Leiderdorps Weekblad

22 mei 2019

Leiderdorps Weekblad 22 mei 2019


Snel onderzoek naar voor- en nadelen fusie

Door: Corrie van der Laan

politiek n Het onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor Leiderdorp van een gemeentelijke herindeling – oftewel een fusie met de gemeenten in de Leidse regio – moet zo snel mogelijk starten en nog voor het eind van dit jaar klaar zijn. Een motie met het verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om vaart te maken, werd maandagavond 20 mei gesteund door de voltallige gemeenteraad.

Wethouder Daan Binnendijk (CDA) was er niet blij mee. Hij benadrukte dat het belangrijker is om het onderzoek goed te doen, dan om het snel te doen. Het opstellen van een goede onderzoeksvraag, uitzoeken van een onderzoeksbureau en het betrekken van de gemeenteraad kost allemaal tijd, zo hield hij de raad voor. Wat hem betreft zou de deadline in de zomer van 2020 gelegd moeten worden.

Maar daar kreeg hij de raad niet in mee. Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) kwam met de suggestie om de gemeenteraad zelf de onderzoeksvraag te laten formuleren. "Dan heb je meteen ook de betrokkenheid van de raadsleden te pakken en bespaar je een hoop tijd." Zijn voorstel werd door de rest van de raad omarmd.

Binnen de Leiderdorpse gemeenteraad wordt heel verschillend gedacht over de manier waarop en mate waarin de gemeenten in de regio in de toekomst moeten gaan samenwerken. D66 en de LPL staan wat dat betreft het verst uit elkaar. De lokale partij wil niet verder gaan dan een lichte vorm van samenwerking, D66 wil op korte termijn fuseren.

Lees verder op P5

Politiek: Meer aandacht voor fietsers

HISTORIE n Wat aten de Leithonners?

De oeverzwaluwen hebben hun 'hotel' gevonden. | Foto: Vogelwerkgroep Koudekerk e.o. hun kant Foto: Picasa

Zwaluwen-'hotel' bijna geheel bezet

Oeverzwaluwenwand bijna vol

De oeverzwaluwenwand in de Munnikkenpolder ligt verscholen tussen distels en fluitekruid. | Foto: C. v.d. Laan Foto: Corrie van der Laan

nesten n De oeverzwaluwen hebben hun 'hotel' in de Leiderdorpse Munnikkenpolder dan toch gevonden. Dit voorjaar zijn minimaal 45 van de 50 nestkasten in de oeverzwaluwenwand op het schiereiland aan de oostkant van de polder bezet door broedende zwaluwpaartjes.

Door: Corrie van der Laan

De oeverzwaluwen hebben hun 'hotel' gevonden. | Foto: Ton Renniers Foto: Picasa

De oeverzwaluwenwand is in feite een houten gebouwtje met in de voorwand tientallen gaten. Vanbinnen ziet het eruit als een grote inloopkast met daarin vijftig langwerpige houten kistjes, vier rijen hoog gestapeld. De kistjes zijn aan de voorzijde gevuld met beton, waarin een ronde gang is uitgespaard. Aan de achterkant stopt het beton en ligt een laagje zand op het hout. Dit is de plek waar de vogels hun eieren leggen.

Vrijwilligers van de werkgroep Landschapsbeheer van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. hebben het oeverzwaluwenwand gebouwd in de winter van 2015 op 2016. Maar de eerste twee jaar liet de doelgroep het hotel links liggen. Wel bouwden enkele paartjes ringmussen er hun nesten.

Kentering

Vorig jaar kwam de kentering. Na afloop van het broedseizoen bleek dat in 22 van de nestkasten oeverzwaluwen hadden gebroed. En met succes, zo weet Ton Renniers van de werkgroep. "Bij het schoonmaken vonden we zeven dode kuikens, waarvan vier in één nest. En een enkel eitje was niet uitgekomen. Maar de rest van de jongen is uitgevlogen."

Oeverzwaluwen keren, wanneer mogelijk, jaarlijks terug op hun oude broedlocatie. Wat wellicht verklaart waarom er dit jaar tweemaal zoveel nestkasten vol zitten. En dat niet alleen: ook in de hier en daar steile oevers van het schiereiland nestelen oeverzwaluwen, naar schatting zo'n twintig paartjes.

De vogelwerkgroep is hard bezig om van het schiereiland een waar vogelparadijs te maken. In het voorjaar van 2017 hebben de vrijwilligers het stuk land geadopteerd en inmiddels zijn besdragende struiken geplant en bloeiende kruiden gezaaid. "We hopen zo ook meer zangvogels te krijgen. Maar of het resultaat heeft, kunnen we over een jaar of vier pas zeggen", aldus Renniers.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

wandelen n Dauwtrappen is op Hemelvaartsdag een oude traditie: voor dag en dauw opstaan om de natuur in te trekken. Mensen kunnen zich dit jaar aansluiten bij zo'n bijzondere wandeling vanuit Leiderdorp. Het is een nieuw initiatief van de Protestantse Gemeente Leiderdorp.

Van origine stonden dauwtrappers al om 3 uur 's nachts op en wandelden ze op blote voeten. Zo'n extreme wandeling staat er in Leiderdorp niet op het programma. De tocht begint om 7.00 uur bij de Dorpskerk aan de Hoofdstraat. Hemelvaartsdag valt dit jaar op donderdag 30 mei. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Wandelschoenen zijn aan te raden.

Bij terugkomst kunnen deelnemers aanschuiven voor een lekker ontbijt in Het Trefpunt naast de kerk. Daarna begint om 9.30 uur de kerkdienst. Wie zonder wandeling wil komen ontbijten is ook welkom. In verband met het ontbijt is het handig om aan te melden: lmeeteren@hotmail.com.

Fietsexcursie

IVN n Zaterdag 25 mei is het alweer de 22ste keer dat Leiderdorpse IVN-gidsen een excursie door de polder leiden. Dit keer wordt het een fietstocht door de Munnikkenpolder en de Achthovenerpolder. Zo nu en dan wordt een stop gemaakt om de natuur nader te bekijken.

De excursie start om 14.20 uur bij de brug in het noordelijke deel van de polder op het Boomgaardpadd. Dat pad is te vinden door in noordelijke richting over de Persant Snoepweg te rijden. Net vóór de Munnikkenbrug, aan de rechterkant, ligt het betonnen fiets- en wandelpad; het Boomgaardpad.

De groep vertrekt om 14.30 uur in de richting van het Informatiecentrum. Houdt er rekening mee dat het in de polder altijd kouder is dan in het dorp. Een kijker en regenkleding is handig. Aanmelden is niet noodzakelijk. Meer informatie via e-mail maddyvanholland@ziggo.nl.

RCL JO17-6 rent 1.500 euro bij elkaar voor onderzoek naar hersentumoren

Charles La Haye met dochter Demi en de spelers van RCL JO17-6. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

cheque n Het was een bijzonder moment. In het laatste uur van zaterdag 18 mei, na afloop van de Leiden Marathon Nigthtrun, overhandigden de voetballers van RCL JO17-6 een cheque van 1.500 euro aan hun trainer-coach Charles La Haye. Het geld is bedoeld voor de door de Leiderdorper opgerichte Stichting Sterk en Positief waarmee hij € 280.000 wil inzamelen voor revolutionair onderzoek naar genezingsmethoden voor hersentumoren.

La Haye hoorde zelf anderhalf jaar geleden dat hij een ongeneeslijke hersentumor heeft. Na een operatie en bestralingen is hij gestart met chemotherapie. Naar omstandigheden gaat het goed met hem.

Bezoekers van alle leeftijden op zoek naar leesvoer. | Foto: Frits Onvlee Foto: PR

Nadat hij de diagnose kreeg, heeft hij veel contact gehad met artsen en onderzoekers. Onder hen is dr. Broekman, neurochirurg bij het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), die onderzoek doet naar de behandeling van hersentumoren. Een probleem daarbij is dat chemotherapie weinig effectief. Dat komt doordat de zogeheten bloed-hersenbarrière ervoor zorgt dat de werkzame stoffen in de chemo de tumor slecht kunnen bereiken. Broekman doet onderzoek naar een lokale therapie waarmee de bloed-hersenbarrière omzeild kan worden. Maar daar is veel geld voor nodig. "Met de 280.000 euro die wij willen inzamelen, kan vier jaar promotieonderzoek gefinancierd worden", legt La Haye uit.

Begin februari dit jaar is de Stichting Sterk en Positief officieel opgericht. In de afgelopen maanden heeft La Haye samen met zijn partner Natascha Schuring al een aantal acties opgezet om het doelbedrag bij elkaar te krijgen. Maar de sponsoractie van RCL JO17-6 was een totale verrassing. In het Leiderdorpse voetbalteam speelt ook La Hayes zoon Milan. Bovendien rende dochter Demi zaterdagavond mee met het team van haar broer.

La Haye: "Er was mij alleen verteld dat ik om kwart over 10 in de Doezastraat in Leiden moest zijn. Ik had er geen idee van dat hier de start van de Nightrun was. Toen ik er aankwam, stonden meer dan veertig mensen op me te wachten: het team, ouders van de spelers, familieleden en vrienden. Het was heel emotioneel."

In de afgelopen drieënhalve maand is al bijna 19.000 euro gedoneerd aan de stichting. En voor de komende tijd staan nog veel meer acties gepland. Kijk voor meer informatie – en om een bijdrage te storten – op de website www.sterkenpositief.nl.

Boekenmarkt brengt bijna 10 mille op

tweedehands n Op een haar na heeft de 27ste boekenmarkt van de Protestantse Gemeente Leiderdorp 10.000 euro opgeleverd. Bezoekers van de Scheppingskerk telden vrijdagavond en zaterdag in totaal 9.985,50 euro neer voor tweedehands boeken en legpuzzels. Een kwart van de opbrengst is bestemd voor het Salvation Centre Cambodia (SCC), dat zich al 25 jaar inzet voor kwetsbare kinderen in de grote steden in Cambodia.

"Bijna hadden we na de boekenmarkt nog een collecte gehouden", zegt Hans Kapteyn, één van de organisatoren gekscherend. "Om de resterende 14,50 euro bijeen te krijgen. Maar waarom zouden we? Deze opbrengst is prachtig en nog geloofwaardig ook. Want vooral vrijdag stonden er rijen bezoekers bij de ingang van de kerk. Door al hun kleine en soms ook grotere uitgaven is dit schitterende bedrag tot stand gekomen. Mensen weten inmiddels wat zij van onze boekenmarkt kunnen verwachten: een gevarieerd aanbod met voor elk wat wils, en billijk geprijsd."

Bijna vergeten boek

Soms, vertelt Hans Kapteyn, kan een bepaald boek iemand zielsgelukkig maken. "Zo vond een toevallige bezoeker uit Brabant een exemplaar uit de serie 'In de Soete Suikerbol', waarvan wij vooraf dachten: wie leest dat tegenwoordig nog? Door dat bijna vergeten boek (van W.G. van de Hulst junior) was zijn uitstapje naar Leiderdorp helemaal geslaagd." Dat was de boekenmarkt ook voor de Protestantse Gemeente Leiderdorp, die met halfjaarlijkse boekenmarkten inmiddels een reputatie heeft opgebouwd.

Volgens de organisatie ligt de sleutel voor het succes in de maandelijkse inzameling van boeken, legpuzzels, oud papier en artikelen voor de Voedselbank. "Mensen uit Leiderdorp en omgeving weten dat zij hiervoor bij ons terechtkunnen op de eerste dinsdag van de maand. Zo bouwen we steeds weer een nieuwe verzameling op, want boeken en legpuzzels gaan doorgaans maar één keer in de verkoop. Het maakt elke boekenmarkt weer anders. In november organiseren we de 28ste. Het is een hoop werk voor onze vrijwilligers maar de goede sfeer en het resultaat vergoeden alle moeite ruimschoots."

Geen extra geld voor Dierenambulance

Politiek n De regionale Dierenambulance krijgt geen cent extra van de gemeente Leiderdorp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week besloten het verzoek van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance - Vogelasiel Regio Leiden voor een bijdrage in de kosten van het vervoer en de opvang van wilde dieren af te wijzen. Ook wil het college niet in de buidel tasten om, naar rato van het aantal inwoners, het jaarlijks tekort van de Dierenambulance te dempen, dat momenteel rond de 40.000 euro schommelt.

Reden voor de afwijzing is dat Leiderdorp nu al betaalt wat wettelijk verplicht is, en dat is alleen een bedrag voor het vervoer en de opvang van gezelschapsdieren.

Raadslid Joost Bruggeman van de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) toonde zich tijdens de raadvergadering van maandagavond 20 mei teleurgesteld over het collegebesluit. "Betekent de afwijzing dat Leiderdorp voortaan zelf gewonde wilde dieren gaat ophalen?", zo vroeg hij wat ironisch.

Volgens fractievoorzitter Jeroen Hendriks van D66 is het wellicht tijd om voor een politieke discussie: "Hebben we als raad extra geld over voor de Dierenambulance of niet?"

Voor wethouder Daan Binnendijk (CDA) was dat reden meteen maar een waarschuwing af te geven. "De financiën staan in Leiderdorp behoorlijk onder druk. Het zou onverstandig zijn om geld uit te geven aan zaken die niet verplicht zijn. Houd nog even de hand op de knip."

Onderzoek naar fusie nodig voor totaalplaatje

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Maar alle partijen willen een gefundeerd besluit kunnen nemen. Daarom vroeg de vorige gemeenteraad in mei 2017 unaniem om onderzoeken naar twee scenario's: het voorzetten van de huidige regionale samenwerking en een fusie met de gemeenten in de Leidse regio.

Het eerste onderzoek is een maand geleden gepresenteerd. Daaruit bleek dat Leiderdorp goed samenwerkt in de regio en daar ook voordeel van heeft, maar dat het niet lukt om gemeentegrens overstijgende problemen op gebied van verkeer, woningbouw en duurzaamheid op te lossen.

Nu moet het tweede onderzoek, naar de plus- en minpunten van een fusie, er ook snel komen, vinden alle fracties. "Dan krijg je een totaalplaatje op basis waarvan je conclusies kan trekken en besluiten kan nemen", zo verwoordde GroenLinks fractievoorzitter Bob Vastenhoud het.

Snel AED's in wagens BOA's

hulpverlening n In auto's van de Leiderdorpse Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) komt zo snel mogelijk een AED (Automatische Externe Defibrillator). Dat beloofde wethouder Daan Binnendijk (CDA) tijdens de raadsvergadering van maandagavond 20 mei.

Eind april liet het college weten dat het niet mogelijk is een AED te plaatsen in alle gemeentelijke voertuigen. De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) had daarom gevraagd maar na onderzoek bleek dat lang niet alle betrokken medewerkers zagen dat zitten. De helft van hen gaf dat ze zichzelf niet weerbaar genoeg achten om hulp te bieden bij een hartstilstand.

Bij de BOA's speelt dat probleem niet, die zijn allemaal getraind in het bedienen van een AED.

Oude politiebureau wordt appartementengebouw

Woningbouw n Het voormalige Leiderdorpse politiebureau wordt omgebouwd tot appartementencomplex.

In het gebouw op de hoek van de Hoogmadeseweg en de Simon Smitweg komen 45 kleine appartementen, waarvan de twintig kleinste sociale huurwoningen worden. De vijfentwintig wat grotere appartementen worden verhuurd in de vrije sector waar ze in de categorie 'middelduur' zullen vallen.

De Nationale Politie heeft het gebouw vorig jaar verkocht aan een projectontwikkelaar. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de transformatie van kantoor naar woningen. De hele binnenkant gaat op de schop en bovendien wordt het gebouw uitgebreid binnen de bestaande bouwmogelijkheden.

Maandagmiddag 20 mei was er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis waar de plannen zijn toegelicht. Als volgende stap wordt nu de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

De politie wil ook het pand aan de Elisabethhof 7 afstoten. Wat hier gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

GroenLinks naar Van der Marckstraat

wijkactie n GroenLinks Leiderdorp strijkt zaterdag 25 mei neer in de Van der Marckstraat. De nauwe doorgang is al jaren een knelpunt waarvoor de gemeente geen passende oplossing heeft gevonden. Tijdens haar maandelijkse wijkactie peilt GroenLinks vanaf 11.15 uur de meningen van omwonenden en vissen de 'groene hesjes' en passant wat rommel uit de struiken en van de straat. Het verzamelpunt van de wijkactie is nabij het schoolplein langs de Vronkenlaan.

Beestenbende maakt park De Houtkamp wat schoner

Een van de groepen van de Beestenbende met van links naar rechts Sem, Roza, Jesse en Bram. Zij ruimen maandelijks op in de Oranjewijk. Foto: Marieke van Leeuwen

opruimactie n Op woensdag 15 mei werd het Leiderdorpse park De Houtkamp opgeschoond door de 'Beestenbende', een groep kinderen die regelmatig zwerfafval opruimt. Als kers op de taart hingen ze gekeurde vogelhuisjes op en maakten ze een vrolijk spandoek.

Tekst en foto: Marieke van Leeuwen

De begeleider van de Beestenbende vertelde dat al deze kinderen er zelf voor hebben gekozen om lid te worden van deze landelijke club (www.mijnbeestenbende.nl). Ze ruimen één of twee keer per maand zwerfafval op in de buurt waar ze wonen. Dit doen ze onder begeleiding van een ouder. Om hun inzet te belonen krijgen de kinderen leuke uitjes of activiteiten aangeboden. Deze activiteiten hebben soms ook iets educatiefs in zich, zoals het geval was in De Houtkamp. De 'coach goed inzamelen' van de gemeente Leiderdorp was aanwezig om uitleg te geven over de verschillende soorten afval. Wat je in de meeste gevallen ook grondstoffen zou kunnen noemen.

Beestenbendeleden Sem, Roza, Jesse en Bram, waren duidelijk herkenbaar met hun gele Beestenbende-pet en afvalknijper. Ze waren tot diep in de bosjes aan het zoeken naar afval. Zij gaven aan dat de Houtkamp best goed schoon wordt gehouden want ze vonden er bijna geen zwerfafval. Dat is wel anders in hun eigen wijk, de Oranjewijk, vertelden ze. Laatst nog vonden ze daar een plek waar veel bierblikjes en een lege wijnfles lagen.

goed voor elkaar

Na het informatieve moment en het opruimen was het tijd voor ontspanning. De kinderen versierden vogelhuisjes waarvan er twee een mooie plek aan een boom kregen. En ze gingen op de foto met een zelfgemaakt spandoek met de passende tekst: 'De Houtkamp lenteklaar, dat heeft de Beestenbende goed voor elkaar!'

n Groepen 5, 6 en 7 De Hobbit naar de stembus voor leerlingenraad

Onderwijswethouder Angelique Beekhuizen met leerlingen van De Hobbit. | Foto: PR Foto: PR

Verkiezingen n De groepen 5, 6 en 7 van de Leiderdorpse basisschool De Hobbit gaan vandaag naar de stembus. De leerlingen mogen twee kinderen per groep kiezen die hen gaan vertegenwoordigen in de leerlingenraad. Het is voor het eerst dat De Hobbit een leerlingenraad krijgt. In de raad gaan de afgevaardigden vanaf komend schooljaar belangrijke zaken die in de school spelen met elkaar bespreken.

Natuurlijk moest er voorafgaand aan verkiezingen campagne gevoerd worden. Elke kandidaat had een poster gemaakt waarop kenbaar gemaakt wordt waar hij of zij voor staat.

Maandag 20 mei kwam onderwijswethouder Angelique Beekhuizen naar de school om de officiële aftrap te geven voor de campagne. Ze praatte met de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 over verkiezingen en natuurlijk haar taak als wethouder. De kinderen hadden veel vragen die de wethouder geduldig heeft beantwoord.

En vandaag, woensdag 22 mei, is het dus tijd om te stemmen. De leerlingen mogen gebruik maken van de officiële stemkasten om hun stem uit te brengen op de stembiljetten van De Hobbit. Daarna worden de stemmen geteld. Op vrijdag 25 mei wordt bekend gemaakt welke leerlingen er in de leerlingenraad van De Hobbit zullen plaatsnemen. Na de tips en adviezen van wethouder Beekhuizen zijn ze in ieder geval goed voorbereid op hun taak.

Oude muziek en ambachten in het museum

Foto: PR

historie n Voor het Leiderdorps Museum was het zondag 19 mei een dag met twee gezichten. Buiten klonken het gezellige rumoer en de muziek van de langs trekkende marathon en binnen ging het leven terug in de tijd. In het kader van de huidige tentoonstelling in het museum, 'Nieuw Licht op Leithon', over de oorsprong van het huidige Leiderdorp, trad daar het vroegmiddeleeuwse muziekgezelschap Anderfolk op. Gehuld in vroegmiddeleeuwse kleding speelden en zongen de vier musici vroege Noord-Europese muziek en dat deden zij met zoveel enthousiasme dat het museum gedurende de hele openingstijd vol publiek zat.

Leuk of lastig?

Foto: PR

nest n Een zwanenpaar met een hele serie pluizige kuikens. Schattig om te zien maar het kan ook behoorlijk lastig zijn. Bewoners van de Eduard van Beinumsingel in Leiderdorp hebben een zwanennest met acht jonkies op twee meter afstand van hun gevel. "Zelf als je in de keuken staat, zie je ze blazen. We kunnen ook niet in of uit huis als ze daar rusten. Ze vallen geparkeerde auto's aan en als de kinderen iets voor je uit lopen zijn deze ook niet veilig", zo schrijven de bewoners, die de tijd vrezen dat de kleintjes groot worden. "Dan hebben we tien grote zwanen voor ons huis."

Op de foto in het zwembad

Een jong gezin in het zwembad wordt gefotografeerd. Foto: PR

fotoshoot n Ruim 50 mensen van alle leeftijden kwamen zaterdag 18 mei naar de fotoshootmiddag bij Zwembad De Does. De gasten mochten gratis naar binnen en werden op de foto gezet. De foto's worden gebruikt voor de website van De Does en voor het foldermateriaal. Er werden onder andere foto's genomen tijdens de zwemlessen, het aquajoggen en bij het peuterbad. In de glijbaan zijn met een Go-Pro camera ook video's geschoten. Het eindresultaat is binnenkort te zien op www.dedoes.nl.

Bekers voor KJS en Bolwerk

Foto: Johan Kranenburg

Schoolvoetbaltoernooi n De meisjes van groep 7/8 van de Koningin Julianaschool (foto) en de jongens van groep 7/8 van 't Bolwerk gingen vrijdag 17 mei naar huis met de wisselbekers van het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi in Leiderdorp. Zij mogen vandaag, samen met de nummers twee – de meisjes van groep 7/8 van De Schakel en de jongens van groep 7/8 van de Willem de Zwijgerschool – de regiofinale spelen.

Ook de lagere groepen speelden vrijdag de toernooifinales. Meer uitslagen en foto's van de winnaars zijn te vinden op de website www.leiderdorpsweekblad.nl. | Foto: J.P. Kranenburg

week in beeld

Jongeren zoeken reisgenoten voor werkreis naar noorden Malawi

Het fietspad langs de Persant Snoepweg is opgeknapt, maar de staat van veel andere fietspaden laat te wensen over. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

ontwikkelingswerk n Een groep Leiderdorpse en Leidse jongeren wil in de zomer van 2020 op reis naar Malawi om daar te helpen bij een ontwikkelingsproject. Dat de groep gaat staat bijna vast, maar nog niet helemaal. Er zijn nog minimaal twee extra reisgenoten nodig om de trip voor reisorganisatie World Servants haalbaar te maken. Geïnteresseerden kunnen zich deze maand nog melden.

Het plan om de handen uit de mouwen te steken in Afrika ontstond eerder dit jaar vanuit de Protestantse Gemeente Leiderdorp. De Leidse Binnenstadsgemeente sloot zich aan. Intussen hebben zich zeventien jongeren tussen de 16 en 30 jaar gemeld. Het reisdoel is verlegd van Zambia naar het noorden van Malawi, in de buurt van de grens met Zambia.

De Leids/Leiderdorpse groep gaat op reis met World Servants, een organisatie met dertig jaar ervaring met jongerenreizen naar ontwikkelingslanden. | Foto: PR Foto: PR

Bouwen

De groep helpt daar mee aan een onderwijsproject van CCAP, een lokale kerkelijke organisatie die ontwikkelingswerk doet in gemeenschappen. Wat de klus wordt, het bouwen van lerarenwoningen of extra klaslokalen, wordt rond Pinksteren bekend. Naast het bouwen kunnen deelnemers veel contact maken met kinderen en volwassen bewoners van het dorp waar de reis heen voert.

De reis duurt drie weken, van 18 juli tot 8 augustus 2020. Dit zijn de eerste drie weken van de zomervakantie. Deze periode is gekozen omdat diverse deelnemers na die zomer gaan studeren en mee willen doen aan introductieweken van universiteiten. Lidmaatschap van een van de kerken is geen voorwaarde om mee te kunnen. Onder de inmiddels aangemelde jongeren bevinden zich ongeveer evenveel jongens als meisjes.

World Servants is een christelijke organisatie die dertig jaar ervaring heeft in het organiseren van jongerenreizen naar ontwikkelingslanden. In die periode gingen bijna 20.000 jongeren met World Servants mee op reis. World Servants werkt altijd samen met lokale instanties. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met Martijn Vink (mmtvink@hotmail.com).

Leiderdorpse politiek wil veel meer aandacht voor fietsers en voetgangers

verkeer n Van alle mooie plannen om veiligheid en comfort voor fietsers en voetgangers in Leiderdorp te verbeteren, is de afgelopen jaren bedroevend weinig terecht gekomen. Dat valt te concluderen uit de evaluatienota over het verkeersbeleid in de periode van 2003 tot en met 2018, die maandag 13 mei werd besproken in het Politiek Forum.

Door: Corrie van der Laan

In verschillende integrale verkeersplannen voor de gemeente en in de Fietsnota uit 2014 werd een flink aantal maatregelen voorgesteld om fietsen in de gemeente aantrekkelijker te maken. Waaronder extra fietspaden, veiliger fietsroutes naar scholen en meer en betere fietsstallingen. Maar anno 2019 kunnen daar slechts enkele van worden afgevinkt, zoals de aanleg van de fiets- en voetgangers brug over de A4 richting de Munnikkenpolder en de verbetering van de oversteektijden voor fietsers en voetgangers op de Engelendaal.

Er blijft dus nog heel veel te wensen over en daar moet nu echt iets mee gebeuren, zo gaf de Leiderdorpse politiek vorige week maandag unaniem aan. In de loop der tijd zijn er bovendien nog wensen bijgekomen. Zoals bredere fietspaden omdat er door de komst van elektrische fietsen en bakfietsen nu eenmaal meer ruimte nodig is. En bij fietsstallingen moeten ook laadpalen komen.

Het goede nieuws is dat er een nieuwe mobiliteitsnota in de pen zit waarin naar de hele verkeerssituatie in Leiderdorp gekeken wordt. Alle raadsfracties willen dat het langzaam verkeer hierin topprioriteit krijgt. Verkeerswethouder Willem Joosten (VVD) kan zich daar in vinden want, zo erkende hij, "We hebben te weinig gedaan voor fietsers en voetgangers."

De nieuwe mobiliteitsnota moet in september klaar zijn. De afgelopen weken kon iedereen input voor de nota geven via www.leiderdorppanel.nl. In week van 17 tot en met 21 juni komen er bovendien bijeenkomsten waarop wethouder Joosten met zoveel mogelijk Leiderdorpers in gesprek gaat om zo nog meer ideeën op te halen.

Mobiliteitsnota moet in september dit jaar klaar zijn

Overigens staat een aantal maatregelen ten behoeve van het langzaam verkeer sowieso al op de rol. In antwoord op een vraag van D66-er Ed Grootaarts kon Joosten melden dat binnen enkele weken het langverwachte zebrapad op de Van Poelgeestlaan wordt aangelegd. En nog dit jaar komt er een plan voor het herinrichting van het plein voor winkelcentrum Winkelhof waarin een belangrijke rol is weggelegd voor fietsparkeerplaatsen en oplaadpalen voor elektrische fietsen.

Vernieuwde Zijldijk hoger en steviger

Hoogheemraad Marco Kastelein (rechts), wethouder Rob ten Boden (links) en gedeputeerde Rik Janssen (midden) onthulden samen het bijenhotel op de Zijldijk (ter hoogte van Zijldijk nr. 7). | Foto: PR Foto: PR

opening n Het werk heeft een half jaar geduurd en is netjes voor de start van het recreatieseizoen afgerond. Het Teylingse deel van de Zijldijk in de Boterhuispolder is verhoogd en verstevigd. Woensdag 15 mei werd de vernieuwde dijk feestelijk geopend.

De Zijldijk is over een lengte van drie kilometer aangepakt. Het was een samenwerkingsproject tussen het Hoogheemraadschap Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen. Het hoogheemraadschap zorgde ervoor dat de dijk verstevigd en opgehoogd werd, door de provincie is een damwand aangebracht en de gemeente Teylingen heeft de weg vernieuwd. Er was een strakke planning om tegemoet te komen aan de wens van de omwonenden om de werkzaamheden buiten het recreatieseizoen te plannen. En dat is gelukt: de eerste spade ging half oktober vorig jaar de grond in en in april was de klus geklaard.

De openingshandeling werd verricht door hoogheemraad Marco Kastelein namens Rijnland, gedeputeerde Rik Janssen namens de provincie en wethouder Rob ten Boden namens de gemeente. Samen onthulden zij een bijenhotel dat door Rijnland aan de Zijldijk is geplaatst. Wat past in het streven van zowel de provincie Zuid-Holland, de gemeente Teylingen als Hoogheemraadschap Rijnland om zich in te zetten voor het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van de leefomgeving van met name de (wilde) bijen. In het kader daarvan gaat de gemeente Teylingen een speciaal bloemenmengsel voor bijen uitstrooien langs de dijk.

Debat over overstap naar wonen zonder aardgas

energietransitie n Op zondag 26 mei is weer een Debat in de Bieb. Dit keer is het onderwerp de energietransitie. In 2050 moeten alle zeven miljoen Nederlandse huishoudens aardgasvrij zijn, maar heeft deze transitie kans van slagen? Wat zijn de kosten en wie gaat die betalen? Het debat is van 15.00 tot 16.00 uur in BplusC Bibliotheek Nieuwstraat in Leiden. De toegang is gratis.

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. In Leiden moeten de eerste wijken zelfs al in 2035 die transitie doormaken, in Leiderdorp wordt onderzocht of de Oranjewijk in de komende jaren aardgasvrij gemaakt kan worden.

Het klinkt allemaal nog ver weg, maar dat is het niet. Leiden telt meer dan 57.000 woningen. Stel dat al die huishoudens aardgas gebruiken, dan betekent dit dat vanaf nu jaarlijks ca. 2000 woningen moeten worden aangepast. Dan komt het jaar 2050 toch ineens wel snel dichtbij.

Hoe gaat die transitie in zijn werk en waar moeten we allemaal rekening mee houden? Hoe duur wordt het allemaal en gaan de burgers dat voelen in hun portemonnee? Het debat is bedoeld voor iedereen die graag wil weten wat de overstap van aardgas naar duurzame energiebronnen voor hem of haar gaat betekenen. Welke stappen kunnen (of moeten) huiseigenaren nu al nemen om straks niet voor extreem hoge kosten te komen staan en waar moeten huurders eigenlijk rekening mee gaan houden?

Tijdens het debat zullen aanschuiven Fleur Spijker (wethouder Duurzame Verstedelijking in Leiden), Maya van der Steenhoven (directeur van Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland), Pieter van Stratum (Head of City Plants, Uniper) en Jeroen van der Burg (EnergieAmbassadeur in Leiderdorp). Presentator Mieke Spaans legt haar gasten scherpe stellingen voor, maar uiteraard mag het publiek ook vragen stellen.

Fietsroutes voor Polderdag

veenweidelandschap n Tijdens de jaarlijkse Polderdag, die valt op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) zijn vijf fietsroutes van ca. 25 kilometer uitgezet door het Zuid-Hollandse veenweidelandschap. Ze lopen langs open bedrijven in het buitengebied rondom Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. De keuze is uit Zoeterwoude-Stompwijk, Hazerswoude, Alphen-Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Duin Horst & Weide. De startpunten zijn te vinden op de website Polderdag.nl. Deelnemers ontvangen bij betaling duidelijke fietsroutekaarten.

'Kunst prikkelt de verbeelding'

Links museumdirecteur Bob Reidsma, voor de gelegenheid verkleed als middeleeuwse monnik, met twee museummedewerkers en kinderen van de Leiderdorpse basisscholen die de boeken kwamen afhalen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

n Beeldententoonstelling in heemtuin geopend

onthulling n Onder grote belangstelling opende wethouder Daan Binnendijk op vrijdag 17 mei de nieuwe beeldententoonstelling in de heemtuin in het Leiderdorpse park de Houtkamp. Dat deed hij door een 'Heemdier' te onthullen samen met enkele makers van het kunstwerk.

Wethouder Daan Binnendijk opent de nieuwe beeldententoonstelling in de Heemtuin door een ‘Heemdier’ te onthullen samen met enkele makers van het kunstwerk. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

In zijn toespraak benadrukte de wethouder dat kunst belangrijk is "omdat het de verbeelding prikkelt en ieder zijn eigen verhaal erbij kan maken". Als voorbeeld noemde hij het werk van Iris Le Rütte: een haas die, als je goed kijkt, veel menselijke trekjes blijkt te hebben.

Voorzitter Jos Gerrese van stichting Kunst in de Heemtuin sprak de hoop uit dat weer veel mensen van de tentoonstelling gaan genieten. Ook gaf hij aan dat het voortbestaan van de expositie voor de komende jaren nog uiterst onzeker is omdat de gemeentelijke subsidie wordt afgebouwd.

Gemeenschapskunst

Dit jaar is weer een bijzondere tentoonstelling tot stand gekomen, met als thema: 'Atelier Heemtuin'. Tijdens de expositie worden enkele projecten getoond die kunstenaars samen met inwoners van Leiderdorp hebben gemaakt in het kader van gemeenschapskunst. Het 'Heemdier' ontstond tijdens een workshop van kunstenaar Carla Rump. Hieraan deden jonge, oudere én nieuwe inwoners van Leiderdorp, begeleid door Incluzio, mee. Een tweede workshop in het kader van 'community art' vond de dag voor de opening plaats. Toen maakten ruim vijftig leerlingen van de Kastanjelaanschool houten paardjes samen met kunstenaarsduo La Cruz & Helweg. Aan een derde project wordt nog gewerkt door leerlingen van het Visser 't Hooft lyceum onder leiding van de Leidse kunstenaar Marjan Waanders.

Daarnaast is bestaand werk te zien van toonaangevende kunstenaars uit de regio en daarbuiten.

a de opening werden de ruim zestig belangstellenden in groepjes langs de beelden in de Heemtuin geleid. Veel kunstenaars gaven daar zelf een toelichting bij. Zo vertelde Jan van IJzendoorn over het ontstaan van zijn 'takken' op Bali en Tine van de Weyer over de modellen voor haar 'waternimfen'. In de Heemtuin zijn werken te zien van Jan van IJzendoorn, Carola Popma, Iris Le Rütte, Elisabet Stienstra, Tine van de Weyer en Yumiko Yoneda en van La Cruz & Helweg, Carla Rump en Marjan Waanders.

De tentoonstelling is tot 31 oktober te bezichtigen, maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.45 uur en in het weekend van 15.00 tot 16.45 uur. Meer informatie is te vinden op www.kunstindeheemtuin.nl

Rondleidingen zijn op aanvraag mogelijk.

Wat aten de Leithonners?

Foto: PR

Momenteel is in het Leiderdorps Museum de tentoonstelling 'Nieuw Licht op Leithon, Leiderdorp in de vroege middeleeuwen' te bezoeken. Hier is onder andere te zien hoe de bewoners van Leithon, de oer-Leiderdorpers, woonden en leefden en ook wat ze aten.

Als wordt gevraagd wat we tegenwoordig eten, dan zal snel het antwoord komen: aardappelen, groenten en vlees. Was dat anders in de vroege middeleeuwen, als de bewoners van Leithon aan tafel gingen?

In 2013 hebben opgravingen op het Samsomveldje en een deel van de tennisbanen veel artefacten - dingetjes - naar boven gebracht die een idee geven wat de pot schafte bij de Leithonners die hier woonden van de zesde tot achtste eeuw na Christus. Ze verbouwden in tuintjes rond het huis groenten zoals bieten, knolraap, wilde peen en selderij. Ook resten van tuinbonen zijn gevonden. Maar aardappelen werden niet gegeten. De aardappel komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en is pas na de ontdekking van het Amerikaanse continent door Columbus naar Europa gekomen.

Op de akkers rond Leithon werden ook graansoorten verbouwd. Bij de opgravingen zijn korrels gevonden van gerst, rogge en emmertarwe. Vermoedelijk werd er ook spelt en emmer verbouwd. Deze gewassen werden met een sikkel, een soort handzeis, geoogst. In het Leiderdorps Museum is een sikkel uit die tijd te zien, evenals een stuk van een handmolen waarmee het graan werd gemalen tot meel. Van dit meel werd niet alleen brood gebakken, maar ook pap en een soort pudding gemaakt.

Er kwam ook vlees op tafel. Men hield runderen, varkens, schapen en geiten. Een gevarieerd menu. Daarnaast werd er op wilde eenden en ganzen gejaagd en soms op herten. De runderen, schapen en geiten leverden melk, die niet alleen werd gedronken werd, maar ook de basis vormde voor boter en kaas.

Leithon lag aan de Leitha en de Rijn, dus er werd ook gevist. Bij de opgravingen is een vishaak gevonden en daarnaast ook visloden, netverzwaringen en enkele fuiken. Er werd op verschillende manieren vis gevangen. Gevonden graten van diverse vissoorten geven aan dat onder andere baars en brasem werd gegeten, maar ook, afhankelijk van het seizoen, paling en zalm. Dit alles bood een veelheid van vis voor de maaltijd.

Er zijn veel vondsten van fruit gedaan. Mogelijk had men fruitbomen in een soort van boomgaard, maar ook verzamelde men fruit in de natuur. Pitten zijn opgegraven van pruimen, sleedoorn, bramen, appels, frambozen en kersen. Er zijn zelfs druivenpitten gevonden. Maar het is niet waarschijnlijk dat er in Leithon druiven werden verbouwd. Door de handel met Zuid-Duitsland en Frankrijk, via de grote rivieren de Rijn en de Maas, werden wijn en krenten aangevoerd. En zo zijn de druivenpitten in Leithon terecht gekomen. De wijn werd aangevoerd in wijnvaten, waarvan bij de opgravingen resten zijn gevonden. Oude wijnvaten werden soms gebruikt om een waterput te verstevigen.

De inwoners van Leithon dronken ook bier. In een stukje aardewerk zijn resten van hopbellen en gagel aangetroffen. Dit zijn de basis ingrediënten voor het maken van bier. Van wilde honing werd mede gemaakt, een gegiste honingdrank.

Het ontbrak de inwoners niet aan variatie in hun maaltijden en drinken was er volop. Uit analyses van gevonden menselijke botten is duidelijk geworden dat al dit eten ervoor zorgde dat de mensen gezond waren.

De tentoonstelling 'Nieuw Licht op Leithon' geeft een kleurrijk overzicht van wat er groeide in en rond Leithon. Ook zijn voorwerpen te zien die gebruikt werden om te koken, te eten en te drinken.

Tekst: Bob Reidsma

Bronvermelding: Voor dit artikel is gebruik gemaakt zowel het publieksboek 'Nieuw Licht op Leithon' verkrijgbaar voor € 12 in het museum, als het onderzoeksrapport 'Nieuw Licht op Leithon'.

Op de foto's hieronder is te zien: spelt (linksboven), galigaan (linksonder), rogge (midden), emmertarwe (rechtsboven) en tuinboon(rechtsonder). | Fotocollage: PR

Museum spekt schoolbibliotheken

gift n De bibliotheken van zes Leiderdorpse basisscholen hebben er sinds woensdagmiddag 15 mei een interessant boek bij. In het Leiderdorps Museum overhandigde directeur Bob Reidsma vertegenwoordigers van basisscholen Kastanjelaan, Regenboog, Willem de Zwijger, Prins Willem-Alexander, 't Bolwerk en De Leeuwerik stapeltjes van vijf exemplaren van het boek 'Nieuw licht op Leithon, Leiderdorp in de vroege middeleeuwen'.

Begrijpelijke taal

Het boek is juist voor leerlingen van de bovenbouw van basisscholen heel geschikt, benadrukte Reidsma, omdat het in begrijpelijke taal en met veel illustraties uitleg geeft over het leven van de allereerste Leiderdorpers. Het museum heeft het boek uitgegeven naar aanleiding van de expositie over Leithon, het 'oer-Leiderdorp' dat van ca. 600 tot 840 na Christus gevestigd was aan een lang geleden dichtgeslibde zijarm van de Oude Rijn, in het gebied waar nu de Hoogmadeweg ligt. Schrijver is dr. Menno Dijkstra, de archeoloog die in 2013 de leiding had over de opgravingen op het Samsomveld waarbij een schat van informatie over Leithon gevonden is. Het museum kon de boeken aan de basisscholen schenken dankzij een subsidie van het Reuvens Fonds uit Amersfoort.

Reidsma was wel wat teleurgesteld dat slechts zes van de twaalf Leiderdorpse scholen woensdag kwamen opdagen om hun boeken in ontvangst te nemen. Wat niet wegneemt dat de ontbrekende scholen alsnog welkom zijn hun exemplaren van 'Nieuw licht op Leithon' te komen ophalen.

De tentoonstelling over het oude Leithon is nog te zien tot 16 november. Voor meer informatie: www.leiderdorpsmuseum.nl.

cultuur & uitgaan

RCL vrouwen redden het niet tegen Oranje Nassau

Luna van den Hout kreeg voor RCL nog de beste mogelijkheid om te scoren. Maar dat lukte niet. Foto: Gert Jan van Heyningen

VOETBAL n De vrouwen van RCL speelden zaterdag 18 mei tegen het uit Groningen afkomstige Oranje Nassau in een geheel andere opstelling dan ze gewend zijn. De vele blessures waren daar debet aan. De inzet en wil waren wel aanwezig maar het lukte niet om het middenveld onder controle te krijgen. Na een 0-0 stand bij rust werd het 0-2 voor de meiden uit het noorden. En dat was een volkomen juiste uitslag.

Tekst en beeld: Gert Jan van Heyningen

Voorafgaand aan het laatste thuisduel werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de ontvallen Johan van der Schoor. Muisstil werd Van der Schoor, die altijd achter de schermen zijn werk vervulde voor de meiden en vrouwen van de Leiderdorpse Racing, met eerbied respectvol in gedachten genomen.

Geen geluk

De wedstrijd werd gekarakteriseerd door een laag tempo. Beide ploegen hadden last van de uitstralende warmte van het kunstgras. In de eerste fase kreeg RCL toch een aantal goede mogelijkheden. Esmée Dekker, Luna van den Hout, Jennifer Beharie en Jill Sanrodji probeerden het wel maar wisten geen doel te treffen. Aanvoerster Lesley Landweer en Romy Siera waagden doelpogingen van afstand maar de ploeg van Janet Griffioen had geen enkel geluk in de afwerking. Halverwege de eerste helft kregen de Groningse meiden het middenveld volledig in handen. Dat resulteerde in en een aantal gevaarlijke acties waarbij sluitpost Hannah van den Heuvel uitstekend ingreep. Ook werd terloops de dwarsligger vol geraakt.

De wedstrijd werd na vier minuten in de tweede helft beslecht. Een schitterende dropvolley van Annika Vos trof doel voor de Groningse formatie. Hoog en zuiver vanaf zo'n 18 meter en daar schrok Vos ook zelf van. Bij de Leiderdorpsen probeerden Kimberley van Delft, Luna van den Heuvel, Sabine Verheul, Romy Siera en Yara Haasnoot nog wat terug te doen. De combinaties lukten niet en met geen mogelijkheid kon RCL een vuist maken tegen de degelijk spelende Groningse meiden. In de 77e minuut werd het 0-2 voor Oranje Nassau. Een strakke voorzet van Annika Vos werd door Sanne van Dalen ingekopt en Hannah van den Heuvel was kansloos.

Na afloop was coach Janet Griffioen tevreden over de inzet van de invallende speelsters. "Het was noodgedwongen omgaan met de mogelijkheden van het moment maar de slag werd verloren op het middenveld. Het positiespel was zeker niet optimaal met daarnaast een conditionele achterstand. Maar we hebben gespeeld naar vermogen en dat was te weining om een vuist te kunnen maken", aldus de vertrekkende coach van RCL.

RCL geeft geen cadeautje

voetbal n De mannen van RCL, die zich vorige week veilig speelden, lieten zaterdag vanaf het begin duidelijk blijken dat de Leidse gastheer DoCoS, die vecht tegen degradatie, niet op cadeautjes van hun regiogenoot hoefde te rekenen. De Leiderdorpers namen direct het initiatief en lieten de thuisploeg in het eerste kwartier naar adem happen.

Tekst: Leidenamateurvoetbal.nl/ Sem Nazloomian

Grote kansen leverde dit voor de bezoekers echter nog niet op. Sterker nog, het was de thuisploeg die een goede kans kreeg op de openingstreffer maar Shairon Mhanni zag zijn doelpoging door RCL-keeper Gideon de Lange tot hoekschop worden verwerkt. De DoCoS-jongeling moest zich trouwens niet veel later met een bovenbeenblessure laten vervangen.

Na bijna een half uur spelen kwam RCL, met jongeling Benjamin de Groot in de basis, toch terecht op voorsprong. Ewoud Kroneman, na de winterstop vaak doeltreffend voor de Leiderdorpers, kopte volledig vrijstaand een hoekschop van Mike Slottje achter DoCoS-doelman Mitchel van Abwoude (0-1). DoCoS stond erbij en keek ernaar en leek in niets op een team dat tegen degradatie moet vechten.

In de tweede helft kwamen de Leidenaren beter uit de startblokken, wat resulteerde in diverse mogelijkheden voor de thuisploeg (Lars de Ridder, Sven Ravensbergen en Luc Quellhorst), maar RCL-doelman Gideon de Lange onderscheidde zich met diverse fraaie reddingen. Aan de andere kant leek een schot van Kai Vijlbrief de wedstrijd definitief in het slot te gooien maar hij zag zijn afstandsschot via de binnenkant van de paal weer terug het veld in stuiteren.

In het laatste kwartier gooide DoCoS alles vol op de aanval, maar het ontbreken van vernuft leek de thuisploeg op te breken. Toch kwam DoCoS vlak voor tijd op gelijke hoogte. Chris van Empel profiteerde van een mistrap van De Lange en schoof de bal in het lege doel (1-1). Verder lieten de bezoekers het niet komen en zo eindigde de regioderby in een gelijkspel.

RCL-trainer Faizel Soekhai zag in de wedstrijd genoeg lichtpuntjes om positief vooruit te blikken naar volgend seizoen, waarin de Leiderdorpers hopelijk minder te kampen krijgen met blessureleed. Lovende woorden had hij voor Melvin van Gent en later Sjors Schouten. "Dat zijn jongens van de club en zij laten nu al zien dat ze er kunnen staan." Hij is blij met deze en andere 'eigen kweek'. "Daar willen we op doorpakken. Er komen ook wat versterkingen bij en daarmee moeten we volgend seizoen een andere rol kunnen spelen in deze competitie."

Velocitas onderuit tegen koploper KVA

Foto: Gert Jan van Heyningen NVJ I NVF

korfbal n Velocitas heeft de strijd om de top niet verder weten te ontregelen. Na de winst tegen koploper BEP vorige week, bleek medekoploper KVA een maatje groot: de uitwedstrijd ging verloren met 17 - 27.

Velocitas startte tegen KVA met Rosa Hüsken in de basis als vervanger van Simone Laman. Simone was noodgedwongen 'supporter voor een week' nadat ze vorige week haar tweede gele kaart ontving.
De eerste helft ging het nog grotendeels gelijk op. KVA pakte een snelle voorsprong van 2 - 0, Velocitas kwam terug tot 2 - 2. Het was het wedstrijdbeeld van de eerste helft. Telkens als KVA een voorsprong van twee of drie punten pakte, knokte Velocitas zich op gelijke hoogte. De ruststand was in het voordeel van KVA, al was het verschil is minimaal: 11 - 10.
Velocitas startte in de tweede helft met een aantal lange en goed uitgespeelde aanvallen. Het zorgde voor de gelijkmaker, waarna het scenario uit de eerste helft weer werd opgepakt. Omdat Velocitas keer op keer een opgelopen achterstand goedmaakte, leek de wedstrijd af te stevenen op een spannende slotfase.
Maar halverwege de tweede helft ging het mis voor de Leiderdorpers. Het scorend vermogen viel stil. Terwijl Velocitas kans na kans miste, scoorde de ploeg uit Amstelveen rustig door. KVA liep sterk uit en liet het weifelende Velocitas ver achter zich.

De einduitslag was uiteindelijk 27-20 in het voordeel van KVA. Een terechte winnaar, al geeft het verschil in punten vertekend beeld. Velocitas zakte in het laatste kwart van de wedstrijd simpelweg te ver terug.
Aanstaande zaterdag neemt Velocitas het voor de derde keer op rij op tegen een koploper: Pernix uit Leiden is de tegenstander. De derby belooft een spannende te worden: de laatste ontmoeting ging nipt verloren met 21 - 19.

RCL MO17 glansrijk kampioen

VOETBAL De RCL meiden onder 17 werden zaterdag 18 mei op eigen terrein met glans kampioen. Ongeslagen in de Eerste Klasse werd de titel met een zevenklapper binnen gesleept.

Tegenstander RKDEO uit Nootdorp kwam er op sportpark de Bloemerd niet aan te pas. Na een 3-0 stand bij rust werd het 7-0. Vier doelpunten nam Lea Luzolo voor haar rekening, een toegekende strafschop werd door sluitpost Pia Donatz vlekkeloos in de touwen geschoten en de laatste twee prachtige doelpunten kwamen op naam van Anne den Hartog.

Op de foto de kampioenen: in willekeurige volgorde Kristel Verschoore de la Houssaije, Veere Nieuwenhuizen, Desteney Massing, Anne den Hartog, Lea Luzolo, Cato van Heek, Nikki Dubbelaar, Summer Rotmensen, Evie van Duin, Shanell van Exel, Melysha den Hertog, Jalisa Louwerse, Anne Brouwer en Pia Donatz met de coaches Johan Ouwerkerk, Glenn van der Stel en Shahroch Ramez. | Tekst/foto: Gert Jan van Heyningen

Vette winst Alecto in laatste thuiswedstrijd

Hockey n Alecto kan tevreden terugkijken op de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. De Leiderdorpse hockeysters versloegen Schiedam met 6-1.

Alecto was vanaf het begin de sterkere ploeg en kwam vaak de cirkel van Schiedam binnen. Zo lukte het ook om een strafcorner te veroorzaken, alleen leverde dat geen doelpunt op. Desalniettemin opende Anne van Eindhoven de score in de 10e minuut. Zij liep de cirkel binnen en haalde verwoestend uit met haar forehand. Zes minuten daarna kreeg Alecto weer een strafcorner die erin werd geflatst door Mathilde Gheeraert. En de doelpunten bleven vallen. Vier minuten later speelde Carlijn Croon de keepster uit en scoorde de 3-0. Vlak voor rust maakte zij er 4-0 van door de bal over de keepster heen te spelen.

Na de rust had Alecto het iets moeilijker. Schiedam kreeg wat meer kansen en scoorde de 4-1. Gelukkig herpakte Alecto zich en tekende Rosanne Pries voor de 5-1, met een fraaie slag op goal. In de laatste vijf minuten kreeg Alecto nog een strafbal, die werd benut door Anne van Eindhoven wat de eindstand op 6-1 bracht.

Voor Rose Breedveld, die na dit seizoen vertrekt bij Alecto en een publiekswissel kreeg, was het een fraaie afsluiting.

Nieuws van Incluzio Leiderdorp

Do 30 mei (Hemelvaartsdag) en vr 31 mei is ons kantoor gesloten

Za 25 mei: Speelgoedbeurs

De vrijwilligers van de Speelgoedwinkel organiseren weer een beurs in Leiderdorp. Van 13.00 tot 17.00 uur is iedereen welkom in Dwars, Bloemerd 1c. Voor meer info: dekoning123@casema.nl

Ma 27 mei: Meidenavond

Voor meiden tussen de 14 en 18 jaar is er vanaf vandaag elke maandag van 19.30 tot 20.00 uur een meidenavond in Dwars (Bloemerd 1c). Kosten: €1,00. Voor meer info: Lise Huitema (jongerencoach): lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260.

Wo 5 juni: Voorlezen aan kleuters en gezamenlijk spelletjes doen

Tussen 10.00 en 11.30 uur wordt in samenwerking met basisschool Regenboog een activiteit georganiseerd waarbij kinderen en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Locatie: basisschool Regenboog, Marjoleintuin 58. Max. 12 deelnemers. Deelname is gratis.

Vr 14 juni: Bijeenkomst over slaapproblemen

Slaapproblemen? Paramedisch centrum Lagas en Incluzio bieden van 13.30 tot 14.30 uur een gratis bijeenkomst aan over slaapproblemen. Aan verschillende slaapproblemen is met behulp van een slaapoefentherapeut wat te doen. Locatie: Sterrentuin. Aanmelden bij Incluzio.

Huiswerkklas

Elke dinsdag tussen 15.30 en 18.00 uur is er een huiswerkklas in Dwars. Voor tieners uit groep 7 of 8 van de basisschool of uit klas 1 of 2 van de middelbare school. Aanmelden via Lise Huitema: lhuitema@incluzio.nl of 06-83000260.

Taalbijeenkomst 'Beter Nederlands spreken'

Elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur zijn vrouwen die de Nederlandse taal beter willen spreken welkom in de Hoeksteen (Houtschans 107). Tijdens elke bijeenkomst wordt er een onderwerp ingebracht met als doel om het daar in het Nederlands over te gaan hebben. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. Voor meer info: Floor van Egmond: fvegmond@incluzio.nl of 06-83266984

Algemene informatie Incluzio

Voor vragen op het gebied van WMO, welzijn en dienstverlening kunt u iedere werkdag (9.00-17.00 uur) terecht bij Incluzio Leiderdorp, De Sterrentuin, van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp. T. (071) 5413536, E. leiderdorp@incluzio.nl, W. www.incluzioleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: Johan Kranenburg

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510.

zondag 26 mei, zesde zondag van Pasen, 9.30 uur: Dienst van Woord en Gebed o.l.v. Pastoor Broeders. M.m.v. Kinderkoor. Eerste H. Communie. Er is kinderopvang aanwezig.

donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, 9.30 uur: Eucharistieviering o.l.v. Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

                                                

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 26 mei, 6e van Pasen

Dorpskerk

10.00 uur: ds. S. Kurtzahn.

Scheppingskerk

10.00 uur: ds. F. van Dijke, gecombineerd met dovendienst.

17.00 uur: Taizédienst.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp. Voorganger: R.A. Visser, tel. (071)

De Nieuw-Apostolische Kerk aan de Prinsenhof 15 in Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg

5415962.

Kerkdiensten:

zondag 26 mei, 10.00 uur.

woensdag 29 mei: GEEN dienst.

donderdag 30 mei: 10.00 uur dienst Hemelvaart.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Website: www.bgldorp.nl. Info: secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 26 mei

10.00 uur: stud. P.C. Vlot.

15.30 uur: stud. P.C. Vlot (H.C. 16).

donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), 11.00 uur: stud. G.P. van Nieuw Amerongen.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: Elke zondag 10.00 uur.

Maandagavond 20.30 uur: Tabernakel.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

vrijdag 24 mei, 19.00 uur: ds. S.P. van der Meulen (Vesperdienst)

zondag 26 mei, 10.15 uur: ds. J. Magliano-Tromp.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00 tot 23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 8.00-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 8.30-23.00 uur Alrijne Apotheek, locatie Leiderdorp; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

20 t/m 26 mei: TP Zoeterwoudsesingel (F. Spits), Zoeterwoudsesingel 50, 2313 EK Leiden. Tel. (071) 5132828.

27 mei t/m 2 juni (30 mei: Hemelvaartsdag, 31 mei: dag na Hemelvaart) Van Leeuwen Tandartsen, (S.M.E. Roorda), Lammermarkt 218, 2312 CW Leiden. Tel. (071) 5898372.

Retraitedag in Dorpskerk

Wat zie je? Is er nog meer te zien? Wat ziet de ander? Hoe ziet de ander het? Hoe ziet de ander jou? Deze vragen staan centraal tijdens de retraitedag 'Zien met andere ogen' van het Centrum voor Bezinning en Inspiratie (CBI) op zaterdag 25 mei in de Leiderdorpse Dorpskerk. Liesbeth van Meeteren en Sijma Rasser begeleiden de deelnemers tussen 10.00 en 17.00 uur.

Deelname aan de retraitedag van het CBI kost 30 euro, inclusief koffie, thee en lunch. Informatie en aanmelding www.cbileiderdorp.nl

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Meer info: tel. (071) 7200871.

Senioren Internetcafé

Het Senioren Internetcafé is elke donderdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur in de bibliotheek aan de Van Diepeningenlaan 110 in Leiderdorp. Ervaren vrijwilligers helpen kosteloos met advies op het oplossen van problemen met uw computer, laptop, tablet of eReader.

Dieren-bescherming afdeling Rijnland

Postadres: Postbus 29, 2300 AA Leiden. Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321 GK Leiden. Telefoon kantoor: (071) 3316192 (ma. t/m do. van 9.00 tot 15.00 uur). Faxnummer: (071) 5769648. Centraal meldnummer: (071) 5216662. Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl. E-mail: kantoor@dbrijnland.nl.

PvdA Ombudsteam

Dagelijks van 20.00 tot 21.30 uur op één van de volgende telefoonnummers: 06 48261740 of 06 22082001. Of via het e-mailadres

ombudsteam@pvdaleiderdorp.nl

Zie ook de website:

www.pvdaleiderdorp.nl