Leiderdorps Weekblad

12 februari 2020

Leiderdorps Weekblad 12 februari 2020


Schade Ciara in Leiderdorp valt mee

Zondagmiddag rond kwart voor drie moest de brandweer aan de bak bij Leen Bakker, om losse geveldelen vast te zetten. | Foto: Koen Jongen Foto: Koen Jongen

Storm n In Leiderdorp is de schade door de storm Ciara, die met name zondag 9 februari over ons land raasde, gelukkig meegevallen. De brandweer moest wel enkele keren uitrukken maar grote calamiteiten bleven uit.

Zondagmiddag werd de Leiderdorpse brandweer gealarmeerd omdat een deel van de gevel van het filiaal van Leen Bakker aan de Zijlbaan losgewrikt was door de harde wind. De straat werd afgezet met lint en met behulp van een autoladder is het geveldeel weer vastgezet.

Zondagavond rond half 8 moest een boom in de middenberm van de Engelendaal, nabij de kruising met de Van der Havelaan, preventief omgezaagd worden. De boom had een flinke opdoffer van de windstoten gekregen en hing gevaarlijk scheef. Tijdens het werk werd de weg in de richting van de Oude Spoorbaan afgesloten.

Twee uur later was brandweerinzet nodig bij een woning aan de Van der Valk Boumanweg. Hier had de wind dakdelen losgeblazen. De losse delen zijn deels verwijderd en deels weer vastgezet. De Leiderdorpse brandweer kreeg hierbij assistentie van hun Leidse collega's die te hulp schoten met een autoladder.

Oud en vreemd geld actie Lions groot succes

VROUWENVOETBAL n Matig duel maar wel 3 punten voor RCL

Beeldje voor Vriend van de Vrienden

Wat gaat er al goed en wat mist er nog

De deelnemers wisselden ideeën met elkaar uit over de thema’s accommodaties, vrijwilligers, doelgroepen en scholen. | Foto: Nelleke Thissen Foto: Nelleke Thissen

n Enthousiaste kick-off Lokaal Sportakkoord

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Aan de hand van twee vragen - 'Wat heb ik nodig' en 'Wat kan ik bieden' - tastten de deelnemers met smartphone of tablet als stemkastje mogelijkheden voor samenwerkingsplannen af. Daarna wisselden ze aan afzonderlijke tafeltjes aardig wat ideeën met elkaar uit over de thema's accommodaties, vrijwilligers, doelgroepen en scholen. Als richtlijn was meegegeven 'wat gaat al goed en wat mist er nog'. Daarover werden de nodige vellen papier volgeschreven.

De Groot toonde zich na afloop dan ook tevreden over het enthousiasme waarmee de deelnemers aan de slag waren gegaan. "Men vond het een zinvolle bijeenkomst, heb ik uit diverse reacties begrepen. Er is vanavond zeker een basis gelegd voor mooie lokale activiteiten". Ondanks een hoog niveau aan voorzieningen en organisatiegraad in Leiderdorp kan het altijd nog beter, meent hij.

Suggesties

Carl Adamse van tennisvereniging De Munnik denkt aan een eventuele samenwerking met het onderwijs, zei hij desgevraagd. Onderzoek naar tennisles op school lijkt hem zinvol. "Ook wij signaleren net als andere sportverenigingen een terugloop in het aantal jeugdleden. Een laagdrempelige kennismaking met tennis via school zou daarop een antwoord kunnen zijn. Wij hebben daarvoor bevoegde tennisleraren in huis". Verder hoopte Adamse van andere organisaties te horen hoe zij een vrijwilligerstekort aanpakken.

Aanpak De Bloemerd

Manege Liethorp wil inzetten op een gezamenlijke aanpak van sportpark De Bloemerd. "Via een stappenplan kunnen we er met en voor alle gebruikers een nog beter park van maken", aldus Saskia Vlaar. Een gezamenlijke evenementenkalender staat eveneens op haar lijst. "Spreiding van evenementen kan een oplossing van een tijdelijk tekort aan parkeerplaatsen zijn". Ook wil ze gaan praten over een algeheel rookverbod voor De Bloemerd. Daarin werd ze bijgestaan door Désirée Stolker van de GGD. "Ruim een jaar geleden is een Nationaal Preventieakkoord gesloten met als doel het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Dit sportakkoord sluit daar mooi bij aan. Daaraan willen we graag meewerken". Als bijvoorbeeld noemde ze advies bij de exploitatie van sportkantines.

De vitaliteitscoaches van Incluzio Leiderdorp zijn betrokken bij de totstandkoming van het lokaal sportakkoord. Giulietta Zanda was redelijk tevreden over de opkomst van de avond. Wel vond ze het jammer dat een aantal sectoren ontbrak bijvoorbeeld commerciële sportaanbieders zoals de fitnessbranche, de kinderopvang en het bedrijfsleven. Ook het aantal deelnemende scholen bleek nogal beperkt.

Slotakkoord

Maar wie alsnog in het proces wil stappen kan dat doen, zo meldt Wouter de Groot. Niet alleen clubs en organisaties, maar ook individuele Leiderdorpers zijn welkom. "De komende weken gaan we alle geopperde ideeën en opmerkingen uitwerken. Op basis daarvan worden plannen opgeschreven en zo nodig werkbijeenkomsten gehouden. Als laatste volgt een Slotakkoord".

De gemeente Leiderdorp wil de tot stand gekomen plannen zo nodig met subsidie ondersteunen, zo liet sportwethouder Joosten weten. Al zal niet voor alle beoogde plannen geld nodig zijn, veronderstelde hij. Leiderdorp krijgt gedurende twee of mogelijk drie jaar een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro voor een Lokaal Sportakkoord. Dat moet dan wel uiterlijk juni 2020 ingeleverd zijn.

Het kabinet heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het NOC*NSF in de zomer van 2018 het Nationaal Sportakkoord gesloten. Aan de hand daarvan zijn de meeste Nederlandse gemeenten bezig een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. De bedoeling is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dit ter bevordering van de gezondheid en welzijn van de inwoners.

Vegro organiseert kennisevenement over werk- en privébalans in de zorg

zorgprofessionals n Als antwoord op de hoge werkdruk in de zorg, grote personeelstekorten en de eerste landelijke staking, organiseert Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen op woensdag 11 maart het kennisevenement 'Werk-privébalans: Regisseur van je eigen leven'.

Het evenement wordt speciaal voor zorgprofessionals georganiseerd in de Vegro Thuiszorgwinkel aan de Simon Smitweg 10 in Leiderdorp.

"Leefstijl gaat over zoveel meer dan goede voeding en gezond bewegen; het gaat over het vermogen om je eigen koers te varen in een goede balans. Ieder mens heeft behoefte om regie te voeren over zijn eigen leven," geeft De Leefstijl Academie aan. Tijdens het evenement geeft De Leefstijl Academie praktische tips om de regie over je eigen leven te herpakken.

Naast de lezing van De Leefstijl Academie staat er een workshop stoelyoga op het programma. Een rustig stretchmoment tijdens werktijd kan namelijk helpen om stress te verminderen en effectiviteit te verhogen. Daarnaast wordt er een demonstratie gegeven over handige hulpmiddelen die de fysieke belasting van zorgprofessionals verminderen.

De avond begint om 17.30 uur en eindigt om 19.30 uur. Er staan gratis hapjes en drankjes klaar. Gratis kaarten voor het evenement zijn te bestellen via www.vegro.nl/winkelevenementen.

n Ingrijpende opknapbeurt grote grasveld in De Houtkamp

Langs het pad zijn stroken met grasstenen gelegd. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

waterhuishouding n Het grote grasveld in het Leiderdorpse park De Houtkamp is volledig omgeploegd. Dat was noodzakelijk in verband met een ingrijpende opknapbeurt van het veld.

De ondergrond van het grasveld was slecht waterdoorlatend. Daardoor bleef het veld met name in het najaar en in de winter veel te lang nat na regenbuien. Dat had weer gevolgen voor de kwaliteit van het gras. Al met al was het grasveld een groot deel van het jaar te nat en modderig om te betreden.

De grond wordt nu verbeterd, daarna wordt opnieuw gras ingezaaid. De afvoer van water wordt bevorderd door de aanleg van een wadi. Dat is een met grind en zand gevulde greppel, die ook weer met gras begroeid is, waarin het water opgevangen kan worden en in de bodem kan infiltreren.

Het pad langs de rand van het grasveld wordt aan de zijkanten verstevigd met grastegels.

Het werk moet eind deze maand klaar zijn.

Vriend van de Vrienden

Pascal Schoenmackers met zijn beeldje temidden van de bestuursleden van de Vrienden van het Oude Dorp. Foto: PR

Beeldje n De Stichting Vrienden van het Oude Dorp zet ieder jaar iemand in het zonnetje die veel voor de Leiderdorpse stichting doet. Deze wordt 'Vriend van de Vrienden' en ontvangt een beeldje. Vrijdag 7 februari hebben de bestuursleden van de stichting Pascal Schoenmackers van Autoservice Achthoven in zijn garage aan de Hoofdstraat 151B verrast en hem het beeldje overhandigd. "Pascal staat altijd voor ons klaar. We kunnen zijn bus lenen met de Vriendenfeesten en de intocht van Sinterklaas. Hij denkt altijd met ons mee. Daarom is hij nu Vriend van de Vrienden", aldus voorzitter Herbert Zilverentant van de Vrienden.

Jong schaaktalent in actie

Foto: PR

schoolschaken n Op woensdag 5 februari was het de beurt aan de jongste schoolschakers tijdens het Leiderdorps Schoolschaakkampioenschap. Vorige week traden al 21 viertallen uit de hogere groepen aan, dit keer mochten de jongere kinderen snuffelen aan het toernooispelen. Zes team deden mee, de helft van de School Kastanjelaan en de helft van Elckerlyc. Elk team speelde vijf wedstrijden van 25 minuten. Team 5 van Elckerlyc kwam als sterkste uit de bus, op de voet gevolgd door team 6 van de School Kastanjelaan. De overige teams volgden op ruime afstand. Alle deelnemers gingen met een medaille naar huis.

Witte Schaar verhuisd

Foto: j.p.kranenburg

Buitengalerij n Naaiatelier De Witte Schaar is zondag verhuisd naar de buitengalerij van Winkelhof, naast de pizzeria. Het was de vierde maal in nog geen elf jaar dat het bedrijf moest verkassen binnen het winkelcentrum. "Maar nu zitten we op onze definitieve plek, ik heb een contract voor tweemaal vijf jaar", zegt eigenaar Umit Arslan. Het is een mooie ruimte, stelt hij, maar ligt wel minder in de loop dan de vorige plek, tegenover het Kruidvat filiaal. "Hopelijk kunnen de klanten ons hier ook vinden."

Van PMD naar textiel of papier

Foto: J.P. Kranenburg

afvalinzameling n Met ingang van dit jaar is Leiderdorp overgestapt op een systeem van afval inzamelen waarbij burgers alleen papier, glas, groenafval en textiel scheiden. Plastic- en metaalverpakkingen en drankkartonnen (PMD) gaan in de grijze container en worden bij afvalverwerker AVR Rotterdam uit het restafval gevist. Dat betekent dat de openbare PMD-containers niet meer nodig zijn. Drie daarvan zijn omgevormd tot papiercontainers, twee, waaronder die op de foto, tot textielcontainers. | Foto: J.P.K.

week in beeld

n Oud en vreemd geld actie in Leiderdorp groot succes

Het ingezamelde geld wordt geteld.| Foto: PR Foto: PR

Nu al genoeg voor ruim tachtig staaroperaties

inzameling n De actie van Lionsclub Leiderdorp om oud en vreemd geld in te zamelen, is een groot succes. Er is tot nu toe voor ca. 2.500 euro aan munten en biljetten opgehaald, waarmee oogklinieken in de derde wereld ruim tachtig staaroperaties kunnen uitvoeren bij arme blinde mensen. Reden genoeg voor de Lionsclub om door te gaan met de actie.

De geldinzamelingsactie startte begin oktober en leverde al snel een volle zuil met muntstukken en papiergeld op. Volgens Remco Filippo worden er regelmatig plastic zakjes met geld geleegd in de zuil die voor zijn fotozaak in het Leiderdorpse winkelcentrum Winkelhof staat. Vaak zie je ook kinderen geld in de zuil doen, ook euromunten.
Iedere 10 euro die de Lionsclub binnenhaalt levert één staaroperatie op. Dat komt omdat die 10 euro eerst door de Wilde Ganzen wordt verhoogd tot 15 euro en dit bedrag wordt weer verdubbeld tot 30 euro door rijke mensen in de arme landen die 15 euro extra moeten betalen ten behoeve van dit project voor iedere staaroperatie die zij ondergaan. En dat is precies genoeg om een arme blinde aan een staaroperatie te helpen.

Het is de taak van de Lionsclub Leiderdorp om het ingezamelde geld uit te sorteren. Veel werk, maar beslist de moeite waard want de Lions kunnen via hun netwerk courant geld inwisselen en verouderd geld verkopen. Zo levert ieder biljet en iedere munt in de verzamelzuil een bijdrage aan de opbrengst.

Er moet nog veel ongebruikt geld in de Leiderdorpse huizen liggen, stelt Remco Filippo. Een kleine moeite om dat hier in de zuil te storten en je maakt er veel mensen zielsgelukkig mee. De zuil staat voorlopig nog bij de ingang van Foto Filippo in Winkelhof.

Observaties in een warme winter

Sneeuwklokjes bloeien al sinds begin januari. | Foto: Ruben de Faber Foto: Ruben de Faber

Februari was altijd de maand waarin de eerste stinzeplanten tot bloei komen. Met stinzeplanten wordt een groep van verwilderde sierplanten aangeduid, vooral bol-, knol- en wortelstokgewassen. Ze komen vaak van oorsprong uit verre landen en werden eeuwen geleden geplant bij 'stinzen', versterkte landhuizen in Friesland. Inmiddels zijn ze helemaal ingeburgerd want wie kent niet de sneeuwklokjes, krokussen, wilde narcissen en lelietjes der dalen.

In de warme winters van tegenwoordig bloeien de sneeuwklokjes al vanaf begin januari en ook narcissen en krokussen staan al weken in volle bloei. Een plek waar je een prachtig palet aan stinzeplanten kan bewonderen, is de buitenplaats Oud-Poelgeest in Oegstgeest.

Denk je aan bloeiende bollen, dan denk je al snel aan de Keukenhof. Voor de tuinmannen van het bloemenpark vormt het steeds vroeger vallende voorjaar een hele uitdaging. Zij moeten er toch voor zorgen dat er tijdens de openstelling, dit jaar van zondag 21 maart tot en met zondag 10 mei, genoeg in bloei staat. Een kwestie van veel soorten gebruiken met een grote spreiding in bloeitijd.

Mollen, wormen en slakken

Niet alleen aan de vroege voorjaarsbloeiers zie je dat het tot nu toe een extreem warme winter is. Door de Munnikenpolder lopend zie ik molshopen die er vrij vers uit zien. Elders in het dorp zie ik een regenworm krioelen tussen de stoeptegels. Mollen en regenwormen zie je in een normale winter niet in de eerste helft van februari. Zeker niet als het gevroren heeft.

Zelfs een tuinslak laat zich zien. Tuinslakken kunnen wel 7 jaar oud worden. Ze moeten dan wel een goede beschutte plek vinden in de winter zodat ze niet bevriezen. Nu is een beetje kou geen probleem. Huisjesslakken kunnen zo nodig de opening van hun huisjes afsluiten met een vlies van opgedroogd slijm. Door verdamping van vocht wordt hun bloed dikker, het eiwitgehalte stijgt, en het fungeert daardoor als antivries. Maar met een zachte winter als deze durft een enkeling het aan gewoon rond te kruipen.

Winterverwonderwandeling

Vrijwilligers van IVN Leidse regio en het Milieu en Educatief Centrum (MEC) organiseren zondag 16 februari een 'winterverwonderwandeling' door de Houtkamp en de Heemtuin. Met aandacht voor de manieren waarop planten en dieren deze zachte winter door komen.

Ongetwijfeld zijn er al veel voorbodes van de lente in de vorm van vroeg bloeiende struiken en stinzeplanten. Mezen, eksters en halsbandparkieten zijn al territoria aan het bezetten rondom hun toekomstige nesten en grote bonte spechten kun je horen roffelen in het park.

De wandeling start om 14.00 uur en duurt anderhalf uur. Startpunt is het (MEC), buiten aan de rechterzijkant van gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110E in Leiderdorp. Na afloop is er tijd om na te praten in het MEC met warme dranken en koek. Deelname aan de wandeling is gratis, aanmelden niet nodig. Zie ook ivn.nl/leiden en natuureducatie.nl.

Incluzio ook naar Leiden

De bezoekers krijgen uitleg over de werken van Vincent van Gogh. | Foto: PR Foto: PR

aanbesteding n Incluzio is een van de drie partijen die in Leiden het welzijnswerk mag gaan uitvoeren. Het Schiedamse bedrijf krijgt het thema 'Samen meedoen' onder zijn hoede. Sinds 1 januari 2019 is Incluzio ook de welzijnsorganisatie in Leiderdorp.

De ondersteuning aan inwoners die wat extra begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven, is nu in Leiden behoorlijk versnipperd. Om de efficiëntie en samenhang in aanbod van welzijnsactiviteiten en - voorzieningen te verbeteren, is de gemeente Leiden in juli 2019 een aanbestedingsprocedure gestart. Geïnteresseerde partijen konden een voorstel indienen voor de uitvoering van drie kernopdrachten, die zijn gebaseerd op de thema's Opgroeien, Samen meedoen en Basiskracht. Op 6 februari is bekend gemaakt dat het Leidse college haar keuze gemaakt heeft. De Rotterdamse stichting SOL krijgt de kernopdracht 'Opgroeien', Libertas Leiden wordt verantwoordelijk voor het thema 'Basiskracht' en 'Samen meedoen' is voor Incluzio.

Partijen die buiten de boot vallen, hebben drie weken om bezwaar te maken. Het is de bedoeling dat het nieuwe contract met de gegunde partijen op 1 juli 2020 in werking treedt.

Met de Zonnebloem naar Kröller-Müller museum

uitstapje n Veertig gasten en medewerkers van de Zonnebloemafdelingen Leiderdorp en Zoeterwoude hebben op dinsdag 4 februari een uitstapje gemaakt naar het Kröller-Müller museum op de Hoge Veluwe.

De afdeling was ingeloot bij de Stichting Museumbus, die zo'n excursie met subsidie van de Bank Giroloterij kosteloos aanbiedt. Begeleid door regen, hagel en een stevige wind liet niemand zich uit het veld slaan, ook de deelnemers in rolstoelen niet. In het museum leidden drie gidsen de Leiderdorps-Zoeterwoudse groep in drie kwartier langs de highlights van het museum. Een belangrijk deel van de collectie bestaat uit werken van Vincent van Gogh.

Wist u dat Van Gogh pas op z'n 27e jaar met schilderen is begonnen? En dat hij dus al z'n beroemde werken in maar tien jaar tijd heeft gemaakt? Hij overleed immers al toen hij 37 jaar was. De Zonnebloemgasten luisterden ademloos toe. In de bus terug vertrouwde een dame op leeftijd een van de medewerkers toe: "Ik heb Vincent van Gogh toch nog een beetje beter leren kennen". Een geslaagd uitje dus.

Tekst: Hens Wolf

KENNISMAKING MET NIEUW BUITENZORG

V.l.n.r. locatiemanager Judith Wijtenburg, verpleegkundige Femke van der Haven en locatiemanager Mirjam Muller. Foto: Corrie van der Laan

'Je moet echt leren om iedere bewoner te lezen'

drieluik n Al zeventien jaar zijn drie woonlocaties van zorginstelling Philadelphia, onder de naam Nieuw Buitenzorg, gevestigd in Vogelwijk en het Zijlkwartier in Leiderdorp. Hier wonen in totaal 52 mensen, deels nog kinderen, met een ernstige meervoudige beperking. Hoewel de locaties aan de Wilddreef, de Merelstraat en de Simon Ouwerkerkstraat midden tussen de gewone huizen liggen, is Nieuw Buitenzorg vrij onbekend in het dorp. Een open dag op 20 februari moet daar verandering in brengen. Het Leiderdorps Weekblad ging alvast langs bij de woonlocatie aan de Wilddreef 3 waar een zeer betrokken staf samen met vrijwilligers en familieleden de bewoners de best mogelijke kwaliteit van leven probeert te geven. U leest erover in een drieluik. In deze eerste aflevering geven locatiemanagers Mirjam Muller en Judith Wijtenburg en verpleegkundige Femke van der Haven uitleg over Nieuw Buitenzorg.

Foto: PR

Tekst en foto: Corrie van der Laan

Nieuw Buitenzorg is niet zomaar een zorglocatie. Hier wonen mensen met zeer ernstige beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk. Het betekent dat ze letterlijk overal hulp bij nodig hebben. Rondom de 52 bewoners van Nieuw Buitenzorg staat dan ook een staf van zo'n honderd medewerkers – omdat de meesten parttime werken komt dat neer op ca. 56 fte - die 24 uur per dag zorg en begeleiding bieden. Het overgrote deel daarvan bestaat uit begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg- en verzorgingshandelingen. Achttien verpleegkundigen nemen de meer complexe medische handelingen voor hun rekening. Daarnaast zijn er nog eens zo'n vijftig vrijwilligers en natuurlijk de familie. Maar het is nog niet genoeg, vertelt Mirjam Muller. "Zoals overal in de zorg kampen ook wij met krapte aan personeel, vooral verpleegkundigen, en ook meer vrijwilligers zouden heel welkom zijn."

'Hier kan je als professional en als vrijwilliger echt van betekenis zijn.'

Veel Leiderdorpers kennen Muller nog wel als directeur van Stichting Pluspunt, de ouderenorganisatie die ruim een jaar geleden werd opgeheven omdat Incluzio het welzijnswerk in de gemeente overnam. Zij is bijna een jaar geleden gestart bij Nieuw Buitenzorg, een instelling die voorheen ook voor haar vrij onbekend was. "Het is niet zoals verpleeghuis Leythenrode; daar wonen mensen uit Leiderdorp, familie en vrienden gaan daar op bezoek, dat is meer geworteld in de gemeente. Onze bewoners komen vaak van veel verder." Het was voor haar reden om contact te zoeken met de krant: ze vindt het belangrijk dat meer mensen weten van het bestaan van Nieuw Buitenzorg. "Hier kan je als professional en als vrijwilliger echt van betekenis zijn."

De bewoners verhuizen in de regel naar Nieuw Buitenzorg als ze tussen de 2 en 20 jaar oud zijn, wanneer de zorg te zwaar wordt voor de familie. Femke van der Haven: "Het niveau waarop onze bewoners functioneren, zit tussen een baby van 2 maanden en een peuter van 3 jaar. De meesten zijn rolstoel gebonden. Veel van hen zien en horen slecht. Communicatie is dan ook moeilijk en beperkt."

"Je moet echt leren om iedere bewoner 'te lezen', je moet je in hen verdiepen om hen zo goed mogelijk te begrijpen, om uit te zoeken hoe je contact kunt leggen", vult Judith Wijtenburg aan. "Voor de mensen die hier werken, is dat altijd de grote uitdaging."

Het voelt steeds weer als een beloning wanneer je ziet dat een bewoner het naar zijn zin heeft, vertelt Van der Haven. "Het is prachtig als je respons krijgt, ineens een klein glimlachje of zelfs maar een sprankeling in de ogen."

Een thuis

De bewoners wonen vaak heel lang in Nieuw Buitenzorg, een jaar of dertig is geen uitzondering. Muller: "We proberen er hier echt een thuis voor ze van te maken. In totaal zijn er negen woningen, vier aan de Wilddreef, vier aan de Merelstraat en één aan de Simon Ouwerkerkstraat. Iedere bewoner heeft zijn eigen kamer, elke woning een eigen gemeenschappelijke woonkamer. Aan de Wilddreef en in de Merelstraat zijn er zes bewoners per woning, aan de Simon Ouwerkerkstraat zijn dat er vier. Per woning is er een vaste groep medewerkers."

'Ineens een klein glimlachje of zelfs maar een sprankeling in de ogen'

Naast de vaste bewoners ontvangt Nieuw Buitenzorg ook logeergasten. Aan de Wilddreef zijn enkele kamers beschikbaar waar meervoudig beperkte kinderen af en toe een weekend terecht kunnen. "Op die manier ontlast je de ouders", licht Van der Haven toe. " Vaak als er een plek vrij komt op een van de woonlocaties, zie je dat logeerkinderen doorstromen. De overgang is voor hen én voor hun ouders dan iets minder groot."

Hoe beperkt de mogelijkheden van de bewoners ook zijn, in Nieuw Buitenzorg wordt er alles aan gedaan om ze zo veel mogelijk te laten beleven en ervaren. De warme maaltijd wordt in elke woning ter plekke gekookt, wat de bewoners een dagelijkse 'geurbeleving' geeft. Er is een muziekkamer, een snoezelkamer en een kamer met de 'Qwiek' een apparaat dat sfeerbeelden projecteert op muren of plafonds, eventueel gecombineerd met geluid. Aan de Wilddreef is ook een eigen therapiebad waarin de bewoners heerlijk kunnen bewegen en ontspannen. Daarnaast is de dagbesteding voor bewoners en cliënten van buitenaf hier gevestigd. Regelmatig worden ook uitstapjes gemaakt, zoals de tochtjes op woensdagochtend naar winkelcentrum Winkelhof, waar koffie met wat lekkers wordt genuttigd.

Sommige activiteiten die met de bewoners gedaan worden, zijn onmogelijk zonder de hulp van vrijwilligers. Wijtenburg: "Ze helpen met koken, bij de zwemuurtjes, bij wandelingen, bij allerlei kleine klusje die in huis gedaan moeten worden, er komen vrijwilligers muziek maken voor de bewoners …. Wij, maar zeker ook de bewoners zijn gewoon heel erg blij met ze. Vrijwilligers komen zelf ook met ideeën, dan kijken wij hoe we het organiseren. Zo hebben we eens iemand gehad die langskwam met een hond. Veel bewoners vonden dat geweldig."

Nieuw- en verbouw

In 2003 verhuisde Nieuw Buitenzorg van een gebouw aan de Elisabethhof, aan de rand van het dorp, naar de Merelstraat en de Wilddreef (de Simon Ouwerkerkstraat kwam er weer een aantal jaar later bij). Nu staat er opnieuw een grote verandering op stapel. Naast de locatie aan de Wilddreef komt nieuwbouw waarmee de ruimte hier meer dan verdubbeld wordt. De woning aan de Simon Smitstraat wordt dan afgestoten en de locatie aan de Merelstraat aangepast voor de groeiende doelgroep van oudere meervoudig beperkte bewoners. Het bestaande gebouw aan de Wilddreef wordt opgeknapt en heringedeeld. Over een jaar of twee moet alles klaar zijn. In totaal heeft Nieuw Buitenzorg dan plek voor 64 bewoners en zes logees.

Open dag op 20 februari

Reden te meer om nu al in te zetten op extra medewerkers en vrijwilligers. "Kom op donderdag 20 februari tussen half 2 en half 5 vooral eens kijken of werken bij Nieuw Buitenzorg (Wilddreef 3) je aanspreekt", nodigt Muller uit.

Kijk op www.philadelphia.nl/event-details/banenmarkt-nieuw-buitenzorg voor meer informatie

Besmettelijke ziekten in Rijksmuseum Boerhaave

Een wasmoulage met pestpustel uit ca. 1900, die werd gebruikt voor educatieve doeleinden. | Foto: PR Rijksmuseum Boerhaave Foto: PR

Tentoonstelling n In Rijksmuseum Boerhaave in Leiden opent op 16 april de tentoonstelling 'Besmet!' over de uitbraken van besmettelijke ziekten en hoe die het leven kunnen ontwrichten. Natuurlijk gaat de tentoonstelling ook in op de recente uitbraak van het coronavirus en sluit het aan bij de maatschappelijke discussie over de vaccinatiegraad.

"Deze tentoonstelling staat al een poos gepland en is nu nog actueler dan we hadden kunnen bevroeden. Uitbraken van besmettelijke ziekten liggen altijd op de loer en zijn van alle tijden. Met de tentoonstelling en ons prikkelende randprogramma laten wij een zo breed mogelijk publiek ontdekken wat het belang is van wetenschap voor ons leven van nu.", aldus museumdirecteur Amito Haarhuis.

Deze leerzame tentoonstelling toont een intrigerende balans tussen gezondheid en reëel risico en tussen maatschappelijke uitsluiting en empathie. Hoe gingen we vroeger om met epidemieën zoals pest en pokken? Welke inzichten bieden historische epidemieën voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap?

kunstvoorwerpen

In de tentoonstelling staan wetenschappelijke objecten én kunstvoorwerpen. De Plague Dress is zo'n hedendaags kunstwerk. Deze prachtige jurk in 17de-eeuwse stijl is gemaakt van ruwe zijde en handgekleurd met walnootschillen. Vroeger dacht men namelijk dat walnoten de pest konden genezen. De jurk is versierd met 17de-eeuwse borduursels die geïmpregneerd zijn met het DNA van pestbacteriën. Kunst, wetenschap en invoelbare angst voor besmettelijke ziekten komen samen in dit kunstwerk. Ook zijn er indrukwekkende historische wasmoulages van gezichten, die de ernst van besmettelijke ziekten tonen en vroeger gebruikt werden voor educatieve doeleinden.

Rijksmuseum Boerhaave is gevestigd aan de Lange St. Agnietenstraat 10 in Leiden. De tentoonstelling 'Besmet!' is te zien van 16 april 2020 tot en met 14 maart 2021.

Nieuws van de LVU

educatie n De Volksuniversiteit Leiderdorp heeft voor de komende tijd een zeer gevarieerd programma van cursussen, lezingen en workshops. Hieronder een greep uit het aanbod.

Filmpjes maken van opnames op smart phone - In de cursus 'Videofilm bewerken met Hitfilm' leert u in twee lessen hoe u videofilmpjes, ook van uw smart phone, te monteren en bewerken met Hitfilm Express. Dat is een gratis videobewerkingsprogramma, waarmee u professionele videoproducties kunt maken. Woensdag 19 februari en 4 maart, 19.30 – 21.30 uur.

Inleiding in de filosofie - In 5 lessen biedt de LVU u een inleiding in de filosofie, van de klassieke Grieken Socrates en Plato, de moderne filosofen als Spinoza en Descartes tot de Verlichting, Kant, Nietzsche en Sartre. Start: maandag 2 maart, 19.30 – 21.30 uur.

China, een bedreiging voor onze waarden? - In deze lezing vol vuurwerk staat de opkomst van China als wereldmacht centraal. De handelsrelaties met China komen aan de orde in het licht van de ontwikkeling van China, incl. een (eind)deal tussen Trump en Xi, de 'nieuwe Zijderoute' en de ontwikkelingen in Hong Kong. Dinsdag 3 maart, 20.00 – 22. 00 uur.

Keramiek beschilderen - Met de oude Turkse çini-techniek kunt u keramische objecten beschilderen met prachtige, soms eeuwenoude motieven en kleuren. In zes lessen beschildert u enkele tegels en borden, die dan worden geglazuurd en afgebakken. De docente levert u de nodige materialen (zoals speciale verf, kwasten, tegels, borden, e.d.). Eerste les: donderdag 5 maart, 9.30 – 12.30 uur.

Italiaans op vakantie - Leer de taal van uw vakantieland in de cursus 'Italiaans op vakantie' spreken in alledaagse situaties: de weg vragen, een drankje of schotel bestellen en afrekenen, boodschappen doen, de openingstijden van een bezienswaardigheid vragen en veel meer. Eerste van 8 lessen: donderdag 5 maart, 13.30 – 15.00 uur.

Orde in uw administratie thuis - In deze workshop worden problemen behandeld bij het op orde krijgen van uw thuisadministratie, zoals een structuur daarin aanbrengen, hoe en waar welke papieren opbergen, waar in uw pc welke mails van instanties opslaan en dergelijke. Na afloop kunt u zelf uw thuisadministratie weer op orde krijgen én houden. Vrijdag 6 maart, 9.30 – 11.30.

Wie helpt de LVU bij het samenstellen, uitvoeren en bekend maken van het cursusprogramma?

De LVU werkt er hard aan om alle belangstellenden een zo aantrekkelijk mogelijk program­ma te kunnen aanbieden. De LVU kan hulp goed gebruiken van mensen die bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor het samenstellen en uitvoeren van het programma en voor het verzorgen van de publiciteit. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mailtje aan info@volksuniversiteitleiderdorp.nl.

Informatie en aanmelding: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp (maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur).

Alles over Beethoven

Lezing n Aukelien van Hoytema geeft dinsdagvond 18 februari een lezing over Beethoven bij Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp aan de Berkenkade 7 in Leiderdorp.

De componist Ludwig van Beethoven werd 250 jaar geleden geboren (16 december 1770). Daarom is het jaar 2020 tot Beethovenjaar uitgeroepen. Zijn naam is onder een breed publiek bekend en zijn muziek wordt dit jaar nog eens extra in de schijnwerpers gezet.

In de lezing van Van Hoytema wordt niet alleen muziek van Beethoven maar ook zijn leven en werk op toegankelijke wijze uitvoerig toegelicht. Aukelien van Hoytema is musicus, musicologe en presentatrice. Ze maakt onder meer programma s voor Radio 4.

De lezing van 18 februari duurt van 20.00 tot 21.30 uur. De toegang bedraagt € 10 ,- Aanmelden kan via info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl of 06-22320600.

Volop muziek in Leythenrode

concerten n In het Leiderdorpse verpleeghuis Leythenrode worden gratis concerten georganiseerd op zaterdagmiddag 15 februari en woensdagavond 19 februari.

Op 15 februari verwelkomt Leythenrode het Italiaanse Jazztrio van Lorenzo Mastrogregori. Aanvang: 14.45 uur. Op 19 februari kunnen liefhebbers genieten van The Melodymakers, een 14-koppige (big)band die muziek brengt uit de Jaren'50 en '60. Aanvang: 19.30 uur.

De toegang voor beide concerten is gratis maar aanmelding vooraf via e-mail wvanpolanen@alrijne.nl is noodzakelijk.

Verpleeghuis Leythenrode ligt aan de Hoogmadeseweg 55.

Tuinvogellezing

Natuur n De KNNV Vogelwerkgroep Leiden houdt op dinsdag 25 februari een Tuinvogellezing bij de Leidse Tuinvereniging Ons Buiten. Tijdens de lezing wordt uitgelegd hoe je vogels kunt herkennen en op welke kenmerken je daarbij kan letten. Daarbij ligt extra nadruk op het herkennen van tuinvogels die ook bij Ons Buiten voorkomen. Ook wordt verteld welke maatregelen je kunt nemen om je tuin (nog) aantrekkelijker te maken voor vogels.

De lezing vindt plaats in het verenigingsgebouw aan het Joop Vervoornpad 16 Leiden en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

PROZAvsRIJM

Toen en nu

In mijn sombere gedachten

Kan ik van alles verwachten

Heel ver van het heden

Zit ik op de bergen van mijn verleden

Het zijn pieken en dalen

Die mij vaak nu nog raken

Veel was leuk en anders

Soms voel ik nog waterlanders

Het is het landschap van mijn leven

Toch ben ik blij dat ik dit mocht beleven

                 Henk Koster

Kleien, knutselen en speuren met Aphrodite

Er is veel te ontdekken in het Rijksmuseum van Oudheden. | Foto: Ilona Hartensveld Foto: Ilona Hartensveld

kinderactiviteiten n Tijdens de voorjaarsvakantie (15 februari t/m 1 maart 2020) staat het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden in het teken het zonnige eiland Cyprus en de tentoonstelling 'Cyprus - eiland in beweging'. Voor kinderen is er van alles te doen, van amuletten knutselen en speuren tot een interactieve familierondleiding.

Aan de knutseltafels in de Tempelzaal kunnen kinderen naar voorbeeld van de vrolijke beeldjes en dierenfiguurtjes uit de Cyprus-tentoonstelling, zelf met klei en kleurtjes aan de slag. De tentoonstelling verkennen kan met de liefdesgodin Aphrodite. Zij is op Cyprus geboren. Ze kent er iedereen en weet alles over het eiland en de 9000 jaar geschiedenis. Met de audiotour 'Aphrodites favorieten' laat ze kinderen haar favoriete voorwerpen en eilandbewoners zien.

Op woensdag, zaterdag en zondag zijn er om 15.00 uur interactieve rondleidingen voor het hele gezin. Daarnaast is er op de Egyptische tempel in de hal drie keer per dag een spectaculaire lichtshow (11.30, 13.30 (Eng.) en 15.30 uur).

Alle extra activiteiten in de Tempelzaal zijn gratis bij een museumbezoek. De rondleidingen kosten €7,50 per gezin (vooraf aanmelden). Meer informatie en een aanmeldformulier zijn te vinden op www.rmo.nl/voorjaarsvakantie2020

Tijdens de voorjaarsvakantie is het museum geopend van 10.00 tot 17.00 uur, ook op maandag. Het Rijksmuseum van Oudheden is gevestigd aan het Rapenburg 28 in Leiden.

Lezing over coronavirus

educatie n Rijksmuseum Boerhaave organiseert een lezing over het coronavirus op zondagmiddag 23 februari. Vooraanstaand viroloog Raoul de Groot van de Universiteit Utrecht vertelt welke spectaculaire berichten (niet) waar zijn, wat de wetenschappelijke feiten zijn en wat onderzoekers doen om een epidemie vóór te zijn.

Feit en fabel

Deze infectieziekte gaat niet alleen viraal in de wereld, maar ook op social media verspreiden berichten over het coronavirus zich razendsnel. En dat nieuws lijkt soms sneller te gaan dan wetenschappers kunnen bijhouden. In de tijd van fake news is het niet verwonderlijk dat er veel onware berichten de ronde doen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen die bij dit virus horen? Waarom kan het zich zo snel verspreiden? Is het nuttig om mondkapjes te dragen? Waar werkt de wetenschap aan? En hoe weet je het verschil tussen feit en fabel in deze dagen?

De lezing 'Het coronavirus, moeten we ons zorgen maken?' vindt plaats op 23 februari van 15.00-16.00 uur in Rijksmuseum Boerhaave aan de Lange Agnietenstraat 10 in Leiden. Met een geldig entreebewijs voor het museum (Museumkaart gratis) is de toegang gratis. Wel vooraf inschrijven via de website rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/coronavirus/.

cultuur & uitgaan

Matig duel maar wel drie punten voor RCL

Jill Sanrodji van RCL (l.) in fel duel met Esmee Buma van The Knickerbockers. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De vrouwen van RCL namen het zaterdag 8 februari thuis op tegen rode lantaarndrager The Knickerbockers uit Groningen. De Racing kon niet in het vertrouwde ritme komen maar won op karakter verdiend met 1-0. Een stand die voor rust al op het scorebord prijkte. Het was niet de beste wedstrijd van de Leiderdorpse vrouwen maar de drie punten werden wel degelijk gekoesterd.

Tekst en foto: Gert Jan van Heyningen

Het was de eerste wedstrijd voor de Racing na de lange winterstop. De studentes uit Groningen werden ontvangen op het in slechte staat verkerende hoofdveld van sportpark de Bloemerd. Dat drukte wel een negatief stempel op het spel.

In de beginfase was het aftasten en kregen The Knickerbockers een paar kansen. Sluitpost Hannah van den Heuvel pareerde met klasse en de Racing kreeg via Madieke Zaad en Claudia Owel een paar uitstekende mogelijkheden. Ook Jill Sanrodji mocht meters maken op rechts en was er dichtbij. RCL zette druk maar kwam met geen mogelijkheid langs de stugge Groningse verdedigsters.

In de 30e minuut werd Manon Heiliegers de doorgang versperd. De toegekende vrije trap werd door aanvoerster Lesley Landweer genomen. Die schoot het leer in de uiterste hoek en bracht RCL op een verdiende 1-0 voorsprong. De Racing wilde doordrukken en kreeg middels een aantal hoekschoppen voldoende mogelijkheden de score te verdubbelen maar dat lukte niet.

In de eerste paar minuten van de tweede helft kreeg RCL via Yara Haasnoot en Madieke Zaad uitstekende mogelijkheden die echter niets opleverde. De thuisploeg had de regie in handen maar kon met geen mogelijkheid de bevrijdende tweede treffer forceren. Het lukte maar niet om creatief het zo vertrouwde spel te spelen. Manon Heiliegers, Susanne Hoogenboom, Romy Siera en zelfs Robin Potters verschenen als aanvalsters in de zestien maar de target werd niet gevonden. Claudia Owel gaf een pass op maat voor Jill Sanrodji maar die kwam net een teenlengte te kort om doeltreffend te kunnen zijn. De studenten probeerden in de laatste fase toch nog langszij te komen maar verdedigend was RCL heer en meester.

Karakter

De drie punten waren verdiend want de thuisploeg liet gedurende een groot gedeelte van de sportieve wedstrijd het betere spel zien. Maar de echte drive met overtuiging waar het trouwe thuispubliek in het afgelopen jaar mee kennis maakte, ontbrak.

De ploeg haalde niet het spelpeil van voor de winterrust. Coach John van der Meer van RCL was na afloop wel erg blij met deze drie punten al was hij van mening dat de beleving en het enthousiasme op een lager peil stonden. "We moeten scherper zijn maar vandaag gaf wel het karakter de doorslag. Ook al valt de winst dan mager uit, het zijn wel drie punten en dat telt", aldus Van der Meer.

Komende zaterdag speelt RCL het inhaalduel in Groningen tegen Oranje Nassau.

Tjoba overklast Velocitas

korfbal n Het is Velocitas niet gelukt om de belangrijke uitwedstrijd tegen Tjoba te winnen. De wedstrijd in Heer Hendrikskinderen werd terecht gewonnen met 28 – 19 door de sterkere thuisspelende ploeg. Met het verlies zakt Velocitas terug naar een vijfde plaats in de competitie, de achterstand op nummer 1, ONDO, bedraagt 5 punten.

Door: Siebe Schuemie

Velocitas wist al voordat de wedstrijd begint dat het een lastige klus zou worden. De eerste ontmoeting werd gewonnen door Tjoba met 23 – 28. Daarnaast kampen de Leiderdorpers met veel blessures: Simone Laman, Ivar van Driel en Max Verschoor zijn van belangrijke waarde maar kijken vanaf de bank toe. Pieter Paardekoper maakte voor de tweede keer dit seizoen zijn rentree in Velocitas 1.

Coach Leo van den Bos zag al vroeg in de wedstrijd dat er aanpassingen in de opstelling nodig waren. Het eerste kwartier kende dan ook veel wissels aan de kant van Velocitas. De Leiderdorpers scoorden mee tot en met een gelijke stand van 4 – 4 maar moesten vervolgens toekijken hoe Tjoba uitliep naar 10 – 4. De ruststand van 15 – 9 maakte het een vrij onmogelijke missie voor Velocitas om nog punten te pakken in Heer Hendrikskinderen.

Opstekertje

Het was in de tweede helft dan ook al snel duidelijk dat Tjoba de punten in eigen huis zou houden. Beide ploegen scoorden bijna beurtelings, waardoor Velocitas niet meer dichterbij kwam. Opstekertje voor Velocitas: Rosa Hüsken lijkt steeds meer op haar gemak in het eerste team en maakte er vijf.

Ook Mitchell de Boer bleef scherp in de afronding met 8 treffers. De einduitslag van 28 – 19 betekende een forse maar verdiende overwinning voor Tjoba.

Een mooi wederzien

De supporters van Velocitas kregen nog wel een leuke verrassing richting einde wedstrijd: Kevin de Boer maakte vlak voor tijd zijn rentree in Velocitas 1. Ook hij nam net zoals Pieter Paardekoper afscheid van het eerste maar blijkt na twee jaar weer/ nog altijd gretig te zijn. Of we hem vaker gaan zien in het groen en blauw, blijft hoopvol afwachten.

Westlandia blijkt onneembare horde

Angel Daleman komt juichend over de finish. | Foto: Facebook/NK Jeugdmarathonschaatsen Foto: Facebook/NK Jeugdmarathonschaatsen

voetbal n RCL wil graag wat naar boven kijken op de ranglijst, maar kreeg het zaterdag niet voor elkaar om Westlandia pootje te lichten. Door de 3-1 nederlaag blijven de Leiderdorpers op de tiende plaats staan, maar is er nog wel een aardig gaatje naar de drie ploegen die momenteel op de degradatieplek en p/d-plekken staan.

Al in de vierde minuut moest Andrew Bontje, die tijdens de warming-up licht geblesseerd raakte, handelend optreden. Stefan Bron zette goed door, maar kon de Leiderdorpse doelman niet verschalken. RCL had de zaakjes in het eerste kwartier verder redelijk voor elkaar, maar verloor gaandeweg grip op de tegenstander uit het Westland. Dat leverde in de twintigste minuut het openingsdoelpunt op. Via Shane Bruinen en Nick Ruigrok kon Bron nu wel raak mikken. RCL kreeg wat mogelijkheden via Thom Wijnalda, maar de spits kon het doel nu eens niet vinden.

Na de rust kende de ploeg van Faizel Soekhai een betere fase. Daarin viel ook de gelijkmaker. Wijnalda, die komend seizoen de Leiderdorpse club verlaat voor Voorschoten'97, tekende voor de 1-1. Volgens Soekhai rook RCL bloed en ging het op jacht naar de 1-2, maar het derde doelpunt van de middag viel aan de andere kant. Via een vrije trap werd het 2-1 door Tim van der Voort en later in de tweede rondgang mocht de speler van Westlandia ook nog eens aanleggen vanaf de stip na een vermeende overtreding van Max Glasbeek. De 3-1 kwamen de bezoekers niet meer te boven en zo moest RCL dit seizoen voor de achtste keer capituleren.

Onnodig verlies

Verdediger Glasbeek over de nederlaag: "Net als bij ons thuis ben ik van mening dat we onnodig hebben verloren van deze tegenstander. Onze start was ook goed te noemen, maar we kregen het geleidelijk aan wel lastiger. Na de 1-0 waren we het even kwijt, maar gelukkig konden we de draad weer oppakken in de slotfase van de eerste helft. Die lijn hebben we doorgetrokken na de rust en de 1-1 viel dan ook niet uit de lucht. We geloofden toen absoluut in onze kansen, maar daarna zijn we in mijn ogen benadeeld door de scheidsrechter. De vrije trap waar de 2-1 uit voort kwam werd erg makkelijk gegeven. En misschien kan de bal op de stip daarna, maar ik geloof niet dat ik echt een overtreding maakte. De speler viel erg gemakkelijk. Helaas was het vanaf dat moment wel gedaan voor ons."

RCL had dolgraag goede zaken gedaan want de Leiderdorpers willen niet terugvallen naar de gevarenzone. Glasbeek: "We spelen in elk geval een leuke pot zaterdag tegen UVS. Zij hebben laatst bij DoCoS best last gehad van het natuurgras en het kan zijn dat ze ook bij ons daar moeite mee gaan krijgen. Die derby's zijn wedstrijden op zich en we hebben in de heenwedstrijd laten zien dat we ze kunnen verslaan. Na die pot gaan we de balans opmaken en dan na twee vrije weekenden zien waar we nog voor gaan spelen. We willen het seizoen goed afsluiten en daarna fris starten met een nieuwe trainer. Er hebben met hem (Hein van Heek, red.) al gesprekken plaats gevonden en dat zal komende week nog eens met hem en de groep gebeuren. Het is tenslotte jammer dat Thom weg gaat, maar ik snap hem wel en het siert hem dat hij nog een kans wil pakken bij een club die hoger speelt. Het zal bij RCL de kans aan anderen geven."

Bron: Leidenamateurvoetbal.nl

Angel Daleman pakt landelijke marathontitel

schaatsen n De Leiderdorpse schaatsster Angel Daleman is ook op de lange afstand niet te verslaan in haar leeftijdscategorie. Zaterdag 8 februari won ze in Hoorn het Nederlands Kampioenschap jeugdmarathon voor pupillen A.

Angel moest zich op ijsbaan De Westfries eerst bewijzen in de serie over zeven rondes, waar ze met gemak een plekje veilig stelde in de finale. Die ging opnieuw over zeven rondes. Angel bleef enkele rondes in het peloton maar ging daarna alleen op avontuur. Met grote overmacht wist ze dit vol te houden. Juichend kwam ze over de finish met haar achtervolgers nog maar net uit de bocht. Waarmee ze het Nederlands kampioenschap marathon pupillen A op haar palmares kon bijschrijven.

Ook Stan Springer van de Vereniging IJssport Leiderdorp kwam aan de start in Hoorn. Hij startte bij de junioren A in een groep van vijftig rijders voor een wedstrijd over vijftig rondes. De kopgroep van zeven man was voor Stan niet haalbaar maar bij de eindsprint in het peloton pakte hij een mooie 16de plek.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Do. 13 feb: Yogal voor mantelzorgers

Speciaal voor mantelzorgers is er van 14.00 tot 15.00 uur aan de Zijlbaan 42 een yogales om even helemaal te ontspannen. Meer informatie en/of aanmelding Corina Kooter via ckooter@incluzio.nl

Vr. 14 feb: Kinderdisco

Van 19.00 tot 20.30 uur is er disco voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar in Dwars. Thema van februari is Valentine's party (verkleden mag). De kosten zijn € 3,00 voor entree en € 3,00 voor een consumptiekaart.

Za. 15 feb: Koren zingen voor Ouderen

Om 14.30 uur op de Splinterlaan zingt het koor Hartekreet en ander Leed Hollandse liedjes voor u. Max. 4 kaarten per persoon zijn af te halen bij Incluzio in het gemeentehuis.

Di. 18 feb + do. 20 feb: Samen koken samen eten

Deze dagen kunt u samen met anderen een 3 gangen diner koken en gezellig samen eten. Dinsdag: aanmelden 06 83148424. Donderdag: aanmelden bij 06 46842818. Aanvang: 16.45 uur bij Gading, Griffioen 15.

Di. 25 feb: Zaalvoetbaltoernooi

Er zijn 2 zaalvoetbaltoernooien in sporthal de Does. Om 12.30 uur: 11 - 13 jaar en 15.00 uur: 14+. Team bestaat uit 5 spelers (excl. wissels). Kosten: € 5,00 per team. Het winnende team krijgt een mooie prijs. Aanmelden (per team) bij Mimoun 0653572256.

Inloopspreekuur

Het inloopspreekuur is voor statushouders, voor mensen die vragen hebben op financieel of sociaal juridisch gebied en voor Leiderdorpers die een beroep willen doen op het jeugdfonds sport of cultuur. Elke woensdag 10.00-12.00 uur in Dwars, Bloemerd 1c.

Clubhuis De Derde Helft

Tijdens Clubhuis De Derde Helft organiseren RCL (woensdag 9.00-12.00 uur) en Alecto (donderdag 9.00-12.00 uur) samen met het Ouderenfonds en Incluzio Leiderdorp activiteiten in hun eigen clubhuis. E-mail: info@clubhuisdederdehelft.nl

Algemene informatie Incluzio Leiderdorp

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u van ma-do (9.00-17.00 uur) en op vr (9.00-13.00 uur) terecht bij de Incluziobalie in het gemeentehuis, Willem Alexanderlaan 1, of tel. (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl, website: www.incluzioleiderdorp.nl. Postadres: Van Diepeningenlaan 110g, 2352 KA Leiderdorp.

RK parochiekern De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat (en kerkgebouw) geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. E-mail degoedeherder@yahoo.com. Website: www.hhpp-oost.nl. Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude.

zondag 16 februari, Zesde zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. Met medewerking van het Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

vrijdag 14 februari

Ommedijk

11.00 uur: C. Moejes, weeksluiting.

zondag 16 februari

Dorpskerk

10.00 uur: ds.F.C. van Dijke/ ds. H. Smits, gecombineerde dienst met doven.

15.00 uur: S. de Ruiter, gehandicaptendienst

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn, Scholendienst m.m.v. Band Creative.

De Dorpskerk van de Protestantse Gemeente Leiderdorp aan de Hoofdstraat 19. | Foto: PR

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.
Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 10.00 uur.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

donderdag 13 februari, 19.30 uur: ds. C. van Ruitenburg.

zondag 16 februari

10.00 uur: leesdienst.

16.30 uur: leesdienst (H.C. 43).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandag 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 16 februari, 10.15 uur: ds. S.P. van der Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 088-4274700
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

10 februari 8.00 uur t/m 17 februari 8.00 uur: Tandartspraktijk De Oude Singel, Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

17 februari 8.00 uur t/m 24 februari 8.00 uur: Tandartspraktijk Dental Health, Plantage 10, 2311 JC Leiden. Tel. (071) 5141874.

Zie ook de website:

www.leidsespoedtandarts.nl

Programmering Unity.NU 105.7FM

Week 8

07.00-09.00: Ruud Wessels
09.00-12.00: Rudo Slappendel
12.00-14.00: Marc Wonnink
14.00-16.00: Elmar Bus
16.00-19.00: Jouw muziek en info
17.00-19.00: De VrijMiBo @ Unity (vr)
19.00-21.00: Johan @ Unity (vr)
21.00-23.00: Hitmix @ Unity (vr)

Televisie

Maandag: Het Nachtelijk Gesprek - Martijn Bulthuis
Dinsdag: Clips@Unity met Marc
Woensdag: Rudo!
Donderdag: Unity NL Café vanuit Hofplein
Vrijdag: Unity.NU Weekoverzicht

UWV kantoor naar Vondellaan

Het UWV-kantoor aan de Langegracht in Leiden is verhuisd van de Langegracht naar de Vondellaan. Sinds maandag 3 februari is het nieuwe bezoekadres Vondellaan 55, 2332AA, Leiden. Alle overige contactgegevens blijven ongewijzigd.

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet, de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.

LET OP: De Etalage van Gading is verhuisd! Vanaf februari is De Etalage te vinden in de Winkelhof 23 (naast de Intertoys).

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Simon Smitweg 9 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl