Leiderdorps Weekblad

10 juni 2020

Leiderdorps Weekblad 10 juni 2020


Streep door 36 uitgavenposten

Wethouder Daan Binnendijk lichtte de kadernota maandag toe aan de pers.| Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

Door: Corrie van der Laan

kadernota n Wethouder Daan Binnendijk (CDA) van financiën kondigde het een jaar geleden al aan: Leiderdorp moet op zoek naar manieren om het structurele gat in de begroting – oplopend van ruim een miljoen euro in 2021 tot ruim anderhalf miljoen in 2024 – te dichten. Dat kan door te schrappen in de uitgaven, door de gemeentelijke belastingen te verhogen, of een combinatie van die twee, zei hij toen. Het college heeft gekozen voor de eerste optie, zo bleek maandag 8 juni bij de presentatie van de Financiële Kadernota 2021-2024. Daarin worden de lokale lasten ongemoeid gelaten. Wel worden in totaal 36 bezuinigingen voorgesteld.

Een deel daarvan is eenvoudig te realiseren, het gaat dan bijvoorbeeld om geld dat wel is begroot maar in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt wordt. Zo is er een slapend potje voor erfpachten van 30.000 euro per jaar en blijft van het budget voor breedtesport jaarlijks 27.000 euro over. Sportfondsen houdt jaarlijks 75.000 euro over, geld dat het college graag wil afromen. Rekenen met realistische renteverwachtingen kan zomaar anderhalve ton per jaar opleveren.


Pijnlijk

Andere bezuinigingsvoorstellen liggen lastiger. Het college wil onder meer snijden in de bijzondere bijstand (opbrengst 25.000 euro per jaar) en de schuldhulpverlening (opbrengst 25.000 euro per jaar). Versobering van het onderwijsachterstandenbeleid scheelt 75.000 euro per jaar. Met welzijnsorganisatie Incluzio gaat Binnendijk het gesprek aan om het jaarlijkse budget te verlagen met 40.000 euro. Allemaal pijnlijke ingrepen, maar volgens de wethouder kan het niet anders. “60 procent van de begroting heeft met het sociaal domein te maken dus als je zoekt naar anderhalf miljoen is het onvermijdelijk dat je ook aan de sociale voorzieningen raakt.”

De gemeentelijke organisatie wordt ook niet ontzien. Verreweg de grootste bezuinigingspost is het afzien van het aantrekken van extra personeel. Dat levert 170.00 euro op in 2021 en in de drie jaar daarna steeds 339.000 euro per jaar.

De 36 bezuinigingsmaatregelen die het college nu heeft gekozen, zijn maar de helft van alle opties die vier werkgroepen van ambtenaren hadden verzameld.

Lees verder op pagina 9

Ruilwinkel vanaf 17 juni weer open

heropening n De Leiderdorpse ruilwinkel aan de Buitenhoflaan 1 is vanaf 17 juni weer elke woensdagmiddag open. Daarbij worden wel de nodige maatregelen genomen om te voldoen aan de geldende regels van het RIVM.

De winkel is nu zo ingericht dat iedereen zich kan houden aan de anderhalve meter afstand. Om te zorgen dat er niet teveel klanten in de winkel zijn, wordt gewerkt met tijdslots van een half uur die starten om 14.00, 14.30, 15.00 of 15.30 uur. Bezoekers moeten vooraf een tijdslot reserveren door op maandag tussen 13.00 en 17.00 uur te bellen met 06 27376668. Er kunnen maximaal drie plekken per half uur gereserveerd worden.

Ook worden per klant niet meer dan tien artikelen ingenomen.

Het uitgebreide protocol met de regels is te vinden op de website www.incluzioleiderdorp.nl/ruilwinkel.

>Krant online

Volg het Leiderdorps Weekblad ook online: www.leiderdorpsweekblad.nl. Het Leiderdorps Weekblad is ook aanwezig op Twitter (@Leiderdorpwkbld) en Facebook.

Heeft u een tip voor de redactie? Mail dan naar redactie@leiderdorpsweekblad.nl of bel 06 100 89544.

De Omwonenden Vereniging Centrumplein gaat zich met gaat zich met hand en tand verzetten tegen het plan voor een woontoren op de plek van het oude gemeentehuis. V.l.n.r. Marten Brederode, Joke Smit, Arie Roest en Herbert Smit. Foto: Corrie van der Laan

Plan woontoren schudt OVC wakker

Dit gaat ten koste van ons woongenot

ECOVRIENDELIJK n Zuiniger en slimmer omgaan met water

Leiderdorpse Lions helpen Leythenrode

Alle regels rond mondkapjes

Polderpark lijdt onder vandalisme en zwerfvuil

VERVOLG VAN VOORPAGINA


Foto: PR
De Munnikkenpolder lijkt op sommige plekken gebruikt te worden als vuilnisbelt. | Foto's: PR
Foto: PR

Zo moest tijdens de Pinksterdagen een informatiebord het ontgelden, maar ook worden geregeld prullenbakken beschadigd en is een hek rond een molen deels vernield. Daarnaast zien gebruikers en omwonenden van het park op diverse plekken nogal eens rommel rondslingeren zoals lege dozen, zakken, flessen en wietzakjes. Fietspaden en picknickplaatsen liggen keer op keer bezaaid met talloze glasscherven van kapotgeslagen flessen, onder meer bij het strandje aan de recreatieplas.


Vogelbroedgebied

Daar heeft een bewoonster van de aan het park grenzende wijk ‘t Heerlijk Recht ook lachgaspatronen en daarbij gebruikte ballonnen gesignaleerd. “Spelende kleine kinderen kunnen die dingen in hun mond stoppen”, vreest ze. Zeker in deze tijd van potentiële coronabesmettingen is dat onwenselijk, meent ze. Ook heeft de bewoonster, die dagelijks in het park loopt, geconstateerd dat tijdens mooi weer recreanten op het strandje zich niet houden aan de huidige verplichte anderhalve meter afstand. En af en toe ziet ze jongeren met scooters door het vogelbroedgebied rijden voor een samenzijn in de daar liggende bunker. Met nog enkele andere geregelde parkgebruikers heeft de wijkbewoonster haar bevindingen bij politie en gemeente gemeld.


Politieagent

De beide molenaars in het park ervaren ook steeds meer overlast op de recreatieplek bij hun molen. “Ik ben voortdurend bezig de rotzooi bij elkaar te vegen”, meldt Erik Kopp van de Munnikkenmolen. Hij vermoedt dat door het mooie weer en coronabeperkingen vooral jongelui de laatste weken voor de huidige problemen zorgen. Hij begrijpt best dat ze op de picknickplaats bij de molen willen recreëren en er bijvoorbeeld een eindeschoolfeestje willen vieren. Maar geen begrip heeft hij voor vernielingen aan het hek rond de molen en het achterlaten van rommel. Vorige week lag er zelfs een matras. Ook maakt hij zich boos over het kapot slaan van flessen. “De scherven liggen verspreid over de hele picknickplek en op het fietspad. Kinderen en honden lopen hier. Om lekke banden te voorkomen laat ik fietsers afstappen. Ik ben molenaar, geen politieagent”, moppert Kopp. Hij vindt dat het parkpubliek respect moet hebben voor de monumenten en andermans spullen. Beide molenaars hebben een goed contact met de gemeente. Na een melding komen gemeentemensen meteen helpen de rommel opruimen. Maar voorkomen is natuurlijk beter, zo vinden de molenaars en betrokken parkbezoekers.


Aanpak

Volgens burgemeester Driessen doen gemeente en politie er alles aan om de overlast de kop in te drukken. “Er wordt momenteel veel capaciteit ingezet om dit prachtige polderpark netjes te houden. De wijkagent, algemene politiedienst en de BOA’s zijn er bij betrokken. Maar ook de jongerenwerker van Incluzio besteedt een groot deel van zijn tijd aan deze problematiek. Zo brengen we in kaart wat er mis is en

'Deze ‘Parel van Leiderdorp’ moeten we netjes houden. Hij is immers van ons allemaal'


kunnen we adequaat optreden”. Verder benadrukt Driessen dat ook de hulp van het publiek daarbij belangrijk is. Wie iets ziet wordt dan ook gevraagd dit direct te melden (0900 8844 of bij spoed 112).


Corona

Bij de bunker is inmiddels een bord ‘verboden toegang’ geplaatst. “Op grond daarvan kunnen we onbevoegden bekeuren”. Driessen is ervan overtuigd dat de stevig toegenomen overlast door jongeren het gevolg is van de schoolsluiting en beperkingen door de coronacrisis. Volgens haar zijn de meeste jongeren in het park van goede wil en is slechts een enkeling met vandalisme bezig. Ze dringt er bij hen op aan om het park niet meer met glas en andere rommel te vervuilen. “Want daarmee gooi je je eigen glazen in”, waarschuwt ze.

Erik Kopp van de Munnikkenmolen hoopt dat met de zomer in aantocht er snel verbetering komt. “Het is een kwestie van fatsoen. We willen met zijn allen genieten van dit park met zijn talloze recreatiemogelijkheden. Deze ‘Parel van Leiderdorp’ moeten we netjes houden. Hij is immers van ons allemaal”.

>Open Moestuindag bij De Bloemhof

volkstuinen n De Leiderdorpse Volkstuinvereniging De Bloemhof zet zaterdag 20 juni tussen 11.00 en 15.00 uur de poort open voor alle belangstellenden.

Ondanks COVIDd-19 kon het tuinencomplex in de Bloemerd gelukkig het hele voorjaar open blijven. Zoals ieder voorjaar is hard gewerkt om op de paar honderd tuinen van minimaal 100 vierkante allerlei gewassen te laten groeien en bloeien. Tijdens de Open Moestuindag laten de tuinders graag zien hoe ze, ieder op eigen wijze, bezig zijn om verse groente en fruit thuis op tafel te krijgen.

Momenteel zijn alle tuinen bezet, maar iedere jaar zijn er tuinders die (moeten) stoppen. Belangstellenden voor een tuin komen aanvankelijk op een wachtlijst maar de kans is groot dat ze volgend jaar al aan de beurt zijn. Dus kom op 20 juni kijken en laat je informeren over de mogelijkheden voor een eigen moestuin. Ontvang bovendien een kleine groene attentie.

VTV De Bloemhof is gevestigd aan de Bloemerd 2A te Leiderdorp. Natuurlijk worden op de Open Moestuindag alle richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Lions helpen Leythenrode

Een van de aan Leythenrode geschonken tablets. | Foto: PR

maatschappelijk n De leden van de Lions Club Leiderdorp Rhijnlandt hebben zich de afgelopen tijd ingezet om het leven van de bewoners van Leythenrode prettiger te maken.


De Lions bij de met nieuwe planten gevulde bloembakken. | Foto: PR Foto: PR

Tablets

Ook de bewoners van het Leiderdorpse verpleeghuis mochten in deze coronatijd geen bezoek meer ontvangen. Geen direct contact meer met familieleden valt zwaar. Veel bewoners begrijpen het ook niet goed: waarom zwaaien ze buiten en komen ze niet binnen? Lionsclub Leiderdorp Rhijnlandt heeft gelijk aan het begin van de lockdown twee tablets geschonken aan Leythenrode. ‘IPad-zusters’ organiseren daarmee nu digitale contacten via skype tussen bewoners en hun familieleden. Een goede bijdrage in het tegengaan van de eenzaamheid.

De overhandiging van de tablets op 8 april was geheel coronaproof. Ze werden op een tafel bij de ingang gelegd, waar ze even later werden opgehaald.

Bloembakken

Een paar keer per jaar zetten leden van Lions Club Leiderdorp Rhijnlandt nieuwe bloemen in de bakken op het terras van Verpleeghuis Leythenrode. Dat was weer hard nodig en zaterdag 6 juni hebben acht Lionsleden de handen uit de mouwen gestoken.

Zij hadden veel eer van hun werk, want het terras ziet er weer fleurig uit. Dit tot vreugde van de bewoners en hun bezoek, dat gelukkig eindelijk weer wat meer op gang gaat komen.

>Incluzio inloopspreekuur herstart woensdag 17 juni

welzijn n Op 17 juni start welzijnsorganisatie Incluzio Leiderdorp weer met het inloopspreekuur in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp. Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn dan drie medewerkers van Incluzio aanwezig die klaarstaan voor statushouders, maar ook voor inwoners die vragen hebben op financieel gebied. Daarnaast is er een sociaal-juridisch spreekuur.

Tijdens het inloopspreekuur worden de coronarichtlijnen van het RIVM gevolgd. De ruimte is zo ingericht, dat de 1,5 meter afstand regel gewaarborgd kan worden. Het aantal mensen in een ruimte wordt beperkt, zo nodig moeten bezoekers buiten wachten. Bezoekers wordt gevraagd om, indien mogelijk, alleen te komen, het bezoek aan het inloopspreekuur zo goed mogelijk voor te bereiden door bijvoorbeeld de benodigde papieren mee te nemen, de handen te desinfecteren bij binnenkomst en thuis te blijven bij gezondheidsklachten als koorts of verkoudheid. Het is ook mogelijk contact op te nemen met Incluzio via tel. (071) 5413536 om te kijken of er op afstand ondersteuning geboden kan worden.

>Raad bepaalt waar klappen vallen

VERVOLG VAN VOORPAGINA


Daarbij is echt naar alle uitgavenposten gekeken, vertelde Binnendijk maandag. “Er waren erbij waarvan ik dacht: als ik die voorstel, kan ik mijn kamer gaan leegruimen.” Waarbij hij waarschijnlijk doelde op zaken als sluiting van de bibliotheek, het zwembad, en het Milieu Educatief Centrum, die op de groslijst stonden maar door het college terzijde zijn geschoven.

Waar de klappen vallen, wordt uiteindelijk bepaald door de gemeenteraad. Die buigt zich op dinsdagavond 7 juli over de kadernota. “Het zou kunnen dat de raad andere keuzes maakt”, realiseert Binnendijk zich. Maar het geld om de begrotingen voor de komende jaren sluitend te krijgen, moet wel op tafel komen; het gat, dat voor het overgrote deel is veroorzaakt door de stijging van de structurele kosten van de jeugdzorg, moet worden gedicht.


Onzeker

De wethouder benadrukte maandag wel dat het financiële plaatje voor de gemeente nog kan veranderen. Een onzekere factor is de uitkering uit het gemeentefonds, verreweg de grootste inkomstenbron van de gemeente. De rijksoverheid denkt momenteel over een andere verdeling van het geld dat naar de gemeenten gaat; grote gemeenten zouden relatief meer gaan krijgen wat dan ongunstig uitpakt voor kleinere gemeenten als Leiderdorp.

Daarnaast is nu nog totaal onduidelijk wat voor kosten de coronacrisis in de komende jaren met zich mee gaat brengen.


Noodhulp

Ook dit jaar gaat de pandemie Leiderdorp geld kosten. Binnendijk verwacht een bedrag van één tot drie ton nodig te hebben om de nood bij onder meer sportclubs te lenigen. “Clubs lopen enorm veel inkomsten mis nu de omzetten van de kantines zijn weggevallen. We zijn als gemeente Sinterklaas niet maar als de nood aan de man komt springen we bij”, beloofde hij. Het gaat dan om incidentele uitgaven, en daarvoor heeft Leiderdorp nog ruim genoeg in kas, aldus de wethouder.

>Oproep veiligheidsregio's: Maak je eigen #slimmerchillen-zomerrap

coronacrisis n De campagne #slimmerchillen van de veiligheidsregio's roept jongeren op een eigen #slimmerchillen-zomerrap te maken. Een rap over hoe de coronacrisis hun leven en zomer beïnvloedt. De beste track kan rekenen op professionele ondersteuning.

De uitdaging maakt onderdeel uit van de campagne 'Slimmer chillen = Corona killen', van Veiligheidsregio Hollands Midden en andere veiligheidsregio's. Minister Grapperhaus, premier Rutte, enkele burgemeesters en jongeren riepen eerder in een korte rap iedereen op slim om te gaan met de beperkingen van de coronamaatregelen, #slimmerchillen dus. Zij daagden jongeren uit hun eigen versie van te maken. Dat heeft geleid tot een reeks leuke inzendingen waarvan er zeven in aanmerking komen voor de prijs: professionele montage tot een strakke eindversie. Via de website slimmerchillen.nl kan iedereen een stem uitbrengen.


Zomerrap

Daarnaast is besloten om de rapwedstrijd een tweede ronde te geven. Daarom de oproep aan jongeren om een eigen zomerversie van de rap te maken. Tot half augustus kunnen zij hun creatieve, grappige # slimmerchillen-zomerrap maken en opsturen. De voorbeeldrap is te beluisteren op https://slimmerchillen.nl.


Campagne

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Daar gaat het om in de campagne 'SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!' van acht veiligheidsregio's. De campagne kreeg afgelopen maanden al honderdduizenden views op Insta, Twitter, TikTok en Facebook. De actie haalde zelfs het Alternatief Eindexamen van @NOSStories en vele regionale en landelijke media.

Meer weten? Kijk dan op https://slimmerchillen.nl.

Eén dorp, duizend winnaars en verliezers

Marlen Visser. | Foto: PR Foto: PR

Boek n Op 10 juni verschijnt Noodlot, de nieuwe thriller van de auteur Marlen Visser.

Marlen tekende hiervoor een contract bij uitgeverij Prometheus, de uitgever van onder andere Simone van der Vlugt en Griet op de Beeck. Voor dit verhaal heeft ze zich laten inspireren door een gebeurtenis in het Zeeuwse Vrouwenpolder, zes jaar geleden, toen de Postcodeloterij-hoofdprijs op de enige postcode van dit kleine dorp viel. Waarmee alle inwoners automatisch winnaar of verliezer werden. Patrick Lodiers (BNN) maakte er een documentaire over.

Foto: Anko Lubach
Foto: Anko Lubach

Wat doet zo’n gebeurtenis met een kleine, gesloten gemeenschap? In het dorpje Vierschoten in Noodlot worden de verhoudingen stevig op scherp gezet. Met alle gevolgen van dien…

Peter R. de Vries voorzag het manuscript van zijn professionele commentaar.


Over de auteur

Marlen Visser is auteur en schrijfcoach. Tot voor kort woonde zij achtereenvolgens (jarenlang) in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. Zij werkt nog altijd in Leiderdorp, als manager bedrijfsvoering bij FloreoKids. Naast haar boeken -Stem! (genomineerd voor de Schaduwprijs) en Meesterdeal- schreef zij de succesvolle Storytel Original luisterserie Latte Macchiato.

>Jong leven in Boterhuispolder

Natuur n Vanaf maandag 15 juni zal de Boterhuispolder weer geheel toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars. In verband met het broedseizoen was het Leiderdorpse deel van de polder zoals ieder jaar voor een periode van drie maanden gesloten om de vogels die daar nestelen de kans te geven om in alle rust te broeden. En daar hebben ze gebruik van gemaakt, zo zag fotograaf Anko Lubach tijdens een wandeling over de – wel toegankelijke – Nieuweweg, aan de zuidkant van de polder. “Als je geluk hebt, kan je zomaar in bomen maar ook gewoon in het gras, de nieuwe aanwas zien!”, schrijft hij. Op de foto links een jong koolmeesje dat als een bolletje wol op de takken zat van één van de bomen langs de Nieuweweg, op de foto rechts een kievit kuiken dat parmantig rondstapte in het grasland van de polder.

BEPPEN BIJ EEN BAKKIE

Mondkapjes

"Begin jij nu ook al?", antwoordde de man naast wie ik was gaan zitten en een praatje begon. Hoe gaat u om met corona, had ik hem gevraagd. Geen verrassende opening voor een gesprekje in deze tijd. Hij kon het woord niet meer horen. Natuurlijk had hij gelijk. Wanneer het niet zo hard zou aankomen, kun je zeggen dat je wordt 'doodgegooid' met die zes letters. "Voor mij en mijn vrouw is er sinds half maart, toen die ellende begon, niets veranderd", ging hij door. "Ja, in het begin, toen er zo gehamsterd werd. Het leek wel oorlog. Maar dat is voorbij. Ons dagelijks leventje gaat gewoon zijn gangetje."

Er valt een stilte, hij kijkt voor zich uit en zegt dan: "Mondkapjes, dat is ook zoiets. Ik noem het gezichtsmaskers. Daar is zo’n heisa om geweest, voor de paar honderd moslimvrouwen die die dingen dragen, is zelfs een wet aangepast. Nu moeten wij die maskers dragen in het openbaar vervoer en liefst ook op straat, voor onze veiligheid." Hij kwam op gang: "De vliegtuigen zitten weer vol, mensen met mondkapjes, maar wel op elkaar gepropt. Niks anderhalve meter. En in de bus en de trein mag dat niet. Rara." Ik moest hem gelijk geven en voor ik iets kan zeggen, ging hij niet te remmen door: "Die mondkapjes beschermen je niet tegen het virus. Wist jij dat? De échte mondkapjes worden in de zorg gedragen. De miljarden kapjes die in China zijn gekocht, deugen niet. Daar snap ik nou niks van. Voordat je iets koopt kijk je toch of ze in orde zijn. Nee hoor."

Daar kwam moeder de vrouw aan. Hij stapte op en groette. Het onderwerp anderhalvemeterafstand konden we niet meer uitdiepen. Wij hadden er ons ook niet aan gehouden. Onze manier van protesteren.

>Fysius Rugexperts opent vestiging in Leiderdorp

gezondheidszorg n Op 11 juni 2020 opent een nieuwe vestiging van fysiotherapiepraktijk Fysius Rugexperts haar deuren in aan de Van der Valk Boumanweg 178 in Leiderdorp. Ellen, Lise en Lorenza, drie enthousiaste rugexperts (gespecialiseerde fysiotherapeuten) gaan hier aan de slag gaan om cliënten te helpen met hun rug-, nek- of bekkenklachten.

Fysius Rugexperts heeft nu in totaal 35 vestigingen verspreid over het land. Algemeen directeur Eline Termaat is blij dat haar mensen weer volop aan de slag kunnen. “De coronacrisis maakte het werk voor onze fysiotherapeuten erg moeilijk. Een groot deel van hun werk is natuurlijk fysiek, wat een tijd lang niet mogelijk was om uit te voeren. Maar we zien dat de behandelingen aantrekken, nu het weer veilig kan en mag. Daarom kunnen we nu toch een nieuwe vestiging openen, om ook in Leiderdorp mensen van hun klachten af te kunnen helpen."

Aanmelden voor een behandeling van rug-, nek- of bekkenklachten in Leiderdorp kan via www.fysius.nl/aanmelden of door te bellen naar 0800 222 22 27.

Alzheimer- telefoon

Het Alzheimer Café is dicht vanwege de coronacrisis maar mantelzorgers en familieleden van thuiswonende mensen met dementie kunnen 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur een luisterend oor vinden via de Alzheimer telefoon: 0800-5088. Op de websites dementie.nl en alzheimernederland.nl worden dagelijks tips gegeven hoe te handelen in deze coronatijd.

>Alpha Online

Is er meer? Ontdek het zelf bij Alpha Online, een digitale kennismakingscursus over het christelijk geloof. Op Alpha ontmoet, vraag en ontdek je in 10 online, interactieve en gezellige bijeenkomsten. De cursus begint op donderdagavond 18 juni en de avonden starten om 19.30 uur. De cursus is te volgen via videobellen vanuit je eigen huis. Voor meer informatie en opgeven: www.alphacursusleiden.nl.

>PROZAvsRIJM

Samen Sterk

Met twee ben je sterk
In groot en klein werk
Sta open voor de ander
Ga niet voorbij aan elkander
De een weet soms meer
De ander een andere keer
Toegeven moet men vaak
Dat is een schone zaak
Biedt elkaar de helpende hand
Het verstevigt nog meer de band


                 Henk Koster
                                

>Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

>PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl