Leiderdorps Weekblad

13 juni 2018

Leiderdorps Weekblad 13 juni 2018


Twee maanden lang activiteiten voor iedereen

n Organisaties slaan handen ineen voor zomerprogramma

gebundeld n Van huttenbouwen tot broodjes cultuur, van een filmbezoek tot leren schieten met een luchtdrukpistool, van schilderen tot hardlopen. Het kan allemaal in Leiderdorp de komende zomer. Volgende week wordt huis-aan-huis een krantje verspreid waarin alle zomeractiviteiten gebundeld zijn. Alles bij elkaar zijn het er ruim 150, waarvan de eerste is op 27 juni en de laatste op 31 augustus.

Dat er zoveel te doen is in het dorp in de zomermaanden is niet nieuw. Leiderdorpse welzijns-, culturele, kerkelijke en sportorganisaties organiseren al sinds jaar en dag een palet van activiteiten in en rond de vakantietijd. Het totaaloverzicht is wèl nieuw. Stichting Pluspunt heeft daar het initiatief toe genomen. "In deze tijd zoeken we zoveel mogelijk naar verbinding tussen welzijn, sport en cultuur. Dit programma, waar 23 organisaties aan meewerken, past daar perfect in", zegt Pluspunt directeur Mirjam Muller.

Pluspunt heeft zelf de afgelopen dertien jaar steeds een zeer succesvol zomeractiviteitenprogramma georganiseerd waarbij zeven weken lang vrijwel elke dag iets te doen was. Muller: "Wij waren daarbij vooral gericht op ouderen en werkten al samen met onder meer de Rotary, de Leiderdorpse Volksuniversiteit en de Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp. Maar ook bijvoorbeeld de Protestantse Gemeente had vorig jaar een zomerprogramma en er waren nog veel meer organisaties die een of meer activiteiten op poten zetten voor verschillende doelgroepen. Door het allemaal te bundelen, krijg je een indrukwekkend aanbod waar voor iedere leeftijd en elke interesse wel wat bij zit."

Wie het Zomeractiviteitenkrantje niet in de bus krijgt, kan het op verschillende punten in het dorp afhalen. "Het komt te liggen bij onze vaste afhaalpunten (bij Pluspunt, de bibliotheek, het gemeentehuis, de Blauwe Roos en Holle Bolle Gijs, red.) maar vast ook bij de andere meewerkende organisaties", aldus Muller.

Leiderdorp in de plus

politiek n Leiderdorp staat er financieel goed voor. De jaarrekening over 2017 laat een positief saldo zien van 1,25 miljoen euro. Daarnaast kon er bijna 8 miljoen in de reserves gestort worden.

De gemeente werkt met drie beleidsprogramma's: 'Meedoen in Leiderdorp', 'Aantrekkelijk Leiderdorp' en 'Bestuur en organisatie'. Alle drie hielden ze geld over.

In het programma 'Aantrekkelijk Leiderdorp' is een flinke klapper gemaakt door de verkoop van de grond in Bospoort aan Ikea, wat 7 miljoen netto opleverde. Geld dat rechtstreeks naar de reserves ging. Verder liet de reiniging een plus van ruim twee ton zien doordat oud papier, plastic, metaal en drankverpakkingen meer opbrachten dan was geraamd.

Lees verder op pagina 3

Goed voor het zelfvertrouwen

Leiderdorpse sneldammer tweede op NK

CHEQUE n € 18.000,18 van Fonds 1818 voor Leiderdorp

Nieuwe
zanger voor Van Messing

vooruitblik n Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseren de gemeente Leiderdorp en Watersportvereniging Doeshaven het Doeshavenconcert. Dit vindt plaats op vrijdagavond 6 juli vanaf 20.30 uur. Zoals ieder jaar worden de bezoekers getrakteerd op een verrassende avond vol entertainment. In de aanloop naar het evenement lichten we de komende weken in deze krant wat tipjes van de sluier op.

Een evenement als het Doeshavenconcert kan alleen georganiseerd worden met behulp van heel veel sponsoren. Gelukkig dragen heel wat ondernemers uit Leiderdorp en directe omgeving belangrijke steentjes bij, vertelt burgemeester Laila Driessen, de stuwende kracht achter het jaarlijkse, gratis toegankelijke muziekfeest.

Een aantal doet dat in natura. Deze bedrijven helpen bijvoorbeeld bij het gereedmaken van het terrein en het podium. Anderen tasten flink in de buidel, waarbij de Rabobank Leiden-Katwijk zich bijzonder significant profileert. Ook Fonds 1818 heeft een stevige bijdrage toegezegd.

Op de sponsorlijst staan niet alleen individuele bedrijven; ook Leiderdorpse Ondernemers Vereniging, met een dikke 200 leden, en de winkeliersvereniging Winkelhof steunen het concert.

De Oranjevereniging Leiderdorp is onmisbaar bij de organisatie en voor de praktische ondersteuning op de avond zelf.

"Ook wat de sponsoring betreft is het Doeshavenconcert echt 'door Leiderdorp, voor Leiderdorp'", kan burgemeester Driessen tevreden constateren.

De sponsoren zijn:

• Installatiebedrijf Pracht B.V.

• Du Prie bouw & ontwikkeling

• De Brasserie Groep

• Van Leeuwen Vastgoed

• Rabobank

• Winkelhof

• LOV

• Praxis Leiderdorp

• Hollandsche Tuyn

• Barendse Loodgieters

• Randstad Electrotechniek

• Spelt BV

• Oranjevereniging Leiderdorp

• Fonds 1818

• Hoogheemraadschap Rijnland

Positief financieel beeld voor Leiderdorp

Door: Corrie van der Laan

VERVOLG VAN VOORPAGINA

En zo'n 328.000 euro bleef in kas door het uitstellen van een aantal werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het programma 'Meedoen in Leiderdorp', waarin het sociaal domein zit, pluste ook behoorlijk. Zo werd op het WMO budget 5 ton overgehouden. De jeugdzorg had eerder in 2017 een injectie van ruim 6 ton gekregen, maar bleek dat niet helemaal nodig te hebben om het tekort te dekken; er bleef uiteindelijk 136.000 euro van over. Aan de andere kant werd ruim 2 ton meer uitgegeven aan bijzondere bijstand dan voorzien, een gevolg van de grotere instroom van statushouders. Maar al met al eindigde dit programma ruim in de zwarte cijfers.

Binnen het programma 'Bestuur en organisatie' waren er meevallers in de voorziening pensioenen, door lagere kosten van de rekenkamer en door opbrengsten van detacheringen.

Kadernota

Zoals het er nu uitziet, hoeft Leiderdorp zich ook in de nabije toekomst geen grote zorgen te maken over de financiën. De financiële Kadernota 2019-2022, die vooruit blikt op de begroting, voorziet voor de komende jaren een kloppend kasboek.

Wel staat er een aantal grote uitgaven op de agenda. Een daarvan is de geplande aanpak van de riolering, waarbij de gemengde afvoer vervangen wordt door een gescheiden afvoer. De kosten zijn ca. 2,5 miljoen euro per jaar. Verder zal in 2019 nog eens 1.100.000 euro extra nodig zijn voor de jeugdhulp.

Ook een fikse kostenpost is de noodzakelijke uitbreiding van de gemeentelijke formatie in verband met veranderde wetgeving, het continueren van de regionale samenwerking en het verbeteren van het klantcontact. Hiervoor worden bedragen geraamd die oplopen van 3,3 ton in 2019 tot 7,5 ton in 2022. Op de rol voor 2019 staat ook de vervanging van de kunstgrasvelden en verlichting bij korfbalvereniging Velocitas, een kostenpost van ruim 400.000 euro.

Om in de zwarte cijfers te blijven moet in 2019 en 2020 een greep in de reserves gedaan worden, maar daar zit genoeg in. Daarna komt er meer lucht, mede dankzij verwachte grotere bijdragen uit het gemeentefonds.

Overigens is in de Kadernota een aantal zaken nog niet meegenomen, waaronder nieuwe plannen in het coalitieakkoord.

De financiële jaarstukken en de Kadernota zijn vorige week naar de gemeenteraad gestuurd. Die bespreekt ze tijdens het Politiek Forum van 2 juli en de raadsvergadering van 9 juli.

Fonds 1818 trakteert gemeente Leiderdorp op cheque van € 18.000,18

Burgemeester Laila Driessen-Jansen (links) ontvangt de cheque uit handen van Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink. | Foto: PR Foto: Valerie Kuypers.

cadeautje n Fonds 1818 heeft de gemeente Leiderdorp een cheque ter waarde van € 18.000,18 aangeboden. De cheque werd overhandigd tijdens het Fonds 1818 Festival op maandag 9 juni in en om de Grote Kerk in Den Haag.

Leiderdorp was niet de enige gemeente die een cadeau kreeg. Fonds 1818 had een cheque van € 18.000,18 voor ieder van de negentien burgemeesters in de regio van het fonds, plus die van Madurodam. Het geld is vrij te besteden aan maatschappelijk projecten in hun gemeente. De gemeente Leiderdorp heeft besloten dit bedrag te verdelen over zeven projecten waaronder het Doeshavenconcert, de Kerstafette, een taptoe op Koningsdag en een kerstdiner voor 65-plussers die dit anders niet hebben.

Een artist impression van de woontoren die moet verrijzen op de ROC locatie. Foto: PR

Jubileum

Het Fonds 1818 Festival werd georganiseerd vanwege het 200-jarig jubileum van de Nutsspaarbank en Fonds 1818. Het festival trok ruim achtduizend bezoekers. Zij konden zien wat voor projecten het fonds de afgelopen jaren heeft ondersteund.

Fonds 1818 viert het jubileum door de hele regio te trakteren. Bewoners met goede ideeën kunnen een jaar lang bij het fonds terecht voor advies, begeleiding en financiële ondersteuning. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en de Duin- & Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

Bouw woontoren start voor de zomer

ondertekening n Amvest, Did Vastgoedontwikkeling en Vink Bouw hebben vorige week woensdag de koop- en realisatieovereenkomst getekend voor een woontoren met 104 vrijesectorhuurwoningen op de hoek van de Engelendaal en de Oude Spoorbaan in Leiderdorp.

De woontoren van zo'n 70 meter hoog komt op de voormalige schoollocatie van het ROC Leiden. Momenteel wordt hard gewerkt aan de sloop van de oude schoolgebouwen. Het is de bedoeling dat nog voor de zomer de eerste paal voor de torenflat wordt geslagen. Naar verwachting kunnen in 2020 de eerste bewoners hun nieuwe appartement betrekken.

Naar middeldure huurwoningen is een omvangrijke vraag en op dit vlak ligt een grote maatschappelijke opgave. Met het realiseren van de 104 vrijesectorhuur appartementen wordt invulling gegeven aan de lokale en regionale vraag naar dit soort woningen tussen stad en Groene Hart.

De woontoren is onderdeel van een nieuwe woonwijk die de naam 'Bij de Zijl' heeft gekregen. Naast de markante toren komen er een lager appartementengebouw met 36 sociale huurwoningen en 42 eengezins koopwoningen, verdeeld in 10 waterwoningen, 19 hofwoningen en 13 terraswoningen. De inschrijvingen voor een koopwoning in Bij de Zijl is inmiddels gesloten, hooguit kan men nog op een wachtlijst worden geplaatst.

Job Buddy Leiderdorp is een lokaal initiatief van en door Leiderdorpse

ondernemers. Doel is om gezamenlijk werkzoekenden in Leiderdorp sneller aan een baan te helpen.

De drijvende krachten achter Job Buddy zijn Astrid Selier van Stimulanszz, die ook de coördinator is, en René van Giezen van Promo071.nl Iedere maand praten zij u via deze rubriek bij over het project.

Dit keer staat de schijnwerper gericht op het kersverse 'zusje' van Job Buddy Leiderdorp: Job Buddy Zoeterwoude.

Job Buddy start nu ook in Zoeterwoude

Zoals in onze vorige column aangegeven, heeft Job Buddy Leiderdorp een zusje gekregen: Job Buddy Zoeterwoude. Haar geboorte lag al geruime tijd in de planning. Maar hoe is dit zo gekomen?

Conny van Leeuwen, loopbaancoach in Leiderdorp, had zich enige tijd geleden bij Job Buddy opgegeven als buddy. Tijdens haar deelname en het begeleiden van diverse deelnemers is zij erg enthousiast geworden. "Het format waarmee Job Buddy werkt, werkt echt! Ik heb diverse werkzoekers werkvinders zien worden. Dit komt door de persoonlijke aanpak en de aandacht voor zowel de deelnemers als de buddy's. Ik hoorde van Astrid dat zij in gesprek was met andere gemeentes om Job Buddy ook daar te starten. Aangezien ik zelf altijd in Zoeterwoude heb gewoond en er een groot netwerk heb, leek het mij een goed idee om daar Job Buddy op te zetten. Astrid reageerde direct enthousiast op dat plan en vroeg me een afspraak te maken met de wethouders. Zo geschiedde en samen zijn we op gesprek gegaan in het gemeentehuis. Ook daar waren de reacties enthousiast. Van de gemeente hebben we eenmalig het volledige benodigde opstartbedrag als subsidie vergoed gekregen. In het eerste jaar dat de groep loopt hebben we de tijd om contacten te leggen met de Zoeterwoudse Ondernemersvereniging en de lokale ondernemers. Als er een tweede groep volgt, zal deze net als in Leiderdorp volledig op sponsorgeld moeten gaan draaien".

De geboorte van Job Buddy Zoeterwoude heeft veel voeten in de aarde. Net als 2,5 jaar geleden, toen Job Buddy Leiderdorp ontstond, kost het veel tijd om bekendheid te krijgen. Zo is er een speciale Facebookgroep voor Zoeterwoude gestart en zijn we, in samenwerking met René van Giezen, druk bezig om de medewerking van de lokale pers te krijgen. Astrid: "Het feit dat wij iedere maand de gelegenheid krijgen van het Leiderdorps Weekblad om deze stukjes te schrijven, heeft ervoor gezorgd dat Job Buddy in Leiderdorp al snel een gezicht kreeg. Eigenlijk kun je niet zonder en wij waarderen dit zeer. Ik heb er vertrouwen in dat dit voor Zoeterwoude ook snel goed gaat komen. Vorige week hebben Conny, Rene en ik bij elkaar gezeten en hebben we een plan gemaakt over hoe we meer publiciteit kunnen krijgen. Zo hebben we informatiefoldertjes laten maken die we kunnen neerleggen op locaties waar veel Zoeterwoudenaren komen en die uitgedeeld kunnen worden. Uiteraard blijven we ook bij de lokale media in Zoeterwoude vragen om hun medewerking."

Het eerste plan was om in Zoeterwoude in juni te starten met de eerste groep, maar dat is helaas niet gelukt; het aantal aanmeldingen bleef steken op vier terwijl er twaalf plekken beschikbaar zijn. De start is nu uitgesteld naar september. Dat betekent dat Job Buddy Zoeterwoude op zoek is naar werkzoekenden die in Zoeterwoude wonen. Wellicht kent u iemand die u op Job Buddy kunt attenderen. De kracht van mond-op-mondreclame is groot, vandaar deze oproep:

Ben jij op zoek naar werk?

Ben jij woonachtig in Zoeterwoude?

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Meld je dan nu aan!

In samenwerking met de gemeente Zoeterwoude helpt Job Buddy werkzoekenden sneller aan een baan. Tegen een kleine vergoeding krijg je een eigen buddy, volg je een professionele sollicitatietraining, maak je contact met andere werkzoekenden en stimuleer je elkaar. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Conny@jobbuddy.org
Tevens zoeken we ook nog buddy's. Het liefst woonachtig in Zoeterwoude, maar dit is geen harde eis. Aanmelden kan ook bij Conny. W

Wilt u meer weten over Job Buddy of denkt u "Hé, ik vind het ook wel leuk om een groep te starten in een gemeente waar ik een breed netwerk heb", neem dan contact op met Astrid via e-mail astrid@jobbuddy.org. Meer informatie over Job Buddy is ook te lezen op de website www.jobbuddy.org.

Repair Café in Gading op 20 juni

Repareren n Woensdag 20 juni van 13.30 tot 15.30 uur vindt weer een Repair Café plaats bij Gading aan Griffioen 15. Reparatie-experts staan klaar om iedereen te helpen bij het herstel van bijvoorbeeld elektrische apparaten, kleding, fietsen, meubels, speelgoed of servies. Ook voor reparaties aan rollators en rolstoelen is dit het goede adres.

Gading op bezoek bij De Leeuwerik

Leerlingen van De Leeuwerik met de bezoekers van Activiteitencentrum Gading. | Foto: PR Foto: PR

n In kader van Dag van het Kind

traktatie n Bijzonder bezoek voor de Leiderdorpse Daltonschool De Leeuwerik begin deze maand. Vrijdag 1 juni was het de Internationale Dag van het Kind en in het kader daarvan kwamen drie dames namens Activiteitencentrum Gading langs op school. En ze kwamen niet met lege handen: alle kinderen kregen een zelfgemaakt cakeje.

V.l.n.r. Denise, Laura en Anna-Kinke. | Foto: PR Foto: PR

Aafke en Edmee zitten in een rolstoel en Joke loopt moeilijk. Reden waarom ze niet aan het werk kunnen. Omdat de dames graag iets omhanden hebben, bezoeken ze regelmatig Activiteitencentrum Gading bij de Winkelhof. Samen met begeleiders Kees en Mustafa hadden ze het plan opgevat om een school te bezoeken met zelfgemaakt lekkers vanwege de Dag van het kind. De Leeuwerik wilde ze graag ontvangen.

Na een bezoek aan de kleuters waren de groepen 7 en 8 aan de beurt. In het theater van de school stelden de bezoekers zich voor en mochten de kinderen vragen stellen. En vragen waren er! Zo wilde Javier weten of het een wens is van de dames om ooit nog te kunnen lopen. Aafke, zelf geboren met een open ruggetje en al van kinds af aan in een rolstoel, gaf aan dat het voor haar niet echt een issue is. Ze heeft nooit kunnen lopen en weet niet beter. Maar ze wist te vertellen dat het voor mensen die later een handicap krijgen, vaak wel frustrerend kan zijn.

Suze vond het heel mooi en dapper dat de dames haar school bezochten en Fleur vroeg wat de bezoeksters het allerliefste nog eens zouden doen in hun leven. Het werd even heel stil toen Edmee, vanaf haar 16e in een rolstoel na een ernstig ongeluk, vertelde dat ze heel graag nog eens zou hockeyen: lekker de bal afpakken en scoren!

Na het vragenrondje was het tijd voor de traktatie. Terwijl de kinderen zaten te smikkelen vertelde begeleider Mustafa nog een verhaal om aan te geven hoe belangrijk het is dat we elkaar accepteren zoals we zijn. De kinderen luisterden vol aandacht. Het was al met al een mooi en indrukwekkend bezoek en zeker voor herhaling vatbaar.

Slimme Leiderdorpse brugklassers winnen Willie Wortel Wedstrijd

uitvinders n Drie slimme meiden uit de vwo-brugklas van het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp hebben donderdagavond 7 juni de jaarlijkse Willie Wortel Wedstrijd van Technolab Leiden gewonnen. Het was al een enorme eer dat Laura Gortenmulder, Denise Hogenboom en Anna-Kinke Koopmans de finale hadden bereikt, maar dat ze met hun prachtige uitvinding en hun gloedvolle presentatie ook nog eens de eindwinnaars zouden worden, dat kwam natuurlijk als een grote verrassing.

De jury was enorm onder de indruk van de creativiteit en kwaliteit van de presentatie en was zeer te spreken over de manier waarop de Visser-delegatie het Design Thinking concept had toegepast. "Onze uitvinding heet Feathers," licht Anna-Kinke toe. "Het is een kastje dat je op je stopcontact aansluit en dan vastzit met magneten. Als je apparaat honderd procent is opgeladen, geeft je apparaat een melding met Bluetooth en dan gaan er klemmetjes opzij, waardoor er een veertje uitspringt dat de stekker uit het stopcontact duwt."

Het mooie van dit idee zit hem in de duurzaamheid: de uitvinding levert een flinke stroombesparing op en bovendien bestaat er geen gevaar meer dat de mobiel ontploft of de batterij kapot gaat.

RS Components uit Haarlem, een toonaangevende distributeur op het gebied van elektronica, procesautomatisering en gereedschap, zag wel wat in 'Feathers' en ondersteunde de drie meiden bij het ontwikkelen van een prototype.

Denise: "We zijn heel blij dat we hieraan mee konden doen. We hebben veel leuke dingen meegemaakt en heel veel geleerd." En Laura vult aan: "De avond zelf was heel leuk, maar we vonden het best wel een beetje spannend allemaal. Nou ja, supertof dat we gewonnen hebben natuurlijk!"

Organisator van de Willie Wortel Wedstrijd is Technolab Leiden, een leerwerkbedrijf met passie voor onderwijs, techniek, wetenschap en talentontwikkeling. Met dit initiatief worden leerlingen uit de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs uitgedaagd om voor uiteenlopende problemen een creatieve oplossing te bedenken. De finalisten krijgen de kans om die samen met de partnerbedrijven van Technolab ook daadwerkelijk uit te voeren.

Opfrisdag voor scootmobielrijders

De middag was gereserveerd voor een scootmobieltocht door en om Leiderdorp. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: J.P. Kranenburg

senioren n Zo'n vijftig scootmobielrijders fristen woensdag hun theoretische verkeerskennis en praktische rijvaardigheid op tijdens de jaarlijkse Leiderdorpse Scootmobieldag.

Door: Corrie van der Laan

In een lokaal in de Scheppingskerk kregen ze les over de verkeersregels en betekenis van verkeersborden, buiten reden ze een circuitje met hindernissen. Verder konden ze hun zicht en gehoor laten testen, gaf een apotheker informatie over medicijngebruik in het verkeer en waren medewerkers van het Sociaal Team Leiderdorp en Pluspunt aanwezig om vragen te beantwoorden. Een gespecialiseerd bedrijf stond paraat om scootmobiels na te kijken. De middag was gereserveerd voor een gezamenlijke tocht door en rond het dorp.

Zelfvertrouwen

De Scootmobieldag is zeker geen overbodige luxe, vertelt gemeenteambtenaar Dorette Hewitt, die samen met Anja Groenewegen verantwoordelijk is voor de organisatie. "Er zijn mensen bij die nooit een rijbewijs hebben gehaald en dus ook nooit theorie-examen hebben gedaan. Maar ook voor de anderen is het nuttig want er is de afgelopen jaren ontzettend veel veranderd in de regelgeving. Het praktische deel is vooral belangrijk voor het zelfvertrouwen. Er zijn opvallend veel mensen die een scootmobiel hebben, maar er amper mee op pad durven. Hier merken ze dat ze er veel meer mee kunnen dan ze denken. Dat geeft ze vrijheid en helpt ze om langer zelfstandig te blijven."

Buiten op het plein oefent mevrouw De Bruijn (88) in haar glanzend rode scootmobiel met het keren in een nauwe ruimte, aangegeven met lange latten op de grond. De eerste keer rijdt ze een van de 'muren' omver, maar in de herhaling maakt ze een perfecte draai. "Ik heb 'm pas veertien dagen en moet nog even wennen", vertelt ze. "Het lastige aan de scootmobiel is dat je in een handel moet knijpen om gas te geven. Ik heb veertig jaar brommer gereden, tot mijn 85ste, en daar moet je juist knijpen om te remmen."

Mevrouw Witteveen is een ervaren rijder. Zelfverzekerd rijdt ze de hellingbaan op, stopt op het kantelpunt en rijdt na het omklappen beheerst naar beneden. "Ik heb al veertien jaar een scootmobiel, en kan er alles mee. Al vind ik degene die ik nu heb niet zo fijn als mijn vorige, die had veel meer vermogen. Maar die is duurder en wordt helaas niet meer vergoed."

In het leslokaal zorgt een instructeur van Veilig Verkeer Nederland voor vele eyeopeners. Zo gelden voor een scootmobiel die op de stoep rijdt

'Er zijn opvallend veel mensen die een scootmobiel hebben, maar er amper mee op pad durven'

de voetgangersregels, rijdt het voertuig op de weg of op het fietspad, dan moet de bestuurder zich houden aan dezelfde regels als de fietsers. Meestal zijn scootmobiels zo afgesteld dat ze maximaal 12 tot 17 km/uur kunnen rijden. Enkele bezoekers zijn prettig verrast als ze horen dat de maximum snelheid voor een scootmobiel, als invalidevoertuig, 45 km/uur is. "O, dan kan ik hem opvoeren", roept een van de dames enthousiast. Wat door de instructeur toch sterk wordt afgeraden…

Een luizenleven

Wolluis op een beukenblad. | Foto: Ton Gordijn Foto: Ton Gordijn

Na de afgelopen droge warme weken zie je dat bladeren van veel bomen en struiken en de grond daaronder bedekt is met een glimmend, plakkerig laagje. Waar komt dat vandaan?

Kijk eens omhoog. Als de zon schijnt en je staat goed ten opzichte van de zon zie je het letterlijk regenen met heel kleine druppeltjes. Die druppeltjes veroorzaken de plakkerige laag.
Maar wie maakt die druppeltjes? Bij bomen met hoge takken is het moeilijk, maar bij struiken en kruiden laten de daders zich meestal gemakkelijk vinden: bladluizen. Iedereen kent ze wel: die kleine beestjes, meestal groen of heel donker gekleurd, die met heel veel bij elkaar zitten op blad of stengel. Vaak worden ze door lieveheersbeestjes opgegeten tenzij ze door mieren als een soort herders bewaakt worden.

Honingdauw

Maar waarom bewaken die mieren ze en wat zijn het voor het druppeltjes? Het een heeft met het ander te maken. Die druppeltjes zijn plakkerig van suikers. Bladluizen leven van het sap dat ze met hun zuigsnuit uit planten halen. In dat sap zit meer suiker dan een bladluis nodig heeft. Het teveel wordt uitgescheiden als een zoete vloeistof. Dat zijn dus die kleine druppeltjes, die ook wel honingdauw genoemd worden. Een mooie naam voor luizenplas! Mieren zijn zo verzot op honingdauw dat ze de luizen bewaken tegen luizeneters als lieveheersbeestjes. Ook bijen, wespen en andere dieren zijn gek op die zoetigheid.

Sommige mensen zijn er minder blij mee. Ook op auto's geeft het een plakkerige laag. Die is weliswaar gemakkelijk met warm water weg te wassen, maar minder gemakkelijk als de laag dagen oud is. Voor de wat 'luieren' onder ons: 'heitje voor een karweitje' bestaat nog steeds! Ook helpen tuinen die niet betegeld zijn. Daarin huizen veel bladluizeneters, zoals lieveheersbeestjes en vogels.

Wol op de rug

Soms vindt je op je zoektocht naar de daders geen bladluizen. Speciaal bij beuken en elzen, maar ook bij veel kamerplanten zie je alleen witte wollige plekjes aan de onderkant van het blad of stengels. Maar geen beestjes. Niets.

Echt niet?Kijk dan eens wat beter en vooral langer. Opeens zie je dat er toch wat beweging in het "wol" zit. Als je zo'n wollig plakje van het blad haalt zie je dat onder het wol een klein beestje zit of eitjes. Dat kleine beestje is een wolluis. Door de wol goed beschermd tegen kou, insecteneters en ook – enigszins – tegen insecticide.
Nu hebben niet alle wolluizen 'wol' op hun rug. Alleen de vrouwtjes. Die vrouwtjes maken ook nesten van wol, met daarin de eitjes. Voor de mannetjes zou wol op hun rug onhandig zijn, want alleen volwassen mannetjes hebben vleugels. Vliegen met wol op je rug zal vast niet gemakkelijk zijn.
Nee, met wol beschermd tegen onheil en kou op je eten zitten, dat is pas het echte luizenleven!

Door: Ton Gordijn

Einde aan pendeldienst tussen Alrijne ziekenhuizen

pilot n De pendeldienst die patiënten en bezoekers van Alrijne Ziekenhuis tussen Leiden en Leiderdorp vervoerde, wordt na de pilotfase niet voortgezet. Er blijkt te weinig belangstelling voor te zijn.

Gemiddeld had de bus slechts vier passagiers per dag en bij gemiddeld elf van de zestien dagelijkse ritten stapte niemand in. De pilotfase ging op 5 december 2017 van start en eindigt met de laatste rit van de pendelbus op vrijdag 29 juni aanstaande.

Alrijne Ziekenhuis introduceerde de pilot, onder andere op basis van feedback van huisartsen, om te onderzoeken hoeveel vraag er zou zijn om patiënten tussen Alrijne Leiden en Alrijne Leiderdorp te vervoeren. Omdat na ruim een halfjaar de vraag niet toeneemt, is besloten om de pilot stop te zetten.

Excursie in Boterhuispolder

natuur n Zondag 17 juni van 13.30 tot ongeveer 15.30 of 16.00 uur organiseren IVN-natuurgidsen een excursie in de Boterhuispolder.

Het broedseizoen is dan grotendeels voorbij, dus alle paden zijn weer open. Er vliegen nog steeds weidevogels en verder zijn er zwaluwen, spreeuwen, zwanen en andere vogels. De bermen staan in bloei en het slootleven groeit.

Het is een gecombineerde fiets-, wandelexcursie. Soms blijven de fietsen staan om verder te wandelen. Deelnemers kunnen kiezen voor een stevige doorstapwandeling of voor een kortere variant.

Wie mee wil, moet om 13.30 uur bij Brasserie Meelfabriek Zijlstroom (Zijldijk 28 in Leiderdorp) zijn. Neem een fiets mee. Wandelschoenen - en bij warm weer wat te drinken – zijn belangrijk. Een verrekijker is aan te raden.

Voor meer informatie over het IVN, zie www.ivn.nl/leiden.

Vrijwilligers bij het schieten gezocht

Schieten en gezellig samenzijn gaan hand in hand bij de Sleutels. Vrijwilliger Henk Koster staat in het midden op de achterste rij. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Bij het doorzoeken van de vacaturebank van iDOE maakt de vacaturetitel 'Vrijwilligers bij het schieten' nogal nieuwsgierig.

Rob van Weesel, inmiddels al 10 jaar voorzitter van Gehandicapten Sport Vereniging De Sleutels, vertelt dat zij iedere dinsdagavond bij Schietvereniging De Vrijheid een schietavond organiseren voor mensen met een beperking en senioren.

Gezelligheid staat voorop

Rob: "Deze avond is ooit opgezet door een politieagent. Momenteel zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers die kunnen helpen bij het instellen van het geweer, uiteraard onder leiding van vrijwilliger Henk Koster (op de foto staat hij in het midden op de achterste rij)."
Gezelligheid staat vooral voorop tijdens de sportactiviteiten georganiseerd door GSV De Sleutels. "Het is prachtig om de mensen aan het einde van de avond blij en voldaan te zien!". Dat is wat Rob motiveert dit vrijwilligerswerk te blijven doen.

Naast het schieten organiseert GSV De Sleutels in Leiderdorp ook een fitnessavond en worden er in Leiden en omstreken nog veel meer sporten voor mensen met een beperking en senioren georganiseerd.

Volgend jaar bestaat GSV De sleutels alweer 60 jaar! Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Ook voor een van de bestuursfuncties. Jaarlijks is er voor de ca. 30 vrijwilligers een leuk uitje.

Interesse? Bel (071) 5415923 of mail info@gsvdesleutels.nl

De 200 vrijwilligers van Leythenrode

De jaarlijkse rolstoelvierdaagse is een van de activiteiten die alleen mogelijk zijn dankzij de inzet van vrijwilligers. | Archieffoto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Leythenrode, welke Leiderdorper kent het niet? Maar weet je ook dat 200 vrijwilligers zich hier met veel liefde en enthousiasme inzetten? De vrijwilligers zijn onder andere actief als gastheer/vrouw, rolstoelbuschauffeur en begeleiders bij uitstapjes. "Onze vrijwilligers zijn er om net dat beetje extra aandacht te geven. Persoonlijk contact is hierbij heel belangrijk. Een luisterend oor, het maken van een wandelingetje, een spelletje doen of een kaartje schrijven voor een jarig kleinkind, alles is belangrijk" aldus Melinda Voerman.

Melinda is zelf, naast haar betaalde baan bij de Gemeente, 15 jaar uitvoerend vrijwilliger geweest binnen deze organisatie voordat zij gevraagd werd voor de functie van Coördinator Vrijwilligerswerk. Een prachtige functie waar zij iedere dag een feestje van maakt.

Leythenrode werkt met een vrijwilligersbeleid met onder andere een vrijwilligersovereenkomst en -reglement. Bij iedere nieuwe vrijwilliger wordt gekeken naar een match, aansluitend aan de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger.

Waardering krijgen de vrijwilligers niet alleen vanuit de bewoners zelf. Jaarlijks organiseert Leythenrode als dank een vrijwilligersdiner en daarnaast ontvangen alle vrijwilliger een kerstpakket. Ook vind Melinda persoonlijke aandacht voor de vrijwilliger, in de vorm van een schouderklopje, aandacht voor de jubilarissen of het meeleven in de voor de vrijwilliger moeilijke omstandigheden erg belangrijk. Wist je dat Leythenrode winnaar was van de eerste Leiderdorpse vrijwilligersprijs in 2012?

Wil jij je ook inzetten voor Leythenrode? Neem dan contact op met Melinda via mavoerman@alrijne.nl of 071-5817830 (behalve op woensdag).


Opa- en Omadag op de Hasselbraam

Foto: PR

bezoek n Op 6 juni organiseerde St. Vrienden van de Hasselbraam voor de vierde maal de 'Opa- en Omadag'. Zo'n honderd grootouders brachten een bezoek aan de school aan het Heelblaadjespad in Leiderdorp. Locatieleider Egbert Raateland vertelde over Jenaplan onderwijs en de nieuwe mogelijkheden die het gebouw na de ingrijpende renovatie van vorig jaar daarvoor biedt. Daarna waren er diverse activiteiten waaronder de 'fotoshoot' van grootouders met kleinkinderen in een klassieke schoolbank. Maar het leukste bleef natuurlijk om met de kinderen mee te kijken in de klas en te zien hoe het er tegenwoordig op school aan toe gaat. Zoals een opa zei: "Je bent nooit te oud om van je kleinkinderen te leren". | Foto: PR

Foto: PR

Binnen Leiderdorp zetten talloze vrijwilligers zich in voor maatschappelijke organisaties. iDOE stelt beide partijen graag aan jullie voor.

Ken of ben jij een vrijwilliger met een bijzonder, leuk of interessant verhaal?

Heb je vragen over vrijwillige inzet of wil jij je graag inzetten, maar weet je nog niet hoe?

Neem dan contact op via contact@i-doe.nl of bel (071) 5160477.

Nieuw Buitenzorg kan uitbreiden

Een handdruk na de ondertekening van de exploitatieovereenkomst. Foto: PR

ondertekening n Burgemeester Laila Driessen en Jeroen van de Pas van zorgorganisatie Philadelphia ondertekenden op 6 juni een exploitatieovereenkomst. Daarmee kan Philadelphia bij de locatie Nieuw Buitenzorg aan de Wilddreef in Leiderdorp extra woningen bouwen en het huidige pand verbouwen. In de vernieuwde locatie komen vijftig bewoners met een ernstige meervoudige beperking. Ook komen er logeermogelijkheden voor meervoudig beperkten. De nieuwbouw start rond de jaarwisseling, de verbouw volgt daarna.

n Feestelijke slotdag Avond4daagse

Veel van de jonge deelnemers hadden hun medaille al opgespeld. Foto: Johan Kranenburg

wandelen n Het is altijd weer een feestje, de slotdag van de Leiderdorpse Avond4daagse. Zoals traditie is op de laatste avond, verzamelden de lopers van alle afstanden - 3, 5 en 10 kilometer – zich donderdagavond 7 juli bij de Buitenhofvijver en liepen daarna onder begeleiding van marchingband Tamarco naar de finish op de velden van korfbalvereniging Velocitas, de organisator van het evenement.

De 47e editie van de Avond4daagse telde 1446 officiële deelnemers maar het aantal lopers was veel groter; heel wat ouders liepen als begeleider mee met hun kinderen. | Foto: J.P. Kranenburg

Fietser met voet bekneld in wielkas

Foto: AS Media

ongeval n Een fietser kwam vrijdagmiddag 8 juni na een val op de Leiderdorpse Buitendijklaan in een benarde situatie: zijn voet raakte bekneld in de wielkast van een geparkeerde personenauto. Omstanders boden eerste hulp. Ambulancepersoneel en politie wisten de man te bevrijden vlak voordat de gealarmeerde brandweer aankwam. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. | Foto: AS Media

Vrijwilligers-vacatures

Vrijwilliger bewegingsactiviteit

Verpleeghuis Leythenrode

Penningmeester

Buurtvereniging Zijlkwartier

Fitnessbegeleider

VTV

Meer vrijwilligersvacatures

vind je in de vacaturebank

op www.i-doe.nl

week in beeld

Ondernemers netwerken bij Van Houdt

LOV n Het was gezellig druk vorige week woensdag bij het Sportcentrum Van Houdt aan de Luijkendreef. Waar de leden van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging (LOV) te gast waren voor de maandelijkse netwerkbijeenkomst. Roger van Houdt werd daar als winnaar van de Leiderdorpse Ondernemersprijs 2017 nog eens extra in het zonnetje gezet.

Tekst en foto: Frans Brocken

Roger van Houdt stelde de deuren van het Sportcentrum wagenwijd open voor een bezichtiging. Hij herinnerde er aan, dat de sportschool is opgericht door zijn vader Theo. Hij overleed een aantal jaren geleden tijdens een fietsvakantie met vrienden op Kreta. Een gebeurtenis, die destijds een diepe indruk heeft gemaakt bij velen in Leiderdorp. "Hij kijkt van boven mee", zei Roger respectvol. In het sportcentrum werd er intussen hard gewerkt door sporters op de verschillende toestellen. Onder hen wethouder Angelique Beekhuizen, die op een looptrap flink aan haar conditie schaafde. Roger had voor iedere bezoeker een cadeaubon voor een maand gratis sporten. Een leuk gebaar.

Stierenbrug

De LOV-bijeenkomst is ook altijd een moment om bij te praten over zaken die ondernemers bezig houden. Bereikbaarheid is een belangrijk punt voor ondernemend Leiderdorp, zei Didos van Dam. De LOV-voorzitter hekelde de recente afsluiting aan de kant van de Stierenburg. "Een bizarre kwestie en een gemiste kans", aldus Van Dam. Daarmee doelde hij op het gebrek aan informatie naar de ondernemers. Als gevolg waarvan de winkeliers van Winkelhof en Santhorst minder klanten dan normaal hadden.

Netwerken en relaties bij elkaar brengen is een constante activiteit van de LOV. Dat kan ook op het water. "Iedereen gezellig bij elkaar in één sloep" zei Van Dam ter introductie van de jaarlijkse sloepentocht. Deze wordt gehouden op woensdag 27 juni.

Activiteiten in Leiderdorp

Leiderdorp is geen saai dorp. Dat is algemeen bekend. Er staan weer een aantal bijzondere activiteiten op het programma waar ook de lokale ondernemers volop bij betrokken zijn.

Op zaterdag 8 september wordt de jaarmarkt in Leiderdorp gehouden. De jaarmarkt vormt met honderd kraampjes op de Laan van Berendrecht een verbinding tussen de winkelcentra Winkelhof en Santhorst. Beide winkelcentra krijgen een eigen horecaplein. Bij Winkelhof komt er een podium voor diverse optredens en kan men er een drankje halen. Bij Santhorst komt er een mini foodtruckfestival, met luchtkussens voor de allerkleinste gasten. De organisatie is in handen Rudo Slappendel van Rudeboy Media.

Joyce Thissen van het Sportfondsen Sportservicepunt meldde dat de voorbereiding van Kerstafette 2018 in volle gang is. Van donderdag 13 tot en met zondag 16 december is er weer van alles te doen bij de inmiddels derde editie. "We hopen dat iedereen die in de voorgaande jaren meedeed er ook dit jaar weer bij is. Heb je interesse lees dan de criteria voor 2018 of neem contact op via jpeters@scwleiderdorp.nl", aldus Thissen.

Leiderdorp zwaait wethouders uit

De oud-wethouders en hun echtgenoten - en kleinkind van Kees Wassenaar - luisteren naar de toespraak van burgemeester Driessen. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

afscheid n Vorige week maandagavond namen ze al afscheid in de gemeenteraad, vorige week donderdagmiddag kon heel Leiderdorp de oud-wethouders Kees Wassenaar (VVD) en Olaf McDaniel (PvdA) uitzwaaien.

Tweeënhalf uur lang schudden beide wethouders handen en namen beste wensen en afscheidspresentjes in ontvangst.

V.l.n.r. wethouder Willem Joosten, Roger van Houdt, Bart Keijzer van Wooon en Didos van Dam. Foto: Frans Brocken

Van burgemeester Laila Driessen kregen ze ieder een passend bewerkte foto van het gemeentehuis. Op de foto voor McDaniel, die zich in de anderhalf jaar van zijn wethouderschap sterk geprofileerd heeft als duurzaamheidskampioen, was het dak vol gelegd met zonnepanelen. Wassenaar, de man die in zijn ruim tien jaar als wethouder verantwoordelijk was voor vele bouwprojecten, kreeg een foto waarin een Ikeavestiging op het dak gefotoshopt was. Wassenaar heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de komst van Ikea naar Leiderdorp, wat eind mei onverwachts afgeblazen werd door de multinational.

Olaf McDaniel blijft nauw betrokken bij de Leiderdorpse politiek, hij gaat door als fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. Een vertrouwde functie: voordat hij wethouder werd was hij al 14,5 jaar raadslid waarvan 6,5 jaar fractievoorzitter. Daarnaast is hij partner bij de Human Talent Group.

Kees Wassenaar vind het tijd voor iets anders en heeft een aantal ijzers in het vuur, maar doet het - tot genoegen van zijn familie - deze zomer even rustig aan.

Nieuwe zanger maakt Van Messing weer compleet

De band Van Messing is weer klaar om te gaan optreden. | Foto: Sarah Theeuwsen fotografie

Band n Hij had even bedenktijd nodig maar heeft voluit 'ja' gezegd. Paul Pardon is de nieuwe zanger van de Leidse/ Leiderdorpse formatie Van Messing. Zaterdag 30 juni staat hij voor het eerst op de bühne met de band die hij in zijn hart gesloten heeft. En nog wel in zijn eigen woonplaats Zoeterwoude.

"Nederlandstalig kan heel confronterend zijn", dacht Paul Pardon, toen zijn vroegere 'Bowie-band-maatje' Daan Andriessen hem vroeg de plaats van naar Zweden vertrekkende zanger bij Van Messing te komen vervangen. Heel even had ie nodig. Maar hij was volgens eigen zeggen heel snel om. "Wat een band en wat een plezier om daarvan deel uit te maken", aldus de Zoeterwoudenaar die zijn sporen al ruim verdiend had in allerlei projectformaties. "Zaterdag 30 juni, op mijn verjaardag nog wel, gaan we van start. Bij 'De Meester'. De hele band kijkt er naar uit!"

De postkoets van Frans Neuman. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Bij Van Messing moest Pardon zich niet alleen in korte tijd het oude repertoire eigen maken, maar ook volop meedenken in de stortvloed van nieuwe nummers die de mannen van Van Messing produceerden voor hun nieuwe album 'Ducht'. Dit wordt de opvolger van de in 2017 verschenen cd 'Verwarde mannen' en de single 'Leiden'.

Van Messing zal in Zoeterwoude zowel oud als nieuw werk ten gehore brengen. "Ongeveer fifty-fifty", aldus de nieuwe frontman.

Het optreden van zaterdag 30 juni begint om 22.00 uur. Café de Meester ligt aan de Zuidbuurtseweg 58 in Zoeterdoude. Op zondag 1 juli geeft Van Messing kort acte de présence in galeriecafé De Leidse Lente.

Twee tijdelijke tentoonstellingen in Leiderdorps Museum

expositie n In het Leiderdorps Museum zijn twee nieuwe tijdelijke tentoonstellingen te bewonderen. Het gaat om bouwmodellen van Frans Neuman en aquarellen van Jos Gerrese.

Frans Neuman, geboren in 1926 in Amsterdam, heeft van jongs af aan zich beziggehouden met het maken van bouwmodellen. Een hobby die na zijn pensionering in een stroomversnelling kwam. 'De Mens gaat op stap' is het thema dat hij toekende aan de collectie modellen van mensen en voertuigen die hij door de jaren heen maakte. Van de 'benenwagen', het eerste wiel, de zeilwagen van Simon Stevin uit 1601, de eerste Haagse tram tot de postkoets uit het Wilde Westen van Amerika. Dit zijn enkele voorbeelden van de tientallen modellen van Frans die in het museum staan.

Jos Geresse, geboren in 1944 in Rotterdam, aquarelleert sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het maakt hem eigenlijk niet veel uit wat hij schildert. Soms is er een voorwerp, een foto, of een impressie. Zijn inspiratie doet hij vaak op tijdens het zwemmen in zwembad De Does. Jos is ook niet bang om te experimenteren. Hij creëert zijn eigen landschappen, speelt met kleuren en soms met materialen. In het museum zijn veertien aquarellen van zijn hand tentoongesteld

Het Leiderdorps Museum is gevestigd in gebouw De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. Beide exposities zijn te bezoeken tot en met zaterdag 30 juni. Vanaf zaterdag 11 augustus kunnen de exposities op afspraak bezocht worden. Na de schoolvakanties gaat op zaterdag 1 september het museum volgens het reguliere schema weer open.

Aboriginal kunst in Volkenkunde

expositie n Vanaf 15 juni is een selectie uit de complete verzameling van het Aboriginal Art Museum in Museum Volkenkunde te zien.

De start van deze expositie is niet toevallig: precies een jaar nadat de deuren van de oude locatie, het Aboriginal Art Museum Utrecht (AAMU), definitief dicht gingen. Deze complete collectie, die is overgedragen aan de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, omvat zo'n 800 hedendaagse werken plus de bibliotheek; uniek in Europa.

In de expositie zijn hedendaagse Aboriginal kunstuitingen te zien met onder andere de karakteristieke stippel- en streepjesmotieven en het palet van warme aarde- en okerkleurige tinten. Daarnaast zijn er enkele sculpturen en manden opgesteld.

In de Aboriginal cultuur is 'de Droom' een belangrijk begrip; het is de blauwdruk voor het leven. Alles wat je moet weten over het verleden om vandaag te kunnen leven en een succesvolle toekomst tegemoet te gaan, zit vervat in de Droom. Hierdoor zijn verschillende Aboriginal-gemeenschappen niet alleen met elkaar, maar ook met de hemel en aarde, flora en fauna en het landschap verbonden.

De Droom loopt dan ook als een rode draad door de verschillende kunstuitingen. Veel schilderingen zijn een soort landkaarten en het perspectief is dan ook vaak van bovenaf, zogenaamd vogelvluchtperspectief. Andere belangrijke thema´s uit de Aboriginalkunst zijn (koloniale) geschiedenis en de actualiteit.

Karin Slaughter in Oegstgeest

Een Akkerhommel. | Foto: G. v.d. Klugt Foto: G. v.d. Klugt

thrillerschrijfster n De wereldberoemde thrillerschrijfster Karin Slaughter komt 17 juni naar Oegstgeest. Fans kunnen haar die dag tussen 11.30 en 13.00 uur ontmoeten in de Rijnlandse Boekhandel aan de Lange Voort.

Op 12 juni verschijnt haar nieuwe boek 'Gespleten', een spannende thriller over het dubbelleven van Laura. Haar dochter Andrea duikt in het verleden. Wat heeft haar moeder dertig jaar voor haar verborgen gehouden?

Op zondag 17 juni ( Vaderdag ) zal Karin Slaughter in de Rijnlandse Boekhandel haar nieuwe boek signeren. In de boekhandel liggen momenteel gratis boekjes met daarin het eerste hoofdstuk van Gespleten. Om zeker te zijn van een gesigneerd exemplaar, kan het boek meteen gereserveerd worden.

VAN Ade wandeling

Natuur n Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Ade (VAN Ade) organiseert woensdagavond 20 juni een wandeling door prachtig natuurschoon in de Vrouw Vennepolder bij Oud Ade.

Deze stevige wandeling, met onderweg diverse verrassingen en koffie, start om 19.00 uur bij de boerderij van Siem Velzeboer, Zwarteweg 4a, Oud Ade. Aan het einde (rond 21.30 uur) is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via e-mail m.vanderpoel@kpnmail.nl. De kosten voor deelname bedragen € 10,- (contant), € 5,- voor VANAde-leden. Nieuwe leden mogen gratis mee. Kijk voor meer informatie op de website www.vanade.nl.

Excursie door moerastuin

natuur n Er is volop leven in de moerastuin van Polderpark Cronesteyn. Wat daar allemaal groeit, bloeit, kruipt, vliegt en zoemt laten de gidsen van IVN Leiden zien tijdens de excursie 'Zoemen in het veen' op zondagmiddag 17 juni.

In dit dieper liggende en nattere deel van het park vol fraaie bloemen hebben hommels, vlinders, libellen en andere vliegende beestjes hun eldorado gevonden. Tot vreugde van insecten etende vogels als kleine karekiet en fitis. Er zal vooral ook aandacht worden besteed aan de aanwezige wilde bijen.

De excursie duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Verzamelplaats is 'De tuin van de Smid' middenin het park. Droog en nat wisselen elkaar af in de moerastuin dus waterdicht schoeisel is na een stevige regenbui een aanrader.

Open huis MOL

Aboriginal kunst. | Foto: PR Foto: PR

muziek n Stichting Muziekonderwijs Leiderdorp (MOL) houdt donderdag 14 juni tussen 15.30 en 18.00 uur open huis.

De docenten zijn aanwezig en ook leerlingen zullen er zijn om te laten horen wat ze geleerd hebben. Een goede gelegenheid om meer te weten te komen over de muzieklessen van stichting MOL of om eens uit te proberen of het instrument dat je graag wilt spelen ook echt een goede keuze is. Tijdens het open huis wordt uitleg gegeven over de lessen, het lesprogramma van het nieuwe cursusjaar en de mogelijkheden voor workshops en zomermuziekweken in deze zomervakantie.

Stichting MOL is gevestigd aan de Berkenkade 7 in Leiderdorp. Kijk voor meer informatie op www.muzziekonderwijs-leiderdorp.nl of bel 06-22320600.

cultuur & uitgaan

Glenn Hardenberg wint zilver op NK sneldammen

Een trotse Glenn Hardenberg met de beker voor de 2e prijs van het NK sneldammen categorie C. | Foto: PR Foto: PR

dammen n Glenn Hardenberg, speler van De Leiderdorpsche Damclub, heeft zaterdag 9 juni zilver gewonnen op het Nederlands kampioenschap sneldammen in de categorie Senioren C.

Het NK vond plaats in Nationaal Denksportcentrum Den Hommel in Utrecht. In totaal 180 deelnemers verdeeld over 8 categorieën streden om de prijzen. Glenn Hardenberg en zijn Leiderdorpse clubgenoot Alexander Zwanenburg deden mee in categorie C. In een Zwitsers toernooi met zes spelronden moesten ze het in de halve finale opnemen tegen 22 andere provinciale sneldam cracks. Een plaats bij de beste 8 gaf toegang tot finale groep 1 en de strijd om de Nederlandse sneldamtitel.
Hardenberg ging voortvarend van start, bracht de ene na de andere dam op het bord en wist met schijnbaar speels gemak vier tegenstanders te verslaan en er twee op remise te houden. Met 10 punten uit 6 partijen plaatste hij zich als 2e soeverein voor finale groep 1.
Clubgenoot A. Zwanenburg had het heel wat lastiger om het winstplan te vinden.Met 2 winstpartijen, 3 remises en 1 verliespartij kwam hij samen met nog een vijftal deelnemers in de halve finale uit op 7 punten uit 6 partijen, maar plaatste zich op basis van onderling resultaat als 7e voor finale groep 1.
In de openingsronde van de finale kwamen beide Leiderdorpse finalisten tegenover elkaar te staan. De strijd eindigde in remise.

Een drietal zwaar bevochten overwinningen en nog twee remises brachten Hardenberg in kansrijke positie voor de ereplaatsen. Helaas moest hij in deze finale ook zijn enige nederlaag van deze dag incasseren. Met 9 punten uit 7 partijen eindigde de Leiderdorpse sneldam liefhebber op een eervolle tweede plaats in de categorie C bij de senioren.
Alexander Zwanenburg kwam in deze finale qua finesse net te kort. Met 1 winst, 3 remises en 3 verliespartijen finishte hij met nog twee spelers op 5 punten uit 7 partijen en op basis van onderling resultaat op plaats 8.

Inschrijving geopend voor 32e Voetbalstart

voetbal n De inschrijving voor de RCL Rabobank voetbalstart 2018 is weer begonnen. Iedereen geboren tussen 1 januari 2006 en 31 december 2013, dus feitelijk iedereen die dit seizoen in de JO12 zat of jonger, kan zich aanmelden.

De Voetbalstart is drie dagen (voetbal) plezier maken op woensdag, donderdag en vrijdag in de laatste vakantieweek. Eén van de mooiste evenementen voor een (RCL) voetballer. Dit jaar valt de Voetbalstart woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 augustus. De deelnemers worden verdeeld in kleine groepjes die ieder minimaal twee en maximaal 3 leiders en of leidsters hebben.

Tijdens de Voetbalstart worden allerlei leuke dingen gedaan waarmee de kinderen een betere techniek krijgen en optimaal op het nieuwe seizoen worden voorbereid. Verder is er een dagdeel Meerkamp met onder andere penalty schieten, goal schieten, aanvallend schieten en latje trap. Voor de oudste kinderen zal de Meerkamp worden aangepast.
Ook is er woensdag en donderdag een klein toernooi 4 tegen 4. Bij alle activiteiten zijn individuele punten te verdienen.
Aanmelden voor de Voetbalstart kan via rclvoetbalstart@gmail.com. Mail de volgende gegevens van de deelnemer door: naam, adres, geboortedatum, jongen/meisje, telefoonnummer ouders, zonodig allergieinformatie en kledingmaat. Verder kan worden vermeld of een kind bij een vriendje/vriendinnetje in de groep wil en of de ouder(s) willen helpen bij de begeleiding.

Via rclvoetbalstart@gmail.com kan ook meer informatie gevraagd worden. Bellen kan ook: Jan Vorstenbosch, 06-57051533, of Aart den Hartog, 06-48033309 (allebei na 18.00 uur).

NIEUWS OVER DE MIDZOMERLOOP

Foto: PR

Vrijdagavond 6 juli wordt de Leiderdorpse MidZomerLoop gehouden. Een kleinschalige loop, bedoeld voor iedereen die op een gezellige en ongedwongen manier een persoonlijke prestatie wil leveren. Regelmatig vindt u op deze plek nieuws over de MidZomerLoop 2018.

Sponsoren en omloten

Nog iets meer dan drie weken te gaan tot vrijdag 6 juli. Dan gaat de elfde editie van de MidZomerLoop van start. Een evenement waar iedere loper in Leiderdorp naar uitziet. Een loop over 6,3 of 10 kilometer - en over 1,5 kilometer voor kinderen - die weliswaar een prestatieloop is, maar waar de gezelligheid voorop staat.

De organisatie is er zo goed als klaar voor. Dat geldt ook voor onze sponsors, die onmisbaar zijn voor het organiseren van dit soort evenementen. Wij hebben gelukkig een aantal goede, trouwe en leuke sponsoren die ons voornamelijk helpen in natura. Zo levert Sport 2000 de waardebonnen en Ranzijn de bloemen voor de winnaars. Ton van Bemmelen Sports is goed voor alles wat er bij een barbecue komt kijken en bakker van Maanen levert het stokbrood. RCL staat voor de accommodatie en de gemeente Leiderdorp voor vergunningen, dranghekken en veiligheidsadviezen. Tequila Design, tenslotte, zorgt voor de website en alles op het gebied van sociale media. Nieuwe sponsors zijn natuurlijk altijd welkom!

De echte inkomsten moeten komen van het inschrijfgeld en van onze speciale actie met de zogenaamde omloten. Deze omloten kunnen gekocht worden door zowel bedrijven als privépersonen en kosten € 50,- per stuk. Een behoorlijk bedrag, maar daar krijgt men dan ook wat voor terug. Zoals het recht om op de avond van 6 juli reclame-uitingen als vlaggen, banners en spandoeken bij het start/finishgebied op te hangen. Direct na afloop van de wedstrijd wordt door een onafhankelijk persoon via loting bekend gemaakt wie de winnaar is. Die krijgt maar liefst 30 procent uitbetaald van de totale inleg. Wat toch altijd een leuk bedrag is.

Kijk voor meer informatie, zowel voor de voorinschrijving, nieuws, extra informatie en de aanschaf van de omloten, op de website:

www.midzomerloop-leiderdorp.nl.

Drie ereleden bij De Spotvogels

Vl.n.r. Maureen Westerkamp, Cor van den Bogaard en John Wallaart die zich de afgelopen decennia op allerlei terreinen hebben in gezet voor BC De Spotvogels. | Foto: PR Foto: PR

badminton n Het gebeurt niet vaak dat Badmintonclub de Spotvogels leden eert met een erelidmaatschap oorkonde. In de 43 jaar dat BC de Spotvogels nu bestaat benoemde de Algemene Ledenvergadering welgeteld één keer een erelid. Dit jaar is een bijzondere situatie ontstaan omdat niet één, niet twee, maar zelfs drie ereleden zijn benoemd! Het gaat om Maureen Westerkamp, Cor van den Bogaard en John Wallaart. Drie mensen met een zeer bijzondere staat van dienst: jarenlange inzet als bestuurslid/voorzitter, trainer/coach van zowel jeugd als seniorenteams, elke zondag de jeugd begeleiden en trainen en jarenlang ongevraagd en gevraagd zich inzetten voor de vereniging. De ALV heeft unaniem ingestemd met deze benoemingen. De kersverse ereleden ontvingen op woensdag 6 juni niet alleen een oorkonde uit handen van de voorzitter, maar ook een klein aandenken ter herinnering.

Drie van de kanjers die hun oranje band gehaald hebben. | Foto: PR Foto: PR

41 judoka's gaan voor geel, oranje, groen of blauw

judo n Bij het Leiderdorpse Sportcentrum Van Houdt vonden zaterdag 9 juni weer judo-examens plaats.

41 judoka's in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar gingen op voor een nieuwe band. De kinderen lieten het publiek prachtige worpen en technieken zien. Kimberley en Roger waren zeer tevreden over de inzet en de prestaties van de kids. De diploma's en banden waren dan ook meer dan verdiend.

De geslaagden zijn:

Gele band - Pepijn, Stef, Anna, Zenha, Silvie, Tristan, Thijs, Arthur, Nolan, Houke, Job, Storm, Emin, Naomi, Bas, Kevin, Bram, Riley, Mila, Robin, Fenna, Madelief, Rocco, Onno, Leire, Esther en Victor.

Oranje band - Henry, Zoey, Tomik, Thijmen, Gion en Jinthe.

Groene band - Cem, Tom, Cedric, Matthijs en Justin.

Blauwe band - Willem, Thomas, Thijs, Floor en Iris.

Trimloop NL..ML

Hardlopen n Op zondagochtend 17 juni organiseert NL..ML een trimloop over de afstanden 3, 7, 10,14, 17 en 21 kilometer door polderpark Cronesteyn.

De inschrijfkosten bedragen 2 euro tegen administratiekosten en 3 euro met herinnering en loterij. Inschrijven aan de kantine van tuinvereniging Cronesteyn aan de Vrouwenweg in Leiden. De start is om 10.30 uur. Bel voor meer informatie met 06-10858523 of kijk op www.ideoma.nl/nlml.

Nieuws van Pluspunt

Zomeractiviteiten

Medio juni komt een huis aan huis krantje met het volledige programma uit. Tevens hebben we ons bekende zomeractiviteitenboekje gemaakt met alleen een overzicht van activiteiten die Pluspunt organiseert. Dit boekje kunt u ophalen bij Pluspunt, de bibliotheek, het gemeentehuis, bloemenwinkel de Blauwe Roos en lunchroom Holle Bolle Gijs. In het krantje en boekje staat informatie over locaties, kosten en aanmelding. De Zomeractiviteiten starten zaterdag 14 juli.

Do 21 juni: Samen Koken Samen Eten

U kookt en eet samen een heerlijk 3-gangendiner. Tijd: 17.00-21.00 uur. Locatie: AC Gading, Griffioen 15, Leiderdorp. Kosten: € 7,50. Aanmelden bij Pluspunt tot uiterlijk ma 18 juni 12.00 uur.

Respijtwijzer Leidse regio

Soms heeft u als mantelzorger tijd nodig om weer bij te komen, of heeft u ruimte nodig voor andere zaken. Op de website www.respijtwijzerleidseregio.nl vindt u een overzicht van de mogelijkheden voor vervangende zorg.

Koersbal

Iedere vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur wordt bij Pluspunt koersbal gespeeld. De uitdaging is om de koersbal zo dicht mogelijk bij de jack (een kleine bal) te rollen. De koersbal is niet helemaal rond, waardoor het zwaartepunt iets naast het midden ligt en de koersbal bij het afremmen een curve (bocht) maakt. Bij dit spel zijn concentratie, nauwkeurigheid en spelinzicht belangrijk, maar plezier, gezelligheid en contact komen op de eerste plaats. Bent u geïnteresseerd? U kunt vrijblijvend een keer komen meedoen.

BUUV

BUUV Is de buurtmarktplaats voor en door bewoners waar vraag en aanbod elkaar vinden. Bij BUUV gaat het om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Doe mee en word ook BUUV. Plaats een eigen bericht op of reageer direct op iemand anders. Website: leiden-leiderdorp.buuv.nu/

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156 in Leiderdorp. T. (071) 541 35 36, E. info@pluspuntleiderdorp.nl, W. www.pluspuntleiderdorp.nl

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 17 juni, Elfde zondag van het jaar        

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Jongeren-Middenkoor. Er is kinderopvang aanwezig.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 17 juni

Dorpskerk

10.00: D. de Roest, proponent Leiden.

Scheppingskerk

10.00 uur: s. A. van Buuren, emeritus Amsterdam.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: ds. E. Herlaar.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

De Goede Herderkerk van de RK Parochie De Goede Herder aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude-Rijndijk. | Foto:PR

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071)5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

Samenkomst elke zondag om 9.50 uur. Tijdens de dienst is er voor de kinderen crèche/kinderclubs.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 17 juni

10.00 uur: leesdienst.

16.30: stud. ds. J. Driessen (H.C. 32).

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: elke zondag 10.00–12.00 uur; woensdagavond 20.00–22.00 uur School van gebed.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 17 juni, 10.15 uur: ds. S.P. van de Meulen.

ALARMNUMMER

Voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdag 17.00 tot maandag 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

11 t/m 17 juni: TP De Oude Singel Tandartsen (S. Wassenaar-Groeneveldt), Kooilaan 55, 2315 EC Leiden. Tel. (071) 5226040.

18 t/m 24 juni: TP Unident (E. Egorushkina / P.J. Gezelle Meerburg), Breestraat 61, 2311 CJ Leiden. Tel. (071) 5146004.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.