alle kansen te benutten en een 6-3 voorsprong te nemen. Daar bleef het echter lange tijd bij qua Devel-doelpunten en Aquadraat nam onder leiding van Noa van Straaten en Rik Speel langzaam maar zeker de wedstrijd over. Al voor het einde van de tweede periode werd het 6-6 en tot halverwege de laatste periode werd De Devel van het scoren afgehouden. Met vier doelpunten van zowel Rik als Noa en drie van Luuk Enter werd een flink uitslag neergezet en sloot De Devel de wedstrijd af met een doelpunt uit een strafworp 3 seconden voor tijd.

Alecto mannen verliezen van hekkensluiter

hockey n De mannen van Alecto hebben zichzelf op zondag 31 maart een slechte dienst bewezen. In de thuiswedstrijd tegen Hilversum incasseerde de ploeg van Sander Rottier en Maarten Memelink twee minuten voor tijd een zeer dubieuze treffer en verloor zodoende drie kostbare punten.

In de heenwedstrijd had Alecto nog met dezelfde cijfers gewonnen en dus gingen de geel-bruinen nog met veel vertrouwen het duel tegemoet. Het treffen tussen beide ploegen was zeer vermakelijk voor de neutrale toeschouwer, aangezien het spel op en neer golfde. De thuisploeg had de grootste kansen, maar Hilversum kwam een aantal keer gevaarlijk opzetten. Dankzij attent keeperswerk en goed verdedigend ingrijpen bleef de score 0-0. Vlak voor rust kwam daar verandering in. Rens Vernij stoomde op via de rechterkant van het veld en gaf een afgemeten voorzet op de volledig vrijstaande Bengt Coorens. Zijn schot was hard en doeltreffend en hij tekende zo voor zijn eerste goal in Alecto Heren 1.

Na rust had Alecto meer controle over de wedstrijd. Toch kon Hilversum gelijk maken. De gastploeg kreeg een goal ca-

deau toen keeper Youri Muller van Alecto de bal niet helemaal lekker wegwerkte en de spits van dichtbij kon binnentikken.

Daarna was het open huis aan beide kanten en konden er wel zeven goals vallen. Alecto kreeg diverse strafcorners te nemen, maar het manco van de laatste weken (het weinig scoren) hield aan. Aan de andere kant viel de treffer wel. Alecto kreeg een lange corner toegekend en nam deze snel, maar tot grote ontsteltenis van ieder die Alecto een warm hart toe draagt, floot de scheidsrechter voor een overtreding. In de counter scoorde Hilversum de 1-2 en deze stand bleef in de resterende minuten ongewijzigd.

Aanstaande vrijdag gaat Alecto op bezoek bij Groningen H1, voor de resterende 39 minuten van hun gestaakte wedstrijd.

Toptoernooi RCL was top

voetbal n Het RCL complex in het Leiderdorps sportpark De Bloemerd stond afgelopen weekend in het teken van de vijfde editie van het Toptoernooi voor de jeugd. Met 64 aansprekende teams die de sterren van de hemel speelden werd het weer een fantastisch toernooi. | Foto: J.P. Kranenburg

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Telefooncirkel; voor dagelijks contact

De telefooncirkel heeft plek voor nieuwe leden. In de ochtend even iemand spreken doet goed! Voor info 06-83148424/06-83097594.

Meidenmiddag

Voor meiden tussen de 11 en 14 jaar is er elke maandag van 15.30 tot 17.00 uur meidenmiddag in Dwars (Bloemerd 1c).

We starten met activiteiten als armbandjes knopen en fotoshoot, in de loop van de tijd wisselen we dit af met onderwerpen als pesten en gezonde leefstijl. Kosten zijn €1,- per keer.

Bij interesse kun je contact opnemen met Lise Huitema: lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260.

Huiswerkklas

Elke dinsdag tussen 15.30 en 18.00 uur is er een huiswerkklas in Dwars. Voor tieners uit groep 7 of 8 van de basisschool of uit klas 1 of 2 van de middelbare school. Aanmelden via Lise Huitema: lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260.

Taalbijeenkomst 'Beter Nederlands spreken'

Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn vrouwen die de Nederlandse taal beter willen spreken welkom om naar de Hoeksteen (Houtschans 107) te komen. Tijdens elke bijeenkomst wordt er een onderwerp ingebracht met als doel om het daar in het Nederlands over te gaan hebben.

Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor van Egmond: fvegmond@incluzio.nl of 06-83266984.

Di 9 april: Lunchcafé – wijziging locatie!

De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3 gangen lunch voor u. Aanvang 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten €6,-. Aanmelden tot vr 5 april bij Incluzio, tel: 5413536

Vr 12 april: Bingomiddag

Om 16.00 uur bent u van harte welkom om mee te doen met bingo. Een activiteit georganiseerd door jongeren voor senioren. Locatie: Hoeksteen, Houtschans 107. Kosten: € 2,50. Aanmelden via Incluzio.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van WMO, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, tel. (071)071-5413536, e-mail leiderdorp@incluzio.nl of de website: www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 218, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 7 april (Vijfde zondag van de veertigdagentijd),9.30 uur: Dienste van Woord en Gebed. Voorganger: Thea Epskamp. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

donderdag 4 april

Dorpskerk

19.15 uur Vesper (18 uur vastenmaaltijd)

zondag 7 april, 40 dagen 5

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits

19.30 uur ds. S. Kurtzahn, Mattheüsviering, m.m.v. Ex Animo

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

Alrijne

10.00 uur: B. van Doorn

De Nieuw-Apostolische Kerk op de hoek van de Engelendaal en de Buitenhoflaan. | Foto: J.P. Kranenburg

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 7 april

10.00 uur: leesdienst.

16.30 uur: leesdienst H.C. 10).

woensdag 10 april, 19.30 uur: ds. P. Mulder.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415. www.powercity.nl Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 7 april, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: tot 23.00 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek; 12.00-16.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

1 t/m 7 april: TP Unident, (P.J. Gezelle Meerburg), Breestraat 61, 2311 CJ Leiden. Tel. (071) 5146004.

8 t/m 14 april: De Ι Tandarts (J. te Poel), Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

Koffie-inloop zondag 7 april

Ben je alleen en vind je de zondag een stille dag? Kom dan eens naar maandelijkse koffie-inloop op elke eerste zondag van de maand. We ontmoeten elkaar van 11.00 tot 13.00 uur bij La Place aan de Persant Snoepweg 2 in Leiderdorp. De Koffiedrinkers zijn 50+ers. Er is geen bovengrens qua leeftijd. Bij de ingang word je begroet en als vanzelf geïntroduceerd.

Voor info: leiderdorpsamenuit@gmail.com.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden. De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl