Leiderdorps Weekblad

7 maart 2018

Leiderdorps Weekblad 7 maart 2018


Fusie grootste splijtzwam

Alle lijsttrekkers bij elkaar voor aanvang van het debat. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

verkiezingen n De kans dat D66 en de Lokale Partij Leiderdorp (LPL) na de gemeenteraadsverkiezingen deel gaan uitmaken van één coalitie, is nagenoeg uitgesloten. Hun standpunten over een fusie met de regiogemeenten liggen daarvoor te ver uiteen.

Door: Corrie van der Laan

Dat werd duidelijk tijdens het grote Leiderdorpse lijsttrekkersdebat op maandagavond 5 maart in het atrium van het Leiderdorpse gemeentehuis. Debatleider Leendert Beekman eindigde met het voorleggen van de gevreesde 'wie-met-wie-vraag'. Een vraag die politici als regel zoveel mogelijk ontwijken. Maar D66 lijsttrekker Jeroen Hendriks was er helder over. "Wanneer de fusiebus gaat rijden", stelde hij, "dan zit ik daar liever in met mensen die willen sturen dan met mensen die mopperend achterin de boel proberen af te remmen". Met die laatste categorie bedoelde hij met name de LPL die 'Leiderdorp moet zelfstandig blijven' tot hoofdthema van haar verkiezingscampagne heeft gemaakt.

Hendriks had bij meteen bij de start van het debat al met LPL lijsttrekker Hugo Langenberg de degens gekruist over de fusievraag. Volgens de D66-er liggen er teveel uitdagingen die Leiderdorp als zelfstandige gemeente niet aankan. Hij was het dan ook helemaal eens met de stelling 'Leiderdorp moet op korte termijn fuseren met de regiogemeenten'. Langenberg staat daar lijnrecht tegenover. Hij betoogde dat Leiderdorpers zelf de regie moeten houden over wat er in hun dorp gebeurt. "Als we fuseren zijn we niet meer dan een klein onderdeel van groot Leiden", waarschuwde hij. Bovendien is een fusie helemaal niet nodig, vindt de voorman van de lokalen, want Leiderdorp is financieel gezond en doet het prima. "Leiderdorpse ambtenaren kennen de problemen van Leiderdorp en weten hoe ze die op moeten lossen." En als het gaat om gemeentegrensoverschrijdende problemen, dan kunnen die prima aangepakt worden door een goede samenwerking, aldus Langenberg.

Hij vond een medestander in het CDA, al gaf lijsttrekker Mirjam van der Stelt wel aan dat de fusiekwestie voor haar partij geen breekpunt zal zijn in de coalitie-onderhandelingen.

De andere lijsttrekkers sluiten een fusie zeker niet uit – zien dat zelfs op den duur als onontkoombaar – maar, zoals GroenLinks lijsttrekker Bob Vastenhoud zei, 'zeker niet met een carte blanche'.

Lees verder op pagina 3

Confetti daalde neer nadat Ger van den Bosch (rechts) het herinneringsbord onthuld heeft. Foto: Johan Kranenburg

Feestelijke heropening woonlocatie

Huis is weer helemaal van deze tijd

WINTERS n IJspret!

Zijlkwartier niet blij met bouwplannen

Nieuw bij RCL:
Walking
Football

Lijsttrekkers kruisen de degens

VERVOLG VAN VOORPAGINA

De fusie-stelling was de eerste van vijf stuks die de zeven lijsttrekkers kregen voorgelegd. Opvallend was dat de partijen tijdens het debat over de meeste onderwerpen wel mogelijkheden tot consensus vonden. Zelfs over een heikel onderwerp als het verkeer. Bob Vastenhoud en zijn VVD college Bart Hoenen gingen in debat over de stelling 'De Engelendaal moet afgewaardeerd worden tot tweebaansweg'. Waar de GroenLinks lijsttrekker niet zo fel voor, en Hoenen niet zo fel tegen was als je zou verwachten. Vastenhoud gaf aan dat de weg een misgedrocht is en zeker op den duur tweebaans moet worden, maar dat het kapitaalvernietiging zou zijn om dat nu te doen, zo kort na de uitgebreide herinrichting. Hoenen was van mening dat je nu alleen maar problemen zou creëren door de weg te versmallen, maar sloot niet uit dat dit wellicht ooit een optie kan zijn, als de auto niet meer vervoermiddel nummer 1 is.

Dat Leiderdorp duurzamer moet worden, daar zijn alle partijen het over eens. Maar niet iedereen was het eens met de stelling dat er zo snel mogelijk zes windmolens bij het HSL-gebouw langs de A4 moeten komen. De PvdA ziet dat helemaal zitten, lijsttrekker McDaniel zou ermee aan de slag willen zodra de provincie groen licht geeft. CDA-lijsttrekker Van der Stelt was een stuk voorzichtiger; zij wil eerst uitgebreid overleg met de bevolking om helder te krijgen of die de molens wel willen op deze plek. Dat in verband met horizonvervuiling en de effecten op vogels. McDaniel legt de prioriteiten anders. "Voor ons is dit zo belangrijk dat je moet zeggen 'jammer als mensen het niet mooi vinden, jammer als er een vogel sneuvelt'." Hij vond daarbij Bob Vastenhoud aan zijn zijde. Die wel aantekende dat de windmolens 'voor en door Leiderdorper' moeten worden. Ook Hendriks (D66) pleitte ervoor hier een burgerproject te maken, waar Leiderdorpers aandeelhouder van kunnen worden.

In Leiderdorp is nog maar weinig plek om te bouwen en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn ellenlang. Voor Geert Schipaanboord reden om zich vierkant te scharen achter de stelling 'Op de schaarse plekken in Leiderdorp waar nog woningen ontwikkeld kunnen worden, moet sociale woningbouw voorrang krijgen'. "Bij nieuwbouwprojecten moet in ieder geval 30 procent bestaan uit sociale woningen, in een aantal gevallen moet je gaan voor 100 procent", vindt de voorman van ChristenUnie-SGP. Hugo Langenberg (LPL) was het daar helemaal mee eens. "Zolang je 1000 inschrijving krijgt voor een huurwoning, is het duidelijk waar de behoefte ligt: bij de sociale woningbouw.". Voor D66 gaat dat een stap te ver. Jeroen Hendriks pleitte ervoor juist meer woningen neer te zetten voor middeninkomens. Leiderdorp doet het regionaal gezien al heel goed wat betreft sociale woningbouw, benadrukte hij. "Laat nu eerst de andere regiogemeenten maar eens wat meer doen."

Waar alle partijen het wel weer over eens waren, is dat er veel meer gekeken moet worden naar kansen voor transformatie van kantoren naar woningen. "Iedereen die langs de Statenhof komt vraag zich af: 'Waarom gebeurt hier niets'?", aldus Schipaanboord.

Plannen om het deel van bedrijventerrein de Baanderij langs de Zijl om te vormen in een woongebied kan ook rekenen op unanieme steun van de politici.

Als het aan de VVD ligt, wordt de Houtkamp een stuk levendiger. "Een beetje als Central Park in New York", maakte lijsttrekker Bart Hoenen meteen een grote sprong. Hij was het dan ook helemaal eens met de laatste stelling: 'Het grote grasveld in de Houtkamp moet geschikt gemaakt worden als evenemententerrein". Hij kreeg daarbij de onverbloemde steun van CDA en LPL en ook D66 en PvdA hebben er geen problemen mee. GroenLinks en de ChristenUnie-SGP daarentegen vinden dat het park een plek van natuur en rust moet blijven. "Organiseer feesten op een plek die het kan hebben, bijvoorbeeld bij woningboulevard Wooon", vond Bob Vastenhoud. Wat Schipaanboord betreft is een paar evenementen per jaar nog wel te doen. "Maar daar moet het bij blijven, niet aanpassen dus."

Vele Leiderdorpers hebben het debat gevolgd, live in de zaal of online. Wie alsnog wil kijken, kan dat doen via de website Unity.NU of via Unity TV (Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1412). De TV uitzending wordt herhaald op 9 maart om 18.00 uur, 10 maart om 10.00 en 18.00 uur en 11 maart om 12.00 en 20.00 uur,

Zijlkwartier in actie tegen appartementen

Door: Frans Brocken

PROTESTEN n Wat is er aan de hand in het Zijlkwartier? De doorgaans zo rustige wijk is in opstand gekomen tegen de ontwikkeling van een zorgvilla op de hoek Van de Valk Boumanweg en de Splinterlaan. De bestaande 19e eeuwse witte villa wordt hiervoor opgesplitst in twee wooneenheden en in de huidige tuin komt een huizenblokje met daarin acht appartementen.

Vooral de nieuwbouw heeft de haren overeind gezet bij de Zijlkwartierbewoners. Direct omwonenden Rein Wentink en Thierry Hoveling hebben een actiecomité gevormd om de protesten in goede banen te leiden. Wentink woont op de hoek van de Zijldijk tegenover de Spanjaardsbrug. Hoveling kijkt vanuit zijn woning op de achterkant van de te bouwen appartementen. "Het zal de mooie groene karakteristieke en authentieke aanzicht van Leiderdorp en de buurt Zijlkwartier ernstig schaden", zegt hij.

De witte villa aan het eind van de Van der Valk Boumanweg stamt uit 1800 en staat al negen jaar te koop. "De vraagprijs was € 1,8 miljoen. Maar niemand wilde het hebben", weet Hoveling. "Geen wonder. Het is een bouwval. Het is intussen verkocht aan een projectontwikkelaar uit Ede." Die projectontwikkelaar heeft nu een plan bij de gemeente ingediend voor een zorgvilla bestemd voor ouderen.

Volgens Hoving heeft de bouw van de appartementen, die aan de kant van de Splinterlaan komen, een grote impact op de omgeving. "Er gaat veel groen verloren. Aan de achterkant staat een grote beuk. Een beschermde boomsoort. De wortels komen ongetwijfeld in de verdrukking. Wat het einde van de beuk zou kunnen betekenen. Op het terrein zijn veertien parkeerplaatsen geprojecteerd. Dat zorgt voor overlast van startende auto's. Omdat grond uit gravel bestaat ontstaan er stofwolken in de vorm van fijnstof. Daar zitten we niet op te wachten."

De Zijlkwartierbewoners voelen zich overvallen door de gemeentelijke plannen. Wat hen stoort is, dat de ze tot op heden geen uitnodiging voor een gesprek hebben ontvangen. "Wij zijn erg geschrokken van dit nieuws. De reden dat wij ooit gekozen hebben voor het Zijlkwartier is juist de groene uitstraling van de wijk. De Spanjaardsbrug en haar 'groene omgeving' wordt door vele buurtgenoten en veel bootbezitters gezien als een warm welkom. Het lijkt wel of de hele rand van Leiderdorp bebouwd moet worden met appartementen, waardoor dat warme gevoel zeker minder zal worden of eigenlijk verdwijnen", betoogt Hoveling.

Hij toont de map met reacties van buurtgenoten. Ze laten zien dat de bezwaren breed worden gesteund. Zo schrijft een bewoner: "Nieuwbouw is een grote inbreuk op de rust in het Zijlkwartier." En: "Heel triest dat zulke mooie bomen met zeer veel vogels en vleermuizen niet beschermd worden". Ook: "Zeer raar dat wij niet op de hoogte zijn gesteld/ingelicht zijn...terwijl wij op 30-40 meter afstand wonen". Tenslotte: "Er zijn nu al grote parkeerproblemen in de wijk...tevens door het Leidse parkeerbeleid".

Wethouder Kees Wassenaar (VVD) van ruimtelijke ordening staat juist positief tegenover het plan. Vooral omdat zo de oude villa behouden kan blijven. Want alleen de woning zodanig opknappen dat deze weer geschikt is voor enkelvoudige bewoning, is onbetaalbaar, stelt hij. De wethouder verzekert dat de oude beuk in de tuin blijft staan. "Wel is het zo dat veel verwildering zal worden verwijderd. Daar is een apart plan voor ingediend. Maar zoals het nu is, is het ook nooit bedoeld. Het is verwaarloosd en verwilderd. Voor de bescherming van vogels en vleermuizen gelden regels en die worden in acht genomen. Als er vleermuizen zijn, dan zal er bijvoorbeeld een uitwijkmogelijkheid voor hen worden aangebracht, net zoals we dat bij de sloop van het vorige gemeentehuis hebben gedaan en bij andere bouwplannen. Kortom, wij denken dat het een verantwoord plan is met het voordeel dat de bestaande oude woning wordt behouden en opgeknapt."

Verwendagen voor dialysepatiënten

gezondheid n Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 worden op de dialyseafdeling van Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp verwendagen georganiseerd door zestien vrijwilligers van de Dani Elden Stichting.

Onder het motto 'Even een dag niet ziek zijn' worden dialysepatiënten tijdens de dialyse verwenmomenten aangeboden. Dialysepatiënten zijn patiënten die elke week drie keer in het ziekenhuis een nierdialyse moeten ondergaan.

Vrijwilligers van de Dani Elden Stichting bieden ter verlichting van de dialyse en de daarmee gepaarde langdurige behandeltrajecten schoonheidsbehandelingen, nagelverzorging en hand- of voetmassages aan. Zij hopen daarmee de dialysepatiënten tijdelijk het gevoel te geven niet in het ziekenhuis te zijn maar zich in een beautycenter te wanen, waarbij de behandelkamer

'Even een dag niet ziek zijn'

een massageruimte is geworden. De patiënten worden die dag getrakteerd op een kleine metamorfose en krijgen na afloop een goodiebag mee.

De Dani Elden Stichting heeft tot doel om diverse patiëntencategorieën te ondersteunen op het gebied van complementaire zorg: door deze zorg kunnen patiënten zich een dag ontspannen, wat bevorderlijk is voor hun mentale en mogelijk ook lichamelijke kracht. Op die manier wil de stichting de zorgen van patiënten verlichten.

Meer informatie over de Dani Elden Stichting is te vinden via de website: www.dani-eldenstichting.nl.

Gezegden

Foto: Pexels

Maart roert zijn staart. Kortom, het weer kan in deze maand af en toe aardig maar zeker ook nog bar en boos zijn. Tja, met zo'n gezegde heb je natuurlijk altijd een beetje gelijk. Het kan vriezen of het kan dooien, dat niveau.

Gezegden en uitdrukkingen over honden gaan alle kanten op. Sommige, misschien wel de meeste zijn bepaald niet positief. Wie de hond in de pot vindt, bijvoorbeeld, heeft dikke pech. En in hondenweer blijf je het liefste binnen, want voor je het weet loop je een stevige verkoudheid op en ben je zo ziek als een hond. Trouwens, leuk is het hoe dan ook niet, of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt. Maar ja, als er geen hond is, is het ook weer niet echt gezellig. Dat blaffende honden niet bijten, is ook geen duidelijke aanbeveling. Voor wie trilt als een juffershondje, is overigens helemaal geen heldenrol weggelegd. En wie bekend staat als de bonte hond (met de blauwe staart), is dan toch vooral bekend vanwege een slechte reputatie. Zo'n berucht iemand zal ongetwijfeld regelmatig de gebeten hond zijn. Die is overal zo welkom als een hond in de keuken. Wat dan wel weer begrijpelijk is, want zo iemand heeft een slechte invloed op anderen: wie met honden omgaat, krijgt vlooien. En is het eigenlijk echt handig, om slapende honden wakker te maken?

Slapende honden... Foto: PR

Nee, honden in spreekwoorden en gezegden, dat gaat eigenlijk maar een enkel keertje goed. Wie prijs stelt op betrouwbaarheid en aanhankelijkheid, ja, die kan het zeker waarderen als iemand zo trouw is als een hond. Zo eerlijk als een hond, dat is ook niet verkeerd natuurlijk. En als oude honden blaffen, is het zaak om op te letten. Het kan immers meestal geen kwaad om te luisteren naar advies op basis van kennis en ervaring.

Hoe het komt, dat honden er zo bekaaid afkomen in gezegden? Geen idee. Maar enigszins merkwaardig is het wel, dat honden in spreekwoorden en zegswijzen als een hond worden behandeld…        

Zie ook facebook Platform Hondenweer – HVL

Woonlocatie Hans Vonkstraat heropend

Confetti daalde neer nadat Ger van den Bosch (rechts) het herinneringsbord onthuld heeft. | Foto: J.P. Kranenburg Foto: Johan Kranenburg

Verbouwing n Na een uitgebreide verbouwing en renovatie is de woonlocatie Hans Vonkstraat van zorginstelling Gemiva-SVG weer helemaal van deze tijd. Donderdag 1 maart vond de feestelijke heropening plaats.

In de woonlocatie wonen twintig cliënten met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Ieder heeft zijn eigen appartement maar er is ook een grote gemeenschappelijk ruimte. Tijdens de verbouwing is de carport bij het gebouw getrokken wat plek geeft voor inpandige stalling van scootmobielen. Verder zijn de gemeenschappelijke ruimte en de appartementen helemaal opgeknapt en hebben de cliënten meer opslagruimte gekregen. Ook is een logeerkamer gecreëerd.

Locatiemanager Anneke Bezuijen is blij met het resultaat. "De 'Woonvorm Leiderdorp', zoals het hier oorspronkelijk heette, bestaat sinds 1983. Toen was het heel modern, maar na 34 jaar was het echt wel tijd voor een grondige verbouwing."

De openingshandeling, het onthullen van een herinneringsbord, werd verricht door psychologe Ger van den Bosch. Zij is sinds een jaar met pensioen maar heeft vanaf het begin in de woonlocatie gewerkt. Ook zij prees het resultaat van de verbouwing. "De gemeenschappelijke ruimte en de appartementen zien er heel comfortabel uit. 'Een genot om hier te wonen' is misschien teveel gezegd, maar als je bent aangewezen op begeleid wonen, is dit een uitstekende plek."

Bewoners Schildwacht op de bres voor meer parkeerplekken

De Schildwacht met links de haakse parkeerplekken.

herinrichtingsplannen n De bewoners van de Schildwacht in de Leiderdorpse wijk Leyhof zijn niet blij met de herinrichtingsplannen voor hun straat. Pijnpunt is de andere situering van de parkeerplaatsen waardoor er minder parkeerplekken overblijven.

Tekst en foto: Corrie van der Laan

De 35 haakse parkeervakken aan de noordzijde van de straat verdwijnen en in plaats daarvan komen er aan beide kanten langsparkeerplaatsen Dat kost een stuk of zeven plekken, heeft bewoner Jan van Gorp berekend. "En nu is er al een tekort; 's avonds en 's nachts staan in de straat ongeveer 47 auto's geparkeerd, behalve in de officiële parkeerplaatsen ook gewoon langs de weg en zelfs hier en daar op de stoep." Hij heeft de gemeente namens 36 bewoners gevraagd het inrichtingsplan te heroverwegen.

De Schildwacht moet sowieso op de schop omdat dit deel van de wijk ernstig verzakt is. De gemeente grijpt de gelegenheid aan om de straat meteen verkeersveiliger te maken, zo wordt gemeld in een brief van 13 februari aan de bewoners. Er komen drempels en versmallingen, de fietsstroken worden verbreed en voorzien van fietssymbolen en de voorrangssituatie met de zijstraten wordt duidelijker.

Momenteel mag op de fietsstroken geparkeerd worden, wat aan de zuidkant van de straat - zonder haakse parkeervakken- ook gebeurt. Daar moeten de fietsers zich om de geparkeerde auto's heen slingeren. In het herinrichtingsplan wordt aan deze kant van de straat een deel van de groenstrook opgeofferd om daar langsparkeervakken te maken. Aan de andere kant verdwijnen de haakse parkeervakken, wat plek geeft om daar een groenstrookje terug te brengen. Ook hier komen dan langsparkeervakken. Volgens de gemeente zijn deze vooral met uitrijden veiliger dan de haakse parkeerplaatsen. Het verschil in parkeerplekken met de oude situatie wordt in de directe omgeving gecompenseerd, zo belooft de gemeente.

Jan van Gorp heeft daar echter weinig vertrouwen in. "Natuurlijk kan je best ergens anders parkeerplaatsen maken, maar het gaat betekenen dat mensen een heel eind moeten lopen. En vooral oudere bewoners vinden dat 's avonds geen prettig idee." Hij stelt voor om de 35 haakse parkeerplaatsen ongemoeid te laten en bovendien acht langsparkeerplaatsen aan te leggen aan de overkant van de straat, in de huidige groenstrook. De overige nog noodzakelijke parkeerplaatsen moeten dan zo nabij mogelijk komen.

EENS

Hugo Langenberg

In gesprekken met Leiderdorpers, waaronder ouderen, merkt Lokale Partij Leiderdorp (LPL) ook dat zij behoefte hebben aan laagdrempelige ontmoetingsplekken in hun directe omgeving of buurt. Dat kan in de vorm van een buurthuis zijn, maar het kan ook een plek zijn in een bestaand gebouw zoals een sportaccommodatie, verenigingsgebouw of een school.

LPL vindt dat de gemeente daarin kan faciliteren, door bijvoorbeeld een startsubsidie toe te kennen, door mensen wegwijs te maken bij het aanvragen van fondsen en door contacten te leggen tussen mensen en organisaties. Meehelpen het mogelijk te maken, zodat buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en elkaar leren kennen. Dit zal helpen de eenzaamheid terug te dringen en ook de bereidheid om elkaar te helpen vergroten. Dit is nu en in de toekomst van groot belang!

KBO-PCOB organiseert Politiek Forum

verkiezingen n Hoewel een behoorlijk percentage van de Leiderdorpse bevolking, hoger dan in de meeste gemeenten, boven de 65 jaar oud is, vindt de Leiderdorpse afdeling van de KBO-PCOB de seniorvriendelijkheid niet hoog scoren in de verkiezingsprogramma's. Om helder te krijgen wat de plannen van de Leiderdorpse politieke partijen zijn, met name op onderwerpen die extra van belang zijn voor ouderen, organiseert de ouderenbond op dinsdag 13 maart een Politiek Forum in de Scheppingskerk te Leiderdorp.

Het Forum zal onder leiding staan van Arie Slob, provinciaal coördinator PCOB Zuid- Holland en is zeer ervaren in het 'in goede banen leiden' van dergelijke bijeenkomsten.
Aan dit forum nemen vertegenwoordigers van de volgende politieke partijen deel:
• CDA: Jeff Gardeniers, wethouder;
• CU/ SGP: Geert Schipaanboord, lid gemeenteraad en lijsttrekker;
• D66: Prachee van Brandenburg, kandidaat lid gemeenteraad;
• Groen Links: Bob Vastenhoud, lid gemeenteraad en lijsttrekker;
• LPL: Hugo Langenberg, fractievoorzitter en lijsttrekker;
• PvdA: Olaf Macdaniel, wethouder en lijsttrekker;
• VVD: Bart Hoenen, lid gemeenteraad en lijsttrekker.

Zij zullen ook vragen van de aanwezigen beantwoorden.
Iedereen die geïnteresseerd is om zich goed voor te bereiden op de komende plaatselijke gemeenteraadsverkiezingen is vanaf 14.00 uur van harte welkom. Het forum begint om 14.30 uur. De Scheppingskerk ligt aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp.
Voor wie het moeilijk is op eigen gelegenheid naar de Scheppingskerk te komen, kan vervoer geregeld worden. Bel daarvoor met KBO-PCOB secretaris Marianne van der Bijl, (071) 5897110.

Eens

Mooi dat dit voorstel uit ons verkiezingsprogramma een stelling is geworden. Vanuit ChristenUnie-SGP hebben we in januari veel mensen gesproken bij onze kaarsenactie over eenzaamheid. Veel Leiderdorpers kennen eenzame mensen, spannen zich voor hen in, of vertelden zelf eenzaam te zijn.

Meer ontmoetingsplekken helpen eenzaamheid tegen te gaan. De gemeente moet hiervoor het gesprek aangaan met buurtverenigingen, kerken en sportverenigingen. Daar waar het nodig is, kan de gemeente ondersteuning leveren.

Geert Schipaanboord

Er is ook een groep die je niet bereikt, zij komen niet naar een buurthuis of plek van ontmoeting. Voor deze groep doet Pluspunt belangrijk werk. Iedere oudere krijgt regelmatig een bezoek van een vrijwilliger en die kan indien nodig hulp in schakelen. Wij maken ons zorgen over het voortbestaan hiervan als er één welzijnsorganisatie moet komen. ChristenUnie-SGP zet in op een herkenbare organisatie voor inwoners en vrijwilligers.

Oneens

Foto: Corrie van der Laan

Eenzaamheid onder ouderen is wel degelijk een probleem. Dat kunnen we vaststellen. In welke mate weten we niet exact. Of het gebrek aan ontmoetingsruimtes daarvan de oorzaak is weten we ook niet. Wel vindt de VVD dat er dergelijke gelegenheden en initiatieven moeten zijn. Daarbij is voor ons de behoefte bij de ouderen zelf doorslaggevend. Om die te bepalen hebben wij instellingen zoals Pluspunt die dit signaal kunnen oppakken en indien de wens daar is, kunnen uitvoeren. Slechts een inloopplek met koffie is in deze niet voldoende. De kunst is om structureel laagdrempelige activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de vraag. Dit maakt namelijk het kennismaken met elkaar mogelijk. En op die wijze ontstaan nieuwe contacten en netwerken, dat is in het belang van Leiderdorp dat inzet op preventie.

Bart Hoenen Foto: PR

Eens

Aandacht voor eenzaamheid is een speerpunt van het CDA. Laagdrempelige ontmoetingsplekken kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid: samen eten, koffie drinken, elkaar ontmoeten.

Het CDA is groot voorstander van ruimte geven aan de samenleving. Initiatieven voor het starten van een buurthuis juichen wij toe. Een recent voorbeeld is de wens van een stichting die de leegstaande kerk De Menswording geschikt wil maken als buurthuis/plek van ontmoeting. De gemeente moet faciliteren en de initiatiefnemer met raad en daad bijstaan. Soms ook financieel, zeker bij een vrijwilligersorganisatie die initiatiefnemer is: bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van een lening en geen leges te vragen bij de vergunningsaanvraag. Ook bestaande wijkontmoetingsplekken mogen advies en medewerking van de gemeente verwachten.

Mirjam van der Stelt

EENS

Foto: PR

Met de toenemende vergrijzing en het langer thuis wonen neemt de eenzaamheid toe. Eenzame mensen missen het contact met anderen. Dat kan vele oorzaken hebben. Vaak, maar niet altijd, betreft het ouderen. Waar voor anderen een (sport)vereniging, een werkkring of een ander sociaal maatschappelijk verband vanzelfsprekend is, zijn deze automatismen niet altijd aanwezig. Alleen zijn verandert in eenzaamheid als het geen zelfverkozen alleen zijn is. De bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk onderwerp op de Leiderdorpse sociale agenda. Het creëren van ontmoetingsplaatsen in de wijken helpt daar zeker bij. In de Oranjewijk wordt daar in het voorjaar al een begin mee gemaakt door bij wijze van experiment voor een aantal jaren een pand voor de buurtvereniging te huren. Dit kan, met beperkte kosten, ook in andere delen van Leiderdorp worden gerealiseerd.

Olaf McDaniel Foto: PR

ONEENS

Jeroen Hendriks

Te veel mensen in Leiderdorp voelen zich eenzaam. Dit probleem speelt niet alleen onder ouderen maar ook onder andere leeftijdsgroepen. Het is belangrijk dat we daar iets aan doen.

D66 stelt altijd het individu centraal. Niet iedereen heeft dezelfde behoeften en niet iedereen bevindt zich in dezelfde situatie. Daarom is een uniforme oplossing zoals hier voorgesteld niet voldoende. Terwijl voor de ene persoon het buurthuis soelaas biedt, heeft een ander bijvoorbeeld behoefte aan bezoek thuis. D66 is niet tegen buurthuizen, wel tegen denken in blauwdrukken.

D66 zou graag zien dat organisaties die zich met welzijn en het tegengaan van eenzaamheid bezighouden, oog hebben voor individuele noden. We ondersteunen initiatieven op dit vlak graag. Laten we per wijk en in overleg met inwoners en alle organisaties kijken wat nodig is.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen leggen we de deelnemende partijen elke week een stelling voor. Hieronder de vierde:

In Leiderdorp is veel eenzaamheid onder ouderen. Een van de oorzaken is het gebrek aan laagdrempelige ontmoetingsplekken, zoals buurthuizen.

STELLING:

In iedere wijk moet een buurthuis /plek van ontmoeting komen. De gemeente moet initiatieven hiervoor ondersteunen, ook financieel.

Kieskompas voor wie nog twijfelt

steuntje n Voor de allereerste keer heeft de gemeente Leiderdorp een kieskompas. Een steuntje in de rug voor alle Leiderdorpers die geen idee hebben, of nog twijfelen, op welke partij ze willen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Het Leiderdorpse kieskompas omvat dertig stellingen waarop antwoorden mogelijk zijn op een schaal van 'helemaal niet mee eens' tot 'helemaal mee eens'. De stellingen zijn met medewerking van de zeven deelnemende politiek partijen gedistilleerd uit de verkiezingsprogramma's. Wie alle vragen beantwoordt, krijgt te zien waar hij of zij in het Leiderdorpse politiek spectrum staat en welke partij(en) daar het dichtst bij staan. Het kieskompas is te vinden op de website leiderdorp.kieskompas.nl.

EENS

Bob Vastenhoud Foto: PR

GroenLinks is een sociale partij. Wij hechten er veel waarde aan dat bewoners van Leiderdorp met elkaar in contact komen. Op die manier kunnen bewoners elkaar helpen om wonen in Leiderdorp prettig te maken en te houden. Ook kunnen deze contacten helpen bij het organiseren van informele hulp en het tegengaan van eenzaamheid. De gemeente moet dit dus zeker faciliteren. Ook financieel.

verkiezingen

Jeroen Kampschreur op jacht naar goud

Piet van Leeuwen bij de grote foto van zijn kleinzoon Jeroen Kampschreur die hangt in de etalage van Sport2000 in Winkelhof. Foto: Frans Brocken

n Leiderdorpse paraskiër kanshebber in Pyeongchang

PARALYMPICS n Paraskiër Jeroen Kampschreur heeft tijdens het WK van 2017 maar liefst drie wereldtitels behaald op de onderdelen slalom, reuzenslalom en supercombinatie. De jeugdige Leiderdorper was toen 17 jaar. Intussen maakt hij zich op voor de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang in Zuid Korea. Die worden gehouden van 9 tot en met 18 maart. We spraken met de opa van Jeroen, tevens zijn meest fanatieke fan, de alom bekende Leiderdorper Piet van Leeuwen over Jeroens kansen en mogelijkheden op de komende Paralympics.

De meiden van de groep 9-13 jaar net na de prijsuitreiking. | Foto: PR Foto: PR

Tekst en foto: Frans Brocken

De Leiderdorpse sportieveling, inmiddels 18 jaar, is in Korea de te kloppen man. Behaalde resultaten in het verleden geven, zeker bij de sport, geen garanties voor succes in de toekomst. Zal hij de medailles die hij voor zijn wereldprestaties in de wacht wist te slepen weten om te zetten in goud? Van Leeuwen is er heilig van overtuigd dat hij zijn concurrenten op afstand kan houden. "Jeroen heeft zich van jongs af aan ondanks zijn handicap – bij zijn geboorte miste hij zijn onderbenen - op sportgebied doen gelden. Hij viel al op bij het rolstoelbasketballen. De snelheid en behendigheid waarmee hij wist te manoeuvreren leverde hem een plaats in het Nederlandse team op", aldus Van Leeuwen.

Het is niet allemaal vanzelf gegaan weet Van Leeuwen. "Ik heb heel veel respect voor zijn ouders, mijn dochter Yvette en schoonzoon Eric. Zij hebben er heel veel voor over gehad om er voor te zorgen, dat Jeroen een topskiër is geworden. Zij brachten en haalden hem van het topsportcentrum Papendal van de NOC/NSF, waar niet alleen werd getraind maar waar hij ook onderwijs kreeg.

Het begin

Gerlos heeft een magische klank in de familiekring van Van Leeuwen. Steevast wordt deze wintersportplaats in het Oostenrijkse Tirol 's winters bezocht. Daar heeft Jeroen zijn kwaliteiten op skigebied kunnen ontwikkelen. Volgens zijn opa begon hij daar al mee toen hij vijf jaar was. "Het toeval wilde, dat de plaatselijke skileraar in het bezit was een zitski. Dat is een stoeltje met daaronder één skilat. Jeroen was daar direct al vertrouwd mee. Na enkele dagen ging hij alleen de helling af. De skileraar sloeg stijl achterover van verbazing. Zo is het begonnen", vertelt een trotse Van Leeuwen.

Druk programma

In Pjeongchang wacht Jeroen een druk programma. Een dag na de opening op 8 maart komt hij al in actie met de afdaling. Op 11 maart gevolgd door de Super G. Dinsdag 13 maart is er de combinatie van SuperG en slalom. Woensdag 14 maart zijn er twee opeenvolgende runs op de slalom. De wedstrijdenreeks wordt op zaterdag 17 en zondag 18 maart besloten met de reuzenslalom. De NOS TV besteedt dagelijks van 22.30 tot 23.00 uur op Nederland 1 aandacht aan de Paralympics.

Na afloop van de spelen wacht Jeroen ongetwijfeld een huldiging in Leiderdorp. Na het behalen van zijn wereldtitels vorig jaar werd hij op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Laila Driessen en wethouder Olaf McDaniel. De wethouder van Sport moest tot zijn spijt bekennen, dat Leiderdorp niet beschikte over een onderscheiding voor sporters. Het bleef bij een bos bloemen van de burgemeester en wat snuisterijen. Volgend jaar moet dat anders, beloofde McDaniel toen.

Walking Football voor 60-plussers bij RCL

Voetbal n RCL introduceert in samenwerking met het Ouderenfonds, de KNVB en de Eredivisie een nieuwe sport voor 60-plussers: OldStars Walking Football. Op woensdag 14 maart is er een informatieavond voor alle belangstellenden.

Walking Footballl is een variant op het reguliere voetbal, afkomstig uit Engeland. Bij dit speltype mag er alleen gewandeld worden en dus niet gerend. Dit om blessures te voorkomen en 60-plussers de mogelijkheid te bieden mee te kunnen doen.

Hugo van Donselaar stond aan de wieg van de gelijkmaker. | Foto: J.P. KRanenburg Foto: Johan Kranenburg

Er wordt zes tegen zes gespeeld, zonder keepers. Slidings en lichamelijk contact zijn verboden. Hierdoor ligt de nadruk op het positiespel en is het de perfecte variant voor mensen die lang niet hebben gevoetbald of pas op late leeftijd willen beginnen met voetbal. Plezier en sociale contacten staan in dit project voorop! Inmiddels doen er al meer dan 165 amateurverenigingen mee in Nederland.

Tijdens de informatieavond op 14 maart worden de ideeën gedeeld over het opstarten van OldStars Walking Football bij RCL voor de regio en wordt er uitleg over het spel gegeven. Wethouder sport van de gemeente Leiderdorp Olaf McDaniel en wethouder Angelique Beekhuizen, zullen beide bij deze kennismaking aanwezig zijn. De avond is van 19.45 tot 21.00 uur in het nieuwe clubgebouw van RCL. Geïnteresseerden wordt gevraagd een mailtje te sturen naar info@oldstars.nl.

Tijdens het RCL openingsfeest op 7 april zal op een bijzondere wijze met speciale gasten de kick off van Walking Football bij RCL gelanceerd worden.

De Leiderdorpse voetbalclub heeft altijd beloofd dat iedereen uit Leiderdorp en omstreken zou profiteren van het nieuwe RCL clubgebouw in De Bloemerd. Want RCL wil zich niet alleen sportief maar ook sociaal profileren. Met het opstarten van Walking Football laat de club zien dat die belofte serieus genomen wordt.

RCL-leden Herman Zandstra (links) en Jan Vos, beide 60+, zijn nauw bij de opstart van Walking Football betrokken. | Foto: PR

Alecto sloopt Warande

hockey n De mannen van Alecto zijn de tweede helft van het veldseizoen goed begonnen. In de BLoemerd werd Warande zondag met 6-1 weggezet.

Alecto is na de promotie in de zaal nog steeds in de 'winning mood'. De Leiderdorpse hockeyers startten scherp. Al snel kwam de eerste strafcorner voor de thuisploeg die door de bekwame keeper van Warande uit de goal werd geschopt. Verrassend genoeg lukte het Warande wel om te scoren. Een harde klap vanuit achter caramboleerde als een goed geraakte biljartbal via drie aanvallers voor de stick van de spits die de bal zo langs Youri Muller lepelde.

Maar al heel snel trok Alecto de stand weer gelijk. Dominique van Nieuwenhuize versnelde via de linkerkant op en vond Koen Dickhoff in de cirkel, die de bal handig langs de keeper tikte.

Het niveau van de wedstrijd was niet heel hoog, met name door de vele stopfoutjes over en weer. Maar Alecto was wel effectief. Vier minuten na de gelijkmaker bediende Hugo van Donselaar met een prachtige pass over de gehele lengte Jarmo van der Velden. Deze speelde de bal slim door naar Van Nieuwenhuizen die haalde de trekker hard overhaalde en de bal met keeper en al de goal in schoot. Van Nieuwenhuizen zorgde ook voor de 3-1, na opnieuw een assist van Van der Velden. Goal nummer vier nam Van der Velden zelf voor zijn rekening, na een fraaie soloactie.
Binnen een halve minuut na de rust werd Thomas Dickhoff foutief afgestopt in de cirkel. De strafbal van Van der Velden miste echter het doel. Goal nummer vijf kwam snel daarna alsnog, toen Alexander Thomas vanaf links hij de cirkel binnen dribbelde en de bal in de lange hoek schoot. Het slotakkoord kwam van Koen D. Hij tipte een harde strakke voorzet bij de tweede paal binnen en bracht zo de eindstand op 6-1.

Leiderdorpse dansgroep naar finale NK Jazzdans

jazzdans n De danseressen van ID Dance Factory uit Leiderdorp deden zondag 4 maart voor het eerst mee aan een danswedstrijd, de voorronde voor de finale van het NK Jazzdans. In de leeftijdscategorie 9 toto en met 13 jaar wisten de meiden de eerste plaats te bemachtigen en zich daarmee ook alvast te verzekeren van een plek in de finale op zaterdag 14 april.

De voorronde in Nieuwegein was een wedstrijd voor de groepen in de D categorie (het instapniveau voor deze wedstrijden). Bekend was dat onder de tegenstanders veel ervaren dansscholen en verenigingen waren. Voor de ID Dance Factory ging het in eerste instantie dan ook vooral om de ervaring.

Voor de jongste meiden, tot en met 9 jaar, was de competitie nog wat te zwaar, zij werden zesde. "Wel kregen de meiden van de jury te horen dat het enthousiasme van ze afstraalt. Dat is toch het belangrijkste, plezier in het dansen", aldus Ilona Verhoogt, eigenaresse van de dansstudio en trainster van deze groepen. In de D t/m 13 jaar wist de dansschool een knappe 1e prijs te bemachtigen. Belangrijk was dat de meiden met 15.40 punten ruim uitkwamen boven de limiet van 14.00 die een rechtstreekse plek in de finale verzekert. "Zo hoeven ze dus niet alle voorrondes af te wachten om te kijken of ze bij de beste 8 zitten, een super knappe prestatie!" aldus de trotse trainster.

Abdelkader Benali bij Kunstkring Leiderdorp

Abdelkader Benali. | Foto: PR

lezing n In het kader van de Boekenweek geeft auteur Abdelkader Benali (foto) dinsdag 13 maart een lezing bij Kunstkring Leiderdorp

Het thema van de boekenweek is 'Natuur'. Abdelkader Benali heeft een bijzondere relatie met de natuur. Hij werd geboren in de natuur van het Marokkaanse platteland; de eerste levensjaren waren dan ook gevuld met de zintuiglijkheid die het Mediterrane gebied biedt. Daarnaast is hij op een andere manier betrokken bij de natuur: als hardloper zoekt hij altijd parken, bossen, heuvels en zand om de diepe hardloopervaring te vinden die hij zoekt. Hij heeft hierover geschreven in zijn omnibus 'Asfalt, zand en stenen'.

Een ander belangrijk component in zijn werk is de relatie tussen de kunstenaar en het licht, het zonnelicht, het schemerlicht, zoals dat naar voren komt in de schilderijen van de Franse schilder Henri Matisse die in 1912 Tanger bezocht op zoek naar het Marokkaanse licht. Wat is dit voor licht? Waarom ging Matisse naar Tanger en wat schilderde hij daar? Benali heeft een speciale relatie met Tanger en Henri Matisse en kan hier heel enthousiast en meeslepend over vertellen.

En dan is er de component vaderschap, die tot uiting komt in zowel 'Brief aan mijn dochter' als in zijn dichtbundel 'Wax Hollandais'. Wat betekent het vaderschap anno nu? Wat biedt hij zijn dochter en hoe verwoordt hij de spanning en belofte van het jonge kind in zijn gedichten?

Benali debuteerde in 1997 met de roman 'Bruiloft aan Zee', waarvoor hij genomineerd werd voor de Libris Literatuurprijs. In 2003 kreeg hij deze prijs voor zijn tweede roman 'De langverwachte'.

De lezing vindt plaats in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp en wordt georganiseerd in samenwerking met BplusC bibliotheek Leiderdorp en Boekhandel De Kler. Aanvang 20.15 uur, zaal open 19.45 uur. Toegang voor niet-leden bedraagt 7 euro.

www.kunstkringleiderdorp.nl

Dakloos WENStheater houdt leegverkoop

einde n Na twaalf jaar is het over en uit voor het Leiderdorpse WENStheater. Het theater moet binnenkort vertrekken uit haar tijdelijke onderkomen in het voormalige ROC-gebouw aan de Leidsedreef 6 en heeft geen vervangende ruimte kunnen vinden. Zaterdag 10 maart van 13.00 tot 15.00 uur staat de totale inboedel van het theater te koop. "Van Cd tot koelkast, van drumstel tot vergadertafel: alles moet de deur uit", zegt woordvoerder Ton Bavelaar.

Het WENStheater startte in 2006 in het oude gebouw van Daltonschool De Leeuwerik aan de Vronkenlaan. De formule van het theater was 'laagdrempelig voor bezoekers, hoogwaardig van kwaliteit'. Om een en ander ook voor kinderen toegankelijk te maken, was de aanvangstijd altijd 19.30 uur en de entreeprijs laag. Heel wat bands uit de regio hebben hier opgetreden voor een altijd enthousiast publiek.

In 2013 werd op de plek van De Leeuwerik een gloednieuw schoolgebouw neergezet. Toen de basisschool tijdens de bouwperiode werd ondergebracht in een leegstaand gebouw van het ROC, ging het WENStheater mee. Na de terugverhuizing van de basisschool naar de nieuwbouw, in de herfst van 2014, lukte het het WENStheater een doorstart te maken in het inmiddels geliefde theatertje aan de Leidsedreef.

Nu valt het doek voor het theater omdat alle ROC-gebouwen binnenkort gesloopt worden; op de zogeheten ROC locatie moet in de loop van dit de eerste paal geslagen worden voor de nieuwe woonwijk 'Bij de Zijl'.

Gezocht is er wel naar een nieuwe theaterruimte, gevonden is die niet, vertelt Bavelaar. "We hebben heel weinig budget en jammer genoeg wil niemand in Leiderdorp een geschikte ruimte verhuren tegen een lage prijs." Terug naar de Leeuwerikschool is geen optie, in het nieuwe gebouw ontbreekt voldoende opslagruimte.

Het einde van het WENStheater voelt zeker als een verlies, zegt Bavelaar. "We hebben prachtige dingen meegemaakt en hadden nog heel lang door willen gaan. Voor Leiderdorp is het ook jammer, zoveel op gebied van theater is hier niet."

Bij de leegverkoop op 10 maart kan iedereen komen kijken of er iets van zijn gading is. "Het liefst zien we dat onze spullen terecht zullen komen bij verenigingen en -of muziek(scholen). Zij kunnen op een voorkeursbehandeling rekenen. Maar ook particulieren zijn van harte welkom om de gordijnen van de muren te kopen." Het gaat niet alleen om instrumenten of om licht –en geluidsapparatuur, maar ook om vergadertafels, stoelen of een simpele senseo. Ook verzamelaars kunnen hun hart ophalen. Uiteraard zijn de Faylon monitorboxen van Golden Earring uit 1977 een eyecatcher, maar ook oude landkaarten, een looplicht, vijverfolie of een losse deur (theaterattribuut) kunnen worden aangeschaft.

"Misschien dat deze laatste theateractiviteit toch ook weer bijdraagt aan een aantal blije gezichten", zegt Bavelaar. "Gezichten zoals we ze in de afgelopen jaren in het WENStheater vaak hebben gezien. Bij het publiek en bij de artiesten - jullie waren onbetaalbaar. Bedankt!"

Korte cursus foto's bewerken in je telefoon

 In het programma SNAPSEED kun je de foto nog bijwerken en voeg je er makkelijk een tekst aan toe die past bij de gelegenheid. Foto: PR

LVU n Lekker gegeten bij vrienden? Een felicitatie versturen? Dat kan per post maar ook direct vanuit je telefoon. Een persoonlijke groet, een zelfgemaakte foto met toepasselijke tekst. Hoe je dat doet met je 'slimfoon' is te leren tijdens een korte cursus van de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) op 8 en 15 maart.

Maak een foto met je telefoon, bijvoorbeeld een foto van bestek voor een bedankje na het eten, of een foto van bloemen voor een felicitatie. Hierboven een voorbeeld, gemaakt met een iPhone, net samen langs het strand gelopen... In het programma SNAPSEED kun je de foto nog bijwerken en voeg je er makkelijk een tekst aan toe die past bij de gelegenheid. Het werkt zo snel dat je het bedankje in de auto op de terugweg al kunt versturen. Je hoeft alleen maar de tekst in te voeren en dan kiezen uit verschillende lettertypen. Je kunt de tekst verschuiven naar een plek die goed past. Geen moeilijke instellingen, alles binnen handbereik.

De foto nabewerken in je telefoon, zoals de horizon rechtzetten, de foto uitsnijden, de belichting aanpassen, het kan allemaal. Bij aankoop heeft een standaard telefoon 1 camera maar voor niets tot 3 à 7 euro haal je van de App store (Apple) of de Playstore (Samsung) camera's met meer mogelijkheden en fotobewerkings programma's die de mogelijkheden van Photoshop benaderen... voor een fractie van de prijs.

Kijk voor meer informatie op ww.volksuniversiteitleiderdorp.nl.

Zijlkwartier lente-ontbijt

buurtvereniging n Op de eerste dag van de lente, woensdag 21 maart, organiseert Buurtvereniging Zijlkwartier een lente-ontbijt in het buurthuis aan de Van der Marckstraat 19 in Leiderdorp. Het lente-ontbijt bestaat uit witte en bruine broodjes, een krentenbol, een portie roerei, een plak gebakken bacon, een glas jus d'orange en een kopje koffie of thee. De kosten bedragen € 6,00.

Het lente-ontbijt is van 07.30 tot 09.00 uur. Daarna gaat het naadloos en eigenlijk ongemerkt over in de standaard inloopochtend die de elke woensdag plaatsvindt bij de buurtvereniging. Voor of na het ontbijt kan meteen even gestemd worden; in het buurthuis is deze dag een stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen gevestigd.

Wie wil aanschuiven aan het ontbijt, moet zich wel vooraf opgeven. Dat kan via e-mail buurthuis@zijlkwartier.nl of door een briefje te sturen naar Buurtvereniging Zijlkwartier, Van der Marckstraat 19, 2352 RA Leiderdorp. Aanmeldingen moeten uiterlijk maandag 19 maart om 9.00 uur binnen zijn bij de buurtvereniging. Uiterlijk 19 maart moet ook de betaling voor het lente-ontbijt op bankrekening NL20INGB0003808753 t.n.v. buurtvereniging Zijlkwartier zijn bijgeschreven. Vermeld bij de overschrijving 'lente-ontbijt' en de namen van de deelnemers.

Jong en oud eten samen pannenkoeken

pannenkoekendag n Op vrijdag 16 maart is het weer Nationale Pannenkoekdag. Ook Dwars, het jongerenwerk van SCw Leiderdorp en stichting Pluspunt doen weer mee. De jongeren zullen weer zorgen voor de heerlijkste pannenkoeken en zullen de pannenkoeken ook serveren. Opa's en oma's met of zonder kleinkinderen zijn welkom om een lekkere pannenkoek te komen eten. Aanmelden kan via info@scwleiderdorp.nl of 071-5898203.

Het pannenkoekenfestijn vindt plaats in gebouw Dwars aan de Bloemerd 1c in Leiderdorp (naast de sporthal). Dwars is geopend van 16.30 tot 20.00 uur. Kijk voor meer informatie op dwarsleiderdorp.nl.

College, lezing en workshop

LVU n De Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU) heeft de komende tijd weer een gevarieerd programma. Hieronder een greep:

Alles over het heelal in 1 dag - zaterdagcollege

Een wervelende show over wat op dit moment bekend is over het heelal. Met fascinerende beelden en video's. Voorkennis is niet nodig, wel het vermogen om 'out of the box' te denken. Planeten, melkwegstelsels, zwarte gaten, zwaartekracht, Einstein. Het komt allemaal langs. Deze dag wordt een combinatie van wetenschap en entertainment.

Datum: zaterdag 17 maart, 10.00-16.00. Inclusief lunch bij IJssalon Danice.

De onderwerping van Wales door de Engelsen - lezing

Lezing over de strijd van de Welsh tegen de Angel-Saksen en de Normandiërs om vervolgens door de Engelse Koning Edward I te worden onderworpen. Veel legers beten zich stuk op het terrein en de onverzettelijkheid van de Welsh. Mede door eigen politieke strubbelingen hebben de Welsh zich gewonnen moeten geven.

Datum: woensdag 21 maart, 20.00-22.00 uur.

Beelden met artstone en paverpol - creatieve workshop

Deelnemers aan deze workshop maken met artstone en paverpol de mooiste beelden, die vervolgens bewerken worden met reliëfdecoratie en afgewerken met verf of kleurpigmenten. Door speciale tinten krijgen de beelden een 'roest' of 'oxidatiegroene' kleur geven. Of kies voor terracotta en andere natuurtinten.

Eerste les: donderdag 22 maart, 9.00-12.30 uur.

Informatie en inschrijving: www.volksuniversiteitleiderdorp.nl, e-mail info@volksuniversiteitleiderdorp.nl, tel. (071) 5411732 of op het LVU-bureau in De Sterrentuin, Van Diepeningenlaan 110, Leiderdorp (ma. t/m vr, 9.30-12.00 uur).

Klaverjassen

Kaarten n Marchingband Tamarco organiseert zondag 11 maart een koppelklaverjasmiddag in het clubgebouw aan de Van der Marckstraat 19b in Leiderdorp. Aanvang 14.00 uur. Inleggeld € 6.00 per koppel. Voor wie alleen is wordt een kaartmaatje gezocht.

cultuur & uitgaan

Nieuws van Pluspunt

Do 8 maart: Pluspuntcollege

Asterix. Jaap Toorenaar laat aan de hand van veel plaatjes niet alleen zien dat veel historisch juist is in deze strip, maar ook dat er veel verstopte humor voor volwassen ontwikkelde lezers in verwerkt zit. Pluspunt 14.30-15.30 uur. Kosten € 3. Aanmelden is niet nodig.

Di 13 maart: Lunchcafé

Kom genieten van een heerlijke, geheel verzorgde lunch. U bent van 12.00 tot 14.00 uur van harte welkom. Kosten: € 6. Opgeven tot ma. 12 maart 12.00 uur.

Wo 14 maart: Themaochtend

Belastingvoorlichting. U wordt geïnformeerd over de bijzonderheden m.b.t. actuele wijzigingen voor de belastingaangifte over 2017. Er is o.a. aandacht voor de aftrekbaarheid van zorgkosten, schenkingen en hoe de belasting werkt bij overlijden. Locatie: BplusC bibliotheek, Van Diepeningenlaan 110. Tijd: 10.00-11.30 uur (inloop vanaf 9.50 uur). Toegang € 2,50. Aanmelden is niet nodig.

Do 15 maart: Filmmiddag

Een Franse film met Catherine Deneuve in de hoofdrol als Betty. Betty wil iets anders met haar leven, stapt in haar auto en rijdt weg; via omzwervingen belandt ze uiteindelijk op de reünie van Fransen missen uit het jaar 1969. Tijd: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur (zaal open v.a. 13.45 uur). Kosten € 3. Aanmelding is niet nodig.

Wo 21 mrt: Muziek met een Maatje

Speciaal voor mensen met dementie of afasie een muzikale activiteit om samen met uw mantelzorger van te genieten. Naast samenzang is er ook tijd voor een muzikaal intermezzo. Inloop met thee en koffie v.a. 14.45 uur, activiteit 15.00-16.30 uur. Locatie: Pluspunt. Kosten 2,50 p.p.(incl. thee/koffie). Aanmelden is prettig maar niet noodzakelijk.

Hulp bij belasting

Als u het lastig vindt om uw belastingaangifte in te vullen, kan een vrijwilliger van Pluspunt u hierbij helpen. De kosten bedragen € 12,50. Voor meer informatie, de criteria die wij aanhouden of het doen van de aanvraag kunt u terecht op de website of telefonisch contact opnemen.

Algemene informatie Pluspunt

Voor vragen op het gebied van welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere werkdag (9.00-12.00 uur) terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, Leiderdorp, tel. (071) 541 35 36, e-mail: info@pluspuntleiderdorp.nl, website: www.pluspuntleiderdorp.nl.

Parochie De Goede Herder

Foto: PR

Secretariaat geopend op ma., wo. en vr. van 9.00 tot 12.00 uur. Tel. (071) 5411510. Bij dringende pastorale zorg (niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzalving) contact opnemen met tel. 06-13295436 (alleen als noodnummer). Voor meer informatie: www.parochiekerndegoedeherder.nl.

Kerkgebouw De Goede Herder

Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. (071) 5411510. Past. ass.: dhr. A. Bey tel. (071) 5894304.

zondag 11 maart, vierde zondag van de vastentijd

9.30 uur: Eucharistieviering. Voorganger: Pastoor Broeders. M.m.v. Dames- en Herenkoor.

Protestantse Gemeente
te Leiderdorp

Van Poelgeestlaan 2, tel. (071) 5890259. Website: www.pgleiderdorp.nl. E-mailadres: kerkbureau@pgleiderdorp.nl.

zondag 11 maart, Veertigdagen (4)

Dorpskerk

10.00 uur: ds. H. Smits.

15.00 uur: ds. P. van der Ende, dienst voor mensen met verstandelijke beperking.

19.30 uur: ds. S. Kurtzahn, Concertante Matteus m.m.v. Ex Animo.

Scheppingskerk

10.00 uur: s. E. de Paauw.

Alrijne Ziekenhuis

10.00 uur: mw. D. Riet.

Nieuw-Apostolische Kerk

Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.

De Scheppingskerk aan de Van Poelgeestlaan 2 in Leiderdorp. | Foto: PR

Voorganger: R.A. Visser, tel. (071)5415962.

Kerkdiensten: elke zondag om 10.00 uur, elke woensdag om 20.00 uur.

Baptistengemeente Leiderdorp

Aula van Visser 't Hooft Lyceum, Muzenlaan 155, Leiderdorp. Info.: bgldorp.nl, secretariaat@bgldorp.nl.

zondag 11 maart, 9.50 uur: dhr. J. Baan uit Giessenburg.

Gereformeerde Gemeente Leiderdorp

Hoofdstraat 73, Leiderdorp. E-mail: scriba@ggleiderdorp.nl

zondag 11 maart

10.00 uur: leesdienst (H.C. 21)

18.30 uur: ds. C.J. Meeuse.

woensdag 14 maart (biddag)

14.30 uur: stud. M. Blok.

19.30 uur: stud. M. Blok.

Power City Church

Elisabethhof 5, 2353 EW Leiderdorp. Tel. (071) 5415415.
www.powercity.nl
Diensten: elke zondag 10.00–12.00 uur; woensdagavond 20.00–22.00 uur School van gebed.

Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1

zondag 11 maart, 10.15 uur: ds. P.L. van Asselt, m.m.v. practicum musicae.

ALARMNUMMER

voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.

DOKTERSDIENST

Spoeddienst Zuid-Holland Noord, tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen. Door de week van 17.00 tot 8.00 uur, in het weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur en op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.

APOTHEKEN

maandag t/m vrijdag: 18.00-21.30 uur Alrijne Apotheek; 18.00-23.00 uur Dienstapotheek de Nachtwacht; 17.00-08.00 uur Dienstapotheek Bollenstreek.

zaterdag: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-15.00 uur Poli Apotheek Leiden; 15.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

zon- en feestdagen: 10.00-23.00 uur Alrijne Apotheek; 08.00-23.00 uur Dienstapotheek De Nachtwacht; 24 uur/dag Dienstapotheek Bollenstreek.

Adressen:

Alrijne Apotheek, Alrijne Ziekenhuis, Simon Smitweg 1 Leiderdorp.

Poli Apotheek LUMC en Dienstapotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (LUMC), Leiden.

Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4 c, Voorhout.

TANDARTSEN

Voor spoedgevallen buiten kantooruren:

5 t/m 11 maart: TP Karolusgulden (P. van de Gugten), Karolusgulden 40, 2353 TA Leiderdorp. Tel. (071) 5896896.

12 t/m 18 maart: TP 'De Korte Vliet' (M. Shayeste), Brahmslaan 20, 2324 AM Leiden. Tel. (071) 5762925.

Computer-inloopspreekuur

Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur is er in De Etalage van Gading een gratis inloopspreekuur voor iedereen die problemen heeft met computer, laptop of tablet. Deskundige vrijwilligers bieden hulp en advies bij vragen over de mogelijkheden van en problemen met de computer of pc. Er is Wi-Fi aanwezig; desgewenst kan de eigen laptop of tablet meegenomen worden.
De Etalage van Gading is gevestigd op de buitengalerij van Winkelhof in Leiderdorp. Tel. (071) 7200871.