Leiderdorps Weekblad

25 april 2019

Leiderdorps Weekblad 25 april 2019


Kermis klaar voor Koningsdag

De kermis is opgebouwd, de bezoekers kunnen komen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

bloemerd n Dinsdag in de namiddag was de klus zo goed als geklaard. Op het grote parkeerterrein bij sporthal De Bloemerd is de jaarlijkse Koningsdag-familiekermis weer opgebouwd. De kermis was woensdagmiddag voor het eerst open. De openingstijden zijn verder donderdag 25 april van 14.00 tot 23.00 uur, vrijdag 26 april van 14.00 tot 24.00 uur, Koningsdag van 10.00 tot 24.00 uur en zondag 28 april van 13.00 tot 23.00 uur. In het Oranjeprogramma, dat huis aan huis is bezorgd, is een blad met kortingsbonnen opgenomen. Deze zijn met uitzondering van Koningsdag op alle dagen geldig.

AED's in gemeentewagens onhaalbaar

Door: Corrie van der Laan

politiek n Wethouder Daan Binnendijk (CDA) vond het begin maart een uitstekend idee van de fractie van de Lokale Partij Leiderdorp om in alle gemeentelijke voertuigen een AED (Automatische Externe Defibrillator) te plaatsen. Maar het is onhaalbaar, concludeert het college van burgemeester en wethouders na onderzoek.

Probleem is dat de helft van de betrokken medewerkers zichzelf emotioneel niet weerbaar genoeg acht om hulp te bieden bij een hartstilstand. Ook kan de gemeente niet garanderen dat er professionele nazorg is als een medewerker reanimatie heeft moeten verlenen.

Om dan maar een deel van de gemeentelijke voertuigen te voorzien van een AED is volgens B en W geen optie. "Dit geeft niet de duidelijkheid die nodig is bij een dergelijke situatie."

Reanimatiecursus

Wel wordt alle gemeenteambtenaren dit jaar nog een reanimatiecursus aangeboden. Het college heeft geconstateerd dat het animo groot is om zo'n cursus te doen. Voorwaarde is wel dat de ambtenaren die eraan mee doen, ieder jaar een herhalingstraining volgen.

Incluzio start ruilwinkel

opening n Leiderdorp krijgt woensdag 8 mei een ruilwinkel. De Ruilwinkel Leiderdorp is een initiatief van welzijnsorganisatie Incluzio en wordt gevestigd aan de Buitenhoflaan 1 (zij-ingang van gebouw De Buit.)

Bij de ruilwinkel kan iedereen zijn of haar overtollige spullen brengen. Elk voorwerp levert een aantal punten op. Met die punten kunnen vervolgens andere spullen in de winkel aangeschaft worden.

Inleveren kan vanaf 8 mei. Wie gebruik wil maken van de ruilwinkel, moet zich inschrijven. Iedere inschrijver krijgt tien punten cadeau waarmee meteen geshopt kan worden, zonder dat er geld aan te pas komt.

De Ruilwinkel Leiderdorp wordt woensdag 8 mei om 14.00 uur officieel geopend door wethouder Angelique Beekhuizen. Daarna is de ruilwinkel elke woensdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie op www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel.

Cursus reanimatie

Ehbo n De EHBO-vereniging Leiderdorp organiseert zaterdag 25 mei van 9.30 uur tot 13.00 uur een cursus reanimatie en gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) in de lesruimte van de Leiderdorpse brandweer, aan de Simon Smitweg 11. In een ontspannen sfeer leren de deelnemers wat ze moeten doen als er iemand onwel wordt. Na afloop ontvangt elke cursist een certificaat.

De kosten van de cursus bedragen 40 euro, inclusief koffie/thee en het certificaat. Bel voor meer informatie met voorzitter Divera Kapteijn van de EHBO-vereniging Leiderdorp, via (071) 5891171 of 06-27173041. Aanmelden voor de cursus kan bij Renee Vink (ledenadministratie) via tel. (071) 5895277, e-mail ehbo2017leiderdorp@outlook.com of per post: Splinterlaan 187, 2352 SH Leiderdorp.

MidZomerLoop twee weken uitgesteld

Elk kind moet kunnen stralen

Alewien de Fockert in haar tuin. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Afscheid

Alewien
de Fockert

Erfpachttarief domper voor Kano Rijnland

NATUUR n Verbazende vogelrijkdom Heelblaadjespad

Nachtelijke gasten in Leiderdorp

Foto: PR

Tot voor kort waren er in de Munnikkenpolder in de avondschemering grote aantallen wulpen te zien die in kleine en grote zwermen kwamen aanvliegen.

De wulpen overnachtten in de grote vogelplas van de Munnikkenpolder en in de plas-/dras gebiedjes in de Doeshofpolder aan de andere kant van de Does. De volgende ochtend waren ze al weer vroeg vertrokken. De waargenomen aantallen variëren van enkele tientallen tot zelfs dertienhonderd wulpen. Nu het broedseizoen is begonnen zijn ze vertrokken, want in de Munnikkenpolder broeden geen wulpen.

Jaar van de Wulp

Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp en wordt er meer onderzoek gedaan naar onder andere hoe succesvol de broedende wulpen in Nederland zijn en hoeveel wulpen er slapen op welke slaapplaatsen. De Munnikkenpolder is er hier één van.

Onderzoek is nodig want het gaat slecht met de grootste steltloper van Europa. De afgelopen 25 jaar is het aantal broedende wulpen met 40 procent afgenomen en de wulp staat dan ook op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten. In Nederland broeden naar schatting tussen de 4000 en 5000 paar, die daarna wegtrekken naar Zuidwest Europa en Engeland. Daarentegen is het aantal overwinterende wulpen, van buitenlandse afkomst wel heel hoog, zelfs rond de 200.000. Dit hoge aantal hebben we vooral te danken aan een verschuiving van overwinteringsgebieden.

Wie de wulp niet kent kan een ezelsbruggetje gebruiken, 'de wulp kijkt naar zijn gulp'. Dit slaat op de lange gebogen snavel van 13 cm, die hem erg doet opvallen. Daarnaast valt zijn jodelende roep op. Als je zijn roep eenmaal hebt gehoord zal je hem niet gauw meer vergeten.

Weidevogels en rietzangers

Het is niet alleen de wulp die neerstrijkt in de Munnikkenpolder. Er zijn veel grutto's te zien, kieviten, scholeksters, kluten, tureluurs en als je goed oplet soms ook kleine plevieren, putters en graspiepers. En niet te vergeten de oeverzwaluwen die in de speciaal voor hen aangelegde oeverzwaluwenwand nestelen. Elders zijn al kleine karekieten en rietzangers gesignaleerd, dus kunnen we ze ook ieder moment in de Munnikkenpolder verwachten. Wel elk jaar in afnemende aantallen. Als ze aankomen uit het verre zuiden zullen ze wel op hun neus kijken. Om een nest te kunnen maken hebben ze riet nodig en dat is er nauwelijks. De gemeente heeft, net als de vorige jaren, in haar ijver opnieuw de meeste rietkragen weggemaaid.

Eenden, ganzen en zwanen

Verder zijn er veel eenden, met name wilde eenden zoals slob-, berg-, krak- en kuifeenden, maar ook enkele pijlstaarten en wintertalingen. De vele ganzen laat ik onbesproken, maar hun pullen peddelen al weer rond. Als de vogelplas erg wit ziet kun je er zeker van zijn dat er veel knobbelzwanen zijn. Soms in grote aantallen.

Blauwborst

En last but not least de blauwborst, een vogel waarvan de aantallen wel toenemen. Al heb je hem nooit gezien, eenmaal in beeld met een verrekijker zie je al direct een fel gekleurde blauwe borst en besef je wie je voor je hebt.

Eind juli tot half september vertrekt hij weer om te overwinteren naar Zuidwest-Europa en West-Afrika. Laten we hopen op een aantal bezoekende blauwborsten of zelfs een succesvol nest.

IVN Edward Sodderland

Verbazende vogelrijkdom aan Heelblaadjespad

Kijken en luisteren naar houtduif, pimpelmees, gaai, boomkruiper en nog veel meer. | Foto: Lieke van der Heiden Foto: Lieke van der Heiden

vogelexcursie n Het bosplantsoen van het Heelblaadjespad in Leiderdorp trekt niet alleen vogels aan, maar ook vogelliefhebbers. Donderdag 18 april heeft buurtbewoonster en IVN-gids Maddy van Holland een vogelexcursie gegeven, speciaal voor medebewoners.

Door: Marleen Zuiddam

Voor natuurliefhebbers is het goed toeven aan het Heelblaadjespad. Bosmuisjes rennen af en toe voorbij, egeltjes scharrelen tussen de afgevallen bladeren, buizerds zijn te zien op de schoorstenen, 's avonds kun je een bunzing tegenkomen, er is een hermelijn gesignaleerd en rond middernacht kun je de uilen horen roepen. 's Ochtends vroeg maakt de bonte specht de buurt weer wakker door met zijn snavel op een lantaarnpaal te roffelen.

Juni vorig jaar heeft Wim Kanbier de omwonenden van het Heelblaadjespad een rondleiding gegeven met uitleg over alles wat er groeit en bloeit. Afgelopen donderdag waren de vogels aan de beurt.

Horen om te scoren

De bewoners kregen de opdracht om goed te luisteren welke vogels in hun buurt vertoeven. "Je moet de vogels horen om te scoren, zeggen wij altijd", aldus Van Holland. Toch mochten de bewoners zich niet helemaal stilhouden: dan vertrouwen de vogels het niet, en houden ook zij hun snavel.

Van Holland vertelt dat vogels voornamelijk fluiten om hun territorium aan te geven. Ze doen dat tot eind juni, daarna is het weer stil omdat het broedseizoen dan weer over is. Het overgrote deel van de jonge vogeltjes redt het niet het eerste jaar, 90 procent gaat dood.

Sommige vogels zitten graag hoog in de bomen, andere vogels huizen graag laag in struiken. Na de excursie van 18 april kunnen de buurtbewoners de verschillende soorten duiven onderscheiden met hun gehoor alleen: de houtduif koert vijf keer, de Turkse tortel koert drie keer en de holenduif koert éénmaal. Het geluid van de zwartkop is heel hoog en helder. Bij de tjiftjaf gaat het gezang ritmisch als de naam: tjif, tjaf, tjif, tjaf…

De deelnemers aan de excursie verbaasden zich over de verscheidenheid aan vogels. Ze hoorden en zagen ook de pimpelmees, merel, koolmees, groenling, ekster, gaai, kauw, halsbandparkiet en de boomkruiper.

Op vrijdag 7 juni zullen bewoners buiten het gefluit van vogels ook het gekwetter van naburige basisschoolkinderen horen. Zij doen dan mee aan een 'natuurontdekkingstocht' op het Heelblaadjespad om alles wat er groeit en bloeit in het bosplantsoen te leren kennen en herkennen.

Inschrijving huttenbouw opent vrijdag 26 april

Foto: Johan Kranenburg

kinderen n In de eerste week van de zomervakantie kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar weer hutten bouwen in Leiderdorp. Op dinsdag 23 juli van 9.30 tot 15.00 uur, woensdag 24 juli van 9.30 tot 15.00 uur en donderdag 25 juli van 9.30 tot 13.00 uur zal op het grote parkeerterrein in de Bloemerd weer een heel huttendorp verrijzen.

Het huttenbouw-evenement werd altijd georganiseerd door het Sociaal Cultureel werk Leiderdorp, dat per 1 januari 2019 opgehouden is te bestaan. Het stokje is nu overgenomen door een groep enthousiaste Leiderdorpers.

De kosten voor deelname aan de Huttenbouw 2019 bedragen 30 euro per kind, inclusief het op maat te knippen veiligheidszooltjes voor in de schoenen. De zooltjes zijn dit jaar verplicht. Wie nog passende zooltjes heeft, kan dit aangeven bij aanmelden en krijgt 5 euro korting.

Het aanmelden gaat dit jaar anders dan in de vorige jaren. Vanaf vrijdag 26 april kan een inschrijfformulier opgehaald worden bij de balie van Incluzio Leiderdorp in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Het formulier kan ook worden gedownload van de Facebookpagina Huttenbouw Leiderdorp.

Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden in De Sterrentuin op woensdagmiddag 1 mei van 14.00 tot 18.00 uur, donderdagochtend 9 mei van 9.00 tot 11.00 uur, dinsdagnamiddag 14 mei van 17.00 tot 19.00 uur en woensdagmiddag 22 mei van 14.00 en 16.00 uur. Op die momenten zijn organisatoren van de Huttebouw 2019 aanwezig. Er dient dan ook direct contant betaald te worden. Let op: er kan niet betaald worden bij Incluzio, maar alleen op bovenstaande momenten bij de organisatie van de Huttenbouw.

Vrijwilligers nodig

Op alle drie de huttenbouw dagen zijn nog heel hard vrijwilligers nodig. Wie één of meerdere dagen wil komen helpen, kan een berichtje sturen huttenbouwleiderdorp@gmail.com.

Drukbezochte Paasbrunch

Het was in no-time volgeboekt. De Paasbrunch voor senioren, die Buurtvereniging Zijlkwartier op 2e Paasdag voor de vijfde keer organiseerde, is razend populair. "We wilden eigenlijk stoppen bij zestig inschrijvingen, maar hebben uiteindelijk de zeven mensen op de reservelijst ook een plek gegeven. Daarmee zat het helemaal vol", zegt bestuurslid Hans Roest. De brunch werd mede mogelijk gemaakt door bakker Van Maanen en Albert Heijn op winkelcentrum Santhorst, die respectievelijk de broodjes en de boter, melk en jus d'orange doneerden. | Foto: J.P.K.

Durisol in Leiderdorp

Durisol aan de Achthovenerweg. | Foto: PR Foto: PR

Durisol houtvezelbeton is kort na WO II in Zwitserland ontwikkeld. Het materiaal dat vele toepassingen kent, is licht, geluids- en warmte-isolerend, brandwerend en duurzaam. Uiteindelijk zou Durisol onder Zwitserse licentie in 22 landen worden vervaardigd.

Op 25 november 1949 werd NV Nederlandse Durisol opgericht. Het bedrijf werd gevestigd op het terrein van de voormalige steenfabriek van Jan Jansz. Koning aan de Achthovenerweg 19 te Leiderdorp. Men startte met een kapitaal van 2 miljoen gulden en vervaardigde hoofdzakelijk isolatieplaten, bewapende dakplaten en gevelelementen. Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig en in 1952 waren er 50 man in dienst. Drie jaar later was het aantal personeelsleden gestegen tot 200 en besloeg het terrein een oppervlakte van 35.000 vierkante meter. Er werden, naast een nieuwe kantine, een fietsenstalling en een nieuwe wasgelegenheid voor het personeel gebouwd.

De nieuwe kantine met buffet en toneel is ook heel belangrijk geweest voor het bewoners van Achthoven. Er werden feestavonden georganiseerd en culturele avonden, maar ook repeteerden hier muziekverenigingen en kwam de

buurtvereniging er bij elkaar.

Het in Den Haag gevestigde kantoor van verkoopassociatie Durisol-Mevriet werd in april 1957 overgeplaatst naar Leiderdorp. De zaken gingen goed en de aandeelhouders konden jaarlijks stijgende dividenden tegemoetzien. Er werd zelfs in april 1959 een nieuwe bedrijfshal van 3.000 m2 geopend. In april 1964 wordt NV Nederlandse Durisol overgenomen door Verenigde Bedrijven Bredero (VBB).

Vanaf de zeventiger jaren gaat het minder goed met het bedrijf, dat inmiddels Durisol BV heet. Zo moeten er in september 1971 al 25 man worden ontslagen. Toch neemt Durisol BV in juli 1974 een deel van de productie van Mecon BV Gouda over. Hiervoor worden 30 werknemers van Mecon overgeplaatst naar Leiderdorp.

De zaken veranderen als Verenigde Bedrijven Bredero eind 1976 betonbedrijf Oosthoek en Zoon te Zoeterwoude overneemt. Vervolgens wordt dit bedrijf (inmiddels Oosthoek Beton BV) door VBB samengevoegd met Durisol BV. Op dat moment had Durisol nog ca. 60 werknemers in dienst tegen 140 bij Oosthoek Beton. Later besloot VBB de productie van Durisol te verplaatsen naar het Oosthoek-terrein te Zoeterwoude. Wanneer dit precies is gebeurd, is niet geheel duidelijk, maar uiteindelijk verdwijnt Durisol van de bekende locatie in Leiderdorp. De buurt- en speeltuinvereniging vraagt de gemeente begin 1987 om subsidie voor een clubgebouw, nu de kantine van Durisol niet meer beschikbaar is. De gemeente weigert dit vooralsnog.

In september 1987 wordt het faillissement uitgesproken over Verenigde Bedrijven Bredero. Een aantal (gezonde) voormalige VBB-bedrijven wordt ondergebracht in een nieuwe vennootschap genaamd de Van Geldens Groep en de overige bedrijven gaan failliet.

Oosthoek Beton BV viel onder de Van Geldens Groep, evenals het Leiderdorpse bedrijf Velopa BV. Beide bedrijven werden overigens eind 1988 doorverkocht aan het Duitse concern RWK.

De naam Durisol verdwijnt uit Nederland maar komt in 1994 terug. Toen werd het failliet verklaarde bedrijf Veldhoen (dat 85 jaar bestond) overgenomen door Ballast Nedam. Het bedrijf werd in afgeslankte vorm voortgezet onder de naam Durisol. Het in Raalte gevestigde bedrijf kon door de overname 40 van de 100 werknemers in dienst houden. Dit bedrijf bestaat nog en is inmiddels fors uitgebreid.

                                        Tekst: Warner Veltman

Feestelijk programma Koningsdag Leiderdorp

Mart Hoogkamer treedt op bij Unity NL on Tour. | Foto: Mitch van Hameren Foto: PR

oranjevereniging n De Oranjevereniging Leiderdorp heeft ook dit jaar weer een feestelijk programma opgesteld voor de viering van Koningsdag in Leiderdorp. Met daarin bekende elementen als de aubade, de kermis, de prestatieloop, de activiteiten in het Oude Dorp en open huis bij De Boulende Stier. Ook kan van veel optredens worden genoten: bij Unity NL on Tour op de Statendaalder, bij de Hollandsche Tuyn en bij Brasserie Park. Verder kan in de Dorpskerk geluisterd worden naar een optreden van leerlingen van Stichting MOL. Het hele Oranjeprogramma is opgenomen in het boekje dat huis aan huis is verspreid, ook is het te vinden op www.ovleiderdorp.nl.

Aubade in Hoofdstraat

De start van de Oranjeprestatieloop in 2018. Dit jaar beleeft de loop zijn 50ste editie. | Foto: PR Foto: PR
Vorig jaar was de aubade op het Statendaalderplein, dit jaar is de samenzang in de Hoofdstraat.| Archieffoto: CvdL Foto: Corrie van der Laan

Koningsdag start om 9.00 uur met de aubade op een nieuwe plek: op de Hoofdstraat ter hoogte van De Hollandsche Tuyn. Zoals altijd zorgt Tamarco voor muzikale ondersteuning. De liedjes worden ter plekke uitgedeeld.

Ochtendactiviteiten

Vanaf 10.00 uur (tot 16.00 uur) organiseert de stichting 'Vrienden van het Oude Dorp' de vrijmarkt in het oude dorp. In de straten rond de Dorpskerk zijn spelletjes te doen en er kan genoten worden van attracties.

De Dorpskerk is tussen 9.00 uur en 13.30 uur open: er worden films over Leiderdorp en omgeving getroond, kinderen kunnen met een kleurplaat aan de slag en er is koffie te koop waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

Vanaf 10.00 uur draait de kermis op het parkeerterrein bij sporthal De Bloemerd, tot 24.00 uur.

De jeu de boulesvereniging De Boulende Stier aan de Van der Marckstraat 19a houdt 's ochtends Open Huis.

Vanaf 11.00 uur zijn lopers welkom bij Sportcentrum van Houdt aan de Luyckendreef 3 voor de warming up voor de 50ste Oranjeprestatieloop. Het sportcentrum organiseert deze loop in samenwerking met Sportfondsen en de Oranjevereniging. Ter gelegenheid van het lustrum is de 10 Engelse Mijl (16.1 km) ingelast. Deze start om 11.15 uur. Daarnaast worden ook de reguliere afstanden georganiseerd: de kinderloop van 1.500 meter, de 5.000 en 10.000 meter. Het startschot voor deze afstanden klinkt om 11.30 uur. De Theo van Houdt Wisselbokaal is dit jaar te winnen door de dames. Iedere deelnemer ontvangt een herinneringsmedaille (met dank aan sponsoren Paul Catsburg van Sport2000 en Kees van Haasteren van Van Haasteren Motors). Saton Optiek biedt de winnaar van de prestatieloop traditiegetrouw een sportbril aan. Kaarten kosten 5 euro aan de start en 4 euro in de voorverkoop bij De Hardloopwinkel in Leiden, Sport2000 en Sample Casual Stores in Winkelhof en Sportcentrum Van Houdt.

Middag- en avondactiviteiten

Om 12.30 uur treden leerlingen van Stichting MOL op in de Dorpskerk, tot 13.15 uur. Om 13.30 uur kan bij De Boulende Stier jeu de boules worden gespeeld, bij dit Oranjetoernooi wordt het spelsysteem mixte-melée gehanteerd waarbij spelers door loting aan elkaar worden verbonden.

Bij de Hollandsche Tuyn treedt vanaf 14.00 uur Casual Coverband op met Top 40 hits, Nederlandse meezingers en dance classics.

Vanaf 14.00 (tot 19.00 uur) organiseren Radiozender Unity NL en Grand Café Hofplein 'Unity NL on Tour' op het podium op de Statendaalder. Met optredens van onder andere Jaman, Rinus Werrens, Dave Dekker, Franky Falcon en Kees Versluys. Ook artiesten uit onze eigen regio staan op het podium, zo treden onder andere Mart Hoogkamer, Rick Melissen, Ray Benjamin en het nieuwe Leidse talent Wesley Vermont op. Grand Café Hofplein zet daarbij een buitenbar op.

Vanaf 14.00 uur tot middernacht is er ook feest bij Brasserie Park met spectaculaire liveoptredens van o.a. Ronnie Ruysdael (voormalig leadzanger van de Sjonnies) en coverband Lekker Weer. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor meer informatie: www.brasseriepark.nl / www.facebook.com/brasseriepark.

Lidmaatschap

Lid worden van de Oranjevereniging Leiderdorp kost slechts € 5,00 per jaar per gezin. Aanmelden kan via www.ovleiderdorp.nl.

Informatie gezocht over Durisol

oproep n De Industriële Werkgroep van het Leiderdorps Museum doet onderzoek naar bedrijven en het is duidelijk dat Durisol (zie de rubriek hierboven) voor Leiderdorp een groot bedrijf en een belangrijke werkgever is geweest. De werkgroep wil graag in contact komen met oud-werknemers, omwonenden of anderen die meer informatie over dit bedrijf hebben. Foto's of objecten die van de fabriek afkomstig zijn, zijn ook welkom; de werkgroep zou foto's willen inscannen en objecten eventueel willen lenen voor een tentoonstelling. Wie denkt de werkgroep te kunnen helpen, wordt gevraagd contact op te nemen met het Leiderdorps Museum via info@leiderdorpsmuseum.nl.

cultuur & uitgaan

Lekker eten via Uitgekookt

Allard Lindhout tijdens zijn lezing. Vooraan 2e van rechts zit Paul Catsburg. Foto: Lavinia fotografie

n Vraag naar gezonde kant- en klaarmaaltijden neemt toe

vers n De afgelopen tijd zijn vooral de gezondere varianten van de kant en-klaarmaaltijden heel populair. Dit zijn maaltijden die met verse ingrediënten op een ambachtelijke manier worden bereid zonder kunstmatige toevoegingen en conserveringsmiddelen. "De consument wordt steeds bewuster als het op voeding aankomt", zegt Johan van Marle, eigenaar van Uitgekookt. "Verder zien we twee trends samenkomen. Enerzijds wil de consument steeds gezonder eten en anderzijds is het niet mogelijk om veel tijd in de keuken door te brengen om daadwerkelijk een gezonde maaltijd op tafel te zetten."

Johan van Marle werkt met een team van professionele koks. | Foto: PR Foto: PR

Van Marle ziet verschillende groepen consumenten maaltijden afnemen bij Uitgekookt. Dit zijn senioren die niet zelf meer kunnen koken maar bijvoorbeeld ook werkenden die onregelmatige uren draaien, laat thuis zijn of een eenpersoonshuishouden voeren.

De maaltijden hoeven alleen nog maar worden verwarmd in de oven of magnetron. "Met een team van professionele koks bereiden we met veel passie en deskundigheid elke week twintig verschillende gerechten met zowel Hollandse, Oosterse en Mediterrane invloeden", vertelt Johan van Marle. "Koken doen we op ambachtelijke wijze met verse en kwaliteitsproducten, dit proeft de consument gelijk."

"Onze bezorgers hebben altijd even tijd voor een gezellig praatje en dat is vooral voor onze oudere klanten erg prettig. Elke keer een bekend gezicht aan de deur." Om de groeiende vraag naar de gezonde maaltijden aan te kunnen is Uitgekookt verhuist naar een nieuw onderkomen. "Dit geeft ons de mogelijkheid om steeds meer mensen in Nederland blij te maken met een heerlijke maaltijd", sluit Johan van Marle af.

Bestellen kan via www.uitgekookt.nl of door te bellen naar (085) 040 60 65.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Donderdag 2 mei, 20.00 uur.

BANKIER VAN HET VERZET

Deze film is het waargebeurde, onbekende verhaal van Nederlands grootste verzetsheld. De film vertelt het verhaal van bankier Walraven van Hall. Als Walraven in de Tweede Wereldoorlog wordt gevraagd of hij zijn financiële contacten voor het verzet wil inzetten, aarzelt hij niet lang.

Donderdag 16 mei, 14.00 uur

VICEROY'S HOUSE

1947. De Britse heerschappij in India is bijna ten einde. Koningin Victoria's achterkleinzoon Lord Mountbatten verhuist voor een periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar onafhankelijkheid van het land te overzien. Al snel breekt geweld uit tussen hindoes, moslims en sikhs.

Donderdag 6 juni, 20.00 uur

SÉRAPHARINE

Ze schilderde niet om haar doeken te verkopen of beroemd te worden. Ze deed het omdat haar engelbewaarder het haar influisterde. En omdat het haar troost bracht. Net zoals de natuur dat deed. En toen werd deze ietwat simpele ziel ontdekt. En alles veranderde. Dat is het verhaal van Séraphine, nu bekend als Séraphine de Senlis.

Donderdag 20 juni, 14.00 uur

SSTILL LIFE

John May is een gemeenteambtenaar die belast is met het vinden van nabestaanden van hen die alleen zijn gestorven. Met zijn zeer perfectionistische instelling probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een passende uitvaart geregeld kan worden waar uiteindelijk niemand anders bij zal zijn dan hij.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl. Toegang € 7,50, donateurs €5,00. Betaling contant aan de zaal.

Nieuws van de LVU

programma n Educatieve rondwandelingen, museumbezoeken, creatieve workshops, lezingen. De Volksuniversiteit Leiderdorp biedt het allemaal. Hieronder een greep uit het programma voor mei.

'Bagage' - 'Bagage' is een bijzonder monument, dat bestaat uit zes natuurstenen koffers in modellen uit de jaren dertig en veertig. Ze zijn geplaatst op vijf verschillende locaties met historische betekenis in de stad ter herdenking van de deportatie van en moord op de Joden. De LVU organiseert een rondwandeling die start bij de Synagoge aan het Levendaal en loopt langs de zes schijnbaar nonchalant geplaatste koffers naar het voormalig Joods Weeshuis aan de Roodenburgerstraat.

Zaterdag 4 mei, 14.30 – 16.30 uur.

Origami - Origami is de traditionele Japanse techniek voor papiervouwen, van 'ori', Japans voor vouwen en 'kami', dat is papier. Met origami kunnen de prachtigste kunstwerken gemaakt worden in ongelooflijke vormen. De deelnemers aan de cursus 'Origami' van twee lessen leren hoe de Origami-instructie gelezen en gebruikt moeten worden en vouwen allerlei modellen met het uitstekende Japanse origami papier van de docente.

Donderdag 9 en 16 mei, 10.00 – 12.00 uur.

Museum Engelandvaarders - Tijdens WO II ontsnapten ca. 2500 jonge mannen en vrouwen uit bezet Nederland om vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan voort te zetten. Van hen hebben 1700 Engeland bereikt. Velen werden al tijdens de voorbereidingen en onderweg gearresteerd, gevangen gezet of doodgeschoten, of verdronken op zee. De LVU organiseert een bezoek aan het Museum Engelandvaarders in Noordwijk dat laat zien welke moeilijkheden de Engelandvaarders moesten overwinnen en wat zij na aankomst in Engeland bij de luchtmacht, marine, Prinses Irene Brigade, koopvaardij en als geheim agent verricht hebben.

Vrijdag 10 mei, 10.30 – 12.00 uur.

De Oude Sterrewacht en de Kaiserstraat - Op vrijdag 10 mei, 15.00 – 17.00 uur, organiseert de LVU een bezoek aan de oude Sterrewacht en de Kaiserstraat. Het programma bestaat uit een lezing over de architectuur en een rondleiding door het gebouw onder begeleiding van de Leidse architect Boudewijn Veldman en een architectuurwandeling door de Kaiserstraat met architect Fons Verheijen. De afsluiting vindt plaats met een drankje in een gezellig café.

Lezing: Samengesteld gezin - Samenwonen met een nieuwe partner is, met een samengesteld gezin, soms spannend of werkt niet goed. De komst van een stiefouder levert kinderen méér stress op dan de scheiding. Binnen vijf jaar gaan twee op de drie gezinnen weer uit elkaar, door loyaliteits­problemen, onrealistische verwachtingen en de invloed van de ex-partner. Voorlichting ver­groot de kans van slagen. In de lezing 'Rust, harmonie en verbinding in je samengesteld gezin' gaat het om vragen als: Wat is mijn rol in het samengestelde gezin? Hoe ga je om met stiefkinderen? Hoe steun je elkaar als partners? Deze lezing is bedoeld voor stellen die willen gaan samenwonen of al samenwonen. Ook zonder partner ben je welkom – maar samen is beter.

Woensdag 15 mei, 19.00 – 21.30 uur.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of kom langs op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Geslaagde LOV-borrel bij Sport2000

ondernemers n Mede vanwege het 10- jarig bestaan van Sport2000 Leiderdorp had eigenaar Paul Catsburg zijn zaak in Winkelhof op woensdag 17 april omgebouwd tot netwerklocatie om gastheer te zijn van de maandelijkse netwerkborrel van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV).

Topscheidsrechter

Naast de LOV-leden had Catsburg ook eigen relaties uitgenodigd en een spreker in de vorm van topscheidsrechter Allard Lindhout. Deze gaf een interactieve presentatie over alles wat komt kijken bij het zijn van een topscheidsrechter, wat zeer in de smaak viel.

Catsburg was tevreden over de bijeenkomst. "Ik heb veel enthousiaste reacties gehad. Leuk om het eens anders dan anders te doen."

Benefiet bingo voor Hospice Issoria

steun n Uitvaartcentrum Casa Cara organiseert op vrijdagavond 3 mei een benefiet bingo voor het Leidse hospice Issoria. De toegang is gratis en elke vrijwillige bijdrage komt volledig ten goede aan het hospice.

Hospice Issoria biedt al jaren steun aan mensen die op korte termijn komen te overlijden en aan hun naasten. "We horen regelmatig van nabestaanden hoe fijn het verblijf in Issoria is geweest," vertelt Eke de Vries, directeur van Uitvaartcentrum Casa Cara. "We weten dat het hospice mede afhankelijk is van donaties en omdat we ons betrokken voelen bij hun goede werk, zijn we op het idee gekomen om hen te steunen door middel van een benefiet bingo."

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom voor koffie en gebak. Vanaf 20.00 uur start de bingo met diverse rondes, leuke prijzen en als hoofdprijs een diner voor twee bij Brasserie Park, mogelijk gemaakt door de Brasserie Groep. De bingokaarten kosten 2 euro en de opbrengsten gaan volledig naar Hospice Issoria.

Graag vooraf aanmelden door te bellen met 06 - 4304 1134 of een e-mail te sturen naar eke.devries@yarden.nl.

Gratis bloeddruk laten meten

gezondheid n Bij de Vegro Thuiszorgwinkel aan de Simon Smitweg 10 in Leiderdorp kan iedereen woensdag 1 mei tussen 10.00 en 15.00 uur gratis zijn bloeddruk laten meten. De bloeddruk kan een hoop vertellen over de conditie waarin men verkeert. Het is daarom van belang de bloeddruk regelmatig te controleren. Een afspraak maken voor 1 mei is niet nodig. De Vegro medewerkers kunnen geen medisch advies aan de meting verbinden. Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen worden met een huisarts.

leiderdorp & regio

'Elk kind moet kunnen stralen'

Alewien de Fockert in haar tuin. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

n Alewien de Fockert neemt na 40 jaar afscheid van openbaar basisonderwijs

terugblik n Voor Alewien de Fockert (61) was het onderwijs echt een roeping. Veertig jaar lang heeft ze zich met hart en ziel ingezet op verschillende openbare basisscholen en haar liefde voor het vak is in die tijd alleen maar gegroeid. Vorige week donderdag nam ze, met pijn in het hart, officieel afscheid van de Leiderdorpse Jenaplanschool De Hasselbraam waar ze sinds 2000 als locatieleider aan het roer stond en ieder van de 220 kinderen bij naam kende. Een dag eerder keek ze met het Leiderdorps Weekblad terug op haar lange loopbaan.

Alewien de Fockert en haar echtgenoot Eric Filemon tussen kinderen van De Hasselbraam. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburt

Door: Corrie van der Laan

Toen Alewien de Fockert in 1978 haar diploma van de Pedagogische Academie haalde, was het ontzettend moeilijk een baan te vinden. "Dat kan je je nu bijna niet voorstellen. Ik woonde in Haarlem en heb eerst gezocht in een kring rond die stad. Die kring moest ik steeds groter maken. Uiteindelijk kon ik terecht op de Openbare Merenwijkschool in Leiden voor een vervanging wegens zwangerschapsverlof." Daarna stroomde ze door naar de Lucas van Leydenschool, waar ze werkte in dependances in de binnenstad, eerst op de Langebrug en later aan het Pieterskerkhof. "Daar maakte ik kennis met echt vernieuwend onderwijs, eigenlijk was dat een voorloper van een Jenaplanschool."

In 1982 werd ze aangesteld op de Lorentzschool waar ze groep 3 onder haar hoede kreeg. Op die school leerde ze haar echtgenoot, Eric Filemon, kennen. De geboorte van hun dochter Anne-Fleur in 1987 luidde niet alleen een nieuwe fase in haar leven in, maar ook in haar loopbaan. Ze haalde de nodige diploma's en ging aan de slag als remedial teacher op de Lorenzschool. Later zette ze er bovendien een taalklas op als dyslexie specialist.

Jenaplan

In 2000 maakte ze een volgende carrièrestap: ze werd locatieleider op de openbare basisschool de Hobbit locatie Heelblaadjespad in Leiderdorp, de gemeente waar ze inmiddels ook woonde. Het was een stevige uitdaging, vertelt ze. Het team bestond deels uit leerkrachten afkomstig van de voormalige Vogelweid waar traditioneel klassikaal onderwijs werd gegeven en deels uit leerkrachten van de Hobbit Klerkenhof die gebaseerd was op het Jenaplan systeem. "Ik moest daar één team van smeden en een richting bepalen: klassikaal of Jenaplan."

Na een uitgebreide oriëntatieperiode sloeg de weegschaal definitief door naar Jenaplan. Een onderwijssysteem dat helemaal bij De Fockert past. "Het draait om samenzijn, samenwerken. In de driehoek leerkracht-ouder-kind heeft ieder een stem." Een groot pluspunt vindt ze ook het werken in stamgroepen, waar kinderen van drie leerjaren bij elkaar zitten. "In de stamgroep doet kennis er minder toe. Jongere en oudere leerlingen leren van elkaar."

'Ik ben echt trots op wat we met elkaar bereikt hebben'

Er volgde een jarenlang traject om daadwerkelijk een Jenaplanschool te worden. Alle leerkrachten moesten een opleiding van twee jaar volgen. Een hele opgave naast een fulltime baan maar De Fockert heeft het ervaren als "een feestje". "Ik kijk er met zoveel plezier op terug en ben ook echt trots op wat we met elkaar bereikt hebben." De kers op de taart was de officiële erkenning als Jenaplanschool in 2012.

Toen de school een eigen weg insloeg, werd het ook tijd voor een eigen naam en in 2005 werd 'de Hobbit locatie Heelblaadjespad' officieel omgedoopt in 'De Hasselbraam'.

Band

De band tussen de school en de ouders was in de tijd van De Fockert altijd opvallend hecht. Dat bleek eens te meer toen in 2006 een brand de kleuterlokalen en het kantoor van de locatieleider verwoestte. "Een nare gebeurtenis maar zo'n brand verbindt ook. Wat hebben we veel steun gehad van de ouders!" Tekenend was ook de oprichting van de Vrienden van de Hasselbraam in 2007. "Die organiseren acties om geld in te zamelen voor extra's die anders voor de school niet te betalen zijn. Wij konden zo een techniekkast en muziekinstrumenten aanschaffen en het plein opknappen."

Voor De Fockert was het leiden van De Hasselbraam veel meer dan een baan. "Ik had echt het familiegevoel. Voor mij was het altijd belangrijk dat iedereen zich prettig voelde op school, dat er voor ieder kind, hoe eigenzinnig of met welk rugzakje ook, een plek was. Elk kind moet kunnen stralen."

Renovatie

De Fockert was vanzelfsprekend nauw betrokken bij de renovatieplannen voor het schoolgebouw in de Voorhof, waar behalve De Hasselbraam ook de Regenboogschool en kinderopvang van Floreokids een plek hebben. "Daar heb ik jarenlang over meegepraat en ik heb de inrichting tot en met de kapstokken mee ontworpen." Eind 2016 bracht ze haar school over naar gebouw Doesmeer aan de Hoogmadeseweg, waar Hasselbraam bivakkeerde gedurende de renovatie. "Ouders zeiden: 'Het gebouw is anders, maar jullie hebben de ziel meegenomen'. Dat vond ik een groot compliment."

Hoe zeer ze ook genoot van haar werk, toch stopte ze in maart 2017. "Vanwege persoonlijke omstandigheden", is alles wat ze daarover kwijt wil. Dat ze de terugverhuizing naar het vernieuwde Kindcentrum Voorhof niet mee heeft kunnen maken, doet pijn, daar windt ze geen doekjes om. En ze heeft het team, de ouders en de kinderen, haar 'tweede familie' enorm gemist. Het was een troost dat dat wederzijds was. "Een van de kinderen schreef: 'Ik mis je hoge hakken getik en het appeltje bij de deur'", zegt ze met een glimlach.

Vrijwilligerswerk

Inmiddels is ze druk aan de slag gegaan met vrijwilligerswerk. Dat, vanzelfsprekend, ook alles te maken heeft met onderwijs. Ze zet zich in voor het Tel mee met Taal-project waarbij ze volwassen statushouders uit Leiden helpt het Nederlands onder de knie te krijgen. "In de groep zitten leerlingen van vijftien verschillende nationaliteiten. Een heel fijne doelgroep, ze zijn enorm gemotiveerd."

40 bloemen

Donderdag 18 april was ze nog even terug op De Hasselbraam waar ze uitgebreid in het zonnetje werd gezet. De kinderen hadden samen een circusvoorstelling gemaakt en van iedere groep kreeg juf Alewien vijf bloemen. Bij elkaar waren het er veertig, één voor ieder dienstjaar in het openbaar onderwijs.

Voor De Fockert was het altijd het belangrijkste dat kinderen op haar school konden stralen. Donderdag straalde ze zelf, tussen haar schoolfamilie van kinderen, ouders en teamleden.

Warme eerste WOOON Lentemarkt

Gezellig samen spelen tijdens de VakantieBijbelClub. | Foto: PR Foto: PR

Kramen n Woonboulevard WOOON organiseerde zaterdag 20 april voor de eerste keer een lentemarkt. Op het parkeerterrein stonden dertig kramen uitgestald, waar het publiek ruime keuze had uit onder andere accessoires, kleding, tassen en bloemen. Verder stond er naast het terras van ShowPain een podium met diverse optredens.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde eerste editie van de lentemarkt. Er was een flink aantal bezoekers naar de woonboulevard gekomen al denkt de organisatie wel dat het mooie weer de toeloop wat geremd heeft. Dat het druk was bleek wel, doordat de auto's voor het parkeren moesten uitwijken naar onder andere het parkeerterrein van de politie.

Het publiek had op de lentemarkt bij WOOON een ruime keuze uit onder andere accessoires, kleding, tassen en bloemen. | Foto: J.P. Kranenburg

WOOON organiseerde deze lentemarkt op de zaterdag voor Pasen, omdat er normaal op deze dag weinig publiek naar woonboulevard komt. Door de markt was er genoeg reuring om publiek naar WOOON te krijgen. Zo waren er naast de verkoop van spullen ook optredens van Menno Aben (The Voice of Holland), Shoot from the Hip, Rode Sneakerz, Jos Bosma en Rick Melissen. Een bijzonder optreden was er van de kinderen van Stichting Nadja. Zij hebben de afgelopen tijd dansles van Kirsten Remmers van de Rode Sneakerz en mochten tijdens de lentemarkt voor het eerst optreden. Dit zorgde bij veel bezoekers voor kippenvel.

VakantieBijbelClub

Kinderen n Op woensdagmorgen 1 mei is er weer VakantieBijbelClub in het wijkgebouw van de Leiderdorpse Buurtvereniging Zijlkwartier. Met leuke spelletjes, een goed verhaal en een lekkere lunch.

De VakantieBijbelClub is er voor alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Of ze nu veel, weinig of helemaal niets van de Bijbel weten. Vanaf half tien zijn er rond het wijkgebouw aan de Van der Marckstraat 19 spelletjes te doen en staat er iets te drinken klaar voor ouders en kinderen. Als ouders het fijn vinden om bij hun kinderen te blijven, zijn ze ook de hele morgen van harte welkom.

De ochtend start om 10.00 uur met een kennismakingsrondje. Daarna wordt een bijzonder Bijbelverhaal verteld over een schaap dat de weg kwijt is en een herder die heel bezorgd op zoek gaat. Hoe gaat dat aflopen…? En heeft dit verhaal over zoeken en vinden meer te betekenen?

Verder is er tijd om te knutselen en spelletjes te doen. Als afsluiting is er een lekkere lunch.

Voor de VakantieBijbelClub is geen opgave nodig. De ochtend is gratis. Voor meer informatie: kijk op Facebook: Vakantiebijbelclub Leiderdorp of bel Gertrude de Wildt via 06-1107136.

Nieuwe dirigent, nieuw logo, nieuw geluid

Foto: PR

Koor n Sinds begin dit jaar heeft het Leiderdorpse Gemengd Koor Appasionato een nieuwe dirigent: Sanneke Hendrich.

Deze jonge dirigente is al haar hele leven actief in de muziek. Zij dirigeert naast Appassionato ook nog een mannenkoor en een jeugdorkest. Tevens werkt zij bij de afdeling Educatie van het Concertgebouw en speelt viool in diverse orkesten.

Sanneke Hendrich (4e van rechts) paste het logo aan. | Foto: PR Foto: PR

In de afgelopen maanden introduceerde ze vernieuwingen in het repertoire. Wat niet verandert in de muziek is het vierstemmig zingen. Omdat het koor dat ook in de toekomst wil blijven doen, zijn mannenstemmen, zowel tenoren als bassen, dan ook altijd welkom.

Onlangs presenteerde Hendrich, samen met de nieuwe bestuursleden, het vernieuwde logo-bord van het koor. Zij nam het zwarte hart uit het logo en plaatst, met veel ceremonieel, een rood hart terug. Een nieuwe dirigent, een nieuw logo, een nieuw geluid.

Wie eens een repetitie-avond van Appasionato wil bijwonen is welkom op de dinsdagavond in basisschool 't Bolwerk aan de Klerkenhof 1 in Leiderdorp. Kijk voor meer informatie op de website www.appassionato.nl of mail naar info@appassionato.nl.

Wecycle pakt e-waste na vrijmarkt aan

memo-spel n Wecycle wil met haar partnergemeenten, waaronder Leiderdorp, voorkomen dat onverkochte elektrische apparaten na de vrijmarkt op Koningsdag in de vuilnisbak belanden. Daarom krijgt iedereen die na de vrijmarkt een afgedankt elektrisch apparaat of energiezuinige lamp inlevert op de gemeentelijke milieustraat een gratis leuk en leerzaam Wecycle Recycle Memo-spel (op=op).

Op de vrijmarkt worden veel elektrische apparaten en lampenarmaturen aangeboden. Indien deze toch niet voor hergebruik in aanmerking komen, is inleveren voor recycling de juiste circulaire keuze.

Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen en laat deze recyclen tot nieuwe grondstoffen. Daarnaast komen door recycling schadelijke stoffen niet in het milieu en wordt de uitstoot van CO2 vermeden. In 2017 is door Wecycle 107 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 97 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 345 miljoen kilo.

Domper voor Kano Rijnland

n Erfpacht ruim € 600 hoger dan verwacht

Door: Corrie van der Laan

tarief n Het bestuur van de Leiderdorpse kanovereniging Kano Rijnland baalt. Na de verhuizing van de clubgebouw naar het Weteringpark, begin 2017, ging de club ervan uit dat voor de grond onder de accommodatie de komende dertig jaar slechts een symbolisch erfpachttarief van 1 euro per jaar betaald hoefde te worden. Maar onlangs kwam het bericht dat de gemeente Kano Rijnland aanslaat voor een bedrag van rond de 611 euro per jaar.

Secretaris Karin Plugge van de kanovereniging begrijpt er niets van. Op 12 januari 2017 twitterde de toenmalige sportwethouder Olaf McDaniel (PvdA) nog 'Het drijvende clubhuis van Kano Rijnland ligt nu op zijn plaats. Erfpacht €1,- per jaar', vertelt ze. "We moesten alleen nog wachten op het contract en dat zou een tijdje kunnen duren omdat de gemeenten met meerdere verenigingen in gesprek was." In december kwam de koude douche. "Toen hoorden we dat de afspraak niet geldig was omdat er geen collegebesluit over was genomen. We hebben twee gesprekken gehad en nogmaals alle nodige stukken opgestuurd. Een paar weken geleden kregen we een telefoontje dat we moesten rekenen op een erfpacht van rond de 611 euro per jaar. We wachten nog op de officiële brief en hebben geen idee wat de afwegingen en criteria zijn geweest voor dit nieuwe besluit."

Voor de muziek uit

Zijn voorganger "liep voor de muziek uit", met zijn tweet, reageert de huidige sportwethouder Willem Joosten (VVD). Hij is van mening dat Kano Rijnland wist dat het college zich nog over de tariefstelling moest buigen. "We zijn daarover in gesprek geweest."

Het heeft allemaal te maken met de uitvoering van de Sportnota. Daarvoor worden de Leiderdorpse buitensportverenigingen ingedeeld in verschillende categorieën, op grond van hun vermogen op eigen benen te staan. Bij ieder van die categorieën hoort een gebruikersarrangement. Een zogenoemde 'sterke club' valt onder arrangement 3, en betaalt een symbolische erfpacht van 1 euro per jaar. Joosten legt uit dat Kano Rijnland hoort bij de 'onafhankelijke' clubs, wat betekent dat de vereniging in feite los staat van de gemeente en zichzelf bedruipt. Zo'n club krijgt arrangement 4 en betaalt in principe een marktconform erfpachttarief. Maar in de praktijk vraagt de gemeente een maatschappelijk erfpachttarief, dat beduidend lager ligt. "Uit de jaarcijfers blijkt dat Kano Rijnland in staat is dat bedrag te betalen."

Plugge denk daar anders over. Het hogere bedrag is flink slikken voor de vereniging, die rond de 170 leden heeft. "Of we moeten de contributie verhogen, of een stuk nieuwbouw waar we voor gespaard hebben gaat niet door", schetst ze de consequenties. "Maar waar we vooral verontwaardigd over zijn, is dat de gemeente afspraken niet nakomt."

Nieuwe kunstgrasvelden voor Velocitas

Het drijvende clubgebouw van Kano Rijnland. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

korfbal n Precies op tijd waren ze klaar: afgelopen zaterdag, 20 april, kon burgemeester Laila Driessen de nieuwe kunstgrasvelden van de Leiderdorpse korfbalvereniging Velocitas openen, net voor de start van de tweede helft van de veldcompetitie. De vernieuwing was geen overbodige luxe, de oude kunstgrasvelden waren echt aan hun eind.

Eerste wedstrijd

Burgemeester Laila Driessen opent de nieuwe kunstgrasvelden. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Het eerste team van Velocitas ontving zaterdag meteen de eerste tegenstander op de nieuwe velden, Futura uit Den Haag. Helaas lukte het de Leiderdorpse korfballers niet de wedstrijd te winnen. Velocitas had lange tijd de overhand maar Futura kwam kort voor het einde van de wedstrijd langszij en pakte in de slotseconden toch nog de winst: 21-22.

Velocitas, dat vorig jaar voor het eerst in de geschiedenis van de club promoveerde naar de Overgangsklasse, staat nu op de een-na-laatste plek van de ranglijst. Met nog vijf wedstrijden te gaan zal hard gewerkt moeten worden om handhaving zeker te stellen.

JA2 eerste Alecto veldkampioen

hockey n Het was even wennen aan het begin van het seizoen toen JA2 en JA3 werden samengevoegd. Maar het bleek een succesvolle mix: zaterdag 13 april werd het nieuwe JA2 de eerste Alecto kampioen op het veld. Na de klinkende overwinning (7-1) op Voorhout JA1, zijn de Leiderdorpers niet meer in te halen. Onder leiding van roulerende coaches van heren 7, ging de JA2 vanaf het begin van het seizoen aan de leiding in de poule. Alleen tegen Pijnacker werden punten gemorst (4-4), de rest van de teams werd overtuigend verslagen. De grote overwinning op Voorhout paste netjes in het rijtje. Na het eindsignaal werd de champagne (uiteraard 0%) ontkurkt, het publiek bedankt en het ererondje gemaakt. Het kampioensteam bestaat uit Sebastiaan Beekman, Lucas Meeldijk, Daniël Bergkamp, Thijs vd Meer, Jens Dikken, Max van Meijl, Jeroen Josemans, Luc Ravensbergen, Jens Juffermans, Julian de Roode, Jochem vd Kamp, Daan Sikam, Robbert-Jan de Koning, Noah vd Vliet, Jules Lapre, Joeri Willems en Koen Zeven.

Aquadraat DG 1 pakt titel

waterpolo n Door verlies van naaste concurrent Sassenheim, is het DG1 team van Aquadraat kampioen geworden in de 2de klasse A. Om de ploeg toch een 'echte' kampioenswedstrijd te geven was er op dinsdagavond 26 maart een wedstrijd georganiseerd tegen Alkemade. Na een wat zenuwachtige start waarin de ploeg van coaches Noa van Straaten en Timo Dreef op een 0-1 achterstand kwam, ging Aquadraat steeds beter spelen. Uiteindelijk werd Alkemade met grote cijfers verslagen en konden de spelers en speelsters de coaches het water in gooien om het kampioenschap te vieren. Weer terug op de kant ontvingen alle spelers en speelsters een oorkonde en bloemen en kreeg het team een cadeaubon om wat leuks mee te doen. Het kampioensteam bestaat uit Esmee Buter, Robin Verboom, Siemen vd. Weegen, Britt Buter, Mayra Lammers, Tycho Wouters, Wesley Vervark, Bram Ouwendijk en vaste invallers Mila Stankovic, Julynne Tonnon en Thom vd. Berg.

BVL begroet twee kampioenen

Basketbal n In het weekend van 13 en 14 april kon Basketbal Vereniging Leiderdorp haar eerste kampioenen begroeten. Op de foto de winnende high potentials X12-1, die na de winterstop geen wedstrijd verloren een daarmee terecht bovenaan eindigden. In de namiddag werden ook de dames V16 kampioen in hun klasse.

Foto: PR

KAMPIOENEN

Foto: PR
Foto: Johan Kranenburg
Foto: pixabay
Foto: pixabay

MidZomerLoop twee weken later

De start van de 6,3 en de 10 kilometer in 2018. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Hardlopen n De MidZomerLoop Leiderdorp wordt twee weken uitgesteld. In plaats van op de avond van de langste dag van het jaar, 21 juni, zoals eerder werd aangekondigd, vindt de loop nu plaats op vrijdagavond 5 juli.

Reden voor het uitstel is dat de slotavond van de Leiderdorpse Avond4daagse ook op 21 juni is. In samenspraak met korfbalverenignig Velocitas, de organistor van de Avond4daagse, is besloten de MidZomerLoop te verschuiven. Zo hoeven de Leiderdorpse kinderen niet te kiezen en kunnen ze meedoen aan de wandeltochten én aan de MidZomerLoop KidsRun op 5 juli.

Alle deelnemers bij elkaar. | Foto: PR Foto: PR

Chip

Voor volwassen deelnemers is er bij de MidZomerLoop de keuze tussen routes van 6,5 en 10,5 kilometer. "Voor de langste afstand komt er een nieuwe, uitdagende route", verklapt voorzitter Henk Morsch van het organiserend comité alvast. Meer informatie daarover komt later. Nieuw is ook dat iedere loper een persoonlijke chip krijgt waarmee de tijd van zijn of haar loop nauwkeurig geregistreerd wordt.

Inschrijven voor de MidZomerLoop kan nu al via het inschrijfformulier op de website midzomerloop-leiderdorp.nl of op een van de inschrijfadressen: Runnersworld in Leiden, Tom van Bemmelen Sports in Zoeterwoude Rijndijk, Incluzio in De Sterrentuin in Leiderdorp en Sport2000 in de Winkelhof in Leiderdorp.

Te Werve overklast RCL

voetbal n Eerder in het seizoen verloor RCL al op eigen veld met 1-5 van Te Werve. In de return voor de paasdagen gingen de Leiderdorpers opnieuw hard onderuit: 6-1. RCL is door de slechte beurt nog niet officieel veilig, maar enkel de grootste zwartkijker of zuurpruim zal er nog rekening mee houden dat er nacompetitievoetbal om lijfsbehoud gespeeld moet worden.

Ongelukkig balverlies en een daarop volgend van richting veranderend schot leverde een 1-0 voorsprong voor Te Werve op, waarna Thom Wijnalda uit een hoekschop onberispelijk de gelijkmaker binnenkopte. Maar uit een lullige scrimmage voor het doel van Gideon de Lange zorgde de teen van een Rijswijkse aanvaller voor de 2-1 ruststand.

Koude douche

De stemming bij RCL was bij de start van de tweede helft nog optimistisch maar al na enkele minuten zorgde een 'onvoorstelbaar' doelpuntvoor een zeer koude douche. De Lange: "De koppies gingen hangen bij ons, zeker toen rap erna de 4-1 en de 5-1, de laatste via een strafschop, vielen. Ik moest er toen met een armblessure nog vanaf (A-junior Rodney Beij kwam tussen de palen te staan, red.) en uiteindelijk werd het nog 6-1. Redelijk kansloos dus na zo'n beloftevolle eerste helft", liet de RCL-goalie weten. Hij stopte van dezelfde strafschopbenutter van Te Werve trouwens wel zijn eerste elfmetertrap.

Er bleek dus uiteindelijk niets te halen voor de middenmoter en daardoor wordt nu de negende plaats ingenomen. Overigens was RCL verre van op oorlogssterkte. Het tweede elftal had de punten hard nodig en daardoor werden er keuzes gemaakt om enkele spelers buiten de hoofdmacht te laten. Het gaf Soekhai de kans twee jongelingen uit de O19-1 te laten debuteren. Voor Sjors Schouten en Pascal Brasker waren er basisplaatsen weggelegd en het tweetal presteerde verdienstelijk in Rijswijk.

De eerstvolgende wedstrijd voor RCL volgt op 11 mei wanneer SVC'08 naar de Bloemerd komt. Die ploeg is nog niet veilig. Met duels tegen DoCoS (uit) en Berkel (thuis) wordt het seizoen afgesloten.

        Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Gezelligheid voorop bij toernooi De Spotvogels

Vrijwilligers zorgen onder meer voor water en sponzen voor de lopers. | Archieffoto

badminton n Het Paas/koppel-toernooi dat woensdag 17 april werd gespeeld bij de Leiderdorpse badmintonclub De Spotvogels stond in het teken van plezier en gezelligheid. Een bijzonder geslaagd toernooi, waar veel is gelachen en badminton van hoog maar ook minder hoog niveau werd gespeeld.

Zoals elk jaar vieren de Spotvogels het nieuwe voorjaar met een Paastoernooi. Dit keer kreeg het Paastoernooi een tweetal extra thema's mee. Een van de thema's was de afsluiting van de introductieperiode van de nieuwe leden die de afgelopen weken de beginnerstraining hebben gevolgd. Het andere thema was het koppelspeelschema. Iedereen speelde de hele avond met een vaste speelpartner (al dan niet zelfgekozen en/of geïntroduceerd). Voor die spelers die alleen kwamen werd een koppel gevormd me een gepaste speelpartner die ook alleen kwam.

V.l.n.r. Onne de Heij, Frank Linder, Jelle de Heij, David Fliers, Martin Woudstra en Alex van Akker. | Foto: Marja Kluivers Foto: PR

Het toernooi stond niet in het teken van pure prestaties, maar vooral (zoals alle interne toernooien) stond het plezier en de gezelligheid voorop. Direct vanaf het begin werd door de toernooileiding een scheiding aangebracht tussen de betere en minder sterke spelers. Daardoor kon de indeling op sterkte zorgen voor mooie partijen. Dit heeft ertoe geleid dat de hele zaal gevuld was met zeventien koppels (!) die de hele avond tegen elkaar de strijd aangingen om de meeste punten maar ook om het meeste plezier. Er is dan ook heel veel gelachen om de capriolen die menig speler uithaalde om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen en indruk te maken op de andere aanwezige spelers en de toernooileiding.
De winnaars kregen een passend prijsje in de vorm van een mandje met chocolade, een paashaas of eitjes voor de paasbrunch. De prijs in de sterke klasse ging naar het fantastische koppel Martin Woudstra/Alex van Akker. De prijs in de andere klasse werd in de wacht gesleept door het koppel Frank Linder/David Fliers. Dit laatste koppel gaf hun prijs respectvol door naar het als tweede geëindigde en jongste jeugdkoppel dat mee deed: Onne en Jelle de Heij. Een geste die zeer op prijs werd gesteld.

Leiden Marathon 2019 zoekt vrijwilligers

oproep n De nood is hoog bij de organisatoren van de Leiden Marathon. Voor het evenement op zondag 19 mei is er nog een groot tekort aan vrijwilligers.

De Leiden Marathon heeft al een grote groep van bijna duizend trouwe vrijwilligers. En het is een heel hechte groep. De Leiden Marathon probeert ook heel goed voor hen te zorgen. Zo krijgt elke vrijwillige medewerker een jack, een T-shirt en een lunchpakket. Ook is op de marathonzondag een gezellige na-borrel met een heerlijke maaltijd. Altijd leuk om even bij te praten over alles wat je hebt meegemaakt.

Toch zijn er nog veel meer vrijwilligers nodig. Voor een aantal specifieke plaatsen wordt nog gezocht naar enthousiaste mensen die willen helpen het evenement in goede banen te leiden. De meeste mensen zijn nodig langs het parcours, de zogenaamde parcoursassistenten. Het gaat om de volgend plekken:

• Rayon 1 - in en aan de rand van het centrum van Leiden;

• Rayon 7 en 8 - in Roelofarendsveen en Oud Ade;

• Rayon 9 - Leiderdorp;

• Rayon 10 - Leiden Noord.

• Het start- en finishgebied. Hier zijn voor het publiek oversteekpunten gecreëerd waar mensen kunnen oversteken als er geen of weinig lopers op het parcours zijn. Hier zijn nog vijf vrijwilligers nodig.

Wie wil helpen, kan een mail sturen naar Mok Scherffer via mok.scheffer@marathon.nl. Zij zorgt ervoor dat nieuwe vrijwilligers in contact komen met hun teamleiders en dat er een kledingpakket klaarligt op de dag van de marathon.

Eerste G-voetbaltoernooi bij RCL

Voor de allereerste keer vond zaterdag 20 april een 4 x 4 G-voetbaltoernooi plaats bij de Leiderdorpse voetbalclub RCL. Naast het team van de organiserende club waren nog vijf teams aanwezig die een heerlijke ochtend hebben gehad bij RCL. Of ze nu in hun eigen team meespeelden of invielen bij een team dat minder spelers had, het is voor deze kinderen geen probleem. Plezier en lekker bewegen staat voor op. En dankzij de Dirk Kuyt Foundation hebben alle kinderen een mooie medaille gekregen. Wie ook wil kennismaken met G-voetbal bij RCL kan een mail sturen naar coordinatorG@rcl.nl. Het is altijd mogelijk een paar keer vrijblijvend mee te trainen.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Elke stap telt!

Leiderdorp sluit weer aan bij de Nationale Diabetes (Wandel) Challenge. Voor mensen met diabetes is wandelen een erg goed medicijn, daarom gaan we wandelen om te behandelen. Ook mensen zonder diabetes kunnen aansluiten. We trainen voor de afstanden 3, 4 en 5 km en zoeken nog begeleiders voor de groep. Geef je op bij gzanda@incluzio.nl tel 06-83063760

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken vrijwilligers!Ben jij Leiderdorper en wil je wat betekenen voor je medemens? Heb je wat uurtjes per week tijd? Help ons dan helpen! Jouw talenten kunnen we goed gebruiken en jij kunt je ontwikkelen en werkervaring opdoen. Een opleiding heb je niet nodig. Wel motivatie. Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers zich kunnen ontwikkelen en goede begeleiding van elke vrijwilliger is een belangrijk aandachtspunt van Incluzio.
Meld je aan voor een gesprek bij Incluzio om jouw mogelijkheden en wensen met ons te bespreken.

Spreekuur in samenwerking met Stadsbank

Komt u niet meer uit de schulden? Of wilt u hierover advies? Wij houden een speciaal spreekuur voor schulden in samenwerking met de Stadsbank. Dit vindt wekelijks plaats op maandag tussen 10-12u. Inschrijving van tevoren gewenst

Computerhulp

Al sinds jaar en dag zijn in Leiderdorp een aantal vrijwilligers actief met het oplossen van computer problemen bij senioren thuis, of met het geven van adviezen op computergebied. Ook nu Incluzio gestart is staan er een zevental vrijwilligers klaar om gratis computerhulp te verlenen. Om in aanmerking te komen voor deze service kunt u zich aanmelden bij Incluzio.

Inloopspreekuur geldzaken

Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur geldzaken in de Sterrentuin. Tijdens het inloopspreekuur beantwoordt de budgetcoach, Wouter Heuer, vragen over financiën en financiële problemen. Als zo'n kort gesprek onvoldoende blijkt, wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van WMO, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. T: (071) 5413536, E: leiderdorp@incluzio.nl, W: www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: Corrie van der Laan

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 28 april, Beloken Pasen, 9.30 uur: Eucharistieviering o.l.v. Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 28 april, 2e van Pasen

Dorpskerk

10.00 uur: ds. J. Robbers, Driebergen.

Scheppingskerk

10.00 uur: dhr. J. Smit, Oegstgeest.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: ds Roding-Schilt + tolk

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: mw. A. de Haas.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Het gebouw van de Power City Church aan de Elisabethhof in Leiderdorp. | Foto: C. v.d. Laan

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 28 april

10.00 uur: ds. J. Schipper.

18.30 uur: ds. A. Schreuder (H.C. 12).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 28 april , 10.15 uur: dhr. A. van Baarsen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

22 t/m 28 april (22 april: 2e Paasdag, 27 april: Koningsdag): CBT Zuid-Holland locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 14, 2353 GA Leiderdorp. tel. (071) 3030089.

29 april t/m 5 mei: TP Maresingel (S.S. Gahar), Maresingel 5, 2316 HA Leiden. Tel. (071) 5141838.

CJG thema-bijeenkomst

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Leiderdorp aan de Karolusgulden organiseert op dinsdagavond 14 mei van 19.30 tot 21.30 uur de themabijeenkomst 'Help, ik heb een lastige eter!', voor ouders met kinderen van 1 tot 6 jaar. Uitgelegd wordt hoe het komt dat een kind (een periode) lastiger eet en vooral ook wat je zou kunnen doen. Het is mogelijk vooraf vragen in te sturen. Deelname kost € 5,- p.p. (Ouderparen 10% korting). Voor aanmelden en meer informatie: www.cjgcursus.nl.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Meer info: tel. (071) 7200871.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl