Leiderdorps Weekblad

2 oktober 2019

Leiderdorps Weekblad 2 oktober 2019


Waarom geen 50?

Politiek n Waarom moet de maximum snelheid op de Oude Spoorbaan omhoog naar 70 kilometer per uur als de weg onderdeel wordt van de Leidse Ring Noord? Waarom kan hier niet gekozen worden voor een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur zoals ook geldt op de Plesmanlaan, de Schipholweg en de Willem de Zwijgerlaan, de Leidse wegen die deel gaan uitmaken van de ringweg? Dat is de vraag waar de Leiderdorpse politiek mee worstelt, zo bleek maandagavond bij de behandeling van de vernieuwde plannen voor de Leidse Ring Noord in het Politiek Forum.

Door: Corrie van der Laan

Dat de Leidse Ring Noord er moet komen, daar is iedereen het over eens. De ringweg is hard nodig om een goede doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te garanderen. Ook staat buiten kijf dat de geplande aanpassingen aan het Leiderdorpse deel, tussen de Zijlbrug en de kruising met de N446, veel voordelen opleveren. Zo wordt de fietsroute tussen Oud Ade en de grens met Leiden een stuk veiliger en krijgt de wijk Driegatenbrug minder overlast doordat de Oude Spoorbaan wat naar het zuiden wordt verlegd en voorzien van geluidsschermen. Financieel gezien springt Leiderdorp er ook goed uit; de rekening staat op 3,5 miljoen, een fractie van de totale kosten van 135 miljoen. Daar komt nog wel 2,4 miljoen bij voor de vervanging en de verbreding van de Driegatenbrug, maar dat werk was al ingecalculeerd in wordt nu alleen naar voren geschoven. Lees verder op P3

Zoektocht naar de beste ondernemer in Leiderdorp

ondernemersprijs n De Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) en de gemeente Leiderdorp zijn op zoek naar de beste ondernemer in het dorp. Op donderdag 30 januari 2020 wordt de Leiderdorpse Ondernemersprijs uitgereikt in het gemeentehuis.

Tot 1 november kunnen bedrijven voorgedragen worden via www.leiderdorpseondernemersprijs.nl. De vakjury zal zich daarna buigen over de inzendingen en maakt eind november bekend wie de vijf genomineerden zijn.

In 2018 werd de Leiderdorpse ondernemersprijs gewonnen door Sportcentrum van Houdt, de publieksprijs ging toen naar dansschool Rode Sneakerz. Bel Air Diner kreeg de LOV-trompet, een aanmoedigingsprijs voor nieuwe ondernemers in het dorp.

n Lunch aan Langste Tafel

Foto: Corrie van der Laan

Zelden is het plein voor de Hema in winkelcentrum Winkelhof zo gezellig. Dinsdag namen 120 Leiderdorpers hier plaats aan lange tafels om te genieten van een heerlijke lunch en elkaar te ontmoeten. De 'Langste Tafel' is een van de activiteiten die in Leiderdorp wordt georganiseerd in het kader van de Week tegen Eenzaamheid (zie ook P3). Drijvende kracht achter het evenement is Annemiek de Groot van Things2Do. Zij kreeg de steun van winkelcentrum Winkelhof, zorgorganisatie Gading (Gemiva-svg) en welzijnsorganisatie Incluzio.

Een aantal leden van de Leiderdorpse Vitality Club tijdens het traininguurtje op dinsdagochtend. | Foto: PR Foto: PR

Vitality Club nu ook in
Leiderdorp

Wij willen ouderen laten
bewegen

Boomspiegels versieren op Burendag

RCL vrouwen vergeten
te scoren

STRAATJUTTERS n Opruimen op het water

Samen aan de slag

Kinderen zetten plantjes in de aarde rond een boom in hun straat. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Deel 1: Boomspiegels versieren op Burendag

Groen n In een groene omgeving is het fijn wonen. Uit onderzoek blijkt dat groen de straat of buurt aantrekkelijker maakt, sociale contacten in de buurt bevordert en goed is voor het klimaat. Ook in de openbare ruimte in de gemeente Leiderdorp zijn er tal van mogelijkheden om de straat of buurt een stukje groener te maken. Op Burendag versierden de bewoners in het gebied van de Zijldijk tot en met de Steenbakkerslaan een aantal boomspiegels, de niet-bestrate vakken rondom bomen.

Gezellige drukte op het Burchtplein. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Ieder jaar proberen ze in de betreffende buurt een Burendag te organiseren. Eerst steken ze z'n allen een uurtje de handen uit de mouwen en daarna is er tijd voor gezelligheid, in de vorm van een barbecue en een springkussen bijvoorbeeld.

Goed voorbeeld doet volgen

Een aantal jaren geleden knapten buurtbewoners samen de speeltuin op en dit jaar waren de boomspiegels aan de beurt. Ze kregen hierbij ondersteuning van de gemeente Leiderdorp die het plantgoed leverde. Ook plaatsten ze deze Burendag nog een zelfgemaakte minibieb en knikkerpotjes.

"We hebben veel boomspiegels in de straat die vooral dienden als hondentoilet of vol onkruid stonden", vertelt Jacob van Gent, één van de initiatiefnemers van Burendag dit jaar. "Er was al een aantal boomspiegels door mensen zelf beplant en dat zag er een stuk vrolijker uit. Dus dat leek ons een goed idee. Dat is de ene kant. Aan de andere kant moesten er in de straat veel oude bomen weg toen de riolering werd vervangen. Dat ging mensen aan het hart. Er zijn wel bomen teruggeplaatst, maar die zijn nog een stuk kleiner. De boomspiegels geven weer wat extra kleur aan de straten. En het is leuk om iets samen te doen. Het zorgt ervoor dat mensen elkaar beter leren kennen in de wijk."

Samen aan de slag tegel

Met een 'Samen aan de slag' tegel van de gemeente Leiderdorp wordt zichtbaar dat er een groen initiatief ligt. Alle groene initiatieven in Leiderdorp kunnen zo'n 'Samen aan de slag' tegel ontvangen om die bij hun initiatief te plaatsen. Hieraan kunnen andere inwoners zien dat groene initiatieven door bewoners in de openbare ruimte mogelijk zijn.

Het MEC (centrum voor Natuur- en DuurzaamheidsEducatie)in Leiderdorp kan ondersteunen bij groene plannen. De medewerkers van het MEC organiseren niet alleen lessen voor (basis)scholen, maar zijn er voor alle Leiderdorpers als het gaat om de thema's Natuur & Biodiversiteit, Water, Energie & Klimaat, Afval & Grondstoffen en Voedsel. Je kan bij ze terecht voor informatie over een geveltuintje, een buurttuin, zonnepanelen op het clubgebouw of eerlijke informatie over de impact van je eten op de aarde. www.natuureducatie.nl

Het project Groen Dichterbij Leiderdorp is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de provincie Zuid-Holland.

Politiek worstelt met maximum snelheid op Oude Spoorbaan

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Toch is de Leiderdorpse politiek nog niet bereid de plannen groen licht te geven. De maximum snelheid op de Oude Spoorbaan blijft een lastig punt. De weg wordt verbreed naar tweemaal twee banen en het voorstel is dat de maximum snelheid dan omhoog kan van 50 naar 70 kilometer per uur. De hogere snelheid en de verwachte hogere verkeersintensiteit betekenen wel dat er maatregelen nodig zijn om de omwonenden te beschermen tegen geluidsoverlast. En daar zit hem de pijn. Tussen de Dwarswatering en de 'Koeienrotonde' – ter hoogte van de Schildwacht – zou geluidswering van zo'n 1,25 meter hoog moeten komen, tussen de Koeienrotonde en de rotonde met de N446 wordt de hoogte zelfs 2 meter. Waarmee een flink stuk van het uitzicht vanuit de wijken Buitenhof en Leyhof op de polder verdwijnt.

Een groep omwonenden verzet zich daartegen met hand en tand. Woordvoerder Lex de Jonge bombardeerde de Leiderdorpse politiek maandagavond met argumenten om de maximum snelheid op 50 kilometer per uur te houden. Hij bracht in herinnering dat al eerder is berekend dat de reistijd vanaf Zijlbrug naar de A4 slechts 20 seconden sneller wordt als er 70 gereden mag worden. Langzamer rijden is bovendien beter voor het milieu doordat minder stikstof, CO2 en fijnstof wordt uitgestoten. Ook kan de weg dan wat smaller worden aangelegd, wat samen met de lagere geluidsschermen een kostenbesparing oplevert.

Zijn pleidooi vond gehoor bij de politici; alle partijen zetten vraagtekens bij de 70 kilometer per uur.

Volgens wethouder Willem Joosten is het optrekken van de maximum snelheid naar 70 noodzakelijk. "De Leidse Ring Noord moet robuust en betrouwbaar zijn", stelde hij. "Gebruikers moeten er zeker van zijn dat ze in een bepaalde tijd van A naar B komen. De 70 kilometer per uur op de Oude Spoorbaan is een belangrijk element om de ringweg aantrekkelijk te maken."

De Oude Spoorbaan is niet te vergelijken met de wegen in het Leidse deel van de Leidse Ring Noord, zei hij. Die wegen zijn weliswaar ook tweemaal tweebaans maar liggen helemaal ingebed in stedelijk gebied, terwijl de Oude Spoorbaan aan één kant grenst aan de polder. Wat een andere beleving geeft.

Joosten benadrukte dat een besluit voor 50 kilometer per uur negatief kan uitpakken voor de omwonenden. Als de weg straks vier banen breed is, zit het er dik in dat gebruikers zich niet aan die maximum snelheid houden. En de politie heeft al eerder gemeld dat hier niet gehandhaafd wordt. "Die 50 kilometer per uur is dan een papieren realiteit. In de praktijk wordt er harder gereden terwijl de geluidswering daar niet op aangepast is. Dat betekent dat het geluidsniveau bij de huizen dan structureel te hoog wordt."

De politici waren niet overtuigd van de onmogelijkheid tot handhaven maar wachten meer informatie hierover af. Bovendien komt binnen enkele weken een schouw waarbij de raadsleden de situatie ter plekke gaan bekijken. De plannen voor de Leidse Ring Noord worden opnieuw besproken in het Politiek Forum van 4 november.

Week tegen Eenzaamheid bestaat niet voor niets

incluzio n De Week tegen Eenzaamheid, die duurt van 1 tot en met 8 oktober, is helaas niet voor niets in het leven is geroepen, zegt Gwendolyn van der Ven van de Leiderdorpse welzijnsorganisatie Incluzio. Een derde van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam, ruim 5 procent geeft aan zich sterk eenzaam te voelen. Onder Leiderdorpers liggen die cijfers wat lager; uit een inwonersenquête uit 2015 bleek dat 15 procent zich wel eens eenzaam voelt, 1 procent voelt zich vaak eenzaam.

Het gaat dan echt niet alleen om ouderen, weet Van der Ven. "Bij jongeren wordt eenzaamheid ook steeds meer een probleem. En het komt bijvoorbeeld vaak voor onder mensen die alleen zijn komen te staan door een scheiding."

Incluzio heeft en ondersteunt allerlei projecten die tot doel hebben eenzame mensen op een laagdrempelige manier met anderen in contact te brengen. "Daarbij is het vaak het meest effectief als het gaat om activiteiten die dicht bij huis plaatsvinden", aldus Van der Ven. Ideeën komen regelmatig vanuit de bevolking. Mooie voorbeelden daarvan zijn de kookgroep voor alleenstaande mannen en de koffieochtenden bij seniorencomplex 't Keerpunt. Meer ideeën zijn welkom, benadrukt de welzijnswerker. "Kom naar ons toe, dan kunnen we kijken hoe we kunnen helpen bij de uitvoering."

Praatlijn

Gedurende de Week tegen Eenzaamheid is de 'Praatlijn' van Incluzio geopend. Iedereen die zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan een praatje of een goed gesprek kan van 1 tot en met 8 oktober bellen met het speciale nummer 085 – 007 77 70. De impact van een écht gesprek van mens tot mens gesprek kan een groot verschil maken in hoe iemand zich die dag voelt.

De Praatlijn is gerealiseerd dankzij een samenwerking met de Luisterlijn.

Regen plaagt Burendag in Leyhof

buien n De Burendag in de Leiderdorpse wijk Leyhof begon zaterdag aan het eind van de ochtend veelbelovend. Bewonersvereniging De Leyhof had Burendag voor de tweede maal aangegrepen voor de organisatie van een najaarsmarkt. Het Burchtplein midden in de wijk was omringd door fleurige kraampjes waar lokale organisaties en bedrijven zich presenteerden. Kinderen leefden zich uit op een springkussen en buurtbewoners genoten in het zonnetje van een kop koffie. Toen burgemeester Laila Driessen de dag om half 12 officieel opende en kinderen van dansschool De Rode Sneakerz een voorstelling gaven, was het gezellig druk. Maar aan de begin van de middag begon het te plenzen, wat de bezoekersaantallen zwaar drukte. "Jammer genoeg konden door de regen de geplande workshops niet doorgaan", zegt Harry Visseren van de bewonersvereniging. "Het was 's middags ook een stuk rustiger, maar wel gezellig met de mensen die tussen de buien door kwamen."

Valpreventie en mobiliteit bij Vegro

adviezen n De Vegro Thuiszorgwinkel aan de Simon Smitweg 10 in Leiderdorp staat op donderdag 10 oktober van 10.00 tot 15.00 uur in het teken van valpreventie en mobiliteit. Tijdens deze dag worden adviezen gegeven hoe valpartijen voorkomen kunnen worden en wat gedaan kan worden tegen angst om te vallen. Ook kunnen bezoekers een gratis voetanalyse laten doen door Loopcentrum Rijnland, een proefrit maken in een MAX mobiel, hun rollator laten controleren en diverse loophulpmiddelen uitproberen.

Stichting Job Buddy is een lokaal ini-

tiatief van en door Leiderdorpse ondernemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden sneller aan een baan te helpen en vacatures lokaal te vervullen.

800 automobilisten pakten een appeltje aan. | Foto: PR Foto: PR

Sinds 2016 maakt Job Buddy van werkzoekers werkvinders. Job Buddy kan bestaan dankzij sponsoring van lokale ondernemers.

Astrid Selier van Stimulanszz, bedenker en coördinator van Stichting Job Buddy, praat u iedere maand bij over wat gaande en actueel is.

Zekerheden met een vast contract of flexcontract

Bij Job Buddy zien we regelmatig dat werkzoekenden terecht komen in de flexpool voordat de werkgever overgaat tot het aanbieden van een vaste baan. Wij merken dat men vaak niet op de hoogte is van de rechtspositie. Deze constatering en het ingaan van de nieuwe wet is de aanleiding om daar eens op in te zoomen.

Als je een vast contract hebt bij je werkgever biedt dat met de huidige regels veel bescherming. Heb je een flexcontract, zoals een 0-urencontract, dan heb je dat nauwelijks. Het verschil in kosten tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers maakt dat werkgevers tot nu toe vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid.

Vanaf 1 januari 2020 komt daar verandering in want de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat dan in werking. De bedoeling van deze wet is dat het de verschillen verkleint tussen flex en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar dat nodig is.

Werkgevers gaan voor werknemers met een vast contract een lagere WW premie betalen ten opzichte van werknemers met een flexibel contract. Daarnaast hebben alle werknemers al na één werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag, dus ook al tijdens de proeftijd. Nu krijgen werknemers pas een vergoeding na twee jaar in dienst. Dat leidde ertoe dat flexwerkers vlak voor het tweede dienstjaar geen verlenging kregen van hun contract en ze weer op zoek moesten gaan naar een andere werkgever.

Een zieke medewerker is voor de werkgever erg duur in verband met de verplichting het salaris door te betalen gedurende de eerste twee ziektejaren. Als deze doorbetalingsverplichting stopt en de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbind, moet er ook nog een transitievergoeding aan deze werknemer worden betaald. Al deze kosten zorgde ervoor dat het voor werkgevers niet aantrekkelijk was om medewerkers vast in dienst te nemen. Per 1 april 2020 komt ook hier verandering in en worden werkgevers in deze kosten gecompenseerd.

Ook de ketenregeling wordt ruimer; tijdelijke werknemers kunnen drie jaar worden ingezet voordat ze recht hebben op een vast contract. Na een pauze van drie maanden start de keten opnieuw, nu is dat zes maanden.

Zo maar een greep uit alle regels die gaan veranderen en die zeker invloed hebben op werkzoekenden die na 2020 een flexbaan aannemen. Flexwerken is de toekomst, de nieuwe regels zorgt voor meer zekerheid voor de flexwerker en is gunstiger voor werkgevers.

Ook dit najaar organiseren we weer een aantal Job Buddy bijeenkomsten in samenwerking met Incluzio in de Sterrentuin. 22 oktober en 26 november van 10 tot 1 uur. Kom ook en ervaar wat wij voor je kunnen betekenen.

Wil je meer informatie over Stichting Job Buddy? Kijk dan eens op onze website www.jobbuddy.org Meer informatie kun je ook opvragen door een mailtje te sturen naar Astrid Selier astrid@jobbuddy.org Er wordt altijd persoonlijk contact met je opgenomen.


Opgeruimd staat netjes, ook op het water

Met gemiddeld tien vrijwilligers van verschillende pluimage gaan De Straatjutters op jacht naar zwerfvuil, elke veertien dagen op vrijdag. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

straatjutters n Emmers en kratten, een fiets, kartonnen verpakkingen, blikjes, onduidelijke troep en heel veel plastic hebben de Leiderdorpse Straatjutters afgelopen vrijdag uit het water en de rietkragen van de Dwarswatering gevist en afgevoerd. "Zelfs een bankstel", vertelt voorzitter Ans Hogenboom, "wie doet dat nou, wie gooit er een bankstel in het water? Te gek gewoon."

Door: Cees Mentink

De Straatjutters bestaan een jaar, ze zijn voortgekomen uit het initiatief van de Plastic Soup Foundation, de World Cleanup Day die vorige jaar voor het eerst op vele plekken werd georganiseerd. Ans vond het wat karig om een keer per jaar uit te rukken. Zij koos voor een opruimactie elke twee weken. Op een vaste dag – vrijdag – gaat de vrijwillige brigade een uur een wijk in. "Niet alleen om plastic te verzamelen, hoewel er heel wat plastic rondslingert. De Straatjutters verzamelen al het mogelijke zwerfafval."

De in herkenbare groene hesjes gestoken vrijwilligers, allen begaan met de groeiende afvalberg, reageerden op een oproep van Ans Hogenboom op Facebook om samen afval te prikken. De betrokkenheid om Leiderdorp schoon en dus leefbaar te houden bleek enorm. "Vanaf het allereerste begin hebben wij een groep betrokken Leiderdorpers, die zich vrijwillig inzetten. Vrijwillig betekent voor hen niet vrijblijvend, ze zijn zeer gemotiveerd", aldus Ans.

Zo ook deze vrijdagmorgen. Dit keer een anders-dan-andere 'schoonmaak'. Ter afwisseling zoeken de Straatjutters het zoete nat op van de Dwarswatering. Geen overbodige exercitie. Waterliefhebbers, wandelaars en fietsers blijken het daar niet zo nauw te nemen met het in prullenbakken deponeren van afval.

'Wat een bende'

De Straatjutters verzamelen deze ochtend bij Botenverhuur Van Egmond, waar het gezelschap enthousiast wordt begroet door drie uitbundig dartelende honden. Van Egmond, die de boten gratis en voor niets ter beschikking stelt, kijkt goedkeurend naar het schouwspel dat zich voor hem ontrolt. Hij ziet hoe iedereen gewapend met een grijper, een ring (met dank aan onder meer Fonds 1818) en de nodige groene zakken in de boten plaatsneemt. Klaar voor de klus.

Alsof het een dagelijkse oefening betreft varen de Straatjutters in colonne uit. "Daar, daar", wordt er geroepen. "Wat een bende!" In rietkragen wordt een roestige fiets gevonden, ook een stapel van wel honderd kranten, nog stevig bij elkaar gebonden, wordt boven water gehaald. "Zou de bezorger hiervoor ook betaald zijn?" wordt er grimmig gevraagd. "Dat zou snel verdiend zijn." Nog geen dertig meter gevaren en de eerste buit is binnen.

Elders zijn mannen van een gespecialiseerd bedrijf in de weer de waterkanten te verstevigen. "Het waterschap heeft het hier behoorlijk versloft", zegt een van hen. Ter hoogte van de roeivereniging wordt de oogst "heel flink" genoemd. De schooljeugd die bij vervallen uurtjes langs het water doorbrengt, lijkt de Dwarswatering ook als dumpplaats te gebruiken. Kunnen de Straatjutters op die school en bij die zeilvereniging niet eens hun opwachting maken en vertellen hoe men een bijdrage kan leveren aan een beter milieu? Ans Hogenboom knikt, een goed idee, misschien.

Na een uur, teruggekeerd bij Botenverhuur Van Egmond, worden de vaartuigen aangemeerd en het resultaat van deze eerste activiteit op het water besproken. Zes, nee, zeven volle zakken worden dichtgebonden, Ans belt de Gemeente die de 'buit' later zal komen ophalen. "Weet je", zegt Straatjutter Suzanne van der Wielen, "wij ruimen ook bij steeds andere bedrijven die door Ans worden benaderd. Het mes snijdt aan meerdere kanten. Er komt een stukje op Facebook, dat leuke reclame voor beide partijen is. Verder zorgen wij dat Leiderdorp er 'opgeruimder' uitziet en tenslotte dragen wij bij aan een schoner milieu." Uit onderzoek is gebleken dat zwerfvuil meer zwerfvuil aantrekt. "Dus", zegt Suzanne, "als er minder troep op straat ligt, zullen de mensen minder geneigd zijn afval op straat te gooien. Ik hoef niemand uit te leggen hoe schadelijk zwerfafval is."

Vrijdag 11 oktober gaan de Straatjutters aan de slag bij La Place. Op https://straatjuttersleiderdorp.jouwweb.nl staat alle informatie over dit Leiderdorpse initiatief, compleet met agenda en contactadres.

Appeltjes als snack voor filerijders

fruitactie n Er was gezonde troost voor de vele automobilisten die op donderdagmiddag 26 september in de file stonden op de A4 bij Leiderdorp. Bij het tankstation 'Aurora' deelden medewerkers van Filefruit appeltjes uit, als lekkere snack.

Dat als onderdeel van een actie om de fruitconsumptie in Nederland te bevorderen. In totaal pakten zo'n achthonderd weggebruikers een appeltje aan.

200 gram per dag

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fruit is 200 gram per dag, maar bijna negen op de tien van de volwassen Nederlanders komt daar niet aan, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. De Filefruit actie is bedacht door de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). Doel is om fruit als snack in de auto weer op het netvlies te krijgen. Bij een onderzoek naar wat met zoal eet in de auto, kwam fruit pas op de vierde plek. Dat kan en moet beter, vinden NFO en NAGF. Het uitdelen van appeltjes aan filerijders kan daarbij helpen.

Tennis

Foto: Beatrix Döring

De tijd dat tennis een elitesport was, ligt achter ons. Het zijn immers heus niet alleen meer Hoge Heeren en Deftige Dames die af en toe een balletje slaan. Jan en alleman ramt tegenwoordig ballen over of in het net.

Sterker nog, het tennis heeft zelfs de hondenwereld bereikt. In ieder geval de tennisballen, waarmee zo heerlijk buiten gespeeld kan worden. Weggooien en terugbrengen, weggooien en terugbrengen - soms is de baas het eerder zat dan de hond. En het zou geen verbazing wekken als een fors deel van alle verkochte tennisballen eigenlijk niet voor tennis bedoeld is, maar gewoon voor de hond. Hoe dan ook eindigen veel van die ballen tussen zijn of haar kaken.

Zelfs uit het water wordt de tennisbal keurig teruggehaald. | Foto: PR Foto: PR

Maar zoals zo vaak geldt ook hier: goed materiaal is van cruciaal belang! En daar wordt de populariteit van de tennisbal een probleem. Niet zozeer vanwege het feit dat honden af en toe zo'n balletje verscheuren en de stukken opeten. Dat is riskant, want de scherpe randen en het erin verwerkte touw kunnen schade aanrichten aan maag en darmen. Dat komt voor, helaas, maar zelden en dat is dan ook niet het echte probleem.

Want dat echte probleem, dat zit in de slijtage van het gebit. Niet de gewone slijtage, die nu eenmaal onvermijdelijk is. Maar de zogeheten abrasie, dat wil zeggen de abnormale slijtage als gevolg van het kauwen of bijten op een 'vreemd lichaam'. En hoe gewoon tennis tegenwoordig ook mag zijn, in de bek van een hond is en blijft een tennisbal een vreemd lichaam. Zeker als het dan ook nog eens gaat om een ruwe, harige in plaats van een gladde bal. Want die bal zelf is allicht niet de hoofdschuldige aan de slijtage, maar het zand dat op de bal zit. Dat zand komt tussen de tanden, en we weten allemaal dat zand enorm schuren kan. En dan mag de natuur wel op enige slijtage berekend zijn en dat herstellen, als de slijtage te snel gaat, verdwijnt langzaam maar zeker de bovenlaag van het hondengebit. Komt de wortel bloot te liggen. En dan, nou ja, dan wordt het verhaal zeer onaangenaam, voor hond en baas. Niet iedereen, en zeker onze honden niet, is nu eenmaal als Rafael of Roger, Serena of Kiki in de wieg gelegd…!

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Week van de valpreventie

voorkómen n Deze week is de nationale week van de valpreventie. De Leiderdorpse Praktijk voor Fysiotherapiepraktijk Ommedijk heeft veel ervaring met valpreventie en organiseert binnenkort weer een cursus voor iedereen met een vergroot risico op vallen.

Vallen is dé belangrijkste oorzaak van blessures bij ouderen (65+). Een derde van de thuiswonende ouderen valt minstens éénmaal per jaar, met name rond het huis. Het gaat dan bijvoorbeeld om struikelen over een drempel, uitglijden op een gladde vloer of vallen van een trapje. Zo'n 70.000 ouderen belanden hierdoor bij de spoedeisende hulp. Hiervan heeft ongeveer 55 procent ernstig letsel zoals een heup- of polsbreuk of zelfs hersenletsel. Wat vaak resulteert in blijvende beperkingen.

Ouderen overschatten vaak hun eigen kunnen. Het reactievermogen wordt minder, het gezichtsvermogen slechter en de spierkracht neemt significant af. Het is dan ook van groot belang dat oudere mensen fit blijven en veel blijven bewegen om de spierkracht zo goed mogelijk op peil te houden. Spierkracht is belangrijk voor de loopvaardigheid en balans die nodig zijn voor alledaagse dingen zoals opstaan, gaan zitten en traplopen.

Naast veel bewegen is het ook mogelijk om een gerichte cursus valpreventie te volgen. Deze cursus is bedoeld voor 65-plussers die problemen ervaren met hun balans, moeite hebben met lopen, meer dan één valincident hebben gehad in het afgelopen jaar of angst hebben om te vallen. Na het volgen van deze cursus is de kans op vallen en letsel minder groot.

De cursus valpreventie van de Praktijk voor Fysiotherapie Ommedijk bestaat uit twaalf sessies. Neem voor verdere informatie en/of aanmelding contact opnemen met de praktijk via tel. (071) 5417069 of e-mail info@fysiotherapieommedijk.nl.

Nieuwe bruggen voor De Houtkamp

Het laatste deel van de nieuwe brug wordt naar zijn plek gebracht. Foto: Henk Huigen

bruggenbouwen n Er wordt druk gewerkt aan het vernieuwen van een drietal bruggen in het Leiderdorpse park De Houtkamp.

Een daarvan ligt aan de noordkant van het park, tegenover de Laan van Berendrecht. Omdat machines en materiaal niet via de wandelpaden het park in gebracht kunnen worden, gebruikt de uitvoerder, aannemersbedrijf Damsteegt uit Meerkerk, een ponton om de spullen vanaf de Laan van Berendrecht naar de overkant te varen. Vanaf het ponton werd ook de fundering geplaatst en de brugdelen naar hun plek gebracht. Dinsdagochtend 1 oktober werd het laatste stukje ingevoegd. Leiderdorper Henk Huigen stuurde bovenstaande foto van de werkzaamheden.

Verstandig omgaan met medicijnen

presentatie n Veel ouderen gebruiken meerdere medicijnen. Hoe ga je verantwoord om met medicijngebruik? Medewerkers van Apotheek Boehmer geven hierover een presentatie tijdens een bijeenkomst van ouderenorganisatie KBO-PCOB op dinsdagmiddag 8 oktober in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. Na de presentatie is er alle gelegenheid voor de bezoekers om vragen te stellen.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur en de zaal is open vanaf 14.00 uur. Voor leden van de KBO-PCOB is de toegang gratis, niet leden betalen € 5, - voor de koffie/ thee en een drankje na afloop.

Campagne

Ouderenorganisatie KBO-PCOB vindt verantwoord medicijngebruik uitermate belangrijk en voert daarom samen met apothekersorganisatie KNMP de voorlichtingscampagne 'Wijs met Medicijnen'.
De campagne richt zich op ouderen die verschillende medicijnen gebruiken en zelfstandig beheren met als doel hen bewuster maken van de risico's van het gebruik van verschillende medicijnen.

Informatiemiddag over palliatieve zorg

zorg n Vijf zorgorganisaties uit de regio houden op zaterdag 5 oktober van 13.30 tot 16.30 uur een gezamenlijke informatiemiddag over palliatieve zorg in de Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp.

Bij een ongeneeslijke ziekte is alsnog veel zorg en hulp mogelijk. Palliatieve zorg is niet gericht op genezen, maar op kwaliteit van leven.

Rond palliatieve zorg leven veel vragen: Wat kan een huisarts voor mij betekenen? Zijn er organisaties die mij kunnen ondersteunen? Thuis? Of elders? Allemaal vragen die aan de orde komen tijdens de informatiemiddag van 5 oktober. Geïnteresseerden kunnen tijdens een forumdiscussie hun vragen (anoniem) stellen aan zorgprofessionals binnen de palliatieve zorg. Vanuit het werkveld is een kaderarts palliatieve zorg, een palliatief verpleegkundige en een geestelijk verzorger aanwezig.

De informatiemiddag is een initiatief van de zorgorganisaties ActiVite, Transmuralis, Hospice Issoria, Hospicegroep Alphen-Nieuwkoop en Hospice De Mare.

n Henk en Sonja Nulle vieren diamanten huwelijksverjaardag

Henk en Sonja Nulle op hun huwelijksdag, 28 september 1959. Foto: PR

Al zestig jaar gelukkig met elkaar

huwelijksjubileum n Henk en Sonja Nulle-Zoutendijk vierden op 28 september hun diamanten bruiloft. Burgemeester Laila Driessen kwam hen met dit heuglijk feit feliciteren.

Burgemeester Driessen kwam het diamanten paar feliciteren namens de gemeente Leiderdorp. | Foto: Nelleke Thissen Foto: Nelleke Thissen

Door: Nelleke Thissen

Hoe bijzonder is het om zestig jaar lang alles met elkaar te mogen delen, zo vond de burgemeester. Een tevredenheid uitstralende Henk (85) en Sonja (81) Nulle beaamden dat volmondig. Ze zijn redelijk gezond en voelen zich na 41 jaar nog steeds happy in hun Leiderdorpse appartement. Tot op de dag van vandaag regelt Sonja haar huishouden. Alleen voor het ramen lappen komt de glazenwasser. En de dagelijkse boodschappen doen ze gezellig samen.

Henk en Sonja zijn allebei in Den Haag geboren en getogen. Hij woonde in het Laakkwartier, zij in de aangrenzende Spoorwijk. Ze hebben elkaar ontmoet in de Jan van der Heijdenstraat. Toevallig liepen ze daar allebei te kuieren. Zij met een vriendin, hij met een vriend. Toen Henk Sonja in het oog kreeg stapte hij op haar af. Ze raakten direct aan de praat. "Ik kwam daardoor een half uur te laat thuis", lacht Sonja. Vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk.

Na de lagere school voltooide Henk de ambachtsschool en werd timmerman. Sonja deed de huishoudschool en werkte vervolgens in de huishouding. Na zes jaar verkering trouwde het stel op 28 september 1959 in het Haagse gemeentehuis. Vanwege de woningnood moesten ze ergens inwonen. Het tweede adres, bij een tante, bood veel privacy. De tante verbleef meestal in Brabant. Toch kregen Henk en Sonja behoefte aan een eigen dak boven het hoofd. Via een bevriende makelaar vonden ze een appartement in Leiderdorp. Dit beviel zo goed dat ze nooit meer zijn verhuisd.

Henk ontwikkelde zich van timmerman tot uitvoerder in de bouw. In zijn vrije tijd zat hij op de racefiets. Er waren jaren dat hij met een vast vriendenclubje zo'n 10.000 km per jaar fietste. Later deed hij het wat rustiger aan en stapte over naar toerfietsen. Met zijn jongste broer had hij ook een hobby in de motorracerij, de 50 cc klasse. Henk sleutelde, zijn broer reed. "We waren één van de snelste van Nederland", glundert Henk. Sonja was volledig gelukkig in het huishouden. Niet alleen in het hare, maar ook in dat van andere gezinnen. "Ik heb tot mijn 75e met veel plezier gewerkt en daaraan leuke contacten overgehouden", vertelt ze.

Het echtpaar genoot tevens van talloze vakanties. "Met de auto crosten we door heel Europa en zagen vele mooie dingen", zegt Henk en wijst op de prachtige foto's aan de muur. Fotograferen is ook een hobby van Henk. Voor Unity TV maakte hij jarenlang reportages en organiseerde festiviteiten. Hij hoopt binnenkort zijn camera weer op te pakken als hij met een scootmobiel weer wat verder van huis kan gaan. In huis is hij overigens ook actief. Omdat Sonja het huishouden regelt, legt Henk zich toe op de administratie. Die doet hij helemaal digitaal. Werken met de computer heeft hij zich zelf aangeleerd. "Als ik iets niet weet pak ik het boekje en kom er altijd uit", zegt hij een beetje trots.

Het diamanten huwelijksfeest is afgelopen zaterdag met familie en vrienden gevierd in Hotel Restaurant Centraal in Leidschendam.

Water uit de kraan voor Gomarusschool

De kinderen van de Leiderdorpse Gomarusschool dronken een dag lang op school alleen maar water uit de kraan, en dat beviel prima! | Foto: PR Foto: PR

kraanwaterdag n De Leiderdorpse Gomarusschool deed woensdag 25 september mee aan de Kraanwaterdag. Op deze dag drinken de kinderen alleen water uit de kraan, omdat kraanwater gewoon lekker en gezond is.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen zich beter kunnen concentreren als ze voldoende water drinken. Bovendien scheelt het drinken van kraanwater uit een hervulbare fles of beker een hoop plastic en geld.
In de lessen leerden alle groepen hoe ze zuinig om kunnen gaan met water en over het nut van water drinken. Daarnaast deden ze een watersmaaktest met allerlei smaakjes water. Na afloop van de les ontvingen alle bovenbouwleerlingen een thuiswerkblad met leuke opdrachten, puzzels en weetjes over water.
De school viel ook nog in de prijzen door deze deelname: drinkwaterbedrijf Oasen gaf bidons voor alle leerlingen.

PROZAvsRIJM

Gebroken                en toch ook niet

Gebroken liep hij daar in de straat

Zonder een doel of richting

Zijn gezicht grauw en in een grimas

De regenjas hing als een jurk om hem heen

Een paraplu bengelde achteloos aan zijn arm

Regen viel langzaam naar beneden

Het leek hem niet te deren

Hij keek recht vooruit, niet links niet rechts

Plots draaide hij zich om

Liep terug vanwaar hij was gekomen

De paraplu stak hij nu op tegen de regen

Het leven scheen weer in hem terug te keren

Kordaat stapte hij nu snel vooruit

Aan het eind van de straat verdween hij om de hoek

Ik heb nooit meer iets van hem gezien

                Henk Koster

Open dag Afasiecentrum

Zorg n Van 5 tot en met 12 oktober 2019 wordt voor de allereerste keer de Week van de Afasie georganiseerd. In het kader van deze themaweek houdt het Afasiecentrum aan de Elisabethhof 101a in Leiderdorp een open middag op woensdag 9 oktober van 15.00 tot 17.00 uur.

Mensen met afasie hebben problemen met het begrijpen en produceren van taal. Die problemen kunnen heel veel vormen aannemen; afasie is bij iedereen anders. Het doel van het Afasiecentrum in Leiderdorp is personen met afasie, ondanks hun beperkingen, actiever deel te laten nemen aan het sociale en maatschappelijke leven. Het centrum richt zich op mensen die al een behandelperiode met logopedie achter de rug hebben maar het lastig vinden om thuis de sociale bezigheden weer op te pakken. Het praatje met de buurman, een boodschap doen, een e-mail versturen, het lezen van de krant; door de afasie lukt het niet meer zoals vroeger. Door de activiteiten leert de cliënt meer zelfstandig en beter te communiceren. Om de communicatie te ondersteunen worden vaardigheden en strategieën aangeleerd/onderhouden.

Tijdens de open dag op 9 oktober wordt uitleg gegeven over het Afasiecentrum. Daarnaast is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Koffie-inloop

Gezelligheid n Elke eerste zondag van de maand is er een koffie-inloop bij La Place aan de Persant Snoepweg 2 in Leiderdorp. Van 11.00 tot 13.00 uur is iedereen die alleen is en gezelligheid zoekt welkom. De eerstvolgende inloop is op zondag 6 oktober. Alle bezoekers worden bij de ingang begroet, niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Mail voor meer informatie naar leiderdorpsamenuit@gmail.com.

Nieuws van de Volksuniversiteit Leiderdorp

educatie n Volgende week starten bij de Volksuniversiteit Leiderdorp cursussen literatuur en ethiek en is er een workshop opruimen.

Leeskring Oost-Europese literatuur

Oost-Europa heeft grote auteurs voortgebracht, zoals Kafka, Marai, Tolstoj, Alexevitsj en vele anderen, vaak een 'must' voor literatuurliefhebbers. Bij de Leeskring Oost-Europese literatuur komt het werk van deze grote schrijvers aan de orde in zes lessen.

Start: donderdag 10 oktober, 10.00 – 12.00 uur.

Ethiek, de filosofie van het goede leven

Een goed leven, wie wil dat nou niet? Maar wanneer heb je een goed leven en hoe bereik je het? Ethiek is de stroming in de filosofie waarin deze vragen beantwoord worden. In deze cursus komen de visie van filosofen Epictetus, Aristoteles, John Stuart Mill, Immanuel Kant en Hannah Arendt aan de orde. Stoïcijns, geluk of plicht? Kom er in vijf lessen achter wat er bij u past.

Start: donderdag 10 oktober, 19.30 – 21.30 uur.

Ontspul en krijg een opgeruimd huis

Heeft u problemen om uw huis opgeruimd te krijgen? Weet u niet waar te beginnen of hoe u uw huis na opruimen netjes houdt? Aan de hand van een aantal opruimregels en tips krijgt u handvatten hoe na de workshop bij u thuis alles op orde te krijgen en te houden.

Workshop, vrijdag 11 oktober, 9.30- 11.30 uur

Informatie en aanmelding

www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel: 071 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

En dan is er soep…

Meesterkok Bram schept soep op die is gemaakt met overheerlijke groenten uit de schooltuinen. | Foto: PR Foto: PR

schooltuinen n Het schooltuinseizoen loopt ook in Leiderdorp ten einde. De prei en knolselderij zijn geoogst en de dahlia's zijn uit de grond gehaald. Natuurlijk moest ook het laatste onkruid geschoffeld worden. De tuintjes zijn leeg en kunnen 'zwart' worden opgeleverd.

En dan is er soep. Meesterkok Bram heeft afgelopen week voor alle driehonderd tuinierende leerlingen groentesoep gemaakt. Overheerlijke soep met groenten uit eigen tuin natuurlijk. Hij vertelt wat er in de soep gaat, hoe je de groentes en kruiden moet snijden, waarom het beter is een houten snijplank te gebruiken en hij legt het verschil uit tussen de verschillende soorten messen en, ook belangrijk, hoe je messen slijpt.

Daarmee is het schooltuinseizoen voor de leerlingen afgelopen. Voor de vrijwilligers is er nog veel te doen op het schooltuinencomplex in het Leiderdorpse park De Bloemerd. Wie het leuk vindt daarbij te helpen kan contact opnemen met secretaris Rian Knoester van Leiderdorpse schooltuinen via 0618399982.

Naar de kerstmarkt met de buurtvereniging

Kerstsfeer n Het is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden: naar de kerstmarkt met de Leiderdorpse Buurtvereniging Zijlkwartier. Elk jaar, half december, naar een ander plekje om te genieten van de lichtjes en de geuren van lekker eten. Prima plek ook om handgemaakte kerstcadeaus in te slaan bij één van de kramen of warenhuizen.

Dit jaar gaat Buurtvereniging Zijlkwartier met de trein twee dagen naar Essen in Duitsland. De kerstmarkt van Essen wordt door velen gezien als de mooiste van Duitsland. Het is met meer dan 250 kraampjes ook nog eens een grote kerstmarkt. Beroemd is de gigantische kerstboom op de Willy Brandtplatz. De vele culinaire versnaperingen en de Middeleeuwse kramen maakt de markt nog aantrekkelijker.

Op zo'n tien minuten lopen van het hotel begint het winkelgebied dat helemaal autovrij is. Met onder meer het bekende Duitse warenhuis Galeria Kaufhof maar ook veel cafés en bistro's. Iets verderop is het mooie winkelcentrum Rathaus-Galerie met zo'n tachtig winkels. Via de winkelstraat Limbecker Strasse kun je naar het andere winkelcentrum van Essen, Limbecker Platz. Dit winkelcentrum heeft meer dan 200 winkels en restaurants onder één dak.

De Buurtvereniging vertrekt op 13 december om 9.52 uur vanaf station Leiden. Aankomst Essen is om 12.55 uur. De terugreis is op 14 december om 15.09 vanaf Essen, thuiskomst Leiden is om 18.07 uur. Er wordt overnacht in het Ghotel, 5 tot 10 minuten lopen van het station. De kosten, inclusief treinreis en één overnachting met ontbijt, variëren van 80 tot 109 euro per persoon (afhankelijk van aantal personen per hotelkamer) voor leden en van 90 tot 119 euro per persoon voor niet-leden. Snel inschrijven wordt aangeraden en kan met een inschrijfformulier dat is aan te vragen via e-mail buurthuis@zijlkwartier.nl.

Sparren met ervaren ondernemer

klankbord n Vrijdag 4 oktober van 14.00 tot 16.00 uur houdt Ondernemersklankbord gratis inloopspreekuur voor ondernemers in het Leids Handelshuis (boven de VVV), Stationsweg 26-28 in Leiden.

Meer informatie: www.ondernemersklankbord.nl

leiderdorp & regio

Enthousiasme en pret spatten eraf bij lustrumconcerten Young@Heart

Young@Heart bracht songs rond het thema 'Vriendschap'. | Foto: Esther Trago Foto: Esther Trago

jubileum n Tijdens de beide lustrumconcerten van Young@Heart in het Visser 't Hooftlyceum ging het dak eraf! Officieel heet dit koor 'Senioren Popkoor Young@Heart' maar het gebruik van die naam zou een verkeerd beeld kunnen scheppen van het feestje dat het koor op 28 en 29 september vierde. Het enthousiasme en de pret spatten eraf. De optredens werkten zo aanstekelijk, dat de zaal meeging en dat was precies de bedoeling.

Daar staat een koor met negentig leden in de leeftijd van 60 tot 92 jaar, met een repertoire dat voor de meesten bekend is, geselecteerd rond het thema 'Vriendschap'. Over de keuze van dit thema hoefde niet lang te worden nagedacht want in de vijf jaar van zijn bestaan heeft dit koor al heel wat vriendschappen zien opbloeien.

Els Kloek. | Foto: Monique Kooijmans Foto: Monique Kooijmans
Een scène uit Goedgekeurd. | Foto: PR

Het repertoire is deels Engelstalig en deels afkomstig van vaderlandse bodem. Tussen de openingssong Congratulations van Cliff Richard en de toegift Proosten van Guus Meeuwis passeerden bijvoorbeeld hits van de Beatles, Willeke Alberti, Barbra Streisand en Randy Newman met de titelsong uit Toy Story, de revue.

Twee optredens voor een uitverkocht huis! Dat was de droom van de koorleden en die droom is uitgekomen, mede door de inzet van velen – en niet in de laatste plaats de trouwe sponsoren van het koor.

Oog voor vrouwen uit de geschiedenis

lezing n Historica Els Kloek verzorgt dinsdagavond 8 oktober bij Kunstkring Leiderdorp een lezing over 1001 vrouwen door de eeuwen heen. Een lezing die past bij 'Oktober, de maand van de Geschiedenis', met dit jaar het thema 'zij/hij'.

Historica Els Kloek, 'onderneemster in geschiedenis', zoals zij zichzelf wel noemt, is al vanaf de jaren '70 gegrepen door het idee vrouwen zichtbaar te maken in de geschiedenis. In die tijd kwam 'vrouwengeschiedenis' overwaaien uit Engeland en de Verenigde Staten. Vanaf 2009 heeft zij dit onderwerp in diverse boeken belicht. Daarnaast werkte zij vanaf 2003 aan het 'Vrouwenlexicon'.

Deze boeken: 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013) en 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw (2018) bieden een schat aan informatie over opmerkelijke, krachtige en inspirerende vrouwen en hun rol in de geschiedenis van Nederland, van de vroegste tijden tot nu. Met name met deze twee naslagwerken van bij elkaar meer dan 3000 pagina's wist Els Kloek het brede publiek te bereiken.

Als bedenkster en samenstelster van het Vrouwenlexicon/1001 vrouwen, zal zij tijdens de lezing uitleg geven over het project en de enorme diversiteit van prestaties en reputaties die al die vrouwenlevens, van de vroegste tijden tot nu, aan ons laten zien. Daarbij zal ze ook aandacht besteden aan vrouwen uit de regio.

De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.45 uur. Toegang voor niet-leden bedraagt 8 euro.

Theater Toverlei speelt drie eenakters

toneel n In oktober biedt Toverlei haar publiek een bijzondere theatervoorstelling, bestaande uit drie eenakters:

Goedgekeurd van Peter van den Bijllaardt (regie Amanda Wolzak) is een vrolijke sketch waarin vijf personages met elkaar spelen en er merkwaardige gesprekken bij de dokter worden gevoerd (foto);

Praatpaal 614 van Edwin Woons (regie Amanda Wolzak) is een komisch en psychologisch tweegesprek. Een stel zet na 24 jaar huwelijk alles op het spel om hun relatie meer pit te geven.. en dit allemaal langs de kant van de snelweg;

Bezoek! van Pip Bernard (regie Marielle Nievaart) is spannend en grappig. De koffie stond klaar, maar onverwacht bezoek van oude vrienden komt toch wat ongelegen.

Locatie: Theater Toverlei, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp.

Speeldata: 11 (première),12, 13 (matinee) 25 en 26 oktober. Aanvang 20.15 uur, matinee 14.30 uur.

Toegang € 12,50, (donateurs € 10,00). Reserveren: www.toverlei.nl of tel. 06 27151335.        

Grote Optocht live bij Unity.NU

De Grote Optocht in 2018. | Foto: Unity.NU Foto: Unity.NU

praalwagens n De Grote Optocht tijdens Leidens Ontzet, op donderdag 3 oktober, is ook dit jaar weer live te zien op televisie bij Unity.NU.

Vanaf 13.00 uur zendt Unity.NU de optocht uit via televisie en internet. De camera's staan opgesteld op de Zoeterwoudse Singel en volgen zo de bonte stoet van praalwagens, bijzondere acts uit binnen- en buitenland en de honderden Leidse figuranten. De uitzending wordt voorzien van commentaar.

Door deze optocht uit te zenden, kunnen ook de Leidenaren die niet meer in Leiden wonen, of de optocht niet meer langs de kant kunnen volgen, er toch bij zijn. De uitzending is een samenwerking tussen de 3 October Vereeniging en Unity.NU.

De uitzending is te zien op televisie via Unity.NU, in de hele Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek op Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1412. Ook is de uitzending te bekijken op www.unity.nu.

Weekend van de Wetenschap in Boerhaave

activiteiten n Rijksmuseum Boerhaave in Leiden doet weer mee aan het Weekend van de Wetenschap op 5 en 6 oktober. Het weekend in het museum is gevuld met allerlei extra activiteiten voor kinderen.

Conservatoren van het museum vertellen over hun favoriete object uit de museumcollectie: over een oefenpop vol geheimen, over de jacht op een gorilla en hoe komt de echte vulpen van Einstein terecht in dit museum? Pop-up wetenschapper Jinne Geleen probeert in een familielezing antwoord te vinden op de vraag 'Kun je met je hersenen een computer besturen?' En je kan meelopen met een 'Rondje Wetenschap': interactieve rondleidingen door het nieuwe museum waarbij kinderen zelf van alles uit mogen proberen: skeletten bestuderen, de stand van de sterren meten en je leert hoe je de leeftijd van een potvis kan bepalen.

De gloednieuwe MaakStudio ligt vol met materialen. Hier kan je zelf iets met tandwielen ontwerpen, maken, uittesten en verbeteren. Ook zijn er goed gevulde dokterstassen en wiskundekoffers waarmee je door het hele museum proefjes kan doen. Je kan een botten-buddy knutselen. Of je gaat langs bij Spelen met Wiskunde. En natuurlijk is Schateiland ook geopend!

De gewone entreeprijzen gelden (volwassenen € 13 en kinderen 4 t/m 17 jaar € 5,50). Alle extra activiteiten zijn dit weekend gratis. Kijk voor het totale programma op www.rijksmuseumboerhaave.nl.

Gebruik je fantasie, ontwerp een voertuig

Kinderboekenweek n In het kader van de Kinderenboekenweek (2 tot en met 13 oktober) worden activiteiten georganiseerd in alle bibliotheken van BplusC. In de Leiderdorpse bibliotheek in De Sterrentuin (Van Diepeningenlaan 110) kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar woensdagmiddag 9 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur komen knutselen.

Thema van de Kinderboekenweek 2019 is 'Reis mee!' Er wordt daarbij op allerlei verrassende manieren gekeken naar voertuigen. Natuurlijk is dat ook te merken tijdens de knutselmiddag in de Leiderdorpse bibliotheek. De kinderen gaan hier aan de hand van voorbeelden van verschillende kunstenaars zelf een fantasievoertuig ontwerpen. Deelname is gratis.

Wandeling door de heemtuin

Heemtuin n Natuurkenners Aad Rijntalder en Wout Anker verzorgen zondag 6 oktober de laatste rondwandeling van 2019 door de Leiderdorpse heemtuin. Vanzelfsprekend is er dit keer volop aandacht voor de herfstverschijnselen. De wandeling start om 15.00 uur bij het achterhek van de heemtuin tegenover de kinderboerderij. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

JTS heeft nog plek voor toneelspelers

toneellessen n Het seizoen is alweer begonnen maar iedereen vanaf 4 jaar die wil leren toneelspelen, kan nog altijd terecht bij de Leiderdorpse Jeugdtheaterschool Theaterplaats.

Bij JTS Theaterplaats staat spelplezier voorop. Je leert allerlei toneelspelvaardigheden en ook andere vaardigheden zoals samenwerken, voor een groep durven staan en je creativiteit ontwikkelen. Lekker loskomen en 'doen alsof'. Bij toneelspelen zit je nooit stil en je bent dan ook voortdurend in beweging.

De lessen worden gegeven door een bevoegde professionele theaterdocent. Aan het einde van het jaar zijn er optredens voor publiek in een spetterend theaterfestival in een echt theater. Wie wil kan nog vaker optreden op bijzondere locaties.

De leslocatie is in theaterstudio 'Het Balkon' in de Willem de Zwijgerschool aan de Bernardstraat 1 in Leiderdorp. Kijk voor lestijden en aanmelden voor een (proef)les op www.theaterplaats.nl.

Herfstexcursie

Natuur n Op zondagmiddag 6 oktober wordt in Polderpark Cronesteyn een herfstexcursie georganiseerd door natuurgidsen van IVN Leidse regio. De gidsen zullen extra aandacht hebben voor de manier waarop planten hun vruchten en zaden verspreiden.

De herfstexcursie is bedoeld voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar en start om 14.00 uur bij de Tuin van de Smid.

cultuur & uitgaan

'We willen ouderen in Leiderdorp aan het bewegen krijgen'

Een aantal leden van de Leiderdorpse Vitality Club tijdens het traininguurtje op dinsdagochtend. | Foto: PR Foto: PR

n Bij de Vitality Club gaat het om gezondheid en gezelligheid

vitaliteit n Wandelen, hardlopen, allerlei oefeningen met en zonder attributen en af en toe een spelletje tussendoor. Er wordt stevig aangepoot bij de Leiderdorpse Vitality Club, een beweegclub voor ouderen. Maar de gezelligheid wordt zeker niet vergeten. "De lachspieren worden nog het meest getraind", zegt 'peer coach' Bea van Westbroek (69).

Door: Corrie van der Laan

Vitality Clubs zijn een nieuw fenomeen in Nederland. Er zijn er inmiddels twaalf, waarvan zeven in de Leidse regio. Bijzonder aan Vitality Clubs is dat deze niet alleen voor maar ook door senioren zijn: één van de deelnemers coacht zijn of haar medesporters oftewel 'peers'. Het idee is dat de groepsleden elkaar motiveren om te bewegen met als doel gezonder en gelukkiger oud te worden. Behalve gezondheid, is ook de sociale kant van de club belangrijk.

De allereerste Vitality Club is ontstaan in Ulft. Een bewoner wilde zelf meer gaan bewegen en vond het leuker dat in een groepje te doen. Inmiddels komen ze al zes jaar lang elke doordeweekse ochtend bij elkaar om een uurtje te sporten in de buitenlucht. En het werkt; de conditie van de groep, die nu uit zeventig personen bestaat, wordt met het jaar beter.

Peer coaches

De Leyden Academy on Vitality and Ageing, een groep artsen en wetenschappers die zich inzet om de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren, heeft het idee van de Vitality Club omarmd en stimuleert het opzetten van nieuwe clubs. Het initiatief voor de Leiderdorpse Vitality Club is genomen door Joyce Thissen en Giulietta Zanda van welzijnsorganisatie Incluzio. Zij waren enthousiast geworden na een informatiemiddag van de Leyden Acadamy, begin juni in het LUMC. Bea van Westbroek was daar ook. Gewoon, omdat ze het een interessant onderwerp vond. "Dus we hadden meteen onze eerste peer coach", lacht Thissen. Ook hardlooptrainer Henk van Driel (69) werd bereid gevonden een groep te coachen zodat nu elke week op de dinsdag en vrijdag een uurtje gesport kan worden. Dat gebeurt altijd van 9 tot 10 uur 's ochtends op het grasveld bij het gebouw van de Scheidsrechters Vereniging Leiden e.o., naast de schaats- en skeelerbaan in het Weteringpark.

Kipfiletjes

De start was op 9 juli dit jaar met vijf deelnemers, nu telt de groep zo'n vijftien mensen, mannen en vrouwen tussen de 57 en 77 jaar. De trainingen gaan altijd door, zegt Van Westbroek, "tenzij het heel glad is of onweert." Ze blijft lang niet altijd op het grasveld. "Ik neem ze regelmatig mee het park in en daar gebruik ik al het straatmeubilair als trainingstoestellen. Vijfmaal de trap naar de fietsbrug over de A4 op- en aflopen is ook een mooie oefening." Ze komt steeds weer met wat nieuws waarbij ze ook goed luistert naar wat de groep wil en nodig heeft. "Laatst klaagden enkele vrouwen over 'kipfiletjes'. Dan zoek ik bovenarm-oefeningen op om de boel daar wat steviger te maken. Maar we zijn ook begonnen met Tae-bo elementen. Sommigen hebben moeite met hun balans en dat kan je via evenwichtsoefeningen prima trainen."

'Niet alleen het sporten is goed voor je, maar ook de sociale contacten'

Na de training is er koffie in het clubgebouw van de scheidsrechters. Waar de sporters altijd prima verzorgd worden door vrijwilliger Piet van der Meer. "Dat lief en leed delen na afloop is een belangrijk onderdeel van de club. Niet alleen het sporten is goed voor je, maar ook de sociale contacten", zegt Van Westbroek.

Laagdrempelig

Sleutelwoord bij de Vitality Club is 'laagdrempelig'. Iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau. En voor de prijs hoef je het niet te laten: de kosten zijn een euro per week, of je nu één of tweemaal meedoet. "Het is de bedoeling dat we de ouderen van Leiderdorp aan het bewegen krijgen", benadrukt Thissen. "Het liefst zouden we elke ochtend ergens in Leiderdorp een Vitality Club willen starten. Maar dan hebben we meer mensen nodig die peer coach willen zijn."

Meedoen

Wie mee wil doen met de Vitality Club op dinsdag of vrijdag, kan gewoon op die dagen om 9 uur langskomen. Aanmelden is niet nodig. Gemakkelijk zittende kleding en geschikte schoenen wel.

Wie belangstelling heeft om peer coach te worden, kan contact opnemen met Joyce Thissen via tel. (071) 5413536 of 06-83144982 of e-mail jthissen@incluzio.nl.

RCL vrouwen vergeten te scoren tegen Berkel

Jill Sanrodji van RCL (links) komt niet voorbij Femke van der Burg van Berkel. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n In Lansingerland tegen Berkel kregen de RCL vrouwen voldoende kansen in de eerste helft om ruimschoots afstand te nemen. De ploeg speelde degelijk en vol overtuiging. Het verzilveren was er echter niet bij. In de tweede helft waren de rollen omgekeerd en was Berkel de bovenliggende partij. Met een 1-1 eindstand werd wel het eerste punt binnengesleept maar liet het team er twee liggen.

Tekst en beeld: Gert Jan van Heyningen

RCL kampt nog met vele blessures. En die nemen alleen nog maar toe. Maar de overtuiging om te eerste winst te pakken straalde wel van de meiden af. Aanvoerster Lesley Landweer probeerde het een aantal keren van afstand en RCL had de touwtjes strak in handen.

Kansen op rij

De formatie van coach John van der Meer kreeg in die eerste helft voldoende mogelijkheden om ruimschoots afstand te nemen. Claudia Owel, Susanne Hoogenboom, Madieke Zaad, Robin Potters, Jill Sanrodji en Manon Heiliegers waren er heel dichtbij maar het lukte maar niet doel te treffen. Berkel had in die eerste helft slechts heel weinig in te brengen.

Tij gekeerd

In de tweede helft werd direct de aanval gezocht. Lesley Landweer gaf een pass breed op Kimberley van Delft. Die haalde van ruim 30 meter vernietigend uit en het leer verdween in de kruising. Het zette de Racing op een verdiende 0-1 voorsprong maar dat feest duurde slechts drie minuten. Voor Berkel scoorde Michelle Arbman de gelijkmaker. De rollen waren nu omgekeerd en Berkel troefde RCL af. Maar ook die voorwaartsen liepen zich vast op de solide verdediging van RCL met Kim Akerboom, Susanne Hoogenboom en Kimberley van Delft. Sluitpost Hannah van den Heuvel redde een aantal keren op prachtige wijze.

RCL kreeg nog wat kleine mogelijkheden met Jill Sanrodji en Claudia Owel maar de scherpte en geluk ontbrak. Het gevoel bleef dat RCL opnieuw meer verdiende dat dit schamele resultaat van slechts een enkel punt. Want de kansen op succes waren er wel degelijk.

Scorend vermogen

Na afloop was coach John van der Meer helder. "Inzet en werklust zijn optimaal maar het scorend vermogen liet ons, met name in de eerste helft, danig in de steek", aldus Van der Meer.

RCL speelt komende zaterdag op de Bloemerd tegen het Amsterdamse Wartburgia.

Alecto domineert, Beuningen wint

Door: Annick Weterings

Hockey n De wedstrijd van de Alecto vrouwen tegen Beuningen, zondagmiddag op het Alectoveld in De Bloemerd, leek de eerste minuten een makkie te worden voor de Leiderdorpse hockeysters. Maar pech en een onvermogen om zelf te scoren leidden tot een 0-2 verlies.

Na het gelijkspel van vorige week tegen LOHC was Alecto erop gebrand de eerste drie punten van dit seizoen binnen te halen. In het begin van het eerste kwart had de thuisploeg weinig moeite met Beuningen zou gaan. De thuisploeg was veel beter, alleen lukte het niet om te scoren.

Na de eerste vijf minuten viel het spel van Alecto een beetje uit elkaar. Beuningen maakte hier goed gebruik van en kon de druk opvoeren. De ploeg uit Gelderland kreeg meerdere strafcorners maar wist die niet te verzilveren, Desalniettemin lukte het Beuningen om het eerste doelpunt te maken, al was deze niet helemaal terecht. Een speelster van Beuningen raakte eerst de bal met haar voet, waarna ze scoorde. Helaas zagen beide scheidsrechters dit niet, en stond Alecto op een 0-1 achterstand.

In de tweede helft pakte Alecto het weer op. De thuisploeg domineerde het hele derde en vierde kwart, maar de gelijkmaker wilde maar niet vallen. De keepster van Beuningen stond dan ook goed in de weg. Aan de andere kant kreeg Beuningen vaak met geluk de bal mee. Kort voor het eindsignaal kreeg de gastploeg een discutabele strafbal. Een speelster van Beuningen sloeg over de bal heen en een speelster van Alecto stond in de buurt, waarna de scheidsrechters oordeelden dat er was geduwd. Beuningen benutte het buitenkansje en scoorde de 0-2, wat ook de eindstand was.

Zondag speelt Alecto uit tegen Voordaan, een nieuwe kans op drie punten.

Zure nederlaag RCL mannen

Fitter worden en vitaal blijven met ZilverFitness. | Foto: Otto Walter Foto: Otto Walter

voetbal n Dat één zwaluw nog geen zomer maakt, werd zaterdagmiddag op sportpark De Bloemerd tegen Westlandia nog maar eens bevestigd. Na de knappe zege van RCL vorige week bij UVS (0-2) bleven de Leiderdorpers nu, ondanks een ruim aantal kansen, met lege handen staan.

Beide elftallen hielden elkaar voor rust grotendeels in balans met technisch verzorgd voetbal, waar bij de echte kansen vooralsnog achterwege bleven. Westlandia kwam op voorsprong via een strafschop vanwege hands. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer stuurde Roy Weenink het leder vanuit een vrije trap met veel gevoel richting de kruising. De hoekschop na de geweldige reflex van de Naaldwijkse doelman werd door aanvoerder Thom Wijnalda alsnog fraai binnen gekopt (1-1).

De thuisploeg werd sterker en kreeg mogelijkheden om nog voor rust de bezoekers op achterstand te zetten. Maar de nauwkeurigheid ontbrak en doelkansen werden niet verzilverd. De grootste kans was op slag van rust voor Sem Overduin, die van een meter afstand vrij voor de doelman faalde.

Kort na de rust had RCL opnieuw op voorsprong kunnen komen maar Kai Vijlbrief was te gehaast en schoot over. Van het verzorgde voetbal van voor rust was na de hervatting weinig terug te zien. Het werd meer een fysiek spelletje wat de gasten zeker niet slecht uitkwam. Vooral de twee sterke centrumspitsen zorgde voor de nodige hoofdbrekens bij de roodwitten.

De Westlanders kwamen halverwege de tweede helft met de schrik vrij, nadat de paal de ploeg redde van een slecht verwerkte voorzet. Tien minuten voor tijd sloeg het noodlot toe voor de Racing Club. Op het randje van buitenspel werd de ploeg op achterstand gezet (1-2). Een alles of niets offensief mocht de Leiderdorpers niet baten. De bezoekers wankelden maar hadden het geluk aan hun zijde. Zo trof Wijnalda het aluminium boven de Westlandia doelman.

Het werd uiteindelijk niets voor de ploeg van Faizel Soekhai, die de nederlaag als 'zuur' bestempelde. "We hebben onszelf te kort gedaan. De tegenstander heeft maximaal geprofiteerd van ons falen in de afwerking. We hadden bij balbezit meer moeten brengen, en de 2-1 moeten maken in de eerste helft." Aanvoerder Wijnalda was positief over het spel van zijn ploeg ondanks de nederlaag. "Het spel was met name in de eerste helft goed, we kregen genoeg kansen om de wedstrijd te beslissen. Dit moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd."

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Sterker en fitter worden bij ZilverFitness

Proefles n Binnenkort start een nieuw programma voor mensen die fitter en sterker willen worden: ZilverFitness. Op vrijdag 25 oktober trapt ZilverFitness af met proefles en opening tegelijkertijd, in de sportschool van CrossFit 071 aan de Willem Barentszstraat 3 in Leiden (op bedrijventerrein De Waard).

ZilverFitness biedt functionele bot- en spierversterkende training aan mensen (max. 8) onder leiding van een gediplomeerde coach. De trainingen zijn afgestemd op ieders niveau en hebben te maken met alledaagse bewegingen, zoals tillen, hurken, duwen.

Ben-Anne (52) van ZilverFitness: "Na je dertigste neemt de botdichtheid af en worden je spieren langzaamaan dunner. Elk jaar lever je een beetje spiermassa in. Tien jaar achter elkaar zo'n afname betekent dat je 25 procent spiermassa kwijtraakt. Logisch dat simpele dingen zoals boodschappen tillen of traplopen steeds zwaarder worden."

ZilverFitness is gebaseerd op de CrossFit-gedachte. Daarbij gaat het erom de gezondheid te verbeteren door middel van voldoende bewegen, mét bot- en spierversterkende oefeningen zoals de Gezondheidsraad adviseert. ZilverFitness is overdag. Het blijkt dat veel mensen het onprettig vinden om 's avonds in een drukke sportschool te staan, terwijl ze overdag ook tijd hebben. De leeftijd ligt tussen de 53 en 79 jaar. Proefles volgen? Neem dan contact op via tel. (030) 752 35 48 of kijk op www.zilverfitness.nl.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

I.v.m. Leidens Ontzet is ons kantoor op donderdag 3 oktober gesloten

Week tegen Eenzaamheid

Samen sporten

Neem een vriend/vriendin mee naar uw sportactiviteit en zij sporten gratis in de Week tegen Eenzaamheid (van 1 t/m 8 okt). Dit geldt voor volksdansen (di), sportclubs (wo), koersbal (vr) en Vitalityclub (di/vr). Meer info: Giulietta Zanda 0683063760 of Joyce Thissen 0683144982

Ma. 7 okt: Meidenmiddag

De meidenmiddag is elke maandag van 15.30 tot 17.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c. Kosten: Tussen € 0 en € 1. Aanmelden via Lise Huitema 0683000260

Di. 8 okt: Lunchcafé

De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3-gangen lunch voor u. Aanvang 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten € 6. Aanmelden tot 5 okt. bij Henka Brouwer, tel. (071) 5418595 (antwoordapp. inspreken).

Di. 8 okt: Huiswerkklas

De huiswerkklas is elke dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur in Dwars, Bloemerd 1c. Kosten: € 20 per schooljaar. Aanmelden via Lise Huitema 0683000260.

Do. 10 okt: Klassieke muziek

I.p.v. 3 okt. is de klassieke muziek een week later. De vrijwilligers brengen weer een geselecteerd muziekprogramma ten gehore. U bent van harte welkom om 14.00 uur aan de Splinterlaan 156. Kosten € 2 incl. koffie/thee. Aanmelden is niet nodig.

Woensdag: Inloopspreekuur financiën

Bij de inloopspreekuur zijn de budgetcoach, de sociaal raadsvrouw, de activeringscoach (voor statushouders) en de vitaliteitcoach aanwezig. Van 10.00 tot 12.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Verrassing voor de mantelzorger

Als blijk van waardering voor de inzet van mantelzorgers nodigen vier gemeenten uit de regio mantelzorgers uit voor diverse activiteiten. Voor meer info/aanmelding via wijzijneva.nl. Ga naar 'voor mantelzorgers' en klik op 'dag van de mantelzorg'.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Tel. (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl, website: www.incluzioleiderdorp.nl.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). Voor meer informatie: www.hhpp-oost.nl

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 6 oktober, Zevenentwintigste zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Kurvers. M.m.v. Dames-en Herenkoor en de Rijntamboers. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 4 oktober

Ommedijk

11.00 uur: weeksluiting.

zondag 6 oktober

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. E. de Paauw.

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

10.00 uur: J. Koeleman.

De Goede Herderkerk van de RK parochiekern De Goede Herder in Zoeterwoude-Rijndijk. | Foto: P.R.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 6 oktober

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: ds. C. van Ruitenburg.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 6 oktober, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

30 september t/m 6 oktober (3 oktober: Leidens Ontzet): TP van Wijck (M.J. van Wijck), Diamantlaan 174E, 2332 GR Leiden. tel. (071) 5765351.

7 t/m 10 oktober: Dental Health (A.R. Sarbolandi), Plantage 10, 2311 JC Leiden. tel. (071) 5141874.

WhatsApp maand

Deze maanden besteedt Seniorweb extra aandacht aan het gebruik van WhatsApp.

Op 24 en 31 oktober wordt er een cursus WhatsApp gebruiken gegeven in het Digilokaal van De Sterrentuin (bibliotheek) aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. De kosten bedragen 25 euro, inclusief een gratis lidmaatschap van Seniorweb, tot eind 2020. Opgeven kan bij Luc de Beer via telefoon 06 37335201 of e-mail lucasdebeer@gmail.com.

Programmering Unity.NU 105.7FM

Overdag elk half uur regionieuws. En verder:
07.00-10.00 uur: Jouw muziek en info
10.00-12.00 uur: Michel Wesseling
12.00-14.00 uur: Jouw muziek en info
14.00-16.00 uur: Elmar Bus
16.00-19.00 uur: Jouw muziek en info
17.00-19.00 uur: Politiek @ Unity (vr)
19.00-21.00 uur: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00 uur: Hitmix @ Unity (vr)

Rudo! Van woensdag 18.00 tot donderdag 18.00 uur op televisie.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.