Leiderdorps Weekblad

3 juli 2019

Leiderdorps Weekblad 3 juli 2019


Toch een uitkijkpunt

politiek n VVD, LPL en D66 hebben maandagavond hun verzet tegen de bouw van een uitkijkpunt in de Leiderdorpse Munnikkenpolder opgegeven. Niet bouwen is simpelweg financieel te ongunstig. De drie partijen wilden het uitkijkpunt schrappen omdat ze de kosten van € 30.000 veel te veel vonden nu blijkt dat dat de gemeente de komende jaren een stuk zuiniger aan moet gaan doen. Maar, zo bleek, er is al een contract gesloten met een aannemer. En wanneer de opdracht wordt ingetrokken, moet de gemeente € 14.5000 schadevergoeding betalen. Daarbij komt dat Holland Rijnland hoogstwaarschijnlijk een subsidie van € 7.500 geeft voor het project. Waarmee de kosten dalen naar €22.500 euro. De keuze is tussen € 14.500 betalen voor niets of € 22.500 voor een uitkijkpunt, zo vatte wethouder van financiën Daan Binnendijk (CDA) het samen. Dan toch maar bouwen, besloot de raad unaniem.

Binnendijk krijgt tijd om oplossingen te vinden

politiek n Wethouder Daan Binnendijk van financiën krijgt zijn zin. De gemeenteraad gunt hem de tijd om een plan met meerdere opties te maken met als doel de dreigende structurele begrotingstekorten aan te pakken, zo bleek maandagavond bij de behandeling van de Financiële Kadernota. Dat plan moet er in het voorjaar van 2020 liggen, zodat de raad bij de begrotingsbehandeling van dat jaar kan kiezen hoe ze de gaten die de komende jaren verwacht worden wil dichten.

De structurele tekorten worden vooral veroorzaakt door het extra geld dat nodig is voor de jeugdzorg – 1,3 miljoen euro per jaar – en voor de renovatie en nieuwbouw van scholen – vijf tot zes ton per jaar. Voor 2020 kunnen de problemen nog worden opgelost door een greep te doen in de reservepotten van de gemeente. Dat geeft het college van B en W tijd om een doordacht plan op te stellen voor de jaren daarna, stelde Binnendijk.

Oppositiepartijen D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP vonden dat het college al eerder aan de slag moet met het vinden van geld voor de onderwijshuisvesting. Ze dienden een motie in waarin ze het college vragen daar dit jaar al mee te beginnen, zodat de renovatie van scholen niet uitgesteld hoeft te worden. Maar volgens Binnendijk is dat niet nodig. "Er valt niet één school om".        

Dit is wel wat meer dan een wipkip

Wethouder Daan Binnendijk opende de speelruimte met een partijtje voetbal met kinderen uit de buurt. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

Speelparadijs bij Voorhofscholen

EVENEMENT n Jaarmarkt 2019 wordt nòg leuker

Kano Rijnland Nederlands kampioen

Drukte op
open avond
schooltuinen

Jaarmarkt Leiderdorp 2019 wordt nóg leuker

Rudo Slappendel en Joyce van Meurs organiseren op 7 september de tweede Jaarmarkt Leiderdorp. | Foto: J.P. K. Foto: J.P.Kranenburg

n 'We hebben goed geluisterd naar de feedback'

evenement n Dat er een tweede editie van de Jaarmarkt Leiderdorp zou komen, was vorig jaar meteen na afloop van de primeur van het evenement al duidelijk. Met meer dan 15.000 bezoekers en volop tevreden reacties was die een groot succes. Wat niet betekent dat organisatoren Rudo Slappendel en Joyce van Meurs van Rudeboy Media voor de Jaarmarkt 2019, op zaterdag 7 september, hetzelfde draaiboek gaan gebruiken. "We hebben goed geluisterd naar alle feedback, en dat heeft geleid tot flink wat aanpassingen", vertelt Slappendel.

Door: Corrie van der Laan

Van 11.00 tot 17.00 uur

Helder was dat de openingstijd van de jaarmarkt veranderd moest worden. Van Meurs: "Vorig jaar startten we om één uur 's middags en gingen we door tot negen uur 's avonds. Maar het bleek dat mensen al ruim voor twaalven kwamen en na zessen bloedde het dood. Vandaar dat we nu openen om elf uur 's ochtends en de kramen sluiten om vijf uur 's middags."

Daarmee is het evenement overigens nog niet afgelopen; op het grasveld bij winkelcentrum Winkelhof wordt een festivalterrein ingericht waar van vier uur 's middags tot negen uur 's avond optredens zijn. Maar daarover later meer.

Meer verkoopkramen

Evenals vorig jaar strekt de jaarmarkt zich vanaf winkelcentrum Santhorst over de Laan van Berendrecht uit tot op het Statendaalderplein bij Winkelhof. Maar de inrichting is flink op de schop gegaan. "We hoorden dat mensen vooral lekker op koopjesjacht willen, en daar komen we aan tegemoet. Dus dit jaar zijn er minder kramen voor promotie van Leiderdorpse organisaties en goede doelen en juist meer verkoopkramen. We hebben nu een promotiepleintje dat inmiddels al helemaal volgeboekt is. Verder zijn er zo'n vijftig kramen verhuurd aan ondernemers die hier hun waren willen verkopen. Daarvan kunnen we er nog wat meer kwijt, dus geïnteresseerden kunnen zich nog melden", vertelt Van Meurs.

Aan het uiteinde van de jaarmarkt aan de Santhorst kant komt een groot kinderplein, verzorgd door kinderopvangorganisatie FloreoKids en online supermark Picnic. Halverwege de Laan van Berendrecht staat een cultuurpleintje gepland waar koren, zanggroepjes en muzikanten welkom zijn om op te treden. Dat moet dan wel zonder versterking. Belangstellenden kunnen zich nog aanmelden. Hier staat ook een koffiekraam voor wie tijdens het luisteren een kop koffie wil drinken.

Winkelhof doet mee

De foodtrucks zijn er ook dit jaar weer bij. Nieuw is dat ze geconcentreerd worden op het plein bij Winkelhof. De kramen van de zaterdagmarkt schikken een beetje in om plek te maken.

Het lint van marktkramen houdt hier overigens niet op; in het winkelcentrum zetten de ondernemers kramen gevuld met leuke aanbiedingen voor hun winkels. Slappendel: "Vorig jaar bleek dat de zaterdag van de jaarmarkt de een-na-drukste zaterdag van het hele jaar was geweest in Winkelhof. Dus logisch dat de Winkelhofondernemers dit jaar graag meedoen."

Gratis muziekfestival

Het grote grasveld op de hoek van het Statendaalderplein en de Engelendaal wordt weer ingericht als festivalterrein. Vanaf vier uur 's middags gaat het hier echt los. "We hebben weer een aantal aansprekende artiesten weten te boeken", zeg Van Meurs. "De grote trekker dit jaar is Ruth Jacott, verder hebben we onder meer Voice of Holland finalist Menno Aben en de bekende Leidenaar Barry Badpak. De band Support Act treedt verschillende malen op. Met name tieners zullen enthousiast zijn over de komst van YouTuber en zangeres Sterre Koning." De toegang voor de optredens is net als vorig jaar geheel gratis.

Slappendel en Van Meurs hopen met de gewijzigde opzet van de Jaarmarkt Leiderdorp 2019 het succes van de editie 2018 nog te overtreffen. Wat hen betreft staat het evenement voortaan ieder jaar op de kalender. "We streven ernaar dat de Jaarmarkt een begrip wordt en dat we grote namen kunnen blijven boeken."


Onlogisch om jonge meeuwen te redden

In het Leiderdorps Weekblad van 26 juni stond het bericht 'Brandweer redt jonge meeuwen'.

Kan ik dan ook de brandweer bellen om een nest van een meerkoet te verplaatsen? En wel zodanig dat dit nest beter beschermd is tegen de aanvliegende meeuwen die de eieren roven?

Of kan ik de brandweer bellen als deze meerkoet, voor de derde keer eieren hebbend, uiteindelijk een aantal jongen heeft uitgebroed, maar deze jongen worden binnen de kortste keren door de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen in de vlucht uit het water gepikt.

Kan ik de brandweer ook bellen als een eend met 14 pullen, 2e legsel, binnen een week haar jongen kwijt is, in de vlucht door meeuwen opgepikt.

Mensen, het is toch onlogisch dat wij de meeuw beschermen en dat die vogels, eenden koeten etc. die eigenlijk bescherming nodig hebben tegen deze alleseters en veelvraten aan hun lot overlaten. Vraag uzelf nu eens af: Hoeveel jonge eenden, meerkoeten en futen worden in het park de Houtkamp volwassen? Hoeveel overlast is er niet van deze veelvraat meeuwen, die zelfs de kopmeeuw (een kleiner neefje) heeft verdrongen.

Hilda Kosto, Leiderdorp

De 'Scheve Verhuurders'

Rond deze tijd is de zoveelste huurverhoging een feit. De laatste jaren zijn de huren schrikbarend gestegen. Hoe lang nog voordat 'betaalbaar' wonen onbetaalbaar wordt? En mensen massaal uit huis gezet worden, hetgeen uiteindelijk méér geld kost. Toegegeven, wooncorporaties hebben de verhuurdersheffing als krokodillentranen-excuus. Maar die berekenen ze gewoon door aan de huurders (de meest kwetsbare huurders krijgen huurtoeslag). Waar huizenbezitters allerlei gesubsidieerde mogelijkheden hebben om te verduurzamen, voelt dit toch vooral als door de regering 'gelegitimeerd stelen van de armen'! Elk jaar huurverhoging, terwijl er (vrijwel) géén verbetering is in woongenot of duurzaamheid? Hoe zit dat? Simpel, omdat het mag van deze regering. Maar het hoeft niet; er zijn ook wooncorporaties die huurmatiging voorstellen.

Door al die huurverhogingen komen steeds meer huurders in de problemen: bittere armoede en hoge schulden. Jawel! In Nederland. Zodat statushouders een volledig heringerichte woning aangeboden krijgen? Willen we daar naartoe? Neen. Al is het alleen maar om het 'zie-je-nou-wel' sentiment van PVV/FvD-stemmers NIET te voeden! Tot voor kort bestond de regel dat de huur 25 procent van het inkomen bedroeg. Inmiddels is dat opgelopen tot 40-60 procent. Hoe lang moet die verstikkende spiraal nog doorgaan voordat wooncorporaties (= sociale verhuurders) én regering inzien dat dit een onhoudbare situatie wordt? Wat als huurders massaal protesteren omdat ze het niet meer kunnen bolwerken en 'gewapend' met gele hesjes de straat opgaan…? Welke huurder loopt hier ook tegenaan en wie vragen we om eindelijk eens verantwoordelijkheid te nemen?

Wie weet het?!

Bram Willemse, Leiderdorp

Leiderdorp heeft al genoeg vertier

Graag zou ik willen reageren op de brief van mevrouw Plesman in het Leiderdorps Weekblad van 26 juni.

Ik ben het helemaal met haar eens. Maar helaas is er niet veel te ondernemen tegen de komst van een openluchtpodium in ons aller park De Houtkamp omdat dit park door de gemeente Leiderdorp is aangewezen als locatie voor grootschalige evenementen. De gemeente Leiderdorp vindt dit een positieve ontwikkeling "omdat evenementen de leefbaarheid bevorderen in het dorp, bijdragen aan de sociale cohesie en zorgen voor ontspanning". Dit staat met zoveel woorden in het recent opgestelde evenementenbeleid. Een naar mijn mening voorbarige conclusie omdat ik sterk het vermoeden heb dat velen er anders over denken. Maar beleid is beleid.

Jannie Ponema, Leiderdorp

Eerste Leiderdorpse evenement met eco-glazen

primeur n De 2e Jaarmarkt Leiderdorp krijgt een bijzondere primeur, vertelt organisator Rudo Slappendel trots: het wordt het allereerste evenement in de gemeente waar drank uitsluitend in eco-glazen wordt geschonken. "Het werkt heel simpel: bij je eerste consumptie be-

taal je een muntje extra als statiegeld voor het glas. Dat glas laat je steeds opnieuw vullen of je ruilt het om voor een schoon glas. Als je vertrekt, lever je het glas weer in en krijg je je statiegeld terug."

De eco-glazen zijn bedoeld om zwerfafval tegen te gaan.

Jaarmarkt zoekt vrijwilligers

oproep n De organisatie van de Jaarmarkt Leiderdorp zoekt nog vrijwilligers voor diverse functies. Bijvoorbeeld voor de op- en afbouw, muntverkoop, hulp achter de bar en begeleiding bij attracties. Aanmelden kan via de website www.jaarmarktleiderdorp.nl. Via deze site is het ook mogelijk een kraam te boeken.

Plan voor ruimere lift in Leiderdorpse bibliotheek komt geen dag te vroeg

spannend n Egberdien Keesenberg kan tevreden zijn. Als de Leiderdorpse openbare bibliotheek in gebouw De Sterrentuin verbouwd wordt, komt er meteen een ruimere lift in. Voor scootmobielgebruikers als Keesenberg is dat een hele opluchting; de te krappe lift die de bibliotheek nu heeft, maakte het voor hen de afgelopen tien jaar een spannende onderneming om de verschillende verdiepingen in de BplusC bibliotheek te bezoeken.

Door: Corrie van de Laan

Vorige week woensdag werd voor Keesenberg weer eens duidelijk waarom ze de bibliotheek in haar woonplaats zoveel mogelijk mijdt. Toen ze de lift gebruikte om op de bovenste verdieping te komen, gebeurde precies waar ze al jaren bang voor was: ze kwam met haar scootmobiel muurvast te zitten.

"De lift bleef staan tussen twee verdiepingen en kon niet meer op of neer. Bovendien begon de scootmobiel door de schokken van de lift te kantelen en dreigde mijn benen af te klemmen", vertelt ze. Het personeel hielp Keesenberg uit haar benarde positie door de deur open te wringen en haar aan haar armen uit de lift te trekken. De brandweer moest er aan te pas komen om ook de scootmobiel los te krijgen.

'Af en toe is het kielekiele'

Volgens een medewerker van de bibliotheek is het niet de eerste keer dat scootmobielgebruikers in de problemen komen met de lift. "Als regel gaat het goed maar af en toe is het kielekiele. De lift is klein maar de maten passen in principe binnen de voorschriften. Punt is ook dat de scootmobielen steeds groter zijn geworden. Wij raden bezoekers wel eens af de lift te nemen."

oproep

Keesenberg is vol lof over de daadkracht van het BplusC personeel en de brandweerlieden. Tegelijkertijd was het incident voor haar reden om nogmaals aan de bel te trekken over de te krappe lift. In een brief aan deze krant riep ze de gemeente op om bij de aanstaande verbouwing van De Sterrentuin de lift aan te passen zodat ook scootmobielgebruikers zonder angst voor calamiteiten alle verdiepingen van de bibliotheek kunnen bezoeken.

Tien jaar geleden, bij de opening van De Sterrentuin, heeft ze ook al geprobeerd om het liftprobleem opgelost te krijgen. "Ik heb toen brieven geschreven aan het bibliotheekbestuur, het college van B en W en de gemeenteraad. Iedereen was het met me eens dat de lift niet handig was, maar er gebeurde helemaal niets. Op een gegeven moment heb ik het maar opgegeven." Maar het is haar altijd dwars blijven zitten. "Natuurlijk wil het personeel van de bibliotheek je best helpen door boeken voor je te pakken, maar het leuke is juist om zelf rond te snuffelen en nieuwe schrijvers te vinden. Door de kleine lift jaag je mensen met een mobiele beperking weg."

Verbouwplannen

Het ziet ernaar uit dat Keesenberg nu toch eindelijk haar zin gaat krijgen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat in de verbouwplannen voor de bibliotheek meegenomen is dat er een andere lift moet komen, waarbij dan meteen de liftschacht en deuren voorzien worden van glas.

De planning is nu dat de verbouwing van De Sterrentuin uiterlijk begin 2020 start en na de zomer van dat jaar klaar is.

Stichting Job Buddy is een lokaal initiatief van en door Leiderdorpse onder-

nemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden sneller aan een baan te helpen en vacatures lokaal te vervullen. Sinds 2016 maakt Job Buddy van werkzoekers werkvinders. Job Buddy kan bestaan dankzij sponsoring van lokale ondernemers.

Astrid Selier van Stimulanszz, bedenker en coördinator van Stichting Job Buddy, praat u iedere maand bij over wat gaande en actueel is. In deze aflevering geeft ze tips over hoe je slim werk kunt zoeken.

Sollicitatietips

Veel werkzoekenden melden zich aan bij allerhande vacaturezoekmachines. Een tip is om je aan te melden bij werk.nl van het UWV. Door een zoekopdracht aan te maken, vindt de vacaturezoeker automatisch vacatures die passen bij je cv en je interesses. Deze zoekmachine speurt alle vacaturesites af en maakt voor jou een mooie collectie. Je kunt kiezen of je iedere dag of over een langere periode de resultaten krijgt. Hiervan krijg je een mailalert. Vul voor het beste resultaat drie gewenste functies in. Laat deze uiteenlopen, dan vergroot je het gebied waarin gezocht wordt. Je kunt je cv op actief zetten zodat ook werkgevers jou kunnen vinden. Vergeet ook niet om je LinkedIn profiel bij te werken, maak connectie met mensen in je netwerk en bekijk de vacatures die op LinkedIn worden gepubliceerd.

Zorg ervoor dat het zoeken naar werk niet op werk gaat lijken, neem ook je momenten van ontspanning. Gebruik de tijd die je nu hebt om activiteiten te ondernemen die je energie geven. Maak een planning en blok de tijd dat je serieus vacatures bekijkt, solliciteert en zoek naar mensen in je netwerk die jou een stapje verder kunnen helpen. Maak koffie afspraken en bezoek bijeenkomsten waar je de mensen tegen komt die je graag tegen wilt komen. Maar ga ook lekker met de hond wandelen langs het strand en maak met mooi weer een fietstochtje. Kortom; zorg ervoor dat je energie op doet zodat je je zoektocht naar werk met plezier kunt blijven doen.

Richt je op beroepen met de meeste kansen! Er zijn beroepen die steeds meer zijn geautomatiseerd. Ik ken veel werkzoekenden die een administratieve baan zoeken. Dit aanbod in banen is de afgelopen jaren enorm afgenomen. Kijk eens naar aanverwante functies waar je met je werkervaring en competenties ook goed in zou passen. De tijd heeft niet stil gestaan, besef dat als je tien jaar geleden een administratieve baan had er veel is veranderd op het gebied van automatisering. Ben je in deze ontwikkeling niet meegegaan dan is mijn advies om een andere richting uit te denken.

Beroepen met de meeste kansen vind je met name in de zorg, horeca en onderwijs. Blijf realistisch en solliciteer gerichte op beroepen waarvoor je bent opgeleid en waar je recente werkervaring in hebt. Na zes maanden is voor het UWV werk al snel passend en moet je breder gaan zoeken. Wil je weten hoe je kans op een bepaalde baan is? Bekijk dan eens de arbeidsmarktinformatie op de website van het UWV en werk.nl. Deze kunnen je helpen om een andere keuze te maken.

Samen solliciteren is leuker

Samen solliciteren is een stuk leuker. Tijdens het sollicitatie-café heb je hier de mogelijkheid voor. Je ontmoet mensen die in dezelfde situatie zitten. Je krijgt en je kunt elkaar tips geven, elkaars brieven lezen en cv's checken. Het eerstvolgende sollcitatie-café organiseren we in samenwerking met Incluzio op 18 juli van 10.00 tot 13.00 uur in de Sterrentuin aan de Vzn Diepeningelaan 10 in Leiderdorp. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Job Buddy.

Wil je meer informatie over Stichting Job Buddy? Kijk dan eens op www.jobbuddy.org Contact leggen kan door een mailtje te sturen naar Astrid Selier astrid@jobbuddy.org

Realistische brandweeroefening in leegstaand pand Statendaalder

Egberdien Keesenberg met de brandweerploeg die haar scootmobiel uit de lift wist te krijgen. "Ongelooflijk hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, met de zware accu's is het een heel gewicht." | Foto: PR Foto: PR

brandweer n Aan het eind van de tropisch warme dinsdag 25 juni was het nog eens extra zweten voor de Leiderdorpse brandweer tijdens de wekelijkse oefenavond. Dit keer konden de brandweermannen en -vrouwen hun praktijkkennis testen in het leegstaande kantoorpand aan de Statendaalder.

Het scenario was als volgt:

De brandweer brengt een slachtoffer van de rook in veiligheid. | Foto: Koen Jongen Foto: Koen Jongen

Door onbekende oorzaak is kortsluiting en vervolgens brand ontstaan op de zesde verdieping van het pand. De brand is doorgeslagen naar het dak op de zevende verdieping én in de systeemwand op de 6e verdieping. Hoewel het pand leeg staat, zijn er toch mensen binnen: hangjongeren zijn binnengeslopen en een van hen is op het dak bezig met graffiti. Een ander is onwel geworden door de rook.

De bevelvoerder van het eerste blusvoertuig schaalde vlak voor aankomst, na het zien van zwarte rook op het dak vanaf de Engelendaal, op naar middelbrand waarop een tweede blusvoertuig ter plaatse kwam. Samen maakten de bevelvoerders een plan waarna de brandhaard via de trap benaderd werd. Omdat de brand was doorgeslagen in de systeemwand, was het noodzakelijk deze te slopen om de vlammen te kunnen doven.

De brandweer kijkt terug op een zeer realistische en leerzame oefening. Na afloop ging de ploeg terug naar de kazerne om af te koelen, onder andere in het zwembad.

Speelparadijs bij Voorhofscholen

Wethouder Daan Binnendijk opende de speelruimte met een partijtje voetbal met kinderen uit de buurt. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

opening n Het park voor Kindcentrum De Voorhof aan het Heelblaadjespad is de afgelopen maanden veranderd in een waar speelparadijs. Waarbij het groene karakter fraai gehandhaafd is. Woensdag 26 juni opende wethouder Daan Binnendijk (CDA) de nieuwe speelruimte door een potje te voetballen met kinderen uit de buurt.

Door: Corrie van der Laan

Waar voorheen een trapveld lag dat bij regen prompt veranderde in een modderpoel, is nu een fraai voetbalveldje met kunstgras gekomen. Voorzien van drainage zodat het regenwater niet meer blijft staan. Daaromheen zijn, geïntegreerd in het groen, spannende speelelementen gekomen. Een rioolbuis vormt een gang onder een heuveltje door, onder een grote boom begint een kabelbaantje, er zijn twee uitdagende houten loopbruggen en door het riet aan de oever van de sloot die het gebied omzoomt is een verscholen knuppelbruggetje gelegd.

Aan de kant van het Heelblaadjespad is een klein amfitheater gekomen, perfect voor bijvoorbeeld natuurlessen van de scholen. Er tegenover kunnen waaghalzen over stapstenen in het water lopen. Aan de kant van het kindcentrum is een basketbalveldje aangelegd, waarbij achter de basket een afscherming met boomstammen is gezet.

"Dit is wel wat meer dan een speeltuintje met een wipkip", zei Binnendijk met gevoel voor understatement. Het mooie aan de speelruimte, zo benadrukte hij , is dat deze tot stand is gekomen in nauwe samenspraak met omwonenden en gebruikers. Onder die gebruikers zijn de basisscholen De Hasselbraam en de Regenboog en de kinderopvang van FloreoKids, allemaal gevestigd in Kindcentrum De Voorhof, plus de net iets verderop gelegen basisschool Elckerlyck. Daarnaast hebben ook ouders en opa's en oma's en natuurlijk de kinderen uit de buurt erover mee kunnen denken en praten.

De speelplaats aan het Heelblaadjespad is één van de grootste in Leiderdorp. De herinrichting is aangepakt als onderdeel van het speelruimteplan dat de gemeenteraad in 2013 vaststelde. Uitgangspunt van het plan is dat Leiderdorp minder maar wel kwalitatief betere speelplaatsen krijgt. Van de ruim honderd speelplaatsen in de gemeente worden – of zijn - er zo'n veertig, waaronder veel kleintjes, omgevormd tot 'informele speelplek'. Dat betekent dat ze geen speeltoestellen meer hebben maar wel speelprikkels als boomstappen of zwerfkeien. Enkele anderen worden juist uitgebreid, zoals de vorig jaar opgeleverde speeltuin in park De Houtkamp en nu die aan het Heelblaadjespad.

Het herinrichten van de woensdag geopende speelruimte heeft rond de 75.000 euro gekost, vertelde projectleider Twahied Nurmohamed. "Het werd wat duurder door de drainage die hier noodzakelijk was."

Eind volgend jaar moeten alle speelplaatsen in Leiderdorp opgeknapt of aangepast zijn.

Wilde knoflook

De bruine bollen, bestaande uit tien tot twintig kleine bolletjes, van de kraailook, aan de oever van de Oude Rijn. Foto: Ton Gordijn

Als je nu het over voetpad van de Ockenrode en de van der Valk Boumanweg langs de Oude Rijn loopt, zie je her en der in de berm kleine lila tot roze bollen op een lange steel tussen het gras.

Soms verkleuren die bollen al naar het bruin toe. Kijk eens wat dichterbij, dan zie je dat die bollen eigenlijk uit tien tot twintig kleine bolletjes bestaan.

Mocht je geheugen heel goed zijn én je vaker over dat voetpad hebben gelopen, dan kan je je herinneren dat op dezelfde plekken waar je nu die lila/roze/bruine bollen op stelen ziet, je einde winter/vroege voorjaar lange grasachtige bladeren kon zien. Die zijn dan veel langer dan het gras waar ze tussen staan en vallen dus goed op. Nu is het andersom, het gras is hoger.

Ui

Mocht je geheugen niet zo goed zijn, geen nood. Loop er over ruim een half jaar weer eens langs, pluk dan zo'n lang blad en proef een stukje. Lekker? Waar smaakt het naar?
Haal nu eens zo'n klein bolletje uit de grote bol en proef die. Lekker? Waar smaakt het naar? Ik verwacht dat iedereen hetzelfde antwoord geeft op de tweede vraag: naar ui! Op de eerste vraag zal het antwoord meer verschillen. Je hebt nu eenmaal ui-liefhebbers en –haters. De bladeren zijn al aan het afsterven, zijn niet meer eetbaar.

Het leuke van deze plant is dat je er gedurende een jaar tot drie keer van kan eten. Eerst van de bladeren, daarna van die kleine bolletjes op de steel. In de herfst kan je gaan graven naar de ondergrondse delen. Wat vind je dan? Een bol. En die bol smaakt weer naar … ui. Of naar knoflook.

Wildplukken

Tegenwoordig raakt het wildplukken steeds meer in. De kraailook, want zo heet deze plant, is een dankbare plant voor beginnende wildplukkers: gemakkelijk te herkennen, veel voorkomend, drie perioden per jaar te oogsten en heel lekker.

Waarom heet deze plant kraailook? Het 'look' zal je wel snappen. Look is ui en andersom. Iedereen kent knoflook, bieslook, bosui, prei. Allemaal vertegenwoordigers van de ui- oftewel lookfamilie. Allemaal goed eetbaar, maar van de meeste soorten alleen ofwel de bol, ofwel het blad.
Maar waar slaat het 'kraai' op? Daar is – natuurlijk – verschil van mening over. Kraailook zou zo veel voorkomen, dat het 'te gewoon' is en daarom alleen goed voor kraaien. Daarnaast zouden de uitsteekseltjes aan de meeldraden aan kraaienpoten doen denken.

Meeldraden? Dan moeten er toch ook bloemen zijn? Die zien wij niet! Klopt, maar vaak vormt de kraailook geen bloemen op de bloeistengel, maar wel altijd de broedbolletjes, met soms enkele bloemen ertussen.
Een broedbol is een echte bol, maar niet onder de grond ontstaan. Bij looksoorten groeien ze in de bloeiwijze in plaats van gewone bloemen. Uit die bolletjes kunnen weer nieuwe planten groeien. Neem er dus eens een paar mee en verspreidt ze in jouw tuin. Dan kan je daar zowel mooie als eetbare planten verwachten!

Tekst en foto: Ton Gordijn

Glutenvrije markt

kramen n De Leiderdorpse webwinkel Glutenvrijemarkt.com organiseert zaterdag 13 juli een grote glutenvrije markt aan de Lijnbaan 8 in Leiderdorp (bedrijventerrein De Baanderij).

Bezoekers kunnen bij verschillende kramen terecht voor informatie, het proeven van producten en natuurlijk het scoren van de lekkerste glutenvrije producten voor de scherpste prijzen. Kinderen die meedoen aan een speurtocht krijgen een zakje glutenvrije snoep. Bovendien is een foodiebag te winnen met het posten van jouw leukste glutenvrije vakantie-selfie op de markt. Na het shoppen kan er buiten bij de foodtrucks genoten worden van een glutenvrij hapje, drankje en zomers ijsje.

De glutenvrije markt is tussen 10.00 en 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website

glutenvrijemarkt.com.

Gedichten en uitleg bij beelden

rondwandeling n Stichting Kunst in de Heemtuin organiseert op woensdag 10 juli een poëtische rondwandeling langs de beelden in de heemtuin in het Leiderdorpse park De Houtkamp.

Dorpsgenoot en neerlandicus Jos Nijhof heeft een selectie gemaakt van werken van Nederlandse dichters. Hij draagt bij ieder beeld een toepasselijk gedicht voor. Daarnaast geeft Aris de Bakker, projectleider van Stichting Kunst in de Heemtuin, een korte toelichting bij de beelden.

Het belooft weer een bijzondere zomeravond te worden, waarbij in het groen van de Heemtuin genoten kan worden van de kracht van beeld en woord. De wandeling begint om 20.30 uur bij atelier De Lange Akker aan de Persant Snoepweg 1 en duurt ongeveer anderhalf uur. Opgeven kan door een mailtje te sturen aan info@kunstindeheemtuin.nl. Meelopen is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Meer informatie: www.kunstindeheemtuin.nl.

Vlindertelling in tuinen

Een distelvlinder op de bloem van een vlinderstruik. | Foto: PR Foto: PR

n Iedereen kan meedoen van 6 tot en met 28 juli

natuur n Het gaat slecht met onze vlinders. In Nederland vinden ze nog maar weinig bloeiende bloemen. Gelukkig hebben veel mensen bloemen in hun tuin. De Vlinderstichting wil graag weten hoeveel vlinders daar gebruik van maken en roept iedereen op tussen zaterdag 6 juli en maandag 28 juli mee te tellen in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op het milieu en de klimaatverandering. Door vlinders te tellen, kun je dus meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat.

De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Iedereen die van vlinders houdt, kan tijdens de tuinvlindertelling dus bijdragen aan die kennis.

Hoe werkt het?

Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl.

Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

Effecten van de droogte

De zomer van 2018 was extreem warm en droog. En dat was te merken aan de aantallen vlinders! Het waren er veel minder dan normaal. Veel voedselplanten waren verdroogd.

In Zuid-Holland werden bijna 10.000 vlinders geteld. Dat waren vooral veel koolwitjes, die goed tegen hitte kunnen.

Ook de atalanta was in Zuid-Holland opvallend talrijk, terwijl deze in andere provincies niet veel werd gezien. Verder werden er veel muntvlindertjes geteld, een piepklein vlindertje dat veel in de tuinen voorkomt.

Steeds minder vlinders

Insecten sterven in rap tempo uit, en ook met de vlinders gaat het niet goed. We zien veel minder vlinders dan 25 jaar geleden. Dat komt vooral doordat hun leefgebied verdwijnt. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Maar bloemenweides zijn verdwenen: bebouwd, betegeld of platgemaaid. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. En ook het gebruik van gif is desastreus voor deze vrolijke vliegers.

Vlindervriendelijke tuin

Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat moet je doen om vlinders naar je tuin te lokken?

• Plant nectarrijke bloemen voor vlinders
• Zorg voor voedselplanten voor rupsen
• Gebruik geen gif.

Kijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlindermee.nl. En tel mee van 6 tot en met 28 juli.

Alrijne verstuurt recepten digitaal

Recepten worden digitaal doorgestuurd naar de apotheek. | Foto: PR

gezondheidszorg n Vanaf 1 juli is Alrijne Ziekenhuis het eerste ziekenhuis in de regio waar het digitaal uitwisselen van medicatierecepten tussen ziekenhuis en apotheken wordt uitgerold.

Deze stap wordt genomen na een succesvolle pilot op de afdelingen Cardiologie, Interne Geneeskunde en Dermatologie. Alle specialismen van Alrijne versturen voortaan hun recepten digitaal naar de apotheek van de patiënt. Recepten worden niet meer op papier meegegeven aan de patiënt of per fax naar de apotheek verstuurd.

Vooruitgang

Patiënten kunnen tijdens hun afspraak aangeven bij welke apotheek zij hun medicijnen willen ophalen. Vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) wordt het recept veilig naar de apotheek verzonden. Dr. Kelderman, internist, is enthousiast: "Het werkt snel en efficiënt en het vermindert de kans op fouten bij het overnemen van het recept door de apotheek. Een flinke vooruitgang in de medicatieveiligheid voor de patiënt."

Het digitale recept is ook klantvriendelijker. Patiënten hebben minder wachttijd, omdat apothekers direct aan de slag kunnen met het recept.

Samenwerking

Deze digitale koppeling is volgens Piet Ooms, openbaar apotheker en eigenaar Katwijkse Apotheek, een mooi voorbeeld van samenwerking met de eerste lijn. Ooms: "Baanbrekend: specialisten en apothekers die de handen ineenslaan om recepten te versturen op een veilige, efficiënte en elektronische wijze via het Landelijke Schakelpunt (LSP)."

Online Services

De online services van Alrijne, waar deze ontwikkeling deel van uitmaakt, dragen bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en het contact tussen de zorgverlener en patiënt. Met online services stimuleert Alrijne mede-regie en betrokkenheid op het proces van zorg en herstel bij patiënten, hun verwanten en samenwerkingspartners. Alrijne ziet zichzelf als onderdeel van dit proces.

11 / 16

Alles is klaar voor twaalfde editie MidZomerLoop Leiderdorp

hardlopen n Alle puntjes zijn op de i gezet voor de twaalfde editie van de MidZomerLoop Leiderdorp. Deze vindt plaats op vrijdagavond 5 juli. Start en finishlocatie van de verschillende afstanden zijn in sportpark De Bloemerd bij het clubgebouw van voetbalvereniging RCL.

Vrijdagavond wordt om 18.45 uur afgetrapt met de Kidsrun, een loop van 1,5 km door De Bloemerd voor jongeren tot en met 12 jaar. Het startsignaal en de prijsuitreiking worden gedaan door de Leiderdorpse wethouder van sport, Willem Joosten.

Daarna gaan gezamenlijk de 6,3 en de 10,3 kilometer van start. Voordat wethouder Joosten om 19.30 uur de lopers wegschiet, verzorgt sportschool Fit For Free een warming up. Bij beide afstanden rijdt er een motor voorop en zijn er fietsers aan de staart van de groep. Ook is de EHBO paraat. Alle deelnemers zijn voorzien van een loopchip, zodat ieders exacte tijd elektronisch geklokt wordt.

De korte 6,3 km afstand volgt nagenoeg dezelfde route als afgelopen jaren. Alleen wordt er nu niet halverwege de Nieuweweg afgeslagen naar de Koeienrotonde, maar gaat het parcours rechtdoor naar de Leidseweg om daar rechts af te slaan en via de grote rotonde de wijk Leyhof in te gaan richting De Bloemerd.

De lange afstand van 10,3 km is nog wat meer gewijzigd. Hier slaan de lopers op de Zijldijk niet meer rechtsaf naar de Nieuweweg, maar vervolgen de Zijldijk tot aan de afslag naar de Lakenvelderboerderij, om daar de Boterhuispolder in te gaan tot aan de Leidseweg en van daar richting de grote rotonde. Bij de kruising met wederom de Nieuweweg ontmoeten beide afstanden elkaar weer. Vanwege de beide gewijzigde routes kunnen deze keer geen parcoursrecords gebroken worden.

De prijsuitreiking zal omstreeks 20.30 uur plaatsvinden en wordt gedaan door Simon Scheffer van Van Bemmelen Outdoor (Rijneke Boulevard). Hij is al jaren de man die de bij de MidZomerLoop behorende barbecue mogelijk maakt. De uit te reiken prijzen worden mede mogelijk gemaakt door Paul Catsburg van Sport2000, de bloemen komen van Ranzijn en het stokbrood bij de barbecue is van bakker Van Maanen uit de Winkelhof. De barbecue is zoals altijd gratis voor alle voorinschrijvers van de lange afstanden.

De voorinschrijving is nu gesloten. Wel kan op 5 juli ter plekke ingeschreven worden. Kom dan wel op tijd! Na-inschrijvers kunnen ook nog meedoen aan de barbecue maar moeten daar wel een muntje voor kopen.

De kleedkamers in het RCL clubgebouw kunnen worden gebruikt voor omkleden en douchen, waardevolle zaken en tassen kunnen afgegeven worden in een bewaakte ruimte.

Behalve lopers zijn vrijdagavond natuurlijk ook toeschouwers meer dan welkom, langs de route en rond het start- en finishgebied. Kijk voor meer informatie op de website www.midzomerloop-leiderdorp.nl. Daar is ook het parcours van de verschillende afstanden te zien.

De foto die de eerste prijs won: een akkerhommel op een wilgenkatje. Foto: Gertjan van der Kooij

vooruitblik n Voor het vijfde achtereenvolgende jaar organiseren de gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven deze zomer het Doeshavenconcert. Dit vindt plaats op vrijdagavond 5 juli. Zoals ieder jaar worden de bezoekers getrakteerd op een verrassende avond vol entertainment. In de aanloop naar het evenement hebben we de afgelopen weken in deze krant wat tipjes van de sluier opgelicht. Hier onder de allerlaatste vooruitblik.

De organisatie van het Doeshavenconcert is bezig met de laatste loodjes voor de lustrumeditie. Maar hoe zorgvuldig je een openluchtevenement als dit ook plant, er blijft altijd een onzekere factor: het weer. "De vooruitzichten zijn niet optimaal", zei burgemeester Laila Driessen, de stuwende factor achter het concert, maandagmiddag wat zorgelijk. Maar de voorspellingen veranderen van uur tot uur en bij het ter perse gaan van deze krant zag het ernaar uit dat het vrijdagavond droog is met een temperatuur van een graad of 18. Helemaal niet zo slecht dus.

Gezellige drukte op het water en op de kant tijdens het Doeshavenconcert van 2017. | Archieffoto Foto: Corrie van der Laan

Toeschouwers voor het gratis concert kunnen komen met de eigen boot (dat heeft de voorkeur) of een plekje zoeken op de wal. Neem in het laatste geval wel zelf een plaid of stoeltje mee. Driessen hoopt dat het publiek om half 8 al in groten getale is toegestroomd. "Dan is het podium voor jong Leiderdorps talent, laat je verrassen!"

Rond half 9 start het hoofdprogramma. Driessen heeft nu al voorpret over de openingsact. "Die is zo leuk! Maar ik kan er niets over vertellen, het moet geheim blijven voor een optimaal effect". Wat natuurlijk wel nieuwsgierig maakt.

Wat ze wel kwijt wil, is dat het concert eindigt met een grote finale waarbij het Elijah Gospel & Soul Choir samen met alle andere artiesten een slotlied zingt. En het publiek kan meezingen want de teksten zijn opgenomen in het programmaboekje dat aan alle bezoekers wordt uitgedeeld. Samen met een lichtstaaf, waarmee dan natuurlijk uitbundig gezwaaid moet worden.

Kano Rijnland Nederlands kampioen

Foto: PR

kanopolo n Na negentien jaar is het Kano Rijnland weer gelukt om landskampioen kanopolo te worden. Op 23 juni versloeg het A team van de Leiderdorpse kanovereniging concurrent Odysseus tijdens een zinderende finalewedstrijd.

Vorig jaar waren de teams uit Alkmaar en Venlo nog te sterk en moest Rijnland A genoegen nemen met een derde plek. Dit jaar stonden ze na het eerste weekend (de wedstrijden zijn verdeeld over twee weekenden) op de tweede plek met slechts drie punten verschil met koploper Odysseus uit Alkmaar. In het tweede weekend stonden Rijnland en Odysseus na alle reguliere wedstrijden op een gedeelde eerste plaats. Dit betekende dat er een echte finalepot gespeeld moest worden. Beide teams hebben keihard geknokt maar gedurende deze finalewedstrijd bleek Rijnland A duidelijk te sterk voor het team uit Alkmaar. De wedstrijd werd met 6-4 gewonnen waarna de Leiderdorpers, uitzinnig van blijdschap, de kampioenschaal in ontvangst mochten nemen.

Samen met papa naar de finish van de Kidsrun. | Foto: Paco Busteros Foto: PR
Rijnland A met de kampioensschaal. Foto: PR

Met de landstitel is Rijnland weer terug aan de top, waar de ploeg in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw steevast stond. In die periode werden maar liefst dertien landstitels buitgemaakt.

Leiderdorper maakt winnende bijenfoto

wedstrijd n Ook dit jaar organiseerde Groene Cirkel Bijenlandschap een fotowedstrijd om de betrokkenheid bij de bijen en hun onmisbare rol als bestuiver te vergroten. Er werden 748 foto's ingezonden, veel meer dan voorgaande jaren. De jury koos daaruit als winnaar de bijgaande foto van Leiderdorper Gertjan van der Kooij, met een akkerhommel op een wilgenkatje.

Inwoners van de gemeenten die bijdragen aan het Bijenlandschap, van Wassenaar tot Hillegom en van de kust tot Nieuwkoop, konden meedoen aan de wedstrijd. De jury bestond uit Jan van Rijn (wethouder Hillegom), Joost Bouwmeester (natuurfotograaf) en Robbert Uittenbogaard (JUB Holland Bloembollenbedrijf). Zij keken naar: technische kwaliteit, compositie, creativiteit en de X-factor (mate waarin de foto aanspreekt en mensen enthousiast maakt om iets te doen voor bijen).

De eerste prijs gaat Gertjan van der Kooij. Er waren meer foto's van hommels en ook van wilgenkatjes met andere bijensoorten, maar geen daarvan had zo'n rustige achtergrond als deze foto volgens de jury. De jury is uiteindelijk gezwicht voor de warme oranje vacht van de aardhommel op dat bescheiden wilgenkatje. De prijs is een workshop natuurfotografie van Joost Bouwmeester.

De tweede prijs, een bon ter waarde van zestig euro voor tuinplanten, is voor John van Tongeren. Hij maakte een foto van een aardhommel op een vlinderstruik. Renske van den Bergh–van Hell won de derde prijs, een bijenhotel, met haar foto van een bij op een krokus.

Overweldigende drukte op open avond schooltuinen

Tijdens de open avond kon ook een speurtocht worden gedaan. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P.Kranenburg

tuinieren n Razend druk was het woensdagavond 26 juni op het Leiderdorpse schooltuinencomplex De Sterrekers. De kinderen van groep 6 die hier sinds april wekelijks tuinieren, lieten trots aan hun ouders zien hoe mooi alle gewassen erbij staan.

Voor de kinderen die wilden was er een speurtocht uitgezet op het complex met als beloning een 'appeltje voor de dorst'. De verfrissende schijfjes komkommer uit eigen kas en de limonade vonden gretig aftrek. Ook de verkoop van potjes honing van de bijenvolken van het schooltuincomplex liep als een trein; aan het eind van de avond waren de vrijwilligers van de schooltuinen door de hele voorraad heen.

Ieder jaar hebben zo'n driehonderd leerlingen van dertien Leiderdorpse basisscholen een tuintje op het schooltuinencomplex in park De Bloemerd. Niet alleen wordt aandacht besteed aan de groei en bloei van de gewassen; voor de leerlingen zijn er ook speciale bijenlessen.

De komende weken worden de aardappelen gerooid, courgettes geplant en nog een keer sla want na de zomervakantie gaan de kinderen als groep 7 leerlingen door tot begin oktober met het bewerken van hun tuintjes. Het schooltuinseizoen wordt afgesloten met groentensoep uit 'eigen tuin'. De ervaring leert dat de soep zo lekker is dat ook de kinderen die vooraf beweren geen soep te lusten, overstag gaan en nog een tweede kopje nemen.

Het schooltuincomplex is tijdens de zomervakantie van 10.00 tot 12.00 uur geopend zodat de leerlingen hun tuintje kunnen bijhouden en de boontjes kunnen plukken. Wie ook eens wil komen kijken is altijd welkom. Het is de moeite waard te zien wat hier door enthousiaste vrijwilligers in de loop der jaren met weinig middelen is opgebouwd. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Rian Knoester via e-mail secretaris@schooltuinleiderdorp.nl of tel. 06 18 3999 81.

Rondwandeling door Heemtuin

natuur n Natuurkenners Aad Rijntalder en Wout Anker verzorgen zondag 7 juli weer een gratis rondwandeling door de Leiderdorpse heemtuin. De langste dag is al weer geweest en de tuin staat in volle bloei, een lust voor het oog. De wandeling start om 15.00 uur bij het achterhek van de heemtuin tegenover de kinderboerderij. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Hersenstichting

record n De collecte van de Hersenstichting, in de laatste week van januari, had in Zuid-Holland een recordopbrengst: 2498 collectanten hebben samen € 230.129,04 opgehaald.

De opbrengst wordt ingezet voor onderzoek, voorlichting en het verbeteren van patiëntenzorg.Eén op de vier mensen heeft een hersenaandoening, waarmee hersenaandoeningen op weg zijn de grootste ziekte van Nederland te worden.

Gezond leven in schone wijk

De kleuters van de Gomarusschool zijn supporters van schoon! | Foto: PR Foto: PR

opruimen n Op de Gomarusschool werd vorige week in het kader van burgerschap het thema 'gezond leven' behandeld. Om daar ook een praktische invulling aan te geven, hebben de leerlingen een deel van Leiderdorp wat schoner gemaakt zodat iedereen gezond kan genieten van een schone wijk.

De kleuters raapten afval rondom de school aan de Vronkenlaan. De oudere kinderen zijn de Vogelwijk in gegaan om op te ruimen. Twee jaar geleden hebben de Gomarusschool leerlingen ook al eens zo'n actie gedaan. Opvallend was dat er nu beduidend minder vuilniszakken gevuld konden worden dan toen. Dat betekent dat Leiderdorp schoner is geworden! Iets om trots op te zijn.

De Gomarusschool hoopt dat het voorlopig schoon zal blijven.

Geslaagd!

| Foto: pr. Foto: Marieke Voorn

diploma n Het Visser 't Hooft Lyceum locatie Leiderdorp kon na de herkansingen aan nog vier leerlingen het VMBO-t diploma uitreiken. De geslaagden zijn: Senna Schoonbeek, Duke Hogervorst, Fabian Heus en Sam Turk.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Zomeractiviteiten voor senioren

De flyer, met de zomeractiviteiten van Incluzio in de maand juli, is op te halen bij Incluzio in de Sterrentuin, maar ook bij het gemeentehuis, de bibliotheek, buurthuis 't Oude Dorp en Holle Bolle Gijs (Winkelhof).

Di. 9 juli: Vitality Club

Vitality Club is een initiatief van Leyden Academy on Vitality and Ageing en wordt mede mogelijk gemaakt Incluzio Leiderdorp. Elke dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur zijn 50-plussers welkom om onder begeleiding van een vrijwillige coach te bewegen. Locatie: COVS-gebouw, Boomgaardlaan 20 (naast de schaats- en skeelervereniging). Kosten € 1,00 per week (ongeacht het aantal keren dat u per week meedoet). Deelname is vrijblijvend en aanmelden is niet noodzakelijk.

Di. 9 juli: Lunchcafé

De vrijwilligers van het lunchcafé bereiden weer een heerlijke 3 gangen lunch voor u. Aanvang 12.00 uur in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten € 6,00. Aanmelden bij Henka Brouwer, tel. (071) 5418595 (antwoordapparaat inspreken)

Vr. 12 juli: Oud Hollandse spelletjesmiddag

Deze activiteit wordt georganiseerd door jongeren voor ouderen en andere jongeren. Locatie: de Hoeksteen, Houtschans 107. Tijd: 15.30 - 17.30 uur. Kosten: €1,50 (incl. een hapje en een drankje).

Di. 16 juli: 50+ Sportdag

Op deze sportdag (10.00-15.30 uur) fietsen de deelnemers naar verschillende locaties waar verschillende sporten worden beoefend, zoals tennis workshop, bootcamp en chi kung. Om 10.00 uur is de start bij De Munnik. Kosten € 7,50 per persoon. Inschrijven aan de balie van de Sterrentuin.

Inloopspreekuur in Dwars, Bloemerd 1c

Elke woensdagochtend zijn er van 10-12u er drie medewerkers aanwezig voor vragen op verschillende gebieden. Het inloopspreekuur is voor statushouders, maar ook voor mensen die vragen hebben op financieel gebied. Daarnaast is er ook een sociaal-juridisch spreekuur.

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van Wmo, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. Tel.: (071) 5413536, e-mail: leiderdorp@incluzio.nl, website: www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 7 juli, Veertiende zondag door het jaar

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pater van Ulden. Mm.v. het Dames- en Herenkoor. Er is kindernevendienst.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 7 juli

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

Kapelzaal Scheppingskerk

10.00 uur: ds. S. Zwaan, dovendienst.

Alrijne

10.00 uur::ds. B. van Doorn.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

De Nieuw-Apostolische Kerk aan de Prinsenhof 15. | Foto: J.P. Kranenburg

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071) 5415962.

Kerkdiensten: zondag om 10.00 uur, woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 7 juli

10.00 uur: leesdienst.

19.00 uur: ds. G.J.N. Moens.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 7 juli, 10.15 uur: dhr. J. Douwes.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

1 t/m 7 juli: De Ι Tandarts (M. Venema), M. Hoofdstraat 4, 2351 AJ Leiderdorp. Tel. (071) 5131250.

8 t/m 14 juli: TP Unident (E. Egorushkina), Breestraat 61, 2311 CJ Leiden. Tel. (071) 5146004.

Gratis advies voor ondernemers

Vrijdagmiddag 12 juli van 14.00 tot 16.00 uur is er een gratis inloopspreekuur voor ondernemers in het Leids Handelshuis (boven de VVV), Stationsweg 26-28 in Leiden.

U bent ZZP-er of kleine zelfstandige en u heeft vragen over het ondernemerschap? Van plan om een bedrijf te gaan starten? Of wilt u met uw bedrijf nieuwe uitdagingen aangaan? De adviseurs en specialisten van Ondernemersklankbord stellen hun tijd, kennis en ervaring geheel belangeloos ter beschikking.

www.ondernemersklankbord.nl

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies. Meer info: tel. (071) 7200871.