Leiderdorps Weekblad

9 oktober 2019

Leiderdorps Weekblad 9 oktober 2019


Zon op Leiderdorp start nu echt

Marc Neve van Bakker & Neve Netwerk Notarissen overhandigt de vestigingsakte aan v.l.n.r. Henk van Rooijen (bestuurslid ZoLd), wethouder Willem Joosten, Johan Kools (voorzitter ZoLd) en Lodewijk Aernsbergen (bestuurslid ZoLd). Foto: Marieke van Leeuwen

duurzaam n Begin 2020 hoopt zonnecoöperatie Zon op Leiderdorp (ZoLd) haar allereerste collectieve zonne-installatie te plaatsen. De locatie wordt het dak van de loods bij de milieustraat aan de Willem-Alexanderlaan. Maandagmiddag 7 oktober werden bij notariskantoor Bakker & Neve de papieren getekend waarmee ZoLd officieel het recht krijgt zonnepalen te leggen op het dak van het gebouw dat eigendom is van de gemeente Leiderdorp.

Tekst en foto: Marieke van Leeuwen

In totaal komen er 224 zonnepanelen op het dak van de loods. Leiderdorpers die in de buurt wonen – dat wil zeggen postcode 2351 en de postcodes daar direct omheen – kunnen certificaten kopen die recht geven op een opbrengst van 250 kWh. Daar worden er 240 van uitgegeven. Op 16 oktober start de definitieve inschrijving. De terugverdientijd voor de certificaten, die ca. 265 euro per stuk gaan kosten, ligt naar verwachting op zeven tot negen jaar.

Wethouder Joosten gebruikte het moment na ondertekening om aan te geven dat gemeente Leiderdorp de samenwerking met Zon op Leiderdorp als heel prettig heeft ervaren. Daarnaast waardeert hij de betrokkenheid van ZoLd die een grote bijdrage levert aan het streven van Leiderdorp om in 2050 CO2 neutraal te zijn. In de komende jaren probeert de gemeente zoveel mogelijk daken beschikbaar te stellen voor zonnepanelen. Beide partijen gaan er daarom ook vanuit dat er nog meer zonne-installaties van ZoLd op gemeentelijke daken komen.

Ondanks de fijne samenwerking liep niet alles zoals gepland. ZoLd had eigenlijk voor ogen om afgelopen zomer al panelen te plaatsen op het dak van zwembad de Does. Dit plan kon echter geen doorgang vinden omdat er over vijf jaar groot onderhoud nodig is van het dak. Dit zou betekenen dat alle zonnepanelen weer verwijderd moesten worden met de nodige kosten van dien.

ZoLd is ook in gesprek met een particuliere aanbieder van een dak. Het coöperatiebestuur verwacht daarom op korte termijn nog veel meer panelen te kunnen plaatsen. Dus wie deze ronde niet aan de beurt komt, krijgt een plek op de wachtlijst voor het volgende dak.

Kijk voor meer informatie over de inschrijvings- en toewijzingsprocedure van de certificaten op www.zonopleiderdorp.nl.

Mezen tegen plaagrupsen

bestrijding n De Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp gaat de eikenprocessierups bestrijden door natuurlijke vijanden in te zetten: kool- en pimpelmezen. Om de vogels naar de speeltuin in park De Bloemerd te lokken, willen de vrijwilligers van de stichting mezennestkastjes ophangen in de bomen. Er is een actie gestart om de vogelhuisjes te kunnen aanschaffen.

De natuurspeeltuin is eind juni een paar weken dicht geweest omdat er rupsennesten in meerdere eikenbomen zaten. Diverse bezoekers kregen klachten als gevolg van de brandharen van de rupsen.

Het was de bedoeling dat de nesten weggehaald zouden worden door een gespecialiseerd bedrijf maar dat is nooit gebeurd, vertelt voorzitter Riny Vons van de stichting.

Lees verder op P3

V.l.n.r. Gerrie Spies, Alie Deegenaars, Nel van Klaveren en Nel Nagtegaal. Foto: Nelleke Thissen

Winkeliers van vroeger praten bij

Hier zit de oude middenstand

Lions zamelen vreemd en
oud geld in

RCL pakt
tweede zege in
uitwedstrijd

DEBUUT n Ad Feller schrijft boek over het leven van zijn opa

'Hier zit de oude middenstand'

Willem Langeraar met burgemeester Driessen en zijn twee dochters. Foto: Corrie van der Laan

n Voormalige winkeliers Hoofdstraat halen herinneringen op

Reünie n Oude tijden herleefden eind september voor vier dames die in de vorige eeuw met hun echtgenoot een winkel hadden aan de Hoofdstraat (eerste deel), toen nog bloeiend detailhandelsgebied. Tijdens een gezellig etentje in restaurant Indrapoera (Hoofdstraat) haalden Gerrie Spies, Nel Nagtegaal, Alie Deegenaars en Nel van Klaveren herinneringen op uit de tijd dat zij zowel winkelier, huisvrouw als buren waren. "Hier zit de oude middenstand", glunderde het viertal.

V.l.n.r. Gerrie Spies, Alie Deegenaars, Nel van Klaveren en Nel Nagtegaal. Foto: Nelleke Thissen

Tekst en foto Nelleke Thissen

De reünie was een initiatief van de dochter van Gerrie Spies. Samen met haar man Albert had Gerrie een sigarenzaak in de Hoofdstraat. Onlangs gaf zij de wens te kennen haar voormalige buurvrouwen en collega-winkeliers weer eens te willen zien. Daarop heeft dochter Constantine contact gezocht met deze dames, inmiddels allemaal boven de tachtig, en het etentje als verrassing voor Gerrie georganiseerd.

Herinneringen

"Wat leuk! Dat is een tijd geleden", zo begroette Gerrie haar oude buurtjes. Onmiddellijk kwamen de herinneringen boven. Over hun met elkaar spelende kinderen, gebeurtenissen, de klanten en wie waar in hun stukje Hoofdstraat woonden. Het kwam allemaal aan bod in het Chinees-Indisch restaurant.

De locatie was voor Alie Deegenaars extra bijzonder. Tot ruim veertig jaar geleden zat daar Brood-, Koek- en Beschuitbakkerij M.C. Deegenaars. Haar man deed de bakkerij, Alie de winkel.

De zaken van de andere drie bevonden zich ertegenover. De sigarenwinkel van Gerrie en Albert Spies was tot enkele decennia geleden gevestigd aan Hoofdstraat 16-18. Zij waren de vierde generatie sigarenwinkelier en lieten de oorspronkelijke twee huisjes afbreken en vervangen door één pand.

De verfwinkel van Nel en Wim Nagtegaal zat tot 1973 in het pand ernaast. Wik van den Wijngaard vestigde er eerst zijn dancing en later partycentrum 't Oude Dorp in. Nu biedt het onderdak aan een makelaardij.

Nel en Bert van Klaveren woonden en werkten even verderop. Hun 'Vleeschhouwerij en Spekslagerij Albertus van Klaveren' aan de Hoofdstraat 20/22 dateerde oorspronkelijk uit 1858. De wellicht oudste slagerij van Leiderdorp ging dicht na het overlijden van Bert in 2000.

Ondernemende vrouwen

De vier dames hadden, zoals vroeger gebruikelijk was, hun winkel aan huis. Waren er even geen klanten, dan konden ze snel iets in het huishouden doen. Zij stonden achter de toonbank. Hun echtgenoot bevond zich vaker 'achter' in slagerij of bakkerij dan wel buitenshuis als schilder/behanger (Nagtegaal). Albert Spies had elders een baan als boekhouder en deed op zaterdag de winkel. Gerrie op alle andere dagen.

Het waren met recht 'ondernemende vrouwen'. De combinatie huishouden/winkel vergde vele uren en een slimme tijdsindeling. "Zonder kant-en-klaar-maaltijden. Die had je toen niet", merkte Alie Deegenaars op. "We moesten ook bestellingen afleveren. Hup kinderen in de auto en gaan", weet Nel van Klaveren nog goed.

Maar alle vier hebben ze het met veel plezier en liefde gedaan. Dat bleek zoveel jaren later uit hun geanimeerde gesprekken tijdens het etentje. Ze kwamen tijd te kort.

Felicitaties voor 100-jarige Willem Langeraar

eeuweling n "Ik heb het gehaald", zegt Willem Langeraar stralend als hij maandagmiddag door de verslaggever wordt gefeliciteerd met zijn honderdste verjaardag. De eeuweling geniet duidelijk van alle aandacht. Als even later burgemeester Laila Driessen op bezoek komt om hem geluk te wensen namens de gemeente Leiderdorp, is het feest helemaal compleet.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Driessen heeft een eindje moeten reizen want de heer Langeraar, die sinds 1976 in Leiderdorp woont, verblijft momenteel in Hospice de Mare in Oegstgeest. Hij kwam daar terecht na een ernstige val maar is inmiddels weer wonderbaarlijk opgeknapt zodat hij zondag 6 oktober, op zijn echte verjaardag, de bijzondere mijlpaal kon vieren met zijn kinderen en kleinkinderen. Een kleine twee weken geleden is ook zijn eerste achterkleinkind geboren, waarmee hij dus een eeuw verschilt in leeftijd.

Willem Langeraar werd op 6 oktober 1919 geboren in Waddinxveen en is opgegroeid in Gouda als middelste van drie zoons. Na de HBS kwam hij bij de Marine, waar hij tot zijn pensioen is gebleven. "De Marine was zijn leven", vertelt een van zijn dochters. "Hij stond daar bekend als heel rechtvaardig, met hart voor zijn mannen en was dan ook zeer geliefd."

In 1950 is hij getrouwd met Mieke Haenen. Samen kregen ze twee dochters en een zoon. In zijn Marinetijd was Langeraar veel en langdurig weg, maar die tijd kon hij later inhalen. Door de tropenjaren die hij opbouwde eindigde zijn loopbaan bij de Marine al toen hij 50 jaar was. Hij heeft daarna nog gewerkt als rij-instructeur in Leiden. Dat was ook de reden voor de verhuizing naar Leiderdorp waar het echtpaar – de kinderen stonden inmiddels op eigen benen – neerstreek in de Rosenburg.

Maar ze genoten ook volop van hun vrijheid. Elke zomer trokken ze maandenlang met de caravan door Frankrijk waar hij veel zeilde en zij surfde. 's Winters gingen ze op wintersport en tussendoor maakten ze af en toe een verre reis.

Zijn echtgenote overleed helaas in 2015. De heer Langeraar is altijd blijven wonen aan de Rosenburg. Het daar geplande verjaardagsfeest kon nu niet doorgaan, maar zijn straatgenoten hebben hem wel uitgebreid in de bloemen gezet.

Onderzoek naar gevolgen gemeentelijke fusie

scenario's n Wat zou een fusie met de gemeenten in de Leidse regio betekenen voor Leiderdorp? Wat zijn de effecten, de kansen en de bedreigingen? Dat gaat adviesbureau Berenschot op een rijtje zetten. Het onderzoek moet eind dit jaar afgerond zijn.

Het onderzoek wordt gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Die vroeg in mei 2017 unaniem om twee scenario's onder de loep te leggen: het voorzetten van de huidige regionale samenwerking en een fusie met de regiogemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten.

Bureau Twynstra Gudde nam het onderzoek naar het eerste scenario voor zijn rekening. De resultaten werden afgelopen voorjaar gepresenteerd. Heel in het kort kwam eruit dat Leiderdorp goed samenwerkt en in de regio wordt gezien als een loyale partner. Aan de andere kant lukt het maar niet een aantal hardnekkige gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken op te lossen.

Afgelopen zomer is de selectieprocedure in gang gezet voor een bureau dat het onderzoek naar het fusiecenario kon uitvoeren. Er waren drie inschrijvers waarbij bureau Berenschot kwam als beste naar voren kwam.

Actie voor nestkastjes

VERVOLG VAN VOORPAGINA

"Iedere keer dat het bedrijf, dat door de gemeente in de arm genomen was, zou komen, kregen we het bericht dat ze naar een andere, meer urgente locatie waren weggeroepen. Na twee weken zijn we toch maar weer open gegaan. Wel hebben we een waarschuwing opgehangen voor bezoekers. Ook hebben we in het deel waar het meest gespeeld wordt een stuk of zes eiken met nesten gemarkeerd."

De vrijwilligers hebben de hele zomer doorgewerkt in de speeltuin en volgens Vons "geen heftige klachten gehad". Wel waren er veel minder bezoekers dan andere jaren.

Om herhaling van de eikenprocessierupsplaag te voorkomen, wil de Stichting Natuurspeeltuin wil nu natuurlijke bestrijding inzetten. Kool- en pimpelmezen behoren tot de vogels die de harige rupsen wel willen eten. Een koolmeeskuiken kan in twee weken zo'n achthonderd rupsen wegwerken. Aangezien een nest acht tot dertien kuikens telt, tikt dat flink aan. Maar dan is het wel zaak dat de mezen de natuurspeeltuin kiezen als nestelplek. Het is de bedoeling ze te verleiden met nestkastjes, waar de vogels zo kunnen intrekken. Die kosten 7 euro per stuk.

Wie de natuurspeeltuin wil helpen om de plaagrupsen onder controle te krijgen, kan een nestkastje doneren door 7 euro over te maken op bankrekening NL68RABO0135831326 van de Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp onder vermelding van 'Nestkastje'.

Figuranten nodig voor spookhuis

Oproep n Wie graag eens in de huid van een spook, monster, vampier of andere griezel wil kruipen, kan eind deze maand zijn kans grijpen: er zijn nog figuranten nodig voor het horror-spookhuis op zaterdagavond 26 oktober. Alexander van der Sel en Karin van der Reijden van AVS Evenementen Service willen met een grote groep vrijwilligers in de aanloop naar Halloween een spectaculair griezelige avond voor mensen met lef neerzetten. In dansschool DC Dance aan de Rietschans 67 in Leiderdorp wordt een bloedstollend horror-spookhuis gecreëerd. Maar de organisatoren kunnen nog wel wat hulp én materialen gebruiken. Zo zijn ze op zoek naar oude, versleten spijkerkleding en Halloweenversieringen.

Wie wil meehelpen als figurant of materialen wil doneren, kan mailen naar halloweenleiderdorp@gmail.com of contact opnemen via Facebook: www.facebook.com/groups/Halloweenleiderdorp.

Rommelmarkt

Spulletjes n Zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.00 uur is er een rommelmarkt in buurtkamer De Hoeksteen aan de Houtschans 107 in Leiderdorp. De markt is georganiseerd voor en door bewoners. Iedereen, wijkbewoner of niet, is welkom om te komen snuffelen tussen de vele spulletje.

Wie ook spullen wil verkopen op de rommelmarkt, kan dat melden via rvegmond@incluzio.nl.

Samen aan de slag

Geertje van der Stempel geeft haar geveltuintje water. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Deel 2: Geertjes Geveltuintje

Groen n Verrast door het effect van een geveltuintje bij een vriendin uit Leiden, ondernam Geertje van der Stempel het initiatief om ook zelf een geveltuintje aan te leggen voor haar huis in de Leiderdorpse Hoofdstraat. Een geveltuintje is een tuintje op openbare grond tegen de voorgevel van een woning. Het fleurt de buurt op en kan ook helpen in de strijd tegen wateroverlast bij hevige buien, het verminderen van hittestress en bijdragen aan een grotere biodiversiteit.

In Leiderdorp mag je de openbare grond voor je huis, onder enkele voorwaarden, gebruiken voor de aanleg van een tuintje. 'Ik had geen idee of een geveltuintje überhaupt mocht, omdat je op gemeentegrond zit", vertelt Geertje. "Dus ben ik naar de gemeente gestapt om toestemming te vragen."

De gemeente bleek op dat moment bezig met de uitrol van een initiatief voor de aanleg van geveltuinen

samen met een buurt: 'Jouw Groene Straat'. "Ze boden me aan een proeftuintje voor mijn huis aan te leggen dat als voorbeeld kon dienen voor buurtbewoners." Zo ontstond een kleinschalige samenwerking. Geertje: "Ik kreeg de keuze uit verschillende plantenpakketten, waarbij je kleuren kon aangeven." Een hovenier legde daarna het tuintje aan en Fanni Tesselhoff van het project Jouw Groene Straat zorgde voor geschikte planten.

Zorg dragen voor de tuin

Ook al ligt de geveltuin op openbare grond, het onderhoud ervan is in handen van Geertje. "En terecht", zegt ze. "Het tuintje is net voor de zomer aangelegd. Ook als ik weg zou gaan, moest ik regelen dat iemand anders de verzorging op zou pakken. Dat is geen probleem. Ik ben met dat kleine geveltuintje meer bezig geweest dan met mijn eigen achtertuin."

Jouw groene straat

Het geveltuintje ligt er nu nog wat eenzaam bij. Het is tot nu toe de enige in de straat. Daar komt echter verandering in. Er is geïnventariseerd of er bij Geertjes buren ook belangstelling voor een geveltuin is. Allemaal in het kader van het project 'Jouw groene straat'. Het idee van het project is om gezamenlijk met je buren in actie te komen en samen de straat of wijk te vergroenen door het aanleggen van geveltuinen. Een kleine eenvoudige bijdrage, die door het gezamenlijke karakter een groots effect heeft.

Aanmelden voor geveltuin

Buren uit de Hoofdstraat die mee willen doen kunnen zich aanmelden. De geveltuin wordt half oktober voor ze klaargemaakt en op 2 november beplanten alle buren gezamenlijk de tuin, met een zelfgekozen plantpakket en met ondersteuning van initiatiefnemer Groene Spil en de gemeente.

De 'Kraanbes'

Cranberries op een bedje van veenmos. De inzet toont de bloem van de bessenstruik. Foto: Tineke Sommeling

Net terug van Terschelling heb ik de cranberryvalleien nog op mijn netvlies en de smaak van cranberrybonbons op mijn tong. Hierover ga ik schrijven. Nu nog cranberries zien te vinden in Leiderdorp…

De gang naar de supermarkt ligt voor de hand, maar dit plekje in het Leiderdorps Weekblad stelt uiteraard andere eisen. Om vast te stellen waar de bessen in Leiderdorp zouden kunnen voorkomen, moeten we weten waar ze het naar de zin hebben.

De plant (Vaccinium macrocarpon), eigenlijk afkomstig uit Noord-Amerika en hier dus een exoot, is een heideachtige die op Terschelling vaak in het gezelschap van dop-, struik- en vooral kraaiheide groeit in duinvalleien met vochtige, stikstof- en voedselarme, zurige grond. Ook in hoogveenmoerassen als het Fochteloërveen kunnen ze voorkomen. Dergelijk landschap wordt ook gewaardeerd door kraanvogels en het is mogelijk dat de plant hiernaar is vernoemd. Dit dan ófwel omdat de kraanvogel (Engels: crane) graag 'kraanbessen' eet, ófwel omdat de bloemen (zie inzet foto) doen denken aan de kop en vooral de stevige snavel van een kraanvogel.

Heemtuin

Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn dat het geen zin heeft lukraak te zoeken in Leiderdorpse polders of achtertuinen. Wat zich hier ooit aan veen bevond, is lang geleden afgegraven of bevindt zich inklinkend onder onze huizen; de goed bemeste weilanden zijn te droog en zelfs hun paardenbloemen al jaren kwijt. Maar we hebben hier wel een reservaat waar de Nederlandse landschappen op kleine schaal worden gekoesterd. Op naar de Heemtuin dus!

En jawel, op een bedje van veenmos liggen hier de bessen te pronken met hun wijnrode velletjes, gezelschap gehouden door een enkel takje dop- of struikheide. Ze zien er uit om zo in te bijten. Maar pas op: niet voor niets gaat op Terschelling het verhaal dat de vinder van de eerste cranberries de ton waarin ze aanspoelden kapot trapte en in de duinen achterliet nadat hij van de bessen geproefd had. Die bleken wrang en zuur. De ton bevatte niet de fijne wijn waarop hij gehoopt had. Maar zo kregen de eerste cranberries wel vaste voet op Terschelling.

Rijk aan vitamine C

Worden ze nu op dit eiland geteeld en in alle mogelijke vormen en altijd flink gesuikerd aan de man gebracht, toen ze ergens in de 19e eeuw aanspoelden waren ze mogelijk verloren door een zeeschip dat de bessen op lange reizen bij zich had ter voorkoming van de gevreesde ziekte scheurbuik bij de bemanning. Cranberries zijn namelijk zeer rijk aan vitamine C en werden om die reden ook al gekweekt in Engeland en Duitsland vóórdat in 1868 een botanicus de eerste levende planten op Terschelling ontdekte.

Momenteel gloort er een nieuwe toekomst voor de vochtminnende cranberry in onze veenweidegebieden waar men, in de strijd tegen de klimaatopwarming, veeteelt wil proberen te vervangen door cranberryteelt!

Tekst en foto: Tineke Sommeling

In de serie 'Samen aan de slag' wordt elke week in oktober een voorbeeld uitgelicht van een groen initiatief, klein of groot, dat de buurt een stukje groener en gezelliger maakt. Dit in het kader van het project Groen Dichterbij Leiderdorp, een samenwerking tussen gemeente Leiderdorp, IVN Natuureducatie en het Milieu Educatief Centrum Leiderdorp.

Spullen repareren

reparatie-experts n Woensdag 16 oktober vindt weer een Repair Café in Leiderdorp. Reparatie-experts staan dan weer klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Ook voor reparaties aan rollators en rolstoelen kunt u hier terecht. Gereedschap en basismateriaal zijn aanwezig.

Het werk van Repair Café Leiderdorp is gratis maar een vrijwillige bijdrage is welkom. Het Repair Café vindt plaats van half 2 tot half 4 bij Gading aan Griffioen 15 (ingang is achter de benzinepomp aan de Engelendaal).

Vrijwilligers gezocht

Het Repair Café is op zoek naar vrijwilligers. Het gaat dan om mensen die op de derde woensdagmiddag in de maand willen assisteren bij het repareren van kapotte spullen. Wie technisch, mechanisch of elektrisch onderlegd is of het leuk vindt om kapotte kleding te maken, is welkom in het vrijwilligersteam. Neem voor meer informatie contact op met A.C. Gading via tel. (071) 5410444 of e-mail naar Repaircafe.Repaircafe@gemiva-svg.nl.

Zwerfafval opruimen

straatjutters n Op vrijdag 11 oktober gaan de Straatjutters Leiderdorp weer op pad om zwerfafval op te ruimen. Verzamelpunt is dit keer La Place aan de Persant Snoepweg. Wie mee wil helpen, moet daar om 9.45 uur zijn, Voor alle materialen wordt gezorgd. Meer informatie: straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl/.

Klaverjassen

Kaarten n Marchingband Tamarco organiseert zondag 13 oktober een koppelklaverjasmiddag in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 14.00 uur. Inleggeld € 6.00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

Lions verzamelen vreemd en oud geld

Lions Peter de Ligt (links) en Remco Filippo doen het eerste papiergeld in de verzamelzuil. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

staaroperaties n Sinds dinsdagochtend staat er een verzamelzuil voor vreemd en oud en geld bij Foto Filippo in de Winkelhof te Leiderdorp. De leden van de Lionsclub Leiderdorp houden op deze manier een inzameling van munten en papiergeld uit de hele wereld. Doel is fondsen bij elkaar te krijgen voor staaroperaties in derdewereldlanden.

Elke Nederlander heeft wel vreemde en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen. Via de verzamelzuil kan er een zinvolle bestemming aan gegeven worden. De Lions zijn via hun netwerk in staat om munten en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro's. Oud geld dat door nationale banken niet meer wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.

De besteding gaat volgens het 'Robin Hood' principe: rijken betalen voor armen. Elke € 10 van de actie verhoogt Wilde Ganzen tot € 15. Dat bedrag gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie € 30 kost. Rijken betalen
€ 15 boven de kostprijs. Met de Lions-bijdrage van €15 heeft de kliniek dan €30 om een arme blinde gratis te opereren. Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op www.vreemdenoudgeld.nl

De Lionsclub Leiderdorp is een van de meer dan vijftig clubs in Nederland die aan de actie deelneemt. Jaarlijks wordt ruim € 100.000 bijeengebracht, goed voor ruim 6000 oogoperaties. Alle Lions zijn onbetaalde vrijwilligers en bij hen blijft er dus nooit iets aan de strijkstok hangen. Daarom werd de charitatieve tak van de Lions tot de beste Niet Gouvernementele Organisatie (NGO) ter wereld uitgeroepen. Met 1.4 miljoen Lions in 205 landen, zijn de Lions de grootste serviceclub en beste NGO in de wereld.

De taal van familiewapens

Lezing n Onder de titel 'Heraldiek is taal: hartenkreet, humor & bedrog' houdt heraldicus Guus van Breugel op dinsdagavond 15 oktober een lezing bij de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Heraldiek of wapenkunde verwijst onder meer naar de gewoonte die in de Middeleeuwen ontstond om de wapenuitrustingen van ridders te versieren met symbolische voorstellingen. Deze dienden ter identificatie van de verschillende partijen tijdens riddertoernooien en veldslagen. Later ontstonden uit deze versieringen de familiewapens, die we nu nog in veel kerken en andere historische gebouwen op grafzerken en grote wapenborden tegen komen.

Anders dan veelal wordt aangenomen verwijzen familiewapens niet uitsluitend naar adellijke families. Ook niet adellijke personen zijn in de loop der tijd een familiewapen gaan gebruiken. Daarbij kun je denken aan notarissen, rijke hereboeren, rechters, bestuurders van waterschappen, burgemeesters en vaak ook rijke kooplui.

Guus van Breugel is als heraldicus verbonden aan CBG|Centrum voor familiegeschiedenis in Den Haag. In zijn lezing zal hij – deskundig maar soms ook met lichte ironie - vertellen over de hedendaagse inzichten over familiewapens, raadsels rondom de heraldiek en usurpatie (het zich onrechtmatig toe-eigenen van een andere familie).

De lezing wordt gehouden op 15 oktober in de Kapelzaal van de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Ook niet-leden van de Vereniging zijn welkom. De toegang is gratis.

111 genomineerden voor Rabobank Wensenfonds

De Leiderdorpse Reddingsbrigade is ook genomineerd. | Foto: PR Foto: PR

n 10 kanshebbers uit Leiderdorp

stemmen n Dit jaar is opnieuw een recordaantal wensen ingediend voor het Rabobank Wensenfonds. Van de totaal 148 ingediende wensen door verenigingen en stichtingen uit het werkgebied van Rabobank Leiden-Katwijk zijn er 111 genomineerd. Tien daarvan zijn afkomstig uit Leiderdorp.

De genomineerden in Leiderdorp zijn hockeyvereniging Alecto, de Leiderdorpse Reddingsbrigade, de supportersvereniging van voetbalclub RCL, de schaats- en skeelervereniging Leiderdorp, korfbalvereniging Velocitas, de Harttrimvereniging Leiderdorp, de Vrienden van basisschool de Hasselbraam, Stichting Nadja (voor vrijetijdsbesteding voor kinderen en jong volwassenen met een meervoudige beperking), de Gele Speeltuin aan het Cees Noteboompad en speeltuin de Triangel aan de Bernard Haitinkstraat.

Vanaf 25 oktober kunnen de klanten en leden van de Rabobank Leiden-Katwijk stemmen op hun favoriete wensen.

Het Wensenfonds versterkt

"Verenigingen, stichtingen en clubs hebben een belangrijke maatschappelijke rol in onze samenleving. Ze verbinden mensen met elkaar, jong en oud en door alle lagen van de samenleving", zegt directievoorzitter Erik Versnel van de Rabobank Leiden-Katwijk. "Ik geloof in de kracht van verenigingen. Het is het cement van onze maatschappij en speelt een belangrijke rol in het sociale leven van veel mensen. Daarom zijn we vanuit de Rabobank, onder andere met het Wensenfonds, betrokken bij het verenigingsleven."

De stem van Rabobank

Vanaf 25 oktober kunnen klanten én leden van de bank hun stemmen uitbrengen op hun favoriete wensen. Hiermee bepalen zij welke wensen er uitkomen en welke bedrag er op de cheque komt te staan. Op 25 oktober ontvangen klanten en leden een persoonlijke inlogcode om drie stemmen te verdelen over drie verschillende wensen. Leden hebben zelfs de mogelijkheid vier stemmen te verdelen over lokale verenigingen en stichtingen. Zij hebben één extra stem en mogen deze naar eigen wens inzetten. Het stemmen kan tot en met 10 november via de website www.dichterbijleidenkatwijk.nl.

Bekendmaking winnaars

Op woensdag 27 november vindt de bekendmaking van de winnaars plaats tijdens De Avond van Leiderdorp bij RCL in Leiderdorp.

Walking Diner langs woningen in Leiderdorp

De jongeren die komende zomer naar Malawi gaan om klaslokalen, latrines en een verschoningsruimte voor meisjes te bouwen. | Foto: PR Foto: PR

benefiet n Zin in een gezellig diner waarbij je voor elke gang naar een ander huisadres vertrekt? Met onbekenden de maaltijd delen en tegelijkertijd een goed doel steunen? Wie dit aanspreekt, kan zich aanmelden voor het Walking Diner op 19 oktober in Leiderdorp.

Het Walking Diner is een initiatief van de Leiderdorpse World Servants-groep. Deze groep van 22 jongeren gaat in de zomer van 2020 naar Endhlaleni in Malawi om daar samen met de lokale bevolking klaslokalen, latrines en een verschoningsruimte voor meisjes te bouwen. Hierdoor bouwen zij voor een betere toekomst met en voor de inwoners van dit dorp. Het is een duurzaam project, omdat de lokale bevolking dit project ook in stand houdt. Momenteel zijn de jongeren druk bezig met het organiseren van acties om de kosten van het bouwproject, zoals stenen en gereedschap, zelf in te zamelen.

Het diner op 19 oktober is een van die acties. In de Protestantse Gemeente Leiderdorp wordt zo'n diner vaker gehouden. Gastgezinnen en leden van de World Servants-groep zorgen voor de gerechten. Het voorgerecht wordt op de ene plaats genuttigd, het hoofdgerecht op een volgend adres en het dessert in het Trefpunt bij de Dorpskerk. Mensen kunnen zich aanmelden om alleen of in tweetallen een route te volgen. Meer informatie en aanmelden: Lianna Heuvelmans (l.a.huizinga@hotmail.com) en Vera van Beek (vera-van-beek@ziggo.nl). Meer informatie over de jongerengroep: www.worldservants.nl/leiderdorp.

AGENDA Filmhuis Leiderdorp

Zondag 13 oktober, 20.00 uur

COLETTE

Een jonge plattelandsvrouw trouwt met een beroemde literaire ondernemer rond de eeuwwisseling in Parijs. Op verzoek van haar man schrijft ze bestsellers die onder zijn naam gepubliceerd worden. Haar zelfvertrouwen groeit en haar werk beïnvloedt niet alleen haar leven en haar huwelijk, maar ook de wereld om haar heen.

Donderdag 17 oktober, 14.00 uur

BOHEMIAN RHAPSODY

Bohemian Rhapsody volgt het verhaal van de Britse band Queen met leadzanger Freddy Mercury. De band, die in 1970 wordt opgericht, weet al snel door te breken met diverse hits als 'We will rock you' en 'Radio Ga Ga'. De band weet door de jaren heen een legendarische status te vergaren met als hoogtepunt het Live Aid benefietconcert in 1985.

Plaats: Filmhuis Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110. Reserveren: info@filmhuisleiderdorp.nl.

Toegang € 7,50 (donateurs € 5,-). Betaling contant aan de zaal.

Gading zoekt hulp bij zwemactiviteit

Oproep n Het Leiderdorpse activiteitencentrum Gading zoekt vrijwilligers die willen meehelpen tijdens zwemuurtjes voor mensen met een beperking. De zwemuurtjes zijn op maandag, woensdag en vrijdag in zwembad De Does in Leiderdorp, van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.

Een aantal mensen heeft één op één begeleiding nodig. Doordat er nu te weinig vrijwilligers zijn, kunnen mensen die graag willen zwemmen niet altijd meedoen.

Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar sportgading@gemiva-svg.nl of bellen naar Charlotte Wittgen of Evelien Kieft via telefoonnummer (071) 589 11 00.

Tweedehands speelgoedbeurs

Verkoop n De vrijwilligers van het voormalige tweedehands speelgoedwinkeltje in De Sterrentuin organiseren zaterdagmiddag 9 november een speelgoedbeurs in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp.

Wie speelgoed wil inleveren voor de verkoop, kan contact opnemen met de organisatie via e-mail dekoning 123@casema.nl. Dan wordt een lijst toegestuurd met een klantnummer en instructie over hoe het speelgoed thuis van een prijs te voorzien. Van de verkoopprijs is 60 procent voor de inbrenger en 40 procent voor de organisatoren.

De inname van speelgoed, dat in perfecte staat moet zijn, is op vrijdag 8 november van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 9 november van 10.00 tot 12.00 uur. De verkoop is op 9 november van 13.00 tot 17.00 uur. Tussen 18.00 tot 19.00 uur kunnen inbrengers van speelgoed komen afrekenen en de niet verkochte spullen ophalen.

n Leiderdorper Ad Feller debuteert met boek over zijn grootvader

In 'De kroniek van Adriaan' beschrijft Ad Feller het buitengewoon boeiende leven van zijn opa. Een biografie, familiegeschiedenis en een brok historie in één. | Foto J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

'Opa Adriaan Versteijne had een buitengewoon boeiend leven'                

eersteling n De in 1943 in Amsterdam geboren en al meer dan twintig jaar in Leiderdorp wonende Ad Feller debuteert als auteur met een boek over zijn opa Adriaan Versteijne. Een 'pil' van bijna 700 pagina's. Een verrassend opvallende eersteling, die naar meer smaakt.

Door: Cees Mentink

"Opeens was het er", vertelt de bebaarde en besnorde 70-er Ad Feller in zijn met smaak ingerichte appartement aan de Koekoekstraat, "die niet te stuiten schrijfdrang. Ik moest en zou het leven van Adriaan boekstaven." Niet dat opa zijn toen al nieuwsgierige kleinzoon op de rand van diens bed sterke verhalen over zijn buitengewoon boeiende leven had verteld. Integendeel, er werd vroeger niet zo veel gepraat met kinderen. "Wanneer de familie bijeenkwam, zomaar op visite of bij verjaardagen, met sigaren en sigaretten in glazen en de flessen drank op tafel, moesten wij naar boven, naar bed", herinnert hij zich nog levendig. "Nee, de kartonnen doos van oom Piet, boordevol aantekeningen, fascineerde mij. Op grote vellen papier en in geschriften had hij, de jongste zoon van opa Adriaan en oma Nellie, de familiegeschiedenis en die van zijn vader in het bijzonder opgeschreven. Het resultaat van zijn nijvere arbeid mocht ik na zijn overlijden meenemen."

Gedeelde eigenschappen

'De doos van Pandora' werd pas tevoorschijn gehaald en geopend toen Feller op 71-jarige leeftijd stopte met werken. Daarvoor was er geen tijd om aan een intensieve en tijdrovende klus te beginnen. Al gauw bleek dat Ad karaktereigenschappen met opa deelde. Opa Adriaan was avontuurlijk ingesteld, hij reisde in de jaren '30 al met vrienden op de motor naar Parijs. Op jonge leeftijd trok hij naar Spanje en werkte in Marbella als barkeeper. Opa stond bekend als eigengereid, zelfbewust en individualistisch. "Dat kan ook van mij gezegd worden", stelt kleinzoon Ad. "Het ondernemerschap heb ik ook van hem. Mijn vrouw Gea en ik hadden twintig jaar lang een lederwarenwinkel aan de Leidse Haarlemmerstraat."

Nu, al een eind op weg naar de 80 jaar, is op de lauweren rusten er niet bij voor Feller. Hij is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Koekoekstraat en – weer samen met Gea, de liefde van zijn leven – heeft hij een volkstuin van flinke afmetingen.

Roerige tijd

Terug naar Fellers eersteling, 'De kroniek van Adriaan'. Hij dook achter zijn laptop en begon te schrijven. Schematisch? Ja. Chronologisch? Nee. Waar het toe zou leiden? Onbekend. Feller mixte de werkelijkheid met fantasievolle fictie. Ze liepen moeiteloos in elkaar over en versterkten elkaar. "Mijn boek heeft meerdere lagen", legt Ad uit. "Mijn opa leefde in een roerige tijd. Denk aan de beide wereldoorlogen, aan de opkomst van het socialisme, het kiesrecht, eerst voor mannen, daarna pas voor vrouwen."

Verder noemt hij de grote industriële vooruitgang en … de bouw van woningen. "Opa richtte met anderen een bouwcoöperatie op, later een eigen bouwonderneming. Hij nam abrupt afscheid van een partner die NSB'er bleek te zijn, zoon Piet werd opgepakt door de Duitsers, naar Duitsland afgevoerd, maar wist te ontsnappen. Maar Adriaan zette zich, als 60-er, na 1945 voluit in voor de wederopbouw van het land." Daar wordt ten overvloede aan toegevoegd: "Opa heeft een buitengewoon boeiend leven gehad. Onafhankelijk, zoals ook zijn allerlaatste daad van onafhankelijkheid getuigt. Waaruit dat blijkt? Dat onthul ik niet, lees het boek maar."

Feiten verifiëren

Tot in details heeft Ad Feller feiten geverifieerd. Hij las boeken en verslagen, struinde websites af en bezocht onder meer het Stadsarchief Amsterdam, het Nationaal Archief Den Haag en het NIOD, vroeg kopieën van aktes uit het handelsregister op. Het resultaat? Ad Feller, een man in de herfst van zijn leven, heeft een biografie, een familiegeschiedenis en een brok historie samengebald in één kloek boek dat van kaft tot kaft heerlijk leest. Met vaart geschreven door een man die voorbestemd was administrateur/boekhouder te worden, dat (en meer) ook werd, en daar nu een geslaagd debuut als schrijver aan toevoegt.

'De kroniek van Adriaan (1884 – 1974)', 678 pagina's en verluchtigd met meer dan dertig foto's en illustraties, is te koop bij boekhandel De Kler in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof. Direct contact met Ad Feller is ook mogelijk: adfeller@hotmail.nl

PROZAvsRIJM

De middeleeuwse folkgroep Anderfolk. | Foto: PR Foto: PR

Najaar

Bomen die zich in mooie kleuren kleden

Regen komt in vlagen naar beneden

De wind doet de paraplu's breken

Het zonlicht is een verblindende schittering

Alsof er een camera op is gericht

Die de laatste foto's wil maken

Van de kleuren van de laatste zomermaand

Laten we alles nog eens goed bewonderen

Voordat de donkere maanden komen

Van de kleuren en de nieuwe vormen

De paddenstoelen die met veel plezier

Over al dat moois heen groeien

                Henk Koster

Muziek uit de middeleeuwen

Optreden n Folkgroep Anderfolk treedt zondag 13 oktober van 14.00 tot 16.00 uur op in het Leiderdorps Museum in gebouw De Sterrentuin (Van Diepeningenlaan 110).

Anderfolk speelt, passend gekleed, muziek uit de middeleeuwen. Het optreden vindt plaats in het kader van de tentoonstelling 'Nieuw Licht op Leithon, Leiderdorp in de vroege middeleeuwen'. Deze tentoonstelling loopt nog tot en met zaterdag 16 november 2019.

Tussen de muzieknummers wordt een demonstratie gegeven op het vroegmiddeleeuwse weefgetouw. dat het Leiderdorps museum heeft laten nabouwen aan de hand van oude prenten.

cultuur & uitgaan

'Doel is persoonlijke en geestelijke groei'

Het interieur van een Bouwmaat Compact. | Foto: PR Foto: PR

n Op zoek naar je ziel tijdens Open Dag CBI in Leiderdorp

workshops n "Soms komt de ziel tekort." Dat zegt ds. Stephan Kurtzahn in aanloop naar de Open Dag van het CBI, het Centrum voor Bezinning en Inspiratie, die zaterdag 12 oktober van 10.00 tot 16.30 uur plaatsheeft in de sfeervolle Leiderdorpse Dorpskerk. "In een tijd van drukte en verplichtingen zoals eten, werken en slapen ontbreekt dan de tijd voor innerlijke vorming. Het CBI wil mensen tools aanreiken voor persoonlijke en geestelijke vorming en groei."

Dominee Stephan Kurtzahn in de tuin van de Dorpskerk, met op de achtergrond 't Trefpunt. | Archieffoto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

Door: Tim Brouwer de Koning

Tijdens de Open Dag gebeurt dat met diverse workshops: iconen schilderen, spiritueel dansen en ook leren luisteren. 's Middags voert Kirsten Benschop de theatervoorstelling 'Die ik ben' op. Met het gevarieerde programma denkt Kurtzahn zeker honderd belangstellenden te trekken. "Hopelijk komen ze niet alleen voor de lunch en de high-tea, al horen die er wel bij. De mensen moeten zich welkom voelen."

Met zo'n Open Dag denkt de Leiderdorpse predikant het publiek vertrouwd te maken met spiritualiteit en mystiek, die volgens hem niet aan een bepaalde godsdienst of religie zijn op te hangen. "Mystiek is universeel. Het kan een christelijke inslag hebben, een boeddhistische of een islamitische. Het gaat om aandacht voor jezelf en aandacht voor je ziel, waardoor je in aanraking kunt komen met een goddelijke werkelijkheid."

De buitenwacht hoeft volgens dominee Kurtzahn niet bang te zijn voor 'zweverige toestanden'. "Ook mensen van het CBI staan met twee benen in de wereld. Ook zij onttrekken zich niet aan de automatismen van alledag, maar schenken daarnaast aandacht aan de ziel."

Dat kan door middel van stiltewandelingen, die het CBI regelmatig organiseert, retraite en meditatie, verbondenheid met elkaar en met hogere. "Wij zijn op zoek naar intens geluk, al hebben we daarvoor geen kant-en-klare formules. Zo eenvoudig werkt het niet."

Drie jaar na de eerste Open Dag mag zaterdag wat Kurtzahn betreft 'de hele wereld' naar het CBI-centrum in Leiderdorp komen. "Ik zeg met nadruk dat zo'n Open Dag niet kerks is, al zijn er wel raakvlakken. Maar geen enkele bezoeker hoeft bang zijn om de kerk te worden ingepraat."

De Open Dag van het CBI in de Dorpskerk (gebouw 't Trefpunt) aan de Hoofdstraat 19 is gratis toegankelijk. Parkeerruimte voor auto's is beperkt.

Bouwmaat terug naar Leiderdorp

zakelijk n Eind 2019 komt Bouwmaat weer terug naar Leiderdorp. In 2014 verhuisde de groothandel in bouwmaterialen naar Leiden waar een XL-vestiging is aan de Rooseveltstraat. In Leiderdorp komt een totaal nieuwe compacte vestiging op bedrijventerrein De Baanderij, aan de Vlasbaan 21.

Bouwmaat is dé groothandel in bouwmaterialen gericht op echte vakmensen. Met zowel online als via 47 vestigingen een professioneel en breed assortiment en goed opgeleide medewerkers. Het Compact-concept is nieuw en sluit naadloos aan bij de behoeften van de moderne vakman. Persoonlijke service en advies, gecombineerd met slim bestellen, klaarzetten en bezorgen. Bouwmaat voorziet met Compact volledig in de materiaalbehoefte van de vakman die actief is in herstel, renovatie en onderhoud. En wat niet aanwezig is, kan hij met de 'vandaag besteld, morgen geleverd' service direct via de kiosk bestellen. Op deze manier is er toegang tot een nog uitgebreider assortiment van meer dan 13.000 artikelen.

Gideon van den Bosch, Manager Vestiging & Verkoop van Bouwmaat Leiden XL, spreekt van een mooie aanvulling met Bouwmaat Compact in Leiderdorp: "De Compact zal opereren naast de XL-vestiging in Leiden. Hiermee breiden we het verzorgingsgebied uit en spelen direct in op de grote behoefte aan snelheid en service." Gideon nodigt vakmensen uit Leiderdorp en omstreken dan ook van harte uit om na de opening een kijkje te komen nemen. "Voor sommigen zal het een weerzien zijn en voor anderen een eerste kennismaking met de formule Bouwmaat. Hoe dan ook, alle vakmensen zijn van harte welkom!"

Parkeergarage onder Winkelhof na renovatie 's nachts gesloten

werkzaamheden n Dinsdag 1 oktober is gestart met renovatiewerkzaamheden aan de parkeergarage van winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp. De verouderde garage wordt in fases volledig vernieuwd. Als het werk klaar is, zal de garage voortaan 's nacht gesloten zijn. Dat in verband met de veiligheid.

De rijroute in de garage wordt verbeterd, onder meer door het aanpassen van de inritten. In de garage komt duidelijk bewegwijzering voor auto's en voetgangers. Een aantal parkeerplaatsen krijgt een elektrische oplaadpunt. Zowel binnen als buiten de garage worden looproutes voor voetgangers aangebracht. De fietsenstallingen worden vernieuwd en de entrees naar het winkelcentrum worden verbeterd.

Verbetering veiligheid

Om de veiligheid van de parkeergarage te verbeteren wordt de vernieuwde garage gesloten gedurende de nacht. Voor bewoners van de bovengelegen woningen en bezoekers aan Sportcity en Franky's Bowling is het wel mogelijk om in de nacht de garage in of uit te rijden. Ook wordt de garage uitgerust met een modern camerasysteem.

Er wordt al nagedacht over het beter beveiligen van de parkeergarage sinds in in de nacht van 21 op 22 september 2016 een pyromaan een aantal auto's in brand stak. Niemand raakte gewond maar de appartementen boven de garage moesten ontruimd worden. Ook was de rook- en roetschade aan de winkels enorm.

Planning werkzaamheden

Vanaf 1 oktober tot 15 november 2019 wordt eerste fase van de werkzaamheden uitgevoerd. In deze periode is de in- en uitrit aan de Heinsiuslaan/Obool afgesloten. De garage blijft via de twee andere in- en uitritten bereikbaar. De vernieuwing van de parkeergarage wordt naar verwachting in de zomer van 2020 afgerond. De garage blijft tijdens de werkzaamheden altijd open en toegankelijk voor bezoekers.

Nieuwe toiletten

Ook de openbare toiletten bij de ingang van Dirk van den Broek worden flink gemoderniseerd. Naast de bekende dames- en herentoiletten bestaat de toiletgroep straks uit een family-kamer met complete baby verschoningsplek plus kinder- en volwassenentoilet en een MIVA-toilet (mindervaliden). De nieuwe toiletten zijn in november gereed.

Rembrandt-cyclus bij Volksuniversiteit

rembrandtjaar n In dit Rembrandtjaar – Rembrandt van Rijn overleed 350 jaar geleden – organiseert de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) een Rembrandt-cyclus, waarin op een speciale manier aandacht wordt geschonken aan de grootste Nederlandse kunstenaar ooit: met een wandeling, een verdiepend museumbezoek en drie lezingen over heel bijzondere onderwerpen.

De wandeling 'Rembrandt en Leiden' vindt plaats op zondag 20 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. Onder leiding van een deskundige gids wordt een wandeling door Leiden gemaakt langs de plaatsen waar Rembrandt opgroeide, naar school ging en het vak leerde.

'Jonge Rembrandt, rising star' is de grote tentoonstelling die de Lakenhal organiseert van 2 november tot en met 9 februari 2020. De LVU verzorgt op donderdag 14 november vanaf 9.30 uur een verdiepend museumbezoek dat een lezing over de jonge Rembrandt combineert met een bezoek aan de tentoonstelling.

Vanaf 11 oktober is in het Rijksmuseum de tentoonstelling 'Rembrandt – Velázquez' te zien. Naar aanleiding van deze tentoonstelling organiseert de LVU op donderdag 21 november van 10.00 tot 11.30 uur de lezing 'Rembrandt en Valázquez'. Meesterwerken van Velázquez, rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals worden in paren gepresenteerd en tonen schoonheid, emotie, religie en realisme.

'Het clair-obscur van Rembrandt van Rhijn's bankroet' is de titel van de lezing over Rembrandt's problemen met zijn financiën, die ook niet goed afliepen. De lezing vindt plaats op woensdag 27 november van 20.00 tot 21.00 uur.

De reconstructie van het geboortehuis van Rembrandt heeft een bijzondere presentatie opgeleverd, gebaseerd op grondig onderzoek. Dat huis staat er niet meer, maar is te zien in virtual reality tijdens een lezing bij de LVU op donderdag 19 december van 19.30 tot 21.00 uur.

Voor informatie en aanmelding: W. www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, E. info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, T. (071) 5411732 of het LVU-bureau aan de Splinterlaan 156.

Tweede uitzege voor RCL

voetbal n Opnieuw pakte RCL zaterdag de winst in een uitwedstrijd. Het bezoek aan Van Nispen leverde een 1-3 zege op. Dat zag er halverwege niet naar uit, want de Zilkers stonden met 1-0 voor en de Leiderdorpers kwamen bepaald niet sterk voor de dag. Na de onderbreking toonde de Racing Club een ander gezicht en dat werd de thuisploeg te machtig.

Faizel Soekhai wijzigde zijn team op twee plaatsen. Max Glasbeek speelde op de stek van Mickey Tromp en Zakaria Bardaa verving Renaldo van den Berg. Al in de eerste minuut dook Zakaria op voor de neus van Sven van Hensbergen, maar de doelman kwam op tijd uit zijn hok. De eerste aanval van de gastheren leverde meer succes op. De mee opgekomen Rick van der Vlugt snelde er vandoor op rechts en zijn assist werd op waarde geschat door veelvuldig doelpuntenmaker Jon Joost Cornelissens: 1-0.

De beginfase was voor de ploeg van Stephan Spruijt. RCL leverde de bal met grote regelmaat in en daardoor kon de thuisploeg zelfs denken aan een grotere voorsprong. Fadil Sukurica schoot over het doel van Glenn Sloos en de verdediging van RCL moest een paar keer ingrijpen. Het gevaar van de bezoekers was nihil. Een kopballetje van Thom Wijnalda en een ongevaarlijk schot van Roy Weenink, maar dat was het dan wel. De 2-0 leek een zekerheid bij een ferme inzet van Jordy Manuputty, maar Sloos haalde de bal fraai uit de bovenhoek.

Het tweede bedrijf verliep geheel anders. RCL was veelvuldig in balbezit en Van Nispen kreeg de duimschroeven aangedraaid en kon gaandeweg nauwelijks meer onder die druk vandaan komen. Wijnalda werd gevaarlijk met een kopbal, maar nu kon Van Hensbergen nog handelend optreden.

Soekhai stuurde Mike Slottje een linie naar voren en dat leverde geleidelijk aan meer en meer ruimte op voor de Leiderdorpers. De 1-1 hing in de lucht en viel uiteindelijk twintig minuten voor tijd. Van der Vlugt vergreep zich aan Wijnalda en de spits mocht de terecht toegekende strafschop zelf benutten. Even later maakte Wijnalda zijn tweede goal waarbij hij profiteerde van zwakte in de verdediging van Van Nispen.

RCL leek door te pakken, maar de paal stond succes in de weg. Invaller Ewoud Kroneman had pech bij deze inzet. Wijnalda testte Van Hensbergen nog eens, maar daarna was het toch weer raak in het voordeel van het in het licht en donkerblauw spelende RCL. Weenink nam het doelpunt voor zijn rekening en daarmee was het pleit wel beslecht. Van Nispen kon niet meer en RCL hoefde niet meer zo nodig.

Door dit resultaat staat de teller voor de Leiderdorpers nu op zes punten, goed voor een derde plek op de ranglijst.

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl/Hennie Kanbier

Sprankelend naar winst

Claudia Owel scoort voor RCL met een fraaie krul de 3-1. Foto: Gert Jan van Heyningen

n RCL vrouwen tonen zelfverzekerdheid en lef

VOETBAL n De vrouwen van RCL pakten zaterdag tegen het Amsterdamse Wartburgia de eerste volle winst van het seizoen. Met soms sprankelende acties werd collectief de strijd aangegaan. Na een 2-0 stand bij rust was de einduitslag 3-1 voor RCL en de eerste drie punten werden gekoesterd. De openingstreffer werd gescoord door Jill Sanrodji, Claudia Owel nam nummers 2 en 3 voor haar rekening.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

RCL had dit seizoen nog niet geproefd van een overwinning en dat gaf wel de nodige spanning. Maar tegen het Amsterdamse Wartburgia toonde de ploeg buiten zelfverzekerdheid ook een grote dosis lef. Op het Leiderdorpse sportpark de Bloemerd moest worden uitgeweken naar kunstgras vanwege afkeuring van het hoofdveld. Eerlijk gezegd kwam dat het spel wel ten goede want het duel werd in snel tempo met technisch hoogstand voetbal aan het trouwe publiek voorgeschoteld.

Subliem

De openingsminuten waren voor Wartburgia maar vervolgens kwamen er kansen voor Manon Heiliegers en Lesley Landweer die tegen de lat schoot. De toon was daarmee gezet.

In de elfde minuut kwam RCL op voorsprong. Een staaltje majestueus voetbal ging daaraan vooraf. Het korte tikwerk met Manon Heiliegers, Robin Potters, Susanne Hoogenboom en Madieke Zaad maakte het verschil in klasse duidelijk. Met de pass van Zaad op de snelle Jill Sanrodji werd diepte gezocht waarna de Leiderdorpse spits stijlvol scoorde.

Het tempo lag hoog en de strijd was uiterst boeiend met een collectief sterk acterende thuisploeg. De tweede treffer kwam in de 19e minuut van de voet van Claudia Owel na uitstekend voorbereidend werk van Madieke Zaad. RCL kreeg via Amber Chaudron en Jill Sanrodji meer mogelijkheden maar het net werd niet gevonden.

In de eerste fase van de tweede helft temporiseerde Wartburgia het spel. Dat leidde tot de aansluitingstreffer van Shanon Molleman in de 53e minuut. RCL was wakker geschut en veerde weer op. De Leiderdorpse brachten het tempo weer op niveau en namen de regie van de match strak in handen met overtuigend spel.

In de 67e minuut werd Claudia Owel door Madieke Zaad op links weggestuurd. Een slepende beweging volgde en met een prachtige krul scoorde Owel in de verste hoek de 3-1 voor RCL. In het laatste kwartier werden nog wel kansen gecreëerd en maar de stand bleef zoals die was.

Strijd en passie

Na afloop een uiterst tevreden coach van RCL John van der Meer die de meiden complimenteerde met het eensgezinde sterke spel. "Er is keihard gewerkt met strijd en passie vanuit een sterk collectief geheel. Het is nu de basis om door te pakken want in deze formatie zit duidelijk meer potentie", aldus een glunderende Van der Meer.

Coaches BVL in het nieuw

Basketbal n De coaches van Basketball Vereniging Leiderdorp (BVL) hebben afgelopen zaterdag hun nieuwe shirts in ontvangst genomen. De coaches verzamelden zich bij Sporthal de Bloemerd en kregen het shirt uit handen van Nijlpaard JIP, de mascotte van Sportfondsen Leiderdorp.

Het gaat goed met BVL. Zo heeft de club inmiddels 180 leden en organiseren zij op woensdag 16 oktober het jaarlijkse scholen basketbaltoernooi voor Leiderdorpse basisschoolleerlingen.

Sportfondsen Leiderdorp is de hoofdsponsor van de shirts "BVL is al jarenlang een partner van ons en is vaak in één van onze accommodaties te vinden, voor ons niet meer dan logisch om deze shirts te sponsoren", zegt Ferdy Dreef, manager van Sportfondsen Leiderdorp.

Ook Planet Group uit Leiderdorp heeft een bijdrage geleverd aan de shirts.

Figuranten nodig voor Halloween spookhuis

Oproep n Wie graag eens in de huid van een spook, monster, vampier of andere griezel wil kruipen, kan eind deze maand zijn kans grijpen: er zijn nog figuranten nodig voor het horror-spookhuis op zaterdagavond 26 oktober.

Alexander van der Sel en Karin van de Reijden van AVS Evenementen Service, de trekkers achter het evenement, willen met een grote groep vrijwilligers in de aanloop naar Halloween een spectaculair griezelige avond voor mensen met lef neerzetten. In dansschool DC Dance aan de Rietschans 67 in Leiderdorp wordt een bloedstollend horror-spookhuis gecreëerd. Maar de organisatoren kunnen nog wel wat hulp én materialen gebruiken. Zo zijn ze op zoek naar oude, versleten spijkerkleding en zijn ook Halloweenversieringen welkom.

Wie wil meehelpen als figurant of materialen wil doneren, kan mailen naar halloweenleiderdorp@gmail.com of contact opnemen via Facebook: www.facebook.com/groups/Halloweenleiderdorp.

Colleges vieren 3 oktober

De Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen en wethouder Willem Joosten zitten eerste rang voor het bekijken van de optocht.

feest n Traditiegetrouw worden alle colleges van de buurgemeenten van Leiden op 3 oktober uitgenodigd om het Leidens Ontzet mee te vieren.

"Ik was al present bij de reveille, vanmorgen om 7.00 uur op het Stadhuisplein", liet de Leiderdorpse burgemeester Laila Driessen weten terwijl zij in de oktoberzon van de optocht genoot samen met wethouder Willem Joosten.

Foto: PR
Alle BVL coaches bij elkaar in hun gloednieuwe shirts. | Foto: PR Foto: PR

Vanaf de trappen van het Leidse stadhuis sloeg ook de Oegstgeester burgemeester Emile Jaensch samen met zijn Vera de festiviteiten gade.

Veel andere Leiderdorpers vierden ook 3 oktober mee. In bijna elke straat hing een onmiskenbare hutspotlucht.

        Tekst en foto: Willemien Timmers

Haring en hutspot in Leythenrode

feest n De hutspot van Brasserie Park vergezeld van door de 3 October Vereeniging aangeboden haring met wittebrood vonden donderdag 3 oktober gretig aftrek bij de bewoners van het Leiderdorpse Verpleeghuis Leythenrode. Onder begeleidende accordeonmuziek en met zang van Cees Otgaar hebben ruim zeventig bewoners enorm genoten. De feestelijke middag werd afgesloten met traditionele banaan met slagroom en het bekijken van een DVD met beelden van een eerdere 3-oktober optocht.

sport / 3 oktober

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Iedereen doet mee in onze samenleving. Ook als dat betekent dat u een extra steuntje in de rug kunt gebruiken. Voor veel vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, gezondheid, schulden, mantelzorg en vluchtelingenwerk kunt u terecht bij Incluzio.

Do. 10 okt: Klassieke muziek

De vrijwilligers brengen weer een geselecteerd muziekprogramma ten gehore. U bent van harte welkom. Aanvang: 14.00 uur aan de Splinterlaan 156. Kosten € 2 incl. koffie/thee. Aanmelden is niet nodig.

Di. 15 okt: Samen koken Samen eten bij Gading

Iedere 3e dinsdag van de maand kunt u samen met anderen een 3-gangen diner koken en eten. Aanvang: 17.30 uur, Griffioen 15. Kosten
€ 7,50. Aanmelden via Incluzio.

Za. 26 okt: Optreden van mannenkoor Cantiflora

Dit mannenkoor zingt Slavisch, Russisch-orthodox, klassiek, religieus, opera, populair en modern, dus voor ieder wat wils. Aanvang: 14.30-16.00 uur aan de Splinterlaan 156. Kosten: gratis (excl. consumpties). Kaarten kunnen vanaf 17 okt. bij Incluzio Sterrentuin worden opgehaald.

Woensdag: Inloopspreekuur

Bij het inloopspreekuur zijn de budgetcoach, de sociaal raadsvrouw, de activeringscoach (voor statushouders) en de vitaliteitcoach aanwezig. Tijd: 10.00-12.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Donderdag: Buurtkamer de Hoeksteen

Iedere donderdag voor bewoners van de Schansen en Dreven; koffiedrinken, kaarten, spoelen, schaken of het Mahjong spel spelen. Locatie: Houtschans 107. Tijd: 10.00-12.00 uur.

Telefooncirkel

De telefooncirkel is er voor iedereen die het fijn vindt om dagelijks telefonisch contact met iemand te hebben. Vindt u het prettig om de dag te beginnen met een telefoontje? Neem dan contact op met Gwendolyn van der Ven, 06-83097594.

Save the date: winkelochtend in Winkelhof op wo. 6 november.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. T. (071) 5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). Voor meer informatie: www.hhpp-oost.nl

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 13 oktober, Achtentwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames-en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

                                        

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 11 oktober

Ommedijk

11.00 uur: weeksluiting.

zondag 13 oktober

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, Maaltijd van de Heer.

15.00 uur: ds. D. Dijk, gehandicaptendienst.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: Cor van Vliet.

Het gebouw van de Nieuw-Apostolische kerk aan de Prinsenhof in Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 13 oktober

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: ds. W. Harinck.

woensdag 16 oktober, 19.30 uur: ds. B. van der Heiden.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 13 oktober, 10.15 uur: ds. F.H. Fockema Andreae.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

7 t/m 13 oktober: Dental Health (A.R. Sarbolandi), Plantage 10, 2311 JC Leiden. tel. (071) 5141874.

14 t/m 20 oktober: TP Unident (F. Tahmasian), Breestraat 61, 2311 CJ Leiden. Tel. (071) 5146004.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Overdag elk half uur regionieuws. En verder:
07.00-10.00 uur: Jouw muziek en info
10.00-12.00 uur: Michel Wesseling
12.00-14.00 uur: Jouw muziek en info
14.00-16.00 uur: Elmar Bus
16.00-19.00 uur: Jouw muziek en info
17.00-19.00 uur: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00 uur: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00 uur: Hitmix @ Unity (vr)

Rudo! Van woensdag 18.00 tot donderdag 18.00 uur op televisie.

WhatsApp maand

Deze maanden besteedt Seniorweb extra aandacht aan het gebruik van WhatsApp.

Op 24 en 31 oktober wordt er een cursus WhatsApp gebruiken gegeven in het Digilokaal van De Sterrentuin (bibliotheek) aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. De kosten bedragen 25 euro, inclusief een gratis lidmaatschap van Seniorweb tot eind 2020. Opgeven kan bij Luc de Beer via telefoon 06 37335201 of e-mail lucasdebeer@gmail.com.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.